SEN VE ARABULUCULUK KOMİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEN VE ARABULUCULUK KOMİTESİ"

Transkript

1 SEN VE ARABULUCULUK KOMİTESİ GİRİŞ 1989 dan beri var olan Uluslarası Çocuk Hakları Sözleşmesi Belçika da da yürürlüktedir. Bu sözleşme 0 ila 18 yaş arası tüm gençleri ilgilendiren önemli hakları kapsar. Bu hakları üç büyük gruba ayırabiliriz. Korunma hakkı Çocuklar kötü muameleye maruz bırakılamaz veya terk edilemez. Çocuklar istismar edilemez. Hizmet hakkı Çocukların beslenme ve sağlıklı bakım hakkı vardır. Çocukların öğrenim hakkı vardır. Çocukların sosyal donanım hakkı vardır. Katılım hakkı Çocukların kendilerini ilgilendiren konuda dinlenme hakkı vardır. Her çocuk ne düşündüğünü ifade edebilir. Çocuklar yardıma katılırlar. Bir arabuluculuk komisyonunun önüne çıkman gerekiyor olsa bile haklarından her zaman iyi bilgilendiriliyor olman önemlidir. Bu broşürde sana bunu açıklayacağız. Gençlere yönelik Sen ve özel gençlik komitesi ve Sen ve gençlik mahkemesi isimli diğer broşürler gibi bundan da faydalanbilirsin. Özel gençlik yardımı Neden ibarettir? Sen, ebeveyn(ler)in veya bir başkası yardım aradığında, gönüllü yardımdan bahsediyoruz demektir. Gönüllü kendi isteğiyle anlamına kullanılmaktadır. Yardım konusundaki görüşmelere katılabilir ve eğer istersen bir süre koyabilirsin. O halde, ebeveyn(ler)in kadar senin de onayınızı vermeniz ve yardım organizasyonuyla işbirliğinde bulunmanız gereklidir. Özel gençlik yardım komitesi sorunlu bir eğitim durumunda gönüllü yardım teklif eder. Bu, dayatılan bir yardım yerine tartışılan ve kabul edilen bir yardımdan ibarettir. Komite sen ve ebeveyn(ler)inle uygun bir yardım arayışındayken, uygulama konusunda bir anlaşmaya varamıyorsanız bir arabuluculuk komisyonuna çağrı yapılabilir. Arabuluculuk komitesi Arabuluculuk komitesi, özel gençlik yardımının bir servisidir. Bu komisyon, yardımın zorunlu şekline dönmesini engelleyecek arabulucuları biraraya getirir. Arabuluculuk komisyonu tarafından bir.davet alırsan, hangi hakların ve menfaatlerin olduğunu önceden bilmen daha uygun olur. Bu haklar katılım, dinlenme hakkı, güvenilir çevrenden birisi tarafından eşlik edilmeyi talep etme hakkı, senin hakkında nelerden bahsedildiğini bilme hakkı ve senin şahsın hakkında hangi bilgilerin konuşulduğunu ve kişisel durumunu kapsar.

2 ARABULUCULUK YAPMAK Bir ihtilafa sebep olabilecek şekilde, bir kişinin belirli bir fikri olduğunda bir başkasının farklı bir fikri varsa bir çatışmaya çanak tutulur. Bir kız veya erkek kardeşinle ihtilaf olması halinde, uzlaşmayı sağlayıp sağlayamama görevini arabulucu ofisin yerine baba veya anne üstlenir. Sınıfta öğrenciler arasındaki bir anlaşmazlık durumunda arabuluculuk görevini çoğunlukla öğretmen üstlenecektir. Yardım konusunda çatışmalar mı var? Yardım ihtiyacın varsa ve bir özel gençlik yardım komitesine başvurursan sen ve/veya ebeveyn(ler)in, ihtiyacın olan yardım hakkında fikir birliğine varamayabilirsiniz. Ebeveyn(ler)in yardımı reddedebilir veya sen, danışmanın tarafından önerilen çözümü onaylamayabilirsin. Bu durum bir gerilime sebep olacaktır ve bir çatışma yaratabilir. Özel gençlik yardım komitesi bununla birlikte yardım fırsatı konusunda kendini sorguladığı halde, sen veya ebeveyn(ler)in (artık) bir yardıma ihtiyacın olmadığı tahmininde bulunursanız da yine bir çatışma çıkabilir. Arabuluculuk yapmak, ortak bir görüşme sırasında farklı fikirler arasında bir uzlaşma denemesidir. Uyumsuzluk genel olarak yardımın üslubuyla ilgili olur. Tıpkı senin gibi, ebeveyn(ler)in ve komite de bir arabuluculuk talebinde bulunabilir. ARABULUCULUK KOMİSYONU Arabuluculuk komitesi, özel gençlik yardım komitesinden veya gençliğe adli sosyal yardımdan (eski adıyla: gençlik mahkemesinin sosyal servisi) ayrı olarak, farklı bir servistir. Komisyon Komisyon kendi başına yardım organize etmez. Esas olarak, asistanlar, gençler ve aileler arasında pozisyon almaksızın arabuluculuk yapacaktır. Arabulucular Arabulucular, gençler ve ailelerle olan deneyimleri doğrultusunda görevlendirilirler Öncesinde gençlerin refahı ve haklarıyla ilgilenirler. İlgili tüm taraflarla birlikte, çatışmaya, herkes tarafından kabul edilen bir çözüm bulmaya çalışırlar. Amaç, adli veya zorunlu bir yardıma mecbur kalmaktan kurtulmaktır. Sekreter Arabuluculuk komisyonunda bir sekreter bulunur; arabuluculuk seansını hazırlar ve bilgiler edinebilmek için seanstan önce veya sonra sen kendin ve ebeveyn(ler)in onunla irtibata geçebilirler. Sekreterden, izole bir yerde bekleyebilme veya komisyon üyeleriyle ayrı bir görüşme talebinde de bulunabilirsin. BİR ARABULUCULUK KOMİSYONUNA NASIL BAŞVURULUR? Kim arabuluculuk talebinde bulunabilir? Senin veya ebeveyn(ler)inin kendi talebi üzerine başlatılabilir. Güvenilir çevrenden bir kişi de senin adına bir arabuluculuk talebinde bulunabilir; O sırada konakladığın kurumun asistanının arabuluculuk komisyonuna bir talepte bulunması da söz konusu olabilir; İstisnai durumlarda, bir küçüğün haklarının ciddi olarak tehlikede olduğu bir davada savcılık da görüş sorabilir; Genel olarak, özel gençlik yardım komitesi bir arabuluculuk talebinde bulunur. Önce bir yardım talebi vardır, ardından bir yardım teklifi veya bir gözetmenlik gelir ve birdenbire herşey bloke edilir. Bu durumda komite, senin danışmanının önerisi üzerine bir arabuluculuk talep edebilir.

3 Sen veya ebeveyn(ler)in girişimde bulunduğu zaman Arabuluculuk komisyonuna bir çağrıda bulunmak yeterli olabilir. Komisyon sana bilgi verecektir. Daha sonra, sen kendin veya güvenilir çevrenden bir kişi bir arabuluculuk talebinde bulunabilir ve diğer buluşmalar ayarlanır. Danışmanın da, bilhassa geleceğin ciddi olarak tehlikedeyse sana yardım edebilir. Gönüllü olsun veya olmasın, yardımın gerçekten gerekli olduğuna ikna olursa, danışmanın arabuluculukla işbirliği içine girecektir. Bu durumda, ilk bilgi değişimi aşamasına geçilecektir. ARABULUCULAR Koşullar ne olursa olsun, bir yardımdan, ama aynı zamanda da bir arabuluculuktan faydalanma hakkın vardır. Danışmanın, bir seansta herşeyi uzun uzun tekrarlamak zorunda kalmak yerine seninle ilgili bilgileri arabulucularla görüşerek arabuluculuk seansını senin için kolaylaştıracaktır. Arabulucular senin hakkında ne öğrenir / ne bilir? Danışmanın, senin yaşam alanınla ilgili tüm bilgileri iletmez. Fakat yardım sürecindeki çatışmanın özüne ait bilgileri dile getirecektir. Danışmanın, ayrıca arabuluculuk sırasında önemli olabilecek veya sorunu çözmeye yardımcı olabilecek unsurları ekler. Eğer danışmanına tamamen gizli, önemli bir unsur açıkladıysan, kendisi bunu dile getirmek için senin onayını isteyecektir. Arabuluculuk sonrasında, arabuluculuk seansının akışı ve sonucu hakkında kısa bir rapor oluşturulur. Arabuluculuk seansı sırasında seninle, fakat senden de konuşulur Tüm gizli bilgiler, senin özel hayatına ve profesyonel sırrına saygı gösterilerek ayrı tutulur. SEANS Hazırlık Arabuluculuk komisyonunun sekreterliği, komisyonun üyelerinin isteğiyle, tüm tarafların tutumları gibi, birbirinden farklı bilgileri aralarında düzenler. Seansı planladıktan sonra, ebeveyn(ler)in ve diğer taraflarla birlikte görüşmeye çağrılırsın. Seansın günü ve saati belirlenirken ilgili herkes mümkün olduğunca dikkate alınır. Seans sırasında Genel olarak sen, ebeveyn(ler)in, danışmanın ve/veya bir kurumun asistanıyla üç arabulucu görüşme yapar. Çatışmanın arabulucuğunu organize ederler. Yardımın hem algılanması hem de uygulanması hakkında görüş farklılıkları bulunuyor olabilir. Arabulucular, hem senin hem de her bir tarafın görüşünden, duygularından ve deneyiminden emin olur. Bazen, kendi tutumunu tam olarak ifade etmeyi başaramayacağın endişesine düşersen, güvenilir çevrenden sana yardım edecek birisini seçebilirsin. Bu kişi seansta da bulunabilir. Arabulucular herkesin bulunduğu bir ortamda konuşmayı tercih ederler, fakat ayrı bir görüşme de talep edebilirsin. Yani arabulucuların seni veya örneğin ayrılmışlarsa ebeveyn(ler)ini ayrı olarak dinlemeleri mümkündür. KARAR Arabulucular farklı öyküleri toparlar ve tutumlara göre tavsiyede bulunmaya çalışır. Bu, tarafların birbirini daha iyi anlamasını sağlayacak yeni bir gönüllü yardım için ses duyurmaya yarar.

4 Arabulucuk komisyonu ne karar alabilir? Arabuluculuk başarılı olursa, bir anlaşma veya bir uzlaşma (dostça düzenleme) olacaktır. Sekreter, anlaşma sonuçlarını yazılı olarak teyit eder. Tüm mevcut taraflar bu anlaşmayı imzalar, çünkü gönüllü yardımın yeniden mümkün olduğunu görürler. Bu çoğunlukla başarılı olur ama her zaman değil. Bu durumda, hala başka olasılıklar vardır. Bazen seansta görüş farklılıklarını ortadan kaldırmak mümkün olmayabilir. Bu durumda, herşeyin dışarıdan yardım olmadan düzeleceğini umut ederek arabuluculuk komisyonu tüm yardımı durdurmaya karar verebilir. O zaman muhtemel bir yardımı dışarıda aramak için top senin veya ebeveyn(ler)inin tarafındadır. Buna yoksun bırakma denir. Uzun tartışmalar ve arayışlar her zaman etkili olmaz. Bu tutumlarda ve görüşlerde ısrarcı olunur. Bu durumda, arabuluculuk komisyonu, senin kişisel refahınla ilgili riskler nedeniyle yardımın yine de kalmasını gerekli görebilir. O halde, gönüllü yardım gibi arabuluculuğa da bir süre konur, Arabulucular, savcılar kuruluna veya savcılığa, yardımı gençlik mahkemesine taşımayı önerebilirler. Tüzükte savcılığa bir sevk konusu geçmektedir. Bir gençlik sulh yargıcı, arabuluculuk komisyonunun ilettiği yazılı görüşünden ve yardımı takip etmesi için belirtilen temalardan haberdar olur. Görüşün yanında, geçmişte daha önce anlaşma sağlanmış olan teklifin kısa bir özeti ile birlikte arabuluculuğun başarısızlığı hakkında açıklama bulunur Savcılar kuruluna sevkedildikten sonra gençlik yargıcı, senin veya ebeveyn(ler)inin onayı olmaksızın zorunlu bir yardım dayatabilir. Bu genellikle adli sosyal yardım servisinin bir danışmanının yardımla görevlendirilmesi sonucunda gençlik mahkemesinde bir zorunlu yardımın başlangıcını gösterir. Sen ve gençlik mahkemesi broşürünü incele SONRA? Üç senaryo mümkündür. Arabuluculuk başarılı olursa, bir anlaşma veya bir uzlaşma yazılı olarak anlaşmaları teyit altına alır. Sen de dahil tüm taraflar önerilen çözümle hemfikir olduklarını beyan ederler. Danışmanın, yardımı seninle ve ebevyn(ler)inle yeni bir temel üzerinde netleştirecektir. Eğer söz konusu bir veya birden fazla taraf anlaşmalara uymazsa, istisnai kaydıyla yeni bir arabuluculuk talebi oluşturulabilir. Arabuluculuk komisyonu davadan çekilirse yardım kesilir. Zorluklarını kendi başına çözümlersin veya sana yardım edecek başka birisini bulursun. Arabuluculuk komisyonu her türlü yardımın kesilmesi riskini almak istemezse arabulucular savcılar kuruluna sevk sırasında gerekçeli bir görüşle bir çeşit zorunlu yardım başlatılmasını isterler. :Kararı gençlik yargıcı verir. Gönüllü yardım bu şekilde bir zorunlu yardıma dönüşür. Sen ve gençlik mahkemesi broşürünü incele BİR YARDIM HAKKIN VAR MI? Arabuluculuk yapmak herşeyden önce, herkesin kabul ettiği bir düzenleme veya anlaşma arayışından oluşur. Bir görüşme yapmak için yardıma ihtiyacın yoktur. Fakat duygularını ve umutlarını ifade etmende birisinin sana yardım etmesi hoş olur.

5 Güvenilir kişi O zaman güvenilir çevrenden bir kişinin, (örneğin bir öğretmen, aileden birisi, spor kulübünden bir antrenör, bir gençlik asistanı) sana eşlik etmesini isteyebilirsin. İstisnai durumlarda, arabuluculuk komisyonu onay verirse senin yerini bile değiştirebilir. Avukat Güvenilir çevrenden bir kişinin yerini almak üzere, sana bir avukat da eşlik edebilir. Bu husus arabuluculuk seansına davet mektubunda da belirtilir. Diğer haklar Önce, tercihen bir gönüllülük temeli üzerine ve ebeveyn(ler)inle anlaşma dahilinde yardım hakkın korunur. Bu mutlaka arabulucuların da hedefi olacaktır. Daha sonra, senin fikrini belirtme hakkın vardır. Bütünüyle bir kişi olarak arabuluculuğa katılırsın. Duyulma hakkı 12 yaşından itibaren yasal bir haktır. Daha küçük yaşta olsan bile fikrin önemlidir. Aslında söz konusu olan senin çıkarlarındır. Bakış açını ifade et ve fikir tartışmasına katıl. ÜRETİM Agentschap Jongerenwelzijn Services de l administrateur-général Boulevard du Roi Albert II 35, boîte Bruxelles SORUMLU EDİTÖR Lucien Rahoens Bölüm Şefi Preventie- en verwijzersbeleid YAZIİŞLERİ Equipe verwijzersbeleid EK BİLGİLER JO-LIJN Gençleri iyi hissettirme amaçlı dinleme hattı Gençleri iyi hissettirme hakkında soruların mı var? Ücretsiz telefon hattı YA DA E-POSTA YOLLA JO-lijn e kim başvurabilir? Gençler, ebeveyn(ler), aile, arkadaşlar, asistanlar JO-lijn ne yapabilir? Dinleriz, yanıtlarız, bilgilendiririz, soruştururuz JO ne zaman aranabilir? Pazartesi 9-13h, çarşamba 13-18h, cuma 13-18h

I Kapak Sayfası. Vasin seni temsil eder. III Sayfa 3. Niçin bu broşür?

I Kapak Sayfası. Vasin seni temsil eder. III Sayfa 3. Niçin bu broşür? I Kapak Sayfası Vasin seni temsil eder III Sayfa 3 Niçin bu broşür? Ebeveynlerin çocuklarının sorumluluğunu üstlenemedikleri hallerde çocuk vesayet altına veya ek bakıma alınır. Vasi, ebeveynin haklarına

Detaylı

(a) "Sözleşme" terimi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme ve buna bağlı Protokolleri;

(a) Sözleşme terimi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya dair Sözleşme ve buna bağlı Protokolleri; AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İÇ TÜZÜĞÜ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlüklerini Korumaya dair Sözleşmeyi ve bağlı Protokolleri dikkate alarak, Bu İçtüzüğü yapmıştır: Madde

Detaylı

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz İçindekiler Avrupa Birliği ni sunuş 3 Antlaşmalar 5 AB kararlarını nasıl alır? 7 Avrupa Parlamentosu: halkın sesi 10 Avrupa Birliği Konseyi: üye

Detaylı

Avrupa AİHM. Mahkemesi TUR?

Avrupa AİHM. Mahkemesi TUR? Avrupa İnsan Hakları 50 SORUDA Mahkemesi AİHM TUR? AN COURT OF HUM 50 Soruda AİHM Bu kitapçık, Mahkeme Halkla İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmış olup, AİHM yi bağlayıcı bir hükmü yoktur. Bu kitapçık

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ*

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ* TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ* İçindekiler GİRİŞ ETİK İLKELER I. GENEL ETİK İLKE VE KURALLAR 1. YETKİNLİK / YETERLİLİK 2. YARARLI OLMAK VE ZARAR VERMEMEK 3. SORUMLULUK 4. DÜRÜSTLÜK 5. İNSAN

Detaylı

JUGEND- AMT LARIN SUNDUĞU HİZMETLER

JUGEND- AMT LARIN SUNDUĞU HİZMETLER JUGEND- AMT LARIN SUNDUĞU HİZMETLER Soru ve cevaplar HAYVANAT BAHÇESI. Babam Annem Ben Köpeğim destekleriyle JUGENDAMT Doğru destek verir. 2 JUGENDAMT Doğru destek verir. Sevgili Okurlar, Çocukları güçlü

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) (20 Mart 1950' de Roma' da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1952'

Detaylı

EViMDE NELER OLUP BiTTigiNi KiMSE BiLMEZ. ÇEKTigiM ACIYI BiR TEK BEN BiLiRiM. (Puno-Perulu bir Mazocruz kadınından alıntı)

EViMDE NELER OLUP BiTTigiNi KiMSE BiLMEZ. ÇEKTigiM ACIYI BiR TEK BEN BiLiRiM. (Puno-Perulu bir Mazocruz kadınından alıntı) Design by Ultimatum Design Norveç te suç teşkil eden eylemlere maruz kalanların yasal hakları ve bu kişilere yardım Fiziksel ve/veya ruhsal şiddet, cinsel taciz, zoraki evlilik, kadın sünneti ya da insan

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM İÇİN EBEVEYN HAKLARI (21 yaşına kadar 3 yıl)

ÖZEL EĞİTİM İÇİN EBEVEYN HAKLARI (21 yaşına kadar 3 yıl) ÖZEL EĞİTİM İÇİN EBEVEYN HAKLARI (21 yaşına kadar 3 yıl) Yöntemsel Güvenceler Bildirimi Haziran 2008 ABD Savunma Bakanlığı (Department of Defense) Eğitim Faaliyeti (DoDEA) 4040 North Fairfax Drive Arlington,

Detaylı

Sığınmacıların sorumlulukları ve haklarıyla ilgili Bilgilendirme Belgesi. Önce genel bilgileri okuyunuz!

Sığınmacıların sorumlulukları ve haklarıyla ilgili Bilgilendirme Belgesi. Önce genel bilgileri okuyunuz! 1 Sığınmacıların sorumlulukları ve haklarıyla ilgili Bilgilendirme Belgesi Önce genel bilgileri okuyunuz! AŞAĞIDA BELİRTİLEN KONULAR ÖNEMLİDİR: 1. İltica işlemlerinizde bizimle işbirliği yapın! Her zaman

Detaylı

Çocuğunu Yalnız Büyütenler

Çocuğunu Yalnız Büyütenler Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bİlgİ Ve Tavsİyeler Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bundesverband e. V. Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler 1 Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KANUN YAPIM SÜRECİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ 52 YASAMA DERNEĞİ w w w. y a s a d e r. o r g A - KANUN TANIMI VE TÜRLERİ B - KANUN YAPIM TEKNİĞİ Kimler kanun önerebilir? Bir kanun tasarısı

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

6. GRUP SEMİNER RAPORU

6. GRUP SEMİNER RAPORU 6. GRUP SEMİNER RAPORU Grubumuzun çalışma konu başlıkları: 1-Kimler uzlaştırmacı olabilir? 2-Uzlaştırmacı nasıl görevlendirilir? 3-Uzlaştırmacılara verilecek eğitimin içeriği ve usulü? 4-Uzlaştırmacılara

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa Antlaşmaları Serisi, No. 5 1 Metne İlişkin Açıklama 1, 4, 6, 7, 12 ve 13 No.lu Protokoller Sözleşme metni, 1 Haziran

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Son güncelleme: Kasım 2010 Tercüme: Prof. Dr. Christian Rumpf ve Dr. Gökçe Uzar Maddeler listesi Giriș 12 I. Temel Haklar 13

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

TAHKİM. 1 Prof. Dr. Üstündağ, Saim, Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 1992, s.913 2 Prof.Dr. Kuru, Baki, Medeni Usul Hukuku, Ankara 1999, s.

TAHKİM. 1 Prof. Dr. Üstündağ, Saim, Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 1992, s.913 2 Prof.Dr. Kuru, Baki, Medeni Usul Hukuku, Ankara 1999, s. TAHKİM Genel olarak Bir hukuki ilişkinin veya bir sözleşmenin tarafları arasında uyuşmazlık çıktığı takdirde taraflardan biri Devletin yargı sistemi içinde yer alan mahkemeler eliyle çözülmesi için dava

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÇOCUK HAKLARINA DAIR SÖZLEŞME * Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÖNSÖZ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen

Detaylı

İlişkiniz sona erdiğinde ne olur?

İlişkiniz sona erdiğinde ne olur? FAMILY LAW FAQs TURKISH Aile hukuku Sıkça Sorulan Sorular İlişkiniz sona erdiğinde ne olur? Aileniz, çocuklarınız ve mal varlığınızla ilgili soruların yanıtları. İçindekiler Giriş 3 Çocuklar Anlaşmalar

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı

Doğru yapıyor muyuz? Uygulama Kılavuzu

Doğru yapıyor muyuz? Uygulama Kılavuzu Doğru yapıyor muyuz? Uygulama Kılavuzu Tanıtım: Bu çalışma yönetim organlarının ve organizasyonların üst düzey yönetimleri için onay programıdır. Her alanda beş alan ve üç bölümü vardır. Orada Kontrol,

Detaylı

Neleri ayarlamam gerekli?

Neleri ayarlamam gerekli? Neleri ayarlamam gerekli? Demans (hafıza kaybı, bunama) bir çok problemi beraberinde getirmektedir. Ağır olan sadece demanslı hastanın sağlık bakımı değildir. Ayrıca hukuksal ve maddi sorunlarıda beraberinde

Detaylı

1.3.10. IŞKENCEYE VE DIĞER ZALIMANE, INSANLIK DIŞI VEYA ONUR KIRICI MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI SÖZLEŞME

1.3.10. IŞKENCEYE VE DIĞER ZALIMANE, INSANLIK DIŞI VEYA ONUR KIRICI MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI SÖZLEŞME 1.3.10. IŞKENCEYE VE DIĞER ZALIMANE, INSANLIK DIŞI VEYA ONUR KIRICI MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI SÖZLEŞME Genel Kurulunun 10 Aralık 1984 tarihli ve 39/46 sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve

Detaylı

ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015

ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015 ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015 Değerli Öğrenciler, Öncelikle Işık Üniversitesi ni seçtiğiniz için sizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Birçok bölümünde eğitim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001. EDİTÖR Deniz Kaynak

HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001. EDİTÖR Deniz Kaynak HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001 EDİTÖR Deniz Kaynak 15. BASIMA KATKIDA BULUNANLAR Lalezar Akar - Fulya Ayata - Zelal B. Ayman - Ebru

Detaylı