T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTÜTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI YÖNETİM MUHASEBESİ DERSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTÜTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI YÖNETİM MUHASEBESİ DERSİ"

Transkript

1 T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTÜTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI YÖNETİM MUHASEBESİ DERSİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE İLK MADDE VE MALZEME STOK HAREKETLERİ (MBA 2010 Bahar Dönemi Ders Ödevi) Gözde MERT İSTANBUL, 2010

2 T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTÜTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI YÖNETİM MUHASEBESİ DERSİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE İLK MADDE VE MALZEME STOK HAREKETLERİ (MBA 2010 Bahar Dönemi Ders Ödevi) Hazırlayan; Gözde MERT Öğretim Üyesi; Prof. Dr. Muzaffer CİVELEK İSTANBUL, 2010

3 YEMİN METNİ Sunduğum ödevimi Akademik Etik İlkelerine bağlı kalarak, hiç kimseden akademik ilkelere aykırı bir yardım almaksızın, bizzat kendimin hazırladığına and içerim Gözde MERT

4 Üretim İşletmelerinde İlk Madde ve Malzeme Stok Hareketleri Gözde MERT Özet Bu çalışmada sırasıyla; üretimde kullanılan ilk madde ve malzemeler hakkında bilgiler ortaya koyarak, bu malzemelerin stok hareketleri hakkında kısa bilgiler verdim. Sonra, ödevin ilk bölümü olan Aralıklı Envanter Yöntemini inceleyerek, ilk madde ve malzemelerin stok hareketlerini; Gerçek Maliyetleme Yöntemi, Tartılı (Ağırlıklı) Ortalama Yöntemi, İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) Yöntemi ve Son Giren İlk Çıkar (LIFO) Yöntemine göre örnekler vererek açıkladım. Çalışmamın ikinci bölümünde ise; Sürekli Envanter Yöntemini inceledim. Üretim işletmelerinde kullanılan ilk madde ve malzemelerin stok hareketlerini; Hareketli Tartılı (Ağırlıklı) Ortalama Yöntemi, İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) Yöntemi ve Son Giren İlk Çıkar (LIFO) Yöntemine göre örnekler vererek ve stok kartlarını oluşturarak çalışmamı tamamladım.

5 ÖNSÖZ Ülkeler dünyadaki siyasal, ekonomik ve sosyal değişimlerden olumlu ya da olumsuz olarak etkilenmektedirler. Ülkeler de sonuçta, nüvesinde insanın olduğu, iç içe girmiş organizasyonlardan oluşmaktadır. Bu organizasyonlar, en tepedeki insanın verdiği kararlarla, aşağıya doğru yönetilmektedir. Siyasal, ekonomik, sosyal, bilim ve teknoloji ve güvenlik başta olmak üzere her alanda dünyada durmaksızın bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişim o kadar hızlıdır ki siz neler oluyor derken, o değişim yerini çoktan başka bir değişime bırakmıştır. Bir ülke ya da bir birey olarak siz bu değişimleri fark edip, olumsuzluklara tedbir alırsanız ne güzel, refah seviyenizi muhafaza eder hatta geliştirirsiniz. Ama ya fark edemez geç kalırsanız refah seviyenizi düşürürsünüz hele bunları hiç anlamazsanız vay haliniz. Her türlü organizasyonun değeri; sahip olduğu yöneticilerin nitelik ve nicelikleriyle ölçülür. Söz konusu olan işletmelerde yöneticilerin, ürettiklerini fiyatlandırırken, zarar edecek şekilde satmamaları için onun maliyetini bilmelidirler. Aynı şekilde, rakip işletmelerin, aynı malı kaça mal edip, kaça sattıklarını da araştırıp öğrenmelidir. Eğer yüksek maliyet varsa, bunu düşürecek tedbirleri almalıdır. Hem de geç kalmadan ve işletmeyi zarara uğratmadan. Maliyet hesaplarının yapılması ve ortaya konması, o işletmenin durumunu görmesi açısından son derece öneme sahip bir konudur. Başarı ve iyi bir geleceğin, etkin bir öğrenim ve eğitime sahip olup, sıkı bir çalışma yapılarak sağlanacağına inanıyorum. Bu anlamda hayatın her alanında bir muhasebe yapılması gerektiğine inanıyorum. Her işletmede bu hesaplamaların yapılması ve buna göre değerlendirme, karar ve uygulamaların ortaya konulması çok önemlidir.bu düşüncemin gelişip, bende yerleşmesine bu ödevin büyük katkısı oldu. Hocam Prof. Dr. Muzaffer CİVELEK e beni bu konuya yöneltip, bilgilenmemi sağladığı için sonsuz teşekkür ederim. Gözde MERT I

6 İÇİNDEKİLER Yemin Metni Özet Önsöz I. BÖLÜM GİRİŞ 1.1 ÖDEVİN KONUSU ÖDEVİN HAZIRLANMA AMACI KONUNUN ÖNEMİ ÖDEVİN SORUN VE SINIRLILIKLARI İZLENEN YÖNTEM ÖDEVİN GENEL PLANI 4 II. BÖLÜM ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİ 1.1 ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİ VE ÖZELLİKLERİ ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİNİN İŞLEYİŞ TÜRLERİ Gerçek Maliyetleme Yöntemi Tartılı (Ağırlıklı) Ortalama Yöntemi İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) Yöntemi Son Giren İlk Çıkar (LIFO) Yöntemi 6 III. BÖLÜM SÜREKLİ ENVANTER YÖNTEMİ 2.1 SÜREKLİ ENVANTER YÖNTEMİ VE ÖZELLİKLERİ SÜREKLİ ENVANTER YÖNTEMİNİN İŞLEYİŞ TÜRLERİ Hareketli Tartılı (Ağırlıklı) Ortalama Yöntemi İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) Yöntemi Son Giren İlk Çıkar (LIFO) Yöntemi 6 SONUÇ 19 KAYNAKÇA 20 II

7 I. BÖLÜM GİRİŞ 1.1 ÖDEVİN KONUSU: Üretim İşletmelerinde İlk Madde ve Malzeme Stok Hareketleri (İlk Madde ve Malzeme Stokların işletmeye giriş ve kullanım maliyetlerinin hesaplanması) A. Aralıklı (Dönemsel) Envanter Yöntemi a) Yöntemin Özellikleri b) Yöntemin İşleyiş Türleri 1- Gerçek Maliyetleme Yöntemi 2- Tartılı (Ağırlıklı) Ortalama Yöntemi 3- İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) Yöntemi 4- Son Giren İlk Çıkar (LIFO) Yöntemi (rakamlı örnekler tarafınızdan oluşturulacaktır.) B. Sürekli Envanter Yöntemi a) Yöntemin Özellikleri b) Yöntemin İşleyiş Türleri 1- Hareketli Tartılı (Ağırlıklı) Ortalama 2- İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi 3- Son Giren İlk Çıkar Yöntemi (rakamlı örnekler ve stok kartları tarafınızdan oluşturulacaktır.) 1.2 ÖDEVİN HAZIRLANMA AMACI: Bu çalışmanın amacı; bir işletmede en önemli konulardan biri olan ürün fiyatlandırmasına, temel teşkil eden, maliyet hesap yöntemleri hakkında bilgileri araştırmak ve ortaya koymaktır. Bu yöntemlerle yapılacak hesaplama işlemlerinin detayları hakkında bilgi vermek, maliyet hesaplama yöntemlerinin uygulamaları hakkında örnekler vermek ve maliyet hesaplamasının önemine dikkatleri çekebilmektir. 3

8 1.3 KONUNUN ÖNEMİ: Bu çalışma ile; bir işletmede, üretime yönelik ilk madde ve malzeme bilgileri ile maliyet hesaplamalarının yapılması açıklanmaktadır. Maliyet hesaplarının yapılmasıyla ilgili olarak iki yöntem hakkında genel ve detaylı bilgiler verilmektedir. Örnek uygulamalar verilerek bu yöntemlere açıklık getirilmiştir. Her iki maliyet yöntemi üzerinde çalışacak kişilere, bu işlemlerin nasıl yapılacağı konusunda bu rapor, hatırlatıcı ve yol gösterici niteliktedir..1.4 ÖDEVİN SORUN VE SINIRLAMALARI: Çalışma konusunda oldukça fazla sayıda yayına ulaştım. İnternet ortamında da aynı şekilde sayısız kaynağa ulaştım. Ödev konusu hakkında çok sayıda kitap, ödev ve tez kaynağı buldum. Bütün bu bilgileri tasnif ederek, belli bir süzgeçten geçirdim. Her öğrendiğim bilgiyi çalışmama alamadım. Ayrıca tüm bu konulara vakıf olan ve bunları okuyarak değerlendirecek olan öğretmenimin zamanını almamın haksızlık olacağını düşünerek, sadece çok elzem olan hususları burada belirttim. Çalışmamın değerlendirilmesinde; konunun tarafımdan araştırıldığını, bulgularımın konunun merkezine doğru odaklanarak, raporlanmanın usule uygun olarak yapıldığını ve sonuçta ödevin bana nasıl bir katkı sağladığını ortaya koyabilmiş olmamın önemli olduğunu düşünerek, konuları bu çerçevede ele aldım. 1.5 İZLENEN YÖNTEM: Literatür Taraması: Kitap, dergi, makale, gazete taraması: Bu çalışmada, çeşitli kitap ve dergilerden, Samsun Gazi Kütüphanesinde yer alan çeşitli kitaplardan, üniversitelerde okutulan çeşitli ders kitaplarından faydalanılmıştır İnternet ve Web sayfası taraması: İnternet ortamında bulunan ekonomi konulu web sayfaları başta olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlara ait web sayfalarından faydalanılmıştır. 4

9 1.6 ÖDEVİN GENEL PLANI: Bu çalışmada önce genel bilgiler verilmiş, sonra hesaplama çalışmaları etraflı olarak ortaya konmuştur. Sonuç bölümünde ise bu çalışma sonucu elde edilen kişisel faydalar izah edilerek, konunun önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. 5

10 II. BÖLÜM Üretimde kullanılan ya da tüketilen ilk madde ve malzemelerin parasal tutarına, ilk madde ve malzeme maliyetleri denir. Üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere işletmede bulundurulan hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi ambalaj malzemesi ve diğer malzemelerin izlendiği hesap 150. İlk Madde ve Malzeme Hesabıdır. Satın alındıklarında veya işletme tarafından üretildiklerinde satınalma veya maloluş değerleri üzerinden bu hesabın borcuna, üretime verildiklerinde, tüketildiklerinde, satıldıklarında veya devredildiklerinde maliyet değeri veya satış fiyatı ile bu hesabın alacağına kaydedilirler. İlk madde ve malzemeler grubuna dahil stokları takip edebilmek için bu hesabın temsil ettiği stok çeşitleri ile ilgili birer alt hesap açılır. İlk maddeler mamulün üretiminde kullanılan onun bünyesine giren, mamulün esas unsurunu ve önemli bir kısmını oluşturan değerlerdir. İşletmelerin en önemli varlıklarından biri de stoklardır. Tanımına baktığımızda, işletmenin; satmak, üretimde kullanmak, tüketmek amacıyla almış olduğu İlk Madde ve Malzeme, Yarı Mamul, Mamul, Ticari Mal gibi varlıklar stokları oluşturur. Tekdüzen hesap planında 15'li grubun açılımı şu şekildedir: 150-İlk madde malzeme 151-Yarı mamuller -üretim 152-Mamüller 153-Ticari mallar 157-Diğer stoklar 158-Stok değer düşüklüğü karşılığı(-) 159-Verilen sipariş avansları Görüldüğü gibi bu hesaplardan 150, 151 ve 152 hesaplar üretim işletmelerine yönelik hesaplardır. Stoklarda bulunan mal hareketlerini izlemede iki türlü kayıt yönteminden bahsederiz. Bunlardan birincisi; Aralıklı Envanter Yöntemi, diğeri ise; Devamlı Envanter Yöntemidir. Diğer bir ifade ile Sürekli yada Aralıksız Envanter de denir. Aralıklı envanter yöntemini uygulayan işletmelere; ürün çeşidi çok ve küçük olan gıda sektörünü örnek 6

11 gösterebiliriz. Devamlı envanter yöntemini uygulayan işletmelere ise; ürün çeşidi büyük ve rahatlıkla sayılabilen beyaz eşya sektörünü gösterebiliriz. 2.1 ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİ VE ÖZELLİKLERİ Aralıklı envanter yöntemi, işletmedeki mal mevcudunun ancak belirli aralıklarla yapılacak sayım ve değerleme (envanter çıkarma) ile belirlenebileceği esasına dayalı bir yöntemdir. Dolayısıyla bu yoluyla mal alım satım işlemlerinden doğan kar veya zarar da ancak mal mevcudunun saptanmasından sonra yapılacak bazı hesaplamalarla bulunur. Aralıklı envanter yönteminde dönembaşı mal mevcudu, dönem içi alışları, alış giderleri, alış iskontoları ve alış iadeleri "153 Ticari Mallar Hesabı"nda izlenir. Satışlar ise, "600 Yurt İçi Satışlar Hesabı"nın alacağına kaydedilir. Satışlarla işletmeden çıkan her mal, Ticari Mallar Hesabına kaydedilmediğinden Ticari Mallar Hesabının kalanı mal mevcudunu göstermeyecektir. Dolayısıyla mal mevcudunu ve satışların kar veya zararını belirlemek için fiili sayım ve değerleme (envanter) yapmak gereklidir. Mal çeşidinin çok ve küçük hacimli ve nisbeten ucuz fiyatlı birimlerden oluştuğu işletmelerde, örneğin; kırtasiyeci, gıda marketi, konfeksiyon vb. gibi işletmelerde alım satım işlemleri çoğunlukla aralıklı envanter yöntemine göre kaydedilir. Çünkü bu işletmelerde satılan bir malın maliyetinin bilinmesi ve buna bağlı olarak her satıştan sonra ortaya çıkacak kar veya zararın muhasebe kayıtlarında izlenmesi çok güçtür; hatta olanaksızdır. Ayrıca, söz konusu mallardan satışları ve stokta kalan mevcutları miktar olarak da kayıtlarda izleyebilmek aynı derecede güçtür. 2.2 ARALIK ENVANTER YÖNTEMİNİN İŞLEYİŞ TÜRLERİ Aralıklı envanter yönteminde stok kartları tutulmadığından dönemsonunda çıkarılan envanterde mevcut stokların maliyet bedelinin tespiti aşağıdaki yöntemlerle belirlenir. 1. Gerçek Maliyetleme Yöntemi 2. Tartılı (Ağırlıklı) Ortalama Yöntemi 3. İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) Yöntemi 4. Son Giren İlk Çıkar (LIFO) Yöntemi 7

12 2.2.1 Gerçek Maliyetleme Yöntemi Stokların gerçek maliyetleri biliniyorsa, bunların değerlenmesinde bu yöntem uygulanır. Yani değerleme, o malın işletmeye girişinde oluşan gerçek maliyeti üzerinden yapılır. Bu yöntem birim maliyet değeri yüksek olan ve gerçek maliyetleri izlenebilen stoklar için uygulanabilir. Örneğin; buzdolabı, televizyon, taşıt araçları vb. gibi. İşletmelerde stokların çok fazla türden oluşması, küçük birim maliyetli olması, aynı tür malların değişik tarihlerde değişik fiyatlarla alınması gibi nedenlerle her mal çıkışında (satışında) gerçek maliyetin bilinmesi zaman alan zor bir işlemdir. Bunun sonucu olarak gerçek maliyet yöntemini uygulamak mümkün olmamaktadır. Böyle durumlarda dönemsonu stoklarının maliyet değerini ve satılan malın maliyetini belirlemek için değişik maliyet akışı varsayımları benimsenir. Bunlar: İlk giren ilk çıkar yöntemi, son giren ilk çıkar yöntemi ve ortalama maliyet yöntemidir Tartılı (Ağırlıklı) Ortalama Yöntemi Tartılı (ağırlıklı) ortalama yöntemi; değişik tarihlerde farklı fiyatlarla yapılan tüm ticari mal alışlarının toplam maliyetlerinin, toplam ticari mal miktarına bölünerek bulunan bir ortalamayla üretime katılan ticari malların maliyetlerinin hesaplandığı bir yöntemdir. Tartılı ortalama yöntemi, dönemsonunda bir kez ortalama maliyet hesaplamasını gerektirir. ÖRNEK: İşletmenin stok mevcudu 120 adettir. İşletme stoktaki mallarına tartılı ortalama yöntemini uygulayacaktır. Bu mala ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. 8

13 GİREN ÇIKAN KALAN Tarih Adet B.Mal. Tutar Adet B.Mal. Tutar Adet B.Mal. Tutar , , Tartılı ortalama maliyet; / 370 = 430,810 TL Dönemsonu stok maliyeti; 120 * 430,810 = TL Üretime katılan malların maliyeti; 250 * 430,810 = TL İlk Giren İlk Çıkar (Fifo) Yöntemi Bu yöntemde, işletme üretime sevk edeceği kısmı ilk aldığı ürünlerden yapar. Yani bu varsayım, ilk satın alınan ticari malların yine satınalma tarihlerine göre ilk önce üretime katılacağı varsayımına dayanır. Böylece dönemsonu geldiğinde, işletmenin deposunda kalan mallar, son satın aldığı mallardan oluşur. ÖRNEK: İşletmenin bilanço gününde (31.12) 400 adet mal stoku bulunmaktadır. Bu mallara İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) yöntemi uygulanacaktır. Hesap dönemi içinde bu malla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Satın Alma Tarihi Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) D.başı Mevcudu Nisan Haziran Eylül Aralık Toplam

14 İlk giren ilk çıkar yöntemine göre; ilk alınan malların üretime sevki önce olacaktır. Dönemsonundaki 400 adet stok malın 100 adedi 15 TL birim maliyet üzerinden, kalan 300 adet ise 17 TL birim maliyet üzerinden hesaplanır. Çünkü, eldeki mevcut stoklar, bu yönteme göre satın alınan malları oluşturmaktadır. Dönemsonu stok değerlemesi ise aşağıdaki gibidir. 100 * 15 = TL 300 * 17 = TL Sonuç olarak; bu yönteme göre dönemsonunda stokta kalan 400 adet malın maliyet değeri TL olmaktadır. Dönem içinde üretime sevk edilen malların maliyet bedeli ise; = TL Son Giren İlk Çıkar (Lifo) Yöntemi Bu yönteme göre işletmelerde üretime sevk edilecek malların, en son alınanlardan yapılacağı varsayılır. Dolaysıyla en son alınan malların fiyatları dikkate alınarak maliyetler hesaplanır. Stokta kalanlar ise ilk alınan malların fiyat tutarlarını içerir. Bu yöntemde üretime sevk edilen malların maliyetleri yüksek, buna karşılık stok maliyetleri düşük kalmaktadır. Bu yöntemin kullanılması satış karlarının dolaysıyla vergi ve temettü ödemelerinin daha az olmasına ve işletmenin özsermayesinin korunmuş olmasına karşın, stok değerlerinin düşük olmasıyla da gerçek özvarlıkların gösterilmemesine neden olmaktadır. Bir önceki örneğimizi bu yönteme göre ele alacak olursak stokta bulunan 400 adet malın değerlemesi aşağıdaki gibi olacaktır. Satın Alma Tarihi Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) D.başı Mevcudu Nisan Haziran Eylül Aralık Toplam * 20 = * 18 = * 25 =

15 Dönemsonunda stok miktarı 400 adetti. Bu yönteme göre, en son alınan mallar önce sevk edilir. Dönemsonundaki 400 adet malın 200 adedi 20 TL, 150 adedi 18 TL, kalan 50 adedi ise 25 TL birim maliyet üzerinden hesaplanır. Çünkü mevcut stoklar bu yönteme göre ilk satın alınan mallardır. Bu yönteme göre dönemsonunda stokta bulunan malın maliyeti; = TL Dönem içinde üretime sevk edilen malların maliyeti ise; = TL 11

16 III. BÖLÜM 3.1 SÜREKLİ ENVANTER YÖNTEMİ VE ÖZELLİKLERİ Sürekli Envanter Yöntemine, Devamlı Denkleştirme Metodu da denir. İşletme her satışla birlikte sattığı mal veya hizmetin maliyetini bulmak isteyebilir. Bu iş için en uygun yöntem sürekli envanter yöntemidir. Sürekli envanter yönteminde her satışla birlikte maliyet kaydı yapılır. Satışlar geliri, maliyet de gideri oluşturduğundan satışlar hesabı ile satışların maliyeti hesabı arasındaki fark o satışa ilişkin kârı veya zararı gösterir. Bu yöntemde 152 Mamuller hesabı çok sağlıklı tutulur. Dönem içerisinde her an mamul stok maliyeti izlenebilmelidir. Her satıştan sonra satılan mamullerin maliyeti bu hesaba borç, 152 Mamuller hesabına alacak kaydedilir. Bu kayıt esnasında işletmede uygulanan stok değerleme yönteminin (hareketli ortalama, tartılı ortalama, FIFO, LIFO v.b.) satılan mamulün maliyetinin hesaplanmasında etkilidir. Bu yöntemde her bir stok türü için, stok kartı tutulur. Bu kart; her an o malın mevcut miktarını maliyet üzerinden değerini ve satılan her parti malın maliyetini verir. Ancak bu yöntemin uygulanabilmesi için, satılan her malın gerçek maliyet değerlerinin bilinmesi gerekir. Mevcut malların maliyetlerinin bilinmesi için; 1. Satın alınan malların maliyetini oluşturan unsurlar tek bir hesapta toplanır. 2. Satılan malların çıkış kaydı aynı hesaba maliyet tutarı ile yapılır. Bu nedenle her satışta satılan malın maliyetinin bilinmesi zorunludur. Her satışta satılan malların maliyetinin bilinmesi ve bunların kayda alınması, yapılan satışın sonucunun her an bilinmesini sağlar. Çünkü satış ve bu malların maliyeti bilinirse, satış karı veya zararını görme olanağı sağlanır. Sürekli envanter yönteminde yardımcı defterler önemlidir. Çünkü büyük defterde tutulan Ticari Mallar ana hesabı işletmenin elindeki toplam malların maliyetini verir. 12

17 3.2 SÜREKLİ ENVANTER YÖNTEMİN İŞLEYİŞ TÜRLERİ Sürekli envanter yönteminde mevcut stokların maliyet bedelinin tespiti aşağıdaki yöntemlerle belirlenir. 1. Hareketli Tartılı (Ağırlıklı) Ortalama Yöntemi 2. İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) Yöntemi 3. Son Giren İlk Çıkar (LIFO) Yöntemi Hareketli Tartılı (Ağırlıklı) Ortalama Yöntemi Bu yöntemde, ortalama maliyet, her ticari mal alışında hesaplanır. Her ticari mal alışında alınan malın miktarı mevcut ticari malın miktarına, maliyeti de mevcut malın maliyetine eklenerek; toplam maliyet, toplam miktara bölünerek ortalama maliyet hesaplanır. ÖRNEK: İşletmenin bir yıllık (X) malı alım ve üretime sevk işlemleri aşağıdaki gibidir. İşlem Miktar Birim Maliyet Toplam Maliyet 1 Ocak (Başlangıç kalan) Mart, Üretime Sevk 40 5 Nisan, Alış Temmuz, Üretime Sevk Eylül, Alış Aralık, Üretime Sevk

18 İşletmenin stok kartı aşağıdadır. Cinsi: (X) Malı Tarih İşlem GİREN ÇIKAN KALAN Adet B.Mal. Tutar Adet B.Mal. Tutar Adet B.Mal. Tutar B. Kal Sevk Alış , , Sevk 60 16, , ,77 503, Alış , , Sevk , , ,19 191, Toplam , ,9 Hesap dönemindeki ilk madde ve malzeme alışları 5 Nisan ve 15 Eylül tarihleridir. İlk madde ve malzeme alışlarının yapıldığı tarihlerde, yeniden ortalama birim maliyet hesaplanmış ve daha sonraki tarihlerdeki üretime sevk edilenler ile eldeki mevcut mallar hesaplanan bu yeni ortalama birim maliyet üzerinden değerlenmiştir. Değerlemeler şu şekilde yapılmıştır: 5 Nisan satın almanın yapıldığı bir tarihtir. Bu tarihte alınan ilk madde ve malzemenin değeri TL dir. Alıştan önceki (10 Mart) kalan değer 150 TL ile 5 Nisan da alınan ilk madde ve malzemenin değeri olan TL toplanır. Bulunan toplam değer, 5 Nisan tarihindeki kalan miktar olan 90 birime bölünür ve ortalama birim maliyet 16,77 TL/birim olarak bulunur. Bu ortalama birim maliyet 15 Eylül deki yeni satın alım yapılıncaya kadar kullanılır. 15 Eylül deki yeni satın alma işlemi ile birlikte ortalama birim maliyet yeniden hesaplanır. I. ortalama birim maliyet hesabı; ( ) / 90 = 16,77 TL/birim II. ortalama birim maliyet hesabı; ( ,1) / 120 = 19,19 TL/birim Hareketli tartılı (ağırlıklı) ortalama yöntemine işlenilen stok kartındaki bilgileri özetlemek gerekirse; Dönemin alışları (devir dahil); 220 adet, TL Toplam Maliyet Dönemin üretime sevk maliyeti; 210 adet mal, 3.717,1 TL Toplam Maliyet Dönemsonu mevcutları ve maliyeti; 10 adet mal, 191,9 TL Toplam Maliyet 14

19 3.2.2 İlk Giren İlk Çıkar (Fifo) Yöntemi İşletmenin bir yıllık (X) malı alım ve üretime sevk işlemleri aşağıdaki gibidir. İşlem Miktar Birim Maliyet Toplam Maliyet 1 Ocak (Başlangıç Kalan) Mart, Üretime Sevk Nisan, Alış Temmuz, Üretime Sevk Eylül, Alış Aralık, Üretime Sevk İşletmenin stok kartı aşağıdadır. Cinsi: (X) Malı Tarih İşlem GİREN ÇIKAN KALAN Adet B.Mal. Tutar Adet B.Mal. Tutar Adet B.Mal. Tutar B. Kal Sevk Alış Sevk Alış Sevk Toplam Bu yönteme göre, üretime sevk edilen kısım ilk alınan mallardan başlar. Bu nedenle stokta kalan en son mal son alınan maldır. (X) malına ait stok kartındaki giren, çıkan ve kalan mallar maliyet değerleriyle kaydedilmiştir. 15

20 Stok kartındaki bilgileri özetlemek gerekirse; Dönemin alışları (Devir dahil); 220 adet mal, TL Toplam Maliyet Dönemin üretime sevk maliyeti; 160 adet mal, TL Toplam Maliyet Dönemsonu mevcutları ve maliyeti; 60 adet mal, TL Toplam Maliyet Son Giren İlk Çıkar (Lifo) Yöntemi İşletmenin bir yıllık (X) malı alım ve üretime sevk işlemleri aşağıdaki gibidir. İşlem Miktar Birim Maliyet Toplam Maliyet 1 Ocak (Başlangıç Kalan) Mart, Üretime Sevk Nisan, Alış Temmuz, Üretime Sevk Eylül, Alış Aralık, Üretime Sevk İşletmenin stok kartı aşağıdadır. Cinsi: (X) Malı Tarih İşlem GİREN ÇIKAN KALAN Adet B.Mal. Tutar Adet B.Mal. Tutar Adet B.Mal. Tutar Kalan Sevk Alış Sevk Alış Sevk Toplam

21 Bu yönteme göre, üretime sevk edilen kısım son alınan mallardan başlar. Bu nedenle stokta kalan en son mal ilk alınan maldır. (X) malına ait stok kartındaki giren, çıkan ve kalan mallar maliyet değerleriyle kaydedilmiştir. Stok kartındaki bilgileri özetlemek gerekirse; Dönemin alışları (Devir dahil); 220 adet mal, TL Toplam Maliyet Dönemin üretime sevk maliyeti; 160 adet mal, TL Toplam Maliyet Dönemsonu mevcutları ve maliyeti; 60 adet mal, 940 TL Toplam Maliyet 17

22 SONUÇ Yaptığım bu çalışma ile kısa sürede derslerde gördüğüm bilgilerin gerçek yaşamda nasıl işlediğini anlamaya çalıştım. Teorik bilgilerimi verilen ödev sayesinde uygulama, konu hakkında daha detaylı olarak bilgilenme ve bunları öğrenme imkanı buldum. Bu çalışmayı; yeni bilgiler kazanmak, yeni erdemlere ulaşmanın istek, coşku ve merakı içinde yaptım. Sonuçta yeni olgular da edindim. Dünyaya ve olaylara çok daha farklı bir gözle baktığımı kendimde hissediyorum. Bana bu olguları kazanmamı sağlayan başta Sayın Prof. Dr. Muzaffer CİVELEK e duyduğum büyük saygıyı, burada ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda, eserleri ile bana katkısı geçen, hayatta olan ve olmayan tüm insanlara, teşekkür ederek, borcumun karşılığını, biraz da olsa yerine getirmek istiyorum. 18

23 KAYNAKÇA Haftacı, V., Yönetim Muhasebesi, 3. Baskı, Umuttepe Yayınları, 2008 Altuğ, O., Maliyet Muhasebesi, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 1999 Gürsoy, T., Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Beta Yayınları, İstanbul 1999 Hacırüstemoğlu, R., Maliyet Muhasebesi, Türkmen Kitabevi, 3.Baskı, İstanbul 2000 Hacırüstemoğlu, R., Madde ve Malzeme Maliyetlerine Vergisel Yaklaşım, Galatasaray Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Büyükmirza, K., Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ankara, 2003 Durmuş, A., Muhasebe Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1985 Ataöv, T., Bilimsel Araştırma El Kitabı, Savaş Yayınları, 1982 Gezgin, M., Kargı, B., Tez ve Proje Yazım Kılavuzu, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler EnstitüsÜ Makale Yazım Kuralları, İstanbul Üniversitesi Tez Yazım Kuralları, İstanbul Üniversitesi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) De%C4%9Ferlemesi.ppt ( ) ( ) ( ) ( ) 19

24 ( ) ( ) ( ) ( ) 20

25 21

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI YÖNETİM ORGANİZASYON DERSİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI YÖNETİM ORGANİZASYON DERSİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI YÖNETİM ORGANİZASYON DERSİ SEÇİLEN İŞLETMEDE ORGANİZASYON YAPILARININ İNCELENMESİ (MBA 2010

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI YÖNETİM ORGANİZASYON DERSİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI YÖNETİM ORGANİZASYON DERSİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI YÖNETİM ORGANİZASYON DERSİ SEÇİLEN İŞLETMEDE ORGANİZASYON YAPILARININ İNCELENMESİ (MBA 2010

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÜRÜN VE HİZMET MALİYETİ 344MV0039

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÜRÜN VE HİZMET MALİYETİ 344MV0039 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÜRÜN VE HİZMET MALİYETİ 344MV0039 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. Erkan Baykuş / Levent KARTAL. Vergi Bölümü Kıdemli Müdürleri

MALİYET MUHASEBESİ. Erkan Baykuş / Levent KARTAL. Vergi Bölümü Kıdemli Müdürleri MALİYET MUHASEBESİ Erkan Baykuş / Levent KARTAL Vergi Bölümü Kıdemli Müdürleri MALİYET MUHASEBESİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Genel Açıklama Maliyet muhasebesi üretilen mamul ve hizmetlerin maliyetini oluşturan

Detaylı

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE SAFHA MALİYET SİSTEMİNİN ÖNEMİ

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE SAFHA MALİYET SİSTEMİNİN ÖNEMİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞL-YL-2012-02 ÜRETİM İŞLETMELERİNDE SAFHA MALİYET SİSTEMİNİN ÖNEMİ AYDIN İLİNDE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLETMESİNDE ÖRNEK

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET YÖNETİMİ

SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2865 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1822 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ (Ünite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8) Doç.Dr. Menderes TARCAN

Detaylı

Vergi Usul Kanunu ve KOBİ TFRS Bölüm 13 Açısından Stokların Karşılaştırılması

Vergi Usul Kanunu ve KOBİ TFRS Bölüm 13 Açısından Stokların Karşılaştırılması Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:2, s. 163-171 Year:2012, Vol:4, No:2, s. 163-171 Vergi Usul Kanunu ve KOBİ TFRS Bölüm

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

Maliyet Muhasebesi. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT

Maliyet Muhasebesi. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT Maliyet Muhasebesi Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT Finansal Muhasebe ile Yönetim Muhasebesinin Karşılaştırılması Finansal Muhasebe Yönetim Muhasebesi Amaç İşletmenin finansal durumu ve performansı hakkında

Detaylı

LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA-I

LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2549 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1519 LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA-I Yazarlar Prof.Dr. Semih Hüseyin TOKAY (Ünite 1, 2, 3, 8) Doç.Dr. Ali DERAN (Ünite 4,

Detaylı

BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI. Yazarlar

BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI. Yazarlar BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI Yazarlar Mucip YETMEN Mehmet Cevat KEREM Lokman EREN Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 2008 Dağhan Alpman Kıdemli Denetçi Deloitte Türkiye * Bu çalışma 2008 yılında Bilgi Üniversitesi tarafından, en başarılı

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YİYECEK İÇECEK MALİYET ANALİZİ COST ANALYSIS OF FOOD & BEVERAGE IN THE HOSPITALITY MANAGEMENTS

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YİYECEK İÇECEK MALİYET ANALİZİ COST ANALYSIS OF FOOD & BEVERAGE IN THE HOSPITALITY MANAGEMENTS Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.313-330. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI DÖNEM KÂRININ DAĞITILMASI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, VERGİLENDİRİLMESİ VE KİTLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi Birol ÇELİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNASMAN ENVANTER İŞLEMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNASMAN ENVANTER İŞLEMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNASMAN ENVANTER İŞLEMLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI NEDİR? Tasarruf sahipleri ihraçcı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI NEDİR? Tasarruf sahipleri ihraçcı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI NEDİR? Tasarruf sahipleri ihraçcı şirketlerden, aracı kuruluşlardan ya da menkul kıymet borsalarından menkul kıymet almak suretiyle tasarruflarını değerlendirebilirler. Ancak

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2009 Cilt/Volume: 6 Sayı/Issue: 11, 503-524 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNASMAN DIŞ TİCARET MUHASEBE SİSTEMİ 343FBS035

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNASMAN DIŞ TİCARET MUHASEBE SİSTEMİ 343FBS035 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNASMAN DIŞ TİCARET MUHASEBE SİSTEMİ 343FBS035 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE UYGULANAN MALİYET KONTROL SİSTEMLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE UYGULANAN MALİYET KONTROL SİSTEMLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: GAZİANTEP ÖRNEĞİ YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE UYGULANAN MALİYET KONTROL SİSTEMLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: GAZİANTEP ÖRNEĞİ Adnan AKIN 1 Aliye AKIN 2 ÖZ Yiyecek içecek sektörü içerisinde maliyet kontrolünün

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET KAYITLARI 344MV0038 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İşletme Fakültesi İşletme Bölümü için

İşletme Fakültesi İşletme Bölümü için İşletme Fakültesi İşletme Bölümü için ENVANTER VE BİLANÇO DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr. Serhan Gürkan MUHASEBE KAVRAMI VE MUHASEBE SÜRECİ Muhasebe, işletmeyle ilgili mali nitelikli olayları tespit eden, sınıflandıran,

Detaylı

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE İşletme; insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ya da hizmet üretiminde bulunan ekonomik ve teknik birimlerdir. Yönetim, bir veya birkaç grup insanın çalışmalarında

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOLARI KAR VEYA ZARAR VE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI ÖZKAYNAK

Detaylı