TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2003 YILI GENELGELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2003 YILI GENELGELERİ"

Transkript

1 TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2003 YILI GENELGELERİ

2 İÇİNDEKİLER Sayfa - Dayanışma ve Afet Fonu Havale İşlemlerinde Havale Masrafı 3 - SDE Kredilendirme Başvurusunun Süresi 4 - Oda Mali Kayıtlarının Hesap Planı Katma Değer Vergisi Tevkifatı

3 Sayı : Tarih : Konu : Dayanışma ve Afet Fonu Aidatlarından Masraf Alınmaması.... DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI NA, Dayanışma ve Afet Fonu Aidatlarından havale masrafı alınmaksızın Birliğimize gönderilebilmesi için Türkiye Vakıflar Bankası ile görüş birliğine varılmıştır. Bundan böyle Türkiye Vakıflar Bankası Yenişehir Şubesinde bulunan nolu hesabımıza gönderilecek Dayanışma ve Afet Fonu aidatlarından masraf alınmayacaktır. Bilgilerinizi rica ederim Saygılarımla, Murat ERSOY Türk Dişhekimleri Birliği Genel Sekreteri 3

4 Sayı : Tarih : Konu : SDE Kredilendirme Başvurusu... DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI NA, Bilindiği gibi Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Yönergesi yürürlüğe girdiği günden bu yana meslektaşlarımızın bilimsel gelişmeleri izlemeleri ve topluma kaliteli hizmet sunabilmeleri konusunda çok önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Yüksek Kurulu Birliğimizin yanı sıra Dişhekimliği Fakülteleri, Bilimsel Dernekler ve Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin bulunduğu özerk bir yapıdır. SDE Yönergesinin 13. maddesinin c fıkrasına göre bilimsel etkinliklerin kredilendirilmesi için en az otuz gün önceden SDE Yüksek Kuruluna başvurulması gerekmektedir. Başvuruların Yönergede öngörülen sürelerde yapılmaması çeşitli sorunlara yol açmaktadır. SDE Yüksek Kurulundan gelen istek üzerine kredilendirme başvurularının SDE Yönergesinde belirtildiği sürelerde yapılmasının ve zamanında yapılmayan başvuruların kesinlikle değerlendirilmeyeceğinin bir kez daha hatırlatılmasında yarar görülmüştür. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla, Murat ERSOY Türk Dişhekimleri Birliği Genel Sekreteri 4

5 Sayı : Tarih : Konu : Mali Kayıtların Hesap Planı. DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI NA, Bilindiği gibi mali kayıtların Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre tutulması yasal zorunluluktur. Odalarımızın mali kayıtlarını ekte bulunan hesap planına göre tutmaları mali kayıtların izlenmesinde ve hesap mutabakatlarının yapılmasında kolaylık sağlayacağı gibi, yaşanabilecek yasal sorunları da en aza indirecektir. Mali kayıtların ilişikteki hesap planına göre tutulmasını rica ederim. Saygılarımla, Murat ERSOY Türk Dişhekimleri Birliği Genel Sekreteri Ek : Örnek hesap planı. 5

6 TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARI MUHASEBE HESAP PLANI HESAP KODU HESAP ADI 100 KASA HESABI 101 ALINAN ÇEKLER Ocak Çekleri Şubat Çekleri 102 BANKALAR Vadesiz Hesapları 102,01 Vadeli Hesapları Döviz Hesapları VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ X. Bankası Çekleri Ocak Vadeli Çekleri 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER X Bankası Repo Hesabı 118,01 X Bankası Fon Hesabı MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI ALICILAR Cari Alacaklar 121 ALACAK SENETLERİ Portföydeki Alacak Senetleri 121,01 Tahsildeki Alacak Senetleri 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR Depozitolar 126,01 Teminatlar 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR Yönetim Kurulu Üyelerinden Alacaklar 132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 134 ÜYELERDEN ALACAKLAR Çalışmayan Üyelerden Alacaklar 134,01 Çalışan ve İşyeri Sahibi Üyelerden Alacaklar 135 PERSONELDEN ALACAKLAR 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU 138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR 6

7 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI İLK MADDE VE MALZEME 151 YARI MAMÜLLER - ÜRETİM 152 MAMÜLLER 153 TİCARİ MALLAR 157 DİĞER STOKLAR 158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 170 (Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri) 179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER Peşin Ödenen Kira Giderleri 180,01 İş Yeri Sigorta Giderleri 181 GELİR TAHAKKUKLARI 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 192 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 195 İŞ AVANSLARI 196 PERSONEL AVANSLARI 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 197,00 Kasa Noksanı 198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI 220 ALICILAR 221 ALACAK SENETLERİ 222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 229 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 233 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 235 PERSONELDEN ALACAKLAR 236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 237 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU 239 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 241 BAĞLI MENKUL KIYMETL. DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 242 İŞTİRAKLER 243 İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ 244 İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞ.DÜŞÜK. KARŞILIĞI 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR 246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ 247 BAĞLI ORTAKLIK. SERM. PAYLARI DEĞ.DÜŞ.KARŞILIĞI+C DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR 7

8 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI ARAZİ VE ARSALAR 251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 252 BİNALAR Binalar Hesabı 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 254 TAŞITLAR 255 DEMİRBAŞLAR Büro Demirbaşları 256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR Bina Amortismanları 257,01 Demirbaş Amortismanları 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 259 VERİLEN AVANSLAR 260 HAKLAR 261 ŞEREFİYE 262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 264 ÖZEL MALİYETLER DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 269 VERİLEN AVANSLAR 271 ARAMA GİDERLERİ 272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI 279 VERİLEN AVANSLAR 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 281 GELİR TAHAKKUKLARI 291 GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV 292 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ 293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR 297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR 298 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 300 BANKA KREDİLERİ X. Bankası Kredisi Y. Bankası Kredisi 303 UZUN VADELİ KREDİ. ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ ÇIKARILMIŞ BONO VE SENETLER 306 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL 8

9 KIYMETLER 308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI 309 DİĞER MALİ BORÇLAR 320 SATICILAR (KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR) Satıcılar Cari Hesapları 321 BORÇ SENETLERİ (KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR) 322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (KISA VADELİ Y.K.) 326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (KISA VADELİ Y.K.) 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR (KISA VADELİ Y. K.) 331 ORTAKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR) Yönetim Kuruluna Borçlar 332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR (KISA VADELİ YABANCI KAYNAK) 333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR (KISA VADELİ Y.K.) 334 ÜYELERE BORÇLAR Üye A. Boçları 334,01 Üye B. Boçları 335 PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR) Personel Cari Hesapları 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (KISA VADELİ YABANCI KAYNAK) 337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (KISA VADELİ) 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (KISA VADELİ YABANCI K.) 349 ALINAN DİĞER AVANSLAR (KISA VADELİ YABANCI KAYNAK) 350 (Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakediş Bedelleri) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR Ödenecek G.V.Stopajı 360,01 Ödenecek Fon Payı Stopajı 360,02 Ödenecek Damga Vergisi Stopajı 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ Ödenecek SSK Primleri 361,01 Ödenecek SGD. Primleri 368 VADESİ GEÇMİŞ,ERTELEN.VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ 369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM.KARŞILIKLARI 371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞ.YÜKÜM. 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI 379 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 9

10 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 381 GİDER TAHAKKUKLARI Ödenecek Kiralar 381,01 Ödenecek Diğer Giderler 391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ 392 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ 393 MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI TDB Cari Hesapları 393,00,00 Birlik Payı Cari Hesabı 393,00,01 Afet Fonu Cari Hesabı 393,00,02 Diğer Gelirler Cari Hesabı 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 399 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR 400 BANKA KREDİLERİ 405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER 407 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER 408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI 409 DİĞER MALİ BORÇLAR 420 SATICILAR (UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR) 421 BORÇ SENETLERİ 422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (UZUN VADELİ Y.K.) 426 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (UZUN VADELİ Y.K.) 429 DİĞER TİCARİ BORÇLAR (UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK) 431 ORTAKLARA BORÇLAR (UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK) 432 İŞTİRAKLERE BORÇLAR (UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK) 433 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR (UZUN VADELİ Y.K.) 434 ÜYELERE BORÇLAR A Üyeye Borçlar 434,01 B Üyeye Borçlar 436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK) 437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (UZUN VADELİ) 438 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ/TAKSİT. BORÇ (UZUN VADELİ) ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI (UZUN 440 VADELİ Y.K.) ALINAN DİĞER AVANSLAR (UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK) KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 479 DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 481 GİDER TAHAKKUKLARI 492 GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLECEK KDV 10

11 493 TESİSE KATILMA PAYLARI 499 DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 500 SERMAYE 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 520 HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ 521 HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME 522 ARTIŞLARI İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ 540 YASAL YEDEKLER 541 STATÜ YEDEKLERİ 542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 548 DİĞER KAR YEDEKLERİ 549 ÖZEL FONLAR 570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 590 DÖNEM NET KARI 591 DÖNEM NET ZARARI 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 601 YURTDIŞI SATIŞLAR 602 DİĞER GELİRLER 602,00 Basılı Evrak Satışları 603 BAĞIŞ VE YARDIMLAR Nakdi Bağışlar 603,01 Ayni Bağışlar 603,02 Diğer Bağışlar 604 PRİM VE AİDATLAR Üye Giriş Aidatları 604,01 Yılık Aidatlar 604,02 Diğer Aidatlar 610 SATIŞLARDAN İADELER 611 SATIŞ İSKONTOLARI 612 DİĞER İNDİRİMLER 620 SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ 623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ 630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 631 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ 642 FAİZ GELİRLERİ Faiz Gelirleri 642,01 Fon Gelirleri 642,02 Gecikme Faiz Gelirleri 11

12 642,03 Diğer Faiz Gelirleri 643 KOMİSYON GELİRLERİ 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 646 KAMBİYO KARLARI 647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR KOMİSYON GİDERLERİ 654 KARŞILIK GİDERLERİ 655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI 656 KAMBİYO ZARARLARI 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ 659 DİĞER GİDER VE ZARARLAR KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ 660 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR DÖNEM KARI VEYA ZARARI DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK. KARŞILIKLARI","", DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 790 İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ Kırtasiye Malzemeleri Gideri 790,01 Temizlik Malzemeleri Gideri 790 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ 791,01 Personel Esas Ücretleri 791,02 SSK İşveren Payları 791,03 Fazla Mesai Ücretleri 791,04 Kıdem Tazminatları 792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ Yönetim Kurulu Harcırahları 792,01 Denetim Kurulu Harcırahları DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER TEK Giderleri 793,01 SU Giderleri 793,02 PTT Giderleri 793,03 Muhasebe ve Danışmanlık Giderleri 794 ÇEŞİTLİ GİDERLER Kira Giderleri 794,01 Yolluklar ve Seyhat Giderleri 794,02 Mahkeme Giderleri 794,03 İşyeri Sigorta Giderleri 12

13 794,04 Noter Tasdik Giderleri 794,05 Banka Provizyon Giderleri 794,06 Gider Sayılan Demirbaşlar Bağış ve Yardımlar Gecikme Zamları ve Para Cezaları Ortak Giderlere atılma Payları 794,06,,,,,,,, Giderleri 795 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR Damga Vergileri 795,01 Eğitime Katkı ve Deprem Vergileri 795,02 Emlak Vergileri 795,03 Çevre Temizlik Vergileri 795,04 Diğer Sair Vergi ve Harçlar 796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI Amortisman Giderleri 797 FİNANSMAN GİDERLERİ Faiz Giderleri 797,01 Diğer Finansman Giderleri 798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI 799 ÜRETİM MALİYET HESABI 13

14 ... DİŞHEKİMLERİ ODASI.../.../ 2003 TARİHLİ GELİR TABLOSU A-BÜRÜT SATİŞLAR 1-Yurt İçi Satışlar 2-Yurt Dışı Satişlar 3-Diğer Gelirler B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 1-Satıştan İadeler 2-Satış İskontoları 3-Diğer İndirimler C-NET SATIŞLAR D-SATIŞLARIN MALİYETİ 1-Satılan Mamüller Maliyeti 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti 3-Satılan Hizmet Maliyeti 4-Diğer Satışların Maliyeti BÜRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI E-FAALİYET GİDERLERİ 1-Aaraştırma Ve Geliştirme Giderleri 2-Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderl. 3-Genel Yönetim Giderleri FAALİYET KARI VEYA ZARARI F-DİĞ.FAALİYETL.OLAĞN.GELİR VE KARLAR 1-İştiraklerden Temettü Geliri 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3-Faiz Gelirleri 4-Kambiyo Karları 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 6-Faaliyetl.İlgili Diğ.Olağan Gel.Ve Karlar G-DİĞ.FAALİYETL.DOĞ.GİD.VE ZARARLARI 1-Reeskont Faiz Giderleri 2-Komisyon Giderleri 3-Karşılık Giderleri 4-Diğer Olağan Giderler Ve Zararlar H-FİNANSMAN GİDERLERİ 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri OLAĞAN KAR VEYA ZARAR I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1-Önceki Dönem Gelir Ve Karları 2-Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 1-Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları 2-Önceki Dönem Gider Ve Zararları 3-Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar DÖNEM KARI VEYA ZARARI K-Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları DÖNEM NET KARI (ZARARI) Öncek Dönem Cari Dönem Dipnotlar : 14

15 ... DİŞHEKİMLERİ ODASI.../.../2003 TARİHLİ BİLANÇOSU 1-DÖNEN VARLIKLAR A-HAZIR DEĞERLER 1-Kasa 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 4-Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri 5-Diğer Hazır Değerler B-MENKUL KIYMETLER C-TİCARİ ALACAKLAR 1-Alıcılar 2-Verilen Depozito ve Teminatlar 3-Diğer Ticari Alacaklar 4-Şüpheli Ticari Alacaklar D-DİĞER ALACAKLAR 1-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 2-Diğer Çeşitli Alacaklar E-STOKLAR F-YILL.YAYGIN İNŞ.VE ONARIM MALİYETLERİ G-GELECEK AYLARA AİT GİDER.VE GELİR TAHHK H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 1-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 2-DURAN VARLIKLAR A-TİCARİ ALACAKLAR 4-Verilen Depozito ve Teminatlar B-DİĞER ALACAKLAR C-MALİ DURAN VARLIKLAR D-MADDİ DURAN VARLIKLAR 1-Tesis Makine ve Cihazlar 2-Taşıtlar 3-Demirbaşlar 4-Birikmiş Amortismanlar E-MADDİ OLAMAYAN DURAN VARLIKLAR 1-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler 2-Gelir Tahakkukları H-DİĞER DURAN VARLIKLAR 1-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Önceki Dönem Cari Dönem AKTİF(VARLIKLAR) T O P L A M I 15

16 ... DİŞHEKİMLERİ ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU 1-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-MALİ BORÇLAR 1-Banka Kredileri B-TİCARİ BORÇLAR 1-Satıcılar C-DİĞER BORÇLAR 1-Personele Borçlar 1-Bağlı Ortkl.Borçlar D-ALINAN AVANSLAR E-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 1-Ödenecek Vergi Ve Fonlar 2-Ödenecek Sosyal Güvenl. Kesintl. F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI G-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI H-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR J-DİĞER KISA VADELİYABANCI KAYNAKLAR 2-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-MALİ BORÇLAR B-TİCARİ BORÇLAR 4-Alınan Depozito Ve Teminatlar D-ALINAN AVANSLAR E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları 2-Gider Tahakkukları F-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3-ÖZKAYNAKLAR A-ÖDENMİŞ SERMAYE B-SERMAYE YEDEKLERİ C-KAR YEDEKLERİ 1-Özel Fonlar D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI F-DÖNEM NET KARI(ZARARI) 1-Dönem Net Karı Önceki Dönem Cari Dönem PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI Dipnotlar : 1- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile genel müdür, genel kordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere; 16

17 a- Cari dönem sonunda avans veya borcun bakiyesi...tl 2- Kasa ve Bankalardaki döviz mevcutları Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam Tutar DM GB Euro 3- Cari dönemde maddi duran varlık hareketleri a- Satın alınan, imal veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti...-tl b- Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti...-tl 4- Cari dönemde ortalama personel sayısı... 'dır. 5- Bankalardaki mevduatların bloke olanına ilişkin tutarlar...-tl 6- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar, kamuya olan işlerin devamı dolayısıyla işle ilgili olan teminat ve avans tutarı...-tl dir. 7- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih..../.../... 17

18 Sayı : Tarih : Konu : Katma Değer Vergisi Tevkifatı DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI NA, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebligi ile Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları da dahil olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların aldıkları hizmetlere ait bedeller üzerinden hesaplanan KDV ni sorumlu sıfatıyla beyan etmek ve ödemek üzere tevkifata tabi tutmalarına karar verilmiştir. Söz konusu Genel Tebliğ uyarınca Birliğimiz ve Odalarımıza yeni bir yükümlülük getirilmiştir. Tevkifat oranı; temizlik, özel güvenlik, danışmanlık ve denetim hizmetlerine ait katma değer vergisinin %50 si, diğer işlerde ve hizmetlerde ise hesaplanan katma değer vergisinin 1/3 üdür. Bilgilerinizi ve uygulamanın ekteki Bakanlık yazısı çerçevesinde yapılmasını rica ederim. Saygılarımla, Murat ERSOY Türk Dişhekimleri Birliği Genel Sekreteri Ek : Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü nün Yazısı 18

19 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü SAYI : B.07.0.GEL.0.55/ KONU : BAKANLIĞINA... VALİLİĞİNE 21/10/2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 89 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasında sayılanlardan siyasi partiler, sendikalar, kamu menfaatine yararlı dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, vakıflarca kurulan üniversiteler ile tarımsal amaçlı kooperatifler dışındaki kurum ve kuruluşlar, bankalar, sermayelerinin %51 veya daha fazlası kamuya ait işletmeler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların; - İnşaat taahhüt işleri, - Temizlik hizmeti, - Özel güvenlik hizmetleri, - Makine, teçhizat ve demirbaşlara ait bakım ve onarım hizmetleri, - Personele verilen yemek servisi, - Danışmanlık ve denetim hizmetleri, alımlarına ait bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisini bu Tebliğin Resmi Gazete'de yayımını takip eden ay başından itibaren sorumlu sıfatıyla beyan etmek ve ödemek üzere tevkifata tabi tutmaları öngörülmüştür. Söz konusu Genel Tebliğ uyarınca tevkifat oranı; temizlik, özel güvenlik, danışmanlık ve denetim hizmetlerine ait katma değer vergisinin %50'si, diğer işlerde ve hizmetlerde ise hesaplanan katma değer vergisinin 1/3'üdür. Buna göre, genel ve katma bütçeli daireler il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, bankalar ile sermayelerinin %51 veya daha fazlası kamuya ait işletmeler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların söz konusu hizmet alımlarına ait bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisini tevkifata tabi tutarak sorumlu sıfatıyla beyan edip ödemeleri gerekmektedir tarihi itibariyle yürürlüğe girecek bu uygulama kapsamına giren işlemlere ilişkin olarak Bakanlığınızca / Valiliğinizce yapılacak ödemelerde katma değer vergisi tevkifatı yapılacağının göz önünde bulundurulması ile bilgilerinizi arz / rica ederim. Kemal UNAKITAN Maliye Bakanı 19

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI Hesap Kodu Hesap Adı 100 KASA HESABI 100.00 KASA HESABI 100.00.01 MERKEZ KASA HESABI 100.00.01.01 MERKEZ TL KASA HESABI 100.00.01.01.01

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ YIL SONU BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ YIL SONU BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ YIL SONU BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2013 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi No:1 Küçükçekmece/İSTANBUL VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. 04.05.2011 tarihli Yıllık

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler 100 Kasa 101 Alınan Çekler 101.01 Portföydeki Çekler 101.02 Tahsildeki Çekler 101.03 Teminattaki

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

SMMMO MAL TABLOLAR SMMMO MAL TABLOLAR 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

SMMMO MAL TABLOLAR SMMMO MAL TABLOLAR 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU SMMMO MAL TABLOLAR SMMMO MAL TABLOLAR 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1120 1111 AKTİF(VARLIKLAR) İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF ( KAYNAKLAR) Cari Dönem Cari Dönem

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz; Yönetim Kurulumuzun 2010-2013 dönemine ait çalışmalarını içeren Faaliyet Raporunu

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU ASTAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2015 tarihinde, Saat 14:00 da, Şirket Genel Müdürlüğünün EGS Business Park Blokları Yeşilköy Mah., Atatürk Cad., No:12/1, B2 Blok, 17. Kat No: 467, Yeşilköy

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ. Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ. Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir 9 786055 867768 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir Türk Tabipleri Birliği Mali İşler Yönergesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 AĞUSTOS 2007 İÇİNDEKİLER Veri Setinin Özellikleri... 1 Finansman Yapısı

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2011/6 Tarih: 20.01.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

403 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

403 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 403 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27820 Resmi Gazete Tarihi 19/01/2011 Kapsam 1. Giriş: Bakanlığımız, bilgi ve iletişim teknolojilerinde son yıllarda yaşanan gelişmelere

Detaylı

IIEMSAN Y. U. EAP«2(D

IIEMSAN Y. U. EAP«2(D IIEMSAN Y. U. EAP«2(D 2012 TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tüm Hakları Saklıdır Sürüm 1.0-2- İÇİNDEKİLER Vizyonumuz 4 Yönetim Kurulu 5-8 Üretim ve Satış Bilgileri 10-11 Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu

Detaylı

Kesin Mizan. Kesin mizan. [X] Redcode Enterprise. [X] Redcode Standart. [X] Entegre.NET. 5.0.10 (Onaylı sürüm)

Kesin Mizan. Kesin mizan. [X] Redcode Enterprise. [X] Redcode Standart. [X] Entegre.NET. 5.0.10 (Onaylı sürüm) Kesin Mizan Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 5.0.10 (Onaylı sürüm) Uygulama Kesin Mizan Bilgilerinin Elektronik Ortamda

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU 213 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler Genel Bilgiler... 2 Organizasyon Yapısı.. 3 Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Hakla...

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 1 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLANÇO, KAR-ZARAR CETVELİ, GELİR TABLOSU VE DENETÇİLER RAPORU Yönetim Kurulumuzun 08.02.2012 Tarih ve 313 Sayılı

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulumuzun 19.02.2015 tarih ve 426 sayılı toplantısında incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurulumuzun tasviplerine

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulumuzun 21.01.2014 tarih ve 378 sayılı toplantısında incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurulumuzun tasviplerine

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ B HESAP PLANI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BOĞAZİÇİ KUR. VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:50:39 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 5770025350 burcin.akincier@kopas.com.tr

Detaylı

MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Marmarabirlik Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Firma Bilgileri Firma Unvanı : MARMARABİRLİK Tarım Ürünleri

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı