TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD"

Transkript

1 ICS TÜRK STANDARDI TS/Eylül 2013 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS Eylül 2013 ICS İŞ YERLERİ - DANIŞMANLIK HİZMETLERİ - SINIFLANDIRMA - GENEL VE ÖZEL KURALLAR Work places - Consultancy services - The Classification - General and spesific rules TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

2 Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. Bu standardı oluşturan İhtisas Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız. Kalite Sistem Belgesi İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir. Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası) TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü nün garantisi altında olduğunu ifade eder. TSEK Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı) Kritere Uygunluk Belgesi; Türk Standardları bulunmayan konularda firmaların ürünlerinin ilgili uluslararası standardlar, benzeri Türk Standardları, diğer ülkelerin milli standardları, teknik literatür esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. DİKKAT! TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir. Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

3 Ön söz Bu standard, Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Standardları İhtisas Kurulu na bağlı TK38 Sosyal Hizmetler Teknik Komitesi tarafından hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu nun 26 Eylül 2013 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir. Bu standardın yürürlüğe girmesiyle birlikte TS13078 ve TS standardları iptal edilmiştir. Bu standardın hazırlanmasında, milli ihtiyaç ve imkanlarımız ön planda olmak üzere, milletlerarası standardlar ve ekonomik ilişkilerimiz bulunan yabancı ülkelerin standardlarındaki esaslar da gözönünde bulundurularak; yarar görülen hallerde, olabilen yakınlık ve benzerliklerin sağlanmasına ve bu esasların, ülkemiz şartları ile bağdaştırılmasına çalışılmıştır. Bu standard son şeklini almadan önce; bilimsel kuruluşlar, üretici/imalatçı ve tüketici durumundaki konunun ilgilileri ile gerekli işbirliği yapılmış ve alınan görüşlere göre olgunlaştırılmıştır. Bu standardda kullanılan bazı kelime ve/veya ifadeler patent haklarına konu olabilir. Böyle bir patent hakkının belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz.

4 İçindekiler 1 Kapsam Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar Tarifler İş yeri Hizmet alan / talep eden Sınıflandırma Yapısal özellik ile ilgili kurallar İşletmecilik ile ilgili kurallar Çalışanlar ile ilgili kurallar Özel kurallar Hizmet sektörü için danışmanlık hizmetleri Sanayi sektörü için danışmanlık hizmetleri Çeşitli hükümler... 8 Yararlanılan kaynaklar... 8

5 İş yerleri - Danışmanlık hizmetleri - Sınıflandırma - Genel ve özel kurallar 1 Kapsam Bu standard, danışmanlık hizmeti veren iş yerlerinin sınıflandırma, yapısal özellik, işletmecilik ve çalışanlar ile ilgili genel ve özel kurallarını kapsar. Not - Bu standard metninde bundan sonra danışmanlık hizmeti veren iş yerleri ifadesi yerine iş yeri ifadesi kullanılmıştır. 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar Bu standardda diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste hâlinde verilmiştir. * İşaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standardlarıdır. TS No Türkçe Adı İngilizce Adı TS 6075 Ecza dolabı Medicine cabinet TS İş yerleri - Genel kurallar Work places - General rules TS 8357 İş yerleri Halka ve müşterilere açık tuvaletler-sınıflandırma- Genel ve özel kurallar Work places - Public toilets - The classification, - General and spesific rules TS 4019 İlk yardım çantası genel amaçlı First Aid Bag General Purpose TS TS Danışmanlık hizmetleri - Sanayi sektörü için - Terimler ve tarifler Danışmanlık hizmetleri - Hizmet sektörü için - Terimler ve tarifler Consultancy services for industrial sectors - Terms and definitions Consultancy services for Service sectors Terms and definitions 3 Tarifler Bu standardın amacı için TS ve de verilen terim ve tarfilerle birlikte aşağıda verilen terim ve tarifler uygulanır. 3.1 İş yeri Tarifi TS da verilmiştir. 3.2 Hizmet alan / talep eden Danışmanlık hizmeti almak üzere iş yerine başvuruda bulunan her türlü kurum, kuruluş ya da tüzel kişi. 4 Sınıflandırma Danışmanlık hizmetleri 2 sınıfa ayrılır; - Hizmet sektörü için danışmanlık hizmetleri, - Sanayi sektörü için danışmanlık hizmetleri. 4.1 İş yeri sınıfına bakılmaksızın genel kuralları ve hangi sınıf kapsamından değerlendiriliyorsa o sınıfa ait özel kuralları yerine getirmekle yükümlüdür. 4.2 İşyerine verilecek belge kapsamına, işyerinin hizmet verdiği Madde 6 da belirtilen danışmanlık sınıfı yazılmalıdır. 1

6 5 Genel kurallar 5.1 Yapısal özellik ile ilgili kurallar İş yerinin yapısal özellikleri ile ilgili aşağıdaki hususlar TS ya uygun olmalıdır: İş yerinin tabelası, varsa şubeleri, İş yerinde bulunması gereken mekân ve mahâller ile bunların özellikleri, yerleşim düzeni ve yerleşim birimlerinin tefrişi, İş yerinde çalışan sayısına bağlı olarak oluşturulması zorunlu olan mekân ve mahâller ile bunların özellikleri ve bulundurulacak araç ve gereçler, İş yerinde çalışan sayısının sürekli olarak elli işçi ve üzerinde olması hâlinde oluşturulacak iş yeri sağlık ve güvenlik birimlerine yönelik tedbirler, İş yerinin ısıtma, aydınlatma ve havalandırma şekli ile elektrik tesisatı, bu tesisatın korunması, su tesisatı ve var ise asansörün taşıması gereken özellikler, İş yerinde yangından korunma ve çevre sağlığı ile ilgili alınacak tedbirler, İş yerinde otopark bulunması hâlinde olması gereken özellikler İş yerinde hizmetin gerektirdiği büyüklükte ve yeterli sayıda; yönetim, müracaat, muhasebe, eğitimtoplantı odası vb. mekân ve mahaller bulunmalıdır İş yerinde hizmetin gerektirdiği faaliyetleri yürütmek üzere yeterli sayıda bilgisayar, telefon cihazı, fotokopi makinesi, fax cihazı, yazıcı, tarayıcı vb. donanım bulunmalıdır İş yerinde TS 6075 e uygun ecza dolabı ve TS 4019 a uygun ilk yardım çantası bulunmalıdır İş yerinde TS 8357 e uygun bay ve bayanlara ait ayrı ayrı tuvalet bulunmalıdır. 5.2 İşletmecilik ile ilgili kurallar İş yerinin açılması ve işletilmesi için zorunlu olan her türlü izin, belge vb. alınmış olmalı, söz konusu belgeler iş yerinde kolay görülebilecek bir yere asılmalıdır İş yerinin oluşumu, hizmetin şekli, müşteri ilişkileri ve müşteri hakları ile ilgili aşağıdaki hususlar TS ya uygun olmalıdır: İş yerinde zararlı haşere ve kemiricilere karşı yapılacak mücadeleler ve tutulacak kayıtlar, İş yerinde verilen hizmetin özelliğine göre iş akış şemaları ile verilecek hizmetlere yönelik günlük, haftalık, aylık ve yıllık iş programları oluşturulmasına ilişkin iş ve işlemler, İş yerinde verilen hizmet kapsamında merkez ofise bağlı birim veya sistemlerin olması hâlinde merkez ofis ve merkez ofis dışında yer alan birim veya sistemler arasında sürekli bilgi akışının sağlanması, İş yerinde verilen hizmetin kapsamına yönelik olarak ilgili mevzuatı içeren dokümanların bulundurulması, İş yerinde hizmetin yazılı sözleşme esasına göre verilmesi ve bu sözleşmede en az yer alması gereken hususlar İş yeri üniversiteler ve kamu kuruluşları hariç olmak üzere serbest meslek (serbest danışman) veya şirket (danışmanlık şirketi), dernek ve vakıfların ticari işletmeleri statüsünde tüzel kişiliğe sahip olmalı ve şirket ana sözleşmesinde işletmelere danışmanlık hizmetleri verileceği belirtilmeli ve bu husus Ticaret Sicili Gazetesi nde yer almalıdır İş yeri yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tedbirleri almalıdır İş yerinde ön bilgi almak üzere yapılan başvuruların değerlendirildiği bir sistem bulunmalı ve bu sistemin sorumlusu belirlenmiş olmalıdır İlk başvuru sırasında hizmet talep edenin ticarî unvanı, iş yerinin adresi, iletişim kurulacak yetkilisi vb. bilgileri bilgisayar ortamına kaydedilmeli ve bu ortamda aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: - Talep edilen danışmanlık hizmetinin tanımı ve süresi, - Danışmanlık hizmetinden beklenilen sonuç, - Daha önce alınan danışmanlık hizmetleri. 2

7 5.2.7 İş yeri hizmet talep edenin talebini kabul etmesi hâlinde genel tanı çalışmasını yapmalı, bu çalışma ile ilgili olarak mutabakata varılması halinde ulaşım, yol, konaklama ve varsa genel tanı bedelini hizmet talep edene bildirmelidir İş yeri genel tanı çalışması için verilecek hizmet alanı ile ilgili en az iki uzman görevlendirmeli; hizmet talep edenin üretim konusu, hizmet talep edenin özellikleri, cirosu, çalışanlarının sayısı ve eğitim durumu, kuruluş çalışmaları ve olası sorun sahaları ile ihtiyaç duyulan diğer bilgileri kuruluş adresinde araştırarak belirlemelidir İş yeri tarafından verilen danışmanlık hizmetinin tespitinde iş yeri yöneticisinin ve uzmanların meslekleri ve/veya aldıkları uzmanlık eğitimleri dikkate alınmalı, meslek ve uzmanlığın belirlenmesinde ise diploma, eğitim sertifikası ve/veya katılım belgesi, gerektiğinde uzmanlıkların tespitinde ilgili kurumlar tarafından hazırlanmış değerlendirme raporları göz önünde bulundurulmalıdır İş yeri genel tanı çalışması sonucunda bir rapor hazırlamalı ve hazırlanan raporun bir kopyasını hizmet talep edene vermeli, bir kopyasını da talep dosyasında muhafaza etmelidir İş yeri genel tanı çalışması istenen faaliyetler için hazırlanan rapordan sonra veya genel tanı çalışması istenmeyen başvurularda talepten sonra potansiyel sorun sahalarına yönelik çalışma plânı yapmalı, bu aşamada alternatif çözümler belirlemeli, hizmet talep eden ile varılan mutabakata uygun teklif hazırlamalı ve teklifte, sözleşmenin imzalanması ile oluşturulacak proje ekibinin kaç kişiden oluşacağı ve bu kişilerin özelliklerini belirtilerek danışmanlık sürecine ait iş akış diyagramını hizmet talep edene vermelidir İş yeri talebe uygun olarak verilecek danışmanlık hizmeti ile ilgili teklif belgesini elektronik posta vasıtasıyla veya yazılı olarak hizmet talep edene sunmalıdır İş yerinin teklifini danışmanlık talep edenin kabul etmesi hâlinde, iş yeri ile danışmanlık talep eden arasında bir sözleşme yapılmalı ve bu sözleşmede danışmanlık hizmetine ait aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: - Danışmanlığın konusu, beklenilen sonucu, süresi, danışmanlığın sağlanacağı adres, - Danışmanlık hizmeti verecek kişilere ait bilgiler, - Hizmet alanın unvanı, adresi ve diğer erişim bilgileri, - Hizmet alanın danışmanlık hizmetinden beklediği fayda, - Karşılıklı sorumluluklar, - Teslim edilecek raporlar ile raporların hangi tarihte kime teslim edileceği, - Danışmanlık hizmeti sonucunda alınan kararın hizmet talep eden tarafından uygulanması hâlinde, bu kararın etkilerinden dolayı tarafların sorumlulukları, - Hizmet talep edenin rakiplerinden herhangi birinin de hizmet talep etmesi hâlinde, aynı konuda danışmanlık hizmeti verilip verilmeyeceği ile verilmemesi halinde süresi, - Sözleşme imzalayacakların isimleri ve yetkileri, - Anlaşmazlık hâlinde uzlaşma makamları, - Hizmetin ücreti ve ödeme şekli, - Önceden beklenmeyen sorunlar ve engeller ile karşılaşıldığında ne gibi işlemler yapılacağı, - Bulunmasında yarar görülen diğer bilgiler İş yerinde dış danışman kullanılması hâlinde dış danışmanla ilgili sorumluluğun iş yerine ait olduğu sözleşmede belirtilmelidir İş yeri başvuruyu kabul etmemesi hâlinde gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine bildirmelidir İş yeri süresi bir aydan az olan danışmanlık hizmetleri için en az bir kez, bir aydan fazla olan danışmanlık hizmetleri için ise aylık olarak verilen hizmet hakkında hizmet talep edenin bilgi alabileceği bir raporlama sistemi oluşturmalı ve bu faaliyet izlenebilmelidir İş yerinde hizmet talep edenin istek ve beklentilerini karşılayan, hizmet talep eden odaklı bir hizmet yapısı oluşturabilecek ve verilen hizmetlerdeki hizmet talep edenin memnuniyetini ortaya koyabilecek bir sistem bulunmalı ve bu uygulamalar izlenebilmelidir İş yerinde elektronik posta aracılığıyla alınan her türlü başvuru değerlendirilmeli ve sonucu başvuru sahibinin elektronik posta adresine gönderilmelidir. 3

8 İş yeri internet üzerinden kurumsal veya bireysel hizmet vermesi halinde her kullanıcı için bir kullanıcı adı ve şifresi üretecek bir sistem oluşturmalı ve gerekli güvenlik önlemlerini almalıdır İş yeri rapor, bildirim vb. dokümanlara ait yerleşim planı oluşturmalı ve öngörülen dokümanların imhası için talimat hazırlamalıdır İş yerinde tanıtım ve hizmet alanı bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirebilecek bir sistem geliştirilmeli, hizmet alana hizmetin tanıtımı için uygun yöntemle sunum yapılmalıdır İş yerinde verilen hizmet ile ilgili tüm bilgiler bilgisayar ortamında kaydedilmeli, belirlenen aralıklarla sistem yedeklemesi yapılmalıdır İş yeri vermiş olduğu hizmetle ilgili her türlü bilgi ve dokümanı gizli tutmalı, hizmet talep edenin izni olmaksızın sözleşmeye ait herhangi bir bilgiyi ifşa etmemelidir İş yeri verdiği hizmete yönelik olarak kullandığı cihazların periyodik bakımlarını teknik servislerine yaptırmalı ve kayıt altına almalıdır İş yerinde haberleşme ve iletişim sistemi kurulmalı ve hizmet alan ile elektronik ortamda haberleşme imkânı olmalıdır İş yerine ait bilgi sistemlerinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: - Basit, ölçme ve geliştirme uygulamaları, - Web tabanlı eğitimler, - Çalışma hukukuna yönelik bilgi sistemi ve mevzuat veri tabanı, - Kurumsal başvuru sistemi, - İş yerinin, uzmanlık alanları, hizmetleri ve hizmet politikaları, çalışanların öz geçmişleri ile yaptığı danışmanlık hizmetlerinin listesi ve bunlara ilişkin referans adreslerini içeren firma bilgileri, - İş yeri çalışanlarının çeşitli seminer, panel ve konferanslarda verdikleri bildiriler, gazete ve dergilerde yayınlanan yazıları, - Verilecek eğitim programları, düzenlenen seminer, toplantı vb. duyuru ve ilânlar, - Bulunmasında yarar bulunan diğer bilgiler. 5.3 Çalışanlar ile ilgili kurallar İş yerinde çalışanlar ile ilgili aşağıdaki hususlar TS ya uygun olmalıdır: - Görev, yetki, sorumluluk, eğitim durumuyla ilgili yapılacak işlemler ve giyimlerinde uymaları gereken hususlar, - Çalışanların taşıyacağı tanıtıcı kimlik kartlarının biçimi ile bu kartlarda en az yer alması gereken bilgiler TS nın Ek 2 kapsamına uygun olmalı, - İş yerinde çalışanlara ait bulundurulacak özlük bilgileri ile bunların kayıt altına alınması, saklanması ve izlenebilir olması, - İş yerinin hizmet kapsamında kullanacağı personeline vereceği hizmet içi eğitim ile ilgili hususlar, - İş yerinde çalışan personel işin özelliğine uygun kıyafeti giymeli kıyafetler üzerinde iş yerinin adı ve varsa amblemi yazılmalıdır İş yerinde çalışan uzmanlar çalışma alanlarında en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmalıdır İş yeri tarafından verilen danışmanlığın eğitim ve mülâkat hizmetlerini gerektirmesi hâlinde eğitmenler ve mülâkat işleminde görev alacak elemanlar kendi alanında en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmalıdır İş yeri çalışanları kendi yetki, görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilmelidir İş yeri kendi personeline ait bilgilerin doğruluğundan ve hizmet talep edene ait bilgilerin gizliliğinden sorumlu olmalı ve personele ait bilgilerin doğruluğunu denetleyen bir sistem bulunmalıdır İş yeri hizmet alanla yaptığı sözleşmede plânlandığı hizmetin devamlılığını sağlayacak sayıda ve özellikte personel bulundurmalıdır. 4

9 5.3.7 İş yeri kendi personeli için hizmet içi eğitimler düzenlemeli, hizmet içi eğitimler ile ilgili eğitim dokümanları hazırlanmalı, her yeni istihdam edilen personel bu eğitimlere katılmalıdır. Eğitime katılım belgesi ve eğitim ile ilgili personel gelişim raporu iş yerinde muhafaza edilmelidir İş yerindeki personele verilecek eğitim faaliyetlerinin konuları, süreleri, hangi eğitmenler tarafından verileceği plânlanmalı ve gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesini ve izlenebilmesini sağlayacak bir sistem oluşturulmalıdır İş yerindeki çalışanlara ait aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: - Kişisel bilgileri, - Diploma ve belgeleri, - Hizmet içi eğitim sonuçları, - Daha önce çalıştığı kuruluşlar ve referans bilgileri, - İş yeri tarafından yapılan denetim sonuçları, - Personel ile iş yeri arasındaki sözleşme örneği, - Bulunmasında yarar bulunan diğer bilgiler. 6 Özel kurallar 6.1 Hizmet sektörü için danışmanlık hizmetleri İş yeri aşağıda belirtilen konulardan bir ya da bir kaçına ait danışmanlık hizmeti verebilmelidir: - İşletmelerle ilgili alınması gereken izin ve ruhsatlar, - Her türlü finans, yatırım ve ticaret danışmanlığı (yabancı sermaye yatırımları, mali ve finansal işlemler danışmanlığı) - Dış ticaret işlemleri danışmanlığı, (ihracat işlemleri danışmanlığı, ihracatta fizibilite analizi, ihracatta dış pazara girişin planlanması vb.), - Kalite ve toplam kalite yönetimi, - Hizmet Yeterlilik belgelendirmesi, - Halka arz danışmanlığı, - Şirket birleştirme danışmanlığı, - Yeniden yapılanma danışmanlığı - Pazarlama yönetimi danışmanlığı, - Bilgi teknolojileri yönetim danışmanlığı, - İş sağlığı ve iş güvenliği, - İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, - Kurumsal kimlik, - Ergonomik analiz, - Organizasyonel motivasyon, - Eğitim danışmanlığı, - Eğitimcinin eğitimi, - Psikolojik ve tıbbi danışmanlık, - Hukuk danışmanlığı, - İletişim danışmanlığı, - Yönetim danışmanlığı, - Kariyer danışmanlığı, - Önleyici danışmanlık, - Ani durum analizi danışmanlığı, - Kıyaslama (Benchmarking), - Hata modu ve etki analizi, - İstatistik süreç kontrolleri, - Çatışma yönetimi, - Stres yönetimi, - Kurumsal amaç analizi, - Yönetim süreçlerinin performans analizi, - Marka ve patent danışmanlığı, - Organizasyon geliştirme ve performans arttırma planlaması. 5

10 6.2 Sanayi sektörü için danışmanlık hizmetleri İş yeri aşağıda belirtilen konulardan bir ya da bir kaçına ait danışmanlık hizmeti verebilmelidir: - Yatırım projeleri(yeni yatırım, tevsi, yenileme, idame ve proje analizi), - Yatırım Yapılabilirlik (fizibilite) etüdü, - Pazar şartları, Pazar payı analizi, - Tüketici analizi, - Rekabet ortamı analizi, - Pazar büyüklüğü tahmini, - Pazarlama stratejisinin belirlenmesi, - Teknik analiz, - Ürün teknik tasarımı - Kuruluş yeri seçimi, - Teknoloji danışmanlığı, - Finansal analiz, - Finansal değerlendirme, - Proje riskinin belirlenmesi, - Enflasyon ortamında proje değerlendirme, - Hukuksal analiz, - Üretim yönetimi, - Üretim plânlaması, - Uzun dönemli plânlama, - Orta dönemli plânlama (ana plânlama), - Kısa dönemli plânlama (ayrıntılı plânlama), - Makina ve insan gücü plânlaması, - Malzeme plânlaması, - Sistem analizi, - Sistem tasarımı, - İş sağlığı ve güvenliği - Stratejik yönetim -Üretim planlama - Üretim sistemleri, - Siparişe göre üretim, - Parti üretim, - Sürekli (seri) üretim, - Kesikli seri üretim, - İş yükleme, - Üretim kontrolü, - Kurumsal kaynak plânlaması, - Malzeme ihtiyaç plânlaması, - Ana üretim çizelgesi, - Üretim kaynakları plânlaması, - Tam zamanında üretim, - Yönetim bilgi sistemi, - Dağıtım kaynakları plânlaması, - Kaba kapasite plânlanması, - Kapasite ihtiyaç plânlaması, - İş etüdü, - Metot etüdü, - İş yerinde işçi hareketlerinin düzenlenmesi, - İş akım şeması, - İşçi tipi süreç akım şeması, - Malzeme tipi süreç akım şeması, - Donatım tipi süreç akım şeması, - Çoklu etkinlik şeması, - Gezi şeması, - İki el süreç şeması, - En küçük hareket etüdü, - Simo şeması, - Etkinlik etüdü - İş ölçümü, 6

11 - İş örneklemesi, - Zaman etüdü, - İş devresi, - Devre süresi, - İş bölümlemesi, - İş belirlemesi, - İşin öğelere ayrılması, - Ayırma noktası, - Zamanlama, - Derecelendirme, - Standard performans belirleme, - Temel zaman, - Standard zaman, - İşin paylara ayrılması, - Makina işleri için zaman standardları, - Fabrika ve makina denetimi, - Önceden saptanmış zaman standardları, - Fabrika akış analizi, - Hat analizi, - Grup analizi, - Takım sağlama analizi, - Üretim akış analizi, - Fabrika organizasyonu ve yerleştirme düzeni, - Grup yerleşim düzeni, - Hat yerleştirme düzeni, - Sürece göre yerleştirme düzeni, - Ürüne göre yerleştirme düzeni, - İstatistiksel süreç kontrolleri, - Kalibrasyon, - Çevresel etki değerlendirmesi, - Ürün imâlat ve montaj resimleri, - Lojistik, - İş değerlendirme ve ücretlendirme, - Katılımcı performans değerlendirme sistemi, - Maliyet muhasebesi, - Bütçe denetimi, - Satın alma danışmanlığı, - Bilgi teknolojileri yönetimi, - Bilgisayar destekli tasarım, - Bilgisayar destekli üretim, - Bilgisayar destekli süreç kontrolü, - Otomatik malzeme taşıma, - Kalite politikası, - Kalite kontrol, Kalite (ISO-9001) danışmanlığı - Kalite yönetim sistemi, - İstatistikî kalite kontrol, - İzlenebilirlik, - Ürün güvenliği, - Ürün sorumluluğu, - Fikri ve sınai mülkiyet hakları, Patent, marka vb. değerlendirme danışmanlığı, - Enerji yönetimi ve verimliliği danışmanlığı, - Kusurlu ürün giderme, - Üçüncü taraf belgelendirmesi, - Temel gereklerin belirlenmesi, - Ürün araştırma, Ürün geliştirme - Sermaye kaynakları kullanımının geliştirilmesi danışmanlığı, - Malzeme ihtiyaç plânlaması, - Belgelendirme işlemleri(aqap, CE, TSE, TSEK, Çevre yönetim sistemleri,kalite yönetim sistemi vb.) - Tehlike analizi ve kritik kontrol noktalarına göre gıda güvenliği yönetim sistem belgelendirmesi - İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, - Elektronik ticaret (E-ticaret), - Ar-ge ve inovasyon danışmanlığı. 7

12 7 Çeşitli hükümler Sahibi veya işletmecileri bu standarda uygun olarak çalıştırdıklarını beyan ettikleri iş yeri için istenildiğinde bu standarda uygunluk beyannamesi vermek ve göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede söz konusu hizmetlerin Madde 5 teki genel kurallara uygun olduğunu belirtmeleri gerekmektedir. Yararlanılan kaynaklar Çeşitli danışmanlık hizmeti veren firmaların faaliyetlerinin incelenmesi. KOSGEB Danışmanlık Destekleri Yönetmeliği. Verimlilik Yönetimi -Joseph Prokopenko /Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları:476. Danışman ve Danışmanlık Hizmetlerine Genel Bir Yaklaşım - Mesut ODABAŞI/MPM Teknik Müşaviri. Verimlilik ve Verimlilik Danışmanlığı / Yayımlanmamış Notlar. 8

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar

TÜRK STANDARDI TASARISI. Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 15838 ICS 03.080.30 Müşteri ilişkileri merkezleri - Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar Customer contact centres - Requirements for service provision Centres de contact

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI İNSAN KAYNAKLARI UZMANI SEVİYE 5 REFERANS KODU / 14UMS0445-5. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 13.09.2014-29118 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI İNSAN KAYNAKLARI UZMANI SEVİYE 5 REFERANS KODU / 14UMS0445-5. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 13.09.2014-29118 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI İNSAN KAYNAKLARI UZMANI SEVİYE 5 REFERANS KODU / 14UMS0445-5 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 13.09.2014-29118 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1 İnsan Kaynakları Uzmanı

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 33, 34, 36,

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı