MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011"

Transkript

1 MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011 ADAYIN ADI SOYADI :... :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:... *Yukarıdaki ilgileri Doldurmayı Unutmayınız. SORU Sayfa No MUHASEE 2 14 MALİYE Genel Açıklama 1. u kitapçıkta 100 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 2. Sınav süresi 120 dakikadır. 3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz işaret koymayınız. 6. Testte her soru için tek bir doğru cevap şıkkı işaretlenecektir. irden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 7. Testte yanlış cevaplar doğru cevaplardan düşülmeyecektir. u yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir. 8. oş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.

2 1

3 MUHASEE 1. Faktör işletmesi dönem içinde geçici yatırım (spekülatif) amacıyla borsada işlem gören bir anonim şirketin hisse senetlerini satın almıştır. Uzun vadede söz konusu hisse senetlerinin değerinin yükseleceğini ve bu nedenle senetleri uzun süre elinde tutmayı düşünen işletme, dönem sonunda bu senetleri Duran Varlıklar grubundaki ilgili hesaba aktarmıştır. Dönem sonunda yapılan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) HİSSE SENETLERİ XX ORÇ SENETLERİ XX yılında alınan ve ekonomik ömrü 8 yıl olan bir maddi duran varlığın (MDV) tarihli bilançoda kayıtlı (aktif) değeri TL, birikmiş amortismanı TL dir. Söz konusu MDV ye azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman hesaplanmaktadır. una göre işletmenin tarihli bilançosunda MDV yle ilgili irikmiş Amortismanlar Hesabının bakiyesi kaç TL olarak görülmektedir? A) 3.125,00 ) 3.437,50 C) 4.375,00 D) 4.500,00 E) 5.000,00 ) ALACAK SENETLERİ XX HİSSE SENETLERİ XX C) AĞLI ORTAKLIKLAR XX D) HİSSE SENETLERİ AĞLI MENKUL KIYMETLER HİSSE SENETLERİ XX XX XX 4. ANKA KREDİLERİ (K.V.) FİNANSMAN GİDERLERİ ANKA KREDİLERİ (U.V.) E) HİSSE SENETLERİ XX İŞTİRAK SENETLERİ 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? XX A) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı bir varlık hesabıdır. ) Satıcılar hesabında işletmenin ticari nitelikte senetli borçları izlenir. C) Gelir hesaplarında ilk kayıt ilgili hesabın alacağına yapılır. D) Hisse Senetleri hesabına ilk kayıt hesabın borç tarafına yapılır. E) Ödenmemiş Sermaye hesabı pasifi düzenleyici nitelikte bir hesaptır. Yukarıdaki yevmiye kaydına göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) İşletme uzun vadeli kredi borcunu ödeyebilmek için üç ay vadeli banka kredisi kullanmıştır. ) İşletme TL uzun vadeli kredi borcunun tamamını ve faizini ödemiştir. C) İşletme çektiği yabancı paralı banka kredisi için TL kur farkı borcu ödemiştir. D) İşletme bankadan üç ay vadeli banka kredisi çekerek, önceki kredi borcunu ve faizini ödemiştir. E) İşletme iki yıl vadeli banka kredisi çekerek, altı ay vadeli olan önceki kredi borcunu ve faizini ödemiştir. 2

4 5. Aşağıdakilerden hangisi Gelir Tablosunda Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gelir ve Kârlar bölümünde raporlanır? A) Faiz Gelirleri ) Yurtdışı Satışlar C) Yurtiçi Satışlar D) Alınan Tazminatlar E) Önceki Dönem Gelir ve Karları 6. Muhasebenin ihtiyatlılık kavramı gereği; I. Modası geçmiş ve satılabilirliği kalmamış mamul stokları, II. Vadesi geçmiş ve tahsil edilememiş ticari alacaklar, III. Alış kuruna göre bilanço tarihindeki kuru daha düşük olan yabancı paralar, IV. Ödenmemiş sosyal güvenlik kesintileri, V. Alış fiyatına göre bilanço tarihinde borsa değeri düşmüş olan menkul kıymetler, için dönem sonunda karşılık ayrılır. Yukarıdaki bilginin doğru olabilmesi için numaralandırılmış olan ifadelerden hangisinin/hangilerinin çıkartılması gerekir? A) Yalnız I ) Yalnız IV C) III ve IV D) I, II ve V E) II, III ve V 7. Sermayesini TL arttırmaya karar veren Global A.Ş. bu amaçla ihraç etmiş olduğu hisse senetlerini borsada satışa sunmuştur. Satış işlemi tamamlandığında hisse senetlerinin toplam TL ye satıldığı anlaşılmıştır. u durumda hisse senetlerinin yazılı (nominal) değeri ile satış değeri arasındaki fark hangi hesaba kaydedilecektir? A) Hisse Senetleri İhraç Primleri ) Hisse Senedi İptal Karları C) İştiraklerden Temettü Gelirleri D) Dönem Net Karı veya Zararı E) Dönem Karı veya Zararı 8. Alfa ticari işletmesi, demode olup satış değeri maliyet değerinin altına düşen ticari mallar için TL karşılık ayırmıştır. u işleme ait muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) KARŞILIK GİDERLERİ KASA ) SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ DÖNEM KAR/ZARARI C) DÖNEM KAR/ZARARI TİCARİ MALLAR D) KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI E) KARŞILIK GİDERLERİ STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI

5 9. I. Gider Hesapları II. Maliyet Hesapları III. Nazım Hesaplar IV. Dönen Varlık Hesapları V. Gelir Hesapları VI. Özkaynak Hesapları Tekdüzen Hesap Planında yukarıda numaralandırılmış hesap gruplarından hangisinin/hangilerinin kodu 6 ile başlamaktadır? A) Yalnız II ) I ve V C) II ve III D) I, III ve V E) III, IV ve VI 12. uket ticari işletmesi % 10 KDV dahil TL lik ambalaj malzemesini, yarısı peşin yarısı vadeli olarak satın almıştır. u durumda yapılan muhasebe kaydıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İlk Madde ve Malzeme Hesabına TL borç kaydedilmiştir. ) Kasa Hesabına 825 TL alacak kaydedilmiştir. C) Satıcılar Hesabına 825 TL alacak kaydedilmiştir. D) İndirilecek KDV Hesabına 150 TL borç kaydedilmiştir. E) Hesaplanan KDV Hesabına 150 TL alacak kaydedilmiştir. 10. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir? A) Karşılaştırılabilirlik ) Tutarlılık C) Özün Önceliği D) Sosyal Sorumluluk E) Kişilik 11. Alacak Senetleri hesabının işleyişi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) ir alacak senedi ciro edildiğinde hesabın borcuna kayıt yapılır. ) ir alacak senedi tahsil edildiğinde hesabın borcuna kayıt yapılır. C) ir alacak senedi kırdırıldığında hesabın alacağına kayıt yapılır. D) ir alacak senedi teminat olarak verildiğinde hesabın alacağına kayıt yapılır. E) ir müşteriden senet alındığında hesabın alacağına kayıt yapılır. 13. ÖZEL MALİYETLER İNDİRİLECEK KDV ORÇ SENETLERİ Yukarıda verilen muhasebe kaydı, aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A) Kiralanmış bir binada kullanılmak üzere KDV dahil tutar için senet verilerek masa sandalye alınması ) Kiralanmış bir duran varlık için yapılan değer arttırıcı (sabit) yatırımın (+KDV sinin) senet düzenlenerek karşılanması C) Senet ciro edilerek bir binanın kira ve KDV bedelinin karşılanması D) Kiralanmış bir duran varlığın boya badana işleri bedeli ve KDV tutarı için senet düzenlenip verilmesi E) Kiraya verilen bir duran varlık için kiracı tarafından yapılan sabit giderlerin ve KDV nin karşılanması için senet düzenlenip verilmesi 4

6 14. ve 15. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırınız. Mega üro Mobilyaları İmalat ve Ticaret A.Ş. maliyeti TL olan sandalyeleri %50 karla erk Şahıs İşletmesine, bedelini müşterinin kredi kartından çekerek satmıştır. irkaç gün sonra sandalyeleri satın alan erk işletmesi, alınan sandalyelerin % 10 nun döşemesinde kullanılan kumaşların farklı desenlerde olduğunu gerekçesiyle, bunları Mega işletmesine iade etmiş ve karşılığını nakit olarak almıştır. (KDV ihmal edilecektir.) 15. Sandalyeler iade edildiğinde erk işletmesinin yapacağı muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) KASA ALIŞTAN İADELER TİCARİ MALLAR DÖNEM KAR/ZARARI ) ANKALAR TİCARİ MALLAR -Alıştan İadeler C) KASA DEMİRAŞLAR Sandalyeler iade alındığında Mega işletmesinin yapacağı muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? D) KASA İRİKMİŞ AMORTİSMANLAR A) TİCARİ MALLAR SATIŞTAN İADELER KASA ) MAMULLER DÖNEM KAR/ZARARI HİSSE SENETLERİ DEMİRAŞLAR DÖNEM KAR/ZARARI E) KASA MAMULLER -Alıştan İadeler C) TİCARİ MALLAR SATIŞTAN İADELER KASA SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ D) MAMULLER SATIŞTAN İADELER SATILAN MAMULLER MALİYETİ KASA E) MAMULLER YURTİÇİ SATIŞLAR ANKALAR SATIŞTAN İADELER DÖNEM KAR/ZARARI

7 16. Vergi Usul Kanunu na göre hisse senetleri bilanço gününde hangi değerle değerlemeye tabi tutulur? A) Rayiç edel ) Maliyet (Alış) edeli C) İtibari (Nominal) Değer D) orsa Değeri E) Mukayyet (Kayıtlı) Değer 17. Tek Düzen Hesap Planında aşağıda verilen vergi ile ilgili hesaplardan hangisi hem bilançoda hem de gelir tablosunda yer alır? A) Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri ) Ertelenmiş Vergi Karşılığı C) Ödenecek Vergi ve Fonlar D) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar E) Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19. ir işletmenin Şubat ayı sonu itibariyle 191 İndirilecek KDV hesabının borç bakiyesi TL, 391 Hesaplanan KDV hesabının alacak bakiyesi TL dir. İşletmenin önceki aydan gelen 190 Devreden KDV hesabının borç bakiyesi ise TL dir. una göre işletmenin Şubat ayı sonunda yapması gereken mahsup kaydında aşağıdaki hesapların hangisinin kullanımı yanlıştır? A) İndirilecek KDV hesabı alacaklı ) Hesaplanan KDV hesabı borçlu C) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı alacaklı D) Devreden KDV hesabı alacaklı E) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı alacaklı 20. Kurumlar Vergisi Kanunu na göre dönem sonunda muhasebe verilerinden tespit edilen kurum kazancı hangi oranda vergilenir? 18. I. İştiraklerden kar payı elde edilmesi II. Dönem sonunda hisse senetlerinin değer kaybına uğraması III. Dönem sonunda yabancı paralı kıymetlerin olumsuz kur farkına maruz kalması IV. Tahsil edilemeyen bir alacak için dava açılması V. Çalışanlar için dönem sonunda kıdem tazminatı payı ayrılması Yukarıda sözü edilen parasal olayların muhasebe kayıtları yapılırken hangilerinde Vergi Kanunları ile uyumun sağlanması açısından nazım hesap kayıtları kullanılmalıdır? A) I, II ve III ) I, II ve V C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV E) I, III, IV ve V A) % 20 ) % 25 C) % 27 D) % 30 E) % Aşağıdaki hesaplardan hangisi kâr yedekleri arasında yer almaz? A) Yasal Yedekler ) Statü Yedekleri C) Özel Fonlar D) Hisse Senedi İptal Kârları E) Olağanüstü Yedekler 6

8 22. İşletmenin sermayesinin % 55 ine ortak olduğu X AŞ deki sermaye payında TL tutarında değer düşüklüğü belirlenmiştir. una göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) KARŞILIK GİDERLERİ MENKUL KIYMET DEĞERDÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI ) DİĞER OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR İŞTİRAKLER C) AĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI AĞLI ORTAKLIKLAR D) İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI İŞTİRAKLER E) KARŞILIK GİDERLERİ AĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI X AŞ nin genel kurulunda dağıtılmasına karar verilen kârın TL lik kısmı işletmenin iştiraki olan Y AŞ ye aittir. u bilgilere göre X AŞ nin bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ ) GEÇMİŞ YILLAR KARLARI İŞTİRAKLERE ORÇLAR C) GELİR TAHAKKUKLARI İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ D) ÖNCEKİ DÖNEM GELİR ve KARLARI İŞTİRAKLERE ORÇLAR E) DÖNEM NET KARI İŞTİRAKLERE ORÇLAR Ana ortaklığın unvanı altında düzenlenen ve ana ortaklık ve bağlı ortaklıklarının varlık, borç, özkaynak, gelir ve giderlerini, finansal durumundaki değişikliklerini bir bütün olarak gösteren, müşterek yönetime tabi şirketlerdeki ana ortaklığın payını içeren mali tablolara ne ad verilir? A) Konsolide mali tablo ) Solo mali tablo C) Genel mali tablo D) Holding mali tablo E) Kompozit mali tablo 25. ir anonim şirketin Çıkarılmış Tahviller hesabının dönem sonundaki alacak kalanı aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Ödenecek olan tahvil anapara ve faizlerini ) Ödenmiş olan tahvilli borçları C) Uzun vadeli tahvilli borçları D) ilânço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek tahvilli borçları E) Emisyon primi tutarını 7

9 26. İş hacmi sıfır olduğunda tamamen ortadan kalkmayan, ancak iş hacmine değişime paralel olarak artıp eksilen giderlerdir. u tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Sabit Giderler ) Değişken Giderler C) Yarı Sabit Giderler D) Yarı Değişken Giderler E) Planlanmış Giderler 28. Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri 100 TL Direkt İşçilik Giderleri Değişken Genel Üretim Giderleri Sabit Genel Üretim Giderleri irim Maliyet 30 TL 15 TL 80 TL 225 TL Normal maliyet yöntemini kullanan ve yıllık üretim kapasitesi adet olan bir işletmenin adet üretim yaptığı dönemde ortaya çıkan maliyetleri yukarıdaki gibidir. u işletmede hangi yönde kaç TL lik bir kapasite sapması ortaya çıkmıştır? 27. Aynı hammaddeyi tek bir işlemden geçirerek, aynı anda A ve mamullerini (birleşik mamul) elde eden bir işletme, A mamulü için ek maliyetlere katlanarak bu ürünü satış değeri daha yüksek C mamulüne dönüştürme imkânına sahiptir. A) Olumlu ) Olumsuz C) Olumlu D) Olumsuz E) Olumlu Söz konusu işletmenin A mamulünü C mamulüne dönüştürüp dönüştürmeme kararını verme açısından, A ve mamulünü elde etme aşamasında katlandığı birleşik giderlerden A ürünün payına düşen kısım, ne tür bir maliyettir? A) Geçerli Maliyet ) Ek Maliyet C) Fırsat Maliyeti D) Vazgeçme Maliyeti E) atmış Maliyet 29. irim fiyat : 15 TL irim değişken maliyeti : 5 TL Toplam sabit maliyeti : TL X işletmesinin ürettiği tek mamul olan A mamulüne ilişkin yukarıdaki bilgiler göz önüne alındığında, adetlik bir satış tutarında işletmenin yararlanacağı faaliyet kaldıracı düzeyi kaç olarak hesaplanır? Faaliyet kaldıracı, satış hacmindeki değişmenin kâr üzerindeki etkisini ifade eder. A) 2 ) 3 C) 4 D) 5 E) 6 8

10 30. ir fabrikada birim satış fiyatı 10 TL, birim değişken maliyeti 6 TL olan tek bir A ürünü üretilmektedir. u fabrikada toplam sabit maliyet TL dir. una göre başabaş noktasındaki satış tutarı ne kadardır? A) TL ) TL C) TL D) TL E) TL 33. ir işletmenin elinde TL ihtiyaç fazlası nakit bulunmaktadır. İşletme, nakit fazlasının elde tutulması veya yıllık % 7,5 (net olarak) oranından faize yatırılması seçenekleri arasından faize yatırma seçeneğini benimsemiştir. u durumda bir yılsonunda işletmenin fırsat maliyeti ne kadar olacaktır? A) ) C) D) E) Sıfır 31. ir işletmenin bir dönemdeki stok bilgileri aşağıdaki gibidir. Dönem başı yarı mamul Dönem başı mamul Dönem sonu yarı mamul Dönem sonu mamul : TL : TL : TL : TL Söz konusu dönemde satılan mamul maliyeti TL olduğuna göre, bu dönemde yapılan üretim giderleri toplamı ne kadardır? A) ) C) D) E) Aşağıdaki maliyetlendirme yöntemlerinden hangileri ile bir maliyet sistemi oluşturulur? A) Değişken Maliyet - Fiili Maliyet - Evre Maliyeti ) Tam Maliyet - Fiili Maliyet - Tahmini Maliyet C) Tam Maliyet - Normal Maliyet - Sipariş Maliyeti D) Değişken Maliyet - Standart Maliyet - Fiili Maliyet E) Normal Maliyet - Tam Maliyet - Standart Maliyet 32. Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçlarından biri değildir? A) Üretilen mamul ve yarı mamullerin toplam ve birim maliyetini belirlemek ) Planlama yapılmasına yardımcı olmak C) İşletmenin vergi yükünü hesaplamak D) Maliyet kontrolü sağlamak E) İşletme yönetiminin vereceği kararlarda yardımcı olmak 35. Giderlerin yapıldığı ve her birinin ayrı ayrı maliyet bilgilerinin izlendiği maliyet merkezleri veya birimlerine ne ad verilir? A) Maliyet Yeri ) Gider Yeri C) Gider Çeşidi D) Faaliyet Yeri E) Faaliyet irimi 9

11 36. I. Fon Akış Tablosu II. Özkaynak Değişim Tablosu III. Gelir Tablosu IV. Kar Dağıtım Tablosu V. Nakit Akış Tablosu Yukarıda belirtilen finansal tablolardan hangisi işletmenin belirli bir döneme ait kar/zararını oluşturan kalemler hakkında bilgi veren tablodur? A) I ) II C) III D) IV E) V 39. ir üretim işletmesinde dönem başı hammadde tutarı 600 TL, dönem içi hammadde alışları TL, dönem sonu hammadde tutarı ise 900 TL ve dönem içinde yapmış olduğu mamul satışlarının maliyeti TL dir. u bilgilere göre işletmenin hammadde stokların devir hızı aşağıdakilerden hangisidir? A) 8 ) 5,7 C) 4,75 D) 4,5 E) Finansal Kaldıraç Oranı 0,40, Finansman Oranı 1,5 olan bir işletmenin özkaynaklarının toplam kaynaklar içindeki payı aşağıdakilerden hangisidir? 38. A) 0,20 ) 0,30 C) 0,40 D) 0,50 E) 0,60 I. Duran Varlıklar/Toplam Kaynaklar II. Duran Varlıklar/Aktif Toplamı III. Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye IV. Duran Varlıklar/Özkaynaklar V. Duran Varlıklar/Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Yukarıda verilen finansal oranlardan hangisi/hangileri duran varlıkların finansmanında uzun vadeli borç + özkaynakların kullanıldığını gösterir. A) Yalnız I ) Yalnız III C) Yalnız IV D) I ve II E) II ve V 40. Aşağıdakilerden hangisi Nakit Akış Tablosunda nakit çıkışına neden olmayan bir olay olarak raporlanır? A) Gelecek Aylara Ait Giderlerin döneme ilişkin paylarının gelir tablosunda raporlanması ) orç Senetleri için hesaplanan reeskont tutarının gelir tablosunda raporlanması C) Döneme ilişkin tahakkuk eden faiz gelirinin gelir tablosunda raporlanması D) Gelecek Aylara Ait Gelirlerin döneme ilişkin paylarının gelir tablosunda raporlanması E) Dönemde iptal edilen menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığının gelir tablosunda raporlanması 41. Dönem içinde 36 ay vadeli yıllık %12 faiz oranlı TL tutarında nakit kredi kullanan bir işletmenin bu işlemden kaynaklanan net işletme sermayesi değişimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Net işletme sermayesi TL tutarında azalır. ) Net işletme sermayesi 540 TL tutarında azalır. C) Net işletme sermayesi TL tutarında artar. D) Net işletme sermayesi 540 TL tutarında artar. E) Net işletme sermayesinde değişme olmaz. 10

12 42. Ticari Mal Net Satış tutarı TL, ortalama Ticari Mal stoku TL, stok devir hızı 9 olan bir işletmenin rüt Satış Karı tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A) ) C) D) E) rüt satış karı TL, faaliyet giderleri TL, finansman giderleri 500 TL, dönem net karı TL, dönem karı vergi ve yasal yükümlülük karşılığı 900 TL, pasif toplamı TL olan bir işletmenin ekonomik karlılık oranı aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,45 ) 0,40 C) 0,35 D) 0,30 E) 0, Dönen Varlıklarının toplamı TL, kısa vadeli borçlarının toplamı TL, duran varlıklarının toplamı TL, devamlı sermaye toplamı TL, net satışları TL olan bir işletmenin net işletme sermayesi devir hızı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1,50 ) 3,00 C) 3,75 D) 8,00 E) 8, ay A, bankadan yıllık %10 faiz oranıyla TL kredi çekmiştir. Kredinin vadesi 180 gün olduğuna göre vade sonunda bankaya yatırılacak para tutarı kaç TL olur? (1 yıl = 360 gün) A) ) C) D) E) I. Maddi Duran Varlık Satışı II. Ticari Mal Alışı III. Ticari Alacaklarda Azalış IV. Ticari orçlarda Azalış V. Gelir Tahakkuklarında Artış Yukarıda belirtilenlerden hangileri nakit akış tablosunda nakit girişi olarak raporlanır? A) I ve III ) II ve III C) III ve V D) IV ve V E) I, III ve V 47. Nominal değeri TL ve vadesine 6 ay kalmış olan senedin iç iskonto yöntemine göre yıllık %20 faiz oranıyla iskonto tutarı yaklaşık kaç TL olur? (ir yılı 360 gün, bir ayı 30 gün alınız) A) ) C) D) E)

13 48. E ankası 3 aylık mevduata yıllık nominal %8 faiz vermektedir. 3 aylık mevduatın yıllık bileşik faiz oranı (efektif faiz oranı) % kaçtır? A) 8,00 ) 8,16 C) 8,24 D) 8,30 E) 8, Çayevi A.Ş., kilogramı 10,00 TL olan A marka çay ile kilogramı 5,00 TL olan marka çayları karıştırarak çay kilogram maliyetini 6,50 TL yapmayı amaçlamaktadır. u maliyetin elde edilebilmesi için karışımın sırasıyla hangi oranda olması gerekir? A) 1,5/3,5 ) 5/6,5 C) 5/10 D) 6,5/5 E) 7/3 49. Ürettiği mallara üretim maliyeti üzerinden % 20 kâr ekleyerek satış fiyatını belirleyen Sahra AŞ, satış fiyatı üzerinden % 10 indirim yaptığında maliyet üzerinden kâr marjı % kaç olur? A) 7,5 ) 8 C) 10 D) 12,5 E) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası bağımsız denetim standartlarına göre bağımsız denetçinin uyması gereken etik ilkelerden biri değildir? A) Mesleki Şüphecilik ) Mesleki Özen ve Titizlik C) Sır Saklama Yükümlülüğü D) Müşteri İsteklerini Yerine Getirme Yükümlülüğü E) Reklam Yasağı 12

14 52. Hisse senetleri borsada işlem gören işletmeler; yıllık finansal raporları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarını, konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, hesap döneminin bitimini izleyen kaç hafta içinde Sermaye Piyasası Kurulu ve orsaya bildirmekle yükümlüdür? A) 6 ) 8 C) 10 D) 12 E) Hedefi, herhangi bir mevzuata uygun davranılıp davranılmadığını ortaya koymak olan denetim türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Muhasebe Denetimi ) Faaliyet Denetimi C) Uygunluk Denetimi D) Sürekli Denetim E) Sınırlı Denetim 53. I. Denetim Planının Uygulanması II. Sözleşme Öncesi Faaliyetler III. Denetim Planının Hazırlanması IV. Denetimin Tamamlanması ve Raporlama V. Rapor Sonrası Faaliyetler VI. Planlama ve Program Geliştirme İçin Hazırlık Çalışmaları 55. İyi bir muhasebe sistemi ve iç kontrol sistemi olmadan doğabilecek hataların toplamı aşağıdaki denetim riskleri çeşitlerinden hangisini ifade eder? A) ulgu Riski ) Yapısal Risk C) Kontrol Riski D) Finansal Risk E) Faaliyet Riski Yukarıda sayılan denetim süreci aşamaları hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır? A) I-II-V-IV-III-VI ) II-IV-I-III-V-VI C) II-VI-I-III-IV-V D) II- VI-III-I-IV-V E) III-II-I-VI-IV-V 56. ALFA firmasının ilgilendiği yatırım harcaması 100 milyon TL olan X projesi ile ilgili yapılan analizler sonucu, projenin net bugünkü değeri 25 milyon TL bulunmuştur. u proje ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Projenin karlılık endeksi 0,25 tir. ) Projenin iç getiri oranı, projeden istenen asgari getiri oranından yüksektir. C) Net bugünkü değer pozitif olduğundan projeye yatırım yapılabilir. D) Projenin dinamik (iskonto edilmiş) geri ödeme süresi, projenin ekonomik ömründen daha kısadır. E) Projenin düzeltilmiş iç getiri oranı (MIRR), projenin iç getiri oranı (IRR) ndan daha küçüktür. 13

15 57. I. Faaliyet kaldıraç derecesi firmanın aktif yapısı ile ilgili olup, sabit maliyetlerin yüksek tutarda olması faaliyet kaldıraç derecesini etkiler. II. Satışlardaki dalgalanmanın faaliyet karında (faiz ve vergi öncesi kar) nasıl bir etki oluşturacağını gösterir. III. Kurumlar vergisi oranının artması faaliyet kaldıraç derecesini etkiler. Yukarıda verilen faaliyet kaldıraç derecesi ile ilgili ifadelerden hangisi / hangileri doğrudur? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 59. A hisse senedinin beta katsayısı 0,80 olup, pazarın beklenen getiri oranı %30 ve risksiz faiz oranı %20 olduğuna göre A hisse senedinin sermaye varlıklarını fiyatlama modeline göre beklenen getiri oranı % kaçtır? A) 20 ) 24 C) 28 D) 30 E) A projesinin yatırım harcaması projesinin yatırım harcamasının 2 katı olup, A projesinin net bugünkü değeri 15 milyon TL, karlılık endeksi 1,50 dir. projesinin karlılık endeksi 1,40 olduğuna göre projesinin sağladığı net nakit girişlerinin bugünkü değeri kaç milyon TL dir? 60. firmasının kaynakları 10 milyon TL borç, 10 milyon TL özsermayeden oluşmaktadır. orçlarının faiz oranı %25, kurumlar vergisi oranı %20, hissedarların hisse senedi yatırımlarından bekledikleri getiri oranı %35 tir. una göre firmasının ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti % kaçtır? A) 12,5 ) 20 C) 27,5 D) 30 E) 32,5 A) 6,00 ) 15,00 C) 15,75 D) 21,00 E) 29,00 14

16 MALİYE 61. Otostop yapan yolcuları alan sürücünün aynı güzergahta toplu taşımacılık yapanlara etkisi hangi tür dışsallıklara örnektir? A) Üreticiden üreticiye olumsuz dışsallık ) Üreticiden tüketiciye olumlu dışsallık C) Tüketiciden üreticiye olumsuz dışsallık D) Tüketiciden üreticiye olumlu dışsallık E) Tüketiciden tüketiciye olumsuz dışsallık 65. Kaynakların etkin kullanımını sağlayan, üretim faktörlerinin verimliliğini ve üretkenliği artıran ve faydası yıllara yayılan harcamalar aşağıdakilerden hangisidir? A) Cari harcamalar ) Yatırım harcamaları C) Transfer harcamaları D) Reel harcamalar E) Personel harcamaları 62. Ülkelerin diğer ülkelere kıyasla mükelleflerin vergi yüklerini azaltmak veya düşük tutmak yoluyla uluslararası sermayeyi ve işletmeleri çekme çabaları ne şekilde adlandırılmaktadır? A) Vergi arbitrajı ) Vergi dampingi C) Vergi cenneti D) Transfer fiyatlandırması E) Vergi rekabeti 63. ÖV= Ödenecek vergi, VT= Vergi tarifesi, VTG= Vergiye tabi toplam gelir, İ= Toplam indirim tutarı olmak üzere asgari geçim indirimi dekot yöntemine göre uygulandığında ödenecek vergi nasıl bulunmaktadır? A) ÖV = VT x (VTG İ) ) ÖV = (VTG x VT) (İ x VT) C) ÖV = VT x İ D) ÖV = VTG İ E) ÖV = [VT x (VTG İ)] / Kamu harcamalarındaki gecikmeye bağlı olarak, enflasyon ile reel kamu harcamaları arasında ortaya çıkan ilişki ne şekilde adlandırılmaktadır? A) Harcama boşluğu ) Mali sürüklenme C) Ramsey etkisi D) Ters - Tanzi etkisi E) Tobin etkisi 66. Kamu harcamalarında artışın sürekliliğini ilk olarak ifade eden bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? A) A. Wagner ) J. M. Keynes C) A. P. Samuelson D) A. C. Pigou E) K. Wicksell 67. Vergi ilkelerinden eşitlik ilkesi kapsamında yer alan eşit oranlı fedakarlık görüşü dikkate alındığında geliri TL olan kişi, 300 TL vergi ödeyecek ise geliri TL olan kişi kaç TL ödemelidir? A) 250 ) 300 C) 500 D) 600 E) Negatif gelir vergisi uygulamasına ilişkin yaklaşımların hangisinde, fakirlik çizgisi olarak belirlenen gelir tutarının belirli bir bölümü götürü olarak ödenmektedir? A) Kritik gelir yaklaşımı ) Vergi boşluğu yaklaşımı C) Asgari gelir yaklaşımı D) Negatif vergi oranı yaklaşımı E) Fakirlik boşluğu yaklaşımı 15

17 69. Kamu sektöründe kaynak dağılımını ve gelir dağılımını düzenleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Siyasi tercihler ) İktisadi girişimler C) Kişisel beklentiler D) Fiyat E) Maliyetler 73. Uluslararası Para Fonu ile Türkiye arasında kaç tane Stand y anlaşması yapılmıştır? A) 15 ) 16 C) 19 D) 20 E) Aşağıdakilerden hangisi röfinansman kredilerinin özelliklerinden biridir? A) orcun vadesinin uzatılması ) orcun vadesinin kısaltılması C) Vadesi gelen borcun ödenmesi için yeniden borç alınması D) orcun taksitlendirilmesi E) Kredinin, krediyi temin eden ülke sınırları içinde kullanılması şartına dayanması 71. Aşağıdakilerden hangisi otomatik stabilizatörler arasında yer almaz? A) Kurum, birey ve ailelerin tasarrufları ) Toprak mahsüllerine yapılan ödemeler, tarımsal destekleme alımları C) İşsizlik sigortası primleri D) Kendiliğinden meydana gelen bütçe açık veya fazlaları E) Düz oranlı vergi tarifeleri 72. İktisadi rasyonalite olarak da adlandırılan, devletin piyasada üretilmesi mümkün olmayan mal ve hizmetleri üretmesi gerektiği görüşü kim tarafından ortaya konulmuştur? A) A. Wagner ) N. Kaldor C) J. F. Due D) H. Rosen E) A. P. Samuelson 74. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda yer verilen bütçe ilkelerinden biri değildir? A) Gelir ve giderler bütçede safi olarak gösterilir. ) ütçenin hazırlanması ve uygulanması sürecinde, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı birlikte sağlamak esastır. C) ütçelerde denklik sağlanması esastır. D) ütçe, idarenin stratejik planları, performans ölçütleri ve fayda-maliyet analizine göre uygulanmaktadır. E) ütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez. 75. Hangi bütçe ilkesinin gereği olarak, bütçe ile ilgili tahminler mümkün olduğu kadar gerçekleri yansıtmalıdır? A) Doğruluk ilkesi ) Açıklık ilkesi C) Genellik ilkesi D) irlik ilkesi E) Gerçekçilik ilkesi 76. Aşağıdakilerden hangisi, kamu gelirlerinin kamu harcamalarından düşülmesi sonucu bulunmaktadır? A) Fonksiyonel açık ) Geleneksel açık C) irincil açık D) Cari açık E) İşlemsel kamu açığı 16

18 77. Gelir vergisi uygulamasına göre 2010 yılında elde edilen aşağıdaki gelirlerden hangisinin yıllık beyanname ile beyanı gerekir? A) Yıllık TL mesken kirası ) Sadece bir kamu kuruluşundan alınan yıllık TL ücret C) inanın, iktisap tarihinden itibaren 3 yıl içinde satışından elde edilen TL D) Telif eserini ortaya koyan kişinin TL lik kazancı E) Kaynakta tevkifata tabi tutulmuş TL lik zirai kazanç 78. Kamu hizmetleri merkezi yönetim ve yerel yönetim birimleri tarafından yürütülmektedir. Gelir kaynaklarının kamu hizmeti sunan merkezi yönetim ve yerel yönetim birimleri arasında paylaştırılmasına ne denir? A) Gelir dağılımı ) Mali planlama C) İdari vesayet D) Mali tevzin E) elediyeleştirme 79. Gelir vergisinde gelirin gerçek tutarı vergilendirilmektedir. Aşağıdakilerin hangisinde bu kuralın dışına çıkılmaktadır? A) İşletme hesabı esasına tabi ticari kazancın vergilendirilmesinde ) Diğer ücretlerin vergilendirilmesinde C) ilanço esasına tabi zirai kazancın vergilendirilmesinde D) ilanço esasına tabi ticari kazancın vergilendirilmesinde E) asit usule tabi ticari kazancın vergilendirilmesinde 80. Adil gelir dağılımının sağlanabilmesi bakımından aşağıdaki harcamalardan hangisi daha etkilidir? A) Sağlık ) Ulaştırma C) Yargı D) Eğitim E) Milli Savunma 81. Aşağıdakilerden hangisi vergi matrahındaki değişme ile vergi gelirlerindeki değişme arasındaki fonksiyonel ilişkiyi açıklamaktadır? A) Vergi arbitrajı ) Verginin amortismanı C) Vergi eğilimi D) Vergilemenin gelir esnekliği E) Vergi tarifesinin uzunluğu 82. ay H.K. devlet memuru olup, şahsına ait olan Yenimahalle deki evini ay Ş.Ç ye yıllık liraya kiraya vermiştir. ununla ilgili KDV yükümlülüğü açısından yapılması gereken nedir? A) KDV yükümlülüğü ay H.K. nin değil, ay Ş.Ç. nindir. KDV yi kesip vergi dairesine yatıracaktır. ) ay H.K. aldığı kiranın üzerinden %1 oranında KDV hesaplayıp vergi dairesine ödemelidir. C) ay Ş.Ç. ödemiş olduğu kiranın üzerinden %1 oranında KDV hesaplayıp vergi dairesine ödemelidir. D) Kiranın lirası istisna olup, kalan tutar üzerinden %1 oranında KDV ödenecektir. E) ay H.K. nın kira gelirliyle ilgili KDV yükümlülüğü yoktur. 17

19 83. Kamu maliyesinin mali olmayan amaçları için de devlet borçlanmasının kullanılması gerektiğini savunan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Musgrave ) Pigou C) Samuelson D) Hicks E) Lerner 87. Gelir vergisi uygulamasında aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinde vergi tevkifatı safi tutar üzerinden yapılmaktadır? A) Telif kazançlarında ) Gerçek usule tabi olmayan zirai kazançlarda C) El sanatları muaflığı kapsamında elde edilen gelirlerde D) Ücretlerde E) İşyeri kira gelirlerinde 84. Şirketlerin işe başlama bildirimleri dışında yapılacak bildirimler ile işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın meydana geliş tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde yapılmaktadır? A) 2 ay ) 45gün C) 1 ay D) 15 gün E) 10 gün 88. Vergiyi doğuran olay saptanırken ve vergi kanunları yorumlanırken, hukuksal biçimlerin aşılarak olayın gerçek ekonomik niteliğinin dikkate alınmasına ne ad verilir? A) Ekonomik yaklaşım ) Hakimin takdir hakkı C) Hakimin hukuk yaratması D) Yorum E) Tipleştirme 85. Katma değer vergisi uygulamasında vergi matrahı bulunurken aşağıdakilerden hangisi matraha dahil edilmez? A) Satıcı tarafından yapılan taşıma giderleri ) Ambalaj giderleri C) Vade farkı D) Ticarî teamüllere uygun miktardaki iskontolar E) Sigorta, komisyon vb. gider karşılıkları 89. Vergi ödevinin düzenlendiği Anayasanın 73. maddesinde hangi vergi ilkesine değinilmemiştir? A) Kanunilik ) Genellik C) Adalet D) Eşitlik E) İktisadilik 86. Ticari kazancı dolayısıyla bilanço esasına tabi olan ay H.K. nın Ocak ayına ilişkin KDV beyannamesini ne zamana kadar vermesi ve KDV yi ne zamana kadar ödemesi gerekmektedir? A) 20 Şubat 26 Şubat ) 23 Şubat 25 Şubat C) 23 Şubat 26 Şubat D) 24 Şubat 26 Şubat E) 1-25 Şubat Şubat ayının son günü 90. Aşağıdaki defterlerden hangisinin tasdik ettirilmesi gerekmemektedir? A) Yevmiye defteri ) Envanter defteri C) Defterikebir D) Çiftçi işletme defteri E) Serbest meslek kazanç defteri 18

20 91. Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Servet üzerinden alınan vergiler grubuna girmektedir. ) Her yıl iki taksitte ödenmektedir. C) Motorlu taşıtlar vergisi için beyanname verilmesi gerekmemektedir. D) Matrahı spesifik esasa dayanmaktadır. E) Motorlu kara, hava ve deniz taşıtları verginin konusuna girmektedir. 95. Kurumlar vergisinde beyanname posta ile gönderilirse daireye geldiği tarihi izleyen kaç gün içinde tarh işlemi yapılır? A) 1 gün ) 3 gün C) 5 gün D) 7 gün E) 10 gün 92. Vergi ziyanına sebebiyet vermekten dolayı ceza kesilenlere 5 yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, ceza hangi oranda artırılarak uygulan-maktadır? A) %25 oranında ) 1/3 oranında C) %50 oranında D) %100 oranında E) %200 oranında 93. Çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar, muhtasar beyannamelerini ne zaman vermelidir? A) Her ayın 23. günü akşamına kadar ) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 23. günü akşamına kadar C) Ocak ve Temmuz aylarının 23. günü akşamına kadar D) unların muhtasar beyanname vermesine gerek yoktur. E) Nisan, Ağustos ve Aralık aylarının 23. günü akşamına kadar 94. Aşağıdakilerden hangisi, 3 yıldan 5 yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza hükmolunması gereken kaçakçılık fiillerinden değildir? A) Defter ve belgeleri gizlemek ) Defter sayfalarını yok ederek yerine başka yapraklar koymak C) Defter sayfalarını yok etmek D) Defter ve belgeleri yok etmek E) elgelerin suretlerini kısmen sahte olarak düzenlemek 96. Aşağıdakilerden hangisi yargılamanın yenilenmesi nedenlerinden değildir? 97. A) Zorlayıcı sebepler dolayısıyla elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması ) Karara esas olarak alınan bir ilâm hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması C) ilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun belirlenmesi D) Aleyhine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması E) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın karara bağlanmış bulunması I. Risturn istisnası II. İştirak kazançları istisnası III. Geçmiş yıl zararları mahsubu IV. Rüçhan hakkı kuponlarını satış kazancı istisnası V. Paylı komandit şirkette komandite ortağın payının indirimi Kurumlar vergisi ile ilgili yukarıdaki istisnalar ve kazanç tespitinde yapılacak indirimlerden hangilerinde amaç çifte vergilemenin önlenmesidir? A) I - II ) I - III C) II - III D) II - V E) III - V 19

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011 MKİN ve KİMY ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YRDIMCILIĞI SINVI I. OTURUM EKİM 2011 DYIN DI SOYDI :... :..... T.C.KİMLİK NUMRSI :. SINV SLON NO :... SIR:... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. SORU

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2008 Onay Zamanı : 25.04.2009-12:05:10 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No 216 6223978 Soyadı

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 30.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I Cari Varlıklar * A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.184.010 1 Kasa 900 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.585.768 4 Verilen

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not Dönem A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.747.477,58 1- Kasa 83.811,27 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 51.705.256,05

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:23:41 Vergi Kimlik Numarası 4620279443 Ticaret Sicil No 522224 İrtibat Tel

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 16,761,990 1 Kasa 1,208 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 16,359,427 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 51,098,442.43 1- Kasa 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 37,596,894.06 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 158.726.215 136.759.082 1 Kasa 8.099 890 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 136.570.535 116.629.038 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 TUZLA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 24.04.2014-18:23:47 Vergi Kimlik Numarası 0080096849 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) ADMARİN

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 52.634.409 22.522.840 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 69.085.338 52.634.409 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 29.914.323 1- Kasa 2.661 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 10.516.283 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Banka Garantili ve Üç

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı