MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011"

Transkript

1 MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011 ADAYIN ADI SOYADI :... :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:... *Yukarıdaki ilgileri Doldurmayı Unutmayınız. SORU Sayfa No MUHASEE 2 14 MALİYE Genel Açıklama 1. u kitapçıkta 100 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 2. Sınav süresi 120 dakikadır. 3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz işaret koymayınız. 6. Testte her soru için tek bir doğru cevap şıkkı işaretlenecektir. irden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 7. Testte yanlış cevaplar doğru cevaplardan düşülmeyecektir. u yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir. 8. oş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.

2 1

3 MUHASEE 1. Faktör işletmesi dönem içinde geçici yatırım (spekülatif) amacıyla borsada işlem gören bir anonim şirketin hisse senetlerini satın almıştır. Uzun vadede söz konusu hisse senetlerinin değerinin yükseleceğini ve bu nedenle senetleri uzun süre elinde tutmayı düşünen işletme, dönem sonunda bu senetleri Duran Varlıklar grubundaki ilgili hesaba aktarmıştır. Dönem sonunda yapılan muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) HİSSE SENETLERİ XX ORÇ SENETLERİ XX yılında alınan ve ekonomik ömrü 8 yıl olan bir maddi duran varlığın (MDV) tarihli bilançoda kayıtlı (aktif) değeri TL, birikmiş amortismanı TL dir. Söz konusu MDV ye azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman hesaplanmaktadır. una göre işletmenin tarihli bilançosunda MDV yle ilgili irikmiş Amortismanlar Hesabının bakiyesi kaç TL olarak görülmektedir? A) 3.125,00 ) 3.437,50 C) 4.375,00 D) 4.500,00 E) 5.000,00 ) ALACAK SENETLERİ XX HİSSE SENETLERİ XX C) AĞLI ORTAKLIKLAR XX D) HİSSE SENETLERİ AĞLI MENKUL KIYMETLER HİSSE SENETLERİ XX XX XX 4. ANKA KREDİLERİ (K.V.) FİNANSMAN GİDERLERİ ANKA KREDİLERİ (U.V.) E) HİSSE SENETLERİ XX İŞTİRAK SENETLERİ 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? XX A) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı bir varlık hesabıdır. ) Satıcılar hesabında işletmenin ticari nitelikte senetli borçları izlenir. C) Gelir hesaplarında ilk kayıt ilgili hesabın alacağına yapılır. D) Hisse Senetleri hesabına ilk kayıt hesabın borç tarafına yapılır. E) Ödenmemiş Sermaye hesabı pasifi düzenleyici nitelikte bir hesaptır. Yukarıdaki yevmiye kaydına göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) İşletme uzun vadeli kredi borcunu ödeyebilmek için üç ay vadeli banka kredisi kullanmıştır. ) İşletme TL uzun vadeli kredi borcunun tamamını ve faizini ödemiştir. C) İşletme çektiği yabancı paralı banka kredisi için TL kur farkı borcu ödemiştir. D) İşletme bankadan üç ay vadeli banka kredisi çekerek, önceki kredi borcunu ve faizini ödemiştir. E) İşletme iki yıl vadeli banka kredisi çekerek, altı ay vadeli olan önceki kredi borcunu ve faizini ödemiştir. 2

4 5. Aşağıdakilerden hangisi Gelir Tablosunda Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gelir ve Kârlar bölümünde raporlanır? A) Faiz Gelirleri ) Yurtdışı Satışlar C) Yurtiçi Satışlar D) Alınan Tazminatlar E) Önceki Dönem Gelir ve Karları 6. Muhasebenin ihtiyatlılık kavramı gereği; I. Modası geçmiş ve satılabilirliği kalmamış mamul stokları, II. Vadesi geçmiş ve tahsil edilememiş ticari alacaklar, III. Alış kuruna göre bilanço tarihindeki kuru daha düşük olan yabancı paralar, IV. Ödenmemiş sosyal güvenlik kesintileri, V. Alış fiyatına göre bilanço tarihinde borsa değeri düşmüş olan menkul kıymetler, için dönem sonunda karşılık ayrılır. Yukarıdaki bilginin doğru olabilmesi için numaralandırılmış olan ifadelerden hangisinin/hangilerinin çıkartılması gerekir? A) Yalnız I ) Yalnız IV C) III ve IV D) I, II ve V E) II, III ve V 7. Sermayesini TL arttırmaya karar veren Global A.Ş. bu amaçla ihraç etmiş olduğu hisse senetlerini borsada satışa sunmuştur. Satış işlemi tamamlandığında hisse senetlerinin toplam TL ye satıldığı anlaşılmıştır. u durumda hisse senetlerinin yazılı (nominal) değeri ile satış değeri arasındaki fark hangi hesaba kaydedilecektir? A) Hisse Senetleri İhraç Primleri ) Hisse Senedi İptal Karları C) İştiraklerden Temettü Gelirleri D) Dönem Net Karı veya Zararı E) Dönem Karı veya Zararı 8. Alfa ticari işletmesi, demode olup satış değeri maliyet değerinin altına düşen ticari mallar için TL karşılık ayırmıştır. u işleme ait muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) KARŞILIK GİDERLERİ KASA ) SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ DÖNEM KAR/ZARARI C) DÖNEM KAR/ZARARI TİCARİ MALLAR D) KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI E) KARŞILIK GİDERLERİ STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI

5 9. I. Gider Hesapları II. Maliyet Hesapları III. Nazım Hesaplar IV. Dönen Varlık Hesapları V. Gelir Hesapları VI. Özkaynak Hesapları Tekdüzen Hesap Planında yukarıda numaralandırılmış hesap gruplarından hangisinin/hangilerinin kodu 6 ile başlamaktadır? A) Yalnız II ) I ve V C) II ve III D) I, III ve V E) III, IV ve VI 12. uket ticari işletmesi % 10 KDV dahil TL lik ambalaj malzemesini, yarısı peşin yarısı vadeli olarak satın almıştır. u durumda yapılan muhasebe kaydıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İlk Madde ve Malzeme Hesabına TL borç kaydedilmiştir. ) Kasa Hesabına 825 TL alacak kaydedilmiştir. C) Satıcılar Hesabına 825 TL alacak kaydedilmiştir. D) İndirilecek KDV Hesabına 150 TL borç kaydedilmiştir. E) Hesaplanan KDV Hesabına 150 TL alacak kaydedilmiştir. 10. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir? A) Karşılaştırılabilirlik ) Tutarlılık C) Özün Önceliği D) Sosyal Sorumluluk E) Kişilik 11. Alacak Senetleri hesabının işleyişi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) ir alacak senedi ciro edildiğinde hesabın borcuna kayıt yapılır. ) ir alacak senedi tahsil edildiğinde hesabın borcuna kayıt yapılır. C) ir alacak senedi kırdırıldığında hesabın alacağına kayıt yapılır. D) ir alacak senedi teminat olarak verildiğinde hesabın alacağına kayıt yapılır. E) ir müşteriden senet alındığında hesabın alacağına kayıt yapılır. 13. ÖZEL MALİYETLER İNDİRİLECEK KDV ORÇ SENETLERİ Yukarıda verilen muhasebe kaydı, aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? A) Kiralanmış bir binada kullanılmak üzere KDV dahil tutar için senet verilerek masa sandalye alınması ) Kiralanmış bir duran varlık için yapılan değer arttırıcı (sabit) yatırımın (+KDV sinin) senet düzenlenerek karşılanması C) Senet ciro edilerek bir binanın kira ve KDV bedelinin karşılanması D) Kiralanmış bir duran varlığın boya badana işleri bedeli ve KDV tutarı için senet düzenlenip verilmesi E) Kiraya verilen bir duran varlık için kiracı tarafından yapılan sabit giderlerin ve KDV nin karşılanması için senet düzenlenip verilmesi 4

6 14. ve 15. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırınız. Mega üro Mobilyaları İmalat ve Ticaret A.Ş. maliyeti TL olan sandalyeleri %50 karla erk Şahıs İşletmesine, bedelini müşterinin kredi kartından çekerek satmıştır. irkaç gün sonra sandalyeleri satın alan erk işletmesi, alınan sandalyelerin % 10 nun döşemesinde kullanılan kumaşların farklı desenlerde olduğunu gerekçesiyle, bunları Mega işletmesine iade etmiş ve karşılığını nakit olarak almıştır. (KDV ihmal edilecektir.) 15. Sandalyeler iade edildiğinde erk işletmesinin yapacağı muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) KASA ALIŞTAN İADELER TİCARİ MALLAR DÖNEM KAR/ZARARI ) ANKALAR TİCARİ MALLAR -Alıştan İadeler C) KASA DEMİRAŞLAR Sandalyeler iade alındığında Mega işletmesinin yapacağı muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? D) KASA İRİKMİŞ AMORTİSMANLAR A) TİCARİ MALLAR SATIŞTAN İADELER KASA ) MAMULLER DÖNEM KAR/ZARARI HİSSE SENETLERİ DEMİRAŞLAR DÖNEM KAR/ZARARI E) KASA MAMULLER -Alıştan İadeler C) TİCARİ MALLAR SATIŞTAN İADELER KASA SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ D) MAMULLER SATIŞTAN İADELER SATILAN MAMULLER MALİYETİ KASA E) MAMULLER YURTİÇİ SATIŞLAR ANKALAR SATIŞTAN İADELER DÖNEM KAR/ZARARI

7 16. Vergi Usul Kanunu na göre hisse senetleri bilanço gününde hangi değerle değerlemeye tabi tutulur? A) Rayiç edel ) Maliyet (Alış) edeli C) İtibari (Nominal) Değer D) orsa Değeri E) Mukayyet (Kayıtlı) Değer 17. Tek Düzen Hesap Planında aşağıda verilen vergi ile ilgili hesaplardan hangisi hem bilançoda hem de gelir tablosunda yer alır? A) Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri ) Ertelenmiş Vergi Karşılığı C) Ödenecek Vergi ve Fonlar D) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar E) Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 19. ir işletmenin Şubat ayı sonu itibariyle 191 İndirilecek KDV hesabının borç bakiyesi TL, 391 Hesaplanan KDV hesabının alacak bakiyesi TL dir. İşletmenin önceki aydan gelen 190 Devreden KDV hesabının borç bakiyesi ise TL dir. una göre işletmenin Şubat ayı sonunda yapması gereken mahsup kaydında aşağıdaki hesapların hangisinin kullanımı yanlıştır? A) İndirilecek KDV hesabı alacaklı ) Hesaplanan KDV hesabı borçlu C) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar hesabı alacaklı D) Devreden KDV hesabı alacaklı E) Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı alacaklı 20. Kurumlar Vergisi Kanunu na göre dönem sonunda muhasebe verilerinden tespit edilen kurum kazancı hangi oranda vergilenir? 18. I. İştiraklerden kar payı elde edilmesi II. Dönem sonunda hisse senetlerinin değer kaybına uğraması III. Dönem sonunda yabancı paralı kıymetlerin olumsuz kur farkına maruz kalması IV. Tahsil edilemeyen bir alacak için dava açılması V. Çalışanlar için dönem sonunda kıdem tazminatı payı ayrılması Yukarıda sözü edilen parasal olayların muhasebe kayıtları yapılırken hangilerinde Vergi Kanunları ile uyumun sağlanması açısından nazım hesap kayıtları kullanılmalıdır? A) I, II ve III ) I, II ve V C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV E) I, III, IV ve V A) % 20 ) % 25 C) % 27 D) % 30 E) % Aşağıdaki hesaplardan hangisi kâr yedekleri arasında yer almaz? A) Yasal Yedekler ) Statü Yedekleri C) Özel Fonlar D) Hisse Senedi İptal Kârları E) Olağanüstü Yedekler 6

8 22. İşletmenin sermayesinin % 55 ine ortak olduğu X AŞ deki sermaye payında TL tutarında değer düşüklüğü belirlenmiştir. una göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) KARŞILIK GİDERLERİ MENKUL KIYMET DEĞERDÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI ) DİĞER OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR İŞTİRAKLER C) AĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI AĞLI ORTAKLIKLAR D) İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI İŞTİRAKLER E) KARŞILIK GİDERLERİ AĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI X AŞ nin genel kurulunda dağıtılmasına karar verilen kârın TL lik kısmı işletmenin iştiraki olan Y AŞ ye aittir. u bilgilere göre X AŞ nin bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ ) GEÇMİŞ YILLAR KARLARI İŞTİRAKLERE ORÇLAR C) GELİR TAHAKKUKLARI İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ D) ÖNCEKİ DÖNEM GELİR ve KARLARI İŞTİRAKLERE ORÇLAR E) DÖNEM NET KARI İŞTİRAKLERE ORÇLAR Ana ortaklığın unvanı altında düzenlenen ve ana ortaklık ve bağlı ortaklıklarının varlık, borç, özkaynak, gelir ve giderlerini, finansal durumundaki değişikliklerini bir bütün olarak gösteren, müşterek yönetime tabi şirketlerdeki ana ortaklığın payını içeren mali tablolara ne ad verilir? A) Konsolide mali tablo ) Solo mali tablo C) Genel mali tablo D) Holding mali tablo E) Kompozit mali tablo 25. ir anonim şirketin Çıkarılmış Tahviller hesabının dönem sonundaki alacak kalanı aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Ödenecek olan tahvil anapara ve faizlerini ) Ödenmiş olan tahvilli borçları C) Uzun vadeli tahvilli borçları D) ilânço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek tahvilli borçları E) Emisyon primi tutarını 7

9 26. İş hacmi sıfır olduğunda tamamen ortadan kalkmayan, ancak iş hacmine değişime paralel olarak artıp eksilen giderlerdir. u tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Sabit Giderler ) Değişken Giderler C) Yarı Sabit Giderler D) Yarı Değişken Giderler E) Planlanmış Giderler 28. Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri 100 TL Direkt İşçilik Giderleri Değişken Genel Üretim Giderleri Sabit Genel Üretim Giderleri irim Maliyet 30 TL 15 TL 80 TL 225 TL Normal maliyet yöntemini kullanan ve yıllık üretim kapasitesi adet olan bir işletmenin adet üretim yaptığı dönemde ortaya çıkan maliyetleri yukarıdaki gibidir. u işletmede hangi yönde kaç TL lik bir kapasite sapması ortaya çıkmıştır? 27. Aynı hammaddeyi tek bir işlemden geçirerek, aynı anda A ve mamullerini (birleşik mamul) elde eden bir işletme, A mamulü için ek maliyetlere katlanarak bu ürünü satış değeri daha yüksek C mamulüne dönüştürme imkânına sahiptir. A) Olumlu ) Olumsuz C) Olumlu D) Olumsuz E) Olumlu Söz konusu işletmenin A mamulünü C mamulüne dönüştürüp dönüştürmeme kararını verme açısından, A ve mamulünü elde etme aşamasında katlandığı birleşik giderlerden A ürünün payına düşen kısım, ne tür bir maliyettir? A) Geçerli Maliyet ) Ek Maliyet C) Fırsat Maliyeti D) Vazgeçme Maliyeti E) atmış Maliyet 29. irim fiyat : 15 TL irim değişken maliyeti : 5 TL Toplam sabit maliyeti : TL X işletmesinin ürettiği tek mamul olan A mamulüne ilişkin yukarıdaki bilgiler göz önüne alındığında, adetlik bir satış tutarında işletmenin yararlanacağı faaliyet kaldıracı düzeyi kaç olarak hesaplanır? Faaliyet kaldıracı, satış hacmindeki değişmenin kâr üzerindeki etkisini ifade eder. A) 2 ) 3 C) 4 D) 5 E) 6 8

10 30. ir fabrikada birim satış fiyatı 10 TL, birim değişken maliyeti 6 TL olan tek bir A ürünü üretilmektedir. u fabrikada toplam sabit maliyet TL dir. una göre başabaş noktasındaki satış tutarı ne kadardır? A) TL ) TL C) TL D) TL E) TL 33. ir işletmenin elinde TL ihtiyaç fazlası nakit bulunmaktadır. İşletme, nakit fazlasının elde tutulması veya yıllık % 7,5 (net olarak) oranından faize yatırılması seçenekleri arasından faize yatırma seçeneğini benimsemiştir. u durumda bir yılsonunda işletmenin fırsat maliyeti ne kadar olacaktır? A) ) C) D) E) Sıfır 31. ir işletmenin bir dönemdeki stok bilgileri aşağıdaki gibidir. Dönem başı yarı mamul Dönem başı mamul Dönem sonu yarı mamul Dönem sonu mamul : TL : TL : TL : TL Söz konusu dönemde satılan mamul maliyeti TL olduğuna göre, bu dönemde yapılan üretim giderleri toplamı ne kadardır? A) ) C) D) E) Aşağıdaki maliyetlendirme yöntemlerinden hangileri ile bir maliyet sistemi oluşturulur? A) Değişken Maliyet - Fiili Maliyet - Evre Maliyeti ) Tam Maliyet - Fiili Maliyet - Tahmini Maliyet C) Tam Maliyet - Normal Maliyet - Sipariş Maliyeti D) Değişken Maliyet - Standart Maliyet - Fiili Maliyet E) Normal Maliyet - Tam Maliyet - Standart Maliyet 32. Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçlarından biri değildir? A) Üretilen mamul ve yarı mamullerin toplam ve birim maliyetini belirlemek ) Planlama yapılmasına yardımcı olmak C) İşletmenin vergi yükünü hesaplamak D) Maliyet kontrolü sağlamak E) İşletme yönetiminin vereceği kararlarda yardımcı olmak 35. Giderlerin yapıldığı ve her birinin ayrı ayrı maliyet bilgilerinin izlendiği maliyet merkezleri veya birimlerine ne ad verilir? A) Maliyet Yeri ) Gider Yeri C) Gider Çeşidi D) Faaliyet Yeri E) Faaliyet irimi 9

11 36. I. Fon Akış Tablosu II. Özkaynak Değişim Tablosu III. Gelir Tablosu IV. Kar Dağıtım Tablosu V. Nakit Akış Tablosu Yukarıda belirtilen finansal tablolardan hangisi işletmenin belirli bir döneme ait kar/zararını oluşturan kalemler hakkında bilgi veren tablodur? A) I ) II C) III D) IV E) V 39. ir üretim işletmesinde dönem başı hammadde tutarı 600 TL, dönem içi hammadde alışları TL, dönem sonu hammadde tutarı ise 900 TL ve dönem içinde yapmış olduğu mamul satışlarının maliyeti TL dir. u bilgilere göre işletmenin hammadde stokların devir hızı aşağıdakilerden hangisidir? A) 8 ) 5,7 C) 4,75 D) 4,5 E) Finansal Kaldıraç Oranı 0,40, Finansman Oranı 1,5 olan bir işletmenin özkaynaklarının toplam kaynaklar içindeki payı aşağıdakilerden hangisidir? 38. A) 0,20 ) 0,30 C) 0,40 D) 0,50 E) 0,60 I. Duran Varlıklar/Toplam Kaynaklar II. Duran Varlıklar/Aktif Toplamı III. Duran Varlıklar/Devamlı Sermaye IV. Duran Varlıklar/Özkaynaklar V. Duran Varlıklar/Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Yukarıda verilen finansal oranlardan hangisi/hangileri duran varlıkların finansmanında uzun vadeli borç + özkaynakların kullanıldığını gösterir. A) Yalnız I ) Yalnız III C) Yalnız IV D) I ve II E) II ve V 40. Aşağıdakilerden hangisi Nakit Akış Tablosunda nakit çıkışına neden olmayan bir olay olarak raporlanır? A) Gelecek Aylara Ait Giderlerin döneme ilişkin paylarının gelir tablosunda raporlanması ) orç Senetleri için hesaplanan reeskont tutarının gelir tablosunda raporlanması C) Döneme ilişkin tahakkuk eden faiz gelirinin gelir tablosunda raporlanması D) Gelecek Aylara Ait Gelirlerin döneme ilişkin paylarının gelir tablosunda raporlanması E) Dönemde iptal edilen menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığının gelir tablosunda raporlanması 41. Dönem içinde 36 ay vadeli yıllık %12 faiz oranlı TL tutarında nakit kredi kullanan bir işletmenin bu işlemden kaynaklanan net işletme sermayesi değişimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Net işletme sermayesi TL tutarında azalır. ) Net işletme sermayesi 540 TL tutarında azalır. C) Net işletme sermayesi TL tutarında artar. D) Net işletme sermayesi 540 TL tutarında artar. E) Net işletme sermayesinde değişme olmaz. 10

12 42. Ticari Mal Net Satış tutarı TL, ortalama Ticari Mal stoku TL, stok devir hızı 9 olan bir işletmenin rüt Satış Karı tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A) ) C) D) E) rüt satış karı TL, faaliyet giderleri TL, finansman giderleri 500 TL, dönem net karı TL, dönem karı vergi ve yasal yükümlülük karşılığı 900 TL, pasif toplamı TL olan bir işletmenin ekonomik karlılık oranı aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,45 ) 0,40 C) 0,35 D) 0,30 E) 0, Dönen Varlıklarının toplamı TL, kısa vadeli borçlarının toplamı TL, duran varlıklarının toplamı TL, devamlı sermaye toplamı TL, net satışları TL olan bir işletmenin net işletme sermayesi devir hızı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1,50 ) 3,00 C) 3,75 D) 8,00 E) 8, ay A, bankadan yıllık %10 faiz oranıyla TL kredi çekmiştir. Kredinin vadesi 180 gün olduğuna göre vade sonunda bankaya yatırılacak para tutarı kaç TL olur? (1 yıl = 360 gün) A) ) C) D) E) I. Maddi Duran Varlık Satışı II. Ticari Mal Alışı III. Ticari Alacaklarda Azalış IV. Ticari orçlarda Azalış V. Gelir Tahakkuklarında Artış Yukarıda belirtilenlerden hangileri nakit akış tablosunda nakit girişi olarak raporlanır? A) I ve III ) II ve III C) III ve V D) IV ve V E) I, III ve V 47. Nominal değeri TL ve vadesine 6 ay kalmış olan senedin iç iskonto yöntemine göre yıllık %20 faiz oranıyla iskonto tutarı yaklaşık kaç TL olur? (ir yılı 360 gün, bir ayı 30 gün alınız) A) ) C) D) E)

13 48. E ankası 3 aylık mevduata yıllık nominal %8 faiz vermektedir. 3 aylık mevduatın yıllık bileşik faiz oranı (efektif faiz oranı) % kaçtır? A) 8,00 ) 8,16 C) 8,24 D) 8,30 E) 8, Çayevi A.Ş., kilogramı 10,00 TL olan A marka çay ile kilogramı 5,00 TL olan marka çayları karıştırarak çay kilogram maliyetini 6,50 TL yapmayı amaçlamaktadır. u maliyetin elde edilebilmesi için karışımın sırasıyla hangi oranda olması gerekir? A) 1,5/3,5 ) 5/6,5 C) 5/10 D) 6,5/5 E) 7/3 49. Ürettiği mallara üretim maliyeti üzerinden % 20 kâr ekleyerek satış fiyatını belirleyen Sahra AŞ, satış fiyatı üzerinden % 10 indirim yaptığında maliyet üzerinden kâr marjı % kaç olur? A) 7,5 ) 8 C) 10 D) 12,5 E) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası bağımsız denetim standartlarına göre bağımsız denetçinin uyması gereken etik ilkelerden biri değildir? A) Mesleki Şüphecilik ) Mesleki Özen ve Titizlik C) Sır Saklama Yükümlülüğü D) Müşteri İsteklerini Yerine Getirme Yükümlülüğü E) Reklam Yasağı 12

14 52. Hisse senetleri borsada işlem gören işletmeler; yıllık finansal raporları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarını, konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, hesap döneminin bitimini izleyen kaç hafta içinde Sermaye Piyasası Kurulu ve orsaya bildirmekle yükümlüdür? A) 6 ) 8 C) 10 D) 12 E) Hedefi, herhangi bir mevzuata uygun davranılıp davranılmadığını ortaya koymak olan denetim türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Muhasebe Denetimi ) Faaliyet Denetimi C) Uygunluk Denetimi D) Sürekli Denetim E) Sınırlı Denetim 53. I. Denetim Planının Uygulanması II. Sözleşme Öncesi Faaliyetler III. Denetim Planının Hazırlanması IV. Denetimin Tamamlanması ve Raporlama V. Rapor Sonrası Faaliyetler VI. Planlama ve Program Geliştirme İçin Hazırlık Çalışmaları 55. İyi bir muhasebe sistemi ve iç kontrol sistemi olmadan doğabilecek hataların toplamı aşağıdaki denetim riskleri çeşitlerinden hangisini ifade eder? A) ulgu Riski ) Yapısal Risk C) Kontrol Riski D) Finansal Risk E) Faaliyet Riski Yukarıda sayılan denetim süreci aşamaları hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır? A) I-II-V-IV-III-VI ) II-IV-I-III-V-VI C) II-VI-I-III-IV-V D) II- VI-III-I-IV-V E) III-II-I-VI-IV-V 56. ALFA firmasının ilgilendiği yatırım harcaması 100 milyon TL olan X projesi ile ilgili yapılan analizler sonucu, projenin net bugünkü değeri 25 milyon TL bulunmuştur. u proje ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Projenin karlılık endeksi 0,25 tir. ) Projenin iç getiri oranı, projeden istenen asgari getiri oranından yüksektir. C) Net bugünkü değer pozitif olduğundan projeye yatırım yapılabilir. D) Projenin dinamik (iskonto edilmiş) geri ödeme süresi, projenin ekonomik ömründen daha kısadır. E) Projenin düzeltilmiş iç getiri oranı (MIRR), projenin iç getiri oranı (IRR) ndan daha küçüktür. 13

15 57. I. Faaliyet kaldıraç derecesi firmanın aktif yapısı ile ilgili olup, sabit maliyetlerin yüksek tutarda olması faaliyet kaldıraç derecesini etkiler. II. Satışlardaki dalgalanmanın faaliyet karında (faiz ve vergi öncesi kar) nasıl bir etki oluşturacağını gösterir. III. Kurumlar vergisi oranının artması faaliyet kaldıraç derecesini etkiler. Yukarıda verilen faaliyet kaldıraç derecesi ile ilgili ifadelerden hangisi / hangileri doğrudur? A) Yalnız I ) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 59. A hisse senedinin beta katsayısı 0,80 olup, pazarın beklenen getiri oranı %30 ve risksiz faiz oranı %20 olduğuna göre A hisse senedinin sermaye varlıklarını fiyatlama modeline göre beklenen getiri oranı % kaçtır? A) 20 ) 24 C) 28 D) 30 E) A projesinin yatırım harcaması projesinin yatırım harcamasının 2 katı olup, A projesinin net bugünkü değeri 15 milyon TL, karlılık endeksi 1,50 dir. projesinin karlılık endeksi 1,40 olduğuna göre projesinin sağladığı net nakit girişlerinin bugünkü değeri kaç milyon TL dir? 60. firmasının kaynakları 10 milyon TL borç, 10 milyon TL özsermayeden oluşmaktadır. orçlarının faiz oranı %25, kurumlar vergisi oranı %20, hissedarların hisse senedi yatırımlarından bekledikleri getiri oranı %35 tir. una göre firmasının ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti % kaçtır? A) 12,5 ) 20 C) 27,5 D) 30 E) 32,5 A) 6,00 ) 15,00 C) 15,75 D) 21,00 E) 29,00 14

16 MALİYE 61. Otostop yapan yolcuları alan sürücünün aynı güzergahta toplu taşımacılık yapanlara etkisi hangi tür dışsallıklara örnektir? A) Üreticiden üreticiye olumsuz dışsallık ) Üreticiden tüketiciye olumlu dışsallık C) Tüketiciden üreticiye olumsuz dışsallık D) Tüketiciden üreticiye olumlu dışsallık E) Tüketiciden tüketiciye olumsuz dışsallık 65. Kaynakların etkin kullanımını sağlayan, üretim faktörlerinin verimliliğini ve üretkenliği artıran ve faydası yıllara yayılan harcamalar aşağıdakilerden hangisidir? A) Cari harcamalar ) Yatırım harcamaları C) Transfer harcamaları D) Reel harcamalar E) Personel harcamaları 62. Ülkelerin diğer ülkelere kıyasla mükelleflerin vergi yüklerini azaltmak veya düşük tutmak yoluyla uluslararası sermayeyi ve işletmeleri çekme çabaları ne şekilde adlandırılmaktadır? A) Vergi arbitrajı ) Vergi dampingi C) Vergi cenneti D) Transfer fiyatlandırması E) Vergi rekabeti 63. ÖV= Ödenecek vergi, VT= Vergi tarifesi, VTG= Vergiye tabi toplam gelir, İ= Toplam indirim tutarı olmak üzere asgari geçim indirimi dekot yöntemine göre uygulandığında ödenecek vergi nasıl bulunmaktadır? A) ÖV = VT x (VTG İ) ) ÖV = (VTG x VT) (İ x VT) C) ÖV = VT x İ D) ÖV = VTG İ E) ÖV = [VT x (VTG İ)] / Kamu harcamalarındaki gecikmeye bağlı olarak, enflasyon ile reel kamu harcamaları arasında ortaya çıkan ilişki ne şekilde adlandırılmaktadır? A) Harcama boşluğu ) Mali sürüklenme C) Ramsey etkisi D) Ters - Tanzi etkisi E) Tobin etkisi 66. Kamu harcamalarında artışın sürekliliğini ilk olarak ifade eden bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? A) A. Wagner ) J. M. Keynes C) A. P. Samuelson D) A. C. Pigou E) K. Wicksell 67. Vergi ilkelerinden eşitlik ilkesi kapsamında yer alan eşit oranlı fedakarlık görüşü dikkate alındığında geliri TL olan kişi, 300 TL vergi ödeyecek ise geliri TL olan kişi kaç TL ödemelidir? A) 250 ) 300 C) 500 D) 600 E) Negatif gelir vergisi uygulamasına ilişkin yaklaşımların hangisinde, fakirlik çizgisi olarak belirlenen gelir tutarının belirli bir bölümü götürü olarak ödenmektedir? A) Kritik gelir yaklaşımı ) Vergi boşluğu yaklaşımı C) Asgari gelir yaklaşımı D) Negatif vergi oranı yaklaşımı E) Fakirlik boşluğu yaklaşımı 15

17 69. Kamu sektöründe kaynak dağılımını ve gelir dağılımını düzenleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Siyasi tercihler ) İktisadi girişimler C) Kişisel beklentiler D) Fiyat E) Maliyetler 73. Uluslararası Para Fonu ile Türkiye arasında kaç tane Stand y anlaşması yapılmıştır? A) 15 ) 16 C) 19 D) 20 E) Aşağıdakilerden hangisi röfinansman kredilerinin özelliklerinden biridir? A) orcun vadesinin uzatılması ) orcun vadesinin kısaltılması C) Vadesi gelen borcun ödenmesi için yeniden borç alınması D) orcun taksitlendirilmesi E) Kredinin, krediyi temin eden ülke sınırları içinde kullanılması şartına dayanması 71. Aşağıdakilerden hangisi otomatik stabilizatörler arasında yer almaz? A) Kurum, birey ve ailelerin tasarrufları ) Toprak mahsüllerine yapılan ödemeler, tarımsal destekleme alımları C) İşsizlik sigortası primleri D) Kendiliğinden meydana gelen bütçe açık veya fazlaları E) Düz oranlı vergi tarifeleri 72. İktisadi rasyonalite olarak da adlandırılan, devletin piyasada üretilmesi mümkün olmayan mal ve hizmetleri üretmesi gerektiği görüşü kim tarafından ortaya konulmuştur? A) A. Wagner ) N. Kaldor C) J. F. Due D) H. Rosen E) A. P. Samuelson 74. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda yer verilen bütçe ilkelerinden biri değildir? A) Gelir ve giderler bütçede safi olarak gösterilir. ) ütçenin hazırlanması ve uygulanması sürecinde, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı birlikte sağlamak esastır. C) ütçelerde denklik sağlanması esastır. D) ütçe, idarenin stratejik planları, performans ölçütleri ve fayda-maliyet analizine göre uygulanmaktadır. E) ütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez. 75. Hangi bütçe ilkesinin gereği olarak, bütçe ile ilgili tahminler mümkün olduğu kadar gerçekleri yansıtmalıdır? A) Doğruluk ilkesi ) Açıklık ilkesi C) Genellik ilkesi D) irlik ilkesi E) Gerçekçilik ilkesi 76. Aşağıdakilerden hangisi, kamu gelirlerinin kamu harcamalarından düşülmesi sonucu bulunmaktadır? A) Fonksiyonel açık ) Geleneksel açık C) irincil açık D) Cari açık E) İşlemsel kamu açığı 16

18 77. Gelir vergisi uygulamasına göre 2010 yılında elde edilen aşağıdaki gelirlerden hangisinin yıllık beyanname ile beyanı gerekir? A) Yıllık TL mesken kirası ) Sadece bir kamu kuruluşundan alınan yıllık TL ücret C) inanın, iktisap tarihinden itibaren 3 yıl içinde satışından elde edilen TL D) Telif eserini ortaya koyan kişinin TL lik kazancı E) Kaynakta tevkifata tabi tutulmuş TL lik zirai kazanç 78. Kamu hizmetleri merkezi yönetim ve yerel yönetim birimleri tarafından yürütülmektedir. Gelir kaynaklarının kamu hizmeti sunan merkezi yönetim ve yerel yönetim birimleri arasında paylaştırılmasına ne denir? A) Gelir dağılımı ) Mali planlama C) İdari vesayet D) Mali tevzin E) elediyeleştirme 79. Gelir vergisinde gelirin gerçek tutarı vergilendirilmektedir. Aşağıdakilerin hangisinde bu kuralın dışına çıkılmaktadır? A) İşletme hesabı esasına tabi ticari kazancın vergilendirilmesinde ) Diğer ücretlerin vergilendirilmesinde C) ilanço esasına tabi zirai kazancın vergilendirilmesinde D) ilanço esasına tabi ticari kazancın vergilendirilmesinde E) asit usule tabi ticari kazancın vergilendirilmesinde 80. Adil gelir dağılımının sağlanabilmesi bakımından aşağıdaki harcamalardan hangisi daha etkilidir? A) Sağlık ) Ulaştırma C) Yargı D) Eğitim E) Milli Savunma 81. Aşağıdakilerden hangisi vergi matrahındaki değişme ile vergi gelirlerindeki değişme arasındaki fonksiyonel ilişkiyi açıklamaktadır? A) Vergi arbitrajı ) Verginin amortismanı C) Vergi eğilimi D) Vergilemenin gelir esnekliği E) Vergi tarifesinin uzunluğu 82. ay H.K. devlet memuru olup, şahsına ait olan Yenimahalle deki evini ay Ş.Ç ye yıllık liraya kiraya vermiştir. ununla ilgili KDV yükümlülüğü açısından yapılması gereken nedir? A) KDV yükümlülüğü ay H.K. nin değil, ay Ş.Ç. nindir. KDV yi kesip vergi dairesine yatıracaktır. ) ay H.K. aldığı kiranın üzerinden %1 oranında KDV hesaplayıp vergi dairesine ödemelidir. C) ay Ş.Ç. ödemiş olduğu kiranın üzerinden %1 oranında KDV hesaplayıp vergi dairesine ödemelidir. D) Kiranın lirası istisna olup, kalan tutar üzerinden %1 oranında KDV ödenecektir. E) ay H.K. nın kira gelirliyle ilgili KDV yükümlülüğü yoktur. 17

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) B ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı GRUP KODU S403 SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM 2010 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S101 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY (TD) 6 KASIM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASINDA AĞIMSIZ DENETİM (D) 20 AĞUSTOS 2011

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY

Detaylı

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:29 SORU 1: I. Parayla ölçülme II. Maliyet esası A) Kişilik B) Özün önceliği III. Tutarlılık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 21 ĞUSTOS 2011 Saat:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD) 7 KASIM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD),

Detaylı

FATURA AÇIK FATURA İLE İLGİLİ ÖRNEK

FATURA AÇIK FATURA İLE İLGİLİ ÖRNEK FATURA 1. Fatura tanımı: Fatura, satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. 2.

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

DİPNOT 1 - ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 1.1. Genel Bilgi Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) iştigal konusu bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik

Detaylı