VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

2 İçindekiler Genel bilgiler 2 Organizasyon Yapısı 3 Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar... 4 Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları... 5 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler... 6 Finansal Durum. 10 Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi EKLER : 2013 Yılı Gelir Tablosu Yılı Aktif ( Varlıklar) Toplamı Yılı Pasif (Kaynaklar) Toplamı Yılı Sarfiyatlar Yılı Alınan / Satılan Enerji Tablosu 22 TEİAŞ Trafo Merkezi Güç ve Puant Tablosu Yılı AG OG Hat Durum Tablosu Yılları AG OG Arıza Dağıtım Tablosu Yılı Demant (MVA) Tablosu Yılı Serbest Tüketici Sayı ve Tüketim Tablosu.. 27 VEDAŞ OG/OG ve OG/AG Trafo Sayı Tablosu Personel Öğrenim, Yaş ve Cinsiyet Dağılım Grafikleri Yılı Verilen Eğitimler Tablosu

3 Genel Bilgiler Hesap Dönemi : 01/01/ /12/2013 Ticaret Ünvanı : Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Ticaret Sicil No : 7686 Merkez Adresi : İpekyolu Üzeri VAN Temsilcilik Adresi : Turan Güneş Bulvarı, Galip Erdem Cad. İlkbahar Mah Sok. No:4 Çankaya / ANKARA İnternet Sitesi Adresi : Sermayesi : ,00 TL Toplam Hisse Adedi : Ortaklık Yapısı : Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. % 100 Yönetim Organı : Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler: Türkerler Holding A.Ş ve Adına Harekete Gerçek Kişi Kazım TÜRKER - Yönetim Kurulu Başkanı Osman AKYOL - Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Koordinatör Ali AYDIN - Yönetim Kurulu Üye - Direktör Mustafa TUNALI - Yönetim Kurulu Üye - Finans Direktörü Zafer TURUT - Yönetim Kurulu Üye - Şirket Müdürü Fehmi KIYAK - Hukuk Müşaviri Personel Sayısı :449 Hesap Dönemi İçerisindeki Hisse Devirleri: Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Şirket Ana Sözleşmesine göre sermayesinin tamamı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ne ait bağlı ortaklık konumunda bir devlet kuruluşu iken %100 oranındaki hissesinin tamamı önce Özelleştirme İdaresinin Başkanlığı'nın 2/4/2004 tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınmış, daha sonra da tarihinde yapılan ihale sonucunda en yüksek teklifi veren Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne satılmasına karar verilmiştir tarihinde de Özeleştirme İdaresi Başkanlığı ile Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. arasında imzalanan Hisse Satış Sözleşmesi ile Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin %100 oranındaki hissesinin tamamı Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından kurulan Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. ne satılarak devredilmiştir. 2

4 ORGANİZASYON YAPISI : 3

5 Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Şirketin 01 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemlerine ilişkin üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin detayları aşağıdaki gibidir. SAĞLANAN MALİ HAKLAR 2013 Ücret ve benzeri menfaatler ,50 TL İkramiye 0 TL Huzur Hakkı 0 TL TOPLAM ,50 TL 4

6 Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş olarak kayıp-kaçak ile mücadele kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. İlk aşamada teknik kayıpların azaltılması için orta gerilim fiderlerin de izleme ve ölçüm yapılarak yüklü ve problemli hatlar tespit edilmiş ve kaç noktada kompanzasyon yapılacağı planlanmıştır.bu planlama sonucunda 31 noktada kompanzasyon tesisleri kurularak işletmeye alınarak orta gerilim hat kayıpları minimize edilmiştir. Ayrıca anlık olarak alınan enerjinin ölçülmesi ile ilgili gerekli araştırma ve tespit yapılarak ENT-BUS sistemi kurulmuş ve şirket genelinde alınan enerji anlık olarak ölçülmeye başlanmıştır. Bu projenin devamı olarak şirket kayıp-kaçağımızın anlık ve bölgesel olarak takip edilmesi amacıyla gerekli yazılım çalışmaları yapılmakta ve 2014 yılı içerisinde işletmeye alınması planlanmaktadır. Bunlara ilave olarak alçak gerilim tarafında abone bazında uzaktan okuma açma-kesme yapılabilmesi için elektrik hattı üzerinden haberleşebilen (PLC Teknolojisi) sistemlerle pilot proje yapılması planlanmış ve gerekli alt yapıların oluşturulmasıyla alakalı çalışmalara başlanmıştır. Bu sistemlerin de en kısa sürede hayata geçirilmesi şirketimizin hedefleri içerisindedir. Elektrik kesintilerine kısa sürede müdahale edilebilmesine ve işletimin daha verimli hale gelmesine imkan sağlayan uzaktan kumanda edilebilir bir dağıtım şebekesi kurmak amacıyla SCADA projesi çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda kaç noktada ve hangi düzeyde bu projenin gerçekleştirileceği ile alakalı çalışmalar yapılmaktadır. Bu projenin hayata geçirilmesi ile işletmenin gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve kontrol edilmesi, EPDK nın isteklerinin karşılanması, teknik kayıpların azaltılması, can ve mal emniyetinin sağlanması, elektrik dağıtım kalitesinin izlenmesi, yatırım ve bakım planlamalarının desteklenmesi ve sınırlı olan şirket kaynaklarının verimli kullanımının sağlanması hedeflenmektedir. 5

7 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler 2013 YILI YATIRIM HARCAMASI MİKTARI Yatırım Karakteristiği Uygulama Dönemi Onaylanmış Tutar 2013 Yılı Yatırım Harcaması Miktarı 1 Şebeke Kapasite Artış Yatırımları Şebeke Yenileme Yatırımları Şebeke İyileştirme Yatırımları Yeni Standart Bağlantı Yatırımları Yeni Standart Olmayan Bağlantı Yatırımları Yük Dağılım Değişime Bağlı Yatırımlar Çevre, Güvenlik ve Diğer Yasal Zorunluluğu Olan 7 Yatırımlar Aydınlatma Yatırımları Şebeke İşletim Sistemi Yatırımları Yatırım Harcaması Niteliğindeki Diğer Harcamalar* TOPLAM NOT: YUKARIDAKİ RAKAMLAR BULUNDUĞU YILA AİT FİYATLARDIR.(CARİ FİYATLAR) HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Şirketimizin hesap dönemi içerisinde kamu dönemindeki faaliyetler Sayıştay tarafından denetlenmektedir. Bu denetim 2014 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Özelleştirme tarihi olan tarihinden sonraki denetleme faaliyeti için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile anlaşılmış olup, denetim 2014 yılı Nisan sonuna kadar tamamlanacaktır. 6

8 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler ŞİRKETİN ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER: MAHKEMESİ : Ankara 15. Asliye Ticaret Mahkemesi DOSYA NO : 2011/366 E. DAVACI : Gemsan Elektrik Makine Turizm San. ve Tic. A.Ş. DAVA MİKTARI : ,05 TL DAVALILAR : 1-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 2-Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. D. KONUSU : tarihli Van İli Taahhütlü Tahakkuk ve Tahsilatı Arttırma ve Kaçağı Önleme Hizmet Alımı Sözleşmesi Sözleşmenin haksız olarak feshedildiği iddiasıyla irad kaydedilen bedeller ile uğranılan zararın faizi ile birlikte tazmini talebinden ibarettir. AÇIKLAMLAR : Davanın aleyhimize sonuçlanması durumunda son bilirkişi raporuna göre ,72 TL'nin tarihinden günümüze kadar itibaren işlemiş faizi ile birlikte tahmini olarak 10 Milyon TL bedel ödenmesi söz konusu olabilecektir. BELİRLENEN HEDEFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş tarihli bilançosuyla Türkerler Holding bünyesindeki Vangölü Enerji Yatırım A.Ş ye devredilmiştir. Devir işlemiyle beraber yapılan planlamada EPDK tarafından ikinci tarife dönemi için verilen kayıp-kaçak, ticari kalite hedefleri şirketimiz hedefleri olarak benimsenmiştir. Buna göre 2013 yılı tamamı için kayıp-kaçak oranı % 52,10, 2014 yılı kayıp kaçak oranı % 43,27 ve 2015 yılı için de % 35,94 olarak hedeflenmiştir yılında kayıp kaçak oranı şirketimiz genelinde % 65,83 olarak gerçekleşmiştir yılı tamamında kayıp kaçak hedefi tutturulamamıştır Yılı Kayıp-kaçak hedefine ulaşılamaması üzerine gerekli incelemeler yapılmış devir alınan tarihte fiili kayıp kaçağın % 69,52 olduğu, devir sonrası dönemde ise gerçekleşen kayıp-kaçak oranının % 61,42 olduğu görülmüştür. Devir sonrasındaki altı aylık dönem içerisinde kayıp kaçak oranlarında % 8,10 oranında bir iyileşme sağlanmasına rağmen EPDK tarafından verilen kayıp-kaçak hedefinin uzağında kalınmıştır. EPDK 2013 yılı kayıp-kaçak hedefini belirlerken 2012 yılında gerçekleşen kayıp-kaçak oranını baz almıştır. 7

9 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Oysa ki devir aşamasında gerçek kayıp-kaçak % 69,52 olduğundan hedef kayıp-kaçak oranı olan % 52,10 değerinden % 17,42 puanlık bir negatif sapma ile bölgenin devir alınmış olması hedefin tutmamasına sebep olmuştur. Bu tespitler doğrultusunda 2014 ve 2015 yılı kayıp kaçak hedeflerinin gerçekçi olarak belirlenmesi ihtiyacı hasıl olduğundan şirketimiz tarafından 2014 ve 2015 yılı kayıp-kaçak hedeflerinin tekrardan gözden geçirilmesi kararlaştırılmıştır. YIL İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLER: Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihinde saat: de Turan Güneş Bulvarı, Galip Erdem Cad Sok. No:4 Çankaya / ANKARA adresinde, Bakanlık Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Alınan Kararlar: 1) Toplantı Başkanlığı na Sayın Pelin TÜRKER ÖZDEMİR in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Tek pay sahibi söz konusu olduğundan tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmesine gerek bulunmadığına ve söz konusu görevlerin toplantı başkanlığı tarafından yerine getirilmesine karar verildi. 2) Toplantı Başkanı, tutanağın tek pay sahibi adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 3) Yönetim Kurulu Üyelerinin istifalarının kabulü ile 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edilmesine karar verildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.) 4) Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türkerler Holding A.Ş. ve adına harekete Kazım TÜRKER, Osman AKYOL, Ali AYDIN, Mustafa TUNALI ve Zafer TURUT un 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 5) Şirketin 2007 yılı bilançosunda yer alan ,32 (Atmış milyon dokuz yüz kırk yedi bin dört yüz otuz yedi türk lirası otuz iki kuruş) TL tutarındaki dönem net zararının ,26 (Kırk altı milyon beşyüz doksan dokuz bin sekiz yüz seksen beş türk lirası yirmi altı kuruş) TL lik kısmının, Özel Fonlar hesabında yer alan sermayeye eklenebilir nitelikteki 8

10 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler 6) ,26 (Kırk altı milyon beş yüz doksan dokuz bin sekiz yüz seksen beş türk lirası yirmi altı kuruş) TL lik fonlar ile karşılanarak kapatılmasına karar verilmiştir. Şirket bilançosunun hesap kod.lu Geçmiş Yıl Karları Enflasyon Düzeltmesi hesabında bulunan ,50 (Beş milyon altı yüz elli yedi bin beş yüz kırk iki türk lirası elli kuruş) TL nin hesap kod.lu Geçmiş Yıl Zararları Enflasyon Düzeltmesi hesabından mahsubuna, hesap kod.lu Sermaye düzeltmesi olumlu farklar hesabında yer alan ,32 (Üç milyon atmış beş bin sekiz yüz yetmiş bir türk lirası otuz iki kuruş) TL nin hesap kod.lu Geçmiş Yıl Zararları Enflasyon Düzeltmesi hesabından mahsubuna karar verilmiştir tarih ve YMM-1714/18/ Sayılı rapor ile sermayenin tamamen ödendiği tespit edilmiş olup, tarih ve YMM-1714/19/ Sayılı rapor ile zararın karşılanmasında kullanılan ve sermayeye eklenebilecek nitelikteki fonların varlığı tespit edilmiştir. Yukarıda tespit edilen özkaynaklardaki muhasebe hareketlerin yapılmasına, 2013 yılı itibariyle Şirketin sermaye değişikliğine gerek olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir. 7) Şirket esas sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa uygun hale getirilmesi için 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40 ve 42 inci maddelerinin değişikliği ile 20, 21, 22, 35, 41 inci maddeleri ile Geçici Madde 1, Geçici Madde 2 ve Geçici Madde 3'ün esas sözleşmeden çıkarılmasına, esas sözleşmeye 36. madde eklenmesine ilişkin yönetim kurulunun hazırlamış olduğu değişiklik tasarısı metni okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda şirket esas sözleşmesinin 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40 ve 42 inci maddelerinin değiştirilmesine, 20, 21, 22, 35, 41 inci maddeleri ile Geçici Madde 1, Geçici Madde 2 ve Geçici Madde 3'ün esas sözleşmeden çıkarılmasına, esas sözleşmeye 36. madde eklenmesine oybirliği ile karar verildi. 8) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge okundu ve müzakere edildi. Yönetim Kurulu nca hazırlanan genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında aşağıdaki iç yönergenin aynen onaylanarak yürürlüğe konulmasına, oy birliği ile karar verildi. 9) Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kişiler ile imza yetki gruplarının Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 9

11 Finansal Durum 2012 yılı finansal verileri hukuki ayrıştırma öncesindeki Dağıtım ve Perakende Faaliyetlerini birlikte içerdiğinden 2013 yılı hukuki ayrıştırma sonrası VEDAŞ finansal verileri ile karşılaştırılması uygun bulunmamaktadır. Finansal işleyiş: 1. Özelleştirme sonrası tahsilata aracılık eden hesaplar finansal kuruluşların kurumsal şubelerine devredilmiştir. 2. Bankalarla imzalanmış olan tahsilat protokollerine uygun hareket edilmesi için gerekli önlemler alınmıştır. 3. Banka hesaplarının optimizasyonu sağlanmıştır. 4. Temerküz hesaplarda bulunan fonlar finansal getiri sağlayacak şekilde değerlendirilmiştir. 5. Mali disiplinin sağlanması amacıyla finansal muhasebe kayıtlarının doğruluğu mutabakatlarla desteklenmiştir. FİNANSAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ: FİNANSAL PERFORMANS SONUÇLARI 2013 Toplam Varlıklar : ,69 TL Toplam Özkaynaklar : ,82 TL Toplam Yükümlülükler : ,87 TL Satış Gelirleri : ,36 TL Brüt Kar/Zararı : ,85 TL Faaliyet Kar/Zararı : ,24 TL FAVÖK : ,31 TL Net Dönem Kar/Zararı : ,31 TL Her ne kadar 2013 yılı faaliyetinde zarar söz konusu ise de Şirketin Sermaye yapısı güçlü olduğundan sermayesinin karşılıksız kalma veya borca batıklık durumu söz konusu değildir. 10

12 Finansal Durum ŞİRKETİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER: Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş olarak genel anlamda finansal yapının daha iyiye götürülmesiyle alakalı aşağıda belirtilen önlemler sırasıyla devreye alınmıştır. 1. Açma-kesme ve kaçak takip ekiplerinin sayısının arttırılarak bu konularda sahada şirketin daha aktif olması sağlanmıştır. 2. Performans yönetimi uygulamasının devreye alınması ile ilgili alt yapı oluşturulmuştur. 3. Kayıp-Kaçak tahsilatının hızlandırılması için vadesi belli bir süre geçen müşterilerin icra takiplerinin geciktirilmeden yapılması sağlanmıştır. 4. Şirket giderlerinde gerekli tasarruf önlemlerinin alınması sağlanmıştır. 5. Enerji alım noktalarının uzman kişilerce anlık takibinin yapılarak TEİAŞ tarafından gelen cezaların minimize edilmesi sağlanmıştır. 6. Teknik anlamda tüm sahanın iyileştirilmesi amacıyla gerekli yatırım ve bakım onarım çalışmalarının aralıksız yapılması sağlanmıştır. 7. Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) kurulmaya başlanarak tahakkuk kayıplarını minimize edilmesi sağlanmıştır. 8. Yapılacak yatırımlarla ilgili karar alınırken geri dönüşü hızlı olan yatırımlara öncelik verilmesi sağlanmıştır. 11

13 Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi Şirketimizin karşı karşıya bulunduğu risklerin tanımlanması ve tespiti çalışmaları ile bu şekilde tespit edilen olası risklerin denetim altına tutulması ve azaltılmasına yönelik risk yönetimi faaliyetleri Şirket üst yönetimi ile birim yöneticileri ve danışmanlarının koordinasyonunda yürütülmektedir. Söz konusu risklerin tespit edilmesi, en aza indirilmesi ve yönetilmesi için zaman zaman şirket üst yönetimi, birim yöneticileri ve yeminli mali müşavir danışmanımızın katılımıyla değerlendirme toplantıları yapılmakta ve riskler sürekli izlenmektedir. Şirketimizin karşılaşacağı riskler ve bu risklerin etkileri aşağıda belirtilmiştir. Bu riskler; 1- Ekonomik riskler, 2- Güvenlik riski, 3- Kurumsal risk, 4- Zarar/ Hasar riski, 5- Alacak Riski, olarak değerlendirilmektedir. EKONOMİK RİSK: Elektrik sektörünün kurallarını belirleyen ve uygulayan EPDK, şirketimizin gelirleri üzerinde ki etkileri, elektrik şebeke kayıplarının maliyetleri, kayıp/kaçak oranının yüksek olması nedeniyle tahsilat gelirlerinin dağıtım şirketimizin maliyetlerini karşılamaması gibi gelir kaybına yol açan riskler şirketimizin karşı karşıya olduğu ekonomik risklerdir. Bu riskler, işletme ve yatırım faaliyetlerinin zamanında gerçekleşmesine engel olabilir. Yönetim organı olarak yukarıda belirtilen ekonomik risklerin etkilerini en aza indirmek amacıyla aşağıda ki önlemler alınmış ve uygulamaya konulmuştur: EPDK ile gerekli müzakerelerin düzenli olarak yapılması, yasal düzenlemelerin EPDK tarafından resmileştirilmeden önce taslak üzerinde görüş ve önerilerimizi sunarak risklerimizin azaltılması amaçlanmaktadır, Elektrik şebeke kayıplarının maliyetlerinin minimize edilmesi için gerekli yatırımların planlaması yapılmış ve bir kısmı gerçekleştirilmiştir, Kayıp/Kaçak oranının azaltılması için sahada ki ekiplerin çoğaltılması, eğitilmesi, tarama faaliyetlerinin yoğunlaştırılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır, Enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla sisteme giren enerjinin anlık olarak takip edilmesi, doğru talep tahmini yaparak dengesizlik maliyetlerinin en düşük seviyede gerçekleşmesi için gerekli önlemler alınmıştır. 12

14 Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi GÜVENLİK RİSKİ: Güvenlik riski, üçüncü şahıslar ve şirket çalışanlarının karşı karşıya kalacağı kazaları ve dağıtım bölgemizde uzun yıllardır süre gelen güvenlik problemlerini kapsamaktadır. Üçüncü şahıslar ve şirket çalışanlarının karşı karşıya kalabilecekleri kazalar sonucunda oluşacak olan kayıpları engellemek adına sigortalama işlemleri tamamlanmıştır. KURUMSAL RİSK: Şirketimizin karşı karşıya kaldığı diğer riskler karşısında alınan önlemlerin başarıya ulaşma düzeyi, kurumsal riskimizi belirlemektedir. Önlemlerin uygulamaya konulması ve sonucunda risklerin bertaraf edilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ile şirketimizin karşılaşacağı kurumsal risk en aza indirilecektir. ZARAR/HASAR RİSKİ: Dağıtım sistemimizde meydana gelebilecek arızaların hizmet bölgemizde ki ekonomik ve sosyal yaşama olan olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla aralıksız bakım ve onarım faaliyetlerine devam edilmektedir. ALACAK RİSKİ Şirketimizin kaçak elektrik kullanımından kaynaklanan kaçak elektrik bedellerinin ödenmemesinden dolayı alacak riski mevcuttur. Şirketimiz söz konusu alacakların süresi içerisinde hukuk müşavirliğine sevki ve Hukuk Müşavirliği tarafından en kısa zamanda alacağın yasal yollarla başvurulması ve takibi için şirket içerisinde kurumsal yapılar oluşturulmuş, alacakların online takibi ve kontrolü için programlar satın alınmıştır. 13

15 VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2013 A - BRÜT SATIŞLAR ,36 1) Yurt İçi Satışlar ,36 2) Yurt Dışı Satışlar 0 3) Diğer Gelirler 0 B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) ,63 1) Satıştan İadeler (-) ,63 2) Satıştan İskontolar (-) 0 3) Diğer İndirimler (-) 0 C - NET SATIŞLAR ,73 D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ,58 1) Satılan Mamüller Maliyeti (-) 0 2) Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) ,71 3) Satılan Hizmet Maliyeti (-) ,87 4) Diğer Satışların Maliyeti (-) 0 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI ,85 E - FALİYET GİDERLERİ (-) ,39 1) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 2) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 3) Genel Yönetim Giderleri (-) ,39 FALİYET KARI VE ZARARI ,24 F - DİĞER FALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR ,44 1) İştiraklerden Temettü Gelirleri 0 2) Bağlı Ortaklıkladan Temettü Gelirleri 0 3) Faiz Gelirleri ,44 4) Komisyon Gelirleri 0 5) Konusu Kalmayan Karşılıklar 0 6) Menkul Kıymet Satış Karları 0 7) Kambiyo Karları 0 8) Reeskont Faiz Gelirleri 0 9) Enflasyon Düzeltmesi Karları 0 10) Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar ,00 G - DİĞER FALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) ,20 1) Komisyon Giderleri (-) 0 2) Karşılık Giderleri (-) 0 3) Kambiyo Zararları (-) ,90 4) Menkul Kıymet Satış Zararı (-) 0 5) Reeskont Faiz Giderleri (-) 0 6) Enflasyon Cari Yıl Zararı (-) 0 7) Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 2,3 H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-) ,23 1) Kısa Vadeli Borçlanma Gideri (-) ,23 2) Uzun Vadeli Borçlanma Gideri (-) 0 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR ,23 I - OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR ,51 1) Önceki Dönem Gelir ve Karlar ,82 2) Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar ,69 J - OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) ,59 1) Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar (-) 0 2) Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) ,96 3) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) ,63 DÖNEM KARI VEYA ZARARI ,31 K - DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜK. KARŞILIKLARI (-) 0 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ,31 14

16 VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş I - DÖNEN VARLIKLAR 0 A - HAZIR DEĞERLER ,59 1) Kasa 0 2) Alınan Çekler 0 3) Bankalar ,59 4) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 0 5) Diğer Hazır Değerler 0,00 B - MENKUL KIYMETLER 0,00 1) Hisse Senetleri 0 2) Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 0 3) Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları 0 4) Diğer Menkul Değerler 0 5) Menkul Kıymetler Değer Düş.Karşılığı (-) 0 C - TİCARİ ALACAKLAR ,95 1) Alıcılar ,09 2) Alacak Senetleri 0 3) Alacak Senetleri Reeskontu (-) 0 4) Verilen Dpozito ve Teminatlar ,86 5) Diğer Ticari Alacaklar 0 6) Şüpheli Ticari Alacaklar 0 7) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 0 D - DİĞER ALACAKLAR ,33 1) Ortaklardan Alacaklar 0 2) İştiraklerden Alacaklar 0 3) Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar ,06 4) Personelden Alacaklar ,87 5) Diğer Çeşitli Alacaklar ,40 6) Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 0 7) Şüpheli Diğer Alacaklar 0,00 8) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00 E - STOKLAR ,31 1) İlk Madde ve Malzeme ,61 2) Yarı Mamüller 0 3) Mamüller 0 4) Ticari Mallar 0 5) Diğer Stoklar ,57 6) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 7) Verilen Sipariş Avansları 2.408,13 F - YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 0,00 1) Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 0 2) Taşeronlara Verilen Avanslar 0 G - GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GEL. TAHAKKUKLARI ,41 1) Gelecek Aylara Ait Giderler ,41 2) Gelir Tahakkukları 0,00 H - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR ,17 1) Devreden KDV ,25 2) İndirilecek KDV 0 3) Diğer KDV 0 4) Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar ,80 5) İş Avansları ,12 6) Personel Avansları 0,00 7) Sayım ve Tesellüm Noksanları 0 8) Diğer Çeşitli Dönem Varlıklar ,00 9) Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) 0 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,76 15

17 II - DURAN VARLIKLAR 0 A - TİCARİ ALACAKLAR 0,00 1) Alıcılar 0 2) Alacak Senetleri 0 3) Alacak Senetleri Reeskontu (-) 0 4) Verilen Depozito ve Teminatlar 0 5) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0 B - DİĞER ALACAKLAR 0,00 1) Ortaklardan Alacaklar 0 2) İştiraklerden Alacaklar 0 3) Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0 4) Personelden Alacaklar 0 5) Diğer Çeşitli Alacaklar 0 6) Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 0 7) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0 C - MALİ DURAN VARLIKLAR 0,00 1) Bağlı Menkul Kıymetler 0 2) Bağlı Men.Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 3) İştirakler 0 4) İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 5) İştiraklere Sermaye Payı Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 6) Bağlı Ortaklıklar 0 7) Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 8) Bağlı Ortaklıklara Sermaye Payı Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 9) Diğer Mali Duran Varlıklar 0 10) Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 D - MADDİ DURAN VARLIKLAR ,60 1) Arazi ve Arsalar 0 2) Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 0 3) Binalar 0 4) Tesis, Makine ve Cihazlar 0 5) Taşıtlar 0,00 6) Demirbaşlar 0 7) Diğer Maddi Duran Varlıklar 0 8) Birikmiş Amortismanlar (-) 0,00 9) Yapılmakta Olan Yatırımlar ,60 10) Verilen Avanslar 0 E - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ,33 1) Haklar ,00 2) Şerefiye 0 3) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 0 4) Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 5) Özel Maliyetler ,89 6) Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 7) Birikmiş Amortismanlar (-) ,56 8) Verilen Avanslar 0 16

18 F - ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 0,00 1) Arama Giderleri 0 2) Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 0 3) Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0 4) Birikmiş Tükenme Payları (-) 0 5) Verilen Avanslar 0 G - GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLARI 0,00 1) Gelecek Yıllara Ait Giderler 0 2) Gelir Tahakkukları 0 H - DİĞER DURAN VARLIKLAR 0,00 1) Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV 0 2) Diğer KDV 0 3) Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0 4) Elden Çıkarılacak Stok ve Maddi Duran Varlıklar 0 5) Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 0 6) Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 0 7) Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0 8) Birikmiş Amortismanlar (-) 0 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ,93 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,69 17

19 VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0 A- MALİ BORÇLAR 0,00 1) Banka Kredileri 0 2) Finansal Kiralama İşlemlerinden Doğan Borç 0 3) Ertelenmiş Fin. Kiralama İşl. Doğan Borç Maliyetleri (-) 0 4) Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Faizleri 0 5) Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri 0 6) Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 0 7) Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 0 8) Menkul Kıymetleri İhraç Farkı (-) 0 9) Diğer Mali Borçlar 0 B- TİCARİ BORÇLAR ,71 1) Satıcılar ,24 2) Borç Senetleri 0 3) Borç Senetleri Reeskontu (-) 0 4) Alınan Depozito ve Teminatlar ,47 5) Diğer Ticari Borçlar 0,00 C- DİĞER BORÇLAR ,75 1) Ortaklara Borçlar 0,00 2) İştiraklere Borçlar 0 3) Bağlı Ortaklıklara Borçlar ,51 4) Personele Borçlar ,88 5) Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 0 6) Diğer Çeşitli Borçlar ,36 D- ALINAN AVANSLAR 0,00 1) Alınan Sipariş Avansları 0 2) Alınan Diğer Sipariş Avansları 0 E- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ 0,00 1) Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri 0 F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,28 1) Ödenecek Vergi ve Fonlar ,67 2) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri ,84 3) Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taks. Vergi ve Diğer Yük. 0 4) Diğer Yükümlülükler ,77 G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0,00 1) Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karşılıkları 0 2) Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yük. (-) 0 3) Kıdem Tazminatı Karşılığı 0 4) Maliyet Gider Karşılığı 0,00 5) Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0 H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI ,13 1) Gelecek Aylara Ait Giderler 0,00 2) Gider Tahakkukları ,13 I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0 1) Hesaplanan KDV 0 2) Diğer KDV 0 3) Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 0 4) Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 0 5) Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 0 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,87 18

20 II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0 A- MALİ BORÇLAR 0,00 1) Banka Kredileri 0 2) Çıkarılmış Tahviller 0 3) Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 0 4) Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 0 5) Diğer Mali Borçlar 0 B- TİCARİ BORÇLAR 0,00 1) Satıcılar 0 2) Borç Senetleri 0 3) Borç Senetleri Reeskontu (-) 0 4) Alınan Depozito ve Teminatlar 0 5) Diğer Ticari Borçlar 0 C- DİĞER BORÇLAR 0,00 1) Ortaklara Borçlar 0 2) İştiraklere Borçlar 0 3) Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0 4) Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 0 5) Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar 0 6) Diğer Çeşitli Borçlar 0 D- ALINAN AVANSLAR 0,00 1) Alınan Sipariş Avansları 0 2) Alınan Diğer Sipariş Avansları 0 E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0,00 1) Kıdem Tazminatı Karşılıkları 0 2) Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0 F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0,00 1) Gelecek Yıllara Ait Gelirler 0 2) Gider Tahakkukları 0 G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,00 1) Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV 0 2) Tesise Katılma Payları 0 3) Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 0,00 III-ÖZKAYNAKLAR 0 A- ÖDENMİŞ SERMAYE ,00 1) Sermaye ,00 2) Ödenmemiş Sermaye (-) 0 3) Sermaye Enflasyon Olumlu Farkları 0,00 4) Sermaye Enflasyon Olumsuz Farkları (-) 0 B- SERMAYE YEDEKLERİ ,65 1) Hisse Senedi İhraç Primleri 0 2) Hisse Senedi İptak Karları 0 3) Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları 0 19

21 4) İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 0 5) Maliyet Bedeli Artış Fonu 0 6) Diğer Sermaye Yedekleri ,65 7) Kayda Alınan Emtia Karşılığı 0 8) Kayda Alınan Demirbaş Teçhizat Karşılığı 0 C- KAR YEDEKLERİ ,02 1) Yasal Yedekler ,02 2) Statü Yedekleri 0 3) Olağanüstü Yedekler 0,00 4) Diğer Kar Yedekleri 0 5) Özel Fonlar 0 D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) ,54 F- DÖNEM NET KARI (ZARARI) ,31 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI ,82 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI ,69 20

22 VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş S A R F İ Y A T L A R GİDER ÇEŞİTLERİ AYLIK 0-İLK MAD.VE MAL ,33 1-İŞÇİ ÜCR.VE GİD ,46 2-MEMUR ÜC.VE GİD ,85 3-DIŞ SAĞ.FAY.HİZ ,78 4-ÇEŞİTLİ GİDERLER ,58 5-VERGİ RESİM HARÇ ,43 6-AMORTİSMANLAR ,83 7- FİNANS GİDERİ ,23 8-SATIN ALIN.ENERJİ ,71 TOPLAM ,20 21

23 2013 YILI ALINAN / SATILAN ENERJİ İL Dağıtıma Esas Sisteme Giren Enerji (kwh) (1 Nolu Bağ. Hariç) Tahakkuku Yapılan Enerji ( ST dahil, 1.nolu Bağ. Hariç) (kwh) Kayıp Kaçak Oranı ( % ) VAN ,65% MUŞ ,49% BİTLİS ,31% HAKKARİ ,80% VANGÖLÜ EDAŞ ,83% 22

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU 213 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler Genel Bilgiler... 2 Organizasyon Yapısı.. 3 Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Hakla...

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakk m zda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1.

İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakk m zda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1. İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakkmzda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1.6 Ortaklk Yaps 1.7 Yönetim Organ, Yönetici ve Personel Bilgileri 1.8

Detaylı

DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2014 FAALİYET RAPORU Mayıs 2015 İÇİNDEKİLER İş Sağlığı ve Güvenliği Dağıtım Operasyonları 6 Rakamlarla Dicle EDAŞ 8 İnsan Kaynakları 10 Dağıtım Sistemleri ve Yatırımlar..11 Finans

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakk m zda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1.

İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakk m zda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1. İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakkmzda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1.6 Ortaklk Yaps 1.7 Yönetim Organ, Yönetici ve Personel Bilgileri 1.8

Detaylı

Elektirik Dağıtım A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Elektirik Dağıtım A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU Elektirik Dağıtım A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler Kurumsal Profil...1 Hizmet Bölgesi Temel Bilgileri...2 1.Bölüm - Genel Bilgiler...3 2.Bölüm - Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 1 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Marmarabirlik Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Firma Bilgileri Firma Unvanı : MARMARABİRLİK Tarım Ürünleri

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş.

VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. 2010 YILI FAALİYET RAPORU Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi No:1 Küçükçekmece/İSTANBUL VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. 04.05.2011 tarihli Yıllık

Detaylı

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

ZİRAAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR...

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1 2 Finansal rapora ilişkin

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2014 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2013 I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulumuzun 21.01.2014 tarih ve 378 sayılı toplantısında incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurulumuzun tasviplerine

Detaylı