ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUATI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Sayısı: 2013/143-09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUATI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Sayısı: 2013/143-09"

Transkript

1 1

2 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUATI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Sayısı: 2013/ Karar Tarihi: I-KONU Oda Yönetim Kurulu Başkanlığı Komisyonumuzdan tam istisna kapsamındaki KDV iadesi işlemlerinin usul ve esasları konusunda GİB nın gib.gov.tr adresinde yayımlanan KDV Genel Tebliğ Taslağı hakkındaki görüş, eleştiri ve önerilerimizin tespit edilmesini ve kendilerine bildirilmesini istemiştir. GİB nın internet sitesinde KDV den istisna edilen işlemlerden kaynaklanan iade işlemlerinin usul ve esasları hakkında yayımlanan KDV Genel Tebliğ Taslağı konusunda Komisyonumuzca daha önce hazırlanan tarih ve 2013/ sayılı Kararında söz konusu tebliğ taslağına ilişkin görüş, öneri ve eleştirilerimize yer verilmiş idi. Bu defa GİB aynı tebliğ taslağı üzerinde bazı değişiklikler yaparak yeniden ve son kez ilgililerin eleştiri ve katkılarını almak üzere tebliğ taslağını internet sitesine koymuş ve her türlü eleştiri ve katkıların tarihine kadar kendilerine bildirilmesini istemiştir. GİB tarafından son defa yayımlandığı belirtilen Tebliğ Taslağında Komisyonumuzun önceki kararında eleştiri konusu edilen bazı konuların dikkate alındığı tespit edilmiştir. Bu kararımızda, önceki kararımızda eleştirildiği halde Tebliğ Taslağında dikkate alınmayan bazı konular tekrarlanmış ve gerekçelerimiz daha detaylı olarak açıklanmıştır. II-KDV İADESİ SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ A- Vergiden İstisna Edilen İşlemlerden Kaynaklanan İadelere İlişkin Yasal Düzenleme KDV Kanunu nun 32. maddesine göre, bu kanunun 11, 13, 14 ve 15. maddeleri ve 17/4ncü maddesinin (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan tam istisna kapsamındaki işlemler (ihracat işlemleri, deniz, hava ve demir yolu taşıma araç ve tesislerin teslimi, transit taşımacılık, diplomatik istisna kapsamındaki işlemler) ile bazı geçici maddelerde düzenlenen ve yine tam istisna kapsamında değerlendirilen işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV Maliye Bakanlığınca yayımlanan genel tebliğlerde yapılan açıklamalar çerçevesinde mükelleflere iade edilmektedir. KDV Kanunun 9 ve 29/2 nci maddeleri çerçevesindeki işlemlerden kaynaklanan KDV iade işlemleri ise bu kararımızın konusu dışında bırakılmıştır. Vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması halinde indirilemeyen KDV Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade edilir. İade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan KDV iade tutarı, istisna kapsamındaki işlem nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi ile sınırlıdır. 2

3 B- İadesi Gereken KDV nin Hesaplanması Maliye Bakanlığı, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili olarak yüklendikleri KDV ni doğru olarak hesaplamak zorunda olduklarını belirtmektedir. (Taslak, Sy:114) İade edilecek KDV nin nasıl hesaplanacağı konusunda bugüne kadar pek çok genel tebliğ, sirküler ve özelge yayımlandığı halde, birçok işletme iadesi gereken KDV ni tam ve doğru olarak hesaplayamamakta, iade işlem süreci ise vergi daireleri arasında farklılıklar göstermektedir. Söz konusu Tebliğ Taslağında da, KDV iadesi uygulamasında temel prensibin bir dönemde gerçekleştirilen iade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine giren vergilerden indirimle giderilemeyen kısmın iadesi olduğu, iade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine giren KDV nin gerçek miktarları itibarıyla ayrı ayrı hesaplanması gerektiği belirtilmiştir. Özellikle üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetin bünyesine giren verginin %100 oranında yani tam olarak hesaplanması teorik olarak mümkün olmakla birlikte pratikte %100 doğruluk oranında hesaplanması mümkün bulunmamaktadır. İade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine giren KDV'nin doğru şekilde veya gerçek miktarları itibarıyla hesaplanmasının bir ideal olduğunun kabulü gerekmektedir. Üretim işletmelerinde iadesi gereken verginin hesaplama yöntemi kanunda gösterilmemiştir. KDV Kanunun 32. maddesinde, tam istisna kapsamındaki işlemlerde iadesi gereken KDV nin tutarının, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi olduğu belirtilmiştir. Satın aldıkları malları aynen satan mükelleflerde alış faturasında gösterilen katma değer vergisi, iadesi gereken vergi olarak hesaplamak mümkün olmakla birlikte, iade tutarının hesabına genel giderlerden, pazarlama giderlerinden veya amortismana tabi iktisadi kıymet kullanımlarından pay verilmesi durumunda iadesi gereken verginin hesabında, işin içine ister istemez varsayımlar ve birtakım dağıtım anahtarları da girmektedir. Üretim işletmelerinde ise yüklenilen KDV nin hesaplanması üretim sürecinin karmaşıklığına bağlı olarak daha da karmaşık bir hal almaktadır. Kanun hükmündeki fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi nin indirimle giderilemeyen kısmının iade edileceğine ilişkin ifadenin, iadesi gereken verginin birebir belgeye bağlı şekilde hesaplanacağı anlamı taşımadığı açık olduğu halde, Tebliğ Taslağında (Sy:125) yüklenilen KDV tutarının Yüklenilen KDV Listesine dayanılarak hesaplanması gerektiği belirtilmiştir. Tebliğ Taslağında, Yüklenilen KDV listesinin, yüklenilen KDV tablosunda yer alan hesaplamalara konu olan vergili mal ve hizmet alışlarına ilişkin KDV nin dayanak belgeler itibariyle listelenmesinden ibaret bir maliyet tablosu olduğu, işlemin bünyesine giren vergi miktarına ilişkin listede, iade hakkı doğuran işlem nedeniyle iadesi talep edilen tutarın hangi girdiler nedeniyle yüklenildiğine (örneğin, mamul mal alımları, hammadde alımları, yardımcı malzeme alımları, hizmet alımları, genel gider, ATİK gibi) ilişkin bilgilere, dayanak belgeler itibariyle yer verileceği belirtilmiştir. Basit üretim süreci gerektiren üretim işletmelerinde mamül malın maliyeti içindeki hammadde, işçilik, genel üretim giderlerinin payının miktar ve tutar itibarıyla hesaplanmasında bir sorun yoktur. Sorun söz konusu üretim girdilerinin ne kadarının hangi tarih ve sayılı faturaya ait olduğunun tespitindedir. Üretilen mal veya hizmetin bir kısmının satılıp bir kısmının stoklarda kalması halinde belgeye dayanan bir liste yapılması, yaygın halk değimi ile pöstekide kıl saymaktan daha zor bir iştir. Özellikle karmaşık imalat süreçlerinden geçen imalatlarda yüklenilen KDV listesi yapılması ve bu listede her aşamada hangi girdi faturasından hangi tutarda KDV nin yüklenildiğinin gösterilmesi iadesi gereken verginin hesaplanmasında objektif değerlendirmelerden uzaklaşılmasına neden olunmakta, bu da bir taraftan mükellefi kolay yol bulma arayışına iterken bir taraftan da vergi daireleri arasında uygulama farklılıklarına neden olmaktadır. 3

4 53 nolu KDV Sirküleri ile uygulamaya konulan liste yöntemi mükelleflerin Yüklenilen KDV Tablosunu maliyetlerden hareketle hesaplamasını engellemektedir. Söz konusu yöntem işletmelerde maliyet esaslı muhasebe tutulması yerine bir takım listelerle maliyet hesaplanabileceği izlenimi yaratmaktadır. İmalat ve inşaat işi ile uğraşan işletmeler sağlıklı bir maliyet muhasebesi sistemi kurarak, maliyet bedeli esasından hareketle istisna kapsamındaki mal veya hizmete isabet eden KDV tutarını birim maliyet esasından hareketle hesaplanması mümkündür. Bu yöntemde istisna kapsamındaki mal veya hizmete genel yönetim giderleri, pazarlama giderleri ile ATİK lerden isabet eden KDV nin de uygun bir dağıtım anahtarı ile ilave edilmesi gerekmektedir. Tebliğ Taslağının III/B-1.5.c (Sy.125) Yüklenilen KDV listesinin iadesi talep edilen KDV hesap tablosunda yer alan hesaplamalara konu olan vergili mal ve hizmet alışlarına ilişkin KDV nin dayanak belgeler itibarıyla listelenmesinden ibaret bir maliyet tablosu belirtildikten sonra, iade talebinde bulunan mükelleflerin farklı stok takip yöntemleri izlemesinin yüklenilen KDV listesinin "Bünyeye Giren Mal ve/veya Hizmetin KDV'si" sütununun doldurulmasında bir öneminin bulunmadığı belirtilmiştir. Buna göre mükellefler kendi maliyet sistemlerini bir tarafa bırakarak, iadesi gereken KDV ni üretim maliyetinden kopuk bir şekilde hesaplayabilecektir. Bu açıklamadan KDV iadesi için ayrı maliyet bedeli, ticari kazanç yönünden ayrı maliyet bedeli hesaplanabileceği sonucu çıkmaktadır ki, bu ikili durum muhasebenin birliği ve bütünlüğü yönünden kabul edilemez. C- Liste Yöntemi Satılan Mamül/Hizmet Maliyeti ile Uyumlu Olmayıp, Yüklenilen KDV Listeleri Varsayıma Dayalı Hazırlanmak Durumundadır Liste yöntemi, mal alım satımı yapan ve maliyet yöntemi olarak ilk giren ilk çıkar (FİFO) yönteminin uygulayan firmalar için uygun bir yöntemdir. Vergi Usul Kanununda stok maliyetlerinin tespitinde temel yöntemin fiili maliyet yöntemi olduğu belirtilmekle birlikte, misli mallarda stok maliyetlerinin basit ortalama veya yürüyen ağırlıklı ortalama yöntemine veya ilk giren ilk çıkar yöntemine göre hesaplanmasına da izin verilmektedir. Bir üretim işletmesinin örneğin, üretim maliyetlerini ortalama maliyet yöntemine, iade alınacak KDV tutarını belirlerken ilk giren ilk çıkar yöntemine göre hesaplaması muhasebenin tutarlılık ilkesi ile bağdaşmaz. Bir üretim işletmesi FİFO yöntemini kullansa dahi imal ettiği malların bir kısmını istisna kapsamında, bir kısmını katma değer vergisine tabi şekilde satması halinde, istisna kapsamında satılan malların imalatında kullanılan alış belgelerini yine birebir listelemesi imkansızdır. Örneğin bir ay içinde 3 parti halinde hammadde satın alan bir firmanın imal ettiği mallardan hangisinde hangi parti hammaddeyi kullandığını izlemeye imkan bulunmamaktadır. Bu nedenle, uygulamada alış faturalarından bir kısmının istisna kapsamına giren mamullerin imalatında kullanıldığı varsayımı yapılarak yüklenilen KDV Listeleri hazırlanmaktadır. Ortalama maliyet bedeli yöntemi kullanılan bir işletmede, imal edilen malın maliyetinde hangi partiye ait hammaddenin kullanıldığı bilinemeyeceğinden, hammadde faturalarının bir kısmı iade kapsamına giren mamullerde kullanıldığı varsayımı ile söz konusu yüklenilen KDV Listeleri hazırlanmaktadır. Örneğin, 10 adet makine imal eden bir mükellefin bu makinelerden iki adedini satması halinde satılan makinelerde kullanılan sac, profil, boya ve benzeri malzemenin hangi tarih ve sayılı faturalara ait olduğunun doğru şekilde tespiti mümkün olmadığı halde, imalatta kullanılan bazı faturaların yüklenilen KDV Listesine yazılması ile sözde yüklenilen KDV Listeleri hazırlanmaktadır. 53 nolu Sirkülerle uygulamaya konulan liste yöntemi maliyet muhasebesini dışladığı için yasak savma veya şekle uydurma yöntemi olmaktan öteye gitmeyecektir. 4

5 D-KDV İade Sisteminin Tamamen Değiştirilmesi Gerekmektedir KDV Kanunun 32 nci maddesine göre vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin mükellefe iade edilmesi gerekmektedir. Fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen vergi yüklenilen vergi olarak da ifade edilmektedir. KDV Kanununa göre iade edilmesi gereken KDV yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV ile sınırlıdır. Yukarıda belirtildiği üzere, yüklenilen KDV nin veya faturada gösterilen KDV nin doğru şekilde hesaplanmasındaki güçlükler nedeniyle Komisyonumuz tarih ve 2013/ sayılı kararında da belirtildiği üzere, KDV Kanununda değişiklik yapılarak, KDV iade sisteminin değiştirilerek ihraç kayıtlı satışlarda olduğu gibi mükellefçe hesaplanması gereken KDV nin iade edilmesi gerektiği görüşündedir. Komisyonumuz vergiden istisna edilen işlemler dışındaki işlemler nedeniyle devreden KDV nin de pek çok AB ülkesinde olduğu gibi hiç olmazsa yıl sonunda bir defada mükelleflere iade edilmesini sağlayacak bir yöntemin KDV sistemine dahil edilmesi gerektiği görüşündedir. III-REVİZE TEBLİĞ TASLAĞI ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELERİMİZ A-Tebliğ Taslağının Sistematiğine İlişkin Eleştirilerimiz 1-Kodlama Sisteminin Değiştirilmesinde Yarar Görülmektedir Tebliğ Taslağı 4 ana bölümden meydana gelmekte olup, her birinin alt bölümleri A, B, C.şeklinde numaralandıktan sonra alt başlıklar 1 den başlatılarak numaralandırılmıştır. Bunun yerine birinci bölüm şeklinde, ikinci bölüm şekline, üçüncü bölüm şeklinde numaralandırılmasında fayda olduğu düşünülmektedir. Tebliğin çok kapsamlı ve uzun (ekler hariç 160 sayfa) olması nedeniyle tebliğde bir madde bulmak ve aramak güçleşmektedir. (Tebliğ Taslağı II/ A ; III/A şeklinde numaralanmış olduğundan, tebliğde birden fazla ara başlığı söz konusu olmaktadır.) 2- Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler veya Yürürlükten Kaldırılan Bölümleri Açık Değildir Tebliğ Taslağının IV/A bölümünde, iade usul ve esasları bu Tebliğde düzenlenen iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin düzenlemelerin yapıldığı daha önceki KDV Genel Tebliğleri veya KDV Genel Tebliğ Bölümlerinin yürürlükten kaldırıldığı, diğer iade hakkı doğuran işlemleri ilgilendiren düzenlemelerin yer aldığı Genel Tebliğler veya Genel Tebliğ Bölümlerinin, bu Tebliğ kapsamına giren işlemler bakımından kaldırıldığı, bu Tebliğde düzenleme veya açıklama yapılmayan durumlarda, bu Tebliğe aykırı olmamak kaydıyla, varsa önceki düzenlemeler veya açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilmeye devam edileceği belirtilmiştir. Tebliğ Taslağında daha önce yayımlanan hangi tebliğlerin veya söz konusu tebliğlerin hangi bölümlerinin kaldırıldığı konusunda bir belirleme yapılmasından kaçınılmıştır. Bu durum uygulamada ciddi tereddütler ve sorunlar yaratacak niteliktedir. Bu nedenle daha önce yayımlanan ve bu genel tebliğle değiştirilen ve/veya aynı açıklamaları bu tebliğe alınan ilgili tebliğlerin tek tek sayılarak tamamen veya bu tebliğde yeniden düzenlenen kısımları gösterilerek kaldırıldığı belirtilmeli ve tebliğe bir ek konulmalıdır. 5

6 Örneğin, Tebliğ Taslağında özel esaslar ve özel esaslardan genel esaslara geçiş koşulları 84 nolu KDV Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar göre önemli farklılıklar göstermektedir. Bu durumda 84 nolu Tebliğin özel esaslara ilişkin bölümünün veya tamamının bu tebliğle kaldırıldığı belirtilmediği takdirde uygulamada tereddütler yaratacaktır. Komisyonumuz 84 nolu KDV Genel Tebliğinin Müteselsil Sorumluluk başlıklı III. bölümü hariç diğer bölümlerinin herhangi bir tereddüde meydan vermemek bakımından bu tebliğle kaldırıldığının belirtilmesini yararlı görmektedir. Yürürlüğe girecek yeni tebliğ ile hangi tebliğin veya hangi tebliğin hangi bölümünün yürürlükten kaldırıldığı konusunda İdarenin bir tereddüdünün bulunmadığının kabulü gerekmektedir. Öte yandan Tebliğ Taslağının III/B bölümünde (Sy.120 ) Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin mevcudiyeti halinde bavul ticareti ve yolcu beraberi eşya ihracatından doğan iadelerde sözü edilen genel tebliğlerle belirlenen limitlere göre, diğerlerinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu ve teminat aranmadan iade yapılır denilmektedir. Tebliğ Taslağının II/A bölümünde (Sy.8) Türkiye de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlardan kaynaklanan ve tutarı TL yi aşmayan nakden iade taleplerinin vergi incelemesi ve YMM raporu ile II/A- 5. Bölümünde (Sy.16) Yolcu Beraberi Eşyalardan kaynaklanan iadelerde yine Tl yi aşmayan iadelerde vergi inceleme ve YMM raporu aranmayacağı, aşanlarda aranacağı belirtilmektedir. Bu açıklamalar karşısında sözü edilen genel tebliğlerden ne anlaşılması gerektiği anlaşılamamaktadır. İlgili bölümlerde de atıfta bulunulan başka bir genel tebliğ numarasına rastlanamamıştır. Bu nedenle tam istisna kapsamındaki bütün iade işlemlerinin tek tebliğde toplanması ve eski genel tebliğlerin kısmen veya tamamen yürürlükten kaldırılması ve bu durumun yürürlük maddesinde açıkça belirtilmesi gerekmektedir. B- Tebliğ Taslağının İçeriğine İlişkin Eleştiri, Öneri ve Değerlendirmelerimiz 1-Ödenecek KDV Doğduğu Dönemden Önceki Malların KDV nin Telafi Edildiği Gerekçesiyle Daha Sonra Satışında KDV İadesi Yapılamayacağı Anlayışı Hatalıdır Tebliğ Taslağının III/A-2 nci bölümünde (Sy:115), indirim konusu yapılan dönem ve sonraki dönemlerde ödenmesi gereken KDV beyan edilmiş olması ya da devreden KDV olmaması hallerinde, ödenmesi gereken KDV beyan edilen ya da devreden KDV olmayan dönem ve öncesinde, iade hakkı doğuran işlem dolayısıyla yüklenilen KDV tutarları indirim yoluyla telafi edildiğinden iade hesabına dahil edilmez. Ara dönemlerde yüklenilen KDV, devreden KDV karşılaştırması yapılarak, devreden KDV beyanı bulunmakla birlikte, söz konusu dönemlerde yüklenilen KDV tutarından düşük olması halinde küçük olan tutar iade hesabına dahil edilebilir. denilmektedir. İade hakkı doğuran mal veya hizmetin bünyesine giren KDV, o mal veya hizmetin edinimi/üretimi nedeniyle yapılan harcamalar nedeniyle ödenen KDV toplamından meydana gelir. İadesi gereken tutar ise iade hakkı doğuran işlemin meydana geldiği dönem KDV beyannamesindeki devreden KDV nin olup olmamasına göre tespit edilir. Dolayısıyla iade hakkının doğumu iade hakkı doğuran mal veya hizmetin üretildiği dönemde değil, satıldığı dönemde ortaya çıkar. Örneğin, 2012 yılı Ocak ayında imal edilen bir malın 2013 yılı Aralık ayında ihraç edilmesi durumunda, yüklenilen KDV tutarı üretimin yapıldığı Ocak 2012 ayındaki harcamalara göre hesaplanır, ancak iade hakkının doğup doğmadığı o malın ihraç edildiği Aralık 2013 ayındaki KDV beyannamesinde devreden KDV nin olup olmadığına bağlıdır. Mükellefin Ocak-2012-Kasım-2013 döneminin herhangi bir ayında ödenecek KDV beyan etmiş veya devreden KDV nin azalmış olması, Aralık 2013 ayındaki istisna kapsamındaki satışından dolayı KDV iadesi almasına engel olamaz. Bugüne kadarki uygulama da bu yöndedir. Tebliğ Taslağındaki açıklamaya göre yukarıdaki örnek olayda devreden KDV olduğu halde mükellefe söz konusu mal için yüklenilen KDV nin daha önce telafi edildiği gerekçesiyle iade edilmemesinin KDV Kanunun 32. maddesi hükmüne aykırı olduğu düşünülmektedir. Mükellefe 6

7 devreden KDV olduğu halde ona yüklendiği KDV nin iade edilmemesi, KDV nin tarafsızlığı ilkesi ile bağdaşmaz. Konuyu bir örnekle açıklamakta yarar bulunmaktadır. ÖRNEK: Hem ihracat hem de yurt içine mal satan bir mükellefin Mayıs ve Haziran-2013 ayı KDV bilgileri aşağıdaki gibi olsun. 1)Mayıs 2013 Dönemi Satın Alınan Ticari Mal Bedeli : TL Bu Dönem İndirilecek KDV ( %18) : TL Bu Dönem İhraç Edilen Malın Maliyet Bedeli Yurt İçinde Satılan Malın Maliyeti Stokta Kalan Malın Maliyet Bedeli Yurt İçinde Satılan Malın Hasılatı : :-TL : TL : TL : TL Önceki Dönemden Devreden KDV : 0.- Bu Dönem İndirilecek KDV Toplam İndirilecek KDV : TL : TL Tahsil Edilen KDV (70.000*%18) : TL Devretmesi Gereken KDV İhraç Edilen Mala Ait Yüklenilen KDV İadesi Talep Edilebilecek KDV İadesi Gereken KDV Haziran Ayına Devreden KDV ( ) : TL : TL : TL : TL : TL 2)Haziran 2013 Dönemi Bu Dönem Satın Alınan Mal Bedeli Bu Dönem İndirilecek KDV İhraç Edilen Malın Maliyeti : TL : TL : TL (Mayıs Ayından Devredilen Mal) Önceki Dönemden Devreden KDV Bu Dönem İndirilecek KDV : TL : TL Toplam İndirilecek KDV ( ) : TL Hesaplanan KDV : 0 7

8 İhraç Edilen Mal Nedeniyle Yüklenilen : TL Kanuna Göre İade Edilmesi Gereken KDV : TL Kanuna Göre Devretmesi Gereken KDV Tebliğ Taslağına Göre İadesi Gereken KDV Tebliğ Taslağına Göre Devretmesi Gereken KDV : TL : TL : TL Görüleceği üzere Haziran-2013 ayında ihraç edilen mal nedeniyle yüklenilen KDV, önceki dönemden devreden KDV tutarından yüksek olduğundan iade edilebilecek tutar ihraç edilen mal nedeniyle yüklenilen KDV değil, en fazla önceki dönemden devreden KDV tutarını geçemeyecektir. Bu durumda mükellefin ihracatın yapıldığı Haziran-2013 ayındaki devreden KDV tutarı yeterli olduğu halde önceki dönemden devreden mal için yüklenilen KDV nin ( )=3.600 TL sı iade edilemeyecektir. Bunun nedeni Mayıs ayında yurt içine satılan mal nedeniyle hesaplanan kara ait KDV dir. Mükellef TL lik malı TL ye satmış ve TL kar elde etmiştir. Bu karın sağladığı KDV tutarı ise ( =20.000*%18)= TL dir. Maliye Bakanlığı mükellefin Haziran ayında ihraç ettiği mala ait KDV nin bir kısmının Mayıs ayında yurt içine satılan maldan sağlanan karın KDV ile telafi edildiği iddiasındadır. Oysa mükellef ihracat işleminde KDV istisnası olmasaydı, söz konusu malı hiç kar etmeden satsaydı bile *%18=9.000 TL KDV tahsil edecek ve devreden KDV tutarı TL olacaktı. İhracat yaptığı için mükellef Haziran ayında devlete TL faizsiz borç vermiş olacaktır. Bu durum ihracatçı üzerinde finansman baskısı yaratacaktır. Burada şu hususu belirtmekte fayda vardır. KDV nden istisna edilen mal ve hizmetler konusunda mükelleflerin tercih hakları son derece sınırlıdır. Özellikle ihracat işlemlerinde mükellefler isteseler dahi alıcıdan KDV tahsil edemez. İndirimli orana tabi işlemler ise tamamen devletin sosyal politikaları ile ilgilidir. Devletin uluslararası anlaşmalar, sosyal politikalar veya teşvik mevzuatı nedeniyle bazı işlemleri KDV nden istisna tutması veya indirimli orana tabi işlem kapsamına alması, mükelleflerin tercihine bırakılmamıştır. Durum böyle olduğuna göre iade hakkı doğuran işlemlerden dolayı mükelleflerin alıcıdan tahsil edemediği KDV devlet tarafından mükellefe hiçbir sınırlama getirilmeksizin iade edilmelidir. Stoktaki mal işletmeden çıkmadan, yani satılmadan KDV nden arındırılmış sayılamaz. Bu nedenle yurt içindeki satışlar nedeniyle bir önceki dönem mükellefin devreden KDV nin azalmış olması, stokta ihraç edilmek üzere bekleyen malın KDV nin telafi edildiği şeklinde yorumlanamaz. İade hakkının doğup doğmadığı iade hakkı doğuran malın veya hizmetin satıldığı aya ilişkin KDV beyannamesindeki devreden KDV nin durumuna göre belirlenir. Bu anlayış KDV nin bir tüketim vergisi değil, bir işletme vergisi olduğu anlamına gelmektedir. Tüketim vergisinin kısmen veya tamamen ticari işletmeler üzerinde kalması ticari hayatı olumsuz etkileyeceği açıktır. Diğer yandan bu anlayışa göre mükellefler iadesi gereken verginin hesabı içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Mükellef iade hakkı doğuran işleme ilişkin malın hangi dönemde hangi yardımcı maddeler kullanılarak imal edildiği gibi bir sürü saçma sapan hesaplamalarla uğraşacaktır. 8

9 Yukarıdaki mükellefin Mayıs ayındaki satışlarına ilave olarak aktifine kayıtlı kamyonunu da sattığını ve bu satıştan dolayı da TL KDV tahsil ettiğini varsaydığımızda mükellefin iade durumu aşağıdaki gibi olacaktır. 1)Mayıs 2013 Dönemi Satın Alınan Ticari Mal Bedeli : Tl İndirilecek Kdv ( %18) : Tl Bu Dönem İhraç Edilen Malın Maliyet Bedeli Yurt İçinde Satılan Malın Maliyeti Stokta Kalan Malın Maliyet Bedeli Yurt İçinde Satılan Mal Hasılatı : :-Tl : Tl : Tl : Tl Önceki Dönemden Devreden Kdv : 0.- Bu Dönem İndirilecek Kdv Toplam İndirilecek Kdv : Tl : Tl Tahsil Edilen Kdv (70.000*%18) : Tl Kamyon satışı nedeniyle hesaplanan KDV Toplam Hesaplanan KDV Devretmesi Gereken Kdv İhraç Edilen Mal Yük. Kdv İade Edilebilecek KDV : TL : TL : Tl : Tl : TL Haziran Ayına Devreden KDV : 0.-TL 2)Haziran 2013 Dönemi Bu Dönem Satın Alınan Mal Bedeli Bu Dönem İndirilecek Kdv İhraç Edilen Malın Maliyeti : Tl : Tl : Tl (Mayıs Ayından Devredilen Mal) Önceki Dönemden Devreden Kdv : 0.-Tl Bu Dönem İndirilecek Kdv Toplam İndirilecek Kdv : Tl : Tl Hesaplanan Kdv : 0.-TL 9

10 İhraç Edilen Mal Nedeniyle Yüklenilen : Tl Kanuna Göre İade Edilmesi Gereken KDV : Tl Kanuna Göre Devretmesi Gereken KDV : Tl Tebliğ Taslağına Göre İadesi Gereken Kdv : 0.-Tl Tebliğ Taslağına Göre Devretmesi Gereken Kdv : Tl Tebliğ Taslağına göre mükellef Mayıs ayında satın aldığı malı Haziran ayında ihraç etmiş olmakla birlikte, Haziran ayında devreden KDV yeterli olduğu halde, satılan mala ait KDV Mayıs ayında diğer satışlardan tahsil edilen KDV ile telafi edildiğinden mükellefe Haziran ayında iade yapılamayacaktır. Maliye Bakanlığının Tebliğ Taslağında önerdiği yöntem, ancak pek çok AB ülkesinde olduğu gibi, iade hakkı olup olmadığına bakılmaksızın mükelleflere devreden KDV nin aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak iade edilmesi halinde kabul edilebilir. Şu durum unutulmamalıdır ki, devlet mükelleflere KDV beyannamelerinde görünen devreden KDV tutarı kadar borçludur. Bu borç beyannameli mükelleflerden faizsiz olarak sağlanan bir kredidir. Bu kredinin daha da artırılması çabası başta ihracatçılar olmak üzere bütün KDV iadesi almakta olan mükellefleri yakından ilgilendirmektedir. 2-Aynı Mükelleften Yapılan Alım ve Satımların İndirilecek KDV ve Yüklenilen KDV Listelerine Alınması Doğru Değildir Tebliğ Taslağının (Sy. 125) III/B bölümünün 1.5.b ve 1.5.c İndirilecek KDV ve Yüklenilen KDV alt başlıkları altında aynı mükelleften yapılan alımlar ile aynı mükellefe yapılan satışlar da bu listeye belge bazında ayrı ayrı girilir. İfadelerine yer verilmiştir. İndirilecek KDV listesinde veya Yüklenilen KDV Listelerinde aynı mükelleften yapılan alım ve satımların aynı listede yer alması doğru değildir. Aynı mükelleften alınan fatura ve benzeri belgeler, belgenin tarih ve sayısı itibarıyla ayrı ayrı indirilecek KDV Listesinde, ve Yüklenilen KDV Listesinde yer almalıdır. Satış faturasının indirilecek veya yüklenilen KDV listesinde yer alması mükellefin KDV beyannamesinde gösterilen bu dönem indirilecek KDV tutarı ile uyum sağlamayacağı gibi, mükellefin yüklendiği iade tutarının doğru şekilde hesaplanmasına engeldir. Kaldı ki, aynı mükelleften yapılan alım ile aynı mükellefe yapılan satımın mahiyeti farklı olabilir. Örneğin, ihracatçı firma ihraç ettiği malı satın aldığı firmaya ihracatla ilgisi bulunmayan bir işlem nedeniyle satış faturası düzenleyebilir. 3-İncelemesiz Nakit İade Sınırı Artırılmalıdır Tebliğ Taslağında Türkiye de ikamet etmeyen taşımacılar, petrol arama faaliyetleri, yabancı sinema yapımcıları gibi bazı iade işlemleri hariç, vergi inceleme ve YMM tasdik raporu aranmaksızın yapılacak bütün nakden iade işlemlerinde iade tutarı TL ye yükseltilmektedir. Bu tutarlar yetersiz olup, özellikle ihracat işlemlerinde nakit iade tutarı daha da yükseltilmelidir. 12 yıl önce yürürlüğe giren 84 nolu KDV Genel Tebliği ile vergi inceleme ve YMM raporsuz nakit iade için getirilen TL nin cari fiyatlarla bu günkü karşılığı yaklaşık TL ye karşılık gelmektedir. YMM için düşük tutardaki iade işlemlerinin rapora bağlanması ekonomik değildir. GİB nın elektronik bilgi sistemindeki gelişmeler de dikkate alındığında bu tutarın daha da yükseltilebileceği düşünülmektedir. 4-Bağlı Ortaklıkların Vergi Borçlarına da Mahsup Yapılabilmelidir Tebliğ Taslağının III/B bölümünde (Sy.117) mükelleflerin KDV iade alacaklarının, kendilerinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve adi komandit 10

11 şirketlerde komandite ortakların vergi dairelerince takip edilen kamu borçları ve sigorta prim borçlarına mahsup edilebileceği belirtilmiştir. Hukuki açıdan ve KDV mükellefiyeti yönünden adi ortaklıktan farkı olmayan iş ortaklıklarının da kapsama alınması gerekir. Ayrıca, mükelleflerin iade alacaklarının bağlı ortaklıklarının borçlarına da mahsup imkanı tanınmalıdır. Keza, ana şirket bağlı ortaklığın borçlarından sorumludur.( 6183 kanunun 35 ve mük 35. Mad.) 5- Geçici İhraç Rejimi Kapsamında Yurt Dışına Makine Kiralanması İşlemi Hizmet İhracı Olarak Değerlendirilmelidir Tebliğ Taslağının II/A-2.1 nci bölümünde (Sy:10) verilen 8 nolu örnek aşağıdaki gibidir. Örnek 8: Türkiye'de mükellef (T) İnş. Taah. Ltd. Şti., Özbekistan da yerleşik (X) firması ile yaptığı anlaşma uyarınca bu firmaya Özbekistan da inşa edilecek bir fabrikanın inşasında kullanılmak üzere gerek kendi mülkiyetinde bulunan gerekse kiralama yoluyla temin ettiği iş makinelerini kiralamıştır. Bu kiraya verme hizmeti, Türkiye de yapılan ve faydalanılan bir hizmet niteliğinde olmadığından KDV nin konusuna girmemektedir. KDV nin konusuna girmeyen bu işlemin istisna kapsamında değerlendirilmesi de mümkün değildir. GİB Türkiye de tam mükellefiyete tabi bir mükellefin Türkiye deki bir firmadan katma değer vergisi ödeyerek kiraladığı veya aktifine kayıtlı iş makinelerini, geçici ihracat rejimi kapsamında ikametgahı ve kanuni iş merkezi yurt dışında bulunan yabancı bir şirkete kiralaması işlemini, hizmet ihracatı saymamaktadır. Kiralama işlemleri hizmet olarak sayılmıştır. Yurt dışındaki bir firmaya geri getirmek amacıyla kiralama sözleşmesi kapsamında gönderilen makineler taşınır mal olması ve geçici bir süre için yurt dışına götürülmüş olması, Türk firmanın elde ettiği kira geliri Türkiye de vergilendirilmesi gereken bir gelir olması ve makinenin kiracı firma tarafından yurt dışından kiralanması durumunda ülkeye döviz girişi olmayacak olması nedeniyle hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilmeli ve hizmet ihracatçısı firmanın yüklendiği KDV nin KDV Kanunun 11. maddesi çerçevesinde mükellefe iade edilmelidir. Danıştay 4. Dairesinin tarih ve E:2009/1003;K:2012/1024 sayılı kararı da bu yöndedir. 6-Vergi Borçlarına Mahsuplarda Ayrıca Dilekçe Aranmamalıdır Tebliğ Taslağının muhtelif yerinde iade alacağının vergi borcuna mahsup talebinin geçerlilik kazanabilmesi için talebin ve dayanağa ilişkin bilgilerin bir dilekçeyle yapılmasının şart olduğu belirtilmiştir sayılı Kanunun 23. maddesine göre mükelleflerin vergi dairesinden olan alacakları vergi borçlarına resen mahsup edilir. Dn.4. Dairesinin E:1999/5040 K:2001/1184 sayılı kararına göre, mükellefin alacağı varsa mahsup dilekçesi sonra verilse dahi gecikme zammı uygulanmamalıdır. Mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairesinden olan alacaklarının vergi borçları için dilekçe verilmese dahi, mahsup işleminin alacağın doğduğu tarih itibarıyla yapılması yasa gereğidir. Alacaklı ve borçlu vergi dairesi farklı ise bu takdirde her iki vergi dairesine dilekçe verilmesi gerekir. 11

12 7-Teşvik Belgesi Yok Sayılamaz Ve Devletin Kurumlarının Birbirine Karşı Üstünlüğü Olamaz Tebliğ Taslağının II/B-5.1. bölümünde (Sy.70) teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine-teçhizat teslimlerine ilişkin KDV istisnasının, teşvik belgesinde yer alsa dahi, KDV mükellefiyeti bulunmayanlar ile makine-teçhizatı münhasıran indirim hakkı tanınmayan işlemlerde kullanacak olanlara yapılacak teslimlerde uygulanmayacağı, KDV mükellefiyeti olmayan veya makine-teçhizatı münhasıran indirim hakkı tanınmayan işlemlerde kullanacak olanlar tarafından bu malların ithalinde, teşvik belgesinde aksine bilgiler bulunsa bile KDV uygulanacağı belirtilmektedir. Ekonomi Bakanlığı tarafından yatırımcılara verilen yatırım teşvik belgesi üzerinde KDV istisnası yazılı ise, belge sahibi firmaya veya kuruluşa makine ve teçhizat satan kişinin istisna uygulamamasının istenmesi kabul edilemez. Her şeyden önce satıcı alıcının söz konusu makineyi hangi amaçla kullanacağını bilemez. Devleti yetkili bir kurumu tarafından verilen belgenin diğer kurumları tarafından da kabul edilmesi, devlet olmanın gereğidir. Kaldı ki, KDV Kanununun 13 üncü maddesinde böyle bir kısıtlama bulunmamaktadır. Kısıtlama sadece mükellef olmaktır. Burada teşvik edilen KDV ye tabi mal ve hizmetlerin üretileceği yatırımlar değil, teşvik belgesine bağlı yatırımlar dır. Aynı şekilde tebliğde yer alan Sektörlerin yapısı itibariyle üretim faaliyetinin yanı sıra idari ve pazarlama gibi üretim dışı alanlarda kullanılan aynı cins sabit kıymetler de istisna uygulaması kapsamına girmez. şeklindeki kısıtlama da kanuna aykırıdır. Kanunda böyle bir kısıtlama da bulunmamaktadır. Kısıtlama sadece mükellef olma konusundadır. Burada teşvik edilen üretimde kullanılacak makine teçhizat değil, teşvik belgesine bağlı makine teçhizattır dır ve bunları belirleme yetkisi Ekonomi Bakanlığı nındır. Maliye Bakanlığı nın bu konuda yetkisi yoktur. Usul ve esas belirleme yetkisinin istisnanın kapsamını belirleme yetkisini içermeyeceği açıktır. 8-Defter Ve Belgelerin Zayi Olması (Yangın, Su Baskını, Çalınma Gibi) Durumunda İade Tebliğ Taslağının III/C-3. Bölümünde (Sy:154) VUK nun 13 üncü maddesinde belirtilen mücbir sebep hali nedeniyle defter ve belgelerinin zayi olduğunu Türk Ticaret Kanununun 68 inci maddesine uygun olarak ispat eden mükelleflerin iade talepleri, iade talebi ile ilgili alış ve giderlere ait KDV nin satıcılar tarafından ilgili dönem beyanlarına dahil edildiğinin ispatına bağlı olarak yerine getirileceği, indirim konusu yapılan verginin satıcılar tarafından beyan edilip ödendiğinin herhangi bir şekilde tevsik edilememesi halinde vergi inceleme raporuna göre işlem yapılacağı, defter ve belgeleri çeşitli nedenlerle zayi olan mükelleflerin, bu dönemlere ilişkin olarak verdikleri KDV beyannamelerinde indirim konusu yapılan vergileri gerçekten yüklenip yüklenmedikleri, defterlerine kaydedip kaydetmedikleri, dolayısıyla indirime hak kazanıp kazanmadıklarının tespitinin idare açısından mümkün olmadığı, dolayısıyla, indirim konusu yapılan verginin satıcılar tarafından beyanlarına dahil edildiğinin herhangi bir şekilde tevsik edilememesi veya vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından tespit edilememesi halinde, indirim konusu yapılan bu vergilerin kabul edilmemesini gerektirdiği, bu durumda; 1-Defter ve belgelerin ibraz edilmemesi halinde, mükellefe iade edilen katma değer vergileri, indirim ve iade konusu yapılan verginin satıcılar tarafından beyan edilip ödendiğinin herhangi bir şekilde tevsik edilememesi veya vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından tespit edilememesi halinde reddedileceği, mükelleflerce defter ve belgelerinin zayi olduğunu gösteren mahkeme kararının ibrazının, Kanunun 29, 34 ve 54 üncü maddeleri uyarınca, daha önce iade edilmiş olan KDV nin geri alınmasına engel olmadığı, 2- Mükelleflerce defter ve belgelerin zayi olduğu hususunda mahkeme kararı ibrazı halinde 213 sayılı Kanunun 373 üncü maddesi uyarınca, ödenmesi gereken vergiler için ceza uygulanmayacağı, ancak aynı Kanunun 112 nci maddesine göre gecikme faizi hesaplanacağı açıklamalarına yer verilmiştir. 12

13 Defter ve belgelerin zayi olması durumunda indirim konusu edilen vergilerin doğruluğunun ispatı mükellefe bırakılmıştır. Mükellef zayi olan belgeleri hangi firmalardan satın aldığı mal ve hizmete ait olduğunu tek tek kanıtlayamaması durumunda ikinci bir felaketle karşı karşıya kalmaktadır. Bu durumda inceleme elemanının bütün satıcılara ulaşması, mükellefin de bütün satıcıları vergi inceleme elemanına bildirmesi halinde herhangi bir sorun olmayacaktır. Ancak gerçek hayatta böyle bir durum ancak mükellefin muhasebesinin ikinci bir deftere veya kayıt ortamında tutması halinde mümkündür. Zayi olma durumunun iki yönü bulunmaktadır. İstemeden meydana gelen zayi işlemlerinde mükellefin korunması gerekir. Mükellefin defter ve belgelerini isteyerek zayi etmesi durumunda mükellefin korunması düşünülemez. Tebliğ Taslağında mükellefe iade yapıldıktan sonra, defter ve belgeleri zayi olan mükelleften iade edilen verginin geri alınabileceği belirtilmektedir. Vergi iadeleri zaten bir inceleme sonucunda (vergi dairesince, YMM tasdik raporu veya VİR düzenlenmek suretiyle) mükellefe ödenmekte veya vergi borçlarına mahsup işlemi yapılmaktadır. Mükellefin belgelerinin daha sonra zayi olduğu gerekçesiyle hakkında yeniden inceleme yapılması ve daha önce ibraz ettiği belgelerin yeniden ibrazının istenmesi kabul edilemez. 9-Ödemelerin Tevsikinden Ne Anlaşılması Gerektiği Açık Değildir Tebliğ Taslağının III/B bölümünde (Sy.146), Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Tespit Bulunanların genel esaslara dönüş alt başlığı altında aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir. (3) Bilinen adreslerine yapılan tebligatın geri dönmesi veya yapılan yoklamalarda adreslerinde bulunamayan ve buna bağlı olarak defter ve belgelerini ibraz etmeyen mükellefler ile KDV beyannamelerini vermeyen mükellefler hakkında (vergi inceleme raporuna istinaden, takdir komisyonu kararına istinaden vb.) yapılan tarhiyatların ödenmesi veya tamamına teminat gösterilmesi halinde bunlardan alım yapanlar hakkında özel esaslar uygulanmaz. (4) Kendileri hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunmayan ve haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme dışında olumsuz tespit bulunanlardan mal veya hizmet alanların iade talepleri, haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme dışında olumsuz tespit bulunanlardan alışlarına ilişkin ödemelerini veya iade talebinde bulunan mükellefe satış yapan ve haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme dışında olumsuz tespit bulunanların kendi alışlarına ilişkin ödemelerini tevsik etmeleri halinde genel esaslara göre yerine getirilir. İade talep eden mükelleflerin mal ve hizmet satın aldığı alt firmaların adresinde bulunmaması, defter ve belgelerini ibraz etmemesi veya katma değer vergisi beyannamesini vermemiş olması durumunda satıcı mükellef hakkında yapılan tarhiyatların ödenmesi veya teminata bağlanması halinde genel esaslara göre iade yapılabilecektir. Beyanname vermeme fiilinin dönemi belirtilmemiştir. Alınan belgenin ilgili bulunduğu dönemde satıcı firma KDV beyannamesini vermiş, daha sonraki dönemlerde vermemişse iade talep eden mükellefe bir kusur atfedilemez. Örneğin, iade hakkı doğuran belgenin alındığı dönemde adresinde bulunan mükellefin üç yıl sonra söz konusu belge nedeniyle iade talep eden mükellefin, satıcının üç yıl sonra adresini terk etmesi gerekçesiyle iade talep eden mükellefin özel esasa göre işleme tabi tutulması kabul edilemez. Bu nedenle söz konusu durumların iade hakkını doğuran belgenin alındığı dönemle sınırlandırılması gerekir. Diğer yandan sahte belge kullanan firmadan mal veya hizmet satın alan mükellefin söz konuş alımlarına ilişkin ödemelerin tevsik edilmesi istenmektedir. Tevsik edici belgenin neler olduğu konusunda bir açıklamaya yer verilmemiştir. VUK Genel Tebliğlerine göre TL nin altındaki alım satımlarda kasadan nakit ödeme yapılabilmektedir. Bazı küçük ödemelerin sadece bankadan ödenmediği gerekçesiyle mükelleflere yüklendikleri KDV nin iade edilmediği görülmektedir. Satıcı firma faaliyette ve vergi beyannamelerini veriyor ve vergisini ödüyorsa, 13

14 geçmiş dönemlerde hakkında sahte belge kullanma nedeniyle işlem yapılmış olması, ondan mal veya hizmet satın alan mükelleflerin zarar görmesine imkan verilmemelidir. Özellikle sahte belge kullananlardan alım yapanlara yapılacak iade işleminde sahte belgenin kullanıldığı dönem ile iadeye konu belgenin bulunduğu dönemin aynı olması veya birbirine yakın olması aranmalıdır. Uygulamada örneğin üç yıl önce hakkında sahte belge kullanan bir firmadan mal alan mükellefe VUK Genel Tebliğlerine göre tevsiki zorun olmayan bir tutardaki alımını tevsik edemediği gerekçe gösterilerek iade işlemi gerçekleştirilmemektedir. Tebliğ Taslağının yukarıda belirtilen 4. Paragrafında geçen ödemenin tevsikinin hangi belgelerle ve hangi durumlarda aranacağı açıklanmalıdır. 10- Müteselsil Sorumluluk Durumunda Alıcıya Ceza Uygulanmamalıdır 84 No lu KDV Genel Tebliğde müteselsil sorumluluk uygulamasının aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yerine getirileceği belirtilmiştir. Buna göre; i. Vergi, mükellef adına tarh ve tahakkuk ettirilecek ve öncelikle mükelleften aranacaktır. ii. Müteselsil sorumluluk satın alınan mal ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi, varsa gecikme faizi ve gecikme zammı ile sınırlıdır. Cezalar sorumluluk kapsamı dışındadır. iii. Mükellef dışındaki kişilerden (müteselsil sorumludan) yapılacak takibe ödeme emri tebliği suretiyle başlanılacaktır. KDV İade uygulamalarında iade talep eden mükelleflerden öncelikle sorunlu olan belgenin iade kapsamından çıkartılması istenmekte, belge iade kapsamında çıkartıldığı takdirde iade işlemi tamamlanmakta, aksi takdirde iade süreci kesintiye uğramakta, vergi incelemesi ise aylar veya yıllar sonra tamamlanabilmektedir. Vergi iade işlemi tamamlandıktan sonra yapılan vergi incelemelerinde ise haksız alınan iade tutarı ister müteselsil sorumluluktan kaynaklansın isterse başka nedenlerden, haksız iade alındığı belirtilen veya haksız indirim yapan mükelleflerden söz konusu vergi bir kat vergi ziyıa cezası ile istenmektedir. Satıcı mükellefin adresinde bulunamaması, defterlerini incelemeye ibraz etmemesi gibi durumlarda alıcı mükellefe SMYB kullanma suçu yüklenerek işlem yapılması müteselsil sorumlulukla bağdaşmamaktadır. Bu gibi durumlarda ancak adresinde bulunamayan veya defter belge ibraz etmeyen mükellef ile arasında verginin ödenmediğine veya vergi kaçırılmasına yönelik işbirliği olduğuna dair somut tespit yapılırsa sorumluluk uygulanmalıdır. Öte yandan Tebliğ Taslağında müteselsil sorumluluk uygulamasının koşulları daha net olarak açıklanmalı ve müteselsil sorumluluk durumunda mükellef hakkında ceza uygulanmaması gerektiği açıkça belirtilmelidir. Daha önce de belirtildiği gibi 84 nolu KDV Genel Tebliğ ve iade işlemlerini düzenleyen diğer tebliğlerle birlikte yürürlükten kaldırılmalıdır. Keza, 84 nolu Tebliğin hangi bölümleri yürürlükte kalacağı hangilerinin kalkacağı belli değildir. 11-DİİB Kapsamında Yurt İçinden Satın Alınan Malların İhraç Edilememesi Nedeniyle Cezalı Olarak Ödenen KDV nin Satıcıya İadesi Konusu Daha Geniş Açıklanmalıdır Tebliğ Taslağının (Sy.46) II/A-9.6. bölümünde ihracatın belgede öngörülen süre ve şartlara uygun olarak yapılmaması başlıklı bölümde, belge sahibine tecil-terkin uygulaması kapsamında teslimi yapan satıcının, bu teslimlerine ilişkin terkin ve iade işlemlerinin genel hükümler çerçevesinde yerine getirileceği belirtilmektedir. Bu ifade yukarıda belirtilen mükerrer vergilendirmeyi önleyecek nitelikte olmakla birlikte eksiktir. Keza iadenin genel hükümlere göre yerine getirilmesinde belge sahibi firmanın söz konusu malı işleyip ihraç etmesi 14

15 ve ihracatın gerçekleştirildiğine ilişkin YMM raporunu malı satan imalatçı firmaya göndermesi gerekmektedir. Herhangi bir tereddüde meydan vermemek için iade sırasında malın ihracatının gerçekleştiğine ilişkin YMM raporu yerine, ihracatın süresinde yapılamaması durumunda belge sahibi firma hakkında gerekli vergi tarhiyatının yapılıp yapılmadığının aranması gerektiği belirtilmelidir. Aksi takdirde vergi dairesi ihracat gerçekleşmediği için DİİB sahibi firmaya mal satan mükellefe iadeyi yapmayacak veya tecil edilen vergiyi terkin etmeyecektir. 12-Yurt Dışındaki Firma Adına Türkiye deki Yatırımcı Firmaya Makine Teslimlerinde KDV İstisnasının Uygulanması Konusuna Açıklık Getirilmelidir Tam mükellefiyete tabi bir firmanın yurt dışındaki bir firmadan ithal etmek istediği bir makinenin kısmen veya tamamının Türkiye deki başka bir firmadan yurtdışındaki firma adına teslim alması durumunda KDV iadesinin ne şekilde çözüme kavuşturulacağı belli değildir. Bu konunun iki yönü bulunmaktadır. a)ithalatçı firmanın yatırım teşvik belgesi sahibi olmaması hali: İthalatçı Türk firma malın bedelini yurt dışına göndermekle birlikte malı örneğin ihracatçı Alman firma adına yurt içindeki bir firmadan teslim almaktadır. Bu durumda malın gerçek satıcısı kanuni ve iş merkezi Türkiye de bulunmayan Alman firma olduğu için, malın alıcısı Türk firma KDV Kanunun 9. Maddesine göre ithalata ilişkin fatura bedeli üzerinden sorumlu sıfatıyla (2) nolu beyanname ile malın KDV ni beyan edilmeli, malı teslim eden Türk firma ise satılan malı ihracat olarak değerlendirmelidir. Burada mal yurt dışı edilmediği gerekçesiyle Türk firmanın ayrıca Alman firmadan KDV tahsil etmesine ve bu KDV nin tekrar Alman firmaya iade edilmesine gerek olmamalıdır. b)ithalatçı firmanın yatırım teşvik belgesi sahibi olması hali: Yukarıda belirtilen olayda ithalatçı Türk firmanın yatırım teşvik belgesine istinaden KDV istisna hakkına sahip olması durumunda, (2) nolu beyanname verilmemesi gerektiği görüşündeyiz. Yatırım teşvik belgesi eki yurt dışından temin edilen makine ve teçhizat listesi üzerine malı Alman firma adına teslim eden Türk firma tarafından imzalanmalıdır. Yukarıdaki olayda söz konusu mal her ne kadar gümrük hattı dışına çıkmamış ise de, malın alış faturasının yurt dışındaki firma tarafından düzenlenmiş olması, bedelin yurt dışındaki ihracatçı firmaya ödenmiş olması durumu dikkate alındığında, Maliye Bakanlığının KDV Kanununun 29/4. Maddesindeki yetkisini kullanarak bu özel durumu çözüme kavuşturabileceği görüşündeyiz. 13-Küçük Meblağların Listelerden Düzeltilmesi Yerine Dilekçe Verilerek Toplam İadeden Düşülmesi Sağlanmalıdır. Mevcut KDV iadesi uygulamasında GİB nın internet vergi dairesi sistemine yüklenilen indirilecek KDV ve yüklenilen KDV Listeleri risk analizine tabi tutulmaktadır. Bu analiz sırasında alıcının bir kusuru bulunmamakla birlikte, satıcı hakkındaki bazı olumsuz tespit ve işlemlerden dolayı indirilecek KDV nin indirim ve iade hesabından çıkartılması istenmektedir. Bu işlem listelerin pasife çekilip yeniden yüklenmesini ve KDV beyannamelerinin düzeltilmesini gerektirdiğinden hem mükelleflerin hem de vergi dairesi personelinin iş ve zaman kaybına neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda iade tutarındaki düzeltme işleminin liste ve tablolar ile beyannameler düzeltilmeden, mükelleften alınacak dilekçeye istinaden talep edilen iade tutarından, düzeltme fişi üzerinde vergi dairesince tenzil edilerek yapılması uygun olacaktır. YMM tasdik raporlarında ise ilgili YMM nin yazısı yeterli görülmelidir. Tebliğ Taslağının III/B bölümünde (Sy.145) iade taleplerinin genel esaslara göre yerine getirilmesinde iade talebinden tenzil edilen tutarların, indirime engel başkaca bir husus bulunmaması kaydıyla, ilgili dönem hesaplarından da çıkarılması aranmaz denilmekle birlikte 15

16 mükellefin İndirilecek KDV Listesi veya Yüklenilen KDV Listesinin düzeltilmesine gerek bulunmadığı belirtilmemiştir. Bu nedenle Tebliğde söz konusu listelerin değiştirilmesine gerek bulunmadığı belirtilmelidir. 14-İşlenmemiş Madenin de İhraç Kayıtlı Satışına İmkan Sağlanmalıdır İhraç kayıtlı satış hakkından imalatçıların yararlanabileceği KDV Kanununun 11/1-c maddesinde açıkça belirtilmiştir. Madencilerin imalatçı olduğuna kuşku yoktur. Keza topraktan maden çıkarılması, sudan tuz elde edilmesi birtakım ameliyelerin yapılmasını gerektirmektedir. Maden işletmelerine çıkardığı madeni başka bir forma çevirmeden satan maden işletmelerine kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi bulunmadığı gerekçesiyle ihraç kayıtlı mal satış hakkı tanınmamaktadır. Kanunda sanayi sicil belgesinden söz edilmediği halde tebliğ taslağında bu haktan yararlananların sanayi sicil belgesine sahip olması gerektiği belirtilmektedir. Bu durum önceki tebliğlerde de yer almaktaydı. Tebliğ Taslağının II/A-8.3.bölümünde imalatçı olmadığı tarım ürünlerinin de ihraç kayıtlı satış hakkından yararlanabileceği belirtilmiştir. Maden işletmelerine ilgili kuruluşlar tarafından verilen işletme ruhsatları yeterli belge kabul edilerek ihraç kayıtlı satış yapma hakkı verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 15-İhraç Kayıtlı Mal Teslimlerinde Fireler Dikkate Alınmalıdır İhraç kayıtlı mal satışlarında, imalatçı firmanın ihracatçı firmaya ihraç kaydıyla teslim ettiği malın üç ay içinde aynen ihraç edilmesi gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda satılan malın fire vermesi söz konusu olabilmektedir. Örneğin un veya konsantre maden satışlarında nem kaybından dolayı ihraç kaydıyla satılan malın miktarında az da olsa azalma veya artma olabilmektedir. Bu gibi durumlarda ticari teamüllere göre kabul edilen firelerin aynen ihraç etme koşuluna aykırı sayılmayacağı konusunda tebliğde bir açıklamaya yer verilmelidir. 16-Genel Esasa Geçiş İçin Talepte Bulunan Mükelleflerin İncelemesi Öncelikle Tamamlanmalıdır Tebliğ Taslağının III/B bölümünde mükelleflerin haklarında olumsuz rapor bulunmakla birlikte, raporun ilgili olduğu dönemden sonraki dönemlere ilişkin olarak iade talebinde bulunmayan mükelleflerin genel esaslara dönmek için inceleme talebinde bulunabilecekleri, söz konusu inceleme sonucunda düzenlenen raporun olumlu olması durumunda raporun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten sonraki iade taleplerinin genel esaslara göre yerine getirileceği belirtilmiştir. Bu gibi durumlarda incelemelerin en kısa sürede tamamlanması gerekmektedir. Bu nedenle Tebliğ Taslağında söz konusu incelemelerin öncelikle ve her halde 6 ay içinde tamamlanması gerektiği, tamamlanmaması durumunda bu sürenin dolmasıyla birlikte mükellefin genel esaslara geçirileceği belirtilmelidir. 17-Muhteviyatı Yanıltıcı Belgede Bedelin Farklı Gösterilmesi Tebliğ Taslağının III/B-2.4. bölümünde(sy.133) muhteviyatı yanıltıcı belgenin, mahiyet veya miktar itibarıyla gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge olduğu; miktardan adet, kilo ve para cinsinden miktarın gerçeği yansıtıp yansıtmadığının araştırılması gerektiği belirtilmektedir. Fatura ve benzeri belgede malın miktarından bedelin dışındaki ölçü birimlerini anlamak gerekir. Satılan malın miktarını gösteren sayısı (adet), ağırlığı ( kilo) hacmi (m3), alanı (m2) gibi birimler kişiden kişiye, ölçüden ölçüye önemli değişiklikler göstermez. Ancak malın bedeli farklı bir ölçü birimi olup, piyasa koşullarına göre önemli değişiklikler gösterebilir. Bu nedenle alıcı ve satıcının açık beyanı veya somut tespit olmadan bedelin farklı olduğu gerekçe gösterilerek, düzenlenen belgenin muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge olduğu söylenebilir. Bu nedenle muhteviyatı 16

17 yanıltıcı belgenin tespitinde mal veya hizmetin bedelindeki farklılık miktarda farklılık olarak değerlendirilmemelidir. 18-SMİYB Düzenleyenlerden Alımı Olanların Özel Esasa Geçirilmesinde Süre Uygulamada bazı mükellefler normal ticari faaliyetini sürdürdükten sonra, ortaklarının değişmesi veya diğer nedenlerle SMİYB düzenleme fiili işledikleri görülmektedir. Vergi daireleri bu durumda olan mükelleflerden alım yapan mükellefleri toptancı bir anlayışla, söz konusu alımın dönemini, tarihini dikkate almaksızın özel esasa tabi tutmakta ve iyi niyetli mükellefler bu tür işlemlerden zarar görmektedir Bu nedenle Tebliğde, sahte belge düzenleme amacıyla faaliyet gösterdiği konusunda hakkında kesin tespitler bulunanlar hariç olmak üzere, SMİYB düzenleme fiilinin işlendiği dönemden önceki alımlara ilişkin indirim ve iade işlemlerinin genel esaslara göre yerine getirileceğine ilişkin bir ifade eklenmeli ve mükelleflerin bu konudaki inceleme taleplerinin öncelikle yerine getirilmesi sağlanmalıdır. 19-Şirket Yönetiminde Yer Almayan Kişilerin Özel Esasa tabi Tutulması Bunların Ortağı Olduğu Şirket veya Şirketlerin de Özel Esasa Tabi Tutulmasını Gerektirmemelidir. Tebliği Taslağının III/B 2. ÖZEL ESASLAR Bölümünün Özel Esaslara Tabi Mükellefler başlıklı kısmında (Sy:127) Sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme konusunda haklarında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan mükelleflerin raporun ait olduğu dönemdeki - ortakları, -kanuni temsilcileri, -bunların kurdukları veya ortak oldukları mükellefler ile - kanuni temsilcisi oldukları mükellefler özel esaslara tabi tutulurlar açıklaması yer almaktadır. Buna göre; sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme konusunda haklarında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan mükellefler ile ortaklık veya yönetim ilişkisi bulunan kişilerin de özel esaslara tabi tutulmamaları gerekmekte olup, söz konusu düzenleme ile özel esaslara tabi tutulacakların kapsamının çok geniş tutulduğu görülmektedir. Şirketle ortaklık ilişkisi bulunmakla birlikte şirket yönetim ve denetiminde hiçbir görev almamış veya görev almış olmakla birlikte bu işlemlerden hiçbir şekilde bilgisi olmamış kişilerin özel esaslara tabi tutulması, bunlardan mal/hizmet satın alanların mağduriyetine yol açabilir. Ortak sayısının fazla olduğu, şirket yönetiminin profesyonellere devredildiği ve özellikle halka açık anonim şirketlerde bu uygulamalar önemli sakıncalara yol açabilir. Her ne kadar daha sonra yapılacak incelemeler ile özel esaslardan çıkmak mümkün olsa da, başlangıçta bu esaslara tabi tutulmak yanlış uygulamalara sebebiyet verebilir. Yukarda yer alan açıklamalar ışığında, sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma veya düzenleme nedeniyle haklarında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan mükellefler ile birlikte özel esaslara tabi tutulacak kişilerin belirlenmesinde daha dikkatli olunmalıdır. Halka açık bir şirketin binde bir oranında ortağı olan kişi nedeniyle şirketin özel esasa tabi tutulması kabul edilemez. Ankara, 07 Mayıs

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE KDV KANUNU GEÇİCİ 17. MADDESİNE GÖRE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/21

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/21 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 06.09.2016 Sayı : 2016/21 Değerli Müşterimiz, KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:7) İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Söz konusu

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 ÖZET: KDV beyannamesi öncesi bazı hatırlatmalar. KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR Bilindiği üzere, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama

Detaylı

No: 2012/77 Tarih:

No: 2012/77 Tarih: No: 2012/77 Tarih: 26.06.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN *

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN * ÖTV KANUNUNA EK I SAYILI LİSTENİN B CETVELİNDEKİ MALLARIN İMALATÇILAR TARAFINDAN KULLANIMINDA VERGİ TUTARININ İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere, 4760

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

Detaylı

Sirküler 2017 / 018-2

Sirküler 2017 / 018-2 Sirküler 2017 / 018-2 Referansımız: 0168 / 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 22.02.2017 11 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi

Detaylı

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32 Özel fatura (bavul ticareti) 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "İstisnalar" başlığını taşıyan ikinci kısmındaki 11 inci maddede; ihracat istisnası kapsamında " Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

İSTANBUL, 14.07.2014 SİRKÜLER (2014/22) Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği

İSTANBUL, 14.07.2014 SİRKÜLER (2014/22) Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği İSTANBUL, 14.07.2014 Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği SİRKÜLER (2014/22) 26.04.2014 tarih 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.05.2014 tarihinde yürülüğe giren KDV Uygulama Genel Tebliği ile bugüne

Detaylı

İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT

İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT Eyyup İNCE 24 ÖZ İthalattan sonra yurtiçindeki ithalatçılar için ortaya çıkan olumlu fiyat değişimleri nedeniyle ortaya çıkan fazla veya yersiz ödenen KDV

Detaylı

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Tarih : 08.05.2017 Sayı : 2017-34 Konu : 12 Seri Nolu KDV Genel Tebliği İle Getirilen Düzenlemeler 12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.05.2017 tarihli ve

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ

İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ 05.12.2017/137-1 İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ ÖZET : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. - Türkiye içinde taşıma hakkı

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE D.İ.İ.B. SAHİBİ ALICILARA YAPILAN TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI VE KDV İADESİ

YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE D.İ.İ.B. SAHİBİ ALICILARA YAPILAN TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI VE KDV İADESİ YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE D.İ.İ.B. SAHİBİ ALICILARA YAPILAN TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI VE KDV İADESİ Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı E-Yaklaşım Temmuz

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

SİRKÜLER 2012 / Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

SİRKÜLER 2012 / Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler SİRKÜLER 2012 / 07 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler Sirkülerin Konusu 19 Ocak 2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 116 Seri No lu KDV Genel Tebliği ile KDV Kanunu

Detaylı

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır.

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır. SİRKÜLER 2017/34: Yabancılara Konut Ve İşyeri Satışında Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı 6824 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi

Detaylı

KDV İADE SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 30.04.2015

KDV İADE SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 30.04.2015 KDV İADE SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, İŞLEMLERİN GERÇEKLİĞİ VE DOĞRULUĞUNUN İSPATI Yeni Tebliğ ile mükelleflere işlemlerinin gerçek ve doğru olduğunu delil

Detaylı

Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Uyarıları

Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Uyarıları Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Uyarıları Bu yazımızda, yıl sonu işlemlerinde Katma Değer Vergisi açısından dikkate edilmesi gerekenleri özetlemek ve hatırlatmayı amaçlıyorum. Yıl içinde şirketinizde aşağıdaki

Detaylı

Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014

Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014 Sirküler No: 039 İstanbul, 22 Nisan 2014 Konu: Özel tüketim vergisine tevkifat uygulaması getirildi. Özet: Maliye Bakanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun 4 üncü maddesi ile verilen yetkiye dayanarak

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca;

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca; Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI

Detaylı

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete No 29147 Resmi Gazete Tarihi 16/10/2014 Kapsam KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR İstanbul, 01.06.2016 Sirküler No: 2016/012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:6) YAYINLANMIŞTIR 21.05.2016 tarih ve 29716sayılı Resmi Gazete de 6

Detaylı

Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk.

Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk. Sirküler No : 2014/17 Sirküler Tarihi :24.04.2014 Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan malların tesliminde tevkifat uygulaması hk. 4760

Detaylı

Sirküler No: 048 İstanbul, 12 Mayıs 2014

Sirküler No: 048 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Sirküler No: 048 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği nde yer alan iade konusu yapılacak KDV tutarının tespiti ne dair düzenlemeler. Özet: 26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi

Detaylı

25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28438 Resmi Gazete Tarihi 11/10/2012 Kapsam 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde,

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu:

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu: Tarih: 17.07.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/86 Konu: Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Özet: Mal ve Hizmet

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.04.2014/109-1 34 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 34 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliğinde, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B)

Detaylı

TEBLİĞ. 2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C ) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. 2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C ) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Genelge : 2014/33 16.10.2014 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde 26/4/2014 tarihli ve 28983

Detaylı

Konu: İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Konu: İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2014/56

Detaylı

DİİB Kapsamında Temin Edilen Girdilerle Üretilen Malların İhracatçılara Teslimi

DİİB Kapsamında Temin Edilen Girdilerle Üretilen Malların İhracatçılara Teslimi DİİB Kapsamında Temin Edilen Girdilerle Üretilen Malların İhracatçılara Teslimi HÜSEYİN DİNÇER Eski Hesap Uzmanı Öz 15 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 11 seri numaralı Genel Tebliğ ile Dahilde

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE

Detaylı

No: 2016/45 Tarih:

No: 2016/45 Tarih: No: 2016/45 Tarih: 30.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/33 TARİH: 21.10.2014

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/33 TARİH: 21.10.2014 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/33 TARİH: 21.10.2014 KONU 1 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014

SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014 SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014 Konu: İade Hakkını İndirim Yoluyla Kullanan Mükellefler ile Ödenecek KDV Pozisyonundaki Mükelleflerin Tevsik, Beyan veya Bildirim Yükümlülükleri Sayın Mükellefimiz,

Detaylı

: KDV Genel Uygulama Tebliği-KDV İadesinde Ortak Hususlar

: KDV Genel Uygulama Tebliği-KDV İadesinde Ortak Hususlar Sirküler No : 2014/38 Sirküler Tarihi :30.05.2014 Konu : KDV Genel Uygulama Tebliği-KDV İadesinde Ortak Hususlar 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ve 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/29. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/29. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayı: Vergi/2014.025 Tarih: 22.04.2014 -VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğ aşağıda sunulmuştur. Maliye Bakanlığından: ÖZEL

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL.

Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. DUYURU Sayı: 2017/015 BURSA, 16.01.2017 Konu: YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN FATURALAR VE TAHSİLATLARI AŞAMASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN İZLENECEK YOL. Döviz bazında fatura düzenlenmesi ve dövizli

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMASI AÇISINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:10 Serbest bölgelerdeki mal ve/veya hizmet hareketleri KDVK açısından

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İMALAT SANAYİNDE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN KDV İADESİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İMALAT SANAYİNDE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN KDV İADESİ YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İMALAT SANAYİNDE YAPILAN İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN KDV İADESİ KDV İadesine İlişkin Yasal Altyapı: Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Email: cakmakciali@taxauditingymm.com

Detaylı

I. GİRİŞ. Suat ÇİÇEK. Bağımsız Denetçi Mali Müşavir. Yayınlandığı Kaynak: Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

I. GİRİŞ. Suat ÇİÇEK. Bağımsız Denetçi Mali Müşavir. Yayınlandığı Kaynak: Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi İNDİRİMLİ ORANDA VERGİYE TABİ İŞLEMLERLE İLGİLİ OLUP YILI İÇİNDE MAHSUBEN İADE TALEP EDİLMEYEN VERGİNİN İZLEYEN YILDA İADESİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR Suat ÇİÇEK Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Yayınlandığı

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) MADDE

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) MADDE 3 Şubat 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29968 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) MADDE

Detaylı

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2011/45

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 Konu: ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İSTİSNASININ KAPSAMI İLE İSTİSNANIN TEVSİKİ VE İADE İÇİN İBRAZI GEREKEN BELGELER HAKKINDA K.D.V SİRKÜLERİ YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı 8.2.2017 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9/206 Çankaya Konak İzmir T (0232) 4836222 F (0232) 4831618

Detaylı

Sirküler No: 2017 /12 Tarih:

Sirküler No: 2017 /12 Tarih: Sirküler No: 2017 /12 Tarih: 08.02.2017 Konu: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) 2 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete de 10 Seri

Detaylı

Mali Bülten No: 2014/49

Mali Bülten No: 2014/49 ` Mali Bülten No: 2014/49 Vergi/ 21 Nisan 2014 4 No.lu ÖTV Genel Tebliği ile Getirilen ÖTV Tevkifat Uygulaması kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Maliye Bakanlığı 4 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile ÖTV Kanunu

Detaylı

KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama

KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Sirküler No :2014 / 033 Sirküler Tarihi :23.10.2014 KONU: KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Yapılan Değişiklikler KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 20.09.2016 Sirküler No : 2016/24 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA KAYITLARA

Detaylı

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43)

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43) 15 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı 27612 Maliye Bakanlığından TEBLİĞ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO 43) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

Detaylı

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI I- YASAL SİSTEM 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Yasası nın İhracat İstisnasını düzenleyen 11/c maddesi, İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından

Detaylı

Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş

Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş Credit Note İşlemlerinde KDV Açısından Geriye Dönüş 08/07/2013 Çınar Bağlan Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Direktörü, YMM 1- GİRİŞ Mali İdarenin verdiği özelgeleri takip edenler hatırlayacaktır, yurtdışından

Detaylı

KONU: Hizmet İhracı İstisnası ve İadesine İlişkin KDV Uyg.Genel Tebliği ile Yapılan Değişiklikler hakkındaki açıklamalarımız.

KONU: Hizmet İhracı İstisnası ve İadesine İlişkin KDV Uyg.Genel Tebliği ile Yapılan Değişiklikler hakkındaki açıklamalarımız. Sirküler No :2014 / 002 Sirküler Tarihi :26.05.2014 KONU: Hizmet İhracı İstisnası ve İadesine İlişkin KDV Uyg.Genel Tebliği ile Yapılan Değişiklikler hakkındaki açıklamalarımız. Bilindiği üzere 26.04.2014

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120)

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 61 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:120) 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 120 Seri No.lu Katma Değer

Detaylı

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı Kanun ile KDV Kanununda yapılan değişiklikler ile,

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı Kanun ile KDV Kanununda yapılan değişiklikler ile, TARİH : 06/02/2017 SİRKÜLER NO : 2017/20 KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI: 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

Tecil-Terkin Sistemi Yerine ÖTV İadesi*

Tecil-Terkin Sistemi Yerine ÖTV İadesi* Tecil-Terkin Sistemi Yerine ÖTV İadesi* Hüseyin DİNÇER *BU MAKALE VERGİ DÜNYASI DERGİSİ ŞUBAT 2013 SAYI 378 DE YAYIMLANMIŞTIR. 1.GİRİŞ: Özel Tüketim Vergisi Kanununa (ÖTVK) ekli (I) sayılı listede yer

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

KDV İade ve Mahsup İşlemlerine İlişkin Hadler

KDV İade ve Mahsup İşlemlerine İlişkin Hadler Güncelleme Tarihi: 16.01.2014 KDV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HADLER Teminatsız ve İnceleme Raporu Aranılmaksızın İade Hakkı Doğuran İşlem KDVK (Madde No) Teminatsız ve İncelemesiz Nakit İade Sınırı

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKLTD. ŞTİ

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKLTD. ŞTİ ERTÜRK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2011/153 04/10/2011 KONU:İHRAÇ EDİLEN MALLARA İLİŞKİN ÖTV İADESİ KONUSUNDA YMM LERE TASDİK RAPORU DÜZENLEME YATKİSİ VEREN 44 SERİ NO.LU GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR. 44 Sıra No.lu

Detaylı

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 5 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ Katma Değer Vergisi uygulamaları ile ilgili değişik konularda açıklama yapılan 99 Seri Nolu KDV

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.05.2014 Sirküler No : 2014/19 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV İADESİNDE ÖZEL ESASLAR UYGULAMASI Maliye Bakanlığı nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama

Detaylı

6770 sayılı Kanun la vergi mevzuatında yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar, No.lu Sirkülerimiz de yer almaktadır.

6770 sayılı Kanun la vergi mevzuatında yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar, No.lu Sirkülerimiz de yer almaktadır. No: 2017/17 Tarih: 05.02.2017 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM

FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM FİİLİ İHRACI/TESLİMİ ERTESİ DÖNEME/YILA SARKAN YURT İÇİ VE DIŞI SATIŞLARDA MALİYETİN VE HASILATIN AİT OLDUĞU DÖNEM Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı www.muhasebenet.net sitesinde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-130[KDV.5/ I.1-2014-43]-103386 03.04.2017 Konu : Merkezi Yurtdışında

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 99 Sayılı. 11 Temmuz 2006 SALI. Sayı : 26225 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 99 Sayılı. 11 Temmuz 2006 SALI. Sayı : 26225 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 99 Sayılı 11 Temmuz 2006 SALI Resmi Gazete Sayı : 26225 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KDV, KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 99 1 / 35

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU 1. KONU: Bilindiği üzere, daha önce yayımlanmış bütün KDV Genel Tebliğlerini yürürlükten

Detaylı

İHRAÇ KAYDIYLA SATIN ALINAN MALIN İMALATÇIYA İADE EDİLMESİ

İHRAÇ KAYDIYLA SATIN ALINAN MALIN İMALATÇIYA İADE EDİLMESİ İHRAÇ KAYDIYLA SATIN ALINAN MALIN İMALATÇIYA İADE EDİLMESİ Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM A.Ş. ) Vergi Bölümü, Müdür Yardımcısı hyavuzcan@mazarsdenge.com.tr E-Yaklaşım Ağustos 2014

Detaylı

KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Altınova Mah. İstanbul Cad. Buttim Plaza No: 424-4 / 1702 16250 Osmangazi / BURSA T: +90 (0224) 211 42 24 F: +90 (0224) 211 42 49 www.saymmas.com.tr Sirküler No: 2032 Sirküler Tarihi: 22.02.2017 KONU:

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

SAYI : 2014 / 32 İstanbul, KONU : Hızlandırılmış KDV İadesi uygulamasına (HİS) ilişkin açıklamalar.

SAYI : 2014 / 32 İstanbul, KONU : Hızlandırılmış KDV İadesi uygulamasına (HİS) ilişkin açıklamalar. SİRKÜLER SAYI : 2014 / 32 İstanbul,23.05.2014 KONU : Hızlandırılmış KDV İadesi uygulamasına (HİS) ilişkin açıklamalar. 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Uygulama Genel

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN VERGİ ARTIRIMI UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN VERGİ ARTIRIMI UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN VERGİ ARTIRIMI UYGULAMASI Sirküler No:48 6736 sayılı Kanunun 5/3 Maddesi ile mükelleflere; katma değer vergisi yönünden vergi artırımı uygulamasıyla, artırıma konu yıllara

Detaylı

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM

Detaylı

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI 05.05.2017/60-1 YABANCILARA VE TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI ÖZET : 6824 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren konut

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/125

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/125 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM AŞ SİRKÜLER 2014/125 17102014 KONU:KDV UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ UYGULAMALAR 1 Seri Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik

Detaylı

FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI

FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI Değerli üyemiz, 02/07/2007 Fason olarak yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon işlerinde 10/Ocak/1996 Tarihinden

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/32

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/32 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 6736 sayılı Kanunun 6/1 Maddesinin ile bazı mükelleflere; işletmelerinde mevcut olduğu hâlde

Detaylı

b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,

b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması, Sayı: Rehber.2014/024 Ankara,09.06.2014 Konu:İndirimli Teminat Uygulama Sistemi 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliği ile bu tarihe kadar yayınlanmış olan tüm KDV tebliğleri

Detaylı

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADESİ I- GENEL AÇIKLAMALAR uygulamasında, genel olarak, bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, vergiye tabi işlemler dolayısıyla hesaplanan

Detaylı