T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3013 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1966 MALİ ANALİZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3013 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1966 MALİ ANALİZ"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3013 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1966 MALİ ANALİZ Yazarlar Prof.Dr. Adem ÇABUK (Ünite 1, 5) Doç.Dr. A. Banu BAŞAR (Ünite 2) Prof.Dr. Şerafettin SEVİM (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Arman Aziz KARAGÜL (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Özlem SAYILIR (Ünite 6, 7) Prof.Dr. Cengiz EROL (Ünite 8) Editör Prof.Dr. Saime ÖNCE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ i

2 Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Öğretim tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN ÖĞRETİM TASARIM BİRİMİ Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Çalışkan Öğretim Tasarımcıları Yrd.Doç.Dr. Seçil Banar Öğr.Gör.Dr. Mediha Tezcan Grafik Tasarım Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Öğr.Gör. Nilgün Salur Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Öğr.Gör. Cemalettin Yıldız Grafikerler Gülşah Karabulut Kenan Çetinkaya Dizgi Açıköğretim Fakültesi Dizgi Ekibi Mali Analiz ISBN Baskı Bu kitap ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Web-Ofset Tesislerinde adet basılmıştır. ESKİŞEHİR, Ocak 2013 ii

3 İçindekiler Önsöz... iv 1. Finansal Tablolar ve Mali Analiz Dikey (Yüzde Yöntemi ile) Analiz Yatay Analiz Teknikleri Oran Analizi Likidite ve Kısa Dönemli Borç Ödeme Gücü Kârlılık Analizi Uzun Vadeli Borç Ödeme Gücünün Analizi Stratejik Mali Analiz ve Firma Değerinin Tespiti iii

4 Önsöz Mali analiz, bir işletmenin mali (finansal) durumunun, faaliyet sonuçlarının ve finansal yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirleme ve bu konularda öngörüde bulunmak amacıyla yapılır. İşletmelerin gelecekteki faaliyet dönemleriyle ilgili rasyonel kararların alınabilmesi ve planlama yapılabilmesi için mevcut ve geçmiş durumları incelenmelidir. İşletmenin finansal durumunun, faaliyet sonuçlarının ve finansal yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını saptamak ve işletme ile ilgili geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilmek için finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkiler ve bunların zaman içinde göstermiş oldukları eğilimler incelenir. Mali analiz çalışması, muhasebe veri ve bilgilerinin özeti durumundaki finansal tablolardan yararlanılarak ve belli analiz teknikleri aracılığı ile gerçekleştirilir. Mali analiz teknikleri karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği, yüzde yöntemi analiz tekniği, eğilim yüzdeleri analiz tekniği ve oran analiz tekniğidir. Her bir analiz tekniği mali analiz sürecinde farklı işlevleri yerine getirmekle birlikte, analiz sonuçlarının kontrolü bakımından her bir analiz tekniği ile ulaşılan sonuçlar birbirleri ile biraraya getirilerek kullanılmalıdır. Kitabınızda öncelikle finansal tablolar ve bunların mali analiz açısından anlamları ele alınmış daha sonra analiz teknikleri tanıtılmıştır. Ancak analiz tekniklerinin neler olduğunun bilinmesi tek başına yeterli değildir. Bu nedenle analiz tekniklerini finansal tablolara uyguladıktan sonra, işletmenin likiditesi ve kısa vadeli borç ödeme gücü, faaliyetlerin etkinliği ve kârlılığı, uzun vadeli borç ödeme gücü ve sermaye yapısı hakkında kararlar verebilmek için finansal tabloları nasıl analiz edeceğimiz üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur. Kitaplarınızda öğrenmenizi kolaylıştırmayı hedefleyen sıra sizde soruları ve ünite sonu soruları hazırlanmıştır. Bunları mutlaka yanıtlamaya çalışınız; bu, içeriğe tekrar dönmenizi ve eksiklerinizi görmenizi sağlayacaktır. İlgili televizyon programları da konuya ilişkin temel bir anlayış kazanmanızda yardımcı olacaktır. Gördüğünüz gibi bir derse yönelik kitap ve diğer araçların hazırlanması oldukça geniş katılımlı ve kapsamlı bir süreçtir. Bu nedenle başta yazarlarımız olmak üzere dersimize ve kitabımıza katkı veren herkese sonsuz teşekkürler. Kitabın, siz öğrenci arkadaşlarımıza ve kullanacak tüm taraflara yararlı olacağı inancıyla en içten başarı dileklerimi iletirim. Editör Prof.Dr. Saime ÖNCE iv

5

6 1 Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; Finansal tabloların ne olduğunu ve kullanım amaçlarını değerlendirebilecek, Mali analizin ne anlama geldiğini açıklayabilecek, Temel finansal tabloların neler olduğunu tanımlayabilecek, Ek finansal tabloların neler olduğunu açıklayabilecek, Mali analiz açısından finansal tabloların taşıdığı önem ve anlamı değerlendirip açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar Kavramlar Finansal Tablolar Mali Analiz Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Gelir Tablosu Fon Akış Tablosu Nakit Akış Tablosu Net Çalışma Sermayesi Değişim Tablosu Satışların Maliyeti Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu İçindekiler Giriş Temel Finansal Tablolar Ek Finansal Tablolar Mali Analiz Açısından Finansal Tablolar 2

7 Finansal Tablolar ve Mali Analiz GİRİŞ Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler olarak tanımlanan işletmelerde meydana gelen iktisadi faaliyetlerle ilgili bilgilere başta ortaklar olmak üzere kredi kurumları, yöneticiler, tüketiciler, kamuoyu vb. ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç duyulan bilgiler işletmenin muhasebe sistemi tarafından üretilen finansal tablolar aracılığı ile sağlanır. Finansal tablolar işletmenin muhasebe sistemine kaydedilen ve sınıflandırılan bilgilerin belirli zaman aralıklarıyla bu bilgilere ihtiyaç duyan ve bu bilgileri kullanacak olanlara iletilmesini sağlayan araçlar şeklinde tanımlanmaktadır (Akdoğan Tenker, 2010). Tanımdan da görüldüğü gibi finansal tablolar bir bilgi iletişim aracıdır. Bilgiye ihtiyaç duyan ve bilgiyi kullananlar açısından finansal tablolar işletmelerin iktisadi ve mali yapıları ve faaliyet sonuçları açısından yapılacak değerlemeler ile alınacak kararlara destek olacak çok yararlı bilgiler sağlar. Yukarıdaki değerlendirmelerden anlaşılacağı üzere finansal tabloların amacı çeşitli kullanıcıların ekonomik kararlar verirken faydalanmaları için işletmenin finansal durumu, performansı ve finansal durumundaki değişiklikler hakkında bilgiler sağlamaktır. Bu amaç için hazırlanan finansal tablolar kullanıcıların büyük bir kısmının ortak ihtiyaçlarını karşılar. Ancak finansal tablolar çoğunlukla geçmişteki işlemlerin etkisini gösterir ve finansal olmayan bilgileri içermezler. Finansal tablolar aynı zamanda yönetimin idaresinin sonuçlarını ve yönetimin idaresine verilen kaynakların kullanımını gösterir. İşletme sahipleri adına hareket eden yönetimin yeterliliği finansal tablolar ile belirlenebilir. Böylece karar alıcılar ekonomik kararlarını bu değerlendirmelere dayanarak verebilirler. Örneğin işletmedeki yatırımları devam ettirmek veya satmak veya yönetimi değiştirmek gibi kararlar alınabilir (TMS 1). Finansal tablolar, temel finansal tablolar ve ek finansal tablolar olmak üzere iki başlık altında verilecektir. Temel finansal tablolar, Finansal Durum Tablosu ve Gelir Tablosu; ek finansal tablolar ise, Fon Akış Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Net Çalışma Sermayesi Değişim Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu ve Özkaynaklarda Değişim Tablosundan oluşmaktadır. TEMEL FİNANSAL TABLOLAR Temel finansal tablolar olarak benimsenen bilanço (finansal durum tablosu) ve gelir tablosunun güvenilir bilgiler sunabilmesi için hazırlanırken belirli kurallara uyulması gerekir. Temel finansal tabloların analizinden beklenen sonuçların alınabilmesi bu tabloların gerçeği yansıtmasına bağlıdır. Temel finansal tabloların gerçeği yansıtması belirli kurallarla sağlanabilir. Bu kurallar da bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesinde bir çerçeve oluşturan muhasebe temel kavramları ve muhasebe ilkeleridir. İşletmenin mali analizini yapacak analist bilanço ve gelir tablosunun hangi varsayımlar altında hazırlandığını bilmelidir. Çünkü analizin sonuçlarını bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Aksi halde işletme ile ilgili gerçeklerin değişken olduğu, finansal tabloların işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları ile ilgili gerçeği bu sınırlar dahilinde yansıttığı bilinmelidir. 3

8 Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Bilanço (finansal durum tablosu), bir işletmenin belli bir anda sahip olduğu varlıklarla, bu varlıkların sağlandığı kaynakları bir düzen içinde gösteren finansal tablodur. Bilançonun aktif tarafını oluşturan mevcutlar ve alacaklar bilanço yapısı içinde vade bakımından ayrılarak sunulur. Gelecek hesap dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi beklenen varlıklar "Dönen Varlıklar"; gelecek hesap dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi beklenmeyen varlıklar "Duran Varlıklar" olarak sınıflanır. Pasif taraf temel olarak yabancı kaynaklar ve özkaynaktan oluşur. Yabancı kaynaklar vade bakımından ayrıma tabi tutularak; vadesi bir yıldan kısa olan kısmına "Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar"; vadesi bir yıldan uzun olan kısmına "Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar"; denir. Bilançonun düzenlenmesini biçimsel ve kapsam bakımından ayrı ayrı ele almakta yarar vardır. Bilanço Türleri Bilançoyu (Finansal Durum Tablosunu) kısaca açıklayınız. Bilançoların düzenlenme tipleri (şekilleri) biçimsel ve kapsam (içerik) bakımından ikiye ayrılır. Biçimlerine Göre Bilanço Türleri Biçimsel açıdan bilanço iki tipte düzenlenir. Hesap tipi bilanço: Hesap tipi bilançoda aktif ve pasif kalemler muhasebede kullanılan hesap çizelgesine karşılıklı olarak yazılarak düzenlenir. Hesap tipi bir bilanço Tablo 1.1 de görüldüğü gibi düzenlenir. Tablo 1.1: Hesap Tipi Bilanço... İşletmesinin../../... Tarihli Bilançosu AKTİF PASİF Dönen Varlıklar xxx K.V.Yabancı Kaynaklar xxx Hazır Değerler Mali Borçlar Menkul Kıymetler Ticari Borçlar Ticari Alacaklar Ödenecek Vergi ve Yüküml. Stoklar Borç ve Gider Karşılıkları Diğer Dönen Varlıklar U.V.Yabancı Kaynaklar xxx Duran Varlıklar xxx Mali Borçlar Mali Duran Varlıklar Özkaynaklar xxx Maddi Duran Varlıklar Ödenmiş Sermaye xxx Birikmiş Amortismanlar(-) Sermaye Yedekleri Dönem Net Kârı Aktif (Varlıklar)Toplamı xxxx Pasif (Kaynaklar)Toplamı xxxx Rapor tipi bilanço: Rapor tipi bilanço, aktif ve pasif kalemlerin alt alta yazılması ile oluşturulur. Rapor tipi bilanço, bir işletmenin birden fazla yılına ait rakamları yan yana yazarak karşılaştırma fırsatı verdiğinden, analiz amacıyla kullanılmaya daha uygundur. 4

9 Tablo 1.2: Rapor Tipi Bilanço... İşletmesinin.../.../...Tarihli Bilançosu AKTİF Dönen Varlıklar Hazır Değerler Menkul Kıymetler Ticari Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Mali Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar(-) Aktif (Varlıklar)Toplamı PASİF K.V.Yabancı Kaynaklar Mali Borçlar Ticari Borçlar Borç ve Gider Karşılıkları U.V.Yabancı Kaynaklar Mali Borçlar Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Dönem Net Kârı Pasif (Kaynaklar)Toplamı xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxxx Kapsamına Göre Bilanço Türleri Bilançolar kapsadıkları bilgi düzeyi bakımından da ikiye ayrılır: Özet bilanço: Özet bilanço genel olarak hesap grup tutarlarını gösterir. Ayrıntılı bilanço: Ayrıntılı tip bilanço hesap grupları yanında her hesap grubunda yer alan hesapları da gösterir. 5

10 Tablo 1.3: İşletme Özet Bilanço Tipi Önceki Dön. Cari Dön. PASİF (KAYNAKLAR) Önceki Dön. I- DÖNEN VARLIKLAR I- KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR A. Hazır Değerler A. Mali Borçlar Cari Dön. B. Menkul Kıymetler B. Ticari Borçlar 1. Menkul Kıym. Değer Düşük. 1. Borç Senetleri Karş. (-) Reeskontu (-) C. Ticari Alacaklar D. Alınan Avanslar 1. Alacak Senetleri Rees. (-) E. Yıl. Yay. İnş. ve Onar. Hak. Bed. 2. Şüpheli Alacaklar Karş. (-) F. Ödenecek Vergi ve Yük.. D. Diğer Alacaklar G. Borç ve Gider Karşılıkları 1. Alacak Senetleri Rees. (-) 1. Dön. Kârı Ver. ve Diğ. Yas. Yük. Karş. 2. Şüpheli Alacaklar Karş. (-) 2. D. Kârı Peş.Öd.Vergi ve Diğ. Yük. (-) E. Stoklar 3. Kıdem Tazminatı Karşılığı 1. Stok Değer Düşüklüğü Karş. 4. Diğer Borç ve Gider (-) Karşılıkları 2. Verilen Sipariş Avansları H. Gel. Aylara Ait Gel. ve Gid. F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Tahak. 1. Diğ.Kısa Vadeli Yab. Kaynak. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuk. KISA VADELİ YAB. KAYNAK. TOP. H. Diğer Dönen Varlıklar II- UZ. VAD. YABANCI KAYNAK. DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI A. Mali Borçlar II- DURAN VARLIKLAR B. Ticari Borçlar A. Ticari Alacaklar 1. Borç Senetleri Reeskontu (-) 1. Alacak Senetleri Rees. (-) C. Diğer Borçlar 2. Şüpheli Alacaklar Karş. (-) 1. Diğ. Borç Senetleri Rees. (-) B. Diğer Alacaklar D. Alınan Avanslar 1. Alacak Senetleri Rees. (-) E. Borç ve Gider Karşı-lıkları 2. Şüpheli Diğer Alacaklar Karş. 1. Kıdem Tazminatı Karşılık. (-) C. Mali Duran Varlıklar 2. Diğ. Borç ve Gider Karşılık. 1. Bağlı Menkul Kıymetler F. Gel. Yıllara Ait Gel. ve Gid. Tahak. 2. Bağlı Menkul Kıy. Değer Düş. Karş. (-) G. Diğ. Uzun Vadeli Yab. Kaynak. 3. İştirakler UZUN VAD. YAB. KAYNAK. TOP. 4. İştiraklere Sermaye Taahh.(-) III. ÖZKAYNAKLAR 5. İşt. Sermaye Payları Değ. Düş.Karş. (-) A. Ödenmiş Sermaye 6. Bağlı Ortaklıklar 1. Sermaye 7. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhüt. (-) 8. Bağlı Ort. Sermaye Pay. Değer Düş.Karş. (-) 2. Ödenmemiş Sermaye (-) B. Sermaye Yedekleri 6

11 9. Diğer Mali Duran Varlıklar 1. Hisse Senedi İhraç Primleri 10. Diğ.Mali Duran Var. Değer Düş. Karş. (-) 2. Hisse Senedi İptal Kârları D. Maddi Duran Varlıklar 3. M.D.V. Yeniden Değer. Artış. 1. Birikmiş Amortismanlar (-) 4. İştirakler Yeniden De-ğer. Artış. 2. Yapılmakta Olan Yatırımlar 5. Diğer Sermaye Yedekleri 3. Verilen Avansları C. Kâr Yedekleri E. Maddi Olmayan Duran 1. Yasal Yedekler Varlıklar 1. Birikmiş Amortismanlar (-) 2. Statü Yedekleri 2. Verilen Avanslar 3. Olağanüstü Yedekler F. Özel Tükenmeye Tabi 4. Diğer Kâr Yedekleri Varlıklar 1. Verilen Avanslar 5. Özel Fonlar G. Gelecek Yıllara Ait Gid. ve D. Geçmiş Yıllar Kârları Gelir Tahakkuk H. Diğer Duran Varlıklar E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) DURAN VARLIKLAR TOPLAMI F. Dönem Net Kârı (Zararı) ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI Gelir Tablosu Gelir Tablosu, İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği bütün gelirlerle, bu gelirleri elde etmek amacıyla aynı dönem içinde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda oluşan dönem net kârını veya zararını belli bir düzen içinde gösteren finansal tablodur. Gelir tablosu tekdüzen hesap planı çerçevesinde, gelir tablosu ilkeleri dikkate alınarak düzenlenir. Aşağıda gelir tablosunun düzenlenme şekilleri ve gelir tablosunun oluşumunu sağlayan hesap grupları ele alınacaktır. Gelir Tablosu da içerik yönünden özet ve ayrıntılı olmak üzere ikiye ayrılır. Gelir Tablosu Türleri Gelir tabloları kapsadıkları bilgi düzeyi bakımından Özet Gelir Tablosu ve Ayrıntılı Gelir Tablosu olarak ikiye ayrılır. Özet gelir tablosu genel olarak hesap grup tutarlarını gösterirken; ayrıntılı gelir tablosu grupları oluşturan hesap tutarlarını da gösterir. Özet bir Gelir Tablosu Tablo 1.4 deki gibidir. Tablo 1.4: Özet Gelir Tablosu A. Brüt Satışlar xxxxx B. Satış İndirimleri (-) X C. Net Satışlar xxxxx D. Satışların Maliyeti (-) xxx Brüt Satış Kârı Veya Zararı xxx E. Faaliyet Giderleri (-) x Faaliyet Kârı Veya Zararı xxx F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar x G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) x H. Finansman Giderleri (-) x Olağan Kâr veya Zarar xxx I. Olağan Dışı Gelir ve Kârlar x J. Olağan Dışı Gider ve Zararlar(-) x Dönem Kârı veya Zararı xxx K. Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) x Dönem Net Kârı veya Zararı x 7

12 Ayrıntılı tip bir gelir tablosunda grupları oluşturan hesap unsurları da yer alır. Ayrıntılı gelir tablosu Tablo 1.5 deki gibidir. Tablo 1.5: Ayrıntılı Gelir Tablosu AYRINTILI GELİR TABLOSU A. BRÜT SATIŞLAR 1. Yurtiçi Satışlar 2. Yurtdışı Satışlar 3. Diğer Gelirler B. SATIŞ İNDİRİMLERİ 1. Satıştan İadeler (-) 2. Satış İskontoları(-) 3. Diğer İndirimler(-) C. NET SATIŞLAR D. SATIŞLARIN MALİYETİ 1. Satılan Mamuller Maliyeti(-) 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) 3. Satılan Hizmet Maliyeti(-) 4. Diğer Satışların Maliyeti(-) BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI E. FAALİYET GİDERLERİ (-) 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-) 3. Genel Yönetim Giderleri(-) FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI F. DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3. Faiz Gelirleri 4. Komisyon Gelirleri 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 6. Menkul Kıymet Satış Kârları 7. Kambiyo Kârları 8. Reeskont Faiz Gelirleri 9. Diğer Olağan Gelir ve Kârlar G. DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 1. Komisyon Giderleri(-) 2. Karşılık Giderleri(-) 3. Menkul Kıymet Satış Zararları(-) 4. Kambiyo Zararları(-) 5. Reeskont Faiz Giderleri(-) 6. Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) H. FİNANSMAN GİDERLERİ 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-) 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-) OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR I. OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR 1. Önceki Dönem Gelir ve Kârları 2. Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-) 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları 3. Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-) DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI K. DÖN.KÂRI VERGİ VE DİĞ, YASAL YÜKÜM. KARŞ.(-) DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI Yukarıda verilen özet ve ayrıntılı tip gelir tablolarında izlenebileceği gibi gelir tablosu aşağıda belirtilen beş ana bölümden oluşur. 8

13 Brüt Satış Kârı veya Zararı Faaliyet Kârı veya Zararı Olağan Kâr veya Zarar Dönem Kârı veya Zararı Dönem Net Kârı veya Zararı Gelir tablosu hesaplarında gelir tablosunun düzenlenmesinde kullanılacak finansal bilgiler yer alır. Gelir tablosu analiz edilip değerlendirilirken gelir tablosu hesaplarının anlam ve özelliklerinin dikkate alınması gerekir. EK FİNANSAL TABLOLAR Gelir Tablosu Türleri nelerdir? Kısaca açıklayınız. Ek Finansal tablolar, genel olarak bilanço ve gelir tablosundan yararlanılarak hazırlanan veya onları tamamlayan, işletme analizine yardımcı raporlardır. Bu amaçla işletmelerde düzenlenebilecek aşağıdaki finansal tablolar "Ek Finansal Tablo" olarak tanımlanır. Satışların Maliyeti Tablosu Fon Akım Tablosu Nakit Akış Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Net Çalışma Sermayesi Değişim Tablosu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No 1'de yukarıdaki tablolardan sonuncu tablo dışındaki finansal tabloları "Ek Finansal Tablo" olarak sayılmıştır. Bu bölümde, yukarıda sıralanan ek finansal tablolarla ilgili temel özellikler sırası ile açıklanacaktır. Satışların Maliyeti Tablosu Satışların Maliyeti Tablosu gerçekte gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir finansal tablodur. Bu tablo gelir tablosunda yer alan Satışların Maliyeti kaleminin detayını gösterir. Özellikle üretim işletmelerinde üretim maliyet unsurları olan Direkt İlkmadde ve Malzeme Giderleri, Direkt İşçilik Giderleri ve Genel Üretim Giderlerinin analizi açısından dikkatle incelenmesi gereken bir finansal tablodur. Tablonun oluşumunda yer alan üretim maliyet unsurları aşağıdaki gibi tanımlanır. Direkt İlkmadde ve Malzeme: Üretilen mamule göre kullanılacak miktar ve tutarı belirlenebilen ve mamule göre izlemeye değer bulunan maddeleri kapsar. Direkt İşçilik: Üretilen mamul üzerinde bizzat işlem yapan çalışanların ücret giderlerini kapsar. Genel Üretim Giderleri: Üretimle ilgili olduğu halde yukarıda açıklanan iki ana gider içine alınamayan giderlerdir. Bu giderler mamullere dağıtım yolu ile yüklenir. Satışların Maliyeti Tablosu gelir tablosunun eki olarak düzenlenmek zorundadır. Bu tablo sonucuna göre oluşan Satışların Maliyeti tutarı gelir tablosuna aktarılır. Gelir tablosunda Satışların Maliyeti altında hesaplardan aktarılan dört maliyet kalemi yer alır. Bunlar; Satılan Mamul Maliyeti (620 nolu hesap), Satılan Ticari Mallar Maliyeti (621 nolu hesap), Satılan Hizmet Maliyeti (622 nolu hesap), Diğer Satışların Maliyeti (623 nolu hesap) olarak sıralanabilir. 9

14 Tablo 1.6: Satışların Maliyeti Tablosu ÜRETİM MALİYETİ A. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri B. Direkt İşçilik Giderleri C. Genel Üretim Giderleri D. Yarı Mamul Kullanımı 1. Dönem Başı Stok (+) 2. Dönem Sonu Stok (-) ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ E. Mamul Stoklarında Değişim 1. Dönem Başı Stok (+) 2. Dönem Sonu Stok (-) I. SATILAN MAMUL MALİYETİ TİCARİ FAALİYET A. Dönem Başı Ticari Mallar Stoku (+) B. Dönem İçi Net Alışlar (+) C. Dönem Sonu Ticari Mallar Stoku (-) II. SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ III. SATILAN HİZMET MALİYETİ SATIŞLARIN MALİYETİ (I+II+III) Önceki Dönem Cari Dönem Fon Akış Tablosu Satışların maliyeti tablosunun kapsamını kısaca açıklayınız. Fon Akış Tablosu, işletmenin belirli bir dönemde fon kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir tablodur. Bu tabloda fon kavramı tüm finansal (mali) değişimleri ifade eder. Fon akış tablosu, bilanço ve gelir tablosunu tamamlayıcı ve işletmenin finansal durumunun yorumlanmasına yardımcı bir kapsama sahiptir. Fon akış tablosunun kaynaklar tarafı cari faaliyet döneminde elde edilen fonların sağlam kaynaklardan mı yoksa geçici işlemlerden mi sağlandığını gösterir. Tablonun fon kullanımları tarafı ise söz konusu fonların kullanım yerlerinin uygunluğu ile ilgili bilgi verir. Buradan işletme yönetiminin, finansmanda uygunluk ilkesine, yani uzun vadeli yatırımların uzun vadeli fonlarla finanse edilmesi gereğine uyup uymadığı açık olarak görülebilir. Fon kaynakları ve fon kullanımları daima birbirine eşittir. Tip Fon Akış Tablosu Tablo 1.7 de verilmiştir. 10

15 Tablo 1.7: Fon Akış Tablosu Önceki Dönem Cari Dönem A. FON KAYNAKLARI 1. Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar a. Olağan Kâr b. Amortismanlar (+) c. Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+) d. Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-) 2. Olağandışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar a. Olağandışı Kâr b. Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+) c. Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-) 3. Dönen Varlıklar Tutarındaki Azalışlar 4. Duran Varlıklar Tutarındaki Azalışlar 5. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar 6. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlar 7. Sermaye Artırımı 8. Hisse Senetleri İhraç Primleri B. FON KULLANIMLARI 1. Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar a. Olağan Zarar b. Amortismanlar (+) c. Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler (+) d. Fon Girişi Sağlamayan Diğer Gelirler (-) 2. Olağandışı Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar a. Olağandışı Zarar b. Fon Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (+) c. Fon Girişi Sağlamayan Gelirler (-) 3. Ödenen Temettüler a. Bir Önceki Dönem Kârından Ödenen b. Yedeklerden Dağıtılan 4. Dönen Varlıklar Tutarındaki Artışlar 5. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar 6. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar 7. Sermayedeki Azalışlar Nakit Akış Tablosu Nakit Akış Tablosu, belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren bir tablodur. Bu tablo düzenlenirken, nakit girişi sağlamayan veya nakit çıkışı gerektirmeyen işlemler dikkate alınmalıdır. Yukarıda kısaca açıkladığımız bilanço ve gelir tablosu tahakkuk esasına göre hazırlanmış tablolardır. Nakit akış tablosu, bilanço ve gelir tablosunu birleştirerek firmanın nakit akış yapısını gösteren bir tablodur. 11

16 Nakit akış tablosu, bilanço ve gelir tablosunu birleştirerek firmanın nakit akış yapısını gösteren bir tablodur. İşletmenin faaliyet bölümlerine göre hazırlanmış nakit akış tablosu bilanço, gelir tablosu, net çalışma sermayesi değişim tabloları bilgilerini bir arada sunabilme özelliğine sahip olması nedeniyle son yıllarda önemli bir tablo olarak ortaya çıkmıştır. Gerek uygulamaya gerekse son yıllarda yayınlanmış muhasebe ve finans kitaplarına baktığımızda fon akım tablosu, işletme sermayesi kaynak ve kaynak kullanım tablosu, net çalışma sermayesi değişim tablosu, işletme sermayesi değişim tablosu, yerini nakit akış tablosuna bırakmış bulunmaktadır. Bir işletmenin nakit akışlarına ilişkin bilgiler, finansal tablo kullanıcılarına, işletmenin nakit ve nakit benzeri yaratma yeteneğini ve işletmenin bu nakit akışlarını kullanma ihtiyacını değerlendirebilmelerinde dayanak oluşturması bakımından faydalıdır. Kullanıcıların aldığı ekonomik kararlar, işletmenin nakit ve nakit benzeri yaratma yeteneğinin ve söz konusu nakit ve nakit benzerlerinin yaratılma zamanlamasının ve kesinliğinin değerlendirilmesini gerektirmektedir. Nakit akış tablosu, işletmedeki para akışını özetleyerek hem geçmişin finansman politikasının değerlendirilmesinde hem de geleceğe yönelik nakit planlamasının yapılmasında yönetime ve ilgili taraflara önemli bilgiler sunar. Nakit akış tablosunda döneme ilişkin nakit akışları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde raporlanır (TMS 7, Md. 10). Döneme ilişkin nakit akışlarının işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak sunulduğu Nakit Akış Tablosunu Tablo 1.8 de görebilirsiniz. Bu sınıflandırma ile işletmenin finansal durumu, nakit ve nakit benzerlerine ilişkin sağlanan bilgiler, işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesinde kullanılır. Tablo 1.8: Nakit AkışTablosu (TMS 7 ye göre) A. Olağan İşletme Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Girişleri ve Çıkışları Olağan İşletme Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Girişleri Mal Satışı ve Müşteri Hizmetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri Borç ve Faiz Tahsilâtları Temettü Gelirleri Olağan İşletme Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışları Maaş ve Ücret Ödemeleri Borç ve Faiz Ödemeleri Nakit Esaslı Faaliyet Giderleri Vergi Ödemeleri B. İşletme Yatırım Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Girişleri Ve Çıkışları Yatırım Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Girişler Nakit Karşılığı Sabit Kıymet Satışı Nakit Karşılığı Menkul Değer Satışı Yatırım Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışlar Nakit Karşılığı Satın Alınan Sabit Değerler Nakit Karşılığı Menkul Değer Alışı C. İşletme Finansman Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Girişleri ve Çıkışları Finansman Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Girişleri Sermaye Artışından Sağlanan Nakit Girişleri Kısa ve Uzun Vadeli Borçlardaki Artışlar Finansman Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışları İşletmenin Kendisine Ait Hisse Senetlerinin Nakit Karşılığı Satın alınması Kısa ve Uzun Vadeli Borç Ödemeleri Temettü Ödemeleri Nakit akış tablosunun düzenlenmesinde başlıca iki yöntem söz konusudur. Bu yöntemler direkt (brüt) yöntem ve endirekt (net kâr) yöntemidir. 12

17 Direkt yöntemde nakit akış tablosunun düzenlenmesinde bilanço ile gelir tablosundan yararlanılmakta ve gelir tablosu nakit akış tablosunun düzenleme çalışmalarının başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Direkt yöntemle hazırlanmış nakit akış tablosunun özelliği, nakit hesabının gelir tablosunun üst kalemi olan gelirle başlamasından kaynaklanmaktadır. Direkt yöntem belirli bir dönemdeki brüt nakit girişlerini, brüt nakit çıkışlarını, faiz ödemelerini ve alımlarını, vergi ödemelerini göstermektedir. Endirekt yöntem ise, net kâr ile faaliyet nakit akışı arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır. Endirekt yöntem faaliyetlerden sağlanan nakit girişleri ile yapılan ödemeleri ayrı ayrı göstermemekte, dönem sonucundan (dönem kârı veya zararı) hesaplamalara başlanmaktadır. Burada dönem kârı (zararı) başlangıç noktası olarak alınmakta ve bu tutara, nakit akısına neden olmayan amortisman giderleri, karşılık giderleri, duran varlık satış kârları veya zararları, itfa payları, döneme ilişkin peşin ödenmiş giderler tutarı ile pesin tahsil edilmiş gelirlerin döneme ilişkin payı eklenip veya çıkarılmakta; ayrıca gelir tablosunda yer alan gelir unsurlarından tahakkuk esasına göre kaydedilenler, yani henüz nakden tahsil edilmeyen tutarlar toplamdan çıkarılmakta, gider unsurlarından henüz ödenmeyenler toplama geri eklenmektedir. Böylece faaliyetlerden saglanan net nakit girişi veya faaliyetlerin neden oldugu net nakit kullanımı bulunmuş olmaktadır. Türkiye Muhasebe Standardı 7 (TMS 7) Nakit Akış Tabloları Bu Standardın amacı, işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerinden dönem boyunca elde edilen nakit akışlarını sınıflandıran nakit akış tablosu vasıtasıyla, bir işletmenin nakit ve nakit benzerlerindeki tarihi değişikliklere ilişkin bilgi sağlaması hususunu düzenlemektedir. İşletmeler bu standarda göre Nakit Akış Tablosu hazırlamalı ve finansal tabloların hazırlandığı her dönem için finansal tabloların ayrılmaz parçası olarak sunmalıdır. Ayrıca farklı bir sunuş şekli de MSUGT ye göre düzenlenen nakit akış tablosunun, nakit kaynaklarının ve kullanımlarının ayrı bölümler halinde sunulması olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre nakit akış tablosu, dönem içi nakit girişleri ve dönem içi nakit çıkışları ayrı olarak gösterilmektedir (Tablo 1.9). Buradan dönem sonu nakit mevcuduna ulaşılarak, dönem içinde ne kadar artış veya azalış olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 1.9: Nakit AkışTablosu (MSUGT a göre) İŞLETMESİNİN.YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 1. Satışlardan Elde Edilen Nakit a. Net Satışlar b. Ticari Alacaklardaki Azalışlar (+) c. Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) 2. Diğ. Faal. Ol. Gelir ve Kârlardan Dolayı Sağ.Nakit 3. Olağandışı Gelir ve Kârlardan Sağlanan Nakit 4. K. Vad. Yab. Kaynak. Artışlar. Sağ. Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan) a. Menkul Kıymet İhraçlarından b. Alınan Krediler c. Diğer Artışlar a. Menkul Kıymet İhraçlarından b. Alınan Krediler c. Diğer Artışlar 5. Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 6. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit 7. Diğer Nakit Girişleri 13

18 C. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 1. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları a. Satışların Maliyeti b. Stoklardaki Artışlar c. Ticari Borçlardaki Azalışlar d. Ticari Borçlardaki Artışlar(-) e. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler(-) f. Stoklardaki Azalışlar (-) 2. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları a. Araştırma ve Geliştirme Giderleri b. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri c. Genel Yönetim Giderleri 3. Diğ. Faal. Ol. Gider ve Zar. İlişkin Nakit Çıkışları a. Diğer Faaliyetlerle İlgili Gider ve Zararlar 4. Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 5. Olağandışı Gid. ve Zar. Dolayı Nakit Çıkışları a. Olağandışı Gider ve Zararlar 6. Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 7. Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan) a. Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri b. Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c. Diğer Ödemeler 8. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan) a. Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri b. Alınan Krediler Anapara Ödemeleri c. Diğer Ödemeler 9. Ödenen Vergi ve Benzerleri 10. Ödenen Temettüler 11. Diğer Nakit Çıkışları D. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C) E. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI (B-C) Özkaynak Değişim Tablosu Nakit akış tablosunu kısaca tanımlayınız. Özkaynak Değişim Tablosu, ilgili dönemde özkaynak kalemlerinde meydana gelen artış veya azalışları gösteren tablodur. Bu tablo işletme sahip ve ortaklarının yaptığı ilave yatırımları gösterir. Yani sermaye artırımı, yedek, fon ve kâr kalemlerindeki değişiklikler bu tablo yardımıyla finansal tablo kullanıcılarına aktarılır. Gelir tablosu işletmenin özkaynaklarında meydana gelen değişimleri göstermekte yeterli bilgi sağlamaz. Özkaynaklardaki değişiklikler kârdan meydana gelebileceği gibi bu değişiklikler kâr dışındaki diğer işlemlerden de meydana gelmiş olabilir. Özkaynak bir yandan işletmenin faaliyetlerini yürütmesi için gerekli olan kaynakları gösterirken diğer taraftan işletmeden alacaklı olanlara karşı bir güvence oluşturarak, yabancı kaynaklardan yararlanılmasına da olanak sağlar. Ayrıca işletmenin karşılaşacağı çeşitli risklere karşı da bir sigorta görevi üstlenmektedir. Bu tablonun biçimsel yapısı Tablo 1.10 da verilmiştir Tabloda özkaynak grubunu oluşturan ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş yıllara ait kârı-zararı, dönem net kâr-zarar 14

19 kalemlerinin her birinin dönem başı tutarını, dönem içinde kalemlerde meydana gelen artış ve azalışları ve dönem sonu kalanını ayrı ayrı gösterecek biçimde her bir özkaynak kalemi için birer sütun açılır ve her kalemin hareketi bu sütunda izlenir. Özkaynak işlemlerini artıran işlemler artı, azaltan işlemler parantez içinde gösterilerek eksi olarak dikkate alınır. Özkaynak kalemlerindeki artışlar ve azalışlar yatay kalemlerde belirtilerek ait olduğu sütuna ve özkaynaklar toplamı sütununa kaydedilir. Tablo 1.10: Özkaynak Değişim Tablosu (Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği) Açıklamalar Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Geçmiş Yıllar Kârı Dönem Net Kârı Özkaynaklar Toplamı Net Çalışma (İşletme) Sermayesi Değişim Tablosu Çalışma (işletme) sermayesi işletmenin günlük cari faaliyetleriyle yakından ilgili olup işletme sahipleri, yöneticileri ve kredi kurumları açısından önemlidir. İşletmenin bütün dönen varlıklarına Brüt Çalışma (İşletme) Sermayesi denir. Net çalışma (işletme) sermayesi ise dönen varlıklarla kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki farktır. Diğer bir anlatımla, net çalışma sermayesi, dönen varlıkların uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklarla finanse edilen; yani kısa vadeli yabancı kaynakları aşan kısmıdır. yabancı kaynaklar Net çalışma (işletme) sermayesi = Dönen Varlıklar Kısa vadeli Çalışma sermayesi, işletmenin faaliyetlerinin herhangi bir sıkıntıya düşmeden en iktisadi şekilde yürütülmesine imkan vermeli ve mali bir sıkıntı ile karşılaşmadan ani olarak ortaya çıkan ihtiyaçları ve zararları karşılayabilecek düzeyde olmalıdır. Çalışma sermayesinin yeterli olması, işletmeye önemli yararlar sağlamakla birlikte, çalışma sermayesi yetersizliği veya aşırı çalışma sermayesin bulunması kârlılık ve verimlilik üzerinde olumsuz etkiler yapar. Bir işletmenin çalışma sermayesi ihtiyacı genel olarak işletmenin faaliyet konusu ve türü, imalat ve satış için gerekli süre ve birim maliyetler, satış hacmi, satınalma ve satış şartları, stok devir hızı, alacak devir hızı, ekonomik konjonktür, dönen varlıkların değerinde düşme olasılığı, satışların yıl içindeki dağılımı, kullanılan teknoloji gibi faktörlere göre belirlenmektedir. Net çalışma sermayesi değişim tablosu, net çalışma sermayesinin oluşumunda yer alan dönen varlık ve kısa vadeli yabancı kaynak kalemlerindeki değişimi gösterir. Net çalışma sermayesi değişim tablosu, net çalışma sermayesindeki değişimin hangi dönen varlık ve kısa vadeli yabancı kaynak kalemine yansıdığını gösterir. Bu çerçevede dönen varlık ve kısa vadeli yabancı kaynak kalemlerindeki artış veya azalışlar hesaplanarak bunların net çalışma sermayesi üzerindeki etkileri ortaya konur. Net çalışma sermayesi değişim tablosunun düzenlenebilmesi için karşılaştırmalı bilançolara ihtiyaç vardır. MALİ ANALİZ AÇISINDAN FİNANSAL TABLOLAR Gerek temel finansal tablolar gerekse ek finansal tablolar işletmelerin iktisadi ve mali yapıları, faaliyet sonuçları, nakit akışları, fon akışları, özkaynaktaki değişmeler vb. konularda işletmeyle ilgili karar vericiler açısından önemli bilgiler sağlarlar. Bu finansal tablolarda yer alan veriler üzerinden yapılacak bazı analitik uygulamalar işletmeyle ilgili finansal yorum ve değerlendirmeler açısından daha anlamlı ve yararlı sonuçlar alınmasına katkıda bulunur. Bu analitik uygulamalar mali analiz kapsamında yürütülür. Mali analiz, bir işletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını, finansal performansını ve finansal yönden gelişimini değerlendirebilmek, gelişme yönünü ve büyüklüğünü öngörebilmek, geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilmek için finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin ve bunların zaman içerisinde gösterdiği eğilimlerin incelenmesini gerektirir. Finansal analist finansal tabloları hem işletmenin geçmişte yürüttüğü faaliyetlerinin sonucu olarak işletmenin başarımını değerlemek, hem de gelecekteki başarımının ne olacağını tahmin etmek için inceler. 15

20 Temel görevi işletmenin varlık ve kaynaklarını doğru bir şekilde yöneterek belirlenen hedefe güvenli bir şekilde ulaşmak olan yöneticiler, ancak doğru bir ekonomik ve finansal bir yapı ile hedefe ulaşmayı başarabilir ve amaçları gerçekleştirebilirler. Bunun için de geçmişle ilgili bilgilerden gelecekle ilgili ipuçları elde edilmesi gerekir. İşletmelerde finansal planlama ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi için mevcut ve olması gereken finansal yapının bilinmesine ihtiyaç vardır. Finansal durumla ilgili bilgilerin kaynağını da finansal tablolar oluşturur. Ancak bu tablolarda yer alan bilgilerin belirli teknikler kullanılarak analizi yapılmaz ise işletmenin iktisadi ve mali yapısı ile faaliyet sonuçlarını doğru anlama imkanı azalacaktır. Analiz ve yorumun hareket noktasını oluşturan finansal tablolardaki bilgilerin doğruluk ve güvenilirliği yapılacak analiz ve yorumların doğruluk ve güvenilirliğini de arttıracaktır. Finansal tabloların bağımsız denetimden geçmiş olması da bu açıdan önemli bir güvencedir. 16

TEKDÜZEN HESAP PLANI - I

TEKDÜZEN HESAP PLANI - I TEKDÜZEN HESAP PLANI - I MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI, MALİ TABLO DÜZENLEME İLKELERİ VE MALİ TABLOLAR DÜZENLEMENİN AMACI: Bu düzenleme; bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs

Detaylı

Dönem Sonunda Düzenlenmesi Gereken Mali Tablolar

Dönem Sonunda Düzenlenmesi Gereken Mali Tablolar Dönem Sonunda Düzenlenmesi Gereken Mali Tablolar OKAN ŞAKAR Eski Hesap Uzmanı Özet Mali tablolar; işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde sunulması, işletme ilgililerine

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET YÖNETİMİ

SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2865 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1822 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ (Ünite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8) Doç.Dr. Menderes TARCAN

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA-I

LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2549 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1519 LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA-I Yazarlar Prof.Dr. Semih Hüseyin TOKAY (Ünite 1, 2, 3, 8) Doç.Dr. Ali DERAN (Ünite 4,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3033 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1983 MALİYET ANALİZLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3033 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1983 MALİYET ANALİZLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3033 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1983 MALİYET ANALİZLERİ Yazarlar Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 1, 2, 4, 5) Doç.Dr. Kadir GÜRDAL (Ünite 3) Doç.Dr. Orhan ELMACI

Detaylı

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2531 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1502 BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Can Tansel TUĞCU (Ünite 1) Prof.Dr. Ekrem ERDEM (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. Faik

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1,5) Yrd.Doç.Dr. Çetin POLAT (Ünite 2,8) Öğr.Gör. Ekrem MERİÇ

Detaylı

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ

MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 1 MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 2 Mali Analiz, bir işletmenin mali durumunun ve mali yönden gelişmesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için, mali tablo kalemlerindeki değişikliklerin, kalemler arasındaki

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2852 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1809 PORTFÖY YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Turhan KORKMAZ (Ünite 1, 3, 4, 6, 7, 8) Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 2) Prof.Dr. Güven

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 1 FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 2 MUHASEBENİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Muhasebenin temel amacı bir işletmede ortaya çıkan ve

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) Doç.Dr. Metin COŞKUN (Ünite 4) Editör Prof.Dr.

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

Tebliğ. Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4

Tebliğ. Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; nakit akış tablolarına ilişkin

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2500 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1471 OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ Yazarlar Prof.Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Murat AZALTUN (Ünite 2)

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO:2539 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1510 MENKUL KIYMET YATIRIMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özlem SAYILIR (Ünite 1,3,6) Doç.Dr. Murat ERTUĞRUL (Ünite 2,4,5,8) Müjdat ULUTEKİN

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO:2539 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1510 MENKUL KIYMET YATIRIMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özlem SAYILIR (Ünite 1,3,6) Yrd.Doç.Dr. Murat ERTUĞRUL (Ünite 2,4,5,8) Müjdat

Detaylı

GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU

GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU YRD.DOÇ.DR. SERHAN GÜRKAN İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Bölümü ISF107 Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü ARY107 Uluslararası İşletmecilik Bölümü UIS107 1 GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU

Detaylı

Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi Mali Tablolar Analizi 1. Mali Analiz Kavramı Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları hatırlanacak olursa, analiz etme fonksiyonunun muhasebenin taraflarına bilgi sağlamada önemli bir adımdır. Muhasebeyi bir

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

ŞİRKETLER MUHASEBESİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2887 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1844 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Yazarlar Doç.Dr. Salim ŞENGEL (Ünite 1, 6, 7) Prof.Dr. Seval SELİMOĞLU (Ünite 2) Prof.Dr. Ercan BAYAZITLI

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI Haziran 2013 HAZIRLAYAN Doç. Dr. Murat AKBALIK i İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER... 1 1.1.

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

----------------- ---------------------

----------------- --------------------- T.C. ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KOBİ DANIŞMA BİRİMİ SORULARLA İŞLETME FİNASMANI Müge İşeri Istanbul, 2005 1 1. FİNANS FONKSİYONU NEDİR? İşletme amaçlarına yönelik

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı