MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİMATEMATİK II ANKARA 2006

2 Milli Eğitim Bakanlığıtarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih ve 269 sayılıkararıile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmişöğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler. Basılmışmodüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii ÖĞRENME FAALİYETİ MALİYET VE SATIŞHESAPLARI Maliyet Üzerinden Verilen Orana Göre Hesaplama Kâr ve Zarar TutarınıHesaplama Maliyet ve SatışFiyatınıHesaplama SatışÜzerinden Verilen Orana Göre Hesaplama Kâr ve Zarar TutarınıHesaplama Maliyet ve SatışFiyatınıHesaplama Kâr ya da Zarar Yüzdesini Hesaplama Maliyet Üzerinden Kâr ya da Zarar Yüzdesini Hesaplama SatışÜzerinden Kâr ya da Zarar Yüzdesini Hesaplama...16 UYGULAMA FAALİYETİ...20 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...21 PERFORMANS DEĞERLENDİRME...23 ÖĞRENME FAALİYETİ FAİZ HESAPLARI Basit Faiz Faiz TutarınıHesaplama Kapitali (sermaye, anapara) Hesaplama Faiz Fiyatını(Faiz Oranı) Hesaplama Müddeti (Süre - Vade) Hesaplama Baliğ Faiz Fiyatını(Faiz oranı) Hesaplama Kapitali (Anapara) Hesaplama Müddeti (vade-süre) Hesaplama Sabit Tam Bölen Metodu Faiz TutarınıHesaplama Müddeti (süre vade) Hesaplama Kapitali (sermaye anapara) Hesaplama...39 UYGULAMA FAALİYETİ...42 ÖLÇME DEĞERLENDİRME...43 PERFORMANS DEĞERLENDİRME...46 ÖĞRENME FAALİYETİ İSKONTO Dışİskonto İskonto (Faiz) TutarınıHesaplama İç İskonto İskonto (Faiz) TutarınıHesaplama...50 UYGULAMA FAALİYETİ...55 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...56 i

4 PERFORMANS DEĞERLENDİRME...57 MODÜL DEĞERLENDİRME...58 CEVAP ANAHTARLARI...61 ÖNERİLEN KAYNAKLAR...63 KAYNAKÇA...64 ii

5 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD 342PR0036 ALAN Pazarlama ve Perakende DAL/MESLEK Ortak Alan MODÜLÜN ADI Ticari Matematik II Ticari işlemlerinin hızlı, pratik ve doğru bir şekilde MODÜLÜN TANIMI yapılmasıyla ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. SÜRE 40/24 ÖN KOŞUL YETERLİK Ticari matematiği ve pazarlama aritmetiğini uygulamak Genel Amaç Her ortamda ticari işlemleri hızlı, pratik ve doğru bir şekilde yapabileceksiniz. MODÜLÜN AMACI Amaçlar Maliyeti ve satışıhesaplayabileceksiniz. Faiz hesaplarınıuygulayabileceksiniz. İskonto hesaplarınıuygulayabileceksiniz. EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Hesap makinesi, bilgisayar, kalem, silgi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Her faaliyet sonrasında o faliyetle ilgili değerlendirme sorularıile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı(uygulama, soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. iii

6 iv

7 GİRİŞ Sevgili Öğrenci, RİŞ Her işletmenin mal ve hizmetlerini müşterilerine sunabilmesi için harcadığıüretim faktörleri vardır. Satışa sunulan mal ve hizmet üzerinden elde edilecek kârın planlaması yapılırken mal ve hizmetin maliyetinin bilinmesi gerekir. Kâr oranlarıtespit edilirken kâra çeşitli faktörler etki etmektedir. Kişilerin ellerinde bulunan paralarınıhangi yatırım aracında kullanmasıgerektiği konusunda alternatifler bulunmaktadır. Bunlardan biri de faizdir. Dönem sonlarında işletmeler mali tablolarınıoluşturuken, senede bağlıalacaklar ile senede bağlıborçlar, gerçek değerine çevrilmelidir. Bu durumda, işletmenin mali tabloları daha gerçekçi olacaktır. Burada yapacağımız çalışmalar sayesinde satılan malların kâr oranlarını, satış tutarlarını, maliyet tutarlarını, zarar oranlarını, faiz ile ilgili hesaplamaları, reeskont hesaplamalarınıkolayca yapabileceksiniz. 1

8 2

9 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 Her ortamda malın maliyetini ve satışfiyatını, kâr ya da zarar yüzdesini kolayca hesaplayabileceksiniz. ARAŞTIRMA ÖĞRENME FAALİYETİ-1 Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araştırmalar şunlardır: Ticari işletmeleri gezerek, malların maliyetlerini nasıl hesapladıklarını araştırınız. Kâr oranlarıtespit edilirken, nelere dikkat edildiğini öğreniniz. İndirimli satışlarda ya da zararına yapılan satışlarda, nelerin etkili olduğunu araştırınız. 1. MALİYET VE SATIŞHESAPLARI Bir malın satışındaki para miktarına o malın fiyatıdenir. İşletmelerde satılan ürünlerin çeşitli fiyatlarıvardır. AlışFiyatı: Alınan mal için satıcıya ödenen fiyata, alışfiyatıdenir. Maliyet Fiyatı: Alınan malın alışfiyatına, mal satılıncaya kadar yapılan masrafların eklenmesi suretiyle elde edilen fiyatıdır. Bu fiyata mal oluşfiyatıda denir. Bu masraflara, taşıma göderleri, sigorta giderleri, gümrük giderleri, komisyon giderleri, depolama giderleri, personel ücretleri gibi giderler örnek olarak gösterilebilir. Her işletmenin, kendi faaliyet konusunu oluşturan mal veya hizmetleri elde edebilmek için harcadığıçeşitli üretim faktörlerinin para ile ölçülen değeri de malın maliyeti olarak tanımalanabilir. Maliyet Fiyatı= AlışFiyatı+ Giderler SatışFiyatı: Malın satışından elde edilen tutardır. SatışFiyatı= Maliyet Fiyatı+ Kâr (Kârlısatış) SatışFiyatı= Maliyet Fiyatı- Zarar (Zararlısatış) Kâr = SatışFiyatı- Maliyet Fiyatı 3

10 Resim 1.1: Fiyatların doğru belirlenmesi tüketicileri mutlu eder Malların satışındaki kâr oranıbelirlenirken, malın maliyet fiyatıveya satışfiyatıesas alınır. Hesaplamalar, maliyet üzerinden verilen orana göre ya da satışüzerinden verilen orana göre olmak üzere iki şekilde yapılacaktır. Resim 1.2: Pazarda satılan bazımallar 4

11 1.1. Maliyet Üzerinden Verilen Orana Göre Hesaplama Malın maliyet fiyatıesas alınarak yapılan hesaplamalardır. Satılan malın maliyet fiyatı 100 kabul edilir. Kâr payıeklenip, zarar payıçıkârtılarak satışfiyatıbulunur. Maliyet fiyatıile satışfiyatıarasındaki olumlu fark kâr, olumsuz fark ise zarar tutarıdır. Kârlısatış: Maliyet Fiyatı + kâr = SatışFiyatı Kâr = SatışFiyatı Örnek: Maliyet üzerinden %25 kâr ile satışolmasıhalinde Maliyet Fiyatı + kâr = SatışFiyatı = 125 Zararlısatış: Maliyet Fiyatı - Zarar = SatışFiyatı Zarar = SatışFiyatı Örnek: Maliyet üzerinden %15 zarar ile satış Maliyet Fiyatı - Zarar = SatışFiyatı = 85 Burada verilen formüller, maliyet üzerinden hesaplanacak olan kâr tutarı, zarar tutarı, maliyet fiyatıve satışfiyatının hesaplanmasında kullanılacaktır Kâr ve Zarar TutarınıHesaplama Satılan bir malda elde edilen kâr ya da uğranılan zarar tutarının hesaplanmasıdır. Bu hesaplamalar yapılırken, yukârıda verilen doğru orantıformülleri kullanılacaktır. 5

12 Örnek 1: Maliyet üzerinden %15 kârla 600 YTL ye satılan malın, kâr tutarınıhesaplayalım. Maliyet Fiyatı + kâr = SatışFiyatı = 115 X = 600 Buradan; SatışFiyatı Kâr X 600 x 15 X = = YTL kâr 115 Örnek 2: 300 YTL maliyeti olan bir mal, maliyet üzerinden %20 kârla satılmıştır. Kâr tutarını hesaplayalım. Maliyet Fiyatı Kâr X 300 x 20 X = = 60 YTL kâr 100 Örnek 3: 800 YTL maliyetindeki mal, maliyet fiyatıüzerinden %10 zararla satılmıştır. Zarar tutarınıhesaplayalım. Maliyet Fiyatı - Zarar = SatışFiyatı = X Buradan; Maliyet Fiyatı Zarar X 800 x 10 X = = 80 YTL zarar 100 6

13 Örnek 4: Maliyet üzerinden %30 zararla 250 YTL ye satılan maldaki zarar tutarını hesaplayalım. Maliyet Fiyatı - Zarar = SatışFiyatı = 70 X = 250 Buradan; SatışFiyatı Zarar X 250 x 30 X = = YTL zarar Maliyet ve SatışFiyatınıHesaplama Satılan bir malın maliyet fiyatının ya da satışfiyatının hesaplanmasıdır. Önceki bölümlerde maliyet ve satışfiyatlarının nasıl hesaplanmasıgerektiği ile ilgili formüller verilmişti. Örnek 1: Maliyet üzerinden % 25 kârla YTL ye satılan malın maliyet fiyatını hesaplayalım. Maliyet Fiyatı + kâr = SatışFiyatı = 125 X = Buradan; SatışFiyatı Maliyet Fiyatı X x 100 X = = 450 YTL maliyet fiyatı 125 7

14 Örnek 2: YTL maliyetindeki mal, maliyet üzerinden % 20 kârla satılmıştır. Malın satış fiyatınıhesaplayalım. Maliyet Fiyatı + kâr = SatışFiyatı = = X Buradan; Maliyet Fiyatı SatışFiyatı X x 120 X = = YTL satışfiyatı 100 Örnek 3: Maliyet üzerinden % 30 zararla 250 YTL ye satılan malın maliyet fiyatını hesaplayalım. Maliyet Fiyatı - Zarar = SatışFiyatı = 70 X = 250 Buradan; SatışFiyatı Maliyet Fiyatı X 250 x 100 X = = YTL maliyet fiyatı 70 Örnek 4: Maliyet fiyatı230 YTL olan mal, maliyet üzerinden % 20 zararla satılmıştır. Malın satışfiyatınıhesaplayalım. Maliyet Fiyatı - Zarar = SatışFiyatı = = X 8

15 Buradan; Maliyet Fiyatı SatışFiyatı X 230 x 80 X = = 184 YTL satışfiyatı SatışÜzerinden Verilen Orana Göre Hesaplama Satılan malın satışfiyatı100 kabul edilir. Kâr payıçıkârtılılır, zarar payıeklenerek maliyet fiyatıbulunur. KârlıSatış SatışFiyatı - Kâr = Maliyet Fiyatı Kâr = Maliyet Fiyatı Örnek: (Kârlı) Satışüzerinden %35 kâr ile satışolmasıhalinde; SatışFiyatı - Kâr = Maliyet Fiyatı = 65 ZararlıSatış SatışFiyatı + Zarar = Maliyet Fiyatı Zarar = Maliyet Fiyatı Örnek: (Zararlı) Satışüzerinden %22 zararlısatışolmasıhalinde; SatışFiyatı + Zarar = Maliyet Fiyatı = 122 Burada verilen formüller satışüzerinden hesaplanacak olan kâr tutarı, zarar tutarı, maliyet fiyatıve satışfiyatının hesaplanmasında kullanılacaktır. 9

16 Kâr ve Zarar TutarınıHesaplama Satılan bir malda elde edilen kâr ya da uğranılan zarar tutarının hesaplanmasıdır. Hesaplamalarda satışfiyatı100 alınmalı, kâr yüzdesi çıkârılıp zarar yüzdesi eklenerek maliyet fiyatıbulunmalıdır. Örnek 1: 390 YTL ye satılan malda, satışüzerinden % 20 kâr elde edilmiştir. Kâr tutarını bulalım. SatışFiyatı - Kâr = Maliyet Fiyatı = X Buradan; SatışFiyatı Kâr X 390 x 200 X = = 78 YTL kâr tutarı 100 Örnek 2: Maliyet fiyatı330 YTL olan mal, satışüzerinden %25 kârla satılmıştır. Kâr tutarını hesaplayalım. SatışFiyatı - Kâr = Maliyet Fiyatı = 75 X = 330 Buradan; Maliyet Fiyatı Kâr X 330 x 25 X = = 110 YTL kâr tutarı 75 10

17 Örnek 3: Maliyet fiyatı800 YTL olan mal, satışüzerinden %20 zararla satılmıştır. Zarar tutarını hesaplayalım. SatışFiyatı + Zarar = Maliyet Fiyatı = 120 X = 800 Buradan; Maliyet Fiyatı Zarar X 800 x 20 X = = YTL zarar tutarı 120 Örnek 4: Satışüzerinden %5 zararla 600 YTL ye satılan malın zarar tutarınıhesaplayalım. SatışFiyatı + Zarar = Maliyet Fiyatı = X Buradan; SatışFiyatı Zarar X 600 x 5 X = = 30 YTL zarar tutarı Maliyet ve SatışFiyatınıHesaplama Satılan bir malın maliyet fiyatının ya da satışfiyatının hesaplanmasıdır. Önceki bölümlerde maliyet ve satışfiyatlarının nasıl hesaplanmasıgerektiği ile ilgili formüller verilmişti. 11

18 Şekil 1.1: Satışlarda maksimum kâr hedeflenir Örnek 1: Maliyet fiyatı400 YTL olan bir mal, satışüzerinden %20 kârla satılmıştır. Satış fiyatınıhesaplayalım. SatışFiyatı - Kâr = Maliyet Fiyatı = 80 X = 400 Buradan; Maliyet Fiyatı SatışFiyatı X 400 x 100 X = = 500 YTL satıştutarı 80 Örnek 2: Satışüzerinden %15 kârla 350 YTL ye satılan malın maliyet fiyatınıhesaplayalım. SatışFiyatı - Kâr = Maliyet Fiyatı = = X Buradan; SatışFiyatı Maliyet Fiyatı X 350 x 85 X = = YTL maliyet tutarı

19 Örnek 3: Satışfiyatı900 YTL olan bir mal, satışüzerinden % 10 zararla satılmıştır. Maliyet fiyatınıhesaplayalım. SatışFiyatı + Zarar = Maliyet Fiyatı = = X Buradan; SatışFiyatı Maliyet Fiyatı X 900 x 110 X = = 990 YTL maliyet fiyatı 100 Örnek 4: Maliyet fiyatı280 YTL olan takım elbise (mal), satılmıştır. Satışfiyatınıbulalım. satışüzerinden %30 zararla SatışFiyatı + Zarar = Maliyet Fiyatı = 130 X = 280 Buradan; Maliyet Fiyatı SatışFiyatı X 280 x 100 X = = YTL malın satışfiyatı 130 Örnek 5: SatıcıAydın Bey, kg fiyatını16 YTL den aldığışekerlemeleri, 100 gr. lık paketler halinde satacaktır. Her paket için 15 YKR. (0.15 YTL) paketleme masrafıyapılmaktadır. SatıcıAydın Bey satışüzerinden %30 kâr elde etmek istiyor. 1 paket şekerlemenin satış fiyatıkaç YTL olmalıdır? 100 gr şekerlemenin maliyeti: gr şekerleme 16 YTL ise 100 gr şekerleme x YTL 13

20 100 x 16 X = = 1.60 YTL gram şekerlemenin paketleme ile birlikte maliyeti = = 1.75 YTL SatışFiyatı - Kâr = Maliyet Fiyatı = 70 X X = 1.75 Buradan; Maliyet Fiyatı SatışFiyatı X 1.75 x 100 X = = 2.50 YTL satışfiyatıolmalı 70 Örnek 6: Maliyet üzerinden %20 kârla satışyapılırken, satışfiyatıüzerinden %20 indirim yapılarak 400 YTL ye satılan malın maliyet fiyatıkaç YTL dir? SatışFiyatı - İndirim = İndirimden sonraki SatışFiyatı = 80 X = 400 İndirimden sonraki SatışFiyatı SatışFiyatı X 400 x 100 X = = 500 YTL indirimden önceki satışfiyatı 80 Malın Maliyet Fiyatıise; Maliyet Fiyatı + kâr = SatışFiyatı = 120 X =

21 Buradan; SatışFiyatı Maliyet Fiyatı X 500 x 100 X = = YTL maliyet fiyatı Kâr ya da Zarar Yüzdesini Hesaplama Yapılan satışlarda % kaç kâr elde edildiğinin ya da % kaç zarara uğranıldığının hesaplanmasıdır Maliyet Üzerinden Kâr ya da Zarar Yüzdesini Hesaplama Maliyet üzerinden hesaplamalar yapılırken, kullanılacak olan formülümüzü hatırlayalım. Kârlısatış: Maliyet Fiyatı + kâr = SatışFiyatı Kâr = SatışFiyatı Zararlısatış: Maliyet Fiyatı - Zarar = SatışFiyatı Zarar = SatışFiyatı Örnek 1: Maliyet fiyatı400 YTL olan bir mal, 560 YTL ye satılmıştır. Maliyet üzerinden % kaç kâr elde edilmiştir? SatışFiyatı - Maliyet Fiyat = Kâr =

22 Maliyet Fiyatı kâr X 100 x 160 X = = 40 yani % 40 oranında kârlısatışyapılmıştır. 400 Örnek 2: Maliyet fiyatı260 YTL, satışfiyatı140 YTL olan bir malda, maliyet üzerinden % kaç zarara uğranılmıştır? Maliyet Fiyatı - SatışFiyat = Zarar = 120 Maliyet Fiyatı Zarar X 100 x 120 X = = yani % oranında zararlısatışyapılmıştır. 260 Örnek 3: 50 YTL kârla 380 YTL ye satılan bir mal, maliyet üzerinden % kaç kârla satılmıştır? SatışFiyat Kâr = Maliyet Fiyatı = 330 Maliyet Fiyatı Kâr X 100 x 50 X = = yani % oranında kârlısatışyapılmıştır SatışÜzerinden Kâr ya da Zarar Yüzdesini Hesaplama Satışüzerinden hesaplamalar yapılırken kullanılacak olan formülümüzü hatırlayalım. 16

23 KârlıSatış SatışFiyatı - Kâr = Maliyet Fiyatı Kâr = Maliyet Fiyatı ZararlıSatış SatışFiyatı + Zarar = Maliyet Fiyatı Zarar = Maliyet Fiyatı Örnek 1: 70 YTL zararla 230 YTL ye satılan mal, satışüzerinden % kaç zararla satılmıştır? SatışFiyatı Zarar X 100 x 70 X = = yani % oranında zararlısatışyapılmıştır. 230 Örnek 2: Maliyet fiyatı300 YTL olan bir mal, 390 YTL ye satılmıştır. Satışüzerinden % kaç kâr elde edilmiştir? SatışFiyatı - Maliyet Fiyat = Kâr = 90 SatışFiyatı kâr X 100 x 90 X = = yani % oranında kârlısatışyapılmıştır. 390 Örnek 3: 340 YTL ye satılan malın maliyet fiyatı400 YTL dir. Satışüzerinden % kaç zarar edilmiştir? Maliyet Fiyatı - SatışFiyat = Zarar = 60 17

24 SatışFiyatı Zarar X 100 x 60 X = = yani % oranında zararlısatışyapılmıştır. 340 Örnek 4: 420 YTL maliyetindeki bir mal 580 YTL ye satılmıştır. a) Maliyet üzerinden % kaç kâr elde edilmiştir? b) Satışüzerinden % kaç kâr elde edilmiştir? SatışFiyatı - Maliyet Fiyat = Kâr = 160 a) Maliyet Fiyatı kâr X 100 x 160 X = = yani maliyet üzerinden % oranında kârlı 420 satışyapılmıştır. b) SatışFiyatı kâr X 100 x 160 X = = yani satışüzerinden % oranında kârlısatış 580 yapılmıştır. Buradan da şu anlaşılıyor. Bu malın satışında maliyet üzerinden %38.10 oranında kâr elde edilirken satışüzerinden %27.59 oranında kâr elde edilmiştir. Örnek 5: 700 YTL maliyetindeki bir mal 500 YTL ye satılmıştır. a) Maliyet üzerinden % kaç zararla satılmıştır? b) Satışüzerinden % kaç zararla satılmıştır? Maliyet Fiyatı - SatışFiyat = Zarar =

25 a) Maliyet Fiyatı Zarar X 100 x 200 X = = yani maliyet üzerinden % oranında 700 zararına satışyapılmıştır. b) SatışFiyatı Zarar X 100 x 200 X = = 40 yani satışüzerinden % 40 oranında zararına satış 500 yapılmıştır. Buradan da şu anlaşılıyor. Bu malın satışında maliyet üzerinden %28.57 oranında zarar edilirken, satışüzerinden %40 oranında zarar edilmiştir. Resim 1.3: Şeritli hesap makinesi 19

26 UYGULAMA UYGULAMAFAALİYETİ İşlem Basamakları Maliyet ya da satışfiyatıeşitliğini hazırlayınız. Maliyet üzerinden çözümlerde doğru orantıdenklemini hazırlayınız. Satışüzerinden çözümlerde doğru orantıdenklemini hazırlayınız. Öneriler Verilen soruyu dikkatli okuyunuz. Önceki sayfalarda çözülen örnekleri inceleyiniz. Hatasız davranmaya özen gösteriniz. Maliyet fiyatının 100 olduğunu, kâr yüzdesinin eklenip zarar yüzdesinin çıkârılarak satışfiyatının bulunduğunu unutmayınız. Hatasız davranmaya özen gösteriniz. Satışfiyatının 100 olduğunu, kâr yüzdesinin çıkârılıp zarar yüzdesinin eklenerek maliyet fiyatının bulunduğunu unutmayınız. İşlemi çözünüz. Problemleri çözerken acele etmeyiniz. Bölme işleminde önce pay kınsımıbulun. Sonra da payda kısınıbulup bölme işlemini yapınız. İşlemlerinizde hesap makinesi kullanınız. Yaptığınız işlemleri kontrol ediniz. Hatanız varsa Öğrenme Faaliyeti 1 i tekrar inceleyiniz. 20

27 ÖLÇMEVE VE DEĞERLENDİRME OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 1. Maliyet fiyatı50 YTL olan bir mal, 40 YTL ye satılmıştır. A) Maliyet üzerinden % kaç zarar ile satılmıştır? B) Satışüzerinden % kaç zarar ile satılmıştır? 2. Maliyet üzerinden %20 kârla satılan bir malın maliyet fiyatı500 YTL dir. A) Satışfiyatınıbulunuz. B) Kaç lira kâr elde edilmiştir? 3. Bir mal, %25 indirim yapılarak 800 YTL ye satılmıştır. İndirim yapılmadan önceki fiyatıkaç liradır? 4. Satışüzerinden %40 kârla satılan malın satışfiyatı700 YTL dir. Maliyet fiyatıkaç YTL dir? YTL kâr elde edilen bir satışta, satışüzerinden %10 kâr elde edilmiştir. Satışfiyatı kaç YTL dir? YTL ye satılan bir malda zarar edilmiştir. Hâlbuki bu mal YTL ye satılsa idi %12 kâr elde edilecekti. A) Bu malın satışında maliyet üzerinden % kaç zarar edilmiştir? B) Zarar tutarıkaç YTL dir? 7. İşletmemiz, müşterisi MN Ticaret Limited Şirketine bir malımaliyet üzerinden %15 kârla satıyor. MN Ticaret Limited Şirketi de müşterisi Merve Hanıma aynımalısatış üzerinden %25 kârla satıyor. Şayet işletmemiz bu malıaynıfiyata (MN Ticaret Limited Şirketi nin sattığıfiyat) Merve hanıma satmışolsaydı, maliyet üzerinden % kaç kârla satmışolurdu? A) %60 B) %43 C) %53.33 D) %58 8. Maliyeti 180 YTL olan takım elbise, 150 YTL ye satılmıştır. Satışüzerinden zarar oranınıhesaplayınız. A) %18 B) %20 C) %22 D) %24 21

28 9. Satışfiyatıüzerinden %30 kârla, 320 YTL ye satılan malın kâr tutarınıhesaplayınız. A) 96 YTL B) 90 YTL C) 85 YTL D) 110 YTL YTL ye satılan mal, maliyet üzerinden %22 kârla satılmıştır. Bu malın maliyet fiyatıkaç liradır? A) 200 YTL B) 240 YTL C) 220 YTL D) YTL 11. Maliyet üzerinden %20 kârla 240 YTL ye satılan mal, satışüzerinden %20 kârla satılmak istenirse, kaç YTL ye satılmalıdır? A) 240 YTL B) 250 YTL C) 260 YTL D) 270 YTL 12. Satışüzerinden %20 kârla satılan malın maliyeti 240 YTL dir. Elde edilen kâr tutarı kaç YTL dir? A) 50 YTL B) 80 YTL C) 60 YTL D) 70 YTL DEĞERLENDİRME Cevaplarınızıcevap anahtarıile kârşılaştırınız. Doğru cevap sayınızıbelirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlışcevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konularıfaaliyete dönerek tekrar inceleyiniz Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 22

29 PERFORMANS DEĞERLENDİRME Öğrenme faaliyeti ile kazandılğınız beceriyi aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır Maliyet ve satışkavramlarınıanladınız mı? Maliyet üzerinden hesaplama yaparken kurulacak olan formülde, maliyet fiyatının 100 alındığınıbiliyor musunuz? Satışfiyatı100 olarak alınmışise, hesaplama satışüzerinden mi yapılıyor? 100 den kâr yüzdesi çıkârılıp maliyet fiyatıbulunuyor ise bu işlemde satışfiyatının esas alındığınıbiliyor musunuz? Kurulan bir doğru orantıda, maliyet fiyatı100, satışfiyatı130 yazılmış ise, maliyet üzerinden %30 kâr elde edilen bir satışın hesaplamasımı yapılmaktadır? 100 den zarar oranıçıkârılarak satışfiyatıbulunuyor ise, maliyet üzerinden zarar edilmesi ile ilgili işlemin yapılmak istendiğini anlıyor musunuz? Satılan bir malın kâr yüzdesi hesaplanırken maliyet fiyatıesas alınır ise kâr yüzdesi küçük, satışfiyatıesas alınır ise kâr yüzdesi yüksek mi çıkâr? DEĞERLENDİRME Yapılan değerlendirme sonunda Hayır cevaplarınızıbir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız Öğrenme Faaliyeti 1 i tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamıevet ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 23

30 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Faiz ile ilgili işlemleri kolayca yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Çevrenizdeki bankalara giderek faiz hesaplamalarıile ilgili bilgi alınız. 2. FAİZ HESAPLARI Faizin değişik şekillerde tanımlandığıgörülmektedir. Faiz: paranın kirasıdır. Faiz: Başkalarına ait paranın kullanılmasından dolayıödenen bedeldir. Faiz: Belirli tutarda bir paranın belirlenmişbir süre kullanılmasınedeniyle alınan kirasıdır. Faiz: elindeki sermayeyi bir süre için başkasına ödünç vermenin kârşılığısermaye sahibine ödenen bir bedeldir. Faiz hesaplamalarında kullanılan faiz oranı, 100 YTL nin 1 yılda getireceği kirasıdır. Örneğin; faiz oranı%20 ise 100 YTL nin 1 yıllık getirisi (faizi) 20 YTL dir. Bu faiz brüt faizdir. Bunun üzerinden belli oranlarda vergi kesintisi yapılmaktadır. Paranın kiraya verildiği süreye vade denilmektedir. Türk bankacılık sisteminde 1, 3, 6 ve 12 ay gibi vadeler kullanılmaktadır. Bu vadelerden az ya da bu vadelerin arasında yer alan vadeler de kullanılmaktadır. Buna kırık vade denir. Örneğin 25 gün, 55 gün vadeler kırık vadelerdir. Kırık vade çok yaygın kullanılmamakla birlikte, bazıbankaların 1 aydan az ve 1-3 ay arasıvadeleri kullandıklarıgörülmektedir. Faiz oranıkırık vadelerde biraz daha yüksek olabilir. 24

31 Faiz hesaplamalarıyapılırken iki yöntem kullanılmaktadır. Basit Faiz Bileşik Faiz Basit faiz hesaplamalarında hesaplanan faiz, anapara üzerinden hesaplanmaktadır. Faiz süresi genellikle 1 yıldan az ya da 1 yıldır. Bileşik faiz, hesaplanan faizlerin anaparaya eklenerek bulunan yeni tutar üzerinden faiz hesaplanmasısistemine dayanır. Vade sonunda hesaplanan faiz çekilmediği sürece anaparaya ilave edilir. Faiz, Anapara + Faiz üzerinden hesaplanır. Yani faizin de faizi hesaplanmaktadır. Özellikle, bir yıldan daha uzun süreli faiz hesaplamalarında bileşik faiz hesaplaması yapılmaktadır. Uygulamada faiz oranlarıyıllık olarak ifade edilir. Faiz tutarınıhesaplamanan yanında, vade, faiz oranı, anaparanında hesaplanması gerekebilir. Esas formülden hareket ederek bu değerleri hesaplayan formül bulunabilir. Resim 2.1: Bir banka girişi Faiz hesaplamalarında kullanılan semboller şöyledir: K = Kapital, başlangıç sermayesi, anapara, sermaye, bankaya faizlendirilmek üzere yatırılan para n t = Vade, süre, kapitalin faizde kalacağısüre, (gün, ay, yıl olarak) = Faiz oranı, faiz fiyatı F = Faiz tutarı 25

32 2.1. Basit Faiz Basit faiz hesaplamalarında hesaplanan faiz, anapara üzerinden hesaplanmaktadır. Ticari hesaplamalarda yıl, 360 gün olarak kullanılacaktır Faiz TutarınıHesaplama Vade sonunda elde edilecek faiz tutarının hesaplanmasıdır. Vade gün, ay ve yıl olabilir. Bu durumda formüllerde de değişiklik olmaktadır. Formülleri şöyle yazabiliriz: F = F = F = K x n x t K x n x t K x n x t 100 günlük faiz formülü aylık faiz formülü yıllık faiz formülü Örnek 1: YTL anaparanın, % 6 dan 3 aylık faiz tutarınıhesaplayalım. Vade ay olduğu için, aylık faiz formülü kullanılmalıdır. K = YTL, n = 3 ay, t = % 6, F =? K x n x t x 3 x 6 F = = = 60 YTL 3 aylık faiz tutarı Örnek 2: 800 YTL anaparanın,% 9 dan 120 günlük faiz tutarınıhesaplayalım. Vade gün olduğu için, günlük faiz formülü kullanılmalıdır. K = 800 YTL, n = 120 gün, t = % 9, F =? K x n x t 800 x 120 x 9 F = = = 24 YTL 120 günlük faiz tutarı

33 Örnek 3: Bankaya YTL 1 yıllık süreyle faize verilmiştir. Faiz oranı%22. faiz tutarını hesaplayalım. Vade yıl olduğu için, yıllık faiz formülü kullanılmalıdır. K = YTL, n = 1 yıl, t = % 22, F =? K x n x t x 1 x 22 F = = = 440 YTL 1 yıllık faiz tutarı Kapitali (sermaye, anapara) Hesaplama Faize yatırılan anapara (kapital-sermaye) tutarının hesaplanmasıdır. Vade gün, ay ve yıl olabilir. Bu durumda formüllerde de değişiklik olmaktadır. Formülleri şöyle yazabiliriz: K = K = K = x F n x t x F n x t 100 x F n x t günlük faize göre kapital formülü aylık faize göre kapital formülü yıllık faize göre kapital formülü Örnek 1: 120 günde % 6 dan 60 YTL faiz getiren kapitali hesaplayalım. Vade gün olduğu için, günlük faize göre kapital bulan formül kullanılmalıdır. n = 120 gün, t = % 6, F = 60 YTL, K =? x F x 60 K = = = YTL anapara tutarı n x t 120 x 6 Örnek 2: % 9 dan YTL faizi 5 ayda getiren anaparayıhesaplayalım. 27

34 Vade ay olduğu için, aylık faize göre kapital bulan formül kullanılmalıdır. n = 5 ay, t = % 9, F = YTL, K =? x F x K = = = 700 YTL anapara tutarı n x t 5 x 9 Örnek 3: 1 yıllık vade sonunda % 7 den 42 YTL faiz getiren kapitali hesaplayalım. Vade yıl olduğu için, yıllık faize göre kapital bulan formül kullanılmalıdır. n = 1 yıl, t = % 7, F = 42 YTL, K =? 100 x F 100 x 42 K = = = 600 YTL kapital tutarı n x t 1 x Faiz Fiyatını(Faiz Oranı) Hesaplama Faize verilen anaparanın faiz oranının hesaplanmasıdır. Vade gün, ay ve yıl olabilir. Bu durumda formüllerde de değişiklik olmaktadır. Formülleri şöyle yazabiliriz: t = t = t = x F K x n x F K x n 100 x F K x n günlük faiz oranıformülü aylık faiz oranıformülü yıllık faiz oranıformülü Örnek 1: 3 ay sürede 500 YTL faiz getiren sermaye tutarı YTL dir. Faiz oranı% kaçtır? Vade ay olduğu için, aylık faiz oranıformülü kullanılmalıdır. F = 500 YTL, n = 3 ay, K = YTL, t =? 28

35 1 200 x F x 500 t = = = 6.06 yani % 6.06 faiz oranı K x n x 3 Örnek 2: 150 günde YTL faiz getiren anapara tutarı540 YTL dir. Faiz oranı% kaçtır? Vade gün olduğu için, günlük faiz oranıformülü kullanılmalıdır. F = YTL, n = 150 gün, K = 540 YTL, t =? x F x 500 t = = = 6 yani % 6 faiz oranı K x n 540 x 150 Örnek 3: 1 yılda 224 YTL faiz getiren anapara tutarı2 800 YTL dir. Faiz oranı% kaçtır? Vade yıl olduğu için, yıllık faiz oranıformülü kullanılmalıdır. F = 224 YTL, n = 1 yıl, K = YTL, t =? 100 x F 100 x 224 t = = = 8 yani % 8 faiz oranı K x n x Müddeti (Süre - Vade) Hesaplama Faize verilen paranın vadesinin hesaplanmasıdır. İstenen vade gün, ay ve yıl olabilir. Bu durumda formüllerde de değişiklik olmaktadır. Formülleri şöyle yazabiliriz: x F n = gün sayısınıbulan formül K x t n = x F K x t ay sayısınıbulan formül 100 x F n = yıl sayısınıbulan formül K x t 29

36 Örnek 1: Bir kimse tarafından bankaya yatırılan 660 YTL, %12 faiz oranıüzerinden 33 YTL faiz getirmiştir. Bu para bankada kaç gün kalmıştır? Vadeyi gün olarak hesaplayan formül kullanılmalıdır. K = 660 YTL, F = 33 YTL, t = %12, n =? x F x 33 n = = = 150 gün vade K x t 660 x 12 Örnek 2: % 6 dan bankaya yatırılan para YTL dir. Getirdiği faiz tutarıise 60 YTL dir. Bu paranın vadesi kaç aydır? Vadeyi ay olarak bulan formül kullanılmalıdır. K = YTL, F = 60 YTL, t = %6, n =? x F x 60 n = = = 3 ay vade K x t x 6 Örnek 3: 600 YTL faizi YTL anapara getirmiştir. Eaiz oranı% 4 tür. Bu para kaç yıl faizde kalmıştır? Vadeyi yıl olarak hesaplayan formül kullanılmalıdır. K = YTL, F = 600 YTL, t = % 4, n =? 100 x F 100 x 600 n = = = 2 yıl vade K x t x 4 30

37 Kullandığmız formülleri bir tabloda toplayalım İSTENEN GÜN AY YIL FAİZ TUTARI F = K x n x t K x n x t F = F = K x n x t 100 ANAPARA K = x F n x t K = x F n x t K = 100 x F n x t FAİZ ORANI t = x F K x n t = x F K x n t = 100 x F K x n VADE n = x F K x t n = x F K x t n = 100 x F K x t Şekil 2.1: Faiz formülleri tablosu 31

38 2.2. Baliğ Sermaye (anapara) ile faiz tutarının toplanmasısonucu bulunan değere baliğdenir. B ile gösterilir. B = Sermaye (Anapara) + Faiz tutarı İç faiz hesap metodu da denir. Baliğverilmesi halinde, faiz oranı(faiz fiyatı), anapara ve vade de hesaplanabilir Faiz Fiyatını(Faiz oranı) Hesaplama Faize verilen anaparanın faiz oranının hesaplanmasıdır. Vade gün, ay ve yıl olabilir. Bu durumda formüllerde de değişiklik olmaktadır. Formülleri şöyle yazabiliriz: t = t = x (B - K) K x n x (B - K) K x n günlük faiz oranıformülü aylık faiz oranıformülü 100 x (B - K) t = yıllık faiz oranıformülü K x n Örnek 1: 120 günde 900 YTL ye baliğolan sermaye 750 YTL dir. Faiz fiyatı(oranı) % kaçtır? Verilen süre gün olduğu için, günlük faiz oranıformülü kullanılmalıdır. B = 900 YTL, K = 750 YTL, n = 120 gün, t =? x (B - K) x ( ) x 150 t = = = K x n 750 x = 60 yani % 60 faiz oranı 32

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ MATEMATİK II 342PR0036 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN MESLEKİ HESAPLAMALAR Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

FİNANSAL HESAPLAMALAR

FİNANSAL HESAPLAMALAR FİNANSAL HESAPLAMALAR Finansal değerlendirmelerin tutarlı ve karşılaştırmalı olabilmesinin yanı sıra kullanılan kaynakların maliyet, yapılan yatırımların alternatif getiri analizlerini yapabilmek amacıyla;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

BÖLÜM 1 BASİT İÇ FAİZ

BÖLÜM 1 BASİT İÇ FAİZ BÖLÜM 1 BASİT İÇ FAİZ 1-) Ne kadar para 100 günde aylık %3 faiz oranından 200 TL faiz getirir? 2-) Yıllık %40 faiz üzerinden 9 ayda 500 TL faiz getiren anapara kaç TL dir? 3-) Bir anapara aylık yüzde kaç

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI BİLGİSAYARDA DÖKÜMAN HAZIRLAMA ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ CAM VE CAM ÇITASI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TEMEL MESLEKİ HESAPLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

FİNANSMAN MATEMATİĞİ

FİNANSMAN MATEMATİĞİ FİNANSMAN MATEMATİĞİ Serbest piyasa ekonomisinde, sermayeyi borç alan borç aldığı sermayenin kirasını (faizini) öder. Yatırımcı açısından faiz yatırdığı paranın geliridir. Başlangıçta yatırılan para ise

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC ORTA KAYIT ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Finans Matematiği. Paranın zaman değeri Faiz kavramı Gelecek ve Şimdiki Değer Anüiteler İskonto

Finans Matematiği. Paranın zaman değeri Faiz kavramı Gelecek ve Şimdiki Değer Anüiteler İskonto Finans Matematiği Paranın zaman değeri Faiz kavramı Gelecek ve Şimdiki Değer Anüiteler İskonto Paranın Zaman Değeri Finansın temel prensibi Elimizde bugün bulunan 1000 YTL bundan bir yıl sonra elimize

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK BERMUDA KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ MANTO - KABAN KALIBI II ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona

Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona göre yapılır. Bugün paranızı harcamayıp gelecekte harcamak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC KEPENK ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN MİZAN ANKARA,

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN MİZAN ANKARA, T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN MİZAN ANKARA, 2007 1 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ TIRNAKLI YAPRAK -2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

5. ÜNİTE YÜZDE FAİZ HESAPLARI

5. ÜNİTE YÜZDE FAİZ HESAPLARI 5. ÜNİTE YÜZDE FAİZ HESAPLARI KONULAR 1. YÜZDE HESAPLARI 2. Yüzdenin Bulunması 3. Temel Sayının Bulunması 4. Yüzde Oranının Bulunması 5. FAİZ HESAPLARI 6. Faiz 7. Yıllık Faiz 8. Aylık Faiz 9. Günlük Faiz

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI SERMAYE MALİYETİ Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI İçerik Öz Sermaye Maliyeti İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyetinin Yaygın (Adi) Hisse Senedinin Maliyetinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline Göre Özsermaye

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME PELERİN VE BERE KALIPLARI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ELBİSE KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ SAÇLARIN KENARLARINI BÜKME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Alternatif Karşılaştırma Metotları

Alternatif Karşılaştırma Metotları Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Karşılaştırma Metotları-1 Alternatif Karşılaştırma Metotları Minimum çekici getiri oranı (Minimum attractive rate of return- MARR) Eşdeğer Kıymet

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz.

FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. FİNANSAL MUHASEBE II DERSİ (A) GRUBU - FİNAL SINAVI Açıklamalar: Sınav süresi altmış(60) dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. SORU: (A) İşletmesi nin 31.12.2008 Tarihli Genel Geçici Mizanı aşağıdaki

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI

FİNANSAL MUHASEBE I DERSİ ARA SINAVI Sınav süresi 45 dakikadır. Soru kağıtlarını alabilirsiniz. İşletme mal hareketlerini aralıklı envanter yöntemine göre izlemektedir. 1-7. sorular için sadece günlük defter kayıtlarını yapınız. SORU 1: İşletme,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ROJESİ) AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ROJESİ) AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ROJESİ) AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ JAPON SANDALET MODELİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME EV TİPİ SOĞUTUCULARIN DEVRE BAĞLANTI ŞEMALARI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

Güncellenmiş Faiz Dersi

Güncellenmiş Faiz Dersi Güncellenmiş Faiz Dersi Faiz Nedir Nasıl Hesaplanır? Faiz Nedir? Piyasa açısından bakarsak faizi, tasarruf sahibinin, tasarrufunu, ihtiyacı olana belirli süre için kullandırmasının karşılığı olarak aldığı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLLERİ

TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLLERİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLLERİ YATIRIMCI KILAVUZU İÇİNDEKİLER I. GENEL HUSUSLAR...1 II. TAHVİLİN YAPISI...1 1. VADE...1 2. İHRAÇ YÖNTEMİ...1 3. REEL

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI KTÜ - Ekonometri - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ 2015-2016 BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI 2 (Arasınav

Detaylı

MATBAA PAKETLEME VE SEVKİYAT

MATBAA PAKETLEME VE SEVKİYAT T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MATBAA PAKETLEME VE SEVKİYAT 213GIM178 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri İşletme Finansının Temelleri Bölüm 4 Tahvil Değerleme İşlenecek Konular Tahvil Piyasası Faiz Oranları ve Tahvil Fiyatları Cari Getiri ve Vadeye Kadar Getiri Tahvil Getiri Oranları Getiri Eğrisi Şirket

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI 1. E İşletmesi, stoklarına ait envanter işleminde toplam 800 adet cep telefonunun teknik nedenle değer kaybettiğini tespit etmiştir. Cep telefonlarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE DİĞER SİGORTA İŞLEMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE DİĞER SİGORTA İŞLEMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE DİĞER SİGORTA İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... 3/21/2013. Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... 3/21/2013. Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri İşletme Finansının Temelleri Bölüm 4 Tahvil Değerleme İşlenecek Konular Tahvil Piyasası Faiz Oranları ve Tahvil Fiyatları Cari Getiri ve Vadeye Kadar Getiri Tahvil Getiri Oranları Getiri Eğrisi Şirket

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KOMPRESÖRLE BOYAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığıtarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

Ders 1: Faiz Hesapları

Ders 1: Faiz Hesapları Ödeme Ödeme Ders 1: Faiz Hesapları Ankara Üniversitesi Giriş Ödeme Ödeme Günlük yaşamımızda bizi faiz kavramıyla karşılaştıran birçok durum vardır. Örneğin, bankaya yatırılan para faiz getirecektir, bankada

Detaylı

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 30 Haziran 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAPTA FORM 542TGD503

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAPTA FORM 542TGD503 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAPTA FORM 542TGD503 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 6. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 32 Ticari Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Ticari Borçlar Hesap Grubu İşletmenin yabancı kaynakları içinde yer alan ve ticari

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

NSBMYO/İşletme Yönetimi

NSBMYO/İşletme Yönetimi Genel Muhasebe Ders Notları Öğr. Gör. Aytekin KAYA KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARIN UYGULAMASI 30 Mali Borçlar-32 Ticari Borçlar-33 Diğer Borçlar 1. İşletme 1 ekim tarihinde 30.000,- TL nakit para ve 20.000,-

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6.

Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları 80.000,- A Bankası ndaki ticari mevduat 160.000,- Giyim eşyaları için ödenen KDV 6. VAKA F Hasan TUGAY (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2013 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 140.000,- Mevcut giyim eşyaları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35.

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35. VAKA C Serdar KUTLU (tek şahıs) kuruyemiş alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2015 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler

Detaylı

TĐCARĐ MMATEMATĐK - 5. Basit Faiz

TĐCARĐ MMATEMATĐK - 5. Basit Faiz 5.3.ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: TĐCARĐ MMATEMATĐK - 5. Basit Faiz Örnek 5.3.1:Bir adam 75.000 YTL sini yıllık %60 faiz oranı üzerinden 5 aylığına bir bankaya yatırıyor.vade sonunda adamın elde edeceği faiz tutarını

Detaylı

KAR PAYI AVANS DAĞITIMI

KAR PAYI AVANS DAĞITIMI Sirküler No: 2012/047 Tarih: 28.08.2012 KAR PAYI AVANS DAĞITIMI 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin Kar Payı Avansı Dağıtımı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

1) Bir kişi her ay 8000 lira taksit almak üzere 35 ay aylık % 7 bileşik faizle bir buzdolabı almıştır.

1) Bir kişi her ay 8000 lira taksit almak üzere 35 ay aylık % 7 bileşik faizle bir buzdolabı almıştır. Örnekler 1) Bir kişi her ay 8000 lira taksit almak üzere 35 ay aylık % 7 bileşik faizle bir buzdolabı almıştır. a) Buzdolabı 35 ay sonra alınacak olsa kaç liraya alınabilir? b) Buzdolabının bugünkü peşin

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO 8. HAFTA ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO Yabancı Kaynakların Envanteri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 BİLANÇO Bilançonun sol tarafı işletmeni varlıklarını yani aktif tarafı gösterirken;

Detaylı

Eurobondların dönem sonu değerlemesi. Melike Kılınç. 1. Giriş

Eurobondların dönem sonu değerlemesi. Melike Kılınç. 1. Giriş Eurobondların dönem sonu değerlemesi Melike Kılınç 1. Giriş Eurobond, TC Hazine Müsteşarlığı tarafından kaynak temini amacıyla yurtdışında ihraç edilen sabit faizli, uzun vadeli borçlanma senedi olarak

Detaylı

VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR

VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde 02.05.2013 günü yayınlanmıştır. 30.04.2013

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Özkaynak nedir? Vergi Usul Kanunu na göre, özkaynak bilançonun aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark olup; işletme sahibinin ya da ortakların işletmeye koymuş olduğu varlığı

Detaylı

INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü

INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri Nominal

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI

5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI 5 TEMMUZ 2009-2009/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK FĐNANSAL MUHASEBE SINAVI Adasal Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 1 Ocak 2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıdaki gibidir: Adasal Tic. Ve San. AŞ 1

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler Grubu Menkul kıymetler, işletmenin geçici

Detaylı

Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu

Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu 10.11.2015 Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ MATEMATİK I

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ MATEMATİK I T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ MATEMATİK I ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI FAUNDEYŞIN ÖN İMALATI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TMO dan Üretici, Kooperatif, Tüccar ve Sanayicilere Duyuru

TMO dan Üretici, Kooperatif, Tüccar ve Sanayicilere Duyuru TMO dan Üretici, Kooperatif, Tüccar ve Sanayicilere Duyuru 2015 Döneminde Buğday ve Arpa Makbuz Senedine Dayalı Krediler 2015/2016 döneminde, TMO Genel Müdürlüğü ile çerçeve sözleşme imzalayan bankalar

Detaylı