MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİMATEMATİK II ANKARA 2006

2 Milli Eğitim Bakanlığıtarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih ve 269 sayılıkararıile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmişöğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler. Basılmışmodüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii ÖĞRENME FAALİYETİ MALİYET VE SATIŞHESAPLARI Maliyet Üzerinden Verilen Orana Göre Hesaplama Kâr ve Zarar TutarınıHesaplama Maliyet ve SatışFiyatınıHesaplama SatışÜzerinden Verilen Orana Göre Hesaplama Kâr ve Zarar TutarınıHesaplama Maliyet ve SatışFiyatınıHesaplama Kâr ya da Zarar Yüzdesini Hesaplama Maliyet Üzerinden Kâr ya da Zarar Yüzdesini Hesaplama SatışÜzerinden Kâr ya da Zarar Yüzdesini Hesaplama...16 UYGULAMA FAALİYETİ...20 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...21 PERFORMANS DEĞERLENDİRME...23 ÖĞRENME FAALİYETİ FAİZ HESAPLARI Basit Faiz Faiz TutarınıHesaplama Kapitali (sermaye, anapara) Hesaplama Faiz Fiyatını(Faiz Oranı) Hesaplama Müddeti (Süre - Vade) Hesaplama Baliğ Faiz Fiyatını(Faiz oranı) Hesaplama Kapitali (Anapara) Hesaplama Müddeti (vade-süre) Hesaplama Sabit Tam Bölen Metodu Faiz TutarınıHesaplama Müddeti (süre vade) Hesaplama Kapitali (sermaye anapara) Hesaplama...39 UYGULAMA FAALİYETİ...42 ÖLÇME DEĞERLENDİRME...43 PERFORMANS DEĞERLENDİRME...46 ÖĞRENME FAALİYETİ İSKONTO Dışİskonto İskonto (Faiz) TutarınıHesaplama İç İskonto İskonto (Faiz) TutarınıHesaplama...50 UYGULAMA FAALİYETİ...55 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...56 i

4 PERFORMANS DEĞERLENDİRME...57 MODÜL DEĞERLENDİRME...58 CEVAP ANAHTARLARI...61 ÖNERİLEN KAYNAKLAR...63 KAYNAKÇA...64 ii

5 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD 342PR0036 ALAN Pazarlama ve Perakende DAL/MESLEK Ortak Alan MODÜLÜN ADI Ticari Matematik II Ticari işlemlerinin hızlı, pratik ve doğru bir şekilde MODÜLÜN TANIMI yapılmasıyla ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. SÜRE 40/24 ÖN KOŞUL YETERLİK Ticari matematiği ve pazarlama aritmetiğini uygulamak Genel Amaç Her ortamda ticari işlemleri hızlı, pratik ve doğru bir şekilde yapabileceksiniz. MODÜLÜN AMACI Amaçlar Maliyeti ve satışıhesaplayabileceksiniz. Faiz hesaplarınıuygulayabileceksiniz. İskonto hesaplarınıuygulayabileceksiniz. EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Hesap makinesi, bilgisayar, kalem, silgi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Her faaliyet sonrasında o faliyetle ilgili değerlendirme sorularıile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı(uygulama, soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. iii

6 iv

7 GİRİŞ Sevgili Öğrenci, RİŞ Her işletmenin mal ve hizmetlerini müşterilerine sunabilmesi için harcadığıüretim faktörleri vardır. Satışa sunulan mal ve hizmet üzerinden elde edilecek kârın planlaması yapılırken mal ve hizmetin maliyetinin bilinmesi gerekir. Kâr oranlarıtespit edilirken kâra çeşitli faktörler etki etmektedir. Kişilerin ellerinde bulunan paralarınıhangi yatırım aracında kullanmasıgerektiği konusunda alternatifler bulunmaktadır. Bunlardan biri de faizdir. Dönem sonlarında işletmeler mali tablolarınıoluşturuken, senede bağlıalacaklar ile senede bağlıborçlar, gerçek değerine çevrilmelidir. Bu durumda, işletmenin mali tabloları daha gerçekçi olacaktır. Burada yapacağımız çalışmalar sayesinde satılan malların kâr oranlarını, satış tutarlarını, maliyet tutarlarını, zarar oranlarını, faiz ile ilgili hesaplamaları, reeskont hesaplamalarınıkolayca yapabileceksiniz. 1

8 2

9 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-1 Her ortamda malın maliyetini ve satışfiyatını, kâr ya da zarar yüzdesini kolayca hesaplayabileceksiniz. ARAŞTIRMA ÖĞRENME FAALİYETİ-1 Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araştırmalar şunlardır: Ticari işletmeleri gezerek, malların maliyetlerini nasıl hesapladıklarını araştırınız. Kâr oranlarıtespit edilirken, nelere dikkat edildiğini öğreniniz. İndirimli satışlarda ya da zararına yapılan satışlarda, nelerin etkili olduğunu araştırınız. 1. MALİYET VE SATIŞHESAPLARI Bir malın satışındaki para miktarına o malın fiyatıdenir. İşletmelerde satılan ürünlerin çeşitli fiyatlarıvardır. AlışFiyatı: Alınan mal için satıcıya ödenen fiyata, alışfiyatıdenir. Maliyet Fiyatı: Alınan malın alışfiyatına, mal satılıncaya kadar yapılan masrafların eklenmesi suretiyle elde edilen fiyatıdır. Bu fiyata mal oluşfiyatıda denir. Bu masraflara, taşıma göderleri, sigorta giderleri, gümrük giderleri, komisyon giderleri, depolama giderleri, personel ücretleri gibi giderler örnek olarak gösterilebilir. Her işletmenin, kendi faaliyet konusunu oluşturan mal veya hizmetleri elde edebilmek için harcadığıçeşitli üretim faktörlerinin para ile ölçülen değeri de malın maliyeti olarak tanımalanabilir. Maliyet Fiyatı= AlışFiyatı+ Giderler SatışFiyatı: Malın satışından elde edilen tutardır. SatışFiyatı= Maliyet Fiyatı+ Kâr (Kârlısatış) SatışFiyatı= Maliyet Fiyatı- Zarar (Zararlısatış) Kâr = SatışFiyatı- Maliyet Fiyatı 3

10 Resim 1.1: Fiyatların doğru belirlenmesi tüketicileri mutlu eder Malların satışındaki kâr oranıbelirlenirken, malın maliyet fiyatıveya satışfiyatıesas alınır. Hesaplamalar, maliyet üzerinden verilen orana göre ya da satışüzerinden verilen orana göre olmak üzere iki şekilde yapılacaktır. Resim 1.2: Pazarda satılan bazımallar 4

11 1.1. Maliyet Üzerinden Verilen Orana Göre Hesaplama Malın maliyet fiyatıesas alınarak yapılan hesaplamalardır. Satılan malın maliyet fiyatı 100 kabul edilir. Kâr payıeklenip, zarar payıçıkârtılarak satışfiyatıbulunur. Maliyet fiyatıile satışfiyatıarasındaki olumlu fark kâr, olumsuz fark ise zarar tutarıdır. Kârlısatış: Maliyet Fiyatı + kâr = SatışFiyatı Kâr = SatışFiyatı Örnek: Maliyet üzerinden %25 kâr ile satışolmasıhalinde Maliyet Fiyatı + kâr = SatışFiyatı = 125 Zararlısatış: Maliyet Fiyatı - Zarar = SatışFiyatı Zarar = SatışFiyatı Örnek: Maliyet üzerinden %15 zarar ile satış Maliyet Fiyatı - Zarar = SatışFiyatı = 85 Burada verilen formüller, maliyet üzerinden hesaplanacak olan kâr tutarı, zarar tutarı, maliyet fiyatıve satışfiyatının hesaplanmasında kullanılacaktır Kâr ve Zarar TutarınıHesaplama Satılan bir malda elde edilen kâr ya da uğranılan zarar tutarının hesaplanmasıdır. Bu hesaplamalar yapılırken, yukârıda verilen doğru orantıformülleri kullanılacaktır. 5

12 Örnek 1: Maliyet üzerinden %15 kârla 600 YTL ye satılan malın, kâr tutarınıhesaplayalım. Maliyet Fiyatı + kâr = SatışFiyatı = 115 X = 600 Buradan; SatışFiyatı Kâr X 600 x 15 X = = YTL kâr 115 Örnek 2: 300 YTL maliyeti olan bir mal, maliyet üzerinden %20 kârla satılmıştır. Kâr tutarını hesaplayalım. Maliyet Fiyatı Kâr X 300 x 20 X = = 60 YTL kâr 100 Örnek 3: 800 YTL maliyetindeki mal, maliyet fiyatıüzerinden %10 zararla satılmıştır. Zarar tutarınıhesaplayalım. Maliyet Fiyatı - Zarar = SatışFiyatı = X Buradan; Maliyet Fiyatı Zarar X 800 x 10 X = = 80 YTL zarar 100 6

13 Örnek 4: Maliyet üzerinden %30 zararla 250 YTL ye satılan maldaki zarar tutarını hesaplayalım. Maliyet Fiyatı - Zarar = SatışFiyatı = 70 X = 250 Buradan; SatışFiyatı Zarar X 250 x 30 X = = YTL zarar Maliyet ve SatışFiyatınıHesaplama Satılan bir malın maliyet fiyatının ya da satışfiyatının hesaplanmasıdır. Önceki bölümlerde maliyet ve satışfiyatlarının nasıl hesaplanmasıgerektiği ile ilgili formüller verilmişti. Örnek 1: Maliyet üzerinden % 25 kârla YTL ye satılan malın maliyet fiyatını hesaplayalım. Maliyet Fiyatı + kâr = SatışFiyatı = 125 X = Buradan; SatışFiyatı Maliyet Fiyatı X x 100 X = = 450 YTL maliyet fiyatı 125 7

14 Örnek 2: YTL maliyetindeki mal, maliyet üzerinden % 20 kârla satılmıştır. Malın satış fiyatınıhesaplayalım. Maliyet Fiyatı + kâr = SatışFiyatı = = X Buradan; Maliyet Fiyatı SatışFiyatı X x 120 X = = YTL satışfiyatı 100 Örnek 3: Maliyet üzerinden % 30 zararla 250 YTL ye satılan malın maliyet fiyatını hesaplayalım. Maliyet Fiyatı - Zarar = SatışFiyatı = 70 X = 250 Buradan; SatışFiyatı Maliyet Fiyatı X 250 x 100 X = = YTL maliyet fiyatı 70 Örnek 4: Maliyet fiyatı230 YTL olan mal, maliyet üzerinden % 20 zararla satılmıştır. Malın satışfiyatınıhesaplayalım. Maliyet Fiyatı - Zarar = SatışFiyatı = = X 8

15 Buradan; Maliyet Fiyatı SatışFiyatı X 230 x 80 X = = 184 YTL satışfiyatı SatışÜzerinden Verilen Orana Göre Hesaplama Satılan malın satışfiyatı100 kabul edilir. Kâr payıçıkârtılılır, zarar payıeklenerek maliyet fiyatıbulunur. KârlıSatış SatışFiyatı - Kâr = Maliyet Fiyatı Kâr = Maliyet Fiyatı Örnek: (Kârlı) Satışüzerinden %35 kâr ile satışolmasıhalinde; SatışFiyatı - Kâr = Maliyet Fiyatı = 65 ZararlıSatış SatışFiyatı + Zarar = Maliyet Fiyatı Zarar = Maliyet Fiyatı Örnek: (Zararlı) Satışüzerinden %22 zararlısatışolmasıhalinde; SatışFiyatı + Zarar = Maliyet Fiyatı = 122 Burada verilen formüller satışüzerinden hesaplanacak olan kâr tutarı, zarar tutarı, maliyet fiyatıve satışfiyatının hesaplanmasında kullanılacaktır. 9

16 Kâr ve Zarar TutarınıHesaplama Satılan bir malda elde edilen kâr ya da uğranılan zarar tutarının hesaplanmasıdır. Hesaplamalarda satışfiyatı100 alınmalı, kâr yüzdesi çıkârılıp zarar yüzdesi eklenerek maliyet fiyatıbulunmalıdır. Örnek 1: 390 YTL ye satılan malda, satışüzerinden % 20 kâr elde edilmiştir. Kâr tutarını bulalım. SatışFiyatı - Kâr = Maliyet Fiyatı = X Buradan; SatışFiyatı Kâr X 390 x 200 X = = 78 YTL kâr tutarı 100 Örnek 2: Maliyet fiyatı330 YTL olan mal, satışüzerinden %25 kârla satılmıştır. Kâr tutarını hesaplayalım. SatışFiyatı - Kâr = Maliyet Fiyatı = 75 X = 330 Buradan; Maliyet Fiyatı Kâr X 330 x 25 X = = 110 YTL kâr tutarı 75 10

17 Örnek 3: Maliyet fiyatı800 YTL olan mal, satışüzerinden %20 zararla satılmıştır. Zarar tutarını hesaplayalım. SatışFiyatı + Zarar = Maliyet Fiyatı = 120 X = 800 Buradan; Maliyet Fiyatı Zarar X 800 x 20 X = = YTL zarar tutarı 120 Örnek 4: Satışüzerinden %5 zararla 600 YTL ye satılan malın zarar tutarınıhesaplayalım. SatışFiyatı + Zarar = Maliyet Fiyatı = X Buradan; SatışFiyatı Zarar X 600 x 5 X = = 30 YTL zarar tutarı Maliyet ve SatışFiyatınıHesaplama Satılan bir malın maliyet fiyatının ya da satışfiyatının hesaplanmasıdır. Önceki bölümlerde maliyet ve satışfiyatlarının nasıl hesaplanmasıgerektiği ile ilgili formüller verilmişti. 11

18 Şekil 1.1: Satışlarda maksimum kâr hedeflenir Örnek 1: Maliyet fiyatı400 YTL olan bir mal, satışüzerinden %20 kârla satılmıştır. Satış fiyatınıhesaplayalım. SatışFiyatı - Kâr = Maliyet Fiyatı = 80 X = 400 Buradan; Maliyet Fiyatı SatışFiyatı X 400 x 100 X = = 500 YTL satıştutarı 80 Örnek 2: Satışüzerinden %15 kârla 350 YTL ye satılan malın maliyet fiyatınıhesaplayalım. SatışFiyatı - Kâr = Maliyet Fiyatı = = X Buradan; SatışFiyatı Maliyet Fiyatı X 350 x 85 X = = YTL maliyet tutarı

19 Örnek 3: Satışfiyatı900 YTL olan bir mal, satışüzerinden % 10 zararla satılmıştır. Maliyet fiyatınıhesaplayalım. SatışFiyatı + Zarar = Maliyet Fiyatı = = X Buradan; SatışFiyatı Maliyet Fiyatı X 900 x 110 X = = 990 YTL maliyet fiyatı 100 Örnek 4: Maliyet fiyatı280 YTL olan takım elbise (mal), satılmıştır. Satışfiyatınıbulalım. satışüzerinden %30 zararla SatışFiyatı + Zarar = Maliyet Fiyatı = 130 X = 280 Buradan; Maliyet Fiyatı SatışFiyatı X 280 x 100 X = = YTL malın satışfiyatı 130 Örnek 5: SatıcıAydın Bey, kg fiyatını16 YTL den aldığışekerlemeleri, 100 gr. lık paketler halinde satacaktır. Her paket için 15 YKR. (0.15 YTL) paketleme masrafıyapılmaktadır. SatıcıAydın Bey satışüzerinden %30 kâr elde etmek istiyor. 1 paket şekerlemenin satış fiyatıkaç YTL olmalıdır? 100 gr şekerlemenin maliyeti: gr şekerleme 16 YTL ise 100 gr şekerleme x YTL 13

20 100 x 16 X = = 1.60 YTL gram şekerlemenin paketleme ile birlikte maliyeti = = 1.75 YTL SatışFiyatı - Kâr = Maliyet Fiyatı = 70 X X = 1.75 Buradan; Maliyet Fiyatı SatışFiyatı X 1.75 x 100 X = = 2.50 YTL satışfiyatıolmalı 70 Örnek 6: Maliyet üzerinden %20 kârla satışyapılırken, satışfiyatıüzerinden %20 indirim yapılarak 400 YTL ye satılan malın maliyet fiyatıkaç YTL dir? SatışFiyatı - İndirim = İndirimden sonraki SatışFiyatı = 80 X = 400 İndirimden sonraki SatışFiyatı SatışFiyatı X 400 x 100 X = = 500 YTL indirimden önceki satışfiyatı 80 Malın Maliyet Fiyatıise; Maliyet Fiyatı + kâr = SatışFiyatı = 120 X =

21 Buradan; SatışFiyatı Maliyet Fiyatı X 500 x 100 X = = YTL maliyet fiyatı Kâr ya da Zarar Yüzdesini Hesaplama Yapılan satışlarda % kaç kâr elde edildiğinin ya da % kaç zarara uğranıldığının hesaplanmasıdır Maliyet Üzerinden Kâr ya da Zarar Yüzdesini Hesaplama Maliyet üzerinden hesaplamalar yapılırken, kullanılacak olan formülümüzü hatırlayalım. Kârlısatış: Maliyet Fiyatı + kâr = SatışFiyatı Kâr = SatışFiyatı Zararlısatış: Maliyet Fiyatı - Zarar = SatışFiyatı Zarar = SatışFiyatı Örnek 1: Maliyet fiyatı400 YTL olan bir mal, 560 YTL ye satılmıştır. Maliyet üzerinden % kaç kâr elde edilmiştir? SatışFiyatı - Maliyet Fiyat = Kâr =

22 Maliyet Fiyatı kâr X 100 x 160 X = = 40 yani % 40 oranında kârlısatışyapılmıştır. 400 Örnek 2: Maliyet fiyatı260 YTL, satışfiyatı140 YTL olan bir malda, maliyet üzerinden % kaç zarara uğranılmıştır? Maliyet Fiyatı - SatışFiyat = Zarar = 120 Maliyet Fiyatı Zarar X 100 x 120 X = = yani % oranında zararlısatışyapılmıştır. 260 Örnek 3: 50 YTL kârla 380 YTL ye satılan bir mal, maliyet üzerinden % kaç kârla satılmıştır? SatışFiyat Kâr = Maliyet Fiyatı = 330 Maliyet Fiyatı Kâr X 100 x 50 X = = yani % oranında kârlısatışyapılmıştır SatışÜzerinden Kâr ya da Zarar Yüzdesini Hesaplama Satışüzerinden hesaplamalar yapılırken kullanılacak olan formülümüzü hatırlayalım. 16

23 KârlıSatış SatışFiyatı - Kâr = Maliyet Fiyatı Kâr = Maliyet Fiyatı ZararlıSatış SatışFiyatı + Zarar = Maliyet Fiyatı Zarar = Maliyet Fiyatı Örnek 1: 70 YTL zararla 230 YTL ye satılan mal, satışüzerinden % kaç zararla satılmıştır? SatışFiyatı Zarar X 100 x 70 X = = yani % oranında zararlısatışyapılmıştır. 230 Örnek 2: Maliyet fiyatı300 YTL olan bir mal, 390 YTL ye satılmıştır. Satışüzerinden % kaç kâr elde edilmiştir? SatışFiyatı - Maliyet Fiyat = Kâr = 90 SatışFiyatı kâr X 100 x 90 X = = yani % oranında kârlısatışyapılmıştır. 390 Örnek 3: 340 YTL ye satılan malın maliyet fiyatı400 YTL dir. Satışüzerinden % kaç zarar edilmiştir? Maliyet Fiyatı - SatışFiyat = Zarar = 60 17

24 SatışFiyatı Zarar X 100 x 60 X = = yani % oranında zararlısatışyapılmıştır. 340 Örnek 4: 420 YTL maliyetindeki bir mal 580 YTL ye satılmıştır. a) Maliyet üzerinden % kaç kâr elde edilmiştir? b) Satışüzerinden % kaç kâr elde edilmiştir? SatışFiyatı - Maliyet Fiyat = Kâr = 160 a) Maliyet Fiyatı kâr X 100 x 160 X = = yani maliyet üzerinden % oranında kârlı 420 satışyapılmıştır. b) SatışFiyatı kâr X 100 x 160 X = = yani satışüzerinden % oranında kârlısatış 580 yapılmıştır. Buradan da şu anlaşılıyor. Bu malın satışında maliyet üzerinden %38.10 oranında kâr elde edilirken satışüzerinden %27.59 oranında kâr elde edilmiştir. Örnek 5: 700 YTL maliyetindeki bir mal 500 YTL ye satılmıştır. a) Maliyet üzerinden % kaç zararla satılmıştır? b) Satışüzerinden % kaç zararla satılmıştır? Maliyet Fiyatı - SatışFiyat = Zarar =

25 a) Maliyet Fiyatı Zarar X 100 x 200 X = = yani maliyet üzerinden % oranında 700 zararına satışyapılmıştır. b) SatışFiyatı Zarar X 100 x 200 X = = 40 yani satışüzerinden % 40 oranında zararına satış 500 yapılmıştır. Buradan da şu anlaşılıyor. Bu malın satışında maliyet üzerinden %28.57 oranında zarar edilirken, satışüzerinden %40 oranında zarar edilmiştir. Resim 1.3: Şeritli hesap makinesi 19

26 UYGULAMA UYGULAMAFAALİYETİ İşlem Basamakları Maliyet ya da satışfiyatıeşitliğini hazırlayınız. Maliyet üzerinden çözümlerde doğru orantıdenklemini hazırlayınız. Satışüzerinden çözümlerde doğru orantıdenklemini hazırlayınız. Öneriler Verilen soruyu dikkatli okuyunuz. Önceki sayfalarda çözülen örnekleri inceleyiniz. Hatasız davranmaya özen gösteriniz. Maliyet fiyatının 100 olduğunu, kâr yüzdesinin eklenip zarar yüzdesinin çıkârılarak satışfiyatının bulunduğunu unutmayınız. Hatasız davranmaya özen gösteriniz. Satışfiyatının 100 olduğunu, kâr yüzdesinin çıkârılıp zarar yüzdesinin eklenerek maliyet fiyatının bulunduğunu unutmayınız. İşlemi çözünüz. Problemleri çözerken acele etmeyiniz. Bölme işleminde önce pay kınsımıbulun. Sonra da payda kısınıbulup bölme işlemini yapınız. İşlemlerinizde hesap makinesi kullanınız. Yaptığınız işlemleri kontrol ediniz. Hatanız varsa Öğrenme Faaliyeti 1 i tekrar inceleyiniz. 20

27 ÖLÇMEVE VE DEĞERLENDİRME OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) 1. Maliyet fiyatı50 YTL olan bir mal, 40 YTL ye satılmıştır. A) Maliyet üzerinden % kaç zarar ile satılmıştır? B) Satışüzerinden % kaç zarar ile satılmıştır? 2. Maliyet üzerinden %20 kârla satılan bir malın maliyet fiyatı500 YTL dir. A) Satışfiyatınıbulunuz. B) Kaç lira kâr elde edilmiştir? 3. Bir mal, %25 indirim yapılarak 800 YTL ye satılmıştır. İndirim yapılmadan önceki fiyatıkaç liradır? 4. Satışüzerinden %40 kârla satılan malın satışfiyatı700 YTL dir. Maliyet fiyatıkaç YTL dir? YTL kâr elde edilen bir satışta, satışüzerinden %10 kâr elde edilmiştir. Satışfiyatı kaç YTL dir? YTL ye satılan bir malda zarar edilmiştir. Hâlbuki bu mal YTL ye satılsa idi %12 kâr elde edilecekti. A) Bu malın satışında maliyet üzerinden % kaç zarar edilmiştir? B) Zarar tutarıkaç YTL dir? 7. İşletmemiz, müşterisi MN Ticaret Limited Şirketine bir malımaliyet üzerinden %15 kârla satıyor. MN Ticaret Limited Şirketi de müşterisi Merve Hanıma aynımalısatış üzerinden %25 kârla satıyor. Şayet işletmemiz bu malıaynıfiyata (MN Ticaret Limited Şirketi nin sattığıfiyat) Merve hanıma satmışolsaydı, maliyet üzerinden % kaç kârla satmışolurdu? A) %60 B) %43 C) %53.33 D) %58 8. Maliyeti 180 YTL olan takım elbise, 150 YTL ye satılmıştır. Satışüzerinden zarar oranınıhesaplayınız. A) %18 B) %20 C) %22 D) %24 21

28 9. Satışfiyatıüzerinden %30 kârla, 320 YTL ye satılan malın kâr tutarınıhesaplayınız. A) 96 YTL B) 90 YTL C) 85 YTL D) 110 YTL YTL ye satılan mal, maliyet üzerinden %22 kârla satılmıştır. Bu malın maliyet fiyatıkaç liradır? A) 200 YTL B) 240 YTL C) 220 YTL D) YTL 11. Maliyet üzerinden %20 kârla 240 YTL ye satılan mal, satışüzerinden %20 kârla satılmak istenirse, kaç YTL ye satılmalıdır? A) 240 YTL B) 250 YTL C) 260 YTL D) 270 YTL 12. Satışüzerinden %20 kârla satılan malın maliyeti 240 YTL dir. Elde edilen kâr tutarı kaç YTL dir? A) 50 YTL B) 80 YTL C) 60 YTL D) 70 YTL DEĞERLENDİRME Cevaplarınızıcevap anahtarıile kârşılaştırınız. Doğru cevap sayınızıbelirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlışcevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konularıfaaliyete dönerek tekrar inceleyiniz Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 22

29 PERFORMANS DEĞERLENDİRME Öğrenme faaliyeti ile kazandılğınız beceriyi aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır Maliyet ve satışkavramlarınıanladınız mı? Maliyet üzerinden hesaplama yaparken kurulacak olan formülde, maliyet fiyatının 100 alındığınıbiliyor musunuz? Satışfiyatı100 olarak alınmışise, hesaplama satışüzerinden mi yapılıyor? 100 den kâr yüzdesi çıkârılıp maliyet fiyatıbulunuyor ise bu işlemde satışfiyatının esas alındığınıbiliyor musunuz? Kurulan bir doğru orantıda, maliyet fiyatı100, satışfiyatı130 yazılmış ise, maliyet üzerinden %30 kâr elde edilen bir satışın hesaplamasımı yapılmaktadır? 100 den zarar oranıçıkârılarak satışfiyatıbulunuyor ise, maliyet üzerinden zarar edilmesi ile ilgili işlemin yapılmak istendiğini anlıyor musunuz? Satılan bir malın kâr yüzdesi hesaplanırken maliyet fiyatıesas alınır ise kâr yüzdesi küçük, satışfiyatıesas alınır ise kâr yüzdesi yüksek mi çıkâr? DEĞERLENDİRME Yapılan değerlendirme sonunda Hayır cevaplarınızıbir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız Öğrenme Faaliyeti 1 i tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamıevet ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 23

30 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Faiz ile ilgili işlemleri kolayca yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Çevrenizdeki bankalara giderek faiz hesaplamalarıile ilgili bilgi alınız. 2. FAİZ HESAPLARI Faizin değişik şekillerde tanımlandığıgörülmektedir. Faiz: paranın kirasıdır. Faiz: Başkalarına ait paranın kullanılmasından dolayıödenen bedeldir. Faiz: Belirli tutarda bir paranın belirlenmişbir süre kullanılmasınedeniyle alınan kirasıdır. Faiz: elindeki sermayeyi bir süre için başkasına ödünç vermenin kârşılığısermaye sahibine ödenen bir bedeldir. Faiz hesaplamalarında kullanılan faiz oranı, 100 YTL nin 1 yılda getireceği kirasıdır. Örneğin; faiz oranı%20 ise 100 YTL nin 1 yıllık getirisi (faizi) 20 YTL dir. Bu faiz brüt faizdir. Bunun üzerinden belli oranlarda vergi kesintisi yapılmaktadır. Paranın kiraya verildiği süreye vade denilmektedir. Türk bankacılık sisteminde 1, 3, 6 ve 12 ay gibi vadeler kullanılmaktadır. Bu vadelerden az ya da bu vadelerin arasında yer alan vadeler de kullanılmaktadır. Buna kırık vade denir. Örneğin 25 gün, 55 gün vadeler kırık vadelerdir. Kırık vade çok yaygın kullanılmamakla birlikte, bazıbankaların 1 aydan az ve 1-3 ay arasıvadeleri kullandıklarıgörülmektedir. Faiz oranıkırık vadelerde biraz daha yüksek olabilir. 24

31 Faiz hesaplamalarıyapılırken iki yöntem kullanılmaktadır. Basit Faiz Bileşik Faiz Basit faiz hesaplamalarında hesaplanan faiz, anapara üzerinden hesaplanmaktadır. Faiz süresi genellikle 1 yıldan az ya da 1 yıldır. Bileşik faiz, hesaplanan faizlerin anaparaya eklenerek bulunan yeni tutar üzerinden faiz hesaplanmasısistemine dayanır. Vade sonunda hesaplanan faiz çekilmediği sürece anaparaya ilave edilir. Faiz, Anapara + Faiz üzerinden hesaplanır. Yani faizin de faizi hesaplanmaktadır. Özellikle, bir yıldan daha uzun süreli faiz hesaplamalarında bileşik faiz hesaplaması yapılmaktadır. Uygulamada faiz oranlarıyıllık olarak ifade edilir. Faiz tutarınıhesaplamanan yanında, vade, faiz oranı, anaparanında hesaplanması gerekebilir. Esas formülden hareket ederek bu değerleri hesaplayan formül bulunabilir. Resim 2.1: Bir banka girişi Faiz hesaplamalarında kullanılan semboller şöyledir: K = Kapital, başlangıç sermayesi, anapara, sermaye, bankaya faizlendirilmek üzere yatırılan para n t = Vade, süre, kapitalin faizde kalacağısüre, (gün, ay, yıl olarak) = Faiz oranı, faiz fiyatı F = Faiz tutarı 25

32 2.1. Basit Faiz Basit faiz hesaplamalarında hesaplanan faiz, anapara üzerinden hesaplanmaktadır. Ticari hesaplamalarda yıl, 360 gün olarak kullanılacaktır Faiz TutarınıHesaplama Vade sonunda elde edilecek faiz tutarının hesaplanmasıdır. Vade gün, ay ve yıl olabilir. Bu durumda formüllerde de değişiklik olmaktadır. Formülleri şöyle yazabiliriz: F = F = F = K x n x t K x n x t K x n x t 100 günlük faiz formülü aylık faiz formülü yıllık faiz formülü Örnek 1: YTL anaparanın, % 6 dan 3 aylık faiz tutarınıhesaplayalım. Vade ay olduğu için, aylık faiz formülü kullanılmalıdır. K = YTL, n = 3 ay, t = % 6, F =? K x n x t x 3 x 6 F = = = 60 YTL 3 aylık faiz tutarı Örnek 2: 800 YTL anaparanın,% 9 dan 120 günlük faiz tutarınıhesaplayalım. Vade gün olduğu için, günlük faiz formülü kullanılmalıdır. K = 800 YTL, n = 120 gün, t = % 9, F =? K x n x t 800 x 120 x 9 F = = = 24 YTL 120 günlük faiz tutarı

33 Örnek 3: Bankaya YTL 1 yıllık süreyle faize verilmiştir. Faiz oranı%22. faiz tutarını hesaplayalım. Vade yıl olduğu için, yıllık faiz formülü kullanılmalıdır. K = YTL, n = 1 yıl, t = % 22, F =? K x n x t x 1 x 22 F = = = 440 YTL 1 yıllık faiz tutarı Kapitali (sermaye, anapara) Hesaplama Faize yatırılan anapara (kapital-sermaye) tutarının hesaplanmasıdır. Vade gün, ay ve yıl olabilir. Bu durumda formüllerde de değişiklik olmaktadır. Formülleri şöyle yazabiliriz: K = K = K = x F n x t x F n x t 100 x F n x t günlük faize göre kapital formülü aylık faize göre kapital formülü yıllık faize göre kapital formülü Örnek 1: 120 günde % 6 dan 60 YTL faiz getiren kapitali hesaplayalım. Vade gün olduğu için, günlük faize göre kapital bulan formül kullanılmalıdır. n = 120 gün, t = % 6, F = 60 YTL, K =? x F x 60 K = = = YTL anapara tutarı n x t 120 x 6 Örnek 2: % 9 dan YTL faizi 5 ayda getiren anaparayıhesaplayalım. 27

34 Vade ay olduğu için, aylık faize göre kapital bulan formül kullanılmalıdır. n = 5 ay, t = % 9, F = YTL, K =? x F x K = = = 700 YTL anapara tutarı n x t 5 x 9 Örnek 3: 1 yıllık vade sonunda % 7 den 42 YTL faiz getiren kapitali hesaplayalım. Vade yıl olduğu için, yıllık faize göre kapital bulan formül kullanılmalıdır. n = 1 yıl, t = % 7, F = 42 YTL, K =? 100 x F 100 x 42 K = = = 600 YTL kapital tutarı n x t 1 x Faiz Fiyatını(Faiz Oranı) Hesaplama Faize verilen anaparanın faiz oranının hesaplanmasıdır. Vade gün, ay ve yıl olabilir. Bu durumda formüllerde de değişiklik olmaktadır. Formülleri şöyle yazabiliriz: t = t = t = x F K x n x F K x n 100 x F K x n günlük faiz oranıformülü aylık faiz oranıformülü yıllık faiz oranıformülü Örnek 1: 3 ay sürede 500 YTL faiz getiren sermaye tutarı YTL dir. Faiz oranı% kaçtır? Vade ay olduğu için, aylık faiz oranıformülü kullanılmalıdır. F = 500 YTL, n = 3 ay, K = YTL, t =? 28

35 1 200 x F x 500 t = = = 6.06 yani % 6.06 faiz oranı K x n x 3 Örnek 2: 150 günde YTL faiz getiren anapara tutarı540 YTL dir. Faiz oranı% kaçtır? Vade gün olduğu için, günlük faiz oranıformülü kullanılmalıdır. F = YTL, n = 150 gün, K = 540 YTL, t =? x F x 500 t = = = 6 yani % 6 faiz oranı K x n 540 x 150 Örnek 3: 1 yılda 224 YTL faiz getiren anapara tutarı2 800 YTL dir. Faiz oranı% kaçtır? Vade yıl olduğu için, yıllık faiz oranıformülü kullanılmalıdır. F = 224 YTL, n = 1 yıl, K = YTL, t =? 100 x F 100 x 224 t = = = 8 yani % 8 faiz oranı K x n x Müddeti (Süre - Vade) Hesaplama Faize verilen paranın vadesinin hesaplanmasıdır. İstenen vade gün, ay ve yıl olabilir. Bu durumda formüllerde de değişiklik olmaktadır. Formülleri şöyle yazabiliriz: x F n = gün sayısınıbulan formül K x t n = x F K x t ay sayısınıbulan formül 100 x F n = yıl sayısınıbulan formül K x t 29

36 Örnek 1: Bir kimse tarafından bankaya yatırılan 660 YTL, %12 faiz oranıüzerinden 33 YTL faiz getirmiştir. Bu para bankada kaç gün kalmıştır? Vadeyi gün olarak hesaplayan formül kullanılmalıdır. K = 660 YTL, F = 33 YTL, t = %12, n =? x F x 33 n = = = 150 gün vade K x t 660 x 12 Örnek 2: % 6 dan bankaya yatırılan para YTL dir. Getirdiği faiz tutarıise 60 YTL dir. Bu paranın vadesi kaç aydır? Vadeyi ay olarak bulan formül kullanılmalıdır. K = YTL, F = 60 YTL, t = %6, n =? x F x 60 n = = = 3 ay vade K x t x 6 Örnek 3: 600 YTL faizi YTL anapara getirmiştir. Eaiz oranı% 4 tür. Bu para kaç yıl faizde kalmıştır? Vadeyi yıl olarak hesaplayan formül kullanılmalıdır. K = YTL, F = 600 YTL, t = % 4, n =? 100 x F 100 x 600 n = = = 2 yıl vade K x t x 4 30

37 Kullandığmız formülleri bir tabloda toplayalım İSTENEN GÜN AY YIL FAİZ TUTARI F = K x n x t K x n x t F = F = K x n x t 100 ANAPARA K = x F n x t K = x F n x t K = 100 x F n x t FAİZ ORANI t = x F K x n t = x F K x n t = 100 x F K x n VADE n = x F K x t n = x F K x t n = 100 x F K x t Şekil 2.1: Faiz formülleri tablosu 31

38 2.2. Baliğ Sermaye (anapara) ile faiz tutarının toplanmasısonucu bulunan değere baliğdenir. B ile gösterilir. B = Sermaye (Anapara) + Faiz tutarı İç faiz hesap metodu da denir. Baliğverilmesi halinde, faiz oranı(faiz fiyatı), anapara ve vade de hesaplanabilir Faiz Fiyatını(Faiz oranı) Hesaplama Faize verilen anaparanın faiz oranının hesaplanmasıdır. Vade gün, ay ve yıl olabilir. Bu durumda formüllerde de değişiklik olmaktadır. Formülleri şöyle yazabiliriz: t = t = x (B - K) K x n x (B - K) K x n günlük faiz oranıformülü aylık faiz oranıformülü 100 x (B - K) t = yıllık faiz oranıformülü K x n Örnek 1: 120 günde 900 YTL ye baliğolan sermaye 750 YTL dir. Faiz fiyatı(oranı) % kaçtır? Verilen süre gün olduğu için, günlük faiz oranıformülü kullanılmalıdır. B = 900 YTL, K = 750 YTL, n = 120 gün, t =? x (B - K) x ( ) x 150 t = = = K x n 750 x = 60 yani % 60 faiz oranı 32

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNASMAN ENVANTER İŞLEMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNASMAN ENVANTER İŞLEMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNASMAN ENVANTER İŞLEMLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE İŞLEM TAKİBİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE İŞLEM TAKİBİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE İŞLEM TAKİBİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ DEFTERLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ DEFTERLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ DEFTERLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN Finansal Kurumlar Muhasebesi ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN MENKUL KIYMETLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI SERMAYE ŞİRKETİ İŞLEMLERİ ANKARA,2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN FATURA VE İRSALİYE ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN FİNANSAL KURUMLAR MUHASEBESİ 343FBS050 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET MENKUL KIYMETLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET MENKUL KIYMETLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET MENKUL KIYMETLER Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ HAKEDİŞLER VE İŞ TESLİMATI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNASMAN HİZMET İŞLEMLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET KAYITLARI 344MV0038 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÜRÜN VE HİZMET MALİYETİ 344MV0039

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÜRÜN VE HİZMET MALİYETİ 344MV0039 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÜRÜN VE HİZMET MALİYETİ 344MV0039 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNASMAN FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN KAMBİYO İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN TÜREV PİYASA ARAÇLARI 343FBS046 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

1. HAFTA ORAN VE ORANTI

1. HAFTA ORAN VE ORANTI TİCARİ MATEMATİK 12 24 4, 4 ise 1. HAFTA ORAN VE ORANTI Oran: En az biri sıfırdan farklı olan aynı cins iki çokluğun bir birine bölünmesinden elde edilen sonuca oran denir. a b bir orandır. 3 5 9 300 3,,,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİ

M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE İSTATİSTİK ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığıtarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNASMAN DIŞ TİCARET MUHASEBE SİSTEMİ 343FBS035

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNASMAN DIŞ TİCARET MUHASEBE SİSTEMİ 343FBS035 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNASMAN DIŞ TİCARET MUHASEBE SİSTEMİ 343FBS035 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN ŞİRKET ANALİZİ YAPMAK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN İŞ-KUR, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN FİNANSAL KURULUŞLAR ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN MEVDUAT İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KASA İŞLEMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KASA İŞLEMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KASA İŞLEMLERİ ANKARA 2008 İÇ Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ REZERVASYON DURUM ANALİZLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı