Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları"

Transkript

1 Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 Ağustos 2012 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Özel Ara Hesap Dönemine Ait Özet Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar ve Tamamlayıcı Dipnotlar 12 Ekim 2012 Bu rapor 32 sayfa özet ara dönem konsolide finansal tablolar ve özet ara dönem konsolide finansal tablolara ilişkin tamamlayıcı dipnotları içermektedir.

2 Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları G İçindekiler Özet Konsolide Bilanço Özet Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Özet Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Özet Konsolide Nakit Akış Tablosu Özet Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Tamamlayıcı Dipnotlar

3 Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Tamamlayıcı Dipnotlar İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 ÖZET KONSOLİDE ARA DÖNEM KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZET KONSOLİDE ARA DÖNEM ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 4 ÖZET KONSOLİDE ARA DÖNEM NAKİT AKIŞLARI TABLOSU... 6 ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TAMAMLAYICI DİPNOTLAR NOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 7 NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 8 NOT 3 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NOT 4 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ NOT 5 FİNANSAL BORÇLAR NOT 6 TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR NOT 7 DİĞER ALACAK VE BORÇLAR NOT 8 STOKLAR NOT 9 MADDİ DURAN VARLIKLAR NOT 10 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR NOT 11 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 12 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR NOT 13 DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 14 ÖZKAYNAKLAR NOT 15 SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ NOT 16 FAALİYET GİDERLERİ NOT 17 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER NOT 18 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / GİDERLER NOT 19 FİNANSAL GELİRLER NOT 20 FİNANSAL GİDERLER NOT 21 HİSSE BAŞINA KAZANÇ NOT 22 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI NOT 23 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ NOT 24 FİNANSAL DURUM TABLOSU TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR... 32

4 31 Ağustos 2012 Tarihi İtibarıyla Özet Konsolide Ara Dönem Finansal Durum Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR Dipnot Referansları İncelemeden Geçmemiş 31 Ağustos 2012 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Mayıs 2012 Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar İlişkili Kuruluşlardan Ticari Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Kuruluşlardan Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar İlişkili Kuruluşlardan Ticari Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Kuruluşlardan Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR İlişikteki dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

5 31 Ağustos 2012 Tarihi İtibarıyla Özet Konsolide Ara Dönem Finansal Durum Tablosu (devamı) KAYNAKLAR Dipnot Referansları İncelemeden Geçmemiş 31 Ağustos 2012 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Mayıs 2012 Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar İlişkili Kuruluşlara Ticari Borçlar Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Kuruluşlara Diğer Borçlar Diğer Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar İlişkili Kuruluşlara Ticari Borçlar Diğer Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Kuruluşlara Diğer Borçlar Diğer Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR ( ) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar ( ) Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse Senedi İhraç Primleri Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Zararı 14 ( ) ( ) Dönem Zararı ( ) ( ) Kontrol Gücü Olmayan Paylar (3.789) (6.398) TOPLAM KAYNAKLAR İlişikteki dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2

6 Özet Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot İncelemeden Geçmemiş ve İncelemeden Yeniden Geçmemiş Düzenlenmiş (*) 1 Haziran Haziran Ağustos Ağustos 2011 Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) 15 ( ) ( ) BRÜT ZARAR ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 16 ( ) ( ) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 16 ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) 18 ( ) ( ) FAALİYET KARI/(ZARARI) ( ) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 20 ( ) ( ) VERGİ ÖNCESİ ZARAR ( ) ( ) Vergi Geliri / (Gideri) ( ) Vergi Gelir / (Gideri) ( ) -- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) DÖNEM ZARARI ( ) ( ) DİĞER KAPSAMLI GELİR TOPLAM KAPSAMLI DÖNEM ZARARI ( ) ( ) Dönem Zararının Dağılımı ( ) ( ) Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları ( ) ( ) Toplam Kapsamlı Dönem Zararının ( ) Dağılımı ( ) Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları ( ) ( ) Toplam ağırlıklı Hisse Hisse Başına Zarar 21 (0,0297) (0,1023) (*) Dipnot 2(d) İlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 3

7 31 Ağustos Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Özel Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primleri Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Zararları Net Dönem Zararı Toplam Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynaklar 1 Haziran 2012 bakiyeleri, raporlanmış ( ) ( ) ( ) (6.398) ( ) Toplam kapsamlı gelir Dönem zararı ( ) ( ) ( ) Diğer kapsamlı gelir Toplam kapsamlı gelir ( ) ( ) ( ) Özkaynaklarda kayıtlara alınan, ortaklarla yapılan işlemler Sermaye Artırımı Transferler ( ) Toplam ortaklarla yapılan işlemler ( ) Ağustos 2012 bakiyeleri ( ) ( ) (3.789) İlişikteki dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 4

8 31 Ağustos Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Özel Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu (devamı) Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primleri Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Zararları Net Dönem Zararı Toplam Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynaklar 1 Haziran 2011 bakiyeleri, raporlanmış ( ) ( ) ( ) (3.013) ( ) Dönem zararı, yeniden düzenlenmiş ( ) ( ) ( ) Diğer kapsamlı gelir Toplam kapsamlı gelir ( ) ( ) ( ) Özkaynaklarda kayıtlara alınan, ortaklarla yapılan işlemler Transferler ( ) Toplam ortaklarla yapılan işlemler ( ) Ağustos 2011 bakiyeleri ( ) ( ) ( ) 176 ( ) İlişikteki dipnotlar ara dönem konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 5

9 31 Ağustos Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Özel Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Nakit Akışları Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot İncelemeden Geçmemiş 1 Haziran- 31 Ağustos 2012 İncelemeden Geçmemiş ve Yeniden Düzenlenmiş (*) 1 Haziran- 31 Ağustos 2011 İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) nakit akımları Net dönem zararı ( ) ( ) Net zarara yapılan düzeltmeler İtfa giderleri Amortisman giderleri Şüpheli alacak karşılıkları Kıdem tazminatı karşılık giderleri Kullanılmamış izin karşılıkları Faiz ve komisyon giderleri Faiz gelirleri 19 (21.062) ( ) Maddi olmayan duran varlık satış zararı /( karı),net ( ) Vergi (geliri)/gideri (26.366) Dava karşılıkları Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler Ticari alacaklardaki değişim ( ) Diğer alacaklardaki değişim ( ) Diğer varlıklardaki değişim ( ) ( ) Ticari borçlardaki değişim Diğer borçlardaki değişim ( ) Diğer yükümlülüklerdeki değişim Stoklardaki değişim ( ) ( ) Ödenen kıdem tazminatları (52.499) (45.361) Ödenen faizler ( ) ( ) Tahsil edilen faiz geliri İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan nakit akımları ( ) Yatırım faaliyetleri: Maddi duran varlık alımları 9 ( ) ( ) Maddi olmayan duran varlık alımları 10 ( ) ( ) Maddi olmayan varlık satışları Maddi duran varlık satışları Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/ sağlanan net nakit ( ) ( ) Finansal faaliyetler: Sermaye artırımından sağlanan nakit Finansal borçlardaki değişim ( ) ( ) Finansal faaliyetlerden sağlanan/(kullanılan) net nakit ( ) Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış Haziran itibarıyla nakit ve nakit benzerleri Bloke mevduattaki değişim ( ) ( ) 31 Ağustos itibarıyla nakit ve nakit benzerleri (*) Dipnot 2(d) İlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır 6

10 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ( Şirket ya da Galatasaray Sportif bağlı ortaklıklarıyla birlikte Grup ) sporun bütün dallarıyla ilgili ticari ve sınai faaliyetlerde ve yatırımlarda bulunmak üzere 26 Kasım 1997 tarihinde kurulmuş ve faaliyetlerine 1 Ocak 1998 tarihi itibariyle başlamıştır. Şirket in kayıtlı adresi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena, Huzur Mahallesi 34415, Seyrantepe-İstanbul dur. Şirket ve eski ana ortağı Galatasaray Spor ve Futbol İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi ( Galatasaray Futbol ) yönetimleri, 4 Ağustos 2006 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla birleşme ön hazırlık çalışmalarını başlattıklarını açıklamışlardır. Şirket in 28 Aralık 2006 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla ise birleşme işlemlerinin tamamlanabilmesi amacıyla gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na başvurulması ve müteakip yasal işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Buna göre Şirket 29 Aralık 2006 tarihinde ilgili yerlere gerekli başvuru işlemlerini tamamlamıştır. SPK, 26 Nisan 2007 tarih ve 16/465 no lu toplantısında Şirket'in pay sahiplerine çağrıda bulunmasına müteakip yapılacak bir birleşme başvurusunun değerlendirmeye alınmasına karar vermiştir. Şirket, halka açık hisseleri temsil eden payların gönüllü çağrı yoluyla satın alınmasından sonra birleşme talebi için 2 Haziran 2010 tarihinde SPK ya başvurmuştur. SPK; 30 Temmuz 2010 tarihinde Şirket in Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) nun 451 inci, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 18 ve 20 inci maddeleri ile SPK nın Seri I, No:31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirket in Galatasaray Futbol u devralma suretiyle birleşme talebine onay vermiştir. Söz konusu birleşme işlemi Şirket in 31 Ağustos 2010 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmış ve 7 Eylül 2010 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bağlı İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 16 Eylül 2010 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanmıştır. 31 Ağustos 2012 tarihi itibariyle Şirket in hisselerinin yüzde 44,96 u (31 Mayıs 2012: yüzde 44,96) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ( İMKB ) nda işlem görmektedir. Şirket in ortaklık yapısı Not 14 te sunulmuştur. Grup ta 31 Ağustos 2012 tarihi itibariyle 290 ı lisanslı futbolcu, 23 ü teknik kadro, 16 sı sağlık ve 227 si de diğer personel olmak üzere toplam 556 kişi çalışmaktadır. (31 Mayıs 2012: 225 i lisanslı futbolcu, 22 si teknik kadro, 18 i sağlık ve 280 i de diğer personel olmak üzere toplam 545 personel). Faaliyet konusu Şirket in ana ortağı Galatasaray Spor Kulübü Derneği ( Kulüp ) ile Şirket arasında 1 Kasım 2000 tarihinde imzalanan Lisans Anlaşması ve müteakip tadiller uyarınca, Şirket, 30 yıl süreyle (i) Futbol takımına ilişkin tüm medya, reklam, imaj ve pazarlama haklarına ve (ii) Kulüp ile imzaladığı alt lisans anlaşması uyarınca da Galatasaray markalarının münhasır ticari kullanım haklarına sahiptir. 7

11 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı) Faaliyet konusu (devamı) Şirket, yukarıda açıklanan Lisans Anlaşması ve müteakip tadiller uyarınca Şirket e devredilen Galatasaray Markaları ve Pazarlama Hakları nın ticari kullanımı ile ilgili olarak Kulüp e 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren ve yıllık ABD Doları ndan az olmamak kaydıyla, Şirket in elde edeceği yıllık gelirlerinin brüt yüzde 1 i oranındaki tutarı, lisans ücreti olarak ödeyecektir. Kulüp, Şirket ile imzalamış olduğu Lisans Anlaşması nı Şirket in temerrüde düşmesi durumunda sona erdirebilir. Şirket in Bağlı Ortaklıkları nın ( Bağlı Ortaklıklar ) temel faaliyet konuları ve Şirket in iştirak oranı aşağıda gösterilmiştir: İştirak Bağlı Ortaklıklar Tutarı Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. (önceki ismi Galatasaray Pazarlama Ticaret Sanayi Anonim Şirketi) ( Galatasaray Mağazacılık ) ,99 Galatasaray Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Ticaret Anonim Şirketi ( Galatasaray Gayrimenkul ) ,99 İştirak Oranı (%) Faaliyet Konusu GS logolu ürünlerin satışı ve mağazacılık Gayrimenkul alanında yatırım ve geliştirme faaliyetleri. Galatasaray İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi ( Galatasaray İletişim ) (*) ,00 İletişim faaliyeti (*) Galatasaray İletişim, Galatasaray Mağazacılık ın bağlı ortaklığı olup Şirket in dolaylı iştirakidir. Şirket in bağlı ortaklıkları Türkiye de faaliyet göstermektedir. 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (a) Finansal Tabloların Hazırlanma İlkeleri Grup un ilişikteki özel ara dönem özet konsolide finansal tabloları SPK nın 9 Nisan 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Seri XI, 29 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Tebliğ in 5. Maddesine göre işletmeler, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları nı ( UMS/UFRS ) uygularlar. Ancak Tebliğ de yer alan Geçici Madde 2 ye göre Tebliğ in 5. maddesinin uygulanmasında, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayınlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMSK tarafından kabul edilen UMS/UFRS ler uygulanır. Bu kapsamda benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. Finansal tabloların hazırlanış tarihi itibarıyla, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden Şirket, 31 Ağustos 2012 tarihinde sona eren özel döneme ilişkin ara dönem özet konsolide finansal tablolarını SPK nın Seri: XI No:29 sayılı tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde UMS/UFRS nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlamıştır. 8

12 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) (a) (b) (c) Finansal Tabloların Hazırlanma İlkeleri (devamı) 2 Kasım 2011 tarihinde resmi gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu nun ( TMSK ) kuruluş maddesi olan 2499 sayılı kanunun ek 1. maddesini iptal edilmiş ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu nun ( Kurum ) kurulması Bakanlar Kurulu nca kararlaştırılmıştır. Bu Kanun Hükmünde Kararname nin geçici 1. maddesi uyarınca, Kurum tarafından yayımlanacak standart ve düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, bu hususlara ilişkin mevcut düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecektir. Dolayısıyla bu gelişme raporlama tarihi itibarıyla, bu finansal tablo dipnotunda bahsedilen Finansal Tabloların Hazırlanma İlkeleri nde herhangi bir değişikliğe yol açmamaktadır. Şirket ve Bağlı Ortaklıkları, muhasebe kayıtlarını SPK düzenlemelerine, TTK ya, vergi mevzuatına uygun olarak tutmakta ve finansal tablolarını da buna uygun olarak hazırlamaktadırlar. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. Ara dönem özet konsolide finansal tablolar 12 Ekim 2012 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmak üzere onaylanmıştır. SPK nın Seri: XI No:29 sayılı tebliği uyarınca işletmeler, ara dönem finansal tablolarını UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama standardına uygun olarak tam set veya özet hazırlamakta serbesttirler. Grup bu çerçevede ara dönemlerde özet konsolide finansal tablo hazırlamayı tercih etmiş, söz konusu özet konsolide finansal tablolarını SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlamıştır. Bu rapor 31 Mayıs 2012 tarihi itibariyla hazırlanan yıl sonu tam set konsolide finansal tablolar ile birlikte okunmalıdır. Geçerli ve Raporlama Para Birimi Grup un geçerli ve raporlama para birimi TL dir. 31 Ağustos 2012 ve 31 Mayıs 2012 tarihleri itibarıyla T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları aşağıdaki gibidir: 31 Ağustos Mayıs 2012 ABD Doları 1,8070 1,8307 Avro 2,2683 2,2794 Konsolidasyona İlişkin Esaslar 31 Ağustos 2012 tarihi itibarıyla ara dönem özet konsolide finansal tablolar, Galatasaray Sportif in ve bağlı ortaklıklarının hesaplarını içermektedir. Grup un ara dönem özet konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında kullanılan konsolidasyona ilişkin esaslar, 31 Mayıs 2012 tarihinde sona eren yıla ilişkin olarak hazırlanan yıllık konsolide finansal tablolarda uygulanan esaslarla tutarlıdır. Bağlı ortaklıklar 31 Ağustos 2012 tarihi itibarıyla konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıkların etkin ortaklık ve toplam oy hakları oranları, 31 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla raporlanan oranlarla değişiklik göstermemiştir. 9

13 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) (d) Önceki Dönem Konsolide Finansal Tablolarının Yeniden Düzenlenmesi Grup, 31 Mayıs 2012 tarihli konsolide finansal tablolarını hazırlarken geçmiş tarihli konsolide finansal tablolarında hatalar tespit etmiş ve bu hataları aynı tarihli konsolide finansal tablolarda geriye dönük olarak düzeltmiş ve geçmiş tarihli konsolide finansal tabloları yeniden düzenlenmiştir. 31 Ağustos 2011 tarihli konsolide finansal tablolar da aynı kapsamda UMS 8 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar standardına göre geriye dönük olarak düzeltilmiş ve yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılmıştır. Buna göre 31 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarda yapılan düzeltmeler ve sınıflamalar aşağıdaki tabloda sunulmuştur: Daha Önce Raporlanan Yeniden Düzenlenmiş ESAS FAALİYETLER 1 Haziran Haziran - 31 Ağustos 2011 Düzeltmeler Ağustos 2011 Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) BRÜT KAR / (ZARAR) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri(-) ( ) -- ( ) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) -- ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) ( ) -- ( ) FAALİYET KARI / (ZARARI) ( ) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) ( ) -- ( ) VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARAR) ( ) ( ) Vergi Geliri Dönem vergi gelir / (gideri) Ertelenmiş vergi gelir / (gideri) DÖNEM KARI / (ZARARI) ( ) ( ) Grup, geçmiş tarihli finansal tablolarını hazırlarken (30 Kasım 2011 öncesi) haklar hesabında takip edilen futbol takımı oyuncu sözleşmelerini ve altyapı birimini UMS 38 de yer alan değerleme yöntemlerinden yeniden değerleme yöntemine göre muhasebeleştirme yöntemini seçmiştir. 10

14 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) (d) (e) Önceki Dönem Konsolide Finansal Tablolarının Yeniden Düzenlenmesi (devamı) Ancak futbol takımı oyuncu sözleşmeleri ve alt yapı birimi için aktif referans bir piyasa, söz konusu futbolcular veya altyapının homojen yapı taşıması ve gerçeğe uygun değer olarak tespit edilen fiyatların kamuoyuna da açık olması gibi UMS 38 de yeniden değerleme yöntemini seçmek için ön şart olarak belirtilen kriterlerin olmaması nedeniyle, futbol takımı oyuncu sözleşmeleri ve alt yapı birimi için muhasebeleştirmesinin yeniden değerleme yöntemi yerine maliyet yöntemi ile yapılması gerekmektedir. Grup ilk defa 31 Kasım 2011 tarihli konsolide finansal tablolarını hazırlarken UMS 38 de yeniden değerleme yönteminin uygun olmadığına karar vermiş ve muhasebe politikası olarak UMS 38 de yer alan değerleme yöntemlerinden maliyet yöntemine göre muhasebeleştirme yöntemini benimsemiş ve geçmiş tarihli konsolide finansal tablolarını UMS 8 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar standardına göre geriye dönük olarak düzeltmiştir. Bu düzeltme işlemi 31 Ağustos 2011 tarihli finansal tablolarda da aynı şeklide uygulanmıştır. Bunun neticesinde maddi olmayan duran varlıklar altında haklar olarak muhasebeleştirilen futbol takımı oyuncu sözleşmelerini ve altyapı birimini, satılan malın maliyeti altında muhasebeleştirilen ilgili itfa payı giderlerini, yeniden değerleme yöntemi sonucu değer artışı olarak muhasebeleştirilen değer artış fonlarını, geçmiş yıl kar/zararlarını ve diğer gelir/giderler içinde muhasebeleştirilen futbolcu satış karları/zararlarını geriye dönük olarak düzeltmiştir. Galatasaray Sportif, kurumlar vergisine tabi olmadığı için bu düzeltmelerin vergi etkisi yoktur. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Ara dönem özet konsolide finansal tabloların, Grup un 31 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık finansal tabloları ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir (i) Muhasebe Politikalarında Değişiklikler Grup un ara dönem özet konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikaları 31 Mayıs 2012 tarihinde sona eren yıla ilişkin olarak hazırlanan yıllık konsolide finansal tablolarda uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlıdır. (ii) 31 Ağustos 2012 Tarihi İtibarıyla Yeni ve Henüz Yürürlükte Olmayan Standartlar ve Yorumlar Bazı yeni standartlar, standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 1 Eylül 2012 tarihinden sonra başlayan dönemlerde yürürlüğe girecek olup bu konsolide finansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamıştır. Grup, 31 Ağustos 2012 tarihi itibarıyla henüz yürürlükte olmayan standart ve yorumların erken uygulanmasını planlamamaktadır ve bunlarla ilgili olarak oluşabilecek etkiler henüz değerlendirilmemiştir. 11

15 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) (f) İşletmenin Sürekliliği 31 Ağustos 2012 tarihi itibariyle bağlı ortaklıkların ve bireysel olarak Şirket in yasal kayıtlı sermayesi ve özkaynaklarının durumu aşağıdaki gibidir: 31 Ağustos 2012 Kayıtlı Sermaye Özkaynaklar Galatasaray Sportif ( ) Galatasaray Mağazacılık Galatasaray Gayrimenkul ( Galatasaray İletişim ( ) Şirket in 31 Ağustos 2012 tarihli mali tabloları itibariyle TTK'nın 324. maddesi karşısındaki durumu ise aşağıdaki gibidir: 31 Ağustos 2011 Değerleme Raporları Sonucuna Göre Oluşan Fon Ağustos 2012 tarihi itibariyle yasal özkaynaklar ( ) Değerleme Raporları Sonucuna Göre Ulaşılan Özsermaye (pozitif) Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 324. Maddesi karşısında Teknik İflas durumunu tespit etmek amacıyla varlıkların satış fiyatı üzerinden değerlendirildiği yasal bilanço hazırlamıştır. 10 Mart 2011 tarihi itibariyle bağımsız profesyonel değerleme şirketince değer tespitine tabi tutulan maddi olmayan duran varlıkların değeri TL ( Avro) ve 11 Haziran 2012 tarihinde Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan raporun sonuç bölümünde Şirket in taraf olduğu Lisans Sözleşmesi çerçevesinde dönemi sonuna kadar tahmin edilen ve sözleşme kapsamındaki yayın hakkı gelirleri, UEFA performans gelirleri, sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirlerinden elde edeceği nakit akışlarının %11,70 indirgeme oranı ile bugünkü değeri 975 milyon ABD Doları ( TL) olarak tespit edilmiştir. Rapora konu edilen ve lisans ile doğrudan bağlantılı olan sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirlerinden elde edeceği nakit akışlarının %11,70 indirgeme oranı ile bugünkü değeri 324 milyon ABD Doları ( TL) yukarıda bahsedilen yasal bilanço hazırlanmasında dikkate alınmıştır. Buna göre maddi olmayan duran varlıkların 10 Mart 2011 tarihindeki TL tutarındaki değeri ile 31 Ağustos 2012 tarihindeki tutarındaki kayıtlı değerleri arasındaki TL tutarındaki değer artışı ve 11 Haziran 2012 tarihinde Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan raporuna konu sözleşmelerden kaynaklanan TL tutarındaki değer artışı özkaynaklar üzerinde yansıtılınca özkaynakların değeri pozitif TL çıkmaktadır. Şirket varlıkları yeniden değerleme fiyatı üzerinden değerlemeye tabi tutulduğunda aynı maddede öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, Şirket yönetimi gelirlerin artırılması yönünde önlemler almaya başlamıştır. Bu kapsamda Şirket, Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı VIP koltuk ve locaların pazarlama hakları ve gelirlerinin Şirket e devri için anlaşma yapmıştır. Bu vesileyle yılları arasında ilgili VIP koltuk ve loca pazarlama hak ve gelirlerinin Şirket mali tablolarında olumlu etki yaratması hedeflenmektedir. Bununla birlikte Şirket sermayesini bedelli olarak ,90 TL den ,60 TL ye arttırma kararı almıştır. Sermaye artışları detayları Dipnot 24.1 de sunulmuştur. Bu önlemlerin yanı sıra, Şirket'in ana ortağı durumunda olan Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Şirket'in mali yapısının güçlenmesi, mevcut olan ticari ve ticari olmayan borçlarını ödemekte herhangi bir güçlükle karşılaşmaması ve ödemelerini zamanında gerçekleştirmesi için Şirket'e gerekli kaynak ve desteğin sağlanacağını 26 Ocak 2012 tarihli destek mektubu ile taahhüt etmiştir 12

16 3 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Raporlanabilir bölümler, Grup un üst yönetimi tarafından stratejik kararların alınmasında ve performans takibi amacıyla, futbol ve sponsorluk faaliyetleri, Futbol Faaliyeti olarak, store mağazacılık faaliyetleri, Mağazacılık olarak ve iletişim ve stad pazarlama faaliyetleri de Diğer bölümü olarak izlenmektedir. Raporlanabilir bölümlerin performansları, faiz ve vergi öncesi kar olarak takip edilmektedir. 31 Ağustos 2012 ve 31 Mayıs 2012 tarihleri itibarıyla Grup un üst yönetime sunulan faaliyet bölümü bilgileri aşağıdaki gibidir. Bölüm Varlıkları: 31 Ağustos Mayıs 2012 Futbol Faaliyeti Mağazacılık Diğer Toplam Eksi: İştirakler Bölümler arası düzeltmeler ve sınıflandırmalar Konsolide finansal tablolara göre toplam varlıklar Bölüm Yükümlülükleri: 31 Ağustos Mayıs 2012 Futbol Faaliyeti Mağazacılık Diğer Toplam Eksi: Bölümler arası düzeltmeler ve sınıflandırmalar Konsolide Finansal Tablolara Göre Toplam Yükümlülükler

17 3 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 1 Haziran Ağustos 2012 Futbol Faaliyeti Mağazacılık Diğer Bölümlerarası Düzeltme Toplam Grup Dışından Sağlanan Gelirler ( ) Satılan Malın Maliyeti ( ) ( ) ( ) -- ( ) Brüt Faaliyet Karı / (Zararı) ( ) (4.224) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri ( ) ( ) ( ) ( ) Satış, Pazarlama Ve Dağıtım Giderleri ( ) ( ) Diğer Faaliyet Geliri/(Gideri)- Net ( ) (71.729) (2.638) ( ) ( ) Faaliyet Karı / (Zararı) ( ) ( ) -- ( ) 1 Haziran Ağustos 2011 Futbol Faaliyeti Mağazacılık Diğer Bölümlerarası Düzeltme Toplam Grup Dışından Sağlanan Gelirler ( ) Satılan Malın Maliyeti ( ) ( ) -- ( ) ( ) Brüt Faaliyet Karı / (Zararı) ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri ( ) ( ) ( ) ( ) Satış, Pazarlama Ve Dağıtım Giderleri ( ) ( ) ( ) Diğer Faaliyet Geliri/(Gideri)- Net (35.871) Faaliyet Karı / (Zararı) (40.500) ( )

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mayıs 2015 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. 31 AĞUSTOS 2012 VE 31 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOLARI

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. 31 AĞUSTOS 2012 VE 31 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOLARI 31 AĞUSTOS 2012 VE 31 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOLARI Dipnot Bağımsız İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem Referansları 31 Ağustos 2012 31 Mayıs

Detaylı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 31 Ağustos 2011 tarihi itibariyle üç aylık ara dönem finansal tablolar

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 31 Ağustos 2011 tarihi itibariyle üç aylık ara dönem finansal tablolar Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 31 Ağustos 2011 tarihi itibariyle üç aylık ara dönem finansal tablolar İçindekiler Sayfa Ara dönem bilanço 2-3 Ara dönem kapsamlı gelir

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 1 Ocak- 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO.

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2011 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 30 EYLÜL 2011 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1 GELİR

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi )

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

Dipnot. Dönen Varlıklar 28.065.325 154.037.506

Dipnot. Dönen Varlıklar 28.065.325 154.037.506 31 AĞUSTOS 2011 VE 31 MAYIS 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOLARI Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem Referansları 31 Ağustos 2011 31

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. tarihi itibariyle dokuz aylık ara dönem finansal tablolar İçindekiler Sayfa Ara dönem bilanço 2-3 Ara dönem kapsamlı gelir tablosu 4 Ara

Detaylı

HEDEF MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI HEDEF MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İçindekiler Sayfa Özet Bilançolar 1-2 Özet Kapsamlı Gelir Tabloları 3-4 Özet Özsermaye Değişim

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2014 TARİHLİ ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE ÖZET BİLANÇOLAR...

Detaylı

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR...

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

DİPNOT 1 - ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 1.1. Genel Bilgi Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) iştigal konusu bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN 30 HAZİRAN 2010 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN 30 HAZİRAN 2010 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN 30 HAZİRAN 2010 TARİHLİ ARA DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR (Tutarlar Türk Lirası (TL)

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. )

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (eski unvanıyla Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. ) 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE (ORANSAL KONSOLİDASYON) YÖNTEMİNE GÖRE) FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı