Türk Ticaret Kanunu Bülteni E-fatura ya geçiş için danışmanınızı seçtiniz mi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Ticaret Kanunu Bülteni E-fatura ya geçiş için danışmanınızı seçtiniz mi?"

Transkript

1 Türk Ticaret Kanunu Bülteni E-fatura ya geçiş için danışmanınızı seçtiniz mi? Temmuz 2013

2 İçindekiler Önsöz Ticarette yeni dönem: E-fatura E-fatura uygulaması kapsamında yer alıyor olabilirsiniz! Entegrasyon yöntemi ile e-fatura geçişinde başvuru süreci Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirketlerin İnternet sitesi açma ve ilan yükümlülüğü

3 Önsöz Ali Çiçekli Ortak Denetim Dünya ekonomisi ve ticaret hayatının işlediği teknolojik altyapı inanılmaz bir hızla gelişirken şirketler iş yapış şekillerini her an yenilenen koşullara uyarlamaya çalışıyor. Bu hızlı değişim ortamı gerek özel sektör gerekse kamu kurumları için köklü yeniden yapılandırma projelerini zorunlu hale getiriyor. Şirketlerin karşı karşıya olduğu riskler karmaşıklaşıyor ve artıyor. Bu çerçevede teknolojik, kurumsal, hukuki altyapılarını yeni koşullara adapte edebilen firmaların ayakta kalacağı, bu değişimi başarılı bir şekilde yürütemeyen firmaların ise artan rekabet ortamında eleneceği öngörülebilir. Ayrıca TTK uyarınca bağımsız denetime tabi olan firmaların kurması gereken internet siteleri başka bir uyum adımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Deloitte TTK hizmetleri ekibi olarak sizlerin e-fatura ve internet sitesine ilişkin uyum süreçlerinizi kolaylaştırmak için bir bülten hazırladık. Vergi, Kurumsal Risk Yönetimi ve Danışmanlık bölümlerimizin bir bütün halinde yürüttüğü projelerden edindiğimiz tecrübeyi sizlerle paylaşmaya çalıştığımız bültenimizin okuyucularımız açısından faydalı olacağını umuyoruz. Firmaların gerçekleştirmesi gereken bu dönüşümün bir adımı ise e-faturaya geçiş. Bilindiği üzere e-fatura kapsamındaki firmaların 1 Eylül 2013 tarihine kadar e-faturaya geçiş için başvuru işlemlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. 1

4 Ticarette yeni dönem: E-fatura Tolga Büyükdeğirmenci Kıdemli Müdür Vergi Hizmetleri 2

5 Görsel medya ve yazılı basından takip edildiği ve bilindiği üzere artık elektronik faturaya geçiş sürecinin yaklaşık olarak son 2 ayına girmiş bulunmaktayız. Bu bağlamda, şirketlerin 1 Eylül 2013 tarihine kadar e-faturaya geçiş için başvuru işlemlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Düzenleme her ne kadar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmış olsa da sadece mali müşavirleri, yeminli mali müşavirleri, muhasebe müdürlerini, idari ve mali işler müdürlerini değil; kapsam dâhilindeki şirketlerin özellikle IT (Information Technologies) yöneticilerini ve yazılımcılarını da yakından ilgilendirmektedir. Vergi Usul Kanunu nun 229. maddesinde faturanın tanımı, 230. maddesinde ise şekli ve içermesi gereken asgari bilgiler belirlenmiş; aynı Kanun un 231. maddesinde fatura düzenlenmesinde uyulacak kaidelere, 232. maddesinde de fatura kullanma mecburiyetine ilişkin esaslara yer verilmiştir. Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 242. maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan hükme istinaden; düzenlenmesi, müşteriye verilmesi, müşteri tarafından da istenmesi ve alınması zorunlu olan faturanın, elektronik belge olarak düzenlenmesi, müşteriye elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemeler, Vergi Usul Kanunu nun 397, 416, 421 ve 424 sıra no.lu Tebliğleri'nin konusunu oluşturmakta, elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin durumları hakkında açıklamalar ise 58 no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri'nde yer almaktadır. E-faturaya ilişkin satır başlıkları e-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere ve de aynı hukuki sonuçlara sahiptir. e-fatura uygulaması tanımlanan standartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, tarafları arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile oluşturulan uygulamanın genel adı olup, faturaların e-fatura sistemine kayıtlı şirketler arası gönderilmesi ve alınması süreci hangi yöntem tercih edilirse edilsin Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla yapılması gerekmektedir. e-fatura sistemi üzerinden gönderilen ve alınan faturalar, mali mühür ile imzalı UBL-TR formatındaki özelleştirilmiş bir XML dokümanı şeklinde olmalıdır. E-faturanın avantajları Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin mükelleflere ait iş süreçlerinde gittikçe daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanması, özellikle yüksek sayıda yasal belge ve kayıt ile ilgili süreçleri kâğıt ortamında yürütmek zorunda olan mükelleflere yönelik, gelişen teknolojiye uygun yeni usul ve esasların belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle getirilen e-fatura uygulamasının mükelleflere pek çok anlamda kolaylık sağlayacağı beklenmektedir. E-fatura uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte işletmelerde operasyonel etkinlik ve verimliliğin artacağı, uluslararası standartlara uyum sağlanacağı, elektronik arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde düşüş meydana geleceği ve matbu fatura basım ve gönderim masraflarında azalma sağlanacağı beklenmektedir. Maliyetlerdeki söz konusu azalmalar ile birlikte e-fatura uygulamasının nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar getireceği, ödeme süreci takibini kolaylaştıracağı, Vergi Usul Kanunu nda mevcut muhafaza ve ibraz ödevlerine uyulmamasının getirdiği cezalara katlanılma riskinde azalmalar yaşanacağı, uyuşmazlık çözümlerinin çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşeceği ve elektronik denetim için uygun bir altyapı oluşacağı beklenmektedir. 3

6 Kısaca hukuki düzenlemeler Elektronik kelimesi bugün hayatımıza giren bir kavram olmayıp, ilk olarak tarihinde yürürlüğe giren 4731 sayılı Kanun un 4/E maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 242. maddesine eklenen 2. fıkra ile e-defter, e-belge ve e-kayıt tanımlamaları yapılmıştır. Aynı düzenleme ile Maliye Bakanlığına e-defter, e-belge ve e-kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirleme yetkisi de tanınmıştır. Yine tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 5070 sayılı e-imza Kanunu ile de ilk defa e-imza ve e-sertifika tanımlarına yer verilmiştir. E-faturanın kapsamı çok geniş Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-fatura kapsamına girecek ve zorunlu olarak e-fatura kullanmak zorunda olan mükellefler belirlenirken iki kanun temel olarak alınmış ve söz konusu kanunlar kapsamında düzenleme yapılmıştır sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar (yaklaşık olarak 300 mükellef) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan (hizmet alımları hariç) mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu na ekli (III) sayılı listedeki malları (genel olarak alkollü içecekler ve tütün mamulleri) imal, inşa veya ithal edenler (yaklaşık olarak 800 mükellef) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan (hizmet alımları hariç) mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar e-fatura uygulamalarına dâhil olacaklardır. Ayrıca, yüksek sayıda fatura düzenleyen ve alan, fatura üzerinde etkin ve hızlı analiz yapmak isteyen mükellefler de e-fatura uygulamasından yararlanabileceklerdir. Ne zaman e-fatura kullanmaya başlıyoruz? e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve sağladıkları hizmetler için tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri ve almaları zorunludur. Dolayısıyla e-fatura uygulamasına 2013 takvim yılında kullanmak üzere başvuru yapılması ve başvuru işlemlerinin tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. Ancak Nisan ayında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan e-fatura uygulaması başvuru kılavuzunda açıklandığı üzere; e-fatura uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemlerini bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle gerçekleştirmek isteyen mükellefler entegrasyon süreçleri tamamlanana kadar portal hesaplarının tanımlanmamasını talep edebilirler. Ancak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 421 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflerin tarihine kadar entegrasyonlarını tamamlamamaları halinde portal hesapları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bu tarih itibariyle aktive edilecektir. Gelir idaresi başkanlığı uygulamaları Gelir İdaresi Başkanlığı, uygulamaya seçimlik veya zorunluluk nedeniyle uygulamaya kayıtlı olacak mükelleflere e-fatura portalı, e-fatura entegrasyonu ve özel entegrasyon olmak üzere 3 farklı alternatif sunmaktadır. Bunlardan en basit yöntem olan e-fatura portalı, genel olarak küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış, e-fatura uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan ve az sayıda fatura (bu yöntemle bir ayda yüklenecek fatura sayısı 5000 adeti geçmemelidir) düzenleyen ve kullanan mükelleflerin uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen ve e-fatura uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır. 4

7 Kullanıcı hesabını aktive eden kullanıcılar e-fatura portalına giriş yaparak e-fatura gönderebilir ve/veya alabilirler. Entegrasyon yöntemini tercih eden, bilgi işlem kapasiteleri yeterli olan, yüksek sayıda fatura düzenleyen ve kullanan mükellefler ise belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-fatura uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabileceklerdir. Son olarak özel entegrasyon yöntemi ile, e-fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip, Gelir İdaresi Başkanlığından özel entegrasyon izni almış özel entegratörlerin BT sistemleri vasıtasıyla da e-fatura işlemleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca, mükellefler, istenildiği takdirde sadece özel entegratörün mali mühürü ile e-fatura imzalamasına izin verebileceklerdir. Makalemizin kaleme alındığı tarih itibariyle, özel entegratör olma şartlarını sağlamış ve test aşamalarını tamamlamış Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanmış 3 özel entegrasyon şirketi olduğu bilinmektedir. Bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığınca güçlü BT altyapıları sebebiyle özellikle bankaların özel entegratör olmaları arzulanmaktadır. Uygulama koşulları ve başvuru şartları e-fatura uygulamasını seçimlik veya zorunluluk nedeniyle kullanmayı hedefleyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin aşağıda yer alan şartları taşımaları gerekmektedir: Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı e-imza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları. Tüzel kişi mükelleflerin ise 397 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması ve bu çerçevede mali mühür temin etmiş olmaları gerekmektedir. Burada bahsi geçen mali mühür, Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi veya diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün sağlanması, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması, gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan ve e-fatura sistemi içerisinde yapılan işlemlerde kullanılması zorunlu olan bir elektronik sertifika olarak tanımlanmaktadır. Bu fonksiyonların yerine getirilmesi amacı ile Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere tüzel kişiler, diğer kurum kuruluş ve işletmeler ve istemeleri halinde gerçek kişiler TÜBİTAK-UEKAE tarafından üretilen mali mühür elektronik sertifika alt yapısını kullanırlar. Gerçek kişiler ayrıca nitelikli e-imza ile bu fonksiyonların yerine getirilmesini sağlayabileceklerdir. e-fatura uygulamasından yararlanma hususunda gerekli şartları taşıyanların öncelikle bir kullanıcı hesabı oluşturmaları, bu kullanıcı hesabının oluşturulması için ise aşağıda sayılan belgelerle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığına yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanan e-fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile tüzel kişiler için Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi nin imzalı aslı. Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesi nde tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili Ticaret Sicil Gazetesi nin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmak üzere fotokopisi. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği. 5

8 Satıcı ve alıcının e-fatura uygulamasına kayıtlı olması zorunluluğu e-fatura uygulaması, yalnızca uygulama üzerinde tanımlı kullanıcıların e-fatura göndermesine ve almasına imkan tanımaktadır. Dolayısıyla sadece uygulamaya kayıtlı müşterilerinize e-fatura göndermeniz mümkündür. Taraflardan birisinin e-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcı olmaması durumunda ise matbu/basılı fatura gönderilmeye devam edilecektir. e-fatura düzenlenmesi gerekirken, matbu fatura düzenlenmesi halinde düzenlenen fatura geçerli bir belge olarak kabul edilmeyecek ve hukuki açıdan hiç bir hüküm ifade etmeyecek ve mükellefler cezalı tarhiyatlar ile karşı karşıya kalabileceklerdir. Yine, e-fatura uygulamasına kayıtlı olan bir müşteriye aynı anda hem matbu hem de e-fatura düzenlenmesi mümkün değildir. E-faturanın saklanması ve ibrazı E-faturanın bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu nitelikli e-sertifika veya mali mühür ile sağlandığından, elektronik belge biçimini koruması gerekmektedir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-faturaları, üzerindeki nitelikli e-sertifikayı veya mali mührü de içerecek şekilde kanuni süreler dâhilinde muhafaza edecekler ve ilgili birimlerce istendiğinde ibraz edeceklerdir. Gönderilen ya da alınan e-faturalar elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilecek olup, bunların kâğıda basılarak saklanması söz konusu olmayacaktır. Mükellefler e-faturalarını kendi bilgi işlem sistemlerinde saklayabilecekleri gibi, 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış üçüncü kişilerin bilgi işlem sistemlerinde, başka bir anlatımla bulutta saklanmaları da mümkündür. Ancak arşivlemenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur; dolayısıyla yurt dışında yapılan saklama işlemi Gelir İdaresi Başkanlığı açısından herhangi bir hüküm ifade etmeyecektir. Özellikli durumlar İthalat ve ihracatta e-fatura: Kapsam dâhilinde olan mükellefler ithalat ve ihracat işlemleri için matbu fatura düzenlemeye ve almaya devam edecekler ancak ihraç kaydıyla yapılan satışlar nedeniyle düzenlenecek faturaların ise diğer şartların da sağlanması halinde e-fatura olarak düzenlenmesi ve alınması gerekecektir. Bu hususta ihraç kaydıyla satışlara ilişkin e-faturaların gümrük müdürlüklerine ibrazı istendiğinde, bunun nasıl yapılacağı, halen karşımızda bir sorun olarak gözükmektedir. E-faturanın bir çıktısının gümrük müdürlüklerine ibrazının kabul edilip edilmeyeceği veya Gelir İdaresi Başkanlığı ile diğer kamu kurumları arasında entegrasyon sağlanıp sağlanmayacağı netleştirilmesi gereken konular arasında bulunmaktadır. İrsaliye: Elektronik irsaliyeli fatura ilgili olarak bugüne kadar herhangi bir hukuki düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir mal satışı nedeniyle irsaliye ve e-fatura düzenlenmesi gerekiyorsa, irsaliye ayrıca düzenlenecek, e-fatura ise Vergi Usul Kanunu nun 231. maddesinin 1. fıkrasının 5. bendi uyarınca malın teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde düzenlenecektir. 6

9 Özel hesap dönemi: Vergi Usul Kanunu nun 174 üncü maddesi uyarınca özel hesap dönemine tabi olan mükellefler için e-fatura uygulamasına ilişkin olarak, söz konusu mükelleflerin tarihi yerine 2011 hesap döneminin kapandığı tarihteki gelir tablosunda yer alan tutarı dikkate almaları gerekmektedir. Benzer şekilde, 2011 yılında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden mal alan mükellefler için ilgili özel hesap döneminde mal alımı yapılıp yapılmadığının araştırılmasının gerektiği düşüncesindeyiz. Konuyu bir örnek ile açıklamak gerekirse; özel hesap dönemine tabi bir mükellefin söz konusu özel hesap dönemi gelir tablosunda yer alan brüt satış hasılatı tutarını dikkate alması ve yine aynı özel hesap döneminde madeni yağ lisansına sahip olanlar ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden mal alımı yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Brüt satış hasılatı kavramı: İlgili dönem brüt satış hasılatının tespiti ile ilgili olarak, mükelleflerin Yurtiçi Satışlar, Yurtdışı Satışlar ve Diğer Gelirler hesaplarının toplamını dikkate alması, bu toplama diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar hesabı alt kırılımında yer alan faiz gelirleri, komisyon gelirleri, konusu kalmayan karşılıklar gibi gelirler ile olağandışı gelir ve karlar hesabı alt kırılımında yer alan önceki dönem gelir ve karları ile diğer olağandışı gelir ve karlar a ilişkin gelirleri dâhil etmemesi gerekmektedir. Taşıt veya müşteri tanıma sistemi: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 68 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği nin 2. bölümünde taşıt veya müşteri tanıma sistemleri kullanılarak veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan akaryakıt satışlarında belge düzenine ilişkin ayrıntılı değerlendirmelere yer verilmiştir. Akaryakıt istasyon işletmeleri veya dağıtım şirketleri, bazı kamu kurumları veya özel firmalara, işleriyle ilgili taşıtları için taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. sistemleri veya özel olarak geliştirilen kartları kullanarak ya da özel anlaşmalara dayanarak akaryakıt satabilmektedirler. Anılan işletmelerin bahse konu satışlarını aşağıdaki şekilde belgelendirmeleri de mümkün bulunmaktadır. Buna göre, akaryakıt pompaları ödeme kaydedici cihazlara bağlanmış olan istasyonlardan; - Taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. sistemler kullanılarak (fiş üzerinde TAŞIT VEYA MÜŞTERİ TANIMA SİSTEMİ FATURAYA DÖNÜŞTÜRÜLECEK ibaresi bulunan), - Bazı kurumlar tarafından geliştirilen özel kartlar kullanılarak (akıllı kart vb.), - Taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. sistemler olmaksızın müşteriler ile akaryakıt dağıtım şirketleri veya istasyon işletmecileri arasında yapılan özel anlaşmalara dayanılarak, Gerçekleştirilen (ve pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan otomatik olarak çıkan fişlerle belgelendirilen) ve faturası mal teslimini müteakiben belirli periyotlarla düzenlenen akaryakıt satışlarına münhasır olmak üzere, bu satışlara ilişkin faturanın (katma değer vergisi açısından vergilendirme dönemi aşılmamak şartıyla) onbeş gün içinde dağıtım şirketleri ve/veya akaryakıt istasyon işletmelerince Vergi Usul Kanunu na göre toplu olarak düzenlenmesi uygun bulunmuştur. Birçok akaryakıt dağıtım şirketinin, Petrol Piyasası Kanunu uyarınca madeni yağ lisansına sahip olduğu düşünüldüğünde, 2011 yılında Taşıt veya Müşteri Tanıma Sistemi ni kullanmak suretiyle akaryakıt alımı yapan ve hesap dönemi sonu itibariyle ilgili dönem gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olan mükellefler e-fatura uygulaması kapsamında tarihinden sonra e-fatura düzenlemeye ve kullanmaya başlamaları gerekmektedir. 7

10 E-fatura uygulaması kapsamında yer alıyor olabilirsiniz! Özlem Yanmaz Kıdemli Müdür Danışmanlık 8

11 E-fatura uygulaması nedir? E-fatura uygulaması, tanımlanan standartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, tarafları arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile oluşturulan uygulamanın genel adıdır. Faturaların e-fatura sistemine kayıtlı şirketler arası gönderilmesi ve alınması süreci Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla yapılmaktadır. E-fatura sistemi üzerinden gönderilen ve alınan faturalar, mali mühür ile imzalı UBL-TR formatındaki özelleştirilmiş bir XML dokümanıdır. Gönderilen ya da alınan e-faturalar elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilir. E-fatura Uygulamasına ilişkin düzenlemeler VUK 397, 416, 421 ve 424 sıra no.lu Tebliğleri ile 58 no.lu VUK sirkülerinde belirlenmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı, e-fatura uygulamasına seçimlik veya zorunluluk nedeniyle kayıtlı olacak mükelleflere, fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için 3 farklı alternatif sunmaktadır. i. e-fatura portalı ii. e-fatura entegrasyonu iii. özel entegrasyon E-fatura uygulamasının kapsamı E-fatura kapsamına girecek ve zorunlu olarak e-fatura kullanmak zorunda olan mükellefler; i sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar, ii sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu na ekli (III) sayılı listedeki malları (genel olarak alkollü içecekler ve tütün mamulleri) imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar e-fatura uygulamalarına dâhil olacaklardır. Ayrıca, Yüksek sayıda fatura düzenleyen ve alan, fatura üzerinde etkin ve hızlı analiz yapmak isteyen mükellefler de Gelir İdaresi Başkanlığı ndan izin alarak e-fatura uygulamasına geçiş yapabileceklerdir. E-fatura için kritik tarihler E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve sağladıkları hizmetler için 01/09/2013 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri ve almaları zorunludur. E-Fatura Uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemlerini bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle gerçekleştirmek isteyen mükellefler entegrasyon süreçleri tamamlanana kadar portal hesaplarının tanımlanmamasını talep edebilirler. zorunluluk getirilen mükelleflerin 31/12/2013 tarihine kadar entegrasyonlarını tamamlamamaları halinde portal hesapları GİB tarafından bu tarih itibariyle aktive edilecektir. 9

12 Deloitte Yaklaşımı Deloitte yaklaşımı E-fatura uygulamasının sağladığı avantajlar İşletmelerde operasyonel etkinlik ve verimlilik artışı Uluslararası standartlara uyum Matbu fatura basım ve gönderim masraflarında azalma Elektronik arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde azalma ve belgelere hızlı erişim Hızlı uyuşmazlık çözümü Ödeme süreci takibini kolaylaştırma Nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar VUK ta mevcut muhafaza ve ibraz ödevlerine uyulmamasının getirdiği cezalara katlanılma riskinde azalma Elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı Kağıt tasarrufu sayesinden çevrenin korunmasına katkı Deloitte size e-fatura uygulamaları hakkında nasıl yardımcı olabilir? E-fatura uygulaması, bir Bilgi Teknolojileri uygulaması olmanın dışında muhasebe, vergi ve satın alma süreçleri üzerindeki etkileri sebebiyle hem operasyonel mükemmellik fırsatlarına olanak veren hem de mevcut süreçleri değiştirmesi sebebiyle riskleri de içinde barındıran, şirket içinde ve dışında birçok tarafın bulunduğu bir uygulamadır. Bu anlamda e-fatura uygulamasına tüm bu risk ve fırsatları değerlendirebilecek farklı bakış açılarının dahil edilmesi kritik önem taşımaktadır. Ön Değerlendirme Başvuru ve Hazırlık Tasarım Gerçekleştirme Son Hazırlık Devreye Alma ve Destek E-fatura Geçiş Sistemine Uygunluk Değerlendirmesi COBIT ve ISO Temelli Genel BT Süreçleri Kontrollerinin Tasarlanması E-imza Sürecinin Oluşturulması BT Süreçleri ve Genel Güvenlik Kontrollerinin Raporlaması Proje Yönetimi ve Yönlendirme Komitesi ile İletişim ve Uyum BT Denetim ve Sürekli Gözetim Sisteminin Kurulması Kurumsal Risk Hizmetleri ISO Temelli BGYS Oluşturulması Veri Saklama Güvence Denetiminin Yapılması Veri İletişiminde Şablon ve Uygunluk Değerlendirmesi İç Denetim ve Güvenlik Sistemi Güvence Dokümanlarının Yıllık Olarak Hazırlanması İç Kontrol Sisteminin Kurulması İş Süreçleri Kontrol Etkinliği Denetiminin Yapılması E-fatura Geçiş sistemine Uygunluk Değerlendirmesi Teknik İhtiyaçların Belirlenmesi Mevcut Süreç ve Fatura Çıktılarının Analiz Edilmesi Teknik Altyapının Hazırlanması Son Kullanıcı Testlerinin Yapılması Sistemin Devreye Alınması Danışmanlık Proje Organizasyonu ve Standartlarının Belirlenmesi Mevcut Altyapının Analiz Edilmesi Proje Kapsamındaki Süreç ve Fatura Türlerinin Belirlenmesi Belirlenen Kapsam için Kavramsal Tasarımın Gerçekleştirilmesi İmzalama ve Mali Mühür Cihazının Kurulması Kavramsal Tasarımın Sistem Üzerinde Gerçekleştirilmesi Entegrasyon Testlerinin Yapılması Son Kullanıcı Eğitimlerinin Verilmesi Sistemin Devreye Alınmasına Yönelik Hazırlıkların Tamamlanması Canlı Kullanım Desteğinin Verilmesi Proje Yönetimi Değişim Yönetimi Vergi Vergi Uzmanlığı TTK Yeni TTK Uzmanlığı Deloitte Turkey, Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

13 Deloitte olarak elektronik fatura uygulamasına geçiş sürecinde risk ve uyum, tasarım ve uygulama ve mevzuat alanlarında konularında uzman ekiplerimizle e-fatura uygulamasına geçiş sürecinin her aşamasında hizmet vermekteyiz. Neden Deloitte? Neden Deloitte? 1 Uçtan Uca Hizmet Deloitte, E-fatura uygulamasında ön değerlendirme ve hazırlık aşamasından sistemin devreye alınması aşamasına kadar olan sürecin tüm aşamalarında kesintisiz hizmet sağlamaktadır. 2 Bütünsel Yaklaşım Deloitte, vergi ve TTK ilişkili mevzuat ile teknolojik risk yönetimi ve iç denetim konuları ile süreç ve sistem tasarımı ve uygulaması konularının «tümünde» hizmet vermektedir. 3 Deneyim E-fatura uygulaması esnasında Danışmanlık Bölümümüzün yanı sıra Kurumsal Risk ve Vergi Hizmetleri Bölümlerimiz ile TTK Çalışma Grubumuz da süreç boyunca ilgili aşamalarda uzmanlıkları ve tecrübeleri ile katkı sağlamaktadır. 4 Doğru Ekip Deloitte, söz konusu farklı uzmanlık alanlarının yanı sıra sektörel tecrübeye sahip disiplinler arası proje ekibi ile hizmet sağlamaktadır Deloitte Turkey, Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 11

14 Entegrasyon yöntemi ile e-fatura geçişinde başvuru süreci Uğur Kağan Dinçsoy Müdür Kurumsal Risk Hizmetleri e-fatura sistemine ilişkin 397 No lu Tebliğ in 5.1 maddesinde e-fatura uygulamasının kullanımına ilişkin bilgiler verilmektedir. İlgili maddede, e-fatura uygulaması portal ve bilgi işlem sistemlerinin entegre edilmesi yoluyla kullanım olarak kategorilendirilmiştir. e-fatura portalı kullanımı küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygulanması planlanan bir yöntemdir. Bu yöntemde e-fatura gönderme ve/veya alma ile ilgili temel islemleri, portal içerisinde sunulan arayüzleri kullanarak yapabileceklerdir. Uygulamaya entegre olmak isteyenler, bilgi işlem sistemlerinde gerekli ön hazırlıkları tamamladıktan sonra, sistemlerini ve fatura ile ilgili süreçlerini açıklayan BIS raporu (Bilgi İşlem Sistemleri) ile birlikte Başkanlığa yazılı olarak başvuruda bulunacağı belirtilmiştir. Tebliğ de yer alan BIS raporu 10 bölümden oluşmaktadır. BIS raporunun içerdiği bölümler ve detayları aşağıda sunulmuştur. İlgili tebliğde, bilgi işlem sistemleri yeterli olan kullanıcıların, gerekli entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-fatura Uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanmaları mümkün olduğu belirtilmiştir. 12

15 Bilgi işlem sisteminde kullanılan sunucu (server) donanımı İlgili bölümde Bilgi İşlem Sisteminde e-fatura sistemlerinin bulunduğu sunucu donanımı ile ilgili teknik bilgiler bulunmalıdır. Bu bölümde ilgili sunucuların model, işlemci, hafıza (memory), kullanılan disk sistemi, işletim sistemi ve sunucu üzerinde kurulu olan uygulamalar ile ilgili bilgiler sunulmaktadır. Mevcut ağ cihazları İlgili bölümde Bilgi İşlem Sisteminde e-fatura sistemlerinin transferi esnasında kullanılan ağ cihazları, switch, router ve modem detaylarına ilişkin bilgiler sunulması beklenmektedir. Güvenlik cihazları ve programları İlgili bölümde dahili ve harici bağlantılara ilişkin bilgiler sunulmaktadır. Kurum ağ bağlantıları internet, dış bağlantılar ve intranet üzerinden e-fatura sistemlerine ulaşım ile ilgili bilgiler sunulmaktadır. Internet bağlantısı İlgili bölümde kurumun internet bağlantısı bilgileri verilmektedir. Internet bağlantısı, hat kapasiteleri, internet bağlantı tipleri ile ilgili detaylar verilmesi beklenmektedir. Yedekleme cihazları ve programları İlgili bölümde kurumda e-fatura sistemleri ile ilgili kullanılan yedekleme cihazları ve programlarına ilişkin bilgiler verilmektedir. Kullanılan yedekleme ünitesi, kullanılan uygulamanın ve yedekleme medyalarının kapasite ve hız bilgileri, kullanılan yazılımın lisans bilgileri ve uygulamanın bulunduğu sunucunun teknik özellikleri bilgileri bulunmaktadır. Harici disk sistemi İlgili bölümde kurumda e-fatura sistemleri ile ilgili kullanılan harici disk sistemlerine ilişkin bilgiler verilmektedir. Harici disk sistemi, kapasite sistemi, harici disk sistemine ilişkin sunucular ve bağlantı metodu ile depolama metodu verilmektedir. İş sürekliliği ve felaketten kurtarma İlgili bölümde Bilgi İşlem Sisteminde yer alan uygulama ve sunucuların 7X24 çalışmasını sağlayacak tedbirler ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır. Ayrıca sistem çalışmasının yürütülmesini engelleyecek derecede bir felakete (deprem, su baskını, yangın vb.) maruz kalındığında veri kaybının olmaması veya asgari seviyede olması için alınan tedbirler bu bölüme yazılacaktır. İnsan kaynağı bilgileri İlgili bölümde e-fatura sisteminin yönetim ve işletiminden sorumlu personel bilgilerinin verilmesi beklenmektedir. Yönetim ve işletimde rol alacak yazılım uzmanı, ağ yöneticisi ve sistem uzmanı rollerinin kurum içi veya dışında olup olmadığı ile ilgili bilgiler bu bölümde detaylandırılacaktır. Saklama ve yedekleme birimlerinin bulunduğu adresler İlgili bölümde e-fatura uygulamaları sonucu oluşan verilerin bulunduğu medyaların saklama ve yedeklenmesi esnasında hangi lokasyonların kullanıldığına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Faturalama süreçleri İlgili bölümde kurumun Faturalama süreçleri, fatura tipleri ve fatura oluşturulması esnasında kullanılan uygulamalar, süreçlerdeki sistemsel ve manuel kontrollere ilişkin bilgiler ve süreçlere ilişkin akış diyagramları bulunması beklenmektedir. BIS raporu ile birlikte e-fatura entegrasyon ile mali mühür başvurusu uygun bulunanlara entegrasyon işlemlerine başlayabilecekleri bir yazı ile bildirilecektir. Entegrasyon çalışmaları, başlama yazısı tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde tamamlanmak zorundadır. Entegrasyon sürecini başarı ile tamamlayan mükellefler, Başkanlığın konuya ilişkin yazısı üzerine, e-fatura Uygulamasını gerçekleştirdikleri entegrasyon aracılığı ile kullanmaya başlayacaktır. 13

16 Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirketlerin internet sitesi açma ve ilan yükümlülüğü Ceylan Necipoğlu Avukat Vergi Hizmetleri tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ile internet sitesi açma yükümlülüğü öngörülmüştür. İnternet sitesi açma ve şirketlere ait bilgilerin yayımlanmasına ilişkin olarak bir çok görüş ileri sürülmüş ve 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Değişiklik yapılmasına dair Kanun ile değiştirilmiştir. İnternet sitesi açma ve ilan yükümlülüğü TTK nın 1524 üncü maddesinde tanımlanmıştır. Ayrıca, anılan madde hükmüne dayanarak tarihli Resmi Gazete de Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik ( Yönetmelik ) yayımlanmıştır. Yönetmelik ile, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi sermaye şirketleri tarafından açılacak internet sitelerinde ilan edilecek ve erişime açık tutulacak asgari içeriğe, denetime tabi sermaye şirketleri ile Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcıların yapacakları işlemlere ve bu işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Hangi şirketler internet sitesi açmak zorundadır? Yeni TTK uyarınca internet sitesi kurma yükümlülüğü altında olan şirketler bağımsız denetime tabi olan şirketler dir 1. 1 Bağımsız denetime tabi olacak şirketler ise TTK nun 397. maddesi uyarınca hazırlanan tarihli Bakanlar Kurulu Kararı nın 3. maddesi ile şu şekilde belirlenmiştir; Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler; a) Aktif toplamı ve üstü Türk Lirası b) Yıllık net satış hasılatı ve üstü Türk lirası c) Çalışan sayısı 500 ve üstü Bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı listede belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketler aynı listede yer verilen ölçütler dikkate alınmak suretiyle denetime tabidir. Ölçütlerin söz konusu listede belirtilen sınırlamalar çerçevesinde aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde ikinci fıkradaki usul uygulanır. Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı listede belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketler ise herhangi bir ölçüt şartı aranmaksızın denetime tabidir. 14

17 İnternet Sitesi Ne Zaman Açılmalıdır? TTK uyarınca, maddenin yürürlük tarihi olarak tarihi belirlenmiş ve 1524 üncü maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan denetime tabi sermaye şirketlerinden internet sitesine sahip olanlar söz konusu maddenin yürürlüğünden itibaren üç ay içinde internet sitelerinin belli bir bölümünü, 1524 üncü maddedeki içeriklerin yayımlanmasına özgülemek, internet sitesi olmayanlar ise aynı süre içinde internet sitesi açmak ve bu sitenin belli bir bölümünü anılan maddedeki içeriklerin yayımlanmasına özgülemek zorundadır denilmiştir. Bununla beraber, yine TTK da ve Yönetmelik te yeni kurulacak ve bağımsız denetime tabi şirketlerin internet sitesi açma yükümlülükleri için süre tanınmıştır. Buna göre, bağımsız denetime tabi sermaye şirketleri ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ile yükümlüdürler tarihinden önce kurulmuş olan şirketlerin, tarihine kadar, tarihinden sonra kurulmuş olan şirketlerin tescil tarihinden itibaren 3 ay içinde veya internet sitesi kurma yükümlülüğü doğan şirketlerin bu yükümlülük doğduktan sonra 3 ay içinde internet sitesi açmakla mükelleftirler. İnternet sitesinin asgari içeriği ne olmalıdır? İnternet sitesinde yayımlanacak içerikler, TTK da belli bir süre belirtilmiş ise bu süre içinde, belirtilmemiş ise içeriğin dayandığı işlemin veya olgunun gerçekleştiği tarihten, tescil veya ilana bağlandığı durumlarda ise tescil veya ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, şirketin kuruluşundan internet sitesi açılıncaya kadar geçen sürede yayımlanması gereken içerikler de bu sitenin açıldığı tarihte siteye konulmalıdır. TTK nun maddesinin birinci fıkrası uyarınca 31 Mayıs 2013 tarihinde yayımlanan Yönetmelik ile internet sitesinde bulunması zorunlu unsurlar belirlenmiştir. İnternet sitesinin açılması ile birlikte aşağıdaki içerikler internet sitesinde sürekli olarak yayımlanacaktır: 1. Şirketin ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulan ve işletilen merkezi ortak veri tabanını da içeren bilgi sistemi ( MERSİS ) numarası, 2. Ticaret unvanı, 3. Merkezi, 4. Taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, 5. Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ad ve soyadları (limited şirketlerde müdürlerin), Not: Yukarıdaki bilgilerde değişiklik olması halinde bu içeriklerin yeni hali, değişikliğin meydana geldiği tarihte internet sitesinde yayımlanır. 6. Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı, 7. Seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi. 15

18 Şirketçe internet sitesinde en az altı aylık süre için yayımlanması gereken hususlar aşağıda ayrıca belirtilmiştir. 1. TTK nun 149 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları, gereğinde ara bilançoları ortakların incelemesine sunulmak üzere genel kurul kararından önceki otuz gün içinde internet sitesine konur. Ayrıca bu belgelerde inceleme yapma hakkının belirtildiği, bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına ilişkin ilan, belgelerin tevdi tarihinden itibaren en az üç iş günü öncesinde, 2. Birleşmeye katılan şirketlerin, alacaklılarına, alacaklarının teminat altına alınması için talepte bulunabileceklerine dair sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, 3. Bölünmeye katılan şirketlerden her biri tarafından, TTK nun 171 inci maddesi uyarınca bölünme sözleşmesi veya planı, bölünme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları ve varsa ara bilançoları üzerinde inceleme yapma hakkına işaret eden ve bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına dair ilan, bölünme kararının alındığı tarihten iki ay önce, 4. Bölünmeye katılan şirketler tarafından alacaklıların alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için talepte bulunmaya çağrılmasına ilişkin sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. 5. Şirkete fesih davası açılmış ise davanın açıldığı hususu, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, 6. Şirkete açılan fesih davasına ilişkin kesinleşmiş olan mahkeme kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, 7. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilan en geç sicil gazetesinde yayımlandığı tarihte, 8. Anonim şirket genel kurulunda, finansal tabloların ve buna bağlı konuların müzakeresinin bir ay sonraya ertelenmesi halinde, bu duruma ilişkin pay sahiplerine yapılan ilan, erteleme kararı tarihinden itibaren en geç beş gün içinde, 9. Şirketin genel kurul toplantı tutanağı ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içinde, 10. TTK nun 428 inci maddesi uyarınca organın temsilcisi, bağımsız temsilcisi ve kurumsal temsilciliğe ilişkin ilanlar, ilanın yayımlandığı gün, 11. Genel kurul kararına karşı iptal veya butlan davasının açıldığı hususu ve duruşma günü, şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan tarihinden itibaren en geç beş gün içinde, 12. Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı, tescil tarihinden itibaren en geç beş gün içinde, 13. Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, 16

19 14. Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şekli, yeni payların itibarî değerleri, cinsleri, sayıları, imtiyazlı olup olmadıkları, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamalar ve kullanılma şartları ile bunların süresi, prime dair kayıtlar ve bunun uygulanması hakkındaki kurallar şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan tarihinden itibaren en geç beş gün içinde, 15. Yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetim kurulunun kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, 16. Esas sermayenin azaltılması durumunda, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağına ilişkin ayrıntılı açıklamalar, bu açıklamaların da yer aldığı genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanının sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, 17. Genel kurulun esas sermayenin azaltılmasına ilişkin kararı üzerine alacaklılara sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, 18. Mütemerrit pay sahibine temerrüde konu olan pay tutarını bir ay içinde ödemesi, aksi halde, ilgili paylara ilişkin haklarından yoksun bırakılacağı ve sözleşme cezasının isteneceğine ilişkin yapılan davet ve ihtar mesajı, bu davet ve ihtarın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. Nama yazılı pay senedi sahiplerine, davet ve ihtarın ilan yerine iadeli taahhütlü mektupla yapılması halinde, bu davet ve ihtar iadeli taahhütlü mektubun gönderildiği tarihten itibaren en geç beş gün içinde, 19. Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, 20. Alacaklı oldukları, şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılamayan ya da yerleşim yerleri bilinmeyen diğer alacaklılara yönelik şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilmelerine ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılmalarına ilişkin sicil gazetesinde birer hafta arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, 21. Şirketler topluluğuna dâhil bir teşebbüs tarafından payların, Kanunun 198 inci maddesinde belirtilen oranlarda kazanılması veya elden çıkarılmasına ilişkin açıklama, gerçekleşme tarihinden itibaren en geç beş gün içinde, 22. TTK nun 966. maddesinin birinci fıkrası uyarınca malik ve diğer hak sahiplerinin kimler olduğunun veya yerleşim yerlerinin belli olmadığı hallerde, geminin gemi sicilinden silinmesine ve belirlenen süreye ilişkin olarak sicil gazetesinde yapılan ilan, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, 23. Şirketler topluluğuna dahil olan teşebbüsün ve sermaye şirketinin yönetim kurulu üyeleriyle yöneticilerinin, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ve bunların, sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye şirketindeki payları ile ilgili olarak yapacakları açıklama, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, 17

20 24. Şirketler arasında yapılan hakimiyet sözleşmesi sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, 25. Şirketteki pay sahibi/ortak sayısının bire düşmesi ya da şirketin tek pay sahipli/ortaklı olarak kurulması halinde, şirketin tek pay sahipli/ortaklı olduğu hususu ve tek pay sahibi/ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığına dair bilgiler sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, 26. Şirket sözleşmesi ve değişiklikler kuruluşun ya da değişikliğin sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, 27. Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşme sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, 28. Yönetim kurulunun veya müdürler kurulunun temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, 31. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim/ müdürler kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, 32. Yönetim/müdürler kurulunun pay bedellerinin ödenmesine ilişkin çağrı ilanı yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, 33. Yönetim kurulunun mütemerrit pay sahibinin senedini iptal etmesine ilişkin kararı sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, 34. Yönetim kurulu veya müdürler kurulu ile genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılması veya bu toplantılara elektronik ortamda katılım sağlanması hallerinde, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin ispatlandığı teknik rapor, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesinde bulunması zorunlu hususlardır. 29. Anonim şirketlerde genel kurulun çalışma usul ve esaslarını içeren iç yönerge ilan tarihini izleyen beş gün içinde, 30. Yönetim kurulunun rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösteren raporu sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, 18

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX)

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX) 1 Sirküler No: CXXX Sirküler Tarihi: 03.06.2013 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax:

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde

Detaylı

Sirküler no: 087 İstanbul, 5 Haziran 2013

Sirküler no: 087 İstanbul, 5 Haziran 2013 Sirküler no: 087 İstanbul, 5 Haziran 2013 Konu: Sermaye şirketlerinin açacakları internet sitelerine dair yönetmelik yayımlandı. Özet: Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik

Detaylı

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri BAĞIMSIZ DENETİM Türk Ticaret Kanunu nun 397 nci maddesinde açıklandığı üzere; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Osman OKUR* Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi I GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu nun Denetleme başlıklı 397 nci maddesiyle, maddenin dördüncü

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ ve İNTERNET SİTESİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU KONULAR NELERDİR?

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ ve İNTERNET SİTESİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU KONULAR NELERDİR? 25.02..2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/28 KONU: Sayın Müşterimiz, Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca zorunlu bağımsız denetim kapsamında olan şirketlerin,

Detaylı

-Türk Ticaret Kanunu SİRKÜLERİ-

-Türk Ticaret Kanunu SİRKÜLERİ- 1-BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER (01.01.2013 İTİBAREN) 1.1-Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler: Aktif toplamı yüz

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Tel : (0 2 1 6) 574 74 14 PBX Faks: ( 0 2 1 6 ) 574 22 12 İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar 05.03.2010 tarih 27512

Detaylı

birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü

birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü birlesikuzmanlar-it.com Dynamics AX E-fatura Çözümü Ajanda E-fatura nedir? Mali Mühür nedir? GİB hizmetleri nelerdir? Birlesik Uzmanlar Çözümleri E-fatura Entegrasyonu E-fatura Dönüştürücü Neden daha iyiyiz?

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/33 Sirküler Tarihi : 04.06.2013 Konu : Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Bilindiği gibi 2013/17 numaralı sirkülerimizde Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

Detaylı

TTK YA GÖRE DENETİME TABİ SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ZORUNLU OLARAK AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TTK YA GÖRE DENETİME TABİ SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ZORUNLU OLARAK AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1 TTK YA GÖRE DENETİME TABİ SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ZORUNLU OLARAK AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik

SİRKÜLER. KONU : Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 01.06.2013 SİRKÜLER NO : 2013/44 KONU : Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanun un 1524 üncü ve 397/4 üncü maddesine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Sayısı 28663 Resmi Gazete Tarihi 31.05.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10. Bu bilgi notumuzda uygulama ile ilgili yayımlanan tebliğ ve sirküler açıklamaları özetle aktarılacaktır.

BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10. Bu bilgi notumuzda uygulama ile ilgili yayımlanan tebliğ ve sirküler açıklamaları özetle aktarılacaktır. BİLGİ NOTU 16.08.2013/2013-10 E - FATURA UYGULAMASI Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişim, bilgilere ulaşmada, bilgilerin saklanması ve kullanılmasında önemli avantajlar sağlamaktadır.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28663

Resmi Gazete Tarihi: 31.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28663 Resmi Gazete Tarihi: 31.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28663 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.03.2015/50-1 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.03.2015/50-1 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor Mevzuat 02.03.2015/50-1 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Değişiklik Yönetmeliğinde, - Şirketlerin internet sitelerinin özgülenmiş

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Başvuru Kılavuzu) Ağustos 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Başvuru Kılavuzu Ağustos 2013 Versiyon : 1.3 1/9

e-fatura UYGULAMASI (Başvuru Kılavuzu) Ağustos 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Başvuru Kılavuzu Ağustos 2013 Versiyon : 1.3 1/9 e-fatura UYGULAMASI (Başvuru Kılavuzu) Ağustos 2013 Versiyon : 1.3 1/9 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.3 2/9 Versiyon Yayımlanma Tarihi Eklenen/Silinen/DeğişenBölüm

Detaylı

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri:

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: I: GENEL OLARAK: Elektronik Fatura Uygulaması (e-fatura Uygulaması) ilk olarak

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/36. KONU 424 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/36. KONU 424 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SİRKÜLER (2013/35) TTK nın 1524. maddesinde denetime tabi olan sermaye şirketlerinin internet sitesi açmak zorunda olduğu belirtilmiştir.

SİRKÜLER (2013/35) TTK nın 1524. maddesinde denetime tabi olan sermaye şirketlerinin internet sitesi açmak zorunda olduğu belirtilmiştir. İçerenköy, Ali Nihat Tarlan Cad. Eryılmazlar Sokak No :8 Kat : 3 34752 Kadıköy İSTANBUL Tel : (0 2 1 6 ) 574 74 14 PBX Faks: ( 0 216 ) 574 22 12 İSTANBUL, 06.06.2013 SİRKÜLER (2013/35) Konu: Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

1 SIRA NUMARALI ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

1 SIRA NUMARALI ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 25.12.2013/219-1 1 SIRA NUMARALI ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 1 Sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliği nde 24 Aralık 2013 tarihinden geçerli olmak üzere

Detaylı

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.

6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. Tebliğ olunur. 6.1. Bu Tebliğ, yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. 6. YürürlükBu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. 5.6. Bu Tebliğ ile elektronik

Detaylı

Internet Sitesi Üzerinde Bilgi Yayınlama Süreci. 21 Eylül 2013 Versiyon 1.0. Bilgi Teknolojileri

Internet Sitesi Üzerinde Bilgi Yayınlama Süreci. 21 Eylül 2013 Versiyon 1.0. Bilgi Teknolojileri Internet Sitesi Üzerinde Bilgi Yayınlama Süreci 21 Eylül 2013 Versiyon 1.0 Bilgi Teknolojileri ĠÇERĠK 1) PROSEDÜR ÖZETĠ... 3 2) PROSEDÜR TARĠHÇESĠ... 3 3) AMAÇ... 3 4) KAPSAM... 3 5) TANIMLAR / STANDARTLAR...

Detaylı

SİRKÜLER 2013/ tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 424 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğiyle;

SİRKÜLER 2013/ tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 424 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğiyle; SİRKÜLER 2013/09 22.02.2013 KONU : Elektronik Fatura Düzenlemeleri İle Elektrik Ve Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Getirilen, Abone Ve Tüketim Bilgilerinin Bildirimine İlişkin Düzenlemelerde Değişiklik Yapan

Detaylı

Konu: Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik,

Konu: Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik, 04.06.2013 (SİRKÜLER 2013 40) Konu: Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 01.07.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan İnternet

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın e-defter Nedir? Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; Oluşturulması Onaylanması Muhafaza edilmesi İbraz

Detaylı

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU

E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU E- FATURA UYGULAMASI BAŞVURU e-fatura nın Yararları; Zamandan tasarruf Baskı, postalama ve arşivleme giderlerine son Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı veri iletişimi sağlanır. İnsan hatalarının önüne

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK 31 Mayıs 2013 Resmî Gazete Sayı: 28663

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK 31 Mayıs 2013 Resmî Gazete Sayı: 28663 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK 31 Mayıs 2013 Resmî Gazete Sayı: 28663 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13.1.2011

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. c) ÇİSDuP (Online Certificate Status Protocol-OCSP) : Çevrimiçi Sertifika Durum Protokolü Sunucusunu,

YÖNETMELİK. c) ÇİSDuP (Online Certificate Status Protocol-OCSP) : Çevrimiçi Sertifika Durum Protokolü Sunucusunu, 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK SERM AYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETM ELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam

421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam Sayfa 1 / 5 421 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28497 Resmi Gazete Tarihi 14/12/2012 Kapsam 1. Giriş 1.1. Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6102 sayılı Kanunun 210 ve 1524 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6102 sayılı Kanunun 210 ve 1524 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA HATIRLATMA:

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA HATIRLATMA: SİRKÜLER TARİHİ : 19.3.2014 SİRKÜLER NO : 2014/25 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA HATIRLATMA: Türk Ticaret Kanunu na göre bağımsız denetime tabi olan şirketler,

Detaylı

KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR KONU : E-DEFTER, E-FATURA UYGULAMASINA İLİŞKİN 421 SERİ NOLU VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR 14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT KONU E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI ZORUNLULUĞU VE UYGULAMAYA GEÇİŞ PROSEDÜRÜ SAYI 2013/116 ÖZET

BAKIŞ MEVZUAT KONU E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI ZORUNLULUĞU VE UYGULAMAYA GEÇİŞ PROSEDÜRÜ SAYI 2013/116 ÖZET KONU SAYI 2013/116 ÖZET BAKIŞ MEVZUAT E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI ZORUNLULUĞU VE UYGULAMAYA GEÇİŞ PROSEDÜRÜ 14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

E-Fatura Uygulaması Hakkında Genel Bilgiler

E-Fatura Uygulaması Hakkında Genel Bilgiler E-Fatura Uygulaması Hakkında Genel Bilgiler E-fatura uygulaması hakkında merak edilenler burada bahsedilmiştir. E-Fatura Uygulaması Nedir? E-Fatura Portalı Nedir? Mali Mühür Nedir? E-Fatura Uygulamasından

Detaylı

(SİRKÜLER 2013 19) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:424 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

(SİRKÜLER 2013 19) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:424 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 04.03.2013 (SİRKÜLER 2013 19) Konu: E-Fatura Kullanma İzni, İş Yeri Elektrik ve Doğalgaz Abonelik ve Sarfiyat Bildirimi, Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşların Kıymetli Maden Alım/ Satımında Belge Düzeni,

Detaylı

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. E-Fatura Nedir? E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır.

Detaylı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı 2 Temmuz 2013 Varlık barışı Varlık barışı Varlık barışı, en basit haliyle, işletmelerin öz kaynakları içinde görünmeyen ancak kayıt dışı olarak sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet, taşınmaz

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/19 Sirküler Tarihi : 25.02.2013 Konu : Elektronik Fatura Kullanımına İlişkin Usul Ve Esasları Belirleyen 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 21.02.2013

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/65 Ref: 4/65. Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/65 Ref: 4/65. Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 25.02.2013 Sayı: 2013/65 Ref: 4/65 Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 21.02.2013 tarih ve 28566 sayılı Resmi Gazete de 424 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu

Detaylı

Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014

Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014 Sayı : 2014 / 197 Konu: Bilgilendirme 26 Ağustos 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 107 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/39 Sirküler Tarihi : 19.06.2013 Konu : Elektronik Fatura ve Defter Bilindiği gibi Elektronik Fatura ve Defter uygulamasına ilişkin daha önce 2013/18 ve 2013/19 nolu sirkülerimiz ile

Detaylı

01.03.2013 Sirküler, 2013/09. Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması Hk.

01.03.2013 Sirküler, 2013/09. Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması Hk. 01.03.2013 Sirküler, 2013/09 Sayın Meslektaşımız; Konu : Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması Hk. 14.12.2012 Tarih ve 28497 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 421 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/158 Ref: 4/158

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/158 Ref: 4/158 SİRKÜLER İstanbul, 03.07.2012 Sayı: 2012/158 Ref: 4/158 Konu: ELEKTRONİK FATURA HAKKINDA DÜZENLEMELER İÇEREN 397 NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 416 NUMARALI VERGİ USUL KANUNU

Detaylı

e-arşiv E Arşiv Kullanım Yöntemleri

e-arşiv E Arşiv Kullanım Yöntemleri e-arşiv e-arşiv E Arşiv Nedir e-arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 39 İstanbul, 31.05.2013 KONU : Sermaye şirketlerinin açacakları internet sitesine ait yönetmelik yayımlandı.

SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 39 İstanbul, 31.05.2013 KONU : Sermaye şirketlerinin açacakları internet sitesine ait yönetmelik yayımlandı. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 39 İstanbul, 31.05.2013 KONU : Sermaye şirketlerinin açacakları internet sitesine ait yönetmelik yayımlandı. SERMAYE ġġrketlerġnġn AÇACAKLARI ĠNTERNET SĠTESĠNE AĠT YÖNETMELĠK YAYIMLANDI:

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir e-fatura ve e-defter Uygulamaları YMM Ali Karakuş TÜRMOB Eğitmeni 1960 lı yılların başında demiryolu

Detaylı

Emre Kartaloğlu YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DUYURU. Sayı: 2015-5 08/04/2015. Elektronik Faturaya İlişkin 397 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

Emre Kartaloğlu YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DUYURU. Sayı: 2015-5 08/04/2015. Elektronik Faturaya İlişkin 397 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. Emre Kartaloğlu YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DUYURU Sayı: 2015-5 08/04/2015 Elektronik Faturaya İlişkin 397 No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. 4 Nisan 2015 tarihli ve 29316 sayılı Resmi Gazete'de Vergi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.09.2013 Sayı: 2013/196 Ref: 4/196

SİRKÜLER İstanbul, 23.09.2013 Sayı: 2013/196 Ref: 4/196 SİRKÜLER İstanbul, 23.09.2013 Sayı: 2013/196 Ref: 4/196 Konu: T.T.K. UYARINCA BAĞIMSIZ DENETİME TABİ SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİ HAKKINDA DÜZENLEME YAPAN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 112 İST, 30.12.2013. E-fatura ve e-arşiv hakkında genel tebliğ yayımlandı E-FATURA VE E-ARŞİV HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 112 İST, 30.12.2013. E-fatura ve e-arşiv hakkında genel tebliğ yayımlandı E-FATURA VE E-ARŞİV HAKKINDA GENEL TEBLİĞ SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 112 İST, 30.12.2013 ÖZET: E-fatura ve e-arşiv hakkında genel tebliğ yayımlandı E-FATURA VE E-ARŞİV HAKKINDA GENEL TEBLİĞ Gelir İdaresi Başkanlığı nın internet sitesinde 433 Sıra

Detaylı

: İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu

: İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu Sirküler No : 2015/24 Sirküler Tarihi :25.02.2015 Konu : İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu Bilindiği gibi; 2015/16 nuolu sirkülerimiz ile Bağımsız Denetime Tabi Olacak şirketlerle ilgili yeni kriterleri

Detaylı

SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015. KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı

SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015. KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı MEVZUAT SĠRKÜLERĠ SĠRKÜLER NO: 19/2015 Ġstanbul, 06.04.2015 KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına ĠliĢkin Bazı DeğiĢiklikler Yapıldı ÖZET: 04.04.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 447 ve 448 sıra

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015 KONU 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair 447 Sıra Numaralı Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. e-fatura uygulamasının

Detaylı

AKDENİZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

AKDENİZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Tarih: 10.12.2014 Sayı : 2014/188 1.) E-Defter Nedir? 1 sıra No lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde ifade edildiği üzere, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanuna

Detaylı

ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI

ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI E-DEFTER Şekil hükümlerinden bağımsız VUK ve/veya TTK uyumlu Tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan Elektronik kayıtlar bütünü KİMLER E-DEFTER

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı :68554973-105[413-2013/22]-39 05/05/2014 Konu Serbest Bölge Yurt Dışı Satışlarının e-fatura, e-defter

Detaylı

e-lift e-devlet Çözümleri

e-lift e-devlet Çözümleri E-Fatura Uygulamasında Yeni Düzenlemeler e-ticaret e e-arşiv Zorunluluğu e-lift e-devlet Çözümleri Yavuz Gösterişli Satış Hizmetler Müdürü Hakkımızda Aryada, Logo Yazılım A.Ş. ticari ürünlerinin lisans,

Detaylı

Mali Mühür. Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. İSTANBUL İkitelli KOSGEB 15 Ekim 2015

Mali Mühür. Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. İSTANBUL İkitelli KOSGEB 15 Ekim 2015 Mali Mühür Mesut ŞENEL / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSTANBUL İkitelli KOSGEB 15 Ekim 2015 İçerik Mali Mühür 1. Mali mühür nedir? 2. Neden mali mühür? 3. Mali Mührün kullanım alanları nelerdir? e-fatura

Detaylı

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI

TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI TABİMnet E-DEFTER ve E-FATURA PROGRAMI Tabim e-defter çözümü ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerini, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlayıp GİB'e

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/58

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/58 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 05.10.2017 Sayı : 2017/58 Değerli Müşterimiz; Bazı mükelleflere; -Mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını(ökc) 10 yıla kadar kullanma imkanı, -Bütün satışlarına elektronik

Detaylı

(SİRKÜLER 2012 79) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:421 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

(SİRKÜLER 2012 79) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:421 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 17.12.2012 (SİRKÜLER 2012 79) Konu: Petrol Piyasası Kanunu Kapsamında Madeni Yağ Lisansına Sahip Olanlar İle Kolalı Gazoz, Alkollü İçecek ve Tütün Ürünleri İmal, İnşa ve İthal Eden Vergi Mükelleflerine

Detaylı

Istanbul / WWW.ERKYMM.COM

Istanbul / WWW.ERKYMM.COM Istanbul / WWW.ERKYMM.COM 25 TEMMUZ 2013 / istanbul 25 TEMMUZ 2013 / istanbul E-FATURA UYGULAMASI 397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile getirilen uygulama başlangıçta anonim ve limited şirketlerin kullanımına

Detaylı

ÜLKEMİZDE E-FATURA EFKS E-FATURA UYGULAMASI. Mart

ÜLKEMİZDE E-FATURA EFKS E-FATURA UYGULAMASI. Mart ÜLKEMİZDE E-FATURA EFKS E-FATURA UYGULAMASI Mart 2008 2010 E-FATURA UYGULAMASI 397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile getirilen uygulama, başlangıçta anonim ve limited şirketlerin kullanımına açılmıştır.

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın e-defter Nedir? Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; Oluşturulması Onaylanması Muhafaza edilmesi İbraz

Detaylı

SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 28 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 416 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

A

A SİRKÜ : 2013/11 KAYSERİ Konu : 11.03.2013 A-01.09.2013 tarihine kadar elektronik faturaya 01.09.2014 tarihine kadar da elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler B-Elektronik

Detaylı

e-fatura e-arşiv e-defter

e-fatura e-arşiv e-defter e-fatura e-arşiv e-defter Şirket Profili Veriban, Özel entegratör statüsü ile e-fatura ve ilgili hizmetleri hızlı, güvenilir ve etkin bir şekilde şirketlerin kullanımına sunabilmek amacıyla 2013 yılında

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu hk 421 nolu VUK Tebliğ yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu hk 421 nolu VUK Tebliğ yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet Đşhanı K:5 35210 Alsancak - Đzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 18.12.2012 SAYI :2012-083

Detaylı

ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında bazı düzenlemelerde ve açıklamalarda bulunulmuştur.

ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında bazı düzenlemelerde ve açıklamalarda bulunulmuştur. 18.12.2017/145-1 1 OCAK 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN E-İRSALİYE, E-MÜSTAHSİL MAKBUZU VE E-SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLENMESİ, ALICISINA ELEKTRONİK VEYA KAĞIT ORTAMINDA İLETİLMESİ İLE MUHAFAZA VE İBRAZ EDİLEBİLMESİ

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/157-1 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik

Detaylı

LOGO DA E-FATURA. Saadet GAFFAROĞLU Analiz Uzmanı, LOGO

LOGO DA E-FATURA. Saadet GAFFAROĞLU Analiz Uzmanı, LOGO LOGO DA E-FATURA Saadet GAFFAROĞLU Analiz Uzmanı, LOGO E-FATURA, GENEL BAKIŞ E-Fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş,

Detaylı

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun(t.c.yasalar, 1961) Mükerrer 242 nci maddesi

Detaylı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura yagenelbakış EFKS-e-FaturaFaturaFarklılıklar e-faturanedir? e-faturakapsamınagirenler e-defter Nedir? Gelir İdaresi Başkanlığı @ @ Elektronik kayıtlar bütünü biçiminde oluşturulur. Kağıt faturada

Detaylı

Solon ve e-fatura çözümleri

Solon ve e-fatura çözümleri e-fatura Solon ve e-fatura çözümleri Özel Entegratörlük e-fatura lerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla sistemin özel entegratör kuruluşların yazılım ve donanım alt yapısını kullanarak GIB isitemine

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETĠME TABĠ ġġrketlerġn ĠNTERNET SĠTESĠ AÇMASI ve ĠNTERNET SĠTESĠNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU HUSUSLAR

BAĞIMSIZ DENETĠME TABĠ ġġrketlerġn ĠNTERNET SĠTESĠ AÇMASI ve ĠNTERNET SĠTESĠNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU HUSUSLAR BAĞIMSIZ DENETĠME TABĠ ġġrketlerġn ĠNTERNET SĠTESĠ AÇMASI ve ĠNTERNET SĠTESĠNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU HUSUSLAR 1. GĠRĠġ Teknolojinin geliģmesi hayatın her alanında bilgi akıģını ve bilgiye ulaģımı

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI, MADENİ YAĞ LİSANSI SAHİPLERİ İLE KOLALI GAZOZ,

MALİYE BAKANLIĞI, MADENİ YAĞ LİSANSI SAHİPLERİ İLE KOLALI GAZOZ, MALİYE BAKANLIĞI, MADENİ YAĞ LİSANSI SAHİPLERİ İLE KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇECEK VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİ İMAL, İNŞA VE İTHAL EDEN MÜKELLEF GRUPLARINA ELEKTRONİK DEFTER TUTMA VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASINA

Detaylı

ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI

ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI E-FATURA NEDİR? Faturada yer alması gereken bilgileri kapsar Elektronik kayıtlar bütünü biçiminde oluşturulur E-imza/Mali Mühür Kaynağının doğruluğu İçeriğinin bütünlüğü Değişmezliği

Detaylı

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

ELEKTRONİK DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 67 NO LU V.U.K. SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

ELEKTRONİK DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 67 NO LU V.U.K. SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 02.12.2013/205-1 ELEKTRONİK DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 67 NO LU V.U.K. SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 67 No lu VUK Sirkülerinde, elektronik

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.04.2015 Sayı: 2015/076 Ref: 4/076

SİRKÜLER İstanbul, 08.04.2015 Sayı: 2015/076 Ref: 4/076 SİRKÜLER İstanbul, 08.04.2015 Sayı: 2015/076 Ref: 4/076 Konu: E-FATURA UYGULAMALARI HAKKINDA 397 SIRA NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Elektronik Ortamda Defter Tutulması

Elektronik Ortamda Defter Tutulması Elektronik Ortamda Defter Tutulması Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu nun verdiği yetki çerçevesinde Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca hazırlanan elektronik ortamda defter tutulmasına

Detaylı

Mali Bülten No: 2013/71

Mali Bülten No: 2013/71 ` Mali Bülten No: 2013/71 Vergi/ 27 Aralık 2013 e-arşiv Uygulamasına İlişkin 433 No.lu VUK Genel Tebliği Başbakanlığa Gönderildi kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: e-arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasların

Detaylı

483 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

483 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 483 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 30.09.2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmi Gazete de 483 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

e-arşiv FATURA Uğur Doğan Gelir İdaresi E.Daire Başkanı

e-arşiv FATURA Uğur Doğan Gelir İdaresi E.Daire Başkanı e-arşiv FATURA Uğur Doğan Gelir İdaresi E.Daire Başkanı E- ARŞİVİN KAPSAMI 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30.12.2013 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanmış ve e-arşiv Uygulaması hayata geçmiştir.

Detaylı

LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI. Serdar TEKİN Ürün Uzmanı

LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI. Serdar TEKİN Ürün Uzmanı LOGO DA E-DEFTER VE E-FATURA UYGULAMALARI Serdar TEKİN Ürün Uzmanı E-Defter Nedir? E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya

Detaylı

E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR E-FATURA UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ÖZET : Gelir İdaresi Başkanlığının E-Fatura İnternet sitesinde, E-fatura uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda yayımlanan bilgilendirme

Detaylı

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ igur@gelirler.gov.tr Kaynak: GIB ÖZEL ENTEGRASYON NEDİR? Başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla bilgi işlem sisteminin Başkanlık sistemiyle

Detaylı

Unvan Değişikliğinde Ne Yapılması Gerekiyor?

Unvan Değişikliğinde Ne Yapılması Gerekiyor? SIK SORULAN SORULAR Unvan Değişikliğinde Ne Yapılması Gerekiyor? Unvan değişikliği halinde mükelleflerimizin e-fatura uygulaması karşısındaki zorunluluk durumunun değişmeyeceği tabiidir. Bu nedenle e-fatura

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/101. Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/101. Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Mikro e-fatura Uygulaması

Mikro e-fatura Uygulaması Mikro Uygulaması 1 Elektronik Fatura () Uygulaması 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin yayımı ile birlikte Elektronik Fatura Uygulaması ( Uygulaması) hizmete alınmış bulunmaktadır. Uygulaması;

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/122. KONU Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/122. KONU Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı