Türk Ticaret Kanunu Bülteni E-fatura ya geçiş için danışmanınızı seçtiniz mi?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Ticaret Kanunu Bülteni E-fatura ya geçiş için danışmanınızı seçtiniz mi?"

Transkript

1 Türk Ticaret Kanunu Bülteni E-fatura ya geçiş için danışmanınızı seçtiniz mi? Temmuz 2013

2 İçindekiler Önsöz Ticarette yeni dönem: E-fatura E-fatura uygulaması kapsamında yer alıyor olabilirsiniz! Entegrasyon yöntemi ile e-fatura geçişinde başvuru süreci Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirketlerin İnternet sitesi açma ve ilan yükümlülüğü

3 Önsöz Ali Çiçekli Ortak Denetim Dünya ekonomisi ve ticaret hayatının işlediği teknolojik altyapı inanılmaz bir hızla gelişirken şirketler iş yapış şekillerini her an yenilenen koşullara uyarlamaya çalışıyor. Bu hızlı değişim ortamı gerek özel sektör gerekse kamu kurumları için köklü yeniden yapılandırma projelerini zorunlu hale getiriyor. Şirketlerin karşı karşıya olduğu riskler karmaşıklaşıyor ve artıyor. Bu çerçevede teknolojik, kurumsal, hukuki altyapılarını yeni koşullara adapte edebilen firmaların ayakta kalacağı, bu değişimi başarılı bir şekilde yürütemeyen firmaların ise artan rekabet ortamında eleneceği öngörülebilir. Ayrıca TTK uyarınca bağımsız denetime tabi olan firmaların kurması gereken internet siteleri başka bir uyum adımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Deloitte TTK hizmetleri ekibi olarak sizlerin e-fatura ve internet sitesine ilişkin uyum süreçlerinizi kolaylaştırmak için bir bülten hazırladık. Vergi, Kurumsal Risk Yönetimi ve Danışmanlık bölümlerimizin bir bütün halinde yürüttüğü projelerden edindiğimiz tecrübeyi sizlerle paylaşmaya çalıştığımız bültenimizin okuyucularımız açısından faydalı olacağını umuyoruz. Firmaların gerçekleştirmesi gereken bu dönüşümün bir adımı ise e-faturaya geçiş. Bilindiği üzere e-fatura kapsamındaki firmaların 1 Eylül 2013 tarihine kadar e-faturaya geçiş için başvuru işlemlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. 1

4 Ticarette yeni dönem: E-fatura Tolga Büyükdeğirmenci Kıdemli Müdür Vergi Hizmetleri 2

5 Görsel medya ve yazılı basından takip edildiği ve bilindiği üzere artık elektronik faturaya geçiş sürecinin yaklaşık olarak son 2 ayına girmiş bulunmaktayız. Bu bağlamda, şirketlerin 1 Eylül 2013 tarihine kadar e-faturaya geçiş için başvuru işlemlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Düzenleme her ne kadar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmış olsa da sadece mali müşavirleri, yeminli mali müşavirleri, muhasebe müdürlerini, idari ve mali işler müdürlerini değil; kapsam dâhilindeki şirketlerin özellikle IT (Information Technologies) yöneticilerini ve yazılımcılarını da yakından ilgilendirmektedir. Vergi Usul Kanunu nun 229. maddesinde faturanın tanımı, 230. maddesinde ise şekli ve içermesi gereken asgari bilgiler belirlenmiş; aynı Kanun un 231. maddesinde fatura düzenlenmesinde uyulacak kaidelere, 232. maddesinde de fatura kullanma mecburiyetine ilişkin esaslara yer verilmiştir. Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 242. maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan hükme istinaden; düzenlenmesi, müşteriye verilmesi, müşteri tarafından da istenmesi ve alınması zorunlu olan faturanın, elektronik belge olarak düzenlenmesi, müşteriye elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemeler, Vergi Usul Kanunu nun 397, 416, 421 ve 424 sıra no.lu Tebliğleri'nin konusunu oluşturmakta, elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin durumları hakkında açıklamalar ise 58 no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri'nde yer almaktadır. E-faturaya ilişkin satır başlıkları e-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere ve de aynı hukuki sonuçlara sahiptir. e-fatura uygulaması tanımlanan standartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, tarafları arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile oluşturulan uygulamanın genel adı olup, faturaların e-fatura sistemine kayıtlı şirketler arası gönderilmesi ve alınması süreci hangi yöntem tercih edilirse edilsin Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla yapılması gerekmektedir. e-fatura sistemi üzerinden gönderilen ve alınan faturalar, mali mühür ile imzalı UBL-TR formatındaki özelleştirilmiş bir XML dokümanı şeklinde olmalıdır. E-faturanın avantajları Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin mükelleflere ait iş süreçlerinde gittikçe daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanması, özellikle yüksek sayıda yasal belge ve kayıt ile ilgili süreçleri kâğıt ortamında yürütmek zorunda olan mükelleflere yönelik, gelişen teknolojiye uygun yeni usul ve esasların belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle getirilen e-fatura uygulamasının mükelleflere pek çok anlamda kolaylık sağlayacağı beklenmektedir. E-fatura uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte işletmelerde operasyonel etkinlik ve verimliliğin artacağı, uluslararası standartlara uyum sağlanacağı, elektronik arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde düşüş meydana geleceği ve matbu fatura basım ve gönderim masraflarında azalma sağlanacağı beklenmektedir. Maliyetlerdeki söz konusu azalmalar ile birlikte e-fatura uygulamasının nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar getireceği, ödeme süreci takibini kolaylaştıracağı, Vergi Usul Kanunu nda mevcut muhafaza ve ibraz ödevlerine uyulmamasının getirdiği cezalara katlanılma riskinde azalmalar yaşanacağı, uyuşmazlık çözümlerinin çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşeceği ve elektronik denetim için uygun bir altyapı oluşacağı beklenmektedir. 3

6 Kısaca hukuki düzenlemeler Elektronik kelimesi bugün hayatımıza giren bir kavram olmayıp, ilk olarak tarihinde yürürlüğe giren 4731 sayılı Kanun un 4/E maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 242. maddesine eklenen 2. fıkra ile e-defter, e-belge ve e-kayıt tanımlamaları yapılmıştır. Aynı düzenleme ile Maliye Bakanlığına e-defter, e-belge ve e-kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirleme yetkisi de tanınmıştır. Yine tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 5070 sayılı e-imza Kanunu ile de ilk defa e-imza ve e-sertifika tanımlarına yer verilmiştir. E-faturanın kapsamı çok geniş Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-fatura kapsamına girecek ve zorunlu olarak e-fatura kullanmak zorunda olan mükellefler belirlenirken iki kanun temel olarak alınmış ve söz konusu kanunlar kapsamında düzenleme yapılmıştır sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar (yaklaşık olarak 300 mükellef) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan (hizmet alımları hariç) mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu na ekli (III) sayılı listedeki malları (genel olarak alkollü içecekler ve tütün mamulleri) imal, inşa veya ithal edenler (yaklaşık olarak 800 mükellef) ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan (hizmet alımları hariç) mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar e-fatura uygulamalarına dâhil olacaklardır. Ayrıca, yüksek sayıda fatura düzenleyen ve alan, fatura üzerinde etkin ve hızlı analiz yapmak isteyen mükellefler de e-fatura uygulamasından yararlanabileceklerdir. Ne zaman e-fatura kullanmaya başlıyoruz? e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve sağladıkları hizmetler için tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri ve almaları zorunludur. Dolayısıyla e-fatura uygulamasına 2013 takvim yılında kullanmak üzere başvuru yapılması ve başvuru işlemlerinin tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. Ancak Nisan ayında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan e-fatura uygulaması başvuru kılavuzunda açıklandığı üzere; e-fatura uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemlerini bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle gerçekleştirmek isteyen mükellefler entegrasyon süreçleri tamamlanana kadar portal hesaplarının tanımlanmamasını talep edebilirler. Ancak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 421 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflerin tarihine kadar entegrasyonlarını tamamlamamaları halinde portal hesapları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bu tarih itibariyle aktive edilecektir. Gelir idaresi başkanlığı uygulamaları Gelir İdaresi Başkanlığı, uygulamaya seçimlik veya zorunluluk nedeniyle uygulamaya kayıtlı olacak mükelleflere e-fatura portalı, e-fatura entegrasyonu ve özel entegrasyon olmak üzere 3 farklı alternatif sunmaktadır. Bunlardan en basit yöntem olan e-fatura portalı, genel olarak küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış, e-fatura uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan ve az sayıda fatura (bu yöntemle bir ayda yüklenecek fatura sayısı 5000 adeti geçmemelidir) düzenleyen ve kullanan mükelleflerin uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen ve e-fatura uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır. 4

7 Kullanıcı hesabını aktive eden kullanıcılar e-fatura portalına giriş yaparak e-fatura gönderebilir ve/veya alabilirler. Entegrasyon yöntemini tercih eden, bilgi işlem kapasiteleri yeterli olan, yüksek sayıda fatura düzenleyen ve kullanan mükellefler ise belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-fatura uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabileceklerdir. Son olarak özel entegrasyon yöntemi ile, e-fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip, Gelir İdaresi Başkanlığından özel entegrasyon izni almış özel entegratörlerin BT sistemleri vasıtasıyla da e-fatura işlemleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca, mükellefler, istenildiği takdirde sadece özel entegratörün mali mühürü ile e-fatura imzalamasına izin verebileceklerdir. Makalemizin kaleme alındığı tarih itibariyle, özel entegratör olma şartlarını sağlamış ve test aşamalarını tamamlamış Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanmış 3 özel entegrasyon şirketi olduğu bilinmektedir. Bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığınca güçlü BT altyapıları sebebiyle özellikle bankaların özel entegratör olmaları arzulanmaktadır. Uygulama koşulları ve başvuru şartları e-fatura uygulamasını seçimlik veya zorunluluk nedeniyle kullanmayı hedefleyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin aşağıda yer alan şartları taşımaları gerekmektedir: Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı e-imza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları. Tüzel kişi mükelleflerin ise 397 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması ve bu çerçevede mali mühür temin etmiş olmaları gerekmektedir. Burada bahsi geçen mali mühür, Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi veya diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün sağlanması, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması, gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan ve e-fatura sistemi içerisinde yapılan işlemlerde kullanılması zorunlu olan bir elektronik sertifika olarak tanımlanmaktadır. Bu fonksiyonların yerine getirilmesi amacı ile Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere tüzel kişiler, diğer kurum kuruluş ve işletmeler ve istemeleri halinde gerçek kişiler TÜBİTAK-UEKAE tarafından üretilen mali mühür elektronik sertifika alt yapısını kullanırlar. Gerçek kişiler ayrıca nitelikli e-imza ile bu fonksiyonların yerine getirilmesini sağlayabileceklerdir. e-fatura uygulamasından yararlanma hususunda gerekli şartları taşıyanların öncelikle bir kullanıcı hesabı oluşturmaları, bu kullanıcı hesabının oluşturulması için ise aşağıda sayılan belgelerle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığına yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanan e-fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile tüzel kişiler için Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi nin imzalı aslı. Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesi nde tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili Ticaret Sicil Gazetesi nin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmak üzere fotokopisi. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği. 5

8 Satıcı ve alıcının e-fatura uygulamasına kayıtlı olması zorunluluğu e-fatura uygulaması, yalnızca uygulama üzerinde tanımlı kullanıcıların e-fatura göndermesine ve almasına imkan tanımaktadır. Dolayısıyla sadece uygulamaya kayıtlı müşterilerinize e-fatura göndermeniz mümkündür. Taraflardan birisinin e-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcı olmaması durumunda ise matbu/basılı fatura gönderilmeye devam edilecektir. e-fatura düzenlenmesi gerekirken, matbu fatura düzenlenmesi halinde düzenlenen fatura geçerli bir belge olarak kabul edilmeyecek ve hukuki açıdan hiç bir hüküm ifade etmeyecek ve mükellefler cezalı tarhiyatlar ile karşı karşıya kalabileceklerdir. Yine, e-fatura uygulamasına kayıtlı olan bir müşteriye aynı anda hem matbu hem de e-fatura düzenlenmesi mümkün değildir. E-faturanın saklanması ve ibrazı E-faturanın bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu nitelikli e-sertifika veya mali mühür ile sağlandığından, elektronik belge biçimini koruması gerekmektedir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-faturaları, üzerindeki nitelikli e-sertifikayı veya mali mührü de içerecek şekilde kanuni süreler dâhilinde muhafaza edecekler ve ilgili birimlerce istendiğinde ibraz edeceklerdir. Gönderilen ya da alınan e-faturalar elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilecek olup, bunların kâğıda basılarak saklanması söz konusu olmayacaktır. Mükellefler e-faturalarını kendi bilgi işlem sistemlerinde saklayabilecekleri gibi, 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış üçüncü kişilerin bilgi işlem sistemlerinde, başka bir anlatımla bulutta saklanmaları da mümkündür. Ancak arşivlemenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur; dolayısıyla yurt dışında yapılan saklama işlemi Gelir İdaresi Başkanlığı açısından herhangi bir hüküm ifade etmeyecektir. Özellikli durumlar İthalat ve ihracatta e-fatura: Kapsam dâhilinde olan mükellefler ithalat ve ihracat işlemleri için matbu fatura düzenlemeye ve almaya devam edecekler ancak ihraç kaydıyla yapılan satışlar nedeniyle düzenlenecek faturaların ise diğer şartların da sağlanması halinde e-fatura olarak düzenlenmesi ve alınması gerekecektir. Bu hususta ihraç kaydıyla satışlara ilişkin e-faturaların gümrük müdürlüklerine ibrazı istendiğinde, bunun nasıl yapılacağı, halen karşımızda bir sorun olarak gözükmektedir. E-faturanın bir çıktısının gümrük müdürlüklerine ibrazının kabul edilip edilmeyeceği veya Gelir İdaresi Başkanlığı ile diğer kamu kurumları arasında entegrasyon sağlanıp sağlanmayacağı netleştirilmesi gereken konular arasında bulunmaktadır. İrsaliye: Elektronik irsaliyeli fatura ilgili olarak bugüne kadar herhangi bir hukuki düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir mal satışı nedeniyle irsaliye ve e-fatura düzenlenmesi gerekiyorsa, irsaliye ayrıca düzenlenecek, e-fatura ise Vergi Usul Kanunu nun 231. maddesinin 1. fıkrasının 5. bendi uyarınca malın teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde düzenlenecektir. 6

9 Özel hesap dönemi: Vergi Usul Kanunu nun 174 üncü maddesi uyarınca özel hesap dönemine tabi olan mükellefler için e-fatura uygulamasına ilişkin olarak, söz konusu mükelleflerin tarihi yerine 2011 hesap döneminin kapandığı tarihteki gelir tablosunda yer alan tutarı dikkate almaları gerekmektedir. Benzer şekilde, 2011 yılında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden mal alan mükellefler için ilgili özel hesap döneminde mal alımı yapılıp yapılmadığının araştırılmasının gerektiği düşüncesindeyiz. Konuyu bir örnek ile açıklamak gerekirse; özel hesap dönemine tabi bir mükellefin söz konusu özel hesap dönemi gelir tablosunda yer alan brüt satış hasılatı tutarını dikkate alması ve yine aynı özel hesap döneminde madeni yağ lisansına sahip olanlar ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden mal alımı yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Brüt satış hasılatı kavramı: İlgili dönem brüt satış hasılatının tespiti ile ilgili olarak, mükelleflerin Yurtiçi Satışlar, Yurtdışı Satışlar ve Diğer Gelirler hesaplarının toplamını dikkate alması, bu toplama diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar hesabı alt kırılımında yer alan faiz gelirleri, komisyon gelirleri, konusu kalmayan karşılıklar gibi gelirler ile olağandışı gelir ve karlar hesabı alt kırılımında yer alan önceki dönem gelir ve karları ile diğer olağandışı gelir ve karlar a ilişkin gelirleri dâhil etmemesi gerekmektedir. Taşıt veya müşteri tanıma sistemi: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 68 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği nin 2. bölümünde taşıt veya müşteri tanıma sistemleri kullanılarak veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan akaryakıt satışlarında belge düzenine ilişkin ayrıntılı değerlendirmelere yer verilmiştir. Akaryakıt istasyon işletmeleri veya dağıtım şirketleri, bazı kamu kurumları veya özel firmalara, işleriyle ilgili taşıtları için taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. sistemleri veya özel olarak geliştirilen kartları kullanarak ya da özel anlaşmalara dayanarak akaryakıt satabilmektedirler. Anılan işletmelerin bahse konu satışlarını aşağıdaki şekilde belgelendirmeleri de mümkün bulunmaktadır. Buna göre, akaryakıt pompaları ödeme kaydedici cihazlara bağlanmış olan istasyonlardan; - Taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. sistemler kullanılarak (fiş üzerinde TAŞIT VEYA MÜŞTERİ TANIMA SİSTEMİ FATURAYA DÖNÜŞTÜRÜLECEK ibaresi bulunan), - Bazı kurumlar tarafından geliştirilen özel kartlar kullanılarak (akıllı kart vb.), - Taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. sistemler olmaksızın müşteriler ile akaryakıt dağıtım şirketleri veya istasyon işletmecileri arasında yapılan özel anlaşmalara dayanılarak, Gerçekleştirilen (ve pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan otomatik olarak çıkan fişlerle belgelendirilen) ve faturası mal teslimini müteakiben belirli periyotlarla düzenlenen akaryakıt satışlarına münhasır olmak üzere, bu satışlara ilişkin faturanın (katma değer vergisi açısından vergilendirme dönemi aşılmamak şartıyla) onbeş gün içinde dağıtım şirketleri ve/veya akaryakıt istasyon işletmelerince Vergi Usul Kanunu na göre toplu olarak düzenlenmesi uygun bulunmuştur. Birçok akaryakıt dağıtım şirketinin, Petrol Piyasası Kanunu uyarınca madeni yağ lisansına sahip olduğu düşünüldüğünde, 2011 yılında Taşıt veya Müşteri Tanıma Sistemi ni kullanmak suretiyle akaryakıt alımı yapan ve hesap dönemi sonu itibariyle ilgili dönem gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olan mükellefler e-fatura uygulaması kapsamında tarihinden sonra e-fatura düzenlemeye ve kullanmaya başlamaları gerekmektedir. 7

10 E-fatura uygulaması kapsamında yer alıyor olabilirsiniz! Özlem Yanmaz Kıdemli Müdür Danışmanlık 8

11 E-fatura uygulaması nedir? E-fatura uygulaması, tanımlanan standartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, tarafları arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile oluşturulan uygulamanın genel adıdır. Faturaların e-fatura sistemine kayıtlı şirketler arası gönderilmesi ve alınması süreci Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla yapılmaktadır. E-fatura sistemi üzerinden gönderilen ve alınan faturalar, mali mühür ile imzalı UBL-TR formatındaki özelleştirilmiş bir XML dokümanıdır. Gönderilen ya da alınan e-faturalar elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilir. E-fatura Uygulamasına ilişkin düzenlemeler VUK 397, 416, 421 ve 424 sıra no.lu Tebliğleri ile 58 no.lu VUK sirkülerinde belirlenmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı, e-fatura uygulamasına seçimlik veya zorunluluk nedeniyle kayıtlı olacak mükelleflere, fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için 3 farklı alternatif sunmaktadır. i. e-fatura portalı ii. e-fatura entegrasyonu iii. özel entegrasyon E-fatura uygulamasının kapsamı E-fatura kapsamına girecek ve zorunlu olarak e-fatura kullanmak zorunda olan mükellefler; i sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar, ii sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu na ekli (III) sayılı listedeki malları (genel olarak alkollü içecekler ve tütün mamulleri) imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar e-fatura uygulamalarına dâhil olacaklardır. Ayrıca, Yüksek sayıda fatura düzenleyen ve alan, fatura üzerinde etkin ve hızlı analiz yapmak isteyen mükellefler de Gelir İdaresi Başkanlığı ndan izin alarak e-fatura uygulamasına geçiş yapabileceklerdir. E-fatura için kritik tarihler E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve sağladıkları hizmetler için 01/09/2013 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri ve almaları zorunludur. E-Fatura Uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemlerini bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle gerçekleştirmek isteyen mükellefler entegrasyon süreçleri tamamlanana kadar portal hesaplarının tanımlanmamasını talep edebilirler. zorunluluk getirilen mükelleflerin 31/12/2013 tarihine kadar entegrasyonlarını tamamlamamaları halinde portal hesapları GİB tarafından bu tarih itibariyle aktive edilecektir. 9

12 Deloitte Yaklaşımı Deloitte yaklaşımı E-fatura uygulamasının sağladığı avantajlar İşletmelerde operasyonel etkinlik ve verimlilik artışı Uluslararası standartlara uyum Matbu fatura basım ve gönderim masraflarında azalma Elektronik arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde azalma ve belgelere hızlı erişim Hızlı uyuşmazlık çözümü Ödeme süreci takibini kolaylaştırma Nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar VUK ta mevcut muhafaza ve ibraz ödevlerine uyulmamasının getirdiği cezalara katlanılma riskinde azalma Elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı Kağıt tasarrufu sayesinden çevrenin korunmasına katkı Deloitte size e-fatura uygulamaları hakkında nasıl yardımcı olabilir? E-fatura uygulaması, bir Bilgi Teknolojileri uygulaması olmanın dışında muhasebe, vergi ve satın alma süreçleri üzerindeki etkileri sebebiyle hem operasyonel mükemmellik fırsatlarına olanak veren hem de mevcut süreçleri değiştirmesi sebebiyle riskleri de içinde barındıran, şirket içinde ve dışında birçok tarafın bulunduğu bir uygulamadır. Bu anlamda e-fatura uygulamasına tüm bu risk ve fırsatları değerlendirebilecek farklı bakış açılarının dahil edilmesi kritik önem taşımaktadır. Ön Değerlendirme Başvuru ve Hazırlık Tasarım Gerçekleştirme Son Hazırlık Devreye Alma ve Destek E-fatura Geçiş Sistemine Uygunluk Değerlendirmesi COBIT ve ISO Temelli Genel BT Süreçleri Kontrollerinin Tasarlanması E-imza Sürecinin Oluşturulması BT Süreçleri ve Genel Güvenlik Kontrollerinin Raporlaması Proje Yönetimi ve Yönlendirme Komitesi ile İletişim ve Uyum BT Denetim ve Sürekli Gözetim Sisteminin Kurulması Kurumsal Risk Hizmetleri ISO Temelli BGYS Oluşturulması Veri Saklama Güvence Denetiminin Yapılması Veri İletişiminde Şablon ve Uygunluk Değerlendirmesi İç Denetim ve Güvenlik Sistemi Güvence Dokümanlarının Yıllık Olarak Hazırlanması İç Kontrol Sisteminin Kurulması İş Süreçleri Kontrol Etkinliği Denetiminin Yapılması E-fatura Geçiş sistemine Uygunluk Değerlendirmesi Teknik İhtiyaçların Belirlenmesi Mevcut Süreç ve Fatura Çıktılarının Analiz Edilmesi Teknik Altyapının Hazırlanması Son Kullanıcı Testlerinin Yapılması Sistemin Devreye Alınması Danışmanlık Proje Organizasyonu ve Standartlarının Belirlenmesi Mevcut Altyapının Analiz Edilmesi Proje Kapsamındaki Süreç ve Fatura Türlerinin Belirlenmesi Belirlenen Kapsam için Kavramsal Tasarımın Gerçekleştirilmesi İmzalama ve Mali Mühür Cihazının Kurulması Kavramsal Tasarımın Sistem Üzerinde Gerçekleştirilmesi Entegrasyon Testlerinin Yapılması Son Kullanıcı Eğitimlerinin Verilmesi Sistemin Devreye Alınmasına Yönelik Hazırlıkların Tamamlanması Canlı Kullanım Desteğinin Verilmesi Proje Yönetimi Değişim Yönetimi Vergi Vergi Uzmanlığı TTK Yeni TTK Uzmanlığı Deloitte Turkey, Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

13 Deloitte olarak elektronik fatura uygulamasına geçiş sürecinde risk ve uyum, tasarım ve uygulama ve mevzuat alanlarında konularında uzman ekiplerimizle e-fatura uygulamasına geçiş sürecinin her aşamasında hizmet vermekteyiz. Neden Deloitte? Neden Deloitte? 1 Uçtan Uca Hizmet Deloitte, E-fatura uygulamasında ön değerlendirme ve hazırlık aşamasından sistemin devreye alınması aşamasına kadar olan sürecin tüm aşamalarında kesintisiz hizmet sağlamaktadır. 2 Bütünsel Yaklaşım Deloitte, vergi ve TTK ilişkili mevzuat ile teknolojik risk yönetimi ve iç denetim konuları ile süreç ve sistem tasarımı ve uygulaması konularının «tümünde» hizmet vermektedir. 3 Deneyim E-fatura uygulaması esnasında Danışmanlık Bölümümüzün yanı sıra Kurumsal Risk ve Vergi Hizmetleri Bölümlerimiz ile TTK Çalışma Grubumuz da süreç boyunca ilgili aşamalarda uzmanlıkları ve tecrübeleri ile katkı sağlamaktadır. 4 Doğru Ekip Deloitte, söz konusu farklı uzmanlık alanlarının yanı sıra sektörel tecrübeye sahip disiplinler arası proje ekibi ile hizmet sağlamaktadır Deloitte Turkey, Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 11

14 Entegrasyon yöntemi ile e-fatura geçişinde başvuru süreci Uğur Kağan Dinçsoy Müdür Kurumsal Risk Hizmetleri e-fatura sistemine ilişkin 397 No lu Tebliğ in 5.1 maddesinde e-fatura uygulamasının kullanımına ilişkin bilgiler verilmektedir. İlgili maddede, e-fatura uygulaması portal ve bilgi işlem sistemlerinin entegre edilmesi yoluyla kullanım olarak kategorilendirilmiştir. e-fatura portalı kullanımı küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygulanması planlanan bir yöntemdir. Bu yöntemde e-fatura gönderme ve/veya alma ile ilgili temel islemleri, portal içerisinde sunulan arayüzleri kullanarak yapabileceklerdir. Uygulamaya entegre olmak isteyenler, bilgi işlem sistemlerinde gerekli ön hazırlıkları tamamladıktan sonra, sistemlerini ve fatura ile ilgili süreçlerini açıklayan BIS raporu (Bilgi İşlem Sistemleri) ile birlikte Başkanlığa yazılı olarak başvuruda bulunacağı belirtilmiştir. Tebliğ de yer alan BIS raporu 10 bölümden oluşmaktadır. BIS raporunun içerdiği bölümler ve detayları aşağıda sunulmuştur. İlgili tebliğde, bilgi işlem sistemleri yeterli olan kullanıcıların, gerekli entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-fatura Uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanmaları mümkün olduğu belirtilmiştir. 12

15 Bilgi işlem sisteminde kullanılan sunucu (server) donanımı İlgili bölümde Bilgi İşlem Sisteminde e-fatura sistemlerinin bulunduğu sunucu donanımı ile ilgili teknik bilgiler bulunmalıdır. Bu bölümde ilgili sunucuların model, işlemci, hafıza (memory), kullanılan disk sistemi, işletim sistemi ve sunucu üzerinde kurulu olan uygulamalar ile ilgili bilgiler sunulmaktadır. Mevcut ağ cihazları İlgili bölümde Bilgi İşlem Sisteminde e-fatura sistemlerinin transferi esnasında kullanılan ağ cihazları, switch, router ve modem detaylarına ilişkin bilgiler sunulması beklenmektedir. Güvenlik cihazları ve programları İlgili bölümde dahili ve harici bağlantılara ilişkin bilgiler sunulmaktadır. Kurum ağ bağlantıları internet, dış bağlantılar ve intranet üzerinden e-fatura sistemlerine ulaşım ile ilgili bilgiler sunulmaktadır. Internet bağlantısı İlgili bölümde kurumun internet bağlantısı bilgileri verilmektedir. Internet bağlantısı, hat kapasiteleri, internet bağlantı tipleri ile ilgili detaylar verilmesi beklenmektedir. Yedekleme cihazları ve programları İlgili bölümde kurumda e-fatura sistemleri ile ilgili kullanılan yedekleme cihazları ve programlarına ilişkin bilgiler verilmektedir. Kullanılan yedekleme ünitesi, kullanılan uygulamanın ve yedekleme medyalarının kapasite ve hız bilgileri, kullanılan yazılımın lisans bilgileri ve uygulamanın bulunduğu sunucunun teknik özellikleri bilgileri bulunmaktadır. Harici disk sistemi İlgili bölümde kurumda e-fatura sistemleri ile ilgili kullanılan harici disk sistemlerine ilişkin bilgiler verilmektedir. Harici disk sistemi, kapasite sistemi, harici disk sistemine ilişkin sunucular ve bağlantı metodu ile depolama metodu verilmektedir. İş sürekliliği ve felaketten kurtarma İlgili bölümde Bilgi İşlem Sisteminde yer alan uygulama ve sunucuların 7X24 çalışmasını sağlayacak tedbirler ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır. Ayrıca sistem çalışmasının yürütülmesini engelleyecek derecede bir felakete (deprem, su baskını, yangın vb.) maruz kalındığında veri kaybının olmaması veya asgari seviyede olması için alınan tedbirler bu bölüme yazılacaktır. İnsan kaynağı bilgileri İlgili bölümde e-fatura sisteminin yönetim ve işletiminden sorumlu personel bilgilerinin verilmesi beklenmektedir. Yönetim ve işletimde rol alacak yazılım uzmanı, ağ yöneticisi ve sistem uzmanı rollerinin kurum içi veya dışında olup olmadığı ile ilgili bilgiler bu bölümde detaylandırılacaktır. Saklama ve yedekleme birimlerinin bulunduğu adresler İlgili bölümde e-fatura uygulamaları sonucu oluşan verilerin bulunduğu medyaların saklama ve yedeklenmesi esnasında hangi lokasyonların kullanıldığına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Faturalama süreçleri İlgili bölümde kurumun Faturalama süreçleri, fatura tipleri ve fatura oluşturulması esnasında kullanılan uygulamalar, süreçlerdeki sistemsel ve manuel kontrollere ilişkin bilgiler ve süreçlere ilişkin akış diyagramları bulunması beklenmektedir. BIS raporu ile birlikte e-fatura entegrasyon ile mali mühür başvurusu uygun bulunanlara entegrasyon işlemlerine başlayabilecekleri bir yazı ile bildirilecektir. Entegrasyon çalışmaları, başlama yazısı tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde tamamlanmak zorundadır. Entegrasyon sürecini başarı ile tamamlayan mükellefler, Başkanlığın konuya ilişkin yazısı üzerine, e-fatura Uygulamasını gerçekleştirdikleri entegrasyon aracılığı ile kullanmaya başlayacaktır. 13

2 Temmuz 2013. Varlık barışı

2 Temmuz 2013. Varlık barışı 2 Temmuz 2013 Varlık barışı Varlık barışı Varlık barışı, en basit haliyle, işletmelerin öz kaynakları içinde görünmeyen ancak kayıt dışı olarak sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet, taşınmaz

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ ve İNTERNET SİTESİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU KONULAR NELERDİR?

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ ve İNTERNET SİTESİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU KONULAR NELERDİR? 25.02..2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/28 KONU: Sayın Müşterimiz, Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca zorunlu bağımsız denetim kapsamında olan şirketlerin,

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik

SİRKÜLER. KONU : Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 01.06.2013 SİRKÜLER NO : 2013/44 KONU : Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanun un 1524 üncü ve 397/4 üncü maddesine

Detaylı

Sirküler no: 087 İstanbul, 5 Haziran 2013

Sirküler no: 087 İstanbul, 5 Haziran 2013 Sirküler no: 087 İstanbul, 5 Haziran 2013 Konu: Sermaye şirketlerinin açacakları internet sitelerine dair yönetmelik yayımlandı. Özet: Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. c) ÇİSDuP (Online Certificate Status Protocol-OCSP) : Çevrimiçi Sertifika Durum Protokolü Sunucusunu,

YÖNETMELİK. c) ÇİSDuP (Online Certificate Status Protocol-OCSP) : Çevrimiçi Sertifika Durum Protokolü Sunucusunu, 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK SERM AYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETM ELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Internet Sitesi Üzerinde Bilgi Yayınlama Süreci. 21 Eylül 2013 Versiyon 1.0. Bilgi Teknolojileri

Internet Sitesi Üzerinde Bilgi Yayınlama Süreci. 21 Eylül 2013 Versiyon 1.0. Bilgi Teknolojileri Internet Sitesi Üzerinde Bilgi Yayınlama Süreci 21 Eylül 2013 Versiyon 1.0 Bilgi Teknolojileri ĠÇERĠK 1) PROSEDÜR ÖZETĠ... 3 2) PROSEDÜR TARĠHÇESĠ... 3 3) AMAÇ... 3 4) KAPSAM... 3 5) TANIMLAR / STANDARTLAR...

Detaylı

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Eylül 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Önsöz Ali Çiçekli TTK İş Geliştirme Ortağı, SMMM, CPA Sizlerle Temmuz Ayı Bültenimizde 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Yürürlüğü ve

Detaylı

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Eylül 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Önsöz Ali Çiçekli TTK İş Geliştirme Ortağı, SMMM, CPA Sizlerle Temmuz Ayı Bültenimizde 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Yürürlüğü ve

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları www.pwc.com/tr e-fatura ve e-defter Uygulamaları Türkiye Ekim 2013 Konularımız e mükellef e vergi dairesi e - vergi dünyası e - defter ve e-fatura uygulamalarına genel bakış e - fatura uygulaması ve mali

Detaylı

Özet: Vergi Usul Kanunu 397 Sıra Nolu Genel Tebliğ % Mart 2010 tarihinde resmi gazatede

Özet: Vergi Usul Kanunu 397 Sıra Nolu Genel Tebliğ % Mart 2010 tarihinde resmi gazatede S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.03.2010 Sayı: 2010/19 Konu: Vergi Usul Kanunu 397 Sıra Nolu elektronik fatura ile ilgili Genel Tebliğ Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: Vergi Usul Kanunu 397 Sıra Nolu

Detaylı

e-fatura Uygulaması Uğur DOĞAN* THE PRACTICE OF e-invoice ÖZET ABSTRACT

e-fatura Uygulaması Uğur DOĞAN* THE PRACTICE OF e-invoice ÖZET ABSTRACT Sayı: 300 Eylül 2013 e-fatura Uygulaması Uğur DOĞAN* ÖZET Gelir İdaresi nin hayata geçirdiği en önemli projelerden olan e-fatura projesinin kanuni dayanağı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun Elekronik ortamdaki

Detaylı

Bu fıkra ile yukarıda açıklanan maddeye (m. 39/2) aykırı hareket edenlerin 2.000,00 TL idari para cezasına çarptırılacağını düzenlemiştir.

Bu fıkra ile yukarıda açıklanan maddeye (m. 39/2) aykırı hareket edenlerin 2.000,00 TL idari para cezasına çarptırılacağını düzenlemiştir. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NUN İNTERNET SİTESİ BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ HAKKINDA İNCELEME Madde 39/2: (1)Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine

Detaylı

TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK

TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK E-Dönüşüm Düzenlemeleri Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal geçerli ve güvenli e-posta olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile 1 Temmuz 2012

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Önsöz 2 Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3 ULTRA VIRES Kuralı ve Yeni TTK 12 Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Elektronik

Detaylı

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. E-5 MEVZUATI E- TİCARET E- FATURA E- DEFTER E- ARŞİV E- BİLET FİHRİST-1/145 NO KONULAR SAYFALARI 01 KAPAK DİZAYNI- 2 SLAYT -1-2 02 FİHRİST 1 SLAYT-3 03 YAYINLANMIŞ MUVZUAT 3 SLAYT-4-6 04 213 VUK KANUN

Detaylı

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Elektronik fatura ve elektronik defter uygulaması Aykut Erdoğan I. Giriş

Detaylı

E- FATURA VE E- DEFTER. YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR

E- FATURA VE E- DEFTER. YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR E- FATURA VE E- DEFTER YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR Giriş 1- E-Fatura 2- E- Defter 3- E-Post ve ÖKC 4- Şirketlerin İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu, 5-Bağımsız Denetim 6- Elektronik Tebligat TANIMLAR

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER Erkan YETKİNER E. Baş Hesap Uzmanı, YMM VergiDepartmanıOrtağı Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. E-yaklaşım Dergisi,

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 38 Ekim 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 38 Ekim 2013 TÜRK TİCARET KANUNDA WEB SİTESİ KULLANIM ZORUNLULUĞU: KURUMSAL YÖNETİM KAPSAMINDA MENFAAT SAHİPLERİNİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI Selçuk YALÇIN Yrd.Doç.Dr., DPÜ. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 433 Sıra No lu VUK Tebliğinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ HUKUKU ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM HUKUKU ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ HUKUKU ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM HUKUKU ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ HUKUKU ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM HUKUKU ANABİLİM DALI E-DEVLET UYGULAMALARINDAN E-FATURA (ITL560 E-Devlet Dersi Ödevi) Yiğit Turak Numara: 112692046 Öğretim

Detaylı

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler:

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler: YENİ TTK E Ğİ T İ M İ ------------------------------------------------------------------------------ 1 Eğitimciler: İlhan GÜNERİ Yeminli Mali Müşavir M.Necati BALCI Bağımsız Denetçi- SMMM YENİ TTK NELER

Detaylı

E- FATURA VE E-DEFTER

E- FATURA VE E-DEFTER SORU VE CEVAPLARLA E- FATURA VE E-DEFTER İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) 444 0 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi nden alınabilir. Tel : (212) 455

Detaylı

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri:

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: I: GENEL OLARAK: Elektronik Fatura Uygulaması (e-fatura Uygulaması) ilk olarak

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Önsöz 2 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) 3 Deloitte Türkiye

Detaylı

NİSAN 2015 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

NİSAN 2015 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK AP NİSAN 2015 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1.4.2015/ 29313 R.G. Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. MADDE 1 10/10/2012 tarihli ve 28437

Detaylı

SĠRKÜLER. SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013

SĠRKÜLER. SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013 SĠRKÜLER SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013 KONU : E Fatura zorunluluğu süresi ile ilgili değişiklik ve irsaliye hakkında düzenleme ile E Arşiv uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Gündem & Haberler

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu E-Fatura ve E-Defter uygulamaları 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu E-Fatura ve E-Defter uygulamaları 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr E-Fatura ve E-Defter uygulamaları İçerik 1. Genel Bakış 2. E-Fatura 3. Elektronik Mali Mühür 4. E-Defter 5. E-Arşiv 6. İzin / Başvuru Süreçleri 7. Sonuç 8. Yaklaşımımız 2 Genel Bakış 3 E

Detaylı