MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU"

Transkript

1 MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇOLAR ÖZET KAR/ZARAR TABLOSU... 3 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 4 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 5 NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI SEÇİLMİŞ NOTLAR... NOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU NOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR NOT 3 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NOT 4 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI NOT 5 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ NOT 6 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR NOT 7 PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER NOT 8 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER NOT 9 MADDİ DURAN VARLIKLAR NOT 10 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR NOT 11 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 12 DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 13 ÖZKAYNAKLAR NOT 14 SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ NOT 15 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/ GİDERLER NOT 16 VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ NOT 17 HİSSE BAŞINA KAZANÇ/KAYIP NOT 18 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ NOT 19 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR NOT 20 FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

3 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) İncelemeden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot VARLIKLAR 30 Haziran Aralık 2012 Cari / Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler - İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler Diğer Dönen Varlıklar Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar Cari Olmayan / Duran Varlıklar Diğer Alacaklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 1

4 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) İncelemeden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot KAYNAKLAR 30 Haziran Aralık 2012 Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Ticari Borçlar -- - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar Ertelenmiş Gelirler Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli Karşılıkları - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Ertelenmiş Gelirler Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Paylara İlişkin Primler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazançlar ( ) ( ) Geçmiş Yıllar Kar/Zararları ( ) ( ) Net Dönem Karı/Zararı ( ) ( ) Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM KAYNAKLAR İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 2

5 30 HAZİRAN 2013 TARİHINDE SON EREN DÖNEME AİT KAR/ZARAR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) İncelemeden Geçmiş İncelemeden Geçmiş İncelemeden Geçmemiş İncelemeden Geçmemiş Dip not 1 Ocak 30 Haziran Ocak 30 Haziran Nisan 30 Haziran Nisan 30 Haziran 2012 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Hasılat Satışların Maliyeti (-) 14 ( ) ( ) ( ) ( ) BRÜT ESAS FAALİYET KARI Pazarlama Giderleri (-) (93.970) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) 15 ( ) ( ) ( ) ( ) FAALİYET KARI/ZARARI ( ) ( ) ( ) ( ) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI ( ) ( ) ( ) ( ) Finansman Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) VERGİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI ( ) ( ) ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri ( ) ( ) - Dönem Vergi Gelir/Gideri Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI ( ) ( ) ( ) ( ) DURDURULAN FAALİYETLER -- Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı (40.306) -- (61.064) -- DÖNEM KARI/ZARARI ( ) ( ) ( ) ( ) İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 3

6 30 HAZİRAN 2013 TARİHINDE SON EREN DÖNEME AİT KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) İncelemeden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş* İncelemeden Geçmiş İncelemeden Geçmemiş İncelemeden Geçmemiş Dip not 1 Ocak 30 Haziran Ocak 30 Haziran Nisan 30 Haziran Nisan 30 Haziran 2012 DÖNEM KARI/ZARARI ( ) ( ) ( ) ( ) Kıdem tazminatı aktüeryal kazanç/kayıplar Kıdem tazminatı aktüeryal kazanç/kayıplar vergi etkisi Diğer Kapsamlı Gelir/Gider (Vergi Sonrası) (11.348) (28.279) (18.275) (32.046) (9.078) (22.623) (14.620) (25.637) TOPLAM KAPSAMLI GELİR / GİDER ( ) ( ) ( ) ( ) Dönem Kar/Zararının Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları ( ) ( ) ( ) ( ) Toplam Kapsamlı Gelirin/Giderin Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları ( ) ( ) ( ) ( ) Hisse Başına Kazanç 17 (0,028) (0,086) (0,019) (0,074) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 17 (0,027) (0,086) (0,018) (0,074) -- * Not 2.3 İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 4

7 30 HAZİRAN 2013 TARİHINDE SON EREN DÖNEME AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Dipnot Referansları Sermaye Paylara İlişkin Primleri Değer Artış Fonları Aktüeryal Kazanç/Kayıp Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Toplam Özsermaye 01 Ocak ( ) ( ) ( ) Değer artış fonundan aktarılan (88.010) Geçmiş yıllar karlarına transfer ( ) Toplam kapsamlı gider (9.078) -- ( ) ( ) 30 Haziran 2013 bakiyesi ( ) ( ) ( ) Ocak ( ) Değer artış fonundan aktarılan (88.010) Geçmiş yıllar karlarına transfer ( ) Toplam kapsamlı gider (22.623) -- ( ) ( ) 30 Haziran 2012 bakiyesi (22.623) ( ) ( ) İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 5

8 30 HAZİRAN 2013 TARİHINDE SON EREN DÖNEME AİT NAKİT AKIM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIMLARI Not 01 Ocak 30 Haziran Ocak 30 Haziran 2012 Sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi net zarar ( ) ( ) Durdurulan faaliyetlerden vergi öncesi net kar (40.306) -- Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler Amortisman ve itfa payları Kıdem tazminatı karşılık gideri Tahakkuk etmemiş finansman gideri 6 (87.459) (42.706) Tahakkuk etmemiş finansman geliri Sabit kıymet satış karları (8.391) -- Karşılık giderleri Şüpheli alacak karşılığı Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri Ticari alacaklardaki değişim ( ) Diğer alacaklardaki değişim ( ) Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim ( ) Stoklardaki değişim Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim (28.220) Ticari borçlardaki değişim Diğer borçlardaki değişim ( ) Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim ( ) Borç karşılıklarındaki değişim ( ) -- Ödenen kıdem tazminatları (81.423) -- Ödenen vergiler -- ( ) Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları Maddi/Maddi olmayan duran varlık alımları nedeniyle oluşan nakit çıkışları Maddi/Maddi olmayan duran varlık satımları nedeniyle oluşan nakit girişleri Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları nedeniyle oluşan nakit çıkışları 9-10 ( ) ( ) ( ) -- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları ( ) ( ) Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları Alınan krediler Ödenen anaparalar ( ) ( ) Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları ( ) ( ) Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim Dönem başı hazır değerler Dönem sonu hazır değerler İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 6

9 NOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket), 22 Mart 1999 tarihinde Metro Turizm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak İstanbul da kurulmuştur. Şirket, 11 Mart 2010 tarihinde nevi değişikliği, 31 Ağustos 2010 tarihinde unvan değişikliği ile Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. olmuştur. Şirket in ana faaliyet konusu akaryakıt istasyonları ve otoyol tesisleri açmak, işletmek, kiraya vermek ve kiralanmasıdır. Şirket Temmuz 2011 tarihinden beri halka açık şirket statüsünde olup, nihai ortağı Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. dir. Şirket in kayıtlı merkezi adresi; Rüzgarlı Bahçe Mah. Şehit Er Cengiz Kırcıoğlu Sok. No: 6 Kavacık / Beykoz / İstanbul dur. Şirket bünyesinden istihdam edilen çalışan sayısı 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle 191 kişidir (31 Aralık 2012: 190 Kişi). Şirket in faaliyet gösterdiği akaryakıt istasyonlarının mülkiyet ve işletme durumu aşağıdaki gibidir; İstasyon Adı Bulunduğu İl Mülkiyet Durumu 1. Gerede Akaryakıt İstasyonu - 1 Bolu Kiralık 2. Gerede Akaryakıt İstasyonu - 2 Bolu Kiralık Selimpaşa Akaryakıt İstasyonu 1 Selimpaşa Akaryakıt İstasyonu 2 İstanbul İstanbul Kiralık Kiralık 5. Çorlu Akaryakıt İstasyonu - 1 Tekirdağ Kiralık 6. Çorlu Akaryakıt İstasyonu - 2 Tekirdağ Kiralık Kırıkkale Yağlı Akaryakıt İstasyonu Samsun Otogar Akaryakıt İstasyonu - 1 Samsun Otogar Akaryakıt İstasyonu - 2 Edirne Merkez Akaryakıt İstasyonu Esenler Otogar Kuzey Akaryakıt İstasyonu Esenler Otogar Güney Akaryakıt İstasyonu Çarşamba Otogar Akaryakıt İstasyonu Kimden Kiralandığı Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü İşletme durumu Şirket'e ait Şirket'e ait Şirket'e ait Şirket'e ait Tüzel Kişiliğe Tüzel Kişiliğe Kırıkkale Kiralık Tüzel Kişilik Şirket'e ait Samsun Kiralık Tüzel Kişilik Şirket'e ait Samsun Kiralık Tüzel Kişilik Şirket'e ait Edirne Kiralık Tüzel Kişilik Şirket'e ait İstanbul Kiralık Tüzel Kişilik İstanbul Kiralık Tüzel Kişilik Samsun Kiralık Tüzel Kişilik 14. Çarşamba Akaryakıt İstasyonu Samsun Kiralık Tüzel Kişilik 15. Aksaray Akaryakıt İstasyonu Aksaray Kiralık 16. Sungurlu Mavi Ocak Akaryakıt İstasyonu Çorum Şirket'e ait -- Milli Emlak Genel Müdürlüğü Tüzel Kişiliğe Tüzel Kişiliğe Tüzel Kişiliğe Tüzel Kişiliğe Tüzel Kişiliğe Tüzel Kişiliğe 7

10 NOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı) Şirket in faaliyet gösterdiği akaryakıt istasyonlarının mülkiyet ve işletme durumu aşağıdaki gibidir (Devamı); İstasyon Adı Bulunduğu Mülkiyet Kimden İşletme İl Durumu Kiralandığı durumu 17. Susurluk Akaryakıt İstasyonu Balıkesir Şirket'e ait -- Tüzel Kişiliğe 18. Üniversite- Edirne Akaryakıt Tüzel Kişiliğe Edirne Şirket'e ait -- İstasyonu 19. Osmancık Akaryakıt İstasyonu Çorum Şirket'e ait -- Tüzel Kişiliğe 20. Denizli Acıpayam Akaryakıt Tüzel Kişiliğe Denizli Şirket'e ait -- İstasyonu 21. Yozgat Sorgun Akaryakıt Tüzel Kişiliğe Yozgat Şirket'e ait -- İstasyonu 22. Manisa Kula İstasyonu Manisa Şirket'e ait -- Tüzel Kişiliğe 23. Seydişehir Akaryakıt İstasyonu Konya Şirket'e ait -- Şirket'e ait 24. Konya Merkez Akaryakıt İstasyonu Konya Şirket'e ait -- Şirket'e ait 25. Kırıkkale Yağlı Akaryakıt İstasyonu - 2 Kırıkkale Şirket'e ait -- Şirket'e ait Şirket in üçüncü kişilere kiraladığı akaryakıt istasyonlarının, akaryakıt alım ve satımları Şirket tüzel kişiliği üzerinden ve sahip olduğu faaliyet belgeleri ile yapılmaktadır. Dolayısıyla işletmesi kiralık olarak verilen istasyonların satış hasılatı Şirket in hasılatı olarak kaydedilmektedir. Şirket in Karayolları Genel Müdürlüğü nden kiraladığı gayrimenkuller Yap-İşlet-Devret sözleşmeleri kapsamındadır. İlgili akaryakıt istasyonlarının sözleşme bitiş tarihleri aşağıdaki gibidir; İstasyon Adı Bitiş Tarihi Gerede Akaryakıt İstasyonu 1 5 Ekim 2024 Gerede Akaryakıt İstasyonu 2 5 Ekim 2024 Selimpaşa Akaryakıt İstasyonu 1* 17 Kasım 2013 Selimpaşa Akaryakıt İstasyonu 2* 17 Kasım 2013 Çorlu Akaryakıt İstasyonu 1 14 Temmuz 2033 Çorlu Akaryakıt İstasyonu 2 14 Temmuz 2033 * Not 20 8

11 NOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı) Şirket in faaliyet gösterdiği tesislerin mülkiyet ve işletme durumu aşağıdaki gibidir; Tesisler Bulunduğu Mülkiyet Kimden İl Durumu Kiralandığı İşletme durumu 1. Dörtdivan Tesisleri (Kuzey) Bolu Kiralık Karayolları Genel Tüzel Kişiliklere Müdürlüğü 2. Dörtdivan Tesisleri (Güney) Bolu Kiralık Karayolları Genel Tüzel Kişiliklere Müdürlüğü 3. Sabahattin'in Yeri Tesisleri Karayolları Genel Tüzel Kişiliklere Bolu Kiralık (Kuzey) Müdürlüğü 4. Sabahattin'in Yeri Tesisleri Karayolları Genel Tüzel Kişiliklere Bolu Kiralık (Güney) Müdürlüğü 5. Köroğlu Park Tesisleri (Kuzey) Bolu Kiralık Karayolları Genel Tüzel Kişiliklere Müdürlüğü 6. Köroğlu Park Tesisleri (Güney) Bolu Kiralık Karayolları Genel Tüzel Kişiliklere Müdürlüğü 7. Selimpaşa Tesisleri (Kuzey) İstanbul Kiralık Karayolları Genel Tüzel Kişiliklere Müdürlüğü 8. Selimpaşa Tesisleri (Güney) İstanbul Kiralık Karayolları Genel Tüzel Kişiliklere Müdürlüğü 9. Çorlu Tesisleri (Kuzey) Tekirdağ Kiralık Karayolları Genel Tüzel Kişiliklere Müdürlüğü 10. Çorlu Tesisleri (Güney) Tekirdağ Kiralık Karayolları Genel Tüzel Kişiliklere Müdürlüğü 11. Akçaköy Tesisleri (Kuzey) Tekirdağ Kiralık Karayolları Genel Tüzel Kişiliklere Müdürlüğü 12. Akçaköy Tesisleri (Güney) Tekirdağ Kiralık Karayolları Genel Tüzel Kişiliklere Müdürlüğü 13. Çarşamba Metro Tesisleri Samsun Kiralık Tüzel Kişilik Tüzel Kişiliklere 14. Çarşamba Otogar Büfe Tüzel Kişiliklere Samsun Kiralık Tüzel Kişilik Tesisleri 15. Edirne Tesisleri Edirne Kiralık Tüzel Kişilik Şirket'e ait 16. Yağlı Tesisleri Kırıkkale Kiralık Tüzel Kişilik Şirket'e ait 17. Aksaray Tesisleri Aksaray Kiralık Milli Emlak Genel Tüzel Kişiliklere Müdürlüğü 18. Mucur Tesisleri Kırşehir Şirket'e ait -- Tüzel Kişiliklere 19. Palmiye Tesisleri Yozgat Şirket'e ait -- Tüzel Kişiliklere 20. Suit Park Tesisleri Denizli Şirket'e ait -- Tüzel Kişiliklere 21. Kula Tesisleri Manisa Şirket'e ait -- Tüzel Kişiliklere 22. Paşaköy Tesisleri Bolu Şirket'e ait -- Tüzel Kişiliklere 23. Susurluk Tesisleri Balıkesir Şirket'e ait -- Tüzel Kişiliklere 24. Ganita Tesisleri Çorum Şirket'e ait -- Tüzel Kişiliklere 25. Mavi Ocak Tesisleri Çorum Şirket'e ait -- Tüzel Kişiliklere Şirket in üçüncü kişilere kiraladığı,tesislerde bulunan işletmelerden kira geliri elde etmektedir. 9

12 NOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı) 26. Edirne BP Edirne Şirket'e ait -- Şirket'e ait 27. Kırıkkale Alpet Kırıkkale Şirket'e ait -- Şirket'e ait 28. Konya Market Konya Şirket'e ait -- Şirket'e ait 29. Seydişehir Tesisi Konya Şirket'e ait -- Şirket'e ait 30. Yusuf Ziya Tesisi (İç) Samsun Kiralık -- Şirket'e ait 31. Yusuf Ziya Tesisi (Dış) Samsun Kiralık -- Şirket'e ait Şirket in Karayolları Genel Müdürlüğü nden kiraladığı gayrimenkuller Yap-İşlet-Devret sözleşmeleri kapsamındadır. İlgili tesislerin sözleşme bitiş tarihleri aşağıdaki gibidir; Tesis Adı Bitiş Tarihi Dörtdivan Tesisleri (Kuzey) 5 Ekim 2024 Dörtdivan Tesisleri (Güney) 5 Ekim 2024 Sabahattin'in Yeri Tesisleri (Kuzey) 5 Ekim 2024 Sabahattin'in Yeri Tesisleri (Güney) 5 Ekim 2024 Köroğlu Park Tesisleri (Kuzey) 5 Ekim 2024 Köroğlu Park Tesisleri (Güney) 5 Ekim 2024 Selimpaşa Tesisleri (Kuzey)* 17 Kasım 2013 Selimpaşa Tesisleri (Güney)* 17 Kasım 2013 Çorlu Tesisleri (Kuzey) 14 Temmuz 2033 Çorlu Tesisleri (Güney) 14 Temmuz 2033 Akçaköy Tesisleri (Kuzey) 14 Temmuz 2033 Akçaköy Tesisleri (Güney) 14 Temmuz 2033 * Not 20 Şirket, 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle yukarıda belirtilen lokasyonlarda toplam 63 işletme (restoran, market, cafe vb.) ile faaliyetlerine devam etmektedir (31 Aralık 2012: 63 işletme). 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar yayınlanmak üzere 6 Ağustos 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştır. Genel Kurul un yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları ve bu finansal tabloları tashih etme hakkı vardır. NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1 Uygulanan Muhasebe Standartları Şirket, muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını Türkiye de geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanlığı nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine göre Türk Lirası (TL) olarak tutmaktadır. Finansal tablolar Şirket in yasal kayıtlarına dayandırılmış olup Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) tebliğlerine uygun hale getirilmesi için düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutulmuştur. SPK, Seri II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği 13 Haziran 2013 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak 1 Nisan 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönem finansal raporlardan geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.bu tebliğ işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. İlgili tebliğ ile Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Seri II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne istinaden, işletmeler, finansal tablolarının hazırlanmasında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alırlar. Dolayısıyla ilişikteki finansal tablolar TMS/TFRS ye göre hazırlanmış olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dâhil edilerek sunulmuştur. 10

13 NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2.1 Uygulanan Muhasebe Standartları (Devamı) Finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır. Finansal varlıklar ve yükümlülükler gerçeğe uygun değeriyle ölçülüp; gerçeğe uygun değer değişiklikleri kapsamlı gelir tablosu/özkaynak ile ilişkilendirilmiştir. SPK nın, Seri II, No: 14.1 sayılı tebliği uyarınca işletmeler, ara dönem finansal tablolarını TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama standardına uygun olarak tam set veya özet olarak hazırlamakta serbesttir. Şirket bu çerçevede, özet finansal tablo hazırlamayı tercih etmiştir. Ara dönem özet finansal tablolar yıllık finansal tablolarda gerekli olan tüm dipnotları ve açıklamaları içermemektedir ve bu sebeple Şirket in 31 Aralık 2012 tarihli finansal tabloları ile birlikte okunmalıdır. 2.2 Yeni ve Revize Edilmiş Finansal Raporlama Standartları Şirket faaliyet konusu ile ilgili olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumları uygulamıştır. İlgili değişiklikler ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir; TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Yeni standart) - Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. TFRS 11 Müşterek Düzenlemeler ve TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları standartlarının da aynı anda uygulanması şartı ile erken uygulamaya izin verilmiştir. TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona ilişkin kısmının yerini almıştır. Hangi şirketlerin konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir kontrol tanımı yapılmıştır. Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke bazlı bir standarttır. Şirket raporlaması üzerinde etkisi yoktur. TFRS 11 Müşterek Düzenlemeler (Yeni standart) - Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları standartlarının da aynı anda uygulanması şartı ile erken uygulamaya izin verilmiştir ve uygulama geriye dönük olarak yapılmalıdır.müşterek yönetilen iş ortaklıklarının ve müşterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceği düzenlenmiştir. Yeni standart kapsamında, artık iş ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi tutulmasına izin verilmemektedir. Şirket raporlaması üzerinde etkisi yoktur. TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü (Yeni standart) - Yeni standart gerçeğe uygun değerin TFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber,gerçeğe uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir değişiklik getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca, gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Bu standardın 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren hesap dönemlerinde uygulanması mecburidir ve uygulama ileriye doğru uygulanacaktır. Ek açıklamaların sadece TFRS 13 ün uygulamaya başlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir yani önceki dönemlerle karşılaştırmalı açıklama gerekmemektedir. Şirket raporlaması üzerinde etkisi yoktur. TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları (Yeni standart) - Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve TFRS 11 Müşterek Düzenlemeler standartlarının da aynı anda uygulanması şartı ile erken uygulamaya izin verilmiştir ve uygulama geriye dönük olarak yapılmalıdır. TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik) - TFRS 10 un yayınlanmasının sonucu olarak, TMSK TMS 27 de de değişiklikler yapmıştır. Yapılan değişiklikler sonucunda, artık TMS 27 sadece bağlı ortaklık, müştereken kontrol edilen işletmeler, ve iştiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi konularını içermektedir. Bu değişikliklerin geçiş hükümleri TFRS 10 ile aynıdır. Şirket raporlaması üzerinde etkisi yoktur. 11

14 NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2.2 Yeni ve Revize Edilmiş Finansal Raporlama Standartları (Devamı) TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik)-TFRS 11 un yayınlanmasının sonucu olarak, TMSK TMS 28 de de değişiklikler yapmış ve standardın ismini TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiştirmiştir. Yapılan değişiklikler ile iştiraklerin yanı sıra, iş ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirme getirilmiştir. Bu değişikliklerin geçiş hükümleri TFRS 11 ile aynıdır. Şirket raporlaması üzerinde etkisi yoktur.. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik) - Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir ve erken uygulamaya izin verilmiştir. Bazı istisnalar dışında uygulama geriye dönük olarak yapılacaktır. Standartda yapılan değişiklik kapsamında birçok alanda açıklık getirilmiştir veya uygulamada değişiklik yapılmıştır. Yapılan birçok değişiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması uygulamasının kaldırılması ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Şirket 1 Ocak 2012 tarihinden başlayarak uygulamıştır. İlgili değişiklik aktüeryal kar/zararının diğer kapsamlı gelir altnda yansıtılmasını gerektiriyor. Buna göre; önceki dönem finansal tablolarında geçmiş yıl zararları nda bulunan kıdem tazminatı karşılığından kaynaklanan aktüeryal kazanç/kayıpları özkaynak içerisinde ayrı bir kalem olarak göstermiştir. TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik) Değişiklik uyarınca muhasebe politikasında geriye dönük olarak değişiklik yapan ya da geriye dönük olarak finansal tablolarını yeniden düzenleyen ya da sınıflandıran bir işletmenin bir önceki dönemin başı için de finansal durum tablosunu (üçüncü bir finansal durum tablosu) sunması gerekir. UMS 1 deki değişiklikler uyarınca bir işletmenin sadece geriye dönük uygulamanın, yeniden düzenlemenin ya da yeniden sınıflandırma işleminin üçüncü finansal durum tablosunu oluşturan bilgiler üzerinde önemli etkisinin olması durumunda üçüncü finansal durum tablosu sunması gerekir ve ilgili dipnotların üçüncü finansal durum tablosuyla birlikte sunulması zorunlu değildir.1 Ocak 2013 tarihinden sonra geçerlidir. Gelecek dönemlerde geçerli olacak yeni ve revize edilmiş ve Şirket tarafından erken uygulanması benimsenmemiş önemli finansal raporlama standartları aşağıdaki gibidir; TFRS 9 Finansal Araçlar (Yeni standart) Ekim 2010 da yapılan değişiklikle son hali verilen standart finansal varlık ve yükümlülüklerin sınıflandırması, ölçülmesi ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değişiklikler içermekte yeni zorunluluklar getirmektedir. 1 Ocak 2015 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır. İlgili standartın uygulanması Şirket finansal varlık ve yükümlülükler üzerinde etkisi olacağı tahmin edilmektedir. TMS 32 (Değişiklik) - Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi ve Bunlarla İlgili Açıklamalar Finansal varlık ve borçların netleştirmesine ilişkin değişiklik getirmektedir.1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.şirket raporlaması üzerinde etkisi yoktur. 2.3 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket in finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır. 12

15 NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 2.3 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi Sınıflamalar; SPK nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanmıştır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Şirket in finansal tablolarında çeşitli sınıflamalar yapılmıştır. 31 Aralık 2012 tarihli bilançoda; TL diğer dönen varlıklar hesabından peşin ödenmiş giderler hesabına, TL diğer borçlar hesabından çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar hesabına, TL diğer kısa vadeli yükümlülükler hesabından ertelenmiş gelirler hesabına sınıflanmıştır. 30 Haziran 2012 tarihli kar/zarar tablosunda; TL finansal giderler hesabından finansman giderleri hesabına, TL finansal giderler hesabından diğer faaliyetlerden giderler hesabına, TL finansal gelirler hesabından diğer faaliyetlerden gelirler hesabına sınıflandırılmıştır. Düzeltmeler; TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar standartında yapılan değişiklik neticesinde önceki dönem finansal tablolarında geçmiş yıl zararları nda bulunan kıdem tazminatı karşılığından kaynaklanan aktüeryal kazanç/kayıpları özkaynak içerisinde ayrı bir kalem olarak göstermiştir. 30 Haziran 2012 tarihli kar/zarar tablosunda TL aktüeryal kayıp (ertelenmiş vergi etkisiyle) satışların maliyeti hesabından diğer kapsamlı gelire sınıflanmıştır. Şirket ayrıca 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolarıyla yayınladığı değişikliklere paralel olarak 30 Haziran 2012 tarihli kar/zarar tablosunda sınıflama ve düzeltmeler yapmıştır. Buna göre ; TL hasılat hesabından satışların maliyeti hesabına sınıflanmış, TL amortisman gideri (ertelenmiş vergi etkisiyle ) iptal edilmiştir. 13

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 01 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmemiş

Detaylı

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET FINANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELIR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YENİDEN DÜZENLENMİŞ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 30 EYLÜL 2011 TARİHLİ

Detaylı

AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 TARİHLİ YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLANÇO... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 3 NAKİT AKIM TABLOSU......

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK - 31MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK - 31MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK - 31MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ 31 MART 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.)

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.)

Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) Latek Holding Anonim Şirketi (Eski Adıyla Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.) 1 Ocak- 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO.

Detaylı

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İÇİNDEKİLER Ara

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 1 Ocak - 31 Mart 2013 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve dipnotları Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Detaylı

HEDEF MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI HEDEF MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İçindekiler Sayfa Özet Bilançolar 1-2 Özet Kapsamlı Gelir Tabloları 3-4 Özet Özsermaye Değişim

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 KONSOLİDE KAR

Detaylı

Latek Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Latek Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Latek Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetçi inceleme raporu İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş 1 Ocak 31 Mart 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa Bilanço.. 1-2 Kapsamlı Gelir Tablosu... 3 Nakit Akım Tablosu..... 4 Özkaynak

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KONSOLİDE GELİR

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. 01.01.2012 30.09.2012 Ara Hesap Dönemine ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. 01.01.2012 30.09.2012 Ara Hesap Dönemine ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2012 30.09.2012 Ara Hesap Dönemine ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KONSOLİDE GELİR

Detaylı

Ġhlas Madencilik Anonim ġirketi

Ġhlas Madencilik Anonim ġirketi Ġhlas Madencilik Anonim ġirketi 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Özet Dipnotları Ġhlas Madencilik Anonim ġirketi Ġçindekiler Sayfa No. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER... SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR veya ZARA ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KONSOLİDE

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET FİNANSAL

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.09.2013 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLAR

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.09.2013 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLAR RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak-30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve ı İÇİNDEKİLER SAYFA Ara dönem özet finansal durum tablosu... 2-3

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa No FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR VEYA

Detaylı

POLSAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

POLSAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı