SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAY RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAY RAPORU"

Transkript

1 SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAY RAPORU

2 SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAY RAPORU Hazırlayanlar Tünay ŞAHİN Sibel YALAZA Berrin BEKDEMİR Rabia KONUKOĞLU Bu yayın T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Tüm yayın hakları, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna aittir. Haziran Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı 2

3 Çalıştaya katılan tüm katılımcılarımıza katkıları ve destekleri için teşekkür ederiz. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı 3

4 İÇİNDEKİLER Sunuş-Tünay ŞAHİN, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanı Önsöz -Mehmet ATASEVER, Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcısı Önsöz -Uzm.Dr.Zafer ÇUKUROVA, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı SONUÇLAR Ar-Ge Faaliyetleri İle İlgili Olarak Uygulamada Yaşanan Sorunlar Hukuki ve İdari Sorunlar İnsan Kaynakları/ Teknik Alt Yapı Mali ve Satınalma Süreçleri ile İlgili Sorunlar Etik Kurullar ile İlgili Sorunlar Pazarlama, Ticarileşme, Patentler ve Yayınlar ile İlgili Sorunlar İşbirliği ve Koordinasyon ile İlgili Sorunlar SONUÇLAR Ar-Ge Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi İçin Öneriler Hukuki ve İdari Düzenlemeler Yapmak Teknik Altyapıyı Geliştirmek İnsan Kaynaklarını Geliştirmek Mali Uygulamalar Etik Kurullar Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği ve Koordinasyon Pazarlama, Ticarileşme, Patentler ve Yayınlara İlişkin İyileştirme Sağlık Alanı Ar-Ge Faaliyetleri Değerlendirme Anketi Sonuçları Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı 4

5 SUNUŞ İnovasyon, hem ülkeler hem de firmalar için ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü kazanmanın, verimlilik artışı sağlamanın, ekonomik büyüme ve gelişmenin, dolayısıyla da refah ve yaşam kalitesi artışının en temel unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. Ülkelerin Ar-Ge ve yenilikçilik alanında yaptığı yatırımların, dünyadaki teknoloji ve bilim alanında oynadıkları rolleri belirlediği aşikârdır. Bir toplumun refah seviyesi ve bu seviyenin artması, ülkenin gelişim potansiyeline, bilgiyi kullanma ve yayma yeteneğine bağlıdır. Büyümeyi destekleyici ve krizlerden çıkmayı kolaylaştırıcı etkileri nedeniyle, ekonomik koşulların ağırlaştığı dönemlerde dahi Ar-Ge ve inovasyona yönelik yatırım ve teşviklerin sürdürülmesi gerektiği, artık dünyada kabul edilen bir gerçektir. Ancak Ar-Ge ve inovasyonun kendiliğinden gelişen bir süreç olmadığını, izlenen politikaların inovasyonun gelişmesinde önemli rol oynadığını biliyoruz. Sağlıkta Ar-Ge faaliyetlerine ve inovasyona zemin hazırlayacak kuvvetli bilimsel bir alt yapı ile Ar-Ge faaliyetlerini izleyecek, yönlendirecek ve destekleyecek bir yapılanmanın oluşturulması şarttır. Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığımız, bu kapsamda merkez ve taşra teşkilatında Ar-Ge Birimleri ile Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini geliştirerek, sağlık alanında daha güçlü araştırma ve insan gücü kapasitesi oluşturmayı amaçlamaktadır. Çalışmalarımızın birinci aşaması olarak Kurum Başkanımız Sayın Dr.Zafer ÇUKUROVA ve Sağlık Araştırmaları Genel Müdürü Sayın Dr.Rıfat KÖSE nin katılımları ile Ankara İlinde 7-8 Mayıs 2015 tarihlerinde, Kurumumuz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda Sağlık Alanı Ar-Ge Faaliyetleri ve Ar-Ge Yapılanma Süreci Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı 5

6 Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde Ar-Ge faaliyetlerini yürütecek çalışanlarda Ar- Ge bilinci ve farkındalık oluşturulması, Ulusal Ar-Ge Politikaları, Ar-Ge faaliyetleri, Ar-Ge destekleri gibi temel konularda bilgi düzeyinin arttırılması amacıyla düzenlediğimiz çalıştaya; önemli paydaşlarımızdan olan TÜBİTAK, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu ve Kalkınma Ajansı katılım ve katkı sağlamışlardır. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin bulunduğu il Genel Sekreterleri, Genel Sekreterlikler ile Eğitim Araştırma Hastanelerinde görevli Ar-Ge birim sorumlularının katılımlarıyla gerçekleştirilen çalıştayımız Ar-Ge faaliyetleri konusunda farkındalığı arttırırken, ortak akılla uzun vadeli, etkin işbirliği halinde hareket etmemizin önemini ortaya koymuştur. Ayrıca çalıştayımızda, kamu yöneticileri ile akademisyenlerin, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında sürdürdükleri çalışmalarında kolaylaştırıcı rolümüzün onlar için ne kadar değerli olduğu, altyapının hazırlanmasının gerekliliği, bürokratik işlemlerin, desteklerin, izinlerin daha etkin ve hızlı hale getirilmesinin vurgusu bizlere hangi yönde ilerlememiz gerektiği konusunda yol gösterici olmuştur. Dört oturumdan oluşan çalıştay programında Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM), TUBİTAK, Kalkınma Bakanlığı (KB), Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı (BSTB), Avrupa Birliği Bakanlığı (ABB), TÜİK, Ankara Kalkınma Ajansı (KA) ve Eğitim ve Araştırma Hastanelerimizden (EAH) toplam 16 konuşmacı yer almıştır. Son oturum ise İyi Uygulama Örneklerinin paylaşıldığı panel şeklinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştayımıza yukarda belirtilen paydaşlar ile Kurumumuz ve Kurumumuza bağlı kurumların temsilcilerinden oluşan 184 kişi katılım sağlamış olup sağlık alanı Ar-Ge faaliyetlerine yönelik aşağıda yer verilen konu başlıkları altında sorunlar ve çözüm önerileri tespit edilmiş, Çalıştay raporunun 1. ve 2. bölümde ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. - Hukuki ve İdari Sorunlar - İnsan Kaynakları/ Teknik Alt Yapı - Mali ve Satınalma Süreçleri ile İlgili Sorunlar - Etik Kurullar, Patentler ve Yayınlar - İşbirliği ve Koordinasyon Bu bağlamda Sağlık Alanı Ar-Ge Faaliyetleri ve Kurumsal Yapılanma Çalıştayının ana vurgusu; sürdürülebilir kalkınma için kurumlarımızda etkin ve etkili işbirliğikoordinasyon olarak belirlenmiştir. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı 6

7 Ayrıca katılımcıların Ar-Ge faaliyetleri konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini belirlemek, yapılanma sürecine aktif katılımlarını sağlamak ve çalıştayın etkisini ölçmek amacıyla çalıştay öncesi ve sonrası Sağlık Alanı Ar-Ge Faaliyetleri Değerlendirme Anketi uygulanmıştır. Anketin sonuçları değerlendirildiğinde Ar-Ge insan kaynağı yetersizliği, Hastane yöneticilerinin fon kaynaklarını diğer gruplara göre daha az bildikleri, Ar-Ge çalışmaları için gerekli kamu mevzuatı konusunda yeterli bilgiye sahibi olunmadığı, Sağlık Ar-Ge alanında proje yürütürken, süreç yönetiminin etkili yürütülemediği gibi önemli sonuçlar tespit edilmiş ve bu konuya 3. Bölümde Sağlık Alanı Ar-Ge Faaliyetleri Değerlendirme Uygulama Raporunda ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Çalıştayımızda bir kez daha anlaşılmıştır ki, teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği bir dünyada, Ar-Ge ve inovasyon olmadan refah ve zenginliğe giden başka yol yoktur. Ülkemizde Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini arttırmak için kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken önemli işler vardır. İnsan ihtiyaçlarıyla uyumlu ve ilerlemeci, Ar-Ge ve inovasyon konusunda bilgiye sahip ve bilgiyi üreten bir toplum olmak yolunda ilerlerken, yapacağınız çalışmalarda bu çalıştay raporunun esin kaynağı olmasını diliyor, tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum. Tünay ŞAHİN Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanı Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı 7

8 ÖNSÖZ Türkiye olarak her ne şart altında olursa olsun bilgi üreten ve bu bilgiyi sadece kendi ülkemiz insanları için değil tüm insanlık için refaha ve esenliğe dönüştürmek amacıyla çalışmak zorundayız. Ülkemizde gerek kamu, gerek özel sektör, gerekse sivil toplum kuruluşları; yenilikçiliğin hayatın her alanını kapsaması, bilgi üretmek ve bilgiye sahip olmak için rol oynamalı, işbirliği halinde hareket etmelidir. İnovasyon; küresel rekabet ortamının beraberinde getirdiği var olma savaşında Ülkeler için önemli bir silahtır. Küresel rekabette daha iyi noktaya gelmek amacıyla Türkiye de inovasyonun finansmanı için çeşitli destek mekanizmaları hayata geçirilmiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca yürütülen Sanayi Tezleri (SANTEZ) projeleri, Maliye Bakanlığı nca uygulanan Ar-Ge vergi teşvikleri, TÜBİTAK-TEYDEB tarafından yürütülen Ar-Ge destekleri, kalkınma ajanslarının sağladığı destekler, ve TTGV tarafından sağlanan destekler, en önemli destek mekanizmaları olarak sayılabilir Bilişimde, iletişimde, otomotivde, makinede her sektör için olmazsa olmaz olan Ar-Ge ve İnovasyon çalışmaları, sağlık sektörü açısından da kritik önem taşımaktadır. Dünya Ar-Ge yatırımlarının sektörel dağılımına bakıldığında ilaç ve biyoteknoloji, teknolojik ekipman, elektronik gibi endüstrilerde Ar-Ge harcamalarının daha fazla olduğu görülmektedir. Ar-Ge yatırımları toplumun gelişen sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere öncelikli konular arasında yer almaktadır. Dolayısıyla sağlık; yenilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin en önemli olduğu alanların başında gelmektedir. Sağlık malzemelerinde, ilaçta, tedavi yöntemlerinde yapılan her yenilik insanoğlunun yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bir çabanın sonucudur Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara da düzenlenen Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Ar-Ge Yapılanma Süreci Çalıştayında tüm paydaşların katılımı ile Türkiye de Ar-Ge ve inovasyonun önündeki engeller ile Ar-Ge ve inovasyondan ürüne geçişin önündeki engeller nelerdir gibi soruların bilimsel yanıtlarının bulunması açısından çok önemli bir buluşma olmuştur. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı 8

9 Bu kapsamda katılımcıların geri bildirimleri ile oluşturulan bu rapor; önümüzdeki dönemlere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunmamız, ufkumuzu daha net görebilmemiz ve yeni stratejiler geliştirebilmemiz adına büyük önem taşımaktadır. Değerli işbirliği ve destekleri için tüm kurumlarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Mehmet ATASEVER Destek ve İdari Hizmetler Kurum Başkan Yardımcısı Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı 9

10 ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağında uluslararası alanda rekabet edebilmenin en önemli koşulu, bilgiye yatırım yapmaktır. Bilgiye yatırım denilince akla ilk gelen kavramlar Ar-Ge ve İnovasyondur. Küreselleşme süreciyle birlikte artan rekabet ortamına dayalı olarak, Ar-Ge faaliyetleri sonucu yaratılan bilgi, teknolojik yenilik gibi değerler özellikle internetin de gelişmesiyle birlikte daha kolay yayılabilmektedir. Yaratılan buluşun, ürünün ve bilginin dağılımının hızlanması, Ar-Ge yatırımlarının verimliliğini arttırmakta, maliyetleri düşürmektedir. Bilgiyi araçlara dönüştüren Ülkeler vatandaşlarına daha iyi bir yaşam sunmaktadırlar. Türkiye nin bugün geldiği nokta son derece önemlidir. Ancak günümüzün rekabetçi ortamında gideceğimiz yol uzun ve zorludur. Bu sebeple sürekli olarak bilgiyi üretmeli ve bu bilgiyi tüm insanlık için refaha ve esenliğe dönüştürmek amacıyla çalışmalıyız. Ar-Ge, en üst yöneticiler tarafından sahiplenilmesi gereken bir kavramdır. Ancak bu şekilde toplumsal farkındalık ve Ar-Ge bilinci oluşturulabilir. Hükümetler, bu etkinin farkında olarak Ar-Ge ve yeniliği destekleyen bir sistem oluşturmak için gerekli politikalar belirlemektedir. Son 10 yılda ekonomi ve sanayi politikalarında Ar-Ge ve inovasyonun ağırlığı belirgin bir şekilde artmıştır. Bilindiği gibi Ülkemizde de ulusal kalkınma planları hazırlanmakta ve bu planlar çerçevesinde ülkenin kalkınma politikaları ve rotası belirlenmeye çalışılmaktadır. Başbakanlık Onuncu Kalkınma Planının 28, 29, 30 ve 31 inci maddelerinde Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelere yer verilmiş olup teknolojik gelişmelerin; başta bilgi teknolojileri, otomasyon ve ileri üretim teknikleri ve sağlık teknolojileri alanlarında yoğunlaşılacağı bildirilmektedir. Onuncu Kalkınma Planımızda da yer aldığı gibi Türkiye nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığına katkı aracı olarak sağlık sistemini geliştirmeyi ve sağlık sisteminin öncelikli alanlarında araştırmayı, geliştirmeyi teşvik etmek. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun hedefleri arasında yer almaktadır. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı 10

11 Kurumumuza bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri sağlık Ar-Ge alanında önemli bir konumda bulunmakta olup Ar-Ge odaklı çalışmalarına hızla devam etmelidir. Bu bağlamda Mayıs Ankara da düzenlenen Sağlık Alanı Ar-Ge Faaliyetleri Çalıştayında mevcut durumumuz ve zayıf yönlerimiz tartışılarak ortaya konulmuştur. Ayrıca daha güçlü bir programın uygulanması konusunda görüşlerin ortaya konulduğu önemli ve değerli bir buluşma olmuştur. Bu vesile ile Çalıştayımızdan elde ettiğimiz sonuçların önümüzdeki dönemde sağlık Ar-Ge alanında önemli katkılar sağlayacağını umut ediyor ve bu raporun hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hazırlanan bu raporun hizmet sunumuna katkı sağlaması temennisi ile saygılarımı sunarım. Uzm.Dr.Zafer ÇUKUROVA Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı 11

12 SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI SONUÇLARI 1- AR-GE FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR Hukuki ve İdari Sorunlar - Projelerle ilgili prosedürlerin ve mevzuatın yeterince bilinmemesi, - Yöneticilerin Ar-Ge çalışmalarına yeterince destek vermemesi, - Ar-Ge çalışmaları için yapılacak harcamaların geri dönmeyecek harcama olarak görülmesi, - Hastanelerdeki performans sisteminin uygulamada Ar-Ge çalışmalarını desteklememesi, - Ar-Ge nin atıl bir alan olarak görülmesi, - Hizmet sunumu ve ihtiyaçların belirlenmesinde Ar-Ge faaliyetlerinin çoğu zaman gündeme alınmaması, - Projelerin ürüne dönüşene kadar geçecek basamakların öngörülerek kurgulanmaması, - Sağlık Bakanlığının Ar-Ge projeleri geliştirmek için gerekli literatürün taranacağı veri tabanları ile anlaşmalarının olmaması (ULAKBİM gibi), - Ar-Ge çalışmalarına ilişkin çağrıların ve faaliyetlerin geniş zaman aralığı içinde duyurulmaması. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı 12

13 İnsan Kaynakları/ Teknik Alt Yapı - Ar-Ge birimlerinde çalışacak nitelik ve nicelikte personelin istihdam edilememesi, - Nitelikli Ar-Ge personelinin istihdamı konusunda bilgi ve farkındalık eksikliği, - Desteklere başvuru süresinin araştırmacılar tarafından etkin kullanılamaması, - Motivasyon eksikliği, - Sağlık hizmeti ve Ar-Ge faaliyetlerinin aynı çatı altında verilmesi sonucu Ar-Ge çalışmalarına ayrılan zamanın sınırlı olması, - Çalışma şartlarının ağır olması, - Sağlık hizmeti ve Ar-Ge faaliyetlerinin aynı çatı altında verilmesi, - Lisans eğitimlerinde ve asistanlık eğitimlerinde proje eğitimlerine yer verilmemesi, - Klinik süreçlerin, asistan performansı üzerinden döndürülmesi, - Hastanelerdeki performans sisteminin getirdiği uygulamalar sonucunda; Ar-Ge çalışmaları için yeterli isteğin ve gereken zamanın oluşamaması - İnsan kaynaklarının hareketliliği, - Ar-Ge faaliyetlerinde multidisipliner yaklaşımın olmaması, - Bilim dalları arasında multidisipliner işbirliğine imkan sağlayacak çalışma ortamlarının mevcut olmaması, - Ar-Ge faaliyetlerinde ekip çalışması anlayışının olmaması, - Ar-Ge faaliyetlerinin çalışanların özlük hakları, atama ve yükselme kriterlerine yansımaması, - Ar-Ge faaliyetleri kapsamında kapasitesi yüksek akademisyenlerin desteklenmemesi, - Genel Sekreterliklerde ve hastanelerde Ar-Ge birimlerinin olmaması, - Var olan Ar-Ge birimlerinin nitelik bakımından yeterli olmaması, - Ar-Ge birimlerinin görev tanımlarının olmaması, - Ar-Ge faaliyetlerine yönelik istatistiki verilerin tutulmaması, verilerin denetiminin yeterli olmaması, - Alandaki eksikliklikleri tespit etmek ve buna göre tedbirler almakta anahtar olacak istatistiki verilerin yetersizliği, - Ar-Ge faaliyetlerine yönelik geri bildirimlerin yapılmaması, - Fiziksel koşulların uygunsuzluğu (kütüphane, internet kısıtlılığı, bilimsel çalışma ortamının olmaması) - Sağlık Bakanlığının Ar-Ge projeleri geliştirmek için gerekli literatürün taranacağı veri tabanları ile anlaşmaların olmaması (ULAKBİM gibi), Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı 13

14 Mali ve Satınalma Süreçleri ile İlgili Sorunlar - Projelerin desteklenmesi kararından sonra hesap açılması ile ilgili yaşanan sorunlar, - Projelerden vergi alınması (personel ödenekleri), - Hastanelerde geçici süreli işçi (sözleşmeli) çalıştırılamaması, bu nedenle hizmet alımı yoluna gidilmesi ve KDV kesintisinin olması, dolayısıyla personele yatacak paranın büyük bir kısmının firmaya kalması, - Hastanelerde; Ar-Ge projeleri için öngörülebilir bütçe yönetim sisteminin olmaması ve ilgili bölümlerde çalışanların bilgi eksikliği - Hastanelerde, kabul edilmiş projelerin satın alma süreçlerinde kamu mevzuatından kaynaklanan zorluklar, - Hastanelerde, kabul edilmiş projelerin satın alma süreçlerinin uzunluğu; Malzemelerin farklı firmalardan temin edilmesi, Bazı projelerde tek firma ürünlerinin alınması, Üreticinin tek olduğu durumlarda satın alma zorlukları, Yurt dışından temin edilen malzemelerin çok geç gelmesi, - Hesapların hastanelerin bağlı bulunduğu mal müdürlükleri tarafından açılması, yazışmaların ise gider tahakkuk birimleri tarafından yapılması, Etik Kurullar ile İlgili Sorunlar - Araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü her hastanede etik kurulun bulunmaması, - Etik Kurulların bilgi ve deneyimlerine bağlı olarak değerlendirme sürecinde onay ile ilgili eksikliklerin olması, - Etik Kurullar arasında farklı kararların alınması, Pazarlama, Ticarileşme, Patentler ve Yayınlar ile İlgili Sorunlar - Araştırma Proje çıktılarının patentlenmesi sürecine yönelik bilgi ve farkındalık eksikliği nedeniyle sorunlar yaşanması, - Ar-Ge si tamamlanmış ürün ve teknolojileri ulusal ve uluslararası pazara taşıma mekanizmalarının eksikliği, - Küresel pazarlarda Ar-Ge faaliyetlerinin takip edilmemesi, - Ar-Ge sonuçlarının ticarileşmesine yönelik kamu desteklerinin yetersizliği, - İnovasyona yönelik yapılan yayınların az olması, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı 14

15 İşbirliği ve Koordinasyon ile İlgili Sorunlar - Ülkemizin Avrupa Birliği üyelik sürecinde, AB mali yardım programlarından hak ettiği ölçüde yararlanamaması, - Multidisipliner bir yaklaşım ile Ar-Ge faaliyetleri için Kamu, Üniversite, Sanayi, Özel Sektör işbirliğinin zayıf olması, - Fon sağlayıcı kurumların proje değerlendirme süreçlerinde hakemlerin doğru/etkin kararlar vermesini sağlayamaması, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı 15

16 SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI SONUÇLARI 2- AR-GE FAALİYETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN ÖNERİLER Hukuki ve İdari Düzenlemeler Yapmak - Ar-Ge faaliyetlerini izleyecek, yönlendirecek ve destekleyecek bir yapılanmanın oluşturulması, - Bilimsel araştırmaları ve yenilikçi çalışmaları teşvik edici düzenlemelerin yapılması, - Başta ABD olmak üzere, teknolojide söz sahibi birçok ülkenin çıkarmış oldukları Ar- Ge stratejilerinde bilimsel araştırmaların ticarileştirilmesi yönünde tedbirler alınmakta ve bu anlamda stratejik hedefler koymaktadırlar. Bu alandaki engellerin önüne geçebilmek için Ar-Ge ye dayalı ürünlerin ticarileşmesine yönelik düzenlemeler yapılmalı ve etkin ticarileştirme mekanizmaları kurgulanmalıdır. - Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin puanlaması ve sınıflandıılmasında Ar-Ge çalışmalarının dikkate alınması, - Genel Sekreterliklerde ve Eğitim Araştırma Hastanelerimizde Donanımlı Ar-Ge Birimlerinin kurulması ve desteklenmesi, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı 16

17 - Ar-Ge birimlerinde çalışacak personel niteliklerinin belirlenmesi, - Ar-Ge birimlerinin görev tanımlarının oluşturulması, - Ar-Ge çalışmalarına olanak sağlayacak şekilde çağrıların çok daha önceden duyurulması, Teknik Altyapıyı Geliştirmek - Ar-Ge ve İnovasyona temel oluşturacak ihtiyaç analizlerinin yapılması, - Eğitim ve Araştırma Hastanelerimizin öncü rol oynayacağı potansiyel kaynakların belirlenmesi, - Biyoteknolojik ilaç, biyomalzemeler, biyomedikal ekipman vs. konularında rekabet gücünü artıracak araştırma altyapılarının ve çalışmaların desteklenmesi, - Ar-Ge veri tabanı oluşturulması, tüm Ar-Ge çalışmalarının bu veri tabanına kaydedilmesi ve takip edilmesi, - Multidisipliner Ar-Ge faaliyetlerine olanak sağlamak için farklı disiplinlerdeki araştırmacıları bir araya getirecek çalışma ortamlarının oluşturulması, - Araştırmacı bilgilerini içeren insan kaynağı havuzunun oluşturulması için bir sistem kurulması, İnsan Kaynaklarını Geliştirmek - Ar-Ge birimlerinde nitelikli personel istihdam edilmesi, - Ar-Ge birimlerinde araştırmacıların projelerinin yazımını ve takibini yapacak teknik personel bulunması, - Araştırmacı ve girişimcilere; danışmanlık ve destek hizmeti sağlanması, - Araştırmacıların rekabet gücü yüksek ürünler, fikirler üretebilmesi için çalışma koşullarının iyileştirilmesi, - Bilimsel çalışma yapanlara performans ve puan uygulaması yapılması gibi özendirici sistemlerin getirilmesi, - Araştırmacılara, klinik araştırmalar, biyoistatistik, makale ve proje yazma eğitimleri verilmesi, - Web tabanlı proje eğitimlerinin yapılması, - Asistan karnelerine proje ve makale atıf sayısı gibi parametrelerin eklenmesi, - Asistanların tez yerine Ar-Ge projeleri yapmalarının sağlanması, - Ar-Ge, İnovasyon, girişimcilik ve proje yazma konularının lisans ve uzmanlık öğrencilerinin müfredatına entegre edilmesi, - Ajansların verdiği proje eğitimleri desteklerinden faydalanılması, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı 17

18 - Sağlık alanında Ar-Ge faaliyetlerine hemşirelerinde aktif olarak dahil edilmesi, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı 18

19 Mali Uygulamalar - Mali uygulamalar ile ilgili bilgi ve farkındalığın arttırılması, - Projelerde hesap açılması ve satın alma konusunda yönetim desteğinin olması, Etik Kurullar - Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Etik Kurulların oluşturulmasının teşvik edilmesi, - Etik Kurul üyelerine çalışma türleri ve değerlendirme kriterleri açısından düzenli periyotlarda eğitimler verilmesi, Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği ve Koordinasyon - İnovasyon faaliyetlerinin hız kazanabilmesi için bilgi akışını kolaylaştırmak suretiyle, tecrübe, bilgi alışverişi, yüksek seviyeli bilimsel çalışmalara katılma olanakları sağlayacak işbirliklerin arttırılması, - Üniversite, kamu ve özel sektörü bir araya getiren işbirliği ağlarının oluşturulması, Pazarlama, Ticarileşme, Patentler ve Yayınlara İlişkin İyileştirme - Ar-Ge sürecine sağlanan destek ve teşviklerin pazarlama, ticarileştirme ve satış süreçlerine de aktarılması, - Küresel pazarlarda Ar-Ge faaliyetlerinin takip edilmesi, pazardaki gerçek ihtiyaca göre başarılı ürün dizayn edilmesi, - Yeni ürünün gerçekten pazarda başarılı olabilmesi için, yeni ürün geliştirme ve yeni ürünlerin pazara sunulması ile ilgili tarafların birlikte çalışması, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı 19

20 SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI SONUÇLARI 3- SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRME ANKETİ SONUÇLARI Kurumumuz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Ar-Ge Birimi tarafından ilki düzenlenen Sağlık Alanı Ar-Ge Faaliyetleri ve Ar-Ge Yapılanma Süreci Çalıştayı nda katılımcıların Ar-Ge faaliyetleri konusundaki farkındalık ve bilgi düzeyini belirlemek, yapılanma sürecine aktif katılımlarını sağlamak ve çalıştayın etkisini ölçmek amacıyla çalıştay öncesi ve sonrası Sağlık Alanı Ar-Ge Faaliyetleri Değerlendirme Anketi uygulanmıştır. Ar-Ge Faaliyetleri Değerlendirme Anket Çalışması; ön ve son değerlendirme anketi ile yapılmış olup ön değerlendirmeye 126 kişi (24 kişi kurum belirtmemiş), son değerlendirmeye ise 51 kişi katılmıştır. Sağlık Bakanlığı merkez ve Kurumumuza bağlı Kurum/Kuruluşlarından Sağlık Alanı Ar-Ge Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı 20

21 Faaliyetleri ve Kurumsal Yapılanma Çalıştayına, katılanların sayıları Tablo 1 de verilmiştir. Buna göre davet edilenlerin %97,4 ü çalıştaya katılım sağlamıştır. Sağlık Alanı Ar-Ge Faaliyetleri ve Kurumsal Yapılanma Çalıştayına katılımın %44 ü EAH lerden, %37 i KHB lerden olmuştur. Tablo 1 Sağlık Alanı Ar-Ge Faaliyetleri ve Kurumsal Yapılanma Çalıştayı Davetli, Katılımcı ve Araştırmaya Katılanların Sayısı Davet Edilen Çalıştaya Katılan Çalışmaya Katılan Çalıştaya Katılım % Çalışmaya Katılım % TKHK ,3 32,0 SAGEM ,0 33,3 THSK ,0 Diğer ,5 KHB ,4 58,8 EAH ,7 66,3 Toplam ,4 55,4 Tablo-2 de çalıştay katılımcılarından sağlık alanı Ar-Ge faaliyetleri değerlendirme anketine katılanların tanımlayıcı bilgileri yer almaktadır. Buna göre; Çalıştaya EAH lerden katılanların %55 inin (n=44) idari görevi vardır. (başhekim, başhekim yard. ve müdürler). KHB lerden %37 genel sekreter (n=25) ve %21 başkanlık (n=14) düzeyinde katılım gerçekleşmiştir. Katılımcıların şu anki görevde bulunma süresi %44 oranında 1 yıldan az, kamuda deneyim süresi ise %79 oranda 11 yıl ve üzeridir. Ankete katılanların %61 inin çalıştığı kurumda Ar-Ge Birimi vardır. Ar-Ge Birimi, KHB lerde %51 oranında İdari Hizmetler Başkanlığına ve %34 oranında ise Tıbbi Hizmetler Başkanlığına bağlıdır. EAH lerde ise yaklaşık %50 oranında Başhekimliğe bağlıdır. Çalışmaya göre en çok bilinen fon kaynağı %30 ile TUBİTAK tır ve Sağlık Bakanlığı fon kaynakları ise %18 ile 3. Sırada yer almaktadır. Katılımcıların %68 i herhangi bir fon kaynağına dayalı proje yürütmemiştir. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı 21

22 Tablo 2 Çalıştay Katılımcılarından Sağlık Alanı Ar-Ge Faaliyetleri Değerlendirme Anketine Katılanların Tanımlayıcı Bilgileri n % n % Kurum/Kuruluş Çalışılan Kurumda Ar-Ge Birimi Kamu Hastaneleri Birliği 40 38,46 Var 68 61,26 Eğitim Araştırma Hastanesi 53 50,96 Yok 43 38,74 TKHK 8 7,69 Toplam ,00 Sağlık Bakanlığı 1 0,96 Ar-Ge Biriminin Bağlı Olduğu İdare 1Özel Sektör 2 1 0,96 TKHK Üniversite 1 0,96 Destek ve İdari Hizmetler KBY 8 Toplam ,0 0 KHB Görev Genel Sekreterlik ,43 Genel Sekreter 12 10,81 İdari Hizmetler Başkanlığı 18 51,43 Başkan/Başkan Yard ,81 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 12 34,29 Başhekim/Başhekim Yard ,92 Kalite Koordinatörlüğü 1 2,86 Müdür/Müdür Yard. 7 6,31 Toplam ,00 Doktor 29 26,13 EAH Ar-Ge Birim Sorumlusu/Çalışanı 10 9,01 Başhekimlik ,43 Diğer 20 18,02 Sağlık Bakım Hizmetleri Müd. 8 28,57 Toplam ,0 İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü 6 21,43 İş Deneyimi Kalite Koordinatörlüğü 1 3,57 Şu Anki Görev Süresi Toplam ,00 1 yıldan az 51 44,35 Fon Kaynakları 1-3 yıl 42 36,52 TUBİTAK , yıl 10 8,70 Kalkınma Ajansı 99 26, yıl 7 6,09 Ulusal Ajans 55 14,86 11 yıl ve üzeri 5 4,35 S.B. Desteği 70 18,92 Toplam ,0 0 BAP 6 1,62 Kamu Sektöründeki Deneyim KOSGEB 11 2,97 1 yıldan az 2 1,79 Diğer Bakanlıklar 9 2, yıl 3 2,68 Denekler, Vakıflar 9 2, yıl 10 8,93 Toplam , yıl 9 8,04 Fon Kaynakları ile Proje Çalışması/Çalışmalarında Bulunma Durumu 11 yıl ve üzeri 88 78,57 Evet 35 32,11 Toplam ,0 0 Hayır 74 67,89 Toplam ,00 2 Biyomedikal Firma 3 Antalya KHB, İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi KHB, İzmir Kuzey KHB, Kayseri KHB 4 İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH, Ümraniye EAH, Ankara Keçiören EAH, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH, İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim EAH, Adıyaman EAH, Adana Numune EAH, İstanbul EAH, Marmara Üniversitesi Pendik EAH, İstanbul Şişli Hamidiye EAH, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon EAH Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı 22

23 Ar-Ge Faaliyetleri Değerlendirme Anketi sonuçlarına göre (Bkz: Tablo-3); Çalışmaya katılanların; %60 ı kesinlikle teknolojik değişimlerin, çalışma yaşamındaki süreçleri olumlu etkilediğini, %46 sı kesinlikle kurumunda Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirme olanağını bulduğunu, %45 i Ar-Ge/Proje fikirleri için hangi Fon Kaynaklarına (TUBİTAK, Ajanslar gibi) başvurabileceklerini bildiklerini, %41 i kurumsal yapılanmanın Ar-Ge çalışmalarını-yeniliği desteklediğini, %46 sı üst yönetimin Ar-Ge-inovasyon çalışmalarına olan bakış açısı, yenilik yaratmaya teşvik ettiğini %40 ı bürokratik idari yapılanmanın Ar-Ge çalışmalarına uygun olduğunu, Ar-Ge-inovasyon çalışmaları için %42 si finansal destek hakkında, %46 sı kamu mevzuatı yeterlik düzeyi hakkında, %33 ü ekip oluşturma, %39 u gerekli işbirliğinin sağlanması ve %48 i üniversite-devlet-sanayi arasında işbirliğinin kurulması hakkında bilgi sahibi olmadığını, Ar-Ge-inovasyon çalışmaları için %31 i insan kaynağının yeterli olmadığını, %42 si Ar- Ge çalışmalarının düzeyinin yeterli olmadığını ve %31 i de Ar-Ge çalışmalarına imkân sağlayan kurumsal kültürün olmadığını belirtmiştir. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı 23

24 Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum Toplam SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAY RAPORU Tablo 3 Sağlık Alanı Ar-Ge Faaliyetleri Değerlendirme Anketine Verilen Cevapların Dağılımı Teknolojik değişimler, çalışma yaşamımdaki süreçleri olumlu etkiler. Kurumumda Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirme olanağım var. Ar-Ge/Proje fikirlerim için hangi Fon Kaynaklarına (TUBİTAK, Ajanslar gibi) başvurabileceğimi biliyorum. Kurumumda, Ar-Ge-inovasyon çalışmaları için insan kaynağı mevcut ve yeterlidir. Kurumumda, Ar-Ge-inovasyon çalışmaları için ekip oluşturabiliyoruz. Ar-Ge çalışmaları için kamu mevzuatı yeterlidir. Kurumumun Ar-Ge ve inovasyon için finansal destek düzeyi yeterlidir. Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları için kurum içinde gerekli işbirliğini rahatça kurabiliyoruz. Ürettiğimiz proje ve çalışmalarda üniversite-devlet-sanayi arasında işbirliğini rahatça kurabiliyoruz. Kurumumda, Ar-Ge çalışmaları yeterli düzeyde yapılıyor. Kurumumda, Ar-Ge çalışmalarına imkan sağlayan kurumsal kültür mevcuttur. Kurumsal yapılanmamız Ar-Ge çalışmalarını-yeniliği destekliyor. Kurumumda, üst yönetimin Ar-Geinovasyon çalışmalarına olan bakış açısı, yenilik yaratmaya teşvik ediyor. Kurumumda, bürokratik idari yapılanma Ar-Ge çalışmalarına uygundur. n % 4,76 2,38 2,38 30,95 59,52 n % 3,97 14,29 19,05 16,67 46,03 n % 3,20 4,80 21,60 44,80 25,60 n % 13,49 30,95 24,60 27,78 3,17 n % 7,94 22,22 33,33 30,95 5,56 n % 6,35 19,05 46,03 23,81 4,76 n % 7,14 21,43 42,06 23,81 5,56 n % 4,88 16,26 39,02 34,96 4,88 n % 4,07 27,64 47,97 17,89 2,44 n % 13,22 42,15 27,27 12,40 4,96 n % 12,90 30,65 22,58 28,23 5,65 n % 5,69 18,70 21,95 40,65 13,01 n % 4,84 10,48 15,32 45,97 23,39 n % 7,26 20,16 13,71 39,52 19,35 Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı 24

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAY RAPORU

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAY RAPORU SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAY RAPORU SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAY RAPORU Hazırlayanlar Tünay ŞAHİN Sibel YALAZA Berrin BEKDEMİR Rabia KONUKUOĞLU Bu yayın T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ

EK 10. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ POLİTİKA BELGESİ 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Bu yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi nin (KOÜ TTO),

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular Atilla Hakan ÖZDEMİR PhD, MBA, PMP Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Semineri 3 Nisan 2013, Ankara İrlanda Göstergeler 2005 2012 Nüfus

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi. Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara

Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi. Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara SUNU İÇERİĞİ GİRİŞ I-AR-GE II-DESTEK KAYNAKLARI III-SAĞLIKTA AR-GE IV-ÖRNEK V-HEDEF SONUÇ

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE Süfyan EMİROĞLU Genel Müdür Sanayi Genel Müdürlüğü İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Açılış Toplantısı, İstanbul 11 Nisan 2013 AR-GE ve İNOVASYON YENİ VEYA İYİLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ

PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Amaç, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Proje Destek Ofisi nin oluşumu, organlarının çalışma şekli, görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişi

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Özgür Kadir ÖZER AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ Özgür Kadir ÖZER 11 Onuncu Kalkınma Planında bilim, teknoloji ve yenilik Araştırma altyapı yatırımları 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Mayıs 2017_Antalya TÜBİTAK - TEYDEB TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (NKUTTO) YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (NKUTTO) YÖNERGESİ 28/12/2012 Teknoloji Transfer Ofisi YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (NKUTTO) YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

TKHK AR-GE YAPILANMASI. Rabiya KONUKOĞLU Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Ar-Ge Birimi

TKHK AR-GE YAPILANMASI. Rabiya KONUKOĞLU Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Ar-Ge Birimi TKHK AR-GE YAPILANMASI Rabiya KONUKOĞLU Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Ar-Ge Birimi Aralık 2015 SUNUM İÇERİĞİ KONU 1 TKHK Ar-Ge Yapılanması KONU 2 Eğitim

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi

Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi HEKSAGON MUHENDİSLİK ve TASARIM A.Ş. ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEKLİ YENİLİK MODELİ SUNUM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARI İLE DOKTORA EGITIMI ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA OTURUMU 1: Ulusal ve Uluslararasi Baglamda Doktora Egitimi Prof. Dr. Mustafa Özen (Başkan) Prof. Dr. Deniz Değer Ulutaş Prof. Dr.

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KONYA TEKNOKENT SELÇUK ÜNİVERİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ PROJE VE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ 2006 yılında kurulmuş olan PİGEM; teknoloji transferi, girişimciliği destekleme ve inovasyona yönelik diğer

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

Teknogirişim Sermaye Desteği. Programı

Teknogirişim Sermaye Desteği. Programı 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 2 nın Amacı Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI(TTGV) DESTEKLERİ

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI(TTGV) DESTEKLERİ TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI(TTGV) DESTEKLERİ Bu çalışmada TTGV desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.ttgv.org.tr den alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI 0 İçindekiler

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI

18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI 18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ ZİRVESİ 27 Nisan 2012 tarihinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği ile işbirliği içinde Ankara

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

Avrupa hastanelerinde

Avrupa hastanelerinde Avrupa hastanelerinde hastane idaresi Hastanedeki en yüksek dereceye sahip hemşire için anket (PTM1) (HRN) hemşire mesleğinin kalite faaliyetlerini hastanede yürüten kişidir ve hastanenin tepe yöneticisi

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1. OTURUM RAPORU

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1. OTURUM RAPORU ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 1. OTURUM RAPORU ULUSAL VE ULUSLARARASI BAĞLAMDA DOKTORA EĞİTİMİ Prof. Dr. Mustafa Özen (Başkan) Prof. Dr. Deniz Değer Ulutaş Prof. Dr. Haydar

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM 19 Ağustos 2009

Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM 19 Ağustos 2009 Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM 19 Ağustos 2009 SANGEM, bir ESO kuruluşudur Neden SANGEM? Eskişehir Sanayi Odası ESO nun öncü girişimiyle kurulan ve kâr amaçsız (non-profit) bir kuruluş olan

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

İLAÇTA AR-GE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAKIŞI

İLAÇTA AR-GE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAKIŞI İLAÇTA AR-GE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAKIŞI DR. MUSTAFA KURUCA SGK BAŞKAN YARD. EKİM 2014 1 o o o o AR-GE NEDİR? AR-GE DEN BEKLENENLER NELERDİR? İLAÇ AR-GE SİNDE NEREDEYİZ? -SGKİLAÇ HARCAMALARI -GERİ ÖDEME

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde kurulan Proje

Detaylı

Üniversite - Sanayi İşbirliği: Durum, Engeller ve Çözümler. Dragan Soljan, Erhan Akın, Sema Akın, Kubilay Ayturan

Üniversite - Sanayi İşbirliği: Durum, Engeller ve Çözümler. Dragan Soljan, Erhan Akın, Sema Akın, Kubilay Ayturan Üniversite - Sanayi İşbirliği: Durum, Engeller ve Çözümler Dragan Soljan, Erhan Akın, Sema Akın, Kubilay Ayturan Modern üniversiteler mezunlarına uygulanabilir gerçek bilgiyi veren, sektör, girişimcilik

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar

Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar Bilgilendirme, Tecrübe Paylaşımı, Destekler 15 Eylül 2015 Sevim Tekeli İSEK - Neden Kümeleniyoruz? Ulusal Sağlık Endüstrimiz % 85 dışa bağımlı, ve

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO (1513 TTO Başvuru Deneyimleri Paylaşımı Çalıştayı- Ankara Sanayi Odası-26 Temmuz 2013) PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK TTO (2006) ; Teknoloji transferi, girişimciliği

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

26 Ağustos 2015 Çarşamba YÖNERGE Sayı:89 T.C. T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ TRANSFER OFĠSĠ YÖNERGESĠ

26 Ağustos 2015 Çarşamba YÖNERGE Sayı:89 T.C. T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ TRANSFER OFĠSĠ YÖNERGESĠ T.C. T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ TRANSFER OFĠSĠ YÖNERGESĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM)

MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ (MAYEM) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Oluşturulamamıştır Grup 1 İnsanımızın refahını arttırmak için, adaletli, etkin, verimli, şeffaf

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

Klinik Kodlama Süreç Analizi Anket Değerlendirmesi

Klinik Kodlama Süreç Analizi Anket Değerlendirmesi Klinik Kodlama Süreç Analizi Anket Değerlendirmesi Sağlık tesisleri tarafından verilen hizmetin tanımını sağlayan klinik kodlama; hastanın tesise kabul edilişinden taburcu edilişine kadar geçen süredeki

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Kobilere Kosgeb tarafından 30 mayıs-01 Temmuz 2016 tarihleri arasında Kosgeb in yeni desteklerini bilgilendirdi. alınacak başvuru projeleri ile kobigel Kobi Gelişim Destek

Detaylı

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara

TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma ve İnovasyon: Gelişmeler, EğilimlerE TTGV Çevre Projeleri Grubu 13 Aralık k 2006, Ankara İÇERİK Kavramlar:Sürdürülebilir Kalkınma ve Eko-İnovasyon Çevre Konusunda Gelişmeler AB

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GTÜ-TTO) YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GTÜ-TTO) YÖNERGESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GTÜ-TTO) YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi nin oluşumu, organları, çalışma şekli, görev,

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı