BANKACILIK HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKACILIK HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU"

Transkript

1 BANKACILIK HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Aç klama: Ekte Fibabanka Anonim Şirketi Bankac l k Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ) metni yer almaktad r. Sözleşme aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermekte olup, Türk Borçlar Kanunu nun Genel İşlem Şartlar na ilişkin hükümleri dikkate al nmak suretiyle, Sözleşme hakk nda bilgi sahibi olman z, aleyhinize ayk r olabilecek hükümleri öğrenmeniz ve anlaman z gerekmektedir. 1- Sözleşme de Fibabanka Anonim Şirketi Banka ve siz Müşteri olarak an lmaktas n z. 2- Mevduat a ilişkin hükümler, 2. Madde başl ğ alt nda toplanm ş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 3- Müşterek Hesaplar Sözleşme nin 3. Maddesi başl ğ alt nda düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 4- Para Transferleri Sözleşme nin 4. Maddesi başl ğ alt nda düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 5- Otomatik Fatura Ödemeleri Sözleşme nin 5. Maddesi başl ğ alt nda düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 6- Çekler, Sözleşme nin 6. Maddesi başl ğ alt nda düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 7- Sermaye Piyasas Al m Sat m İşlemleri Sözleşme nin 9. Maddesi başl ğ alt nda düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 8- Döviz Al m Sat m İşlemleri Sözleşme nin 10. Maddesinde düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 9- Banka Kart, Sözleşme nin 11. Maddesinde düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 10- İnternet Bankac l ğ, Telefon Sms Bankac l ğ na ve ATM lere ilişkin hükümler, Dağ t m Kanallar başl kl 12. Maddede düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 11- Faksla İletilen Talimatlar n Uygulanmas Sözleşme nin 13. Maddesinde düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 12- Kiral k Kasa hükümleri, Sözleşme nin 14. Maddesinde düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. SMO#001M V9TU

2 13- Ürünlerin ve Şifrelerin Kullan m ve Sorumluluğunuz, Güvenlik Kontrolü, İmza ve Kimlik Sahteliği, Banka Personeli ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu, Ürün, Hizmet ve İşlem Limitleri, Genel Hükümler başl kl 15. Maddede düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 14- Ürün ve Hizmetlerde Değişiklik, Hizmetlerin Durdurulmas, Banka dan Kaynaklanmayan Sebeplerden Doğan Aksakl klar Genel Hükümler başl kl 15. Maddede düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 15- Ürün Hizmet ve İşlemlerle ilgili Bildirimleri, Vergi, Komisyon, Masraf, Hesap İşletim Ücreti, Banka n n Rehin, Takas ve Mahsup Hakk, Hatal Ödeme, Sözleşme de Değişiklik Yap lmas, Sözleşme nin Feshi, Müşteri nin Temerrüdü, Genel Hükümler başl kl 15. Maddede düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. İşbu Ön Bilgilendirme Formu, yaln zca ekte yer alan Bankac l k Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi hakk nda Müşteri yi bilgilendirme amaçl olarak düzenlenmiştir. Ekteki sözleşmede yer alan ancak işbu bilgilendirme formunda değinilmemiş hususlar için de Bankac l k Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Hükümlerini dikkatlice okuman z tavsiye edilmektedir. SMO#001M V9TU

3 BANKACILIK HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Aç klama: Ekte Fibabanka Anonim Şirketi Bankac l k Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ) metni yer almaktad r. Sözleşme aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermekte olup, Türk Borçlar Kanunu nun Genel İşlem Şartlar na ilişkin hükümleri dikkate al nmak suretiyle, Sözleşme hakk nda bilgi sahibi olman z, aleyhinize ayk r olabilecek hükümleri öğrenmeniz ve anlaman z gerekmektedir. 1- Sözleşme de Fibabanka Anonim Şirketi Banka ve siz Müşteri olarak an lmaktas n z. 2- Mevduat a ilişkin hükümler, 2. Madde başl ğ alt nda toplanm ş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 3- Müşterek Hesaplar Sözleşme nin 3. Maddesi başl ğ alt nda düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 4- Para Transferleri Sözleşme nin 4. Maddesi başl ğ alt nda düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 5- Otomatik Fatura Ödemeleri Sözleşme nin 5. Maddesi başl ğ alt nda düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 6- Çekler, Sözleşme nin 6. Maddesi başl ğ alt nda düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 7- Sermaye Piyasas Al m Sat m İşlemleri Sözleşme nin 9. Maddesi başl ğ alt nda düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 8- Döviz Al m Sat m İşlemleri Sözleşme nin 10. Maddesinde düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 9- Banka Kart, Sözleşme nin 11. Maddesinde düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 10- İnternet Bankac l ğ, Telefon Sms Bankac l ğ na ve ATM lere ilişkin hükümler, Dağ t m Kanallar başl kl 12. Maddede düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 11- Faksla İletilen Talimatlar n Uygulanmas Sözleşme nin 13. Maddesinde düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 12- Kiral k Kasa hükümleri, Sözleşme nin 14. Maddesinde düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. SMO#001M V9TU

4 13- Ürünlerin ve Şifrelerin Kullan m ve Sorumluluğunuz, Güvenlik Kontrolü, İmza ve Kimlik Sahteliği, Banka Personeli ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu, Ürün, Hizmet ve İşlem Limitleri, Genel Hükümler başl kl 15. Maddede düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 14- Ürün ve Hizmetlerde Değişiklik, Hizmetlerin Durdurulmas, Banka dan Kaynaklanmayan Sebeplerden Doğan Aksakl klar Genel Hükümler başl kl 15. Maddede düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 15- Ürün Hizmet ve İşlemlerle ilgili Bildirimleri, Vergi, Komisyon, Masraf, Hesap İşletim Ücreti, Banka n n Rehin, Takas ve Mahsup Hakk, Hatal Ödeme, Sözleşme de Değişiklik Yap lmas, Sözleşme nin Feshi, Müşteri nin Temerrüdü, Genel Hükümler başl kl 15. Maddede düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. İşbu Ön Bilgilendirme Formu, yaln zca ekte yer alan Bankac l k Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi hakk nda Müşteri yi bilgilendirme amaçl olarak düzenlenmiştir. Ekteki sözleşmede yer alan ancak işbu bilgilendirme formunda değinilmemiş hususlar için de Bankac l k Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Hükümlerini dikkatlice okuman z tavsiye edilmektedir. İki Nüsha olan işbu Ön Bilgi Formunun bir nüshas n ve ekindeki Sözleşmeyi, incelemek ve menfaatime ayk r olabilecek maddeleri öğrenmek maksad yla... tarihinde BANKA dan teslim ald m. MÜŞTERİ Ad Soyad / Unvan : İmza: SMO#001M V9TU

5 İçindekiler TANIMLAR...5 1) AMAÇ VE KAPSAM...5 2) MEVDUAT ) Mevduat Hesap Aç l ş ) Mevduatlara Uygulanacak İşlemler ) Vadesiz Mevduat Hesab n n Kredili Olma Özelliği (Kredili Mevduat Hesab ) ) Vadesiz Mevduatlara Uygulanacak Faiz ) Vadeli Mevduatlara Uygulanacak Faiz ) Vade Sonunda Yap lacak İşlemler ) Vade Bozma ) Yabanc Para Cinsinden Aç lan Hesaplar ) Çal şkan Hesap ) MÜŞTEREK HESAPLAR ) Tan m ) Bağ ms z hareket edilen müşterek Hesaplar ) Birlikte hareket edilen müşterek Hesaplar ) Bağ ms z Hareket Edilen ve Birlikte Hareket Edilen Hesaplar İçin Müşterek Hükümler ) PARA TRANSFERLERİ (HAVALE, EFT, VİRMAN, SWIFT) ) Tan m ) Müşteri nin Göndereceği Tutarlar ) İşlemin Gerçekleşmemesi ) Transfer Ücreti ) Tatil Gününe Denk Gelen İşlemler ) IBAN Bildirme Zorunluluğu ) OTOMATİK FATURA ÖDEMELERİ ) Müşteri Bilgileri ) Mükerrer İşlemler ) Kurumlar ile Anlaşmalar ) İşlemin Gerçekleşmemesi ) Fatura veya Otomatik Ödeme İşlemlerine İtiraz ) Hizmetin Sona Ermesi ve / veya Ödemeden Cayma ) ÇEKLER ) Müşteri ye Çek ve Çek Karnesi Verilmesi ) Çekin Karş l ğ ) Çekin Ödenmesi ) Çekin Üzerine Tedbir Konulmas ve Çekin İptali ) Döviz Çekleri ) Bloke Çek ve Rehin ) Tahsil İçin Verilen Çekler İle İlgili Hükümler ) KAMBİYO SENETLERİ ) REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİ ) Tan mlar ) Dekont ) Uygulama SMO#001M V9TU

6 8.4) Temerrüt ) Menkul K ymet Bedellerinin ve Diğer Masraflar n Ödenmesi ) İşlem Yapma Yetkisi ) SERMAYE PİYASASI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ) Tan mlar ) Sermaye Piyasas Araçlar Al m Sat m Esaslar ) HAZİNE BONOSU, DEVLET TAHVİLİ, EUROBOND İHALE İŞLEMLERİ ) Tan mlar ) Hizmetin Konusu ) İşleyiş ) İhale Tutar n n Ödenmesi ) Ayn Günde Al m-sat m İşlemi ) BANKA n n Yetkisi ) İhale Bedelinin Ödenmemesi ) DÖVİZ ALIM / SATIM İŞLEMLERİ ) Tan mlar ) Hizmetin Konusu ) BANKA KARTI ) Tan m ) Kullan m ) Müşterinin Sorumluluğu ve Sigorta ) Değiştirme ) Valör ) İptal ) DAĞITIM KANALLARI (INTERNET BANKACILIĞI, TELEFON BANKACILIĞI, ELEKTRONİK POSTA, SESLİ YANIT SİSTEMİ, SMS BANKACILIĞI, ATM) VE WEB SİTESİ ) Hizmet Şekilleri ) Müşteri Taraf ndan Verilen Bilgiler ) Telefon Bankac l ğ / İnternet Bankac l ğ ) Kullan lacak Hesaplar ) Talimat ve Bildirimler ) Ses Kay t Sistemi ) Kullan lacak Yaz l m / Donan m ) Ön Koşullar Ürün / Hizmetlerin Kapsam ) İstenmeyen Nedenler ile Hizmet Kesintisi ) Müşteri nin Dağ t m Kanallar ndan Yararlanma Kurallar ) Elektronik Posta Hizmeti ) Cookie Yetkisi ) Banka n n Fikir ve Telif Haklar ) Talimatlar n Gerçekleşme Süresi ) Uygulanacak Döviz Kurlar, Oranlar ve Diğer Rakamsal Bilgiler ) Telefon Hatt Kullan m ve İnternet Bankac l ğ île İlgili Ücretler ) Duyuru ve Bilgiler ) Telefon Bankac l ğ Müşterisinin Bireysel Bankac l k Müşterisi Olmas Durumu ) SMS Bankac l ğ ) Cep Bilgisayar / Palm Bankac l ğ SMO#001M V9TU

7 13) FAKSLA İLETİLEN TALİMATLARIN UYGULANMASI ) Kapsam ) Faks Numaras n n Bildirimi ) Uygulama ) Talimat n Yerine Getirilememesi ) KİRALIK KASA ) GENEL HÜKÜMLER ) Kapsam ) Ehliyet ) Kanuni Temsilciler ) Ehliyetsizlik ) Vefat ) Ürünlerin Kullan m ve Sorumluluğu ) Şifreler ve Sorumluluğu ) Güvenlik Kontrolü ) İmza ve Kimlik Sahteliği ) Banka Personeli ve Üçüncü Kişilerin Kusurlar ) Ürün / Hizmet / İşlem Limitleri ) Hesap Cüzdan ) Zamanaş m ve Sigorta ) Müşteri nin Hesap Aç l ş ile İlgili Bilgi / Belgeler ) Mali Hesap Durumu ) Kimlik Tespiti ve İncelemesi ) ABD Mevzuat na Tabi Olunmas Halinde Bankac l k Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ne Uygulanacak Ek Hükümler ) Müşteri nin Ürün /Hizmet / İşlemler ile İlgili Bildirimleri ) Vergi, Komisyon, Masraf, Diğer Yükümlülükler ve Hesap İşletim Ücreti ) Müşteri S rlar n n Gizliliği ve Banka n n Bilgi Verme Yükümlülüğü ) Banka n n ve Yurt d ş Bankalar n Çal şma Zamanlar ) Ürün / Hizmetlerde Değişiklik ve Ürün / Hizmetlerin Durdurulmas ) Banka dan Kaynaklanmayan Sebeplerden Dolay Aksakl klar ) Para Birlikleri ) Banka n n Rehin, Mahsup, Takas Hakk ) Hatal Ödeme ) Müşteri Hesab na Gelen Paralar ) Banka veya Müşteri Taraf ndan Sözleşme nin Feshi ve Hesab n Kapat lmas ) Sözleşme de Değişiklik Yap lmas ) Taraflar n Kanuni İkametgâhlar ) Delil Sözleşmesi ) Müşteri nin Temerrüdü ) Devir Yasağ ) Sözleşme nin Süresi ) Sözleşme den Doğan Borç ve Yükümlülüklerin Yerine Getirileceği Yer ) Uygulanacak Yasa ve Sözleşme nin Dili ) Yetki SMO#001M V9TU

8 Müşterinin Ad ve Soyad / Ünvan T.C. Kimlik No / VKN / YKN Adresi İlçe: İl: Ülke: Doğum Yeri: İlçe: İl: Ülke: Anne K zl k Soyad : Vatandaşl k Bilgisi: Çifte Vatandaşl k Bilgisi Ülke: Evet Ülke Hay r Eğitim Durumu İlköğretim Lise Üniversite Y. Lisans Doktora Mesleği Mesleki Ünvan Telefon No Elektronik Posta Adresi İş Yeri Ad İş Yeri Adresi Faks No Tercih Edilen Adres Ekstre Talebi Vergi Dairesi Ad Sosyal Güvenlik Durumu Ticaret Sicil No Sektörü Bağl Bulunduğu Oda / Oda Sicil No Bağl Bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu Firma Yetkilisinin Ad / Soyad Ev İş Cep Ülke Kodu: Ülke Kodu: Ülke Kodu: Ev İş Diğer Diğer Adres: Var Yok E-posta Ev İş Diğer Ayl k 3 Ayl k 6 Ayl k Y ll k Sigortal İsteğe Bağl Sigortal Sigortal Değil Sigorta No: ABD kişisi, ABD kişisi ad na hareket eden/menfaat Sahibi/ABD de ikametgah adresi bulunan/yeşil Kart (Green Card) sahibi vb. herhangi bir durumunuz mevcutsa, aşağ da yer alan Var kutucuğunu işaretlemeniz ve bu hususta gerekli formlar doldurman z gerekmektedir. Aksi halde Banka, işbu Sözleşme kapsam nda, Bankac l k ilişkisine girip girmeme hakk n sakl tutar. Var Yok 4 SMO#001M V9TU

9 Ticaret Unvanı: Fibabanka A.Ş. Ticaret Ünvanı: Fibabanka A.Ş. Merkez Adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:129 Şişli / İstanbul / Türkiye Merkez Adresi: Emirhan Cad. Barbaros Plaza İş Merkezi. No:113 T.C. Sicil No: Mersis No: İnternet Site Adresi: Dikilitaş Beşiktaş / İSTANBUL / TÜRKİYE Ticaret Sicil No: İnternet Site Adresi: Bir taraftan; Fibabanka A.Ş. ( BANKA olarak an lacakt r) ile diğer taraftan... (MÜŞTERİ / Hesap Sahibi olarak an lacakt r), aşağ daki hüküm ve şartlarla anlaşm ş, mutab k kalm şlar ve bankac l k hizmetleri işlemlerini düzenleyen Bankac l k Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesini ( SÖZLEŞME ) imzalam şlard r. TANIMLAR BANKA: Fibabanka A.Ş. MÜŞTERİ / Hesap Sahibi: Banka taraf ndan kendisine bankac l k hizmetleri sunulacak, işbu Sözleşme yi Müşteri s fat ile imzalayan gerçek ya da tüzel kişiyi TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas İMKB: İstanbul Menkul K ymetler Borsas SPK: Sermaye Piyasas Kurulu KKDF: Kaynak Kullan m n Destekleme Fonu BSMV: Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi TMSF: Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu ATM: Müşteri nin kart ve şifresini kullanmak suretiyle işlem yapabildiği Otomatik Para Çekme Makinelerini, Sermaye Piyasas Araçlar / Yat r m Araçlar : Hisse senetleri, T.C. Merkez Bankas ya da T.C. Hazine Müsteşarl ğ taraf ndan ihraç edilen her türlü devlet iç borçlanma senetleri ile yabanc para üzerinden ya da yabanc paraya endeksli tahvil, bonolar ve eurobondlar da dahil olmak üzere her türlü devlet tahvili ve hazine bonosu, gelir ortakl ğ senedi, yurtiçi veya yurtd ş nda yerleşik kamu idare ve müesseselerince gerek yurt içinde gerek yurt d ş nda Türk Liras ya da Yabanc Para üzerinden ya da Yabanc Paraya endeksli olarak ihraç edilmiş tahviller, yurtiçinde veya yurtd ş nda yerleşik özel sektör tahvilleri, varl ğa dayal menkul k ymetler, finansman bonolar, Borsa tahvil ve bono piyasas nda işlem görmesi kabul edilen diğer benzeri menkul k ymetler ( Tahvil/Bono ), varl ğa dayal menkul k ymetler, Fonlar taraf ndan ihraç edilen fon kat lma belgeleri dahil olmak üzere Sermaye Piyasas Kanunu nun üçüncü maddesi uyar nca kabul edilen ya da ileride kabul edilecek her türlü sermaye piyasas araçlar ile Türk Paras n n K ymetini Koruma mevzuat çerçevesinde al m ve sat m yap labilen yurt d ş nda ihraç edilen bono, tahvil, fon kat lma belgesi dahil her türlü yabanc sermaye piyasas araçlar n, Şifre: Banka n n şubeleri nezdinde ya da herhangi bir Şubesiz Bankac l k Kanal na erişmek ve/veya bu kanallar nezdinde Banka ca uygun görülen bankac l k işlemlerini gerçekleştirmek amac ile kullan lan ve Müşteri ye Banka taraf ndan teslim edilen ya da Müşteri taraf ndan şahsen telefon, şifrematik veya mobil imza arac l ğ ile oluşturulan her türlü şifreyi ifade eder. 1) AMAÇ VE KAPSAM Bu SÖZLEŞME nin amac, MÜŞTERİ ile BAN- KA aras ndaki bankac l k hizmetleri işlemlerini düzenlemektir. MÜŞTERİ, bu SÖZLEŞME hükümlerinin BANKA n n tüm şubelerinde aç lm ş ve / veya aç lacak olan her ne nam alt nda olursa olsun tüm hesaplar ve BANKA da şu an uygulanmakta olan ve / veya uygulanacak olan tüm ürünler için geçerli olduğunu ve BANKA n n tüm şubelerinde ve Şube D ş Dağ t m Kanallar nda gerçekleştireceği her türlü işlem için bu SÖZ- LEŞME hükümlerinin uygulanacağ n beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ, bu SÖZLEŞME de belirtilen Vadesiz Mevduat Hesaplar işlemleri, Vadeli Mevduat Hesaplar İşlemleri, Elektronik Fon Transferi, Swift, Virman, Havale, Repo, Ters Repo, Yat r m Fonu, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili işlemleri, Poliçe, Çek, Bono ve diğer k ymetli evrak ile ilgili işlemler, Otomatik Fatura Ödemeleri, Yat r m işlemleri, İnternet Bankac l ğ, ATM, Telefon Bankac l ğ, Banka Kart Hizmetleri gibi hizmet ve ürünlerin veya ileride uygulamaya girecek hizmet ve ürünlerin kullan lmas suretiyle bu SÖZLEŞME hükümlerinin uygulanacağ n beyan ve kabul eder. Bu 5 SMO#001M V9TU

10 SÖZLEŞME nin imzalanm ş olmas BANKA ya, bu SÖZLEŞME de belirtilen ürünlerin tümünden MÜŞTERİ yi yararland rma yükümlülüğü getirmeyeceği gibi, MÜŞTERİ nin de bu ürünlerin tümünü kullanacağ anlam na gelmez. BANKA n n bu ürünlerin bir k sm ndan ya da tamam ndan MÜŞTERİ yi yararland rm ş olmas na karş n, BANKA n n yararlan lan ürünlerin bir k sm ya da tamam ndan MÜŞTERİ yi yararland rmaya son verebileceğini MÜŞTERİ ve BANKA beyan ve kabul eder. Ürünlerin MÜŞTERİ ye kulland r lmas s ras nda ürünlerin haiz olduklar özel hükümler kendiliğinden devreye girer. BANKA n n bu hususta ayr ca MÜŞTERİ nin yaz l talebini, onay n, imzas n almas na gerek bulunmamaktad r. MÜŞTERİ ile BANKA aras ndaki özel yaz l anlaşmalar sakl d r. Baz işlemler bu SÖZLEŞ- ME şartlar na ek olarak taraflar n belirlediği özel koşullara ve bu husustaki bankac l k teamüllerine tabi olacakt r. Sözleşme hükümleri, Müşteri ad na Banka n n tüm şubeleri nezdinde aç lm ş ve aç lacak bütün Hesaplar kapsar. Ayr ca bir Bankac l k Hizmet Sözleşmesi imzalanmad kça, Banka nezdinde, ayn ya da farkl türde birden fazla Mevduat Hesab bulunmas ya da aç lmas halinde Sözleşme hükümlerinin geçerli olacağ n ve bu mevduat hesaplar n n yenilenmesinde de Sözleşme de yer alan usul ve esaslar n uygulanacağ n Taraflar kabul eder. Sözleşme de yer almayan ancak Banka taraf ndan ilgili bankac l k hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için Müşteri nin imzalayacağ her türlü Sözleşme, taahhüt, talimat ve her türlü formlar vs. belgeler Sözleşme nin ayr lmaz bir bütünü ve parças d r. Sözleşme nin Müşteri taraf ndan imzalanm ş olmas, Banka taraf ndan aranan diğer şartlar Müşteri taraf ndan yerine getirilmiş olmad kça Banka y Sözleşme taht ndaki tüm bankac l k hizmetlerini sunma yükümlülüğü alt na sokmaz. 2) MEVDUAT 2.1) Mevduat Hesap Aç l ş MÜŞTERİ nin BANKA nezdinde herhangi bir hesab n n bulunmas veya hesap aç l ş için bir başvuru formunun varl ğ halinde BANKA n n, işin gereği olarak, ayn nam alt nda bir veya birden fazla hesap açmaya hakk vard r. BANKA n n, MÜŞTERİ nin hesap aç lmas talebini kabul etmeme hakk mevcuttur. 2.2) Mevduatlara Uygulanacak İşlemler Bu SÖZLEŞME ye istinaden aç lacak hesaplara alacak ve borç yaz lacak tutarlar n valör günlerinin, tayininde MÜŞTERİ, BANKA n n tespit edeceği cari uygulamay aynen kabul eder. BAN- KA, kural olarak hesaplar n alacak bakiyesine, mevzuat n müsaadesi nispetinde uygulamakta olduğu cari vadeli ve / veya vadesiz faiz haddini tatbik eder. BANKA, bu uygulamay uygun göreceği şekilde her zaman değiştirmeye yetkilidir. BANKA, TCMB ye bildirdiği azami faiz oranlar n aşmamak kayd yla uygulamakta olduğu faiz oranlar n şubelerinde ilan eder. Cari faiz oranlar nda BANKA taraf ndan yap lacak değişiklik vade sonuna kadar vadeli mevduata yans t lmaz. MÜŞTERİ, BANKA n n bu yöndeki uygulamas na tamamen uymay ve bu hususta herhangi bir talepte bulunmamay peşinen beyan ve kabul eder. BANKA, hesaplara ilişkin olarak tarife ve şartlar na göre uygulanacak faiz, komisyon ve diğer giderler MÜŞTERİ ye bildirir ve Müşteriden talep eder. Hesaplar n işletilmesinden ileri gelen vergiler, resim, harç ve benzeri masraflar MÜŞ- TERİ taraf ndan ödenir. BANKA n n, söz konusu vergi, resim harç ve benzeri masraflar MÜŞTERİ nin hesab ndan / hesaplar ndan mahsup etmeye hakk vard r. Olağan n d ş nda hizmet sağlanmas ve masraf yap lmas halinde bunlar n karş l klar ayr ca MÜŞTERİ den talep edilir. Alacakl cari hesaplar n y ll k ortalama alacak bakiyesinin ileride MÜŞTERİ ye ihbara gerek olmaks z n BANKA ca belirlenerek MÜŞTERİ ye bildirilen y ll k ortalama alacak bakiyesinin alt nda kalmas veya en az bir y l süre ile hareket görmemesi halinde, hesaba faiz verilmemesi hususunda BANKA n n hakk olduğunu, bu takdirde taraflar n ayr ca miktar ve koşullar BANKA n n belirleyerek bunlar değiştirebileceğini, BANKA n n, hesap açma, bulundurma, BANKA dan para çekme ve sair adlar alt nda ücret -ve bunlar n fon ve vergi tutarlar n da hesaptan alabileceğini, hesapta yeterli bakiye bulunmamas halinde BANKA n n bu ücretleri borç kaydedeceğini ve 6 SMO#001M V9TU

11 MÜŞTERİ nin bunlar derhal ödeyeceğini MÜŞ- TERİ beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ ve BANKA, BANKA taraf ndan bu SÖZLEŞME kapsam nda yap lacak faiz hesaplamalar nda küsüratl bir rakam n ortaya ç kmas halinde rakam n virgülden sonraki 2 (iki) basamağa kadar olan k sm dikkate al nacak olup, virgülden sonraki 3. (üçüncü) basamağ n 5 (beş) ve 5 (beş) in üzerinde olmas durumunda, virgülden sonraki 2. (ikinci) basamaktaki say n n bir üst rakama yuvarlanacağ, virgülden sonraki 3. (üçüncü) basamağ n 5 (beş) in alt nda olmas durumunda, virgülden sonraki 2. (ikinci) basamaktaki say n n bir üst rakama yuvarlanmayacağ konusunda mutab kt rlar. MÜŞTERİ, hesab n en az bir y l süreyle hareket görmemesi ve bakiyesinin de BANKA taraf ndan belirlenerek MÜŞTERİ ye bildirilen asgari limitin alt nda kalmas durumunda, BANKA n n bu hesaba faiz işletmemeye, bu hesab kapatmaya ve hesap bakiyesini ayr bir vadesiz hesaba alarak yeni hesap numaras ile takibini bu hesaptan yapmaya yetkili olduğunu; hesab n bulunduğu şubenin kapanmas veya başka bir şubeye devredilmesi halinde, BANKA n n hesap bakiyesini hesaplar n devredildiği şubede yeni bir numara ile aç lacak yeni bir hesapta takip etmeye yetkili olduğunu; BANKA n n, hesapta bulunmas gereken asgari limit miktar n değiştirmeye yetkili olduğunu beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ, BANKA da birden fazla hesab varsa BANKA n n ayr ca bir talimat n varl ğ aranmaks z n bu hesaplar aras nda her türlü aktar m ve virman gerçekleştirebileceğini ve talebi üzerine BANKA n n hesaplar birleştirerek tek bir hesap haline dönüştürebileceğinibeyan ve kabul eder. MÜŞTERİ, BANKA n n rehin ve hapis hakk ile alacağ n devri, devri ve takas na dair hükümleri ile ilgili kanunlar n verdiği haklar ve koyduğu yükümlülükler sakl kalmak kayd yla, vadesiz mevduat hesab nda bulunan mevcudunu istediği an geri alma hakk na sahiptir. BANKA n n yurt içi şubelerinde gerçek kişiler taraf ndan aç lm ş olan münhas ran çek keşide edilmesi d ş nda ticari işlemlere konu olmayan Türk Liras, döviz ve k ymetli maden cinsinden tasarruf mevduat hesaplar n n ana paralar ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontlar n n ilgili mevzuat kapsam nda tayiri ve tespit olunan tutara kadar olan k sm, mevduat sigortas kapsam ndad r. Bankac l k Kanunu ve ilgili mevzuat gereği sigorta kapsam d ş nda b rak lan mevduata ilişkin hükümler sakl d r. BANKA, nezdindeki MÜŞTERİ ye ait tasarruf mevduat n n ilgili mevzuat gereğince sigortaya tabi olan k s m kadar n Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna sigorta ettirecek ve buna ilişkin primini ödeyecektir. MÜŞTERİ, BANKA nezdinde açt racağ hesaplar n tümü bak m ndan, hesaplar n n yenilenmesi hali de dahil olmak üzere bu SÖZLEŞME hükümlerinin geçerli olacağ n beyan ve kabul eder. 2.3) Vadesiz Mevduat Hesab n n Kredili Olma Özelliği (Kredili Mevduat Hesab ) MÜŞTERİ; Nakit ihtiyac n n karş lanabilmesi için BANKA n n tek tarafl olarak kendisine bir kredi limiti belirlemek, Tahsis edilen limit içinde,,banka n n krediyi tamamen veya k smen kulland r p kulland rmamak, kulland rma şartlar n tespit etmek, krediyi durdurmak, kredi limitini azaltmak veya art rmak veya kredinin tamam n her an keserek muaccel k lmak hakk na sahip olduğunu; BANKA ca belirlenen kredi limitinin ve kredi borcunu geri ödeme şartlar n n BANKA ca bilinen adresine hesap özeti şeklinde veya diğer yollardan bildirileceğini, bu bildirim eline ulaşmasa dahi SÖZLEŞME dahilinde BANKA ya karş sorumlu olacağ n, BANKA n n bildirdiği limit değişikliğine, değişikliğin kendisine bildirildiği tarihten itibaren hüküm doğuracağ n ve değişiklikleri bilmediği hususunda itirazda bulunmayacağ n, hesab ndan kullanacağ krediyi BANKA n n kendisine bildireceği kredi limiti dahilinde kullanmay beyan ve kabul eder. BANKA, belirlenen faiz dönemlerinde,hesap kapsam nda kulland rd ğ kredilere, kredinin kullan lma tarihinden itibaren ayl k faiz ödemeleri itibariyle BANKA n n cari k sa vadeli kredi faiz oran üzerinden faiz tahakkuk ettirecektir. Herhangi bir hesap dönemine ilişkin faiz tahakkukunun MÜŞTERİ hesaplar na yans t lmam ş olmas BANKA n n o döneme veya gelecek dönemlere ait faiz tahakkukundan vazgeçtiği anlam na gelmemektedir. Tahakkuk eden faiz BAN- KA kay tlar na daha sonradan işlenebilir. 7 SMO#001M V9TU

12 BANKA taraf ndan tahakkuk ettirilen kredi faizi, kredi faizi üzerinden hesaplanacak KKDF ve BSMV ile yürürlükteki mevzuat gereğince ödenmesi gerekli her türlü vergi, resim ve harçlar ile masraflar MÜŞTERİ hesab na borç kaydedilecektir. BANKA bu hesapla ilgili olarak her ay sonunda, hesaba yap lacak borç ve alacak kay tlar n ve bakiyeyi gösteren bir hesap özetini MÜŞTERİ nin adresine gönderecektir. Hesap özeti, hesap kesim tarihinden itibaren on beş gün içinde MÜŞTERİ nin eline ulaşmasa dahi, MÜŞTERİ o döneme ait hesap özetinin eline ulaşmad ğ n hesap kesim tarihinden itibaren on gün içinde BANKA ya ulaşacak şekilde noter arac l ğ veya yaz ile BANKA dan hesap özetini istediğini ispat etmedikçe, hesap özetini alm ş ve muhtevas n kabul etmiş say l r. Bu halde hesap özeti, İcra ve İflas Kanunu nun 68/1 maddesinde zikredilen kesin belgelerden say l r. MÜŞTERİ ayl k hesap devreleri itibariyle tahakkuk edecek faiz, komisyon, vergiler ile hesaplara borç kaydedilen tüm tutarlar hesap devresi sonunda BANKA ya ödeyecektir. MÜŞTERİ nin kredi limitinin müsait olmamas halinde, hesab n n kullan m dondurulur ve faiz, komisyon, vergiler ile hesaplara borç kaydedilen tüm tutarlar hesap devresi sonunda BANKA taraf ndan MÜŞTERİ den tahsil edilir. Kredi faizlerinin bir hesap devresi itibariyle ödenmemesi halinde 4077 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun un ilgili hükümleri sakl kalmak kayd yla kredi borcunun kendiliğinden muaccel hale geleceğini, BANKA ya olan ana para, faiz, KKDF, BSMV vesair doğmuş ve doğacak borçlar n derhal ödeyeceğini ve BANKA n n bu suretle ödenmesi gerekli hale gelen alacaklar n n tahsili için yasal yollara başvurmaya hakk olduğunu MÜŞTERİ beyan ve kabul eder. Hesab n iki veya daha fazla kişi ad na aç lmas halinde kredi borcunun ifa edilmesinde hesap sahipleri müteselsilen sorumludur. Kredinin kullan m başta ATM ler olmak üzere, Şubeler veya Banka n n belirleyeceği Alternatif Dağ t m Kanallar arac l ğ ile gerçekleştirilebilecektir. Banka taraf ndan Kredili Mevduat Hesab ad alt nda Müşteri ye aç lan hesap, Müşteri nin Vadesiz Mevduat Hesab ile bağlant l olduğundan, Banka, Müşteri nin Kredili Mevduat Hesab ndan kaynaklanan borcunu, hesab na yat r lan para veya gelen havale bedelinden, an nda veya gün sonlar nda mahsup etmeye yetkilidir. Banka, Müşteri ye, bu krediyi k smen veya tamamen uygun göreceği her türlü teminat karş l ğ nda kulland rabilir. Müşteri, Banka n n talep etmesi halinde yeterli teminatlar vermeyi ve sigortalar yapt rmay, teminat n değerinde azalma olmas halinde Banka n n talep ettiği ek veya yeni teminatlar vermeyi kabul eder. MÜŞTERİ, BANKA n n faiz oranlar n, faiz ödeme dönemlerini yürürlükteki mevzuat çerçevesinde değiştirmeye hakk olduğunu, BANKA ca veya mevzuat gereğince kredi faizi oran ndaki art ş ile KKDF ve BSMV oranlar nda meydana gelebilecek değişikliklerin, kendisine yans t lacağ n ve bu değişikliklerin uygulanacağ n beyan ve kabul eder. Herhangi bir nedenle kredi limitinin aş lmas halinde MÜŞTERİ, kredi limitini aşan k s mdan da sorumlu olduğunu, bu SÖZLEŞME hükümlerinin kredi limitini aşan k s m için de aynen geçerli olacağ n, ayr ca bu aşan k sma limit aş m tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar belirlenen akdi faizinin tahakkuk ettirileceğini ve ayr ca komisyon, vergiler ile hesaplara borç kaydedilen tüm tutarlar hesap devresi sonunda BANKA ya ödeyeceğini beyan ve kabul eder. BANKA, ilgili mevzuat çerçevesinde bu krediyi, uygun göreceği her türlü teminat karş l ğ nda kulland rabilir; gerektirici sebepler ortaya ç kt ğ takdirde birden fazla teminat türlerinin birlikte gösterilmesini, teminatlar n değiştirilmesini, teminatlar n kararlaşt r lan değere tamamlanmas n isteyebilir; kulland r lan kredi karş l ğ nda MÜŞTERİ nin borçlar ndan gerekli gördüğü k sm n teminat olmak üzere tayin edeceği miktarda nakdi depo ve rehin edilmesini isteyebilir. BANKA, MÜŞTERİ ad na aç lan hesab n kredili olma özelliğini herhangi bir gerekçe göstermeksizin kald rabilir veya SÖZLEŞME yi feshedebilir. SÖZLEŞME kapsam ndaki hesap d ş nda diğer hizmetlerin yürütülmesi BANKA n n takdirine bağl d r. MÜŞTERİ, BANKA ca hesaplar kapat ld ğ takdirde, bunlarla ilgili olarak kapat lma an nda BANKA n n alacağ faiz, komisyon, 8 SMO#001M V9TU

13 BSMV ve diğer masraf ve giderlerden dolay BANKA ya olan doğmuş ve doğacak borçlar n n tamam n, kapat lma bildiriminin tebliği üzerine derhal, BANKA ya ödeyeceğini beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ, kredi ana para ve faizlerinin bu SÖZLEŞME de belirtilen sürelerde ödenmemesi ve MÜŞTERİ ad na aç lan hesab n kredili olma özelliğinin kald r lmas halinde bu SÖZLEŞME de yer alan temerrüt hükümlerinin uygulanacağ n beyan ve kabul eder. 2.4) Vadesiz Mevduatlara Uygulanacak Faiz BANKA, vadesiz mevduat hesaplar na, ilgili mevzuat gereği bildirimi yap lm ş ve ilan edilmiş olan vadesiz mevduat faiz oranlar n uygulama konusunda tek baş na yetkilidir. Vadesiz mevduat hesaplar na bu faiz oranlar n tahakkuk ettirmeye karar verdiği takdirde, işleyen faiz y l sonu İtibariyle ana paraya eklenecektir. 2.5) Vadeli Mevduatlara Uygulanacak Faiz Vadeli hesaplara, hesab n aç l ş tarihinde vade durumuna ve hesap özelliğine bağl olarak BANKA n n ilan etmiş olduğu sabit veya değişken cari vadeli faiz oranlar uygulan r. Değişken faiz oran, alt aydan uzun vadeli olarak yat r lan mevduatlar için uygulanabilir. Değişken faizin hesaplama yöntemi MÜŞTERİ ye verilecek hesap aç l ş belgesinde yer alacakt r. BANKA vadeli mevduat hesab na uygulanmas belirlenen faiz oran n ilgili mevzuat hükümleri sakl kalmak kayd yla ve ilgili ürün aksini gerektirmediği sürece vade sonuna kadar değiştirmeyecektir. 2.6) Vade Sonunda Yap lacak İşlemler MÜŞTERİ vade günü mevduat n BANKA dan çekmediği ve vadesinde hesab n kapatmad ğ takdirde, yeni vade sonunun hafta sonu tatiline gelmesi ve bu vadenin ilk iş gününe ertelenmesi hususunda ayr ca talimat verilmesi durumunda yeni bir vade; bu doğrultuda yeni bir talimat verilmemesi halinde ise ayn vade ve yenileme tarihinde BANKA da geçerli olan faiz oran üzerinden yenilenmiş say lacakt r. MÜŞTERİ, hesab n vadesinin bittiği tarihteki faiz oran üzerinden hesaplanan tutar talep edebilecektir. BANKA n n gerek bu SÖZLEŞME hükümleri, gerekse ilgili mer i mevzuat uyar nca MÜŞTERİ nin hesab ndan tahsil edeceği hesap işletim ücreti, vergi, ücret, komisyon ve masraflar tahakkuk etmiş faiz getirisini aşt ğ takdirde BANKA hesab vadesiz hesaba çevirmeye re sen yetkilidir. 2.7) Vade Bozma Vadeli hesaplarda MÜŞTERİ tayin edilen vadeden önce BANKA n n muvafakati olmadan yat rd ğ paran n bir bölümünü veya tamam n çekmek hakk na sahip değildir. BANKA bu muvafakati verip vermemekte; faiz veya cezai şart uygulay p uygulamamakta tamamen serbesttir. MÜŞTERİ nin hesab na haciz gelmesi durumunda BANKA, vadeden önce hesapta bulunan ve haczedilen paray ilgili İcra ve / veya İflas müdürlüklerinin talebi üzerine vadeyi bozarak ödeyebilir. BANKA kendi takdirine göre vadeden evvel MÜŞTERİ nin hesaptan para çekmek hususundaki talebini kabul etmesi halinde çekilen mevduata vadesiz mevduatlar için duyurulan azami faiz oran n veya BANKA n n uygun göreceği daha düşük bir faiz oran uygulanacakt r. Vadeli Hesaplar dan vadesinden önce para çekilmesi halinde, çekilen ve/veya hesapta b rak lacak paraya faiz işletip işletmemeye, işlettiği takdirde ise Vadesiz Hesaplar için uygulanan faiz veya başkaca uygun göreceği faiz oran n uygulamaya, hesaptan çekiliş yap ld ğ zaman ve/veya çekilen miktar itibariyle farkl faiz oranlar belirlemeye Banka yetkilidir. Banka, ilan edilen tutar n alt nda kalan tutarlar için Vadeli Hesap açmama hakk na sahiptir. MÜŞTERİ, BANKA n n vadeden evvel çekilmesine izin verilen vadeli mevduata uygulayacağ cari şartlar dilediği gibi tespit etmeye ve uygun gördüğü zamanlarda ve şekilde değiştirmeye yetkili olduğunu beyan ve kabul eder. Vadeden evvel sehven faiz tahakkuk ettirilmiş ve / veya BANKA dan çekilmiş veya herhangi bir şekilde tasarruf edilmiş bulunursa faiz, masraf ve vergi tutarlar BANKA taraf ndan (Ödeme günü valörü ile) ana paradan mahsup edilir ve / veya MÜŞ- TERİ taraf ndan geri ödenir. 2.8) Yabanc Para Cinsinden Aç lan Hesaplar Yabanc para (Döviz) ile aç lacak hesaplarla ilgili talep edilen tüm ödemeler ve işlemler, hesab n aç ld ğ para cinsi üzerinden yap l r. TCMB mev- 9 SMO#001M V9TU

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

Bilgi İçindir MÜŞTERİ BİLGİ FORMU

Bilgi İçindir MÜŞTERİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİ FORMU Kişisel Bilgileriniz: ( ) BAY ( ) BAYAN Adınız:... Annenizin Adı:... İkinci Adınız:... Babanızın Adı:...... Soyadınız:... Annenizin Evlenmeden Önceki Soyadı:... Uyruğunuz: ( ) T.C.

Detaylı

ING BANK a Hoş Geldiniz

ING BANK a Hoş Geldiniz ING BANK a Hoş Geldiniz Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Müşteri Adı/Soyadı : Müşteri Numarası : BBHS-1025-R00/Kasım 2013 Paran burada değerli. ingbank.com.tr 0850 222 0 600 Değerli Müşterimiz,

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapların kullanılması ve bunlarla ilgili

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

ING BANK a Hoş Geldiniz

ING BANK a Hoş Geldiniz BBHS-0962-R013/Mayıs 2014 ING BANK a Hoş Geldiniz Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Müşteri Adı/Soyadı : Müşteri Numarası : Paran burada değerli. ingbank.com.tr 0850 222 0 600 Değerli Müşterimiz,

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin işleyişine ilişkin uygulanacak kurallar ile tarafların karşılıklı

Detaylı

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı :

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı : Müşteri Bilgi Formu Adı : Soyadı : Cinsiyet : Bay Bayan Baba Adı : Anne Adı: Anne Kızlık Soyadı : Evli ise Önceki Soyadı : Doğum Tarihi : / / Doğum Yeri : Medeni Hali : Uyruk : 2. Uyruk : Eğitim Durumu

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : Müşteri Numarası : Adı Soyadı-Unvanı : T. Garanti Bankası A.Ş. Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2,

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin işleyişine ilişkin uygulanacak kurallar ile tarafların karşılıklı

Detaylı

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı :

Müşteri Bilgi Formu. Adı : Soyadı : Müşteri Bilgi Formu Adı : Soyadı : Cinsiyet : Bay Bayan Baba Adı : Anne Adı: Anne Kızlık Soyadı : Evli ise Önceki Soyadı : Doğum Tarihi : / / Doğum Yeri : Medeni Hali : Uyruk : 2. Uyruk : Eğitim Durumu

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Banka nın hizmet ve ürünlerine ilişkin koşullar ile bu hizmet ve ürünlerin ticari ve mesleki amaçlı veya Ana Sözleşme/Tüzük/Kooperatif Senedi ne uygun olarak kullanımı

Detaylı

Model 4 Versiyon No:7 Versiyon Tarihi: 28.05.2015 Baskı Tarihi: 01.06.2015

Model 4 Versiyon No:7 Versiyon Tarihi: 28.05.2015 Baskı Tarihi: 01.06.2015 Sözleşme'nin altında imzası bulunan gerçek veya tüzel kişi/kişileri, MÜŞTERİ NUMARASI: Banka tarafından üretilen ve Müşteri tarafından değiştirilemeyen ve Müşteri'nin Banka'daki hesaplarının taşıdığı numarayı,

Detaylı

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3 S E R M A Y E P İ Y A S A S I İ Ş L E M L E R İ R İ S K B İ L D İ R İ M İ Önemli Açıklama: Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi

Detaylı

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 2 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No: 7A-7B Ümraniye/İSTANBUL www.teb.com.tr BİREYSEL

Detaylı

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi BHS-0083-R08/Eylül 2012 Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr ING Bank A.Ş Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi GİRİŞ BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar:

Detaylı

HESAP HÜKÜMLERİ DİJİTAL KANAL

HESAP HÜKÜMLERİ DİJİTAL KANAL HESAPLAR MÜŞTERİ, işbu Formu imzalamak suretiyle BANKA nezdinde, Mevzuatın izin verdiği ve Bireysel Müşteri Sözleşmesi nde ve işbu Form da belirtilmiş olan her türlü hesabı, BANKA nın kabulü halinde, açmaya

Detaylı

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme GENEL KRED SÖZLE MES 1-TARAFLAR VE KRED L M T GSD Yat r m Bankas (k saca Banka olarak an lacakt r) ile...... (k saca Mü teri olarak an lacakt r ) aras nda i bu Genel Kredi Sözle mesi (k saca Sözle me olarak

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ

GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR GENEL BANKACILIK SÖZLEŞMESİ 1.1. Bir taraftan Katılım Bankası olarak adlandırılan Ticaret Sicil Numarası: 962000-0, Merkezi: Hobyar Eminönü Mahallesi Hayri Efendi Cad. Bahçekapı No: 12 34112

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr fibabanka.com.tr 444 44488 88 Fibabanka A.Ş. A.Ş. Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Esentepe Dikilitaş Mah. Beşiktaş Büyükdere

Detaylı