BANKACILIK HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKACILIK HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU"

Transkript

1 BANKACILIK HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Aç klama: Ekte Fibabanka Anonim Şirketi Bankac l k Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ) metni yer almaktad r. Sözleşme aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermekte olup, Türk Borçlar Kanunu nun Genel İşlem Şartlar na ilişkin hükümleri dikkate al nmak suretiyle, Sözleşme hakk nda bilgi sahibi olman z, aleyhinize ayk r olabilecek hükümleri öğrenmeniz ve anlaman z gerekmektedir. 1- Sözleşme de Fibabanka Anonim Şirketi Banka ve siz Müşteri olarak an lmaktas n z. 2- Mevduat a ilişkin hükümler, 2. Madde başl ğ alt nda toplanm ş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 3- Müşterek Hesaplar Sözleşme nin 3. Maddesi başl ğ alt nda düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 4- Para Transferleri Sözleşme nin 4. Maddesi başl ğ alt nda düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 5- Otomatik Fatura Ödemeleri Sözleşme nin 5. Maddesi başl ğ alt nda düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 6- Çekler, Sözleşme nin 6. Maddesi başl ğ alt nda düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 7- Sermaye Piyasas Al m Sat m İşlemleri Sözleşme nin 9. Maddesi başl ğ alt nda düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 8- Döviz Al m Sat m İşlemleri Sözleşme nin 10. Maddesinde düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 9- Banka Kart, Sözleşme nin 11. Maddesinde düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 10- İnternet Bankac l ğ, Telefon Sms Bankac l ğ na ve ATM lere ilişkin hükümler, Dağ t m Kanallar başl kl 12. Maddede düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 11- Faksla İletilen Talimatlar n Uygulanmas Sözleşme nin 13. Maddesinde düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 12- Kiral k Kasa hükümleri, Sözleşme nin 14. Maddesinde düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. SMO#001M V9TU

2 13- Ürünlerin ve Şifrelerin Kullan m ve Sorumluluğunuz, Güvenlik Kontrolü, İmza ve Kimlik Sahteliği, Banka Personeli ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu, Ürün, Hizmet ve İşlem Limitleri, Genel Hükümler başl kl 15. Maddede düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 14- Ürün ve Hizmetlerde Değişiklik, Hizmetlerin Durdurulmas, Banka dan Kaynaklanmayan Sebeplerden Doğan Aksakl klar Genel Hükümler başl kl 15. Maddede düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 15- Ürün Hizmet ve İşlemlerle ilgili Bildirimleri, Vergi, Komisyon, Masraf, Hesap İşletim Ücreti, Banka n n Rehin, Takas ve Mahsup Hakk, Hatal Ödeme, Sözleşme de Değişiklik Yap lmas, Sözleşme nin Feshi, Müşteri nin Temerrüdü, Genel Hükümler başl kl 15. Maddede düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. İşbu Ön Bilgilendirme Formu, yaln zca ekte yer alan Bankac l k Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi hakk nda Müşteri yi bilgilendirme amaçl olarak düzenlenmiştir. Ekteki sözleşmede yer alan ancak işbu bilgilendirme formunda değinilmemiş hususlar için de Bankac l k Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Hükümlerini dikkatlice okuman z tavsiye edilmektedir. SMO#001M V9TU

3 BANKACILIK HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Aç klama: Ekte Fibabanka Anonim Şirketi Bankac l k Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ) metni yer almaktad r. Sözleşme aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermekte olup, Türk Borçlar Kanunu nun Genel İşlem Şartlar na ilişkin hükümleri dikkate al nmak suretiyle, Sözleşme hakk nda bilgi sahibi olman z, aleyhinize ayk r olabilecek hükümleri öğrenmeniz ve anlaman z gerekmektedir. 1- Sözleşme de Fibabanka Anonim Şirketi Banka ve siz Müşteri olarak an lmaktas n z. 2- Mevduat a ilişkin hükümler, 2. Madde başl ğ alt nda toplanm ş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 3- Müşterek Hesaplar Sözleşme nin 3. Maddesi başl ğ alt nda düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 4- Para Transferleri Sözleşme nin 4. Maddesi başl ğ alt nda düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 5- Otomatik Fatura Ödemeleri Sözleşme nin 5. Maddesi başl ğ alt nda düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 6- Çekler, Sözleşme nin 6. Maddesi başl ğ alt nda düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 7- Sermaye Piyasas Al m Sat m İşlemleri Sözleşme nin 9. Maddesi başl ğ alt nda düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 8- Döviz Al m Sat m İşlemleri Sözleşme nin 10. Maddesinde düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 9- Banka Kart, Sözleşme nin 11. Maddesinde düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 10- İnternet Bankac l ğ, Telefon Sms Bankac l ğ na ve ATM lere ilişkin hükümler, Dağ t m Kanallar başl kl 12. Maddede düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 11- Faksla İletilen Talimatlar n Uygulanmas Sözleşme nin 13. Maddesinde düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 12- Kiral k Kasa hükümleri, Sözleşme nin 14. Maddesinde düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. SMO#001M V9TU

4 13- Ürünlerin ve Şifrelerin Kullan m ve Sorumluluğunuz, Güvenlik Kontrolü, İmza ve Kimlik Sahteliği, Banka Personeli ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu, Ürün, Hizmet ve İşlem Limitleri, Genel Hükümler başl kl 15. Maddede düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 14- Ürün ve Hizmetlerde Değişiklik, Hizmetlerin Durdurulmas, Banka dan Kaynaklanmayan Sebeplerden Doğan Aksakl klar Genel Hükümler başl kl 15. Maddede düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. 15- Ürün Hizmet ve İşlemlerle ilgili Bildirimleri, Vergi, Komisyon, Masraf, Hesap İşletim Ücreti, Banka n n Rehin, Takas ve Mahsup Hakk, Hatal Ödeme, Sözleşme de Değişiklik Yap lmas, Sözleşme nin Feshi, Müşteri nin Temerrüdü, Genel Hükümler başl kl 15. Maddede düzenlenmiş olup, aleyhinize ayk r olabilecek hükümler içermektedir. İşbu Ön Bilgilendirme Formu, yaln zca ekte yer alan Bankac l k Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi hakk nda Müşteri yi bilgilendirme amaçl olarak düzenlenmiştir. Ekteki sözleşmede yer alan ancak işbu bilgilendirme formunda değinilmemiş hususlar için de Bankac l k Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi Hükümlerini dikkatlice okuman z tavsiye edilmektedir. İki Nüsha olan işbu Ön Bilgi Formunun bir nüshas n ve ekindeki Sözleşmeyi, incelemek ve menfaatime ayk r olabilecek maddeleri öğrenmek maksad yla... tarihinde BANKA dan teslim ald m. MÜŞTERİ Ad Soyad / Unvan : İmza: SMO#001M V9TU

5 İçindekiler TANIMLAR...5 1) AMAÇ VE KAPSAM...5 2) MEVDUAT ) Mevduat Hesap Aç l ş ) Mevduatlara Uygulanacak İşlemler ) Vadesiz Mevduat Hesab n n Kredili Olma Özelliği (Kredili Mevduat Hesab ) ) Vadesiz Mevduatlara Uygulanacak Faiz ) Vadeli Mevduatlara Uygulanacak Faiz ) Vade Sonunda Yap lacak İşlemler ) Vade Bozma ) Yabanc Para Cinsinden Aç lan Hesaplar ) Çal şkan Hesap ) MÜŞTEREK HESAPLAR ) Tan m ) Bağ ms z hareket edilen müşterek Hesaplar ) Birlikte hareket edilen müşterek Hesaplar ) Bağ ms z Hareket Edilen ve Birlikte Hareket Edilen Hesaplar İçin Müşterek Hükümler ) PARA TRANSFERLERİ (HAVALE, EFT, VİRMAN, SWIFT) ) Tan m ) Müşteri nin Göndereceği Tutarlar ) İşlemin Gerçekleşmemesi ) Transfer Ücreti ) Tatil Gününe Denk Gelen İşlemler ) IBAN Bildirme Zorunluluğu ) OTOMATİK FATURA ÖDEMELERİ ) Müşteri Bilgileri ) Mükerrer İşlemler ) Kurumlar ile Anlaşmalar ) İşlemin Gerçekleşmemesi ) Fatura veya Otomatik Ödeme İşlemlerine İtiraz ) Hizmetin Sona Ermesi ve / veya Ödemeden Cayma ) ÇEKLER ) Müşteri ye Çek ve Çek Karnesi Verilmesi ) Çekin Karş l ğ ) Çekin Ödenmesi ) Çekin Üzerine Tedbir Konulmas ve Çekin İptali ) Döviz Çekleri ) Bloke Çek ve Rehin ) Tahsil İçin Verilen Çekler İle İlgili Hükümler ) KAMBİYO SENETLERİ ) REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİ ) Tan mlar ) Dekont ) Uygulama SMO#001M V9TU

6 8.4) Temerrüt ) Menkul K ymet Bedellerinin ve Diğer Masraflar n Ödenmesi ) İşlem Yapma Yetkisi ) SERMAYE PİYASASI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ) Tan mlar ) Sermaye Piyasas Araçlar Al m Sat m Esaslar ) HAZİNE BONOSU, DEVLET TAHVİLİ, EUROBOND İHALE İŞLEMLERİ ) Tan mlar ) Hizmetin Konusu ) İşleyiş ) İhale Tutar n n Ödenmesi ) Ayn Günde Al m-sat m İşlemi ) BANKA n n Yetkisi ) İhale Bedelinin Ödenmemesi ) DÖVİZ ALIM / SATIM İŞLEMLERİ ) Tan mlar ) Hizmetin Konusu ) BANKA KARTI ) Tan m ) Kullan m ) Müşterinin Sorumluluğu ve Sigorta ) Değiştirme ) Valör ) İptal ) DAĞITIM KANALLARI (INTERNET BANKACILIĞI, TELEFON BANKACILIĞI, ELEKTRONİK POSTA, SESLİ YANIT SİSTEMİ, SMS BANKACILIĞI, ATM) VE WEB SİTESİ ) Hizmet Şekilleri ) Müşteri Taraf ndan Verilen Bilgiler ) Telefon Bankac l ğ / İnternet Bankac l ğ ) Kullan lacak Hesaplar ) Talimat ve Bildirimler ) Ses Kay t Sistemi ) Kullan lacak Yaz l m / Donan m ) Ön Koşullar Ürün / Hizmetlerin Kapsam ) İstenmeyen Nedenler ile Hizmet Kesintisi ) Müşteri nin Dağ t m Kanallar ndan Yararlanma Kurallar ) Elektronik Posta Hizmeti ) Cookie Yetkisi ) Banka n n Fikir ve Telif Haklar ) Talimatlar n Gerçekleşme Süresi ) Uygulanacak Döviz Kurlar, Oranlar ve Diğer Rakamsal Bilgiler ) Telefon Hatt Kullan m ve İnternet Bankac l ğ île İlgili Ücretler ) Duyuru ve Bilgiler ) Telefon Bankac l ğ Müşterisinin Bireysel Bankac l k Müşterisi Olmas Durumu ) SMS Bankac l ğ ) Cep Bilgisayar / Palm Bankac l ğ SMO#001M V9TU

7 13) FAKSLA İLETİLEN TALİMATLARIN UYGULANMASI ) Kapsam ) Faks Numaras n n Bildirimi ) Uygulama ) Talimat n Yerine Getirilememesi ) KİRALIK KASA ) GENEL HÜKÜMLER ) Kapsam ) Ehliyet ) Kanuni Temsilciler ) Ehliyetsizlik ) Vefat ) Ürünlerin Kullan m ve Sorumluluğu ) Şifreler ve Sorumluluğu ) Güvenlik Kontrolü ) İmza ve Kimlik Sahteliği ) Banka Personeli ve Üçüncü Kişilerin Kusurlar ) Ürün / Hizmet / İşlem Limitleri ) Hesap Cüzdan ) Zamanaş m ve Sigorta ) Müşteri nin Hesap Aç l ş ile İlgili Bilgi / Belgeler ) Mali Hesap Durumu ) Kimlik Tespiti ve İncelemesi ) ABD Mevzuat na Tabi Olunmas Halinde Bankac l k Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ne Uygulanacak Ek Hükümler ) Müşteri nin Ürün /Hizmet / İşlemler ile İlgili Bildirimleri ) Vergi, Komisyon, Masraf, Diğer Yükümlülükler ve Hesap İşletim Ücreti ) Müşteri S rlar n n Gizliliği ve Banka n n Bilgi Verme Yükümlülüğü ) Banka n n ve Yurt d ş Bankalar n Çal şma Zamanlar ) Ürün / Hizmetlerde Değişiklik ve Ürün / Hizmetlerin Durdurulmas ) Banka dan Kaynaklanmayan Sebeplerden Dolay Aksakl klar ) Para Birlikleri ) Banka n n Rehin, Mahsup, Takas Hakk ) Hatal Ödeme ) Müşteri Hesab na Gelen Paralar ) Banka veya Müşteri Taraf ndan Sözleşme nin Feshi ve Hesab n Kapat lmas ) Sözleşme de Değişiklik Yap lmas ) Taraflar n Kanuni İkametgâhlar ) Delil Sözleşmesi ) Müşteri nin Temerrüdü ) Devir Yasağ ) Sözleşme nin Süresi ) Sözleşme den Doğan Borç ve Yükümlülüklerin Yerine Getirileceği Yer ) Uygulanacak Yasa ve Sözleşme nin Dili ) Yetki SMO#001M V9TU

8 Müşterinin Ad ve Soyad / Ünvan T.C. Kimlik No / VKN / YKN Adresi İlçe: İl: Ülke: Doğum Yeri: İlçe: İl: Ülke: Anne K zl k Soyad : Vatandaşl k Bilgisi: Çifte Vatandaşl k Bilgisi Ülke: Evet Ülke Hay r Eğitim Durumu İlköğretim Lise Üniversite Y. Lisans Doktora Mesleği Mesleki Ünvan Telefon No Elektronik Posta Adresi İş Yeri Ad İş Yeri Adresi Faks No Tercih Edilen Adres Ekstre Talebi Vergi Dairesi Ad Sosyal Güvenlik Durumu Ticaret Sicil No Sektörü Bağl Bulunduğu Oda / Oda Sicil No Bağl Bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu Firma Yetkilisinin Ad / Soyad Ev İş Cep Ülke Kodu: Ülke Kodu: Ülke Kodu: Ev İş Diğer Diğer Adres: Var Yok E-posta Ev İş Diğer Ayl k 3 Ayl k 6 Ayl k Y ll k Sigortal İsteğe Bağl Sigortal Sigortal Değil Sigorta No: ABD kişisi, ABD kişisi ad na hareket eden/menfaat Sahibi/ABD de ikametgah adresi bulunan/yeşil Kart (Green Card) sahibi vb. herhangi bir durumunuz mevcutsa, aşağ da yer alan Var kutucuğunu işaretlemeniz ve bu hususta gerekli formlar doldurman z gerekmektedir. Aksi halde Banka, işbu Sözleşme kapsam nda, Bankac l k ilişkisine girip girmeme hakk n sakl tutar. Var Yok 4 SMO#001M V9TU

9 Ticaret Unvanı: Fibabanka A.Ş. Ticaret Ünvanı: Fibabanka A.Ş. Merkez Adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:129 Şişli / İstanbul / Türkiye Merkez Adresi: Emirhan Cad. Barbaros Plaza İş Merkezi. No:113 T.C. Sicil No: Mersis No: İnternet Site Adresi: Dikilitaş Beşiktaş / İSTANBUL / TÜRKİYE Ticaret Sicil No: İnternet Site Adresi: Bir taraftan; Fibabanka A.Ş. ( BANKA olarak an lacakt r) ile diğer taraftan... (MÜŞTERİ / Hesap Sahibi olarak an lacakt r), aşağ daki hüküm ve şartlarla anlaşm ş, mutab k kalm şlar ve bankac l k hizmetleri işlemlerini düzenleyen Bankac l k Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesini ( SÖZLEŞME ) imzalam şlard r. TANIMLAR BANKA: Fibabanka A.Ş. MÜŞTERİ / Hesap Sahibi: Banka taraf ndan kendisine bankac l k hizmetleri sunulacak, işbu Sözleşme yi Müşteri s fat ile imzalayan gerçek ya da tüzel kişiyi TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas İMKB: İstanbul Menkul K ymetler Borsas SPK: Sermaye Piyasas Kurulu KKDF: Kaynak Kullan m n Destekleme Fonu BSMV: Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi TMSF: Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu ATM: Müşteri nin kart ve şifresini kullanmak suretiyle işlem yapabildiği Otomatik Para Çekme Makinelerini, Sermaye Piyasas Araçlar / Yat r m Araçlar : Hisse senetleri, T.C. Merkez Bankas ya da T.C. Hazine Müsteşarl ğ taraf ndan ihraç edilen her türlü devlet iç borçlanma senetleri ile yabanc para üzerinden ya da yabanc paraya endeksli tahvil, bonolar ve eurobondlar da dahil olmak üzere her türlü devlet tahvili ve hazine bonosu, gelir ortakl ğ senedi, yurtiçi veya yurtd ş nda yerleşik kamu idare ve müesseselerince gerek yurt içinde gerek yurt d ş nda Türk Liras ya da Yabanc Para üzerinden ya da Yabanc Paraya endeksli olarak ihraç edilmiş tahviller, yurtiçinde veya yurtd ş nda yerleşik özel sektör tahvilleri, varl ğa dayal menkul k ymetler, finansman bonolar, Borsa tahvil ve bono piyasas nda işlem görmesi kabul edilen diğer benzeri menkul k ymetler ( Tahvil/Bono ), varl ğa dayal menkul k ymetler, Fonlar taraf ndan ihraç edilen fon kat lma belgeleri dahil olmak üzere Sermaye Piyasas Kanunu nun üçüncü maddesi uyar nca kabul edilen ya da ileride kabul edilecek her türlü sermaye piyasas araçlar ile Türk Paras n n K ymetini Koruma mevzuat çerçevesinde al m ve sat m yap labilen yurt d ş nda ihraç edilen bono, tahvil, fon kat lma belgesi dahil her türlü yabanc sermaye piyasas araçlar n, Şifre: Banka n n şubeleri nezdinde ya da herhangi bir Şubesiz Bankac l k Kanal na erişmek ve/veya bu kanallar nezdinde Banka ca uygun görülen bankac l k işlemlerini gerçekleştirmek amac ile kullan lan ve Müşteri ye Banka taraf ndan teslim edilen ya da Müşteri taraf ndan şahsen telefon, şifrematik veya mobil imza arac l ğ ile oluşturulan her türlü şifreyi ifade eder. 1) AMAÇ VE KAPSAM Bu SÖZLEŞME nin amac, MÜŞTERİ ile BAN- KA aras ndaki bankac l k hizmetleri işlemlerini düzenlemektir. MÜŞTERİ, bu SÖZLEŞME hükümlerinin BANKA n n tüm şubelerinde aç lm ş ve / veya aç lacak olan her ne nam alt nda olursa olsun tüm hesaplar ve BANKA da şu an uygulanmakta olan ve / veya uygulanacak olan tüm ürünler için geçerli olduğunu ve BANKA n n tüm şubelerinde ve Şube D ş Dağ t m Kanallar nda gerçekleştireceği her türlü işlem için bu SÖZ- LEŞME hükümlerinin uygulanacağ n beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ, bu SÖZLEŞME de belirtilen Vadesiz Mevduat Hesaplar işlemleri, Vadeli Mevduat Hesaplar İşlemleri, Elektronik Fon Transferi, Swift, Virman, Havale, Repo, Ters Repo, Yat r m Fonu, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili işlemleri, Poliçe, Çek, Bono ve diğer k ymetli evrak ile ilgili işlemler, Otomatik Fatura Ödemeleri, Yat r m işlemleri, İnternet Bankac l ğ, ATM, Telefon Bankac l ğ, Banka Kart Hizmetleri gibi hizmet ve ürünlerin veya ileride uygulamaya girecek hizmet ve ürünlerin kullan lmas suretiyle bu SÖZLEŞME hükümlerinin uygulanacağ n beyan ve kabul eder. Bu 5 SMO#001M V9TU

10 SÖZLEŞME nin imzalanm ş olmas BANKA ya, bu SÖZLEŞME de belirtilen ürünlerin tümünden MÜŞTERİ yi yararland rma yükümlülüğü getirmeyeceği gibi, MÜŞTERİ nin de bu ürünlerin tümünü kullanacağ anlam na gelmez. BANKA n n bu ürünlerin bir k sm ndan ya da tamam ndan MÜŞTERİ yi yararland rm ş olmas na karş n, BANKA n n yararlan lan ürünlerin bir k sm ya da tamam ndan MÜŞTERİ yi yararland rmaya son verebileceğini MÜŞTERİ ve BANKA beyan ve kabul eder. Ürünlerin MÜŞTERİ ye kulland r lmas s ras nda ürünlerin haiz olduklar özel hükümler kendiliğinden devreye girer. BANKA n n bu hususta ayr ca MÜŞTERİ nin yaz l talebini, onay n, imzas n almas na gerek bulunmamaktad r. MÜŞTERİ ile BANKA aras ndaki özel yaz l anlaşmalar sakl d r. Baz işlemler bu SÖZLEŞ- ME şartlar na ek olarak taraflar n belirlediği özel koşullara ve bu husustaki bankac l k teamüllerine tabi olacakt r. Sözleşme hükümleri, Müşteri ad na Banka n n tüm şubeleri nezdinde aç lm ş ve aç lacak bütün Hesaplar kapsar. Ayr ca bir Bankac l k Hizmet Sözleşmesi imzalanmad kça, Banka nezdinde, ayn ya da farkl türde birden fazla Mevduat Hesab bulunmas ya da aç lmas halinde Sözleşme hükümlerinin geçerli olacağ n ve bu mevduat hesaplar n n yenilenmesinde de Sözleşme de yer alan usul ve esaslar n uygulanacağ n Taraflar kabul eder. Sözleşme de yer almayan ancak Banka taraf ndan ilgili bankac l k hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için Müşteri nin imzalayacağ her türlü Sözleşme, taahhüt, talimat ve her türlü formlar vs. belgeler Sözleşme nin ayr lmaz bir bütünü ve parças d r. Sözleşme nin Müşteri taraf ndan imzalanm ş olmas, Banka taraf ndan aranan diğer şartlar Müşteri taraf ndan yerine getirilmiş olmad kça Banka y Sözleşme taht ndaki tüm bankac l k hizmetlerini sunma yükümlülüğü alt na sokmaz. 2) MEVDUAT 2.1) Mevduat Hesap Aç l ş MÜŞTERİ nin BANKA nezdinde herhangi bir hesab n n bulunmas veya hesap aç l ş için bir başvuru formunun varl ğ halinde BANKA n n, işin gereği olarak, ayn nam alt nda bir veya birden fazla hesap açmaya hakk vard r. BANKA n n, MÜŞTERİ nin hesap aç lmas talebini kabul etmeme hakk mevcuttur. 2.2) Mevduatlara Uygulanacak İşlemler Bu SÖZLEŞME ye istinaden aç lacak hesaplara alacak ve borç yaz lacak tutarlar n valör günlerinin, tayininde MÜŞTERİ, BANKA n n tespit edeceği cari uygulamay aynen kabul eder. BAN- KA, kural olarak hesaplar n alacak bakiyesine, mevzuat n müsaadesi nispetinde uygulamakta olduğu cari vadeli ve / veya vadesiz faiz haddini tatbik eder. BANKA, bu uygulamay uygun göreceği şekilde her zaman değiştirmeye yetkilidir. BANKA, TCMB ye bildirdiği azami faiz oranlar n aşmamak kayd yla uygulamakta olduğu faiz oranlar n şubelerinde ilan eder. Cari faiz oranlar nda BANKA taraf ndan yap lacak değişiklik vade sonuna kadar vadeli mevduata yans t lmaz. MÜŞTERİ, BANKA n n bu yöndeki uygulamas na tamamen uymay ve bu hususta herhangi bir talepte bulunmamay peşinen beyan ve kabul eder. BANKA, hesaplara ilişkin olarak tarife ve şartlar na göre uygulanacak faiz, komisyon ve diğer giderler MÜŞTERİ ye bildirir ve Müşteriden talep eder. Hesaplar n işletilmesinden ileri gelen vergiler, resim, harç ve benzeri masraflar MÜŞ- TERİ taraf ndan ödenir. BANKA n n, söz konusu vergi, resim harç ve benzeri masraflar MÜŞTERİ nin hesab ndan / hesaplar ndan mahsup etmeye hakk vard r. Olağan n d ş nda hizmet sağlanmas ve masraf yap lmas halinde bunlar n karş l klar ayr ca MÜŞTERİ den talep edilir. Alacakl cari hesaplar n y ll k ortalama alacak bakiyesinin ileride MÜŞTERİ ye ihbara gerek olmaks z n BANKA ca belirlenerek MÜŞTERİ ye bildirilen y ll k ortalama alacak bakiyesinin alt nda kalmas veya en az bir y l süre ile hareket görmemesi halinde, hesaba faiz verilmemesi hususunda BANKA n n hakk olduğunu, bu takdirde taraflar n ayr ca miktar ve koşullar BANKA n n belirleyerek bunlar değiştirebileceğini, BANKA n n, hesap açma, bulundurma, BANKA dan para çekme ve sair adlar alt nda ücret -ve bunlar n fon ve vergi tutarlar n da hesaptan alabileceğini, hesapta yeterli bakiye bulunmamas halinde BANKA n n bu ücretleri borç kaydedeceğini ve 6 SMO#001M V9TU

11 MÜŞTERİ nin bunlar derhal ödeyeceğini MÜŞ- TERİ beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ ve BANKA, BANKA taraf ndan bu SÖZLEŞME kapsam nda yap lacak faiz hesaplamalar nda küsüratl bir rakam n ortaya ç kmas halinde rakam n virgülden sonraki 2 (iki) basamağa kadar olan k sm dikkate al nacak olup, virgülden sonraki 3. (üçüncü) basamağ n 5 (beş) ve 5 (beş) in üzerinde olmas durumunda, virgülden sonraki 2. (ikinci) basamaktaki say n n bir üst rakama yuvarlanacağ, virgülden sonraki 3. (üçüncü) basamağ n 5 (beş) in alt nda olmas durumunda, virgülden sonraki 2. (ikinci) basamaktaki say n n bir üst rakama yuvarlanmayacağ konusunda mutab kt rlar. MÜŞTERİ, hesab n en az bir y l süreyle hareket görmemesi ve bakiyesinin de BANKA taraf ndan belirlenerek MÜŞTERİ ye bildirilen asgari limitin alt nda kalmas durumunda, BANKA n n bu hesaba faiz işletmemeye, bu hesab kapatmaya ve hesap bakiyesini ayr bir vadesiz hesaba alarak yeni hesap numaras ile takibini bu hesaptan yapmaya yetkili olduğunu; hesab n bulunduğu şubenin kapanmas veya başka bir şubeye devredilmesi halinde, BANKA n n hesap bakiyesini hesaplar n devredildiği şubede yeni bir numara ile aç lacak yeni bir hesapta takip etmeye yetkili olduğunu; BANKA n n, hesapta bulunmas gereken asgari limit miktar n değiştirmeye yetkili olduğunu beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ, BANKA da birden fazla hesab varsa BANKA n n ayr ca bir talimat n varl ğ aranmaks z n bu hesaplar aras nda her türlü aktar m ve virman gerçekleştirebileceğini ve talebi üzerine BANKA n n hesaplar birleştirerek tek bir hesap haline dönüştürebileceğinibeyan ve kabul eder. MÜŞTERİ, BANKA n n rehin ve hapis hakk ile alacağ n devri, devri ve takas na dair hükümleri ile ilgili kanunlar n verdiği haklar ve koyduğu yükümlülükler sakl kalmak kayd yla, vadesiz mevduat hesab nda bulunan mevcudunu istediği an geri alma hakk na sahiptir. BANKA n n yurt içi şubelerinde gerçek kişiler taraf ndan aç lm ş olan münhas ran çek keşide edilmesi d ş nda ticari işlemlere konu olmayan Türk Liras, döviz ve k ymetli maden cinsinden tasarruf mevduat hesaplar n n ana paralar ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontlar n n ilgili mevzuat kapsam nda tayiri ve tespit olunan tutara kadar olan k sm, mevduat sigortas kapsam ndad r. Bankac l k Kanunu ve ilgili mevzuat gereği sigorta kapsam d ş nda b rak lan mevduata ilişkin hükümler sakl d r. BANKA, nezdindeki MÜŞTERİ ye ait tasarruf mevduat n n ilgili mevzuat gereğince sigortaya tabi olan k s m kadar n Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna sigorta ettirecek ve buna ilişkin primini ödeyecektir. MÜŞTERİ, BANKA nezdinde açt racağ hesaplar n tümü bak m ndan, hesaplar n n yenilenmesi hali de dahil olmak üzere bu SÖZLEŞME hükümlerinin geçerli olacağ n beyan ve kabul eder. 2.3) Vadesiz Mevduat Hesab n n Kredili Olma Özelliği (Kredili Mevduat Hesab ) MÜŞTERİ; Nakit ihtiyac n n karş lanabilmesi için BANKA n n tek tarafl olarak kendisine bir kredi limiti belirlemek, Tahsis edilen limit içinde,,banka n n krediyi tamamen veya k smen kulland r p kulland rmamak, kulland rma şartlar n tespit etmek, krediyi durdurmak, kredi limitini azaltmak veya art rmak veya kredinin tamam n her an keserek muaccel k lmak hakk na sahip olduğunu; BANKA ca belirlenen kredi limitinin ve kredi borcunu geri ödeme şartlar n n BANKA ca bilinen adresine hesap özeti şeklinde veya diğer yollardan bildirileceğini, bu bildirim eline ulaşmasa dahi SÖZLEŞME dahilinde BANKA ya karş sorumlu olacağ n, BANKA n n bildirdiği limit değişikliğine, değişikliğin kendisine bildirildiği tarihten itibaren hüküm doğuracağ n ve değişiklikleri bilmediği hususunda itirazda bulunmayacağ n, hesab ndan kullanacağ krediyi BANKA n n kendisine bildireceği kredi limiti dahilinde kullanmay beyan ve kabul eder. BANKA, belirlenen faiz dönemlerinde,hesap kapsam nda kulland rd ğ kredilere, kredinin kullan lma tarihinden itibaren ayl k faiz ödemeleri itibariyle BANKA n n cari k sa vadeli kredi faiz oran üzerinden faiz tahakkuk ettirecektir. Herhangi bir hesap dönemine ilişkin faiz tahakkukunun MÜŞTERİ hesaplar na yans t lmam ş olmas BANKA n n o döneme veya gelecek dönemlere ait faiz tahakkukundan vazgeçtiği anlam na gelmemektedir. Tahakkuk eden faiz BAN- KA kay tlar na daha sonradan işlenebilir. 7 SMO#001M V9TU

12 BANKA taraf ndan tahakkuk ettirilen kredi faizi, kredi faizi üzerinden hesaplanacak KKDF ve BSMV ile yürürlükteki mevzuat gereğince ödenmesi gerekli her türlü vergi, resim ve harçlar ile masraflar MÜŞTERİ hesab na borç kaydedilecektir. BANKA bu hesapla ilgili olarak her ay sonunda, hesaba yap lacak borç ve alacak kay tlar n ve bakiyeyi gösteren bir hesap özetini MÜŞTERİ nin adresine gönderecektir. Hesap özeti, hesap kesim tarihinden itibaren on beş gün içinde MÜŞTERİ nin eline ulaşmasa dahi, MÜŞTERİ o döneme ait hesap özetinin eline ulaşmad ğ n hesap kesim tarihinden itibaren on gün içinde BANKA ya ulaşacak şekilde noter arac l ğ veya yaz ile BANKA dan hesap özetini istediğini ispat etmedikçe, hesap özetini alm ş ve muhtevas n kabul etmiş say l r. Bu halde hesap özeti, İcra ve İflas Kanunu nun 68/1 maddesinde zikredilen kesin belgelerden say l r. MÜŞTERİ ayl k hesap devreleri itibariyle tahakkuk edecek faiz, komisyon, vergiler ile hesaplara borç kaydedilen tüm tutarlar hesap devresi sonunda BANKA ya ödeyecektir. MÜŞTERİ nin kredi limitinin müsait olmamas halinde, hesab n n kullan m dondurulur ve faiz, komisyon, vergiler ile hesaplara borç kaydedilen tüm tutarlar hesap devresi sonunda BANKA taraf ndan MÜŞTERİ den tahsil edilir. Kredi faizlerinin bir hesap devresi itibariyle ödenmemesi halinde 4077 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun un ilgili hükümleri sakl kalmak kayd yla kredi borcunun kendiliğinden muaccel hale geleceğini, BANKA ya olan ana para, faiz, KKDF, BSMV vesair doğmuş ve doğacak borçlar n derhal ödeyeceğini ve BANKA n n bu suretle ödenmesi gerekli hale gelen alacaklar n n tahsili için yasal yollara başvurmaya hakk olduğunu MÜŞTERİ beyan ve kabul eder. Hesab n iki veya daha fazla kişi ad na aç lmas halinde kredi borcunun ifa edilmesinde hesap sahipleri müteselsilen sorumludur. Kredinin kullan m başta ATM ler olmak üzere, Şubeler veya Banka n n belirleyeceği Alternatif Dağ t m Kanallar arac l ğ ile gerçekleştirilebilecektir. Banka taraf ndan Kredili Mevduat Hesab ad alt nda Müşteri ye aç lan hesap, Müşteri nin Vadesiz Mevduat Hesab ile bağlant l olduğundan, Banka, Müşteri nin Kredili Mevduat Hesab ndan kaynaklanan borcunu, hesab na yat r lan para veya gelen havale bedelinden, an nda veya gün sonlar nda mahsup etmeye yetkilidir. Banka, Müşteri ye, bu krediyi k smen veya tamamen uygun göreceği her türlü teminat karş l ğ nda kulland rabilir. Müşteri, Banka n n talep etmesi halinde yeterli teminatlar vermeyi ve sigortalar yapt rmay, teminat n değerinde azalma olmas halinde Banka n n talep ettiği ek veya yeni teminatlar vermeyi kabul eder. MÜŞTERİ, BANKA n n faiz oranlar n, faiz ödeme dönemlerini yürürlükteki mevzuat çerçevesinde değiştirmeye hakk olduğunu, BANKA ca veya mevzuat gereğince kredi faizi oran ndaki art ş ile KKDF ve BSMV oranlar nda meydana gelebilecek değişikliklerin, kendisine yans t lacağ n ve bu değişikliklerin uygulanacağ n beyan ve kabul eder. Herhangi bir nedenle kredi limitinin aş lmas halinde MÜŞTERİ, kredi limitini aşan k s mdan da sorumlu olduğunu, bu SÖZLEŞME hükümlerinin kredi limitini aşan k s m için de aynen geçerli olacağ n, ayr ca bu aşan k sma limit aş m tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar belirlenen akdi faizinin tahakkuk ettirileceğini ve ayr ca komisyon, vergiler ile hesaplara borç kaydedilen tüm tutarlar hesap devresi sonunda BANKA ya ödeyeceğini beyan ve kabul eder. BANKA, ilgili mevzuat çerçevesinde bu krediyi, uygun göreceği her türlü teminat karş l ğ nda kulland rabilir; gerektirici sebepler ortaya ç kt ğ takdirde birden fazla teminat türlerinin birlikte gösterilmesini, teminatlar n değiştirilmesini, teminatlar n kararlaşt r lan değere tamamlanmas n isteyebilir; kulland r lan kredi karş l ğ nda MÜŞTERİ nin borçlar ndan gerekli gördüğü k sm n teminat olmak üzere tayin edeceği miktarda nakdi depo ve rehin edilmesini isteyebilir. BANKA, MÜŞTERİ ad na aç lan hesab n kredili olma özelliğini herhangi bir gerekçe göstermeksizin kald rabilir veya SÖZLEŞME yi feshedebilir. SÖZLEŞME kapsam ndaki hesap d ş nda diğer hizmetlerin yürütülmesi BANKA n n takdirine bağl d r. MÜŞTERİ, BANKA ca hesaplar kapat ld ğ takdirde, bunlarla ilgili olarak kapat lma an nda BANKA n n alacağ faiz, komisyon, 8 SMO#001M V9TU

13 BSMV ve diğer masraf ve giderlerden dolay BANKA ya olan doğmuş ve doğacak borçlar n n tamam n, kapat lma bildiriminin tebliği üzerine derhal, BANKA ya ödeyeceğini beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ, kredi ana para ve faizlerinin bu SÖZLEŞME de belirtilen sürelerde ödenmemesi ve MÜŞTERİ ad na aç lan hesab n kredili olma özelliğinin kald r lmas halinde bu SÖZLEŞME de yer alan temerrüt hükümlerinin uygulanacağ n beyan ve kabul eder. 2.4) Vadesiz Mevduatlara Uygulanacak Faiz BANKA, vadesiz mevduat hesaplar na, ilgili mevzuat gereği bildirimi yap lm ş ve ilan edilmiş olan vadesiz mevduat faiz oranlar n uygulama konusunda tek baş na yetkilidir. Vadesiz mevduat hesaplar na bu faiz oranlar n tahakkuk ettirmeye karar verdiği takdirde, işleyen faiz y l sonu İtibariyle ana paraya eklenecektir. 2.5) Vadeli Mevduatlara Uygulanacak Faiz Vadeli hesaplara, hesab n aç l ş tarihinde vade durumuna ve hesap özelliğine bağl olarak BANKA n n ilan etmiş olduğu sabit veya değişken cari vadeli faiz oranlar uygulan r. Değişken faiz oran, alt aydan uzun vadeli olarak yat r lan mevduatlar için uygulanabilir. Değişken faizin hesaplama yöntemi MÜŞTERİ ye verilecek hesap aç l ş belgesinde yer alacakt r. BANKA vadeli mevduat hesab na uygulanmas belirlenen faiz oran n ilgili mevzuat hükümleri sakl kalmak kayd yla ve ilgili ürün aksini gerektirmediği sürece vade sonuna kadar değiştirmeyecektir. 2.6) Vade Sonunda Yap lacak İşlemler MÜŞTERİ vade günü mevduat n BANKA dan çekmediği ve vadesinde hesab n kapatmad ğ takdirde, yeni vade sonunun hafta sonu tatiline gelmesi ve bu vadenin ilk iş gününe ertelenmesi hususunda ayr ca talimat verilmesi durumunda yeni bir vade; bu doğrultuda yeni bir talimat verilmemesi halinde ise ayn vade ve yenileme tarihinde BANKA da geçerli olan faiz oran üzerinden yenilenmiş say lacakt r. MÜŞTERİ, hesab n vadesinin bittiği tarihteki faiz oran üzerinden hesaplanan tutar talep edebilecektir. BANKA n n gerek bu SÖZLEŞME hükümleri, gerekse ilgili mer i mevzuat uyar nca MÜŞTERİ nin hesab ndan tahsil edeceği hesap işletim ücreti, vergi, ücret, komisyon ve masraflar tahakkuk etmiş faiz getirisini aşt ğ takdirde BANKA hesab vadesiz hesaba çevirmeye re sen yetkilidir. 2.7) Vade Bozma Vadeli hesaplarda MÜŞTERİ tayin edilen vadeden önce BANKA n n muvafakati olmadan yat rd ğ paran n bir bölümünü veya tamam n çekmek hakk na sahip değildir. BANKA bu muvafakati verip vermemekte; faiz veya cezai şart uygulay p uygulamamakta tamamen serbesttir. MÜŞTERİ nin hesab na haciz gelmesi durumunda BANKA, vadeden önce hesapta bulunan ve haczedilen paray ilgili İcra ve / veya İflas müdürlüklerinin talebi üzerine vadeyi bozarak ödeyebilir. BANKA kendi takdirine göre vadeden evvel MÜŞTERİ nin hesaptan para çekmek hususundaki talebini kabul etmesi halinde çekilen mevduata vadesiz mevduatlar için duyurulan azami faiz oran n veya BANKA n n uygun göreceği daha düşük bir faiz oran uygulanacakt r. Vadeli Hesaplar dan vadesinden önce para çekilmesi halinde, çekilen ve/veya hesapta b rak lacak paraya faiz işletip işletmemeye, işlettiği takdirde ise Vadesiz Hesaplar için uygulanan faiz veya başkaca uygun göreceği faiz oran n uygulamaya, hesaptan çekiliş yap ld ğ zaman ve/veya çekilen miktar itibariyle farkl faiz oranlar belirlemeye Banka yetkilidir. Banka, ilan edilen tutar n alt nda kalan tutarlar için Vadeli Hesap açmama hakk na sahiptir. MÜŞTERİ, BANKA n n vadeden evvel çekilmesine izin verilen vadeli mevduata uygulayacağ cari şartlar dilediği gibi tespit etmeye ve uygun gördüğü zamanlarda ve şekilde değiştirmeye yetkili olduğunu beyan ve kabul eder. Vadeden evvel sehven faiz tahakkuk ettirilmiş ve / veya BANKA dan çekilmiş veya herhangi bir şekilde tasarruf edilmiş bulunursa faiz, masraf ve vergi tutarlar BANKA taraf ndan (Ödeme günü valörü ile) ana paradan mahsup edilir ve / veya MÜŞ- TERİ taraf ndan geri ödenir. 2.8) Yabanc Para Cinsinden Aç lan Hesaplar Yabanc para (Döviz) ile aç lacak hesaplarla ilgili talep edilen tüm ödemeler ve işlemler, hesab n aç ld ğ para cinsi üzerinden yap l r. TCMB mev- 9 SMO#001M V9TU

14 zuat nda değişikliğe gidilerek emredici hükümler getirilmesi halinde yabanc para (döviz) ile aç lm ş hesaplar n ödemesi Türk Liras (TL) cinsinden yerine getirilecektir. MÜŞTERİ, BANKA n n 1567 say l Türk Paras n n K ymetini Koruma Hakk nda Kanun veya diğer kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştireceği eylem ve muameleleri sebebiyle zarar n n oluştuğu gerekçesiyle BANKA ya müracaat edemez. BANKA ilgili mevzuat n uygulanmas hususunda tam ve tek baş na yetkilidir. Ödemenin başka bir para cinsinden yap lmas n talep halinde BANKA n n gişe kurlar / değiştirme oranlar uygulan r. Mevzuat gerektirmediği takdirde ödeme ve / veya işlem TL veya öngörülen para cinsi ile yap l r. BANKA yürürlükteki mevzuat müsaade ettiği takdirde ve MÜŞTERİ nin aksine bir talimat bulunmuyorsa hesab n bağl olduğu para biriminden farkl bir para birimi olarak hesaba yat r lan tutar BANKA n n belirleyeceği kur uygulanmak suretiyle hesab n bağl olduğu para birimine çevirebilir. Değişik para birimlerinin birbirlerine dönüştürülmesi esnas nda ortaya ç kacak kay p, zarar, masraf ve vergiler MÜŞTERİ ye ait olacak ve MÜŞTERİ BANKA dan bu yönde hiçbir talepte bulunmayacakt r. MÜŞTERİ, BANKA n n para birimi dönüştürme işlemi ile ilgili komisyon ve her ne nam alt nda olursa olsun tüm masraflar n n hesab ndan mahsup edilmesini, hesab n müsait olmamas halinde haricen ödemeyi beyan ve kabul eder. Döviz hesaplar nda hesab n cinsine göre vadeli veya vadesiz hesap kurallar uygulan r. Müşteri; Vadesiz Döviz Tevdiat Hesaplar aras nda yap lacak virman işlemleri s ras nda, iki yabanc paran n değiştirilmesinden doğabilecek zarar n kendisine ait olacağ n ; kurlar aras nda farka ve söz konusu zarara tekabül eden TL ler ile bundan doğacak BSMV nin Banka nezdindeki TL ya da Vadesiz Döviz Tevdiat Hesaplar na borç kaydedilmesi hususunu kabul eder. Müşteri, efektif ve döviz al ş kurlar farkl olan döviz cinslerinin efektifleriyle aç lm ş Vadesiz Döviz Tevdiat Hesab üzerine çek keşide etmesi halinde, dönüştürme işlemi sonucunda oluşacak fark n Vadesiz Döviz Tevdiat Hesab ndan karş lanacağ n kabul eder. 2.9) Çal şkan Hesap 2.9.1) Çal şkan Hesap, MÜŞTERİ nin BANKA nezdindeki vadesiz mevduat hesab üzerinden çal şan bir sistemdir ve bu hesap için talepte bulunan MÜŞTERİ, BANKA n n aşağ da belirtilen yat r m fonundan ve diğer ödeme ürünlerinden faydalan r ) MÜŞTERİ nin BANKA nezdinde açt racağ Çal şkan Hesap ta, faydalanabileceği yat r m arac FİBABANKA A.Ş. B Tipi Değer Likit Fon olup; ödeme ürünleri ise, kredi kart / kredi borç ödemeleri, otomatik fatura ödeme talimatlar, düzenli ödeme talimatlar, İleri tarihli EFT talimatlar, ileri tarihli swift komisyonu, sigorta primleri, kredili mevduat hesab dönem sonu faiz tahsilatlar ve her iki taraf da banka müşterisi olmak üzere çek ödemeleridir. İleride farkl / yeni bîr düzenleme söz konusu olmas halinde, BANKA n n MÜŞTERİ ye ihbar ederek, fonun / ödeme ürünlerinin türünü / kapsam n / al ş- sat ş zaman n değiştirmeye hakk vard r ) Çal şkan Hesap başvurusu s ras nda BANKA taraf ndan belirlenen bir limit (Alt tutar) kadar meblağ, MÜŞTERİ nin hesab nda bulundurulacak, MÜŞTERİ nam ve hesab na FİBA- BANKA A.Ş. B Tipi Değer Likit Fon sat ş ancak bu limitin üzerindeki tutarlar için yap lacak, bu limitin alt nda kalan tutarlar MÜŞTERİ nin vadesiz mevduat hesab nda günlük ihtiyaçlar için b rak lacakt r. BANKA n n, bu alt limiti MÜŞTERİ ye bildirimde bulunmaks z n değiştirmeye hakk vard r. BANKA, MÜŞTERİ nin gün içinde kulland ğ tutarlar karş l ğ nda, MÜŞTERİ nin hesab ndaki fonlar otomatik olarak satarak, bu limitin sürekliliğini re sen sağlamak hakk na sahiptir. Limitin sürekliliğinin sağlanmad ğ / sağlanamad ğ durumlarda, BANKA n n sorumluluğu bulunmamaktad r ) Çal şkan Hesap MÜŞTERİ nin talep tarihini takip eden ilk iş günü işlemeye başlar. BAN- KA taraf ndan, her iş günü, BANKA taraf ndan belirlenen saatte MÜŞTERİ nin ad na ve hesab na FİBABANKA A.Ş. B Tipi Değer Likit Fon al ş yap l r ve sat n al nan fonlar n kat lma belgeleri BANKA da saklan r. Ödeme saatleri öncesi alt tutar ve ilgili ödeme tutar toplam Çal şkan 10 SMO#001M V9TU

15 Hesap ta müsait olacak şekilde, fonun bozumu, MÜŞTERİ nin nam ve hesab na MÜŞTERİ portföyünden yap l r. MÜŞTERİ nin hesab na BAN- KA taraf ndan belirlenen saatten sonra gelen tutarlar ile ilgili olarak MÜŞTERİ nam ve hesab na otomatik olarak fon al ş / sat ş işlemi yap lmaz. Ancak, MÜŞTERİ dilerse bu saatten sonra dilediği kanaldan fon al m / sat m işlemi yapabilir. MÜŞTERİ nin talimat verdiği ödemeleri hesaplan p varsa fon bozumu yap larak gerçekleştirilir. MÜŞTERİ nin talimat verdiği ödemelerini, kendisinin veya üçüncü bir kişinin doğrudan ve / veya başka kanallar vas tas yla yapmas durumunda, BANKA, fonun bozularak tutar n hesab nda müsait olmamas ndan sorumlu değildir ) BANKA n n MÜŞTERİ nam ve hesab na al p satt ğ FİBABANKA A.Ş. B Tipi Değer Likit Fon, bin pay ve katlar ile işlem görür. FİBA- BANKA A.Ş. B Tipi Likit Fon getirisi değişkendir ve eksi bakiyeye düşebilir, BANKA n n fonla ilgili olarak MÜŞTERİ ye hiçbir kazanç taahhüdü bulunmamaktad r. BANKA portföyünde FİBABAN- KA A.Ş. B Tipi Değer Likit Fon kalmad ğ durumlarda, MÜŞTERİ nin nam ve hesab na fon al ş gerçekleştiremeyebilir. Bu takdirde BANKA her ne nam alt nda olursa olsun, fon al nacak tutara herhangi bir nema, faiz vs. ödemez ) MÜŞTERİ, Türk Liras vadesiz mevduat hesab na bağl Çal şkan Hesab n, borçlu cari hesap şeklinde çal şt r lmas ve BANKA n n münhas ran belirlemiş olduğu bir kredi limiti tahsis edip etmemek hususunda BANKA y tam yetkili k lm ş olup böyle bir limit tan mlanmas durumunda SÖZLEŞME nin ilgili maddelerinin geçerli olacağ n beyan ve kabul eder ) MÜŞTERİ, BANKA nezdinde açt racağ Çal şkan Hesab na ilişkin, yap lan işlemlerden dolay BANKA y ibra ettiğini; hesab nda yeteri kadar fon veya para bulunmamas halinde ödeme talimatlar ndan herhangi birine ödeme yapmak hususunda BANKA y yetkili k ld ğ n, hesab nda fonun veya paran n hiç bulunmamas halinde ise ödeme yap lmamas ndan / yap lamamas ndan dolay BANKA n n hiçbir surette sorumlu olmayacağ n ve tüm sorumluluğun taraf na ait olacağ n gayrikabilirücu olarak beyan ve kabul eder. 3) MÜŞTEREK HESAPLAR 3.1) Tan m Bir hesab n birden fazla sahibi varsa bu hesap müşterek hesap say l r. 3.2) Bağ ms z hareket edilen müşterek Hesaplar Hesap sahiplerinden her biri BANKA nezdindeki Bağ ms z hareket edilen müşterek hesaplar n tamam üzerinde tek baş na ve tek imzas yla ayr ca bir talimata ihtiyaç olmaks z n bankan n tüm dağ t m kanallar ndan tasarrufta bulunmaya, hesaptan para çekmeye, hesab k smen veya tamamen kapatmaya, transfer etmeye, kendisinin veya üçüncü kişilerin BANKA ya olan borçlar için rehin ve bloke etmeye talimatlar vermeye ve bu SÖZLEŞME deki bütün yetkileri tek baş na kullanmaya yetkilidir. Hesap sahiplerinden her biri, diğer hesap sahibi veya sahiplerinin hesab tek baş na kullanmas ndan doğacak sonuçlardan, tüm borç ve yükümlülüklerden müteselsilen sorumlu olduklar n beyan ve kabul eder. BANKA, hesap sahiplerinden herhangi birinin işlem, talimat veya emrini yerine getirmekle tüm hesap sahiplerine karş ibra edilmiş olur. Bağ ms z hareket edilen müşterek hesap sahipleri, hesaplar n Birlikte hareket edilen müşterek hesaba dönüştürmek istemeleri ve bu talebin BANKA ca kabul edilmesi halinde, SÖZLEŞME nin bu bölümünde yer alan hükümlerin kendilerine uygulanmayacağ n ve sadece BANKA n n uygun göreceği ürün ve hizmetlerden faydalanabileceklerini beyan ve kabul ederler. Bağ ms z hareket edilenmüşterek hesap sahiplerinden her biri, sahip olduklar bütün yetkileri üçüncü kişilere verecekleri vekaletle kullanabileceklerini, bu şekilde vekil arac l ğ yla yap lacak işlemlerin sonuçlar n n kendilerini bağlayacağ n kabul ve taahhüt ederler. 3.3) Birlikte hareket edilen müşterek Hesaplar Hesap sahipleri birlikte hareket edilen Müşterek Hesap açt rmalar halinde, bu hesaplar üzerinde ancak tümünün müşterek karar, talimat ve 11 SMO#001M V9TU

16 imzalar ile tasarrufta bulunabileceklerini ve bu SÖZLEŞME nin bağ ms z hareket edilen müşterek hesaplar bölümünde yer alan hükümlerin kendilerine uygulanmayacağ n ve yaln zca BANKA n n uygun göreceği ürün ve hizmetlerden faydalanabileceklerini beyan ve kabul ederler. Birlikte hareket edilen müşterek Hesab n kapanmas için hesap sahiplerinin birlikte başvurmas ve hareket etmesi zorunludur. 3.4) Bağ ms z Hareket Edilen ve Birlikte Hareket Edilen Hesaplar İçin Müşterek Hükümler Hesap sahipleri hesab n aç l ş nda veya sonradan birlikte imzalar ile hisse tutarlar n BANKA ya bildirmemişler ise as l olan hisselerin eşit olmas d r. Hesap sahipleri yasal yollara başvurmaks z n BANKA ya yaln zca bir ihtarname göndermek ve / veya sözlü talimat vermek suretiyle Müşterek Hesaplar ndan hesab n diğer sahiplerine para ödenmesine engel olamazlar. BANKA n n hesaba üçüncü kişiler taraf ndan yat r lan paralar ve hesap sahiplerinden birinin talimat ile üçüncü bir kişiye yapt ğ ödemeler ve hesap ile ilgili her türlü tasarrufi işlemler için sadece Müşterek Hesap sahiplerinden birine hesap özeti göndermesi, diğer hesap sahiplerinin de durumdan haberdar edilmiş say lmas na yeterlidir. Müşterek hesap sahiplerinden her biri, diğerlerini tebligat ve bildirim kabulü konusunda temsil etmekte olup BANKA n n müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine dekont / mektup / ekstre / hesap özeti ve / veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunmas diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da bu evrak ve bildirimleri alm ş ve öğrenmiş say l rlar. Mevcut müşterek hesab n başka bir şubeye aktar lmas, mevcut hesaba yeni bir ortak ve / veya ortaklar n kat lmas ancak BANKA n n muvafakati üzerine ortaklar n tümünün karar ve yaz l muvafakati ile mümkün olabilir. MÜŞTERİ lerden her biri mevcut müşterek hesap ile ilişiğini BANKA ya yaz l olarak bildirmesi ve BANKA n n da bunu kabul etmesi şart yla kesebilir. MÜŞ- TERİ lerden birinin veya birkaç n n müşterek hesap ile ilişiğini kesmesi, bu hesaptan doğan tüm hak ve alacaklar n diğer hesap sahiplerine devretmesi anlam na gelir. Müşterek Hesap ile ilişiğini kesen MÜŞTERİ nin SÖZLEŞME ile üstlendiği borç ve yükümlülükler ilişik kesme işlemi tamamlan ncaya kadar devam edecektir. Banka, aksine yaz l talimat verilmedikçe, Hesap Sahipleri nden birinden ve/veya birkaç ndan al nan tutarlar için müşterek hesab alacakland rmaya mezun ve yetkilidir. Hesap Sahipleri nden her biri çek ve/veya diğer kambiyo senetlerini ve karş l ğ nda para ödenmesini gerektiren vesair k ymetli evrak ciro etmeye ve hesaba yat rmaya mezun ve yetkilidir. Hesap sahiplerinin birbirleri ve / veya BANKA aleyhine yasal yollara müracaat etmeleri ve / veya yetkili makamlarca BANKA ya müşterek hesap sahiplerinin biri ya da birkaç hakk nda ihtiyati haciz, haciz, ihtiyati tedbir, iflas, konkordato, ehliyetsizlik ya da başkaca s n rlamalar n bildirilmesi durumunda, BANKA hesab blokeye alarak yetkili makamlarca verilecek kesin hükme kadar müşterek hesap üzerindeki tasarruflar durdurabilir. BANKA n n, say lan şartlar n gerçekleşmesi ve / veya yarg ve icra organlar ndan al nm ş bir karar n tebliğ edilmemesi halinde MÜŞTERİ lerden her birinin hesap bakiyesindeki paylar n eşit kabul ederek, yukar da say lan yasal yollar n muhatab olmayan diğer hesap sahiplerinin pay n ay r p hesaptaki alacak bakiyesini müşterek hesap olarak işletmeye hakk vard r. BANKA ya hesap sahipleri hakk nda herhangi bir mahkeme / merci karar, haciz ve / veya tedbir karar, mali ihbar vs. tebliğ olduğunda, o hesap sahibinin hissesi üzerinde tebliğ edilen yaz da öngörülen şekilde işlem yap l r. BANKA Müşterek Hesap sahiplerinden herhangi birinin BANKA ya olan borç ve yükümlülüklerinden ötürü Müşterek Hesab n tümü üzerinde rehin, hapis, takas ve mahsup haklar na sahip olup bu konuda borcu olan hesap sahiplerinden her biri hesab n tamam n n sahibiymiş gibi işlem görür. Aksine bir yarg karar BANKA ya tevdi edilmiş olmad kça BANKA, ölen, gaipliğine karar verilen, ehliyeti k s tlanan, iflas eden, iflas n n ertelenmesine karar verilen, konkordato mehli alan veya konkordato akdeden müşterek hesap sahibi / sahiplerinin pay n eşitlik esas na göre 12 SMO#001M V9TU

17 ay rarak hesab n alacak bakiyesinden geri kalan diğer Müşterek Hesap sahiplerinin Müşterek Hesab olarak işletmeye mezun ve yetkili olup, bu uygulamas ndan ötürü hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Müşterek Hesap sadece iki kişiden ibaret ve biri hakk nda yukar da belirtilen durum ortaya ç karsa bu takdirde diğer hesap sahibi hakk nda hesaptan çekilme halinde uygulanan hüküm k yasen uygulan r. BANKA, Müşterek Hesap sahibi / sahiplerinin ölümü ya da gaipliğine karar verildiğinden haberdar olursa, hesab n tümünü veraset vergi dairesinden vergi ile ilişiksizlik belgesi getirilinceye kadar bloke ederek tasarruf edilmesini durdurmaya ve / veya hesaptan tahsil ederek ilgili mercilere yat rmakla yükümlü olunan veraset ve intikal vergisinin ve ileride ihdas edilebilecek diğer vergilerin karş l ğ n buna göre kesmeye yetkilidir. 4) PARA TRANSFERLERİ (HAVALE, EFT, VİRMAN, SWIFT) 4.1) Tan m Para transferleri, BANKA n n kendi şubeleri aras nda (Havale, Virman) ya da başka BANKA veya şubelerine (EFT) yapacağ Türk Liras ve / veya yabanc para birimleri cinsinden (SWIFT) işlemleridir. MÜŞTERİ, kendisinin veya üçüncü bir kişinin Türkiye de veya yurt d ş nda kurulu bir başka banka nezdindeki hesab na para aktar lmas n talep etmesi halinde bu SÖZLEŞME de para transferlerine ilişkin hükümlerin uygulanmas n gayrikabilirücu beyan ve kabul eder. 4.2) Müşteri nin Göndereceği Tutarlar MÜŞTERİ, BANKA nezdindeki hesab na borç yaz lmak ya da BANKA da mevcut alacağ ndan mahsup edilmek üzere para transferi emri verdiği takdirde, gönderen hesap numaras, al c n n IBAN numaras, al c n n aç k adresi, transfer edilecek miktar, transferin lehtar na ödemede bulunacak kurum / banka / şubenin unvan / lehtar n hesap numaras ve transferin ne şekilde yap lacağ n aç kça belirtecektir. Para transferi tutar al c ya doğrudan BANKA taraf ndan ödenecekse BANKA n n ödeme yapmas yla: muhabir vas tas yla ödenecekse ilgili tutar n al c ya ödemeyi yapacak olan muhabire gönderilmesiyle birlikte BANKA n n her türlü sorumluluğu sona erer. Para transferine ilişkin talimat n BANKA ya verilmesinden sonra göndericinin işlemden caymas mümkün olmay p bu konuda BANKA ya karş itiraz ileri süremez talepte bulunamaz. MÜŞTERİ, dağ t m kanallar ndan haftan n tüm günlerinde yapacağ para transferi işlemlerinin al c hesab na bankac l k teamüllerine uygun olarak iş günlerinde geçileceğini ve transfer edilen tutar n al c kullan m na aç k olacağ n beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ, muhabir bankan n Suç Gelirlerinin Aklanmas ve Terörün Finansman n n Önlenmesine dair mevzuat kapsam nda talep edeceği her türlü bilgi ve belgeyi ibraz edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 4.3) İşlemin Gerçekleşmemesi Para transferi tutar n n al c taraf ndan herhangi bir nedenle kabul edilmemesinden, gönderen hesab n bakiyesinin müsait olmamas ndan, gönderen hesapta transfer edilmek istenen tutar n bulunmas na rağmen transfer için gerekli olan ücret / komisyon / vergi / masraf tutar n n bulunmamas ndan dolay işlemin yap lamamas ndan, gönderen ve/veya al c hesaba ihtiyati tedbir / tedbir / haciz / takyidat / şerh konulmas sebebiyle ilgili tutar n al c ya geç ulaşmas ve / veya hiç ulaşmamas ndan, teknik ar zalar ve / veya haberleşme yetersizlikleri sebebiyle online yap lamayan para transferlerinin posta / telgraf / telefon ile gönderimindeki gecikme, aksama, kaybolma gibi sebeplerden BANKA hiçbir şekilde sorumlu olmay p MÜŞTERİ bu gibi durumlarda BANKA dan herhangi bir hak ve talepte bulunamayacakt r. Gönderen hesab n bakiyesinin müsait olmamas durumunda tahsis edilen kredi limiti dahilinde para transferi gerçekleştirilir. Şayet bu limit de yeterli değil ise işlem gerçekleştirilmez. BAN- KA, gönderen MÜŞTERİ nin BANKA nezdindeki başka hesaplar n n müsait olup olmad ğ n araşt rmakla yükümlü değildir. Para transferinin gerçekleştirileceği hesap üzerinde haciz ve / veya ihtiyati tedbir veya başkaca bir k s tl l k halinin olmas sebebiyle işlemin yerine getirilememesinden dolay BANKA n n hiçbir sorumluluğu bulunmamaktad r. Gönderici hesab n üzerinde bir k s tlama, s n rlama olmas na rağmen işlemin herhangi bir şekilde gerçekleşmesi durumunda al c kişi / kuruma ödeme yap lmadan 13 SMO#001M V9TU

18 önce BANKA hatay fark ederse işlemleri tek tarafl iptal etme hak ve yetkisine sahiptir. Ancak hatay fark etmeden al c ya ödeme yap lm ş ise bu durumda BANKA n n hiçbir sorumluluğu olmad ğ n ve işlem tarihinden itibaren para transferi tutar n temerrüt faizi ve tüm ferileri (Alacakla ilgili alacaktan doğan ve alacağ n ak betine bağl olan tüm haklar) ile birlikte BANKA ya derhal ödeyeceğini; aksi takdirde BANKA n n yasal yollara başvurabileceğini MÜŞTERİ beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ, hesab na sistem, personel hatas veya başka bir sebeple fazla ödeme yap ld ğ n n BANKA taraf ndan tespit edilmesi üzerine fazla ödenen tutar ilk yaz l talep halinde derhal ve gecikmeksizin geri ödemeyi, aksi takdirde söz konusu masraf n iadesi ile ilgili olarak kanuni yollara başvurulacağ n ; geç ödemeden kaynaklanan faiz, vergi ve her ne nam alt nda olursa olsun her türlü ücret ve masraftan dolay sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder. 4.4) Transfer Ücreti Para transferlerinde gerek gönderilen ve gerekse gelen her türlü transferin ücret, masraf ve mal yükümlülükleri MÜŞTERİ ye aittir. 4.5) Tatil Gününe Denk Gelen İşlemler Başka bankalardaki hesaplara gönderilmek üzere verilen para transferi talimat nda belirtilen transfer gününün tatil gününe rastlamas ve / veva para transferi talimat n n BANKA n n ayn gün işlem yapabilmesi için ilan ettiği saatlerden sonra gelmesi halinde, para transferi, talimat izleyen ilk iş gününde gerçekleştirilir. 4.6) IBAN Bildirme Zorunluluğu Avrupa Ekonomik Alan nda yer alan ülkelerdeki hesaba yap lan para transferlerinde al c ya ait IBAN n doğrulanmas ve kullan lmas zorunludur. Bu kapsamda, MÜŞTERİ al c ya ait IBAN bildirmekle yükümlüdür. Ancak, bankalar ile yurtd ş nda s n r ötesi ödemeleri gerçekleştiren kuruluşlar aras nda kendi nam ve hesaplar na gerçekleştirilen işlemler ile talep edilmesine rağmen MÜŞTERİ taraf ndan al c ya ait IBAN n bildirilmeyeceğine ilişkin MÜŞTERİ nin yaz l beyan n n al nd ğ işlemlerde bu zorunluluk aranmaz. İleride ilgili mevzuat gereği al c ya ait IBAN n bildirilmesinin zorunlu tutulmas halinde MÜŞTERİ yapacağ işlemlerde IBAN bildireceğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. EFT Sistemi arac l ğ ile hesaba yap lan para transferlerinde, talep edilmesine rağmen MÜŞTERİ taraf ndan al c ya ait IBAN n bildirilmeyeceğine ilişkin MÜŞTERİ nin yaz l beyan n n al nd ğ işlemler hariç olmak üzere, al c ya ait IBAN n doğrulanmas ve kullan lmas zorunludur. 5) OTOMATİK FATURA ÖDEMELERİ 5.1) Müşteri Bilgileri MÜŞTERİ, BANKA n n anlaşmal olduğu kurum ve /veya kuruluşlar n dönemsel fatura, aidat, abonelik ücreti ve benzeri harcamalar n n otomatik / düzenli olarak ödenmesini istediği takdirde bedelinin hesab ndan ve / veya kredi kart ndan karş lanmas doğrultusunda BANKA ya yaz l olarak veya dağ t m kanallar n kullanmak suretiyle talimat verebilir. MÜŞTERİ otomatik / düzenli ödeme için BANKA ya verdiği talimat bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, değişiklikleri gösteren yeni bir talimat derhal BANKA ya ileteceğini; aksi takdirde eski kay tlardaki bilgilere göre işlem yap lacağ n, bunun sonuçlar na aynen katlanacağ n ve BANKA n n eski talimat gereğince işlem yapmas ndan dolay bir sorumluluğunun bulunmad ğ n beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ otomatik fatura ödeme talimat verdikten sonra ilk fatura ödemesini bizzat kendisi takip edecektir. İlk faturan n BANKA ca zaman nda ve / veya hiç ödenmemesinden dolay BANKA n n hiçbir sorumluluğunun olmad ğ n beyan, kabul ve taahhüt eder. Otomatik havale / otomatik fatura ödeme uygulamas ndan doğabilecek tüm sorumluluk MÜŞTERİ ye ait olacak; otomatik ödeme yap lmas için gerekli işlemin tamamlanmas ndan sonra MÜŞTERİ nin bu işlemlerden caymas mümkün olmayacak ve bu konuda BANKA ya karş itiraz ve talep hakk bulunmayacakt r. (MÜŞTERİ, otomatik fatura ödeme talimat verilen kurum veya kuruluşlarda abone numaras n n değişmesi halinde yeni abone numaras n BANKA ya yaz l olarak bildirmemesinden ve / veya bilgi girişi esnas nda yanl ş kodlama yapmas ndan ve / veya otomatik ödeme talimat n 14 SMO#001M V9TU

19 tan mlatt ğ hesab n veya diğer hesaplar n n haciz, ihtiyatî tedbir ve her ne nam alt nda olursa olsun diğer sebeplerle k s tlanmas ve / veya otomatik ödeme talimat nda belirttiği kurum veya kuruluşlar n herhangi bir sebeple ödemeyi kabul etmemesi halinde otomatik ödemenin gerçekleşememesi veya hatal tahsilat yap lmas sebebiyle BANKA n n hiçbir şekilde sorumlu olmad ğ n ve BANKA ya karş hiçbir iddia, itiraz ve talep hakk n n bulunmad ğ n beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ, ilgili kişiler ve / veya kuruluşlar ile aras nda yap lm ş olan sözleşmeler uyar nca abone ücreti, kay t ücreti, sigorta primi, mal bedeli, fatura bedeli, aidat bedeli, masraf bedeli gibi her türlü sebeplerden dolay İlgili kişiler ve / veya kuruluşlara karş doğmuş ve doğacak olan tüm borçlar n n bu konuda vermiş olduğu talimat yaz l olarak geri almad ğ sürece, ilgili kişiler ve / veya kuruluşlar n BANKA ya bildirdiği tarihlerde ve belirttiği tutarlarda şube nezdindeki hesab ndan veya bu hesab nda söz konusu borç tutar n karş layacak düzeyde bakiye bulunmamas, bu hesab na kredi limiti tahsis edilmiş olmas ve kredi limitinin müsait olmas kayd yla borç tutar n n tamam n n veya eksik kalan bölümünün bu hesab yla bağlant l kredi limitinden kesilerek, BANKA taraf ndan ilgili kişiler ve / veya kuruluşlara ödenmesini veya ilgili kişiler ve / veya kuruluşlar n BANKA nezdindeki hesab na aktar lmas n beyan ve kabul eder. 5.2) Mükerrer İşlemler Otomatik / düzenli ödeme talimat verilmiş olmas na rağmen, MÜŞTERİ nin ayn işlem için vezneden, ATM den, diğer dağ t m kanallar ndan ya da başka bir usulle para yat rmas durumunda mükerrer işlemlerin sonuçlar ndan BANKA sorumlu olmaz. Mükerrer ödeme halinde BANKA iade ve / veya iade işlemini takip etmez. 5.3) Kurumlar ile Anlaşmalar MÜŞTERİ, BANKA ile ilgili kuruluşlar aras nda imzalanm ş bulunan sözleşme herhangi bir nedenle sona erdiğinde veya ilgili kuruluşlar n BANKA daki hesab kapat ld ğ nda bu tarihten itibaren BANKA ca ödeme yap lmayacağ n beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ, BANKA yla ilgili kuruluşlar aras nda imzalanm ş bulunan sözleşme ya da protokol herhangi bir nedenle sona erdiğinde veya BANKA nezdindeki hesab kapat ld ğ nda kuruluşlara o tarihten itibaren BANKA n n ATM veya Telefon Bankac l ğ veya diğer Şube D ş Dağ t m Kanallar arac l ğ yla havale göndermeyeceğini, bu değişiklikleri takip edeceğini ve bu konuda bilgisi olmamas ndan dolay BANKA n n hiçbir şekilde sorumlu olmayacağ n ve BANKA ya karş hiçbir İtiraz ve talep hakk n n bulunmad ğ n beyan ve kabul eder. Fatura ve sigorta ödemeleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar taraf ndan tahsilat bilgilerinin BANKA ya faturan n son ödeme tarihinde gönderilmesinden, eksik ve / veya hatal gönderilmesinden ve bunlardan kaynaklanacak ödememe problemlerinden BANKA sorumlu değildir. 5.4) İşlemin Gerçekleşmemesi MÜŞTERİ, BANKA ya ödeme yapmas gereken son gün hesab nda yeterli miktarda para bulunmamas halinde, ödenmeyen borcundan / borçlar ndan ötürü ortaya ç kacak her türlü faiz, gider vergisi ve fon masraflar n ödemekle yükümlü olduğunu ve bu nedenle BANKA ya karş hiçbir itiraz hakk n n olmad ğ n beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ, hesab nda yeterli bakiye bulunmamas durumunda, verdiği otomatik fatura ödenmesi talimat doğrultusunda, limiti müsait ise vadesiz mevduat hesab na borç kayd verilerek, kredili mevduat hesab ndan ve / veya MÜŞTERİ nin BANKA nezdindeki diğer vadesiz Türk Liras hesaplar nda yeterli karş l k bulunmas halinde ödeme tutar n bu hesaplardan almak ve / veya vadesiz yabanc para hesaplar nda yeterli karş l k bulunmas halinde ödeme tutar n BANKA n n belirleyeceği kur üzerinden Türk Liras na çevirerek bu hesaplardan almak hususunda, BANKA n n yetkili olmakla beraber zorunlu olmad ğ n beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ, yap lacak ödemelerin ilgili kuruluşun hesab na geç veya hiç ulaşmamas ndan veya kabul edilmemesinden dolay BANKA n n sorumluluğunun bulunmad ğ n beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ ödemelerin ilgili kuruluş taraf ndan herhangi bir nedenle kabul edilmemesi durumunda BANKA n n geri gönderilen bedeli bila faiz hesaplar na iade etmesini beyan ve kabul eder. 15 SMO#001M V9TU

20 BANKA n n otomatik havale / otomatik fatura ödeme uygulamas kapsam nda talep halinde göndereceği hesap özetine yedi gün içinde itiraz edilmemesi halinde MÜŞTERİ hesap özetinin içeriğini aynen kabul etmiş say lacak, düzenlenecek hesap özetinden başka işlem baz nda ayr ca dekont, belli bir ödeme dönemini kapsayan hesap özeti talep edilmeyecektir. 5.5) Fatura veya Otomatik Ödeme İşlemlerine İtiraz BANKA, MÜŞTERİ nin ilgili kuruluşlar nezdindeki borcunu takip etmekle yükümlü olmay p bu kuruluşlarca bildirilen meblağ hesaptan tahsil ederek transferi gerçekleştirir. MÜŞTERİ, fatura bedelinin ilgili kuruluşlarca yanl ş hesaplanmas ve transferin yanl ş bedel üzerinden gerçekleştirilmesi halinde BANKA n n hiçbir sorumluluğu olmad ğ n ; BANKA dan hiçbir hak, alacak, tazminat talebinde bulunmayacağ n, fatura bedeli, fatura muhteviyat, faiz, masraf, gecikme bedeli vesair şikayet ve itirazlar n ilgili kuruluşlara ileteceğini; BANKA n n bu konularda hiçbir sorumluluğunun bulunmad ğ n beyan ve kabul eder. 5.6) Hizmetin Sona Ermesi ve / veya Ödemeden Cayma MÜŞTERİ otomatik / düzenli fatura ödeme hizmetlerinden faydalanmay sona erdirmek ve / veya bir ödemeden caymak isterse faturada yaz l son ödeme veya işlem tarihinden önceki ay içinde yaz l olarak BANKA ya müracaat edecektir. İlgili kuruluşlara yap lacak başvurular, MÜŞTERİ nin fatura ödemesi ve / veya düzenli ödemesine son vermez. 6) ÇEKLER 6.1) Müşteri ye Çek ve Çek Karnesi Verilmesi BANKA, MÜŞTERİ ye hesab nda çek ile tasarrufta bulunma yetkisi tan yabilir ve bu amaçla MÜŞTERİ ye çek karnesi verebilir, bu yetkiyi geri alabilir ve çek karnelerini ve çek yapraklar n geri isteyebilir. BANKA MÜŞTERİ nin çek karnesi talebini reddedebilir. MÜŞTERİ, bundan dolay hiçbir zarar ziyan iddias nda bulunamaz; hiçbir talep ileri süremez. MÜŞTERİ ye verilen çek yapraklar İlgili mevzuata uygun kullan l r. MÜŞTERİ çek karnesi ve çek yapraklar n n titizlikle muhafazas için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, çek hesab açt r rken ve yeni çek karnesi al rken her defas nda, tacir / esnaf veya sanatkar olup olmad ğ ve kendisi hakk nda çek düzenleme ve çek hesab açma yasağ bulunmad ğ hususunda Banka ya yaz l beyanda bulunacağ n, tüzel kişi olmas halinde bu beyanda tüzel kişinin yönetim organ nda görev yapan, temsilcisi olan veya imza yetkilisi olan kişilerin de çek düzenleme ve çek hesab açma yasağ bulunmad ğ n belirteceğini beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ Çek Kanunu nun ilgili maddelerinde say lan bilgi ve belgeleri BANKA ya ibraz etmekle yükümlü olduğunu, çekin karş l ğ n n tamamen veya k smen bulunmamas halinde, MÜŞTERİ nin BANKA taraf ndan bilinen adreslerinin talebi halinde hamile verileceğini beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ nin tacir tüzel kişi olmas halinde, MÜŞTERİ nin veya MÜŞTERİ nin faaliyetleriyle ilişkilendirilmek kayd yla, MÜŞTERİ nin gerçek kişi ortaklar, ortaklar n ilgili bulunduğu veya MÜŞTERİ nin veya ortaklar n n etkisi alt nda bulundurduğu gerçek kişiler ile MÜŞTERİ nin yönetim organ nda görev alan veya temsilcisi s fat n taş yan gerçek kişiler ad na aç lm ş olan çek hesaplar n n MÜŞTERİ ye ait olduğu kabul edilir. MÜŞTERİ, hamiline düzenleyeceği çeklerde, hamiline çek defteri yapraklar n n kullan lmas gerektiğini bildiğini beyan ve kabul eder. Çek yaprak ve karnelerinin kullan lmaya elverişsiz hale gelmesi, BANKA nezdindeki hesab n kapat lmas, hesap kapat lmad ğ halde BANKA n n talep etmesi halinde MÜŞTERİ elindeki tüm kullan lmam ş çek yapraklar n derhal BANKA ya geri vermekle yükümlü olduğunu, bu yükümlülüğe ayk r davrand ğ takdirde, bunun sonuçlar n n ve doğabilecek zararlar n kendisine ait olduğunu bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ ye teslim edilecek çek yapraklar BANKA taraf ndan bast r lacak ve yaln zca MÜŞTERİ ye veya BANKA n n uygun bulmas halinde kanuni temsilcisine teslim edilecektir. 6.2) Çekin Karş l ğ MÜŞTERİ, keşide ettiği her çek yaprağ için en az BANKA n n çek hamiline ilgili mevzuat gereğince ödemekle yükümlü olduğu miktar kadar hesapta para bulunduracağ n, BANKA n n he- 16 SMO#001M V9TU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

#FBBNK-1-54# #SÖZ#ST#MA#V1.0 Sayfa 1

#FBBNK-1-54# #SÖZ#ST#MA#V1.0 Sayfa 1 BANKACILIK HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Ekte Fibabanka Anonim Şirketi Bankacılık Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ) metni yer almaktadır. Sözleşme aleyhinize aykırı olabilecek hükümler

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün!

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! Talimat Formu Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param, çocuğunuzun her adımında onunla beraber büyüyecek uzun dönemli bir birikim hesabıdır. İlk

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ürün ve Hizmet Ücretleri Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)

Detaylı

Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3)

Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3) KREDİ KARTI / EK HESAP ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 85TL 42.5TL

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Ticari Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI : VERGİ KİMLİK NO : TCK NO : KREDİ LİMİTİ TL : AYLIK FAİZ ORANI : SÖZLEŞME TARİHİ : Madde 1- TARAFLAR : Bir tarafta BURGAN BANK A.Ş. (kısaca

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu.. (aşağıda Müşteri diye anılacaktır)

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

TL bilgisi,puan bilgisi)

TL bilgisi,puan bilgisi) ÇEK - SENET İŞLEM ATM BANKA DIŞI ÖDEME VE TAHSİLAT BİLGİLENDİRME VE HABERLEŞME SERVİS ÇEK SENET (1) ATM Bilgi Fişi Ücreti (kredi kartına ilişkin dönem içi işlem,sonraki dönem taksit planı, hesap ekstresi,

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK İŞLEMLERİ VE TEKNİKLERİ DERS NOTU ISPARTA 2014 1 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HAVALE VE KİRALIK KASALAR

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU

BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU ÜCRET ADI : HESAP İŞLETİM ÜCRETİ TANIMI : Vadesiz Türk Lirası/Yabancı Para hesap açan müşterilerin yaptıkları işlemlerin masrafı olarak vadesiz hesaplarından

Detaylı

BANKACILIK HİZMET ÜCRET ve MASRAFLARI Tahsilat Ücret Adı

BANKACILIK HİZMET ÜCRET ve MASRAFLARI Tahsilat Ücret Adı ÇEK - SENET İŞLEM ATM BANKA DIŞI ÖDEME VE TAHSİLAT BİLGİLENDİRME VE HABERLEŞME SERVİS ÇEK SENET (1) ATM Bilgi Fişi Ücreti (kredi kartına ilişkin dönem içi işlem,sonraki dönem taksit 0 0 0,90 planı, hesap

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI:

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI: TÜRKİYE BANKASI Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET,

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU

ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU Ürünün Adı/Tanımı KATILIM FONU (TL/Yabancı Para/Kıymetli Maden) Adı Tutarı/Oranı 1. Hesap İşletim Ücreti 2. Hesap Özeti (Ekstre) Ücreti 3. Kıymetli Maden Teslimi 4. Referans Mektubu Ücreti 5. Teminat Mektubu

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Masraf Tutarı Asgari; Azami Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3)

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Masraf Tutarı Asgari; Azami Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3) KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 93.5TL 46.75TL CardFinans

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası:

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP, ONAY ve ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP, ONAY ve ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP, ONAY ve ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU Süresi (Vadesi) 1. Hesap İşletim Ücreti 2. Hesap Özeti (Ekstre) Ücreti 3. Hesap Durum Belgesi 4. İstanbul Altın Borsası Kıymetli Maden

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 03/2015-2 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS) yer verilen hükümler

Detaylı

ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 27.06.2013 tarihli ve 28690 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No : TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No : İşbu Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı ile Tüketici Kredisi Sözleşmesi nin ayrılmaz bir parçası

Detaylı

TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:

TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Sayın Bankamızdan taşıt kredisi kullanmak üzere yaptığınız başvuru tarafımızca değerlendirmeye alınmıştır. İşbu ön bilgilendirme formunda (sözleşme öncesi

Detaylı

Bu ek sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

Bu ek sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu ek sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu.. (aşağıda "Müşteri" diye anılacaktır), taraflar

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ S O B A T R 1 0 BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ İşbu BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme )... adresinde yerleşik... ( Müşteri ) ile... adresinde yerleşik Türkiye Garanti Bankası A.Ş.... Şubesi ( Banka )

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler) Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Mersis No: Tel: No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul

Mersis No: Tel: No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Tel: 444 0 123 No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul Ticaret Sicil No: 198060 / 250489 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap)

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN)

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ 1. AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli uygulamasından ( Uygulama veya Kampanya ) işbu Taahhütname

Detaylı

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI 01.07.2008/105 TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : TMSF ye geçen bazı kıyı (offshore) bankalarında mevduat hesabı bulunan

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR HA Aracılık HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR Sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin olarak, sermaye piyasası aracını ihraç eden (kısaca ihraçcı) ile aracı

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Aylık

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Aylık Tarih : Şube Adı/Adresi : Telefon Numarası: KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNÜN ADI /TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) KREDİNİN TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi 6502 sayılı Tüketicinin

Detaylı

TEMEL BANKACILIK ÜRÜN TALEP VE BİLGİ FORMU

TEMEL BANKACILIK ÜRÜN TALEP VE BİLGİ FORMU MEVDUAT TEMEL BANKACILIK ÜRÜN TALEP VE BİLGİ FORMU İŞLEM TÜRÜ UYGULAMA ŞEKLİ ÜCRET ÜCRET - HESAP İŞLETİM ÜCRETİ Hesap İşletim Ücreti (TL)- Bireysel Hesap İşletim Ücreti (TL)- Dernek, Vakıf, Apt. Yönetimi,

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 05/2014-1 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesinde (BBHS) nde yer verilen hükümler

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

S-53-4 TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ : Sabit Faizli Tüketici (İhtiyaç) Kredisi TL Odea Bank A.Ş. ( Banka ) ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler

S-53-4 TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ : Sabit Faizli Tüketici (İhtiyaç) Kredisi TL Odea Bank A.Ş. ( Banka ) ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler S-53-4 Kredinin Türü TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ : Sabit Faizli Tüketici (İhtiyaç) Kredisi TL Odea Bank A.Ş. ( Banka ) ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu Tüketici (İhtiyaç) Kredisi

Detaylı

YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Finansmanın Türü: İşbu sözleşme konusu finansman, belirsiz süreli tüketici kredisi dir. 2. Formdaki Bilgilerin Geçerli Olduğu Süre

Detaylı

OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 12/2014-1 Ek.27-a Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS)

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/5 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda

Detaylı

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır.

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır. MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Türkiye Bankalar Birliği nin Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı