YARGITAY HALK ADINA KARAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY HALK ADINA KARAR"

Transkript

1 Bundesgerichtshof (Almanya da en üst mahkeme; Yargıtay): telefon ile hukuk danışmanlığı YARGITAY HALK ADINA KARAR I ZR 261/02 İlam tarihi: UWG 3, 4 No. 11, 5; BRAO 49b madde 1; RVG 4 madde 1 ve 2, VV madde 2 Telefonlu danışmanlık hizmetine dakikalık ücretlenme hesaplayan bir avukat az veya fazla ücretlenme yasağını ihlal etmiş sayılmaz (buna bağlı olarak BGHZ 152, 153 Avukat-Hotline). Ancak telefonlu hukuk danışmanlığı reklamında hesaplanmaların tabii bir şekilde kısıtlanıp değerlendirilmediğine işaret edilmelidir (burada: dakikalık ücretler için ihtilaflı değer sınırı; araştırma amaçlı görüşme aralıklarının da dakikalık ücret içinde hesaplanması). Yargıtay I. Hukuk mahkemesi 30 Eylül 2004 tarihli duruşmada mahkeme başkanı Hakim Prof. Dr. Ullmann ve Hakim Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher, Dr. Schaffert ve Dr. Bergmann huzurunda gereği düşünülmüştür: Davalının temyizi üzere 5. Hukuk mahkemesinin 24 Mayıs 2002 tarihli kararı feshedilmektedir. Daha önce görülen dava ile temyiz davası masrafları karşılıklı olarak kaldırılmaktadır; buna davacıların 6 Temmuz 2001 tarihindeki katılmadıkları duruşma masrafları dahil değildir; işbu masraflar üçte biri olarak davacılar tarafından karşılanacaktır. Ayrıca masrafları davalıya mal edilen temyiz davası da reddedilmektedir. Hukuki açıdan

2 Konu: Davalı, avukatlardan oluşan ve Tele bürosu olarak adlandırılmış olan bir ortaklığın ortağıdır. İşbu ortaklık internet üzerinden aranabilen ve dakikalık 5 DM karşılığında avukatlardan hukuk danışmanlığı hizmeti veren Jucall adındaki telefonlu hukuk danışmanlığı için ulusal çapta reklam yapmaktadır. Danışmanlık arayan kişi işbu Tele bürosu na ait bir avukatın danışmanlık hizmetinden faydalanmak istediğinde işbu büroyu ücretsiz olarak web sitesinde belirtilen 0800 lü numaradan arayabilir. Avukatlık ücreti için esas olan zaman hesabı birkaç formalite ve bilhassa arayan kişinin ana bilgilerinin kaydından sonra başlamaktadır. Bundan sonra arayan kişinin hesabına yazılan danışma ücreti avukatlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Böyle bir danışmanlık hizmetinin asgari ücreti 30 DM art KDV dir. Web sitesinde JUCALL-hizmet kapsamı aşağıdaki şekilde tarif edilmektedir: JUCALL Telekanzlei L. & Partner hukuk bürosunun bir hizmetidir, yani bütün danışmanlık hizmetini tek elden almaktasınız. Büronun yapım organizasyonuna dahil olmayan aracı veya üçüncü şahıslar bulunmamaktadır. Ücretli 0800 lü hukuk danışmanlığı numaramıza ücretsiz geçiş. Ücrete tabii olan görüşmeden önceki ana bilgiler ve prosedür açıklamaları ücretsizdir. Asıl hukuk danışmanlığı için dakikası KDV dahil 5 DM hesaplanmaktadır. Çok kolay ve kısa sorunlarda ücretleri duruma göre daha düşük tutma hakkını da sakla tutmaktayız. Zaman ancak biçimsel işlemlerin bitiminden sonra hesaplanır. Danışmanlığa geçen her telefon bağlantısı KDV dahil asgari 30 DM ile ücretlendirilmektedir. Direkt avukatlarımızdan biri veya telefon hattımıza bağlanmaktasınız. Telefon hattımıza bağlandığınız taktirde bir avukat size geri dönecektir. Bilhassa ticaret ve şirketlerden arayan kişilerin özel sorularına hukuk danışmanlığı yapılır. Danışmanlık hizmeti yalnız tecrübeli avukatlar tarafından yapılmaktadır. Daha karmaşık olan sorularda problem aydınlatılana kadar size geri dönmekteyiz. Salt telefon danışmanlığı ile çözülemeyecek davalarda dava danışmanlık hizmeti istek üzere genişletilebilir. Geri dönme ve danışmanlık hizmetinin genişletilmesi ilk aramadaki uygun fiyatlarla hesaplanmaktadır.

3 Fatura Telekom tarafından değil, direkt Telekanzlei L. & Partner tarafından tebliğ edilmektedir. Jucall hafta arası saat 9.00 ve 18 arası, Cuma günleri saat 16 ya kadar hizmet vermektedir. Jucall avukatımın beni mahkeme önünde temsil etmesi gerekirse ne olacak? sorulu başlığın altında yazanlar: Dava değeri DM geçiyor ise münferiden hesaplanan saatlik ücretler ayarlamaktayız. Böyle durumlarda dakikalık tarifelerimiz geçerli değildir. Web sitesinde ayrıca belirtilenler: Lütfen unutmayın: Jucall fikri yalnız basit hukuk sorularına danışmanlık verme mahiyetindedir. Ki Jucall müvekkilin isteği üzere ve konu telefonda görüşülemeyecek nitelikte ise danışmanlık hizmetini genişletebilmektedir. Avantaj: Ücret yapısı basit konularda esas olarak değişmez. Evrak alıp verme veya olay yerinde bir görüşme gerektiğinde arayan kişi Jucall un uygun ödeme koşullarından faydalanarak danışmanlık hizmetinin genişletilmesini talep edebilir. Daha kapsamlı konularda (örneğin sözleşmelerin hazırlanması-yalnız kontrolü değil ) yukarıdaki kesişme noktasını dikkate alarak Jucall tarifelerinden değil BRAGO veya bireysel ücretlenme tarifelerini uygulama hakkını saklı tutmaktayız. Davacılar Berlin ikametli avukatlardır. Davalının faaliyetine son vermesini talep etmekteler. Sadece zamana dayalı ücretlenme sistemine tabii olan telefonlu hukuk danışmanlığının ücretlenme hukukuna ve rekabet kurallarına aykırı olduğunu iddia etmekteler. Hesaplama biçimi çoğu davalarda çok düşük ücretlenmelere yol açmakta ve 5 DM değerindeki ücretlenme ilk aramayla kısıtlandırılmamaktadır. Ayrıca araştırma için gereken yoğun zaman harcamaları ve telefonla ilgili müşteriye geri dönme işlemlerinin hesaplanmaması da ayrı bir sorundur. Ayrıca 30 DM tutarındaki asgari ücret fazla ücretlenmeye de tabii olabilir. Ayrıca verilen hizmet net değil ve karmaşıktır. Tüketici uygun dakikalık fiyatlarla kandırılırken daha sonra yüksek ücretlenmelere maruz kalmaktadır. Kısıtlamalar ancak dakikalık ücretlenmenin belirlenmesinden sonra gizlice dile getirilmektedir. Davacılar daha önce

4 Davalının yargılanmasını ve telefonlu hukuk danışmanlığı hizmetinin kendisi veya bürosu tarafından KDV dahil dakikalık 5 DM tutarındaki danışmanlık işlemlerini ticari alandan kaldırmasını ve işbu faaliyetlere son vermesini talep etmiştir. Davalı kendisine açılan davaya cevap vermiştir. Eyalet mahkemesinin kararına göre düşük ücretlenme konusunda yeterli dayanak bulunmamaktadır; ancak hesaplama sisteminde fazla ücretlendirme tehlikesi bulunmaktadır, çünkü her durumda asgari 30 DM tutarında bir ödeme hesaplanmaktadır. Dolayısıyla dava eyalet mahkemesinde kısmen kabul edilmiştir: talep edilen yasaklamayı kısıtlama sebebi: reklamını yapmak sözlerinin önüne 30 DM tutarındaki asgari ücret karşılığında emaresini eklemiş olmasıdır. Dava geniş anlamda reddedilmiştir. İşbu karara davacılar temyiz davası açmıştır ve hukuk mahkemesi işbu davayı önce gıyabi karar nedeniyle reddetmiştir. Davacıların temyizi üzere hukuk mahkemesi daha önce değiştirilmiş ve somut olarak ihlale (web sitesi sunumu) dayandırılan ve davacıların daha önce yardım ve daha sonra ana dilekçe olarak verdikleri dava dilekçesini kabul etmiştir. Davalı temyiziyle davanın reddini takip etmektedir. Davacılar temyizin reddedilmesini talep etmekteler. Karar nedenleri: I.Temyiz mahkemesi daha sonra gelen yüksek mahkeme kurulu kararı Anwalts-Hotline (BGHZ 152, 153) den önce davalının söz konusu teklifinde 49b madde 1 bent 1, madde 3 bent 3 BRAO ve 3 madde 1 ve madde 5 bent 3 BRAGO (bugünkü 4 RVG düzenlemesine benzemektedir) göre ücretlenme yönergelerinin ihlaline karar vermiş ve davacıların 1 UWG a.f. yasaklama talebini kabul etmiştir. Açıklama olarak beyan edilenler: Davacılar meslektaş olarak söz konusu faaliyetlerden etkilenmekte ve dolayısıyla dava açma hakkına sahiptir. Davalının görüşünün aksine dava hukuk dışı açılmamıştır. Yasaklanma talebinin davacıların kar çıkarlarına dayanmakta olduğuna dair yeterince belirtiler tespit edilmemiştir. Söz konusu reklama göre davalı ve iş arkadaşları fazla veya az ücretlenme ve ayrıca karşılığı olmayan bedellerin ödenmesi tehlikesi bulunduğu için rekabete aykırı hareket etmiştir. Ücretlenmenin yasal

5 koşullarının baştan hesaplandığı anlaşmalar 3 BRAGO ve 49b madde 1 bent 1 BRAO daki az ücretlendirme yasağına aykırılık teşkil etmektedir. Zamana dayalı ücretlendirmeler ancak avukatın hizmeti, sorumluluğu ve mesuliyet riskiyle dengeli bir şekilde kabul edilebilmektedir. Örneğin basit bir konuda DM lık dava değerinde altı dakikalık bir danışma sonucunda yalnız 30 DM talep edildiğinde ki 20 madde 1 BRAGO ya göre en az 142,50 DM (bugün 75,80 ) hesaplanmalıdır bu husus davalının bürosu tarafından hazırlanan ücretlenmelerde temin edilmemektedir. Jucall avukatları ayrıca birçok geri dönmeleri gerektirebilecek ve yasal ücretlenmelere göre ilk danışma hizmeti durumunda 350 DM ın hesaplanabileceği daha karmaşık soruların çözümü için de çalışmaktadır. Bunun dışında danışmanlık hizmetinde dakika başına 5 DM diye ilan edilen bilgiler fiyat doğruluğu ve fiyat netliği prensiplerine de aykırıdır. İki telefon görüşmesi arasında yapılan araştırmalar için harcanan zaman ücretlendirilirse eğer işbu bilgiler yanıltıcıdır çünkü telefon görüşmesi ve zaman hesaplaması ilişkisi öne çıkarıldığından yalnız yapılan telefon görüşmelerinin ücretlenmeye tabii tutulacağından yola çıkılmaktadır. Anlaşılabilir kısıtlamalara işaret edilmediği için verilen tarif çerçevesinde daha zor ve karmaşık hukuk konularının da sorulabileceği düşüncesi uyandırılmaktadır. Jucall tarifesinin önemli olan DM lık kısıtlaması yeterince açıklanmamaktadır. II.Temyiz netice olarak başarısızdır. Davacıların belirttiği şekilde bir az veya fazla ücretlendirmeye dayanan rekabet ihlali söz konusu değildir ancak yapılan reklam yanıltıcıdır. İşbu husus somut ihmal şekline dayanan yasaklamayı meşru kılmaktadır. 1.Temyiz davasının konusu yalnız önceki davanın bir parçasıdır. Davalı eyalet mahkemesi tarafından asgari 30 DM lik talebe dayanan fazla ücretlendirme tehlikesinden dolayı yasaklamayla yargılandığı sürece dava istinaf merciine ulaşmamıştır. Temyiz davası konusu yalnız davanın öncelikle az ücretlendirme tehlikesine dayanan eyalet mahkemesi tarafından reddedilen ve değiştirilmiş ve somut ihmal şekliyle kısıtlanan dava dilekçesindeki bölümü idi. 2.Temyiz mahkemesi haklı olarak davacıların davalının meslektaşları olduklarını kaydetmiştir. Davacılar davalıyla hukuk danışmanlığı hizmeti açısından direkt bir rekabet içinde bulunmaktadır ( 2 madde 1 No. 3 UWG). Söz konusu faaliyetler rekabete aykırılık teşkil ederse 3, 8 madde 1 UWG gereği yasaklama talebi hakkı doğmaktadır ( 8 madde 3 No. 1 UWG). 3.Temyiz mahkemesinin davacıların yasaklama taleplerini haksız dava takibi olarak değerlendirmesi temyiz dilekçesinde kabul edilmemiştir ( 13 madde 5 UWG a.f., 8 madde 4 UWG). Hukuk mahkemesi davacıların meslektaşlarına karşı açmış oldukları birçok davalarında öncelikli olarak kendi çıkarlarına çalışma emarelerine rastlayamamıştır. Hukuk mahkemesi davacıların öncelikli olarak mesleki kurallara aykırı reklamlara karşı dava açtıklarından ve bununla birlikte büyük miktarda dava masraflarını göze aldıklarından yola çıkmıştır. Dava takipleri önemsiz ve rekabet hukuku açısından sorunsuz ihmallere dayanmamıştır. İşbu esas olarak suçüstü davalarına bakan hakimlerinin alanına giren değerlendirmede herhangi bir hukuki hata görünmemektedir.

6 4.Temyiz mahkemesinin tersine davalının bürosunun vermiş olduğu telefonlu hukuk danışmanlığı hizmetinde rekabete aykırı az veya fazla ücretlendirme bulunmamaktadır. a)yüksek mahkeme kurulunun 0190 lı numarayla yapılan telefonlu hukuk danışmanlığı reklamının rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi kapsamındaki Anwalts-Hotline (BGHZ 152, 153, 160 ff) kararındaki açıklamasına göre danışmanlık hizmetinin zamanla ücretlendirildiği bir telefonlu hukuk danışmanlığı sistemi katılımcı avukatların mesleklerine aykırı davranışlarda bulunmaları açısından belirli riskler içermektedir. Ancak bu husus telefonlu danışmanlık hizmetlerinin tamamen yasaklanmasını gerektirmemektedir. b)temyiz mahkemesi haklı olarak federal avukatlar düzenlemesindeki asgari ücret talimatları ve federal avukatlar ücretlendirmesi yönergesi veya avukatlık ücreti kanunlarında 4 No. 11 UWG anlamında piyasa ihmali düzenlemelerinden yola çıkmıştır (bkz. Köhler in Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht (rekabet kanunu), 23. Aufl., 4 UWG Rdn ; ve BGHZ 152, 153, 162 Anwalts-Hotline, zu Höchstpreisvorschriften). İşbu gibi hükümlerin ihlalinde davacılar gibi meslektaşların 3, 8 madde 1 UWG göre yasaklama talebi hakkı bulunmaktadır. c)davalının Jucall adındaki hukuk danışmanlığı bürosuyla temyiz mahkemesinin değerlendirmesinin aksine herhangi bir haksız az ücretlenme durumu tespit edilmemiştir. Herhangi bir haksız fazla ödeme de asgari 30 DM lik ücretlenme sorusunu tekrar ele almamak üzere (bkz yukarıda II.1.) söz konusu değildir. Ayrıca davalının danışmanlık bürosunun ilgili kişilere zamana bağlı ücretlenmeyle hizmet vermesi bilhassa federal avukatlar yönergesi ve avukat ücretlenme kanunları hükümlerinin ihlali anlamına gelmemektedir. aa) Telefonlu danışmanlık hizmeti 30 Haziran 2004 tarihine kadar 20 madde 1 bent 1 BRAGO da düzenlenmiş ve o tarihten günümüze No ücretlendirme yönetmeliği 2 madde 2 RVG hükümleriyle belirlenmiş olan ücretlenme yönergesini genel olarak yerine getirecektir. İşbu düzenlemelere göre sözlü tavsiye ve bilgi veren avukat - işbu danışmanlık ücretlendirilen başka bir hizmetle bağlantılı olmadığı sürece - dava değerine bağlı olan toplam ücrete 0,1 1,0 (1/10 10/10) oranla alacağı ücreti hesaplama hakkına sahiptir ( 13 RVG). Söz konusu danışmanlık hizmeti tüketiciden ilk defa talep edildiğinde ilgili ücretlendirme 190 yu ( 20 madde 1 bent 2 BRAGO göre: 180 ) geçmemelidir; ve bu husus 0,55 lik ortalama bir ücretlendirmeden yola çıkıldığında değerindeki bir davada ( 20 madde 1 bent 2 BRAGO göre: ) ücretlendirme hakkının kısıtlamasına yol açmaktadır. bb) 4 madde 2 bent 1 RVG (eskiden 3 madde 5 bent 1 BRAGO) göre mahkeme dışındaki durumlarda yasal ücretlerin altında olan zamana dayalı ücretlenmeleri öngörmektedir. Kanunlar az ücretlendirme durumunda yazılı anlaşma talep etse de ( 4 madde 2 bent 4 RVG, eskiden 3 madde 1 bent 3 BRAGO); işbu önerinin ihmali mesleki bir aykırılık teşkil etmemektedir (bkz. BGHZ 152, 153, 161 Anwalts-Hotline, m.w.n.).

7 Jucall adındaki hukuk danışmanlığı hizmetinden faydalanmak isteyen kişi, aramakla birlikte zamana dayalı ücretlendirmeyi kabul etmiş sayılmaktadır. Yüksek mahkeme kurulunun Anwalts-Hotline kararında belirttiği gibi işbu zamana dayalı ücretlendirme şeklinin bilinen kriterlere uymuyor olması geçmişte federal avukatlık ücretlendirme yönergesi ve günümüzde avukatlık ücreti kanunu - meslek hukukunun ihlali anlamına gelmemektedir. Avukatlık mesleğinin birçok alanında görünen zamana dayalı ücretlendirme ile avukatlık sözleşmesinin tarafları bilinçli olarak dava değerinden bağımsız bir hesaplama biçimini seçmektedirler. İşbu husus ise ne genel zamana dayalı ücretlendirmede (bkz BGHZ 152, 153, 160f. Anwalts-Hotline) ne de söz konusu davada sakıncalı bulunmamaktadır. Bir avukat telefon görüşmesine ara verip de örneğin bir kararın dökümüne bakıp kısa bir araştırma yapacak olsa ve avukat bu durumda araştırma süresini değil de yalnız yapılmış olan telefon görüşmesini ücretlendirmiş olsa dahi işbu husus temyiz mahkemesi kararının aksine herhangi bir hukuki sorun teşkil etmemektedir. cc)eyalet mahkemesi davalıyı fazla ücretlendirme gerekçesiyle yargılamış ve telefonlu hukuk danışmanlığı için 5DM lik bir fiyatı öne sürerek 30 DM tutarındaki bir asgari ücretin reklamını yapmak hususunu yasaklamış ve davalı eyalet mahkemesinin yasaklama kararına itiraz etmemiştir. Ancak talep edilen asgari ücret olmasa da fazla ücretlendirme durumu örneğin dava değeri düşük olan konularda uzun uzun görüşmeler bulunmaktadır. Yasal ücretlendirmelerin altında kalma durumunun aksine burada kanunlara göre kesin olarak yazılı bir anlaşma sağlanmalıdır ( 4 madde 1 bent 1 RVG, eskiden 3 madde 1 bent 1 BRAGO). Ancak işbu usule uymamak zorunlu olarak mesleki bir ihlale ve dolayısıyla 3, 4 No. 11 UWG göre rekabete aykırı bir faaliyete yol açmamaktadır. Çünkü kanunlar yazılı olarak kaydedilmeyen fazla ücretlendirmeleri eğer müvekkil işbu fazla ödemeyi gönüllü olarak yapar ise de kabul etmektedir; işbu durumda iade hakkı bulunmamaktadır ( 4 madde 1 bent 3 RVG, eskiden 3 madde 1 bent 2 BRAGO). Ancak müvekkilin fazla ödeme konusunda razı olması için işbu fazla ödeme hususunda bilgilendirilmelidir; yasal yönergelerin aksine daha fazla ödemekte olduğunu bilmelidir. Talep edilen ücretin itiraz edilemez olduğunu ise bilmek zorunda değildir (BGHZ 152, 153, 161 f. Anwalts- Hotline, m.w.n.). Anlaşılan ücretlendirmenin geçerliliği dikkate alınmadığında da avukatın fazla ücretlendirme hususuna işaret etmeden yasal düzenlemelerin ön gördüğünden fazla bir ücret talep etmesi genel olarak yasadışı sayılabilir ( 3, 4 No. 11 UWG i.v. ile 352 StGB). İşbu davada ise Jucall üzerinden davalının bürosunun avukatları tarafından danışmanlık hizmeti alan kişilere yasal düzenlemenin öngörmekte olduğu ücretlenmeden daha fazlası hesaplandığına ve işbu fazla ücretlendirmeye yukarıda açıklandığı şekilde işaret edilmediğine dair herhangi bir veri bulunmamaktadır. Böylesine bir fazla ücretlendirmenin meydana gelebilme ve işbu hususa işaret edilmeme ihtimalinden yola çıkarak ise davalının işletmekte olduğu büronun hizmetlerine yasaklama kararı verilemez (bkz BGHZ 152, 153, 162 Anwalts-Hotline, m.w.n.).

8 5.Temyiz davasının temyiz mahkemesinin değerlendirmesinin aksine reklamda yanıltıcılık tespit etmesi ( 3, 5 UWG) ve fiyat gerçekliği ve netliği yönergelerinin ( 1 madde 6 PAngV) ihlaline işaret etmesi ise kabul edilmemektedir. a)davalının bürosunun yapılan tespitlere göre 5 DM lık telefon danışmanlığı teklifi her konu için geçerli değildir. Web sitesindeki reklama göre Jucall-fikri ancak kolay dava sorularının cevaplanmasına (yaramaktadır). Büronun dakikalık tarifesinin yalnız değeri DM a kadar olan davalarda geçerli olduğu ise yalnız Jucall avukatımın beni mahkeme önünde temsil etmesi gerekirse ne olacak? sorulu başlığın altında gizlice belirtilmektedir. Temyiz mahkemesi haklı olarak dakikalık tarifeye dair önemli bir kısıtlama teşkil eden işbu emarenin fiyat teklifleri kapsamında daha açık bir şekilde belirtilmesi gerektiğine işaret etmiştir. b)telefon görüşmesi esnasında danışmanlık hizmetine ara verilip davaya dair araştırma yapıldığında işbu arada sarf edilen dakikaların da 5DM lık tarifeye tabii tutulduğu ve işbu uygulamanın davalının bürosu tarafından gerçekleştirildiği temyiz mahkemesi tarafından tespit edilmiş ve söz konusu web sitesinde bu gerçeğin net bir şekilde açıklanmadığına karar verilmiştir. İnsanların web sitesindeki verilere göre hareket etmemesi ve yalnız telefon görüşmesinin hesaplanıyor olmasından yola çıkmasına hukuki açıdan itiraz edilemez. İşbu husus bilhassa temyizin değerlendirmesinin aksine yanıltıcı değildir. Arayan kişiye teklif çekici gelmekte ve çoğu insanın işbu büronun teklifini kabul etmesinin ana gerekçesi de dakikalık tarifeye bağlı bir telefon danışmanlığı hizmetinde görüşme süresinin ve bununla birlikte ödenecek olan tutarın kendi elinde olması düşüncesidir. Yapılması gereken olası araştırmaların da hesaplanabileceğini düşünmesi gerekmemektedir ki reklamda belirtildiği gibi geri dönme ve danışmanlığın genişletilmesi ilk aramadaki gibi uygun fiyatlarla hesaplanacaktır. c)bir ürün veya hizmetin fiyatının verilmesi her zaman esastır. İşbu bilgiler yanıltıcı ise yanıltıcılığın önemine dair genel anlamda herhangi bir kuşku olmayacaktır (bkz. Bornkamm in Baumbach/Hefermehl aao 5 Rdn ve 7.1f.). İşbu davada da yanıltıcılığın önemi ve rekabetin önemli bir biçimde etkilenmesi hususunda şüphe yoktur ( 3 UWG). 6.Davalı, ortaklığın yanı sıra münferit hareket eden reel kişi olarak rekabet ihlalinden sorumludur. Yargılanması yalnız bir yasaklamayla kısıtlıdır. Temyizin değerlendirmesinin aksine davalı, davaya dahil olmayan ortakların web sitesinin kaldırılmasındaki etkinliklerinden bağımsız olarak işbu yasaklamayı uygulayabilir. III.Davalı işbu konudaki hükme itiraz ederse temyiz reddedilecektir. Temyiz kararındaki yasaklama kararı somut ihlale dayandığı için işbu yasaklama az ve fazla ücretlendirme itirazı kabul edilmemiş olsa da - reklamdaki yanıltıcılık açısından tasdik edilmelidir. Masraf kararı bu durumda devamlılık arz edememektedir. Davacılar dava dilekçelerini ikinci mahkeme aşamasında somut ihlal şekline dayandırarak ciddi anlamda kısıtlamıştır. Bilhassa daha önce davanın aslını teşkil eden az ve fazla ücretlendirme konusunu ayrı bir dava konusu etmemişlerdir.

9 İşbu koşullar altında davacıların önce devam eden dilekçeyi takip ettikleri iki mahkeme aşamasının masraflarının karşılıklı olarak kaldırılmasına karar verilmiştir ( 269 madde 3 bent 2, 92 madde 1 ZPO). Temyiz aşamasına dair olan masrafların kararı 97 madde 1 ZPO ya dayanmaktadır.

AVUKATLIK MESLEĞĠNĠN ĠCRASINDA TEKNOLOJĠNĠN KULLANIM ÖNEKLERĠ VE DEĞERLENDĠRMELER

AVUKATLIK MESLEĞĠNĠN ĠCRASINDA TEKNOLOJĠNĠN KULLANIM ÖNEKLERĠ VE DEĞERLENDĠRMELER AVUKATLIK MESLEĞĠNĠN ĠCRASINDA TEKNOLOJĠNĠN KULLANIM ÖNEKLERĠ VE DEĞERLENDĠRMELER Doç.Dr. Tekin MEMĠġ * I. GĠRĠġ Dün geçti, bugün yeni şeyler söylemek lazım Mevlana Her şeyin değiştiği, yenilendiği bir

Detaylı

KARŞI TARAFA YÜKLENEN VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE SON DURUM

KARŞI TARAFA YÜKLENEN VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE SON DURUM KARŞI TARAFA YÜKLENEN VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE SON DURUM Değerli okuyucular ilk sayıda karşı tarafa yüklenen vekalet ücretinin vergi yasaları karşısındaki durumunu ele

Detaylı

KARAR İNCELEMESİ İŞ SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR VE İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI

KARAR İNCELEMESİ İŞ SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR VE İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI KARAR İNCELEMESİ Avukat Mehmet UÇUM * I. YARGITAY KARARI İŞ SÖZLEŞMESİ NİTELİĞİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR VE İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANI T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Yargıtay İlamı Esas No : 2004/1550

Detaylı

Türk Hukuku ile Mukayese Edildiğinde Almanya da ve Avrupa da Avukatların Reklam Yapma Hakkı

Türk Hukuku ile Mukayese Edildiğinde Almanya da ve Avrupa da Avukatların Reklam Yapma Hakkı Türk Hukuku ile Mukayese Edildiğinde Almanya da ve Avrupa da Avukatların Reklam Yapma Hakkı Prof. Dr. Christian Rumpf *1 Önsöz Türk Avukatlık Hukuku Meslek Kuralları, her şeyden evvel dominant yapısı ile,

Detaylı

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Bankacılar Dergisi, Sayı 65, 2008 Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT Türkiye Bankalar Birliği tarafından 25 Nisan 2008 tarihinde

Detaylı

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.)

(4628 S. K. m. 4) (4077 S. K. m. 6, 22) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YHGK. 24.04.2013 T. 2012/13-1229 E. 2013/577 K.) HAKEM HEYETİ KARARINI ŞİKAYET DAVASI - KARARDA KAYIP KAÇAK ADI ALTINDA ALINAN BEDELİN DAVALIYA İADESİNE KARAR VERİLDİĞİ - UYUŞMAZLIK HAKKINDA GENEL HÜKÜMLERDEKİ SÜRELERE TABİ OLARAK DAVA AÇILABİLECEĞİ

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ ARAŞTIRMA VE İÇTİHAT BİRİMİ (AR-İÇ) KARARLAR BÜLTENİ SAYI: 6 FASİKÜL: 3 HAZİRAN 2014 Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ALTINCI SAYI ÜÇÜNCÜ FASİKÜLE ÖNSÖZ 23 Eylül 2012 tarihinde bireysel

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

Local and Global. eylül2014

Local and Global. eylül2014 2 Local and Global Av.Ufuk KULA Av.Ufuk KULA, Av.Ufuk KULA Yerel Süreli Hukuk Bülteni Yeni ekonomiyle birlikte piyasaların gelişen ve değişen yapısı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu hukuki hizmetlerin kapsamı

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yargı 1753

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yargı 1753 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yargı 1753 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GÖREV, YETKİ VE YARGI YERİ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation

Detaylı

İŞÇİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK VE FESİH HAKKI

İŞÇİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK VE FESİH HAKKI İŞÇİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK VE FESİH HAKKI D o ç. D r. L e v e n t A K I N Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesi, çalışma şartlarındaki esaslı değişikliğin

Detaylı

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Dr. Otto Kaufmann Bu makale, tek bir sosyal güvenlik dalındaki reformlar ve reform eğilimleriyle sınırlıdır. Burada Almanya daki sosyal sistemin

Detaylı

Hukuk İŞÇİ SENDİKALARININ ÜYELERİ ADINA DAVA AÇMASI VE SORUMLULUĞU. Karar İncelemesi

Hukuk İŞÇİ SENDİKALARININ ÜYELERİ ADINA DAVA AÇMASI VE SORUMLULUĞU. Karar İncelemesi 66 İŞÇİ SENDİKALARININ ÜYELERİ ADINA DAVA AÇMASI VE SORUMLULUĞU Karar İncelemesi Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2010/26614 Karar No: 2010/21353 Tarihi: 01.07.2010 Karar Özeti: 2821 Sayılı Sendikalar

Detaylı

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA TAHKİM UYGULAMASI VE ETKİNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA TAHKİM UYGULAMASI VE ETKİNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER TÜRK SERMAYE PİYASASINDA TAHKİM UYGULAMASI VE ETKİNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER GİRİŞ M. Kubilay DAĞLI * Yasemin ÇAKIR * Globalleşen dünyamızda sınırların önemi gittikçe azalmaktadır. Teknolojik gelişmeler

Detaylı

TÜRK MARKA HUKUKUNDA KÖTÜ NİYETLİ MARKA TESCİLİ BAŞVURUSUNA KARŞI İTİRAZ

TÜRK MARKA HUKUKUNDA KÖTÜ NİYETLİ MARKA TESCİLİ BAŞVURUSUNA KARŞI İTİRAZ hakemli makaleler Fatih BİLGİLİ TÜRK MARKA HUKUKUNDA KÖTÜ NİYETLİ MARKA TESCİLİ BAŞVURUSUNA KARŞI İTİRAZ Fatih BİLGİLİ * A. Giriş Türk kanun koyucusu, MarKHK m. 35 f. 1 de Tescil başvurusu yapılmış markanın

Detaylı

Çeviren : Turgut CANDAN

Çeviren : Turgut CANDAN İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN EKO ELDA AVEE / YUNANİSTAN KARARI Çeviren : Turgut CANDAN Özet : Peşin vergi olarak tahsil edilen ve haksızlığı dolayısıyla geri verilmesi gereken meblağdan uzunca süre (yaklaşık

Detaylı

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NUN SATIŞ VE ESER SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NUN SATIŞ VE ESER SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NUN SATIŞ VE ESER SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mustafa SALDIRIM 19.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi 1 Ankara 8 Aralık 2012 2 GİRİŞ... 6 A.TBK NUN

Detaylı

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri K anununun Getirdikleri

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri K anununun Getirdikleri A N K A R A B A R O S U 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri K anununun Getirdikleri ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA Tel: (0.312) 416 72 00 Faks: (0.312) 309 22 37 www.ankarabarosu.org.tr

Detaylı

Almanya da Avukatların Reklam Yapma Hakkı Avukat Prof. Dr. Christian Rumpf, Stuttgart/Almanya

Almanya da Avukatların Reklam Yapma Hakkı Avukat Prof. Dr. Christian Rumpf, Stuttgart/Almanya Almanya da Avukatların Reklam Yapma Hakkı Avukat Prof. Dr. Christian Rumpf, Stuttgart/Almanya I. Önsöz Türk Avukatlık Hukuku Meslek Kuralları, özellikle reklam yasağı ve avukatın kendi web sayfasını düzenleme

Detaylı

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 7 Ekim 2012-Pazar 17:00 SORULAR SORU 1: Anayasa mahkemesine bireysel başvuru yolunun "Vergi Hukuku" alanında uygulanmasına ilişkin usul

Detaylı

SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ

SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ 1 SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ 1 Ocak 2011 Eğitim-Bir-Sen Yayınları : 48 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi Ahmet GÜNDOĞDU Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Hıdır YILDIRIM Genel

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES. Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Kasım 2011, İzmir Bu bir eğitim materyalidir ve tüm yayın hakları Prof.Dr.Muhammet

Detaylı

TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO)

TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO) TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO) İçindekiler 1. Uygulamanın Kapsamı 2. Sözleşmesel Esaslar 3. Test Yönetmelikleri 4. Sertifikasyon Yönetmelikleri 5. Takip İzlemesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR.

İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR. İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR. 1 19.03.2014 tarih ve K- 2014/789 sayılı Hakem Kararı.... 1 15.01.2014 tarih ve K-2014/111 sayılı Hakem Kararı.... 4 21.01.2014

Detaylı

DIS-TAHKİM KURALLARI 98

DIS-TAHKİM KURALLARI 98 DIS-TAHKİM KURALLARI 98 (Yürürlük tarihi: 1.7.1998) TAHKİM SÖZLEŞMESİ Alman Tahkim Kurumu (DIS), sözleşmelerinde DIS-Tahkimine atıf yapmak isteyen taraflara aşağıda yer alan tahkim sözleşmesini esas almalarını

Detaylı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı TBB Kredi Kartları Çalışma Grubu Türkiye Bankalar Birliği tarafından 18 Mart 2006 tarihinde İstanbul da

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER Prof. Dr. Baki KURU Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra İflas Hukuku Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Cem DURAK Yeditepe Üniversitesi

Detaylı