ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 22 Şubat 2015 Pazar Saat: 09:30 :... :... :... :...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 22 Şubat 2015 Pazar Saat: 09:30 :... :... :... :..."

Transkript

1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı, Reklamcılık Önlisans Programı, Lojistik Önlisans Programı, İşletme Yönetimi Önlisans Programı, İşletme Lisans Programı, Dış Ticaret Önlisans Programı, Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı, Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2.Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 22 Şubat 2015 Pazar Saat: 09:30 Soru Sayısı Sayfa No Genel Muhasebe 20 2 Grafik Tasarımı 20 5 Halkla İlişkiler 20 8 İkna ve İkna Psikolojisi İletişimde Hedef Kitle İletişime Giriş İşletme Bilimlerine Giriş Lojistiğe Giriş Programlama Temelleri Psikoloji Reklamcılığa Giriş Sosyoloji Ticari Bilgiler ve Belgeler Uluslararası Pazarlama Web Tasarımının Temelleri GENEL ÇIKLMLR 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 3.Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar. 2015PS13 7

2 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

3 Genel Muhasebe DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Genel Muhasebe testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. Kasadaki nakit para II. Demirbaşlar III. Ticari mal Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletmenin sahip olduğu varlıklar arasında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız II 4. Ticari i bara güvenilerek sadece imza karşılığında verilen krediye ne denir? ) Kefalet karşılığı kredi B) İpotek karşılığı kredi C) çık kredi D) Maddi teminat karşılığı kredi E) İh yaç kredisi C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 2.., birim maliye düşük ve çeşit sayısı fazla malların sa ldığı işletmelerde uygulanır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) ralıklı envanter yöntemi B) Dönem başı envanter yöntemi C) Dönem sonu bilançosu D) Genel geçici mizan E) Sürekli envanter yöntemi 5. İşletme TL lik cari malı TL si peşin, TL si açık hesap (kredili/veresiye), kalan kısmı ise bir ay vadeli borç senedi vererek sa n almış r (KDV dikkate alınmamış r.). Buna göre yapılacak yevmiye kaydına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Ticari Mallar Hesabı TL borçlu B) lacak Senetleri Hesabı TL borçlu C) Kasa Hesabı TL alacaklı D) Sa cılar Hesabı TL alacaklı E) Borç Senetleri Hesabı TL alacaklı 3. I. ralıklı envanter yöntemi II. Dönem başı bilançosu III. Sürekli envanter yöntemi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri cari malın kayda alınmasında kullanılan yöntemlerden değildir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 6. Bir gelirin elde edilmesi ve kaynağının idamesi için yapılan giderlerin indirilmesinden sonra kalan tutar, gelir vergisinin hangi özelliğini göstermektedir? ) Şahsi olması B) Gerçek olması C) Genel olması D) Safi olması E) Yıllık olması D) II ve III E) I, II ve III 2

4 7. şağıdakilerden hangisi basit usulde vergilendirmenin avantajlarından biri değildir? ) De er tutulmaz. B) Geçici vergi ödenmez. C) İsteyen mükellefler kayıtlarını izin almaksızın kendileri tutabilirler. D) Mükellefler muhtasar beyanname verirler. E) Vergi tevkifa yapılmaz. 11. Daha önce TL karşılık ayrılmış olan TL tutarındaki şüpheli alacağın mahkemesi sonuçlanmış ve TL tahsilat yapılarak dosya kapa lmış r. Buna göre yapılacak yevmiye kaydı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Şüpheli Ticari lacaklar Karşılığı Hesabı TL borçlu B) Şüpheli Ticari lacaklar Hesabı TL borçlu C) Olağandışı Giderler ve Zararlar Hesabı TL borçlu D) Olağandışı Giderler ve Zararlar Hesabı TL alacaklı E) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı TL alacaklı 8. I. Birinci sınıf tüccarlar II. İkinci sınıf tüccarlar III. De er tutan çi çiler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri fatura vermek zorundadırlar? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III 12. İşletme, değeri düşen stoklarına %20 oranında karşılık ayıracak r. Buna göre yapılacak kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Olağan Giderler ve Zararlar borçlu B) Olağandışı Giderler ve Zararlar borçlu C) Karşılık Giderleri borçlu D) Karşılık Giderleri alacaklı E) Olağandışı Giderler ve Zararlar alacaklı E) I, II ve III 9. şağıdaki hesaplardan hangisi daima borç kalanı verir ya da kalan vermez? ) Borç Senetleri Hesabı B) lıcılar Hesabı C) Sa cılar Hesabı D) Banka Kredileri Hesabı E) Sermaye Hesabı 13. İşletme, X Ş nin sermayesinin %22 sine denk gelen hisse senetlerini sa n almış r. Buna göre yapılacak kayı a hisse senetleri hangi hesaba kaydedilmelidir? ) Hisse Senetleri B) Hisse Senedi İhraç Primleri C) Bağlı Ortaklıklar D) Bağlı Menkul Kıymetler E) İş rakler 10. SGK işçi payı aşağıdakilerden hangisidir? ) %14 B) %1 C) %22 D) %10 E) %5 3

5 14. İşletme yeni kurulan ve sermayesi TL olan X Ş nin hisse senetlerinin %60 lık kısmına sermaye taahhüdünde bulunmuştur. Buna göre yapılması gereken kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı TL borçlu B) İş rakler Hesabı TL borçlu C) İş raklere Sermaye Taahhütleri Hesabı TL alacaklı 18. Personelden yapılan vergi kesin lerine ait kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı borçlu B) Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı alacaklı C) Personele Borçlar Hesabı alacaklı D) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesin leri Hesabı borçlu E) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesin leri Hesabı alacaklı D) Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri Hesabı TL alacaklı E) Bağlı Ortaklıklar Hesabı TL alacaklı 15. Bir işletme devralınırken ödenen ücret ile söz konusu işletmenin hesaplanan net varlıklarının (öz varlık) değeri arasındaki olumlu farklar aşağıdaki hesaplardan hangisinde takip edilir? ) Şerefiye B) Özel Maliyetler C) raş rma ve Geliş rme Giderleri D) Haklar 19. şağıdakilerden hangisi işletmenin ana faaliyetlerinden elde e ği gelirlerin izlendiği hesaplardan biridir? ) Yurt İçi Sa şlar B) Faiz Gelirleri C) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelirler ve Kârlar D) Menkul Kıymet Sa ş Kârları E) Kambiyo Kârları E) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 16. Türk Ticaret Kanunu na göre aşağıdaki taraflardan hangisi tahvil ihraç etme yetkisine sahip değildir? ) Devlet B) nonim şirketler C) Limited şirketler D) Kamu kurum ve kuruluşları E) Belediyeler 20. Sermaye şirketlerinde her yıl ortaklara dağı lacak kâr payının en az ne kadarlık kısmı II. Ter p Yedek kçe olarak ayrılır? ) 1 / 5 B) 1 / 20 C) 1 / 10 D) 3 / 5 E) 1 / İşletmenin çıkarmış olduğu tahvilleri banka aracılığı ile satması durumunda yapması gereken yevmiye kaydı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Bankalar Hesabı borçlu, Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı alacaklı B) Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı borçlu, Bankalar Hesabı alacaklı C) Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı borçlu, Çıkarılmış Tahviller Hesabı alacaklı D) Bankalar Hesabı borçlu, Çıkarılmış Tahviller Hesabı alacaklı E) Çıkarılmış Tahviller Hesabı borçlu, Bankalar Hesabı alacaklı 4

6 Grafik Tasarımı DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Grafik Tasarımı testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi dijital baskı sistemlerinde kâğıdın kalite ölçüsü olarak kullanılan ve 1 inç (2.54 cm) yüksekliğindeki sa r sayısını ifade eder? ) Piksel B) Nokta aralığı C) Nokta D) Dpi E) Lpi 5. Bir görüntüdeki bulanıklığı gidermek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? ) Yakma aracı B) Leke aracı C) Soldurma aracı D) Keskinleş rme aracı E) Bulanıklaş rma aracı 2. Seç, Bitmap, Vektör, Web, Renkler, Görünüm gibi alt bölümlerin bulunduğu panel aşağıdakilerden hangisidir? ) raç kutusu B) Menü çubuğu C) Kısayol çubuğu D) Özellikler penceresi E) Çalışma alanı 6. Elipse aracı seçiliyken daire şekli çizmek için kullanılan kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir? ) Ctrl B) Shi + lt C) Shi D) Ctrl + lt E) Esc 3. Kılavuz çizgilerinin yanlışlıkla yer değiş rmemesi için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır? ) Kılavuzları Temizle B) Kılavuzları Bi ş r C) Kılavuzları Kilitle D) Kılavuzları Göster E) Dilim Kılavuzları 7. Bir me nde kalın, italik ve al çizili gibi özellikler aşağıdakilerden hangisiyle ayarlanır? ) Yazı boyutu B) Me n yönü C) Yazı puntosu D) Yazı pi E) Sa r aralığı 4. şağıdakilerden hangisi sihirli değnek aracıyla seçilen piksellere bi şik olan piksellerin sayısını kontrol eder? ) Kenar yumuşatma B) Geçiş yumuşatma C) Canlı seçim çerçevesi D) Tolerans E) Sert 8. Çizilen şekillere plas k, ahşap ve pastel gibi efektler eklemek amacıyla kullanılan panel aşağıdakilerden hangisidir? ) Renk pale B) Renk örnekleri C) S ller D) Otoma k şekiller E) Belge kitaplığı 5

7 9. şağıdaki filtre komutlarından hangisi resimlerin ortam ışığını açmak amacıyla kullanılır? ) Bulanıklaş r B) Eğriler C) Kenarları bul D) Keskinleş r E) lfaya dönüştür 12. Düğme tasarımında kullanılan Yukarıda Grafiğini Kopyala butonu hangi amaçla kullanılır? ) Yeni düğme grafiği oluşturmak için B) Düğme üzerine dilim eklemek için C) Düğme görünümünü hazır butonlardan kopyalamak için D) Başka bir moddaki düğme görünümünü bu moda kopyalamak için E) Düğme içerisine araç kutusundan grafik eklemek için çılır bir menüye ait düğmelerin me n ve hücre renginin ayarlandığı sekme aşağıdakilerden hangisidir? ) İçerik B) Gelişmiş C) Görünüm D) Konum E) Hedef 11. Sıcak Nokta ve Dilim araçlarıyla çizilmiş nesneler hangi katmanda yer alır? ) Maske B) Katman 1 C) Katman 2 D) Web katmanı E) lt katman 14. Düğme özelliklerinden _self in işlevi aşağıdakilerden hangisidir? ) Hedef linki yeni boş bir sayfada açar. B) Hedef linki aynı sayfanın üzerine açar. C) Hedef linki web editöründe açar. D) Hedef linki o an açık sayfalarda ana sayfa varsa onun yerine açar. E) Hedef linki yeni bir tarayıcıda açar. 6

8 15. Çalışma alanındaki seçili nesnelerin kesişim bölgelerini alan komut aşağıdakilerden hangisidir? ) Topla B) Kırp C) Kesiş r D) Zımbala E) Birleş r 18. Seçili bir metnin her bir harfi üzerinde alt seçim aracıyla değişiklik yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? ) Ka laş r B) Piksel olarak oluştur C) Yol olarak oluştur D) Lorem ipsum E) Genişliği ayarla 16. şağıdakilerden hangisiyle canlandırma yapılan bir şeklin başlangıçtan bi şe kadar sembol boyutundaki değişiklikleri ayarlanır? ) Durumlar B) Taşı C) Ölçekle D) Döndür E) Opaklık 19. Web sayfalarında az yer kapladığı için oldukça yaygın olarak kullanılan animasyon forma aşağıdakilerden hangisidir? ) BMP B) GIF C) JPG D) PNG E) PSD 17. dobe Fireworks içerisinde bir şeklin renk, s l ve genişlik gibi özelliklerine ait kod karşılıkları hangi paneldedir? ) S ller B) Renk örnekleri C) CSS özellikleri D) Durumlar E) Davranışlar 20. Web sitesine ait bileşenleri Dreamweaver da düzenlemek amacıyla kullanılan panel aşağıdakilerden hangisidir? ) Varlıklar B) CSS S lleri C) Veritabanları D) Parçacıklar E) Ciltlemeler 7

9 Halkla İlişkiler DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Halkla İlişkiler testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Geri bildirimin sesle aktarımı ve aynı anda gözlemlenebilmesi aşağıdaki ile şim türlerinden hangisinde geçerlidir? ) Yüz yüze ile şim B) Teknolojik ile şim C) lgısal ile şim D) Yazılı ile şim E) Sembolik ile şim 4. Hedef kitlenin mesaja yönelik algı, düşünce ve tepkilerine ne ad verilir? ) Kaynak B) lıcı C) Geri bildirim D) İle E) Yorum 2. şağıdakilerden hangisi 1948 de kurulan merikan Halkla İlişkiler Birliğini ifade etmektedir? ) PR B) PRS C) PRS D) PR E) PRD 5. I. Sponsor, tüm yap klarına sponsor olunanın karşılık vermesini bekler. II. Sponsorluk faaliyetleri para, araç/gereç kazandırabileceği gibi hizmet olarak da geri dönebilir. III. Sponsor, verdiği destek karşılığında medyada görünmek istemez. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sponsorluğu yardımseverlik ve mesenlikten ayıran özellikler arasında yer alır? ) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 3. I. Dağı cılar II. Tedarikçiler III. Finans kuruluşları Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kuruluşun dış hedef kitlesi içerisinde yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız II 6. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler biriminin sorumluluklarından biri değildir? ) Basın bülteni yazmak ve dağıtmak B) Sponsorluk konusunda karar vermek C) Üre m hedeflerini belirlemek D) Sa ş ve ortaklar toplan sında kuruluşu temsil etmek E) Belirlenen amaçlar açısından sonuçları değerlendirmek C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 8

10 7. şağıdakilerden hangisi sergi türlerinden biri değildir? ) Sürekli sergiler B) Gezici sergiler C) Geçici sergiler D) Yıllık sergiler E) Uluslararası sergiler 10. I. Bilgiye ulaşılabilirlik II. Küresel liberalleşme III. Reklam kirliliği Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kurumsal i barın doğmasına sebep olan etkenlerdendir? ) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 8. şağıdakilerden hangisi sponsorluğun halkla ilişkiler amaçlarından biri değildir? ) Medyada reklamı yasak ürünlerin duyurulması B) Kurum kimliğinin yerleş rilmesi C) Kurumsal imajın oluşturulması D) Farkındalık ve duyuru olanağının ortaya çıkarılması E) İyi niye n oluşturulması 11. I. Haberin ya da olayın belli yönlerini ortaya çıkararak etkinlik sırasında ele alınan konuları birleş rici rol oynar. II. Konuyla ilgili ayrın lı bilgi taşır. III. Gazeteciye az zamanda kapsayıcı bilgilenme olanağı sunar. Özellikleri verilen me n aşağıdakilerden hangisidir? ) Basın dosyası B) Röportaj C) Haber mektubu D) Basın ilanı E) Basın tutanağı 9..; kuruluşun üzerinde büyük etkisi olan, iç ve dış meselelerden kaynaklanan bir tehdit veya rsa r. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Sorun B) Zorlama C) Kriz D) Tehdit E) Baskı 12. şağıdakilerden hangisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk tanımlarının ortak özelliklerinden biri değildir? ) İşletmelerin kâr elde etmek için ürün ve hizmet üretmenin ötesinde sorumlulukları vardır. B) İşletmeler, neden oldukları sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamalıdır. C) İşletmeler, sadece hissedarlarına değil, tüm paydaşlarına karşı sorumludurlar. D) İşletmeler, sadece ekonomik hedeflere odaklanmamalı, daha geniş anlamda insani değerlere önem vermelidir. E) İşletmelerin en önemli sosyal sorumluluğu hissedarlarının kârlarını ar rmak r. 9

11 13. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler süreci içerisinde yer almaz? ) Programı değerlendirme B) Süreci etkileme C) Halkla ilişkiler sorunlarını tanıma D) İşi yürütme ve bildirme E) Planlama ve programlama 17. I. Jestler II. Mimikler III. Baş, el, kol ve bacak hareketleri IV. Kılık kıyafet ve kullanılan renkler Yukarıda öne çıkan unsurları sıralanan ile şim türü hangisidir? ) Sembollerle ile şim B) İşaretlerle ile şim C) İşitsel ile şim D) Sözsüz ile şim E) Sözlü ile şim 14. Kitle ile şimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Kaynak, mesajı birden çok alıcıya ile r. B) Mesaj, birbirinden farklı gelir gruplarına ile lir. C) Yüksek düzeyde ve yoğunlukta geri bildirim ortaya çıkar. D) Kamuya yönelik tek yönlü mesaj üre lir ve var olan tüm araçlar kullanılarak dağı lır. E) Mesaj, birbirinden farklı yaş gruplarına ile lir. 18. Kriz yöne mi ile ilgili 10 al n kural aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tara ndan oluşturulmuştur? ) Hill & Knowlton B) PRS C) Cohn & Wolfe D) Ogilvy & Mather E) PRS 15. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler etkinliklerini belirli bir planda yürütmek için yapılan araş rmalardan biri değildir? ) İçerik araş rmaları B) Çevreyi izleme amaçlı araş rmalar C) Kimlik araş rmaları D) İle şim araş rmaları E) Sosyal sorumlulukla ilgili araş rmalar 19. Kurumun çok sayıdaki sosyal paydaşlarına yönelik tüm imajlarının net olarak değerlendirilmesi aşağıdakilerden hangisidir? ) Performans B) İmaj C) Kimlik D) Kültür E) İ bar 16. Bir kişi, topluluk ya da kurum tara ndan uygun yöntem teknik ve ile şim araçlarından yararlanılarak, hedef grupları bir durum ya da olay konusunda aydınlatmak veya bir tutum ya da davranışa yöneltmek amacıyla yapılan etkinliğe ne ad verilir? ) Tanıma B) Reklam C) Tanıtma D) Duyurum E) Propaganda 20. şağıdakilerden hangisi krizleri normal durumlardan ayıran özelliklerden biri değildir? ) Kuruluşun üst düzeydeki hedeflerini, ha a varlığını tehdit etmesi B) cil müdahalenin gerekli olması ve zaman baskısının mevcudiye C) İşletme üzerinde basın, medya ve kamuoyu baskısının ortadan kalkması D) Yöne ciler üzerinde gerilim yaratması E) İşletmenin imajını tehlikeye düşürmesi 10

12 İkna ve İkna Psikolojisi DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İkna ve İkna Psikolojisi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi toplumsal rollerin temel işlevlerinden biridir? ) Grup üyelerinin iş bölümü yapmasını sağlar. B) İnsanın kendini tek boyutlu olarak tanımlayabilmesini sağlar. C) Toplumun devamlılığını sağlar. D) Bireyi toplumsal alanda yalnızlaş rır. E) Bireyin mutluluğuna hizmet eder. 4. Söylenenler içinde bize yönelik bir eleş ri ya da saldırı olup olmadığını araş rmaya ilişkin dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Görünüşte dinleme B) Saldırıda dinleme C) Savunmada dinleme D) Ürkek dinleme E) Nezaketen dinleme 2. Kaynaktan çıkan mesajın alıcı tara ndan tam ve doğru olarak algılanmasını etkileyen her şey olarak tanımlanır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) gürültü B) geri besleme C) kodlama D) kaynak 5. Konuşma süreci içinde sözlerin gerekli yerlerde ve değişik biçimlerde durdurulması ya da ayrılmasına ne ad verilir? ) Etkileşimsel susma B) Psikolinguis k susma C) Davranışsal susma D) Bilişsel susma E) Geribildirim E) algıda seçicilik 3. I. lfa ve Beta II. Beta ve Omega III. lfa ve Omega IV. Gama ve Omega V. lfa ve Gama Yukarıdaki kavramlardan hangisi ya da hangileri sosyal bilimcilerin iknaya karşı koyma mücadelesinde geliş rdikleri stratejiler arasında yer alır? ) Yalnız III B) I ve V C) II ve IV D) III ve IV E) I, II ve III 6. I. Kültürel normlar II. Grup normları III. Toplumsal roller IV. İle yi çürütme kalıpları V. Sosyal statü Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sosyal normlar kapsamında yer alır? ) Yalnız IV B) II ve IV C) I, II ve III D) I, II ve V E) III, IV ve V 11

13 7. Temel mesajdan önce gönderilen ve temel mesaj hakkında bilgi veren ile lere ne ad verilir? ) Kodlama B) Kod açma C) Gürültü D) İleri bildirim E) Geri besleme 11. Her davranışın çevredeki bir uyarıcıya ya da canlıya verilen bir tepki olduğunu tespit eden ve bu duruma koşullanma adını veren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? ) Sigmund Freud B) Michael Watson C) Ivan Pavlov D) William James E) Wilhelm Wundt 8. şağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacının niteliklerinden biridir? ) Söyleyeceklerini dolaylı yollarla anlatması B) Dinleyicilere karşı saygılı olması C) Kendi üslubunu dinleyicilere dayatması D) Yap ğı işi özümsememesi E) Dinleyicilerin fikirlerini göz ardı etmesi 12. I. Tar şma ortamı hazırlama II. Eği me katkıda bulunma III. Kültürün gelişimine katkıda bulunma Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ile şimin toplumsal işlevlerindendir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 9. şağıdakilerden hangisi bir konuşmanın sonlandırılmasında yapılması gerekenlerden biri değildir? ) Konuşma uza lmamalı B) Konuşma aniden bi rilmemeli C) Dinleyicilerin zihinlerinde soru işare bırakılmamalı D) Konuşma boyunca söylenenler kısaca özetlenmeli E) Dinleyicilerden soru alınmamalı 13. İş birliğinin değil kontrolün söz konusu olduğu ve bir tara n kazanıp diğer tara n kaybe ği ilişki biçimine ne denir? ) Kandırma B) İkna C) İtaat D) Uyum E) Emir 10. şağıdakilerden hangisi ndrey e göre insanoğlunun kalıtsal olan ve kolay kolay değişmeyen duygularından biridir? ) Yaşam alanını paylaşma B) Yaşam alanına sahip çıkma C) Başkalarının yaşam alanına geçme D) Yaşam alanını genişletme E) Başkalarının yaşam alanlarıyla ça şma 12

14 14. I. İyilik II. Doğruluk III. Yineleme IV. Zamanlama V. bartma ve çarpıtma Yukarıdakilerin hangisi ya da hangileri Goebbels in belirlediği propagandanın temel kuralları arasında yer alır? ) Yalnız I B) I ve II 17. Bir organizmanın varlığını sürdürebilmek için en uygun olduğuna inandığı yöntemleri benimsemesi olgusuna denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) itaat B) uyum C) uyma D) davranış E) tutum C) II ve IV D) III ve IV E) III, IV ve V 15. I. Tekrar edilemez. II. Düzenlidir. III. Nesneldir. IV. Veriye dayanır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilimsel yöntemin genel özellikleri arasında yer alır? 18. şağıdakilerden hangisi ikna sürecindeki dinleyicilerin iknaya karşı dirençlerini kırmaya yönelik yöntemlerden biri değildir? ) Mesajlara karşı koyanların çıkarlarını saptamak B) Mesajlara karşı koyanların duygularını anlamaya çalışmak C) Mesajların ikna boyutunu ar rmak D) İle kanallarını değiş rmek E) Güven oluşturmak ) Yalnız I B) I ve III C) I, II ve IV D) II, III ve IV E) I, II ve III 16. şağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin genel özelliklerinden biri değildir? ) Karmaşıklık B) Veriye dayanma C) Nesnellik D) nali klik E) Tekrar edilebilirlik 19. Sözsüz ile şimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Sözlü ile şim, sözsüz ile şimden her durumda daha etkilidir. B) İle şimin en temel türlerinden biridir. C) Birçok durumda, duygularımızı dışa vurmamıza yardımcı olur. D) Sözlü ile şim mesajlarının yorumlanmasına dair ipuçları sağlar. E) Sözsüz ile şim simgelerini kurmadan bir ile şim sürecine girmek imkânsızdır. 13

15 20. Muzaffer Şerif in, bireylerin algıları ve davranışları üzerindeki grup etkisini kanıtlamak için yap ğı deney aşağıdakilerden hangisidir? ) Çizgi Deneyi B) Şok Deneyi C) Otokine k Deneyi D) İtaat Deneyi E) Uyum Deneyi 14

16 İletişimde Hedef Kitle DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İletişimde Hedef Kitle testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Pazarlama ile şimi sürecinde hedef kitle ile ilgili verilecek ilk karar aşağıdakilerden hangisidir? ) Hedef kitleye ile lecek mesajın niteliği B) Hangi ile şim kanalından yararlanılacağı C) Hangi tüke ci gruplarının hedefleneceği D) Geri beslemenin dikkate alınması E) Pazarlanacak ürünün fiyatlandırılması 5. z sayıda sa cı ve çok sayıda alıcıdan oluşan, piyasadaki kontrol gücünün sınırlı sayıda teşebbüsün elinde bulunduğu ve fiya lider firmanın belirlediği rekabet piyasası aşağıdakilerden hangisidir? ) Tam rekabet piyasaları B) Tekelci rekabet piyasaları C) Oligopolcü rekabet piyasaları D) Tam tekel piyasaları E) Eksik rekabet piyasaları 2. şağıdakilerden hangisi pazarlama ile şimi çalışmalarında, hedef kitlenin özelliklerini ve davranışlarını etkileyen unsurlardan biri değildir? ) şırı enformasyon yüklenmesi B) ile kompozisyonlarında değişim C) rtan çevre duyarlılığı D) Enformasyona erişimin hızı E) Örgütsel iş bölümünün tesisi 6. şağıdakilerden hangisi işletmenin rakipleriyle kurabileceği temel ilişki biçimlerinden biri değildir? ) Ça şma B) Rekabet C) Ortaklık D) Danışıklık E) Çekilme 3. şağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yöne minin aşamalarından biri değildir? ) Müşteri seçme B) Müşteri edinme C) Müşteri koruma D) Müşteri gruplandırma E) Müşteri derinleş rme 7. Örgüt tara ndan önceden belirlenen ve kurallar çerçevesinde çalışanlara yönelik gerçekleş rilen ile şime ne ad verilir? ) Yatay ile şim B) Dikey ile şim C) Resmî ile şim D) Resmî olmayan ile şim E) Çapraz ile şim 4. şağıdakilerden hangisi dağı m kanal düzeyine ilişkin karar verilirken göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden biri değildir? ) Çevresel faktörler B) Kurumsal ile şim C) Ürün özellikleri D) Pazar yapısı E) İşletmenin kendi özellikleri 8. şağıdakilerden hangisi bağımsız düzenleyici kuruluşların yetkilerinden biri değildir? ) Uyarı ve emir B) raş rma ve soruşturma C) Yap rım D) Yasama E) Görüş bildirme ve öneri 15

17 9. şağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının belirleyici özelliklerinden biri değildir? ) Örgütlü kurumsal yapılardır. B) Kâr amacı gütmezler. C) Gönüllülük esasına dayanırlar. D) Devlet kurumlarından bağımsızlardır. E) Hukuki dokunulmazlıkları vardır. 13. ilenin, hedef kitle davranışlarını etkilemesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) ile, sa n alma davranışını etkileyen bireysel faktörlerden biridir. B) ilenin büyüklüğü ile sa n alma davranışı arasında doğru oran vardır. C) ile, tüke m ih yaçlarının ve biçimlerinin öğrenilmesinde araçsal bir rol oynar. D) ile içerisindeki tüm bireyler, sa n alma sürecinde aynı tüke ci rolleri üstlenirler. E) Sa n alma sürecinde aile üyelerinin rolleri sabi r. 10. şağıdakilerden hangisi örgütlerin makro çevresi içinde yer almaz? ) Tüke ci çevre B) Sosyal ve kültürel çevre C) Doğal çevre D) Siyasi ve hukuksal çevre E) Demografik çevre 14. şağıdakilerden hangisi aile yaşam eğrisini kategorize eden unsurlardan biri değildir? ) Yaş B) Medeni durum C) Çocuk sahipliği D) Çocukların yaşı E) Evlilik yılı 11. Tüke cinin arama ve bilgi edinme için harcayacağı zaman ve maliye n azalmasını sağlayan marka işlevi aşağıdakilerden hangisidir? ) Belirteç işlevi B) Sosyal işlevi C) Zamansal işlevi D) Rekabet işlevi E) İmaj işlevi 15. lt kültürle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) lt kültüre üye olanlar toplumdaki egemen kültürün bazı inanış ve değerlerine sahip olabilirler. B) lt kültürün üyelerinin inanışları ve değerleri toplumun diğer üyelerinden farklıdır. C) Farklı gruplara olan üyelikler alt kültürleri oluşturmaktadır. D) Bireyler kendi tercih ve iradeleriyle de alt kültürlere dâhil olabilirler. E) lt kültürler egemen kültüre ait sembol, değer ve inanışları aynen kabul ederek uygularlar. 12. şağıdakilerden hangisi, grubun yapısını oluşturan unsurlardan biri değildir? ) Grubun büyüklüğü B) Grubun uyumu C) İle şim ağları D) Grup içindeki roller E) Grup içindeki statüler 16. şağıdakilerden hangisi, sosyal sınıf değişkeni temelinde yapılacak pazar bölümlendirme sürecinin aşamalarından biri değildir? ) Sosyal sını n dâhil olduğu kültür ve alt kültürlerin tanımlanması B) Sosyal sını n ürün kullanımının belirlenmesi C) Sosyal sınıf değişkenlerinin diğer değişkenlerle karşılaş rılması D) Sosyal sınıf özelliklerinin tanımlanması E) Sosyal sınıf özellikleriyle tutarlı olacak şekilde pazarlama programının geliş rilmesi 16

18 17. Çamaşır makinesi bozulduğu için arkadaşlarından kendisine marka önerisinde bulunmalarını isteyen bir kadın, sa n alma sürecinin hangi aşamasındadır? ) Sorunun belirlenmesi B) Bilgi arama C) Seçeneklerin değerlendirilmesi D) Sa n alma kararı E) Sa n alma sonrası davranışlar 19. şağıdakilerden hangisi tüke cinin mevcut şikâye ni ve mağduriye ni gideren, memnuniyet sağlamaya yönelik bir anlayışa sahip olan ancak tüke ci istek ve beklen lerini gelecek tasarımlara katma gibi bir endişe taşımayan sa ş sonrası hizmetlerin uygulanması yaklaşımıdır? ) Geleneksel Yaklaşım B) Yasal Zorunlu Yaklaşım C) Kalite Odaklı Yaklaşım D) Teknolojik Yaklaşım E) Yenilikçi Yaklaşım 18. Uzun yıllar kullanımın ardından bozulan buzdolabının yerine, yine aynı marka bir buzdolabı sa n alan bir tüke ci, hangi tür sa n alma davranışında bulunmuştur? ) Deneme sa n alımı B) Uzun dönemli bağlılık sa n alımı C) Tekrarlayan sa n alım D) İlgilenim düzeyi düşük sa n alma E) Plansız sa n alma 20. şağıdakilerden hangisi, işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uygulamadaki avantajlarından biri değildir? ) Kamuoyu tara ndan daha kolay benimsenme B) Kuruma olan bağlılığın artmasını sağlama C) Yeni finansman kaynaklarına ulaşımı kolaylaş rma D) Toplumun önemli bir parçası hâline gelme E) Yeni insan kaynaklarına ih yaç duyma 17

19 İletişime Giriş DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İletişime Giriş testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. Karmaşık ve devamlı bir süreç r. II. İkiden fazla birey arasında gerçekleşir. III. Sembolik değildir. IV. Maksatlıdır. Yukarıdakilerin hangisi ya da hangileri ile şimin özelliklerindendir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 3.., her türlü sosyoekonomik düzeyde bulunan bireylere seslenen, bazen ciddi sosyal ve siyasal haberlere bazen de magazin türü sosyete haberlerine yer veren, ulusal gazeteler de denilen gazetelerdir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Magazin gazeteleri B) Fikir gazeteleri C) Tema k gazeteler D) Spor gazeteleri E) Kitle gazeteleri D) I ve IV E) II, III ve IV 2. I. Mektuplaşma II. Kısa mesaj (SMS) III. Telefonlaşma IV. Dinleme Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yazılı ile şim dir? ) Yalnız I B) Yalnız III 4. Yöresel ölçülerde toplumu etkileme gücüne sahip, genellikle şehirlerde organize olabilen baskı grubu liderleri, topluma farklı konularda düşünce ve yorum sunan gazeteci, yazar, aydın ve entelektüel kişiler kimlerdir? ) Reklam ajansı sahipleri B) Kanaat önderleri C) Siyaset liderleri D) Psikologlar E) Medya patronları C) I ve II D) I, II ve III E) II, III ve IV 18

20 5. şağıdakilerden hangisi lobicinin örgüte sağladığı faydalardan biridir? ) Müşteri sadaka ni ar rır. B) Örgütün perakende sa şlarını ar rır. C) Örgütün sosyal kabulüne katkıda bulunur. D) Kapsamlı bir kriz yöne mi planı oluşturur. E) Koalisyonları saptar ve oluşturur. 8. I. Her mekân ve durumda rahatlıkla erişilebilir. II. Küçük, taşınılabilir ve ucuzdur. III. İşitseldir. Özellikleri verilen kitle ile şim aracı aşağıdakilerden hangisidir? ) Televizyon B) Sinema C) Radyo D) Dergi E) İnternet 6. I. ğırlıklı olarak tüke m ve eğlence odaklıdır. II. Kitle ile şim araçlarıyla yayılır. III. Demokra k değildir. IV. Kalıcı değil, değişime açık r. Özellikleri verilen kültür çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? ) Yüksek kültür B) Popüler kültür 9. Kararlaş rılan süre içerisinde hazırlanan tanı m mesajlarının hedef kitleye, çeşitli ile şim araçları aracılığıyla ile ldiği halkla ilişkiler evresi aşağıdakilerden hangisidir? ) raş rma evresi B) naliz evresi C) Planlama evresi D) Uygulama evresi E) Değerlendirme evresi C) Folk kültürü D) Kitle kültürü E) Genel kültür 7. ile şim biçimi, açıklığa ve şeffaflığa dayanır. Örgüt, hedefe bilgi ile r ve hede en aldığı bilgiyi değerlendirir. Bilgi akışı şeffaf biçimde çi yönlü gerçekleşir. Paragra a boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Bürokra k B) Manipüla f C) Oran lı D) Demokra k 10. şağıdakilerden hangisi bir basın organı bünyesinde soruşturma yapmak, karar vermek, açıklamalarda bulunmak ve hataları düzeltmekle görevlidir? ) Basın konseyi B) Ombudsman C) E k komite D) Eleş rmen E) Köşe yazarı E) Oran sız 19

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Psikoloji Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Psikoloji DİKKAT! A Bu testte 20 soru bulunmaktadır.

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM İÇİNDEKİLER Önsöz... İçindekiler... iii v Birinci Bölüm İLETİŞİM A. İLETİŞİM... 1 1. İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi... 1 2. İletişimin Özellikleri... 3 3. İletişimin Fonksiyonları... 5 4. İletişim Süreci

Detaylı

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler İLETİŞİMDE HEDEF KİTLE VİZE 1 ) İletişimin sözlü, sözsüz ve yazılı olarak sınıflandırılmasında esas alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Alıcı üzerindeki etki Grup içi konum Kullanılan kod sistemi

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Sağlık Kurumlarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 22 Şubat 2015 Pazar Saat: 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 22 Şubat 2015 Pazar Saat: 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

PSİKOLOJİ DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Psikoloji testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

PSİKOLOJİ DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Psikoloji testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. PSİKOLOJİ DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Psikoloji testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. Bu ekolü savunanların üzerinde durdukları temel soru, zihinsel

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri I

Temel Bilgi Teknolojileri I Temel Bilgi Teknolojileri I DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Bilgi Teknolojileri I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi 15

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

2011 VS 1100-1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemine

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği A B E C D E A C D D A D B E D E C A E D Adli Sosyal Hizmet C C A D E B A C E D E

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 25 Bu kitapçıkta

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek Üretim yapmak

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek Üretim yapmak GENEL MUHASEBE İŞLETME KAVRAMI Toplumun gereksinimlerini sağlayan mal ve hizmetleri üreten ekonomik birimlere işletme denir. İşletme, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak, böylece var

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Örgütsel Davranış Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Örgütsel Davranış A DİKKAT! Bu testte

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULR Ders dı : Yönetim ve Organizasyon Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yönetim ve Organizasyon DİKKT! 1. Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

İLETİŞİM. İnsan davranışlarının bir ürünüdür Dinamik bir olgudur Belirli kalıplara bağlıdır

İLETİŞİM. İnsan davranışlarının bir ürünüdür Dinamik bir olgudur Belirli kalıplara bağlıdır İLETİŞİM İLETİŞİM İki ya da daha fazla kişinin mesaj alışverişinde ve anlam paylaşımında bulunmaları işlemidir. Yazan ya da konuşan bir kişinin zihnindeki fikri diğer kişilere açıklaması ve onları ikna

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi 30 Kasım-5 Aralık (Birinci Hafta) Programlar 30 Kasım 1 Aralık 2 Aralık 3 Aralık 4 Aralık 5 Aralık

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000 1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir? a) Tutarlılık kavramı b) Özün önceliği

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com FIREWORKS (MENU OLUŞ TURMA) 1 Önce Başlat menüsü Programlar Adobe Web Premium CS3 Adobe Fireworks CS3 kısayol simgesi ile Fireworks programı açılır. 2 Fireworks programı açıldığında Karşımıza gelen Yeni

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek (bilinçli/sistemli) Üretim yapmak

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek (bilinçli/sistemli) Üretim yapmak GENEL MUHASEBE İŞLETME KAVRAMI Toplumun gereksinimlerini sağlayan mal ve hizmetleri üreten ekonomik birimlere işletme denir. İşletme, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak, böylece var

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Temel Bilgi Teknolojileri-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İletişim Ders No : 090170122 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/11

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/11 KESİN MİZANIN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİMİ 403 sıra nolu Vergi Usul Kanunu gereğince, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için "Kesin Mizan Bildirimi"nin

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ EĞİTİMLERİ

ÇAĞRI MERKEZİ EĞİTİMLERİ CC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ÇAĞRI MERKEZİ EĞİTİMLERİ Levent Mah. Ülgen Sokak 56 / 3 Levent / İstanbul www.ccegitim.com.tr ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARI İÇİN İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI PROGRAM İÇERİĞİ Müşteri Odaklı

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

A İŞLETME KPSS-AB-PS / 2008. 4. I. Girdi

A İŞLETME KPSS-AB-PS / 2008. 4. I. Girdi 1. Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmetlerin üretim ve satışına yönelik olan temel fayda yaratıcı faaliyetler arasında yer almaz? A) Yer faydası yaratma B) Şekil faydası yaratma C) Kâr faydası yaratma

Detaylı

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI SORU VE CEVAPLARI

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI SORU VE CEVAPLARI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI SORU VE CEVAPLARI 2014-2015 1 ) Güdülenme süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? İhtiyaç - Dürtü - Davranış - Güdü Güdü - Dürtü - İhtiyaç - Davranış Davranış

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri I

Araştırma Yöntem ve Teknikleri I Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Araştırma Yöntem ve Teknikleri I DİKKAT! Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Araştırma Yöntem ve Teknikleri I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

Halkla ilişkiler olgusunun temelinde iletişim vardır. Etkili bir halkla ilişkiler politikasının uygulanması büyük ölçüde ikili yönlü işleyen açık

Halkla ilişkiler olgusunun temelinde iletişim vardır. Etkili bir halkla ilişkiler politikasının uygulanması büyük ölçüde ikili yönlü işleyen açık Halkla ilişkiler olgusunun temelinde iletişim vardır. Etkili bir halkla ilişkiler politikasının uygulanması büyük ölçüde ikili yönlü işleyen açık iletişim kanallarının varlığına bağlıdır. Halkla ilişkilerde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) : İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM...

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 Bölüm 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... 13 İletişim Sürecinin Ögeleri... 13 İletişim Sürecinin İşleme Süreci... 14 Kod ve Kodlama... 14 Etkili İletişimde Kodlama ve Kod Açımlama... 15

Detaylı

3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu. İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 3.Hafta Menkul Kıymetler Grubu İKY ENVANTER BİLANÇO DERSİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdakilerden hesaplardan hangisi «Menkul Kıymetler» grubunda yer almaz? a. Bağlı Menkul Kıymetler b. Kamu

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. 21 Mar Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı. 21 Mar Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 21 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Bilanço : Gelir tablosu ve satışların maliyet tablosu Ek Mali Tablolar : - Fon akım tablosu - Nakit akım tablosu

Detaylı

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA

TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA TEMEL LOJİSTİK KAVRAMLARI ENF456 LOJİSTİK ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA Lojistik Kelimesi ulojistik (Logictics) kelime kökü itibariyle Latin dilinden Logic (mantık) ve statics (istatistik)

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumları Yönetimi-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Bu testte 20 soru bulunmaktadır.

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı