ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 22 Şubat 2015 Pazar Saat: 09:30 :... :... :... :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 22 Şubat 2015 Pazar Saat: 09:30 :... :... :... :..."

Transkript

1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı, Reklamcılık Önlisans Programı, Lojistik Önlisans Programı, İşletme Yönetimi Önlisans Programı, İşletme Lisans Programı, Dış Ticaret Önlisans Programı, Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı, Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2.Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 22 Şubat 2015 Pazar Saat: 09:30 Soru Sayısı Sayfa No Genel Muhasebe 20 2 Grafik Tasarımı 20 5 Halkla İlişkiler 20 8 İkna ve İkna Psikolojisi İletişimde Hedef Kitle İletişime Giriş İşletme Bilimlerine Giriş Lojistiğe Giriş Programlama Temelleri Psikoloji Reklamcılığa Giriş Sosyoloji Ticari Bilgiler ve Belgeler Uluslararası Pazarlama Web Tasarımının Temelleri GENEL ÇIKLMLR 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 3.Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar. 2015PS13 7

2 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

3 Genel Muhasebe DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Genel Muhasebe testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. Kasadaki nakit para II. Demirbaşlar III. Ticari mal Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletmenin sahip olduğu varlıklar arasında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız II 4. Ticari i bara güvenilerek sadece imza karşılığında verilen krediye ne denir? ) Kefalet karşılığı kredi B) İpotek karşılığı kredi C) çık kredi D) Maddi teminat karşılığı kredi E) İh yaç kredisi C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 2.., birim maliye düşük ve çeşit sayısı fazla malların sa ldığı işletmelerde uygulanır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) ralıklı envanter yöntemi B) Dönem başı envanter yöntemi C) Dönem sonu bilançosu D) Genel geçici mizan E) Sürekli envanter yöntemi 5. İşletme TL lik cari malı TL si peşin, TL si açık hesap (kredili/veresiye), kalan kısmı ise bir ay vadeli borç senedi vererek sa n almış r (KDV dikkate alınmamış r.). Buna göre yapılacak yevmiye kaydına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Ticari Mallar Hesabı TL borçlu B) lacak Senetleri Hesabı TL borçlu C) Kasa Hesabı TL alacaklı D) Sa cılar Hesabı TL alacaklı E) Borç Senetleri Hesabı TL alacaklı 3. I. ralıklı envanter yöntemi II. Dönem başı bilançosu III. Sürekli envanter yöntemi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri cari malın kayda alınmasında kullanılan yöntemlerden değildir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 6. Bir gelirin elde edilmesi ve kaynağının idamesi için yapılan giderlerin indirilmesinden sonra kalan tutar, gelir vergisinin hangi özelliğini göstermektedir? ) Şahsi olması B) Gerçek olması C) Genel olması D) Safi olması E) Yıllık olması D) II ve III E) I, II ve III 2

4 7. şağıdakilerden hangisi basit usulde vergilendirmenin avantajlarından biri değildir? ) De er tutulmaz. B) Geçici vergi ödenmez. C) İsteyen mükellefler kayıtlarını izin almaksızın kendileri tutabilirler. D) Mükellefler muhtasar beyanname verirler. E) Vergi tevkifa yapılmaz. 11. Daha önce TL karşılık ayrılmış olan TL tutarındaki şüpheli alacağın mahkemesi sonuçlanmış ve TL tahsilat yapılarak dosya kapa lmış r. Buna göre yapılacak yevmiye kaydı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Şüpheli Ticari lacaklar Karşılığı Hesabı TL borçlu B) Şüpheli Ticari lacaklar Hesabı TL borçlu C) Olağandışı Giderler ve Zararlar Hesabı TL borçlu D) Olağandışı Giderler ve Zararlar Hesabı TL alacaklı E) Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı TL alacaklı 8. I. Birinci sınıf tüccarlar II. İkinci sınıf tüccarlar III. De er tutan çi çiler Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri fatura vermek zorundadırlar? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III 12. İşletme, değeri düşen stoklarına %20 oranında karşılık ayıracak r. Buna göre yapılacak kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Olağan Giderler ve Zararlar borçlu B) Olağandışı Giderler ve Zararlar borçlu C) Karşılık Giderleri borçlu D) Karşılık Giderleri alacaklı E) Olağandışı Giderler ve Zararlar alacaklı E) I, II ve III 9. şağıdaki hesaplardan hangisi daima borç kalanı verir ya da kalan vermez? ) Borç Senetleri Hesabı B) lıcılar Hesabı C) Sa cılar Hesabı D) Banka Kredileri Hesabı E) Sermaye Hesabı 13. İşletme, X Ş nin sermayesinin %22 sine denk gelen hisse senetlerini sa n almış r. Buna göre yapılacak kayı a hisse senetleri hangi hesaba kaydedilmelidir? ) Hisse Senetleri B) Hisse Senedi İhraç Primleri C) Bağlı Ortaklıklar D) Bağlı Menkul Kıymetler E) İş rakler 10. SGK işçi payı aşağıdakilerden hangisidir? ) %14 B) %1 C) %22 D) %10 E) %5 3

5 14. İşletme yeni kurulan ve sermayesi TL olan X Ş nin hisse senetlerinin %60 lık kısmına sermaye taahhüdünde bulunmuştur. Buna göre yapılması gereken kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı TL borçlu B) İş rakler Hesabı TL borçlu C) İş raklere Sermaye Taahhütleri Hesabı TL alacaklı 18. Personelden yapılan vergi kesin lerine ait kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı borçlu B) Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı alacaklı C) Personele Borçlar Hesabı alacaklı D) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesin leri Hesabı borçlu E) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesin leri Hesabı alacaklı D) Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri Hesabı TL alacaklı E) Bağlı Ortaklıklar Hesabı TL alacaklı 15. Bir işletme devralınırken ödenen ücret ile söz konusu işletmenin hesaplanan net varlıklarının (öz varlık) değeri arasındaki olumlu farklar aşağıdaki hesaplardan hangisinde takip edilir? ) Şerefiye B) Özel Maliyetler C) raş rma ve Geliş rme Giderleri D) Haklar 19. şağıdakilerden hangisi işletmenin ana faaliyetlerinden elde e ği gelirlerin izlendiği hesaplardan biridir? ) Yurt İçi Sa şlar B) Faiz Gelirleri C) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelirler ve Kârlar D) Menkul Kıymet Sa ş Kârları E) Kambiyo Kârları E) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 16. Türk Ticaret Kanunu na göre aşağıdaki taraflardan hangisi tahvil ihraç etme yetkisine sahip değildir? ) Devlet B) nonim şirketler C) Limited şirketler D) Kamu kurum ve kuruluşları E) Belediyeler 20. Sermaye şirketlerinde her yıl ortaklara dağı lacak kâr payının en az ne kadarlık kısmı II. Ter p Yedek kçe olarak ayrılır? ) 1 / 5 B) 1 / 20 C) 1 / 10 D) 3 / 5 E) 1 / İşletmenin çıkarmış olduğu tahvilleri banka aracılığı ile satması durumunda yapması gereken yevmiye kaydı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Bankalar Hesabı borçlu, Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı alacaklı B) Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı borçlu, Bankalar Hesabı alacaklı C) Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı borçlu, Çıkarılmış Tahviller Hesabı alacaklı D) Bankalar Hesabı borçlu, Çıkarılmış Tahviller Hesabı alacaklı E) Çıkarılmış Tahviller Hesabı borçlu, Bankalar Hesabı alacaklı 4

6 Grafik Tasarımı DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Grafik Tasarımı testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi dijital baskı sistemlerinde kâğıdın kalite ölçüsü olarak kullanılan ve 1 inç (2.54 cm) yüksekliğindeki sa r sayısını ifade eder? ) Piksel B) Nokta aralığı C) Nokta D) Dpi E) Lpi 5. Bir görüntüdeki bulanıklığı gidermek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? ) Yakma aracı B) Leke aracı C) Soldurma aracı D) Keskinleş rme aracı E) Bulanıklaş rma aracı 2. Seç, Bitmap, Vektör, Web, Renkler, Görünüm gibi alt bölümlerin bulunduğu panel aşağıdakilerden hangisidir? ) raç kutusu B) Menü çubuğu C) Kısayol çubuğu D) Özellikler penceresi E) Çalışma alanı 6. Elipse aracı seçiliyken daire şekli çizmek için kullanılan kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir? ) Ctrl B) Shi + lt C) Shi D) Ctrl + lt E) Esc 3. Kılavuz çizgilerinin yanlışlıkla yer değiş rmemesi için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır? ) Kılavuzları Temizle B) Kılavuzları Bi ş r C) Kılavuzları Kilitle D) Kılavuzları Göster E) Dilim Kılavuzları 7. Bir me nde kalın, italik ve al çizili gibi özellikler aşağıdakilerden hangisiyle ayarlanır? ) Yazı boyutu B) Me n yönü C) Yazı puntosu D) Yazı pi E) Sa r aralığı 4. şağıdakilerden hangisi sihirli değnek aracıyla seçilen piksellere bi şik olan piksellerin sayısını kontrol eder? ) Kenar yumuşatma B) Geçiş yumuşatma C) Canlı seçim çerçevesi D) Tolerans E) Sert 8. Çizilen şekillere plas k, ahşap ve pastel gibi efektler eklemek amacıyla kullanılan panel aşağıdakilerden hangisidir? ) Renk pale B) Renk örnekleri C) S ller D) Otoma k şekiller E) Belge kitaplığı 5

7 9. şağıdaki filtre komutlarından hangisi resimlerin ortam ışığını açmak amacıyla kullanılır? ) Bulanıklaş r B) Eğriler C) Kenarları bul D) Keskinleş r E) lfaya dönüştür 12. Düğme tasarımında kullanılan Yukarıda Grafiğini Kopyala butonu hangi amaçla kullanılır? ) Yeni düğme grafiği oluşturmak için B) Düğme üzerine dilim eklemek için C) Düğme görünümünü hazır butonlardan kopyalamak için D) Başka bir moddaki düğme görünümünü bu moda kopyalamak için E) Düğme içerisine araç kutusundan grafik eklemek için çılır bir menüye ait düğmelerin me n ve hücre renginin ayarlandığı sekme aşağıdakilerden hangisidir? ) İçerik B) Gelişmiş C) Görünüm D) Konum E) Hedef 11. Sıcak Nokta ve Dilim araçlarıyla çizilmiş nesneler hangi katmanda yer alır? ) Maske B) Katman 1 C) Katman 2 D) Web katmanı E) lt katman 14. Düğme özelliklerinden _self in işlevi aşağıdakilerden hangisidir? ) Hedef linki yeni boş bir sayfada açar. B) Hedef linki aynı sayfanın üzerine açar. C) Hedef linki web editöründe açar. D) Hedef linki o an açık sayfalarda ana sayfa varsa onun yerine açar. E) Hedef linki yeni bir tarayıcıda açar. 6

8 15. Çalışma alanındaki seçili nesnelerin kesişim bölgelerini alan komut aşağıdakilerden hangisidir? ) Topla B) Kırp C) Kesiş r D) Zımbala E) Birleş r 18. Seçili bir metnin her bir harfi üzerinde alt seçim aracıyla değişiklik yapmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? ) Ka laş r B) Piksel olarak oluştur C) Yol olarak oluştur D) Lorem ipsum E) Genişliği ayarla 16. şağıdakilerden hangisiyle canlandırma yapılan bir şeklin başlangıçtan bi şe kadar sembol boyutundaki değişiklikleri ayarlanır? ) Durumlar B) Taşı C) Ölçekle D) Döndür E) Opaklık 19. Web sayfalarında az yer kapladığı için oldukça yaygın olarak kullanılan animasyon forma aşağıdakilerden hangisidir? ) BMP B) GIF C) JPG D) PNG E) PSD 17. dobe Fireworks içerisinde bir şeklin renk, s l ve genişlik gibi özelliklerine ait kod karşılıkları hangi paneldedir? ) S ller B) Renk örnekleri C) CSS özellikleri D) Durumlar E) Davranışlar 20. Web sitesine ait bileşenleri Dreamweaver da düzenlemek amacıyla kullanılan panel aşağıdakilerden hangisidir? ) Varlıklar B) CSS S lleri C) Veritabanları D) Parçacıklar E) Ciltlemeler 7

9 Halkla İlişkiler DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Halkla İlişkiler testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Geri bildirimin sesle aktarımı ve aynı anda gözlemlenebilmesi aşağıdaki ile şim türlerinden hangisinde geçerlidir? ) Yüz yüze ile şim B) Teknolojik ile şim C) lgısal ile şim D) Yazılı ile şim E) Sembolik ile şim 4. Hedef kitlenin mesaja yönelik algı, düşünce ve tepkilerine ne ad verilir? ) Kaynak B) lıcı C) Geri bildirim D) İle E) Yorum 2. şağıdakilerden hangisi 1948 de kurulan merikan Halkla İlişkiler Birliğini ifade etmektedir? ) PR B) PRS C) PRS D) PR E) PRD 5. I. Sponsor, tüm yap klarına sponsor olunanın karşılık vermesini bekler. II. Sponsorluk faaliyetleri para, araç/gereç kazandırabileceği gibi hizmet olarak da geri dönebilir. III. Sponsor, verdiği destek karşılığında medyada görünmek istemez. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sponsorluğu yardımseverlik ve mesenlikten ayıran özellikler arasında yer alır? ) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 3. I. Dağı cılar II. Tedarikçiler III. Finans kuruluşları Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kuruluşun dış hedef kitlesi içerisinde yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız II 6. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler biriminin sorumluluklarından biri değildir? ) Basın bülteni yazmak ve dağıtmak B) Sponsorluk konusunda karar vermek C) Üre m hedeflerini belirlemek D) Sa ş ve ortaklar toplan sında kuruluşu temsil etmek E) Belirlenen amaçlar açısından sonuçları değerlendirmek C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 8

10 7. şağıdakilerden hangisi sergi türlerinden biri değildir? ) Sürekli sergiler B) Gezici sergiler C) Geçici sergiler D) Yıllık sergiler E) Uluslararası sergiler 10. I. Bilgiye ulaşılabilirlik II. Küresel liberalleşme III. Reklam kirliliği Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kurumsal i barın doğmasına sebep olan etkenlerdendir? ) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 8. şağıdakilerden hangisi sponsorluğun halkla ilişkiler amaçlarından biri değildir? ) Medyada reklamı yasak ürünlerin duyurulması B) Kurum kimliğinin yerleş rilmesi C) Kurumsal imajın oluşturulması D) Farkındalık ve duyuru olanağının ortaya çıkarılması E) İyi niye n oluşturulması 11. I. Haberin ya da olayın belli yönlerini ortaya çıkararak etkinlik sırasında ele alınan konuları birleş rici rol oynar. II. Konuyla ilgili ayrın lı bilgi taşır. III. Gazeteciye az zamanda kapsayıcı bilgilenme olanağı sunar. Özellikleri verilen me n aşağıdakilerden hangisidir? ) Basın dosyası B) Röportaj C) Haber mektubu D) Basın ilanı E) Basın tutanağı 9..; kuruluşun üzerinde büyük etkisi olan, iç ve dış meselelerden kaynaklanan bir tehdit veya rsa r. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Sorun B) Zorlama C) Kriz D) Tehdit E) Baskı 12. şağıdakilerden hangisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk tanımlarının ortak özelliklerinden biri değildir? ) İşletmelerin kâr elde etmek için ürün ve hizmet üretmenin ötesinde sorumlulukları vardır. B) İşletmeler, neden oldukları sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamalıdır. C) İşletmeler, sadece hissedarlarına değil, tüm paydaşlarına karşı sorumludurlar. D) İşletmeler, sadece ekonomik hedeflere odaklanmamalı, daha geniş anlamda insani değerlere önem vermelidir. E) İşletmelerin en önemli sosyal sorumluluğu hissedarlarının kârlarını ar rmak r. 9

11 13. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler süreci içerisinde yer almaz? ) Programı değerlendirme B) Süreci etkileme C) Halkla ilişkiler sorunlarını tanıma D) İşi yürütme ve bildirme E) Planlama ve programlama 17. I. Jestler II. Mimikler III. Baş, el, kol ve bacak hareketleri IV. Kılık kıyafet ve kullanılan renkler Yukarıda öne çıkan unsurları sıralanan ile şim türü hangisidir? ) Sembollerle ile şim B) İşaretlerle ile şim C) İşitsel ile şim D) Sözsüz ile şim E) Sözlü ile şim 14. Kitle ile şimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Kaynak, mesajı birden çok alıcıya ile r. B) Mesaj, birbirinden farklı gelir gruplarına ile lir. C) Yüksek düzeyde ve yoğunlukta geri bildirim ortaya çıkar. D) Kamuya yönelik tek yönlü mesaj üre lir ve var olan tüm araçlar kullanılarak dağı lır. E) Mesaj, birbirinden farklı yaş gruplarına ile lir. 18. Kriz yöne mi ile ilgili 10 al n kural aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tara ndan oluşturulmuştur? ) Hill & Knowlton B) PRS C) Cohn & Wolfe D) Ogilvy & Mather E) PRS 15. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler etkinliklerini belirli bir planda yürütmek için yapılan araş rmalardan biri değildir? ) İçerik araş rmaları B) Çevreyi izleme amaçlı araş rmalar C) Kimlik araş rmaları D) İle şim araş rmaları E) Sosyal sorumlulukla ilgili araş rmalar 19. Kurumun çok sayıdaki sosyal paydaşlarına yönelik tüm imajlarının net olarak değerlendirilmesi aşağıdakilerden hangisidir? ) Performans B) İmaj C) Kimlik D) Kültür E) İ bar 16. Bir kişi, topluluk ya da kurum tara ndan uygun yöntem teknik ve ile şim araçlarından yararlanılarak, hedef grupları bir durum ya da olay konusunda aydınlatmak veya bir tutum ya da davranışa yöneltmek amacıyla yapılan etkinliğe ne ad verilir? ) Tanıma B) Reklam C) Tanıtma D) Duyurum E) Propaganda 20. şağıdakilerden hangisi krizleri normal durumlardan ayıran özelliklerden biri değildir? ) Kuruluşun üst düzeydeki hedeflerini, ha a varlığını tehdit etmesi B) cil müdahalenin gerekli olması ve zaman baskısının mevcudiye C) İşletme üzerinde basın, medya ve kamuoyu baskısının ortadan kalkması D) Yöne ciler üzerinde gerilim yaratması E) İşletmenin imajını tehlikeye düşürmesi 10

12 İkna ve İkna Psikolojisi DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İkna ve İkna Psikolojisi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi toplumsal rollerin temel işlevlerinden biridir? ) Grup üyelerinin iş bölümü yapmasını sağlar. B) İnsanın kendini tek boyutlu olarak tanımlayabilmesini sağlar. C) Toplumun devamlılığını sağlar. D) Bireyi toplumsal alanda yalnızlaş rır. E) Bireyin mutluluğuna hizmet eder. 4. Söylenenler içinde bize yönelik bir eleş ri ya da saldırı olup olmadığını araş rmaya ilişkin dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Görünüşte dinleme B) Saldırıda dinleme C) Savunmada dinleme D) Ürkek dinleme E) Nezaketen dinleme 2. Kaynaktan çıkan mesajın alıcı tara ndan tam ve doğru olarak algılanmasını etkileyen her şey olarak tanımlanır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) gürültü B) geri besleme C) kodlama D) kaynak 5. Konuşma süreci içinde sözlerin gerekli yerlerde ve değişik biçimlerde durdurulması ya da ayrılmasına ne ad verilir? ) Etkileşimsel susma B) Psikolinguis k susma C) Davranışsal susma D) Bilişsel susma E) Geribildirim E) algıda seçicilik 3. I. lfa ve Beta II. Beta ve Omega III. lfa ve Omega IV. Gama ve Omega V. lfa ve Gama Yukarıdaki kavramlardan hangisi ya da hangileri sosyal bilimcilerin iknaya karşı koyma mücadelesinde geliş rdikleri stratejiler arasında yer alır? ) Yalnız III B) I ve V C) II ve IV D) III ve IV E) I, II ve III 6. I. Kültürel normlar II. Grup normları III. Toplumsal roller IV. İle yi çürütme kalıpları V. Sosyal statü Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sosyal normlar kapsamında yer alır? ) Yalnız IV B) II ve IV C) I, II ve III D) I, II ve V E) III, IV ve V 11

13 7. Temel mesajdan önce gönderilen ve temel mesaj hakkında bilgi veren ile lere ne ad verilir? ) Kodlama B) Kod açma C) Gürültü D) İleri bildirim E) Geri besleme 11. Her davranışın çevredeki bir uyarıcıya ya da canlıya verilen bir tepki olduğunu tespit eden ve bu duruma koşullanma adını veren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? ) Sigmund Freud B) Michael Watson C) Ivan Pavlov D) William James E) Wilhelm Wundt 8. şağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacının niteliklerinden biridir? ) Söyleyeceklerini dolaylı yollarla anlatması B) Dinleyicilere karşı saygılı olması C) Kendi üslubunu dinleyicilere dayatması D) Yap ğı işi özümsememesi E) Dinleyicilerin fikirlerini göz ardı etmesi 12. I. Tar şma ortamı hazırlama II. Eği me katkıda bulunma III. Kültürün gelişimine katkıda bulunma Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ile şimin toplumsal işlevlerindendir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 9. şağıdakilerden hangisi bir konuşmanın sonlandırılmasında yapılması gerekenlerden biri değildir? ) Konuşma uza lmamalı B) Konuşma aniden bi rilmemeli C) Dinleyicilerin zihinlerinde soru işare bırakılmamalı D) Konuşma boyunca söylenenler kısaca özetlenmeli E) Dinleyicilerden soru alınmamalı 13. İş birliğinin değil kontrolün söz konusu olduğu ve bir tara n kazanıp diğer tara n kaybe ği ilişki biçimine ne denir? ) Kandırma B) İkna C) İtaat D) Uyum E) Emir 10. şağıdakilerden hangisi ndrey e göre insanoğlunun kalıtsal olan ve kolay kolay değişmeyen duygularından biridir? ) Yaşam alanını paylaşma B) Yaşam alanına sahip çıkma C) Başkalarının yaşam alanına geçme D) Yaşam alanını genişletme E) Başkalarının yaşam alanlarıyla ça şma 12

14 14. I. İyilik II. Doğruluk III. Yineleme IV. Zamanlama V. bartma ve çarpıtma Yukarıdakilerin hangisi ya da hangileri Goebbels in belirlediği propagandanın temel kuralları arasında yer alır? ) Yalnız I B) I ve II 17. Bir organizmanın varlığını sürdürebilmek için en uygun olduğuna inandığı yöntemleri benimsemesi olgusuna denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) itaat B) uyum C) uyma D) davranış E) tutum C) II ve IV D) III ve IV E) III, IV ve V 15. I. Tekrar edilemez. II. Düzenlidir. III. Nesneldir. IV. Veriye dayanır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilimsel yöntemin genel özellikleri arasında yer alır? 18. şağıdakilerden hangisi ikna sürecindeki dinleyicilerin iknaya karşı dirençlerini kırmaya yönelik yöntemlerden biri değildir? ) Mesajlara karşı koyanların çıkarlarını saptamak B) Mesajlara karşı koyanların duygularını anlamaya çalışmak C) Mesajların ikna boyutunu ar rmak D) İle kanallarını değiş rmek E) Güven oluşturmak ) Yalnız I B) I ve III C) I, II ve IV D) II, III ve IV E) I, II ve III 16. şağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin genel özelliklerinden biri değildir? ) Karmaşıklık B) Veriye dayanma C) Nesnellik D) nali klik E) Tekrar edilebilirlik 19. Sözsüz ile şimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Sözlü ile şim, sözsüz ile şimden her durumda daha etkilidir. B) İle şimin en temel türlerinden biridir. C) Birçok durumda, duygularımızı dışa vurmamıza yardımcı olur. D) Sözlü ile şim mesajlarının yorumlanmasına dair ipuçları sağlar. E) Sözsüz ile şim simgelerini kurmadan bir ile şim sürecine girmek imkânsızdır. 13

15 20. Muzaffer Şerif in, bireylerin algıları ve davranışları üzerindeki grup etkisini kanıtlamak için yap ğı deney aşağıdakilerden hangisidir? ) Çizgi Deneyi B) Şok Deneyi C) Otokine k Deneyi D) İtaat Deneyi E) Uyum Deneyi 14

16 İletişimde Hedef Kitle DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İletişimde Hedef Kitle testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Pazarlama ile şimi sürecinde hedef kitle ile ilgili verilecek ilk karar aşağıdakilerden hangisidir? ) Hedef kitleye ile lecek mesajın niteliği B) Hangi ile şim kanalından yararlanılacağı C) Hangi tüke ci gruplarının hedefleneceği D) Geri beslemenin dikkate alınması E) Pazarlanacak ürünün fiyatlandırılması 5. z sayıda sa cı ve çok sayıda alıcıdan oluşan, piyasadaki kontrol gücünün sınırlı sayıda teşebbüsün elinde bulunduğu ve fiya lider firmanın belirlediği rekabet piyasası aşağıdakilerden hangisidir? ) Tam rekabet piyasaları B) Tekelci rekabet piyasaları C) Oligopolcü rekabet piyasaları D) Tam tekel piyasaları E) Eksik rekabet piyasaları 2. şağıdakilerden hangisi pazarlama ile şimi çalışmalarında, hedef kitlenin özelliklerini ve davranışlarını etkileyen unsurlardan biri değildir? ) şırı enformasyon yüklenmesi B) ile kompozisyonlarında değişim C) rtan çevre duyarlılığı D) Enformasyona erişimin hızı E) Örgütsel iş bölümünün tesisi 6. şağıdakilerden hangisi işletmenin rakipleriyle kurabileceği temel ilişki biçimlerinden biri değildir? ) Ça şma B) Rekabet C) Ortaklık D) Danışıklık E) Çekilme 3. şağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yöne minin aşamalarından biri değildir? ) Müşteri seçme B) Müşteri edinme C) Müşteri koruma D) Müşteri gruplandırma E) Müşteri derinleş rme 7. Örgüt tara ndan önceden belirlenen ve kurallar çerçevesinde çalışanlara yönelik gerçekleş rilen ile şime ne ad verilir? ) Yatay ile şim B) Dikey ile şim C) Resmî ile şim D) Resmî olmayan ile şim E) Çapraz ile şim 4. şağıdakilerden hangisi dağı m kanal düzeyine ilişkin karar verilirken göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden biri değildir? ) Çevresel faktörler B) Kurumsal ile şim C) Ürün özellikleri D) Pazar yapısı E) İşletmenin kendi özellikleri 8. şağıdakilerden hangisi bağımsız düzenleyici kuruluşların yetkilerinden biri değildir? ) Uyarı ve emir B) raş rma ve soruşturma C) Yap rım D) Yasama E) Görüş bildirme ve öneri 15

17 9. şağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının belirleyici özelliklerinden biri değildir? ) Örgütlü kurumsal yapılardır. B) Kâr amacı gütmezler. C) Gönüllülük esasına dayanırlar. D) Devlet kurumlarından bağımsızlardır. E) Hukuki dokunulmazlıkları vardır. 13. ilenin, hedef kitle davranışlarını etkilemesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) ile, sa n alma davranışını etkileyen bireysel faktörlerden biridir. B) ilenin büyüklüğü ile sa n alma davranışı arasında doğru oran vardır. C) ile, tüke m ih yaçlarının ve biçimlerinin öğrenilmesinde araçsal bir rol oynar. D) ile içerisindeki tüm bireyler, sa n alma sürecinde aynı tüke ci rolleri üstlenirler. E) Sa n alma sürecinde aile üyelerinin rolleri sabi r. 10. şağıdakilerden hangisi örgütlerin makro çevresi içinde yer almaz? ) Tüke ci çevre B) Sosyal ve kültürel çevre C) Doğal çevre D) Siyasi ve hukuksal çevre E) Demografik çevre 14. şağıdakilerden hangisi aile yaşam eğrisini kategorize eden unsurlardan biri değildir? ) Yaş B) Medeni durum C) Çocuk sahipliği D) Çocukların yaşı E) Evlilik yılı 11. Tüke cinin arama ve bilgi edinme için harcayacağı zaman ve maliye n azalmasını sağlayan marka işlevi aşağıdakilerden hangisidir? ) Belirteç işlevi B) Sosyal işlevi C) Zamansal işlevi D) Rekabet işlevi E) İmaj işlevi 15. lt kültürle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) lt kültüre üye olanlar toplumdaki egemen kültürün bazı inanış ve değerlerine sahip olabilirler. B) lt kültürün üyelerinin inanışları ve değerleri toplumun diğer üyelerinden farklıdır. C) Farklı gruplara olan üyelikler alt kültürleri oluşturmaktadır. D) Bireyler kendi tercih ve iradeleriyle de alt kültürlere dâhil olabilirler. E) lt kültürler egemen kültüre ait sembol, değer ve inanışları aynen kabul ederek uygularlar. 12. şağıdakilerden hangisi, grubun yapısını oluşturan unsurlardan biri değildir? ) Grubun büyüklüğü B) Grubun uyumu C) İle şim ağları D) Grup içindeki roller E) Grup içindeki statüler 16. şağıdakilerden hangisi, sosyal sınıf değişkeni temelinde yapılacak pazar bölümlendirme sürecinin aşamalarından biri değildir? ) Sosyal sını n dâhil olduğu kültür ve alt kültürlerin tanımlanması B) Sosyal sını n ürün kullanımının belirlenmesi C) Sosyal sınıf değişkenlerinin diğer değişkenlerle karşılaş rılması D) Sosyal sınıf özelliklerinin tanımlanması E) Sosyal sınıf özellikleriyle tutarlı olacak şekilde pazarlama programının geliş rilmesi 16

18 17. Çamaşır makinesi bozulduğu için arkadaşlarından kendisine marka önerisinde bulunmalarını isteyen bir kadın, sa n alma sürecinin hangi aşamasındadır? ) Sorunun belirlenmesi B) Bilgi arama C) Seçeneklerin değerlendirilmesi D) Sa n alma kararı E) Sa n alma sonrası davranışlar 19. şağıdakilerden hangisi tüke cinin mevcut şikâye ni ve mağduriye ni gideren, memnuniyet sağlamaya yönelik bir anlayışa sahip olan ancak tüke ci istek ve beklen lerini gelecek tasarımlara katma gibi bir endişe taşımayan sa ş sonrası hizmetlerin uygulanması yaklaşımıdır? ) Geleneksel Yaklaşım B) Yasal Zorunlu Yaklaşım C) Kalite Odaklı Yaklaşım D) Teknolojik Yaklaşım E) Yenilikçi Yaklaşım 18. Uzun yıllar kullanımın ardından bozulan buzdolabının yerine, yine aynı marka bir buzdolabı sa n alan bir tüke ci, hangi tür sa n alma davranışında bulunmuştur? ) Deneme sa n alımı B) Uzun dönemli bağlılık sa n alımı C) Tekrarlayan sa n alım D) İlgilenim düzeyi düşük sa n alma E) Plansız sa n alma 20. şağıdakilerden hangisi, işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uygulamadaki avantajlarından biri değildir? ) Kamuoyu tara ndan daha kolay benimsenme B) Kuruma olan bağlılığın artmasını sağlama C) Yeni finansman kaynaklarına ulaşımı kolaylaş rma D) Toplumun önemli bir parçası hâline gelme E) Yeni insan kaynaklarına ih yaç duyma 17

19 İletişime Giriş DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İletişime Giriş testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. Karmaşık ve devamlı bir süreç r. II. İkiden fazla birey arasında gerçekleşir. III. Sembolik değildir. IV. Maksatlıdır. Yukarıdakilerin hangisi ya da hangileri ile şimin özelliklerindendir? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 3.., her türlü sosyoekonomik düzeyde bulunan bireylere seslenen, bazen ciddi sosyal ve siyasal haberlere bazen de magazin türü sosyete haberlerine yer veren, ulusal gazeteler de denilen gazetelerdir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Magazin gazeteleri B) Fikir gazeteleri C) Tema k gazeteler D) Spor gazeteleri E) Kitle gazeteleri D) I ve IV E) II, III ve IV 2. I. Mektuplaşma II. Kısa mesaj (SMS) III. Telefonlaşma IV. Dinleme Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yazılı ile şim dir? ) Yalnız I B) Yalnız III 4. Yöresel ölçülerde toplumu etkileme gücüne sahip, genellikle şehirlerde organize olabilen baskı grubu liderleri, topluma farklı konularda düşünce ve yorum sunan gazeteci, yazar, aydın ve entelektüel kişiler kimlerdir? ) Reklam ajansı sahipleri B) Kanaat önderleri C) Siyaset liderleri D) Psikologlar E) Medya patronları C) I ve II D) I, II ve III E) II, III ve IV 18

20 5. şağıdakilerden hangisi lobicinin örgüte sağladığı faydalardan biridir? ) Müşteri sadaka ni ar rır. B) Örgütün perakende sa şlarını ar rır. C) Örgütün sosyal kabulüne katkıda bulunur. D) Kapsamlı bir kriz yöne mi planı oluşturur. E) Koalisyonları saptar ve oluşturur. 8. I. Her mekân ve durumda rahatlıkla erişilebilir. II. Küçük, taşınılabilir ve ucuzdur. III. İşitseldir. Özellikleri verilen kitle ile şim aracı aşağıdakilerden hangisidir? ) Televizyon B) Sinema C) Radyo D) Dergi E) İnternet 6. I. ğırlıklı olarak tüke m ve eğlence odaklıdır. II. Kitle ile şim araçlarıyla yayılır. III. Demokra k değildir. IV. Kalıcı değil, değişime açık r. Özellikleri verilen kültür çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? ) Yüksek kültür B) Popüler kültür 9. Kararlaş rılan süre içerisinde hazırlanan tanı m mesajlarının hedef kitleye, çeşitli ile şim araçları aracılığıyla ile ldiği halkla ilişkiler evresi aşağıdakilerden hangisidir? ) raş rma evresi B) naliz evresi C) Planlama evresi D) Uygulama evresi E) Değerlendirme evresi C) Folk kültürü D) Kitle kültürü E) Genel kültür 7. ile şim biçimi, açıklığa ve şeffaflığa dayanır. Örgüt, hedefe bilgi ile r ve hede en aldığı bilgiyi değerlendirir. Bilgi akışı şeffaf biçimde çi yönlü gerçekleşir. Paragra a boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Bürokra k B) Manipüla f C) Oran lı D) Demokra k 10. şağıdakilerden hangisi bir basın organı bünyesinde soruşturma yapmak, karar vermek, açıklamalarda bulunmak ve hataları düzeltmekle görevlidir? ) Basın konseyi B) Ombudsman C) E k komite D) Eleş rmen E) Köşe yazarı E) Oran sız 19

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Reklamcılık

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Reklamcılık Önlisans Programı, Lojistik Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YRIYIL SONU SINVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2014 Pazar, Saat: 09. 30 III. OTURUM ADI SOYADI :.. T.C. KİMLİK NO. SALON NO. SIRA NO. :. :.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA 2012ORT12-1 2012ORT12-1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ORTK 1-1 FİNL SINVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR NO. :.. :. :. :. 1.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 1 Haziran 2014 Pazar, Saat: 14. 00 IV. OTURUM

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 1 Haziran 2014 Pazar, Saat: 14. 00 IV. OTURUM TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2013PÖ22-1 2013PÖ22-1 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO. SALON NO. SIRA NO. 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR 2013PÖ12-1 2013PÖ12-1 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyal Hizmetler

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Lojistik Önlisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A. AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 11 Ocak 2014 Cumartesi, Saat: 14. 00 II.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A. AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 11 Ocak 2014 Cumartesi, Saat: 14. 00 II. 2013CÖ12-1 2013CÖ12-1 1. Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Bankacılık

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 109 e-sertifika Programları / 23 Mayıs 2010 ahar Dönemi - Pazar 14.30 YÖNETİM VE ORGNİZSYON-TEMİZLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ TEST GRUUNUZ CEVP

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 10.00

Detaylı

A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik

A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla kurulan ekonomik bütünleşmeyi gerçekleştirdikten

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVI 2013HLT23-2 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ UZKTN EĞİTİM UYGULM VE RŞTIRM MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSNS TMMLM PROGRMI BÜTÜNLEME SINVI 27 Temmuz 2013, Cumartesi, Saat:14. 00 II. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM 2010 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ

Detaylı

APEE. INNOVACREAWORK AVRUPA REHBERI Ýþ Rehberi: içerik, yapý ve örnek çalýþma. Hayatboyu Öðrenme Programý

APEE. INNOVACREAWORK AVRUPA REHBERI Ýþ Rehberi: içerik, yapý ve örnek çalýþma. Hayatboyu Öðrenme Programý INNOVACREAWORK AVRUPA REHBERI Ýþ Rehberi: içerik, yapý ve örnek çalýþma. Hayatboyu Öðrenme Programý Leonardo Transfer of Innovation Project "Enterprise as innovation to create new work places at time of

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD),

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE MESLEK ETİĞİ Doç. Dr. Hatice Nur ERKIZAN Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serdar KARAKAYA Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Radyo-TV

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı