T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu"

Transkript

1 T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu Sürüm no. 1.1 Tekirdağ, Nisan 2009

2 Đçindekiler SUNUŞ... 4 I- GENEL BİLGİLER... 6 A. MĐSYON VE VĐZYON... 7 B. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 8 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Đnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi D- DĐĞER HUSUSLAR II- AMAÇ VE HEDEFLER A. ĐDARENĐN AMAÇ VE HEDEFLERĐ B. TEMEL POLĐTĐKALAR VE ÖNCELĐKLER C. DĐĞER HUSUSLAR III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALĐ BĐLGĐLER Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B- PERFORMANS BĐLGĐLERĐ Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- ÜSTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR C- DEĞERLENDĐRME V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL DEĞERLENDİRME VE STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİ FAALİYET RAPORU ÇIKTI LİSTESİ

3 Tablo listesi TABLO 1. EĞİTİM ALANLARI VE DERSLİKLER TABLO 2. ÖĞRENCİ YURTLARI TABLO 3. TOPLANTI VE KONFERANS SALONLARI TABLO 4 AKADEMİK PERSONEL HİZMET ALANLARI TABLO 5 İDARİ PERSONEL HİZMET ALANLARI TABLO 6 HASTANE ALANLARI TABLO 7 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİ* TABLO 8 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SENATOSU* TABLO 9 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU* TABLO 10. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ BİRİMLERİ* TABLO 11. DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR* TABLO 12. AKADEMİK PERSONEL TABLO 13. YABANCI UYRUKLU AKADEMİK PERSONEL TABLO 14. DİĞER ÜNİVERSİTELERDE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL TABLO 15. BAŞKA ÜNİVERSİTELERDEN ÜNİVERSİTEMİZDE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL TABLO 16. SÖZLEŞMELİ AKADEMİK PERSONEL SAYISI TABLO 17. AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI TABLO 18. İDARİ PERSONEL (KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE) TABLO 19. İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU TABLO 20. İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRESİ TABLO 21. İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI TABLO 22. İŞÇİLER (ÇALIŞTIKLARI POZİSYONLARA GÖRE) TABLO 23. SÜREKLİ İŞÇİLERİN HİZMET SÜRESİ TABLO 24. SÜREKLİ İŞÇİLERİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI TABLO 25. ÖĞRENCİ SAYILARI TABLO 26. YABANCI DİL EĞİTİMİ GÖREN HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİ SAYILARI VE TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA ORANI TABLO 27. ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE DOLULUK ORANI TABLO 28. ENSTİTÜLERDEKİ ÖĞRENCİLERİN YÜKSEK LİSANS (TEZLİ/ TEZSİZ) VE DOKTORA PROGRAMLARINA DAĞILIMI TABLO 29. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SAYISI VE BÖLÜMLERİ TABLO 30. SAĞLIK HİZMETLERİ TABLO 31. AMAÇLAR VE HEDEFLER TABLO 32. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ TABLO 33. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİ TABLO 34 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GELİRLERİ TABLO 35 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI KURUM KESİN MİZANI TABLO 36 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ TABLO 37 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ TABLO 38. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI SAYIŞTAY SORGU VE SONUÇLARI TABLOSU TABLO 39. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET BİLGİLERİ TABLO 40. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İNDEKSLERE GİREN HAKEMLİ DERGİLERDE YAPILAN YAYINLAR TABLO 41. ÜNİVERSİTELER ARASINDA YAPILAN İKİLİ ANLAŞMALAR TABLO 42. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE SAYISI TABLO 43 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU/ STRATEJİK PLANLAMA KURULU* TABLO 44 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME VE STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA PROGRAMI TABLO 45 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME VE STRATEJİK PLANLAMA KURUL KOORDİNATÖRLERİ* TABLO 46. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİ FAALİYET RAPORU ÇIKTI LİSTESİ ( )

4 Sunuş Namık Kemal Üniversitesi, 2006 yılında Trakya Üniversitesi nden devir alınmış olan Çorlu Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve dokuz Meslek Yüksekokulu ile kurulmuştur. Bu arada verilmekte olan lisansüstü programlar yeni kurulan Fen Bilimleri Enstitüsü nde toplanmıştır. Kuruluş konumunda bulunan Fen- Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü nün kurulması çalışmaları 2007 yılında sürdürülmüştür. Fen Edebiyat Fakültesi ile Tıp Fakültesi öğretim yılında öğrenci almıştır yılında da Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Namık Kemal Üniversitesi 2007 yılı Đdare Faaliyet Raporu nu geçen yıl hazırlamış olup, işbu 2008 yılı Đdare Faaliyet Raporu Üniversitemizin hazırlayıp sunmuş olduğu ikinci çalışması olacaktır. Namık Kemal Üniversitesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde hazırlamakla yükümlü olduğu yıllık idare faaliyet raporları, akademik yıl bazında eğitim öğretim faaliyet raporları, yıllık stratejik plan ile beş yıllık stratejik plan ve yıllık performans programı çalışmalarını tek bir örgütsel yapı içerisinde tüm üniversite birimlerinin hazırlamış oldukları birim rapor ve planlarına dayalı olarak sürdürmektedir. 4

5 Bu amaçla Rektörlüğe bağlı yeni bir birim oluşturulmuş olup bu birim tarafından üniversite genelinde koordinasyon hizmetleri ile birimlerimize bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin tek elden verilmesi planlanmıştır yılı Đdare Faaliyet Raporu ile eş zamanlı olarak birimlerimiz 2008 yılı kurumsal değerlendirme raporlarını ilgili YÖDEK Rehberi ve DPT Planlama Kılavuzu ışığında özel olarak hazırlanmış olan birim kurumsal değerlendirme ve planlama rehberleri üzerinde çalışarak hazırlamışlardır. Birimlerimizin hazırlamış oldukları 2008 yılı kurumsal değerlendirme raporları esas alınarak Üniversitemizin 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu hazırlanıp 2009 yılı Mart ayı sonunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmuştur. Raporun bir örneği ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince adresinde bulunan Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Web Sitesinde kamuoyunun bilgi ve görüşlerine sunulmuştur. Üniversitemizin 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu çalışmasına içerik ve format açısından büyük bir benzerlik taşıyan 2008 yılı Đdare Faaliyet Raporu, Birimlerimizin hazırlamış oldukları 2008 yılı birim idare faaliyet raporları esas alınarak Kamu Đdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan Yükseköğretim Kurumları Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi ışığında büyük bir itina ile hazırlanmıştır. Birimlerimizin Đdare Faaliyet Raporu çıktıları da aynı web sitesinde yayınlanarak kamuoyunun bilgi ve görüşüne sunulmuştur. Üniversitemizin kurumsal değerlendirme, faaliyet raporu ve stratejik planlama çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, hazırlanmış olup ta adresinde yayınlanmış olan işbu 2008 yılı Faaliyet Raporunun kamuoyunu bilgilendirme amacını en geniş ölçüde karşılamasını diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. Nizamettin ŞENKÖYLÜ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Nisan 2009, Tekirdağ 5

6 Namık Kemal Üniversitesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi 2008 yılı Đdare Faaliyet Raporu, Sürüm no. 1.1, 99 s., Nisan 2009 (Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi). I- GENEL BĐLGĐLER Namık Kemal Üniversitesi, 2809 sayılı ve tarihli Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu nun 5467 sayılı ve tarihli Kanun un Ek 62. maddesi uyarınca Tekirdağ ilinde 2006 yılında kurulmuştur. Namık Kemal Üniversitesi yeni kurulan Fen Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü yanı sıra Trakya Üniversitesi nden devir alınmış olan Çorlu Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yüksekokulu na ek olarak Çerkezköy Meslek Yüksekokulu, Çorlu Meslek Yüksekokulu, Hayrabolu Meslek Yüksekokulu, Malkara Meslek Yüksekokulu, Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu, Muratlı Meslek Yüksekokulu, Saray Meslek Yüksekokulu, Şarköy Meslek Yüksekokulu ve Tekirdağ da kurulu Meslek Yüksekokulu ndan oluşmaktadır. Meslek Yüksekokulu geçtiğimiz yıl içerisinde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır öğretim yılında bu birimlerimizden Fen Edebiyat Fakültesi ve Tıp Fakültesi kuruluş aşamasını tamamlayıp öğrenci almışlardır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ise henüz kuruluş aşamasını tamamlayıp eğitim öğretim faaliyetine geçmemişlerdir yılında da Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiştir yılında da Üniversitemizin akademik kadrosuna yönetim desteğini verecek şekilde Üniversitemizde merkez idari kadrosunu yapılandırma çalışmaları yıl içerisinde sürdürülmüştür. Üniversitemizde eğitim öğretim yılında 17 akademik birimde 7 lisans programı, 13 yüksek lisans, 9 doktora programı ve 74 önlisans programında eğitim ve öğretim verilmiştir. 2007/2008 eğitim öğretim yılında Üniversitemizde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alan öğrenci sayıları sırası ile 8.347, 1.986, 382 ve 121 olmuştur. Toplam öğrenci sayısı olmuştur öğrenci programlarımızdan mezun olmuştur. 31/12/2008 tarihi itibarı ile Üniversitemizde 54 profesör, 19 doçent, 126 yardımcı doçent olmak üzere 199 öğretim üyesi görev almıştır. Buna ek olarak 126 öğretim görevlisi, 27 okutman, 6 uzman ve 73 araştırma görevlisi görev almış olup toplam öğretim elemanı sayısı 419 olmuştur. 15 i sözleşmeli (657/4B) ve 43 ü işçi olmak üzere toplam 257 idari personel görev almıştır. Đşçiler hizmet alınan firmalar tarafından çalıştırılmıştır yılı içerisinde ISI atıf dizinlerinde (SCI, SCIE ve SSCI) dizinlenmiş olan dergilerde 49, diğer dizinlerde dizinlenmiş dergilerde 37 ve ulusal dergilerde 27 makale 6

7 türü yayın yapılmıştır ( tarihi itibarı ile). Öğretim elemanlarımız yoğun olarak diğer bilimsel faaliyetlerde de bulunmuşlardır. Namık Kemal Üniversitesi 2008 yılı kurumsal değerlendirme çalışmasını ve 2008 yılı faaliyet raporu çalışmalarını tüm üniversite düzeyinde göreceli olarak çok kısa bir sürede gerçekleştirme başarısını elde etmiştir. Bu başarı birim ve bölümlerde kurulmuş olan Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Kurulları ile Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu nun özverili çalışması ile elde edilmiştir. Bu süreçte koordinasyon hizmetleri ile bilgilendirme eğitim ve danışmanlık hizmetleri Proje Geliştirme Bürosu tarafından Üniversitemizin tüm birimlerinin ve Üniversitemiz Üst Yönetiminin yakın ve kararlı desteği ile sağlanmıştır. Namık Kemal Üniversitesi zaman içerisinde kurumsal değerlendirme çalışmasını, faaliyet raporu çalışmaları ile bunun takip eden stratejik planlama ile performans programı çalışmalarını daha da geliştirmeyi amaçlamaktadır. Namık Kemal Üniversitesi başta Ziraat Fakültesi ve Çorlu Mühendislik Fakültesi ile Meslek Yüksekokullarımız olmak üzere devir almış olduğu köklü akademik birimlerinin varlığı nedeni ile kurum olarak gelişme ve kurumsallaşma süreçlerini diğer yeni kurulan üniversitelere göre daha düzenli bir şekilde yapma olanağına sahiptir. Yeni kurulmuş Tıp Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi de bu süreçte yer almaktadır. Hazırlanmış olan kurumsal değerlendirme raporları ile faaliyet raporlarının bu süreç içerisinde değerlendirilmesi gelecekteki çalışmaların verimliğini ve yararlılığını artırması açısından daha yapıcı bir yaklaşım olacaktır. A. Misyon ve Vizyon Misyon ve Vizyon Namık Kemal Üniversitesi; eğitim ve öğretimde, bilim ve teknolojide ulusal ve uluslararası ölçekte ileri, ülke ekonomisine katkıda bulunan, araştırma ağırlıklı, halkla bütünleşen bir üniversite modelini benimsemektedir. Namık Kemal Üniversitesi; kendisini teknoloji, bilgi ve insan kaynakları yönetimi alanında sürekli yenileme ve geliştirme süreci içerisinde bulunmaya hazırlamak, dünya standartlarında, hem fiziki, hem de kurumsal yapılanmasını tamamlayarak, ilim üreten, geleceği gören, kaliteye önem veren bir anlayışı benimsemektedir. Vizyonumuz kısaca, eğitimde, bilimde ve akademik yaşamda kalite ve çağdaşlıktır. Kaynak: Namık Kemal Üniversitesi yılları Stratejik Plan Taslağı. 7

8 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Namık Kemal Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerince kurulmuş olan bir devlet üniversitesi olup, Üniversitemizin yetki görev ve sorumlulukları, diğer devlet üniversitelerinde olduğu üzere, bu Kanun un ilgili hükümleri ile verilmiştir sayılı Yükseköğretim Kanunu nun Yükseköğretim Kurumlarının Görevleri başlıklı Dördüncü bölümünde verilmiştir. Yükseköğretim Kurumlarının görevleri, 12. madde ile; üniversite organları Maddeler ile; Fakülte organları Madde ile; Enstitüler 19. Madde ile; Yüksekokullar Madde ile verilmiştir. Bir yükseköğretim kurumu olarak Namık Kemal Üniversitesi nin görevleri 12. Madde ile şöyle verilmiştir: a. Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eğitim-öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, i. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 8

9 Rektörün görev, yetki ve sorumlulukları 13. Madde b) fıkrası ile; Senato nun görev, yetki ve sorumlulukları 14. Madde b) fıkrası ile; Üniversite Yönetim Kurulu nun görev, yetki ve sorumlulukları 15. Madde b)fıkrası ile; Fakülte dekanlarının görev, yetki ve sorumlulukları 16. Madde b) fıkrası ile; Fakülte kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları 17. Madde b) fıkrası ile; Fakülte Yönetim Kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları 18. Madde b) fıkrası ile; Enstitü müdürleri, Enstitü Kurulları ile Enstitü yönetim kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları 19. Madde ile; Yüksekokul Müdürleri, Yüksekokul Kurulları ile Yüksekokul Yönetim Kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları 20. Madde ile; ve en son olarak Bölüm Başkanlarının görev, yetki ve sorumlulukları 21. Madde ile verilmiştir. 9

10 C. Đdareye Đlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Eğitim Alanları Derslikler Tablo 1. Eğitim alanları ve derslikler Eğitim Alanı Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Anfi Sınıf Bilgisayar Lab Diğer Lab Toplam Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: 14 Adet Kantin Alanı: m2 Kafeterya Sayısı: 0 Adet Kafeterya Alanı: 0 m Yemekhaneler Öğrenci Yemekhane Sayısı: 11 Adet Öğrenci Yemekhane Alanı: 2.182m2 Öğrenci Yemekhane Kapasitesi: Kişi Personel Yemekhane Sayısı: 4 Adet Personel Yemekhane Alanı: m2 Personel Yemekhane Kapasitesi: 250 Kişi Misafirhaneler Misafirhane Sayısı: 1 Adet Misafirhane Kapasitesi: 27 Kişi 10

11 Tablo 2. Öğrenci yurtları Yatak Sayısı Öğrenci Yurtları 1 Yatak Sayısı 2 Yatak Sayısı 3 4 Yatak Sayısı 5 - Üzeri Oda Sayısı Alanı m Lojmanlar Lojman Sayısı: 22 Adet Lojman Bürüt Alanı: m2 Dolu Lojman Sayısı: 12 Adet Boş Lojman Sayısı: 10 Adet Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: 0 Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı: 0 m2 Açık Spor Tesisleri Sayısı: 5 Adet Açık Spor Tesisleri Alanı: m Toplantı Konferans Salonları Tablo 3. Toplantı ve konferans salonları Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Sinema Salonu Sinema Salonu Sayısı: 2 Adet Sinema Salonu Alanı: 240 m2 Sinema Salonu Kapasitesi: 260 Kişi Eğitim ve Dinlenme Tesisleri 11

12 Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı: 0 Adet Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi: 0 Kişi Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı: 20 Adet Öğrenci Kulüpleri Alanı: 290 m Mezun Öğrenciler Derneği Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: 0 Adet Mezun Öğrenciler Derneği Alanı: 0 m Okul Öncesi ve Đlköğretim Okulu Alanları Anaokulu Sayısı: 0 Adet Anaokulu Alanı: 0 m2 Anaokulu Kapasitesi: 0 Kişi Đlköğretim okulu Sayısı: 0 Adet Đlköğretim okulu Alanı: 0 m2 Đlköğretim okulu Kapasitesi: 0 Kişi 1.3- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Tablo 4 Akademik personel hizmet alanları Sayısı Alanı Kullanan Sayısı (Kişi) (Adet) (m2) Çalışma Odası Toplam Đdari Personel Hizmet Alanları Tablo 5 Đdari personel hizmet alanları Sayısı Alanı Kullanan Sayısı (Kişi) (Adet) (m2) Servis Çalışma Odası Toplam

13 1.4- Ambar Alanları Ambar Sayısı: 19 Adet Ambar Alanı: m Arşiv Alanları Arşiv Sayısı: 15 Adet Arşiv Alanı: 600 m Atölyeler Atölye Sayısı: 25 Adet Atölye Alanı: 7130 m Hastane Alanları Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 2809 sayılı ve tarihli Yükseköğretim Teşkilatı Kanunu nun 5467 sayılı ve tarihli Kanun un Ek 1. maddesi ile değişik Ek 62. maddesi uyarınca Tekirdağ ilinde kurulan Namık Kemal Üniversitesi nin bir birimi olarak 2008 yılında faaliyete başlamıştır. Halen beş yıl süre ile Sağlık Bakanlığından devir alınan Sağlık Bakanlığına ait Göğüs Hastalıkları Hastanesi binasında Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile birlikte hizmet vermeye başlamıştır. Mevcut durumda poliklinik hizmetleri başlamış olup, servis, ameliyathane, yoğun bakım ve acil servis hizmetlerinin teknik altyapının oluşturulması sonrası faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Laboratuar ve Radyoloji Ünitesi hizmetleri hizmet alımı şeklinde yürütülmüştür. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2008 yılında idari teşkilatını oluşturma çabasında olmuştur. Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2008 yılında 13 dalda poliklinik hizmeti vermiştir. Polikliniklere toplam 896 kişi başvurmuş, 1092 laboratuar tetkiki ve 316 radyolojik tetkik yapılmıştır. Đş yoğunluğu ve kuruluş çalışmaları nedeni ile Hastane alanlarına ilişkin verileri de içeren Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2008 yılı Faaliyet Raporu alınamamıştır. Talep üzerine alınmış olan veri tablosunda da yıl sonu itibarı ile hastane alanlarına ilişkin veri verilememiştir. 13

14 Tablo 6 Hastane alanları Birim Sayı (Adet) Alan (m2) Acil Servis 0 0 Yoğun Bakım 0 0 Ameliyathane 0 0 Klinik 0 0 Laboratuar 0 0 Eczane 0 0 Radyoloji Alanı 0 0 Nükleer Tıp Alanı 0 0 Sterilizasyon Alanı 0 0 Mutfak 0 0 Çamaşırhane 0 0 Teknik Servis Hastane Toplam Kapalı Alanı

15 2- Örgüt Yapısı Namık Kemal Üniversitesi 2809 sayılı ve tarihli Yükseköğretim Teşkilatı Kanunu nun 5467 sayılı ve tarihli Kanun un ek 1. maddesi ile değişik Ek 62. maddesi uyarınca Tekirdağ ilinde kurulmuştur. Đlgili Kanun uyarınca Üniversitenin birimleri aşağıdaki gibi verilmiştir: a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Tıp Fakültesi ile Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesi ile Çorlu Mühendislik Fakültesinden, b) Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan, c) Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Çorlu Meslek Yüksekokulu, Çerkezköy Meslek Yüksekokulu, Hayrabolu Meslek Yüksekokulu, Malkara Meslek Yüksekokulu, Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu, Muratlı Meslek Yüksekokulu, Saray Meslek Yüksekokulu ile Şarköy Meslek Yüksekokulundan, d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Namık Kemal Üniversitesi, yapılanma sürecinin ilk çalışmalarını Trakya Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde, daha sonra Tekirdağ daki Namık Kemal Üniversitesi Uygulama Oteli nde gerçekleştirmiştir. Rektörlük Kasım 2007 de Tekirdağ merkezinde eski belediye binasında hizmet vermiş ve halen Ocak 2008 den bu yana Değirmenaltı Yerleşkesinde Ziraat Fakültesi Dekanlık Binasında hizmete devam etmektedir. Meslek Yüksekokulu yıl içerisinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır yılında ayrıca Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Tablo 7 Namık Kemal Üniversitesi Birimleri* Kod Birim F Fakülteler F1 Çorlu Mühendislik Fakültesi F1.1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü F1.2 Çevre Mühendisliği Bölümü F1.3 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü F1.4 Đnşaat Mühendisliği Bölümü F1.5 Makine Mühendisliği Bölümü F1.6 Tekstil Mühendisliği Bölümü F2 Fen Edebiyat Fakültesi F2.1 Biyoloji Bölümü F2.2 Fizik Bölümü F2.3 Kimya Bölümü F2.4 Matematik Bölümü F3 Tıp Fakültesi 15

16 F3.1 Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü F3.2 Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü F3.4 Temel Tıp Bilimleri Bölümü F4 Ziraat Fakültesi F4.1 Bahçe Bitkileri Bölümü F4.2 Bitki Koruma Bölümü F4.3 Gıda Mühendisliği Bölümü F4.4 Peyzaj Mimarlığı Bölümü F4.5 Tarla Bitkileri Bölümü F4.6 Tarım Ekonomisi Bölümü F4.7 Tarım Makinaları Bölümü F4.8 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü F4.9 Toprak Bölümü F4.10 Zootekni Bölümü E Enstitüler E1 Fen Bilimleri Enstitüsü E1.1 Bahçe Bitkileri ABD E1.2 Bitki Koruma ABD E1.3 Çevre Mühendisliği ABD E1.4 Fizik ABD E1.5 Gıda Mühendisliği ABD E1.6 Đnşaat Mühendisliği ABD E1.7 Makine Mühendisliği ABD E1.8 Peyzaj Mimarlığı ABD E1.9 Tarım Ekonomisi ABD E1.10 Tarım Makineleri ABD E1.11 Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD E1.12 Tarla Bitkileri ABD E1.13 Tekstil ABD E1.14 Toprak ABD E1.15 Zootekni ABD E2 Sağlık Bilimleri Enstitüsü E3 Sosyal Bilimler Enstitüsü Y Y1 A A1 A2 M1 M2 M3 M4 M5 M6 Yüksekokullar Sağlık Yüksekokulu Araştırma ve Uygulama Merkezleri Meslek Yüksekokulları Hemşirelik Bölümü Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sürekli Eğitim Merkezi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Çorlu Meslek Yüksekokulu Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Malkara Meslek Yüksekokulu Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu Muratlı Meslek Yüksekokulu 16

17 M7 M8 M9 M10 GS DB DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 DB8 DB9 K K1 K2 K3 K4 K5 K6 B B1 B2 B3 B4 Merkezi Birimler Genel Sekreterlik Daire Başkanlıkları Koordinatörlükler Birimler Saray Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Şarköy Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Đdari ve Mali Đşler Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Öğrenci Đşleri Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yapı Đşleri ve Teknik Daire Başkanlığı AB 7. Çerçeve Programı Koordinatörü ECTS Koordinatörlüğü Erasmus Koordinatörlüğü Leonardo Da Vinci Programları Koordinatörlüğü Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü Üniversite-Sanayi Đşbirliği Koordinatörlüğü Basın ve Hakla Đlişkiler Birimi Dış Đlişkiler Birimi Döner Sermaye Đşletmesi Müdürlüğü Proje Geliştirme Bürosu * tarihi itibarı ile. Namık Kemal Üniversitesi nin 2008 yılı sonu itibarı ile organizasyon şeması aşağıdaki şekilde verilmiştir. Yukarıdaki tabloda yer almış olan Rektörlük Birimleri ile Koordinatörlükler aşağıdaki şemada gösterilmemiştir. 17

18 Şekil 1 Namık Kemal Üniversitesi Organizasyon Şeması Şekil 1 : Namık Kemal Üniversitesi Organizasyon Şeması Çizim: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.

19 Namık Kemal Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu Üye listeleri 31/12/2008 tarihi itibarı ile aşağıda verilmiştir. Tablo 8 Namık Kemal Üniversitesi Senatosu* Üye Görev Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü Rektör Prof. Dr. Adnan Orak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Kayışoğlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Şimşek Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuzhan Çiçekoğlu Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Yıldız Yarar Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Kadircan Keskinbora Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çıtır Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Z. Kayıhan Korkut Ziraat Fakültesi Senatörü Yrd. Doç. Dr. Đ. Feda Aral Çorlu Mühendislik Fakültesi Senatörü Prof. Dr. Orhan Dağlıoğlu Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nedret Altıok Sağlık Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Alpay Hekimler Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sultan Doğan Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. H. Ziya Özek Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hatice Er Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Rüya Yılmaz Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ömer Azabağaoğlu M. Ereğlisi Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Đlknur Kumkale Malkara Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu Muratlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Deveci Saray Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Aytekin Erdem Sosyal Bilimler Yüksekokul Müdür V. Yrd. Doç. Dr. Elman Bahar Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Aytekin Erdem Teknik Bilimler Yüksekokul Müdürü Đsmail Kaynar Genel Sekreter, Raportör Ceyhun Selçuk Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı * tarihi itibarı ile.

20 Tablo 9 Namık Kemal Üniversitesi Yönetim Kurulu* Đsim Bölüm Görev Đdari 1 Şenköylü, Nizamettin Prof. Dr. Başkan Rektör 2 Çıtır, Ahmet Prof. Dr. Üye Ziraat Mühendislik Fakültesi Dekanı 3 Çiçekoğlu, Oğuzhan Prof. Dr. Üye Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı 4 Yıldız Yarar, Yasemin Prof. Dr. Üye Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 5 Keskinbora, H. Kadircan Prof. Dr. Üye Tıp Fakültesi Dekanı 6 Sağlam, M. Turgut Prof. Dr. Üye Ziraat Fakültesi 7 Đnan, Đ. Hakkı Prof. Dr. Üye Ziraat Fakültesi 8 Orta, A. Halim Prof. Dr. Üye Ziraat Fakültesi 9 Kaynar, Đsmail Raportör Genel Sekreter * tarihi itibarı ile. Namık Kemal Üniversitesi Genel Sekreterliği ve Daire Başkanlıkları ile Rektörlük Birimleri ve Koordinatörlükleri yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 10. Namık Kemal Üniversitesi Merkezi Birimleri* Soy isim, Đsim, Ünvan Görev Kaynar, Đsmail Genel Sekreter Kurt, Đsmail Genel Sekreter Yardımcısı Daire Başkanlıkları Özhan, Erkan, Öğr. Gör. Bilgi Đşlem Daire Başkanı Kaya, Fatih, Av. Hukuk Müşaviri Abacı, Arzu Đdari ve Mali Đşler Daire Başkanı Gaytancıoğlu, Sevim Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Girgin, Muammer, Öğr. Gör. Öğrenci Đşler Daire Başkan V. Yazıcı, Sezai Personel Daire Başkanı Eroğlu, Mustafa Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Özbek, Haluk Yapı Đşleri ve Teknik Daire Başkanı Koordinatörlükler Yılmaz, Rasim, Doç. Dr. AB 7. Çerçeve Programı Koordinatörü Eker, Bülent, Prof. Dr. ECTS Koordinatörlüğü Özer, Nuray, Prof. Dr. Erasmus Koordinatörlüğü Yılmaz, Rasim, Doç. Dr. Leonardo Da Vinci Programları Koordinatörlüğü Eker, Bülent, Prof. Dr. Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü Üniversite-Sanayi Đşbirliği Koordinatörlüğü Birimler Özsayın, Alev, Öğr. Gör. Basın ve Hakla Đlişkiler Birimi Narin, Fidan, Okt. Dış Đlişkiler Birimi Yenigün, Tekin, Öğr. Gör. Döner Sermaye Đşletmesi Müdürlüğü Konur, Özcan, Öğr. Gör. Proje Geliştirme Bürosu * tarihi itibarı ile. 20

21 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Üniversitemiz bilgi ve teknolojik kaynaklarına ilişkin tüm veriler tarihi itibarı ile verilmiştir Yazılımlar Đdari ve akademik birimlerimiz tarafından kendi işlerinde kullanılan çok sayıda ofis yazılımları bulunmaktadır. Öğrenci işleri otomasyon programı, kütüphane otomasyon programı, Personel Programı, E-Bütçe, Say2000i bunlar arasında bulunmaktadır. Diğer yazılımlar şunlardır: Đhale Otomasyonu, Yaklaşık Maliyet Hesaplama Otomasyonu, Autocad Architecture 2009, Revit Architecture 2009, Evrak Kayıt Programı, Evrak Kayıt Programı, Akın Soft Đnternetcafe Đşletim Programı 3.2- Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 838 Adet Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 288 Adet 3.3- Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı: Adet Basılı Periyodik Yayın Sayısı: 258 Adet Elektronik Yayın Sayısı: 12 Adet 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo 11. Diğer bilgi ve teknolojik kaynaklar* Cinsi Đdari Amaçlı Eğitim Amaçlı Araştırma Amaçlı Toplam (Adet) (Adet) (Adet) Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi (yazıcı 8 dahil) Fotokopi makinesi Faks Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Toplam *Faks, tarayıcı ve yazıcı cihazları kimi yerlerde tek bir makine olarak kullanılabilmektedir. 21

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu Sürüm no. 1.0 Tekirdağ, Nisan 2009 Đçindekiler SUNUŞ... 4 I- GENEL BİLGİLER... 6 A. MĐSYON VE VĐZYON... 7 B. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 2008 yılı Çıktıları Ön Raporu Namık Kemal Üniversitesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Đdareye

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ TOPRAK BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2008 YILI FAALİYET RAPORU 1 I-GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Yeni kurulan her birim gibi hem fiziki yapılanmasını hem de kurumsal yapılanmasını tamamlayarak,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ TARIM MAKĐNALARI BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU (BĐRĐMLER ĐÇĐN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĐTÜ/DAĐRE

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Đdare Faaliyet Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tekirdağ, Ekim 2009 ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 3

Detaylı

T. C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T. C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T. C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FĐZĐK ANABĐLĐM DALI 2009 YILI FAALĐYET RAPORU Eylül 2009 Tekirdağ ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU 3 I- GENEL BĐLGĐLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki,

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MARMARA EREĞLĐSĐ MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI FAALĐYET RAPORU

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MARMARA EREĞLĐSĐ MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI FAALĐYET RAPORU NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MARMARA EREĞLĐSĐ MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL BĐLGĐLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Đdareye

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 1. GİRİŞ... 9 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 12 3. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Mali Yılı Performans Programı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Mali Yılı Performans Programı T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Mali Yılı Performans Programı Bütçe Teklifi Sürümü Sürüm no. 2.1 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Eylül 29 Namık Kemal Üniversitesi (29) Namık Kemal Üniversitesi 2010

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Mali Yılı Performans Programı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Mali Yılı Performans Programı T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Mali Yılı Performans Programı Sürüm no. 1.1 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Temmuz 2009 Namık Kemal Üniversitesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi 2010 Mali Yılı Performans

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU

BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Faaliyetleri sunulmaktadır. Tarım Ekonomisi tarımın teknik dalları ile ekonomi bilimini

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

T.C. Şırnak Üniversitesi 2009 Yılı Đdare Faaliyet Raporu

T.C. Şırnak Üniversitesi 2009 Yılı Đdare Faaliyet Raporu T.C. Şırnak Üniversitesi 2009 Yılı Đdare Faaliyet Raporu Sürüm no. 1.2 Şırnak, Mayıs 2010 Đçindekiler Listesi SUNUŞ... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A. MĐSYON VE VĐZYON... 6 B. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESI TARIM EKONOMĐSĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU (BĐRĐMLER ĐÇĐN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĐTÜ/DAĐRE

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ( Mart 2013 ) GENEL BİLGİLER Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel

Detaylı

2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 1/23 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C-

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (SAĞLIK YÜKSEKOKULU) İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU (BĐRĐMLER ĐÇĐN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĐTÜ/DAĐRE

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YII FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM)

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM) T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM) 2016 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 2016 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU......3 I- GENEL BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon.....4

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım *BEND4KTDB* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 97490392-040.05- Konu : 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Dağıtım 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41 inci

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI.. BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2016 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon

Detaylı

ŞIRNAK ÜNĐVERSĐTESĐ TURĐZM VE OTEL ĐŞLETMECĐLĐĞĐ YÜKSEKOKULU PERFORMANS PROGRAMI 2015

ŞIRNAK ÜNĐVERSĐTESĐ TURĐZM VE OTEL ĐŞLETMECĐLĐĞĐ YÜKSEKOKULU PERFORMANS PROGRAMI 2015 ŞIRNAK ÜNĐVERSĐTESĐ TURĐZM VE OTEL ĐŞLETMECĐLĐĞĐ YÜKSEKOKULU PERFORMANS PROGRAMI 2015 2013-2017 SUNUŞ Evrensel başarı ölçütlerine uygun bir eğitim öğretim anlayışıyla çıktığımız bu yolda, üniversitenin

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ PEYZAJ MĐMARLIĞI BÖLÜMÜ ĐDARĐ FAALĐYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ PEYZAJ MĐMARLIĞI BÖLÜMÜ ĐDARĐ FAALĐYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ PEYZAJ MĐMARLIĞI BÖLÜMÜ ĐDARĐ FAALĐYET RAPORU 1 ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐM ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL BĐLGĐLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2016-1 - İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...3 I- GENEL BİLGİLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Nisan 2008 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 7 2. Yönetici

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZOOTEKNĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU 4 I- GENEL BĐLGĐLER

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

2016 YILI SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

2016 YILI SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2016 YILI SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

2016 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2016 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2016 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

2015 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ KENT İÇİ ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ERİŞEBİLİRLİK, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ KENT İÇİ ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ERİŞEBİLİRLİK, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ KENT İÇİ ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ ERİŞEBİLİRLİK, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ PEYZAJ MĐMARLIĞI BÖLÜMÜ ĐDARĐ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI 5018 sayılı yasa gereği hazırlanan Birim Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasasının 41 maddesi gereği her yıl Kurumsal Faaliyet raporu hazırlama işlemleri

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2017-1 - İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU......3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar....4

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 3 I- GENEL BĐLGĐLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2014 YILI TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon..

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

2008 YILI ERZĐNCAN ÜNĐVERSĐTESĐ FAALĐYET RAPORU

2008 YILI ERZĐNCAN ÜNĐVERSĐTESĐ FAALĐYET RAPORU 2008 YILI ERZĐNCAN ÜNĐVERSĐTESĐ FAALĐYET RAPORU ii ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa No ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU 1 I- GENEL BĐLGĐLER 2 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Đdareye Đlişkin Bilgiler 15

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.1

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.1 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.1 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Mart 2009 Đçindekiler listesi SUNUŞ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. YÖNETİCİ

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı