ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1

2

3

4 Baskı Tarihi Nisan 2012 Baskı Adıyaman Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (0416) Fax: (0416) E-Posta: Adıyaman, 2012

5 Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

6 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I. GENEL BİLGİLER...10 A. Misyon ve Vizyon...11 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...11 C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Taşınamaz Alanları Eğitim Alanları ve Derslikler Sosyal Alanlar Hizmet Alanları Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yazılımlar Bilgisayarlar Kütüphane Kaynakları Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Akademik Personel Yabancı Uyruklu Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Yılı Personel Hareketleri Yılı İçersinde Yapılan Akademik Görevlendirme İşlemleri Yılı içerisinde Çıkılan Akademik İlanlar İdari Personel İşçiler Sunulan Hizmetler Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri İdari Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

7 D. Diğer Hususlar ERASMUS Programı FARABİ Programı...43 II. AMAÇ VE HEDEFLER...46 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri...47 B. Temel Politikalar ve Öncelikler...49 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER...52 A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Mali Bilgilere İlişkin Açıklamar Mali Denetim Sonuçları...70 B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet Bilgileri Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Proje Bilgileri Diğer Hususlar...86 IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ...92 A. Güçlü Yönlerimiz...93 B. Zayıf Yönlerimiz...93 C. Fırsatlarımız...94 D.Tehditler...94 E. Paydaşlar...94 F. Değerlendirme...96 V. ÖNERİ VE TEDBİRLER VI. EKLER Ek-1 Taşıtlar Ek-2 Üniversitemiz Taşınır Hesap Cetveli İç Kontrol Güvence Beyanı Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

8 6

9 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının rasyonel kullanımını, verimliliği, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği öngörmektedir. İdareler sahip oldukları kaynakları nasıl kullandıklarını faaliyet raporları hazırlayarak kamuoyunu bilgilendirmektedirler yılında kurulan Üniversitemiz çağdaş yönetim anlayışıyla eğitim ve öğretim hizmetlerinde en yüksek kaliteye ulaşma, kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde kullanma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitemiz 2011 yılı içerisinde, Yükseköğretim Kanununda yer alan esaslar çerçevesinde gelişme yolunda çaba sarf ederek öğrenci, akademisyen ve idari personeli ile çevresine karşı sorumluluk duyan bir üniversite olmuştur. Üniversitemiz öğrenci merkezli eğitim öğretimi benimsemiştir Yılı Faaliyet Raporu üniversitemizin fiziki gelişimi, öğrenci ve personel analizi, bütçe gerçekleşmeleri ve gerçekleştirilen faaliyetleri içerir şekilde hazırlanmıştır yılı içerisinde 10 Fakülte, 3 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü ve 1 Devlet Konservatuarı dâhilinde eğitimöğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren Üniversitemiz, öğrenci, 448 akademik ve 283 idari personel ile faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Üniversitemiz 2011 yılı içerisinde iyi ve güzel şeyleri öğrencileri ve bütün çalışanları ile birlikte gerçekleştirmiştir. Önümüzdeki dönemlerde gelişmesini tamamlamış, daha güzel hizmetleri gerçekleştirmiş, yenilikçi bir üniversite olma yolundaki çalışmalarımız artarak devam edecektir. Üniversitemizin sunmuş olduğu hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımla Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör 7

10

11 GENEL BİLGİLERI

12 I. GENEL BİLGİLER I- GENEL BİLGİLER Adıyaman ilinde Mart 2006 tarihine kadar, Gaziantep Üniversitesine bağlı Adıyaman Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Besni Meslek Yüksekokulu ve Gölbaşı Meslek Yüksekokulu, İnönü Üniversitesine bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Adıyaman Meslek Yüksekokulu ve Harran Üniversitesine bağlı Kahta Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim hizmetleri sunulmuştur. 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla, 17 Mart 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Adıyaman Üniversitesi nin kuruluş kanunu ile birlikte; Eğitim Fakültesi, Besni Meslek Yüksekokulu, Gölbaşı Meslek Yüksekokulu, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Adıyaman Meslek Yüksekokulu, Kahta Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. Ayrıca, 01 Aralık 2006 tarihinde Devlet Konservatuarı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 09 Temmuz 2007 tarihinde Tıp Fakültesi, 16 Mart 2008 tarihinde de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 25 Kasım 2008 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 05 Eylül 2009 tarihinde Güzel Sanatlar Fakültesi, 02 Kasım 2009 tarihinde Teknoloji Fakültesi, 7/5/2010 tarihinde Mimarlık Fakültesi, 4/4/2011 tarihinde Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Yabancı Diller Yüksekokulu Bakanlar Kurulu nca kararlaştırılmıştır. 10

13 I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON Misyon Evrensel değerlere bağlı, insan merkezli, bilimsel araştırma ve yayın ile sosyo-kültürel faaliyetler yapan, karşılaştığı sorunları bilimin ve aklın süzgecinden geçiren, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak toplumun değişim ve dönüşümüne, sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmek. Vizyon Evrensel değerleri temel alan, çağdaş, kaliteli ve uygulamalı eğitim öğretim sunan, sağlık, tarım ve hizmet sektöründe bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısını geliştiren ve tercih edilen saygın bir üniversite olmak. B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ KURULUŞU Anayasanın Yükseköğretim Kurumları başlıklı 130 uncu maddesi uyarınca, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 5/f maddesi uyarınca, Üniversiteler ile ileri teknoloji enstitüleri ve bunlar içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokulular kalkınma plan ve programlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun görüşü veya önerisi üzerine kanunla kurulur. Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi uyarınca, Üniversite, devlet kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü veya önerisi üzerine kanunla kurulur. Üniversitemiz, 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuş olup, idari birimlerinin de kurulmasıyla eğitim-öğretimine devam etmektedir. 2. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI Anayasamızın 130 uncu maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde Yükseköğretim Kurumlarının görevleri sayılmıştır. Anayasamızın 130 uncu maddesi; Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur sayılı Yükseköğretim Kanun unun 4. Maddesinde Yükseköğretim Kurumlarının amaçları, 5. Maddesinde ana ilkeleri sayılmış olup, 12. Maddesinde görevleri sayılmıştır. 11

14 I. GENEL BİLGİLER ÜNİVERSİTE ORGANLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 3.1. Rektör a. Seçimi ve atanması (Değişik:17/8/ /7 md.) (Değişik birinci paragraf: 18/6/ /2 md.) Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren her öğretim üyesi oy pusulasına yalnız bir isim yazabilir. Birinci toplantıda öğretim üyelerinin en az yarısının hazır bulunması şarttır. Bu sağlanamadığı takdirde toplantı 48 saat ertelenir ve nisap aranmaksızın seçime geçilir. Bu toplantıda en çok oy alan altı kişi aday olarak seçilmiş sayılır. Yükseköğretim Genel Kurulunun bu adaylar arasından seçeceği üç kişi Cumhurbaşkanlığına sunulur. Cumhurbaşkanı, bunlar arasından birini seçer ve rektör olarak atar. Yeni kurulan üniversitelere rektör adayı olarak başvuran profesörler arasından Yükseköğretim Genel Kurulunun seçeceği üç aday Cumhurbaşkanlığına sunulur. Cumhurbaşkanı, bunlar arasından birini seçer ve rektör olarak atar. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör adaylarının seçimi ve rektörün atanması ilgili mütevelli heyet tarafından yapılır. b. Görev, yetki ve sorumlulukları Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitesinin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, İdarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ile kullanımını sağlamak, Stratejik planları onaylamak, Bütçe tekliflerini ve idare performans programlarını bağlı, ilgili veya ilişkili bulunan bakan ile birlikte imzalamak, Kaynakların kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesi, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesi ile 5018 sayılı Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek, Strateji geliştirme birimleri tarafından hazırlanan ayrıntılı harcama ve finansman programlarını onaylamak,

15 I. GENEL BİLGİLER 5018 sayılı Kanun ve merkezi yönetim bütçe kanunu uyarınca bütçeleri içinde yapacakları aktarmaları onaylamak, Ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilmesine onay vermek, Gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişmeye onay vermek, Harcama birimlerinin harcama yetkisini kısmen veya tamamen; Maliye Bakanlığının, uygun görüşü üzerine bir üst yönetim kademesinde birleştirmek, Kamu yararına kullanılmak üzere kamu idarelerine yapılan şartlı bağış ve yardımların (dış finansman kaynağından sağlananlarda 4749 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla) bütçede açılacak bir tertibe gelir ve şart kılındığı amaca harcanmak üzere açılacak bir tertibe ödenek kaydedilmesini uygun bulmak, Şartlı bağış ve yardımlar karşılığı kaydedilmiş ödeneklerden tahsis amacı gerçekleştirilmiş olanlardan kalan tutarlar, tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanlar ile yılı bütçesinde belirlenen tutarı açmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayan ödenekleri iptal etmek, İdare faaliyet raporunu düzenlemek ve kamuoyuna açıklamak, İdaresinin bütçe kesin hesabını bağlı, ilgili veya ilişkili bulunan bakan ile birlikte onaylamak İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda belirlenen mali karar ve işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemlerin de mali hizmetler birimince ön mali kontrole tabi tutulmasına yönelik olarak yapılacak düzenlemeleri onaylamak, Harcama yetkililerinin talebi üzerine harcama birimlerinin bazı mali işlemlerinin destek hizmetlerini yürüten birim tarafından yerine getirilmesine onay vermek, İç denetçiler tarafından sunulan denetim raporlarını değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile mali hizmetler birimine vermek, iç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemleri en geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna göndermek, İç denetçiler tarafından hazırlanan yıllık iç denetim programını onaylamak, Sertifikalı adaylar arasından iç denetçi atamak, 3.2. Senato a. Kuruluş ve işleyişi Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. 13

16 I. GENEL BİLGİLER b. Görevleri Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar: Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, Rektörün onayından sonra Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak, Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 3.3 Üniversite Yönetim Kurulu: a. Kuruluş ve işleyişi Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. b. Görevleri Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe, vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetine sunmak. Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak, Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır. 14

17 I. GENEL BİLGİLER C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1. Fiziksel Yapı 1-1 Taşınmaz Alanları Tablo - 1 Üniversitemiz Taşınmaz Dağılımı Yerleşke Adı Taşınmaz Alanı (m2) Merkez Kampüs Besni MYO Gölbaşı MYO Kahta MYO Toplam Grafik - 1 Üniversitemiz Taşınmaz Dağılımı 2% 3% 1% Merkez Kampüs Besni MYO 94% Gölbaşı MYO Kahta MYO 15

18 I. GENEL BİLGİLER Tablo-2 Üniversitemiz Kapalı Alanlarının Dağılımı Kapalı Alanın Adı Toplam (m2) MESLEK YÜKSEKOKULU MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI BİLGİSAYAR LABORATUVARI VE MAKİNE ATÖL. 784 SAĞLIK YÜKSEKOKULU SOSYAL TESİSLER ÖGRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 675 İKTİSADİ VE İDARİ BİRİMLER FAKÜLTESİ KAPALI SPOR SALONU YENİ LOJMANLAR ESKİ LOJMANLAR MEDİKO-SOSYAL BİNASI MERKEZİ ATÖLYE BİNASI REKTÖRLÜK BİNASI TÖREN ALANI TAŞIT İŞLETME KISMI 100 EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER M.Y.O.TURİZM VE OTELCİLİK BESNİ M.Y.O GÖLBAŞI M.Y.O.YENİ BİNA GÖLBAŞI M.Y.O.MEVCUT BİNA 811 KAHTA M.Y.O. MEVCUT BİNA KAHTA M.Y.O. YENİ BİNA KAHTA DEVLET KONSERVATUVARI HASTANE 1.ETAP TOPLAM

19 I. GENEL BİLGİLER 1.2 Eğitim Alanları ve Derslikler Tablo 3-Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Anfi (Adet) Sınıf (Adet) Bilgisayar Lab(Adet) Diğer Lab. (Adet) Toplam (Adet) 0-50 Kişilik Kişilik Kişilik Üzeri Kişilik Toplam Üniversitemiz Derslik ve Merkezi Birimler Projesi yapımı devam etmektedir. Tablo 4- Kapalı alanlarının Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Hizmet Alanı Alanı (m2) Eğitim Alanı Sağlık Alanı Sosyal Alan Toplam Sosyal Alanlar Adıyaman Üniversitesi olarak öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirmek amacıyla, eğitimin bir parçası olduğuna inanılan sosyal-kültürel etkinliklere ve sportif faaliyetlere yer vermektedir. Üniversitemiz Mediko- Sosyal Binasında sağlık kabininde personel ve öğrencilerin ilk müdahaleleri, sağlık taramaları ve sevk işlemleri yapılmaktadır. Fiziksel olanaksızlıklar nedeniyle bazı faaliyetler halkoyunları, savunma sporları, masa tenisi, satranç vs. çalışmalar Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tesislerde yapılmaktadır. Üniversitemiz sosyal alanlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 17

20 I. GENEL BİLGİLER Lojmanlar Üniversitemiz her geçen gün hızla gelişmekte ve çalışan sayısı sürekli artmaktadır. Konut kiralarının yüksek olması üniversitemizin talep edilmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle 2010 yılı bütçesi ile verilen 54 daire lojman yapımı 2011 yılında tamamlanmış bulunmaktadır. Tablo 5-Lojmanlar Lojman Tipi Lojman Sayısı Sayısı (Adet) Dolu Boş Kapalı alanı (m2) Toplam m2 kapalı alana sahip olan 8 adet lojmanımız daha önceden yapılmış olup, Üniversitemiz Stratejik Planda da yer alan 54 dairelik lojman yapımı 2011 yılı içerisinde yapımı tamamlanmıştır. 18

21 I. GENEL BİLGİLER Kantinler, Kafeteryalar ve Yemekhaneler Öğretim elemanları, idari personel ve öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını gidermek için kampüste kullanılan 2 yemekhane, ilçelerde kullanılan 3 yemekhane (Gölbaşı MYO 1, Kâhta MYO 1, Besni MYO 1) olmak üzere toplam 5 yemekhanede hizmet verilmektedir. Tablo 6- Kantinler, Kafeteryalar ve Yemekhaneler Bölümler Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasitesi (Kişi) Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin Kafeterya Toplam Öğrenci Yurtları Gölbaşı M.Y.O. yerleşkesinde bulunan apartlar öğrenci yurdu olarak kullanılmaktadır. Gölbaşı ndaki öğrencilerin yurt ihtiyaçları büyük oranda giderilmeye çalışılmaktadır. Tablo 7- Öğrenci Yurtları Oda Başına Yatak Sayısı Sayısı (Adet) Kapalı Alan (m 2 ) Kapasitesi (Kişi) Kız Erkek Toplam 3 4 Kişilik Kişi ve üzeri 18 Apart Toplam Spor Tesisleri Öğrencilerimizin sportif faaliyetlerini gerçekleştirmeleri amacıyla üniversitemiz merkez yerleşkesinde futbol sahası, tenis kortları, basketbol ve voleybol sahalarının yer aldığı spor tesisleri kompleksi bulunmaktadır. Ayrıca, ilçelerde yer alan Meslek Yüksekokullarında sınırlı olanaklarla spor faaliyetleri sürdürülmektedir. Spor tesisleri olarak 2 tenis kortu, 2 halı saha futbol, 1 voleybol-basketbol sahası ve bilardo, masa tenisi bulunmaktadır. Bu tesisler Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 9 yıllığına kiraya verilmiştir. Bunun dışında 2010 yılında Medikososyal binası yapımı tamamlanmış olup, masa tenisi, satranç turnuvaları vb. faaliyetler burada düzenlenmektedir. 19

22 I. GENEL BİLGİLER Tablo 8- Spor Tesisleri Bölümler Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Açıklamalar Kapalı Spor Tesisleri kişilik kapalı spor salonu Açık Spor Tesisleri Toplam m2 lik alana sahip ve kişilik kapasiteli Kapalı Spor Salonu 2011 yılında tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır Toplantı Konferans Salonları Üniversitemiz yerleşkesinde 7 konferans, 4 toplantı salonu bulunmaktadır. Konferans, seminer, panel v.s kültürel etkinlikler bu salonlarda yapılmaktadır. Tablo 9- Toplantı-Konferans Salonları Kapasitesi Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam 0 50 Kişilik Kişilik Kişilik Üzeri Kişilik Toplam Kitap Satış Merkezi Sosyal Tesisler İşletmesi Müdürlüğü ne bağlı kurulan Kitap Satış Merkezimiz, Eğitim Fakültesi M. Vehbi Koç Konferans Salonu nun fuaye alanında hizmet vermektedir. Tablo 10- Sosyal Tesisler Bölümü Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Açıklamalar Kitap Satış Merkezi

23 I. GENEL BİLGİLER 1-4- Hizmet Alanları Ofis, Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları Tablo 11-Ofis Alanları Alt Birim Ofis Sayısı m 2 Açıklamalar Yönetim Ofisleri Akademik Personel Ofisleri İdari Personel Ofisleri Diğer Toplam Tablo 12- Ambar Alanları, Arşiv Alanları ve Atölye Alanları Sayısı (Adet) Alanlar (m 2 ) Ambar Alanları Arşiv Alanları Atölye Alanları Toplam Hastane Alanları Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri binası m2 ve hastane binası m2 kapalı alandan oluşmaktadır. 1. Etap Hastane Binası inşaatı 2011 yılında tamamlanmış olup, tıbbi cihaz ve donanım malzemeleri alımı yapılmış ve 2. Etap İnşaatı devam etmektedir. 21

24 I. GENEL BİLGİLER Tablo 13- Hastane Alanları Birim Adıyaman Üniversitesi Hastanesi Sayı (Adet) Kapalı Alan (m 2 ) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Poliknikler Klinik Laboratuar Eczane 2 60 Radyoloji Alanı Sterilizasyon Alanı Mutfak Çamaşırhane Teknik Servis Diğer Alanlar Toplam

25 I. GENEL BİLGİLER 2- Örgüt Yapısı REKTÖR SENATO REKTÖR YARDIMCILARI YÖNETİM KURULU FAKÜLTELER ENSTİTÜLER YÜKSEK OKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULARI MERKEZLER BÖLÜMLER Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yüksekokulu Adıyaman Meslek Yüksekokulu ADYÜSEM Türk Dili Bölümü Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kahta Meslek Yüksekoklu ADYÜTAYAM Yabancı Diller Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Devlet Konservatuarı Besni Meslek Yüksekokulu DİĞER MERKEZLER Atatürk İlkeleri ve İnkılap T. Bl. Tıp Fakültesi Yabancı Diller Yüksekokulu Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Mühendislik Fakültesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mimarlık Fakültesi Eczacılık Fakültesi Teknoloji Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi 23

26 I. GENEL BİLGİLER REKTÖR REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI GENEL SEKRETER Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 24

27 I. GENEL BİLGİLER 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Üniversitemiz birimlerinin laboratuar dışındaki bilgi-işlem teknik alt yapısını aşağıdaki gibi ayırabiliriz: Yerleşke içi İnternet Erişim hizmetleri, Web hizmetleri, E-Posta Hizmetleri ve Muhtelif Otomasyon Hizmetleri, Öğrenci Laboratuarı hizmetleri. Tablo 14- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tipi Kullanma Amacı Adet Omurga Switch Yönetilebilir Kenar Switch Bina içi Kablosuz Ağ Cihazları Sunucu (Server) İnternet Erişimi (Öğrenci, Akademik ve İdari Personel) İnternet Erişimi (Öğrenci, Akademik ve İdari Personel) İnternet Erişimi Öğrenci Akademik ve İdari Personel) İnternet Erişimi (Firewall, Squid,DHCP,DNS,Monitor) Sunucu (Server) Üniversite Web Sitesi Yayını 1 Sunucu (Server) Üniversite Mail Sistemi 1 Sunucu (Server - Veri Tabanı) Kütüphane otomasyonu 1 Sunucu (Server - Veri Tabanı) Personel İşleri Otomasyonu 1 Sunucu (Server - Veri Tabanı) SGB.NET 1 Sunucu (Server - Veri Tabanı) Hastane Otomasyonu 1 Sunucu (Server - Veri Tabanı) Evrak Takip Programı 1 Sunucu (Server - Laboratuar) Bilgisayar Laboratuarı 6 Storage (Depolama Birimi) Veri Depolama Ünitesi 1 25

28 I. GENEL BİLGİLER 3-1- Yazılımlar Tablo 15- Yazılımlar Adet Açıklama 1 Linux İdari ve Serverlarda 1 Windows İdari ve Serverlarda 1 Öğrenci Otomasyon Sistemi 1 Dergi Yazılımı (Fen Bilimler Dergisi) 1 50 Kullanıcılı Netcad Programı 1 Evrak Takip Programı 1 Kütüphane Programı 1 sgbnet.adiyaman.edu.tr 1 Faaliyet Hazırlama Programı 1 Öğrenci İşleri Otomasyonu 3-2- Bilgisayarlar Tablo 16- Bilgisayarlar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı Öğrencilerin Kullanımına Açık Bilgisayar Sayısı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam Masa Üstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar Toplam

29 I. GENEL BİLGİLER 3-3- Kütüphane Kaynakları Üniversitemiz personel ve öğrencilerinin; eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini geliştirmesinde, etkin görevi bulunan ve bu doğrultuda gerekli bilgi kaynaklarını toplayarak kullanıcıların hizmetine sunan bir bilgi merkezi olmayı hedefleyen Merkez kütüphanemiz, Mediko - Sosyal binasının idari bölümünün 2. katında bulunan 540 m² lik alanda Teras Bölümü okuma salonu olarak hizmet vermektedir. Merkez Kütüphanemizde okuyucular istedikleri takdirde ödünç kitap alabilmektedirler. Danışma kaynakları, tezler, süreli yayınlar ve kütüphane kullanıcıları için rezerve edilmiş kaynaklar ödünç verilmektedir. Tablo 17- Kütüphane Kaynakları Bölümü Kitap Kütüphane Kaynakları Periyodik Yayın Elektronik Yayın Diğerleri Toplam Tıp Fen Sosyal Diğerleri Toplam TÜBİTAK EKUAL kapsamında abone olduğumuz elektronik veritabanları: OVID-LWW IEEE TAYLOR & FRANCIS EBSCHOST JRC SCIENCE DIRECT WEB OF SCIENCE 27

30 I. GENEL BİLGİLER Tablo 18- Yıllar İtibariyle Kitap Artış Sayısı Yıllar Kitap sayısı Kütüphanemiz Akademik Dönem içinde hafta içi: 09:00-20:00; hafta sonu Cumartesi günleri 09:00-16:00 saatleri arasında okuyucusuna hizmet sunmaktadır. Öğrencilerin sınav dönemlerinde hafta sonları bu saatler öğrencinin yararına olacak şekilde değiştirilir. Kütüphanemiz açık raf sistemi ile hizmet vermektedir. Merkez Kütüphanemizde okuyucular istedikleri takdirde ödünç kitap alabilmektedir. Üniversitemiz öğrenci ve idari personel 3 kitap 15 gün, akademik personel 4 kitap 20 gün ve dış kullanıcı 2 kitap 10 gün süreyle ödünç alabilirler. Danışma kaynakları, tezler, süreli yayınlar ödünç verilmemektedir. Öğrencinin tatil dönemlerinde de ödünç verilen kitap sayısı ve ödünç verme süresi uzatılır. Kütüphanemizin karşılayamadığı isteklerde, kütüphaneler arası işbirliğine gidilerek okuyucu isteği karşılanmaktadır. Merkez Kütüphanemiz dışında Besni, Kahta ve Gölbaşı Meslek Yüksekokullarında da birim kütüphanemiz bulunmaktadır. Yıl içerisinde birim kütüphaneleri için satın almış olduğumuz kitaplar, işlemleri yapıldıktan sonra okuyucu hizmetine sunulmak üzere ilçelere gönderilmektedir yılı içerisinde Doğrudan Temin ve İhale ile satın alınan yayın adedinin ,47 TL harcama yapılmıştır. Tablo Yılı Bağış Yapılan Kitaplar Firma Adı Yayın Adedi Tutarı (TL) Muhtelif Bağışlar ,09 28

31 I. GENEL BİLGİLER 3-4-Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo 20- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı Eğitim Amaçlı Araştırma Amaçlı Toplam (Adet) (Adet) (Adet) Projeksiyon Slâyt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi Faks Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Diğer Toplam

32 I. GENEL BİLGİLER 4- İnsan Kaynakları Üniversitemizin insan kaynakları 2547, 2914, 657 ve 4857 sayılı yasalarda belirtilen esaslara çerçevesinde istihdam edilen akademik, idari, sözleşmeli ve işçi personelinden oluşmaktadır. Amaçlanan hedeflere ulaşılabilmesi için insan kaynaklarının en doğru ve en verimli şekilde organize edilmesi gerekir. Çalışanların bilgi ve beceri düzeylerini artırmak için uygulanacak olan hizmet içi eğitim ve seminerler önem arz etmektedir. Üniversitemiz çalışanlarının düzeylerini arttırma yönünde gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Tablo 21- Yıllar İtibariyle Personel Sayısı Akademik Personel İdari Personel İşçiler C Personeli Toplam Grafik-2 Yıllar İtibarıyla Personel Sayısı Akademik Personel İdari Personel İşçiler 4-C Personeli 30

33 I. GENEL BİLGİLER 4-1- Akademik Personel Üniversitemizin unvanlarına göre akademik personel sayıları aşağıda sunulmuştur. Tablo 22- Akademik Personel Unvan Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu Boş Toplam Kadroların İstihdam Şekline Göre Tam Zamanlı Profesör X Doçent X Yrd. Doçent X Öğretim Görevlisi X Okutman X Uzman X Çevirici X Yarı Zamanlı Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi X X Toplam Grafik 3- Akademik Personel Boş Dolu 31

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2010 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Burdur 2009 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ii ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- MİSYON

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TOKAT MART-2007 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 4 I GENEL BİLGİLER... 5 A- Yetki,Görev

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2009 1 Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1-

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2014 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite NİSAN 2011 Değer Üreten Üniversite Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız." 2 İÇİNDEKİLER BİRİM ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 4 MİSYON VİZYON 5 ÖRGÜT YAPISI 6

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU YILI FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan BAKKAL Strateji Geliştirme Daire Başkanı Editör : İlknur TUNÇ Mali Hizmetler Uzmanı Prodüksiyon : Creatica

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder.

Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder. Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder. Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder in Vatanın bağımsızlığı tehlikededir.

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2013 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumun hizmetine sunulduğu kurumların başında

Detaylı

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 2013 Faaliyet Raporu 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 Yalova Üniversitesi Faaliyet FAALİYET RAPORU Raporu 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I. GENEL BİLGİLER 2 A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 3 B. YETKİ,

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2015) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2015 Mali Yılı Performans Programı Doğudan Yükselen Işık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 AĞRI Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek

Detaylı

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU T.C. T.C. NEVŞEHİR HACI NEVŞEHİR BEKTAŞ VELİ HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

Detaylı

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır."

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU NĐSAN 2010 Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır." Đ Ç Đ N D E K Đ L E R BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 1 I- GENEL

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim.

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı

Detaylı

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak!

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sunuş Yalova Üniversitesi, sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. 1 2 Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. 3 4 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 7 I- GENEL BİLGİLER... 9 A-ÖZGÖREV

Detaylı