TÜRKİYE GENELİ DOĞAL TAŞ POTANSİYEL ALANLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE GENELİ DOĞAL TAŞ POTANSİYEL ALANLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ"

Transkript

1 TÜRKİYE GENELİ DOĞAL TAŞ POTANSİYEL ALANLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ Demir ERKANOL * ve Abdülkerim AYDINDAĞ ** GİRİŞ Doğal taşlar, ticari olarak işletilebilen en eski inşaat malzemeleridir. Tarih boyunca insanoğlu tarafından yapılarda ve anıtlarda güzelliği, dayanıklılığı nedeniyle kullanılmıştır. Zamanla kullanımı artan doğal taşlar günümüzde özellikle inşaat, kaplama, döşeme, heykelcilik, mezar taşı yapımı, mıcır, porselen ve cam sanayi, optik sanayi ve süs eşyası yapımında kullanılmaktadır. Doğal taş sektörü, son dönemde yeni üreticilerin de pazara girmesiyle ivme kazanan; hem ülkemiz hem de dünya ticareti için önem arz eden sektörler arasındadır. Ülkemiz de mermerin tarihçesi oldukça eskiye dayanmaktadır. M.Ö yıllarda çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan Anadolu, zengin Çizelge 1- Türkiye Mermer Rezervi (MTA, 1966) Çizelge 1- Türkiye Mermer Rezervi (MTA, 1966) bir tarihsel birikimi barındırmaktadır. Bu kültür zenginliğinin en önemli yanlarından biri ise; mermer kültürünün Batı Anadolu dan başlayarak dünyaya yayılmasıdır. Efes kazılarında M.S 2. yüzyılda doğal taş tarihinde blok kesiminde kullanılan ilk lamalı katrak bulunmuştur. Yine Selçuk (İzmir) yakınlarında antik ocaklarda tel kesmenin ilk proto tipinin izine rastlanılmıştır. Bu bilgiler, Anadolu da 2000 yıldır doğal taş işletmeciliğinin varlığını belirle. Efes kentinin mermerleri, Belevi (İzmir) mermer ocaklarından getirilmiştir. Bunun yanı sıra, Teos Yeşil ve Teos Ateş mermerleri (İzmir), Batı Anadolu da antik dönemlerde üretilmiştir. Özellikle Efes Antik Kenti nde bulunan yamaç evlerinde duvar kaplaması olarak kullanılmışlardır. Dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu Alp - Himalaya Kuşağında yer alan Ülkemiz de doğal taş rezervine ilişkin ilk değerlendirmeler, 1966 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olup 5,1 milyar m3 13,9 milyar ton muhtemel mermer rezervine sahip olunduğu belirtilmiştir (Çizelge 1). Bilinen Rezervler Muhtemel Rezervler Mümkün Rezervler Toplam Potansiyel m 3 Ton yılları arasında; Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) adına, İTÜ Teknik Eleman- SEKTÖRÜ TÜRKİYE MERMER VE DOĞAL TAŞ *Maden larınca Tetkik ocak bazında Arama Genel yapılan Müdürlüğü gözlemlere /Marmara göre Bölge Müdürlüğü/Kocaeli **Maden Türkiye Doğal Tetkik Arama Taş Rezervi Genel Müdürlüğü/Maden 6,7 milyar m 3 olarak Etüt ve Arama Madenciliğin Dairesi Başkanlığı/Ankara bir alt grubunu oluşturan belirtilmiştir. yılları 2001 arasında; yılında Devlet ise; Planlama MTA Genel Teşkilatı (DPT) mermer-doğal adına, İTÜ taşlar Teknik doğadan Elemanlarınca çıkartıldıktan ocak bazında itibaren ticari olarak işletilebilen, yüksek katma Müdürlüğü tarafından belli mermer grupları ele yapılan alınarak gözlemlere Doğal Taş göre Kataloğu Türkiye Doğal yapılmıştır. Taş Rezervi İM-6,7 milyar değerli m 3 olarak ekonomik belirtilmiştir. yapısı ve 2001 değeriyle, yılında ise; niteliği MTA MİB tarafından ise; 2008 yılında yaklaşık 500 ve özelliği değişmeden nihai tüketicinin kullanımına sunulan içerisinde ağırlıkla kireçtaşı ve Genel çeşit ihraç Müdürlüğü taşlarını tarafından kapsayan belli Türkiye mermer grupları Doğal ele alınarak Doğal Taş Kataloğu yapılmıştır. İMMİB tarafından Taşlar Kataloğu ise; 2008 hazırlanmıştır. yılında yaklaşık 500 çeşit ihraç taşlarını dolomitlerin kapsayan olduğu Türkiye hammaddedir. Doğal Taşlar Kataloğu hazırlanmıştır. *Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü /Marmara Bölge Müdürlüğü/Kocaeli **Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü/Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı/Ankara TÜRKİYE MERMER VE DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ 147 Madenciliğin bir alt grubunu oluşturan mermer-doğal taşlar doğadan çıkartıldıktan itibaren ticari olarak işletilebilen, yüksek katma değerli ekonomik yapısı ve değeriyle, niteliği ve özelliği değişmeden nihai tüketicinin

2 tektonizma değerlendirilerek potansiyel alan olabilecek önemli alanlar belirlenmiş ve haritalanmış 1985 yılında yürürlüğe giren 3213 Sayılı Maden Kanunun da mermer ve doğal taşın kanun kapsamına alınmasıyla, Türk madenciliğinin en büyük geliştirme gösterdiği alt sektör olmuştur. Mermer ve Doğal Taş sektöründeki üretim ve ihracatımız, istikrarlı şekilde artmaktadır yılında milyon ton olan ihracat miktarı, 2012 yılında milyon ton olarak % 8.60 lık miktar artışı oluşmuştur. Bir diğer Mermer ve Doğal Taş sektöründeki ölçekte üretim de ve 2011 ihracatımız, yılında istikrarlı ihracat şekilde girdisi artmaktadır. olarak 2011 yılınd Türkiye değişik jeolojik kuşakların yer aldığı bir bölgede bulunan ve bu kuşakların farklı lar gelir elde edilmişken, 2012 yılında %13.68 mermer ve doğal taşlardan milyar do- milyon ton olan ihracat miktarı, 2012 yılında milyon ton olarak % 8.60 lık miktar artışı oluşmu kayaçlar içermesi diğer sebebiyle ölçekte zengin de 2011 doğal yılında taş ihracat artışla girdisi olarak milyar mermer dolar ve doğal gelir elde taşlardan edilmiştir milyar dolar ge rezervlerine sahip bir ülkedir. Söz konusu Alp Tüm maden ihracatındaki payı % 43 dir (İMİB). - Himalaya Kuşağı, edilmişken, çok çeşitli 2012 ve büyük yılında miktarda mermer rezervini bulundurmaktadır yılında 1,9 milyar dolar olan ihraca- %13.68 artışla milyar dolar gelir elde edilmiştir. Tüm maden ihracatınd % 43 dir (İMİB). tımızın, 2015 yılı hedefi 4 milyar dolar, 2023 Türkiye Mermer ve Doğal Taş sektörü; gerek iç tüketim, gerekse ihracat miktarı ve po- (İMİB, Eylem Planı). Buna ulaşabil- hedefimiz ise 10 milyar dolar olarak konmuştur 2012 yılında 1,9 milyar dolar olan ihracatımızın, 2015 yılı hedefi 4 milyar dolar, 2023 hedefimiz tansiyeli olarak son milyar yıllarda dolar önemli olarak konmuştur ve sürekli (İMİB, memiz için; Eylem Ülkemiz Planı). de konu Buna ile ulaşabilmemiz ilgili tüm kamu için; Ülkemiz de gelişme göstermektedir. Ülkemizin jeolojik yapısından kaynaklanan ilgili tüm mermer kamu çeşitliği ve özel ve sektör re- kuruluşların mesi, taşımıza birlikte hareket değer vermesi, etmesi, taşımıza plan ve değer prog- vermesi, plan ve p ve özel sektör kuruluşların birlikte hareket etzervlerimizin büyüklüğü sektörde uluslararası ram çerçevesinde çalışma yapılması, AR-GE güvenin oluşmasını çerçevesinde da sağlamaktadır. çalışma yapılması, Ülkemiz AR-GE faaliyetlerine faaliyetlerine hız hız verilmesi en önemli maddelerdir maddelerdir (Çizelge 2). (Çizelge 2). sadece zengin rezervleri ile değil, aynı zamanda mermer ve doğal taşlarının renk ve desen çeşitliliği açısından da lider konumdadır. Çizelge 2- Mermer ve Doğal Taş İhracatı Hedefleri (TÜMMER) Çizelge 2- Mermer ve Doğal Taş İhracatı Hedefleri (TÜMMER) ÇALIŞMANIN AMACI Proje kapsamında; potansiyel alan olabilecek mermer sahalarının yanı sıra diğer doğal taş alanlarının da tespiti çalışmaları yürü- Dünyanın en ÇALIŞMANIN büyük mermer AMACI ihracatçıları arasında yer alan Ülkemiz de, ihracat potansiyelini arttıracak girişimlere acil ihtiyaç du- çalışmaları yapılmış, mevcut mermer ocakları tülmüştür. Bu nedenle yörede, ayrıntılı arazi Dünyanın en büyük mermer ihracatçıları arasında yer alan Ülkemiz de, ihracat potansiyelini a yulmaktadır. Bu durumu girişimlere göz acil önüne ihtiyaç alan duyulmaktadır. MTA tespit Bu durumu edilmiş, göz bölgede önüne alan mevcut MTA çeşitli Genel yaş Müdürlüğü, aralığındaki formasyonların stratigrafik ilişkileri ve Genel Müdürlüğü, yılları arasında 1/ ölçekli arasında Türkiye 1/ Geneli Mermer ölçekli Türkiye ve tektonizma Geneli Mermer değerlendirilerek ve Doğal Taş potansiyel Potansiyel alan Alanların Belirle Doğal Taş Potansiyel Alanların Belirlenmesi olabilecek önemli alanlar belirlenmiş ve haritalanmıştır. İller bazında hazırlanan raporlar projesini gerçekleştirmiştir. projesini gerçekleştirmiştir. tamamlanmıştır. Çalışmalarda, özellikle ihracat potansiyeli yüksek olan mermer ve doğal taşların; oluşum süre Çalışmalarda, özellikle ihracat potansiyeli yüksek olan mermer oluşumu ve doğal etkileyen taşların; jeolojik, oluşum yapısal, mağmatik Bu çalışmalar ve metamorfik ışığında, üretim kontrol yapılan sistemleri ve/ tespit edilerek, süreçleri ve oluşumu etkileyen jeolojik, yapısal, mağmatik ve yatakların metamorfik yayılımı kontrol belirlenmiştir. sistemleri lirlenerek, Ülkemiz için önem arz eden mermer veya çeşitli nedenlerle terk edilen ocaklar be- tespit edilerek, mevcut yatakların yayılımı belirlenmiştir. Proje kapsamında; potansiyel alan amaçlarından olabilecek mermer biri olmuştur. sahalarının yanı sıra diğer doğal taş desen ve türlerini saptamak çalışmanın ana alanla 148 tespiti çalışmaları yürütülmüştür. Bu nedenle yörede, ayrıntılı arazi çalışmaları yapılmış, mevcut ocakları tespit edilmiş, bölgede mevcut çeşitli yaş aralığındaki formasyonların stratigrafik ilişk

3 ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 1. Jeolojik etüt çalışmaları Ülkemiz sınırları içinde yapılan mermer ve doğal taş potansiyelinin belirlenmesine yönelik çalışmada, MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi nce hazırlanan 1/ ölçekli seri haritalar (Açınsamalı ve sayısal) kullanılmıştır. Haritalarda, mermer, traverten ve diğer doğal taş potansiyeli olabilecek formasyonlar dikkate alınarak çalışmalar bu birimlerde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, işletilmekte olan traverten, mermer, doğal taş ocakları ve terk edilen ocaklardaki genel bilgiler, bölgenin stratigrafisi ve tektoniği ile deneştirilerek 1/ ölçekli paftalar üzerine aktarılmıştır (Şekil 1). Mermer ve Doğal Taş Potansiyel Alan Haritalarında; a) Mermer ve traverten olarak kullanılabilen doğal taşlar, b) Mozaik olabilen doğal taşlar, c) Dekoratif malzeme olarak kullanılabilen doğal taşlar, d) Yapı taşı olabilen doğal taşlar, e) Yol alt yapı malzemesi olabilen kayaç grupları sınıflandırılmıştır. Şekil 1- Balıkesir J 18 Paftasının Mermer Doğal Taş Potansiyel Alan Haritası Şekil 1. Balıkesir J 18 Paftasının Mermer Doğal Taş Potansiyel Alan Haritası 2. Laboratuvar çalışmaları iresi Başkanlığı Doğal Taş Laboratuvarın da gerçekleştirilmiştir. 2. Arazi Laboratuvar çalışmaları Çalışmaları sırasında mevcut mermer ocaklarından ve potansiyel alanlardan, 3. Sondaj çalışmaları ve rezerv belirleme Arazi çalışmaları sırasında mevcut mermer ocaklarından ve potansiyel alanlardan, kayaç özelliklerin kayaç özelliklerin belirlenmesi amacı ile fiziko-mekanik, belirlenmesi amacı kimyasal, ile fiziko-mekanik, petrografik-mineralojik kimyasal, petrografik-mineralojik MTA Genel parametrelerin Müdürlüğü; ortaya Kamu çıkarılması Kurum için ve parametrelerin ortaya çıkarılması için numune derlemesi yapılmıştır. Derlenen örneklerin töre Kuruluşlarına, Valilik, Belediye ve Özel Sek- numune derlemesi yapılmıştır. Derlenen örneklerin analizleri, akredite doğal konumda taş çalışmaları olan MTA konusunda Genel Müdürlüğü jeolojik analizleri, Maden Analizleri akredite ve konumda Teknoloji Dairesi olan Başkanlığı MTA Genel Doğal Taş etütlerin Laboratuvarın yanı sıra da gerçekleştirilmiştir. sondaj etütleri ve rezerv belirleme çalışmaları yapmaktadır (Şekil Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknoloji Da- 2). 3. Sondaj Çalışmaları ve Rezerv Belirleme 149 MTA Genel Müdürlüğü; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Valilik, Belediye ve Özel Sektöre doğal taş

4 Şekil 2- Lice-Kulp (DİYARBAKIR) Mermer Potansiyel Alan Haritası (Erkanol ve Aydındağ, 2011). Şekil 2- Lice-Kulp (DİYARBAKIR) Mermer Potansiyel Alan Haritası (Erkanol ve Aydındağ, 2011). PROJE ÇALIŞMALARI SONUCUNDA kökenli kireçtaşları 3. Mağmatik Kökenli Doğal Taşlar: PROJE ÇALIŞMALARI SONUCUNDA Alp Himalaya Kuşağı nda yer alan Ülkemiz de Alp Mermer Himalaya ve Doğal Kuşağı nda Taş sektörü, yer alan Ülkemiz son 25 de Mermer 4. ve Doğal Volkanik Taş sektörü, Kökenli son Doğal 25 yılda Taşlar: madencilik Derinlik kayaçları yılda madencilik sektörümüzün en önemli alt Püskürük kayaçları sektörümüzün en önemli alt sektörlerinden biri haline gelmiştir yılı verileri incelendiğinde sektörde lider sektörlerinden biri haline gelmiştir yılı verileri konumdadır. incelendiğinde Ülkemizde sektörde ciddi lider miktarda konumdadır. görünür doğal taş 1. rezervi Metamorfik olduğu bilinmekte kökenli ve doğal daha bu taşlar rezervin henüz Ülkemizde ciddi miktarda görünür doğal taş (kristalize kireçtaşı kökenli mermerler) rezervi bir kısmı olduğu istihraç bilinmekte edilerek ve üretilmektedir. daha bu rezervin Ülkemizdeki potansiyeli ve her geçen yıl artan ihracatı göz önüne henüz bir kısmı istihraç edilerek üretilmektedir. Kireçtaşlarının yüksek ısı ve yüksek basınç koşulları altında bölgesel veya yerel ola- alınarak gerçekleştirilen bu çalışma ile, ülkemiz de mevcut doğal taş ocaklarının yanı sıra mermer ve doğal taş Ülkemizdeki potansiyeli ve her geçen yıl artan ihracatı potansiyel göz önüne alanları alınarak belirlenmiştir. gerçekleştirilen bu rak katı değişimleridir. Bu tanım aynı zamanda çalışma ile, ülkemiz de mevcut doğal taş ocaklarının yanı sıra mermer ve doğal taş potansi- da kabul edilmektedir. Bölgesel başkalaşım ile mermerler açısından Bilimsel Tanım olarak Türkiye de doğal taşlar kapsamında çeşitli renk ve desenlerde kristalize kireçtaşı (mermer), kalker, traverten, yel alanları traverten belirlenmiştir. oluşumlu kalker (oniks), kireç taşları, kum taşları, oluşmuş konglomera, kristalize breş kireçtaşları ve magmatik ince kökenli tanelidir. kayaçlar 1. Metamorfik Kökenli Doğal Taşlar: Kristalize kireçtaşı 2. Sedimanter Kökenli Doğal Taşlar: Mikritik kökenli kireçtaşları, iskelet Türkiye de (granit, siyenit, doğal diyabaz, taşlar diyorit, kapsamında serpantin, vb.) çeşitli ve püskürük türü Ülkemiz kayaç grupları sınırları (ignimbirit, içinde; bu andezit, kategoride bazalt, tüf yer renk ve ve türevleri desenlerde vb).bulunmaktadır. kristalize Bu kireçtaşı kayaç grupları; (mermer), kalker, traverten, traverten oluşumlu dirilen alanlarda yüzlek vermektedir. Trakya oluşum alan sınıflarına mermer göre 4 yatakları, ana başlık altında masif toplanmıştır. olarak nitelen- kalker (oniks), 1. Metamorfik kireç taşları, Kökenli kum Doğal taşları, Taşlar: konglomera, breş ve magmatik kökenli kayaçlar Manisa, Muğla, Aydın, Denizli; İç Anadolu Kristalize Bölgesi nde kireçtaşı Kırklareli; Ege Bölgesi nde Uşak, 2. Sedimanter Kökenli Doğal Taşlar: Mikritik kökenli kireçtaşları, iskelet kökenli kireçtaşları (granit, siyenit, diyabaz, diyorit, serpantin, vb.) Bölgesi nde Afyon, Ankara, Eskişehir, Çorum, ve püskürük 3. türü Mağmatik kayaç Kökenli grupları Doğal (ignimbirit, Taşlar: Derinlik andezit, bazalt, tüf ve türevleri vb).bulunmaktadır. Marmara Bölgesi nde Balıkesir, Çanakkale, kayaçları Kayseri, Konya, Kütahya, Niğde, Sivas; Güney 4. Volkanik Kökenli Doğal Taşlar: Püskürük kayaçları Bu kayaç grupları; oluşum sınıflarına göre 4 Bursa, Bolu, Sakarya; İç Toroslar Bölgesi nde ana başlık altında toplanmıştır. Burdur, Isparta; Doğu Anadolu Bölgesi nde ise Van, Muş, Bitlis illeri sınırları içerisinde gözle- 1. Metamorfik Kökenli Doğal Taşlar (Kristalize Kireçtaşı Kökenli Mermerler) nirler. Bu masiflerde gözlenen mermer alanları, çevresini saran şisti seviyeler nedeniyle korunmuşlar ve tektonik etkilerden fazla etkilenmemişlerdir (Şekil 3). 150

5 mermer alanları, çevresini saran şisti seviyeler nedeniyle korunmuşlar ve tektonik etkilerden fazla İskeletli kireçtaşları; resifal ve fosilli kireçtaşlarından oluşmaktadır. Çoğunlukla gri, siyah, yeşilimsi, etkilenmemişlerdir (Şekil 3). Şekil 3- Türkiye Kristalize Kireçtaşı Kökenli Mermerlerin Dağılım Haritası (Erkanol ve diğerleri ) Şekil 3- Türkiye Kristalize Kireçtaşı Kökenli Mermerlerin Dağılım Haritası (Erkanol ve diğ ) 2. Sedimanter kökenli doğal taşlar ve mikritik çimentolu olup cila açısından oldukça olumludurlar. 2.1 Mikritik Kökenli Kireçtaşı Mermerleri Ülkemizin Bu tür mermerler; en önemli çeşitli renklerde doğal (bej taş ve varlığını krem renk ağırlıkta), yer yer silis katkılı, CaCO 3 ca zengin, (%95 sedimanter 2. Sedimanter kökenli Kökenli kayaçlar Doğal Taşlar oluşturmaktadır. Ülkemizde; Antalya, Eskişehir, Bilecik, üstü) yer yer kil içerikli, spari ve mikritik çimentolu olup cila Özellikle blok üretimi açısından büyük önem Burdur, açısından Isparta, oldukça Afyon, olumludurlar. Kayseri, İzmir, Adana, kazanmışlardır. Ülkemizin en Bu önemli kireçtaşı doğal taş grupları; varlığını stratigrafik seviye olarak her bölümde görülmekte olup, Mersin, Adıyaman, Ankara, K.Maraş, Aydın, sedimanter kökenli Bursa, kayaçlar Amasya, oluşturmaktadır. Sivas, Diyarbakır, Özellikle blok Osmaniye, üretimi Ülkemiz de; Antalya, Eskişehir, Bilecik, Burdur, Isparta, Afyon, Kayseri, İzmir, Adana, Bursa, Amasya, açısından büyük önem kazanmışlardır. Bu kireçtaşı grupları; stratigrafik seviye olarak her bölümde görülmekte bej, Sivas, krem, Diyarbakır, çeşitli Osmaniye, renklerde, Mersin, bol Adıyaman, mikro-makro Ankara, K.Maraş, Balıkesir, Aydın, Elazığ, Balıkesir, Erzincan, Elazığ, G.Antep, Erzincan, G.Antep, Giresun, fosilli, olup, geniş bej, krem, yayılımlı çeşitli renklerde, ve büyük bol rezervlidir. mikro-makro Oluşum tiplerine göre 2 sınıfa ayrılırlar: nisa, Mardin, Muğla, Samsun, Yozgat, Kasta- fosilli, geniş Hatay, yayılımlı Kırklareli, ve büyük Kocaeli, rezervlidir. Konya, Oluşum Malatya, tiplerine Ma- Giresun, Hatay, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Samsun, Yozgat, Kastamonu il göre 2 sınıfa ayrılırlar: sınırları içinde gözlenirler. Bu alanlar, Türkiye nin en önemli monu mermer il sınırları blok içinde üretim gözlenirler. yerleridir (Şekil Bu 4). alanlar, Bu 2.1 Mikritik kökenli kireçtaşı mermerleri Türkiye nin en önemli mermer blok üretim yerleridir olup, (Şekil kırık 4). ve çatlak Bu alanlardaki yapıları blok kireçtaşları üretimine etki tek- alanlardaki kireçtaşları tektonik olaylardan oldukça etkilenmiş Bu tür mermerler; çeşitli renklerde (bej ve tonik olaylardan oldukça etkilenmiş olup, kırık etmektedir. krem renk ağırlıkta), yer yer silis katkılı, CaCO 3 ve çatlak yapıları blok üretimine etki etmektedir. ca zengin, (%95 üstü) yer yer kil içerikli, spari Şekil 4- Türkiye Mikritik Kökenli Kireçtaşı Mermerlerin Dağılım Haritası (Erkanol ve diğerleri ) Şekil 4- Türkiye Mikritik Kökenli Kireçtaşı Mermerlerin Dağılım Haritası (Erkanol ve diğ ) İskelet Kökenli Kireçtaşı Mermerleri

6 2.2 İskelet kökenli kireçtaşı mermerleri İskeletli kireçtaşları; resifal ve fosilli kireçtaşlarından oluşmaktadır. Çoğunlukla gri, siyah, yeşilimsi, kırmızımsı renklerde bulunurlar. Çimento çoğunlukla spari kökenlidir. İçerisinde bol miktarda fosil kırıntıları ve parçaları, kayaç parçacıkları, oolit ve pelletler gözlenir. Bu tür kayaç grupları; Karabük, Bartın, Kastamonu, Burdur, Isparta, Antalya, Bursa, Bolu, Düzce, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, Batman, Çorum, Malatya il sınırları içinde blok mermer üretimi sağlarlar. Bu tür mermerler, dekoratif amaçlar için çok uygundur (Şekil 5). Şekil 5- Türkiye İskelet Kökenli Kireçtaşı Mermerlerin Dağılım Haritası (Erkanol ve diğ ) Şekil 5- Türkiye İskelet Kökenli Kireçtaşı Mermerlerin Dağılım Haritası (Erkanol ve diğ ) Şekil 5- Türkiye İskelet Kökenli Kireçtaşı Mermerlerin Dağılım Haritası (Erkanol ve diğ ) 3. Mağmatik Kökenli Doğal Taşlar/ Derinlik Kayaçları 3. Mağmatik Kökenli Doğal Taşlar/ Derinlik Kayaçları 3. Mağmatik Mağmanın, kökenli yerkabuğunun doğal farklı taşlar/ derinliklerinde ve yüzeyinde bu kayaç katılaşmalarına grubu; granit, göre siyenit, şekil alırlar. diyorit, Derinlik gabro, kayaçları Mağmanın, yerkabuğunun farklı derinliklerinde ve yüzeyinde diyabaz, katılaşmalarına monzonit, göre granodiyorit şekil alırlar. vb. Derinlik olarak kayaçları olarak da adlandırılan bu kayaç grubu; granit, siyenit, diyorit, gabro, diyabaz, monzonit, granodiyorit adlandırılır. Bu kayaç grupları; Marmara, Kuzey-Batı Anadolu, Anadolu, Trakya, Trakya, Güney-Batı Güney-Batı Ege, İç Anadolu Ege, İç kayaçları olarak da adlandırılan bu kayaç grubu; granit, siyenit, diyorit, gabro, diyabaz, monzonit, granodiyorit Mağmanın, vb. olarak adlandırılır. yer kabuğunun Bu kayaç grupları; farklı derinliklerinde vb. ve olarak yüzeyinde adlandırılır. katılaşmalarına Bu kayaç grupları; göre Marmara, şekil Kuzey-Batı Anadolu Anadolu, ve Trakya, Doğu Karadeniz Güney-Batı Ege, Bölgesi nde İç Anadolu yo- Marmara, Kuzey-Batı ve Doğu Karadeniz Bölgesi nde yoğunlaşırlar (Şekil 6). alırlar. Derinlik kayaçları olarak da adlandırılan ğunlaşırlar (Şekil 6). ve Doğu Karadeniz Bölgesi nde yoğunlaşırlar (Şekil 6). Şekil 6- Türkiye Granitleri Dağılım Haritası (MTA) Şekil 6- Türkiye Granitleri Dağılım Haritası (MTA) Şekil 6- Türkiye Granitleri Dağılım Haritası (MTA) 4.Volkanik Kökenli Doğal Taşlar/ Püskürük Kayaçlar Volkanik Kökenli Doğal Taşlar/ Püskürük Kayaçlar

7 Mağmanın yüzeye çıkıp püskürmesi sonucu oluşan ürünler; andezit, bazalt, trakit, riyolit vb. olarak 4. Volkanik kökenli doğal taşlar / püskü- Bu kayaçlardan andezit ve bazalt oluşumları adlandırılmıştır. Bu malzemelerin tozları ve külleri de, tüf ve türevlerini oluşturur. Bu kayaçlardan andezit ve rük kayaçlar özellikle dekoratif amaçlı kesilip kullanılmakta- bazalt oluşumları özellikle dekoratif amaçlı kesilip kullanılmaktadır. Mağmanın yüzeye çıkıp püskürmesi sonucu oluşan ürünler; andezit, bazalt, trakit, riyolit lımına bakıldığında; özellikle İç Ege, İç Anado- Türkiye genelinde volkanik kayaçların dağı- Türkiye genelinde volkanik kayaçların dağılımına bakıldığında; özellikle İç Ege, İç Anadolu, Trakya, Doğu vb. ve olarak Güneydoğu adlandırılmıştır. Anadolu Bölgesinde Bu yoğunlaşma malzemelerin görülür (Şekil lu, 7). Trakya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yoğunlaşma görülür (Şekil tozları ve külleri de, tüf ve türevlerini oluşturur. 7). Şekil Şekil 7-7- Türkiye Türkiye Volkanik Volkanik Kökenli Kökenli Doğal Doğal Taşlar Taşlar Dağılım Dağılım Haritası Haritası (Erkanol (Erkanol ve ve diğ. diğerleri ) ) TRAVERTEN Ülkemiz sınırları içinde travertenler, tektonik hatların bulunduğu alanlarda yoğunlaşmaktadır. Özellikle Pontid, Anatolid, Torid, Kenar Kıv- TRAVERTEN Travertenlerin esası CaCO 3 olup, Ca+2 ve HCO Travertenlerin 3 - ce zengin esası yer CaCO altı sularının 3 olup, Ca +2 genellikle ve HCO - 3 ce zengin rımları yer altı Kuşağı sularının bölümlerinde genellikle bir faydan, traverten çatlaktan ocakları ya bir faydan, çatlaktan ya da yarıktan yeryüzüne çıktıkları yerde fizikokimyasal, biyokimyasal batı Marmara, İç Anadolu, İç Toroslar, Akdeniz, yer alır. Traverten ocakları; Batı Ege, Kuzey- da yarıktan yeryüzüne çıktıkları yerde fizikokimyasal, biyokimyasal olarak bünyelerindeki CaCO 3 çökeltmesiyle olarak oluşur. bünyelerindeki CaCO 3 çökeltmesiyle Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgeleri nde yoğunlaşmıştır (Şekil 8). oluşur. Ülkemiz sınırları içinde travertenler, tektonik hatların bulunduğu alanlarda yoğunlaşmaktadır. Özellikle Pontid, Anatolid, Torid, Kenar Kıvrımları Kuşağı bölümlerinde traverten ocakları yer alır. Traverten ocakları; Batı Ege, Kuzeybatı Marmara, İç Anadolu, İç Toroslar, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgeleri nde yoğunlaşmıştır (Şekil 8). Şekil 8- Türkiye Traverten Sahaları Dağılım Haritası (Erkanol ve diğerleri ) Şekil 8- Türkiye Traverten Sahaları Dağılım Haritası (Erkanol ve diğ ) HEDEF 153 Türkiye Geneli Mermer ve Doğal Taş Potansiyel Alanların Belirlenmesi projesi kapsamında yapılan

8 Şekil 8- Türkiye Traverten Sahaları Dağılım Haritası (Erkanol ve diğ ) HEDEF Türkiye Geneli Mermer ve Doğal Taş Potansiyel Alanların Belirlenmesi projesi kapsamında yapılan HEDEF amaca uygun haritalamalarda, Devoniyen çalışmalarda; çok farklı yaşta mermer ve doğal taş oluşturabilecek Orta Miyosen formasyonlar ve Üst tespit Miyosen edilmiştir. Günümüz Ülke genelinde yaş Türkiye Geneli Mermer ve Doğal Taş Potansiyel Alanların Belirlenmesi projesi kapsa- taş üretimi ( traverten ve yapı taşı) yapılabile- aralığındaki birimlerden blok mermer ve doğal yapılan amaca uygun haritalamalarda, Devoniyen Orta Miyosen ve Üst Miyosen Günümüz yaş aralığındaki mında birimlerden yapılan blok mermer çalışmalarda; ve doğal çok taş üretimi farklı ( yaşta traverten ve ceği yapı belirlenmiştir taşı) yapılabileceği (Erkanol belirlenmiştir ve diğerleri (Erkanol ve mermer ve doğal taş oluşturabilecek formasyonlar diğ ),(şekil9,10) tespit edilmiştir. Ülke genelinde 2012), (Şekil 9-10) yapılan Şekil 9- Alt Paleozoyik Yaşlı Ayna (Kayseri) Şekil 9- Alt Paleozoyik Yaşlı Ayna (Kayseri) Şekil 10- Alt Miyosen Yaşlı Ocak (Diyarbakır) Şekil 10- Alt Miyosen Yaşlı Ocak (Diyarbakır) Türkiye Genelinde çalışan/çalışmayan tüm Örnek çalışma; DPT ve Diyarbakır Valiliği mermer Türkiye ve Genelinde doğal taş çalışan/çalışmayan ocakları görülmüş tüm mermer olup, ve doğal tarafından taş ocakları MTA görülmüş Genel olup, Müdürlüğü ne bu ocaklarda üretilen verilen bu ocaklarda üretilen mermer desenlerine ait proje kapsamında yapılmıştır (Erkanol ve Aydındağ, elde 2011). edilmiştir. Hazırlanan Yapılan arazi katalog çalışmaları, da; il sınırla- açılan plaka, mermer blok desenlerine resimleri ait plaka, çekilmiş blok resimleri ve /veya çekilmiş elde ve /veya edilmiştir. Yapılan arazi çalışmaları, açılan ve rı içinde mevcut olan 47 adet mermer deseninin yer aldığı ocak, blok, plaka ve kayacın ince ve terk edilen ocaklardan elde edilen veriler, firma yetkilileri yapılan görüşmeler, çeşitli makalelerden alınan terk edilen ocaklardan elde edilen veriler, firma yetkilileri bilgiler ışığında, yapılan ülke görüşmeler, genelinde; 2012 çeşitli yılı itibariyle makale-58lerden adet kesit mermer, fotoğrafı traverten bulunmaktadır. ve doğal taş Ayrıca deseninin Jeolojik, varlığı alınan bilgiler ışığında, ülke genelinde; mineralojik+petrografik, fiziksel-mekanik, kim yılı itibariyle 585 adet mermer, traverten yasal, ortamsal analiz sonuçları ve parametreleri ve doğal taş deseninin varlığı tespit edilmiştir. yer alır (Şekil 11-14). Bu zengin taş çeşitliliğinin gerek iç piyasada, gerekse dış pazarlarda tanıtılması gerektiği Hazırlanan katalog Türkçe-İngilizce olarak düşünülerek Mermer ve Doğal Taş Kataloğu 500 adet basılmış olup, yurt dışına gönderil- nun hazırlanması doğal taş sektörünün en mek üzere DPT ve Diyarbakır Valiliği ne teslim önemli ihtiyaçlardan biridir. edilmiştir. 154

9 Hazırlanan katalog Türkçe-İngilizce olarak 500 adet basılmış olup, yurt dışına gönderilmek üzere DPT ve Diyarbakır Valiliği ne teslim edilmiştir. Şekil 11- Ocak fotoğrafı Şekil İnce Kesit kesit Fotoğrafı fotoğrafı Şekil 11. Ocak Fotoğrafı Şekil 13- Blok fotoğrafı Şekil 13. Blok Fotoğrafı Şekil Plaka Plaka Fotoğrafı fotoğrafı Proje kapsamında yapılan çalışmalarda; mermer ve doğal taş firmalarından elde edilen analiz bilgilerinde çoğu zaman standartların gözetilmediği tespit edilmiştir. Bu durumun, yakın zamanda AB Standartlarına göre problem teşkil edeceği bilinmektedir. Bu nedenle yaşanan ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için, mermer-doğal taş firmalarının tüm analizlerini (mineralojik-petrografik, fiziksel-mekanik, kimyasal) akredite olmuş kurumlara yaptırmaları gerekmektedir. Ülke genelinde hazırlanacak kataloğun; tüm desenlerden alınacak örnekler ile mineralojik-petrografik, ortamsal analiz, fiziksel-mekanik, kimyasal parametreleri TSE ve TSE EN standartları kapsayacak şekilde oluşturulması gerekmektedir. Bu konuda; MTA Doğal Taş Labarotuvarı nda örnek bir çalışmadan alınan temel standartlara ait analiz değerleri aşağıda sunulmuştur (Çizelge 3-4). 155

10 standartlara ait analiz değerleri aşağıda sunulmuştur (Çizelge 3, 4). Çizelge 3. Mermerin Fiziksel, Mekanik Özellikleri Çizelge 3. Mermerin Fiziksel, Mekanik Özellikleri Plaka Verme Durumu İyi Çizelge 3- Mermerin Fiziksel, Mekanik Özellikleri Kenar-Köşe Kesilmesi İyi Plaka Verme Cila Alma Durumu Durumu İyi İyi Kenar-Köşe Sertlik Kesilmesi (Mohs) İyi 4 Cila Alma Yoğunluk Durumu (g/cm 3 ) İyi 2,71 Sertlik Birim Hacim Ağırlık (Mohs)(g/cm ) 4 2,65 Yoğunluk Atmosfer Basıncında Su Emme (TS EN (g/cmkütlece 3 ) (%) 2,71 - Birim Hacim 13755) Ağırlık (g/cmhacimce 3 ) (%) 2,65 0,82 Atmosfer Kaynar Basıncında Suda Su Emme (TS EN 13755) Kütlece Kütlece (%) (%) Hacimce Hacimce (%) (%) - 0,82 0,70 1,90 Kaynar Basınç Suda Su Direnci Emme Kütlece (%) 0,70 (TS EN 1926) Hacimce (Kgf/cm (%) ) (MPa) 1,90 128,82 Basınç Don Direnci Sonrası Basınç Direnci (TS EN Don 1926) Kaybı (Kgf/cm 2 )(MPa) (Kgf/cm 2 ) (MPa) (%) 152,65 128,82 0,42 Don Sonrası Darbe Basınç Direnci Direnci (Kgf/cm (Kgf/cm 2 )(MPa) )( MPa) 152,65 17,60 Don Kaybı Eğilme Direnci (%) (Kgf/cm 2 )(MPa) 0,42 7,00 Darbe Direnci Görünür Porozite (Kgf/cm 2 )( MPa) (%) 17,60 2,20 Eğilme Doluluk Direnci Oranı (Kgf/cm 2 )(MPa) (%) 7,00 97,51 Görünür Gözeneklilik Porozite Derecesi (%) (%) 2,20 2,49 Doluluk Ortalama Oranı Aşınma Direnci (%) (cm 3 /50 cm 2 ) 97,51 11,93 Gözeneklilik Derecesi (%) 2,49 Ortalama Aşınma Direnci (cm 3 /50 cm 2 ) 11,93 Çizelge 4. Mermerin Kimyasal Özellikleri Çizelge 4- Mermerin Kimyasal Özellikleri Çizelge 4. Mermerin Kimyasal Özellikleri MgO SiO 2 CaO Fe 2 O 3 MgO 0,6 SiO 2 0,6 CaO 55,9 Fe 2 O 3 0,1 0,6 0,6 55,9 0,1 MTA Genel Müdürlüğü AR-GE çalışmaları yapan bir Kamu Kuruluşudur. Kurum bünyesinde konu ile ilgili teknik eleman (jeoloji, maden, jeofizik mühendisler), Uluslararası Akretide kazanmış Doğal Taş Labarotuvarı mevcuttur. Ülkemiz sınırları içinde; Mermer-Traverten-Serttaş-Yapı Taşı varlığının ortaya konması için bilimsel verilere dayalı Türkiye Mermer ve Doğal Taş envanteri hazırlanması gerektiğine inanan Kurumumuz, ana hatları ile belirtilen çalışmalara rehberlik edecek, Ülkemizin mermer ve doğal taş kaynakları ile ilgili en geniş verileri kapsayacak, güncel değerlendirmelere açık Türkiye Mermer ve Doğal Taş DEĞİNİLEN BELGELER Erkanol, D.ve Aydındağ, K, Diyarbakır Mermer Potansiyel Alanları Maden Jeolojisi Raporu, MTA Raporu, Derleme No: s. 279, Ankara, (yayımlanmamış). Erkanol, D. ve Aydındağ, K, Diyarbakır İli Mermer Kataloğu. Ankara. envanterinin Coğrafi Bilgi Sistemin de (CBS) oluşturulması çalışmalarını tamamlamıştır. Bu programda; İller ve pafta bazında belirlenen doğal taş lokasyonları, bu lokasyonlara ait jeolojik veriler, mevcut desenler, desen fotoğrafları, ocak bilgileri, fiziko-mekanik, kimyasal parametreler, kullanım reçeteleri, üretim miktarları, üretim-işletme bilgileri bulunacaktır. Bu çalışmanın ile; Ülkemiz sınırları içindeki tüm mermer, traverten ve doğal taşların kayıtları tutularak, değişik ölçeklerde konu ile ilgili her çeşit sorgulama yapılabilecektir. Erkanol D. ve diğerleri ( ). İller Mermer ve Doğal Taş Potansiyel Alan Belirleme Etüt Raporları. Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı (yayımlanmamış), Ankara. İMİB, Mermer ve Doğal Taş Stratejik Eylem Planı ( ) 156

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

DOĞAL TAŞLAR. Doğal Taşlar GTİP Kapsamı

DOĞAL TAŞLAR. Doğal Taşlar GTİP Kapsamı DOĞAL TAŞLAR Doğal Taşlar GTİP Kapsamı Doğal taş sektörü Armonize Sistem Nomanklatöründe 25. ve 68. Fasıllarda sınıflandırılmıştır. 25. fasılda ham kayağan taşı (arduvaz), mermer ve granit yer almaktadır.

Detaylı

İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler

İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler On5yirmi5.com İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler İllere göre ülkemizde çıkarılan önemli madenler şöyle... Yayın Tarihi : 2 Mayıs 2013 Perşembe (oluşturma : 6/22/2016) Yerkabuğunun farklı derinliklerinden

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2014 PETMA BEJ MERMER OCAĞI PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OCAK HAKKINDA BİLGİLER 1) OCAK RUHSAT BİLGİLERİ İLİ İLÇE KÖYÜ : TOKAT : TURHAL : ORMANÖZÜ RUHSAT NUMARASI

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

Olimpik Yüzme Günleri Kardeş İller Projesi Bölgesel ve Türkiye Finali Müsabaka Reglemanı

Olimpik Yüzme Günleri Kardeş İller Projesi Bölgesel ve Türkiye Finali Müsabaka Reglemanı Olimpik Yüzme Günleri Kardeş İller Projesi Bölgesel ve Türkiye Finali Müsabaka Reglemanı Final Müsabaka Yeri : Mersin ya da Adana Müsabaka tarihi : Eylül 2014 Teknik Toplantı : Müsabakalardan 1 gün önce

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILI HİZMET İÇİ PLANI II DEFTERDARLIKLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK HİZMET İÇİ FAALİYETLERİ FAALİYET LARIN 1 ADANA BTE MİLLİ EMLAK MEVZUATI MAYIS KARATAŞ VE DİNLENME TESİSLERİ MİLLİ

Detaylı

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI Halkın, ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığı ve ilk yardım öğrenmenin önemini fark etmelerini sağlamak, Kişileri ilk yardım öğrenmeye motive etmek,

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı