TÜRKYE DE DOAL TA SEKTÖRÜ VE TOKAT L POTANSYEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKYE DE DOAL TA SEKTÖRÜ VE TOKAT L POTANSYEL"

Transkript

1 T.C. GAZOSMANPAA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ TÜRKYE DE DOAL TA SEKTÖRÜ VE TOKAT L POTANSYEL Hazırlayan erife Güne Kaya ktisat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Danıman Doç. Dr. Birol Çetin TOKAT 2009

2 ii

3 iii ÖZET Dünyanın en zengin ve kaliteli doal ta oluumlarına sahip Alp Kuaı içinde bulunan Türkiye; Marmara Adası ndan balayan 4000 yıllık üretim geçmiiyle en eski doal ta üreticilerinden biridir. Tüm corafi bölgelerinde 250 çeidin üzerinde desen, renk ve doku bakımından kaliteli doal ta yatakları bulunduran ülkemiz, toplam dünya rezervinin %33 üne sahiptir. Doal taların yapı ve dekorasyon malzemesi olarak kullanılmaya balanması, ekolojik ve estetik görünümlü malzemelere eilimin, bu sektöre olan talebi de arttırmıtır. Türkiye de yatırım, üretim ve ihracat açısından ulaılan büyüme hızı dünya ortalamasının oldukça üzerinde olmasına ramen henüz istenilen seviyeye ulaamamıtır. Ülkemizdeki alt yapı eksikliklerinin giderilmesi, yeni yatırımlara yönelinmesi ve dı tanıtıma önem verilmesi gibi faaliyetlerin gerekliliinin geç anlaılması ve çalımalara yeni balanması nedeniyle sahip olduumuz bu deerli kaynaa ait rezervlerin çok az bir kısmını kullanabilmekteyiz. Bu çalımada, Türkiye deki dördüncü en büyük doal ta rezervlerine sahip olan Tokat ın; kaynak ve potansiyelinin neler olduu, bölge ve ülke ekonomisi içindeki yeri veriler ııında incelenmitir. Anahtar kelimeler: doal ta, rezerv, Tokat, mermer, traverten, granit

4 iv ABSRACT Turkey that locates at the Alpine Zone who has the world s most wealthy and high quality natural stone formation, is one of the oldest natural stone producer with its 4000 years production history started at Marmara Island. Our country has 33% of world wide marble reserves with natural stone mine more than 250 varieties in pattern, colour and high quality in terms texture in all its geographic regions. Increasing of interest for ecological and aesthetic appearance of material and to be used of natural stones as construction and decoration materials increased attention for this sector. In Turkey, investment, production and exportation by means of growth rate reached well above the world average, although not reached to the desired level yet. We are able to use a very few portion of this reserve due to late understanding of necessity of the activities such as elimination of lack of infrastructure in our country, to be directed to new investments, to be given to external promotional activities and recently starking to work. In this study, the source and potential, its place in region and country economy of Tokat who has Turkey s fourth largest reserves of natural stone was examined with data. Key words; natural stone, reserve, marble, travertine, granite

5 v ÇNDEKLER Sayfa ÖZET...iii ABSRACT... iv ÇNDEKLER... v TABLOLAR LSTES... x EKLLER LSTES...xiii KISALTMALAR ve SMGELER...xiv GR... 1 LTERATÜR TARAMA... 3 MATERYAL VE YÖNTEM GENEL OLARAK DOAL TA KAVRAMI DOAL TA KAVRAMI DOAL TALARIN SINIFLANDIRILMASI Tortul Talar (Sedimanter Kayaçlar) Dolomit Alçı Taı Arduvaz (Kayaan Taı) Killi ist Kuvarsit Traverten Konglomera Kalker (Kireç Taı) Püskürük Talar (Magmatik Kayaçlar)... 9

6 vi Granit Siyenit Diyorit Gabro Diyabaz Porfir Bakalamı Talar (Metamorfik) Mermer Gnays Serpantin DOAL TA SEKTÖRÜNÜN SINIFLANDIRILMASI DÜNYA DA VE TÜRKYE DE DOAL TA SEKTÖRÜ DÜNYA DA DOAL TA SEKTÖRÜ VE GENEL DURUMU Dünya Doal Ta Üretimi Ve Tüketimi Dünya Doal Ta hracatı Ve thalatı TÜRKYE DE DOAL TA SEKTÖRÜ VE GENEL DURUMU Türkiye de Doal Ta Sektörünün Geliimi Türkiye nin Doal Ta Rezervleri Türkiye nin Doal Ta hracatı Ve thalatı DOAL TA LETMECL VE ÜRETM YÖNTEMLER DOAL TA OCAK LETMECL Ocak Çeitleri Yerüstü Ocakları Yer Altı Ocakları... 54

7 vii Doal Ta Blok Üretim Yöntemleri El le Üretim Yöntemi Pnömatik Makineler le Üretim Yöntemi Patlayıcı Maddeler le Üretim Kanal Açma Yöntemi le Üretim Tel Kesme Yöntemi le Blok Üretimi Helezoni Çelik Tel le Üretim Yöntemi Elmas Tel Kesme Yöntemi le Üretim ENDÜSTRYEL LETMECLK VE ÜRETM YÖNTEMLER Honlama ve Cilalama lemi Yüzey Dolgu lemi Ebatlama lemi Eskitme lemi TÜRKYE DE DOAL TA SEKTÖRÜNÜN TEMEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER SAYISAL VER EKSKL ÖRGÜTLENME VE YAYINLAR OCAK LETMECLNDEK SORUNLAR GÜVENL ETM MALYETLER PAZARLAMA VE TANITIM LMAN VE GÜMRÜKLERDE YAANAN SORUNLAR FNANSMAN... 72

8 viii 5. SEKTÖRÜN TOKAT L POTANSYEL TOKAT L CORAFYASI TOKAT L YERYÜZÜ EKLLER Dalar Ovalar, Vadiler ve Yaylalar Göller ve Akarsular TOKAT L KLM TOKAT L BTK ÖRTÜSÜ TOKAT L EKONOMK YAPISI TOKAT L JEOLOJK YAPISI Birinci Zaman (Paleozoik) : kinci Zaman (Mezozoik) Üçüncü Zaman (Neozoik) Dördüncü Zaman (Kuaterner) REZERVLER Altınta Traverten Sahası: Kelik Traverten Sahası (Kelik Sarı Traverteni) Tatlıcak Köyü Traverten Sahaları Ayranpınarı Köyü Traverten Sahaları Kayaören Traverten Sahaları Varaz Traverten Sahası Tahtoba Su Dökülen Traverten Sahası Readiye Traverten Sahası Çatalkaya Köyü Diyabaz Sahası (Yazıcıolu Diyabazları)... 85

9 ix Kuoturaı Köyü Oniks Mermer Sahası Kayaören Çobanüük Tepe Oniks Mermer Sahası Kayaören Köyü Oniks Mermer Sahası Ayranpınarı Köyü Oniks Mermer Sahası Kervansaray Mermer Sahası Urak Köyü Mermer Sahası Kaya Ören Mermer Sahası Yeilyurt Çıkrık Mermer Sahası Almus Dumanlı Yaylası Mermer Sahası Almus Çevreli ve Çatak Saarıören Mermer Sahası ÜRETM YAPILAN OCAK VE TESSLER Üretim Yapılan Ocaklar Üretim Yapılan Endüstriyel Tesisler TOKAT L DOAL TA ÜRETM ve TCARET GENEL DEERLENDRME VE SONUÇ KAYNAKLAR ÖZGEÇM

10 x TABLOLAR LSTES Sayfa Tablo:2.1. Avrupa Kıtasında Doal Ta Rezervi Bulunan Ülkeler Ve Doal Ta Türleri Tablo:2.2. Asya Kıtasında Doal Ta Potansiyeli Bulunan Ülkeler ve Türleri Tablo:2.3. Afrika Kıtasında Doal Ta Potansiyeli Bulunan Ülkeler ve Türleri Tablo:2.4. Amerika Kıtasında Doal Ta Potansiyeli Bulunan Ülkeler ve Türleri Tablo:2.5. Okyanusya Kıtasında Doal Ta Potansiyeli Bulunan Ülkeler ve Türleri Tablo:2.6. Uluslararası Hammadde Üretim Miktarları (milyon ton) Tablo:2.7. Dünya Doal Ta Ocak Üretimi ( Bin Ton) Tablo:2.8. Dünya Ocaklardan Hammadde Üretimi (2006) Tablo:2.9. Dünya Doal Ta Tüketim miktarı ( bin ton) Tablo:2.10. Dünya Doal Ta Ticaret Miktarı (thalat/hracat) (Bin Ton) Tablo:2.11. Doal Ta hracat ve thalat Miktarı (milyon dolar) Tablo:2.12. Dünya Doal Ta hracat Miktarı (Bin Ton) Tablo:2.13. Dünya Doal Ta thalat Miktarı (Bin Ton) Tablo:2.14. Dünya Doal Ta hracat Miktarı (milyon dolar) Tablo:2.15. Dünya Doal Ta thalat Miktarı (milyon dolar) Tablo:2.16. Dünya Doal Ta hracatının Ülkelere Göre Daılımı ($) Tablo:2.17. Dünya Doal Ta hracatının Ürün Gruplarına Göre Daılımı (2006) Tablo:2.18. Dünya Doal Ta hracat Deerleri ( Bin Dolar ) Tablo:2.19. Dünya Doal Ta hracatının Ülkelere Göre Daılımı (bin ton) Tablo:2.20. Dünya Doal Ta thalatının Ülkelere Göre Daılımı ($) Tablo:2.21. Dünya Doal Ta thalat Deerleri ( Bin Dolar)... 28

11 xi Tablo:2.22. Dünya Doal Ta thalatının Ülkelere Göre Daılımı (bin ton) Tablo:2.23. Türkiye nin Mermer Rezervi Tablo:2.24. Türkiye Doal Ta Sahalarının Bölgesel Daılımı Tablo:2.25. Türkiye Doal Ta Sahalarının llere Göre Daılımı Tablo:2.26. Türkiye letilebilir Mermer Rezervleri Tablo:2.27. Türkiye letilebilir Kireçtaı Rezervleri Tablo:2.28. Türkiye letilebilir Traverten Rezervleri Tablo:2.29. Türkiye letilebilir Oniks Rezervleri Tablo:2.30. Türkiye Blok Üretiminin Yıllara Göre Daılımı Tablo:2.31. Türkiye nin Ürün Gruplarına Göre Doal Ta Üretim Miktarı (m 3 ) Tablo:2.32. Türkiye nin Ürün Gruplarına Göre Doal Ta Üretim Miktarı (ton) Tablo:2.33. Yıllara Göre Türkiye nin Doal Ta hracat Rakamları (milyon $) Tablo:2.34. Türkiye'nin Yıllara göre Ham Ürün Doal Ta hracat Deerleri (bin Dolar) Tablo:2.35. Türkiye'nin Yıllara göre Ham Ürün Doal Ta hracat Deerleri (ton) Tablo: Yılı Türkiye Doal Ta hracatında lk 10 Ülke Tablo: Yılı Tüm Ülkeler Doal Ta hracat Deerleri Tablo:2.38. Türkiye nin Toplam Ve Doal Ta hracat Deerleri (milyon Dolar) Tablo:2.39. Türkiye nin Bazı Ürün Gruplarına Göre thalat Rakamları (bin dolar) Tablo:2.40. Türkiye nin 2008 Yılında thalat Yaptıı Ülkeler Tablo:5.1. Tokat li Organize Sanayi Bölgeleri Tablo:5.2. Tokat li Rezerv Miktarı Tablo:5.3. Tokat lindeki letme Sayısı (2008) Tablo:5.4. Tokat lindeki Blok Kesme Makinesi Sayısı (2008)... 91

12 EK 1. Doal Taların Gümrük Tarife statistik Pozisyonları xii

13 xiii EKLLER LSTES Sayfa ekil:2.1. Dünya Doal Ta Üretim Miktarı ekil:2.2. Dünya Doal Ta hracatında lk Altı Ülke (2007) ekil:2.3. Dünya Doal Ta thalatında lk Altı Ülke (2008) ekil:2.4. Türkiye nin Önemli Mermer Yatakları ekil:2.5. Türkiye nin Önemli Traverten ve Oniks Yatakları ( ) ekil:2.6. Yıllara Göre Türkiye nin Doal Ta hracat Rakamları ekil: Yılı Türkiye Ham Ürün Doal Ta hracat Deerleri Daılımı ekil: Yılı Türkiye Ham Ürün Doal Ta hracat Miktarı Daılımı ekil: Yılı Türkiye Doal Ta hracatında lk 10 Ülke ekil:2.10. Türkiye nin Toplam Ve Doal Ta hracat Deerleri ekil:2.11. Türkiye nin 2008 Yılında En Çok thalat Yaptıı lk 6 Ülke ekil:3.1. Ova Ocaı ekil:3.2. Zirve Ocaı ekil:3.3. Tepe Açık Çukur Ocakları ekil:3.4. ST Makinesi le Blok Kesim Yöntemi ekil:3.5. Katrak Makinesi ile Kesim Yöntemi ekil:8.1. Tokat l Haritası... 73

14 xiv KISALTMALAR ve SMGELER ABD: Amerika Birleik Devletleri BAE: Birleik Arap Emirlikleri CaCO 3 : Kalsiyum Karbonat ºC: Santigrat derece Cm: Santimetre cm 2 : Santimetrekare ÇED: Çevresel Etki Deerlendirmesi DPT: Devlet Planlama Tekilatı DTM: Dı Ticaret Müstearlıı GSM: Gayrı Sıhhi Müessese GTIP: Gümrük Tarife statistik Pozisyonu GEME: hracatı Gelitirme Merkezi MMB: stanbul Maden ve Metal hracatçıları Birlii mm: milimetre m 3 : Metreküp MgCO 3 : Magnezyum Karbonat MGEM: Maden leri Genel Müdürlüü MTA: Maden Tetkik Arama Enstitüsü SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu TSE: Türk Standartları Enstitüsü TÜMMER: Türkiye Mermer Doal Ta ve Makineleri Üreticiler Birlii TÜK: Türkiye statistik Kurumu YEM: Yapı Endüstri Merkezi

15 1 1 GR Anadolu toprakları üzerinde yaamı olan uygarlıklar çıkartıp iledikleri, yapılarında ve yaam alanlarında kullandıkları doal taları kültürlerinin dolayısıyla toplumlarının bir parçası olarak görmülerdir. Gücün, zenginliin, iktidarın simgesi olarak ina ettikleri anıtları, heykelleri ve yapıları hep doal taları kullanarak yapmılardır. Alp kuaı içinde toplam rezervin %33 üne sahip olan ülkemizde 250 çeidin üzerinde renk, doku ve desende doal ta bulunmaktadır. Ocaklarda uygulanmaya balayan modern blok üretim yöntemleri, büyük firmaların yapmı olduklar yatırımlarla birlikte entegre üretim yapan tesislerin devreye girmesi, doal taların yapı ve dekorasyon malzemesi olarak mimar ve dekoratörler tarafından daha fazla tercih edilmesi, ileme tekniklerindeki gelimeye balı olarak daha kolay ve ekonomik üretimin yapılmaya balanması, son dönemde ülkemizde bu sektörün fark edilir düzeyde büyümesine neden olmutur. Kalitesi ve çeitlilii bakımından önemli bir kaynaa sahip olan ve bu avantajına ramen rezervinin çok küçük bir bölümünü kullanabilen ülkemiz, dünya ticaretinde ne yazık ki istedii seviyede deildir. Gelien teknoloji ve artan ekonomik rekabet karısında, ülkemizin baarılı olabilmesi için kendi doal kaynaklarını en verimli ekilde deerlendirmesi son derece önemlidir. Doal ta çıkarım ve üretim maliyetlerinin hala yüksek olması, yasal bir takım engeller ve sektörün deerinin geç algılanmı olması, tanıtım ve reklâm faaliyetlerinin yeterince yapılamaması doal ta ihracatının tatmin edici düzeyde olmasını engellemektedir. Bu rezervlerin gelecekte etkin deerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması dünya ticaretinde ilk sıralara yükselebilmemiz için büyük önem taımaktadır.

16 2 Bu çalımada Türkiye doal ta sektörünün, dünya doal ta sektörü içindeki konumu, hem yurt içi hem de yurt dıı kaynaklardan derlenen verilere göre ortaya konmu ve yapılan analizler sonucunda ülkemizin sahip olduu zengin doal ta rezervlerine ramen dünya doal ta ticaretinden aldıı payın oldukça düük olduu sonucuna varılmıtır. Bu durumun sebepleriyle birlikte, sektörü bu aamaya kadar getiren üretici ve ihracatçı firmaların dile getirdikleri sorunlar incelenmi ve sektörün bir an evvel hak ettii yere gelebilmesi için çözüm önerileri getirilmitir. Ayrıca ülkemizdeki dördüncü en büyük doal ta rezervine sahip il olan Tokat ın, üretim potansiyeli, ocakları ve üretici firmaları ile sektör içindeki yeri ve önemi incelenmitir. Bu çerçevede çalıma be bölümden olumutur. lk bölümde genel olarak doal ta kavramı incelenmi, sınıflandırılması yapılmıtır. kinci bölümde dünyada ve Türkiye de doal ta sektörünün genel durumu, geliimi, üretim miktarı, ihracat ve ithalat rakamları incelenmitir. Üçüncü bölümde doal ta iletmeciliinin; ocaklar ve endüstriyel iletmeler bazında ayrı ayrı üretim yöntemleri açıklanmıtır. Dördüncü bölümde ise faaliyette olan dernek ve kurumların çalıma raporlarından ve sektörün bizzat içinde olan üretici ve ihracatçıların aktardıklarından yola çıkılarak ülkemizde doal ta sektörünün sorunları tespit edilmeye çalıılmı ve çözüm önerileri sunulmutur. Son olarak beinci bölümde toplanan tüm veriler ııında Tokat ilindeki doal ta potansiyeli; rezervler, ocak iletmeleri, endüstriyel iletmeler, atölyeler ve bunların ürettii deerler üzerinden incelenmitir.

17 3 LTERATÜR TARAMA Türkiye ve Tokat ili için doal talar sektörüne ait çok az sayıda çalıma yapılmıtır. Tokat ile ilgili olarak yapılan çalımalar genellikle ilin tarihi ve tanıtımı üzerinedir. Sektörle ilgili dünya istatistiklerine sadece bir internet sitesinden ulamak mümkün olurken, Tokat ili için tutulan istatistikler güncel tarihli olmamakla birlikte oldukça sınırlı düzeylerde kalmaktadır. Türkiye de sektör il ilgili yayınlanan kitaplar sadece birkaç yazarla sınırlı olup, konuyla ilgili olarak çıkan süreli yayınlar; yayın hayatlarına yeni balamıtır. Ayrıca ilgili kamu kuruluları da Tokat ın sosyoekonomik yapısını ortaya koyarak yaptıkları çalımalarda, doal ta sektörüne ait herhangi bir veri kullanmamılardır. Cinel (2007), yüksek lisans tezinde doal taların fiziko-mekanik özelliklerine göre sınıflandırılması mineral içeriklerini çalımıtır. Doal taların dayanıklılık testleri yapılmıtır. Aycan (2007), yüksek lisans tezinde doal taların fiziksel ve yapısal özellikleri, dünya ve Türkiye de mermer sektörünün durumunu ve geleceini incelemitir. Ayrıca Türkiye de sektörün geliimini dönemler itibariyle anlatmıtır. Ulu (2008), yapmı olduu çalımada doal ta sektörünü üretim, ihracat ve ithalat deerlerine dünya ve Türkiye verilerine göre incelemitir. Sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini ve hedef pazarları yine dünya ve Türkiye artlarına göre detaylandırmıtır. Yüzer (2005), Türkiye de doal ta sektörü üzerine çok sayıda çalıması bulunmaktadır. Genel olarak çalımaları doal ta sektörünün Türkiye deki tarihsel geliimi üzerinedir.

18 4 MATERYAL VE YÖNTEM Çalımada kullanılan veriler, konuyla ilgili Türkçe kitaplardan, makalelerden, tezlerden, dergilerden ve kurumların internet sitelerinden elde edilmitir. Ayrıca, Türkiye statistik Kurumu (TÜK), Devlet Planlama Tekilatı (DPT), Dı Ticaret Müstearlıı (DTM), Maden leri Genel Müdürlüü (MGEM), Maden Tetkik Arama Müdürlüü (MTA), hracatı Gelitirme Merkezi (MGEM), Enerji Bakanlıı, Tokat Valilii ile Tokat Valiliine balı ilgili l Müdürlükleri, Tokat Sanayi ve Ticaret Odasının ikincil verilerinden yararlanılmıtır. Ayrıca dünya ve Türkiye istatistiklerine Birlemi Milletler Ticari Mal / Ürün Ticaret statistik Veritabanı sitesinden ulaılmıtır. Bu çalımada yapılan analizlerde kaynaklardan ulaılan ham veriler kullanılmıtır. Elde edilen veriler, daha önceden belirlenen balıklar altında özetlenmi ve yorumlanmıtır. Analizlerde, veri kaynaklarından alıntılar yapılmıtır. Çalımada kullanılan ham verilere yukarıda anılan materyallerle ulaılmıtır.

19 5 1. GENEL OLARAK DOAL TA KAVRAMI 1.1. DOAL TA KAVRAMI Doal talar, doada bulundukları ortamdan çıkarıldıktan sonra ilenebilen, bu sayede ekonomik ve ticari deer kazanabilen atmosfer etkilerine dayanıklı, teknolojik bakımdan yapı ilerinde kullanılmaya elverili en eski inaat malzemeleridir. Endüstriyel anlamda doal ta terimi, yasal izin ile üretilerek, ilenmeden veya ilenerek, boyutlandırmadan ya da boyutlandırarak ilem gören kayaçlar için kullanılmaktadır (Yüzer, 2003:11). Ekonomik anlamda ise blok olarak kesilebilen, istenildiinde parlatılarak daha ileri derecede ilenebilen her tür ve kökenden taı ifade eder (Ulu, 2008:49). Doal ta teriminin, ta ve kayaç olarak iki ayrı ekilde kullanımı söz konusudur. Ancak bu iki kullanımın teknik olarak birbirinden farklı bulunmaktadır. Kayaçlar bir veya birkaç mineralin bir araya gelmesiyle oluan mineral topluluklarıdır. Bir kayaç 1 tek bir mineralden oluacaı gibi, bir kaç mineralin 2 bir araya gelmesiyle de oluabilir (Ünal, 2003:1). Kayaç, küçültülerek veya boyutlandırılarak ta haline gelir. Ayrıca doal talar; kullanım yerlerine göre boyutlandırılmı ta, yapı taı ve dekoratif ta olarak anılabilmektedir. Ayrıca boyut alınabilen blokların elde edilebildii, kesildiinde sorunsuz kenar-köe verilebilen, her boyutta erit veya plaka alınabilen, yüzeyi üzerinde istenilen düzeyde ilem yapılarak (parlatma, honlama, patinato vb.) kullanılabilen her türden doal ta ticari ve endüstriyel manada mermer olarak adlandırılır (TÜMMER Bülten, 2007:1). 1 Ör: kireçtaı bir kayaçtır ve sadece kalsit mineralinden olumutur. 2 Ör: granit bir kayaçtır ve kuvars, feldspat, mika, opak gibi minerallerden meydana gelmitir.

20 DOAL TALARIN SINIFLANDIRILMASI Doal taların renkleri, sertlikleri ve kristal yapıları birbirinden farklıdır. çerdikleri mineralin rengi ve kristalize özelliine göre deiik renkleri vardır. Ayrıca sertlik dereceleri üretimlerini ve kullanım alanlarını da farklılatırmaktadır. Sertlik derecesi yüksek olan doal talar çizilmelere karı dayanlıklı hale gelirken ilem görmeleri zorlamaktadır. Doal taları birbirinden ayıran en önemli özellikleri oluum ekilleri yani jeolojik kökenleridir. Doal talar, jeolojik kökenlerine göre tortul ya da sedimanter, bakalaım ya da metamorfik ve püskürük ya da magmatik-volkanik talar olmak sınıflandırılır (Ünal, 2003:2). Doal talar aaıdaki gibi sınıflandırılabilir Tortul Talar (Sedimanter Kayaçlar) Üç ana kayaç türünden biri olan tortul kayaçlar, yeryüzünde en çok görülen kayaçlardır. Bunlar genellikle tabakalı olarak bulunurlar ve içerlerinde organizma kalıntıları (fosil) bulundururlar. Sarkıt ve dikitler bu kayaçların oluturduu jeolojik yapılara verilen en güzel örneklerdir. Tortul kayaçların olumasında dört önemli süreç vardır. Bunlar erozyon, taınma, birikme ve sıkımadır. Tortul kayaçların büyük bir kısmı, dı etmenler tarafından yeryüzünün aındırılmasıyla meydana gelen çeitli büyüklükteki parçaların, taınarak çukur sahalara (göl, deniz ve okyanus tabanları gibi) biriktirilmesi sonucu olumulardır. Biriken bu parçalar önceleri boluklu gevek bir yapıya sahiptirler. Toplandıkları birikme sahalarında daha öncekiler üzerinde aırlıkları vasıtasıyla basınç yaparlar. Bu basınç sonucu, aralarındaki bolukların küçülmesi ve

21 7 büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla sıkıır ve sertleirler (Teknolojik Aratırmalar, 2009). Bu tip kayaçlar kendi aralarında yedi grupta sınıflandırılırlar Dolomit Dolomit minerallerinin oluturduu kayaçlara Dolo taı adı da verilmektedir. Doadaki rengi genellikle beyaz olan dolomit, kalkerden daha sert bir yapıya sahip olup asitten zor etkilenen bir tatır. Dolomitin büyük çounluu kireç talarının magnezyum bakımından zengin sular ile etkilemesi sonucu olumutur (Ulu, 2008:51) Alçı Taı Alçıtaı kimyasal bileimi kalsiyum sülfat olan bir mineraldir. Bileiminde iki molekül kristal suyu bulunan türüne jips denir. Kolay ilenebilen bir ta olmasına karılık su ile temas eden yerlerde kullanılamaz. Doada sarı beyaz ve saydam renkte bulunurlar (Ünal, 2003) Arduvaz (Kayaan Taı) Kayaan ya da kayrak taı olarak da bilinir. Sık ve homojen dokulu, parlak dona ve yüksek ısıya dayanıklı bir tatır. Çok farklı mineral ve kompozisyonları nedeniyle siyah, gri, pembe, yeil ve kırmızı olmak üzere deiik renk ve desenleri bulunmaktadır. hracat potansiyeli yüksek olan bir doal ta çeididir (Ulu, 2008:52) Killi ist Tabakalı, sert ve dayanıklı olduu için kaplama ilerinde kullanılan bu kayaçlar doada sarı, yeilimsi, gri mavimsi ve siyah renkte bulunurlar (Teknolojik Aratırmalar, 2009).

22 Kuvarsit Genel olarak kuvars kumu tanelerinin, silisten meydana gelmi bir çimento ile birbirlerine çok salam ekilde balanmalarıyla olumu bir kayaç türüdür (Ekimya, 2009) Traverten Karbon dioksitli basınçlı yeraltı suları, geçtikleri bölgelerdeki CaCO 3 ü (kalsiyum karbonat) eriterek bünyesinde taır. Suyun aniden açıa, basınçsız ortama çıkması ve CO 2 nin (karbondioksit) uçması ile suda erimi bulunan CaCO 3 çok ince katmanlar halinde kayaların üzerine çöker. Bu birikim zamanla yastık gibi yumuak hatları olan travertenleri oluturur. Oluumu sırasında içinde bulunan kök ve yaprakların zamanla çürümesi sonucu boluklar oluur. Kalker tüfü grubundan olup gözenekleri büyüktür. Bu boluklar kendi tozu ile yapılan dolgu malzemesi ile doldurulur. Genellikle dı mekân kaplamalarında kullanılır (Ulu, 2008:51) Konglomera rili ufaklı ta parçalarının doal bir balayıcı ile birlemesi sonucu oluurlar. Kaba taneli olanlara konglomera, ince taneli olanlara kumlu eyl adı verilir. eyller ince taneli olduklarından suyu zor geçirirler. Bu nedenle çimento üretiminde kullanılmaktadırlar (Ünal, 2003) Kalker (Kireç Taı) Kireç taı da olarak adlandırılan kalker, kimyasal bileiminde asgari %90 CaCO 3 ten oluur. Yapısında oluan çatlak ve kırıklara maden oksitleri dolması sebebiyle deiik desenlerde ve farklı renklerde bulunabilirler. Çok iyi cila tutması ve kolay ilenebilen bir kayaç olması nedeniyle iç dekorasyonda kullanılan çok deerli bir

23 9 tatır. Kalkerler; olitik, killi kalker ve tebeir olarak kendi içerisinde de üç gruba ayrılırlar (DTP, 1996) Püskürük Talar (Magmatik Kayaçlar) Yerin derinliklerinde akkor (erimi) haldeki magmanın; yerin içinde, yüzeye yakın ya da yüzeyde souyarak katılaması ile oluan magmatik kökenli kayaçlardır. Magmatik talar yapıları, mineral içerikleri ve oluumlarına göre sınıflandırılabilir. Mineral içerii fazla olanların renkleri açıktır ve özgül aırlıkları 2,6 2,7 gr/cm 3 dür. Bu tür püskürük talara asidik kaya denir. Demir magnezyum minerali tarafından zengin, koyu renkli özgül aırlıkları 3 gr/cm 3 den büyük olan talar ise bazik kaya adını alır (Ünal, 2003). Magmatik kayaçların yapıları ince ve kaba kristalli olabilecei gibi amorf 3 yapıda olanları vardır. Atomların yan yana düzgün olarak dizildii yapılara ise kristal yapı adı verilir. Cam, amorf yapıya en uygun örnektir. Magmanın souması ve katılaması derinlerde meydana gelirse ortaya çıkan kayaçlara plütonik kayaçlar (derinlik kayaçları) denir. Granit bu tip kayaçlara örnek olarak gösterilebilir. Bu souma ve katılama yüzeyde meydana gelirse volkanik kayaçlar adını alır. Bu tip kayaçlara da bazalt örnek olarak verilebilir. Eer derinlik kayaçları ile volkanik kayaçlar arasında bir geçi safhasında olumusa yarı derinlik (damar) kayaçları olarak adlandırılır ve bu tip kayaçlara örnek olarak diyabaz gösterilebilir (MTA, 2009) Granit Potasyum, feldspat (%60), kuvartz (%30) ve mika minarelerinden oluan bir tatır. Genel younluu kg/m 3 arasında olup, basınç dayanımı ise kg/cm 2 dir (Ünal, 2003). Genellikle açık renkte olmakla birlikte, içindeki 3 Amorf, atomların düzensiz olarak dizildii katı yapılara denir.

24 10 feldspatların ve dier minarelerin cins ve miktarına göre gri, pembe kırmızımsı olabilir. Granitler, yer içinde 400 santigrat derece civarında bir ısıya sahip olup, souması birkaç bin yıl gibi çok uzun bir zamanı kapsar. Aınmaya, basınca, darbeye dayanıklı güzel renkli, iyi cila kabul eden kolay yarılabilme özelliine sahip bir tatır Siyenit Yeil ve pembe renklerde olan iç püskürük bir tatır. Adını Mısır'daki Asvan ehrinden almıtır. Siyenit daılınca kil oluur. Bileiminde bol miktarda alkali feldispat bulunur Diyorit Birbirinden gözle kolayca ayrılabilen açık ve koyu renkli minerallerden oluan iç püskürük bir tatır. Renkleri gri veya mat yeildir. Diyoritler fazla dayanıklı kayaçlar deildirler. Özellikle nemli ortamlarda kimyasal ayrıma sonucu parçalanırlar. ri taneli olanları, ince tanelilere göre daha kolay daılır (Dokuz Eylül Üniversitesi, 2009) Gabro ç püskürük kayaçlardandır. Koyu renkli mineral içerikleri ultra bazik kayaçlara oranla daha da azdır. Bazik derinlik kayaçları içinde en yaygın olanı gabrodur. Gabrolar magma kökenli minerallerin taıyıcı kayacı olarak önemlidirler (MTA, 2009) Diyabaz Çok iyi cila kabul eder ancak ilenmesi zor, çok sert, dı etkilere dayanıklı, salam magmatik kökenli bir tatır. Yeilin çeitli tonlarından oluan renkleri ile Türkiye de az rastlanan bir doal ta çeididir (Ulu, 2008:53) Porfir Genellikle kırmızı ve yeil renkli olup suya, aınmaya, basınca, dirençli sert ve salam bir doal tatır. Porfirler kendi aralarında iki grupta sınıflanırlar.

25 11 Andezit; Porfirlerin yeni zamanda olumu türlerinden olan, yapısında kuvars içeren volkanik bir tatır. Sıkı dokulu, koyu kırmızı renkte suyu emmeyen ve suda daılmayan andezit Ankara nın Gölbaı nda bolca bulunduu için Ankara taı olarak ta bilinmektedir. Bazalt; nce taneli youn, sert, dayanıklı, siyah ve gri renkli magmatik kayaçtır. Homojen bir yapıya sahip, düzgün kırılma yüzeyi verebilen bazaltın en büyük özellii, arazide altıgen prizmalar eklindeki sütunlar halinde bulunuyor olmasıdır (Ulu, 2008:54) Bakalamı Talar (Metamorfik) Yerkabuunun yaklaık %27'sini oluturan metamorfîk veya bakalaım kayaçları, önceden mevcut kayaçların, sıcaklık, basınç ve kimyasal olayların etkisi altında metamorfizmaya (bakalama olayı) uraması sonucu meydana gelirler. metamorfizma derecesi ve olutukları kayacın kimyasal bileimine göre çeitli tip ve özellikte bulunurlar. Metamorfik kayaçlar ender görülen istisnaların dıında fosil ihtiva etmezler. Çünkü asli kayaçta bulunan fosiller metamorfizma olayı sırasında deiiklie urar veya yok olurlar. Metamorfik kayaçlar katılaırsa içlerinde bol miktarda silikat mineralleri içerirler. Aynı zamanda tabakalı bir yapı gösterirler ve bu bakımdan tortul kayaçlara benzerler (Dokuz Eylül Üniversitesi, 2009) Mermer Mermer, metomorfizma olayı sonucunda kalker ve dolomitik kalkerlerin yeniden kristallemesiyle meydana gelmi bileimdir. Bileimlerinin %90-98'i CaCO 3 'ten olumaktadır. Düük oranda MgCO 3 (Magnezyum karbonat) içermektedir. CaCO 3 kristallerinden oluan mermerlerde esas mineral Kalsit tir. Aynı zamanda yapılarında az miktarda silis, silika, feldspat, demir oksit, mika, fluorin ve organik

26 12 maddeler bulunabilir. Renkleri genellikle beyaz ve grimsidir. Fakat yabancı maddeler nedeniyle sarı, pembe, kırmızı, mavimtırak, esmerimsi ve siyah gibi renklerde de olabilirler Gnays Yüksek dereceli metamorfizma sonucu teekkül eden orta ile iri kristalli bir metamorfik kayaçtır. eritli görünümüyle kolayca tanınır. Esas minerallerini kuvars, feldspat ve mika tekil eder. Kayacı meydana getiren minerallerden aynı olanlar bir araya gelerek tabakalar veya zonlar halinde toplanmılardır. Farklı minerallere ait olan bu tabakalar münavebeli ve birbirlerine oldukça paralel olarak bulunur (Dokuz Eylül Üniversitesi, 2009) Serpantin Yılan taı veya serpantin, rengi ve billur yapısı farklı birçok türü olan, minerallerin bakalamasıyla oluan bir kayaç türüdür. smini, yılan derisini benzeyen billur yapısından alır. Yılan taının yaklaık 20 çeidi vardır. Doada bol miktarda bulunur. Bazı türleri kanserojen asbest minerali içerir ve insan salıı açısından son derece zararlıdır. Türkiye de ender bulunan bir tatır (Ulu, 2008:55). Birçok çeidi olmasına karın doal ta denilince, ticari anlamda çok fazla ilem gören alım satım potansiyeli yüksek, yapı malzemesi olarak sıklıkla kullanılan mermer bata olmak üzere traverten ve granit akla gelmektedir DOAL TA SEKTÖRÜNÜN SINIFLANDIRILMASI Doal ta sektörü Armonize Sistem Nomanklatürü ne göre sınıflandırılmaktadır. Armonize Sistem Nomanklatürü, Dünya Gümrük Örgütü tarafından yürürlüe konulan ve örgüte üye ülkelerin ulusal tarife cetvellerinin esasını oluturan, dünya ticaretinin yeknesak uygulaması amacına hizmet eden cetveldir. Armonize Sistem Nomonklatürde

27 13 eya kodları altı haneli rakamlarla gösterilir. Ulusal Tarife Cetvellerinde eya kodları oniki haneli rakamlarla gösterilir. Armonize Sistem, Dünya Gümrük Örgütü tarafından yürürlüe konan sözlemeye, nomanklatür ise tarife cetvellerinin ilk altı hanesinden oluan uluslararası indekse verilen isimdir. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin ilk altı hanesi Armonize Sistem nomanklatür kodunu, yedinci ve sekizinci haneler kombine nomanklatür kodunu, dokuzuncu ve onuncu haneler milli alt açılım kodunu, onbirinci ve onikinci haneler istatistik kodunu gösterir (Gümrük Tarife, 2009). Doal talar 25. ve 68. fasıllarda sınıflandırılmıtır. Fasıl, bölümlere göre daha alt düzeyde ve birbirine daha çok benzeyen aynı nitelikte eyayı içine alan, altı basamaklı rakamdan oluan Armonize Sistem Kodunun ilk iki rakamıyla ifade edilen kısımdır (Gümrük Tarife, 2009). 25. fasılda ham kayaan taı, mermer ve granit yer almaktadır. Bu gruptaki ürünler ham blok haldedir. 68. fasılda ise kesilmi, ebatlanmı ve ilenmi ürünler yer alır (Uyanık, 2007:3) ile balayanlar mermer, traverten, su mermerini tanımlarken, ve ile balayanlar ise hem mermer ile ilgili hem de doal yapıtalarını tanımlamaktadır pozisyon numarası ile belirtilen, volkanik kökenli dier sert talar (syenite, gneiss, trachyte, lav taı, diabase, diorite, phonolite gibi) ile yontulmaya veya inaata elverili olup da pozisyonu haricinde kalan kireç taları (inaatta kullanılan kireç taı veya portlant taı dahil) ve aynı zamanda tabii magnezyum silikatten ibaret olup, pozisyonuna girmeyen somaki (serpantine) ve yeil somaki (ophite) talarını da içine almaktadır. Bu pozisyonda yer alan talar, pozisyonundaki talar gibi ekil

DOĞAL TAŞLAR. Hazırlayan Tülay UYANIK 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

DOĞAL TAŞLAR. Hazırlayan Tülay UYANIK 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi DOĞAL TAŞLAR Hazırlayan Tülay UYANIK 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi DOĞAL TAŞLAR HS No:2514, 2515, 2516, 6802 TÜRKİYE ÜRETİMİ Dünyanın en zengin mermer

Detaylı

DOĞAL TAŞLAR. Doğal Taşlar GTİP Kapsamı

DOĞAL TAŞLAR. Doğal Taşlar GTİP Kapsamı DOĞAL TAŞLAR Doğal Taşlar GTİP Kapsamı Doğal taş sektörü Armonize Sistem Nomanklatöründe 25. ve 68. Fasıllarda sınıflandırılmıştır. 25. fasılda ham kayağan taşı (arduvaz), mermer ve granit yer almaktadır.

Detaylı

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı

2.4.1. İhracat... 11 2.4.2. İthalat... 13. 3.3.1. İhracat... 20 3.3.2. İthalat... 22

2.4.1. İhracat... 11 2.4.2. İthalat... 13. 3.3.1. İhracat... 20 3.3.2. İthalat... 22 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Blok Mermer ve Mermer İşleme Sektörü Hazırlayan Ömür GENÇ Ekim 2004 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No. TABLOLAR LİSTESİ... ii GİRİŞ... 1 1. SEKTÖRÜN VE ÜRÜNÜN TANIMI... 2 2. ARZ

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Doðal Sistemler ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR...12 Ölçme ve Deðerlendirme...14 Kazaným Deðerlendirme Testi...16 Ünite Deðerlendirme Testi...18 Doðal Sistemler ÜNÝTE - 2 LEVHA

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

1 PÜSKÜRÜK ( MAGMATİK = KATILAŞIM ) KAYAÇLAR :

1 PÜSKÜRÜK ( MAGMATİK = KATILAŞIM ) KAYAÇLAR : Kayaçlar Nelerdir Kayaçlar su, gaz ve organik varlıkların dışında yerkabuğunu meydana getiren unsurlardır. Yol yarmaları, maden ocakları ve taş ocakları gibi yerlerle, toprak veya enkaz örtüsünden yoksun

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya

1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya 1.Bölüm: Kayaçlar vetopoğrafya KAYAÇ (TAŞ) :Bir ya da birden fazla. doğal olarak birleşmesiyle oluşan katılardır. PAna kaynakları..' dır, P ana malzemesini oluştururlar, PYer şekillerinin oluşum ve gelişimlerinde

Detaylı

JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR

JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR Bir nehir kenarında gezerken çakılların renk ve biçim bakımından birbirlerinden farklı olduğunu görürüz. Bu durum bize, kayaçların farklı ortamlarda oluştuğunu gösterir.

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 8.HAFTA

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 8.HAFTA ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 8.HAFTA 16. MERMER 16.1. Mineralojik, kimyasal ve fiziksel özellikler Mermerin bilimsel ve ticari olmak üzere iki ayrı tanımı yapılmaktadır. Bilimsel tanım: Başkalaşım (metamorfizma)

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2013 yılında 151,7 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %3,3 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %20,6 artışla 5,04 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2015 yılında 143,7 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,7 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %16 lık azalışla 3,9 milyar USD olarak

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 7.HAFTA

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 7.HAFTA ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 7.HAFTA 1 14. POTAS TUZLARI 14.1. Mineralojik, kimyasal ve fiziksel özellikler Potasyum (K) bitkilerin gelişmesi için en önemli elementlerden biridir. Potas kelimesi K2O anlamında

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) www.endustriyelyapi.com.

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) www.endustriyelyapi.com. www.endustriyelyapi.com.tr İçindekiler Endüstriyel Yapı Ltd. Şti. Kurulduğu 2005 yılından itibaren uygulamış olduğu 500.000 m² yi aşkın baskı beton zemin ve sıva tecrübesiyle, bugün özellikle Samsun ve

Detaylı

ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI. AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü

ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI. AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü Anakayalar oluşum şekline göre 3 gurupta toplanır. 1 Püskürük (Volkanik) Anakayalar 2 Tortul

Detaylı

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası

GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası GTİP 3924 Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası Haziran 2013 1 Genel kod bilgisi: VII PLASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLERİ; KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ 39 Plastikler ve mamulleri 3924 Plastikten

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU

AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU AĞAÇ İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada ağaç işleme makineleri sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8465 GTIP GTIP TANIMI Ağaç, mantar, kemik,

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2014 yılında 157,6 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,9 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %7,7 azalışla 4,6 milyar USD olarak Tablo

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI 1. 2. Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir (5 puan)? A. Soğuma - Buzullaşma B. Ayrışma - Erime C. Sıcaklık - Basınç

Detaylı

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir?

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Soru - Yanýt 15 1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Yanýt: Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere kayaç denir.

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 1.1. 1. MAGMATİK (VOLKANİK) KAYAÇLAR Magma, çeşitli madde ve minerallerin dünyanın manto, özellikle astenosferde yüksek sıcaklık ve basınç altında ergimesi ve

Detaylı

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR Tam kristalli, taneli ve yalnızca kristallerden oluşmuştur Yalnızca kristallerden oluştuklarından oldukça sağlam ve dayanıklıdırlar Yerkabuğunda değişik şekillerde Kütle halinde

Detaylı

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU

ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU ELEVATÖRLER-KONVEYÖRLER SEKTÖR NOTU Bu çalışmada elevetörler-konveyörler sektörü, GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. 8428.20 Pnömatik elevatörler ve konveyörler

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM 1990'ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi de olumlu gelişmeler göstermiştir. Bu dönemde inşaat malzemeleri üretimi ve ihracatında

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-1 MERMER ARAŞTIRMASI. 116. yıl

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-1 MERMER ARAŞTIRMASI. 116. yıl İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-1 MERMER ARAŞTIRMASI 116. yıl IÇINDEKILER ÖNSÖZ "^^-^ttlo Sayfa No: BIRINCI BOLUM 1 GENEL BİLGİLER 3 1.1. MERMERİN TANIMI VE SINIFUNDIRMA 5 1.2. MERMERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU

BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU BETON SANTRALİ SEKTÖRÜ NOTU Bu çalışmada beton santrali sektörü olarak GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 847431 BETON/HARÇ KARIŞTIRICILAR 847490

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 BİSKÜVİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI SITC NO ARMONİZE NO : 048.42(tatlı bisküviler) : 1905.31 (tatlı bisküviler), 1905.90.45(bisküviler) Bisküvi kelime olarak Latince

Detaylı

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ İnşaat ve Yapı Malzemeleri Dünya Ticareti 2010 yılında yapı malzemelerinin dünyadaki toplam ithalatı, 2009 yılına göre %14 oranında artarak 648 milyar dolar seviyesine

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY

MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY Ramazan ÖZDEMİR T.C.AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ İçindekiler 1. MADENCİLİK... 3 1.1. Aksaray ın Maden Potansiyeli... 3 1.2. Aksaray daki Maden Kaynaklarının

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE Türkiye önümüzdeki yıllarda artan oranda enerji ihtiyacı daha da hissedecektir. Çünkü,ekonomik kriz dönemleri

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

KALIP SEKTÖRÜ NOTU GTİP GTİP TANIMI METAL/METAL KARBÜRLER İÇİN ENJEKSİYON/BASINÇLI DÖKÜM İÇİN

KALIP SEKTÖRÜ NOTU GTİP GTİP TANIMI METAL/METAL KARBÜRLER İÇİN ENJEKSİYON/BASINÇLI DÖKÜM İÇİN KALIP SEKTÖRÜ NOTU Gelişen teknoloji ile birlikte kalıp sektörü çok büyük bir ilerleme kaydetmiş, daha önceden kalıp ile üretilmesi düşünülemeyen parçalar bugün kalıp sektörü için çok kolay imal edilebilecek

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb.

GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. GTİP 7323 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı, yün, sünger, eldiven vb. Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA 73 Demir

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Hazırlayan Cengiz KARABAYIR İGEME Uzmanı 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler

Detaylı

EK:1 BAIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

EK:1 BAIMSIZ HUKUKÇU RAPORU EK:1 BAIMSIZ HUKUKÇU RAPORU EK:2 TERMNOLOJ TERMNOLOJ SRK Raporu: Koza Altın letmeleri A.. nin hali hazırdaki maden iletmeleri

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖR NOTU 1. KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ DURUMU

KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖR NOTU 1. KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ DURUMU KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR SEKTÖR NOTU Çeşitli endüstri tesislerinde önemli miktarda gaz, sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış ve basınç altında çözülmüş şekilde kullanılmakta olup, bu kullanılan gazların taşınması

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32)

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) İçindekiler Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) 03 Baskı Beton Uygulama Alanları Otoparklar Dog al taşların eşsiz görünümü ile betonun

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16 İNŞAAT SEKTÖRÜ Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 2016 1 / 16 İNŞAAT 1990 ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi

Detaylı

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ 4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ Elektronik yan sanayi sektörünü bir araya getiren tek organizasyon Uluslararası Electronist Fuarı yerliyabancı birçok farklı şehir

Detaylı

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTİP No Portakal Suyu (Dondurulmuş) 200911 Diğer Portakal Suları 200912, 200919 Greyfurt Suyu 200921, 200929 Diğer Turunçgil

Detaylı

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği DÜNYA, AB ve TÜRKİYE ŞEKER İSTATİSTİKLERİ MAYIS 2015 ANKARA Ulus. İliş. ve İş Geliş. Müdürlüğü Cem KAPTAN Mithatpaşa Cad. 19/3 06420 ANKARA TÜRKİYE Tel: + 90 312

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Türkiye de Maden Sektörü

AR& GE BÜLTEN. Türkiye de Maden Sektörü Türkiye de Maden Sektörü Hande UZUNOĞLU Temel sanayi girdilerine ham madde sağlayan bir sektör olan Madencilik, ülkemiz temel sektörleri arasında önemli bir yer teşkil ediyor. Nitekim ülkemiz hem çeşitlilik

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana gruba

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ DOĞAL TAŞ POTANSİYEL ALANLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ

TÜRKİYE GENELİ DOĞAL TAŞ POTANSİYEL ALANLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ TÜRKİYE GENELİ DOĞAL TAŞ POTANSİYEL ALANLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ Demir ERKANOL * ve Abdülkerim AYDINDAĞ ** GİRİŞ Doğal taşlar, ticari olarak işletilebilen en eski inşaat malzemeleridir. Tarih boyunca

Detaylı

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 4 1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 4 1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ DERS 4 1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ Resim1. Ankara Cenabı Ahmet Paşa Camii. () 1.1. 3. METAMORFİK (BAŞKALAŞIM) KAYAÇLARI Metamorfik kayaçlar yerkabuğunun derinliklerinde kayaçların yüksek ısı, basınç

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

2011 Aralık ayında en fazla ihracat, 1,7 milyar USD ile

2011 Aralık ayında en fazla ihracat, 1,7 milyar USD ile Değerlendirme www.madencilik-turkiye.com Onur Aydın Jeoloji Mühendisi Madencilik Türkiye Dergisi onur@madencilik-turkiye.com Maden Sektörünün 2011 Yılı İhracat Rakamlarının Değerlendirilmesi 2012 Ocak

Detaylı

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu TÜBİTAK TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu Uluslararası Pazar Analizi 17 Aralık

Detaylı

A. Şentürk, L. Gündüz ve A. Sanışık

A. Şentürk, L. Gündüz ve A. Sanışık Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Köse ve Kızıl (eds) İzmir / Türkiye / 21-22 Nisan 1995 Yapı ve Kaplama Taşı larak Kullanılan Endüstriyel Kayaçlara Teknik Bir Bakış A. Şentürk, L. Gündüz ve A. Sanışık

Detaylı

Ekonomik Ticari Gelişmeler

Ekonomik Ticari Gelişmeler Ekonomik Ticari Gelişmeler 3 Mayıs 2011 1 / 24 İçindekiler Giriş Sektör Haberleri Ülkelere Göre Çıkış Sayıları Haftalık Makroekonomik Gelişmeler 2 / 24 Yükselen Değerler Mart ayında İmalat Sanayi Genelinde

Detaylı

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı İthalatı (Milyon $) 12.000 10.000 8.000 7.621 8.562 9.924 10.536 11.241 6.000 4.000 2.000 0 2002 2003

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

Sıra Ürün Adı 2010 2011

Sıra Ürün Adı 2010 2011 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2011 yılı verilerine göre; 2011 yılında dünyada 56,7 milyon hektar alanda

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE DE ÜRETİM VE TÜKETİM Sağlıklı beslenme konusunda her geçen gün daha da duyarlı davranmaya başlayan tüketiciler kırmızı ete alternatif olarak, daha az yağlı ve daha ucuz

Detaylı

GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları

GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları GTİP 7321 Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb. ile bunların aksam ve parçaları Temmuz 2013 1 Genel kod bilgisi: XV ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine aittir. Hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz ya

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER - ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER SITC No : Alkolsüz içecekler : 111 Alkollü içecekler : 112 Armonize No : Sular : 2201 Meşrubat : 2202 Bira : 2203 Şarap : 2204 Konyak : 22082012, 22082062 Viski : 220830

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 ŞEKERLİ VE ÇİKOLATALI MAMULLER SITC No : 062-073 Armonize No : 1704-1806 TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye de şekerli ve çikolatalı mamuller sektörünün başlangıcı,

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL

KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL KĐMYA EĞĐTĐMĐ DERSĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL SINIF : 12 DERS SAATĐ: 6 KONU: Kimyasal maddelerin kaynağı olarak jeolojik yapılar,kayalar, ve mineraller Kayaç çeşitleri Mineraller Maden Yatakları Metallerin

Detaylı

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

KAUÇUK VE PLASTİK MAKİNALARI SEKTÖR NOTU

KAUÇUK VE PLASTİK MAKİNALARI SEKTÖR NOTU KAUÇUK VE PLASTİK MAKİNALARI SEKTÖR NOTU 2011 yılında, dünya kauçuk ve plastik makinaları sektörü toplamında ihracat %26 artışla 24,6 milyar $ a ulaşmıştır. GTİP GTİP TANIMI 8477 Bu fasılın başka pozisyonlarında

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 7 Seramikler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Aşınmaya dayanıklı parçalar Kesici takımlar Dekorasyon ve sanat Yalıtkan malzemeler Elektronik http://www.flickr.com

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE DE ÜRETİM VE TÜKETİM Sağlıklı beslenme konusunda her geçen gün daha da duyarlı davranmaya başlayan tüketiciler kırmızı ete alternatif olarak, daha az yağlı ve daha ucuz

Detaylı

BOYA SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

BOYA SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BOYA SANAYİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BOYA SANAYİ TÜRKİYE'DE ÜRETIM Türk boya sanayi toplam üretim miktarı bakımından

Detaylı

GTIP : FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI

GTIP : FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI GTIP 8708.30: FRENLER VE SERVO - FRENLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI EKIM 2009 Hazirlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BILGISI: 8708.30 GTIP koduna ait alt kodlar ve ürünler asagida verilmistir. GTIP Ürün

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

ARITMA SİSTEMİ VE FİLTRELER SEKTÖR NOTU

ARITMA SİSTEMİ VE FİLTRELER SEKTÖR NOTU ARITMA SİSTEMİ VE FİLTRELER SEKTÖR NOTU Bu çalışmada arıtma sistemleri ve filtreler sektörü, GTIP tanımları aşağıda belirtilen kalemlerin toplamı olarak ele alınmıştır. GTIP GTIP TANIMI 842121 SUYUN FİLTRE

Detaylı