TÜRKYE DE DOAL TA SEKTÖRÜ VE TOKAT L POTANSYEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKYE DE DOAL TA SEKTÖRÜ VE TOKAT L POTANSYEL"

Transkript

1 T.C. GAZOSMANPAA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ TÜRKYE DE DOAL TA SEKTÖRÜ VE TOKAT L POTANSYEL Hazırlayan erife Güne Kaya ktisat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Danıman Doç. Dr. Birol Çetin TOKAT 2009

2 ii

3 iii ÖZET Dünyanın en zengin ve kaliteli doal ta oluumlarına sahip Alp Kuaı içinde bulunan Türkiye; Marmara Adası ndan balayan 4000 yıllık üretim geçmiiyle en eski doal ta üreticilerinden biridir. Tüm corafi bölgelerinde 250 çeidin üzerinde desen, renk ve doku bakımından kaliteli doal ta yatakları bulunduran ülkemiz, toplam dünya rezervinin %33 üne sahiptir. Doal taların yapı ve dekorasyon malzemesi olarak kullanılmaya balanması, ekolojik ve estetik görünümlü malzemelere eilimin, bu sektöre olan talebi de arttırmıtır. Türkiye de yatırım, üretim ve ihracat açısından ulaılan büyüme hızı dünya ortalamasının oldukça üzerinde olmasına ramen henüz istenilen seviyeye ulaamamıtır. Ülkemizdeki alt yapı eksikliklerinin giderilmesi, yeni yatırımlara yönelinmesi ve dı tanıtıma önem verilmesi gibi faaliyetlerin gerekliliinin geç anlaılması ve çalımalara yeni balanması nedeniyle sahip olduumuz bu deerli kaynaa ait rezervlerin çok az bir kısmını kullanabilmekteyiz. Bu çalımada, Türkiye deki dördüncü en büyük doal ta rezervlerine sahip olan Tokat ın; kaynak ve potansiyelinin neler olduu, bölge ve ülke ekonomisi içindeki yeri veriler ııında incelenmitir. Anahtar kelimeler: doal ta, rezerv, Tokat, mermer, traverten, granit

4 iv ABSRACT Turkey that locates at the Alpine Zone who has the world s most wealthy and high quality natural stone formation, is one of the oldest natural stone producer with its 4000 years production history started at Marmara Island. Our country has 33% of world wide marble reserves with natural stone mine more than 250 varieties in pattern, colour and high quality in terms texture in all its geographic regions. Increasing of interest for ecological and aesthetic appearance of material and to be used of natural stones as construction and decoration materials increased attention for this sector. In Turkey, investment, production and exportation by means of growth rate reached well above the world average, although not reached to the desired level yet. We are able to use a very few portion of this reserve due to late understanding of necessity of the activities such as elimination of lack of infrastructure in our country, to be directed to new investments, to be given to external promotional activities and recently starking to work. In this study, the source and potential, its place in region and country economy of Tokat who has Turkey s fourth largest reserves of natural stone was examined with data. Key words; natural stone, reserve, marble, travertine, granite

5 v ÇNDEKLER Sayfa ÖZET...iii ABSRACT... iv ÇNDEKLER... v TABLOLAR LSTES... x EKLLER LSTES...xiii KISALTMALAR ve SMGELER...xiv GR... 1 LTERATÜR TARAMA... 3 MATERYAL VE YÖNTEM GENEL OLARAK DOAL TA KAVRAMI DOAL TA KAVRAMI DOAL TALARIN SINIFLANDIRILMASI Tortul Talar (Sedimanter Kayaçlar) Dolomit Alçı Taı Arduvaz (Kayaan Taı) Killi ist Kuvarsit Traverten Konglomera Kalker (Kireç Taı) Püskürük Talar (Magmatik Kayaçlar)... 9

6 vi Granit Siyenit Diyorit Gabro Diyabaz Porfir Bakalamı Talar (Metamorfik) Mermer Gnays Serpantin DOAL TA SEKTÖRÜNÜN SINIFLANDIRILMASI DÜNYA DA VE TÜRKYE DE DOAL TA SEKTÖRÜ DÜNYA DA DOAL TA SEKTÖRÜ VE GENEL DURUMU Dünya Doal Ta Üretimi Ve Tüketimi Dünya Doal Ta hracatı Ve thalatı TÜRKYE DE DOAL TA SEKTÖRÜ VE GENEL DURUMU Türkiye de Doal Ta Sektörünün Geliimi Türkiye nin Doal Ta Rezervleri Türkiye nin Doal Ta hracatı Ve thalatı DOAL TA LETMECL VE ÜRETM YÖNTEMLER DOAL TA OCAK LETMECL Ocak Çeitleri Yerüstü Ocakları Yer Altı Ocakları... 54

7 vii Doal Ta Blok Üretim Yöntemleri El le Üretim Yöntemi Pnömatik Makineler le Üretim Yöntemi Patlayıcı Maddeler le Üretim Kanal Açma Yöntemi le Üretim Tel Kesme Yöntemi le Blok Üretimi Helezoni Çelik Tel le Üretim Yöntemi Elmas Tel Kesme Yöntemi le Üretim ENDÜSTRYEL LETMECLK VE ÜRETM YÖNTEMLER Honlama ve Cilalama lemi Yüzey Dolgu lemi Ebatlama lemi Eskitme lemi TÜRKYE DE DOAL TA SEKTÖRÜNÜN TEMEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER SAYISAL VER EKSKL ÖRGÜTLENME VE YAYINLAR OCAK LETMECLNDEK SORUNLAR GÜVENL ETM MALYETLER PAZARLAMA VE TANITIM LMAN VE GÜMRÜKLERDE YAANAN SORUNLAR FNANSMAN... 72

8 viii 5. SEKTÖRÜN TOKAT L POTANSYEL TOKAT L CORAFYASI TOKAT L YERYÜZÜ EKLLER Dalar Ovalar, Vadiler ve Yaylalar Göller ve Akarsular TOKAT L KLM TOKAT L BTK ÖRTÜSÜ TOKAT L EKONOMK YAPISI TOKAT L JEOLOJK YAPISI Birinci Zaman (Paleozoik) : kinci Zaman (Mezozoik) Üçüncü Zaman (Neozoik) Dördüncü Zaman (Kuaterner) REZERVLER Altınta Traverten Sahası: Kelik Traverten Sahası (Kelik Sarı Traverteni) Tatlıcak Köyü Traverten Sahaları Ayranpınarı Köyü Traverten Sahaları Kayaören Traverten Sahaları Varaz Traverten Sahası Tahtoba Su Dökülen Traverten Sahası Readiye Traverten Sahası Çatalkaya Köyü Diyabaz Sahası (Yazıcıolu Diyabazları)... 85

9 ix Kuoturaı Köyü Oniks Mermer Sahası Kayaören Çobanüük Tepe Oniks Mermer Sahası Kayaören Köyü Oniks Mermer Sahası Ayranpınarı Köyü Oniks Mermer Sahası Kervansaray Mermer Sahası Urak Köyü Mermer Sahası Kaya Ören Mermer Sahası Yeilyurt Çıkrık Mermer Sahası Almus Dumanlı Yaylası Mermer Sahası Almus Çevreli ve Çatak Saarıören Mermer Sahası ÜRETM YAPILAN OCAK VE TESSLER Üretim Yapılan Ocaklar Üretim Yapılan Endüstriyel Tesisler TOKAT L DOAL TA ÜRETM ve TCARET GENEL DEERLENDRME VE SONUÇ KAYNAKLAR ÖZGEÇM

10 x TABLOLAR LSTES Sayfa Tablo:2.1. Avrupa Kıtasında Doal Ta Rezervi Bulunan Ülkeler Ve Doal Ta Türleri Tablo:2.2. Asya Kıtasında Doal Ta Potansiyeli Bulunan Ülkeler ve Türleri Tablo:2.3. Afrika Kıtasında Doal Ta Potansiyeli Bulunan Ülkeler ve Türleri Tablo:2.4. Amerika Kıtasında Doal Ta Potansiyeli Bulunan Ülkeler ve Türleri Tablo:2.5. Okyanusya Kıtasında Doal Ta Potansiyeli Bulunan Ülkeler ve Türleri Tablo:2.6. Uluslararası Hammadde Üretim Miktarları (milyon ton) Tablo:2.7. Dünya Doal Ta Ocak Üretimi ( Bin Ton) Tablo:2.8. Dünya Ocaklardan Hammadde Üretimi (2006) Tablo:2.9. Dünya Doal Ta Tüketim miktarı ( bin ton) Tablo:2.10. Dünya Doal Ta Ticaret Miktarı (thalat/hracat) (Bin Ton) Tablo:2.11. Doal Ta hracat ve thalat Miktarı (milyon dolar) Tablo:2.12. Dünya Doal Ta hracat Miktarı (Bin Ton) Tablo:2.13. Dünya Doal Ta thalat Miktarı (Bin Ton) Tablo:2.14. Dünya Doal Ta hracat Miktarı (milyon dolar) Tablo:2.15. Dünya Doal Ta thalat Miktarı (milyon dolar) Tablo:2.16. Dünya Doal Ta hracatının Ülkelere Göre Daılımı ($) Tablo:2.17. Dünya Doal Ta hracatının Ürün Gruplarına Göre Daılımı (2006) Tablo:2.18. Dünya Doal Ta hracat Deerleri ( Bin Dolar ) Tablo:2.19. Dünya Doal Ta hracatının Ülkelere Göre Daılımı (bin ton) Tablo:2.20. Dünya Doal Ta thalatının Ülkelere Göre Daılımı ($) Tablo:2.21. Dünya Doal Ta thalat Deerleri ( Bin Dolar)... 28

11 xi Tablo:2.22. Dünya Doal Ta thalatının Ülkelere Göre Daılımı (bin ton) Tablo:2.23. Türkiye nin Mermer Rezervi Tablo:2.24. Türkiye Doal Ta Sahalarının Bölgesel Daılımı Tablo:2.25. Türkiye Doal Ta Sahalarının llere Göre Daılımı Tablo:2.26. Türkiye letilebilir Mermer Rezervleri Tablo:2.27. Türkiye letilebilir Kireçtaı Rezervleri Tablo:2.28. Türkiye letilebilir Traverten Rezervleri Tablo:2.29. Türkiye letilebilir Oniks Rezervleri Tablo:2.30. Türkiye Blok Üretiminin Yıllara Göre Daılımı Tablo:2.31. Türkiye nin Ürün Gruplarına Göre Doal Ta Üretim Miktarı (m 3 ) Tablo:2.32. Türkiye nin Ürün Gruplarına Göre Doal Ta Üretim Miktarı (ton) Tablo:2.33. Yıllara Göre Türkiye nin Doal Ta hracat Rakamları (milyon $) Tablo:2.34. Türkiye'nin Yıllara göre Ham Ürün Doal Ta hracat Deerleri (bin Dolar) Tablo:2.35. Türkiye'nin Yıllara göre Ham Ürün Doal Ta hracat Deerleri (ton) Tablo: Yılı Türkiye Doal Ta hracatında lk 10 Ülke Tablo: Yılı Tüm Ülkeler Doal Ta hracat Deerleri Tablo:2.38. Türkiye nin Toplam Ve Doal Ta hracat Deerleri (milyon Dolar) Tablo:2.39. Türkiye nin Bazı Ürün Gruplarına Göre thalat Rakamları (bin dolar) Tablo:2.40. Türkiye nin 2008 Yılında thalat Yaptıı Ülkeler Tablo:5.1. Tokat li Organize Sanayi Bölgeleri Tablo:5.2. Tokat li Rezerv Miktarı Tablo:5.3. Tokat lindeki letme Sayısı (2008) Tablo:5.4. Tokat lindeki Blok Kesme Makinesi Sayısı (2008)... 91

12 EK 1. Doal Taların Gümrük Tarife statistik Pozisyonları xii

13 xiii EKLLER LSTES Sayfa ekil:2.1. Dünya Doal Ta Üretim Miktarı ekil:2.2. Dünya Doal Ta hracatında lk Altı Ülke (2007) ekil:2.3. Dünya Doal Ta thalatında lk Altı Ülke (2008) ekil:2.4. Türkiye nin Önemli Mermer Yatakları ekil:2.5. Türkiye nin Önemli Traverten ve Oniks Yatakları ( ) ekil:2.6. Yıllara Göre Türkiye nin Doal Ta hracat Rakamları ekil: Yılı Türkiye Ham Ürün Doal Ta hracat Deerleri Daılımı ekil: Yılı Türkiye Ham Ürün Doal Ta hracat Miktarı Daılımı ekil: Yılı Türkiye Doal Ta hracatında lk 10 Ülke ekil:2.10. Türkiye nin Toplam Ve Doal Ta hracat Deerleri ekil:2.11. Türkiye nin 2008 Yılında En Çok thalat Yaptıı lk 6 Ülke ekil:3.1. Ova Ocaı ekil:3.2. Zirve Ocaı ekil:3.3. Tepe Açık Çukur Ocakları ekil:3.4. ST Makinesi le Blok Kesim Yöntemi ekil:3.5. Katrak Makinesi ile Kesim Yöntemi ekil:8.1. Tokat l Haritası... 73

14 xiv KISALTMALAR ve SMGELER ABD: Amerika Birleik Devletleri BAE: Birleik Arap Emirlikleri CaCO 3 : Kalsiyum Karbonat ºC: Santigrat derece Cm: Santimetre cm 2 : Santimetrekare ÇED: Çevresel Etki Deerlendirmesi DPT: Devlet Planlama Tekilatı DTM: Dı Ticaret Müstearlıı GSM: Gayrı Sıhhi Müessese GTIP: Gümrük Tarife statistik Pozisyonu GEME: hracatı Gelitirme Merkezi MMB: stanbul Maden ve Metal hracatçıları Birlii mm: milimetre m 3 : Metreküp MgCO 3 : Magnezyum Karbonat MGEM: Maden leri Genel Müdürlüü MTA: Maden Tetkik Arama Enstitüsü SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu TSE: Türk Standartları Enstitüsü TÜMMER: Türkiye Mermer Doal Ta ve Makineleri Üreticiler Birlii TÜK: Türkiye statistik Kurumu YEM: Yapı Endüstri Merkezi

15 1 1 GR Anadolu toprakları üzerinde yaamı olan uygarlıklar çıkartıp iledikleri, yapılarında ve yaam alanlarında kullandıkları doal taları kültürlerinin dolayısıyla toplumlarının bir parçası olarak görmülerdir. Gücün, zenginliin, iktidarın simgesi olarak ina ettikleri anıtları, heykelleri ve yapıları hep doal taları kullanarak yapmılardır. Alp kuaı içinde toplam rezervin %33 üne sahip olan ülkemizde 250 çeidin üzerinde renk, doku ve desende doal ta bulunmaktadır. Ocaklarda uygulanmaya balayan modern blok üretim yöntemleri, büyük firmaların yapmı olduklar yatırımlarla birlikte entegre üretim yapan tesislerin devreye girmesi, doal taların yapı ve dekorasyon malzemesi olarak mimar ve dekoratörler tarafından daha fazla tercih edilmesi, ileme tekniklerindeki gelimeye balı olarak daha kolay ve ekonomik üretimin yapılmaya balanması, son dönemde ülkemizde bu sektörün fark edilir düzeyde büyümesine neden olmutur. Kalitesi ve çeitlilii bakımından önemli bir kaynaa sahip olan ve bu avantajına ramen rezervinin çok küçük bir bölümünü kullanabilen ülkemiz, dünya ticaretinde ne yazık ki istedii seviyede deildir. Gelien teknoloji ve artan ekonomik rekabet karısında, ülkemizin baarılı olabilmesi için kendi doal kaynaklarını en verimli ekilde deerlendirmesi son derece önemlidir. Doal ta çıkarım ve üretim maliyetlerinin hala yüksek olması, yasal bir takım engeller ve sektörün deerinin geç algılanmı olması, tanıtım ve reklâm faaliyetlerinin yeterince yapılamaması doal ta ihracatının tatmin edici düzeyde olmasını engellemektedir. Bu rezervlerin gelecekte etkin deerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması dünya ticaretinde ilk sıralara yükselebilmemiz için büyük önem taımaktadır.

16 2 Bu çalımada Türkiye doal ta sektörünün, dünya doal ta sektörü içindeki konumu, hem yurt içi hem de yurt dıı kaynaklardan derlenen verilere göre ortaya konmu ve yapılan analizler sonucunda ülkemizin sahip olduu zengin doal ta rezervlerine ramen dünya doal ta ticaretinden aldıı payın oldukça düük olduu sonucuna varılmıtır. Bu durumun sebepleriyle birlikte, sektörü bu aamaya kadar getiren üretici ve ihracatçı firmaların dile getirdikleri sorunlar incelenmi ve sektörün bir an evvel hak ettii yere gelebilmesi için çözüm önerileri getirilmitir. Ayrıca ülkemizdeki dördüncü en büyük doal ta rezervine sahip il olan Tokat ın, üretim potansiyeli, ocakları ve üretici firmaları ile sektör içindeki yeri ve önemi incelenmitir. Bu çerçevede çalıma be bölümden olumutur. lk bölümde genel olarak doal ta kavramı incelenmi, sınıflandırılması yapılmıtır. kinci bölümde dünyada ve Türkiye de doal ta sektörünün genel durumu, geliimi, üretim miktarı, ihracat ve ithalat rakamları incelenmitir. Üçüncü bölümde doal ta iletmeciliinin; ocaklar ve endüstriyel iletmeler bazında ayrı ayrı üretim yöntemleri açıklanmıtır. Dördüncü bölümde ise faaliyette olan dernek ve kurumların çalıma raporlarından ve sektörün bizzat içinde olan üretici ve ihracatçıların aktardıklarından yola çıkılarak ülkemizde doal ta sektörünün sorunları tespit edilmeye çalıılmı ve çözüm önerileri sunulmutur. Son olarak beinci bölümde toplanan tüm veriler ııında Tokat ilindeki doal ta potansiyeli; rezervler, ocak iletmeleri, endüstriyel iletmeler, atölyeler ve bunların ürettii deerler üzerinden incelenmitir.

17 3 LTERATÜR TARAMA Türkiye ve Tokat ili için doal talar sektörüne ait çok az sayıda çalıma yapılmıtır. Tokat ile ilgili olarak yapılan çalımalar genellikle ilin tarihi ve tanıtımı üzerinedir. Sektörle ilgili dünya istatistiklerine sadece bir internet sitesinden ulamak mümkün olurken, Tokat ili için tutulan istatistikler güncel tarihli olmamakla birlikte oldukça sınırlı düzeylerde kalmaktadır. Türkiye de sektör il ilgili yayınlanan kitaplar sadece birkaç yazarla sınırlı olup, konuyla ilgili olarak çıkan süreli yayınlar; yayın hayatlarına yeni balamıtır. Ayrıca ilgili kamu kuruluları da Tokat ın sosyoekonomik yapısını ortaya koyarak yaptıkları çalımalarda, doal ta sektörüne ait herhangi bir veri kullanmamılardır. Cinel (2007), yüksek lisans tezinde doal taların fiziko-mekanik özelliklerine göre sınıflandırılması mineral içeriklerini çalımıtır. Doal taların dayanıklılık testleri yapılmıtır. Aycan (2007), yüksek lisans tezinde doal taların fiziksel ve yapısal özellikleri, dünya ve Türkiye de mermer sektörünün durumunu ve geleceini incelemitir. Ayrıca Türkiye de sektörün geliimini dönemler itibariyle anlatmıtır. Ulu (2008), yapmı olduu çalımada doal ta sektörünü üretim, ihracat ve ithalat deerlerine dünya ve Türkiye verilerine göre incelemitir. Sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini ve hedef pazarları yine dünya ve Türkiye artlarına göre detaylandırmıtır. Yüzer (2005), Türkiye de doal ta sektörü üzerine çok sayıda çalıması bulunmaktadır. Genel olarak çalımaları doal ta sektörünün Türkiye deki tarihsel geliimi üzerinedir.

18 4 MATERYAL VE YÖNTEM Çalımada kullanılan veriler, konuyla ilgili Türkçe kitaplardan, makalelerden, tezlerden, dergilerden ve kurumların internet sitelerinden elde edilmitir. Ayrıca, Türkiye statistik Kurumu (TÜK), Devlet Planlama Tekilatı (DPT), Dı Ticaret Müstearlıı (DTM), Maden leri Genel Müdürlüü (MGEM), Maden Tetkik Arama Müdürlüü (MTA), hracatı Gelitirme Merkezi (MGEM), Enerji Bakanlıı, Tokat Valilii ile Tokat Valiliine balı ilgili l Müdürlükleri, Tokat Sanayi ve Ticaret Odasının ikincil verilerinden yararlanılmıtır. Ayrıca dünya ve Türkiye istatistiklerine Birlemi Milletler Ticari Mal / Ürün Ticaret statistik Veritabanı sitesinden ulaılmıtır. Bu çalımada yapılan analizlerde kaynaklardan ulaılan ham veriler kullanılmıtır. Elde edilen veriler, daha önceden belirlenen balıklar altında özetlenmi ve yorumlanmıtır. Analizlerde, veri kaynaklarından alıntılar yapılmıtır. Çalımada kullanılan ham verilere yukarıda anılan materyallerle ulaılmıtır.

19 5 1. GENEL OLARAK DOAL TA KAVRAMI 1.1. DOAL TA KAVRAMI Doal talar, doada bulundukları ortamdan çıkarıldıktan sonra ilenebilen, bu sayede ekonomik ve ticari deer kazanabilen atmosfer etkilerine dayanıklı, teknolojik bakımdan yapı ilerinde kullanılmaya elverili en eski inaat malzemeleridir. Endüstriyel anlamda doal ta terimi, yasal izin ile üretilerek, ilenmeden veya ilenerek, boyutlandırmadan ya da boyutlandırarak ilem gören kayaçlar için kullanılmaktadır (Yüzer, 2003:11). Ekonomik anlamda ise blok olarak kesilebilen, istenildiinde parlatılarak daha ileri derecede ilenebilen her tür ve kökenden taı ifade eder (Ulu, 2008:49). Doal ta teriminin, ta ve kayaç olarak iki ayrı ekilde kullanımı söz konusudur. Ancak bu iki kullanımın teknik olarak birbirinden farklı bulunmaktadır. Kayaçlar bir veya birkaç mineralin bir araya gelmesiyle oluan mineral topluluklarıdır. Bir kayaç 1 tek bir mineralden oluacaı gibi, bir kaç mineralin 2 bir araya gelmesiyle de oluabilir (Ünal, 2003:1). Kayaç, küçültülerek veya boyutlandırılarak ta haline gelir. Ayrıca doal talar; kullanım yerlerine göre boyutlandırılmı ta, yapı taı ve dekoratif ta olarak anılabilmektedir. Ayrıca boyut alınabilen blokların elde edilebildii, kesildiinde sorunsuz kenar-köe verilebilen, her boyutta erit veya plaka alınabilen, yüzeyi üzerinde istenilen düzeyde ilem yapılarak (parlatma, honlama, patinato vb.) kullanılabilen her türden doal ta ticari ve endüstriyel manada mermer olarak adlandırılır (TÜMMER Bülten, 2007:1). 1 Ör: kireçtaı bir kayaçtır ve sadece kalsit mineralinden olumutur. 2 Ör: granit bir kayaçtır ve kuvars, feldspat, mika, opak gibi minerallerden meydana gelmitir.

20 DOAL TALARIN SINIFLANDIRILMASI Doal taların renkleri, sertlikleri ve kristal yapıları birbirinden farklıdır. çerdikleri mineralin rengi ve kristalize özelliine göre deiik renkleri vardır. Ayrıca sertlik dereceleri üretimlerini ve kullanım alanlarını da farklılatırmaktadır. Sertlik derecesi yüksek olan doal talar çizilmelere karı dayanlıklı hale gelirken ilem görmeleri zorlamaktadır. Doal taları birbirinden ayıran en önemli özellikleri oluum ekilleri yani jeolojik kökenleridir. Doal talar, jeolojik kökenlerine göre tortul ya da sedimanter, bakalaım ya da metamorfik ve püskürük ya da magmatik-volkanik talar olmak sınıflandırılır (Ünal, 2003:2). Doal talar aaıdaki gibi sınıflandırılabilir Tortul Talar (Sedimanter Kayaçlar) Üç ana kayaç türünden biri olan tortul kayaçlar, yeryüzünde en çok görülen kayaçlardır. Bunlar genellikle tabakalı olarak bulunurlar ve içerlerinde organizma kalıntıları (fosil) bulundururlar. Sarkıt ve dikitler bu kayaçların oluturduu jeolojik yapılara verilen en güzel örneklerdir. Tortul kayaçların olumasında dört önemli süreç vardır. Bunlar erozyon, taınma, birikme ve sıkımadır. Tortul kayaçların büyük bir kısmı, dı etmenler tarafından yeryüzünün aındırılmasıyla meydana gelen çeitli büyüklükteki parçaların, taınarak çukur sahalara (göl, deniz ve okyanus tabanları gibi) biriktirilmesi sonucu olumulardır. Biriken bu parçalar önceleri boluklu gevek bir yapıya sahiptirler. Toplandıkları birikme sahalarında daha öncekiler üzerinde aırlıkları vasıtasıyla basınç yaparlar. Bu basınç sonucu, aralarındaki bolukların küçülmesi ve

21 7 büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla sıkıır ve sertleirler (Teknolojik Aratırmalar, 2009). Bu tip kayaçlar kendi aralarında yedi grupta sınıflandırılırlar Dolomit Dolomit minerallerinin oluturduu kayaçlara Dolo taı adı da verilmektedir. Doadaki rengi genellikle beyaz olan dolomit, kalkerden daha sert bir yapıya sahip olup asitten zor etkilenen bir tatır. Dolomitin büyük çounluu kireç talarının magnezyum bakımından zengin sular ile etkilemesi sonucu olumutur (Ulu, 2008:51) Alçı Taı Alçıtaı kimyasal bileimi kalsiyum sülfat olan bir mineraldir. Bileiminde iki molekül kristal suyu bulunan türüne jips denir. Kolay ilenebilen bir ta olmasına karılık su ile temas eden yerlerde kullanılamaz. Doada sarı beyaz ve saydam renkte bulunurlar (Ünal, 2003) Arduvaz (Kayaan Taı) Kayaan ya da kayrak taı olarak da bilinir. Sık ve homojen dokulu, parlak dona ve yüksek ısıya dayanıklı bir tatır. Çok farklı mineral ve kompozisyonları nedeniyle siyah, gri, pembe, yeil ve kırmızı olmak üzere deiik renk ve desenleri bulunmaktadır. hracat potansiyeli yüksek olan bir doal ta çeididir (Ulu, 2008:52) Killi ist Tabakalı, sert ve dayanıklı olduu için kaplama ilerinde kullanılan bu kayaçlar doada sarı, yeilimsi, gri mavimsi ve siyah renkte bulunurlar (Teknolojik Aratırmalar, 2009).

22 Kuvarsit Genel olarak kuvars kumu tanelerinin, silisten meydana gelmi bir çimento ile birbirlerine çok salam ekilde balanmalarıyla olumu bir kayaç türüdür (Ekimya, 2009) Traverten Karbon dioksitli basınçlı yeraltı suları, geçtikleri bölgelerdeki CaCO 3 ü (kalsiyum karbonat) eriterek bünyesinde taır. Suyun aniden açıa, basınçsız ortama çıkması ve CO 2 nin (karbondioksit) uçması ile suda erimi bulunan CaCO 3 çok ince katmanlar halinde kayaların üzerine çöker. Bu birikim zamanla yastık gibi yumuak hatları olan travertenleri oluturur. Oluumu sırasında içinde bulunan kök ve yaprakların zamanla çürümesi sonucu boluklar oluur. Kalker tüfü grubundan olup gözenekleri büyüktür. Bu boluklar kendi tozu ile yapılan dolgu malzemesi ile doldurulur. Genellikle dı mekân kaplamalarında kullanılır (Ulu, 2008:51) Konglomera rili ufaklı ta parçalarının doal bir balayıcı ile birlemesi sonucu oluurlar. Kaba taneli olanlara konglomera, ince taneli olanlara kumlu eyl adı verilir. eyller ince taneli olduklarından suyu zor geçirirler. Bu nedenle çimento üretiminde kullanılmaktadırlar (Ünal, 2003) Kalker (Kireç Taı) Kireç taı da olarak adlandırılan kalker, kimyasal bileiminde asgari %90 CaCO 3 ten oluur. Yapısında oluan çatlak ve kırıklara maden oksitleri dolması sebebiyle deiik desenlerde ve farklı renklerde bulunabilirler. Çok iyi cila tutması ve kolay ilenebilen bir kayaç olması nedeniyle iç dekorasyonda kullanılan çok deerli bir

23 9 tatır. Kalkerler; olitik, killi kalker ve tebeir olarak kendi içerisinde de üç gruba ayrılırlar (DTP, 1996) Püskürük Talar (Magmatik Kayaçlar) Yerin derinliklerinde akkor (erimi) haldeki magmanın; yerin içinde, yüzeye yakın ya da yüzeyde souyarak katılaması ile oluan magmatik kökenli kayaçlardır. Magmatik talar yapıları, mineral içerikleri ve oluumlarına göre sınıflandırılabilir. Mineral içerii fazla olanların renkleri açıktır ve özgül aırlıkları 2,6 2,7 gr/cm 3 dür. Bu tür püskürük talara asidik kaya denir. Demir magnezyum minerali tarafından zengin, koyu renkli özgül aırlıkları 3 gr/cm 3 den büyük olan talar ise bazik kaya adını alır (Ünal, 2003). Magmatik kayaçların yapıları ince ve kaba kristalli olabilecei gibi amorf 3 yapıda olanları vardır. Atomların yan yana düzgün olarak dizildii yapılara ise kristal yapı adı verilir. Cam, amorf yapıya en uygun örnektir. Magmanın souması ve katılaması derinlerde meydana gelirse ortaya çıkan kayaçlara plütonik kayaçlar (derinlik kayaçları) denir. Granit bu tip kayaçlara örnek olarak gösterilebilir. Bu souma ve katılama yüzeyde meydana gelirse volkanik kayaçlar adını alır. Bu tip kayaçlara da bazalt örnek olarak verilebilir. Eer derinlik kayaçları ile volkanik kayaçlar arasında bir geçi safhasında olumusa yarı derinlik (damar) kayaçları olarak adlandırılır ve bu tip kayaçlara örnek olarak diyabaz gösterilebilir (MTA, 2009) Granit Potasyum, feldspat (%60), kuvartz (%30) ve mika minarelerinden oluan bir tatır. Genel younluu kg/m 3 arasında olup, basınç dayanımı ise kg/cm 2 dir (Ünal, 2003). Genellikle açık renkte olmakla birlikte, içindeki 3 Amorf, atomların düzensiz olarak dizildii katı yapılara denir.

24 10 feldspatların ve dier minarelerin cins ve miktarına göre gri, pembe kırmızımsı olabilir. Granitler, yer içinde 400 santigrat derece civarında bir ısıya sahip olup, souması birkaç bin yıl gibi çok uzun bir zamanı kapsar. Aınmaya, basınca, darbeye dayanıklı güzel renkli, iyi cila kabul eden kolay yarılabilme özelliine sahip bir tatır Siyenit Yeil ve pembe renklerde olan iç püskürük bir tatır. Adını Mısır'daki Asvan ehrinden almıtır. Siyenit daılınca kil oluur. Bileiminde bol miktarda alkali feldispat bulunur Diyorit Birbirinden gözle kolayca ayrılabilen açık ve koyu renkli minerallerden oluan iç püskürük bir tatır. Renkleri gri veya mat yeildir. Diyoritler fazla dayanıklı kayaçlar deildirler. Özellikle nemli ortamlarda kimyasal ayrıma sonucu parçalanırlar. ri taneli olanları, ince tanelilere göre daha kolay daılır (Dokuz Eylül Üniversitesi, 2009) Gabro ç püskürük kayaçlardandır. Koyu renkli mineral içerikleri ultra bazik kayaçlara oranla daha da azdır. Bazik derinlik kayaçları içinde en yaygın olanı gabrodur. Gabrolar magma kökenli minerallerin taıyıcı kayacı olarak önemlidirler (MTA, 2009) Diyabaz Çok iyi cila kabul eder ancak ilenmesi zor, çok sert, dı etkilere dayanıklı, salam magmatik kökenli bir tatır. Yeilin çeitli tonlarından oluan renkleri ile Türkiye de az rastlanan bir doal ta çeididir (Ulu, 2008:53) Porfir Genellikle kırmızı ve yeil renkli olup suya, aınmaya, basınca, dirençli sert ve salam bir doal tatır. Porfirler kendi aralarında iki grupta sınıflanırlar.

25 11 Andezit; Porfirlerin yeni zamanda olumu türlerinden olan, yapısında kuvars içeren volkanik bir tatır. Sıkı dokulu, koyu kırmızı renkte suyu emmeyen ve suda daılmayan andezit Ankara nın Gölbaı nda bolca bulunduu için Ankara taı olarak ta bilinmektedir. Bazalt; nce taneli youn, sert, dayanıklı, siyah ve gri renkli magmatik kayaçtır. Homojen bir yapıya sahip, düzgün kırılma yüzeyi verebilen bazaltın en büyük özellii, arazide altıgen prizmalar eklindeki sütunlar halinde bulunuyor olmasıdır (Ulu, 2008:54) Bakalamı Talar (Metamorfik) Yerkabuunun yaklaık %27'sini oluturan metamorfîk veya bakalaım kayaçları, önceden mevcut kayaçların, sıcaklık, basınç ve kimyasal olayların etkisi altında metamorfizmaya (bakalama olayı) uraması sonucu meydana gelirler. metamorfizma derecesi ve olutukları kayacın kimyasal bileimine göre çeitli tip ve özellikte bulunurlar. Metamorfik kayaçlar ender görülen istisnaların dıında fosil ihtiva etmezler. Çünkü asli kayaçta bulunan fosiller metamorfizma olayı sırasında deiiklie urar veya yok olurlar. Metamorfik kayaçlar katılaırsa içlerinde bol miktarda silikat mineralleri içerirler. Aynı zamanda tabakalı bir yapı gösterirler ve bu bakımdan tortul kayaçlara benzerler (Dokuz Eylül Üniversitesi, 2009) Mermer Mermer, metomorfizma olayı sonucunda kalker ve dolomitik kalkerlerin yeniden kristallemesiyle meydana gelmi bileimdir. Bileimlerinin %90-98'i CaCO 3 'ten olumaktadır. Düük oranda MgCO 3 (Magnezyum karbonat) içermektedir. CaCO 3 kristallerinden oluan mermerlerde esas mineral Kalsit tir. Aynı zamanda yapılarında az miktarda silis, silika, feldspat, demir oksit, mika, fluorin ve organik

26 12 maddeler bulunabilir. Renkleri genellikle beyaz ve grimsidir. Fakat yabancı maddeler nedeniyle sarı, pembe, kırmızı, mavimtırak, esmerimsi ve siyah gibi renklerde de olabilirler Gnays Yüksek dereceli metamorfizma sonucu teekkül eden orta ile iri kristalli bir metamorfik kayaçtır. eritli görünümüyle kolayca tanınır. Esas minerallerini kuvars, feldspat ve mika tekil eder. Kayacı meydana getiren minerallerden aynı olanlar bir araya gelerek tabakalar veya zonlar halinde toplanmılardır. Farklı minerallere ait olan bu tabakalar münavebeli ve birbirlerine oldukça paralel olarak bulunur (Dokuz Eylül Üniversitesi, 2009) Serpantin Yılan taı veya serpantin, rengi ve billur yapısı farklı birçok türü olan, minerallerin bakalamasıyla oluan bir kayaç türüdür. smini, yılan derisini benzeyen billur yapısından alır. Yılan taının yaklaık 20 çeidi vardır. Doada bol miktarda bulunur. Bazı türleri kanserojen asbest minerali içerir ve insan salıı açısından son derece zararlıdır. Türkiye de ender bulunan bir tatır (Ulu, 2008:55). Birçok çeidi olmasına karın doal ta denilince, ticari anlamda çok fazla ilem gören alım satım potansiyeli yüksek, yapı malzemesi olarak sıklıkla kullanılan mermer bata olmak üzere traverten ve granit akla gelmektedir DOAL TA SEKTÖRÜNÜN SINIFLANDIRILMASI Doal ta sektörü Armonize Sistem Nomanklatürü ne göre sınıflandırılmaktadır. Armonize Sistem Nomanklatürü, Dünya Gümrük Örgütü tarafından yürürlüe konulan ve örgüte üye ülkelerin ulusal tarife cetvellerinin esasını oluturan, dünya ticaretinin yeknesak uygulaması amacına hizmet eden cetveldir. Armonize Sistem Nomonklatürde

27 13 eya kodları altı haneli rakamlarla gösterilir. Ulusal Tarife Cetvellerinde eya kodları oniki haneli rakamlarla gösterilir. Armonize Sistem, Dünya Gümrük Örgütü tarafından yürürlüe konan sözlemeye, nomanklatür ise tarife cetvellerinin ilk altı hanesinden oluan uluslararası indekse verilen isimdir. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin ilk altı hanesi Armonize Sistem nomanklatür kodunu, yedinci ve sekizinci haneler kombine nomanklatür kodunu, dokuzuncu ve onuncu haneler milli alt açılım kodunu, onbirinci ve onikinci haneler istatistik kodunu gösterir (Gümrük Tarife, 2009). Doal talar 25. ve 68. fasıllarda sınıflandırılmıtır. Fasıl, bölümlere göre daha alt düzeyde ve birbirine daha çok benzeyen aynı nitelikte eyayı içine alan, altı basamaklı rakamdan oluan Armonize Sistem Kodunun ilk iki rakamıyla ifade edilen kısımdır (Gümrük Tarife, 2009). 25. fasılda ham kayaan taı, mermer ve granit yer almaktadır. Bu gruptaki ürünler ham blok haldedir. 68. fasılda ise kesilmi, ebatlanmı ve ilenmi ürünler yer alır (Uyanık, 2007:3) ile balayanlar mermer, traverten, su mermerini tanımlarken, ve ile balayanlar ise hem mermer ile ilgili hem de doal yapıtalarını tanımlamaktadır pozisyon numarası ile belirtilen, volkanik kökenli dier sert talar (syenite, gneiss, trachyte, lav taı, diabase, diorite, phonolite gibi) ile yontulmaya veya inaata elverili olup da pozisyonu haricinde kalan kireç taları (inaatta kullanılan kireç taı veya portlant taı dahil) ve aynı zamanda tabii magnezyum silikatten ibaret olup, pozisyonuna girmeyen somaki (serpantine) ve yeil somaki (ophite) talarını da içine almaktadır. Bu pozisyonda yer alan talar, pozisyonundaki talar gibi ekil

I.BÖLÜM GİRİŞ. 1.1. Mermer Tanımı

I.BÖLÜM GİRİŞ. 1.1. Mermer Tanımı 1 I.BÖLÜM GİRİŞ 1.1. Mermer Tanımı İnsanın yaşamına binlerce yıl önce giren mermer, eskiden sadece yapı taşı olarak kullanılırken, insanlık tarihi ve medeniyetin ilerlemesiyle birlikte süsleme, sanatsal

Detaylı

2.4.1. İhracat... 11 2.4.2. İthalat... 13. 3.3.1. İhracat... 20 3.3.2. İthalat... 22

2.4.1. İhracat... 11 2.4.2. İthalat... 13. 3.3.1. İhracat... 20 3.3.2. İthalat... 22 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Blok Mermer ve Mermer İşleme Sektörü Hazırlayan Ömür GENÇ Ekim 2004 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No. TABLOLAR LİSTESİ... ii GİRİŞ... 1 1. SEKTÖRÜN VE ÜRÜNÜN TANIMI... 2 2. ARZ

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE ÖLÇEĞİNDE DOĞAL TAŞ VE SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNİN SEKTÖREL ANALİZİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Engin SEL (502041703)

DÜNYA VE TÜRKİYE ÖLÇEĞİNDE DOĞAL TAŞ VE SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNİN SEKTÖREL ANALİZİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Engin SEL (502041703) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE ÖLÇEĞİNDE DOĞAL TAŞ VE SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNİN SEKTÖREL ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Engin SEL (502041703) Tezin Teslim

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2616 - ÖİK: 627 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ALT KOMİSYONU YAPI MALZEMELERİ II (MERMER-GRANİT-YAPI TAŞLARI-ARDUVAZ(sleyt)) ÇALIŞMA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa Soner AZİZOĞLU ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ MERMER OCAKLARININ PAZAR DURUMU VE EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

MERMER ENDÜSTRİSİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI VE REKABETÇİLİK ANALİZİ

MERMER ENDÜSTRİSİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI VE REKABETÇİLİK ANALİZİ TOKAT İLİ MERMER ENDÜSTRİSİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI VE REKABETÇİLİK ANALİZİ Prof. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ Arş. Gör. M. Said DÖVEN Yrd. Doç. Dr. Kubilay ÖZYER Tokat-2011 Bu rapor, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 DOAL VE KÜLTÜREL ÖZELLKLER LE LÜLETAI THE NATURAL AND CULTURAL

Detaylı

DOĞAL TAŞLAR. Doğal Taşlar GTİP Kapsamı

DOĞAL TAŞLAR. Doğal Taşlar GTİP Kapsamı DOĞAL TAŞLAR Doğal Taşlar GTİP Kapsamı Doğal taş sektörü Armonize Sistem Nomanklatöründe 25. ve 68. Fasıllarda sınıflandırılmıştır. 25. fasılda ham kayağan taşı (arduvaz), mermer ve granit yer almaktadır.

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 BİLECİK BÖLGESİ MERMER SEKTÖRÜNÜN

Detaylı

Doğal Taş ve Mermer Sektörü Kümesi İhtiyaç Analizi ve Sektör Stratejisi Raporu

Doğal Taş ve Mermer Sektörü Kümesi İhtiyaç Analizi ve Sektör Stratejisi Raporu Doğal Taş ve Mermer Sektörü Kümesi İhtiyaç Analizi ve Sektör Stratejisi Raporu İC Danışmanlık ve Eğitim www.innocentric.com.tr Doğal Taş ve Mermer Sektörü Kümesi İhtiyaç Analizi ve Sektör Stratejisi Raporu

Detaylı

ELAZIĞ MERMER RAPORU. Sektörel Araştırmalar Serisi-2 FIRAT KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY

ELAZIĞ MERMER RAPORU. Sektörel Araştırmalar Serisi-2 FIRAT KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY ELAZIĞ MERMER RAPORU Sektörel Araştırmalar Serisi-2 FIRAT ELAZIĞ MERMER RAPORU Sektörel Araştırmalar Serisi-2 ELAZIĞ / 2011 HAZIRLAYANLAR Fırat Üniversitesi Dış Ticaret Program Başkanı Z. Aytaç KİŞMAN

Detaylı

DOĞAL TAŞLAR. Hazırlayan Tülay UYANIK 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

DOĞAL TAŞLAR. Hazırlayan Tülay UYANIK 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi DOĞAL TAŞLAR Hazırlayan Tülay UYANIK 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi DOĞAL TAŞLAR HS No:2514, 2515, 2516, 6802 TÜRKİYE ÜRETİMİ Dünyanın en zengin mermer

Detaylı

DÜNYA MERMER TİCARETİNDE TÜRKİYE'NİN YERİ

DÜNYA MERMER TİCARETİNDE TÜRKİYE'NİN YERİ DÜNYA MERMER TİCARETİNDE TÜRKİYE'NİN YERİ Sevim YALÇIN 1, Tülay UYANIK 2 1 IGEME, ihracatı Geliştirme Etüd Merkezi,ANKARA 2 İGEME, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,ANKARA ÖZET Türkiye, 5,2 milyar m 1 lük

Detaylı

ADIYAMAN MERMER ENDÜSTRİSİ REKABETÇİLİK. ANALİZİ ve STRATEJİK YOL HARİTASI

ADIYAMAN MERMER ENDÜSTRİSİ REKABETÇİLİK. ANALİZİ ve STRATEJİK YOL HARİTASI Adıyaman Mermer Endüstrisi Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Projesi ADIYAMAN MERMER ENDÜSTRİSİ REKABETÇİLİK ANALİZİ ve STRATEJİK YOL HARİTASI Haktan Sevsay S.M.A.R.T Danışmanlık tarafından Adıyaman

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 1 / 47 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları. Adıyaman 2013 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ ADIYAMAN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI RAPORU

Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları. Adıyaman 2013 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ ADIYAMAN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI RAPORU Adıyaman 2013 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ ADIYAMAN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI RAPORU İçindekiler İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. ADIYAMAN İLİ MADEN KAYNAKLARI... 2 1.1 Bakır ( Cu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ YÜKSEK LSANS TEZ Rıdvan TA MEVLÜTLER MEVK (ACIPAYAM DENZL) MONTAN KROM LETMES ÜRETM YÖNTEMNN NCELENMES MADEN MÜHENDSL ANABLM DALI ADANA, 2005 ÖZ YÜKSEK LSANS TEZ

Detaylı

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ BALIKESİR İLİ MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ 2011 1 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2 İçindekiler TERİMLER SÖZLÜĞÜ...1 YÖNETİCİ ÖZETİ...3 1 GİRİŞ...5 1.1 DÜNYADA MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU...6 1.2

Detaylı

IMF STKRAR PROGRAMLARI VE EKONOMK ETKLER: LATN AMERKA VE TÜRKYE UYGULAMALARININ KARILATIRILMASI

IMF STKRAR PROGRAMLARI VE EKONOMK ETKLER: LATN AMERKA VE TÜRKYE UYGULAMALARININ KARILATIRILMASI T. C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ KTSAT ANABLM DALI IMF STKRAR PROGRAMLARI VE EKONOMK ETKLER: LATN AMERKA VE TÜRKYE UYGULAMALARININ KARILATIRILMASI YÜKSEK LSANS TEZ KAHRAMANMARA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mesut TONÇER DİYARBAKIR HANİ YÖRESİNDEKİ MERMER OCAKLARININ BLOK ALMA OLANAKLARI, FİZİKSEL, KİMYASAL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK rtibat : turcevik@hotmail.com GSM: 05326032494 2003 - ANKARA ÖZET Leasing kavramı, bir

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULAIM CORAFYASI AÇISINDAN TÜRKYE DE

Detaylı

Denizli Mermer Sektörü Nitelikli İşgücü İhtiyaç Analizi

Denizli Mermer Sektörü Nitelikli İşgücü İhtiyaç Analizi Denizli Mermer Sektörü Nitelikli İşgücü İhtiyaç Analizi Denizli Mermer Sektörü Nitelikli İşgücü İhtiyaç Analizi (Mart 2015) Stratejik Yönetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Bu rapor, Denizli Mermer sektörünün

Detaylı

BURDUR İLİ MERMER SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE MERMER SEKTÖRÜ İÇERİSİNDEKİ YERİ BÖLGE EKONOMİSİNE KATKISI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (STRATEJİK BİR BAKIŞ)

BURDUR İLİ MERMER SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE MERMER SEKTÖRÜ İÇERİSİNDEKİ YERİ BÖLGE EKONOMİSİNE KATKISI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (STRATEJİK BİR BAKIŞ) I.BURDUR SEMPOZYUMU 889 BURDUR İLİ MERMER SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE MERMER SEKTÖRÜ İÇERİSİNDEKİ YERİ BÖLGE EKONOMİSİNE KATKISI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (STRATEJİK BİR BAKIŞ) Mesut ALBENİ* Mehmet ÖZMEN** ÖZET

Detaylı

TARH VE KÜLTÜRÜYLE YAKIN BELDEMZ KEMALPAA VE KRAZ FESTVAL

TARH VE KÜLTÜRÜYLE YAKIN BELDEMZ KEMALPAA VE KRAZ FESTVAL TARH VE KÜLTÜRÜYLE YAKIN BELDEMZ KEMALPAA VE KRAZ FESTVAL HAZIRLAYAN ÖRENCLER 7-C Güner Asrın Akdeniz Can Sargıner Gizem Akkoyun Kaan Demirer Ecem Nuray DANIMAN ÖRETMEN AYE GÜLLE ZMR 2011 ÇNDEKLER Giri

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

Jeolojik Miras Nitelikli Türkiye Doğal Taşları

Jeolojik Miras Nitelikli Türkiye Doğal Taşları Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 57, Sayı 1, Ocak 2014 Volume 57, Number 1, January 2014 MENTE ET MALLEO ANKARA-1947 TTÜRKİYE JEOLOJİ BÜL ENİ Jeolojik Miras Nitelikli Türkiye

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU NİSAN 2006 İÇİNDEKİLER

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU NİSAN 2006 İÇİNDEKİLER MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU NİSAN 2006 İÇİNDEKİLER MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ... i I. SEKTÖRÜN TANIMI... 2 II. SEKTÖRÜN DÜNYADAKİ DURUMU... 2 II.1- DIŞ ÜRETİMDEKİ GELİŞMELER... 3 II.1.1- Dünya

Detaylı

DEKORATİF DOĞAL YAPI TAŞLARININ KULLANIM ALANLARI VE ÇEŞİTLERİ

DEKORATİF DOĞAL YAPI TAŞLARININ KULLANIM ALANLARI VE ÇEŞİTLERİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 1, Sayfa 3-15, Mart 2003 Vol.42,No. 1, pp. 3-15, March2003 DEKORATİF DOĞAL YAPI TAŞLARININ KULLANIM ALANLARI VE ÇEŞİTLERİ Types and Usage Areas of the Decorative Natural Building

Detaylı