Doç. Dr. Nurdan DEMİRCİ Marmara Üniversitesi SBF

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. Nurdan DEMİRCİ Marmara Üniversitesi SBF"

Transkript

1 Doç. Dr. Nurdan DEMİRCİ Marmara Üniversitesi SBF 16 Ekim 2012 İSTANBUL 16 Ekim 2012 de Acıbadem Kadıköy Hastanesi nde I. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Hemşireliği Seminerinde sunuldu

2 Kanıta dayalı uygulama, bakım verilen alanlardaki uygun kaynakları, hasta tercihlerini, klinik uzman görüşü ve bilimsel araştırmalardan elde edilen kanıtları hastalara en iyi bakım hizmetini vermek için bir araya getirme olarak tanımlanmaktadır (Colyer and Camath 1999,Yılmaz 2005,Kocaman 2007)

3 Düzey 1a 1b 2a 2b Kanıt Sistematik gözden geçirme ya da RKÇ nın meta analizi En azından 1 RKÇ Randomizasyon yapılmadan iyi tasarlanmış en az 1 kontrollü çalışma İyi tasarlanmış en az 1 deneysel çalışma 3 İyi tasarlanmış deneysel olmayan çalışma (karşılaştırmalı/vaka çalışması) 4 Uzman komite raporları/otorite görüşü/uzmanları uygulamaları

4 Çiftlerin % 35 i birlikte başvurmakta (Bromham et all 1988) Bilgi verilmesi HFEA 2004 (kendi durumları, tedavi, sonuçlar,seçenekler, IVF yolculuğunun aşamaları, seçimlerin in tıbbi,bilimsel,yasal ve psikolojik etkileri) Bilgi kanıta dayalı (KD 4) Sözel ve yazılı, görsel materyaller (KD 4) Bilgilendirme ve önerilerde transkültürel yaklaşım (KD 3)

5 Stres libido azalmasına coitus sıklığında azalma CFB sıklığında artma KD 3-4 İnfertil kadınlarda anksiyete ve depresyonda artma /Ank. Ve dep.düzeyi KD 3 kanser ve HIV li kişilerle benzer(newton 1990,Domar1993,Domar 2000) İnfertil kadınlar anksiyete ile başa çıkmada profesyonel desteğe gereksinim KD 3 duymakta (Domar 2000). en stresli aşama ise daha önce başarısız bir sonuç alındıktan sonra yapılan denemenin sonucunu bekleme aşaması Bilişsel davranışsal terapi ve destek stresi önlemekte ve gebelik oranlarını KD 1b arttırmakta(%55/ %20 Domar 2000). Psikiyatrik morbidite açısından kadınlar daha fazla etkilenmekte KD 3 Çiftlerin çoğu psikolojik destek ve danışmanlığı yararlı bulmakta KD 3 IVF tedavisi sırasında çiftlerin çoğu basın ve yayın araçlarını izlemekte, KD 3 gönüllü destek gruplarına katılmakta (Boivin 1999)

6 Fertilite sorunu yaşayan çiftler stres nedeniyle eş ilişkilerinin libido azalması dolayısıyla cinsel ilişki sıklığının azalması nedeniyel etkilenebileceği konusunda bilgilendirilmelidir (2004 değiştirilme 2012). Fertilite sorunu yaşayan kişiler fertilite destek grupları ile iletişime geçerek yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirilmelidir (2004). Fertilite sorunu yaşayan kişiler tanı ve tedavi işlemleri sırasında psikolojik stres yaşayabilecekleri için danışmanlık almaları önerilmelidir(2004). Danışmanlık tanı ve tedavi işlemleri öncesi,sırası ve sonrasında yapılan işlemlerin sonucuna bakılmaksızın önerilmelidir (2004). Danışmanlık çiftlerin fertilite sorunlarının yönetiminde doğrudan yer almayan bir kişi tarafından verilmelidir (2004 değiştirilme 2012).

7 Fertilite sorunlarının yönetiminde uzman olmayan bakımın etkisi değerlendirilmemiştir. Fertilite tedavisini uzman bir klinikte gören hastalar genel jinekoloji kliniklerinde alanlara göre daha memnun (Souter 1998) (KD3). İnfertilite kliniklerinin bekleme odalarında antenatal sınıflara katılanlarla beraber olmak istemediklerini (Child National Report 2000) Öneri:Fertilite sorunu yaşayan kişiler uzman bir ekip tarafından tedavi edilmelidir.

8 Genel nüfusta kadınların % 84 ü ilk bir yıl içinde düzenli ve korunmasız cinsel ilişki ile gebe kalabilmektedir. Bu oran artarak 2.yılın sonunda % 92 ye, 3. yılın sonunda ise % 93 e ulaşır. Doğal kadın fertilitesi yaşla azalırken, bu azalma 30 yaşından sonra görülmeye başlar ve 35 yaşından sonra da daha belirgin hale gelir (KD 3) (Te Velde 1992)

9 Haftada 2 kez cinsel ilişkide bulunan farklı yaş kategorilerinde gebe kalma oranları (Dunson et al. 2004) Yaş 1 yıl sonra gebe kalma (12 siklüs) % 2 yıl sonra gebe kalma (24 siklüs) %

10

11

12 Kadın 40 yaşın altındaysa ve doğum kontrolü kullanmıyorlarsa ve düzenli olarak cinsel ilişkide bulunuyorlarsa ilk yılda sonunda gebe kalacaktır (2012) % 80 i, kalamayanların yarısı da 2. yılın Yapay döllenme yoluyla gebe kalmaya çalışan ve fertilite problemi yaşayanlar, 40 yaş altı kadınların %50 si intrauterin inseminasyonunun altı siklüsü içinde gebe kalacaktır İntrauterin inseminasyonunun altı siklüsü içinde gebe kalmayanların yarısı sonraki altı siklüs içinde gebe kalacaktır (kümülatif gebelik oranı %70 ın üzerindedir). (yeni 2012) Yapay döllenme yoluyla gebe kalmaya çalışan ve fertilite problemi yaşayanlar bilmelidirler ki, intrauterin inseminasyonda gebelik oranları intraservikal inseminasyondan daha yüksektir ve taze sperm kullanımı çözülmüş spermden daha yüksek gebelik oranı oluşturmaktadır. (yeni 2012) Kadın fertilitesi ve erkek fertilitesinin(daha küçük boyutta olsa da) yaşla beraber azaldığı konusunda bireyler bilgilendirilmelidir (yeni 2012)

13 Her gün cinsel ilişki konsepsiyon kapasitesini arttırır ancak konsepsiyonu KD 3 etkileyen tek faktör değildir En iyi sperm motilitesi ortalama 3-4 günlük aralıklara atılan semendedir Spermatozoidler 7 gün canlı kalabildiği için, 2-3 günlük aralıklarla yapılan cinsel ilişkide doğal konsepsiyon şansı en yüksek düzeydedir (Ferreiare 1997). Ovulasyondan 2 gün önce yapılan cinsel ilişki ile konsepsiyon hızının en yüksek düzeyde olduğu (Wilcox et al. 2000, Dunson 1999) Bazal vücut ısısı ve idrarda LH takibi ile cinsel ilişkinin zamanının KD 2b KD 3 KD 3 KD 4 ayarlanması ile doğal konsepsiyon şansının arttığına ilişkin bir sonuç yok Cinsel ilişki zamanının belirtilmesi infertilitenin tanı ve tedavi sürecinde KD 4 duygusal olarak stresli bir uygulama

14 Fertilite endişesi olan kişiler 2-3 günlük aralıklarla cinsel ilişkide bulunmanın gebelik şansını arttırdığını bilmelidirler. (2004 düzeltilmiş 2012) Gebe kalmak için suni döllenme yolunu seçenler zamanlamayı ovulasyon dönemine denk getirmelidirler (yeni 2012)

15 Alkol alımının kadın fertilitesine etkisine ilişkin kanıtlar birbiri ile KD2b çelişkilidir ( Zaadstra et al. 1994, Jensen et al. 1998, Juhl et al. 2001) Haftada 7 kadeh şarap içen kadınlar şarap içmeyen ya da alkol tüketmeyen kadınlara göre gebe kalma süresi hafifçe daha KD 2b uzundur (www.doh.gov.uk/alcohol/pdf/sensible drinking.pdf] ) Aşırı alkol tüketimi semen kalitesine zarar verebilir ancak bu etki reversibldır, orta derecede alkol tüketimi ile kötü semen kalitesi KD 2b arasında nedensel bir ilişki olduğuna ilişkin kanıt yoktur (Oldereid 1992) Anne ve babanın YÜT uygulanmasından önceki 1 yıl içinde günde 12 gr ın üzerinde alkol tüketmeleri IVF başarısını önemli KD 3 ölçüde azaltmaktadır (Klonoff-Cohen et al. 2003)

16 Gebe kalmaya çalışan kadınlara haftada 1-2 kez 1-2 kadehten daha fazla alkol içmemeleri ve gebe kaldıktan sonra da büyüyen fetüsü zararlı etkisinden korumak için de alkol zehirlenmesinden kaçınmaları önerilmektedir. (2004) Erkekler, günlük üç dört bardak alkol tüketiminin semen kalitelerini etkilemeyeceğini bilmelidirler. (2004 düzeltilmiş 2012) Aşırı alkol tüketiminin semen kalitesine zararlı olduğu konusunda erkekler bilgilendirilmelidir. (2004). Günlük 1 üniteden fazla alkol tüketiminin YÜT girişimlerinin ve IVF ın etkisini azaltacağı konusunda kişiler bilgilendirilmelidir(2012). Erkekler için güvenli alkol tüketim limiti günde üç veya dört bardak önerilmektedir (Alcohol and Health report 2004). olarak

17 Sigara içen kadınlarda fertilitede azalma Sigara içen erkeklerde semen parametrelerinde bozulma (Trummer 2002, Zhang et al. 2000, Kunzle et al. 2003) Kadın ya da erkek intrauterin dönemde sigaraya maruz kaldığında fertilite azalmakta,pasif sigara içen kadınlarda konsepsiyon gecikmekte (Jensen et al. 2008, Hull et al. 2000) KD 2b KD 2b KD 2b Fertilite problemi olan kadınlara, sigara içmenin fertiliteye etkisi hakkında temel bilgi vererek, konu ile ilgili hazırlanmış sigara bırakma broşürlerini vermek, solunumla dışarıya atılan karbon monoksiti izletmek kadınların sigarayı bırakmasında etkili girişimlerdir. Fakat bu girişimler gebelik oranını arttırmada etkili değildir 1b

18 Nikotin replasman tedavisinin infertilite üzerine etkisini araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır Annenin gebelikte sigara içmesi ile SGA lı (gestasyon yaşına göre küçük) KD 2b bebek, ölü doğum ve bebek mortalitesi arasında önemli bir ilişki vardır Anne yada babanın YÜT girişimlerinden önce sigara içmesi IVF başarısını KD 3 azaltmakta, erkeğin sigara kullanması IVF ve ICSI başarı oranlarını azaltmakta (Zitzman et al. 2003)

19 Sigara içen kadınlar, sigara içmenin fertilite şansını düşürebileceği konusunda bilgilendirilmelidir (2004). Sigara içen kişiler YÜT girişimlerinin başarı oranlarının azalacağı konusunda bilgilendirilmelidir (2004 düzeltilmiş 2012). Sigara içen kadınlara, sigarayı bırakma programları önerilmeli ve sigarayı bırakma çabaları desteklenmelidir (2004). Kadınlar pasif sigara içicisi olmanın gebe kalma şansını azalttığı konusunda bilgilendirilmelidir (2004). Sigara içen erkekler, sigara içme ile semen kalitesinin düşmesi arasında bir ilişki (sigara içmenin erkek infertilitesine etkisi tam olarak bilinmese de) olduğu konunda bilgilendirilmeli ve genel sağlıkları açısından sigarayı bırakmaları tavsiye edilmelidir (2004).

20 Sağlıklı popülasyonda kafein alımı ile fertiliteyi etkilemez iken subfertil grupta IVF tedavisi sırasında 2-50mg/günde fazla alanların 0-2mg/günde alanlara göre risk faktörü oluşturduğu (Klonoff-Cohen et al. 2002). KD 3 Annenin kahve tüketimi bebeğin gestasyonel yaşını azaltmakta KD 3 Kafein alımı ile kötü (bozuk) semen parametresi arasında bir ilişki olduğuna ait kanıt yoktur. Bununla beraber, kahve ve sigara birlikte kullanıldığında, sperm motilitesi azalmakta ve ölü sperm oranı artmaktadır (Marshburn et al. 1989). KD 2b

21 Fertilitesi ile ilgili endişesi olan kişiler, kafeinli içecek tüketimi ile (çay, kahve ve kola) fertilite problemleri arasında bir ilişki olduğunu gösteren tutarlı bir kanıt olmadığı konusunda bilgilendirilmelidir (2004 düzeltilmiş 2012). Kafein tüketiminin YÜT ve IVF tedavisinin başarı oranlarını azaltabileceği konusunda bilgilendirilmelidir (2004 düzeltilmiş 2012).

22 BKİ si 30 un üzerinde olan kadınların, BKİ 30 un altında olan kadınlarla kıyaslandığında gebe kalmalarının daha uzun zaman aldığı (Bolumar et al. 2000). BKİ 29 un üzerinde olan anovulatuar infertil kadınlarda egzersizi de içeren kilo verme programlarının kilo vermeye yardımcı olduğu, ovulasyonun yeniden başlamasına neden olduğu ve gebelik oranını arttırdığı (Bellver 2003). Oosit alınan kadınlarda 30 ya da üzerindeki BKİ spontan abortus için bağımsız bir risk faktörü olduğu (Bellver 2003). Ovulasyon indüksiyonu yapılan PCOS lu orta derecedeki obez kadınlarda (BKI kg/m 2 olan) düşük riskinin arttığı 2b 1b 3 2b

23 OI,IUI ve IVF tedavisinde obez infertil kadınlarda kilo verme KD 2b ovulasyon ve gebelik sonuçlarını etkilemekte (Clark et al ) Obezite ( kg/m2 ) IVF ve ICSI sonrasında spontan düşük için KD 2b risk faktörü olduğu (Fedorcsak et al. 2000). BKİ arasında olan kilolu erkekler ile BKİ 30 dan fazla olan obez erkeklerin sperm hücrelerinin sayısının, normal ağırlıktaki erkeklerin (BKİ arasında olan) sperm hücrelerinden önemli düzeyde az olduğu, BKİ 25 in üzerinde olan erkeklerde sperm KD 3 DNA sının daha yüksek oranda parçalandığı (Kort 2003). Kalp hastalığı ve diyabet gibi damarsal yapı ile ilgili risk faktörleri olan erkeklerde obezite, erektil fonksiyonun üzerinde zararlı bir KD 2b etkisi olabilir (Chung 1999).

24 BKİ 29 un üzerinde olan kadınlar gebe kalmalarının daha uzun bir süre alacağı konusunda bilgilendirilmelidir (2004). BKİ 29 dan fazla olan ve ovulasyonu olmayan kadınlar kilo verdikleri takdirde konsepsiyon şansının artacağı konusunda ilgilendirilmelidir (2004). Kadınlar tek başlarına kilo vermelerinden daha çok diyet ve egzersizi de içeren grup programlarına katıldıkları takdirde daha fazla gebelik şanslarının olduğu konusunda bilgilendirilmelidir (2004). YÜT işlemlerine başlamadan önce kadınların arası BKİ de olmaları idealdir,bu sınırlar dışında ki kadınlarda başarı şansının azaldığı konusunda bilgilendirilmelidir (2004). BKİ 29 un üzerinde olan erkeklerde fertilite şanslarının azaldığı konusunda bilgilendirilmelidir (2004).

25 İdeal vücut ağırlığının % 15 ini kaybeden kadınlar da menstrüel fonksiyon bozuklukları, vücut yağının % 30 unu kaybederlerse sekonder amenore görülür. Vücut ağırlığının ideal duruma getirilmesi ovulasyonun tekrar başlamasına ve fertilitenin düzenlenmesine yardım edebilir Normal kilonun altında olan kadınlarda erken doğum riskinin arttığına ilişkin bulgular vardır ve ovulasyon indüksiyonu yapılan bu kadınlarda SGA lı bebek görülme sıklığı daha yüksek olarak saptanmıştır KD 2b KD 2b BKİ 19 un altında ve düzensiz menstrüasyonu olan ya da menstrüasyonu olmayan kadınlara vücut ağırlıklarının artması ile konsepsiyon şansının da artacağı belirtilmelidir (2004).

26 BKİ 19 un altında ve düzensiz menstrüasyonu olan ya da menstrüasyonu olmayan kadınlara vücut ağırlıklarının artması ile konsepsiyon şansının da artacağı belirtilmelidir (2004).

27 Sağlıklı popülasyonlarda, skrotal sıcaklığın artışı ile semen kalitesinin KD 3 düştüğüne ait bir ilişki mevcuttur (Hlollund et al. 2000) Sedanter (oturarak) çalışma pozisyonu ya da işte yüksek ısıya maruz kalma KD 3 gibi faktörlerin testislerdeki ısıyı etkileyerek semen kalitesinde anormalliğe yol açtığı belirlenmiştir (Thonneau 1998). Fertil popülasyonlarda da sıkı iç çamaşırı giymenin semen kalitesini KD 1b etkilediğine ilişkin kanıtlar vardır Ancak etkilenmiş semen kalitesi ile gebelik oranı/hızı arasında bir ilişki KD 2b kurulamamıştır. Şort (boxer tipte) giyen grup ile külot giyen grup arasında sperm parametreleri KD 2b ve skrotal sıcaklık açısından bir fark bulunmamıştır

28 Erkekler skrotal sıcaklığın yükselmesi ile semen kalitesinin düşmesi arasında bir ilişki olduğu konusunda bilgilendirilmelidir. Gevşek iç çamaşırı giyilmesinin fertiliteyi iyileştirdiği konusu kesin değildir (2004).

29 Günümüzde işyerlerinde den fazla kimyasal ve fiziksel ajanın kullanıldığı saptanmış olup, bunların % 95 inin üreme üzerine etkileri belirlenememiştir. Isı, röntgen ışınları, metal ve pestisidlerin üreme sistemi üzerine zararlı etkileri konusunda daha fazla araştırma yapılmasına gereksinim vardır (KD 2b-3) Öneri Tehlikeli etkenlere maruz kalan bazı meslekler, kadın ve erkek fertilite şansını düşürebilir. Bu nedenle fertilitesi konusunda endişeli olan kişilerin meslekleri özel olarak sorgulanmalı ve uygun önerilerde bulunulmalıdır (2004).

30 Nonsteroid antienflamatuar ilaçların ovulasyonu engellediğine (Janssen and Genta 2000). Romatizmal hastalıklarda kullanılan immunosupresif ve antienflamatuar ilaçlar konsepsiyonu etkileyebilir Tiroid replasman hormonu, antidepresan, trankilizan ve astım ilaçları kullanan kadınlarda anovulatuar infertilite riskinin yükseldiği Simetidin, sulfasazalin, uzun süreli her gün kullanılan bazı antibiyotikler ve androjen enjeksiyonları semen kalitesini etkileyebilir ve oligozoospermiye neden olabilir. Sitotoksik ilaçlarla yapılan kemoterapötik tedavi rejimleri de overyal yetmezliğe neden olabilir Kemoterapi tedavisi çoğu vakada kalıcı olarak azospermiye neden olabilir. Betabloker ve psikotropik ilaçların kullanımı impotansa neden olabilir. Artrit tedavisinde kullanılan metotreksatın erkek infertilitesi üzerine etkisi açık değildir 1b 3 2b 3 2b Anabolik steroid ve kokain kullanımı semen kalitesini olumsuz etkileyebilir 2b-3

31 Reçeteli verilen bazı ilaçlar gereğinden fazla kullanılırsa, kötü amaçla kullanılan bazı ilaçların kullanılması erkek ve kadın fertilitesine zarar verir ve bu sebepten dolayı fertilitesinden endişeli olan kişilerden kullandıkları ilaçlar konusunda ayrıntılı bir anamnez alınmalı ve uygun önerilerde bulunulmalıdır (2004).

32 Oral selenyum verilen infertil erkeklerde plasebo grubunun aksine 1b sperme hareketliliğinin ve gebelik oranlarının iyileştiği (Scott 1998, Bergmann 2000) Embriyo transferi ile aynı gün yapılan akupunktur uygulamasında plasebo gubuna göre gebelik ve canlı doğum oranında farklılık yok (Andersen et al. 2010) IVF tedavisi gören hastalarda dua seanslarının etkisi ölçmek amacıyla yapılan gözlemsel bir çalışmada gebelik oranlarının arttığı???? (Cha 2001).

33 Fertilitesinden endişe duyan kişilere fertilite problemlerinde tamamlayıcı tedavinin etkinliğinin tam olarak değerlendirilmediği şeklinde bilgi verilmelidir ve öneri yapılmadan önce daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir (2004).

34 Multivitaminlerin tek başına nöral tüp defektini önlediğine ilişkin bir bulgu saptanmamıştır ve multivitaminler folat ile beraber verildiklerinde de ilave olarak önleyici bir etki göstermemiştir Yüksek doz folik asitin olumsuz etkileri henüz yeterince araştırılmamıştır

35 Gebe kalmaya niyetlenen kadınlar çocuklarında nöral tüp defekti olma riskini düşürmek için konsepsiyondan önce gestasyonun 12. haftasına kadar folik asit alması konusunda bilgilendirilmelidir. Önerilen doz günlük 0.4 mg dır. Antiepileptik ilaç kullanan, daha önce nöral tüp defektli çocuğu olan ve diyabeti olan kadınlara ise günlük 5.0 mg folik asit kullanması önerilmektedir (2004 düzeltilmiş 2012)

36 Konsepsiyondaki gecikmeden kaygılı kişilere başlangıç değerlendirilmesi yapılmalıdır. Gebe kalmada sorunu olanlarda ise yaşam stili ve cinsel anamnez araştırılmalıdır. (2004). Fertilite sorunları araştırılırken, kişilerin bulunduğu çevrenin özellikleri ve cinsel istismar gibi hassas konuların tartışılması için uygun ortam yaratılmalıdır. (2004). Sağlık profesyonelleri, infertiliteyi gerekli araştırmalar yapılıp olası tedaviler uygulandıktan sonra da gebe kalma sürecinde başarısızlık yaşanan süreç olarakta tanımlayabilmelidir.(yeni 2012). 1 yıl düzenli ve korunmasız cinsel ilişki sonrası gebe kalamayan üreme çağındaki kadınlara infertiliteye neden olabilecek bir durum yoksa daha fazla klinik inceleme ve araştırma yapılmalıdır. (yeni 2012).

37 Üreme çağında karşı heteroseksüel ya da homo seksüel ilişkisi olan ve yapay döllenme ile (partner ya da donör spermi kullanılarak) gebe kalmaya çalışan kadınlar, altı siklüs tedavisi sonunda gebe kalmamışlarsa ve infertilite nedeni bilinmiyorsa klinik değerlendirme ve muayeneden geçmelidir.(yeni 2012). Klinik olarak tanı konmuş fiziksel engel ya da psikolojik sorunlardan dolayı vajinal ilişkide bulunamayanlara ya da zorlananlara konsepsiyon denemesi, değerlendirme ve uygun tedavi konularında seçenekleri anlatılmalıdır.(yeni 2012).

38 Kadın 36 yaşında yada daha yaşlı ise bilinen bir infertilite nedeni ya da anamnezde predispoze eden faktörler varsa konsepsiyon denemesi, değerlendirme ve uygun tedavisi için hemen uzman hekime sevk edilmelidir (yeni 2012). Geçirilmiş kanser tedavisi gibi infertilitenin bilinen bir nedeni olduğu zaman, zaman geçirmeden uzmana sevk edilmesi önerilmektedir (2004). Hepatit B, Hepatit C ve HIV gibi kronik viral bir enfeksiyonu olan kişiler uygun uzmanların olduğu merkezlere sevk edilmeli ve infertilite tanılama ve tedavi sürecinde hasta güvenliği sağlanmalıdır (2004).

39

İnfertilitenin Psikiyatrik Yönü

İnfertilitenin Psikiyatrik Yönü Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2):165-184 doi: 10.5455/cap.20131001091415 İnfertilitenin Psikiyatrik Yönü Psychiatric Aspects of Infertility Hacer Sezgin, Çiçek

Detaylı

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. Mehmet ULUDOĞAN VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON

Detaylı

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com İNFERTİLİTE: İnfertilite, son 12 aylık zaman diliminde korunmadan cinsel birleşme olduğu halde spontan konsepsiyonun olmaması olarak tanımlanır. İnfertilite geçici veya çoğu azoospermide olduğu gibi kalıcı

Detaylı

SİGARA VE İNFERTİLİTE

SİGARA VE İNFERTİLİTE Hazırlayanlar Doç.Dr. Füsun Terzioğlu Arş.Gör. Çiğdem Yücel Arş.Gör. Gülnaz Karatay Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI Oktay SARI, N. Çağlar TEMİZ, Mehmet GÖLCÜR 2, Ümit AYDOĞAN, Alpaslan TANOĞLU 3, Özkan TEHLİ 2, Gatf Aile Hekimliği, 2 Gatf Beyin Ve Sinir Cerrahisi,

Detaylı

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, tüp bebek ve infertilite tedavileri üzerine özelleşmiş dinamik bir merkezdir. Bizler tüm ekip olarak Küçük bir

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ORAL KONTRASEPSİYON KILAVUZU

ORAL KONTRASEPSİYON KILAVUZU ORAL KONTRASEPSİYON KILAVUZU Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar Prof. Dr. Cansun Demir Prof. Dr. Bülent Tıraş Prof. Dr. Oya Gökmen Doç. Dr. Berna Dilbaz Yrd. Doç. Dr. Özgür Yeniel ORAL KONTRASEPSİYON

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com 1-Penis Sertleşme sorununun tanı ve tedavisi Ereksiyon bozukluğu bir kere tespit edildikten sonra (libido eksikliği, erken boşalma vb.nin tersine), çeşitli muayeneler ve testlerle sorunun gerçek sebebi,

Detaylı

Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil

Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar Prof. Dr. Cansun Demir Prof. Dr. Oya Gökmen Prof. Dr. Nedim Karadadaş Prof. Dr. Fatih Şendağ Prof. Dr. Bülent Tıraş Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar

Detaylı

MENOPOZ DÖNEMİNDE KADIN. Evren Bayraktar GÖRGEL Doç. Dr. Funda Pınar ÇAKIROĞLU

MENOPOZ DÖNEMİNDE KADIN. Evren Bayraktar GÖRGEL Doç. Dr. Funda Pınar ÇAKIROĞLU MENOPOZ DÖNEMİNDE KADIN Evren Bayraktar GÖRGEL Doç. Dr. Funda Pınar ÇAKIROĞLU ANKARA 007 9 MENOPOZ DÖNEMİNDE KADIN Evren Bayraktar GÖRGEL Doç. Dr. Funda Pınar ÇAKIROGLU Ankara 007 ISBN: 97897076 ANKARA

Detaylı

AMERİKAN KANSER DERNEĞİNİN KANSER ÖNLENMESİ İÇİN BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Amerikan Kanser Derneğinin kişiye yönelik tavsiyeleri

AMERİKAN KANSER DERNEĞİNİN KANSER ÖNLENMESİ İÇİN BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Amerikan Kanser Derneğinin kişiye yönelik tavsiyeleri AMERİKAN KANSER DERNEĞİNİN KANSER ÖNLENMESİ İÇİN BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Amerikan Kanser Derneğinin kişiye yönelik tavsiyeleri 1) Başta bitkisel kaynaklı olmak üzere çeşitli sağlıklı besinler

Detaylı

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİN TERATOZOOSPERMİNİN ICSI de GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEZ DANIŞMANI Klinik Şefi Doç.Dr. A.Süha

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Antalya Yaşam Hastanesi Sağlık Bülteni

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Antalya Yaşam Hastanesi Sağlık Bülteni SAĞLIKLI YAŞAM Sağlık Bülteni 16 yıldır sağlığınız için yanınızdayız. Temmuz - Ağustos 2012 / Sayı: 10 / Ücretsizdir. 1. Masa Tenisi Turnuvası nın ödülleri sahiplerini buldu Turnuvada ikinci olan Uzm.

Detaylı

EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi

EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi Euras J Fam Med EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi VOLUME 2 YEAR 203 DECEMBER SUPPLEMENT 3 ABSTRACTS OF THE 3. CONGRESS OF TRAKYA FAMILY MEDICINE 3. TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

Endometriozis, Fertilite ve Gebelik

Endometriozis, Fertilite ve Gebelik Endometriozis, Fertilite ve Gebelik Endometriozis ve fertilite Endometriozis yaygın görülen bir jinekolojik problemdir. Her zaman kısırlığa ya da ağrıya sebep olmayabilir. Hafif şiddette endometriozis

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sağlıklı kadın güzeldir!

İÇİNDEKİLER. Sağlıklı kadın güzeldir! İÇİNDEKİLER Sağlıklı kadın güzeldir! Sağlıklı kadın her yaşta ve her zaman güzeldir. Önemli olan sürprizlerle dolu hayatta umudu kaybetmeden, yılmadan, sımsıkı ayakta durabilmek. Unutmayın; mücadele hayatın

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

BESİN DESTEKLERİ KULLANILMALI MI?

BESİN DESTEKLERİ KULLANILMALI MI? BESİN DESTEKLERİ KULLANILMALI MI? Hazırlayan Arş. Gör. Nilüfer Acar Tek Prof. Dr. Gülden Pekcan Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

içindekiler KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Doğurganlığı artıran 10 öneri KALİTELİ YAŞAM POLİKLİNİĞİ Cildinizi yeniden dokuyoruz... BASINDA KADIKÖYŞİFA

içindekiler KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Doğurganlığı artıran 10 öneri KALİTELİ YAŞAM POLİKLİNİĞİ Cildinizi yeniden dokuyoruz... BASINDA KADIKÖYŞİFA 2013_2:BİZİMŞİFA DERGİSİ 01.06.2013 11:49 Page 1 içindekiler 03 05 07 13 BASINDA KADIKÖYŞİFA KALİTELİ YAŞAM POLİKLİNİĞİ Cildinizi yeniden dokuyoruz... MEME HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ Memesiz olmak kader

Detaylı