ÖNSÖZ. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Araş. Gör. Kerim KÜÇÜK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. Prof. Dr. Turgay ONARGAN Araş. Gör. Kerim KÜÇÜK"

Transkript

1 ÖNSÖZ Madencilik çalışmalarının yapıldığı maden sahalarında; yeraltı ve yerüstü ölçümlerinin yapılması, topoğrafik haritaların ve konum planlarının çıkartılması, sübsidans(tasman) gibi zemin ve şev hareketlerinin belirlenmesi ve kontrolü, alan ve hacim ölçümlerinin değerlendirilmesi, sondaj, işletme ve rezerv planlarının hazırlanması, cevher veya kömür damarı ve üst örtü tabakaları ile jeolojik, tektonik ve hidrojeolojik verilerin belirlenmesi, sondajlı arama verilerinin değerlendirilmesi, maden amaçlı kullanılan özel mülkiyet ve orman arazilerinin ölçülmesi, kamulaştırma dosyalarının hazırlanması gibi tüm mühendislik hizmetlerinde harita ve arazi ölçüm bilgisine gereksinim duyulmaktadır. Madencilik faaliyetlerinin hemen her aşamasında, arazi içerikli ölçme, hesaplama ve grafik gösterimler söz konusu olmaktadır. Bu hizmetler yabancı ülkelerde maden haritacılığı maden harita mühendisliği disiplinlerinde verilirken, ülkemizde bu tip ayrı mühendislik dalları oluşturulmamıştır. Madencilik çalışmalarında harita-plan ve tasarım hizmetleri maden topoğrafları ile harita mühendisleri ve/veya jeodezi ve fotoğrametri mühendisleri, jeoloji ve maden mühendislerinin ortak çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle yer bilimleri disiplinlerinin hemen hemen hepsinde Ölçme Bilgisi (Topoğrafya) dersleri eğitim programlarında yer almaktadır. Maden Mühendisliği hizmetlerinin her aşamasında büyük önem taşıyan ölçme tekniği ile ilgili bilgiler bu kitap çalışmasında temel bilgileri kapsar şekilde verilmeye çalışılmıştır. Kitap kapsamında son yıllarda önemli gelişmelerle bir çok alanda yaygın olarak kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri, GPS Ölçümleri, Fotoğrametri gibi konum belirleme ve haritalama tekniklerine de jeodezik ölçüm tekniklerinin yanı sıra az da olsa değinilmiştir. Bilindiği üzere jeodezik ölçüm tekniklerinde elektronik ölçüm aletlerinin, bilgisayar destekli hesap, çizim ve tasarım işlerine yönelik yazılımların yaygınlaşması ile özellikle grafik bilgilerden çok sayısal bilgilere ağırlık verilmesine neden olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak, bu konulara da mümkün olduğunca yer verilmeye çalışılmıştır. Maden Mühendisliği ders programında yer alan İnş 216 Topoğrafya ve Mdn 434 Yeraltı Topoğrafyası derslerinin içerikleri kitapta bir arada verilmektedir. Kitap ayrıca Aktif Eğitim uygulamasında Modül Programı nda yer alan Mdn121 Jeoloji Haritalama, Mdn 213 Maden Topoğrafyası modülleri ve tasarım modülleri için kaynak kitap olarak öngörülmüştür. Kitap içeriğinde konular verilirken en temel jeodezik kavramlar ve ölçüm-hesap teknikleri anlatılmış, maden haritacılığında otomasyon, sübsidans ve zemin hareketlerinin kontrolü, konverjans ölçümleri gibi ileri düzeyde mühendislik ölçüm ve hesap teknikleri ise ayrı bir ciltte hazırlanması tarafımızdan planlanmaktadır. Kitabın başta öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza ve de diğer ilgili mühendislik dallarına eğitim ve meslek yaşamlarında katkı sağlamasını ümit eder, eleştiri ve düzeltmelere açık olduğumuzu belirtmek isteriz. Katkısı olacaklara şimdiden teşekkür etmeyi de bir borç biliriz. Kitabın hazırlanması ve basımında teşvik ve yardımlarından dolayı Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ve Basım Ünitesi çalışanlarına en içten teşekkürlerimizi sunarız Prof. Dr. Turgay ONARGAN Araş. Gör. Kerim KÜÇÜK I

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No: ÖNSÖZ... I İÇİNDEKİLER... III ŞEKİLLER LİSTESİ... VIII ÇİZELGELER LİSTESİ... XII EKLER LİSTESİ... XIII BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ 1. ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ Giriş Özel Konum Matematik Konum Jeodezik Ölçüm Tekniği Uzaktan Algılama Teknikleri Fotoğrametri Radar Coğrafi Bilgi Sistemleri Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Prensipleri CBS Bileşenleri Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Fonksiyonları CBS Gereksinimleri Kullanım alanları BÖLÜM 2 HARİTALARA GİRİŞ 2. HARİTALARA GİRİŞ Haritaların Sınıflandırılması Amaçlarına Göre Haritalar Genel Amaçlı Haritalar Özel Amaçlı Haritalar Ölçeklerine Göre Haritalar Boyutlarına Göre Haritalar Yol Haritaları Rölyef (Kabartma) Haritaları Topoğrafik Haritalar Yeryüzü Koordinat Sistemleri Küresel Koordinatlar Düzlem Koordinatlar Yatay Düzlemde Dik Koordinatlar Düşey Düzlemde Koordinatlar Kutupsal Koordinatlar Dik Koordinatlar Koordinat Hesaplamalarında Temel İşlemler Birinci Temel İşlem İkinci Temel İşlem Üçüncü Temel İşlem Dördüncü Temel İşlem II

3 BÖLÜM 3 ÖLÇME KONTROL NOKTALARI VE KONTROL AĞLARI 3. ÖLÇME KONTROL NOKTALARI VE KONTROL AĞLARI Nirengi Noktaları Ve Ağları Nirengi Yeraltı İşareti Nirengi Yerüstü İşareti Poligon Noktaları ve Ağları Poligon Güzergahlarının Gruplandırılması Açık Poligon Güzergahları Bağlı (Dayalı) Poligon Güzergahı Kapalı Poligon Güzergahı Bir Bölgede Oluşturulacak Poligon Güzergahı İle İlgili Hazırlık İşleri Nivelman Noktaları ve Ağları Başlangıç Kotunun Alınması Nivelman Noktalarının Tesisi BÖLÜM 4 UZUNLUK ÖLÇÜMLERİ 4. UZUNLUK ÖLÇÜMLERİ Doğrudan Doğruya Basit Ölçü Aletleriyle Yapılan Boy Ölçümleri Jalon Jalon Sehpası Çekül Çelik Şerit Metre Dik İnmeye veya Dik Çıkmaya Yarayan Aletler Yatay Uzunluk Ölçümü Yatay Uzunluk Ölçümünde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Eğik Uzunluk Ölçümü ve Yataya İndirgenmesi İki Nokta Arasında Engel Bulunması Halinde Uzunluk Ölçümü Uzunluk Ölçüsünde Hatalar Uzunluk Ölçüsünde Hata Sınırı Basit Ölçü aletleriyle Küçük Arazi Parçalarının Ölçülmesi Bağlama Yöntemi Dik Koordinat Yöntemi (Ortogonal Yöntem) Ölçülerin Kontrol Edilmesi Detay Alımında Uygulanması Gereken Kurallar BÖLÜM 5 ALAN HESAPLARI 5. ALAN HESAPLARI Ölçü Değerlerine Göre Alan Hesabı Koordinat Değerlerine Göre Alan Hesabı Grafik Değerler ile Alan Hesabı Kare Çizgili Diyagram Yöntemi Paralel Kenar Diyagram Yöntemi Eşit Alanlı Üçgene Çevirme Yöntemi Hiperbol Diyagram Yöntemi Planimetre ile Alan Hesabı...94 III

4 BÖLÜM 6 TEODOLİT VE AÇI ÖLÇÜMLERİ 6. TEODOLİT VE AÇI ÖLÇÜMLERİ Yatay ve Düşey Açı Teodolit ve Parçaları Teodolit Sehpası Teodolit Düzeçler Silindirik Düzeç Küresel Düzeçler Teodolitlerde Eksenler Yatay Açı Ölçüsü ve Hesabı Basit Açı Ölçüsü İki yarım silsile şeklinde açı ölçümü Silsile Şeklinde Açı Ölçümü Tekrarlama Şeklinde Açı Ölçümü Teodolit Kurma Aşamaları BÖLÜM 7 YÜKSEKLİK ÖLÇÜMLERİ ( NİVELMAN ) 7. YÜKSEKLİK ÖLÇÜMLERİ Nivolar ve Nivoların Genel Yapısı Mira Geometrik Nivelman Açık Nivelman Bağlı Nivelman Kapalı Nivelman Trigonometrik Nivelman Barometrik Nivelman Kesit Nivelmanı Boykesit Nivelmanı Enkesit Nivelmanı BÖLÜM 8 POLİGON NOKTALARI - POLİGON GÜZERGAHLARI VE HESABI 8. POLİGON NOKTALARI, POLİGON GÜZERGAHLARI VE HESABI Poligon Kenarı ve Poligon Açısı Poligon Hesapları Açık Poligon Hesabı Bağlı Poligon Hesabı Kapalı Poligon Hesabı BÖLÜM 9 OPTİK UZUNLUK ÖLÇÜSÜ VE TAKEOMETRİK ALIM 9. OPTİK UZUNLUK ÖLÇÜSÜ VE TAKEOMETRİK ALIM Takeometrik Uzunluk Ölçüsü IV

5 BÖLÜM 10 ELEKTRONİK UZUNLUK VE AÇI ÖLÇÜMLERİ 10. ELEKTRONİK UZUNLUK VE AÇI ÖLÇÜMLERİ Elektronik Uzunluk Ölçüsü Elektronik Açı Ölçümü Düşey Açı Okuması Elektronik Takeometre Ölçümleri Elektronik Takeometre Uygulamaları BÖLÜM 11 TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİT ALMA 11. TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİT ALMA Topoğrafik Haritalar Topoğrafik Haritalarda Yeryüzü Şekillerinin Gösterilmesi Harita Yorumlama Eşyükselti Eğrilerinin Yorumlanması Topoğrafya Haritalarının Okunmasında Gerekli Yardımcı Bilgiler Topoğrafik Haritalarda Kesit Alma BÖLÜM 12 ÖLÇME TEKNİĞİNİN YERALTI MADENCİLİĞİNDE UYGULANMASI 12. ÖLÇME TEKNİĞİNİN YERALTI MADENCİLİĞİNDE UYGULANMASI Yeraltı İşletmelerinde Maden Haritacılığının Görevleri Yeraltı İşletmelerinde Koordinat Ve Yükseklik Sistemleri Yeraltında Kullanılan Ölçme Alet Ve Ekipmanları Teodolit - Takeometre ve Nivolar Asma Pusula- Asma Daire Yeraltı Poligonasyonu Yeraltı Poligon Güzergahlarının Sınıflandırılması Referans (Kontrol) Güzergahları Ölçü Güzergahları Noktaların İşaretlenmesi Yeraltı Ölçme Noktaları Taban Noktaları Tavan Noktaları Standart çivi ve çengeller Ölçme noktalarının numaralandırılması Açı Ölçme Noktaları Yükseklik Ölçme Noktaları Gözlem Plakaları Üç Sondajla Damar Eğim Ve Doğrultusunun Bulunması Poligon Kenarlarının Ve Açılarının Ölçülmesi Detay Noktalarının Ölçülmesi Poligonasyon Hesabı ve Hata Sınırları Yeraltı Uzunluk Ölçme Yöntemi V

6 12.9. Doğrultu Yatım (Meyil) Açısı Yatım Ve Doğrultu Tayini Desandre Derinlik Ölçme Yöntemi Karşılıklı Sürülen Galeriye Yön Verme İki Sondaj Ve Yatımdan Fay Doğrultu Tayini Gerçek Kalınlık Hesabı Diyagonal Ayak Doğrultu Tespiti Yeraltında Yükseklik Ve Yükseklik Ölçümleri Geometrik Nivelman Trigonometrik Nivelman Pusula İle Yapılan Ölçümler Pusula Sapma Açısı Harita ve Planların Yönlendirilmesi Pusula Ölçüsü Meyilli Yerlerde Pusula Ölçüsü Kuyularda Derinlik Ölçme Normal Şerit Yöntemi Küçük kuyularda derinliğin bir defada ölçülmesi Düşey Şenaj Metodu Özel Kuyu Şeridi Yöntemi Tel Metodu Bağlantı Ölçmeleri Düşey Kuyulardan Yapılan Yön Koordinat Bağlantıları Mekanik Yöntemlerle Yönlendirme Tek Kuyudan Mekanik Çekülleme İki Kuyudan Mekanik Çekülleme Mekanik Çeküllemede Doğruluğu Etkileyen Faktörler ve Alınabilecek Önlemler BÖLÜM 13 YERALTI MADEN HARİTALARININ YAPIM TEKNİKLERİ 13. YERALTI MADEN HARİTALARININ YAPIM TEKNİKLERİ Yeraltı Planları ve Uygulamalar Galerilerin Sınıflandırılması Genişlik Düzenlemeler Sayı Konum Kazı Çalışmalarının Sınıflandırılması İsimlendirme Maden İmalat Haritaları (Planları) İmalat Haritalarında Bulunması Gereken Bilgiler Maden İmalat Haritalarının Hazırlanış Esasları Yeraltında İmalat Haritalarında Kullanılan Semboller İmalat Haritalarında Ölçek Seçimi KAYNAKLAR EKLER İNDEKS VI

7 ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa No: Şekil 1.1. Türkiye nin coğrafi konumu... 3 Şekil 1.2. Fotoğrametrik uçuşlar ve fotoğraflama... 8 Şekil 1.3. Fotoğrametrik değerlendirme çalışmaları... 8 Şekil 1.4. Örnek hava fotoğrafı... 9 Şekil 1.5. Çizim aşaması Şekil 1.6. Fotoğrametrik yöntem ile elde edilmiş harita örneği Şekil 1.7. Radar sistemi ile çıkarılmış üç boyutlu arazi profili Şekil 1.8. Uzaktan algılama yöntemiyle oluşturulmuş fotoğraf görüntüleri Şekil 1.9. Referans sistemleri oluşturulması Şekil Yükseklik verileri farklı referanslar için değişiklik gösterir Şekil Coğrafi bilgi sistemi Şekil Coğrafi bilgi sisteminin bileşenleri Şekil Verilerin depolanması Şekil Bilgisayar ortamında görüntülemede raster tekniği Şekil Bilgisayar ortamında görüntülemede vektör tekniği Şekil 2.1. Açık işletmecilik yapılan bir maden ocağının üç boyutlu görünümü Şekil 2.2. Yol haritası ile hava fotoğrafı ilişkisi Şekil 2.3. Yol haritası ve açıklama (lejand) örneği Şekil 2.4. Tarihi rölyef harita örnekleri Şekil 2.5. Rölyef uygulaması Şekil 2.6. Topoğrafik harita örneği Şekil /25000 lik topoğrafik harita örneği Şekil / ölçekli topoğrafik harita örneği Şekil / ölçekli topoğrafik harita örneği Şekil Boylam ve enlem daireleri Şekil Bir p noktasının coğrafi boylam ve enlemi Şekil Küresel koordinatlar Şekil Cassini soldner dik koordinat sistemi Şekil Gauss-krüger meridyen şeritleri Şekil Bir meridyen şeridi Şekil Yatay düzlemde dik koordinatlar Şekil Kutupsal koordinatlar Şekil Dik koordinatlar Şekil 3.1. Nirengi kanavası Şekil 3.2. Lokal nirengi şebeke çeşitleri Şekil 3.3. Nirengi yeraltı işareti Şekil 3.4 nirengi yerüstü işaretleri Şekil 3.5. Örnek bir poligon kanavası Şekil 3.6. Açık poligon güzergahı Şekil 3.7. Bağlı (dayalı) poligon güzergahı Şekil 3.8. Kapalı poligon güzergahı Şekil 3.9. Poligon zemin işaret şekilleri Şekil Poligon röper krokisi örneği Şekil Duvarda nivelman noktası Şekil Yerüstü nivelman bronzu Şekil Yerleşik alan dışındaki bölgelerde nivelman noktası tesisi Şekil Duvarda nivelman röperi VII

8 Şekil 4.1. Jalonun dikleştirilmesi Şekil 4.2. Gönye çeşitleri Şekil 4.3. Komparatörün şematik yapısı Şekil 4.4. Bağlama yöntemine göre bir parselin üçgenlere bölünerek ölçülmesi Şekil 4.5. Binanın doğrultu uzatarak ölçülmesi Şekil 4.6. Dik koordinat yöntemine göre parselin bir kenarının ölçü doğrusu olarak alınması Şekil 4.7. Dik koordinat yöntemine göre parselin köşegeninin ölçü doğrusu olarak alınması Şekil 4.8. Bir büyük parselin ölçüsünde iki ölçü doğrusu kullanılması Şekil 5.1. Kare çizgili diyagram yöntemi...92 Şekil 5.2. Paralel kenar diyagram yöntemi...92 Şekil 5.3. Eşit alanlı üçgene çevirme yöntemi Şekil 5.4. Hiperbol diyagram yöntemi Şekil 5.5. Planimetrenin şematik olarak gösterilmesi ve parçaları Şekil 6.1. Yatay düzlemde yatay ve düşey açıların görünümü Şekil 6.2. Teodolit parçaları Şekil 6.3. Silindirik düzeç Şekil 6.4. Küresel düzeç yatay ve düşey kesiti Şekil 6.5. Teodolit eksenleri Şekil 6.6. Basit açı ölçümü Şekil 6.7. Teodolit açı okuma örnekleri Şekil 7.1. Nivo ve parçaları Şekil 7.2. Mira çeşitleri Şekil 7.3. Mira üzerinde küresel düzeç Şekil 7.4. Mira okuması Şekil 7.5. Geometrik nivelman Şekil 7.6. Açık nivelman Şekil 7.7. Bağlı nivelman Şekil 7.8. Kapalı nivelman Şekil 7.9. Trigonometrik nivelman Şekil Boyuna ve enine kesit eksenleri Şekil Ara okumalı geometrik nivelman uygulaması Şekil Boyuna kesit örneği Şekil Enine kesit örneği Şekil 8.1. Poligon kenarı ve açısı Şekil 8.2. Açık poligon hesabı Şekil 8.3. Bağlı poligon hesabı Şekil 8.4. Kapalı poligon hesabı Şekil 9.1. Gözlem çizgileri Şekil Elektronik takeometrenin çalışma diyagramı Şekil Elektrooptik uzaklık ölçerlerin genel şeması Şekil Yansıtıcı prizma Şekil Bir diskin optik taranması Şekil Sayma yöntemi ile açı ölçüsü Şekil Elektronik takeometre ölçümlerinde bilgi iletişim sistemi Şekil Tünellerde üç boyutlu ölçüm uygulaması VIII

9 Şekil Arazide alan ölçümü ile ilgili örnek uygulama Şekil Saha verilerinin kayıt cihazına kaydedilmesi Şekil Yatay açı tekrarlama ölçüm uygulaması Şekil Kestirme ölçümlerine örnek uygulama Şekil Direkt aplikasyon kontrol ölçümlerine örnek uygulaması Şekil Uzaktan yükseklik ölçümlerine ait örnek uygulamalar Şekil Mesafe aplikasyon ölçüm uygulaması Şekil Uzaktan mesafe ölçümüne örnek uygulama Şekil Uzaktan aplikasyon kontrol ölçümlerine örnek uygulama Şekil Nivelman ölçümlerine örnek uygulama Şekil Kademeli aplikasyon ölçümlerine örnek uygulama Şekil Ters açı-mesafe ölçümlerine örnek uygulama Şekil Travers metoduyla yapılan ölçümlere örnek uygulama Şekil Pafta konumları ve isimlendirilmesi Şekil Eş yükselti eğrilerinin yorumlanması Şekil Eşyükselti eğrileri yöntemiyle topoğrafya haritası yapımı Şekil Yükseltilerin meydana getirdiği kat tabakaları Şekil Yükseltilerin izdüşüm, kesit ve üç boyutlu görünümü Şekil Az eğimli arazi ve görünümü Şekil Çok eğimli arazi ve görünümü Şekil Uçurum ve görünümü Şekil İç bükey arazi yapısında harita görünümü Şekil Dış bükey arazi yapısında harita görünümü Şekil Boyun şekilli arazi yapısında harita görünümü Şekil Tepe arazi yapısında harita görünümü Şekil Sırt arazi yapısında harita görünümü Şekil Doruk arazi yapısında harita görünümü Şekil Vadi arazi yapısında harita görünümü Şekil Çöküntü arazi yapısında harita görünümü Şekil Dere ve benzeri yapıların görünümü Şekil Değişik arazi yapılarının toplu gösterimi Şekil Eşyükselti eğrileri ile çizilmiş bir açık işletme plan örneği Şekil Maden üretim basamaklarını gösteren topoğrafik kesit Şekil Asma pusula Şekil Asma daire ve uygulaması Şekil Yeraltı poligonasyonu Şekil Taban ölçme noktaları Şekil Tavan ölçme noktaları Şekil Tavan ölçme noktaları çivi ve çengelleri Şekil Standart çivi ve çengeller Şekil Poligon noktalarının numaralandırılması Şekil Basit açı ölçme noktaları Şekil Nivelman röper noktaları Şekil Gözlem plakası Şekil Üç sondajla damar eğim ve doğrultusunun bulunması Şekil Yeraltı poligonasyonunda ölçüye konu olan değerler Şekil Teodolitin tavan noktasına kurulması Şekil Yeraltı ile ilgili detay ölçmeleri Şekil Yeraltında uzunluk ölçme yöntemi Şekil Doğrultu ve yatım Şekil Yatım açısı IX

10 Şekil Bir damarda 3 sondajdan yatım ve doğrultu tayini Şekil Eğik kuyu derinliği tayininde basamaklı ölçme yöntemi Şekil Desandre tabanını izleyen derinlik ölçümü Şekil Planlanan galeri vaziyet planı Şekil Fay doğrultu tayin geometrisi Şekil Gerçek kalınlık hesabı Şekil Diyagonal ayak plan geometrisi Şekil Galeride trigonometrik nivelman Şekil Pusula ve parçaları Şekil Pusula açı tablosu Şekil Doğusal sapma Şekil Batısal sapma Şekil Pusula yardımıyla yön açısının belirlenmesi Şekil Lağım girişinin belirlenmesi Şekil Lağım boyunca arına kadar yapılan ölçüm noktaları ve planı Şekil Ölçüm noktalarının dökümü Şekil Lağımın plandaki durumu Şekil Kurblu lağımlarda kurbun plana işlenmesi Şekil Pusula ölçü karnesi tamamlanan baş aşağının plan gösterimi Şekil Desandrenin lağıma bağlanması Şekil Galeride pusula ile yön verme Şekil Derin olmayan kuyuların ölçülmesi Şekil Derin kuyunun geometrik yöntemle ölçülmesi Şekil Galerilerin sınıflandırılması Şekil Oda ve topuk madenciliği Şekil Uzun ayak maden işletme şeması Şekil Kısa ayak maden işletme şeması Şekil İmalat planı örneği I Şekil İmalat planı örneği II Şekil Maden imalat planlarında kullanılan özel işaretler X

11 ÇİZELGELER LİSTESİ Sayfa No: Çizelge 2.1. Gösterim amaçlarına göre harita çeşitleri Çizelge / ölçekli haritaların teknik özellikleri Çizelge / ölçekli haritaların teknik özellikleri Çizelge / ölçekli topoğrafik haritaların teknik özellikleri Çizelge 5.1. Planimetre okumaları ve alan hesap tablosu Çizelge 6.1. İki yarım silsile şeklinde açı ölçümü Çizelge 6.2. Silsile şeklinde açı ölçümünde hesap kontrolü Çizelge 6.3. Tekrarlama şeklinde açı ölçümü Çizelge Pusula ölçü karnesi Çizelge Değişik meyil ve istikamete sahip bir baş aşağının pusula ölçü karnesi XI

12 EKLER LİSTESİ Sayfa No: EK 1. YERALTI NİVELMAN TESİSİ EK 2. NOKTA RÖPER KROKİLERİ EK 3. POLİGON NOKTALARI RÖPER ÖLÇÜ KROKİSİ EK 4. NİRENGİ KANAVASI ÖRNEĞİ EK 5. GPS ÖLÇME VE KAYIT KARNESİ EK 6. PAFTA BÖLÜMLENDİRMESİ ÖRNEĞİ EK 7. PAFTA ÖRNEĞİ EK 8. ÖLÇÜ BİRİMLERİ XII

I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG )

I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG ) T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Mimarlık ve ġehir Planlama Bölümü HARĠTA ve KADASTRO PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG ) AIT 101 Atatürk Ġlkeleri

Detaylı

Mühendislik ölçmeleri, karayolu, demiryolu, baraj vb. birçok inşaat amaçlı uygulamalar için hazırlanan haritaların hazırlanmasında kullanılır.

Mühendislik ölçmeleri, karayolu, demiryolu, baraj vb. birçok inşaat amaçlı uygulamalar için hazırlanan haritaların hazırlanmasında kullanılır. ÖLÇME BİLGİSİ 1.Bölüm 1.1. Tanım Ölçme Bilgisi: Yeryüzü üzerindeki doğal ve insan yapımı cisimlerin boyutlarının, konumlarının belirlenmesi ve elde edilen bilgilerin grafiksel ve sayısal olarak sunulmasıdır.

Detaylı

Bölüm 1 TOPOGRAFYAYA GİRİŞ. Jeodezinin Tarifi ve Konusu

Bölüm 1 TOPOGRAFYAYA GİRİŞ. Jeodezinin Tarifi ve Konusu Bölüm 1 GİRİŞ TOPOGRAFYAYA GİRİŞ Jeodezinin Tarifi ve Konusu Jeodezi, konusu yer küresi olan en eski bilimlerden biridir. Kelime olarak Jeodezi Yunanca Jeo=yer dezi=bölme ölçme kelimelerinden meydana gelir.

Detaylı

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası 90 4. HARİTA BİLGİSİ VE ORMANCILIKTA HARİTA KULLANIMI 4.1. Haritacılığın Tarihçesi Tarihin yazı ile başladığı düşünülürse, haritacılığın tarihten de eski bir geçmişi olduğu söylenebilir. Bulunan örnekler

Detaylı

TOPOGRAFYA DERS NOTLARI 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ- ÖLÇEK KAVRAMI

TOPOGRAFYA DERS NOTLARI 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ- ÖLÇEK KAVRAMI TOPOGRAFYA DERS NOTLARI 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ- ÖLÇEK KAVRAMI Yeryüzünde bulunan veya yeryüzüne yakın dogal ve yapay noktalar ile bunların oluşturduğu cisimlerin belirli bir karşılaştırma düzlem veya yüzeyine

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; a) Büyük ölçekli (1/5000 ve daha

Detaylı

Sayfa 1 / 20 Karar Sayısı : 2005/9070 Yönetmelik Ekli Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığı nın 29/4/2005 tarihli ve 684 sayılı yazısı

Detaylı

AÇIK İŞLETME PROJELERİNDE JEODEZİK ÇALIŞMALAR GEODETIC RESEARCHES IN OPET PIT MINE PROJECTS

AÇIK İŞLETME PROJELERİNDE JEODEZİK ÇALIŞMALAR GEODETIC RESEARCHES IN OPET PIT MINE PROJECTS AÇIK İŞLETME PROJELERİNDE JEODEZİK ÇALIŞMALAR B. AN 1, H. ERKAYA 2 1 T.K.İ. Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü, burakan2002@hotmail.com 2 Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ 4575 BÜYÜK ÖLEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/6/2005 o : 2005/9070 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/4/1925 o : 657 26/9/1984 o : 3045 3/5/1985 o : 3194

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI HARİTA KADASTROCU SEVİYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0258-5. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 16.10.2012 28443 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI HARİTA KADASTROCU SEVİYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0258-5. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 16.10.2012 28443 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI HARİTA KADASTROCU SEVİYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0258-5 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 16.10.2012 28443 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: HARİTA KADASTROCU Seviye:

Detaylı

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

Madencilik Faaliyetlerindeki Mühendislik Ölçmelerinin ve Haritalama Hizmetlerinin Temel Nitelikleri ve Önemi

Madencilik Faaliyetlerindeki Mühendislik Ölçmelerinin ve Haritalama Hizmetlerinin Temel Nitelikleri ve Önemi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 3, 2012 (7-15) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 4, No: 3, 2012 (7-15) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TKĐ-GLĐ-ILGIN LĐNYĐT ĐŞLETMESĐ ÇG-1 PANOSUNDA ĐNKLĐNOMETRE VE MANYETĐK OTURMA KOLON ÖLÇER CĐHAZLARI ĐLE ŞEV DURAYSIZLIĞININ ĐZLENMESĐ Murat MIH YÜKSEK LĐSANS

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 1. GİRİŞ Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin kayıt,ölçme ve yorumlama işlemleri

Detaylı

KADASTRAL HARĐTA ÜRETĐMĐ VE KONTROLÜ GENELGESĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Kurallar

KADASTRAL HARĐTA ÜRETĐMĐ VE KONTROLÜ GENELGESĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Kurallar KADASTRAL HARĐTA ÜRETĐMĐ VE KONTROLÜ GENELGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Kurallar Amaç Madde 1- Bu genelge, kadastral haritaların sayısal olarak üretilmelerini ve kontrollerini bir standarda bağlamak ve uygulama

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA AMAÇLI ALIM TEKNİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA AMAÇLI ALIM TEKNİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA AMAÇLI ALIM TEKNİKLERİ FOTOGRAMETRİ UYGULAMA FÖYÜ ARAZİ ÇALIŞMASI 2012-2013 HAZİRAN 2013 1. FOTOGRAMETRİ

Detaylı

Madencilikte. Madencilikte bilgisayar uygulamaları 70 li yılların. ve Uygulamaları. Bilgisayar Destekli Tasarım. Makale www.madencilik-turkiye.

Madencilikte. Madencilikte bilgisayar uygulamaları 70 li yılların. ve Uygulamaları. Bilgisayar Destekli Tasarım. Makale www.madencilik-turkiye. Makale www.madencilik-turkiye.com Prof. Dr. Selamet G. Erçelebi İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü ercelebi@itu.edu.tr Abdülgani Eşiyok Mapteknik Ltd.Şti. Madencilikte Bilgisayar Destekli Tasarım ve Uygulamaları

Detaylı

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Tel: +90 312 233 50 00 Faks: +90 312 235 56 82 E mail: info@islem.com.tr

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI

T.C MALİYE BAKANLIĞI T.C MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAŞEHİR HİZMET BİNASI VE İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATAKÖY HİZMET BİNALARINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

HEYELANLARIN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: KUTLUGÜN KÖYÜ(TRABZON) HEYELANI ÖRNEĞİ

HEYELANLARIN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: KUTLUGÜN KÖYÜ(TRABZON) HEYELANI ÖRNEĞİ HEYELANLARIN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: KUTLUGÜN KÖYÜ(TRABZON) HEYELANI ÖRNEĞİ T. Bayrak 1, M. Atasoy 2, O. Demir 3 1 Aksaray Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Bölümü, Jeodezi Anabilim Dalı, Aksaray,

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0041-4 TOPOĞRAF SEVİYE 4

ULUSAL YETERLİLİK 12UY0041-4 TOPOĞRAF SEVİYE 4 ULUSAL YETERLİLİK 12UY0041-4 TOPOĞRAF SEVİYE 4 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 ÖNSÖZ Topoğraf (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan HARİTANIN TANIMI Harita, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel yöntemlerle istenilen ölçeğe göre küçültülerek, özel işaretlerle bir düzlem üzerine çizilmiş örneğidir.

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı JEOTEKNİK ETÜT ŞARTNAMESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı JEOTEKNİK ETÜT ŞARTNAMESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı JEOTEKNİK ETÜT ŞARTNAMESİ ANKARA-2011 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- GENEL HÜKÜMLER 1

Detaylı

BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ

BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ 1.1 GİRİŞ Bir ülkenin kalkınmasında, iyi tasarlanmış ulaştırma sistemlerinin varlığı hayati öneme sahiptir. Ulaştırma sistemleri deyince aklımıza ilk gelen sistem elbette

Detaylı