ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LULUCF KAPSAMINDA SERAGAZI ENVANTERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LULUCF KAPSAMINDA SERAGAZI ENVANTERİ"

Transkript

1 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LULUCF KAPSAMINDA SERAGAZI ENVANTERİ Yücel FIRAT Emine ATAŞ, Sami BAYÇELEBİ, Dr.Işık TAŞKIRAN İklim Değişikliği ve Biyoenerji Çalışma Grubu Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü 05 Mart 2010 Ankara 1

2 Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık AKAKDO Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO LULUCF Land Use, Land Use Change and Forestry) kavramı, arazi kullanımı ve arazi kullanımında zaman içerisinde insan müdahalesiyle yapılan değişikliklerin, sera gazı salımları ve azaltımları üzerindeki etkisini belirlemeyi hedefleyen bir bütündür. LULUCF aynı zamanda İDKK tarafından oluşturulan 10 çalışma grubundan biridir ve koordinatörlüğünü 2008 yılından itibaren Orman Genel Müdürlüğüyapmaktadır. 2

3 Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık AKAKDO 2

4 LULUCF Çalışma grubunun görevleri Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelince (IPCC) belirlenen altı sınıf arazi grubunun 1. orman, 2. tarım, 3. çayır ve mera, 4. sulak alan, 5. iskan, 6. diğer alanlar değişimlerini, emisyon ve depolamasını belirlenen standartlara göre raporlamak, Bu konuya ilişkin politika ve stratejileri belirlemek. 4

5 Orman Ekosistemde tutulan karbon, beş ayrı havuzda depolanmaktadır. 1 Toprak üstü canlı biyokütle, 2 Toprak altı canlı biyokütle, (Kök) 3 Ölü odunlar, 4 Ölü örtü, 5 Organik toprak. 5

6 UNFCCC ve LULUCF, atmosfere salınan ve atmosferden emilen / alınan / çekilen (karbon havuzlarınca tutulan) sera gazların miktarını sorgulamaktadır. Yalnızca iki değerlendirme dönemi arasında ilgili karbon havuzunda eğer varsa oluşan değişikliğin miktarını ve yönünü (artış / azalış) esas almaktadır. 6

7 Orman alanlarına ait yıllık karbon değişiminin hesaplanmasında kullanılan yöntem genel olarak; yıllık artım sonucu canlı biyokütlede meydana gelen yıllık artıştan, odun üretimi, yakacak odun toplama, yangın, böcek ve mantar zararı gibi doğal süreç nedeniyle ortaya çıkan kayıpların çıkarılması sonucu elde edilen miktarın hesaplanması şeklinde yapılmaktadır. ΔC = ijk [Aijk* (CI CL) ijk ] ΔC = havuzdaki karbon stokunun yıllık değişimini ( ton), A = havuz alanını ( ha), ijk = i; iklim tipindeki, j; orman türünün, k; yönetim ve işletme entansitesi,. CI = biyokütle artışına karşı gelen karbon girdi miktarını (ton / ha / yıl), CL = biyokütle azalmasına karşı gelen karbon kayıp miktarını ( ton / ha / yıl), 7

8 RAPORLAMA ASAMALARI 1. Orman alanlarına ve orman durumlarına ait verilerin sağlanması, 2. Kılavuzda yer alan çalışma sayfalarının hazırlanması, 3. Common Reporting Format (CRF) ve National Inventory Report (NIR) Raporlarının hazırlanması, 4. Hazırlanan raporların UNFCCC sekretaryasına gönderilmek üzere TUİK e gönderilmesi, 8

9 ORMAN ALANLARINA AİT VERİLERİN SAĞLANMASI Orman ünitesinin genel durumuna ait bilgiler; Veri Türü 20 yıl önceki arazi kullanım biçimi Veri Kaynağı Envanis* İklim Tipi Ağaç Türü İşletme Amacı İdari Amacı Alanı İklim Tipleri Haritası Envanis Envanis Envanis Envanis * :OİP Başkanlığı Amenajman Planı Envanter Veri Tablosu 9

10 ORMAN ALANLARINA AİT VERİLERİN SAĞLANMASI Ormanın canlı bitkisel biyokütle kazancına ait bilgiler Veri Türü Servet Yıllık artış Yaş Veri Kaynağı Envanis Envanis Envanis 10

11 ORMAN ALANLARINA AİT VERİLERİN SAĞLANMASI Ormanın canlı bitkisel kütle kaybına ait bilgiler. Veri Türü Ticari amaçlı odun üretimi, Yakacak odun toplama, Yangın, böcek, mantar vb.. zararlar. Veri Kaynağı İşl.ve Paz.Dai.Bşk. İşl.ve Paz.Dai.Bşk. ve Tahmin OKYM Dai.Bşk. 11

12 ORMAN ALANLARINA AİT VERİLERİN SAĞLANMASI Canlı Bitkisel Kütleye Ait Katsayılar. BEF1 : DKGH ni toprak üstü bitkisel kütleye dönüştürme katsayısı, BEF2:Üretilmiş yuvarlak odunu toprak üstü bitkisel kütleye dönüştürme katsayısı, Root to Shoot oranı: Ağacın toprak üstü bitkisel kütlesini kökler dahil tüm ağaca dönüştürme katsayısı, Fırın kurusu ağırlık : 12

13 IPCC Kılavuzuna Göre İklim Tiplerinin Ayrım Kriterleri ve Sınırları Polar Kuşak Ilıman Kuşak Tropik Kuşak İklim Tipleri YOS Yıllık Ortalama Sıcaklık (C 0 ) YOY Yıllık Ortalama Yağış (mm ) PET Yıllık Potansiyel Evapotranspirasyon (mm) YOY / PET Boreal- Kuru < 0 C 0 X X < 1 Boreal Nemli < 0 C 0 X X > 1 Soğuk - Kuru 0 10 C 0 X X < 1 Soğuk - Nemli 0 10 C 0 X X > 1 Sıcak - Kuru C 0 X X < 1 Sıcak - Nemli C 0 X X > 1 Tropik- kuru > 20 C 0 < Tropik- Nemli > 20 C Tropik- Islak > 20 C >

14 14

15 Orman Amenajmanı Planı Verileri (ENVANİS Veri Tablosu) 15

16 Taslak haritası Hava Fotoğraf rafı veya Uydu Görüntüsü Sistematik Örnekleme Alanlarının n oluşturulmas turulması Meşcere Haritası İç Taksimatın n Yapılmas lması BölmeTaksimatın n Yapılmas lması Veri Girişi i Ve Değerlendirme erlendirme Sonuç Raporların n ve Tabloların Oluşturulmas turulması Final Haritalar 16

17 Orman İşletme Şeflikleri 1300 Adet 17

18 Amenajman Planı Sonsöz Tabloları 18

19 HESAPLAMALARDA KULLANILAN FORMÜLLER ΔC = ijk [Aijk* (CI-CL) ijk ] ΔCFF = (ΔCFF-LB + ΔCFF-DOM + ΔCFF-Soils ) ΔCFF-LB = ΔCFF-G - ΔCFF-L ΔCFF-G = ij (A ij * GTOTAL-ij) * CF GTOTAL = GW * (1+R) GTOTAL = [ (IV * D * BEFi ) * (1+R)] ΔCFF-L = LKesim + LYakıt + LDiğer Kayıplar LKesim =H * D * BEF2 * (1-fBL) * CF LYakıt =FG * D * BEF2 * CF 19

20 Orman Arazisi Olarak Kalan Orman Arazisi 20

21 Orman Arazisi Olarak Kalan Orman Arazisi GençMeşçereler İçin 21

22 Sonradan Ormana Dönüşen Alanlar 22

23 CRF TABLOLARI CRF tabloları, tüm sektörlerin hazırladığı sera gazları ulusal envanter sonuçlarının toplu bir özetidir. Her bir sektör kendi sorumluluk alanındaki bilgileri, UNFCCC tarafından sağlanan CRF REPORTER programı ile veri tabanına aktarmaktadır. Veriler TÜİK tarafından birleştirilip, CRF tabloları ve veri dosyası olarak UNFCCC sekretaryasına sunulmaktadır. 23

24 Orman olarak kalan orman arazisinde karbon stok değişimi 24

25 Orman olarak kalan orman arazisinde karbon stok değişimi 25

26 Orman olarak kalan orman arazisinde orman yangınları 26

27 Ekili alanlardan ormana dönüşen alanlar 27

28 Otlak ve meralardan ormana dönüşen alanlar 28

29 Ormanlara ait emisyonlar 29

30 LULUCF sektörüne ait emisyonlar 30

31 IPCC İyi Uygulama Rehberinde (GPG) Sera Gazı Envanteri hesaplamaları için 3 Seviye (tier) bulunmaktadır. Ormancılık sektöründe raporlama Seviye (Tier) 2 düzeyinden yapılmaktadır. 31

32 Yöntem seviyeleri Sera Gazı Envanteri Pilot uygulama alanı olarak seçilen Ankara Bölge Müdürlüğü üzerinden KORBİS (Konumsal Orman Bilgi Sistemi) veri tabanı üzerinden sera gazı envanteri hesaplamaları için ihtiyaç duyulacak verilerin girilmesi sağlanarak, internet üzerinden web tabanlı olarak Seragazı Envanteri Hesaplama Sistemi çalışması başlamıştır. HEDEF TIER 3 32

33 Yöntem seviyeleri HEDEF TIER 3 1 Türk Ulusal Orman Envanteri Temelinin Oluşturulması Amacı: Orman ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetimini ilgilendiren uluslar arası sözleşmeler ile diğer uluslar arası ve ulusal yükümlülükler kapsamında raporlama ve bilgi değişimi etkinliğinin artırılması ve yönetimde özellikle ulusal politika ve stratejilerin oluşturulmasında ihtiyaç duyulan kaynak veri ve bilgileri sağlamayı amaçlamaktadır. 33

34 Yöntem seviyeleri HEDEF TIER 3 2 Türkiye de SOY ve Karbon Ormancılığı Uygulamaları Geliştirilmesi Projesi (GEF ) Amacı: Türkiye de Orman Alanlarında ve Korunan alanlarda Karbon Ormancılığı ve İklime Değişikliği kapsamında Sürdürülebilir Orman Yönetimi İçin Ulusal çerçeve geliştirmek ve uygulamak. 34

35 HEDEF TIER 3 CORINE (Arazi İzleme Sistemi) verilerinden faydalanarak IPCC kılavuzuna uygun arazi sınıfları değişikliği veri tabanı kurulacaktır. LULUCF kılavuzunda baştan beri orman olan ve son 20 yıl içerisinde ormana dönüşen alanlar şeklinde iki ayrı kategori halinde hesaplanması istenilen alanların tespit edilmesi,(agm ile işbirliği yapılarak) 35

36 HEDEF TIER 3 Hesaplamaların genel olarak artım, servet ve eta üzerinden yapılması nedeniyle ENVANİS tablosunda (a) çağında belirtilen alanlara ait servet ve artımın tespit edilmesi, (bozuk alan servetleri tahmine dayalı olarak hesaplandığından bu alanların özel bir çalışmayla servet ve artımları belirlenmelidir.) 36

37 HEDEF TIER 3 Fırtına zararları, böcek ve mantar zararlıları, yakacak odun toplama, kaçak ve usulsüz kesimler, açma ve işgaller nedeniyle meydana gelen kayıpların belirlenmesi, Orman Yangınlarına ilişkin veriler elde edilirken yanan alanlardaki yanan dikili kabuklu gövde hacminin de (biyokütle miktarının) belirlenmesi, 37

38 HEDEF TIER 3 LULUCF kılavuzunda belirtilen 4 adet iklim tipinin orman alanlarına tam olarak dağıtılması için yükseltiyi de dikkate alan 3 boyutlu iklim tipi haritasının oluşturulması, İzin İrtifak alanları ve bu izinlerle ilgili olarak alan değişikliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. 38

39 HEDEF TIER 3 Araştırma Geliştirme İhtiyaçları Biyokütle Araştırmaları ile ilgili eksiklikler, Biyokütle çevirim katsayıları ile ilgili eksiklikler, Ölü Ağaç Miktarının hesaplanması, Döküntü Miktarının Hesaplanması, Toprak İçerisindeki Karbon Miktarının hesaplanması Tübitak Projesi Kabul Edilmedi. 39

40 Yöntem seviyeleri HEDEF TIER 3 BEF1 ve BEF2 KATSAYILARI BEF1 faktörü; Yıllık net artışı (kabuk dahil) yerüstü ağaç biyokütle artışına çevirmek için biyokütle genişletme faktörü, BEF2 faktörü; Alınan yuvarlak ağaç hacmini toplam yerüstü biyokütleye (kabuk dahil) çevirmek için biyokütle genişletme faktörü, Ağaç Türü Veri Kaynağı BEF 2 Belirsizlik % BEF 1 İbreli LULUCF Kılavuzunda 1,30 ( 1,15-3,40) - 1,15 (1,05-1,20) - Belirsizlik % Türkiye de Hesaplanan 1,24 ( 1,08-1,39) 12,27 1,22 ( 1,15-1,29) 14,72 Yapraklı LULUCF Kılavuzunda 1,40 (1,15-3,40) - 1,20 ( 1,10-1,30) - Türkiye de Hesaplanan 1,26 ( 1,08-1,40) 10,94 1,24 ( 1,06-1,42) 5,69 40

41 TEŞEKKÜRLER 41

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR TEBLİĞ

Detaylı

Enstitü Yayın Nu: 6 ISBN 978 605 393 120 1

Enstitü Yayın Nu: 6 ISBN 978 605 393 120 1 Enstitü Yayın Nu: 6 ISBN 978 605 393 120 1 SÜNDİKEN DAĞLARI NDAKİ (ESKİŞEHİR) SARIÇAM (Pinus sylvestris L.) MEŞCERELERİNDE KARBON BİRİKİMİNİN BELİRLENMESİ (ODC: 180) Determination of carbon sequestration

Detaylı

KARBON DEPOLAMA KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKOĞLU PLANLAMA BİRİMİ ÖRNEĞİ DETERMINING CARBON STOCK: A CASE STUDY FROM TÜRKOĞLU PLANNING UNIT

KARBON DEPOLAMA KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKOĞLU PLANLAMA BİRİMİ ÖRNEĞİ DETERMINING CARBON STOCK: A CASE STUDY FROM TÜRKOĞLU PLANNING UNIT Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Özel Sayı, 69-76 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 KARBON DEPOLAMA KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKOĞLU PLANLAMA BİRİMİ ÖRNEĞİ Fatih SİVRİKAYA 1*, Nuri BOZALİ

Detaylı

DAİRE BAŞKANLIKLARI A Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 Görüş Yok B İç Denetim Başkanlığı 1 Görüş Yok C Hukuk Müşavirliği 1 Performans değerlendirmesi

DAİRE BAŞKANLIKLARI A Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 Görüş Yok B İç Denetim Başkanlığı 1 Görüş Yok C Hukuk Müşavirliği 1 Performans değerlendirmesi I DAİRE BAŞKANLIKLARI A Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 Görüş Yok B İç Denetim Başkanlığı 1 Görüş Yok C Hukuk Müşavirliği 1 Performans değerlendirmesi yapılan yılın son günü itibariyle kesinleşmiş infaz edilmeyi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011-2023

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011-2023 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011-2023 2 0 1 1 2 0 2 3 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011 2023 Ankara, 2012 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011 2023 KOORDİNATÖR

Detaylı

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bu yayın, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bu yayın, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Türkiye Ulusal Stratejisi, Ekim 2011

Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Türkiye Ulusal Stratejisi, Ekim 2011 Korunan Alanlar ve İklim Değişikliği Türkiye Ulusal Stratejisi, Ekim 2011 Bu strateji, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, UNDP Türkiye ve WWF-Türkiye işbirliğinde yürütülen Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli

Detaylı

Bolu-Aladağ daki Genç Sarıçam Meşcereleri için Oluşturulan Bitkisel Kütle Denklemleri ve Katsayıları

Bolu-Aladağ daki Genç Sarıçam Meşcereleri için Oluşturulan Bitkisel Kütle Denklemleri ve Katsayıları Journal of the Faculty of Forestry, Istanbul University 2012, 62(2):97-111 Bolu-Aladağ daki Genç Sarıçam Meşcereleri için Oluşturulan Bitkisel Kütle Denklemleri ve Katsayıları Doğanay Tolunay İ.Ü. Orman

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET

GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET Giriş Ormanlar, Türkiye yüzölçümünün %25 ini kapsamakta ve önemli ekonomik, kültürel ve çevresel fonksiyonlara sahip bulunmaktadır. Türkiye

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Raporun Hazırlanış Tarihi: Mart-2014 1. GENEL

Detaylı

Alpaslan II Barajı &HES. Sera Gazı Emisyonlarının Değerlendirilmesi

Alpaslan II Barajı &HES. Sera Gazı Emisyonlarının Değerlendirilmesi Alpaslan II Barajı &HES Sera Gazı Emisyonlarının Değerlendirilmesi Müşteri: ENCON Çevre Danışmanlık Şirketi (ENERJISA Enerji Üretim A.Ş adına) Hazırlayan: Bath, UK Tarih: Ocak 2014 Proje veya Sayı No:

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı KOORDİNATÖR Çevre

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

KURAK VE YARIKURAK ALAN YÖNETİMİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

KURAK VE YARIKURAK ALAN YÖNETİMİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ KURAK VE YARIKURAK ALAN YÖNETİMİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ Birçok bilim insanının yapmış olduğu iklim sınıflamasına göre ülkemiz genelde kurak, yarı kurak ve yarı nemli iklim kuşağında yer almaktadır.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

Bornova Belediyesi. Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Bornova Belediyesi. Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Bornova Belediyesi Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Şubat 2013 i Bornova Belediyesi Sera Gazı Salım Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Covenant of Mayors

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-69-7 YAYIN NO: KB: 2872 - ÖİK: 722 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz.

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKAN

Detaylı

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU 2013 TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 22.07.2013 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 1.1 TAŞKIN DIREKTIFI UYGULAMA AŞAMALARI... 1 1.2 PİLOT HAVZADAKİ TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDIRMESİ...

Detaylı

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2007 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Ulusal

Detaylı

2013 İSTİKBAL MOBİLYA TS ISO /Haziran 2007 14064-1 ULUSAL SERA GAZI RAPORU

2013 İSTİKBAL MOBİLYA TS ISO /Haziran 2007 14064-1 ULUSAL SERA GAZI RAPORU Önsöz İstikbal Mobilya Sanayi ve Tic. A.Ş. Sera Gazı Envanteri Raporu, ISO 14064-1 Sera Gazları - Bölüm 1: Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanmasına ve Rapor Edilmesine

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması 22 Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması Uzay KARAHALİL*, Selahattin KÖSE, Durmuş Ali ÇELİK, Ali KÜÇÜMEN Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI DENİZLİ 2014 SUNUŞ 2013 Yılı Denizli Orman Bölge Müdürlüğü için ormancılık çalışmaları

Detaylı

FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ

FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ PROJE ADI: SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ VE İKLİM DOSTU TARIM PROJE SEMBOLÜ: GCP /TUR/056/GFF Alıcı Ülke: Türkiye Kaynak Paydaşı: Küresel Çevre Fonu (GEF) FAO Proje

Detaylı