SUNUM PLANI. MĠGEM de CBS uygulamaları, MĠGEM de CBS planlamaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUM PLANI. MĠGEM de CBS uygulamaları, MĠGEM de CBS planlamaları"

Transkript

1 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Leyla SĠPAHĠOĞLU BĠM ġube Müdürü SUNUM PLANI MĠGEM de CBS uygulamaları, MĠGEM de CBS planlamaları 1

2 Ülkemizin madencilik sektöründe önemli görevler üstlenen Maden İşleri Genel Müdürlüğünün bilgisayar yazılım ve donanım alt yapısının daha üst noktalara çekilmesi, Sürekli gelişmeye temel olacak, Vatandaş memnuniyetini esas alan, e-kamu ve Genel Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde verimlilik esasına dayalı bir sistem kurulmasına katkı sağlayacak, MADEN İŞLERİ BİLGİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ PROJESİ 2004 yılında başlatılmıştır. Bu çalışma ile, ülkemiz madencilik sektöründe faaliyet gösteren yatırımcıların karşılaştıkları sorunlara daha hızlı ve etkin çözüm bulmak, Genel Müdürlük bünyesinde iş akışında kolaylık ve sorunların daha hızlı bir şekilde çözümüne yönelik uygulamada beraberlik sağlanması amaçlanmıştır.. 2

3 adında bir internet sitesi oluģturulmuģtur. Bu çerçevede gerek Internet ortamından madencimize hizmet verilmesi, Gerekse e-devlet Projesi kapsamında elde edilen verilerin Kamu ve sektör temsilcileri ile paylaģılması amaçlanmıģtır. 3

4 MİGEM de Türkiyede bulunan Maden sahalarına ait pafta, koordinat, işletme türü ve ruhsata ilişkin lokasyon bilgileri yer almaktadır. İl, İlçe, Karayolları, nehir, göl, İzne tabii alanlar(migem e bildirilen alanlar) alt katman olarak yer almaktadır. MADEN ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN ANALĠZ PROGRAMI GENEL GÖRÜNÜM 4

5 PROĞRAMIN ANA MENÜLERĠ ĠġLEM SEÇENEKLERĠ Saha Bul Rezerv Bul ÇıkıĢ SORGULAMA Ġllerde Maden Gruplarına Göre Sorgulama Ġllerde Maden Cinsine Göre Sorgulama Ruhsat Alanlarının GiriĢimlerine Göre Sorgulamak Girilen Tarih Aralığındaki Alanları Sorgulamak Koordinatlı Saha Sorgulama Ruhsat Üzerine Müracaat Açmak Ruhsat Üzerine Ruhsat Açmak Müracaat Üzerine Müracaat Açmak Sanal Çizim Programı PROĞRAMIN ANA MENÜLERĠ ARAMA ġubesġ ĠġLEMLERĠ Arama Safhasında Görünür Rezerv Girme Arama Safhasında Görünür Rezerv Düzenlemek Arama Üretim Ġzni Verme ĠġLETME ġubesġ ĠġLEMLERĠ Görünür Rezerv Alanı ĠĢleme Görünür Rezerv Alanı Düzenlemek ĠĢletme Ġzni Verme KOORDĠNASYON ġubesġ ĠġLEMLERĠ Özel Alan Girme Özel Alan Düzenleme Yasak Alan GiriĢi 5

6 PROĞRAMIN ANA MENÜLERĠ GENEL RUHSAT ALANI İŞLEMLERİ Geçici Bölme ĠĢlemi Yapmak Ruhsat Alanı Küçültme Ruhsat Alanı BirleĢtirme Ruhsat Alanı BirleĢtirme/Küçültme Koordinatlı Saha BirleĢtirme Buluculuk Alanı Gir Buluculuk Alanı Sorgula İHALE ŞUBESİ işlemleri Eski Kanuna Tabi Ġhalelik Alanları ĠĢle Ġhalelik Sahayı Düzenle BİM İŞLEMLERİ Saha Düzenle Saha Taksir Et Koordinat ile Taksir Et Geri OluĢturma Jeotermal Saha Düzenle HARİTA YETENEKLERİ Kaydır 2. YaklaĢ 3. UzaklaĢ 4. Tümünü Gör 5. Seç 6. Seçimi Ġptal Et 7. Nokta, Koordinat, Pafta Al 8. Bilgi Al 9. Pafta Aç 10. Pafta Kapat 11. Snap (Yakalama) 12. Güncelleme 13. Uzunluk ölç 14. Yazıcı ayarlama 15. Yazdır 16. Yardım 6

7 SAHA VE REZERV ALANI BULMA İŞLEMLERİ Herhangi bir sahanın veya görünür rezerv alanının eriģim numarası girilerek saha bulunur ve harita penceresinde görüntülenir. SORGULAMALAR Ġllerde Maden Gruplarına Göre Sorgulama Ġllerde Maden Cinsine Göre Sorgulama Ruhsat Alanlarının GiriĢimlerine Göre Sorgulamak Girilen Tarih Aralığındaki Alanları Sorgulamak Koordinatlı Saha Sorgulama Ruhsat Üzerine Müraccaat Açmak Ruhsat Üzerine Ruhsat Açmak Müraccaat Üzerine Müraccaat Açmak Sanal Çizim Programı 7

8 ĠLLERDE MADEN ADINA GÖRE SORGULAMA Ġllerde Maden Cinsine Göre Sorgulama 8

9 RUHSAT ALANLARININ GĠRĠġĠMLERĠNĠ SORGULAMAK GĠRĠLEN TARĠH ARALAĞINDAKĠ ALANLARI SORGULAMAK 9

10 ARAMA ġubesġ ĠġLEMLERĠ Arama Safhasında Görünür Rezerv Girmek Arama Safhasında Görünür Rezerv Düzenlemek Arama Üretim Ġzni Verme 10

11 ĠĢletme Projesi Onayını Yapmak Sahanın ruhsat eriģim numarası girilerek otomatik olarak görünür rezerv iģlemi gerçekleģtirilir. Görünür Rezerv Alanı Düzenlemek 11

12 Ruhsat Alanı Küçültme Ruhsat Alanı BirleĢtirme 12

13 Buluculuk Alanı GiriĢi ve Onayı Belli Tarihler Arasında Ruhsat Üzerine Müracaat Aç 13

14 14

15 Müracaat Sorgulama Müracaat Sorgulama 15

16 Müracaat Sorgulama Maden İşleri Genel Müdürlüğü yılları arasında planlanan çalışmalar ve e-devlete uyum. 16

17 Proje ile hizmet alan vatandaşlara internet ortamından daha hızlı ve güvenilir bilgi sunmak hedeflenmiştir. Proje kapsamında, interaktif WEB sayfası aracılığıyla, abonelik sistemine dayalı olarak sektörde faaliyet gösteren madenciler ile kurum arasında eşgüdüm sağlanmasına dönük hazırlık çalışmaları devam etmektedir. BoĢ Alan Sorgulaması ve Ġlk Müracaat ĠĢlemleri Abonelik sistemine dayalı olarak, boş alan sorgulaması yapılabilecektir. Boş alan sorgulamasına ilişkin ücretlendirme sorgulama sonucu çıkacak saha adedine bağlı olarak belirlenecek olup, ücretler interaktif olarak tahsil edilebilecektir. Bu program ilk müracaat yapacak vatandaşın müracaat alanının dolu ya da boş olup, olmadığını internet ortamında haritası ile birlikte görmesini sağlayacaktır. WEB sayfasından, pafta ve koordinat bilgisi girilen alanlara, koor-paf kontrolü, kelebek kontrolü, saat yönü kontrolü alan hesabı ve fazla alan(ii. Grup için 100 hk, III. Grup için 500 hk) kontrolü yapan programın açılması sağlanacaktır 17

18 BoĢ Alan Sorgulaması ve Ġlk Müracaat ĠĢlemleri (devamı) Madenci internet ortamından müracaat edebilecektir. Müracaat tümü veya bir kısmı kapalı/açık ise hak sağlanan alan koordinatları GIS de yorumlanarak sonuç internet ortamında izlenebilecektir. Müracaatçının işlemi bittiğinde veriler ve müracaatçının girdiği bilgilerin kaydı tutulacaktır. Yapılmış müracaatların pafta ve koordinatlarının uygun olup olamadığı, müracaat koordinatlarının saat yönünde verilip verilmediği, müracaat alanları, kelebek kontrolleri, müracaattaki sıraya bağlı olarak alan belirlemede kesişen kenar olup olmadığı kontrol edilerek uygun olmayan müracaatlar hatalı müracaat nedeniyle ret edilecektir. Sistemden bu müracaatın neden kabul edilmediğini gösterir değerlendirme sonucunun müracaat sahibine internet ortamında sunulabilecektir. Arama Ruhsatı ĠĢlemleri, Arama Ruhsatlarının Takibi, Arama Faaliyet Raporunun Ġnternet Ortamından Girilmesi Hak sağlayan alanlara müracaat sahibi tarafından 15 gün içinde harç, teminat gibi bedelleri internet üzerinden yatırmaları sağlanacaktır. Gerekebilecek diğer belgeleri kuruma tevdi etmesi durumunda hak sağlayan müracaat sahibine ARAMA RUHSATI düzenlenecek ve sicil kayıtlarına işlendikten sonra ruhsat yürürlüğe girecektir. Her Arama Ruhsatı için Kanunla belirtilen süreler içinde verilen Arama Faaliyet Raporu nun özeti internet ortamından girilmesi sağlanacaktır. Her arama ruhsatı için ödenmesi gerekli bedeller ödenmediğinde günü geldiğinde internet ortamında otomatik olarak listelenecektir. 18

19 Arama Ruhsatı ĠĢlemleri, Arama Ruhsatlarının Takibi, Arama Faaliyet Raporunun Ġnternet Ortamından Girilmesi (devamı) Arama Ruhsatı ile ilgili olarak verilmiş teminat cezaları internet ortamından takip edilebilecektir. İşletme ruhsatı müracaatının zamanına ilişkin bilgi sunulabilecektir. Yasa gereği ceza sonrası veya diğer yükümlülüklerden kaynaklanan sebeplerden iptal edilmiş ruhsatların iptal edilme gerekçeleri internet ortamından izlenebilecektir. ĠĢletme Ruhsatı ĠĢlemleri, ĠĢletme Ruhsatlarının Takibi, ĠĢletme Faaliyet Raporunun Ġnternet Ortamından Girilmesi Mevcut uygulamada arama ruhsat süreleri sona eren ve yasal haklarını kullanarak İşletme Ruhsatı talebinde bulunan işletme talepleri değerlendirilmektedir. Talep sahiplerinin bir önceki ruhsat döneminde vermesi gerekli belgeler kontrol edilmektedir ve ona göre işlem yapılmaktadır. Bu işlemlerin internet ortamında yapılması hedeflenmektedir. Teklif edeceği İşletme projesine ilişkin internet ortamında özet bilgi girilmesi sağlanacaktır. 19

20 ĠĢletme Ruhsatı ĠĢlemleri, ĠĢletme Ruhsatlarının Takibi, ĠĢletme Faaliyet Raporunun Ġnternet Ortamından Girilmesi (Devamı) Aynı ya da ayrı grup ruhsat alan veya izin girişimleri de ekranda sorgulama anında görüntülenebileceltir. İşletme Ruhsatı üzerine çalışılacak maden ve çalışma alanı (işletme izni) koordinatlarının girilmesi sağlanır. Ruhsat koordinatları dışında girişi yapılan izin alanı için uyarılacaktır. Birden fazla poligonlu ruhsatın aynı anda sorgulamaları, çizimleri ve gerekirse mücavir ve altında olan diğer sahalarla konumları görüntülenebilecektir. ĠĢletme Ruhsatı ĠĢlemleri, ĠĢletme Ruhsatlarının Takibi, ĠĢletme Faaliyet Raporunun Ġnternet Ortamından Girilmesi (Devamı) İşletme Ruhsat sahiplerinin vermesi gerekli harçlar interaktif olarak süresi içerisinde alınması sağlanacaktır. Faaliyet raporları internet ortamında interaktif olarak girilmesi sağlanacaktır. Devlet hakkı ödemeleri, Geçici tatil talepleri, Yasa gereği uygulanan cezalar, Teminat cezaları ve hesaplamaları, Proje değişiklikleri, interaktif olarak girilmesi ve sorgulanması sağlanacaktır. Yasa gereği iptal edilen, süresi biten İşletme Ruhsatları ve nedenleri madenci tarafından izlenebilecektir. 20

21 Maden Mali ĠĢlemler Yönetimi Ruhsat numaraları ile ilgili olarak abonelik sistemine dayalı olarak yıllık harçlar ve yatırılan harç miktarı şartlarına uygun olarak interaktif olarak yatırılması ve yükümlülüklerin izlenmesi sağlanacaktır. Teminat hesaplanarak gerekli teminatların interaktif ödenmesi ve zamanlama gereksinimlerine uygun olarak izlenmesi sağlanacaktır. Ruhsat ile ilgili maddi cezalar interaktif ödenmesi ve zamanlama gereksinimlerine uygun olarak izlenmesi sağlanacaktır. Yıllık devlet hakkı ödemeleri ve detay interaktif ödenmesi ve zamanlama gereksinimlerine uygun olarak izlenmesi sağlanacaktır. Geçici Tatil Talebi Ruhsat erişim numarasına dayalı olarak ruhsat sahibi tarafından geçici tatil talebine istinaden internet ortamından dolduracağı bir form vasıtasıyla Genel Müdürlüğe başvurabilecektir. Geçerli mazeret (yasaya uygun) kabul edilmesi halinde sonuca ilişkin Genel Müdürlük tarafından görüş oluşturularak sisteme işlenecek ve Madenci internet ortamından sonucu izleyebilecektir. 21

22 BirleĢtirme Talebi Birleştirilecek ruhsatlara ilişkin talepler internet üzerinden bir form ile başvurulabilecektir. MİGEM tarafından değerlendirme sonrasında birleştirmeye ilişkin talep uygun bulunursa internet ortamında kullanıcı haberdar edilecektir. Birleştirme talep harcının interaktif olarak alınmasına müteakiben işlem sonuçlandırılacaktır. Küçültme Talebi Küçültülecek sahalara ilişkin talepler internet üzerinden bir form ile başvurulabilecektir. MİGEM tarafından değerlendirme sonrasında küçültmeye ilişkin talep uygun bulunursa internet ortamında kullanıcı haberdar edilecektir. Küçültme talep harcının interaktif olarak alınmasına müteakiben işlem sonuçlandırılacaktır. 22

23 Devir Talebi Devir talepleri internet üzerinden bir form ile başvurulabilecektir. MİGEM tarafından değerlendirme sonrasında devire ilişkin talep uygun bulunursa internet ortamında kullanıcı haberdar edilecektir. Devir talep harcının ve teminatı interaktif olarak alınmasına müteakiben işleme alınacaktır. Devir talebi yapılan sahaların etrafındaki sahalar ile girişimi, ruhsat alanı, devir edilmesine Yasal bir engel olup olmadığı(mahkemelik, haciz durumu vs) internet ortamından kontrol edilebilecek ve sonuç madenciye internet ortamında dönülebilecektir. Teknik Nezaretçi GiriĢ Programı Teknik nezaretçi atanacak sahalara ilişkin talepler internet üzerinden bir ruhsat numarasına dayalı olarak bir form ile başvurulabilecektir. MİGEM tarafından değerlendirme sonrasında, internet ortamında internet kullanıcısı ruhsat numarasına ilişkin olarak bilgilendirilecektir. Atanacak Teknik nezaretçi bilgileri internet ortamından girilebilecektir. MİGEM ce Teknik nezaretçi atamalarında Yasada belirtilen adet ve getirilecek şartlar kontrol edilecektir. Teknik Nezaretçi ataması yapılmamış işletme ruhsatlarında otomatik uyarıların verilmesi sağlanacaktır. 23

24 Diğer Alt Sistem Bilgi GiriĢleri MADENCĠLĠK VERĠ BANKASI OLUġTURULMASINA YÖNELĠK UYGULAMALAR. Aşağıda belirtilen işlemlerde madenci tarafından girilecek ve bir bilgi bankası oluşturulabilecektir. Arama Tarihcesi Sondaj Logları Rezerv Tablosu, Rezerv-Tenör Tablosu Üretim-Satış-Stok Rezervin Geometrisi Yatırım Tablosu İşgücü Tablosu Ekipman Tablosu Yerüstü Madenciliği Yeraltı Madenciliği Zenginleştirme Faaliyeti İlişkin Bilgiler Ürün Tablosu Atık Kaynak Tanımı, Atık Sınıflandırma, Atıklar Analizi Tablosu ve Üretilen Atık Miktarları ĠLGĠNĠZE TEġEKKÜR EDERĠM 24

MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Kırmızı renk:eklenmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 03/02/2005

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 ANKARA, OCAK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI 01/01/2010 31/12/2010 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon...3 B-

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı

YÖNETMELİK. (l) İdare: İl özel idarelerini, büyükşehir belediyesi bulunan illerde valilik yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarını,

YÖNETMELİK. (l) İdare: İl özel idarelerini, büyükşehir belediyesi bulunan illerde valilik yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarını, 30 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29015 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

03 Şubat 2005 PERŞEMBE - Sayı : 25716 T.C. ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ

03 Şubat 2005 PERŞEMBE - Sayı : 25716 T.C. ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ 03 Şubat 2005 PERŞEMBE - Sayı : 25716 T.C. ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hükümler BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

17 09 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7332&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=grubu

17 09 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7332&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=grubu ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: GRUBU Resmi Gazete

Detaylı

Gelir İdaresi Başkanlığı nda e-devlet uygulamaları

Gelir İdaresi Başkanlığı nda e-devlet uygulamaları Gelir İdaresi Başkanlığı nda e-devlet uygulamaları I. GİRİŞ Günümüzde gittikçe yaygınlaşan ve toplumsal yaşamın her alanında kendini hissettiren e devlet uygulamalarının başarılı bir şekilde kullanıldığı

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 ANKARA, OCAK 2012 2011 YILI 01.01.2011 31.12.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER...3 A- Misyon ve Vizyon...3 B- YETKİ,

Detaylı

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

1 Nisan 31 Mayıs Tarih Aralığında Verilmesi Gereken Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Hatırlatma DUYURU NO:2014/37

1 Nisan 31 Mayıs Tarih Aralığında Verilmesi Gereken Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Hatırlatma DUYURU NO:2014/37 İstanbul, 06.05.2014 1 Nisan 31 Mayıs Tarih Aralığında Verilmesi Gereken Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Hatırlatma DUYURU NO:2014/37 Bilindiği üzere 20.01.2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010

FAALİYET RAPORU ANKARA-2010 FAALİYET RAPORU 2009 ANKARA-2010 T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 112 Nisan 2010 www.gib.gov.tr www.vergibilir.gov.tr 444 0 189 Hazırlık - Baskı

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon

Detaylı

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ

MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOBĠL KABUL PROJESĠ YAZILIM ġartnamesġ ÖZEL ġartname İçindekiler 1 KONU 3 2 KAPSAM 3 3 TANIMLAR 3 4 GENEL HUSUSLAR 4 5 KABUL SĠSTEMĠ 5 5.1 WEB Portal 5 5.1.1

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Şubat 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29271 YASAMA BÖLÜMÜ KANUN MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar. Amaç ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASI VE SU KULLANIM İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gaz

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA ÖNLİSANS VE ÜRETİM LİSANSINA İLİŞKİN LİSANSLAMA SÜRECİ

ELEKTRİK PİYASASINDA ÖNLİSANS VE ÜRETİM LİSANSINA İLİŞKİN LİSANSLAMA SÜRECİ ELEKTRİK PİYASASINDA ÖNLİSANS VE ÜRETİM LİSANSINA İLİŞKİN LİSANSLAMA SÜRECİ Elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunabilmek için önce önlisans, daha sonra önlisans süresinde yükümlülüklerin tamamlanması

Detaylı

Bunun yanında ekip üyeleri de birbirlerinin konumlarını cep telefonlarından sorgulayarak öğrenebilir ve mesajlaşabilirler.

Bunun yanında ekip üyeleri de birbirlerinin konumlarını cep telefonlarından sorgulayarak öğrenebilir ve mesajlaşabilirler. 0 İçindekiler 1.EkipMobil i Tanıyalım...2 2.EkipMobil Abonelik Bilgileri...2 3.EkipMobil i Kullanmaya Başlarken...3 3.1. EkipMobil Giriş... 3 3.2. Şifremi Unuttum... 4 3.3.EkipMobil Ana Sayfa... 6 4.EkipMobil

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun Numarası : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete : 3/3/2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun Numarası : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete : 3/3/2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı ELEKTRİK PİYASASI KANUNU Kanun Numarası : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete : 3/3/2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

Detaylı

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Temmuz-Eylül 2012)

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Temmuz-Eylül 2012) GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM RAPORU (Temmuz-Eylül 2012) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı (II) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele

Detaylı

22.Çalışma Döneminde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusunda Odamızca hazırlanan Rapor Formatları aşağıda verilmektedir.

22.Çalışma Döneminde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusunda Odamızca hazırlanan Rapor Formatları aşağıda verilmektedir. 12.1.4- RAPOR FORMATLARI : Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular komisyonumuz ile üniversite, özel sektör ve kamu kurumlarında bu konuda görev yapan meslektaşımızın katılımı ile 5-6 Aralık 2009

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 16 Aralık 2004 Perşembe Sayı : 25672 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Sirküler Rapor 04.02.2014/56-1 TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 04.02.2014/56-1 TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2014/56-1 TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte, petrol arama ve işletme ruhsatı, araştırma izni işlemlerine yönelik düzenlemelerin yanı sıra petrol

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ -2015- BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ -2015- BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ -2015- BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı