TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYATEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYATEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ"

Transkript

1 TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYATEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ HARİTA KADASTRO PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL HRT 101 TEMEL BİLGİSAYAR-I HRT Windows İşletim Sistemi.Microsoft Office. İnternet Explorer Windows operation system.microsoft office.internet explorer. HRT 103 MATEMATİK-I HRT 103 MATHEMATICS-I Sayılar-Cebir-Denklemler ve eşitsizlikler-fonksiyonlar-trigonometri-komleks Sayılar-Logaritma Algebra-eqotation-function-trigonemetry-comlex analysis. Logarithym HRT 105 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM HRT 105 GENERAL AND TECHNİCAL COMMUNİCATİON İletişimin Tarifi ve Türleri: İletişim ve İlgili Temel Kavramlar, İletişim Türleri; Sözlü iletişim: Sözlü iletişimin gerekliliği, İlkeleri, Teknikleri, Günlük Hayattaki Etkileri; Yazılı iletişim: Toplumsal Hayatta Karşılaşılan Yazı Türleri, Kurum İçi Yazıların Türleri; Meslek Hayatında İletişim: Meslek Hayatında Uygulanacak İletişim Teknikleri; Grafik İletişim: Grafik ve Şemaların Kullanım Amaçları; Teknolojik Araçlarla İletişim: Teknolojik Araç Gereçlerinin Sağladığı Kolaylıklar. Definition and types of communication,related concepts,oral communication,principles and Techniques of oral communication,its affects in daily life,written communication,types of official writings,communication in occupational life,application Techniques and Aims,Graphic communication,use of graphic and scheme,tecnological communication.

2 HRT 107 TRİGONOMETRİ-I HRT 107 TRIGONOMETRY-I Açı ve yay kavramı. Sinüs ve cosünüs teoremi, Dar açıların trigonometrik oranları, Esas ölçü, Geniş açıların trigonometrikfonksiyonlarını, dar açıların trigonometrik fonksiyonları şeklinde gösterilmesi, Trigonometrik fonk. grafikleri, Ters trigonometrik fonksiyonlar, Açıların toplam ve fark formülleri, Dönüşüm formülleri. Angle ach knowledge.acute angles trigonometric.sinüs and Cosinus teorems.functions general dimensions.to teach the trigonometric functions of wide angles as an acute angles functions.prahics of trigonometric functions.reverse trigonometric functions.formules of total and substract of angles. Tranformation formules HRT 109 ÖLÇME BİLGİSİ-I HRT 109 MEASURING KNOWLEDGE-l Giriş,ölçme bilgisinin konusu, ölçü birimleri, ölçekler. Hata yayılma kuralı, hata çeşitleri, ağırlık kavramı ve genel ortalama, ortalama hatanın hesaplanması. Basit ölçü aletlerinin tanıtılması, doğruların aplikasyonu, uzunluk ölçümleri Basit alım yöntemleri.. Alan hesapları. Koordinat sistemleri. Intraduction,units of measurement,scales,error and correction concepts,propagation of errors, weight, Essential measurement instrument,land parcel measurement computation of areas,coordinate systems. HRT 111 ÖLÇME ALETLERİ HRT HRT 113 TAŞINMAZ HUKUKU-I HRT TDK 101 TÜRK DİLİ-I TDK 101 TURKISH LANGUAGE-I Dil,Kültür,Dil reformu,türk dili,dünyanın dili,dil aileleri,fonetik,dil bilimiheceler Language: Origins; Language and Culture and Society; Language-reform: Turkısh Language Association; Languages of the World; Language Families; modern Turkish: phonetics, Morphology, Syntax, Spelling Punctuation. TIT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I TIT 101 ATATURK S PRINCIPALS AND TURKISH HISTORY-I Atatürk ilkeleri,inkılapları ve Türk tarihi Ataturk s principals,revolutions,turkish History.

3 YDI 101 İNGİLİZCE-I YDI 101 ENGLISH-I To be fiili,emir cümleleri model can may,öneri cümleleri, Cardinal ordinal sayılar,azlık çokluk sıfatları,telefonda konuşma,şimdiki sürekli zaman,geniş zaman,must-have to, Geçmiş zaman Verb to be,imperatives,model can-may,suggestions,cardinal ordinal numbers,quantity adverbs,polite request,s.present tense,p.cont.tense,must-have to,past of to be II.YARIYIL HRT 102 TEMEL BİLGİSAYAR-II HRT İşletim sistemleri konusunda beceri kazanmış mesleği ile ilgili tasarım paketlerini kullanabilirbir duruma gelmiş öğrencinin, sektör bazında çok yaygın kullanılan bilgisayar destekli tasarım(cad) paketlerini aktif ve etkin bir şekilde kullanabilme, bu paketi kendi mesleğinde kullanabilir bir duruma getirecek bilgi ve beceri kazanabilme This course aim is to enable the students to get the skills to use CAD packets actively and effectively in their own professional area HRT 104 MATEMATİK-II HRT 104 MATHEMATICS-II Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler: Denklem sistemi çözümü, matrislerle işlem yapabilme, determinant, ters matris; Limit ve Süreklilik: Limit, limit alma, fonksiyon sürekliliği; Türev ve Uygulamaları: Türevin geometrik ve fiziksel anlamı, türev alma, teğet denklemi, maks ve min bulunması, İntegral ve Uygulamaları: İntegral, integral almak, alan ve hacim ile ağırlık merkezi hesabı; Diferansiyel Denklemler: Basit diferansiyel denklemler, sınır koşuları, diferansiyel denklem çözümü; İstatistik: Temel terimler, frekans dağılımı, verilerin grafik gösterimi, standart ve ortalama sapma. Basic Concepts: Sets, Number systems, Expressions with whole and rational powers, Identities; Equations: First and second degree equations, Equations reducible to second degree equations; Inequalities: Solutions of first and second degree inequalities; Relations: Definition, Equivalence relation; Functions: Definition, One to one function and subjective functions, Definition of inverse and composite functions, Graphs of some special functions; Limit and Continuity: Definition of limit, Principles of limit, Definition of continuity.

4 HRT 106 HARİTA ÇİZİMİ HRT 106 MAP DRAWING Tanımlar,haritaların özellikleri, haritaların sınıflandırılması, çizim araç ve kalemleri. Açı çizme araçları, kare ağının çizimi, ortogonal ve kuyupsal ölçülerin çizimi. Basic definitions,features of maps,classifications of maps,basic drawing tools,drawing pencils and their properties, basic knowledge abaut ink,tools for angle measuring on drawing sheets, drawing papers and their properties,map scale,classification of maps according to scale, drawing of map grid, drawing of orthogonal measurements,drawing of tachgmetric measurements,drawing of contour lines HRT 108 TRİGONOMETRİ-II HRT 108 TRIGONOMETRY-ll Küresel üçgen,büyük daire büyük daire tanımları. Küre diliminin alanı ve hacmi. Küresel üçgende; alan hesabı, özellikleri ve ekses hesabı. Kutupsal küresel üçgen. Küresel üçgende, Sinüs Teoremi, Kenar Kosinüs Teoremi, Açı Kosünüs Teoremi ve Kotanjant( Dört parça) teoremi. Küresel üçgen çözümleri. Kıble yönü hesabı. Spherical triangle and great circle:calculation of sphane sector,properties and spherical triangles,excess various theorems to spherical triangles:sinüs and cosines theorems,four parts theorems.perpendicular triangles:solution exampleswith respect to fundamental theorems.solutions of speherical triangles:applications,azimuth and Qibla determination. HRT 110 ÖLÇME BİLGİSİ-II HRT 110 MEASURING KNOWLEDGE-ll Ölçek değişimi,kutupsal alım ve krokisi. Elektronik Uzaklık Ölçer kullanımı. Poligon, poligon acı ölçümü. Dayalı, kapalı ve açık poligon hesabı. Küçük ve Yan nokta hesabı. Change of scale,survey by bearing and distance,electronic distance measuring system and polar survey,tackeometric survey and sketch polygon and traverse angle.connecting traverse closed traverse,spur traverse.minor point and side point HRT 112 ÖLÇME UYGULAMALARI HRT 112 SURVEYING APPLICATION Nokta ve Doğru aplikasyonu.yükseklik ölçmeleri. Yükseklik farkının geometrik olarak elde edilmesi. Açı türleri ve ölçülmesi. Takeometre de ölçme prensibi ve değerlendirilmesi. Alan hesapları. Applications of points and lines.traverse,traverse types and traverse computation, blunder detection in traverses.leveling,volume computations,horizontal and vertical angle measurements.tacheometry and tacheometers.planimeters.

5 HRT 114 TAŞINMAZ HUKUKU-II HRT TDK 102 TÜRK DİLİ-II TDK 102 TURKISH LANGUAGE-II Dil,Kültür,Dil reformu,türk dili,dünyanın dili,dil aileleri,fonetik,dil bilimiheceler Language: Origins; Language and Culture and Society; Language-reform: Turkısh Language Association; Languages of the World; Language Families; modern Turkish: phonetics, Morphology, Syntax, Spelling Punctuation. TIT 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II TIT 102 ATATURK S PRINCIPALS AND TURKISH HISTORY-II Atatürk ilkeleri,inkılapları ve Türk tarihi Ataturk s principals,revolutions,turkish History. YDI 102 İNGİLİZCE-II YDI 102 ENGLISH-II Geçmiş zaman-gelecek zaman-modal fiiller-yer yön sorma verme-mektuplar-nazik istek yapılar S.past tense-near future tense-future tense-must have to should-asking and giving directionsinformal letters-polite request III.YARIYIL HRT 201 MESLEKİ BİLGİSAYAR-I HRT CAD Sisteminin Amacı; Donanım ve Yazılımı Hakkında Temel Bilgilerin Verilmesi; CAD sisteminin kullanımına yönelik temel bilgilerin verilmesi; CAD Yazılımındaki Nokta Koordinat Sistemlerinin Verilmesi; Temel Geometrik Şekillerin Çizilebilmesi İçin Gerekli Komutların Verilmesi; Ekranda Çizili Bulunan Objelerin Özelliklerine İlişkin Düzenlemelerin Yapılması; CAD ile yapılan çalışmalar sırasında çizim dosyası içerisine Yazı yazma, Purpose of CAD Systems; Basic Information About It s Hardware and Software; Teaching Fundamental Information About the Use of CAD Systems; Coordinate Systems in CAD Systems; Basic Commands for Basic Geometrical Shapes; Arranging Objects on the Screen Which Have Been There Before; Adding Text to Drawing File.

6 HRT 203 ÖLÇME BİLGİSİ-III HRT 203 MEASURING KNOWLEDGE-lll Nirengi;nirengi hesapları, üçgen hesabı. Kestirme hesapları. Dış merkezli gözlemlerin merkeze dönüştürülmesi ve hesabı. Semt tayini. Basic definition and properties of triangle points,computation techniques of horizontal network points,measurement and calculus of intersection and resection points,computation of satellite station HRT 205 İMAR BİLGİSİ-I HRT 205 KNOWLEDGE OF DEVELOPMENT-I Şehirleşme.Türkiye nin yönetim yapısı ve planlama açısından incelenmesi. İmar Yönetmeliği. İmar programı. Halihazır haritalarda analitik inceleme. Plan basamakları. Mülkiyet ile imar ilişkileri. İmar planı uygulama yönetmelikleri. Kamulaştırma, Mal sahibinin isteği üzerine yapılan uygulama. İmar parseli oluşturma amaçlı uygulama. Urbanization,management structure of Turkey and examination for planning, public improvement law and program.topographic map,analytical studying, plan steps,plan statements,public improvement plan public improvement applications methods,nationalize,applications for agriculture and divide purposes.applications for owner of real estate willing,applications for public improvements parcels. HRT 207 KADASTRO BİLGİSİ HRT 207 CADASTRE Kadastroya giriş,tanım,kadastronun problemleri, beklentileri. Kadastro mülkiyet ilişkisi. Günümüzdeki kadastro anlayışının irdelenmesi. Ülkemizde kadastro işlemleri, bilgi ve belgelerin toplanması, bilirkişi seçimi. Kentsel ve kırsal alanlarda sınırlandırma işlemleri. Kadastro haritaları. Kadastroda kontrol işlemleri. İntroduction to cadastre, concept of property,relational of property-cadastre,cadastre s types and duties,problems of cadastre in country,plans of cadastre,cadastral maps,coordinate systems in cadastre. HRT 209 YOL BİLGİSİ HRT 209 ROAD KNOWLEDGE Giriş,yolların önemi.ulaşım sistemleri. Karayolları ile ilgili tanımlar. Yol yapım aşamaları, yol güzergahının etüdü. Aliyman ve kurpların aplikasyonu. Boy ve en kesit çıkarılması. Düşey kurp hesapları. En kesit alanlarının hesabı, hacim hesapları, brükner eğrisi ve toprak dağıtımı. General definitions, phases in road building,study of road maps,applications of road lines,cross sections and profile of road lines,area and volume calculations,drawing Bruckner curve, optimization of transportation costs in road building

7 HRT 211 TAPU SİCİLİ HRT 211 THE REGISTRATION OF TITLE Tapu Sicil Kavramı ve zilyetlik. Tapu sicil müdürlükleri ve ilkeleri.tapu Sicil Müdürlüklerinde tutulan siciller. Tapu kütüğü üzerinde yapılan işlemler. Tapu sicilinde yapılan değişiklikler ve işlemler. Tapu siciline şerh verme. Mümkün olan haklarve örnek çalışmalar. Concept of registration of title.anel common sides of possessions.management of registration of title and its principles,record of registration.procers of changes on registration of title(selling,charity,barter etc.)possible rights given to registering on registering on registration of title.sauple works. HRT 213 KARTOĞRAFYA HRT 213 CARTOGRAPHY Kartografya konusunda genel tanımlar, haritalar ve sınıflandırılması. Kartoğrafyanın sınıflandırılması. Harita projeksiyonlarının tanımı. Dünyanın şekli ve boyutları. Yer küreyi tanımlayan koordinat sistemleri. Projeksiyon genel denklemleri. Harita projeksiyonlarında, uzunluk deformasyonu, açı deformasyonu ve alan deformasyonu.uzunluk koruyan, açı koruyan ve alan koruyan düzlem projeksiyonlar. Eğik ve transversal konumlu düzlem projeksiyonlar.konik ve silindirik projeksiyonlar. Definition and classification of cartography map projections, deformation in map projections,tissot. s indicatrix, major map projections, azimuthal, conic and cylindirical projections, transverse and oblique projections,other projections,mapping the land form, contours, shading, the use of topographic maps. HRT 215 FOTOGRAMETRİ HRT 215 PHOTOGRAMMETRY Fotoğrametrinin tanımı, fotogrametrinin sınıflandırılması, matematik ve optik temelleri. Stereoskopik resim çekme yontemleri. Resim ölçeği kavramı. Hava fotogrametrisi. Genel bağıntılar. Tek resim değerlendirmesi. Fotogrametrik çift resim değerlendirilmesi. Analog ve sayısal değerlendirme. Değerlendirmede duyarlılık. Uçuş planlaması. Definition and classificcation of photogrammetry,mathematical,optical,and basics photogrammetrical in photogrammetry stereoscopic methods of taking photographs photo scale.aerial photogrammetry, general formulas in earial photogrammetry single photo restition in photogrammetry,inner orientation,relative orientation,specific conditions in relative orientation,absolute orientation.analogue restitution methods in photogrammetry,analytical restitution methods in photogrammetry,precision concept in photogrammetrical evalvation,fly planning. HRT 217 TAŞINMAZ DEĞERLENDİRMESİ HRT

8 IV.YARIYIL HRT 202 MESLEKİ BİLGİSAYAR-II HRT CAD yazılımının temel prensipleri, haritacılık yazılımları ve coğrafi bilgi sistemler. Tabaka kavramı, çizgi tipleri, kalınlık ve renkler. EGHAS yazılımına giriş. EGHAS yazılımı ile ilgili uygulamalar. ( Çizim, prizmatik ve kutupsal alımla ilgili çalışmalar, eş yükselti eğrilerinin çizimi.) Basic principles of CAD software,mapping software and geographic information systems,understanding of layers,line types,line thickness and color,introduction to EGHAS software, applications with EGHAS software (2D drawing,working with orthogonal measurements, working with polar measurements,3d drawing of contour lines) HRT 204 ÖLÇME BİLGİSİ-IV HRT 204 MEASURING KNOWLEDGE-lV Aplikasyon,yatay aplikasyon, noktaların aplikasyonu. Bağlama, dik koordinat ve kutupsal aplikasyon yöntemleri. Kestirme yöntemleri. Açıların, kurpların aplikasyonu. Hassas nivelman ölçü yöntemleri. Trigonometrik nivelman. Zemine dönüştürme. Barometrik nivelman. Application,Vertical angle.trigonometrical levelling Reciprocal trigonometrical levelling.precise geometric levelling.barometrik levelling. HRT 206 İMAR BİLGİSİ-II HRT 206 KNOWLEDGE OF DEVELOPMENT-lI İmar parseli oluşturma amaçlı uygulamalar. Yapı işleri ve fen adamları. Arazi ve arsa düzenlemesi yoluyla yapılan uygulamalar. Genel ilkeler. Düzenleme işleri, kontrol işleri. Belirli bir bölgede mevcut kadastro ve imar durumuna göre 18. madde uygulaması yaptırılması. Applications for public improvements parcels, building works,science man.applications with land and land consolidation,general principles,preparation works in land consolidation preparation works, control works in land and land consolidation. HRT 208 APLİKASYON HRT HRT 210 HARİTA UYGULAMA HRT 210 APPLICATION OF MAP Ölçme Bilgisi I, II, III ve IV derslerinde verilen bilgileri kullanarak Halihazır harita yapmak. Application of topics that are given in surveying I, II, III and IV.

9 HRT 212 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 212 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM Bilgi sistemlerine genel bir bakış ve CBS bilgi sistemleri. Konumsal bilgi sistemleri ve Coğrafi bilgi sistemleri. CBS de veri toplama teknikleri, veri modelleri, veri kalitesi. CBS de veri yönetimi ve konum analizleri. CBS de donanım ve yazılım. CBS de yazılım ürünleri. CBS uygulamaları. İntroduction to GIS,concepts of data, information, system and GIS, an overview of GIS,How GIS data are captured,stored, retrieved analyzed and displayed, GIS software and its functionality, GIS problem solving. HRT 214 GPS ÖLÇMELERİ HRT 214 GLOBAL POSITIONING SYSTEM Global konum belirleme sisteminin tanımı ve kullanım alanlar. GPS bölümleri, sinyal özellikleri. GPS alıcı ve anten sistemleri. GPS dekullanılan koordinat ve zaman sistemleri. GPS uydu yörüngeleri. GPS ile gözlenen büyüklükler. GPS ölçü ve hesaplarını etkileyen hata kaynakları. GPS ile konum belirleme yöntemleri. GPS ölçülerinin yapılması ve verilerin değerlendirilmesi. Diğer uydu sistemleri. Diferansiyel GPS, Türkiyede uzay Jeodezi faliyetleri. Definition and using areas of global Positioning System,Positioning System,divisions of GPS signal specifications,gps recciver and on tenna system,coordinate and time sysems in GPS,satellite orbits,observations with GPS and used data forms,gps measurement and calculation errorsources,positioning methods with GPS precision criterions navigations purposes used in GPS,making GPS measurement and evaluations of data,other satellite systems,differential GPS,satellite geodesy activities in Turke HRT 216 YOL PROJESİ HRT HRT 218 TARIMSAL ALAN DÜZENLEMESİ HRT

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ İNŞAAT PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İNŞ 101 BİLGİSAYAR-I 1 1 2 İNŞ 101

Detaylı

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL EHB 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL :AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL :AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL :AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELO 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG )

I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG ) T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Mimarlık ve ġehir Planlama Bölümü HARĠTA ve KADASTRO PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG ) AIT 101 Atatürk Ġlkeleri

Detaylı

Principles of Atatürk and History of Modern Turkey I Dili

Principles of Atatürk and History of Modern Turkey I Dili Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin İngilizce Adı Principles of Atatürk and History of Modern Turkey I Kod AİT 161 Anabilim Dalı / Gençlerimizin devletine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve bu

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer

Detaylı

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARI YIL DERSLERİ FZK101 FİZİK I (3 2 4) 6 AKTS Boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton kanunu

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING UNDERGRADUATE

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

LOJISTIK. 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. 2. Dönem/2.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS

LOJISTIK. 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. 2. Dönem/2.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS LOJISTIK 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4 LOJ103 Dış Ticaret İşlemleri 2 0 2 4 MYO101 İş Etiği 2 0 2 3 ISY101 İş Sağlığı ve İş Güvenliği 2

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Ulusal/uluslararası bilişim kuruluşlarında bilgisayar mühendisliğinde alanında araştırma-geliştirme yapacak

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL 0957101 GENEL MATEMATİK (4+2=6) AKTS=11 Doğal

Detaylı

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İş Sağlığı

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YARIYILLARA AİT DERS DAĞILIM TABLOLARI 1.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T U K 00101 Matematik

Detaylı

6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) 01. YARIYIL DERSLERİ

6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) 01. YARIYIL DERSLERİ 01. YARIYIL DERSLERİ 6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) FİZ181 FİZİK I (3-0-3)(4 AKTS) Fizik ve ölçme, bir boyutta hareket, vektörler,

Detaylı

Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics.

Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics. 1.YARIYIL İNŞ-101 MÜHENDİSLER İÇİN KİMYA Dersin Amacı: Bu dersin amacı, kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek, teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek, öğrencilerin problem çözme becerilerini

Detaylı

TAP 1121 Ölçme Bilgisi-I (3-0-3) AKTS 4

TAP 1121 Ölçme Bilgisi-I (3-0-3) AKTS 4 T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SARIGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ TAPU ve KADASTRO PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF GÜZ YARIYILI TAP 1121 Ölçme Bilgisi-I (3-0-3) AKTS 4 Ölçme bilgisinin

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF MECANİCAL ENGINEERING LICENCE

Detaylı

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to

Detaylı

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 Değerli Öğrenciler, 2009-2010 Öğretim yılından itibaren bölümümüzde uygulanacak ders planı Bologna süreci ve alanımızdaki öncü dünya üniversitelerinin ders planları da dikkate alınarak

Detaylı

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 2. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK102 ALGORITMA VE PROGRAMLAMA II 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS FZK101

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri TDB 101 TÜRK DİLİ I YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri 2 0 0 3 : Dil, dilin özellikleri, dil türleri,

Detaylı

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Program Title CIVIL ENGINEERING Program code 22 Faculty / School ENGINEERING Department CIVIL ENGINEERING Level 2-Year Associate 3-Year

Detaylı

DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS

DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE MİMARLIK BÖLÜMÜ / ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS MİM 1011 Matematik (4+0) Limit ve süreklilik. Türev, türev alma kuralları, çeşitli

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ. I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code TDB 101 Türk Dili -1 / Turkish Language-1 Ders Türü / Course Type Zorunlu / Compulsory T U Kr Ön Koşul Dersi / Prerequisite Yok / None 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL I. YARIYIL DERSLERİ Matematik- I (4-2) 6 (Zorunlu) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon,

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı