ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI"

Transkript

1 ÖĞ : 0-0 OUU: ÖZ D: Z : 9 ÜDŞ D P Ü : 9. Z B GŞ Ü Ç V D: Bu ünitede öğrencilerin; fizik biliminin amacının, bilimsel bilginin gelişim sürecinin ve fiziksel büyüklüklerin özelliklerinin farkında olmaları amaçlanmıştır. Ünitenin diğer amaçları ise öğrencilerin fiziğin diğer bilim alanları ve teknolojiyle olan ilişkilerini görmeleri ve fizik bilimine yönelik olumlu değerler geliştirmeleridir. Z OU ÖĞ-ÖĞ Ö V U Ğ OOJ, Ç DĞD (edef ve Davranışlara Ü 9... izik biliminin amacının farkında olur ve fiziği diğer disiplinlerle ve teknoloji ile ilişkilendirir. a. Öğrencilerin izik nedir?, eden ve niçin fizik öğrenmeliyim? sorularına cevap aramaları b. Öğrencilerin fizik bilimine değer vermeleri ve fizik biliminin uygulama alanları ile ilgili farkındalık oluşturmaları c. Öğrencilerin fizik bilgisinin tarih boyunca gelişiminin farkında olmaları için bilim tarihinden örnekler sunulur. ç. Öğrencilerin tarih boyunca teknolojide ve fizik biliminde meydana gelen gelişmelere öncülük eden kişi ve olayları tartışmaları d. Öğrencilerin farklı meslek dallarında fizik biliminin rolünü araştırmaları 9... Bilimsel bilginin ortaya çıkışında ve gelişiminde gözlem, deney, matematik ve rasyonel düşüncenin rolünün farkında olur. a. Öğrencilerin bilimin belirli bir yöntem takip etmediğini anlayabilmeleri için bilim tarihinden örnekler sunulur. b. Öğrencilerin bilimsel bilginin gelişim sürecini fark etmelerini sağlayan etkinlikler yapılır. c. Öğrencilerin delil ve çıkarım arasındaki ilişkiyi tartışmaları izik edir? Bilimsel öntemler avram aritası, nlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, orgulayıcı raştırma, 9... izik olaylarını açıklarken gerektiğinde matematik ve modellemelerin kullanılmasının gerekliliğini fark eder. izikte atematik ve odellemenin kullanımı avram aritası, nlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, UB B D: stanbul' un kurtuluşunun önemini kavrayabilme Z:. stanbul' un kurtuluşunu anlatır. stanbul' un kurtuluşunun önemini anlatır 9... Ölçüm yapmanın ve birim sisteminin kullanılma gerekliliğini açıklar. a. Bilim tarihinden örnekler vererek öğrencilerin temel birimleri ortaya çıkaran ihtiyacı fark etmeleri b. Öğrencilerin temel büyüklüklerin birimlerini birim sisteminde tanımlamaları 6 kim stanbul' un urtuluşu stanbul' un urtuluşunun ürk arihindeki eri ve Önemi Ölçme ve Birim istemleri anlatma hatırlatma orgulayıcı raştırma, Deney-.C. nkılap arihi ve tatürkçülük () Deney itapçığı c. iziksel büyüklüklerin skaler ve vektörel olarak sınıflandırılmasının nedenleri açıklanır. ç. Öğrencilerin fen bilimleri dersinde öğrendikleri büyüklükler üzerinden örnekler verilir. d. Birim dönüştürme ve vektörel işlemlere girilmez. Ölçme ve Birim istemleri ehmet DUDU atih GÇ urat ŞÇ D ÖĞ D ÖĞ OU ÜDÜÜ

2 ÖĞ : 0-0 OUU: ÖZ D: Z : 9 ÜDŞ D P Ü : DD V ÖZ Ü Ç V D: Bu ünitede öğrencilerin; madde ve özellikleriyle ilişkili kavramları kullanarak günlük hayata ilişkin kuyumculuk, porselencilik, canlıların dayanıklılığı, böceklerin su yüzeyinde yürüyebilmesi, kâğıt peçetenin suyu çekmesi, yıldırım, kuzey ışıkları gibi olay veya durumları anlayabilmeleri, açıklayabilmeleri ve çıkarım yapabilmeleri amaçlanmıştır. Ünitenin diğer amaçları ise öğrencilerin fizik alanında bilimsel bilginin gelişim sürecinin farkında olmaları ve bu sürece ilişkin bazı becerileri (sorgulama, gözlem yapma, ölçme, kavramlar arası ilişki kurma) geliştirmeleridir. Z OU ÖĞ-ÖĞ Ö V U Ğ OOJ, Ç DĞD (edef ve Davranışlara 9... addelerin kütleleri ve hacimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. a. addelerin sıcaklığının ve basıncının sabit olduğu durumlar dikkate alınır addelerin ortak özelliklerinden kütle ve hacmi ölçer, kütle-hacim grafiğini çizerek yorumlar. a. ütle ve hacim için birim dönüşümleri yapılır. b. Öğrencileri ölçümlerdeki hata kaynaklarını tartışmaları 9.. addelerin ortak özellikleri ve öz kütleleri çıklama Vurgulama Deney- Deney- Deney itapçığı Ç: ürkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerini kavrayabilme Z:. C'nin gücünü milletten almasını.c'nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğunu ifade etme c. ütle, hacim ve özkütle kavramları arasındaki matematiksel model çıkarılır. ç. şit kollu terazi ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez. d. Öğrencilerin özkütle-kütle ve özkütle-hacim grafiklerini çizerek yorumları 9... Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumları açıklar. a. Öğrencilerin çalışma alanlarında özkütleden faydalanılan durumlar (kuyumculuk, porselen yapımı gibi) anlatılarak günlük yaşamla bağlantı kurmaları b. arışımların özkütleleri ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez. 9 kim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyetçilik lkesi 9.. addelerin ortak özellikleri ve öz kütleleri anlatma hatırlatma güdüleme Deney-.C. nkılap arihi ve tatürkçülük (... ) Deney itapçığı 9... Dayanıklılık kavramını açıklar, farklı büyüklükteki canlıların dayanıklılığını karşılaştırır ve düzgün geometrik cisimlerin dayanıklılığı ile ilgili hesaplamalar yapar. a. Dayanıklılık hesaplamalarında cisimlerin kesit alanlarının hacimlerine oranı haricinde işlemlere girilmez. b. Galileo nun farklı büyüklüklerdeki canlıların kemik yapılarının dayanıklılığı ile ilgili fikirlerini öğrencilerin tartışmaları c. Canlıların dayanıklılığı ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez apışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını günlük hayat örnekleri ile açıklar. 9.. atılar 9... kışkanlar avram aritası, nlatım, soru- cevap, tartışma,, gözlem, orgulayıcı raştırma, Ç: tatürk ün bilme ve akla verdiği önemi kavrayabilme Z:. tatürk ün bilime ve akla verdiği önemi anlatma. tatürk ün Dünyada her şey için, muvaffakiyet için, medeniyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir sözünü 9... üzey gerlimi ve kılcallık olaylarını açıklar. a. Öğrencilerin üzey gerilimi ve kılcallık olaylarını yapışma ve birbirini tutma olayı ile ları b. Öğrencilerin yüzey gerilimi ile ilgili günlük hayattan örnekler vermeleri c. Öğrencilerin farklı sıvıların yüzey gerilimlerini deneyler yaparak karşılaştırmaları ve yüzey gerilimini etkileyen faktörleri irdelemeleri sağlanır ç. üzey gerilimi ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez. d. Öğrencilerin ispirto ocağının yanması, kâğıt peçetenin suyu çekmesi gibi günlük yaşam örneklerinden kılcallık olayını anlamaları e. Öğrencilerin yapışma, birbirini tutma, yüzey gerilimi ve kılcallık olaylarının günlük hayatta oluşturabileceği problemleri ve sağlayabileceği avantajları tartışmaları 0 asım tatürk'ü nma aftası, tatürk'ün bilime ve akla verdiği önem 9... kışkanlar nlatma (PÇB), tartışma, deney, gözlem, Deney- Deney-6 Deney-7 Deney-8.C. nkılap arihi ve tatürkçülük (... ) adde ve Özellikleri ile ilgili test Deney itapçığı 9... Gazların genel özelliklerini örnekler vererek açıklar. a. Gazların genel özellikleri günlük hayattaki örnekleri ile sınırlandırılır. Öğrenci seviyesini ölçme 9... kışkanlar. Z V avram aritası, nlatım, soru- cevap, tartışma, gözlem, orgulayıcı raştırma, adde ve Özellikleri ile ilgili test 9... Plazmaların genel özelliklerini örnekler vererek açıklar. a. Plazmanın, katı sıvı ve gaz gibi maddenin bir hali olduğu açıklanır. b. Plazmaların genel özellikleri ve yapıları günlük hayattaki örnekleri ile sınırlandırılır Plazmalar gözlem ve etkinlikler adde ve Özellikleri ile ilgili test ehmet DUDU atih GÇ urat ŞÇ D ÖĞ D ÖĞ OU ÜDÜÜ

3 ÖĞ : 0-0 OUU: ÖZ D: Z : 9 ÜDŞ D P Ü Ü : UVV V Ç V D: Bu ünitede öğrencilerin; hareket çeşitlerinin farkına varmaları, hareketi anlamlandıran temel kavramları yapılandırmaları ve hareketin en basit biçimi olan doğrusal hareketi tanımlayacak matematiksel modeller oluşturmaları amaçlanmıştır. Öğrenciler söz konusu kavram ve modelleri kullanarak günlük hayatta karşılaşılan düz yolda ilerleyen araçlar, yürüyen merdivenler, trenler gibi doğrusal hareket eden araçların hareketlerini yorumlayabilmeli, çıkarım yapabilmeli, problem durumları ortaya koyabilmeli ve bunlara çözüm üretebilmelidir. Z OU ÖĞ-ÖĞ Ö V U Ğ OOJ, Ç DĞD (edef ve Davranışlara 9... areketin göreceli bir olgu olduğu çıkarımını yapar. a. Öğrencilerin gözlemlerinden yararlanarak hareketin göreceli olduğu çıkarımını yapmaları 9... Günlük hayatta karşılaşılan cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. a. Öteleme, dönme ve titreşim hareketlerinin farkına varmaları 9... onum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını açıklayarak birbirleri ile ilişkilendirir. a. Öğrencilerin söz konusu kavramları vektörel ve skaler olarak sınıflandırmaları 9... Bir Boyutta areket gözlem ve etkinlikler 9... nlık hız ve ortalama hız kavramlarını açıklar ve örnekler verir. a. Öğrenciler trafikte yeşil dalga gibi sistemlerin çalışma ilkelerini açıklayarak günlük hayatla bağlantı kurar. b. Bir aracın hareketi ile ilgili konum ve zaman verileri üzerinden ortalama hız ile ilgili hesap yapmaları c. nlık hız ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. a. Öğrencilerin düzgün doğrusal hareketin bütün hareket çeşitlerinin basit hali olduğunu fark etmeleri b. Öğrencilerin deney yaparak veriler toplamaları, konum-zaman ve hız-zaman grafiklerini çizmeleri, hareket denklemlerini çıkarmaları bunları yorumlamaları ve çizilen grafikler arasında dönüşümler yapmaları c. Öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları hareketle ilgili problemleri sorgulamalarına ve çözmeleri sağlanır 9... Bir Boyutta areket nlatım, soru-cevap, orgulayıcı raştırma, 9... Bir Boyutta areket avram aritası, nlatım, soru-cevap, orgulayıcı raştırma, Düzgün Doğrusal areketle ilgili test vme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirerek açıklar. a. abit ivmeli hareket ile sınırlı kalınır. b. Öğrencilerin ivmeyi meydana getiren sebepleri sorgulamalarına fırsat verilir. vmeli hareket için konum-zaman grafiği çizdirilmez 9... Bir Boyutta areket 9... uvvet kavramını örneklerle açıklar. a. Öğrencilerin temas gerektiren ve gerektirmeyen kuvvetlere örnek vermeleri b. Öğrencilerin kuvvetin gözlemlenebilir etkileri üzerinden farklı özelliklerini tartışmaları c. Öğrencilerin kuvvet kavramının bilim tarihi boyunca farklı anlamlarını tartışmaları BŞ 9... uvvet avram aritası, nlatım, soru- cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, O C 9... ürtünme kuvvetini açıklar, statik ve kinetik sürtünme kuvvetlerini karşılaştırır ve bağlı olduğu değişkenleri keşfeder. a. Öğrencilerin deneyler yaparak elde ettiği verilerden çıkarım yapmaları b. Bilim insanı monton un deneyini inceleyerek bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenlerini belirlemeleri c. Öğrencilerin bağımlı, bağımsız, kontrol değişkenlerini tartışmaları ve deney yaparak değişkenler arasındaki ilişkinin matematiksel modelini çıkarabilmeleri ç. Öğrencilerin sürtünmenin günlük hayattaki avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırarak sunmaları sağlanır Öğrenci eviyesini Ölçme 9... Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki bir cismin öteleme hareketini analiz eder. a. Öğrencilerin bir cisme etki eden aynı doğrultudaki dengeleyici kuvvetleri çizmeleri b. Bir cisme etki eden aynı doğrultudaki kuvvetlerin bileşkesini hesaplayarak cismin öteleme hareketini açıklar uvvet. Z V oru cevap Gösteri Problem çözme Deney-9 Deney ewton un areket asaları soru- cevap, tartışma, gözlem, gösteri, Deney- ewton anunları ile ilgili test Deney itapçığı, Deney malzemeleri 9... addenin eylemsizlik özelliğini açıklar. a. Öğrencilerin günlük hayat örnekleri üzerinden eylemsizliği tartışmaları 9... ewton un areket asaları nahtar kavram, orgulayıcı raştırma, uvveti ile ilgili çalışma kağıdı Ş U B 9... uvvet, ivme ve kütle arasındaki ilişkiyi keşfeder. a. Galileo nun eğik düzlem deneyini inceleyerek bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenlerini tartışmaları b. Öğrencilerin deney yaparak net kuvvet, ivme ve kütle arasındaki matematiksel modeli çıkarabilmeleri c. ek kütle ile yapılan uygulamalar dışındaki matematiksel işlemlere girilmez tki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. a. Öğrencilerin deneyim ve gözlemlerini kullanarak etki-tepki kuvvetlerine yönelik çıkarımlar yapmaları b. arklı etkileşimler için serbest cisim diyagramlarını kullanarak etki-tepki kuvvetlerini göstermeleri 9... Günlük hayatta gözlemlenen olayları ewton un hareket yasalarını kullanarak yorumlar. a. Öğrencilerin ewton un hareket yasaları ile ilgili kavramsal problemler çözmeleri atematiksel işlemlere girilmez ewton un areket asaları (PÇB), 9... ewton un areket asaları Gözlem ve etkinlikler, avram aritası, sorucevap, tartışma, gözlem, orgulayıcı raştırma, ewton kanunları ile ilgili çalışma kağıdı ewton kanunları ile ilgili test ehmet DUDU atih GÇ urat ŞÇ D ÖĞ D ÖĞ OU ÜDÜÜ

4 ÖĞ : 0-0 OUU: ÖZ D: Z : 9 ÜDŞ D P Ü : J Ü Ç V D: Öğrenciler söz konusu kavram ve modelleri kullanarak günlük hayatta karşılaşılan düz yolda ilerleyen araçlar, yürüyen merdivenler, trenler gibi doğrusal hareket eden araçların hareketlerini yorumlayabilmeli, çıkarım yapabilmeli, problem durumları ortaya koyabilmeli ve bunlara çözüm üretebilmelidir. Öğrenciler söz konusu kavramları kullanarak fizik, toplum, teknoloji ve çevre arasındaki ilişkileri analiz edebilmeli ve farklı enerji kaynaklarının kullanımına yönelik sosyo-bilimsel olaylarla ilgili argümanlar oluşturabilmelidir. Bu ünitenin diğer amaçları ise öğrencilerin enerjinin tasarruflu kullanımına yönelik olumlu tutum geliştirmeleri ve dengeli beslenme konusunda farkındalık kazanmalarıdır. Z OU ÖĞ-ÖĞ Ö V U Ğ OOJ, Ç DĞD (edef ve Davranışlara Ş B 9... ş, enerji ve güç kavramlarını açıklar ve birbirleriyle ilişkilendirir. a. ekanik enerji, elektrik enerjisi, nükleer enerji gibi farklı enerji türleri için verilen örnekler ile öğrencilerin iş ve enerji kavramlarını ilişkilendirmeleri 9... ş, nerji ve Güç nlatım, soru- cevap, orgulayıcı raştırma, b. Öğrencilerin iş ve güç kavramlarının matematiksel modellerini incelemeleri c. Öğrenciler iş ve güç kavramları ile ilgili günlük hayattan mekanik ile ilgili problemler çözer ş, nerji ve Güç nlatma, örnekleme Problem çözme yaklaşımı nerji ile ilgili çalışma kağıdı 9... ekanik enerji kavramını, kinetik ve potansiyel enerji kavramları ile ilişkilendirerek açıklar. a. inetik enerji ve potansiyel enerjinin bağlı olduğu değişkenleri günlük hayat örnekleri üzerinden analiz eder. b. Öğrenciler iş, kinetik enerji ve potansiyel enerji ile ilgili hesaplamalar yapar. c.. Öğrencilerin kinetik enerji ve potansiyel enerjinin matematiksel modellerini kullanarak hesaplama yapmaları ç. Öğrencilerin iş ve enerjideki değişim ile ilgili hesaplamalar yapmaları d. inetik ve potansiyel enerji dönüşüm hesaplamalarına girilmez ekanik nerji nlatma,, problem çözme yaklaşımı, soru-cevap 9... nerji korunumu, aktarımını açıklar ve enerjinin bir türden diğerine dönüşebileceği çıkarımını yapar. a. Öğrencilerin sürtünmeden dolayı enerjinin tamamının hedeflenen işe dönüştürülemeyeceğini anlamaları b. Öğrencilerin enerjinin bir cisim veya sistemden diğerine aktarılabileceğini günlük hayat örnekleri üzerinden ları c. nerji dönüşüm hesaplamalarına girilmez nerjinin orunumu ve nerji Dönüşümleri artışma, soru-cevap, gösteri, sorgulayıcı araştırma ş ve nerji ile ilgili test 9... Canlıların besinlerden kazandıkları enerjiyi ile günlük aktiviteler için harcadıkları enerjiyi karşılaştırır. a. Öğrencilerin dengeli beslenmeye yönelik farkındalık kazanmaları Öğrenci eviyesini ölçme 9... nerjinin orunumu ve nerji Dönüşümleri. Z V nlatma, oru-cevap 9... Verim kavramını açıklar ve teknolojideki uygulamalarla ilişkilendirir. a. Öğrencilerin tarihsel süreçte tasarlanmış devir daim araçlarını incelemeleri ve verimi artırmaya yönelik çabaları tartışmaları b. Öğrencilerin verimi artırmak için farklı tasarımlar yapmaları ve modeller geliştirmeleri 9... enilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajlarını toplum, teknoloji ve çevre faktörlerini göz önünde bulundurarak karşılaştırır ve sunar. a. Öğrencilerin enerji tasarruf yollarını sorgulayarak enerji tasarrufuna yönelik farkındalık düzeyinin artırılması b. nerji kaynakları üzerine öğrencilerin bireysel araştırma yapmaları desteklenir Verim nlatma, soru-cevap Vurgulama 9... nerji aynakları Problem çözme,keşif nerji ile ilgili test ehmet DUDU atih GÇ urat ŞÇ D ÖĞ D ÖĞ OU ÜDÜÜ

5 ÖĞ : 0-0 OUU: ÖZ D: Z : 9 ÜDŞ D P Ü : V C Ü Ç V D: Bu ünitede öğrencilerin; ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını enerji kavramı ile ilişkilendirerek yapılandırmaları amaçlanmıştır. Öğrenciler söz konusu kavramları yapılandırmalarının yanında günlük hayata ilişkin yalıtım, ısıtma sistemleri, enerji tasarrufu gibi konuları sorgulayabilmeli, tartışabilmeli, problem durumlarını ortaya koyabilmeli ve bunlara yönelik çözüm ve tasarımlar geliştirebilmelidir. Z 9... sı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını tanımlar ve birbirleriyle ilişkilendirir ullanım amaçlarını göre termometre çeşitlerini ve sıcaklık birimlerini karşılaştırarak sunar arklı ısı ve sıcaklık birimlerinin ortaya çıkış nedenlerini açıklar. a. sı (alori ve Joule) ve sıcaklık ( oc, o, ) için birim dönüşümleri yapılır. OU 9... sı, ıcaklık ve ç nerji ÖĞ-ÖĞ Ö V (PÇB),, örnekleme U Ğ OOJ, Ç DĞD (edef ve Davranışlara 9... Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını açıklar. a. Öz ısının maddeler için ayırt edici bir özellik olduğu vurgulanır. b. Öğrencilerin farklı maddelerin öz ısılarını ısı-sıcaklık grafiklerinden hesaplamaları c. Öğrencilerin öz ısıları farklı maddelerin sıcaklık değişimlerinin günlük hayattaki etkileri ile ilgili örnekler vermeleri b. atematiksel işlemlere girilmez sı, ıcaklık ve ç nerji oru-cevap, soru-cevap örnekleme, tartışma, kavram haritası Ç: tatürk ilkelerine sahip çıkma ve devamlılığını sağlayabilme Davranışlar:. oplumsal barış ve huzurun sürekliliğini sağlamanın önemini. illi birlik ve beraberliği güçlendirmenin gerekliliğini anlatma 9... Ortamdan enerji alınması veya ortama enerji verilmesi ile hâl değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar. a. Öğrencilerin donma, erime, kaynama ve yoğunlaşma kavramlarını enerji ile ilişkilendirmeleri b. Öğrenciler maddelerin sıcaklık ve hal değişimi için gerekli ısıyı hesaplar, ısı-sıcaklık grafiklerini çizer ve yorumlar 9... sıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramlarıyla olan ilişkisini açıklar. a. Öğrencilerin simülasyonlar ve gösterimler kullanarak ısıl dengenin sıcaklık değişimi ve ısı ile ilişkisini gözlemlemeleri VDŞ GÜÜ G V ÇOCU B tatürk ilkelerine sahip çıkma 9... âl Değişimi 9... sıl Denge nlatma çıklama Güdüleme (PÇB),.C. nkılap arihi ve tatürkçülük (... ) 9... nerji iletim yollarını açıklar. a. letim, ışıma ve konveksiyon yolu ile enerji aktarımını en iyi gerçekleştiren katı, sıvı ve gazlara örnekler vermeleri b. Öğrencilerin enerji iletim yollarını kullanılarak geliştirilen uygulamalara örnekler vermeleri 9... Bir maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri açıklar. a. Öğrencilerin maddelerin enerji iletim hızını günlük hayat olayları ile ilişkilendirmeleri 9... nerji letim olları ve nerji letim ızı, tartışma,keşif, apısalcı Öğrenme aklaşımının odeli, Problem Çözme aklaşımı (PÇB), 9... nerji tasarrufu için yaşam alanlarının yalıtımına yönelik tasarım yapar. a. Öğrencilerin ısı yalıtım yollarını araştırmaları, günlük hayattan bir problem belirlemeleri ve çözümler üretmeleri b. Proje tasarımında gruplar oluşturulmasına, ortak kararlar alınmasına, görevlerin paylaştırılmasına, sürecin ve ürünün değerlendirilmesine imkân verilir.m Ç: tatürk' ün C ni ürk gençliğine emanet ettiğini kavrayabilme Davranışlar:. ürk gençliğinin C ne karşı görevlerini. tatürk'ün ürk gençliği ile ilgili sözlerinden örnekler verme 9... issedilen ve gerçek sıcaklık arasındaki farkın nedenlerini açıklar üresel ısınma olayının sebepleri ve küresel ısınmanın ortaya çıkardığı etkiler üzerine argüman oluşturur nerji letim olları ve nerji letim ızı 9 GÇ V PO B C nin ürk Gençliğine manet dilmesi, nerji letim olları ve nerji letim ızı nlatma, sorgulayıcı araştırma, örnekleme nlatma artışma, örnekleme oru-cevap, gösteri.c. nkılap arihi ve tatürkçülük (... ) 9... atı, sıvı ve gazlarda genleşme ve büzülme olaylarını karşılaştırır. a. Öğrencilerin günlük hayattaki olayları inceleyerek genleşmenin etkilerini karşılaştırmaları Öğrenci eviyesini Ölçme 9... Genleşme. Z V oru-cevap, tartışma Deney- Deney itapçığı Z b. Öğrencilerin suyun diğer maddelerden farklılık gösteren sıcaklık-hacim ve sıcaklık-özkütle grafiklerini yorumlamaları ve günlük hayattaki etkilerini tartışmaları c. atematiksel işlemlere girilmez. b. Öğrencilerin suyun diğer maddelerden farklılık gösteren sıcaklık-hacim ve sıcaklık-özkütle grafiklerini yorumlamaları ve günlük hayattaki etkilerini tartışmaları sağlanır 9... Genleşme, tartışma raştırma, gösteri 9... Genleşme raştırma, tartışma Gösteri Bu yıllık plan, arih, 0 olu karar sayısıyla kabul edilen 666 ayılı art 0 ebliğler dergisinde yayımlanan Ortaöğretim izik dersi (9,0, ve. ınıflar) öğretim programının amaç ve larına uygun olarak; 0 ve 88 D de yayımlanan tatürk lke ve nkılaplarını öğrenme esasları, 00 D de yayımlanan ders dışı eğitim öğretim faaliyetleri hakkında yönetmelik esasları, D de yayımlanan yıllık planlar ile ilgili esaslar, 08//00 tarih ve 66 sayılı resmi gazete ve 67 D de yayımlanan B Ortaöğretim kurumları ınıf geçme ve sınav yönetmeliği ile /06/008 tarihli 690 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğe dair değişlikler, 69 D de ve 007 Ocak.D. de yayımlanan değişiklikler ve aziran 0 de yayımlanan 6 D de yer lan 7/0/0 tarih ve olu kararla Özel nadolu isesi aftalık ders çizelgesinde yapılan değişiklikler ve 09/09/0 tarihli izik dersi. toplantı tutanağında yer alan kararlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. itap seçimi Ocak 0 tarihinde yayımlanan 676..D. ne göre yapılmış, ders kitabı olarak seçilmiştir. Uygundur: 0 / 09 / 0 ehmet DUDU atih GÇ urat ŞÇ D ÖĞ D ÖĞ OU ÜDÜÜ

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖĞE ILI: 204-205 OULU: ÖZEL EN LE DE: Z INI: 0 ÜNELENDLŞ ILLI DE PLNI ÜE ÜNE : BINÇ VE LDI UVVE Ç VE EDELE: basınç kavramını yapılandırabilme, katı ve akışkanlar için basıncın bağlı olduğu değişkenleri

Detaylı

10.1.1. Basınç ve Kaldırma Kuvveti

10.1.1. Basınç ve Kaldırma Kuvveti Kadriye Çalık Anadolu Lisesi 204-205 DERS YILI 0. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL EYLÜL 0... Basınç ve Kaldırma Kuvveti 0... Basınç ve 0... Basınç ve 0... Katılarda ve durgun sıvılarda

Detaylı

FEN BİLİMLERİ DERSİ (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR)

FEN BİLİMLERİ DERSİ (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM KURUMLARI (İLKOKULLAR ve ORTAOKULLAR) FEN BİLİMLERİ DERSİ (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

SİS 5 (Nisan 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

SİS 5 (Nisan 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 1 Türkçe 2. sınıf 2 Türkçe 2. sınıf 3 Türkçe 2. sınıf 4 Türkçe 2. sınıf 5 Türkçe 2. sınıf 6 Türkçe 2. sınıf 7 Türkçe 2. sınıf 8 Türkçe 2. sınıf 9 Türkçe 2. sınıf 10 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama

Detaylı

1. ÜNİTE: MADDE VE ÖZELİKLERİ

1. ÜNİTE: MADDE VE ÖZELİKLERİ EKĠM Roketlerin Çalışma Prensibi EKĠM EKĠM EKĠM EYLÜL Tavanda ve suda yürüyen böcekler Atmosferin yapısı ve oluşumu EYLÜL King Kong gerçek olabilir mi? Su damlacıklarının yağmur yağarken penceredeki hareketleri

Detaylı

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ 7.1 Giriş Fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma

Detaylı

ÖZEL MERSİN GELECEK ORTAOKULU TEOG ÖĞRENCİ KONU KILAVUZU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI. http://www.meb.gov.tr

ÖZEL MERSİN GELECEK ORTAOKULU TEOG ÖĞRENCİ KONU KILAVUZU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI. http://www.meb.gov.tr ÖZEL MERSİN GELECEK ORTAOKULU TEOG ÖĞRENCİ KONU KILAVUZU 04-05 ÖĞRETİM YILI http://www.meb.gov.tr OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER a. Okulda kayıtlı 8 inci sınıf öğrencilerine ait bilgileri, e-okul

Detaylı

Ortaöğretim FİZİK 9. Ders Kitabı. Kadem ERBAŞ

Ortaöğretim FİZİK 9. Ders Kitabı. Kadem ERBAŞ Ortaöğretim FİZİK 9 Ders Kitabı Kadem ERBAŞ Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 16 Aralık 2014 ta rih ve 106 sa yı lı ka ra rıy la ekli listenin 118. sırasında yer

Detaylı

KİMYA DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR)

KİMYA DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM KİMYA DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 TEMEL DÜZEY KİMYA DERSİNİN AMAÇLARI...

Detaylı

SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR

SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR SINIF A KTB DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe

Detaylı

MATEMATİK DERSİ (5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR)

MATEMATİK DERSİ (5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ (5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI... I PROGRAMIN ÖĞRENCİLERE

Detaylı

9. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı

9. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı 9. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Türkçe Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam:. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR. Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ. Engin PEKTAŞ

ORTAÖĞRETİM. Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR. Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ. Engin PEKTAŞ ORTAÖĞRETİM Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ Ali DEĞERMENCİ Yaşar ÇAKMAK Engin PEKTAŞ DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4559 DERS

Detaylı

Giriş. FİZİK 6. ve 7. Sınıf

Giriş. FİZİK 6. ve 7. Sınıf FİZİK 6. ve 7. Sınıf Giriş Altıncı ve yedinci sınıfta okutulan fizik dersi müfredat programı öğrencilerin psişik yeteneklerini göz önüne alınarak daha yoğun bir düzeyde yazılmıştır. Öğrenciler altıncı

Detaylı

ÖABT FİZİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ. öabt ÖSYM ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÖABT FİZİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ. öabt ÖSYM ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ öabt ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT FİZİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ Konu Anlatımı Özgün Sorular Ayrıntılı Çözümler Test Stratej ler Çıkmış Sorular

Detaylı

2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÖZLE BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN TASLAĞI

2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÖZLE BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN TASLAĞI EYLÜL 3. 2013 201 ÖĞRETİM YILI ÖZLE BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN TASLAĞI SÜRE ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT 1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL 1. (16 EYLÜL 20 EYLÜL) 4 1.Hücre ile ilgili olarak öğrenciler; 1.1. Bir hayvan hücresi ve bitki hücresini mikroskopta gözlemleyerek çizer (BSB-1,2,3). 1.2. Hücrenin temel kısımlarını levha, model

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE. D.Saati ÖĞRENME ALANI

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE. D.Saati ÖĞRENME ALANI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE Ay EYLÜL EKİM Hafta D.Saati ÖĞRENME ALANI 5 ÜNİTE KAZANIMLAR. Mitoz ile ilgili olarak

Detaylı

Les superlatifs simples. Les adverbes de fréquence (souvent, toujours, quelquefois, jamais..)

Les superlatifs simples. Les adverbes de fréquence (souvent, toujours, quelquefois, jamais..) Avril Mars Février Janvier Décembre Novembre Octobre Septembre 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FRANSIZCA DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Mois Semaine La grammaire - Les superlatifs

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM MATEMATİK (9, 10, 11 VE 1. SINIFLAR) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI & ORTAÖĞRETİM SEÇMELİ MATEMATİK (10, 11 VE 1. SINIFLAR) DERSİ ÖĞRETİM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 347 TARİH: 28.08.2006 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 180 TARİH: 26.08.1998 KONU: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar (1 8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 2. tema 1 Okuduğunu Anlama Okuduklarında

Detaylı

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 TÜRKÇE 2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 6. Okuduklarındaki duygusal

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 ORTAÖĞRETİM 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASINDA

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 7 İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Doç.Dr. Fitnat KAPTAN Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Fen Bilimleri ve Fen

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

5. Sınıf Üniteler 2.6. BEŞİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMINDA ÜNİTE ORGANİZASYONU

5. Sınıf Üniteler 2.6. BEŞİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMINDA ÜNİTE ORGANİZASYONU 2.6. BEŞİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMINDA ÜNİTE ORGANİZASYONU 152 Üniteler 1. ÜNİTE: Vücudumuz Bilmecesini Çözelim 2. ÜNİTE: Maddenin Değişimi ve Tanınması 3. ÜNİTE: Kuvvet ve Hareket 4. ÜNİTE:

Detaylı