AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM ĠLĠ OSMANCIK ĠLÇESĠ BAYIRDĠVAN HAVZASI SEL KONTROL PROJESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM ĠLĠ OSMANCIK ĠLÇESĠ BAYIRDĠVAN HAVZASI SEL KONTROL PROJESĠ"

Transkript

1 AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM ĠLĠ OSMANCIK ĠLÇESĠ BAYIRDĠVAN HAVZASI SEL KONTROL PROJESĠ

2 1.GENEL TANITIM Çorum Bayırdivan havzasının Türkiye haritası içerisindeki yeri.

3 1.1. Proje Sahasının Yeri: KURULUġ ADI Bölge Müdürlüğü Orman İşletme Müdürlüğü Orman İşletme/Ağaçl.ve Toprak Muh.Şefliği İli - İlçesi Proje Sahası İle İlgili Kasaba-Köy: Amasya Çorum Osmancık Çorum/Osmancık Öbektaşı, ve Ağızsuyu Köyleri Proje Adı Bayırdivan Havzası Sel Kontrolü Projesi Ana Havzanın Adı, No su: Kızılırmak, 15 Alt Havza No: 23 Mikro Havza No: 48-1 Genel Alanı (Ha): Proje Net Alanı(Ha) : Proje Amacı ve Kapsamı: a) Yerleşim bölgelerindeki can ve mal kayıplarının ortadan kaldırılması veya en az düzeye indirilmesi, b) Sel ve taşkına maruz kalan tarım alanlarını ve meraları, barajları, göletleri, karayollarını, demir yollarını, limanları, köprüleri vb tesisleri erozyon, sel ve taşkından korunması, c) Yukarı havzalarda alınacak yamaç ıslahı tedbirleri ile havzaların mansap kısımlarında doğal olan veya inşa edilmiş bulunan su toplama tesislerinin işlevlerini tam olarak görmelerini sağlayarak su akışının düzenlenmesi,

4 2. PROJE ÖZETĠ: Proje Genel Alanı Proje Alanı :1777 Ha :1084 Ha Çizelge-1 ÖZET SIRA NO FAALĠYET ADI BĠRĠMĠ MĠKTARI MALĠYET (TL) 1 Ekskavatör İle Toprak İşleme Km 981, ,44 2 İşçi Gücü İle Toprak İşleme Km 133, ,11 3 Taş Kordon Km 6, ,70 4 Ekim-Dikim (Çz,Çk,M,Kb,Bd,Cv) 1000Adet 1495, ,46 5 Kuru Duvar Eşik(1632 adet) m ,03 6 Kafes Tel Eşik(433 adet) m ,35 7 Bakım Bedeli 1000Adet 1495, ,76 8 Köy Tüzel Kişiliğince Koruma(7 Yıl) Ha/Yıl ,10 TOPLAM TUTAR (TL) ,56 3. PROJE ALANININ ÖZELLĠKLERĠ 3.1.Sel ve TaĢkın Durumu: Çorum'da geçmişe dair birçok sel felâketleri yaşanmıştır. Özellikle 1979 yılında meydana gelen sel felâketi şehirde önemli zararlara yol açmıştır. Yakın zamanda 2002 yılında yeniden yaşanan sel felaketinde, çeltik ve şekerpancarı çiftçileri, oluşan selde zarara uğramıştır. Osmancık ilçesinde, Girinoğlan, Kargı, Güvercinlik, Sütlüce köylerinde birçok tarım arazisine de büyük zarar vermiştir.

5 Çorum Osmancık arasındaki ulaşımı sağlayan yolda bulunan köprüden taşan sel suları trafiğin aksamasına da neden olmuştur. Çeşitli sebze tarlalarının da etkilendiği sel felaketi birçok üzüm bağını da balçık altında bırakmış, çiftçilerin tonlarca mahsulünün zarara uğramasına neden olmuştur. Yörede her yılda bir sel afetleri olmaktadır. 3.2.Topografik Yapı: İl sınırları içerisinde bulunan dağlar, genel olarak yüksek sayılmayacak niteliktedir. Ortalama yükseltileri 1500 m. dolayındadır. Bunlar Orta Karadeniz Bölümündeki Canik Dağları ile Ilgaz ve Küre Dağlarının başlangıç noktalarını teşkil eden silsileler şeklinde güneye doğru (Bozok Yaylasına) gittikçe alçalırlar. Yükseklikleri m. arasında değişen tepeleri ile bir taraftan Kızılırmak vadisi kıyılarında, diğer taraftan Yeşilırmak ın Çekerek Suyu kıyılarında uzayıp giderler. Çorum dağlarının yüksek kısımları İskilip-Osmancık ve Kargı ilçeleri toprakları üzerindedir. Osmancık ilçesindeki Kızılırmak Vadisi boyunca uzanan Çal ve Ada Dağları; Kargı ilçesi sınırları içinde devam ederek Çorum un en yüksek dağlarından olan Kös Dağlarındaki Erenler Tepesine (2097 m.) ulaşır. Havzanın rakımı, 610 metre ile 1450 metre arasında değişmekte olup önemli yükseltileri, Akçakaya Tepesi (1300 metre), Şeyhli Tepe ( 1110metre), Ökel Kaya Tepe (1114 metre), Çatalkaya Tepe (1221 metre) dir. Havzanın 571 hektarı % 0-20, 452 hektarı % 21-40, 61 hektarı % eğimleri arasında değişmektedir. Havzada % 60 ve üzeri eğimde alan bulunmamaktadır. Makineli çalışmayı engelleyecek kırıklı bir yapı mevcut olmayıp sahanın hemen hemen tamamında ekskavatörle toprak işleme yapılabilecektir. Sahanın Genel Bakısı Güney, Güney Batıdır. Havzadaki başlıca dereler, Ulu Dere ve yan kolları olan Korlun Dere, Çatak deresi, Çatak Dere, Erdemce Deresi, Değirmenlik Deresi, Uyuz Deredir.

6 3.3. Jeolojik Yapısı: Bayırdivan erozyon ve sel kontrolü projesi kapsamında bölgenin jeolojisi, kayaç toplulukları ile fiziksel ve yapısal özellikler aşağıdadır. Bayırdivan erozyon ve sel kontrolü projesi çalışma alanı F33-c3 paftasında yer almaktadır. Proje sahasında alüvyon-kumtaşı, çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşı, Andezit-Bazalt-piroklastikler, Aglomera-Tüf, ofiyolitler ve ofiyolitlerin içersinde yer yer görülen kireçtaşları bulunmaktadır. Proje sahasında en geniş alanları ofiyolitler kaplamaktadır. Ofiyolitler serpantinit, gabro ve diyabazlardan oluşur (Resim1). Proje sahasında ofiyolitler ağırlıklı olarak serpantinitlerden oluşmaktadır. Geçirimsiz özelliğindeki serpantinitler, yeşil, siyahımsı, yağsı parlaklıkta ve kaygan bir yapıdadır. Bozuşma zonu yatay ve düşeyde sık sık değişmektedir. 1-2 metrelik bozuşma zonunun yanı sıra metre arası bozuşma zonlarına da rastlanılmaktadır. Bozuşma zonu kalın olan kesimlerde yatık şevli geniş teraslar yapılması akma heyelanlarını önlemede etkili olabilir. Resim 3. Ofiyolitlerden genel görünüm. Alüvyon ve kumtaşı, çakıltaşı birimleri gözenekli ve boşluklu yapılarından dolayı geçirimlidirler. Ofiyolitler içerisindeki kireçtaşları masif görünümlü olup, sarı ve gri renklerde kırık ve çatlak yapılarına sahiptir. Bu yapılarından dolayı geçirimli özelliği vardır.

7 Resim 4. Ofiyolit içinde geniş alanlar kaplayan Kireçtaşlarından görünüm. Proje sahasında volkanikler yer yer çok az ofiyolitlerin içinde görünmekle beraber sahanın güney kesiminde Andezit-Bazalt ve proklastikler yüzeylemiştir. Sahanın doğusunda, Öbektaşı Köyü nün Güney Doğusunda Aglomera- Tüf birimi gözlemlenmektedir. Bu alan maden ocağı olarak değerlendirilmektedir. Heyelanlı olduğu görülen bu alan proje kapsamı dışında değerlendirilmiştir. Ancak maden için hafriyat yapılan bu alandaki heyelanın bir pasa akıntısı olduğu ve yapay bir heyelan olduğu düşünülmektedir. Bu yapay heyelanın ıslah edilmesi için ayrı bir proje geliştirilmelidir. Tüf biriminin bulunduğu alanlarda yoğun yağış ve su girişlerinin olması halinde bozuşmuş zonlar kayma ve akmalara meyillidir. Resim 5. Proje sahasında kırık ve çatlak yapısı çok olan Bazalttan bir görünüm.

8 Toprak haritası ile jeoloji haritası kıyaslandığında volkaniklerin hakim olduğu kesimlerde topraklaşmış zonun cm olduğu ve proje sahasında hakim olan ofiyolitlerin cm ve üzeri topraklaşmış zona sahip olduğu görülmektedir. Buna göre toprak haritası ile jeoloji haritasının genel olarak uyumlu olduğu anlaşılmaktadır Toprak Yapısı: Havzada genel olarak mutlak toprak derinliği orta derin(31-60 cm), fizyolojik derinlk 100 cm nin üzerindedir. Toprak orta bünyeli, geçirgenlik iyidir. Yüzesel ve profil taşlılığı orta taşlıdır(%25-50), genel bakı güneydir. Jeolojik ve toprak yapısı ile ilgili Çizelge 2 düzenlenmiştir. Çizelge:2 YANDERE HAVZASI No'su Alanı (Ha) Anakayası Toprak Türü Ortalama Yüksekliği Mutlak Toprak Derinliği(cm ) Meyil Grupları % > > Genel Bakısı m Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha 1_1 179 Andezit Ağır balçık G-K 1_2 56 ofiyolitler 1_3 210 Kireçtaşı 1_4 148 Kumtaşı- Çamurtaşı 1_5 59 Kireçtaşı Killi-Kumlu Balçık Kumlu Balçık G-GD G-KB Balçık G-KB Kumlu Balçık G-K 1_6 102 ofiyolitler Balçık _7 94 ofiyolitler 1_8 132 ofiyolitler Killi-Kumlu Balçık Killi-Kumlu Balçık _9 32 Kireçtaşı Balçık G-K GD- GB GD- GB GD- GB 1_10 72 ofiyolitler Kumlu Balçık D-B TOPLAM *Proje Net Alanına göre tanzim edilmiştir.

9 3.5.Hidroloji Durumu: Havzanın ana deresi sulu dere vasfındaki Uludere dir. Bu derenin uzunluğu 7 km dir. Ana dereye bağlı 10 adet yan dere ve yan derelere bağlı çok miktarda derecik vardır. Çizelge:3 Dereler ve Kolları Sıra No Dere Uzunluğu Ortalama Dere Eğimi Oyuntu GeniĢliği Oyuntu Durumu (Kıyı ve Taban Oyulmaları ve vejetasyon durumu) m % m Var/Yok Ana Dere Kıyı ve Taban Oyulması var 1_ Kıyı Oyulması var 1_1_ Kıyı Oyulması var 1_1_ Kıyı Oyulması var 1_ Taban Oyulması var 1_ Yok 1_ Kıyı ve Taban Oyulması var Yan Dere(Ana dereye Bağlanan Dere) 1_4_ Kıyı Oyulması var 1_4_ Kıyı Oyulması var 1_ Yok 1_ Kıyı ve Taban Oyulması var 1_ Yok 1_ Kıyı Oyulması var 1_ Taban Oyulması var 1_ Kıyı ve Taban Oyulması var

10 3.6. Ġklim Durumu: Çorum İli, Karadeniz ikliminden İç Anadolu iklimine geçiş bölgesinde bulunmaktadır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. İlin kuzey bölgesinde yer alan Kargı, Osmancık, İskilip, Laçin, Dodurga, Oğuzlar ve Bayat İlçeleri İç Karadeniz geçiş ikliminin etkisinde kalan ilçelerdir. Çorum Merkez İlçe, Sungurlu, Alaca, Boğazkale, Ortaköy, Mecitözü ve Uğurludağ İlçeleri İç Anadolu step iklimi özelliklerini gösterir. Meteorolojik ölçümler sonucunda yıllık ortalama yağış miktarı İl Merkezinde 423,0 mm., Alaca da 376,0 mm., Bayat ta 445,2 mm., Boğazkale de 490,3 mm., Dodurga da 373,2 mm., İskilip te 484,8 mm., Kargı da 360,3 mm., Laçin de 530,2 mm., Mecitözü nde 422,7 mm., Ortaköy de 409,5 mm., Osmancık ta 368,1 mm., Sungurlu da 438,1 mm., Uğurludağ da 450 mm. olarak tesbit edilmiştir. İl Merkezi nin yıllık ortalama sıcaklığı 10,7º dir. En yüksek sıcaklık 2000 yılının Temmuz ayında 42,7 Cº, en düşük sıcaklık 1985 yılının Şubat ayında -27,2 Cº olarak ölçülmüştür. Temmuz ve Ağustos ayları en sıcak aylardır. Havzaya en yakın meteoroloji istasyonu Osmancık olup, aylık en düşük - en yüksek ve ortalama sıcaklıklar, aylık yağış, günlük ve saatlik maksimum yağış, nisbi nem, en erken ve en geç don tarihleri, ortalama ve en hızlı rüzgar yönü ve hızı (m/sn.), değerleri Meteorolojik Gözlemler Tablosu Çizelge-4 de verilmiştir. Bu değerler ülkemiz koşullarına en uygun iklim değerlendirme yöntemi olarak kabul edilen Prof.Dr. Sırrı ERİNÇ in Yağış Müessiriyeti Formülü ne uyarlanmıştır.yağış Müessiriyeti bir yerdeki yağış miktarı ile tutulan su miktarı arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Im = P / Tom. Im : Yağış müessiriyeti indisi P : Yıllık yağış miktarı (mm.) Tom : Yıllık ortalama yüksek sıcaklık ( C) YAĞIġ ETKĠNLĠĞĠ SINIFLARI İNDİS İKLİM TİPİ VEJETASYON TİPİ I<8 Tam Kurak (TK) Çöl 8<I<15 Kurak (K) Çöl Step 15<I<23 Yarı Kurak (YK) Step 23<I<40 Yarı Nemli (YN) Park Görünümlü Kurak Mıntıka Ormanı 40<I<55 Nemli (N) Nemli Mıntıka Ormanı 55<I Çok Nemli (ÇN) Çok Nemli Mıntıka Ormanı

11 Proje sahasına uygulandığında; Im=376,4 / 19,4 = 19,4 Bu indise göre iklim tipi Yarı Kurak, vejetasyon örtüsü ise Step olmaktadır. Çizelge:4 Meteorolojik Gözlem Değerleri AYLA R Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Hazira n Temmu z Ağusto s Eylül Ekim Kasım Aralık YILLI K Ortala ma YağıĢ Günlü k En Yükse k YağıĢ Mikta rı Yagis >= 10 mm Oldug u Gunle r Sayisi Yagis >= 50 mm Oldug u Gunle r Sayisi Ortala ma Kar Örtülü Günler Sayısı En Yuksek Kar Örtüsü Kalinli gi En DüĢük Sıcaklı k Ort. DüĢük Sıcaklı k Ortala ma Sıcaklık Ortala ma Yüksek Sıcaklık Ort. Nis bi Ne m Ortalama Buharlas ma mm mm (cm) (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) (%) (mm) 31, ,70-4,20 48,00-18,50-1,70 1,80 5,70 75,00-65,26 25,50 21,30 0,50-3,10 18,00-16,50-0,90 3,60 8,60 69,00-35,58 30,40 30,00 0,90-1,90 6,00-12,60 2,10 7,90 14,10 62,00-25,87 46,90 38,70 1,20-0,20 3,00-3,70 7,20 13,40 19,70 60,00-28,57 50,70 27,00 1, ,30 17,70 24,00 58,00-25,35 43,90 35,20 1, ,80 21,50 27,90 56,00-18,88 16,90 23,00 0, ,50 17,30 24,70 31,40 51,00-6,46 18,30 31,80 0, ,10 16,80 24,30 31,50 53,00-6,97 19,00 33,90 0, ,00 12,90 20,20 27,80 57,00-8,20 27,30 38,70 0,90-0, ,70 8,10 14,30 21,20 63,00-15,45 29,00 44,00 0,80-0,40 1,00-6,50 2,60 7,50 13,10 71,00-26,56 37,50 36,20 1,10-2,40 11,00-17,20 0,20 3,60 7,50 75,00-60,00 376,40 44,00 10,50 0,00 12,30 48,00-18,50 7,60 13,40 19,40 62,00 0,00 19,40 1 Saatlik 6 Saatlik 24 Saatlik 10 yıl tekerrürlü maksimum yağış(mm) 31,9 35,3 39,8 25 yıl tekerrürlü maksimum yağış(mm) 40,1 42,4 44,6 50 yıl tekerrürlü maksimum yağış(mm) 45,7 47,9 48,4 100 yıl tekerrürlü maksimum yağış(mm) 49,4 52,9 54,4 YağıĢ Etkinli ği Ġndisi Ġkli m Tipi ÇN YN YN YN YN YK TK TK K YK YN ÇN YK

12 3.7. Bugünkü Arazi Kullanma Durumu: Çizelge:5 Yan Dere No/Adı Genel Alanı Verimli Orman ORMAN ALANI Bozuk Orman OT TARIM ALANI MERA ALANI YERLEġĠM VE ĠSKÂN ALANI HEYELAN SAHASI YOL YOĞUNLUĞU Yeterli /Yetersiz Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Km 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Yeterli Yetersiz Yeterli Yeterli Yeterli Yetersiz Yetersiz Yetersiz Yeterli Yeterli Toplam Sahanın Mülkiyet Durumu: Proje sahası iki köy mülki hudutları içerisinde kalmaktadır. Bu köyler Öbektaşı ve Ağızsuyu köyleridir. Bu köylerde orman kadastro çalışmaları yapılmamış, ancak tapu kadastro çalışmaları yapılmıştır. Proje çalışma alanı içerisine orman alanı, mera alanı ve tarım alanı girmektedir. 3.9.Havzadaki Bitki Örtüsü: Havzada Karaçam, Meşe, Ardıç, Kızılçam türü ağaçlar bulunmaktadır. Ayrıca Menengiç, Alıç, Kuşburnu, Dağ Muşmulası, Kızılcık, Kapari gibi türleri mevcut olup bununla ilgili çizelge 6 doldurulmuştur

13 Vejetasyon Tanımı: Çizelge: 6 Yandere No Alanı Örtü Türleri ve KarıĢım Oranları Ortalama Boyu Toprak Yüzeyindeki Çapı Kapalılığı (Ha.) (%) (m) (cm) (%) 1_1 41 MeĢe%30, Ardıç%40 Menengiç%10 Dağ MuĢmulası%5 Dy %15 M:3-4 Ar:3-4 Menengiç:4-5 Dağ MuĢmulası:3-4 Dy:3-5 M:14-20 Ar:12-18 Menengiç:12-18 Dağ MuĢmulası:16 Dy:6-12 1_2 33 Karaçam %70, MeĢe,%30 Çk:5-6 M:3-4 Çk:20-28 M: _3 47 MeĢe,%30, Karaçam %70, M:3-4 Çk:5-6 Çk:20-28 M: _4 62 MeĢe%30, Ardıç%40 Menengiç%10 Dağ MuĢmulası%5 Dy %15 M:3-4 Ar:3-4 Menengiç:4-5 Dy:3-5 M:14-20 Ar:12-18 Menengiç:12-18 Dy:6-12 1_5 20 MeĢe%80, Ardıç%20 1_ _7 6 Karaçam 1_ _9 7 MeĢe%30, Ardıç%40 Menengiç%10 Dağ MuĢmulası%5 Dy %15 M:3-4 Ar:3-4 Menengiç:4-5 Dağ MuĢmulası:3-4 Dy:3-5 M:14-20 Ar:12-18 Menengiç:12-18 Dağ MuĢmulası:16 Dy:6-12 1_10 10 Karaçam %15, MeĢe,%85 Çk:5-6 M:3-4 Çk:20-28 M:14-20 TOPLAM Sosyal ve Ekonomik Durum: İlçenin 2000 Genel Nüfus Sayımına göre nüfusu; İlçe merkezinde kasaba ve köylerde olmak üzere toplam ' dir. İlçeye bağlı bir belde (Başpınar Beldesi) 54 köy bulunmaktadır. Osmancık ta asıl gelişme sanayi sektöründe görülmektedir. Çorum yolu kavşağının iki kıyısında yer alan beş kiremit ve yedi tuğla fabrikasında 1500 işçi çalışmakta yılda adet kiremit adet tuğla üretimi gerçekleştirilmektedir.2001 yılında faaliyete geçen 650 işçi kapasiteli Tekstil fabrikasından ABD ve Avrupa

14 ülkelerine hazır giyim mamulleri ihraç etmektedir. Tarım alanı ha. dır. Çeltik üretimi en önemli gelir kaynağıdır yılında ton olan çeltik rekoltesi 2002 yılında tona yükseltilmiştir. Çeltik dışında ekimi yapılan diğer önemli ürünler buğday şekerpancarı ve haşhaştır adet büyükbaş adet küçükbaş hayvan bulunmaktadır. İki adet süt ve süt ürünleri fabrikası ve altı adet çeltik fabrikası faaliyet göstermektedir. İlçe Merkezinde içme suyu yeterli olmayıp 14 köyde ise yeni içme suyu kaynakları gerekmektedir. Merkezde mevcut kanalizasyon yetersizdir. 24 köy yolu Asfalt 30 köyün yolu stabilizedir. Asfalt köy yollarının toplamı 90 km.dir. 12 köyün kanalizasyonu mevcuttur. İlçe merkezi ve köylerde bir genel lise bir Anadolu Lisesi bir Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi bir imam hatip lisesi bir sağlık meslek lisesi 54 ilköğretim okulu ve bir YİBO bulunmaktadır. Bu okullarda; ilköğretimde orta öğretimde anasınıfı ve anaokullarında 89 öğrenci olmak üzere toplam öğrenci öğrenim görmektedir. Yedi ana sınıfından ikisi Akören ve Öbektaş köylerindedir. İlçe Merkezinde 450 kişilik kapalı spor salonu ve 300 kişilik kapalı tribüne sahip futbol sahası vardır. İlçede 100 yataklı Devlet Hastanesi 25 yataklı SSK Hastanesi İlçe merkezinde iki Başpınar Beldesinde Akören Ardıç Kamil Karalargüney köylerinde birer adet sağlık ocağı bulunmaktadır. 4.HAVZA VERĠLERĠNĠN SEL KONTROLU TEDBĠRLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ DEĞERLENDĠRMESĠ Proje yapımcısı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Etüt ve Proje Daire Başkanlığı teknik elamanları ile uygulayıcı durumda olan, Orman Genel Müdürlüğünü temsilen Çoru Orman İşletme Müdürlüğü Müdür yardımcısı, ağaçlandırma Şefi ile paydaşlardan köy muhtarları ve köyün ileri gelenleri bir araya gelmişlerdir. Havzada yaşanan problemler ortaya konulduktan sonra çözüm teklifleri üzerinde tartışılarak, yapılacak tesisler üzerinde mutabakata varılmıştır. Buna göre yamaçlarda teraslar halinde toprak işleme, dere ve dereciklerde ise harçlı duvar, kuru taş duvar, miks eşik, kafes tel eşik gibi tesisiler yapılacaktır.

15 TOPLAM YANDERE NO İşçi Gücüyle Makine Gücüyle Örme Çit Tesisi Çalı Demetli Teras Tesisi Taş Kordon Korunacak Alan Heyelan Alanı İşçi Gücüyle Makine Gücüyle Örme Çit Tesisi Tarla Kenarı Ağaçlandırması Marjinal Tarım Alanlarının Doğru Kullanımı Nadas Azaltma Rüzgar Perdesi Yapımı İşçi Gücüyle Makine Gücüyle Örme Çit Tesisi Çalı Takviyeli Teras Tesisi Taş Kordon Korunacak Alan 5. SEL KONTROLÜ FAALĠYETLERĠNĠN PLANLANMASI 5.1-Ġç Taksimat ġebekesi Yapımı Havzada tesis ve bakım çalışmaları işin yol ağı yetersizdir. Ulaşımı sağlamak için yapılacak işler haritasında yerleri gösterilen güzergâhlardan azami 4 m. genişliğinde, hendeği olmayan mevsimlik kullanımlara açık olan servis yolları tesis edilecektir HAVZADA YAPILACAK ĠġLER YAMAÇ ISLAHI FAALĠYETLERĠ YAMAÇ ISLAHI TEDBĠRLERĠ Çizelge:7 Toprak İşleme ORMAN TARIM ARAZİSİ MERA Tarımsal Toprak Teras İşleme Alanı Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha 1_1 179,0 34, , ,5 0 1_ ,0 21, ,1 0 1_ , ,0 0 1_ ,4 90, ,3 45 6,2 0 1_ ,0 16,8 1, ,4 0,7 0 1_ , ,4 0 1_7 94 6,9 82, ,4 0 1_ ,2 95, ,1 0 1_ , ,0 1,6 1_ ,5 41, ,9 0, ,9 750,6 22,5 15,9 0,0 135,1 45,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2

16 Toprak ĠĢleme Havazada toprak ve topoğrafik şartların uygun olduğu yerlerde gradoni tipi teraslar halinde toprak işleme yapılacaktır. Toprak işleme işçi gücü ve makine gücü(ekskavatör) ile yapılacaktır. İşçi ile teras yapımında, işçi kazma ile toprağı, önce cm genişlikte cm. derinlikte kazarak yan kazı yapapacak, ikinci kademede yamaç tarafından aldığı toprağı yan kazı yapılan yerin üzerine sererek ve tesviye ederek içe doğru %10-30 meyilli cm. genişlikte, cm. derinlikte tesviye eğrilerine paralel şeritler üzerinde ve teraslar halinde toprak işlemesi yapılmış olacaktır. Ekskavatör ile toprak işlemede; HP gücünde, 1,20-1,70 m. palet izine sahip ekskavatör kullanılacaktır. Bu ekskavatör öncelikle; cm. genişliğinde ve cm. derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapacaktır. Şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekecek, böylece cm. derinlik, cm. genişlikte içeriye doğru % 5-10 eğim olacak şekilde teras formu verilerek toprak işlemesi yapılmış olacaktır. İşçi gücü ile yapılacak olan 60-80cm genişliğindeki Gradoni tipi teraslar için yatay aralığın hesaplanması: Teras en kesiti= a+b x h 2 = 0,70 x 0,35 2 =0,12 m3 Emniyet payı:0,12 x 0,80=0,096 m3=96 dm3 Qmax=C.İ.A 0,096=0,6 x 47 x A => 0,096/28,2= 3,40 m Formüldeki C akım katsayısı Prof. Dr. F. Tavşanoğlu nun yapraklı ormanlar için tespit ettiği 0,60 katsayısı alınmıştır. Hesaplamalar sonucunda işçi gücü ile yapılacak teraslar için yatay aralıklar 3,40 m olarak tespit edilmiştir.

17 Tablo- Akım Katsayısı Prof. Dr. F. Tavşanoğlu-1974 Örümcek ekskavatör ile cm genişliğinde Gradoni tipi teraslar için yatay aralık hesaplanması: Teras en kesiti= a+b x h 2 = 0,90 x 0,80 2 =0,36 m3 Emniyet payı:0,36 x 0,80=0,288 m3=288 dm3 Qmax=C.İ.A YağıĢ Alanı Özelliği C Değeri Su sızdırmayan satıhlar 0.95 Dik çıplak satıhlar 0.90 Dalgalı çıplak satıhlar 0.80 Düz çıplak satıhlar 0.70 Dalgalı otlaklar 0.65 Yapraklı ormanlar 0.60 İbreli ormanlar 0.50 Meyve bahçeleri 0.40 Vadi içi tarım arazisi ,288=0,8 x 47 x A => 0,288/37,6= 7,65 m Formüldeki C akım katsayısı Prof. Dr. F. Tavşanoğlu nun Dalgalı çıplak satıhlar için tespit ettiği 0,80 katsayısı alınmıştır. Hesaplamalar sonucunda örümcek ekskavatör ile yapılacak teraslar için yatay aralıklar 7,65 m olarak tespit edilmiştir. Hektardaki teras miktarı işçi gücü için 2940 m., örümcek ekskavatör için ise 1307 m. olarak alınmış ve hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Bayırdivan Proje sahasında toplam 910,5 ha.lık alanın 750,6 Ha ında Örümcek ekskavatör ile 981,03 km, 159,9 Ha ında 470,11 km işçi gücü ile gradoni şeklinde olmak üzere toplam 1451,14 km toprak işleme tesis edilecektir. Toprak işleme zamanı toprağın tavda olduğu zamandır. Toprağın rutubeti gözlenecek ve tavda olduğu günlerde çalışılacaktır Örme Çitler Havza içerisinde meylin fazla olduğu ve çürük yamaçlar tespit edilmiş olup, bu yerlerde örme çit tesisi edilecektir.

18 Örme çit için; Çapları 4-6 cm. ve cm. boyunda kazıklar 2/3 oranında cm arayla çakılırlar, kazık araları, o mıntıkada yetişen türler,tercihen meşe ve diğer yapraklı ağaç türlerinin dalları ile örülerek arkasına teras yapılmak sureti ile tesis tamamlanmış olur. Kazıkların çakılma yönü aşağıdaki gibi olacaktır. Sahada 29,4 ha.lık sahada 86,43 km.lik örme çit tesisi planlanmıştır Çalı Demetli Teras Tesisi Havzada, meyilli, rüzgar erozyonuna duyarlı, akışkan yapıda yamaçların stabilizasyonunda kullanılacaktır. Bu tesis için, kazı tabanına ters meyil verilerek bir çukur kazılır. Bu çukura temin edilen her türlü dallar demetler halinde yatırılır, toprak çekilerek gradoni tipi teras formu verilerek toprak sıkıştırılır ve %35-40 meyil verilir. Fidan dikilecek yer çalı demetiyle kapatılmaz. Proje sahamızda 15,9 ha.da 46,75 km.lik çalı demetli teras yapımı planlanmıştır.

19 TaĢ Kordon Havzada meylin yüksek, yüzeysel taşlılığın fazla olduğu, akan yamaçlar tesbit edilmiş, buradaki taşlar toplanarak tesviye eğrilerine paralael olarak azami 0,50 m. yükseklikte kuruduvar şeklinde örülecek, arkasında toprak işleme yapılarak tesis tamamlanacaktır. Mera sahasının 2,2 ha. ında 6,47 km taş kordon yapımı planlanmıştır Koruma Ġle Bitki Örtüsünün GeliĢtirilmesi Havzada toprak işlemesine uygun olmayan yada yoğun diri örtünün bulunduğu alanlar korunarak otlanması veya içinde bulunan mevcut bitkilerin çoğalması sağlanacaktır. Proje sahamızda 135,1 ha. sahada koruma planlanmıştır Dikim İğne Yapraklı çıplak köklü fidanların dikimlerinde çapa ile çukurda kenar dikimi yöntemi kullanılacaktır. Fidan çukurları terasların tepeye yakın kısmına (2/3lik) açılacaktır. Çukurların derinliğinin dikilecek fidanın kök boyundan en az 5cm. daha derin olmasına dikkat edilecektir. Tekniğine uygun olarak çukura yerleştirilen fidanların etrafı toprakla doldurularak her yönden ayakla eşit basınç uygulamak suretiyle sıkıştırılacaktır. Çapa ile çukurda kenar dikiminde; belirlenen dikim noktalarına dikilecek türlerin dikim mesafelerinde, bir kenarı düz ve dik çukur açılır. Dikim işçisi, dikim sandığından çıkardığı fidanı, bir avuç nemli toprakla, fidanın kök boğazı toprak seviyesinde kalacak şekilde çukurun dik kenarına tutturur. Bir eliyle fidan köklerini koruyarak diğer elindeki dikim çapası ile nemli üst toprakla çukuru doldurur. Daha sonra fidanın üst tarafına geçerek ayağıyla fidan çevresindeki toprağı sıkıştırır. Dikim esnasında kök kıvrıklığı olmamasına, dikim yapılacak günlerin aşırı güneşli, rüzgarlı ve donlu günler olmamasına dikkat edilecektir. Tüplü ve çıplak köklü yapraklı fidanların dikimlerinde Adi Çukur Dikimi metodu uygulanacaktır. Adi çukur dikiminde; Çukurdan çıkan üst ve alt toprak ayrı ayrı yığınlanır. İstenilen derinlik ve genişlikte çukur açıldıktan sonra çukurun taban kısmı birkaç bel kürek vuruşu ile gevşetilir, fidan çukurun ortasına dikim derinliğinde yerleştirilir. Humusla karışık üst toprak fidan köklerine doğru serpilir ve kökler toprakla iyice beslenerek fidanın dik durması sağlanır. Çukurdan çıkan toprakla çukur iyice doldurulur, el veya ayakla bastırılarak sıkıştırılır. Toprak düzeltilir ve suyun tutulması için fidan çevresine sığ bir çanak şekli verilerek dikim tamamlanır. Fidan Çukuru Açma Tekniği Üst Toprak Alt Toprak 40cm 30cm Dikim esnasında toprak tavda olmalıdır. Toprağın dikim derinliği olan cm. lik kısmı, rutubetli ve tavda olacaktır. Fidanlıktan fidanın sökülmesi ile sahada fidanların dikilmesi arasındaki zaman çok kısa olmalıdır. Aşırı güneşli, rüzgârlı ve donlu günlerde dikim yapılmamalı, rüzgârsız bulutlu günler seçilmelidir. Dikimler sırtlardan aşağı doğru yapılmalıdır.

20 Çizelge:8 Yandere No Alan Dikilecek Fidanın Dikilecek Fidanın Orjini Yaşı Aralık- Mesafe Ha.da Dikilecek Fidan Adedi Tesis İçin Gerekli Fidan Tamamlama İçin Gerekli Fidan Toplam Fidan Alanı Türü (Ha) Ha (m) (1000 Ad.) (1000 Ad.) (1000 Ad.) (1000 Ad.) Çz 65,0 Amasya/Destek 1+0 6x2 0, ,18 8,13 62,30 M 78,0 Mahalli Tohum 6x2 0, ,03 19,50 149,53 1_1 177,5 Bd 24,0 Mahalli 1+0 6x2 0, ,00 3,00 23,00 Kb 9,0 Mahalli 1+0 6x2 0,8335 7,50 1,13 8,63 Cv 1,5 Mahalli 2+0 6x2 0,8335 1,25 0,19 1,44 Çk 21,0 Kargıkösdağ 2+0 6x2 0, ,50 2,63 20,13 1_2 54,9 M 32,0 Mahalli Tohum 6x2 0, ,34 8,00 61,35 Cv 1,9 Mahalli 1+0 6x2 0,8335 1,58 0,24 1,82 Çk 135,2 Kargıkösdağ 2+0 6x2 0, ,69 16,90 129,59 M 18,1 Mahalli Tohum 6x2 0, ,17 4,53 34,70 1_3 199 Bd 39,8 Mahalli 1+0 6x2 0, ,17 4,98 38,15 Kb 4,5 Mahalli 1+0 6x2 0,8335 3,75 0,56 4,31 Cv 1,4 Mahalli 2+0 6x2 0,8335 1,17 0,18 1,34 Çz 30,5 Amasya/Destek 1+0 6x2 0, ,42 3,81 29,24 M 54,4 Mahalli Tohum 6x2 0, ,68 13,60 104,29 1_4 136,7 Kb 24,5 Mahalli 1+0 6x2 0, ,42 3,06 23,48 Bd 26,3 Mahalli 1+0 6x2 0, ,92 3,29 25,21 Cv 1,0 Mahalli 2+0 6x2 0,8335 0,83 0,13 0,96 M 19,8 Mahalli Tohum 6x2 0, ,01 4,95 37,96 1_5 33,6 Bd 8,6 Mahalli 1+0 6x2 0,8335 7,17 1,08 8,24 Kb 4,7 Mahalli 1+0 6x2 0,8335 3,92 0,59 4,51 Cv 0,5 Mahalli 2+0 6x2 0,8335 0,42 0,06 0,48 1_6 92,6 Çk 90,6 Kargıkösdağ 2+0 6x2 0, ,52 11,33 86,84 Cv 2,0 Mahalli 2+0 6x2 0,8335 1,67 0,25 1,92 Çk 83,5 Kargıkösdağ 2+0 6x2 0, ,60 10,44 80,04 1_7 89,6 M 5,0 Mahalli Tohum 6x2 0,8335 8,34 1,25 9,59 Cv 1,1 Mahalli 2+0 6x2 0,8335 0,92 0,14 1,05 1_8 96,9 Çk 95,4 Kargıkösdağ 2+0 6x2 0, ,52 11,93 91,44

21 Cv 1,5 Mahalli 2+0 6x2 0,8335 1,25 0,19 1,44 Çk 2,7 Kargıkösdağ 2+0 6x2 0,8335 2,25 0,34 2,59 1_9 17 M 0,8 Mahalli Tohum 6x2 0,8335 1,33 0,20 1,53 Bd 12,5 Mahalli 1+0 6x2 0, ,42 1,56 11,98 Cv 1,0 Mahalli 2+0 6x2 0,8335 0,83 0,13 0,96 Çk 40,5 Kargıkösdağ 2+0 6x2 0, ,76 5,06 38,82 1_10 51,1 M 9,5 Mahalli Tohum 6x2 0, ,84 2,38 18,21 Cv 1,1 Mahalli 2+0 6x2 0,8335 0,92 0,14 1,05 TOPLAM 948,9 948,9 968,20 145, ,43 KÜMÜLATĠF TOPLAM Fidan Alanı Adet (1000 Ad.) Tamamlama (1000 Ad.) Toplam (1000 Ad.) Kızılçam 95,5 79,27 11,89 91,15 Karaçam 468,9 389,19 58,38 447,57 Meşe 217,6 361,22 54,18 415,40 Badem 111,2 92,30 13,84 106,14 Kuşburnu 42,7 35,44 5,32 40,76 Ceviz 13,0 10,79 1,62 12,41 Toplam 948,90 968,20 145, , OYUNTU ISLAHI FAALĠYETLERĠ Enine Yapılar : Havzada oyuntu ıslahı için, harçlı duvar, miks eşik duvar, kuru duvar eşik, kafes tel eşik tesis edilecektir. Bu tesislerin sayısının hesabında; h1-h2 n= formülü kullanılacaktır. h Burada: n : enine tesis sayısını h1: Derenin kot farkını h2: Oluşturulacak denge meyli kot farkını h: enine tesis yüksekliğini ifade etmektedir. Bu formüle göre tesis edilecek tesislere ait bilgiler çizelge 9 da verilmiştir.

22 Temel Kazı Harçlı Taş Duvar Miks Eşik Duvar Kuru Taş Duvar Çuval Sedde Örme Canlı Eşik Çalı Demetli Canlı Eşik Örme Çit Eşik Kafes Tel Eşik Yandere/ Derecik No Uzunluk Derecik Meyili Kot Farkı (h1) Denge Meyili Kot Farkı (h2) Enine Yapının Yüksekliği (h) Enine Yapı Adedi Oyuntu Genişliği m % m m m Adet m m3 m3 m3 m3 m3 m m m m , , , _ , _1_ , _1_ , _ , _ , _ , _4_ , _4_ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , TOPLAM , Harçlı duvar, miks eşik duvar ve kuru duvar eşik yapımından önce en az 0,50 m. derinlikte temel açılacaktır. Duvar yüksekliğine göre, üst genişliği ve alt genişlikleri ile örnek temel kazısı aşağıda verilmiştir. Eşik Yüksekliği (metre) Taban Genişliği (metre) Üst Genişlik (metre) Ön Eğim %

23 5.2.3.Bakım faaliyetleri Tamamlama Dikim yapılan sahalarda; dikimi takip 1. ve 2. yıllarda; her türlü toplu kurumalarla, %15 oranını aşan dağınık kurumalarda aynı nitelikteki fidanlarla tamamlama yapılacaktır. Projede tamamlama oranı 2 defaya mahsus olmak üzere %15 olarak öngörülmüştür. Tamamlama çok itinalı yapılacak ve aynı sahaya tamamlama için tekrar girmeye ihtiyaç duyulmayacaktır Ot Alma, Çapa ve Teras Onarım Fidanlar etrafındaki bakım çalışmaları dikimi takip eden en son ilkbahar yağışlarından sonra ve vejetasyon dönemi başında ot tohumlarının dökülmeden hemen önce yapılacaktır. İlk yılda fidan etrafında dışardan içeriye doğru ve fidan köklerini zedelemeden yapılan çapa, ikinci ve üçüncü yılda içeriden dışarıya doğru yapılacaktır. Sahada makineli toprak işleme yapılan alanlarda fidan çevresinde bakım yapılacaktır. Badem ekim sahalarında da her bir ocak bir fidan gibi değerlendirilecek ve yine fidan çevresinde bakım yapılacaktır. Ot alma-çapa fidan etrafında ve bakım çapası ile yapılacaktır. Bakımlar (Otalma-çapalama) 1., 2. ve 3. yıllarda yapılacaktır.tüm sahada bakım işçi gücü ile yapılacaktır. Bakım Çalışmaları için Çizelge-10 düzenlenmiştir.

YUKARI HAVZALARDA SEL KONTROLUNDE KULLANILAN TESĠSLER

YUKARI HAVZALARDA SEL KONTROLUNDE KULLANILAN TESĠSLER ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADALE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YUKARI HAVZALARDA SEL KONTROLUNDE KULLANILAN TESĠSLER Mustafa COġKUN Daire BaĢkanı Ekim-2012 Ġstanbul ÇÖLLEġME VE TÜRKĠYE NĠN DURUMU Yurdumuzun %62,5 inde

Detaylı

KAHRAMANMARAġ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÖKSUN ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ. KAHRAMANMARAġ GÖKSUN ĠLÇESĠ ERĠCEK SEL KONTROL UYGULAMA PROJESĠ

KAHRAMANMARAġ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÖKSUN ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ. KAHRAMANMARAġ GÖKSUN ĠLÇESĠ ERĠCEK SEL KONTROL UYGULAMA PROJESĠ 1 KAHRAMANMARAġ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÖKSUN ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ KAHRAMANMARAġ GÖKSUN ĠLÇESĠ ERĠCEK SEL KONTROL UYGULAMA PROJESĠ 2 1.GENEL TANITIM PROJE SAHASININ GOOGLE EARTH ÜZERİNDE YERİ 3 1.1.

Detaylı

T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI CİLDİN ÜSTÜNDE AYNI ŞEKİLDE BULUNACAKTIR. PROJE ADI VE YILI CİLDİN SIRT KISMINDA

Detaylı

REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1

REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 REHABİLİTASYON VE RESTORASYON PROJESİ YAPIM ESASLARI Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 1. GİRİŞ 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI

Detaylı

Teras aralıklarının belirlenmesi. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Teras aralıklarının belirlenmesi. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Teras aralıklarının belirlenmesi Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Teraslar arasında verilmesi gerekli olan mesafe ile teras boyutları; günlük azami yağışı taşıyabilecek hacimde olmak üzere (yağış şiddeti), toprak

Detaylı

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADALE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEL KONTROLÜ. Bayram Ali TAŞ Orman Mühendisi 2016

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADALE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEL KONTROLÜ. Bayram Ali TAŞ Orman Mühendisi 2016 ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADALE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEL KONTROLÜ Bayram Ali TAŞ Orman Mühendisi 2016 SEL Toplanma Bölgesi SEL Boğaz Bölgesi Birikme Bölgesi TAŞKIN Şanlıurfa İli Direkli Havzası SEL OLUŞUMU VE

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü

AĞAÇLANDIRMA. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü AĞAÇLANDIRMA Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü İşçi ile Diri Örtü Temizliği Sahanın erozyon durumu ve Çalışmanın ekonomisi göz önüne alınarak ŞERİTLER halinde yapılır İşçi İle Diri Örtü Temizliği Diri örtü

Detaylı

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU 1- GİRİŞ : 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı : Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet şekilleri, tesiste ulaşılmak istenilen amaç ve tesisi

Detaylı

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU. Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU. Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr 3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr İSTANBUL- NİSAN 2013 TAŞKIN VE SEL KORUMADA YUKARI HAVZADA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN

Detaylı

RİZE BALSU SEL VE HEYELAN KONTROL PROJESİ

RİZE BALSU SEL VE HEYELAN KONTROL PROJESİ T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI RİZE BALSU SEL VE HEYELAN KONTROL PROJESİ www.cem.gov.tr 2012 PROJE YERĠ 2 Akma heyelanlı alanlar YağıĢ, yüzeysel akıģa geçmeden, toprak içerisine infiltre olmadan açık

Detaylı

YUKARI HAVZA SEL KONTROLU EYLEM PLANI VE UYGULAMALARI

YUKARI HAVZA SEL KONTROLU EYLEM PLANI VE UYGULAMALARI YUKARI HAVZA SEL KONTROLU EYLEM PLANI VE UYGULAMALARI SEL NEDİR? Sel; Şiddetli yağışların ardından yan derelerden gelen ve fazla miktarda katı ve iri materyal içeren büyük su kitlesidir. Isparta-Senirkent,

Detaylı

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU

REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU REHABİLİTASYON PROJE DİSPOZİSYONU 1- GİRİŞ : 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı : Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet şekilleri, tesiste ulaşılmak istenilen amaç ve tesisi

Detaylı

Ġhaleli Birim Fiyatı (TL) Birim Fiyatı (TL) Sıra No Poz No ĠġĠN ÇEġĠDĠ (TANIMI) Birimi

Ġhaleli Birim Fiyatı (TL) Birim Fiyatı (TL) Sıra No Poz No ĠġĠN ÇEġĠDĠ (TANIMI) Birimi AĞAÇLANDIRMA ÇALIġMALARI A - MAKĠNELĠ ÇALIġMALAR 100 ĠÇ TAKSĠMAT ġebekesġnġn TESĠSĠ : Araziye aplike edilmiģ bölme veya bölmecik sınırlarından geçen 6-15 m geniģliğindeki yangın emniyet yollarının 160-230

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü

AĞAÇLANDIRMA. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü AĞAÇLANDIRMA Yrd. Doç. Dr. Süleyman Gülcü Alanların Ekim ve Dikime Hazırlanması Ön etüt tamamlandıktan sonra arazi hazırlığına başlanır. Bu kapsamda; İç taksimatın uygulanması Diri örtü temizliği ve Toprak

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA TEKNİĞİ (8)

AĞAÇLANDIRMA TEKNİĞİ (8) AĞAÇLANDIRMA TEKNİĞİ (8) Yrd. Doç. Dr. DENİZ GÜNEY (2013-2014 BAHAR DÖNEMİ) EĞİMLİ ARAZİ KOŞULLARINDA DİKİM YÖNTEMLERİ Teras Ağaçlandırmaları Eskişehir AGM Başmühendisliği Gradoni tipi teras (Makineli

Detaylı

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii...

1.2.3- İl Kuruluşuna Göre Yeri...: 1.2.3.1- İli...: 1.2.3.2- İlçesi...: 1.2.3.3- Beldesi...: 1.2.3.4- Köyü/Mahallesi...: 1.2.3.5- Özel Mevkii... EK NO: 21 ÖZEL ORMAN FİDANLIĞI PROJESİ DİSPOZİSYONU 1- FİDANLIĞIN GENEL TANIMI 1.1.1- Adı Soyadı : 1.1.2- Adresi : 1.1.3- Proje Numarası : 1.2- Kuruluş Yeri...: 1.2.1- Coğrafi Yer 1.2.1.1-1/25000 ölçekli

Detaylı

AĞZIKARA SEL KONTROLÜ UYGULAMA PROJESĠ

AĞZIKARA SEL KONTROLÜ UYGULAMA PROJESĠ 2012 ELAZIĞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VAN ĠLĠ AĞZIKARA KÖYÜ AĞZIKARA SEL KONTROLÜ UYGULAMA PROJESĠ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü 2012

Detaylı

EROZYON GENEL DURUM Türkiye; coğrafi konumu, topografik yapısı, iklimi, yanlış tarım uygulamaları, mera ve orman tahribatı ve toprakların erozyona duyarlı olması sebepleri ile dünya üzerinde

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

Birim Fiyatı (TL) Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI A - MAKİNELİ ÇALIŞMALAR 100İÇ TAKSİMAT ŞEBEKESİNİN TESİSİ :

Birim Fiyatı (TL) Sıra No Poz No İŞİN ÇEŞİDİ (TANIMI) Birimi AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI A - MAKİNELİ ÇALIŞMALAR 100İÇ TAKSİMAT ŞEBEKESİNİN TESİSİ : AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI A - MAKİNELİ ÇALIŞMALAR 100İÇ TAKSİMAT ŞEBEKESİNİN TESİSİ : 101 Araziye aplike edilmiş bölme veya bölmecik sınırlarından geçen 6-15 m genişliğindeki yangın emniyet yollarının 160-230

Detaylı

YAMAÇ VE OYUNTU ISLAHI TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAMAÇ VE OYUNTU ISLAHI TEKNİK ŞARTNAMESİ EĞİMLİ TERASLAR (AKITICI TERASLAR) YAMAÇ VE OYUNTU ISLAHI TEKNİK ŞARTNAMESİ Akıtıcı teraslar; esas itibariyle eğimli yamaçlar üzerinde, ani sel tahribatının ve toprak erozyonunun önlenmesi amacı ile tesis

Detaylı

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Rapor No. :1 Tarihi: 04/12/2012 IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Projenin Adı: Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır İli Aralık İlçesinde

Detaylı

SEL KONTROLUNDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIġMALARININ ÖNEMĠ

SEL KONTROLUNDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIġMALARININ ÖNEMĠ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEL KONTROLUNDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIġMALARININ ÖNEMĠ Hanifi AVCI Genel Müdür ġubat-2011 SEL AFETĠNĠN SEBEBĠ

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA ALANININ DİKİME HAZIRLANMASI. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA ALANININ DİKİME HAZIRLANMASI. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA ALANININ DİKİME HAZIRLANMASI Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 Endüstriyel Ağaçlandırma faaliyetlerinin önemli bir bölümünü alanın ekim ve dikime hazır hale getirilebilmesi için yapılacak

Detaylı

SEL KONTROLÜNDE TERASLAR

SEL KONTROLÜNDE TERASLAR SEL KONTROLÜNDE TERASLAR Araş. Gör. Tayfun KURT tayfun.kurt@istanbul.edu.tr Sel Kontrolünde Yöntemler Yatak Islahı Yamaç Islahı Taşıntı barajları, Geçirgen barajlar, Taban kuşakları, Yatak kaplamaları,

Detaylı

Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet çeşitleri, tesisle ulaşılmak istenen amaç, pazarlama imkanları vb. bilgiler.

Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet çeşitleri, tesisle ulaşılmak istenen amaç, pazarlama imkanları vb. bilgiler. 1- GİRİŞ 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet çeşitleri, tesisle ulaşılmak istenen amaç, pazarlama imkanları vb. bilgiler. 1.2- Özet Proje

Detaylı

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİMLİ ARAZİLERDE TERASLAMA TEKNİĞİ BUROR HENDEKLİ TERAS BUROR ÇUKURLU SEKİ TERAS (BUROR : Bursa Orman Terası) 2009 Arazi Yetenek Sınıfları ve Bu

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN www.ogm.gov.tr AĞAÇLANDIRMA VE SİLVİKÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN SİLVİKÜLTÜR, AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROL VE TOPRAK MUHAFAZA, FİDANLIK ve TOHUM İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIKLARININ TAŞRADAKİ

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA, ÖZEL AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROLÜ, MERA ISLAHI VE FİDANLIK

AĞAÇLANDIRMA, ÖZEL AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROLÜ, MERA ISLAHI VE FİDANLIK DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

Bozuk Koru ve Baltalıklarda Örtü Temizliği. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Bozuk Koru ve Baltalıklarda Örtü Temizliği. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Bozuk Koru ve Baltalıklarda Örtü Temizliği Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Kurak ve yarı kurak bölgelerde su rekabetini önlemek için kökleme yapılmalıdır. 1. 2. ve 3. eğim gruplarında 160-220 beygir gücünde

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Karpelli Sedir Ekim Ağaçlandırması Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Rehabilitasyon çalışması da denilmektedir 2 Ağaçlandırma Çalışması-Mersin Karpelli Sedir ekimi ile kazanılan sahalar

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İLİ TARIMSAL VERİLERİ

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İLİ TARIMSAL VERİLERİ T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İLİ TARIMSAL VERİLERİ ÇORUM TARIMI Çorum İlinde Tarım, halkın 1, derecede geçim kaynağını teşkil eden iktisadi bir sektördür. İlimizin yüz

Detaylı

Meyva Bahçesi Tesisi

Meyva Bahçesi Tesisi Meyva Bahçesi Tesisi Meyve bahçesi tesisinde dikkate alınması -gereken koşullar 1. Yer seçimi 2. Tür ve çeşit seçimi 3. Anaç seçimi 4. Tozlanma isteğinin bilinmesi 5. Dikim sistemleri ve dikim sıklığı

Detaylı

Endüstriyel Ağaçlandırma Alanlarının Seçimi. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Endüstriyel Ağaçlandırma Alanlarının Seçimi. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Endüstriyel Ağaçlandırma Alanlarının Seçimi Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 3 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 4 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 5 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Detaylı

ÇIĞLARIN OLUŞUM NEDENLERİ:

ÇIĞLARIN OLUŞUM NEDENLERİ: ÇIĞ Genellikle boylu bitki örtüsü (orman) çok seyrek veya bulunmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve dış kuvvetler etkisi ile başlayan bir ilk

Detaylı

HATIRA ORMANLARI PROJESİ

HATIRA ORMANLARI PROJESİ HATIRA ORMANLARI PROJESİ 2013 YILSONU RAPORU TEMA VAKFI ORMAN ve KIRSAL KALKINMA BÖLÜMÜ 31 Ekim 2013 1. TEKİRDAĞ HATIRA ORMANI (Malkara-Ahmetpaşa Köyü Mevkii) 1.1. Proje Sahası Hakkında Genel Bilgi Proje

Detaylı

ORMANCILIĞIMIZ (TOHUM-FİDAN-AĞAÇLANDIRMA)

ORMANCILIĞIMIZ (TOHUM-FİDAN-AĞAÇLANDIRMA) ORMANCILIĞIMIZ (TOHUM-FİDAN-AĞAÇLANDIRMA) Prof. Dr. İbrahim TURNA Orman Nedir? Orman, sadece ağaç ve ağaççık toplulukları değildir. Orman canlı ve büyük bir sistemdir. Bu sistem; ağaçlar, çalılar, otlar,

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA PROJE DİSPOZİSYONU

AĞAÇLANDIRMA PROJE DİSPOZİSYONU AĞAÇLANDIRMA PROJE DİSPOZİSYONU 1- GİRİŞ 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı Projesi yapılacak sahanın programa alınma nedenleri, yapılacak faaliyet çeşitleri, tesisle ulaşılmak istenen amaç, pazarlama imkânları

Detaylı

Toprak İşleme. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Toprak İşleme. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Toprak İşleme Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Finlandiya da şeritler halinde toprak işlemesi yapan ekipman Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 3 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 4 Şeritler halinde toprak

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

TOPRAK İŞLEME. Prof. Dr. İbrahim TURNA

TOPRAK İŞLEME. Prof. Dr. İbrahim TURNA TOPRAK İŞLEME 1 Toprak işlemesi; Dikilen fidanların veya ekilen tohumlardan gelişen fidelerin köklerini, **toprağın derinliklerine ve çevresine yayarak topraktan ihtiyaçları olan besin elementlerini ve

Detaylı

12. BÖLÜM: TOPRAK EROZYONU ve KORUNMA

12. BÖLÜM: TOPRAK EROZYONU ve KORUNMA 12. BÖLÜM: TOPRAK EROZYONU ve KORUNMA TOPRAK EROZYONU Toprakların bulunduğu yada oluştuğu yerden çeşitli doğa kuvvetlerinin (rüzgar, su, buz, yerçekimi) etkisi ile taşınmasıdır. Doğal koşullarda oluşan

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

İLYAKUT FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU İÇİN FİDAN ÜRETİM PROJESİ

İLYAKUT FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU İÇİN FİDAN ÜRETİM PROJESİ İLYAKUT FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU İÇİN FİDAN ÜRETİM PROJESİ 1.TANIM: 1.1 Projenin Başlığı: İstihdam 1.2 Projenin Konusu: Ankara İlinde Ağaçlandırma,

Detaylı

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA AĞAÇLANDIRMA FİDAN DİKİMİ VE BAKIMI PROJESİ

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA AĞAÇLANDIRMA FİDAN DİKİMİ VE BAKIMI PROJESİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA AĞAÇLANDIRMA FİDAN DİKİMİ VE BAKIMI PROJESİ 1.TANIM: 1.1 Projenin Başlığı: İstihdam 1.2 Projenin Konusu: Sakarya ilinde 2012 Yılında ağaçlandırma ve fidan dikim çalışmaları, kültür

Detaylı

Ekim Yöntemleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Ekim Yöntemleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ekim Yöntemleri Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Açık alanda ekimin yapıldığı yere, yani tohumun toprakta dağılış şekline göre iki yöntem söz konusudur. Bunlar; Tam alan ekim yöntemi, Kısmi ekim yöntemi dir.

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLU AĞAÇLANDIRMA UYGULAMA PROJESİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLU AĞAÇLANDIRMA UYGULAMA PROJESİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLU AĞAÇLANDIRMA UYGULAMA PROJESİ, Zonguldak İl Çevre ve Orman Müdürlüğü AGM-ORKÖY Şube Müdürlüğü 2010 1 1-Proje Sahasının

Detaylı

Teraslar ve Gradoni Teras Üzerine Araştırmalar. Prof. Dr. Orhan Doğan ÇEM Genel Müdürlüğü 12-15 Mart 2012

Teraslar ve Gradoni Teras Üzerine Araştırmalar. Prof. Dr. Orhan Doğan ÇEM Genel Müdürlüğü 12-15 Mart 2012 Teraslar ve Gradoni Teras Üzerine Araştırmalar Prof. Dr. Orhan Doğan ÇEM Genel Müdürlüğü 12-15 Mart 2012 TERASLAR, meyilli alanları tesviye (düzeç) eğrileri boyunca belirli aralıklarla kateden, yüzeysel

Detaylı

BUROR TERAS BUROR HENDEKLİ TERAS BUROR ÇUKURLU SEKİ TERAS

BUROR TERAS BUROR HENDEKLİ TERAS BUROR ÇUKURLU SEKİ TERAS BUROR TERAS BUROR HENDEKLİ TERAS BUROR ÇUKURLU SEKİ TERAS Arazi Yetenek Sınıfları ve Bu Sınıfların Kullanım Biçimleri * Özel sınıf olarak belirtilen böyle araziler, daha detaylı araştırmalara dayalı ıslah

Detaylı

Toprak etütleri; Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Toprak etütleri; Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Toprak etütleri; Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Toprak haritası Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Toprak ağaçlandırma başarısını en çok etkileyen faktörlerden birisidir. İklim koşulları bakımından yeterlilik olsa

Detaylı

1. GİRİŞ. 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı :

1. GİRİŞ. 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı : 1. GİRİŞ 1.1- Projenin Amacı ve Kapsamı : Proje kapsamına giren sahaların uygulama programına alınan nedenleri, var olan problemler ve bunların çözüm yolları, önerilen tedbirlerin esaslarını teşkil eden

Detaylı

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir.

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir. HARİTA NEDİR? Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün, istenilen ölçeğe göre özel işaretler yardımı ile küçültülerek çizilmiş örneğidir. H A R İ T A Yeryüzü şekillerinin, yerleşim

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Göynük Orman İşletme Müdürlüğü

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Göynük Orman İşletme Müdürlüğü T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Göynük Orman İşletme Müdürlüğü TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI GÖYNÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AĞAÇLANDIRMA, EROZYON İLE MÜCADELE VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ

Detaylı

GÜDÜL ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ GÖKÇEBAĞ AĞAÇLANDIRMA UYGULAMA PROJESİ

GÜDÜL ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ GÖKÇEBAĞ AĞAÇLANDIRMA UYGULAMA PROJESİ 1- GİRİŞ 1-1- Projenin Amacı ve Kapsamı Proje sahaları Ankara İli, Ayaş İlçesi, Gökçebağ Mahallesi hudutları içinde bulunmaktadır. Proje kapsamına alınan sahalarda toprağın mutlak derinliğinin elverişli

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA İç Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Çok fazla engebeli bir yapıya sahip olmayan

Detaylı

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ağaçlandırma çalışmalarında amaç tespiti ile işe başlamak ilk hedeftir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Amaç tespiti ülkemizin ormancılık

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Tarım Agro silvikültürel Agro silvipastoral Ormancılık Agropastoral Silvipastoral Hayvancılık Agroforestry de ağaçların çok tabakalı kuruluşu

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA

DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA Dikim yöntemlerinin seçilmesini gerektiren koşullar: 1 **Ekstrem iklim koşulları (düşük ve yüksek sıcaklıklar), **Ekstrem toprak ve arazi koşulları (kurak veya çok ıslak, kışın

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA NASIL BAŞLANDI?

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA NASIL BAŞLANDI? AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINA NASIL BAŞLANDI? BİR GÜN REKTÖRÜMÜZ SAYIN PROF. DR. M. LÜTFÜ ÇAKMAKÇI YA BİR MİSAFİR GELİR. PENCEREDEN KAMPÜSÜ İNCELERLERKEN MİSAFİR ÜNİVERSİTEYİ KASTEDEREK GÜZEL BİR B R ESER

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1

AĞAÇLANDIRMA PROJESİ YAPIM ESASLARI. Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 AĞAÇLANDIRMA PROJESİ YAPIM ESASLARI Muharrem MARAZ Orman Mühendisi 24/05/2016 ANKARA 1 Mülkiyet Orman Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş olacak Tescil harici ve mülkiyeti kesin olmayan yerlerde çalışılmayacak

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 DİKİM YOLUYLA AĞAÇLANDIRMA Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Dikim yöntemlerinin seçilmesini gerektiren koşullar: Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 **Ekstrem iklim koşulları (düşük ve yüksek sıcaklıklar), **Ekstrem

Detaylı

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda Ağaçlandırma çalışmalarına temel oluşturacak tohum sağlanmasını emniyetli hale getirebilmek için yerel ırklardan elde edilen tohum kullanılması doğru bir yaklaşımdır. Aynı türde de olsa orijin denemeleri

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER Prof.Dr. Murat UTKUCU Yrd.Doç.Dr. ŞefikRAMAZANOĞLU TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE Haritalar KESİTLER Yeryüzü şekillerini belirli bir yöntem ve ölçek dahilinde plan konumunda gösteren

Detaylı

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ Zemin hakkında gerekli etütlerin yapılması ve bilgi edinilmesinden sonra yapının projesi hazırlanır. Hazırlanan projenin uygulanabilmesi inşaat sahasının kenarlarının arsa üzerinde

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

ARTVİN-MERKEZ-SALKIMLI RESMİ KURUM ALANI

ARTVİN-MERKEZ-SALKIMLI RESMİ KURUM ALANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU ARTVİN-MERKEZ-SALKIMLI RESMİ KURUM ALANI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 1 İçindekiler 1. MEVCUT DURUM... 2 1.1. Genel Konum... 2 1.2. Ulaşım Yapısı...

Detaylı

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları 8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları Bölgemiz çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2008 yılı içerisinde toplam 7.500 ağaç, 50.000 adet çalı grubu bitki dikilmiştir. 8.1. Bitkisel

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

T.C. AĞAÇÖREN KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ

T.C. AĞAÇÖREN KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ T.C. AĞAÇÖREN KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ AĞAÇÖREN-2012 ĠÇĠNDEKĠLER Konu : Sayfa No: 1. İçerik:. 1 2. Projenin Özeti:. 2 3. Projenin Adı:.. 3 4.

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM MAKİNALI ÇALIŞMALAR. A-MAKİNELİ YANGIN EMNİYET YOLU ve SERVİS YOLU YAPIMI:

AĞAÇLANDIRMA TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM MAKİNALI ÇALIŞMALAR. A-MAKİNELİ YANGIN EMNİYET YOLU ve SERVİS YOLU YAPIMI: AĞAÇLANDIRMA TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM MAKİNALI ÇALIŞMALAR A-MAKİNELİ YANGIN EMNİYET YOLU ve SERVİS YOLU YAPIMI: a)makineli YANGIN EMNİYET YOLLARI YAPIMI:Yangın Emniyet Yolları yüklenici teknik elemanınca

Detaylı

SEL FELAKETİNİN NEDENLERİ VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER FEKE - DEĞİRMENDERE HAVZASI ÖRNEĞİ

SEL FELAKETİNİN NEDENLERİ VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER FEKE - DEĞİRMENDERE HAVZASI ÖRNEĞİ 413 SEL FELAKETİNİN NEDENLERİ VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER FEKE - DEĞİRMENDERE HAVZASI ÖRNEĞİ Sevda Polat 1, Osman Polat 2 SUMMARY One of the most important reason of flood and torrent disasters is deforestation.

Detaylı

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU İL HEYELAN AKTİVİTE DURUMU Olmuş Muhtemel Her ikisi FORMU DÜZENLEYENİN İLÇE AFETİN TARİHİ ADI SOYADI BELDE ETÜT TARİHİ TARİH KÖY GENEL HANE/NÜFUS İMZA MAH./MEZRA/MEVKİİ

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

Bayırdivan Sel Kontrol Projesi Fayda Maliyet Analizi

Bayırdivan Sel Kontrol Projesi Fayda Maliyet Analizi Orman ve Su Ġşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü EĞĠTĠMĠ ÇORUM/ 12-15 MART 2012 İstanbul Üniversitesi Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı Orman Yüksek Mühendisi Tayfun

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Neden gerekli? Hat üstyapısının drenajı için Yer altı suyunu kontrol etmek için Şevlerin drene edilmesi için gereklidir. Yüzeyaltı drenaj,

Detaylı

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri Yavuz-1 CEVİZ (KR-2) Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. Özellikle geç donların görüldüğü yerlerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Verimsiz bir çeşittir. Nisbi Periyodisite görülür. Meyvesi oval şekilli

Detaylı

Tohum Bahçeleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Tohum Bahçeleri. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Tohum Bahçeleri Tohum bahçeleri irsel (genetik) bakımdan daha yüksek nitelikli tohum elde etmek üzere, bir anlamda damızlık olarak seçilen üstün ağaçlardan alınan aşı kalemleriyle aşılanan fidanlardan

Detaylı

mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı

mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı gübre kullanılmamalı, kirli su ile sulama yapılmamalıdır.

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-7. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-7. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-7 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SILVIKÜLTÜRÜN AMACı: Koru ormanı İşletmelerinin Silvikültürel Planlaması Tıraşlama İşletmesi: Bir alan üzerinde yaşlı ağaçların aynı zamanda kesilmesi

Detaylı

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ Sunan Dr. Burak Turan NFB Mühendislik ve Müşavirlik Dr. Burak TURAN 1, Fayik TURAN 2, M. Denizhan BÜTÜN 3

Detaylı

EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI

EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI Hydrau-Tech Inc. 33 W. Drake Road, Suite 40 Fort Collins, CO, 80526 tarafından hazırlanmıştır

Detaylı

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda)

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen Toros (Lübnan) Sediri (C. libani) Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Himalaya Sediri Atlas Sediri (C. deodora) (C. atlantica) Dünyada Kuzey Afrika,

Detaylı

3. Konu. Şevlerin Korunması ve Duraylamasında Teknobiyolojik Uygulamalar. Madencilikte Çevre Yönetimi Semineri Afyonkarahisar 12-13 Ocak 2012

3. Konu. Şevlerin Korunması ve Duraylamasında Teknobiyolojik Uygulamalar. Madencilikte Çevre Yönetimi Semineri Afyonkarahisar 12-13 Ocak 2012 3. Konu Şevlerin Korunması ve Duraylamasında Teknobiyolojik Uygulamalar Bu sunumun hazırlanmasında Prof. Dr. Florin Florineth in (University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna) 20.02.2008

Detaylı

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR TOPOĞRAFİK HARİTALAR EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİ TOPOĞRAFİK HARİTALAR Yapılma Yöntemleri:» Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) HARİTALAR ve ENİNE KESİT HARİTALAR Yeryüzü şekillerini

Detaylı

Silivri Nüfus Bilgileri Yıl Toplam Kadın Erkek

Silivri Nüfus Bilgileri Yıl Toplam Kadın Erkek SİLİVRİ Coğrafi Durum: Silivri 41 derece 03 kuzey paraleli ve 28 derece 20 doğu meridyenlerinin birleştiği noktada,istanbul iline bağlı ve il merkezinin 67 km batısında, Marmara Denizi sahilindedir. İlçe

Detaylı