2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 ANKARA"

Transkript

1 ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 ANKARA

2 İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler.. 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 4- İnsan Kaynakları. 5- Sunulan Hizmetler.. 6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler.. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER. A- Mali Bilgiler.. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.. B- Performans Bilgileri 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri 2-Performansa İlişkin Genel Bilgiler. IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.. A- Üstünlükler.. B- Zayıflıklar.

3 I-GENEL BİLGİLER Arşiv Dairesi Başkanlığı, Dünya da ve Türkiye de önemi giderek artan arşivcilik konusundaki bilimsel gelişmelerin ve teknolojik yeniliklerin ışığında, modern arşivcilik uygulamaları ile ülkemiz arşivciliğine katkı sağlamak, sahip olduğu zengin kültür hazinelerini daha uzun yıllar kullanılmak üzere gelecek nesillere aktarabilmek ve sahip olduğu bu hazinelerle devlet ve millet hayatının hafızası olma niteliğini devam ettirebilme yenileme ve geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. A- Misyon ve Vizyon: Başkanlığımızın misyonu Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemine ait mülkiyete esas bilgi ve belgelerin muhafazasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak, bunların ihtiyaç sahiplerine hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaşmasını temin etmektir. Vizyonumuz ise, mevcut kanun ve yönetmeliklerle çerçevesi çizilmiş olan görev ve sorumluluklarını bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek hizmet kalitesinden ödün vermeden yerine getirmek ve örnek bir kamu kurumu arşivi olmaktır. B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar: Başkanlığımızın Yetki, Görev ve Sorumlulukları, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanununun 5.Maddesinin 2. fıkrasının (d) bendinde belirtildiği gibi; 1) Arşiv bilgi sistemini kurmak ve yürütmek, merkezi ve taşra arşivleme hizmetlerini düzenlemek, a. Sicillerin ve arşivin elektronik ortamda tutulmasıyla ilgili düzenlemeleri yapmak, iş ve işlemleri yürütmek, b. Yurtiçi ve yurtdışında tesis edilmiş tapu kayıt ve belgeleri, kadastro ve tapulama paftaları ile teknik belgelerin merkezde veya taşrada arşivlenmesini sağlamak, c. Eski yazılı tapu kayıt ve belgeleri yeni yazıya çevirmek, kayıt ve belgeleri değerlendirmek, tarihi değeri haiz olan eski yazılı tapu kayıt ve belgelerini uzmanların bilimsel çalışmalarına hazırlamak ve çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek, d. Arşiv malzemesinin kopyalarını çıkararak devamlılığını sağlamak, tahribini önleyecek tedbirleri almak, onarım ve yenileme işlerini yapmak, modern arşivleme usul ve metotları hakkında araştırmalar yaparak sonuçlarına göre yenilikleri tespit etmek ve bu yeniliklerin uygulanmalarını sağlamak ve bunların hacimlerini küçültmek için film, mikrofilm, fotokopi ve gerektiğinde diğer ileri tekniklerden yararlanmak, e. İlgililerin talebi üzerine tapu kayıt ve belge örneklerini çıkarmak ve ilgililere vermek, f. Tarihî, kültürel ve estetik değeri olan arşiv malzemelerini korumak ve gerektiğinde sergilemek, g. Kurum arşivi hizmetlerini yürütmek.

4 C-İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel yapı Başkanlığımız, Arşiv binası olarak inşa edilen Çankaya Oran Tapu Kadastro birimlerinin bulunduğu alanda 7 katlı (giriş ve bodrum kat dahil) binasında hizmet vermektedir. Arşiv Dairesi Başkanlığının Ön Cepheden Görünümü. 2-Örgüt Yapısı Başkanlığımız Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Kuruluşu ile Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönergede belirtildiği gibi; a) Zabıt Kayıtları ve Transkripsiyon Birimi b) Bilgi Belge Yönetimi Birimi c) Kuyud-ı Kadime ve İlmi Araştırmalar Birimi d) Mali işler, Planlama ve Koordinasyon Birimi e) Tescil,Tapu Senetleri ve Tablo Mahzen Birimi f) Teknik Arşiv Birimi g) Belge Konservasyon ve Restorasyon Birimi olmak üzere 7 (yedi) birimden oluşmaktadır.

5 ARŞİV DAİRESİ BAŞKANI ZABIT KAYITLARI VE TRANSKRİP. BİRİMİ BİLGİ BELGE YÖNETİMİ BİRİMİ KUYID-I KADİME VE İLMİ ARAŞ. BİRİMİ MALİ İŞLER, PLANLAMA V E KOOR. BİRİMİ TESCİL, TAPU SENETLERİ VE TABLO MAHZEN BİRİMİ TEKNİK ARŞİV BİRİMİ BELGE KONSER. VE RESTORASYON BİRİMİ 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar a)içerisinde önemli bilgiler bulunan defter, belge ve dokümanlar: Osmanlı dan günümüze kadar muhafaza edilmiş ve Başkanlığımız elinde bulunan arşiv dokümanları tabloda gösterilmiştir. ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞINDA BULUNAN DEFTER, BELGELER VE DOKÜMANLAR TÜRÜ DÖNEMİ ADEDİ Tapu Tahrir Defterleri XV. ila XVII. Yüzyıllar (Cilt) Zabıt-Kayıt Defterleri (Milli Sınırlar İçinde) Zabıt-Kayıt Defterleri (Milli Sınırlar Dışında) (Cilt) (Cilt) Hâsılat Kayıtları (Fasikül) 2.Nüsha Tapu Senetleri (Cilt) 2.Nüsha Tapu Kütükleri (Cilt) Köy Sınır Kayıtları ve Mera Tahsis Kararları (Belge) Tablo Mahzen Defterleri (Cilt)

6 Tablo 1-Başkanlığımızda Bulunan Defter ve Belgeler Midilli Mufassal Defteri'nde bulunan M.1462 Tarihli Fatih Sultan Mehmed H.1123 (M.1623) Tarihli Mülkname Han Hazretleri'nin Ayasofya Camii ne Ait, Ceylan Derisi Üzerine Yazılmış Vakfiyesi.. (Boyu: 63,30 m.) M.1592 Tarihli Sultan III. Murat Tuğrası R (M. 1886) Tarihli Yahya Hayati Paşaya Ait İzmir deki Mahallesinin Haritası

7 Vakıf Senedinden Bir Örnek Defter-i Hakani ye Ait Sultan Ahmet teki Bir Taşınmaza Ait Tapu Senedi Arşivimizden Mühür Örnekleri Bezm-i Alem Valide Sultan Evkaf Defteri (H M Tarihli)

8 b)teknolojik Yapı Başkanlığımız hizmet binasında TAKBİS Projesi kapsamında Ofis Otomasyonu yazılımına dahil evrak programı kullanılmaya başlanmıştır. TARBİS Projesi kapsamında hizmet binamızda kurulu bulunan sistem ünitesinde 1 adet Uygulama Sunucusu, 1 adet SCSI Disk Ünitesi ve 1 adet Ana Arşiv Harici Veri Depolama Ünitesi mevcuttur. Ayrıca; - 2 Adet IBM x Adet Domain Controller (PC) - 1 Adet Uygulama Sunucusu HP DL Adet FC Router - 4 Adet Klima - 14'' Nec LCD Monitor (1 Adet) - 42 U Rack Kabinet (1 Adet) - 24 U Kabinet (3 Adet) - 22 adet Switch - 1 adet seslendirme sistemi İle 60 KWA lık 1 adet Güç Kaynağı TARBİS Yüklenicisi Firma tarafından karşılanarak Başkanlığımıza kurulmuştur. Başkanlığımızın 2014 yılı itibariyle kullanılan donanım envanteri aşağıdaki gibidir. Masaüstü Kişisel Bilgisayar 136 Diz Üstü Bilgisayar 22 Yazıcı 58 Telefon 108 Faks Cihazı 2 Isısal sistem cilt makinesi 1 Projeksiyon Cihazı 4 Fotokopi Makinesi 5 Plotter 1 Klima KWA Güç Kaynağı KVA Jeneratör 1 Tarayıcı 1 Tablet Bilgisayar 24 Fotoğraf Makinesi 2 Sesli Rehberlik Cihazı 18 Tablo 2- Arşiv Dairesi Başkanlığı Donanım Envanteri

9 Genel Müdürlüğümüz, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve gerekli diğer bilgilere internet üzerinden ulaşılması bakımından 8 Mbit hızında internet bağlantısı ve HUB bağlantısıyla da birimlerimiz arasında Network ağı kurulmuştur. Başkanlığımız hizmet binasının güvenliğini sağlamak amacıyla 24 saat Özel Güvenlik Koruma Memurları nöbet tutmakta ve Güvenlik Kameraları tarafından izlenmektedir. Kamera görüntüleri 3 ay süre ile saklanmaktadır. Kapalı Devre Kameralı Sistem (Yerleşke girişinde ve binaya hakim noktada hareketli 1 adet kamera ile bina içi ve dışında 15 noktada sabit kamera) ve Turnikeli Geçiş Sistemi ile 1.ve 2.kat arşiv ana giriş kapılarında kartlı giriş sistemi mevcuttur. Başkanlığımızda personelimiz ve araştırmacıların hizmetine sunulmak üzere yaklaşık 500 adet yayın ve kitaptan oluşan bir kütüphane bulunmaktadır. Arşiv Ana Giriş Kapısı Kartlı Giriş Sistemi, Kapalı Devre Kamera Sistemi, Turnikeli Geçiş Sistemi Başkanlığımızda eğitim, toplantı v.b. çalışmalarda kullanılmak üzere 50 kişilik Konferans Salonu bulunmaktadır. Konferans Salonundan Görünüm

10 4-İnsan Kaynakları Daire Başkanı 1 Şube Müdürü 7 Tapu Müdürü (Başkanlığımızda geçici görevli) 1 Tapu Kadastro Uzmanı 7 Uzman 26 Uzman (Başkanlığımızda geçici görevli) Bilgisayar İşletmeni 40 Arşiv Memuru 2 Memur 4 Kadastro Teknisyeni (Başkanlığımızda geçici görevli) Kontrol Mühendisi 2 Daimi İşçi 12 TOPLAM 108 Tablo 3- Arşiv Dairesi Başkanlığı Personelinin İstihdam Şekline Göre Dağılımı Yukarıdaki Tablo 3 de görüldüğü üzere Başkanlığımızda 108 personel ile birlikte 13 temizlik firması personeli görev yapmaktadır. BAYAN 43 ERKEK 65 Tablo 4- Arşiv Başkanlığı Personelinin Cinsiyete Göre Dağılımı Bayan ; 43; 40% Bayan Erkek Erkek; 65; 60% Grafik 1 Başkanlığımız personelinin %40 i bayan ve %60 i erkektir.

11 20-29 Yaş Arası Yaş Arası Yaş Arası Yaş Arası Yaş ve Üstü 3 Tablo 5- Arşiv Dairesi Başkanlığı Personelinin Yaşa Göre Dağılımı yaş arası 29 27% yaş arası 4 3% yaş arası 44 41% 60 yaş ve üstü 3 3% yaş arası yaş arası yaş arası yaş arası yaş arası 28 26% 60 yaş ve üstü Grafik 2- Başkanlığımız Personelinin Yaşa Göre Dağılımı İlk 4 Orta 9 Lise 15 Ön Lisans 9 Lisans 71 Lisans Üstü 0 Tablo 6- Arşiv Dairesi Başkanlığının Eğitim Durumuna Göre Dağılımı İlk; 4;42% Lisans ; 71 55% Orta; 9; 9% Lise; 15; 15% Ön Lisans; 9; 8% İlk Orta Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Grafik 3- Başkanlığımız Personelinin Eğitim Durumu

12 5-Sunulan Hizmetler Başkanlığımız tarihi değeri olan araştırmaya açık eski yazılı arşiv belgelerini yurt içi ve yurt dışından gelen uzmanların ilmi çalışmalarına hazırlamak ve yardımcı olmak, diğer yandan tapu ve kadastro birimleri, mahkemeler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgililerin isteği üzerine, eski ve yeni yazı ile tesis edilmiş tapu kayıtlarının kopyalarını çıkarıp vermek, merkez ve taşra arşivlerini düzenlemek, teknik arşiv ve kurum arşivi görevlerini yürütmek, elektronik bilgi ve belge arşivi oluşturmak suretiyle hizmet vermektedir. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Başkanlığımızda Mali İşlemlere ilişkin olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amir hükümlerine istinaden harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlilerinin içinde bulunduğu bir Mali Yönetim sistemi mevcuttur sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi, süreç yönetiminin hayata geçirilmesi, performans esaslı bütçeleme ile stratejik planın ilişkilendirilmesi ve en önemli unsur olan tüm bu sistemlerin sağlıklı çalışmasını sağlayacak etkin ve etkili bir iç kontrol mekanizmasının kurulması bağlamında Genel Müdürlüğümüzde iç kontrole ilişkin görev Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. II-AMAÇ VE HEDEFLER a) İdarenin Amaç ve Hedefleri Amaçlarımız Başkanlığımız hizmetlerinde; kalite ve verimliliği arttırarak arşivcilik konusunda öncü kuruluş olmayı, Osmanlıca yazılı tapu kayıtlarını talebe bağlı olarak yeni yazıya çevirmeyi, tarihi değeri olan araştırmaya açık eski yazılı belgeleri yurtiçi ve yurt dışından gelen uzmanların ilmi çalışmalarına hazırlamayı ve yardımcı olmayı, bunun yanında modern arşivcilik metotlarının araştırılarak hayata geçirilmesini, yıpranmış arşiv malzemelerinin bakım ve onarımının yapılmasını, merkez ve taşra arşivlerinde standart arşiv oluşturulmasını, teknik arşiv ve kurum arşivi görevlerinin yürütülmesi ile ulusal ve uluslararası işbirliği imkanlarının araştırılmasını amaçlamaktadır. Stratejik Hedeflerimiz Yeni tasnif ile kuyud-ı kadime katoloğuna giren belgeler dijitalleştirilerek araştırmacı hizmetine sunulması ve TARBİS ortamına atılması. Başkanlığımız arşivinde bulunan tahrir defterlerinden üç (3) tanesinin transkripsiyonları yapılarak yayınlanması. Başkanlığın eski yazı bilir personeline siyakat yazısı eğitimi verilmesi. Arşiv Dairesi Başkanlığı ile merkez ve taşra arşivlerinin fiziki standartlaşmasına yönelik çalışma yapılması. Merkez ve taşra teşkilatı personeline Osmanlıca eğitim verilmesi. Restorasyon ve konservasyon işlerine devam edilmesi. Yurt dışı benzer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması. Arşivimizde bulunan Osmanlıca defterlerin ve demirbaşların elektronik ortamda takibini yapmak üzere barkotlu takip sistemi kurulması.

13 Başkanlığımızın Fiziki Mekanlarının İyileştirilmesi Hedefleri Başkanlığımız hizmet binasının giriş ve 1.katında Osmanlı Arşivine uygun tarzda tadilat yapılması Hizmet binamızda bulunan kapalı devre kamera güvenlik sistemini en son teknolojiye uygun hale getirmek ve kontrol noktalarını arttırmak. Hizmet binamızın gerekli tadilat ve onarımlarını yaptırmak. b) Temel Politikalar ve Öncelikler Başkanlığımız hizmetlerinde kalite ve verimliğin arttırılması, taşra arşivlerimizin standart hale getirilmesi ile elektronik arşiv çalışmalarına hız kazandırılması, 2008 yılında oluşturulan AR- GE çalışmalarını geliştirmek ve hızlandırmak, yayın faaliyetlerimizi sürdürmek, personel motivasyonunu en üst seviyeye çıkararak kurumsal kimliğe sahip olmak, arşivcilik konusunda önder kuruluş olmak ve gelişmelere açık olmak temel politikalarımız ve önceliklerimiz olacaktır. III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Ekonomik BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ KBÖ HARCAMA 1 PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİ MENKUL ONARIM GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ Tablo 7 - Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması

14 tüketime yönelik mal ve malzeme alımı 173 7% memurlar (sosyal güvenlik kurumu prim) 396,503 16% Sözleşmeli personel (ücret) 56,845 2% sözleşmeli memur (sosyal güvenlik kurumu prim) 11,432 0% yolluklar 21 1% hizmet alımları menkul mal, gayri 3 maddi hak alım, bakım 0% ve onarım giderleri 35 1% memurlar (ücret); 1840,000; 65% memurlar (ücret) Sözleşmeli personel (ücret) memurlar (sosyal güvenlik kurumu prim) sözleşmeli memur (sosyal güvenlik kurumu prim) tüketime yönelik mal ve malzeme alımı yolluklar hizmet alımları menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri Grafik 4- Başkanlık 2014 Yılı Harcama Dağılımı 2014 yılı harcamaların % 72 sı personel giderleri, %69 memurlar ücret, %3, sözleşmeli personel, % 17 sı sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, %16 sı memurlar (sosyal güvenlik katkı payı), %0,3 ü sözleşmeli (sosyal güvenlik katkı payı), %2 si menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, %7 u tüketime yönelik mal ve malzeme alımı, %1 i yolluklar, % 0,1 i hizmet alımları olarak gerçekleşmiştir. sözleşmeli memur (sosyal güvenlik kurumu prim) 33,3 1% tüketime yönelik mal ve malzeme alımı 175 6% memurlar (sosyal güvenlik kurumu prim) 448,000 16% Sözleşmeli personel (ücret) 59,9 2% yolluklar menkul hizmet 21 mal, gayri maddi alımları 1% hak alım, bakım 3 ve onarım 0% giderleri 35 1% memurlar (ücret); 2185,300; 65% memurlar (ücret) Sözleşmeli personel (ücret) memurlar (sosyal güv kurumu prim) sözleşmeli memur (so güvenlik kurumu prim tüketime yönelik mal malzeme alımı yolluklar Grafik 5- Başkanlığımızın Bütçe Dağılımı

15 2014 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan kurumumuz bütçesi içerisinde Başkanlığımıza 3.017,600- TL başlangıç ödeneği ayrılmış, 31/12/2014 tarihi itibariyle ek ödeneklerle birlikte 3.017,600- TL ödenek serbest bırakılmış, bu tutardan ise 2.573,499 TL harcama yapılmıştır.(tablo 8) 1-Başkanlığımızca Yapılan Harcamalar Başkanlığımız 2014 yılı bütçesi içerisinde yer alan tertibinden binamızda bulunan yangın algılama ve ihbar, asansör, jeneratör, klima ve turnike sistemlerinin periyodik bakım onarımı işine ,000 TL tertibinden Restorasyon Atölyesinde kullanılmak üzere tabaklanmış keçi derisi, laminant parke, sebze parcalama makinası, alımında kullanılmak üzere ,00 TL. tutarında malzeme alımı, tertibinden TL. araç sigortası ödemesi, tertibinden 318,53 TL tertibinden 7.749,00 TL tutarında kırtasiye ve bilgisayar sarf malzemeleri, alımı, tertiplerinden TL tutarında elektrik sarf malzemeleri alımı, tertibinden 8.684,00 TL tutarında lavabolarda kullanılmak üzere hırdavat, temizlik gereçleri alımı yapılmıştır. 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin temel unsurlarından olan, Genel Müdürlüğümüz yıllarını kapsayan Stratejik Planı hazırlanmış ve devamında 2010 yılında yürürlüğe konulmak üzere yapılan Performans Programı çalışmaları da tamamlanmıştır. Program Bütçe esaslarına göre hazırlanmış olan 2014 Yılı Başkanlığımız bütçesine ilişkin Ödenek Durum Bilgileri genel ve ekonomik kodları itibarıyla aşağıda gösterilmiştir.

16 ÖDENEK DURUM BİLGİSİ Yıl : 2014 Kurumsal : ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI Fonksiyonel : Finans : Ekonomik : Kanun : Eklenen : KBÖ : Düşülen : Kesinti : 0 Ödenek : Kes. % : 0 Serbest : Bloke : 0 Onaysız Onaylı Toplam Ö.Gönderme : 0 Ö.Gönderme : Ö.Gönderme : Tenkis : 0 Tenkis : Tenkis : Toplam : 0 Toplam : Toplam : Ödeme Emri : 0 Ödeme Emri : 0 Ödeme Emri : 0 Gerçekleşme Serbest : Ö.Gönderme : Harcama : Kul.Ö.Gönderm : 5 Avans : Ocak Şubat Mart 1. 3 Ay Toplamı Nisan Mayıs Haziran 2. 3 Ay Toplamı Temmuz Ağustos Eylül 3. 3 Ay Toplamı Ekim Kasım Aralık 4. 3 Ay Toplamı Ay Toplamı 2. 6 Ay Toplamı AHP Toplamı

17 ÖDENEK DURUM BİLGİSİ Yıl : 2014 Kurumsal : Arşiv Daire Başkanlığı Fonksiyonel : S. G. Genel Kamu Hiz. Finans : 1 Genel Bütçeli İdareler Ekonomik : 01.1 Memurlar Kanun : Eklenen : KBÖ : Düşülen : Kesinti : 0 Ödenek : Kes. % : 0 Serbest : Bloke : Onaysız Onaylı Gönderme : 0 Ö.Gönderme : Tenkis : 0 Tenkis : Toplam : 0 Toplam : Ödeme Emri : 0 Ödeme Emri : 0 Gerçekleşme Serbest : Gönderme : Harcama : K.Ö.Gönderme : 1 Avans : Ocak Şubat Mart 1. 3 Ay Toplamı Nisan Mayıs Haziran 2. 3 Ay Toplamı Temmuz Ağustos Eylül 3. 3 Ay Toplamı Ekim Kasım Aralık 4. 3 Ay Toplamı Ay Toplamı 2. 6 Ay Toplamı AHP Toplamı

18 ÖDENEK DURUM BİLGİSİ Yıl : 2014 Kurumsal : ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI Fonksiyonel : Sınıflandırmaya girmeyen genel kamu hizmetleri Finans : 1 Genel Bütçeli İdareler Ekonomik : 01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL Kanun : Eklenen : 0 KBÖ : Düşülen : Kesinti : 0 Ödenek : Kes. % : 0 Serbest : Bloke : 0 Onaysız Onaylı Toplam Ö.Gönderme : 0 Ö.Gönderme : Ö.Gönderme : Tenkis : 0 Tenkis : Tenkis : Toplam : 0 Toplam : Toplam : Ödeme Emri : 0 Ödeme Emri : 0 Ödeme Emri : 0 Gerçekleşme Serbest : Ö.Gönderme : Harcama : Kul.Ö.Gönderme : 0 Avans : Ocak Şubat Mart 1. 3 Ay Toplamı Nisan Mayıs Haziran 2. 3 Ay Toplamı Temmuz Ağustos Eylül 3. 3 Ay Toplamı Ekim Kasım Aralık 4. 3 Ay Toplamı Ay Toplamı 2. 6 Ay Toplamı AHP Toplamı

19 ÖDENEK DURUM BİLGİSİ Yıl : 2014 Kurumsal : ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI Fonksiyonel : Sınıflandırmaya girmeyen genel kamu hizmetleri Finans : 1 Genel Bütçeli İdareler Ekonomik : 02.1 MEMURLAR Kanun : Eklenen : KBÖ : Düşülen : 0 Kesinti : 0 Ödenek : Kes. % : 0 Serbest : Bloke : 0 Onaysız Onaylı Toplam Ö.Gönderme : 0 Ö.Gönderme : Ö.Gönderme : Tenkis : 0 Tenkis : 0 Tenkis : 0 Toplam : 0 Toplam : Toplam : Ödeme Emri : 0 Ödeme Emri : 0 Ödeme Emri : 0 Gerçekleşme Serbest : Ö.Gönderme : Harcama : Kul.Ö.Gönderme : 0 Avans : Ocak Şubat Mart 1. 3 Ay Toplamı Nisan Mayıs Haziran 2. 3 Ay Toplamı Temmuz Ağustos Eylül 3. 3 Ay Toplamı Ekim Kasım Aralık 4. 3 Ay Toplamı Ay Toplamı 2. 6 Ay Toplamı AHP Toplamı

20 ÖDENEK DURUM BİLGİSİ Yıl : 2014 Kurumsal : ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI Fonksiyonel : Sınıflandırmaya girmeyen genel kamu hizmetleri Finans : 1 Genel Bütçeli İdareler Ekonomik : 02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL Kanun : Eklenen : 0 KBÖ : Düşülen : Kesinti : 0 Ödenek : Kes. % : 0 Serbest : Bloke : 0 Onaysız Onaylı Toplam Ö.Gönderme : 0 Ö.Gönderme : Ö.Gönderme : Tenkis : 0 Tenkis : Tenkis : Toplam : 0 Toplam : Toplam : Ödeme Emri : 0 Ödeme Emri : 0 Ödeme Emri : 0 Gerçekleşme Serbest : Ö.Gönderme : Harcama : Kul.Ö.Gönderme : 1 Avans : Ocak Şubat Mart 1. 3 Ay Toplamı Nisan Mayıs Haziran 2. 3 Ay Toplamı Temmuz Ağustos Eylül 3. 3 Ay Toplamı Ekim Kasım Aralık 4. 3 Ay Toplamı Ay Toplamı 2. 6 Ay Toplamı AHP Toplamı

21 ÖDENEK DURUM BİLGİSİ Yıl : 2012 Kurumsal : ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI Fonksiyonel : Sınıflandırmaya girmeyen genel kamu hizmetleri Finans : 1 Genel Bütçeli İdareler Ekonomik : 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Kanun : Eklenen : 0 KBÖ : Düşülen : Kesinti : 0 Ödenek : Kes. % : 0 Serbest : Bloke : 0 Onaysız Onaylı Toplam Ö.Gönderme : 0 Ö.Gönderme : Ö.Gönderme : Tenkis : 0 Tenkis : Tenkis : Toplam : 0 Toplam : Toplam : Ödeme Emri : 0 Ödeme Emri : 0 Ödeme Emri : 0 Gerçekleşme Serbest : Ö.Gönderme : Harcama : Kul.Ö.Gönderme : 1 Avans : Ocak Şubat Mart 1. 3 Ay Toplamı Nisan Mayıs Haziran 2. 3 Ay Toplamı Temmuz Ağustos Eylül 3. 3 Ay Toplamı Ekim Kasım Aralık 4. 3 Ay Toplamı Ay Toplamı 2. 6 Ay Toplamı AHP Toplamı

22 ÖDENEK DURUM BİLGİSİ Yıl : 2013 Kurumsal : ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI Fonksiyonel : Sınıflandırmaya girmeyen genel kamu hizmetleri Finans : 1 Genel Bütçeli İdareler Ekonomik : 03.3 YOLLUKLAR Kanun : Eklenen : 0 KBÖ : Düşülen : Kesinti : 0 Ödenek : Kes. % : 0 Serbest : Bloke : 0 Onaysız Onaylı Toplam Ö.Gönderme : 0 Ö.Gönderme : Ö.Gönderme : Tenkis : 0 Tenkis : Tenkis : Toplam : 0 Toplam : Toplam : Ödeme Emri : 0 Ödeme Emri : 0 Ödeme Emri : 0 Gerçekleşme Serbest : Ö.Gönderme : Harcama : Kul.Ö.Gönderme : 1 Avans : Ocak Şubat Mart 1. 3 Ay Toplamı Nisan Mayıs Haziran 2. 3 Ay Toplamı Temmuz Ağustos Eylül 3. 3 Ay Toplamı Ekim Kasım Aralık 4. 3 Ay Toplamı Ay Toplamı 2. 6 Ay Toplamı AHP Toplamı

23 ÖDENEK DURUM BİLGİSİ Yıl : 2012 Kurumsal : ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI Fonksiyonel : Sınıflandırmaya girmeyen genel kamu hizmetleri Finans : 1 Genel Bütçeli İdareler Ekonomik : 03.5 HİZMET ALIMLARI Kanun : Eklenen : 0 KBÖ : Düşülen : 946 Kesinti : 0 Ödenek : Kes. % : 0 Serbest : Bloke : 0 Onaysız Onaylı Toplam Ö.Gönderme : 0 Ö.Gönderme : Ö.Gönderme : Tenkis : 0 Tenkis : 947 Tenkis : 947 Toplam : 0 Toplam : Toplam : Ödeme Emri : 0 Ödeme Emri : 0 Ödeme Emri : 0 Gerçekleşme Serbest : Ö.Gönderme : Harcama : Kul.Ö.Gönderme : 1 Avans : Ocak Şubat Mart 1. 3 Ay Toplamı Nisan Mayıs Haziran 2. 3 Ay Toplamı Temmuz Ağustos Eylül 3. 3 Ay Toplamı Ekim Kasım Aralık 4. 3 Ay Toplamı Ay Toplamı 2. 6 Ay Toplamı AHP Toplamı

24 ÖDENEK DURUM BİLGİSİ Yıl : 2013 Kurumsal : ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI Fonksiyonel : Sınıflandırmaya girmeyen genel kamu hizmetleri Finans : 1 Genel Bütçeli İdareler Ekonomik : 03.7 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Aalım, Bakım ve Onarım Giderleri Kanun : Eklenen : 0 KBÖ : Düşülen : Kesinti : 0 Ödenek : Kes. % : 0 Serbest : Bloke : 0 Onaysız Onaylı Toplam Ö.Gönderme : 0 Ö.Gönderme : Ö.Gönderme : Tenkis : 0 Tenkis : Tenkis : Toplam : 0 Toplam : Toplam : Ödeme Emri : 0 Ödeme Emri : 0 Ödeme Emri : 0 Gerçekleşme Serbest : Ö.Gönderme : Harcama : Kul.Ö.Gönderme : 0 Avans : Ocak Şubat Mart 1. 3 Ay Toplamı Nisan Mayıs Haziran 2. 3 Ay Toplamı Temmuz Ağustos Eylül 3. 3 Ay Toplamı Ekim Kasım Aralık 4. 3 Ay Toplamı Ay Toplamı 2. 6 Ay Toplamı AHP Toplamı

25 ÖDENEK DURUM BİLGİSİ Yıl : 2014 Kurumsal : ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI Fonksiyonel : Sınıflandırmaya girmeyen genel kamu hizmetleri Finans : 1 Genel Bütçeli İdareler Ekonomik : 03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ Kanun : Eklenen : KBÖ : Düşülen : 0 Kesinti : 0 Ödenek : Kes. % : 0 Serbest : Bloke : 0 Onaysız Onaylı Toplam Ö.Gönderme : 0 Ö.Gönderme : Ö.Gönderme : Tenkis : 0 Tenkis : 0 Tenkis : 0 Toplam : 0 Toplam : Toplam : Ödeme Emri : 0 Ödeme Emri : 0 Ödeme Emri : 0 Gerçekleşme Serbest : Ö.Gönderme : Harcama : Kul.Ö.Gönderme : 0 Avans : Ocak Şubat Mart 1. 3 Ay Toplamı Nisan Mayıs Haziran 2. 3 Ay Toplamı Temmuz Ağustos Eylül 3. 3 Ay Toplamı Ekim Kasım Aralık 4. 3 Ay Toplamı Ay Toplamı 2. 6 Ay Toplamı AHP Toplamı

26 ÖDENEK DURUM BİLGİSİ Yıl : 2014 Kurumsal : ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI Fonksiyonel : Sınıflandırmaya girmeyen genel kamu hizmetleri Finans : 1 Genel Bütçeli İdareler Ekonomik : 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI Kanun : Eklenen : KBÖ : Düşülen : 0 Kesinti : 0 Ödenek : Kes. % : 0 Serbest : Bloke : 0 Onaysız Onaylı Toplam Ö.Gönderme : 0 Ö.Gönderme : Ö.Gönderme : Tenkis : 0 Tenkis : 0 Tenkis : 0 Toplam : 0 Toplam : Toplam : Ödeme Emri : 0 Ödeme Emri : 0 Ödeme Emri : 0 Gerçekleşme Serbest : Ö.Gönderme : Harcama : Kul.Ö.Gönderme : 0 Avans : Ocak Şubat Mart 1. 3 Ay Toplamı Nisan Mayıs Haziran 2. 3 Ay Toplamı Temmuz Ağustos Eylül 3. 3 Ay Toplamı Ekim Kasım Aralık 4. 3 Ay Toplamı Ay Toplamı 2. 6 Ay Toplamı AHP Toplamı

27 ÖDENEK DURUM BİLGİSİ Yıl : 2014 Kurumsal : ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI Fonksiyonel : Sınıflandırmaya girmeyen genel kamu hizmetleri Finans : 1 Genel Bütçeli İdareler Ekonomik : 06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ Kanun : Eklenen : 0 KBÖ : Düşülen : Kesinti : 0 Ödenek : Kes. % : 0 Serbest : Bloke : 0 Onaysız Onaylı Toplam Ö.Gönderme : 0 Ö.Gönderme : Ö.Gönderme : Tenkis : 0 Tenkis : Tenkis : Toplam : 0 Toplam : Toplam : Ödeme Emri : 0 Ödeme Emri : 0 Ödeme Emri : 0 Gerçekleşme Serbest : Ö.Gönderme : Harcama : Kul.Ö.Gönderme : 1 Avans : Ocak Şubat Mart 1. 3 Ay Toplamı Nisan Mayıs Haziran 2. 3 Ay Toplamı Temmuz Ağustos Eylül 3. 3 Ay Toplamı Ekim Kasım Aralık 4. 3 Ay Toplamı Ay Toplamı 2. 6 Ay Toplamı AHP Toplamı

28 B- Performans Bilgileri 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri: Tapu Arşiv Otomasyonu (TARBİS) Projesi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nün büyük projelerinden biri de Arşiv Otomasyonu (TARBİS) Projesidir. Kurumumuzdaki tarihi değere haiz taşınabilir kültür varlığı niteliğindeki belgelerin daha fazla yıpranmasını önlemek, uzun yıllar yaşatılmasını ve kullanılmasını sağlamak amacıyla TARBİS projesi hayata geçirilmiştir. Tapu Arşiv Otomasyonu (TARBİS) projesi ile; Osmanlıca Arşiv Belgeleri nin, en son teknoloji kullanılarak görüntülenmesi, mikrofilmlerin alınması, belli indeks alanlarının Osmanlıcadan Türkçeye çevirilerinin yapılarak dijital ortama aktarılması, arşiv otomasyonu yazılım ve alt yapısının kurulması suretiyle, arşiv bilgi ve belgelerine yetki verilmiş kişilerin güvenlik çerçevesinde kolayca ulaşabilmesi sağlanmıştır. Proje çalışmalarına fiili olarak 12 Aralık 2005 tarihinde başlanmıştır. Yaklaşık 3.5 yıllık çalışmanın sonucunda 02 Temmuz 2009 tarihinde muayene ve kabul işlemleri tamamlanmıştır. Projenin maliyeti TL.dir. Proje kapsamında Başkanlığımız Arşivinde mevcut; cilt Tapu Tahrir Defterinden poz, 7876 cilt Zabıt-Kayıt Defterinden (Milli Sınırlar Dışında) poz, 4470 paket içinde fasikülden oluşan Hasılat Kaydı poz, 629 dosya içinde adet Köy Sınır Kaydı ve Mera tahsis kararlarında poz ve Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge Müdürlüğünde bulunan cilt Temessük Defterinden poz belgenin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen VAYS Projesi kapsamında sayısallaştırılması ve mikrofilme alınması sağlanmıştır. Proje kapsamında toplam kaydın transkript işlemi yapılmıştır. Projenin İş Akış Şeması

29 Projenin Dijital Ortama Aktarıldığını Gösteren Uygulamalardan Görünüm

30 Projenin Yararları : 1-Yerli ve yabancı bilim adamlarınca 15 ila 19.yüzyıllarda Osmanlı Devleti ve toplum yapısı konularındaki bilimsel araştırmalarda kullanılmakta olan Tapu Tahrir defterlerindeki bilgilere sayısal ortamda hızlı bir şekilde ulaşım sağlanabilecektir. Tarihi değere haiz bu belgelerin oluşturulan mikrofilm arşivi ile asırlarca yaşatılması sağlanacaktır. ( Mikrofilmlerin bilinen ömrü 500 yıldır. ) 2- Araştırma istatistikleri, takip edilebilecektir. (Araştırmacı sayıları, konuları, talep ettikleri belge sayıları vb.) 3- Proje kapsamındaki belgelere en hızlı şekilde ulaşılabilecek, belge tarihlerinin (Hicri, Miladi ve Rumi) dönüşümleri yapılabilecektir. 4- Zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlanacaktır. 5- Araştırma hizmetleri daha sağlıklı yürütülecektir. 6- Çoğunluğu birinci derecede korunması gerekli taşınabilir kültür varlığı niteliğinde olan söz konusu belgelerin asılları yerine dijital kopyaları veya mikrofilmleri üzerinde yürütülecek çalışmalar, belgelerin yıpranmasını önleyecektir. 7- Diğer kurum ve kuruluşlara sayısal ortamda bilgi ve belge desteği sağlanacaktır. 8- Çalışmalar sayısal ortamdaki veriler üzerinden yürütüleceğinden personel, çalışma ortamında bulunan toz, mantar v.b. olumsuzluklardan etkilenmeyecektir. 9- Proje etaplarının tamamlanmasından sonra kurulan TARBİS (Tapu Arşiv Otomasyonu Bilgi Sistemi) asenkron çalışabilecek, Arşiv Dairesi Başkanlığı ile İstanbul Tapu ve Kadastro 2.Bölge Müdürlüğü arşivindeki Osmanlıca belgelerin dijital görüntüleri üzerinden inceleme yapılarak kullanıcı tarafından sayısal ortama atılan bilgilerin raporlama bilgileri alınabilecektir. Faaliyetler: Mikrofilm Odasından Görünüm Belge Restorasyonu ve Konservasyonu Kapsamında Yapılan Çalışmalar: Sağlıklı devlet idaresinin sağlıklı bir hafızaya sahip olmaktan geçtiğini ve bu hafızanın ise yazılı evrakın muhafazasına bağlı olduğunu idrak etmiş olan Osmanlı, köklü geleneklerinin de etkisiyle zengin bir arşiv hazinesinin oluşmasını ve bugünlere intikal etmesini sağlamıştır. Osmanlı nın yazılı evraka ve bu evrakların muhafazasına, yani arşive verdiği değeri ve önemi kullanılan malzemelerde de görmek mümkündür. Başkanlığımızda mevcut arşiv dokümanlarının büyük bir kısmını Osmanlı dan günümüze intikal eden bu zengin kültür hazineleri oluşturmaktadır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2011 1 2 3 BAKAN SUNUŞU XXI. yüzyılda her alanda, verimlilik, etkinlik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim.

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 GİRİŞ... 5 I-GENEL BİLGİLER... 6 A-) MİSYON VE VİZYON... 6 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 7 1-FİZİKSEL YAPI... 7 2-ÖRGÜT YAPISI... 8 3-BİLGİ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı

II-AMAÇ VE HEDEFLER...

II-AMAÇ VE HEDEFLER... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I-GENEL BİLGİLER... 2 A-MİSYON VE VİZYON... 2 B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 Yetki ve Sorumluluk... 3 Görevleri... 3 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-ÖRGÜT YAPISI... 6 2-FİZİKİ

Detaylı

Todaie 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Todaie 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu TODAİ Todaie Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 3 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, misyonunda da belirtildiği üzere yüksek öğrenim gençliğinin

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 Yılı Performans Programı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 Yılı Performans Programı TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Performans Programı Ocak 2010 İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI...2 GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU...4 I - GENEL BİLGİLER...6 A- Yetki Görev ve Sorumluluklar...6 B. Teşkilat

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2013 1 Bakan Sunuşu Şüphesiz ki kültür, bir milletin yaşamasını temin edici

Detaylı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2011 Yılı Performans Programı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2011 Yılı Performans Programı TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Yılı Performans Programı Ekim 2010 İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI...5 GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU...7 I - GENEL BİLGİLER...9 A- Yetki Görev ve Sorumluluklar...9 B. Teşkilat

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 ANKARA, OCAK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI 01/01/2010 31/12/2010 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon...3 B-

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 ANKARA, OCAK 2012 2011 YILI 01.01.2011 31.12.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER...3 A- Misyon ve Vizyon...3 B- YETKİ,

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 3 3.Sorumluluk... 3 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder.

Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder. Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder. Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder in Vatanın bağımsızlığı tehlikededir.

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER 1-14 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı

Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak. Servet ve onun netice-i tabiiyesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır.

Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak. Servet ve onun netice-i tabiiyesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır. Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak. Servet ve onun netice-i tabiiyesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır. 2013 YILI FAALİYET RAPORU Atatürk Kültür, Dil ve Tarih

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. 2 Bakan Sunuş Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde,

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK 1 YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği her yıl başında

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı