Soru:Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe oluşturmuşlardır. Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Soru:Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe oluşturmuşlardır. Mısır yazısını. geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe"

Transkript

1 Orta Anadolu da Anadolu da ilk siyasi birliği kurmuşlardır. İlk yazılı antlaşma olan Kadeş antlaşmasını yapmışlardır. Denizcilik yapmışlar ve koloniler kurmuşlardır. Bilimsel faaliyetlerde Anadolu nun en gelişmiş medeniyetidir. Şehir devletleri biçiminde teşkilatlandıkları için hürriyet genişti. Akalar Anadolu ya göç ettiler. Hititlerin yeni devlet dönemi başladı. Frigler Anadolu ya geldiler. Dorlar Yunanistan a gelerek Polis denen şehir devletlerini kurmuşlardır. Soru:İlk defa çivi yazısını kullanmışlardır. Soru:Mısır yazısını geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe Soru:İlk atlı birlikleri Mezopotamya da site denen şehir devletleri kurmuşlardır. İlk defa çivi yazısını kullanmışlardır.dünyada ilk yazılı kanunları hazırlamışlardır.bilimsel faaliyetlerde ileri gitmişlerdir. Mısır yazısını geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe Doğu ve Ön Asya medeniyetini batıya taşımışlardır. Anadolu ya yazıyı getirerek Anadolu da tarihi dönemlerin başlamasını sağlamışlardır. Anadolu ile ticaret yaparak koloniler kurmuşlardır. İlk atlı birlikleri Soru:Anadolu da ilk siyasi birliği kurmuşlardır. Soru:Bilimsel faaliyetlerde Anadolu nun en gelişmiş medeniyetidir. Soru:Akalar Anadolu ya göç ettiler. Hititlerin yeni devlet dönemi başladı. Perslere karşı Asya seferini düzenlemişlerdir. Batı ve Doğu medeniyetlerini birbirine tanıtarak Hellenistik medeniyetin oluşmasını sağlamışlardır. Ticari amaçlı Kral Yolu nu yapmışlardır. İlk defa madeni parayı kullanmışlardır.batı Anadolu da egemen olmuşlardır. Masalcılığın babası olarak bilinen Ezop burada yaşamıştır. Dünyada ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilir. Soru:Üretim faaliyetleri başlamıştır. Yerleşik hayata geçilmiştir. Soru:Türkiye ve Güneydoğu Avrupa da üretimle ilgili ilk buluntu merkezi Soru:Anadolu da ilk siyasi birliği kurmuşlardır. Mısırlılarla ilk yazılı antlaşma olan Kadeş antlaşmasını yapmışlardır.

2 2 Üretim faaliyetleri başlamıştır. Yerleşik hayata geçilmiştir. Hayvanlar evcilleştirilmiştir. Kilden kap-kacaklar yapılmıştır. Bitki liflerinden giysiler yapılmıştır. Soru:Batı ve Doğu medeniyetlerini birbirine tanıtarak Hellenistik medeniyetin oluşmasını sağlamışlardır. Türkiye ve Güneydoğu Avrupa da üretimle ilgili ilk buluntu merkezi Soru:Yunanistan dan göç eden Akalar tarafından kurulmuşlardır. Bilimsel faaliyetlerde Anadolu nun en gelişmiş medeniyetidir. Yunanistan dan göç eden Akalar tarafından kurulmuşlardır. Denizcilik yapmışlar ve koloniler kurmuşlardır. Bilimsel faaliyetlerde Anadolu nun en gelişmiş medeniyetidir. Ticaretle uğraştıkları için ekonomileri iyiydi. Soru:İlk merkezi Girit adasıdır. Akalar Miken Medeniyetini meydana getirmişlerdir. Anadolu ya yazıyı getirerek Anadolu da tarihi dönemlerin başlamasını sağlamışlardır. Anadolu ile ticaret yaparak koloniler kurmuşlardır. İlk atlı birlikleri İlk merkezi Girit adasıdır. Akalar Miken Medeniyetini meydana getirmişlerdir. Dorlar Yunan medeniyetini meydana getirmişlerdir. Dorlar Polis denen şehir devletleri kurmuşlardır. Mezopotamya da site denen şehir devletleri kurmuşlardır. İlk defa çivi yazısını kullanmışlardır. Dünyada ilk yazılı kanunları hazırlamışlardır. Bilimsel faaliyetlerde ileri gitmişlerdir. Soru:M.Ö yılları arasında Anadolu ya hakim olmuşlardır. Soru:İlk defa madeni parayı kullanmışlardır. Batı Anadolu da egemen olmuşlardır. Soru: Cumhuriyet devrinde sınırları İspanya, İngiltere, Balkanlar, Anadolu ve Kuzey Afrika ya kadar genişlemiştir. M.Ö yılları arasında Anadolu ya hakim olmuşlardır. Anadolu da satrap denilen eyaletler Büyük İskender tarafından hakimiyetlerine son verilmiştir. 2 Soru:Batı ve Doğu medeniyetlerini birbirine tanıtarak Hellenistik medeniyetin oluşmasını sağlamışlardır. Ticari amaçlı Kral Yolu nu yapmışlardır. İlk defa madeni parayı kullanmışlardır. Batı Anadolu da egemen olmuşlardır. Ücretli askerler kullanmaları yıkıl-malarında etkili olmuştur. Masalcılığın babası olarak bilinen Ezop burada yaşamıştır. Soru:M.Ö.1200 yılında gelen Dorlar şehir devletleri (polis) kurmuşlardır. Cumhuriyet devrinde sınırları İspanya, İngiltere, Balkanlar, Anadolu ve Kuzey Afrika ya kadar genişlemiştir. 313 yılında Milano Fermanı ile Hıristiyanlık serbest bırakılmıştır. 381 yılında Hıristiyanlık resmi dinleri olarak kabul edilmiştir. Soru:Mısır yazısını geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe

3 3 Perslere karşı Asya seferini düzenlemişlerdir. Batı ve Doğu medeniyetlerini birbirine tanıtarak Hellenistik medeniyetin oluşmasını sağlamışlardır. Deniz ticareti ile uğraşmışlardır Koloniler kurmuşlardır. M.Ö.1200 yılında gelen Dorlar şehir devletleri (polis) kurmuşlardır. Mısır yazısını geliştirerek 22 harften oluşan bir alfabe Doğu ve Ön Asya medeniyetini batıya taşımışlardır. Soru:Tarihte bilinen ilk Türk Devleti dir. En ünlü hükümdarı Ma dun dur. Soru:Onlu sisteme dayalı ilk askeri teşkilatı kurmuştur. Soru:Mani dinini kabul ettiler.bu dinin etkisiyle yerleşik hayata geçtiler ve zamanla savaşçı özelliklerini kaybettiler. Tarihte bilinen ilk Türk Devleti dir. En ünlü hükümdarı Ma dun dur. Bütün Türk boylarını bir bayrak altında toplamıştır. Çinle siyasi ve ekonomik münasebetler kurmuşlardır. Yıkılmalarında Çinli prenseslerle yapılan siyasi evlilikler dolayısıyla Çin in etkisinin artması etkili olmuştur. Onlu sisteme dayalı ilk askeri teşkilatı kurmuştur. Bütün Türk boylarını bir bayrak altında toplamıştır. İpek Yolu nun kontrolünü almış ve Çin i vergiye bağlamıştır. Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından Mani dinini kabul ettiler.bu dinin etkisiyle yerleşik hayata geçtiler ve zamanla savaşçı özelliklerini kaybettiler. Kırgızlar tarafından yıkıldılar. Soru:Avar Devleti yıkılarak kurul-muştur. Çin, Bizans, Sasani ve Akhunlarla siyasi münasebetlerde bulunmuştur. Soru:Kavimler Göçü nden sonra Soru:Orhun kitabeleri dikilmiştir. Basmil, Karluk ve Uygurlar tarafından yıkılmıştır. Avar Devleti yıkılarak Çin, Bizans, Sasani ve Akhunlarla siyasi münasebetlerde bulunmuştur. Siyasi münasebetlerinde İpek Yolu nun büyük önemi vardır. Önce ikiye ayrılmışlar ve Çinliler tarafından yıkılmışlardır. 3 Soru:Hazarların baskısı sonucunda Tuna ve İtil olmak üzere ikiye ayrıldılar. Kavimler Göçü nden sonra Attila zamanında Bizans vergiye bağlanmış, daha sonra Batı Roma etkisiz hale getirilmiştir. Kültürel ve askeri açıdan Avrupa yı etkilemiştir. Soru:Talas Savaşı nda Müslüman Arapların yanında yer alarak Orta Asya nın Çinlileşmesini önlediler. Çin egemenliğinden kurtulunarak Kutluk (İlteriş) Kağan tarafından Çin e karşı barış siyaseti izlenerek ticaret geliştirildi. Orhun kitabeleri dikilmiştir. Basmil, Karluk ve Uygurlar tarafından yıkılmıştır. Soru:Balkanların Germenleşmesini önlediler.

4 4 Hazarların baskısı sonucunda Tuna ve İtil olmak üzere ikiye ayrıldılar. Tuna ya gelenler zamanla Hıristiyanlığı kabul ederek ve Slavlara karışarak ben-liklerini yitirdiler. İtil kolu Müslüman tüccarların etkisiyle İslamiyeti kabul etti..batu Han zamanında Moğollar tarafından yıkıldılar. Kazan Türkleri adıyla bilinirler. Soru:Emevilerle mücadele ederek Maveraünnehir bölgesindeki Türkleri ve yerli halkı Emevi saldırılarına karşı korudular. Uygurlar ve Basmillerle Kutluk (II.Göktürk) Devleti nin yıkılmasında etkili oldular. Talas Savaşı nda Müslüman Arapların yanında yer alarak Orta Asya nın Çinlileşmesini önlediler. İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyudur. İlk Türk-İslam Devleti Karahanlıların kurulmasında etkili oldular. Soru:Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı belgeleridir. IX.yüzyılda Ural ve İtil bölgesinden bugünkü yurtlarına geldiler. Balkanların Germenleşmesini önlediler. Hıristiyanlığı kabul ederek benliklerini yitirdiler. Soru:Ruslarla mücadeleleri İgor destanının,oğuzlarla mücadeleleri Dede Korkut Hikayelerine konu olmuştur. Göktürklerin yıkılmasından sonra Türk boylarını bir araya getirerek devletlerini kurdular.. Emevilerle mücadele ederek Maveraünnehir bölgesindeki Türkleri ve yerli halkı Emevi saldırılarına karşı korudular.böylece Soğd alfabesinden yararlanarak bir Türk alfabesi yaptılar. Karluklar tarafından yıkıldılar. Soru: Kurultay önemli konuları görüşen meclisti. Hükümdarın eşi Hatun da devlet işlerinde önemli rol oynamıştır. Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı belgeleridir.türk adının geçtiği ilk Türkçe metindir. Devletin ve halkın karşılıklı görevlerini belirtir. Türk kültürü ve medeniyeti hakkında bilgi verir. Sosyal devlet anlayışından bahseder. Soru: Çin den başlayarak Suriye ve Anadolu ya kadar uzanıyordu. XI.yüzyılda Balkanlara ulaştılar. Bizanslılar tarafından Peçeneklere karşı kullanıldılar da Moğol saldırılarıyla yıkıldılar. Ruslarla mücadeleleri İgor destanının,oğuzlarla mücadeleleri Dede Korkut Hikayelerine konu olmuştur. Soru:Uygurların yerleşik hayata geçmelerine yol açtı. Türk inancına göre hükümdarlara yönetme yetkisi Gök Tanrı tarafından veriliyordu.buna kut deniyordu. Kurultay önemli konuları görüşen meclisti. Hükümdarın eşi Hatun da devlet işlerinde önemli rol oynamıştır. Ülke, anedanın ortak malı olduğu için taht kavgaları çok olurdu. 4 Soru: Göktürklerle anlaşarak Akhunları yıkmışlardır. Çinden başlayarak Suriye ve Anadolu ya kadar uzanıyordu. Hakimiyeti için Çin ve Türk devletleri arasında rekabet olmuştur. Soru: Uygurlardan geniş oranda etkilenmişlerdir. Uygurların yerleşik hayata geçmelerine yol açtı. Edebiyat,sanat,bilim ve mimarinin gelişmesine yol açtı. Hayvancılığın yerini tarım ve ticaret aldı. Soru: Maveraünnehir e hakim olabilmek için Türgişlerle mücadele etmişlerdir.

5 5 Akhunların kurulması ile Türklerle ilişkileri başlamıştır. Göktürklerle anlaşarak Akhunları yıkmışlardır. İpek Yolu sebebiyle Göktürklerle araları açılmıştır. Asya Hunlarının egemenliği altında yaşamışlardır. Uygurlardan geniş oranda etkilenmişlerdir. Bazı bölgelerde Türklere karışarak Türkleşmişlerdir. Türklerle ilişkileri Hz.Ömer zamanında başlamıştır.talas Savaşı nda Çinlilere karşı Türklerin desteğini almışlardır. Maveraünnehir e hakim olabilmek için Türgişlerle mücadele etmişlerdir. Soru: Müslümanları ortadan kaldırmak isteyen Mekkelilerin bu amaçla bir kervan hazırlamaları; Soru: Peygamberimizin amcası Hz.Hamza bu savaşta şehit düşmüştür. Soru: -İki taraf 10 yıl müddetle birbirleriyle savaşmayacaklar. Müslümanları ortadan kaldırmak isteyen Mekkelilerin bu amaçla bir kervan hazırlamaları; Müslümanların bu kervanın önünü kesmek istemeleri. Mekkelilerin Bedir yenilgisinin intikamını almak istemeleri. Müslümanlar ilk yenilgilerini almışlardır. Peygamberimizin amcası Hz.Hamza bu savaşta şehit düşmüştür. Buna göre: -İki taraf 10 yıl müddetle birbirleriyle savaşmayacaklar. -İki taraf ta istedikleri kabilelerle antlaşmalar yapabilecek; fakat askeri yardımda bulunmayacaktı. Soru: Sasani Devleti yıkıldı ve İran Müslümanların eline geçti. Soru: Bu savaşla Sasani ordusu yenilgiye uğratılarak Irak ele geçirilmiştir. Soru: Mekkelilerin Hudeybiye Antlaşmasını bozmaları sebebiyle Hz.Muhammed 10 bin kişilik bir orduyla yürüdü. Bu savaşta Sasani ordusu yenilgiye uğratıldı, Sasani Devleti yıkıldı ve İran Müslümanların eline geçti. Böylece Türklerle Müslüman Araplar komşu oldular. Bu savaşla Sasani ordusu yenilgiye uğratılarak Irak ele geçirilmiştir. Mekkelilerin Hudeybiye Antlaşmasını bozmaları sebebiyle Hz.Muhammed 10 bin kişilik bir orduyla yürüdü. Fazla bir direnişle karşılaşmadan şehre girdi. Soru: Bu durum İslam da ilk ayrılıkların ortaya çıkmasına yol açmıştır. 5 Soru: (10 Muharrem 680) Bu olay İslam daki ayrılıkları daha da belirginleştirmiştir. Soru: Kudus dahil Suriye kapıları Müslümanlara açılmıştır.

6 6 Hz. Muaviye, Hz. Ali nin halifeliğini tanımadı. Bu sebeple aralarında savaş meydana geldi. Bu durum İslam da ilk ayrılıkların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Peygamberimizin torunu, Hz. Ali nin oğlu Hz. Hüseyin in halife I.Yezit tarafından şehit edilmesi (10 Muharrem 680) Bu olay İslam daki ayrılıkları daha da belirginleştirmiştir. Bu savaşla Bizans ordusu yenilgiye uğratılmış, Kudus dahil Suriye kapıları Müslümanlara açılmıştır. Soru: Döneminde Arapça resmi dil haline gelmiştir. Soru: Emevi Hanedanını yıkarak devletlerini kurdular. Soru: Emevi ailesinden Abdurrahman adındaki kişi kaçarak İspanya da bir devlet kurmuştur. Merkezleri Kurtuba idi. Döneminde Arapça resmi dil haline gelmiştir. Zamanla Arapça bilim dili haline geldi. İlk İslam parası basıldı. Soru: Merkezi Kurtuba olan devlet. Emevi Hanedanını yıkarak devletlerini kurdular. Bu devir fetihlerden daha çok bir bilim ve kültür devri olmuştur. Bilhassa tercüme faaliyetlerine önem verilmiştir. Soru :Peygamberimizin torunu, Hz. Ali nin oğlu Hz. Hüseyin in halife I.Yezit tarafından şehit edilmesi Emeviler, Abbasiler tarafından yıkılınca Emevilere karşı çok kan dökülmüştür. Emevi ailesinden Abdurrahman adındaki kişi kaçarak İspanya da bir devlet kurmuştur. Merkezleri Kurtuba idi. Soru: Başkenti Bağdat olan devlet. 6

7 7 Samanoğulları Devleti nin Horasan valisi Alp Tigin tarafından Sultan Mahmut Hindistan a 17 sefer yaparak, İslamiyet in bu bölgelerde yayılmasını sağlamış ve bugünkü Pakistan Devleti nin temellerini atmıştır. Soru: Bağdat a iki sefer düzenleyerek Bağdat Abbasi Halifesi ni Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtarmıştır. İlk Müslüman Türk devletidir.kurucusu Bilge Kül Kadir Han dır.ilk Müslüman hükümdarı Satuk Buğra Han dır. 999 tarihinde Gaznelilerle birlikte Samanoğulları devletine son verdiler. Soru: 1064 yılında çıktığı Anadolu ve Kafkasya seferinde Kars ve Ani kalelerini ele geçirdi. Mısır ve Suriye de Abbasilerden ayrılarak kurulmuşlardır. Halkı Arap kurucuları ve asker Türklerden oluşuyordu.ilk kurulan devleti Abbasiler, diğerini ise Fatımiler yıkmıştır. Soru: Amcası Kavurt isyanını bastırdı. Batınilerle mücadele etti yılında Anadolu ya sefer düzenleyerek bazı bölgeleri ele geçirmiştir. Bağdat a iki sefer düzenleyerek Bağdat Abbasi Halifesi ni Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtarmıştır yılında çıktığı Anadolu ve Kafkasya seferinde Kars ve Ani kalelerini ele geçirdi. Ağabeyi Kavurt un isyanını bastırdı yılında Bizanslılarla yaptığı Malazgirt Savaşı nı kazanmıştır. Amcası Kavurt isyanını bastırdı. Batınilerle mücadele etti. Suriye,Anadolu ve Yemen e kadar olan yerleri fethetti. Anadolu tamamen bir Türk yurdu haline geldi. Bağdat Abbasi halifesini ziyaret etti. Soru: Haçlı saldırılarına karşı İslam dünyası korunmuştur. Bilim ve sanat alanında büyük katkıları olmuştur. Soru: 1153 yılında Oğuzlarla yaptığı savaşı kaybetmiş ve esir düşmüştür. Soru:Anadolu Selçuklu Devleti ile Yassıçemen Savaşı nı yapmış ve bu savaşta yenilmişler ve yıkılmışlardır. Haçlı saldırılarına karşı İslam dünyası korunmuştur. İslamiyet Hindistan a yayılmış ve bugünkü Pakistan devletinin temelleri atılmıştır. Osmanlılar tarafından İslamiyet Avrupa ya yayılmıştır. Bilim ve sanat alanında büyük katkıları olmuştur yılında Karahıtaylılarla yaptığı Katvan Savaşı nda yenilmiş ve Maveraünnehir i kaybetmiştir yılında Oğuzlarla yaptığı savaşı kaybetmiş ve esir düşmüştür. Kurucusu Atsız olarak kabul edilmiştir. Daha önceleri Selçuklulara bağlı olarak yaşamışlardır. Anadolu Selçuklu Devleti ile Yassıçemen Savaşı nı yapmış ve bu savaşta yenilmişler ve yıkılmışlardır. 7 Soru: Eyyubiler yıkılarak Soru: Fatımiler yıkılarak devlet Kurucusu Selahaddin-i Eyyubi dir. Soru: yıllarında yaptığı seferlerle Çin topraklarından Pekin i ele geçirmiştir.

8 8 Eyyubiler yıkılarak Moğolları Ayn-ı Calut,Elbistan ve Humus savaşlarında yenilgiye uğratarak Suriye ye girmelerine engel oldular. Fatımiler yıkılarak devlet Kurucusu Selahaddin-i Eyyubi dir. Haçlıları yenilgiye uğratarak Kudüs ü ele geçirmiş, bu sebeple İslam dünyasında ün kazanmıştır yıllarında yaptığı seferlerle Çin topraklarından Pekin i ele geçirmiştir dan sonra batıya yönelmiştir.1215 ten sonra Moğollarla-Harezmşahlar arasında ticari ilişkiler artmıştır. Soru: Cengiz Han ın en küçük oğlu Tuluy un oğlu Hülagü Han tarafından Soru: Berke Han zamanında İslamiyeti kabul etmişlerdir. Soru: Maveraünnehir, Balkaş gölü etrafı ve Beşbalık Uygurları bölgesinde Cengiz İmparatorluğu nun parçalanması üzerine İran da kurulmuş bir devlettir. Cengiz Han ın en küçük oğlu Tuluy un oğlu Hülagü Han tarafından kurulmuş-tur. Devletin merkezi Tebriz şehri idi. Cengiz Han,Kıpçak bozkırlarını büyük oğlu Cuci öldüğü için torunu Batu ya bırakmıştı. Batu zamanında Bulgar Devleti ne (İtil) son verilmiştir. Berke Han zamanında İslamiyeti kabul etmişlerdir. Cengiz Han, devletini oğulları arasında paylaştırırken, ikinci oğlu Çağatay a, Maveraünnehir, Balkaş gölü etrafı ve Beşbalık Uygurları bölgesinin batı kısımları düşmüştü. Soru: Mönke (Mengü) ve Kubilay zamanında bütün Çin ele geçirildi. Soru: 1369 yılında Çağatay topraklarının büyük bir kısmını ele geçirerek devletini kurmuştur. Soru: Akkoyunlulara son verilerek devlet Cengiz Devleti nin doğu bölgeleri Ögedey in payına düşmüştü. Onun oğulları Mönke (Mengü) ve Kubilay zamanında bütün Çin ele geçirildi yılında Çağatay topraklarının büyük bir kısmını ele geçirerek devletini kurmuştur. Kaşgar Hanlığını kendisine bağladıktan sonra Horasan, Sistan.Azerbaycan ve Harizm bölgelerini ele geçirdi. Şah İsmail, Akkoyunlulara son vererek devletini kurmuştur. Daha sonra Anadolu ya hakim olmak istemişse de Çaldıran ovasında Yavuz Sultan Selim e yenilmiş, Anadolu yu ele geçirme politikasından vazgeçmiştir. 8 Soru: Kurduğu devlet 1858 yılında İngilizler tarafından sona erdirilmiştir. Soru: İlk Türk denizcisi olarak kabul edilir. Soru: 1080 yılında Sivas, Malatya, Kayseri, Amasya, Çorum, Tokat bölgelerinde

9 yılında Afgan hükümdarı İbrahim Ludi yi yenilgiye uğratarak Delhi yi ele geçirdi ve Hint padişahı ilan etti.1528 de Kuzey Hindistan ın fethini tamamladı. Kurduğu devlet 1858 yılında İngilizler tarafından sona erdirilmiştir. İzmir ve çevresinde beyliğini kurmuştur. İlk Türk denizcisi olarak kabul edilir. Bizanslılarla mücadele etmiştir. I.Kılıçarslan tarafından ortadan kaldırılmıştır yılında Sivas, Malatya, Kayseri, Amasya, Çorum, Tokat bölgelerinde Danişmentliler bilhassa Haçlılarla yaptıkları mücadelelerle tanınmışlardır. Soru: 1228 yılında Alaeddin Keykubat tarafından yıkılmıştır. Soru: Erzurum ve çevresinde Soru: Moğollara Kösedağ'da yenilince (Temmuz-1243), devletin yıkımı başladı. Erzincan,Kemah,Divriği ve Şebinkarahisar da 1228 yılında Alaeddin Keykubat tarafından yıkılmıştır. Erzurum ve çevresinde Gürcülerle mücadele edilmiştir. II. Rükneddin Süleyman Şah tarafından yıkıldı (1202). Baba İshak (Baba Resul) isyanı (1241) ve Moğollara Kösedağ'da yenilince (Temmuz-1243), devletin yıkımı başladı. Soru: Kırım limanlarından Suğdak ele geçirildi (1227) Soru: Akdeniz sahillerine inerek Antalya'yı fethetti. (1207) Soru: Sinop u ele geçirdi (1214).Trabzon Rum imparatoru,çukurova Ermenilerini vergiye bağladı. Kırım limanlarından Suğdak ele geçirildi (1227) Ermeniler vergiye bağlandı. İçel alındı. Adıyaman, Kahta,Çemişkezek kaleleri alındı. Harezmşahlarla Yassıçemen Savaşı yapılmıştır. 9 Soru: I.Haçlı kuvvetlerini yenilgiye uğrattı. Başkenti Konya ya taşıdı. Ticaret yolunu açmak için, 1206 yılında sefere çıktı. Bizanslıları bu bölgeden atarak, Karadeniz yolunu açtı. Ertesi sene Akdeniz sahillerine inerek Antalya'yı fethetti. (1207) Venediklilerle ticaret antlaşması yaptı. Soru:1176 Miryokefalon Meydan Savaşı'nı kazanarak, Anadolu'yu yurt edinen Türklerin bölgeden atılamayacağını ispatladı. Daha çok iktisadî meselelere, ülkenin imarına ve kültür faaliyetlerine önem verdi. Kervansaray, cami ve medreseler inşa ettirdi. Sinop u ele geçirdi (1214).Trabzon Rum imparatoru, Çukurova Ermenilerini vergiye bağladı. Soru: 1096 yılında Malatya'yı kuşattı.

10 10 Bizanslılar ve yardımcı kuvvetlere karşı, 1176 Miryoke-falon (Düzbel/ Karamukbeli) Meydan Savaşı'nı kazanarak, Anadolu'yu yurt edinen Türklerin bölgeden atılamayacağını ispatladı. Bu savaştan sonra İslamiyet Türkler arasında yayılmıştır. Bu savaştan sonra kağıt üretimi ilk önce Semerkant ta daha sonra da Bağdat ta başlamıştır. Türklerle Araplar arasında ticari ilişkiler gelişmiştir yılında Malatya'yı kuşattı. I.Haçlı kuvvetlerini yenilgiye uğrattı. Başkenti Konya ya taşıdı. Soru: 1526 yılında Afgan hükümdarı İbrahim Ludi yi yenilgiye uğratarak Delhi yi ele geçirdi ve Hint padişahı ilan etti. Soru: Samanoğulları Devleti nin Horasan valisi Alp Tigin tarafından Soru: İlk kurulan devleti Abbasiler, diğerini ise Fatımiler yıkmıştır. 10

BÖLÜM 2: TARİHE GİRİŞ

BÖLÜM 2: TARİHE GİRİŞ BÖLÜM 2: TARİHE GİRİŞ Tarihin Tanımı İnsan topluluklarının geçmişteki her türlü faaliyetlerini, sebep-sonuç ilişkilerine dayanarak yer ve zaman gösterip belgelere dayanarak araştıran, anlatan bileme tarih

Detaylı

HANİFİ DEMİR. www. hanifidemir. net TARİH ÖĞRETMENİ

HANİFİ DEMİR. www. hanifidemir. net TARİH ÖĞRETMENİ HANİFİ DEMİR www. hanifidemir. net TARİH ÖĞRETMENİ ANKARA - 2014 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ VE İLKÇAĞ MEDENİYETLERİ 1. Bütün insanlığın sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel tüm etkinliklerini inceleyen tarih

Detaylı

ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ

ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF TARİH TATİL ÖDEVİ 1. Bir bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkarılan, I. yazılı belgeler, II. tarım araçları, III. damga ve mühürler 4.

Detaylı

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri LİSANS Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri Bu soruları görün, KPSS sorununu çözün... İÇİNDEKİLER İslamiyet Öncesi Türk Tarihi... Türk - İslam Devletleri... Türkiye Tarihi... Osmanlı Devleti Kuruluş ve

Detaylı

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ... KPSSCini.com www.kpsscini.com İÇİNDEKİLER GENEL TARİH İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48

Detaylı

Göç Sonuçları. Orta Asya Kültür Merkezleri

Göç Sonuçları. Orta Asya Kültür Merkezleri Batıda Hazar Denizi Doğuda Kingan Dağları ĠSLAM ÖNCESĠ ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ A.TÜRKLER ĠN TARĠH SAHNESĠNE ÇIKIġI Türklerin anayurdu Orta Asya dır. Orta Asya nın sınırları doğuda Kingan dağları, batıda

Detaylı

Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ

Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ Ünite 3 İLK TÜRK DEVLETLERİ ÜNİTE 3 İLK TÜRK DEVLETLERİ Bilgi Köşesi KAVRAMLAR Balık: Eski Türklerde şehirlere verilen addır. Ordubalık, Beşbalık vb. Balbal: Türklerde bir ölünün kahramanlıklarını göstermek

Detaylı

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ü ü Kentlerde sosyal yaşama uyum sorunu yaşanır. Elektrik ve su gibi sorunlar ortaya çıkar. YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ T.C.Anayasası Madde 23: Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme

Detaylı

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır. Orta Asya nın Coğrafi Özellikleri: Yükseltisi fazla, deniz

Detaylı

à Yurt edinmek amaçlı ilk akınları 1015 ten itibaren Oğuzlar yapmıştır.1048 Pasinler zaferi Bizans la ilk savaş olmuştur.

à Yurt edinmek amaçlı ilk akınları 1015 ten itibaren Oğuzlar yapmıştır.1048 Pasinler zaferi Bizans la ilk savaş olmuştur. 3.ÜNİTE: TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ANADOLU-ANAYURT Anadolu ya ilk Türk akınları: à IV.yy.da Hunlar VI yy.da Sabarlar ( Sibirler) tarafından yapılmıştır. à Yurt edinmek amaçlı ilk akınları 1015 ten itibaren

Detaylı

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi OSMANLI KURULUŞ DEVRİ

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi OSMANLI KURULUŞ DEVRİ Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi OSMANLI KURULUŞ DEVRİ GİRİŞ:Anadolu (Türkiye) Selçuklularının 1308 yılında ortadan kalkmasıyla beraber, özellikle batı Anadolu da beylikler arasında, Türk birliğini yeniden

Detaylı

6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ

6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ Türk-İslam Devletleri (10-13. Yüzyıllar) 6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ (11-13. YÜZYIL) KONULAR A. MALAZGİRT SAVAŞI SONRASI ANADOLU DA KURULAN TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ B. TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ NİN KURULUŞU

Detaylı

İslam Kültür ve Medeniyeti Videoları 3-4 Salı, 21 Temmuz 2009 18:13 - Son Güncelleme Çarşamba, 02 Temmuz 2014 15:28

İslam Kültür ve Medeniyeti Videoları 3-4 Salı, 21 Temmuz 2009 18:13 - Son Güncelleme Çarşamba, 02 Temmuz 2014 15:28 İslam Kültür ve Medeniyeti Videoları 3-/4 İslam Kültür ve Medeniyeti Videoları 4-/4 İslam medeniyetinin unsurları - islam Kültür Ve Medeniyeti İslam kültür ve medeniyeti deyince bunu sadece Araplara veya

Detaylı

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey (1299-1324) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir.

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

ÖNSÖZ. Malatya denince akla her şeyden önce kayısı gelir. Sonrasında tekstil, yeşil tarlaları, tarihi mekanları ve eşsiz yemekleri.

ÖNSÖZ. Malatya denince akla her şeyden önce kayısı gelir. Sonrasında tekstil, yeşil tarlaları, tarihi mekanları ve eşsiz yemekleri. ÖNSÖZ Malatya denince akla her şeyden önce kayısı gelir. Sonrasında tekstil, yeşil tarlaları, tarihi mekanları ve eşsiz yemekleri. Çağrışımları, imgeleri, mitleri bol, renkli bir yer Malatya. Hulusi Akkoyun

Detaylı

Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

Ünite UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR Ünite 2 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR ÜNİTE 2 UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR KAVRAMLAR Demokrasi Halkın kendisini, yönetecekleri seçtiği, egemenliğin halka ait olduğu yönetim biçimidir. Dolmen

Detaylı

GÜRCİSTAN. Sosyo-Ekonomik Yapısı Dünya ve Türkiye ile İlişkileri. Doç. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY

GÜRCİSTAN. Sosyo-Ekonomik Yapısı Dünya ve Türkiye ile İlişkileri. Doç. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY GÜRCİSTAN Sosyo-Ekonomik Yapısı Dünya ve Türkiye ile İlişkileri Doç. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY YAYIN NO: 2014-7 İstanbul, 2014 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir

Detaylı

VIII Bizans İmparatorluğu Döneminde Anadoluda Ermeni Yerleşimleri

VIII Bizans İmparatorluğu Döneminde Anadoluda Ermeni Yerleşimleri VIII Bizans İmparatorluğu Döneminde Anadoluda Ermeni Yerleşimleri İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi, İstanbul Bu makalede amaç Bizans İmparatorluğu döneminde Ermenilerin

Detaylı

1018-1071 Yılları Arasında Selçuklu-Bizans İlişkileri ve Ermeniler

1018-1071 Yılları Arasında Selçuklu-Bizans İlişkileri ve Ermeniler 1018-1071 Yılları Arasında Selçuklu-Bizans İlişkileri ve Ermeniler Ahmet Toksoy* Antakya kalelerini kuşattılar. Buradan da Kudüs e inen Hun orduları tekrar yukarı Orta Anadolu ya çıkarak Ankara da faaliyette

Detaylı

Türkiye Selçuklu Devleti nin Karadeniz deki Siyasî ve Askerî Faaliyetleri

Türkiye Selçuklu Devleti nin Karadeniz deki Siyasî ve Askerî Faaliyetleri Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:2 Yıl:2008 Türkiye Selçuklu Devleti nin Karadeniz deki Siyasî ve Askerî Faaliyetleri Tülay Metin * tulaymetin@gazi.edu.tr ÖZET 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu içlerine

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLANI 25.09.2014 Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi BAŞKAN IN SUNUŞU Sayın Meclis üyeleri, Değerli Hemşehrilerim; Bir medeniyet şehri olan Sivas ımızın

Detaylı

AVRUPA İLE TÜRK-İSLAM DÜNYASI ARASINDA HAYAT DAMARI OLAN TİCARET YOLLARI (IX-XIV. YÜZYILLAR)

AVRUPA İLE TÜRK-İSLAM DÜNYASI ARASINDA HAYAT DAMARI OLAN TİCARET YOLLARI (IX-XIV. YÜZYILLAR) 1429 AVRUPA İLE TÜRK-İSLAM DÜNYASI ARASINDA HAYAT DAMARI OLAN TİCARET YOLLARI (IX-XIV. YÜZYILLAR) GÜÇLÜAY, Sezgin * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Yollar, ekonominin aynı zamanda siyasi ve sosyal ilişkilerin de temel

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) TAR 107 ESKİÇAĞ TARİHİ I (2+0) 2,3 Mezopotamya nın coğrafi

Detaylı

İslâm Tarihi Kaynaklarında Ermeniler

İslâm Tarihi Kaynaklarında Ermeniler IX İslâm Tarihi Kaynaklarında Ermeniler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslâm Tarihi Öğretim Üyesi, Rize Giriş İslâm tarihi, Müslümanların farklı milletler ve değişik inanç guruplarıyla

Detaylı

Haçlılar ve İpek Yolu

Haçlılar ve İpek Yolu 173-200 Haçlılar ve İpek Yolu Güray Kırpık Özet Tarihin en eski ve büyük ticaret yollarından biri olan İpek Yolu, Çin den Avrupa ya kadar uzanan bir güzergâha sahiptir. Harita üzerinde doğu-batı arasında

Detaylı

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık SUNU Değerli Memur Adayları, Kamu Kurum ve Kuruluş Sınavları na hazırlık sektöründe, yayıncılık ve eğitim kalitesi açısından tüm adayların beğenisini kazanan, Kamu Kurumlarına binlerce öğrenciyi yerleştiren

Detaylı

DERSALANI.COM EKONOMİK VE SOSYAL HAYAT

DERSALANI.COM EKONOMİK VE SOSYAL HAYAT EKONOMİK VE SOSYAL HAYAT TARIM Ülkemiz tarıma elverişli, verimli, geniş topraklara sahiptir. Halkımızın önemli bir kesimi de geçimini topraktan sağlamaktadır. Nüfus artısı toprağın daha verimli, çağdaş

Detaylı