TG 3 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 3 ÖABT SOSYAL BİLGİLER"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 3 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / SOS SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 3 1. Köklü bir uygarlık olan Mısır uygarlığının MÖ yılları arasında 3. ve 8. sülalelerin hüküm sürdüğü Eski Krallık Dönemi Piramitler Çağı olarak adlandırılmıştır. Piramitlerin ilk görkemli örneği Kral Zoser in veziri İmhotep tarafından MÖ yılları arasında inşa ettirilmiştir. Bu dönemin diğer önemli piramitleri 4. Sülale Firavunları Keops, Kefren ve Mikerinos un yaptırdığı piramitlerdir. 4. Cimri Olayı 1277 de Karamanoğlu Mehmet Bey in II. İzzeddin Keykavus un oğlu olduğu kabul edilen Alâeddin Siyavuş u Selçuklu tahtına çıkarması olayıdır. Tahttan indirilen III. Gıyaseddin Keyhüsrev Moğollardan yardım alarak Konya üzerine yürümüş ve Alâeddin Siyavuş u tahttan indirmiştir. Olaya Cimri Olayı denmesinin nedeni rivayete göre Alâeddin Siyavuş un kırmızı renkli hanedan çizmelerine kıyamadığı için Konya dan kaçarken çizmeler yüzünden tanınması ve yakalanmasından kaynaklanmaktadır. 7. Bu belge ile azınlıklara bedelini ödeyerek askerlik yapmama hakkı verilmiştir. cevabına uygun soru seçeneği Islahat Fermanı ile azınlıklara verilen haklardan bir tanesini yazınız. olmalıdır. Çünkü Islahat Fermanı ile Azınlıklara bedelli askerlik hakkı İl genel meclislerine katılabilme Mal ve mülk sahibi olabilme Şirket ve banka açabilme Dinî mabetlerini istedikleri gibi düzenleyebilme ve tamir edebilme gibi birçok hak tanınmıştır. 2. Oğuz Kağan Destanı Hun - Oğuz destanları grubunda yer alır. Bu destan Oğuz boyları, Türk dili, edebiyatı, folkloru, tarihi ve kültürü hakkında önemli bilgiler vermektedir. Günümüz Türkçesine Reşid Rahmeti Arat tarafından çevrilerek 1936 da yayımlanmıştır. Çağatayca, Uygurca ve Farsça yazmaları olan bu destanın Hun hükümdarı Mete Han ın yaşamını konu ettiği düşünülmektedir. 5. Cumhurbaşkanlığı armasında yıldızlar ile sembolize edilen 16 büyük Türk devleti arasında Memluk Devleti yer almaz. Armada sembolize edilen devletler şunlardır: Büyük Hun İmparatorluğu, Batı Hun İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Ak Hun İmparatorluğu, Göktürk Kağanlığı, Avar Kağanlığı, Uygur Devleti, Hazar Kağanlığı, Karahanlı Devleti, Gazneli Devleti, Büyük Selçuklu Devleti, Harzemşahlar Devleti, Babür İmparatorluğu, Altın Orda Devleti, Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu. 8. İznik Rum İmparatorluğu ve Trabzon Rum İmparatorluğu nun kurulması IV. Haçlı Seferi ile İstanbul un Katolik Haçlı güçleri tarafından işgal edilmesinin bir sonucudur te gerçekleştirilen IV. Haçlı Seferi nde Katolik Haçlı birlikleri Kudüs e gitmek yerine İstanbul u işgal etmişler ve burada Latin Krallığı kurmuşlardır. İstanbul dan kaçan Bizans asillerinden I. Theodor ise İznik te İznik Rum İmparatorluğu nu kurmuştur. Aynı şekilde yine Bizanslı asillerden biri olan Aleksios Komnenos da Trabzon merkezli Trabzon Rum İmparatorluğu nu kurmuştur. İznik Rum İmparatorluğu 1261 de Latin Krallığı nı yıkarak Bizans Devleti ni yeniden canlandırırken Trabzon Rum İmparatorluğu 1461 de Fatih Sultan Mehmet tarafından yıkılmıştır. 3. Abbasiler Dönemi nde kurulan ve bilgelik evi anlamına gelen ilk medrese Beytü l-hikme dir. Beytü l-hikme 800 lü yılların başında Abbasi Halifesi Me mun tarafından Bağdat şehrinde kurulan bir bilim merkezidir. Bu yapıda bir kütüphane ve çeviri merkezi de yer almaktadır. Yunanca, Hintçe, Farsça, Latince eserlerin çevirisinin yapıldığı bu dönem, İslam dünyasında aydınlanmanın ilk adımı olarak kabul edilir. Bu dönemde Pisagor, Platon, Aristo, Hipokrat gibi ünlü bilim adamlarının da eserleri çevrilmiştir. 6. Osmanlı Devleti nde merkez teşkilatının en önemli unsuru hükümdardır. Seçeneklerde verilenlerden Sancağa çıkma usulünün kaldırılması şehzadelerin eğitiminin bozulmasına dolayısı ile Osmanlı Devleti nin hükümdarlığına yeteneksiz kişilerin gelmesine neden olduğundan yönetimi bozan bir uygulamadır. Medreselerde eğitim seviyesinin düşmesi ve beşik ulemalığının yaygınlaşması ulema sınıfının bozulması ile ilgilidir. Kapitülasyonların yaygınlaşması ve halkın gelir düzeyinin düşmesi ise ekonomi ile ilgilidir. 9. İngiliz savaş gemilerinden kaçarak 10 Ağustos 1914 te Çanakkale Boğazı na ulaşan ve Osmanlı savaş bakanı Enver Paşa nın izni ile 11 Ağustos ta İstanbul Boğazı na demir atan Alman savaş gemileri Goben ile Breslav Osmanlının I. Dünya Savaşı na fiilen girmesine neden olmuştur. Goben ve Breslav ın adları Yavuz ve Midilli olarak değiştirilmiş ve Osmanlı bayrağı çeken bu gemiler Karadeniz e açılarak Ruslara ait, Odessa (I), Sivastopol (II), Novorossiysk (III) limanlarını bombalamışlardır. Rusya nın Osmanlıya savaş ilan etmesi Osmanlının I. Dünya Savaşı na girmesine neden olmuştur. 3

4 10. 1 Kasım 1928 de kabul edilen Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun un kabulü ile birlikte Türkiye de Latin alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. Bu yeni harfler ile basılan ilk gazete ise Mardin gazetesidir. Minber, Mustafa Kemal in Millî Mücadele öncesinde İstanbul da kaldığı süreçte arkadaşı Fethi Bey ile birlikte çıkardığı gazetedir. Yeni Gün, Yunus Nadi tarafından çıkarılan Millî Mücadele yanlısı bir basın kuruluşudur. Yunus Nadi bu kuruluşun ardından Cumhuriyet gazetesini de çıkarmıştır. Ceride-i Resmiye, 7 Ekim 1920 de kurulan ve 10 Eylül 1923 ten itibaren de Resmî Ceride adıyla yayınlanmaya devam eden Resmî Gazete dir. 12. Misakımillî kararlarında Osmanlı borçlarının bağımsızlığa aykırı olmayacak bir şekilde ödeneceği yönünde karar alınmış ve Duyunuumumiye İdaresinin varlığı reddedilmişti. Lozan Antlaşması nda da Duyunuumumiye İdaresinin kaldırılması kararlaştırılmış ve borçlar taksitlendirilmiştir. Bu konu Misakımillî ye uygun çözülmüştür. Misakımillî kararlarında vatan sınırları Mondros imzalandığı sırada henüz işgale uğramamış yerler bir bütündür. şeklinde belirlenmiştir. Lozan Antlaşması nda Ege adalarının Yunanistan a ait olduğu kabul edilmesine rağmen bu adalar Balkan Savaşları nda kaybedildiğinden Misakımillî kararlarına aykırı bir durum söz konusu değildir. Lozan Antlaşması nda Boğazlarda başkanı Türk olan bir komisyon yönetiminin kurulması kararlaştırılmıştır. Bu karar bağımsızlığa dolayısı ile Misakımillî kararlarında yer alan Boğazlar güvenliği sağlandığı takdirde uluslararası ticarete açılacaktır. kararına aykırıdır. Boğazlar komisyonunun varlığı Türkiye nin egemenlik haklarının kısıtlanmasına neden olan bir durumdur. 15. Aristo, İlk Çağ Yunan filozoflarındandır. İnsan ve coğrafya ile ilgili görüşlerini Politika adlı eserinde yayınlamıştır. Eratosthenes, Geographia adlı eserinde ilk kez coğrafya kavramını kullanmıştır. Batlamyus, gök bilimci, tarihçi ve coğrafyacıdır. Almagest adlı eserinde kendinden öncekilerin gök bilimle ilgili görüşlerini dile getirmiştir. Eratosthenes ten daha sonra yaşamış olan Strabon un da Geographia adlı eseri bulunmaktadır. Tales, matematikçi, gök bilimci, devlet adamı ve tüccardır. Yer şekillerinin yalnızca tanrıların işi olmadığını ileri sürmüştür. 16. Meridyenler arası mesafe kutuplara gidildikçe daralmaktadır. Bu nedenle kutuplara yakın yerde 100 km doğuya gidildiğinde, Ekvator a yakın yere göre daha çok meridyen aşılmış olur. Dolayısıyla kutuplara yakın yerlerde daha fazla yerel saat farkı oluşur. 11. Gümrü Antlaşması 2-3 Aralık 1920 de Ermenistan Devleti ile yeni Türk devleti arasında imzalanan barış antlaşmasıdır. TBMM nin uluslararası alanda temsil gücünü kullanmış olduğu ilk antlaşma olan Gümrü Antlaşması: Türkiye adının ilk kez kullanıldığı antlaşmadır. Doğu Cephesi nin kapanması ile birlikte askerî güçler Batı Cephesi ne kaydırılmıştır. İlk kez bir devlet Misakımillî yi tanıyarak Sevr i yok saymıştır. Gürcistan; Ermenistan ile yapılan bu barıştan sonra Ankara ya elçi göndererek TBMM ile 23 Şubat 1921 de Batum Antlaşması nı imzalamıştır. Gümrü Antlaşması, Doğu Cephesi nde Rusya ile bir çatışma olmadığından bu çatışmaları sona erdiren bir antlaşma değildir. Zaten antlaşma Ermenistan ile imzalanan bir antlaşmadır. 13. Atatürk Üniversitesinin kurulması Adnan Menderes Dönemi nde yaşanan bir gelişmedir. 23 Temmuz 1957 de Erzurum da kurulmasına karar verilen Atatürk Üniversitesinin temelleri Başbakan Adnan Menderes tarafından atılmıştır. Diğer gelişmeler Atatürk Dönemi nde gerçekleştirilmiştir. 14. Şişman Çocuk 6 Ağustos 1945 te Hiroşima ya atılan Küçük Çocuk adı verilen atom bombasından 3 gün sonra Nagasaki ye atılan atom bombası için kullanılan addır. Bu iki atom bombasının ABD tarafından kullanılması yaklaşık 500 bin kişinin ölmesiyle sonuçlanmıştır. Atom bombalarının gücü yaklaşık 20 kiloton (20 bin ton) dinamit gücündedir. 17. İzohipsler arasındaki yükseklik farkı ne kadar az ise haritanın ölçeği o kadar büyüktür. Haritada eğriler arasındaki yükseklik farkı 10 metre olduğuna göre haritanın ölçeği büyüktür. Boyun, iki tepe arasındaki çukurluktur. Buna göre A - B doğrultusunda bir boyun vardır. A daki yamaç daha dik olduğuna göre bu kesimde eğriler daha sık geçmiştir. 18. K nin bulunduğu yerde Labrador soğuk su akıntısı, L nin bulunduğu yerde Gulfstream sıcak su akıntısı etkili olmaktadır. P ve R aynı enlemde olduklarından her ikisi arasındaki sıcaklık farkı enlem etkisiyle açıklanamaz. N, Ekvator üzerinde bulunduğundan M nin N den sıcak olması enleme ters düşer. P de yaz iken K de kış yaşanır. Bu nedenle P yıl boyunca K den sıcak olamaz. 4

5 19. Girintisi ve çıkıntısı fazla olan kıyılarda doğal liman sayısı fazla olur. Enine, ria, dalmaçya ve fiyort kıyı tipleri bu tür kıyılardandır. Boyuna kıyılarda girinti ve çıkıntı az olduğundan (koy ve körfez az olduğundan) doğal liman sayısı da azdır. 23. Lüksemburg un Schengen kasabasında 1985 te imzalanan Schengen Anlaşması na göre 25 Avrupa ülkesinde Schengen bölgesinde seyahat edenler için pasaport ve sınır kontrolü yapılmayacaktır. Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre bu bölgede yer almaktadır. İngiltere bu bölgede değildir. 26. Durkheim ın temel çalışmalarından biri, intiharlar üzerinedir. Durkheim a göre intiharların sebebi bireysel yani psikolojik değil, sosyaldir. Durkheim intiharları 3 e ayırır: benci intihar, anomik intihar ve alturistik intihar. Bireyin kişiliği, içinde bulunduğu toplum tarafından ele geçirildiğinden kişi kendisini toplum için feda etme düşüncesiyle ölüme yönelir. Bu intihar tipine alturistik intihar adı verilir. 20. Moren, drumlin, hörgüçkaya, sirk çanağı ve oluk vadi, buzulların oluşturduğu yer şekilleridir. Bu yer şekilleri yüksek enlemlerde deniz seviyesine yakın yerlerde görülür. Orta kuşak ve tropikal kuşakta bu tür şekillere çok yüksek dağların üst kısımlarında rastlanır. 21. Aritmetik nüfus yoğunluğu nüfusun yüz ölçümüne bölünmesiyle bulunur. Fizyolojik nüfus yoğunluğu ise nüfusun tarım alanlarına bölünmesiyle bulunur. Buna göre fizyolojik yoğunluk aritmetik yoğunluğa yakın ise ülke yüz ölçümünün büyük bir kısmı tarım alanıdır. 22. I numaralı bölge Menteşe Yöresi dir. Bu kesimde Akdeniz iklimi etkilidir. Burada nüfusun seyrek olmasının nedeni ise yer şekillerinin engebeli olmasıdır. II ve IV numaralı yerler kuraklıktan, III ve V numaralı yerler ise düşük sıcaklıktan dolayı seyrek nüfusludur. 24. Relikt, geçmiş jeolojik dönemlerden günümüze kadar varlığını sürdürmüş olan, eğrelti otu gibi bitkilerdir. Kozmopolit bitkiler çok geniş alana yayılmış, farklı iklim koşullarında yaşayabilen bitkilerdir. Klimaks bitki, bir iklim bölgesine en iyi uyum sağlayan bitkilerdir. Endemik bitkiler, yalnızca bir bölgeye özgü bitkilerdir. Sığla ağacı, kasnak meşesi, İspir meşesi, Kazdağı köknarı ve Datça hurması bu tür bitkiler içerisinde yer alır. 25. İnsan aklının araştırma yaptığı konuda ulaştığı yöntemli, sistematik, tutarlı ve kanıtlanabilir bilgiye bilimsel bilgi adı verilir. Bilimsel bilgi üç alanda karşımıza çıkar: formel bilimler, doğa bilimleri ve insan bilimleri. Formel bilimler; matematiksel olanla, doğa bilimleri doğanın yasaları ile insan bilimleri insan ile ilgilenir. Formel bilimlere matematik ve mantık; doğa bilimlerine fizik; insan bilimlerine antropoloji, sosyoloji, siyaset bilimi örnek verilebilir lı yıllarda Milgram, laboratuvar ortamında gerçekleştirdiği deneylerde, otoriteye itaat konusunda çalışmalar gerçekleştirmiştir. Gazeteye ilan verilerek araştırma için denekler seçilmiş ve öğretmen rolü oynamaları talep edilmiştir. Öğretmen rolündeki kişi elektrikli sandalyeye bağlı bir öğrenciye kelime çiftleri okuyacaktır. Sonrasında bu kelimeleri hatırlamasını öğrenciden isteyecektir. Öğrencinin her hatasında ise denek elektrik şoku veren bir cihazın koluna basarak onu cezalandıracaktır. 28. Yazılı iletişim, duygu ve düşüncelerin harflerden meydana gelen sözcükler vasıtasıyla bireylere aktarılması olarak tanımlanabilir. Etkili bir yazılı iletişimin gerçekleşebilmesi için şu hususlara dikkat edilmelidir: Aktarılmak istenen konu açık ve net bir şekilde anlatılmalıdır. Okuyacak kişiye karşı saygılı davranmalı, olumlu cümleler kullanılmalıdır. Yazan kişi birçok durumu göz önünde bulundurmalı ve yazısını olası durumlara cevap verecek nitelikte oluşturmalıdır. Okuyacak kişinin ilgi ve ihtiyaçlarına hitap edilmelidir. Yazı, belli bir düzen içerisinde akıcı bir şekilde verilmelidir. Yazıda detaya girilmemeli ve yazı kısa olmalı şeklindeki öncül ise yanlıştır. Böyle bir şart bulunmamaktadır. Olumlu, net ve açık bir anlatımla detaylar ve uzun yazılar da rahatlıkla açıklanabilir. 5

6 29. Dil, belirli kurallara göre bir araya getirilmiş sesleri ve işaretleri kullanmak yoluyla gerçekleştirilen simgesel iletişim sistemidir ve o dili paylaşan herkes tarafından, toplumun önceden kararlaştırdığı anlamlar çerçevesinde anlaşılabilen sesler sistemidir. Dilin başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir: Dil, seslerden oluşmuş bir anlaşma sistemidir. Dil, gelişmiş bir iletişim aracıdır. Dil, düşünce ve zekânın bir göstergesidir. Dil, sosyal ve canlı bir varlıktır. Dolayısıyla C seçeneğindeki ifade yanlıştır. Dil birliği, bir milleti oluşturan özelliklerin başında gelir. Dil, milleti meydana getiren bireyler arasında ortak duygu ve düşünceler oluşturur. Bir milletin dili; onun tarihi, dini ve kültürüyle iç içedir. 30. Sanatın insana bağlı icra edilmesi ve insani özelliklerin diğer varlıklara atfedilmesi antropormorfizm olarak adlandırılır. Objektivasyon, düşüncenin nesnelleştirilmesi yani somut hâlidir. Retrospektiv, eserlerin kronolojik sıraya göre dizilmesidir. Egosantrik, her şeyi kendi benliğine indirgemeye eğilir. Chromatik, renklerin birbirine karıştırılmadan kullanılması saflığıdır. 31. Kanunların yargısal denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından gerçekleştirilir. Kanunlara ilişkin denetim esas ve şekil bakımından denetim şeklinde ikiye ayrılır. Olağan dönem kanun hükmünde kararnamelerinin de denetimi Anayasa Mahkemesine aittir. Dolayısıyla II. öncüldeki ifade yanlıştır. Olağanüstü dönem KHK leri ise yargısal denetime tabi değildir. Tüzüklerin yargısal denetimi ise Danıştaya aittir. 32. Görevinden çekilmedikçe milletvekili adayı olamayanlar şunlardır: Yüksek yargı mensupları Hâkimler ve savcılar YÖK mensupları Öğretim üyeleri Devlet memurları İşçi statüsünde olmayan kamu görevlileri TSK mensupları Avukatların ise aday olmak için görevlerinden istifa etme zorunlulukları yoktur. 33. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile insan hakkı ihlallerini uluslararası yaptırıma bağlamıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin resen denetleme yetkisi yoktur. Yapılan başvuru sonucunda inceleme yapar. Yapılmış olan başvuru ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı verebilir. Maddi ve manevi tazminata hükmedebilir. Kararları kesindir. Üye devletin vermiş olduğu yargı kararını ortadan kaldırmaz, tazminata hükmedebilir. Ancak yargılamanın usulünde bir hata yapıldığını düşünürse 1 yıllık hak düşürücü süreye tabi olan bir yargılamanın yenilenmesi kararı verebilir. Hakkında ceza verilen üye devlet, kararın gereğini yerine getirmezse üyeliği önce askıya alınır, en ağır yaptırım olarak ise ülke ihraç edilir. Bireysel başvuruda bulunulabilmesi için ülke içi yargı yollarının tüketilmiş olması gerekir. Dolayısıyla E seçeneğindeki ifade yanlıştır. 34. Siyasi partiler, bir düşünce etrafında bir araya gelerek siyasi iktidarı hedefleyen ve bu çerçevede faaliyet gösteren örgütlerdir. İlk siyasi parti ABD de kurulan Cumhuriyetçi Partidir. Siyasi partilerin işlevleri şunlardır: Temsil Siyasi devşirme Çıkarların birleştirilmesi ve ifade edilmesi Politika belirlenmesi Sosyalleşme ve mobilizasyon Hükûmetin yönetimi Siyasi partilerin vatandaşların siyasi bir aktör olarak ülke yönetimine katılmasını parti teşkilatlanması yoluyla sağlaması siyasi devşirme ile adlandırılır. 35. Şifreli yazıları inceleyen bilim dalı kriptolojidir. Sorudaki ifadede devletlerin güvenlik amacıyla, yazışanlar dışındakilerin anlamaması amacıyla yaptığı şifreli yazışmaların incelenmesi söz konusudur. Bu yüzden bu tarz bir çalışma kriptolojinin inceleme alanına girer. 36. Orta Çağ da Akdeniz de bir ticaret ağı kurulmuş, denizciliğe önem verilmiş, liman kentleri büyük bir öneme sahip olmuştur. Ticaret ağının ortaya çıkması paranın değer kazanmaya başlamasına sebep olmuş, servet biriktirme aracı olarak para günlük hayatın gitgide vazgeçilmezi hâlini almıştır. Kentlerde ticaretle uğraşan ve aynı yerlerden gelen, aynı gayenin peşinde olan tüccar sınıf ise burjuvazi adını verdiğimiz sosyal sınıfı meydana getirmiştir. Paranın hâkim olduğu bir ekonomide tefecilik hızla yayılmış, tüccarlar faizle borç para vermeye başlamış ve bu sistem burjuvazinin kısa zamanda aşırı zenginliklere mazhar olmasını sağlamıştır. İşçi sınıfının ortaya çıkması ise Endüstri Devrimi ile gerçekleşmiştir. Dolayısıyla C seçeneğindeki ifade yanlıştır. 37. Ekonomik kriz dönemlerinin baş gösterdiği dip aşamasında işsizlik en yüksek düzeye erişmiştir. Üreticiler atıl kapasite ile üretim yapar. Karar birimlerinin geleceğe yönelik beklentileri olumsuz olur ve bu durum da yatırımların durmasına yol açar. Reel GS- YİH, potansiyel GSYİH nin altındadır. 6

7 38. Kısa dönem toplam maliyetin toplam ürün miktarına bölünmesi ile ortalama toplam maliyet elde edilir. Toplam sabit maliyetler (TFC), üretim miktarından bağımsız olarak firmanın katlandığı maliyettir. Toplam değişken maliyet (TVC), üretim miktarına bağlı olarak firmanın katlandığı maliyettir. Ortalama sabit maliyet (AFC), toplam sabit maliyetin toplam ürün miktarına bölünmesi ile bulunur. Ortalama değişken maliyet (AVC), toplam değişken maliyetin toplam ürün miktarına bölünmesi ile bulunur. 41. İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanının 5. sınıftan 7. sınıfa kadar olan ünite, beceri ve değer tablosu şu şekildedir: Sınıf Ünite Beceri Değer 5. Bölgemizi Tanıyalım Gözlem Doğal çevreye duyarlılık 6. Yeryüzünde Yaşam 7. Ülkemizde Nüfus Doğal çevreye duyarlılık Harita okuma ve atlas kullanma Grafik hazırlama Vatanseverlik sınıf sosyal bilgiler dersi Sosyal Bilgiler Öğreniyorum ünitesinde bir olayın çok boyutluluğu, olgu ve görüşü ayırt etme, bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapma, bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması, sosyal bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısı, Atatürk ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamaları anlatan konular işlenmektedir. Bu ünite içerisindeki Atatürk ve Sosyal Bilimler adlı konuda Atatürk ün Türk dili ve edebiyatına verdiği önem üzerinde durulmaktadır. Bu yüzden öğretmenin Türk dili ve edebiyatı ile ilgili Atatürk ün sözlerine Sosyal Bilgiler Öğreniyorum ünitesinde yer vermesi daha çok beklenir yılında Hitit çivi yazısını Bedrich Hrozny çözmüştür. Jean François Champollion, Napolyon un Mısır Seferi sırasında bulunan Rosetta Taşı nı inceleyerek Mısır hiyeroglif yazısını tümüyle çözmüştür. Johann Joachim Winckelmann, History of Ancient Art adlı eserini yayımlayarak Klasik Çağ a ait buluntuların ilk kez üsluba dayalı sınıflandırmasını yapmış, klasik arkeolojinin yöntemini de tanımlamıştır. Le Prevot un tarih öncesi döneme ait bir mezar açması ve birçok buluntu belgelemesi ilk sistemli kazı belgelemesidir. William Stukeley, Stonehenge yakınlarında ilk tümülüs kazısını gerçekleştirmiştir. 42. Ahlaki muhakeme yaklaşımında öğretmen, ahlaki ikilemlerin yer aldığı örnekleri öğrencilerine sunarak kendi çıkmazlarını çözmeleri için rehber olur. Öğrencilerin herhangi bir durum hakkındaki ahlaki yargılarını ortaya çıkarmak için kullanılan bu yaklaşımda öğrencilere ahlaki ikilemlerle ilgili fikirlerini açığa çıkarmak için farklı sorular sorulur. 45. Bilgiyi bulma, kullanılabilir biçimde planlama ve yazma becerisinin alt basamakları şunlardır: Kütüphanelerden yararlanma Özel referans kaynaklarını bulma Basılı ve görsel kaynaklardaki bilgileri bulma Kitabın farklı bölümlerinden yararlanma Bilgi kaynaklarını değerlendirme Uygun bilgi kaynağından yararlanma Kaynak olarak toplumdan yararlanma ve bireylerle görüşmeler gerçekleştirme Faydalanılan kaynakları kaynakçada özenle belirtme 40. Winston Churchill, Bir damla petrol bir damla kandan daha değerlidir. sözüyle enerji sorununa dikkat çekmiştir. Petrol, günümüzde dünyadaki en önemli enerji kaynaklarından biridir ve ülkeler petrol yataklarına sahip olabilmek için büyük bir mücadele vermektedirler. İngiltere de bu ülkelerin başında gelmektedir. Bu sözüyle Churchill, petrol için savaşmaları gerektiğini vurgulamıştır. 43. Cemre Öğretmen bir seyyahın sözünden yola çıkarak Osmanlının kültürü hakkında bilgi aktarmıştır. 7. sınıf sosyal bilgiler dersi, Kültür ve Miras öğrenme alanı Türk Tarihinde Yolculuk ünitesinde Seyyahların Gözünden Osmanlı Kültürü adlı konu ile Osmanlı Devleti nde bir süre yaşamış, sosyal ve kültürel yaşamı gözlemlemiş kişilerin kaleminden Osmanlı kültürünü tanımak amaçlanmıştır. Seyahatnamelerden hareketle Türk kültürüne ait unsurları örneklendirir. kazanımı da bu ünitede ele alınmıştır. 7

8 46. Öğrenme - öğretme süreci içerisinde bir öğretmenin öncelikli olarak yapması gereken şey öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarmaktır. Böylece öğrencilerin derse karşı hazırbulunuşluğu, ilgi ve ihtiyaçları kolayca belirlenebilir. Daha sonra öğrenmenin kalıcılığını artırmak amacıyla diğer etkinlikler düzenlenebilir. Bu yüzden Merkezî yönetim birimlerini tanıyarak bu birimleri temel görevleriyle ilişkilendirir. kazanımını ele alacak öğretmenin öncelikli olarak yapması gereken öğrencilerin konuyla ilgili neler bildiğini ortaya çıkaracak sorular sorması daha doğru olur. 48. İlerlemecilik ve esasicilik bütün derslerde kullanılan eğtim felsefelerindendir. Yani sosyal bilgilere özgü temel yaklaşımlar arasında yer almazlar. Esasiciliğe göre öğretimde soyut düşünme, alıştırma ve ezberleme yöntemleri kullanılmalıdır. İlerlemecilik yaklaşımı ise öğrenmenin problem çözme yöntemiyle gerçekleşeceğini savunmuştur. Eğitim sürecinin merkezine öğrenciyi almıştır. Sosyal bilgiler öğretiminin üç temel yaklaşımı vardır. Bu yaklaşımlar: Sosyal Bilim Olarak Sosyal Bilgiler: Sosyal bilimlere özgü bilgi, beceri ve değerlerin kazandırılması gerektiği varsayımına dayanır. Yansıtıcı İnceleme Olarak Sosyal Bilgiler: Bu yaklaşımla öğrencilere problem çözme ve karar verme becerileri kazandırılmaya çalışılır. Vatandaşlık Aktarımı Olarak Sosyal Bilgiler: En eski yaklaşımdır. Amaç, öğrencilere kültürel mirası aktararak onların iyi bir vatandaş olmalarını sağlamaktır. 50. Gerçek hayatta karşılaşılmış ya da karşılaşılması muhtemel sorun niteliğindeki olaylara ya da durumlara öğrencinin de katılımı ile çözüm yolları aranarak gerçekleştirilen öğretim yöntemine örnek olay denilmektedir. Bu yöntem bir sorunu veya olayı derinlemesine inceleme fırsatı verir ve analiz etmeyi, sonuçlara ulaşmayı öğretmek için sistemli bir yol sağlar. Örnek olay yöntemi uygulanırken şu aşamalar takip edilmelidir: Örnek olay yazılı bir şekilde ya da gösteri olarak öğrencilere sunulur. Öğrencilerin örnek olayla ilgili soruları cevaplandırılır. Problemi çözüme ulaştırmak için öğrencilere yönlendirici sorular sorulur, öğrenciler çeşitli alternatifler üretir. Öğrencilerin fikirleri dikkate alınarak örnek olay öğrenciler tarafından tekrar yazılır. 47. Yaratıcılık becerisi öğrencilerin hayal gücüne dayalı olarak sıra dışı, orijinal ve düşünülmeyen fikirler ürettiği beceridir. Bu becerinin 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde Elektronik Yüzyıl ünitesi, Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanında doğrudan verilmesi ön görülmüştür. 49. Bloom un bilişsel alan taksonomisinde en alt düzey düşünme becerileri bilgi basamağında sergilenmektedir. Daha sonra sırasıyla kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamakları gelmektedir. Bilgi basamağında bireyler hatırlama / tanıma, sıralama, listeleme, tanımlama, eşleştirme gibi davranışlar gösterirler. Kavrama basamağında açıklama, yorumlama, örnek verme ve çıkarımda bulunma davranışları gösterilir. Uygulama basamağındaki öğrenciler edindikleri bilgileri yeni bir durumda kullanırlar. Analiz basamağı bir bilgi bütününü ögelerine ayırma, iki öge arasındaki ilişkiyi belirleme, karşılaştırma yapma, neden - sonuç ilişkisi kurma ve bir bilgiyi irdeleme davranışlarını kapsamaktadır. Sentez basamağındaki öğrenciler yeni, özgün ve yaratıcı davranışlar sergilerler. Değerlendirme basamağında ise karar verir, irdeler, eleştirir ve değerlendirme yaparlar. Bu bilgilerden yola çıkarak seçenekler incelendiğinde E seçeneğindeki soruyu cevaplandıracak öğrencinin özgün ve yaratıcı düşünmesi gerektiği görülecektir. 8

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM - EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI DEĞERLER EĞİTİMİ GÜN VE LAR EYLÜL EYLÜL 18-22 Eylül 25-29 Eylül 2-6 Ekim 9-1 Ekim

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 1 Değişim hayatınızdaki bir yıl değil, bir yıl içerisindeki hayattır. -Anonim 2 Hareketlilikler ÖĞRENCİ PERSONEL 1.

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Erasmus+ Personel (Ders Verme ve Eğitim Alma) Hareketliliği Nedir? Bireylerin

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Öğrenim Hareketliliği Nedir? Öğrenim Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ II (KLASİK ÇAĞ) Ders No : 0020100029 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG 9 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen İDARİ personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017 tarihleri

Detaylı

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç).

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç). 2016 / 2017 DÖNEMİ ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen AKADEMİK personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KURS PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KURS PLANI 017-018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KURS PLANI AYLAR 1. 5.1.1. Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaşı olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

TG Haziran 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

TG Haziran 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : TG 9 Haziran DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II AİT114 2 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersi Veren

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI *vize için seyahat *geniş kapsamlı keyf seyahat Başa Dön Vize Sağlık Seyahat Sigortası Teminatları Acil Tıbbi Tedavi Acil Diş Teminatı Tıbbi Nakil Daimi İkametgaha Nakil Vefat

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 28

HABER BÜLTENİ Sayı 28 HABER BÜLTENİ 10.02.2015 Sayı 28 Konya Ticaret Odası ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) ile Konya da inşaat

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34 HABER BÜLTENİ xx.08.2016 Sayı 34 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ ARTTI Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Mevcut siparişler ise; Haziran

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler...

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler... 4. ÜNİTE İÇİNDEKİLER Tarihteki Önemli Buluşlar... 6 Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor...21 Coğrafi Keşifler... 26 Rönesans... 32 Reform... 36 Mucitler... 43 Düşünce, sanat

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I SDT

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I SDT DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I SDT203 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ:

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: HABER BÜLTENİ 02.10.2015 Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Konya da inşaat sektöründe

Detaylı

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Mevcut sipariş durumunun denge değeri Şubat 2016

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 38

HABER BÜLTENİ Sayı 38 HABER BÜLTENİ 14.12.2016 Sayı 38 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SATIŞ FİYATI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Mevcut siparişler

Detaylı

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DEPARTMANI EYLÜL 2010 FİNLANDİYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI YÖNETİM ŞEKLİ BAŞKENTİ DİL : Finlandiya Cumhuriyeti : Parlamenter Cumhuriyet

Detaylı

DANİMARKA ÜLKE RAPORU

DANİMARKA ÜLKE RAPORU DANİMARKA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DEPARTMANI MART-2010 DANİMARKA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL : Danimarka Krallığı : Kopenhag : Danimarka, Faroece, Grönlandca,

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14 HABER BÜLTENİ xx.12.2014 Sayı 14 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Kasım 2014 te bir önceki aya göre artarken geçen yılın aynı dönemine

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 Erasmus+ Personel Hareketliliği Duyurusu 2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanmak isteyen personelimiz

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

TG 15 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 15 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KMU PERSONEL SEÇME SINVI ÖĞRETMENLİK LN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MTEMTİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖBT İLKÖĞRETİM MTEMTİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 TÜRKÇE Test 1 Sözcükte Anlam... 3 Test 2 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri ve Mecaza Dayalı Söz Sanatları... 6 Test 3 Deyimler Atasözleri İkilemeler... 9 Test 4 Söz ve Sözcük

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 9

HABER BÜLTENİ Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükselmeye devam ediyor: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014 te bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek -3,8

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2016-2017 Erzincan Üniversitesi Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu Başvuru Tarihi ve Yeri; 20 Şubat 2017 10 Mart 2017 Uluslararası İlişkiler Ofisi (üst yazı ile) 1) Ders

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017 2017-2018 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: 13-28 MART 2017 Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükseldi: Mart 2014 ten beri düşmeye devam eden Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te kısmen yükselerek -5

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 3,7 puan yükselerek -6,3 puan değerini

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13 HABER BÜLTENİ xx.11.2014 Sayı 13 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü: Ağustos 2014 te yükselişe geçen Konya hizmetler sektörü güven endeksi, ekim ayında bir önceki

Detaylı

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ (EKİM 2015)

PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ (EKİM 2015) PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ (EKİM 2015) PERAKENDECİNİN GELECEK DÖNEM SATIŞ BEKLENTİLERİ YENİDEN ARTIYOR: TEPE, ekim ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin

Detaylı

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK 06 Temmuz 2015 GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK TĠSK in OECD ve TÜĠK verileri ile yaptığı analize göre, 6 milyon genç boģta geziyor, üstelik bunların 4,7 milyonu iģ de aramıyor. Sorunun temel

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LETONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Letonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa nın

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 22

HABER BÜLTENİ Sayı 22 HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 22 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Türkiye genelinden ve AB-28 den daha düşük: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2015 te hem bir önceki aya hem de bir önceki

Detaylı

İNSAN HAKLARI SORULARI

İNSAN HAKLARI SORULARI 1. 1776 Amerikan ve 1789 Fransız belgelerine yansıyan doğal haklar öğretisinin başlıca temsilcisi kimdir? a) J. J. Rousseau b) Voltaire c) Montesquieu d) John Locke 4. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hak

Detaylı

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 92

HABER BÜLTENİ Sayı 92 PERAKENDE GÜVENİ 11 AYDIR YATAY SEYİRDE HABER BÜLTENİ 07.09.2017 Sayı 92 Perakende güveni Ağustos ayında -18,7 puan değerini aldı. Endeks, bir önceki aya göre 0,5 puan artış, bir önceki yılın aynı dönemine

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM İTALYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM 2010 İTALYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL DİN YÖNETİM ŞEKLİ : İtalya Cumhuriyeti : Roma : İtalyanca (resmi), Almanca,

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.05.2015 Sayı 19 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre değişmedi: Mart ayında düşen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Nisan 2015 te bir önceki aya göre değişmedi. Geçen

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER HEPİMİZİN DÜNYASI TESTİ

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER HEPİMİZİN DÜNYASI TESTİ 1) Aşağıdaki seçeneklerde verilen kuruluşlardan hangisi dünya çocuklarını korumak amacıyla kurulmuştur? C) D) 2) Ülkeler, ürettikleri ihtiyaç fazlası ürünleri diğer ülkelere satarak gelir elde ederler.

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 69

HABER BÜLTENİ Sayı 69 HABER BÜLTENİ 09.10.2015 Sayı 69 PERAKENDEDE GÜVEN GEÇEN AYA VE GEÇEN YILA GÖRE DÜŞTÜ: TEPE, eylül ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi

ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2017 2018 Bilgilendirme Sunumu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi PROGRAMI YÜRÜTEN KURULUŞ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GENÇLİK

Detaylı