TG 3 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 3 ÖABT SOSYAL BİLGİLER"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 3 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / SOS SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 3 1. Köklü bir uygarlık olan Mısır uygarlığının MÖ yılları arasında 3. ve 8. sülalelerin hüküm sürdüğü Eski Krallık Dönemi Piramitler Çağı olarak adlandırılmıştır. Piramitlerin ilk görkemli örneği Kral Zoser in veziri İmhotep tarafından MÖ yılları arasında inşa ettirilmiştir. Bu dönemin diğer önemli piramitleri 4. Sülale Firavunları Keops, Kefren ve Mikerinos un yaptırdığı piramitlerdir. 4. Cimri Olayı 1277 de Karamanoğlu Mehmet Bey in II. İzzeddin Keykavus un oğlu olduğu kabul edilen Alâeddin Siyavuş u Selçuklu tahtına çıkarması olayıdır. Tahttan indirilen III. Gıyaseddin Keyhüsrev Moğollardan yardım alarak Konya üzerine yürümüş ve Alâeddin Siyavuş u tahttan indirmiştir. Olaya Cimri Olayı denmesinin nedeni rivayete göre Alâeddin Siyavuş un kırmızı renkli hanedan çizmelerine kıyamadığı için Konya dan kaçarken çizmeler yüzünden tanınması ve yakalanmasından kaynaklanmaktadır. 7. Bu belge ile azınlıklara bedelini ödeyerek askerlik yapmama hakkı verilmiştir. cevabına uygun soru seçeneği Islahat Fermanı ile azınlıklara verilen haklardan bir tanesini yazınız. olmalıdır. Çünkü Islahat Fermanı ile Azınlıklara bedelli askerlik hakkı İl genel meclislerine katılabilme Mal ve mülk sahibi olabilme Şirket ve banka açabilme Dinî mabetlerini istedikleri gibi düzenleyebilme ve tamir edebilme gibi birçok hak tanınmıştır. 2. Oğuz Kağan Destanı Hun - Oğuz destanları grubunda yer alır. Bu destan Oğuz boyları, Türk dili, edebiyatı, folkloru, tarihi ve kültürü hakkında önemli bilgiler vermektedir. Günümüz Türkçesine Reşid Rahmeti Arat tarafından çevrilerek 1936 da yayımlanmıştır. Çağatayca, Uygurca ve Farsça yazmaları olan bu destanın Hun hükümdarı Mete Han ın yaşamını konu ettiği düşünülmektedir. 5. Cumhurbaşkanlığı armasında yıldızlar ile sembolize edilen 16 büyük Türk devleti arasında Memluk Devleti yer almaz. Armada sembolize edilen devletler şunlardır: Büyük Hun İmparatorluğu, Batı Hun İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Ak Hun İmparatorluğu, Göktürk Kağanlığı, Avar Kağanlığı, Uygur Devleti, Hazar Kağanlığı, Karahanlı Devleti, Gazneli Devleti, Büyük Selçuklu Devleti, Harzemşahlar Devleti, Babür İmparatorluğu, Altın Orda Devleti, Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu. 8. İznik Rum İmparatorluğu ve Trabzon Rum İmparatorluğu nun kurulması IV. Haçlı Seferi ile İstanbul un Katolik Haçlı güçleri tarafından işgal edilmesinin bir sonucudur te gerçekleştirilen IV. Haçlı Seferi nde Katolik Haçlı birlikleri Kudüs e gitmek yerine İstanbul u işgal etmişler ve burada Latin Krallığı kurmuşlardır. İstanbul dan kaçan Bizans asillerinden I. Theodor ise İznik te İznik Rum İmparatorluğu nu kurmuştur. Aynı şekilde yine Bizanslı asillerden biri olan Aleksios Komnenos da Trabzon merkezli Trabzon Rum İmparatorluğu nu kurmuştur. İznik Rum İmparatorluğu 1261 de Latin Krallığı nı yıkarak Bizans Devleti ni yeniden canlandırırken Trabzon Rum İmparatorluğu 1461 de Fatih Sultan Mehmet tarafından yıkılmıştır. 3. Abbasiler Dönemi nde kurulan ve bilgelik evi anlamına gelen ilk medrese Beytü l-hikme dir. Beytü l-hikme 800 lü yılların başında Abbasi Halifesi Me mun tarafından Bağdat şehrinde kurulan bir bilim merkezidir. Bu yapıda bir kütüphane ve çeviri merkezi de yer almaktadır. Yunanca, Hintçe, Farsça, Latince eserlerin çevirisinin yapıldığı bu dönem, İslam dünyasında aydınlanmanın ilk adımı olarak kabul edilir. Bu dönemde Pisagor, Platon, Aristo, Hipokrat gibi ünlü bilim adamlarının da eserleri çevrilmiştir. 6. Osmanlı Devleti nde merkez teşkilatının en önemli unsuru hükümdardır. Seçeneklerde verilenlerden Sancağa çıkma usulünün kaldırılması şehzadelerin eğitiminin bozulmasına dolayısı ile Osmanlı Devleti nin hükümdarlığına yeteneksiz kişilerin gelmesine neden olduğundan yönetimi bozan bir uygulamadır. Medreselerde eğitim seviyesinin düşmesi ve beşik ulemalığının yaygınlaşması ulema sınıfının bozulması ile ilgilidir. Kapitülasyonların yaygınlaşması ve halkın gelir düzeyinin düşmesi ise ekonomi ile ilgilidir. 9. İngiliz savaş gemilerinden kaçarak 10 Ağustos 1914 te Çanakkale Boğazı na ulaşan ve Osmanlı savaş bakanı Enver Paşa nın izni ile 11 Ağustos ta İstanbul Boğazı na demir atan Alman savaş gemileri Goben ile Breslav Osmanlının I. Dünya Savaşı na fiilen girmesine neden olmuştur. Goben ve Breslav ın adları Yavuz ve Midilli olarak değiştirilmiş ve Osmanlı bayrağı çeken bu gemiler Karadeniz e açılarak Ruslara ait, Odessa (I), Sivastopol (II), Novorossiysk (III) limanlarını bombalamışlardır. Rusya nın Osmanlıya savaş ilan etmesi Osmanlının I. Dünya Savaşı na girmesine neden olmuştur. 3

4 10. 1 Kasım 1928 de kabul edilen Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun un kabulü ile birlikte Türkiye de Latin alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. Bu yeni harfler ile basılan ilk gazete ise Mardin gazetesidir. Minber, Mustafa Kemal in Millî Mücadele öncesinde İstanbul da kaldığı süreçte arkadaşı Fethi Bey ile birlikte çıkardığı gazetedir. Yeni Gün, Yunus Nadi tarafından çıkarılan Millî Mücadele yanlısı bir basın kuruluşudur. Yunus Nadi bu kuruluşun ardından Cumhuriyet gazetesini de çıkarmıştır. Ceride-i Resmiye, 7 Ekim 1920 de kurulan ve 10 Eylül 1923 ten itibaren de Resmî Ceride adıyla yayınlanmaya devam eden Resmî Gazete dir. 12. Misakımillî kararlarında Osmanlı borçlarının bağımsızlığa aykırı olmayacak bir şekilde ödeneceği yönünde karar alınmış ve Duyunuumumiye İdaresinin varlığı reddedilmişti. Lozan Antlaşması nda da Duyunuumumiye İdaresinin kaldırılması kararlaştırılmış ve borçlar taksitlendirilmiştir. Bu konu Misakımillî ye uygun çözülmüştür. Misakımillî kararlarında vatan sınırları Mondros imzalandığı sırada henüz işgale uğramamış yerler bir bütündür. şeklinde belirlenmiştir. Lozan Antlaşması nda Ege adalarının Yunanistan a ait olduğu kabul edilmesine rağmen bu adalar Balkan Savaşları nda kaybedildiğinden Misakımillî kararlarına aykırı bir durum söz konusu değildir. Lozan Antlaşması nda Boğazlarda başkanı Türk olan bir komisyon yönetiminin kurulması kararlaştırılmıştır. Bu karar bağımsızlığa dolayısı ile Misakımillî kararlarında yer alan Boğazlar güvenliği sağlandığı takdirde uluslararası ticarete açılacaktır. kararına aykırıdır. Boğazlar komisyonunun varlığı Türkiye nin egemenlik haklarının kısıtlanmasına neden olan bir durumdur. 15. Aristo, İlk Çağ Yunan filozoflarındandır. İnsan ve coğrafya ile ilgili görüşlerini Politika adlı eserinde yayınlamıştır. Eratosthenes, Geographia adlı eserinde ilk kez coğrafya kavramını kullanmıştır. Batlamyus, gök bilimci, tarihçi ve coğrafyacıdır. Almagest adlı eserinde kendinden öncekilerin gök bilimle ilgili görüşlerini dile getirmiştir. Eratosthenes ten daha sonra yaşamış olan Strabon un da Geographia adlı eseri bulunmaktadır. Tales, matematikçi, gök bilimci, devlet adamı ve tüccardır. Yer şekillerinin yalnızca tanrıların işi olmadığını ileri sürmüştür. 16. Meridyenler arası mesafe kutuplara gidildikçe daralmaktadır. Bu nedenle kutuplara yakın yerde 100 km doğuya gidildiğinde, Ekvator a yakın yere göre daha çok meridyen aşılmış olur. Dolayısıyla kutuplara yakın yerlerde daha fazla yerel saat farkı oluşur. 11. Gümrü Antlaşması 2-3 Aralık 1920 de Ermenistan Devleti ile yeni Türk devleti arasında imzalanan barış antlaşmasıdır. TBMM nin uluslararası alanda temsil gücünü kullanmış olduğu ilk antlaşma olan Gümrü Antlaşması: Türkiye adının ilk kez kullanıldığı antlaşmadır. Doğu Cephesi nin kapanması ile birlikte askerî güçler Batı Cephesi ne kaydırılmıştır. İlk kez bir devlet Misakımillî yi tanıyarak Sevr i yok saymıştır. Gürcistan; Ermenistan ile yapılan bu barıştan sonra Ankara ya elçi göndererek TBMM ile 23 Şubat 1921 de Batum Antlaşması nı imzalamıştır. Gümrü Antlaşması, Doğu Cephesi nde Rusya ile bir çatışma olmadığından bu çatışmaları sona erdiren bir antlaşma değildir. Zaten antlaşma Ermenistan ile imzalanan bir antlaşmadır. 13. Atatürk Üniversitesinin kurulması Adnan Menderes Dönemi nde yaşanan bir gelişmedir. 23 Temmuz 1957 de Erzurum da kurulmasına karar verilen Atatürk Üniversitesinin temelleri Başbakan Adnan Menderes tarafından atılmıştır. Diğer gelişmeler Atatürk Dönemi nde gerçekleştirilmiştir. 14. Şişman Çocuk 6 Ağustos 1945 te Hiroşima ya atılan Küçük Çocuk adı verilen atom bombasından 3 gün sonra Nagasaki ye atılan atom bombası için kullanılan addır. Bu iki atom bombasının ABD tarafından kullanılması yaklaşık 500 bin kişinin ölmesiyle sonuçlanmıştır. Atom bombalarının gücü yaklaşık 20 kiloton (20 bin ton) dinamit gücündedir. 17. İzohipsler arasındaki yükseklik farkı ne kadar az ise haritanın ölçeği o kadar büyüktür. Haritada eğriler arasındaki yükseklik farkı 10 metre olduğuna göre haritanın ölçeği büyüktür. Boyun, iki tepe arasındaki çukurluktur. Buna göre A - B doğrultusunda bir boyun vardır. A daki yamaç daha dik olduğuna göre bu kesimde eğriler daha sık geçmiştir. 18. K nin bulunduğu yerde Labrador soğuk su akıntısı, L nin bulunduğu yerde Gulfstream sıcak su akıntısı etkili olmaktadır. P ve R aynı enlemde olduklarından her ikisi arasındaki sıcaklık farkı enlem etkisiyle açıklanamaz. N, Ekvator üzerinde bulunduğundan M nin N den sıcak olması enleme ters düşer. P de yaz iken K de kış yaşanır. Bu nedenle P yıl boyunca K den sıcak olamaz. 4

5 19. Girintisi ve çıkıntısı fazla olan kıyılarda doğal liman sayısı fazla olur. Enine, ria, dalmaçya ve fiyort kıyı tipleri bu tür kıyılardandır. Boyuna kıyılarda girinti ve çıkıntı az olduğundan (koy ve körfez az olduğundan) doğal liman sayısı da azdır. 23. Lüksemburg un Schengen kasabasında 1985 te imzalanan Schengen Anlaşması na göre 25 Avrupa ülkesinde Schengen bölgesinde seyahat edenler için pasaport ve sınır kontrolü yapılmayacaktır. Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre bu bölgede yer almaktadır. İngiltere bu bölgede değildir. 26. Durkheim ın temel çalışmalarından biri, intiharlar üzerinedir. Durkheim a göre intiharların sebebi bireysel yani psikolojik değil, sosyaldir. Durkheim intiharları 3 e ayırır: benci intihar, anomik intihar ve alturistik intihar. Bireyin kişiliği, içinde bulunduğu toplum tarafından ele geçirildiğinden kişi kendisini toplum için feda etme düşüncesiyle ölüme yönelir. Bu intihar tipine alturistik intihar adı verilir. 20. Moren, drumlin, hörgüçkaya, sirk çanağı ve oluk vadi, buzulların oluşturduğu yer şekilleridir. Bu yer şekilleri yüksek enlemlerde deniz seviyesine yakın yerlerde görülür. Orta kuşak ve tropikal kuşakta bu tür şekillere çok yüksek dağların üst kısımlarında rastlanır. 21. Aritmetik nüfus yoğunluğu nüfusun yüz ölçümüne bölünmesiyle bulunur. Fizyolojik nüfus yoğunluğu ise nüfusun tarım alanlarına bölünmesiyle bulunur. Buna göre fizyolojik yoğunluk aritmetik yoğunluğa yakın ise ülke yüz ölçümünün büyük bir kısmı tarım alanıdır. 22. I numaralı bölge Menteşe Yöresi dir. Bu kesimde Akdeniz iklimi etkilidir. Burada nüfusun seyrek olmasının nedeni ise yer şekillerinin engebeli olmasıdır. II ve IV numaralı yerler kuraklıktan, III ve V numaralı yerler ise düşük sıcaklıktan dolayı seyrek nüfusludur. 24. Relikt, geçmiş jeolojik dönemlerden günümüze kadar varlığını sürdürmüş olan, eğrelti otu gibi bitkilerdir. Kozmopolit bitkiler çok geniş alana yayılmış, farklı iklim koşullarında yaşayabilen bitkilerdir. Klimaks bitki, bir iklim bölgesine en iyi uyum sağlayan bitkilerdir. Endemik bitkiler, yalnızca bir bölgeye özgü bitkilerdir. Sığla ağacı, kasnak meşesi, İspir meşesi, Kazdağı köknarı ve Datça hurması bu tür bitkiler içerisinde yer alır. 25. İnsan aklının araştırma yaptığı konuda ulaştığı yöntemli, sistematik, tutarlı ve kanıtlanabilir bilgiye bilimsel bilgi adı verilir. Bilimsel bilgi üç alanda karşımıza çıkar: formel bilimler, doğa bilimleri ve insan bilimleri. Formel bilimler; matematiksel olanla, doğa bilimleri doğanın yasaları ile insan bilimleri insan ile ilgilenir. Formel bilimlere matematik ve mantık; doğa bilimlerine fizik; insan bilimlerine antropoloji, sosyoloji, siyaset bilimi örnek verilebilir lı yıllarda Milgram, laboratuvar ortamında gerçekleştirdiği deneylerde, otoriteye itaat konusunda çalışmalar gerçekleştirmiştir. Gazeteye ilan verilerek araştırma için denekler seçilmiş ve öğretmen rolü oynamaları talep edilmiştir. Öğretmen rolündeki kişi elektrikli sandalyeye bağlı bir öğrenciye kelime çiftleri okuyacaktır. Sonrasında bu kelimeleri hatırlamasını öğrenciden isteyecektir. Öğrencinin her hatasında ise denek elektrik şoku veren bir cihazın koluna basarak onu cezalandıracaktır. 28. Yazılı iletişim, duygu ve düşüncelerin harflerden meydana gelen sözcükler vasıtasıyla bireylere aktarılması olarak tanımlanabilir. Etkili bir yazılı iletişimin gerçekleşebilmesi için şu hususlara dikkat edilmelidir: Aktarılmak istenen konu açık ve net bir şekilde anlatılmalıdır. Okuyacak kişiye karşı saygılı davranmalı, olumlu cümleler kullanılmalıdır. Yazan kişi birçok durumu göz önünde bulundurmalı ve yazısını olası durumlara cevap verecek nitelikte oluşturmalıdır. Okuyacak kişinin ilgi ve ihtiyaçlarına hitap edilmelidir. Yazı, belli bir düzen içerisinde akıcı bir şekilde verilmelidir. Yazıda detaya girilmemeli ve yazı kısa olmalı şeklindeki öncül ise yanlıştır. Böyle bir şart bulunmamaktadır. Olumlu, net ve açık bir anlatımla detaylar ve uzun yazılar da rahatlıkla açıklanabilir. 5

6 29. Dil, belirli kurallara göre bir araya getirilmiş sesleri ve işaretleri kullanmak yoluyla gerçekleştirilen simgesel iletişim sistemidir ve o dili paylaşan herkes tarafından, toplumun önceden kararlaştırdığı anlamlar çerçevesinde anlaşılabilen sesler sistemidir. Dilin başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir: Dil, seslerden oluşmuş bir anlaşma sistemidir. Dil, gelişmiş bir iletişim aracıdır. Dil, düşünce ve zekânın bir göstergesidir. Dil, sosyal ve canlı bir varlıktır. Dolayısıyla C seçeneğindeki ifade yanlıştır. Dil birliği, bir milleti oluşturan özelliklerin başında gelir. Dil, milleti meydana getiren bireyler arasında ortak duygu ve düşünceler oluşturur. Bir milletin dili; onun tarihi, dini ve kültürüyle iç içedir. 30. Sanatın insana bağlı icra edilmesi ve insani özelliklerin diğer varlıklara atfedilmesi antropormorfizm olarak adlandırılır. Objektivasyon, düşüncenin nesnelleştirilmesi yani somut hâlidir. Retrospektiv, eserlerin kronolojik sıraya göre dizilmesidir. Egosantrik, her şeyi kendi benliğine indirgemeye eğilir. Chromatik, renklerin birbirine karıştırılmadan kullanılması saflığıdır. 31. Kanunların yargısal denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından gerçekleştirilir. Kanunlara ilişkin denetim esas ve şekil bakımından denetim şeklinde ikiye ayrılır. Olağan dönem kanun hükmünde kararnamelerinin de denetimi Anayasa Mahkemesine aittir. Dolayısıyla II. öncüldeki ifade yanlıştır. Olağanüstü dönem KHK leri ise yargısal denetime tabi değildir. Tüzüklerin yargısal denetimi ise Danıştaya aittir. 32. Görevinden çekilmedikçe milletvekili adayı olamayanlar şunlardır: Yüksek yargı mensupları Hâkimler ve savcılar YÖK mensupları Öğretim üyeleri Devlet memurları İşçi statüsünde olmayan kamu görevlileri TSK mensupları Avukatların ise aday olmak için görevlerinden istifa etme zorunlulukları yoktur. 33. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile insan hakkı ihlallerini uluslararası yaptırıma bağlamıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin resen denetleme yetkisi yoktur. Yapılan başvuru sonucunda inceleme yapar. Yapılmış olan başvuru ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı verebilir. Maddi ve manevi tazminata hükmedebilir. Kararları kesindir. Üye devletin vermiş olduğu yargı kararını ortadan kaldırmaz, tazminata hükmedebilir. Ancak yargılamanın usulünde bir hata yapıldığını düşünürse 1 yıllık hak düşürücü süreye tabi olan bir yargılamanın yenilenmesi kararı verebilir. Hakkında ceza verilen üye devlet, kararın gereğini yerine getirmezse üyeliği önce askıya alınır, en ağır yaptırım olarak ise ülke ihraç edilir. Bireysel başvuruda bulunulabilmesi için ülke içi yargı yollarının tüketilmiş olması gerekir. Dolayısıyla E seçeneğindeki ifade yanlıştır. 34. Siyasi partiler, bir düşünce etrafında bir araya gelerek siyasi iktidarı hedefleyen ve bu çerçevede faaliyet gösteren örgütlerdir. İlk siyasi parti ABD de kurulan Cumhuriyetçi Partidir. Siyasi partilerin işlevleri şunlardır: Temsil Siyasi devşirme Çıkarların birleştirilmesi ve ifade edilmesi Politika belirlenmesi Sosyalleşme ve mobilizasyon Hükûmetin yönetimi Siyasi partilerin vatandaşların siyasi bir aktör olarak ülke yönetimine katılmasını parti teşkilatlanması yoluyla sağlaması siyasi devşirme ile adlandırılır. 35. Şifreli yazıları inceleyen bilim dalı kriptolojidir. Sorudaki ifadede devletlerin güvenlik amacıyla, yazışanlar dışındakilerin anlamaması amacıyla yaptığı şifreli yazışmaların incelenmesi söz konusudur. Bu yüzden bu tarz bir çalışma kriptolojinin inceleme alanına girer. 36. Orta Çağ da Akdeniz de bir ticaret ağı kurulmuş, denizciliğe önem verilmiş, liman kentleri büyük bir öneme sahip olmuştur. Ticaret ağının ortaya çıkması paranın değer kazanmaya başlamasına sebep olmuş, servet biriktirme aracı olarak para günlük hayatın gitgide vazgeçilmezi hâlini almıştır. Kentlerde ticaretle uğraşan ve aynı yerlerden gelen, aynı gayenin peşinde olan tüccar sınıf ise burjuvazi adını verdiğimiz sosyal sınıfı meydana getirmiştir. Paranın hâkim olduğu bir ekonomide tefecilik hızla yayılmış, tüccarlar faizle borç para vermeye başlamış ve bu sistem burjuvazinin kısa zamanda aşırı zenginliklere mazhar olmasını sağlamıştır. İşçi sınıfının ortaya çıkması ise Endüstri Devrimi ile gerçekleşmiştir. Dolayısıyla C seçeneğindeki ifade yanlıştır. 37. Ekonomik kriz dönemlerinin baş gösterdiği dip aşamasında işsizlik en yüksek düzeye erişmiştir. Üreticiler atıl kapasite ile üretim yapar. Karar birimlerinin geleceğe yönelik beklentileri olumsuz olur ve bu durum da yatırımların durmasına yol açar. Reel GS- YİH, potansiyel GSYİH nin altındadır. 6

7 38. Kısa dönem toplam maliyetin toplam ürün miktarına bölünmesi ile ortalama toplam maliyet elde edilir. Toplam sabit maliyetler (TFC), üretim miktarından bağımsız olarak firmanın katlandığı maliyettir. Toplam değişken maliyet (TVC), üretim miktarına bağlı olarak firmanın katlandığı maliyettir. Ortalama sabit maliyet (AFC), toplam sabit maliyetin toplam ürün miktarına bölünmesi ile bulunur. Ortalama değişken maliyet (AVC), toplam değişken maliyetin toplam ürün miktarına bölünmesi ile bulunur. 41. İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanının 5. sınıftan 7. sınıfa kadar olan ünite, beceri ve değer tablosu şu şekildedir: Sınıf Ünite Beceri Değer 5. Bölgemizi Tanıyalım Gözlem Doğal çevreye duyarlılık 6. Yeryüzünde Yaşam 7. Ülkemizde Nüfus Doğal çevreye duyarlılık Harita okuma ve atlas kullanma Grafik hazırlama Vatanseverlik sınıf sosyal bilgiler dersi Sosyal Bilgiler Öğreniyorum ünitesinde bir olayın çok boyutluluğu, olgu ve görüşü ayırt etme, bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapma, bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması, sosyal bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısı, Atatürk ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamaları anlatan konular işlenmektedir. Bu ünite içerisindeki Atatürk ve Sosyal Bilimler adlı konuda Atatürk ün Türk dili ve edebiyatına verdiği önem üzerinde durulmaktadır. Bu yüzden öğretmenin Türk dili ve edebiyatı ile ilgili Atatürk ün sözlerine Sosyal Bilgiler Öğreniyorum ünitesinde yer vermesi daha çok beklenir yılında Hitit çivi yazısını Bedrich Hrozny çözmüştür. Jean François Champollion, Napolyon un Mısır Seferi sırasında bulunan Rosetta Taşı nı inceleyerek Mısır hiyeroglif yazısını tümüyle çözmüştür. Johann Joachim Winckelmann, History of Ancient Art adlı eserini yayımlayarak Klasik Çağ a ait buluntuların ilk kez üsluba dayalı sınıflandırmasını yapmış, klasik arkeolojinin yöntemini de tanımlamıştır. Le Prevot un tarih öncesi döneme ait bir mezar açması ve birçok buluntu belgelemesi ilk sistemli kazı belgelemesidir. William Stukeley, Stonehenge yakınlarında ilk tümülüs kazısını gerçekleştirmiştir. 42. Ahlaki muhakeme yaklaşımında öğretmen, ahlaki ikilemlerin yer aldığı örnekleri öğrencilerine sunarak kendi çıkmazlarını çözmeleri için rehber olur. Öğrencilerin herhangi bir durum hakkındaki ahlaki yargılarını ortaya çıkarmak için kullanılan bu yaklaşımda öğrencilere ahlaki ikilemlerle ilgili fikirlerini açığa çıkarmak için farklı sorular sorulur. 45. Bilgiyi bulma, kullanılabilir biçimde planlama ve yazma becerisinin alt basamakları şunlardır: Kütüphanelerden yararlanma Özel referans kaynaklarını bulma Basılı ve görsel kaynaklardaki bilgileri bulma Kitabın farklı bölümlerinden yararlanma Bilgi kaynaklarını değerlendirme Uygun bilgi kaynağından yararlanma Kaynak olarak toplumdan yararlanma ve bireylerle görüşmeler gerçekleştirme Faydalanılan kaynakları kaynakçada özenle belirtme 40. Winston Churchill, Bir damla petrol bir damla kandan daha değerlidir. sözüyle enerji sorununa dikkat çekmiştir. Petrol, günümüzde dünyadaki en önemli enerji kaynaklarından biridir ve ülkeler petrol yataklarına sahip olabilmek için büyük bir mücadele vermektedirler. İngiltere de bu ülkelerin başında gelmektedir. Bu sözüyle Churchill, petrol için savaşmaları gerektiğini vurgulamıştır. 43. Cemre Öğretmen bir seyyahın sözünden yola çıkarak Osmanlının kültürü hakkında bilgi aktarmıştır. 7. sınıf sosyal bilgiler dersi, Kültür ve Miras öğrenme alanı Türk Tarihinde Yolculuk ünitesinde Seyyahların Gözünden Osmanlı Kültürü adlı konu ile Osmanlı Devleti nde bir süre yaşamış, sosyal ve kültürel yaşamı gözlemlemiş kişilerin kaleminden Osmanlı kültürünü tanımak amaçlanmıştır. Seyahatnamelerden hareketle Türk kültürüne ait unsurları örneklendirir. kazanımı da bu ünitede ele alınmıştır. 7

8 46. Öğrenme - öğretme süreci içerisinde bir öğretmenin öncelikli olarak yapması gereken şey öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarmaktır. Böylece öğrencilerin derse karşı hazırbulunuşluğu, ilgi ve ihtiyaçları kolayca belirlenebilir. Daha sonra öğrenmenin kalıcılığını artırmak amacıyla diğer etkinlikler düzenlenebilir. Bu yüzden Merkezî yönetim birimlerini tanıyarak bu birimleri temel görevleriyle ilişkilendirir. kazanımını ele alacak öğretmenin öncelikli olarak yapması gereken öğrencilerin konuyla ilgili neler bildiğini ortaya çıkaracak sorular sorması daha doğru olur. 48. İlerlemecilik ve esasicilik bütün derslerde kullanılan eğtim felsefelerindendir. Yani sosyal bilgilere özgü temel yaklaşımlar arasında yer almazlar. Esasiciliğe göre öğretimde soyut düşünme, alıştırma ve ezberleme yöntemleri kullanılmalıdır. İlerlemecilik yaklaşımı ise öğrenmenin problem çözme yöntemiyle gerçekleşeceğini savunmuştur. Eğitim sürecinin merkezine öğrenciyi almıştır. Sosyal bilgiler öğretiminin üç temel yaklaşımı vardır. Bu yaklaşımlar: Sosyal Bilim Olarak Sosyal Bilgiler: Sosyal bilimlere özgü bilgi, beceri ve değerlerin kazandırılması gerektiği varsayımına dayanır. Yansıtıcı İnceleme Olarak Sosyal Bilgiler: Bu yaklaşımla öğrencilere problem çözme ve karar verme becerileri kazandırılmaya çalışılır. Vatandaşlık Aktarımı Olarak Sosyal Bilgiler: En eski yaklaşımdır. Amaç, öğrencilere kültürel mirası aktararak onların iyi bir vatandaş olmalarını sağlamaktır. 50. Gerçek hayatta karşılaşılmış ya da karşılaşılması muhtemel sorun niteliğindeki olaylara ya da durumlara öğrencinin de katılımı ile çözüm yolları aranarak gerçekleştirilen öğretim yöntemine örnek olay denilmektedir. Bu yöntem bir sorunu veya olayı derinlemesine inceleme fırsatı verir ve analiz etmeyi, sonuçlara ulaşmayı öğretmek için sistemli bir yol sağlar. Örnek olay yöntemi uygulanırken şu aşamalar takip edilmelidir: Örnek olay yazılı bir şekilde ya da gösteri olarak öğrencilere sunulur. Öğrencilerin örnek olayla ilgili soruları cevaplandırılır. Problemi çözüme ulaştırmak için öğrencilere yönlendirici sorular sorulur, öğrenciler çeşitli alternatifler üretir. Öğrencilerin fikirleri dikkate alınarak örnek olay öğrenciler tarafından tekrar yazılır. 47. Yaratıcılık becerisi öğrencilerin hayal gücüne dayalı olarak sıra dışı, orijinal ve düşünülmeyen fikirler ürettiği beceridir. Bu becerinin 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde Elektronik Yüzyıl ünitesi, Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanında doğrudan verilmesi ön görülmüştür. 49. Bloom un bilişsel alan taksonomisinde en alt düzey düşünme becerileri bilgi basamağında sergilenmektedir. Daha sonra sırasıyla kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamakları gelmektedir. Bilgi basamağında bireyler hatırlama / tanıma, sıralama, listeleme, tanımlama, eşleştirme gibi davranışlar gösterirler. Kavrama basamağında açıklama, yorumlama, örnek verme ve çıkarımda bulunma davranışları gösterilir. Uygulama basamağındaki öğrenciler edindikleri bilgileri yeni bir durumda kullanırlar. Analiz basamağı bir bilgi bütününü ögelerine ayırma, iki öge arasındaki ilişkiyi belirleme, karşılaştırma yapma, neden - sonuç ilişkisi kurma ve bir bilgiyi irdeleme davranışlarını kapsamaktadır. Sentez basamağındaki öğrenciler yeni, özgün ve yaratıcı davranışlar sergilerler. Değerlendirme basamağında ise karar verir, irdeler, eleştirir ve değerlendirme yaparlar. Bu bilgilerden yola çıkarak seçenekler incelendiğinde E seçeneğindeki soruyu cevaplandıracak öğrencinin özgün ve yaratıcı düşünmesi gerektiği görülecektir. 8

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG 9 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI *vize için seyahat *geniş kapsamlı keyf seyahat Başa Dön Vize Sağlık Seyahat Sigortası Teminatları Acil Tıbbi Tedavi Acil Diş Teminatı Tıbbi Nakil Daimi İkametgaha Nakil Vefat

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 Erasmus+ Personel Hareketliliği Duyurusu 2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanmak isteyen personelimiz

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükseldi: Mart 2014 ten beri düşmeye devam eden Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te kısmen yükselerek -5

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

Bayrağında hem mavi, hem beyaz renkler olan Avrupa Birliği ülkelerini. Bu fotoğrafın çekildiği Avrupa ülkesini tahmin edebilir

Bayrağında hem mavi, hem beyaz renkler olan Avrupa Birliği ülkelerini. Bu fotoğrafın çekildiği Avrupa ülkesini tahmin edebilir Bayrağında hem mavi, hem beyaz renkler olan Avrupa Birliği ülkelerini biliyor Haritadan bakıp sıralayabilir misin? 1 AB nin nüfus olarak en kalabalık üye ülkesi hangisi olabilir sence? 5 Avrupa Birliği

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya hizmetler sektörü güven endeksi geçen aya göre düştü: 2014 ün başından bu yana düşme eğilimini sürdüren Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te bir önceki

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3

TÜRKÇE. Sözcükte anlam 1. Cümlede anlam 4. Sözcük türleri 4. Cümle bilgisi 2. Paragraf bölme 2. Anlatım biçimleri 1. Paragraf tamamlama 3 TÜRKÇE 2012 KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınavının öğrenciler açısından en sıkıntılı bölümü bu sene Türkçedir. Hem soru formatı açısından hem de içerik açısından tam anlamıyla ezber bozan bir sınav

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI

HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere olan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ERASMUS + 2015-2016 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (Öğrenim/Staj) SON BAŞVURU TARİHİ: 25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR Erasmus + Programı kapsamında 2015-2016 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ

ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ BELEDİYE ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİNDE TÜRKİYE 81 il 2950 belediye 74.724.269 kişi 31.092.768 ton evsel nitelikli katı

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 42

HABER BÜLTENİ Sayı 42 KONYA PERAKENDE SEKTÖRÜ DURAĞAN SEYRETTİ: HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 42 Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE) değeri geçen aya göre önemli bir değişim göstermedi. Önümüzdeki 3 aydaki satış fiyatı ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Avrupa Birliği ve Gençlik

Avrupa Birliği ve Gençlik Avrupa Birliği ve Gençlik GENÇLİK Doç. Dr. Çiğdem Nas Avrupa Kıtası AVRUPA BİRLİĞİ NEDİR? ULUSÜSTÜ BÜTÜNLEŞME MODELİ İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME İLE SİYASİ BİRLİĞE ULAŞMA GİRİŞİMİ II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10

HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10 HABER BÜLTENİ xx.08.2014 Sayı 10 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre düştü: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2014 te bir önceki aya göre 0,8 puan düşerek 0,9 puan değerini

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2015 2016 AKADEMİK YILI ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus + Programı Öğrenci Öğrenim

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR! T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ 015-016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Başvuru Tarihleri : 10 7 NİSAN 015 Yabancı Dil Sınavı : 8 Nisan

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Coğrafya Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelir.tarihi olayların oluşumu esnasında iklim,yeryüzü şekiller,ekonomik faaliyetler konum vb. coğrafi faktörler

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Eş ve Zıt Anlam, Eş Seslilik Kelime Grupları ve Deyimler Karşılaştırma, Sebep-Sonuç ilişkisi Öznel ve Nesnel Yargı, Atasözleri Genelden Özele, Özelden

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2015 Ağustos 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları İki programdan oluşmaktadır: Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programı

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

Değişim Programları Bilgilendirme Sunumu (Hukuk Fakültesi) Aralık 2012, Altunizade

Değişim Programları Bilgilendirme Sunumu (Hukuk Fakültesi) Aralık 2012, Altunizade Değişim Programları Bilgilendirme Sunumu (Hukuk Fakültesi) Aralık 2012, Altunizade Bugünün Gündemi 1. Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2. Erasmus Staj Hareketliliği 3. Diğer Değişim Programları Neden Değişim?

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

TEPE TEPE_Mevsimsellikten Arındırılmamış Seri

TEPE TEPE_Mevsimsellikten Arındırılmamış Seri HABER BÜLTENİ 02.08.2016 Sayı 79 PERAKENDEDE İŞLER TOPARLANIRKEN BEKLENTİLER DÜŞÜYOR: TEPE değeri, temmuz ayında geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve işlerin geçen yıla

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Avrupa Birliği Bakanlığı na bağlı olarak görev yapmakta olan Avrupa Birliği

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2015 Eylül 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU 1 Erasmus+ Programı Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YUNAN ANADOLU MEZAPOTAMYA İRAN MISIR HİNT ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI GENEL ÖZELLİKLERİ: 1- Genellikle iklim

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2016 Temmuz 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2015 Temmuz 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2015 Mayıs 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU NİSAN 2016 Nisan 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Nisan Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başvuru Yöntemi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları 21 Mart 2016 15 Nisan 2016 tarihleri arasında online alınacaktır. http://www.kimoerasmus.com/erzincan/default.aspx?id=1

Detaylı