TG 3 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 3 ÖABT SOSYAL BİLGİLER"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 3 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / SOS SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 3 1. Köklü bir uygarlık olan Mısır uygarlığının MÖ yılları arasında 3. ve 8. sülalelerin hüküm sürdüğü Eski Krallık Dönemi Piramitler Çağı olarak adlandırılmıştır. Piramitlerin ilk görkemli örneği Kral Zoser in veziri İmhotep tarafından MÖ yılları arasında inşa ettirilmiştir. Bu dönemin diğer önemli piramitleri 4. Sülale Firavunları Keops, Kefren ve Mikerinos un yaptırdığı piramitlerdir. 4. Cimri Olayı 1277 de Karamanoğlu Mehmet Bey in II. İzzeddin Keykavus un oğlu olduğu kabul edilen Alâeddin Siyavuş u Selçuklu tahtına çıkarması olayıdır. Tahttan indirilen III. Gıyaseddin Keyhüsrev Moğollardan yardım alarak Konya üzerine yürümüş ve Alâeddin Siyavuş u tahttan indirmiştir. Olaya Cimri Olayı denmesinin nedeni rivayete göre Alâeddin Siyavuş un kırmızı renkli hanedan çizmelerine kıyamadığı için Konya dan kaçarken çizmeler yüzünden tanınması ve yakalanmasından kaynaklanmaktadır. 7. Bu belge ile azınlıklara bedelini ödeyerek askerlik yapmama hakkı verilmiştir. cevabına uygun soru seçeneği Islahat Fermanı ile azınlıklara verilen haklardan bir tanesini yazınız. olmalıdır. Çünkü Islahat Fermanı ile Azınlıklara bedelli askerlik hakkı İl genel meclislerine katılabilme Mal ve mülk sahibi olabilme Şirket ve banka açabilme Dinî mabetlerini istedikleri gibi düzenleyebilme ve tamir edebilme gibi birçok hak tanınmıştır. 2. Oğuz Kağan Destanı Hun - Oğuz destanları grubunda yer alır. Bu destan Oğuz boyları, Türk dili, edebiyatı, folkloru, tarihi ve kültürü hakkında önemli bilgiler vermektedir. Günümüz Türkçesine Reşid Rahmeti Arat tarafından çevrilerek 1936 da yayımlanmıştır. Çağatayca, Uygurca ve Farsça yazmaları olan bu destanın Hun hükümdarı Mete Han ın yaşamını konu ettiği düşünülmektedir. 5. Cumhurbaşkanlığı armasında yıldızlar ile sembolize edilen 16 büyük Türk devleti arasında Memluk Devleti yer almaz. Armada sembolize edilen devletler şunlardır: Büyük Hun İmparatorluğu, Batı Hun İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Ak Hun İmparatorluğu, Göktürk Kağanlığı, Avar Kağanlığı, Uygur Devleti, Hazar Kağanlığı, Karahanlı Devleti, Gazneli Devleti, Büyük Selçuklu Devleti, Harzemşahlar Devleti, Babür İmparatorluğu, Altın Orda Devleti, Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu. 8. İznik Rum İmparatorluğu ve Trabzon Rum İmparatorluğu nun kurulması IV. Haçlı Seferi ile İstanbul un Katolik Haçlı güçleri tarafından işgal edilmesinin bir sonucudur te gerçekleştirilen IV. Haçlı Seferi nde Katolik Haçlı birlikleri Kudüs e gitmek yerine İstanbul u işgal etmişler ve burada Latin Krallığı kurmuşlardır. İstanbul dan kaçan Bizans asillerinden I. Theodor ise İznik te İznik Rum İmparatorluğu nu kurmuştur. Aynı şekilde yine Bizanslı asillerden biri olan Aleksios Komnenos da Trabzon merkezli Trabzon Rum İmparatorluğu nu kurmuştur. İznik Rum İmparatorluğu 1261 de Latin Krallığı nı yıkarak Bizans Devleti ni yeniden canlandırırken Trabzon Rum İmparatorluğu 1461 de Fatih Sultan Mehmet tarafından yıkılmıştır. 3. Abbasiler Dönemi nde kurulan ve bilgelik evi anlamına gelen ilk medrese Beytü l-hikme dir. Beytü l-hikme 800 lü yılların başında Abbasi Halifesi Me mun tarafından Bağdat şehrinde kurulan bir bilim merkezidir. Bu yapıda bir kütüphane ve çeviri merkezi de yer almaktadır. Yunanca, Hintçe, Farsça, Latince eserlerin çevirisinin yapıldığı bu dönem, İslam dünyasında aydınlanmanın ilk adımı olarak kabul edilir. Bu dönemde Pisagor, Platon, Aristo, Hipokrat gibi ünlü bilim adamlarının da eserleri çevrilmiştir. 6. Osmanlı Devleti nde merkez teşkilatının en önemli unsuru hükümdardır. Seçeneklerde verilenlerden Sancağa çıkma usulünün kaldırılması şehzadelerin eğitiminin bozulmasına dolayısı ile Osmanlı Devleti nin hükümdarlığına yeteneksiz kişilerin gelmesine neden olduğundan yönetimi bozan bir uygulamadır. Medreselerde eğitim seviyesinin düşmesi ve beşik ulemalığının yaygınlaşması ulema sınıfının bozulması ile ilgilidir. Kapitülasyonların yaygınlaşması ve halkın gelir düzeyinin düşmesi ise ekonomi ile ilgilidir. 9. İngiliz savaş gemilerinden kaçarak 10 Ağustos 1914 te Çanakkale Boğazı na ulaşan ve Osmanlı savaş bakanı Enver Paşa nın izni ile 11 Ağustos ta İstanbul Boğazı na demir atan Alman savaş gemileri Goben ile Breslav Osmanlının I. Dünya Savaşı na fiilen girmesine neden olmuştur. Goben ve Breslav ın adları Yavuz ve Midilli olarak değiştirilmiş ve Osmanlı bayrağı çeken bu gemiler Karadeniz e açılarak Ruslara ait, Odessa (I), Sivastopol (II), Novorossiysk (III) limanlarını bombalamışlardır. Rusya nın Osmanlıya savaş ilan etmesi Osmanlının I. Dünya Savaşı na girmesine neden olmuştur. 3

4 10. 1 Kasım 1928 de kabul edilen Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun un kabulü ile birlikte Türkiye de Latin alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. Bu yeni harfler ile basılan ilk gazete ise Mardin gazetesidir. Minber, Mustafa Kemal in Millî Mücadele öncesinde İstanbul da kaldığı süreçte arkadaşı Fethi Bey ile birlikte çıkardığı gazetedir. Yeni Gün, Yunus Nadi tarafından çıkarılan Millî Mücadele yanlısı bir basın kuruluşudur. Yunus Nadi bu kuruluşun ardından Cumhuriyet gazetesini de çıkarmıştır. Ceride-i Resmiye, 7 Ekim 1920 de kurulan ve 10 Eylül 1923 ten itibaren de Resmî Ceride adıyla yayınlanmaya devam eden Resmî Gazete dir. 12. Misakımillî kararlarında Osmanlı borçlarının bağımsızlığa aykırı olmayacak bir şekilde ödeneceği yönünde karar alınmış ve Duyunuumumiye İdaresinin varlığı reddedilmişti. Lozan Antlaşması nda da Duyunuumumiye İdaresinin kaldırılması kararlaştırılmış ve borçlar taksitlendirilmiştir. Bu konu Misakımillî ye uygun çözülmüştür. Misakımillî kararlarında vatan sınırları Mondros imzalandığı sırada henüz işgale uğramamış yerler bir bütündür. şeklinde belirlenmiştir. Lozan Antlaşması nda Ege adalarının Yunanistan a ait olduğu kabul edilmesine rağmen bu adalar Balkan Savaşları nda kaybedildiğinden Misakımillî kararlarına aykırı bir durum söz konusu değildir. Lozan Antlaşması nda Boğazlarda başkanı Türk olan bir komisyon yönetiminin kurulması kararlaştırılmıştır. Bu karar bağımsızlığa dolayısı ile Misakımillî kararlarında yer alan Boğazlar güvenliği sağlandığı takdirde uluslararası ticarete açılacaktır. kararına aykırıdır. Boğazlar komisyonunun varlığı Türkiye nin egemenlik haklarının kısıtlanmasına neden olan bir durumdur. 15. Aristo, İlk Çağ Yunan filozoflarındandır. İnsan ve coğrafya ile ilgili görüşlerini Politika adlı eserinde yayınlamıştır. Eratosthenes, Geographia adlı eserinde ilk kez coğrafya kavramını kullanmıştır. Batlamyus, gök bilimci, tarihçi ve coğrafyacıdır. Almagest adlı eserinde kendinden öncekilerin gök bilimle ilgili görüşlerini dile getirmiştir. Eratosthenes ten daha sonra yaşamış olan Strabon un da Geographia adlı eseri bulunmaktadır. Tales, matematikçi, gök bilimci, devlet adamı ve tüccardır. Yer şekillerinin yalnızca tanrıların işi olmadığını ileri sürmüştür. 16. Meridyenler arası mesafe kutuplara gidildikçe daralmaktadır. Bu nedenle kutuplara yakın yerde 100 km doğuya gidildiğinde, Ekvator a yakın yere göre daha çok meridyen aşılmış olur. Dolayısıyla kutuplara yakın yerlerde daha fazla yerel saat farkı oluşur. 11. Gümrü Antlaşması 2-3 Aralık 1920 de Ermenistan Devleti ile yeni Türk devleti arasında imzalanan barış antlaşmasıdır. TBMM nin uluslararası alanda temsil gücünü kullanmış olduğu ilk antlaşma olan Gümrü Antlaşması: Türkiye adının ilk kez kullanıldığı antlaşmadır. Doğu Cephesi nin kapanması ile birlikte askerî güçler Batı Cephesi ne kaydırılmıştır. İlk kez bir devlet Misakımillî yi tanıyarak Sevr i yok saymıştır. Gürcistan; Ermenistan ile yapılan bu barıştan sonra Ankara ya elçi göndererek TBMM ile 23 Şubat 1921 de Batum Antlaşması nı imzalamıştır. Gümrü Antlaşması, Doğu Cephesi nde Rusya ile bir çatışma olmadığından bu çatışmaları sona erdiren bir antlaşma değildir. Zaten antlaşma Ermenistan ile imzalanan bir antlaşmadır. 13. Atatürk Üniversitesinin kurulması Adnan Menderes Dönemi nde yaşanan bir gelişmedir. 23 Temmuz 1957 de Erzurum da kurulmasına karar verilen Atatürk Üniversitesinin temelleri Başbakan Adnan Menderes tarafından atılmıştır. Diğer gelişmeler Atatürk Dönemi nde gerçekleştirilmiştir. 14. Şişman Çocuk 6 Ağustos 1945 te Hiroşima ya atılan Küçük Çocuk adı verilen atom bombasından 3 gün sonra Nagasaki ye atılan atom bombası için kullanılan addır. Bu iki atom bombasının ABD tarafından kullanılması yaklaşık 500 bin kişinin ölmesiyle sonuçlanmıştır. Atom bombalarının gücü yaklaşık 20 kiloton (20 bin ton) dinamit gücündedir. 17. İzohipsler arasındaki yükseklik farkı ne kadar az ise haritanın ölçeği o kadar büyüktür. Haritada eğriler arasındaki yükseklik farkı 10 metre olduğuna göre haritanın ölçeği büyüktür. Boyun, iki tepe arasındaki çukurluktur. Buna göre A - B doğrultusunda bir boyun vardır. A daki yamaç daha dik olduğuna göre bu kesimde eğriler daha sık geçmiştir. 18. K nin bulunduğu yerde Labrador soğuk su akıntısı, L nin bulunduğu yerde Gulfstream sıcak su akıntısı etkili olmaktadır. P ve R aynı enlemde olduklarından her ikisi arasındaki sıcaklık farkı enlem etkisiyle açıklanamaz. N, Ekvator üzerinde bulunduğundan M nin N den sıcak olması enleme ters düşer. P de yaz iken K de kış yaşanır. Bu nedenle P yıl boyunca K den sıcak olamaz. 4

5 19. Girintisi ve çıkıntısı fazla olan kıyılarda doğal liman sayısı fazla olur. Enine, ria, dalmaçya ve fiyort kıyı tipleri bu tür kıyılardandır. Boyuna kıyılarda girinti ve çıkıntı az olduğundan (koy ve körfez az olduğundan) doğal liman sayısı da azdır. 23. Lüksemburg un Schengen kasabasında 1985 te imzalanan Schengen Anlaşması na göre 25 Avrupa ülkesinde Schengen bölgesinde seyahat edenler için pasaport ve sınır kontrolü yapılmayacaktır. Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre bu bölgede yer almaktadır. İngiltere bu bölgede değildir. 26. Durkheim ın temel çalışmalarından biri, intiharlar üzerinedir. Durkheim a göre intiharların sebebi bireysel yani psikolojik değil, sosyaldir. Durkheim intiharları 3 e ayırır: benci intihar, anomik intihar ve alturistik intihar. Bireyin kişiliği, içinde bulunduğu toplum tarafından ele geçirildiğinden kişi kendisini toplum için feda etme düşüncesiyle ölüme yönelir. Bu intihar tipine alturistik intihar adı verilir. 20. Moren, drumlin, hörgüçkaya, sirk çanağı ve oluk vadi, buzulların oluşturduğu yer şekilleridir. Bu yer şekilleri yüksek enlemlerde deniz seviyesine yakın yerlerde görülür. Orta kuşak ve tropikal kuşakta bu tür şekillere çok yüksek dağların üst kısımlarında rastlanır. 21. Aritmetik nüfus yoğunluğu nüfusun yüz ölçümüne bölünmesiyle bulunur. Fizyolojik nüfus yoğunluğu ise nüfusun tarım alanlarına bölünmesiyle bulunur. Buna göre fizyolojik yoğunluk aritmetik yoğunluğa yakın ise ülke yüz ölçümünün büyük bir kısmı tarım alanıdır. 22. I numaralı bölge Menteşe Yöresi dir. Bu kesimde Akdeniz iklimi etkilidir. Burada nüfusun seyrek olmasının nedeni ise yer şekillerinin engebeli olmasıdır. II ve IV numaralı yerler kuraklıktan, III ve V numaralı yerler ise düşük sıcaklıktan dolayı seyrek nüfusludur. 24. Relikt, geçmiş jeolojik dönemlerden günümüze kadar varlığını sürdürmüş olan, eğrelti otu gibi bitkilerdir. Kozmopolit bitkiler çok geniş alana yayılmış, farklı iklim koşullarında yaşayabilen bitkilerdir. Klimaks bitki, bir iklim bölgesine en iyi uyum sağlayan bitkilerdir. Endemik bitkiler, yalnızca bir bölgeye özgü bitkilerdir. Sığla ağacı, kasnak meşesi, İspir meşesi, Kazdağı köknarı ve Datça hurması bu tür bitkiler içerisinde yer alır. 25. İnsan aklının araştırma yaptığı konuda ulaştığı yöntemli, sistematik, tutarlı ve kanıtlanabilir bilgiye bilimsel bilgi adı verilir. Bilimsel bilgi üç alanda karşımıza çıkar: formel bilimler, doğa bilimleri ve insan bilimleri. Formel bilimler; matematiksel olanla, doğa bilimleri doğanın yasaları ile insan bilimleri insan ile ilgilenir. Formel bilimlere matematik ve mantık; doğa bilimlerine fizik; insan bilimlerine antropoloji, sosyoloji, siyaset bilimi örnek verilebilir lı yıllarda Milgram, laboratuvar ortamında gerçekleştirdiği deneylerde, otoriteye itaat konusunda çalışmalar gerçekleştirmiştir. Gazeteye ilan verilerek araştırma için denekler seçilmiş ve öğretmen rolü oynamaları talep edilmiştir. Öğretmen rolündeki kişi elektrikli sandalyeye bağlı bir öğrenciye kelime çiftleri okuyacaktır. Sonrasında bu kelimeleri hatırlamasını öğrenciden isteyecektir. Öğrencinin her hatasında ise denek elektrik şoku veren bir cihazın koluna basarak onu cezalandıracaktır. 28. Yazılı iletişim, duygu ve düşüncelerin harflerden meydana gelen sözcükler vasıtasıyla bireylere aktarılması olarak tanımlanabilir. Etkili bir yazılı iletişimin gerçekleşebilmesi için şu hususlara dikkat edilmelidir: Aktarılmak istenen konu açık ve net bir şekilde anlatılmalıdır. Okuyacak kişiye karşı saygılı davranmalı, olumlu cümleler kullanılmalıdır. Yazan kişi birçok durumu göz önünde bulundurmalı ve yazısını olası durumlara cevap verecek nitelikte oluşturmalıdır. Okuyacak kişinin ilgi ve ihtiyaçlarına hitap edilmelidir. Yazı, belli bir düzen içerisinde akıcı bir şekilde verilmelidir. Yazıda detaya girilmemeli ve yazı kısa olmalı şeklindeki öncül ise yanlıştır. Böyle bir şart bulunmamaktadır. Olumlu, net ve açık bir anlatımla detaylar ve uzun yazılar da rahatlıkla açıklanabilir. 5

6 29. Dil, belirli kurallara göre bir araya getirilmiş sesleri ve işaretleri kullanmak yoluyla gerçekleştirilen simgesel iletişim sistemidir ve o dili paylaşan herkes tarafından, toplumun önceden kararlaştırdığı anlamlar çerçevesinde anlaşılabilen sesler sistemidir. Dilin başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir: Dil, seslerden oluşmuş bir anlaşma sistemidir. Dil, gelişmiş bir iletişim aracıdır. Dil, düşünce ve zekânın bir göstergesidir. Dil, sosyal ve canlı bir varlıktır. Dolayısıyla C seçeneğindeki ifade yanlıştır. Dil birliği, bir milleti oluşturan özelliklerin başında gelir. Dil, milleti meydana getiren bireyler arasında ortak duygu ve düşünceler oluşturur. Bir milletin dili; onun tarihi, dini ve kültürüyle iç içedir. 30. Sanatın insana bağlı icra edilmesi ve insani özelliklerin diğer varlıklara atfedilmesi antropormorfizm olarak adlandırılır. Objektivasyon, düşüncenin nesnelleştirilmesi yani somut hâlidir. Retrospektiv, eserlerin kronolojik sıraya göre dizilmesidir. Egosantrik, her şeyi kendi benliğine indirgemeye eğilir. Chromatik, renklerin birbirine karıştırılmadan kullanılması saflığıdır. 31. Kanunların yargısal denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından gerçekleştirilir. Kanunlara ilişkin denetim esas ve şekil bakımından denetim şeklinde ikiye ayrılır. Olağan dönem kanun hükmünde kararnamelerinin de denetimi Anayasa Mahkemesine aittir. Dolayısıyla II. öncüldeki ifade yanlıştır. Olağanüstü dönem KHK leri ise yargısal denetime tabi değildir. Tüzüklerin yargısal denetimi ise Danıştaya aittir. 32. Görevinden çekilmedikçe milletvekili adayı olamayanlar şunlardır: Yüksek yargı mensupları Hâkimler ve savcılar YÖK mensupları Öğretim üyeleri Devlet memurları İşçi statüsünde olmayan kamu görevlileri TSK mensupları Avukatların ise aday olmak için görevlerinden istifa etme zorunlulukları yoktur. 33. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile insan hakkı ihlallerini uluslararası yaptırıma bağlamıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin resen denetleme yetkisi yoktur. Yapılan başvuru sonucunda inceleme yapar. Yapılmış olan başvuru ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı verebilir. Maddi ve manevi tazminata hükmedebilir. Kararları kesindir. Üye devletin vermiş olduğu yargı kararını ortadan kaldırmaz, tazminata hükmedebilir. Ancak yargılamanın usulünde bir hata yapıldığını düşünürse 1 yıllık hak düşürücü süreye tabi olan bir yargılamanın yenilenmesi kararı verebilir. Hakkında ceza verilen üye devlet, kararın gereğini yerine getirmezse üyeliği önce askıya alınır, en ağır yaptırım olarak ise ülke ihraç edilir. Bireysel başvuruda bulunulabilmesi için ülke içi yargı yollarının tüketilmiş olması gerekir. Dolayısıyla E seçeneğindeki ifade yanlıştır. 34. Siyasi partiler, bir düşünce etrafında bir araya gelerek siyasi iktidarı hedefleyen ve bu çerçevede faaliyet gösteren örgütlerdir. İlk siyasi parti ABD de kurulan Cumhuriyetçi Partidir. Siyasi partilerin işlevleri şunlardır: Temsil Siyasi devşirme Çıkarların birleştirilmesi ve ifade edilmesi Politika belirlenmesi Sosyalleşme ve mobilizasyon Hükûmetin yönetimi Siyasi partilerin vatandaşların siyasi bir aktör olarak ülke yönetimine katılmasını parti teşkilatlanması yoluyla sağlaması siyasi devşirme ile adlandırılır. 35. Şifreli yazıları inceleyen bilim dalı kriptolojidir. Sorudaki ifadede devletlerin güvenlik amacıyla, yazışanlar dışındakilerin anlamaması amacıyla yaptığı şifreli yazışmaların incelenmesi söz konusudur. Bu yüzden bu tarz bir çalışma kriptolojinin inceleme alanına girer. 36. Orta Çağ da Akdeniz de bir ticaret ağı kurulmuş, denizciliğe önem verilmiş, liman kentleri büyük bir öneme sahip olmuştur. Ticaret ağının ortaya çıkması paranın değer kazanmaya başlamasına sebep olmuş, servet biriktirme aracı olarak para günlük hayatın gitgide vazgeçilmezi hâlini almıştır. Kentlerde ticaretle uğraşan ve aynı yerlerden gelen, aynı gayenin peşinde olan tüccar sınıf ise burjuvazi adını verdiğimiz sosyal sınıfı meydana getirmiştir. Paranın hâkim olduğu bir ekonomide tefecilik hızla yayılmış, tüccarlar faizle borç para vermeye başlamış ve bu sistem burjuvazinin kısa zamanda aşırı zenginliklere mazhar olmasını sağlamıştır. İşçi sınıfının ortaya çıkması ise Endüstri Devrimi ile gerçekleşmiştir. Dolayısıyla C seçeneğindeki ifade yanlıştır. 37. Ekonomik kriz dönemlerinin baş gösterdiği dip aşamasında işsizlik en yüksek düzeye erişmiştir. Üreticiler atıl kapasite ile üretim yapar. Karar birimlerinin geleceğe yönelik beklentileri olumsuz olur ve bu durum da yatırımların durmasına yol açar. Reel GS- YİH, potansiyel GSYİH nin altındadır. 6

7 38. Kısa dönem toplam maliyetin toplam ürün miktarına bölünmesi ile ortalama toplam maliyet elde edilir. Toplam sabit maliyetler (TFC), üretim miktarından bağımsız olarak firmanın katlandığı maliyettir. Toplam değişken maliyet (TVC), üretim miktarına bağlı olarak firmanın katlandığı maliyettir. Ortalama sabit maliyet (AFC), toplam sabit maliyetin toplam ürün miktarına bölünmesi ile bulunur. Ortalama değişken maliyet (AVC), toplam değişken maliyetin toplam ürün miktarına bölünmesi ile bulunur. 41. İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanının 5. sınıftan 7. sınıfa kadar olan ünite, beceri ve değer tablosu şu şekildedir: Sınıf Ünite Beceri Değer 5. Bölgemizi Tanıyalım Gözlem Doğal çevreye duyarlılık 6. Yeryüzünde Yaşam 7. Ülkemizde Nüfus Doğal çevreye duyarlılık Harita okuma ve atlas kullanma Grafik hazırlama Vatanseverlik sınıf sosyal bilgiler dersi Sosyal Bilgiler Öğreniyorum ünitesinde bir olayın çok boyutluluğu, olgu ve görüşü ayırt etme, bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapma, bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması, sosyal bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısı, Atatürk ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamaları anlatan konular işlenmektedir. Bu ünite içerisindeki Atatürk ve Sosyal Bilimler adlı konuda Atatürk ün Türk dili ve edebiyatına verdiği önem üzerinde durulmaktadır. Bu yüzden öğretmenin Türk dili ve edebiyatı ile ilgili Atatürk ün sözlerine Sosyal Bilgiler Öğreniyorum ünitesinde yer vermesi daha çok beklenir yılında Hitit çivi yazısını Bedrich Hrozny çözmüştür. Jean François Champollion, Napolyon un Mısır Seferi sırasında bulunan Rosetta Taşı nı inceleyerek Mısır hiyeroglif yazısını tümüyle çözmüştür. Johann Joachim Winckelmann, History of Ancient Art adlı eserini yayımlayarak Klasik Çağ a ait buluntuların ilk kez üsluba dayalı sınıflandırmasını yapmış, klasik arkeolojinin yöntemini de tanımlamıştır. Le Prevot un tarih öncesi döneme ait bir mezar açması ve birçok buluntu belgelemesi ilk sistemli kazı belgelemesidir. William Stukeley, Stonehenge yakınlarında ilk tümülüs kazısını gerçekleştirmiştir. 42. Ahlaki muhakeme yaklaşımında öğretmen, ahlaki ikilemlerin yer aldığı örnekleri öğrencilerine sunarak kendi çıkmazlarını çözmeleri için rehber olur. Öğrencilerin herhangi bir durum hakkındaki ahlaki yargılarını ortaya çıkarmak için kullanılan bu yaklaşımda öğrencilere ahlaki ikilemlerle ilgili fikirlerini açığa çıkarmak için farklı sorular sorulur. 45. Bilgiyi bulma, kullanılabilir biçimde planlama ve yazma becerisinin alt basamakları şunlardır: Kütüphanelerden yararlanma Özel referans kaynaklarını bulma Basılı ve görsel kaynaklardaki bilgileri bulma Kitabın farklı bölümlerinden yararlanma Bilgi kaynaklarını değerlendirme Uygun bilgi kaynağından yararlanma Kaynak olarak toplumdan yararlanma ve bireylerle görüşmeler gerçekleştirme Faydalanılan kaynakları kaynakçada özenle belirtme 40. Winston Churchill, Bir damla petrol bir damla kandan daha değerlidir. sözüyle enerji sorununa dikkat çekmiştir. Petrol, günümüzde dünyadaki en önemli enerji kaynaklarından biridir ve ülkeler petrol yataklarına sahip olabilmek için büyük bir mücadele vermektedirler. İngiltere de bu ülkelerin başında gelmektedir. Bu sözüyle Churchill, petrol için savaşmaları gerektiğini vurgulamıştır. 43. Cemre Öğretmen bir seyyahın sözünden yola çıkarak Osmanlının kültürü hakkında bilgi aktarmıştır. 7. sınıf sosyal bilgiler dersi, Kültür ve Miras öğrenme alanı Türk Tarihinde Yolculuk ünitesinde Seyyahların Gözünden Osmanlı Kültürü adlı konu ile Osmanlı Devleti nde bir süre yaşamış, sosyal ve kültürel yaşamı gözlemlemiş kişilerin kaleminden Osmanlı kültürünü tanımak amaçlanmıştır. Seyahatnamelerden hareketle Türk kültürüne ait unsurları örneklendirir. kazanımı da bu ünitede ele alınmıştır. 7

8 46. Öğrenme - öğretme süreci içerisinde bir öğretmenin öncelikli olarak yapması gereken şey öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarmaktır. Böylece öğrencilerin derse karşı hazırbulunuşluğu, ilgi ve ihtiyaçları kolayca belirlenebilir. Daha sonra öğrenmenin kalıcılığını artırmak amacıyla diğer etkinlikler düzenlenebilir. Bu yüzden Merkezî yönetim birimlerini tanıyarak bu birimleri temel görevleriyle ilişkilendirir. kazanımını ele alacak öğretmenin öncelikli olarak yapması gereken öğrencilerin konuyla ilgili neler bildiğini ortaya çıkaracak sorular sorması daha doğru olur. 48. İlerlemecilik ve esasicilik bütün derslerde kullanılan eğtim felsefelerindendir. Yani sosyal bilgilere özgü temel yaklaşımlar arasında yer almazlar. Esasiciliğe göre öğretimde soyut düşünme, alıştırma ve ezberleme yöntemleri kullanılmalıdır. İlerlemecilik yaklaşımı ise öğrenmenin problem çözme yöntemiyle gerçekleşeceğini savunmuştur. Eğitim sürecinin merkezine öğrenciyi almıştır. Sosyal bilgiler öğretiminin üç temel yaklaşımı vardır. Bu yaklaşımlar: Sosyal Bilim Olarak Sosyal Bilgiler: Sosyal bilimlere özgü bilgi, beceri ve değerlerin kazandırılması gerektiği varsayımına dayanır. Yansıtıcı İnceleme Olarak Sosyal Bilgiler: Bu yaklaşımla öğrencilere problem çözme ve karar verme becerileri kazandırılmaya çalışılır. Vatandaşlık Aktarımı Olarak Sosyal Bilgiler: En eski yaklaşımdır. Amaç, öğrencilere kültürel mirası aktararak onların iyi bir vatandaş olmalarını sağlamaktır. 50. Gerçek hayatta karşılaşılmış ya da karşılaşılması muhtemel sorun niteliğindeki olaylara ya da durumlara öğrencinin de katılımı ile çözüm yolları aranarak gerçekleştirilen öğretim yöntemine örnek olay denilmektedir. Bu yöntem bir sorunu veya olayı derinlemesine inceleme fırsatı verir ve analiz etmeyi, sonuçlara ulaşmayı öğretmek için sistemli bir yol sağlar. Örnek olay yöntemi uygulanırken şu aşamalar takip edilmelidir: Örnek olay yazılı bir şekilde ya da gösteri olarak öğrencilere sunulur. Öğrencilerin örnek olayla ilgili soruları cevaplandırılır. Problemi çözüme ulaştırmak için öğrencilere yönlendirici sorular sorulur, öğrenciler çeşitli alternatifler üretir. Öğrencilerin fikirleri dikkate alınarak örnek olay öğrenciler tarafından tekrar yazılır. 47. Yaratıcılık becerisi öğrencilerin hayal gücüne dayalı olarak sıra dışı, orijinal ve düşünülmeyen fikirler ürettiği beceridir. Bu becerinin 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde Elektronik Yüzyıl ünitesi, Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanında doğrudan verilmesi ön görülmüştür. 49. Bloom un bilişsel alan taksonomisinde en alt düzey düşünme becerileri bilgi basamağında sergilenmektedir. Daha sonra sırasıyla kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamakları gelmektedir. Bilgi basamağında bireyler hatırlama / tanıma, sıralama, listeleme, tanımlama, eşleştirme gibi davranışlar gösterirler. Kavrama basamağında açıklama, yorumlama, örnek verme ve çıkarımda bulunma davranışları gösterilir. Uygulama basamağındaki öğrenciler edindikleri bilgileri yeni bir durumda kullanırlar. Analiz basamağı bir bilgi bütününü ögelerine ayırma, iki öge arasındaki ilişkiyi belirleme, karşılaştırma yapma, neden - sonuç ilişkisi kurma ve bir bilgiyi irdeleme davranışlarını kapsamaktadır. Sentez basamağındaki öğrenciler yeni, özgün ve yaratıcı davranışlar sergilerler. Değerlendirme basamağında ise karar verir, irdeler, eleştirir ve değerlendirme yaparlar. Bu bilgilerden yola çıkarak seçenekler incelendiğinde E seçeneğindeki soruyu cevaplandıracak öğrencinin özgün ve yaratıcı düşünmesi gerektiği görülecektir. 8

TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR TG 10 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık SUNU Değerli Memur Adayları, Kamu Kurum ve Kuruluş Sınavları na hazırlık sektöründe, yayıncılık ve eğitim kalitesi açısından tüm adayların beğenisini kazanan, Kamu Kurumlarına binlerce öğrenciyi yerleştiren

Detaylı

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ 1. Göktürk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma isteğine Vezir Tonyukuk, Budizm i benimsemenin Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmelerine neden olacağı düşüncesiyle karşı çıkmıştır. Yalnız

Detaylı

LİSANS GENEL YETENEK

LİSANS GENEL YETENEK ÇÖZÜMÜ 0 KPSS / GY - GK ÇÖZÜMLERİ Deneme Sınavı 0. Kronolojik, TDK Güncel Türkçe Sözlük te zaman bilimsel anlamında verilmiştir. Gayri sözcüğü ise olumsuzluk bildiren bir sözcüktür. Dolayısıyla gayri

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

TG 12. Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri Çözüm Kitapçığı. 4 5 Haziran 2011. 2011 Kamu Personel Seçme Sınavı

TG 12. Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri Çözüm Kitapçığı. 4 5 Haziran 2011. 2011 Kamu Personel Seçme Sınavı 0 Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri Çözüm Kitapçığı TG 4 5 Haziran 0 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NUMARASI SALON SIRA NUMARASI DİKKAT! SINAV BAŞLAMADAN

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

TG 14 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TG 14 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 14 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

TG 5 ÖABT TARİH. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 13 Nisan 2014

TG 5 ÖABT TARİH. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 13 Nisan 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 13 Nisan 2014 TG 5 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI. 24 Nisan 2010 G E N E L A Ç I K L A M A

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI. 24 Nisan 2010 G E N E L A Ç I K L A M A Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI 4 Nisan 010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON NUMARASI

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 5 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KONULAR : İN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ A. HÜKÛMETLER ARASI 1. Askerî Örgütler 2. Siyasi Örgütler 3. Ekonomik Örgütler B. HÜKÛMET DIŞI BU SONUNDA AŞAĞIDAKİLERİ YAPABİLİRSİNİZ.

Detaylı

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK 9.Sınıf TARİH Her Ünitede 8 farklı ETKİNLİK Özgün Soru ve yanıtları, araştırma konuları ve bulmacalar Ünite konularına uygun kavramlar ve bilgi köşeleri Konular MEB müfredatına uygun hazırlanmıştır. HALİL

Detaylı

GENEL YETENEK TEOREM YAYINCILIK. 3. I. Kültür Bakanlığı, kültürel değer niteliğindeki eserleri bu yıl restore etmek için çalışma başlattı.

GENEL YETENEK TEOREM YAYINCILIK. 3. I. Kültür Bakanlığı, kültürel değer niteliğindeki eserleri bu yıl restore etmek için çalışma başlattı. TEOREM Yayıncılık GENEL YETENEK Lise ve Önlisans Deneme Sınavı 1. Bu testte 60 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Aydın olmak, yalnızca

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

TG 12 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TG 12 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 12 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

TG 7 ÖABT TARİH. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 24 25 Mayıs 2014

TG 7 ÖABT TARİH. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 24 25 Mayıs 2014 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 24 25 Mayıs 2014 TG 7 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

TG 6 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

TG 6 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde editörden Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde Değerli Dostlar, Küçük adımlar sıklıkla devam ettiğinde büyük başarıları beraberinde getirecektir. Biz bir küçük adım atarak işe başladık, uzun uğraşlardan sonra

Detaylı