Şemsettin Sami nin Kamusu l-alamında Arnavutluk ve Arnavutlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şemsettin Sami nin Kamusu l-alamında Arnavutluk ve Arnavutlar"

Transkript

1 Şemsettin Sami nin Kamusu l-alamında Arnavutluk ve Arnavutlar Prof. Dr.Cihan Okuyucu Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye Giriş Arnavut asıllı Osmanlı aydınlarının en tanınmıģlarından biri olan ġemseddin Sami nin kısa ömrüne sığdırdığı büyük eserlerden birisi de 1306/1889 yılında neģrettiği 6 ciltlik Kamusu lalam isimli ansiklopedidir. Eser genel ansiklopedi olmakla birlikte bilhassa Osmanlı coğrafyasındaki Ģehirler hakkında verdiği bilgiler bakımından son derece önemlidir. Bu eserde en çok yer verilen maddelerden biri de Arnavut (I:143-49) ve Arnavutluk (I:149-53)maddeleridir. Bu maddelerde Arnavutların yaģadığı ve halen Arnavutluk yanında Kosova ve Makedonya yı da kapsayan bölge üzerinde çok önemli tarihi, coğrafi, iktisadi, mimari, dini ve etnik bilgiler verilmektedir. Ansiklopedide ayrıca; Yanya, Berat, Ġpek, Görice, Kosova, ĠĢkodra, PriĢtine gibi onlarca Arnavut Ģehri hakkında müstakil maddeler yer almaktadır. Tebliğimizde, o dönemle ilgili hiç bir ilmi çalıģmanın vazgeçemeyeceği önemdeki bu bilgiler özetlenecektir. Page 49 Përmbajtje Shqipetaret dhe Shqiperia në Kamusu l-alam i Sami Frasheri Enciklopedia e njohur me emrin Kamusul Alam`s e botuar ne 6 vellim ne vitin 1306/1889 nga intelektuali i Osmaneve me Origjine Shqipetare eshte nje nga veprat me te njohura te jetes se tij te shkurter. Eshte jashtezakonisht i rendesishem informacioni i dhene ne lidhje me qytetet e gjeografise osmane vecanerisht ne aspektin e enciklopedise.duke pasur parasysh mbulimin me te madh te ketij libri nje nga pikat eshte Shqiptari (I:143-49) dhe nje pike tjeter eshte Shqiperia (I:149-53). Pervec kesaj keto artikuj te Shqiptareve qe jetojne dhe ende jane te perfshire ne rajonin e Shqiperise, Kosoves dhe Maqedonise se bashku me nje historik te rendesishem jane dhene informacione shume te redesishme etnike, fetare, artitekturore, ekonomike, gjeografike, historike etj. Per me teper ne enciklopedi, jane vecuar me dhjetra te tilla si Yanya, Berat, Ġpek, Gorice, Kosova, Shkodra, Prishtine.Do te perblidhet ky informacion te cilin nuk do ta neglizhonte asnje kerkim shkencor ne lidhje me kete periudhe. Bu bildiride edebiyat ve kültür tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan Arnavut asıllı ansiklopedist, sözlükbilimci, dilbilimci, roman ve oyun yazarı, gazete ve dergi yayıncısı, Ģârih ve mütercim ġemseddin Sâmi nin Kamusu l-âlâm isimli ansiklopedisinde yer alan Arnavutluk ve Arnavutlarla ilgili maddeler ele alınacak ve bunların bilgi değeri irdelenecektir. Ancak asıl konuya girmeden önce kısaca yazarı tanıtalım.

2 A- Hayatı ġ.sami ve eserleri hakkında Türkiyede oldukça zengin bir literatür bulunmaktadır. Bunlar arasındaki en kapsamlı çalıģma Ö.F.Akün tarafından Kamus-ı Türki baskısına (Ġst. 1998) yazılan Hayatı Hizmetleri ve Eserleri ile ġemseddin Sami isimli incelemedir. Bu konuda -bilhassa bibliyografik zenginlik bakımından-önemli diğer bir çalıģma da Abdullah Uçman ın DIA ya yazdığı ġemsettin Sami Maddesidir. ( DIA,38:519-23)Biz de asıl konuya girmeden önce bu iki kaynağa istinaden ġ.saminin hayatı ve eserleri hakkında kısa bilgi vermek istiyoruz. Page 50 ġemseddin Sâmi 1 Haziran 1850 de Yanya ilinin Ergiri sancağına bağlı Pirmedi ilçesinde Dağlı bucağının merkezi olan FraĢer de doğmuģtur. Bu yüzden bazı eserlerinde ġemseddin Sami [Frasheri] veya Sami Frasheri olarak geçer. Yazar, eserlerinde Sami, ġ. Sami, Sami Halit FraĢeri, ġemseddin Sami b. Halid el-fraģeri imzalarını kullanmıģtır ġemseddin Sâmi, dokuz yaģında babasını, on bir yaģında da annesini kaybedince büyük ağabeyi Abdül Bey, aileyi alarak 1861 yılında Yanya ya göç eder. Sâmi, burada bir yandan müderris Yakup Efendi den ders almıģ, Arapça ve Farsça öğrenmiģ, diğer yandan da öbür ağabeyi Naim Beyle birlikte Zossimaia Scoli adındaki Rum lisesine gitmiģ ve sekiz yıllık okulu yedi yılda bitirmiģtir. Sâmi burada Rumca, eski Yunanca, Fransızca ve Ġtalyanca öğrenmiģtir yılında Ġstanbul a gelen Sâmi, matbuat kaleminde, Sirac, Hadika, Vilâyet, Sabah, Tercümân-ı Şark gazetelerinde ve Muharrir dergisinde çalıģmıģ, bu gazete ve dergilere yazılar yazmıģ, ayrıca Aile ve Hafta dergilerini çıkarmıģtır. Bu iģler arasında Fransızcadan tercümeler yapan yazar 1872 yılında Türk Edebiyatının ilk romanı sayılan TaaĢĢuk-ı Talat ve Fıtnatı yayınladı.1874 de Trablusgarpta görevlendirildi de yine Ġstanbula döndü ve Türk basın tarihinin önemli gazetelerinden biri olan Sabahı kurdu. Sami bu edebi faaliyetleri yanında memleket iģlerini de yakından takip ediyordu Osmanlı-Rus savaģını takiben yapılan Berlin antlaģmasında Arnavutluk topraklarından bir kısmının Yunanistana bırakılmasını red maksadıyla kurulan, ağabeyi Abdül Beyin baģını çektiği Arnavutluk Ġttihadı hareketiyle ilgilendi. 2.Abdülhamidin bilgisiyle kurulan Cemiyet-i Ġlmiyye-i Arnavudiyyenin kurucuları arasında bulundu. Bu kapsamda Latin harfli bir Arnavut alfabesi yazdı ve Arnavutça gramerini hazırladı. Bu sırada bir taraftan Arnavut kültürüne hizmet ederken diğer taraftan yazılarıyla Arnavutların Osmanlıya bağlı olduklarını ve bağlı kalmaları gerektiğini savunmuģtur de 2.Abdülhamit tarafından saraya alınan ve katip olarak görevlendirilen yazar burada ömrünün sonuna kadar rahat bir ortamda sözlüklerini ve diğer eserlerini hazırlama imkanı buldu. Bunlar arasında Fransızca-Türkçe ve Türkçe-Fransızca kamusları padiģahın iftihar madalyasıyla ödüllendirildi.

3 1884 de evlenip Erenköydeki köģküne yerleģti ve yılları arasında Kamusu l-alamı fasikül fasikül yayınladı. Bu çalıģmayı daha sonra Kamus-ı Arabi ve Türkçenin en önemli sözlüklerinden olan ve hala aģılamayan Kamus-ı Türki izledi. Ömrünün son yıllarını hastalıktan dolayı acılar içinde geçirmesine rağmen Türk diline ve kültürüne hizmet etmekten bu dönemde dahi bir an olsun geri kalmamıģtır. 4 Haziran 1904 Cuma günü ölmüģ, cenazesi 6 Haziran Pazar günü kaldırılarak Erenköy deki mezarlığa gömülmüģtür de Sâmi nin naaģı Feriköy de hazırlanan aile kabristanına taģınmıģtır. Page 51 B.KAMUSU L-ALAM Kamus-ı Türki baskısına ġemsettin Sami ve Eserleriyle ilgili uzun bir inceleme yazan Ömer Faruk Akün, Birçok tercümesi ve öğretici nitelikte telif eseri bulunan ġemseddin Sâmi nin Türk dili ve kültürü bakımından üzerinde durulması gereken en önemli yanı ansiklopedi ve sözlük yazarlığıdır. diyerek bu eserin önemi üzerinde vurgu yapar. (1970: ) Bu bilgilere nazaran Kamusu l- Alam, ( ) yılları arasında fasikül fasikül yayınlanmıģtır. Ġçerik olarak: Genel tarih, coğrafya ve meģhur adamlar ansiklopedisidir. Bu eserden önce Ali Suavi, Kamusu lulum ve l-maarif (1870) isimli bir ansiklopedi teģebbüsünde bulunmuģ daha sonra Ahmet Rifat: Lugat-ı Tarihiyye ve Coğrafiyye ( ) isimli çalıģmasını yayınlamıģ ise de her ikisi de Kamusu l-alam ile mukayese edilebilecek eserler olmaktan uzaktır. ġ.sami eserini Bouillet'nin Dictionnaire Universel D'Histoire et De Géographie isimli ansiklopedisini örnek alınarak oluģturmuģtur. Buna mukabil Sami, eserine tarihi ve ilmi deyim ve terimleri almamıģ bunları ayrıca Kamusu l-ulum ismiyle baģka bir kitapta bir araya getirmeyi düģünmüģ ancak buna ömrü vefa etmemiģtir. Akün ün bildirdiğine göre eser Batıyla ilgili maddeler bakımından büyük ölçüde Bouillet'nin eserine bağlıdır. Yer yer baģka ansiklopedilere de baģvurmakla birlikte ġ.sami bazı maddeleri Bouillet'den satır satır tercüme etmiģtir. (Ms.Shakespeare, Bosphore,Palermo.). Yazar adı geçen eserden aldığı maddeleri bir seçime tabi tutarak Osmanlı okuyucusu için faydalı olanları almıģ, önemsiz olanları atlamıģtır. Bizim için mühim olan bazı maddeleri ise tercümeyle yetinmemiģ, geniģletme yoluna gitmiģtir. Sözgelimi 9 satırdan ibaret Anadolu maddesini 11 sayfaya çıkarmıģ, yine 11 satırlık Bosna maddesini de 4 sayfaya çıkarmıģtır. Doğuyla ilgili maddelerde yazarın bazen iģi çok uzun tuttuğu görülür. Mesela sadece el-kindi nin eserlerine 4 sayfa, er-razi ninkilere ise iki buçuk sayfa ayırmıģtır. Batı kaynakları arasında Bouillet'den baģka, G. Vapereau,V. de Saint Martin ve A. Dantes gibi yazarların eserlerine de yer yer müracaat etmiģtir. Buna karģılık Ġslam-ġark-Osmanlı dünyası ile ilgili maddelerde ġ.sami nin kaynakları oldukça zengindir. Bu konuda toplu eserler olmadığı için Sami her konu için ayrı ayrı kaynaklara baģvurmak zorunda kalmıģtır. Bu kaynaklar arasında Arapça, Farsça ve Türkçede yazılmıģ;

4 tabakat kitapları, Ģair tezkireleri, ġakayık ve Zeyilleri, çeģitli ansiklopediler, tarih ve coğrafya konulu eserler sayılabilir. Kendisi fırsat buldukça Ġstanbuldaki yazma eser kütüphanelerinden de faydalandığını belirtmektedir. Bütün bu kaynakların tespiti ayrı bir çalıģmayı gerektirmektedir. Sonuç olarak bu ilaveler sonucunda Kamusu l-alam 4830 sayfalık hacmiyle model aldığı Bouillet'nin 2040 sayfalık eserini kat kat aģmıģtır. 6 ciltlik eserin yayımı bittikten sonra bazı yanlıģ ve eksiklerin tamamlanması, unutulan maddelerin ilavesi için bir ciltlik ilavenin yapılacağı bildirilmiģ ise de yazar bu ilave cildi hazırlamaya fırsat bulamamıģtır. Her 15 günde bir forma olmak üzere basımı 11 yıl sürmüģ olan eserin bitmesi basında büyük bir olay olmuģ, her taraftan tebrik ve takdir yazıları gelmiģtir. 1306/1899 tarihli ilk baskısındaki: Maarif nezaret-i celilesi tarafından takdir ve tahsin olunarak tab olunmuģtur ibaresi eserin devlet nezdinde de takdir gördüğünü göstermektedir. Page 52 1.Eserin Kapak sayfası bilgileri: Eserin kapak altı sayfasında : Kamusu l-alam baģlığı altında alt baģlık olarak: Tarih ve Coğrafya Lugati ve Tabir-i Esahhla Kâffe-i Esma-i Hâssayı Câmidir ibaresi ve onun da altında daha küçük harflerle eserde yer alan belli baģlı konular 6 satırda verilmektedir.onun altında: Muharriri:Ş.Sami Sahib ve Tâbii :Mihran Yazmakta ve altta çerçeve içinde aynı bilgilerin Fransızcası yer almaktadır: DİCTİONNAİRE UNIVERSAL d HISTOIRE ET DE GEOGRAPHİE Par CH.SAMY-BEY FRASCHERY EDİTEUR MIHRAN COSTANTINOPLE 1889 Bu bilgilerin altında yine eski harflerle: Maarif nezaret-i celilesi tarafından takdir ve tahsin olunarak tab olunmuştur ibaresi ve altında basım bilgileri mevcut:

5 İstanbul Mihran matbaası Bab-ı Ali caddesinde numara Eserin kendisi çift sütun ve 39 satır olarak devam eder. Bazı yabancı isimlerin yanına yeni harflerle okunuģları da yazılmıģtır. Ancak yazar bilindiğini düģündüğü Osmanlı coğrafyasına ait yer isimlerinde buna her zaman gerek duymamıģtır. Bu durum Arnavutlukla ilgili isimlerde de söz konusudur ve bu yüzden bazı isimlerin doğru okunması gibi bir problemle bizi karģı karģıya getirmektedir. Page Başlıca Bilgiler: Yazar Arbanya (1/86) ve Arnavud (1/143-48) ve Arnavudluk (1/ ) maddelerinde Arnavut milleti hakkında oldukça geniģ bilgi veriyor. Bu bilgileri aģağıda küçük baģlıklar altında veriyoruz: 2.1.Arnavut ve Arnavutluk kelimelerinin kökeni ve bunların etimolojileri. Onun Arbanya maddesinde söylediklerini Ģöyle özetleyebiliriz: Arbanya yahut Arberya. Arnavutluğun Arnavutlar tarafından verilen asıl ismidir ki bunu Kiğalar Arbanya ve Toksalar Arberya diye telaffuz ederler. Avrupalıların kullandığı Albanya isminin kökeni konusunda Avrupalı yazarlar bir çok uzak yakıģtırmalarda bulunmuģ iseler de kimse aslını bulamamıģtır. Albanya, iģte bu Arbanya kelimesinden alınmıģtır. Rumlar b harfini telaffuz edemediklerinden bunu Arvanya Ģeklinde telaffuz edip halkına da Arvanit demiģlerdir. Osmanlılar n ile v harfinin yerini değiģtirerek kelimeyi Arnavit veya Arnavut Ģekline sokmuģlardır. Böyle olduğu halde kelimenin aslını Arapça ve Farsçada arayıp Ar nebud (utanmaz) veya Arun lena en-neud gibi gülünç kelimelerden türetmek abestir Arban isminin verilme sebebine gelince..ar, Arnavutça tarla, ban ise Farsçadaki gibi yapıcı demek olduğundan Arban demek çiftçi demektir. Çünkü Avrupa kıtasına çiftçiliği getirenlerin Ari kavmi olduğu ve Arnavutların da bu kavmin en eskilerinden olduğu kesindir. Diğer eski Ari kavimlerin dilinde de Ar kelimesi tarla demek olup bu kavimlerin hepsinin isminin bu kelimeden türediğini Maks Müller ispat etmiģtir. Toskaların telaffuzunda uzun a harfi olmadığı gibi n harfini de genelde r harfine çevirerek Arban ı Arber Ģekline çevirmiģlerdir. vs(i-86) 2.2.Arnavutların kökeni ve tarihi hakkında özet bilgiler: Tarihin tespit edemediği eski zamanlardan beri Balkanlarda yaģamıģ eski Yunan ve Romalılarla iliģkide bulunmuģ olan bu halk hiçbir zaman tek bir toplum ve dil haline gelememiģ ve diğer milletlerle karıģık bir halde yaģadığı için yakın zamanlara kadar kendisini gösterememiģtir.

6 Avrupalı yazarlardan bazısı onları eski Yunanlılara, bazıları Ġslav ırkına mensup gösterirken bazıları da Dağıstandan yahut Arabistandan geldiği yorumunu yapmıģlardı. Arnavutçadaki Rum, Latin, Slav ve Farsça kelimelerden hareketle bazı yakıģtırmada bulunanlar olmuģ ise de son araģtırmalardan Arnavutların Ari ırkından geldiği kesinlik kazanmıģtır. Arnavutça kelimelerle müģterek diğer dillerdeki kelimeler karģılaģtırıldığında Arnavutça olanların alıntı değil aksine daha eski olduğu ve Page 54 diğer dillere geçtiği anlaģılıyor. Bu durum Arnavutların Avrupa ve Asyada yaģayan Arilerden olup çok eski zamanlarda Balkanlara geldiğini ispat ediyor. Muhtemelen Arnavutların geliģi de Keltlerin geliģine yakın zamanlarda olmuģtur ve bu yüzden aralarında benzerlikler vardır. Arnavutların o zamanki ismi Palasuc veya Palasuğ? idi. Bu kelime de ihtiyar veya eski manasına gelen Palak kelimesinden bozma idi. Palasuclar sonradan gelen Helenlerle karıģmıģ ve Ġtalyada da yerel toplumlarla karıģarak Latinleri oluģturmuģlardır. Palasuclar, yani eski Anavutlar 4 kısma ayrılırlar: 1. Ġlliryalar 2. Makedonyalılar 3.Trakyalılar 4.Frigyalılar. Bunların akrabalıkları kesin delillerle ispatlanmıģtır. Yazar tezini ispat için Strabondan nakilde bulunuyor ve bazı tarihi bilgiler ve ortak kelimeler üzerinde duruyor. Tarihlerde bahsedilen bazı geleneklerin günümüze kadar ulaģtığına örnek veriyor ve Ģöyle söylüyor: Sonuç olarak, tarihçe yalanlanmayacağımdan ve mensup olduğum bir kavmi büyütmek arzusuyla hareket ettiğim ithamına maruz kalmayacağımdan emin olarak diyebilirim ki Arnavut kavmi bir zamanlar Triyesteden Sivasa kadar Avrupa ve Asyanın geniģ bir kesimini kaplayan büyük bir kavim iken zamanla geliģen yeni göç dalgalarıyla küçülmüģ ve bugünkü Arnavutluk sınırlarına sıkıģtırılmıģtır.(i-145) Yazara göre; Strabondan beri hiçbir zaman Arnavut toplulukları bir araya gelemediler, kapalı küçük topluluklar halinde ve kendi adetlerini sürdürerek yaģadılar ve yazılı ve milli bir edebiyat meydana getiremediler. Ġçlerinden yetiģen büyük insanlar da baģka dillerde yazmak zorunda kaldılar. Küçük devletçikler dıģında eski Makedonya devleti halkı ve büyük Ġskender Arnavut idi. Ancak Arnavutların yazılı dili olmadığı için bütün o baģarılar hiç ilgisi olmadığı halde Yunanlılara mal edildi. Daha sonra Romanın baskıları ve O. Asyadan gelen Hun ve Avarların baskılarıyla Arnavutlar Ģehirlerini bırakıp dağlara çekilmiģ ve dağılmıģlardır. Osmanlılar geldiğinde Arnavutlar bazı prenslerin idaresi altında yaģıyordu. Arnavutluk önce Osmanlı idaresi altına girmiģ fakat haçlıların vaatlerine kanan Ġskender Beyin isyanıyla 40 sene sürecek bir savaģ baģlamıģ ve bu da bir çok Arnavutun çevre ülkelere dağılmasına sebep olmuģtur. Bunlardan Kalabriya ve Sicilyaya gidenler toplu oldukları için günümüze kadar dillerini koruyabilmiģtir. Osmanlı idaresine girince Arnavut bey ve ileri gelenleri topluca islamla Ģereflendiler. Halkın üçte biri de islamı kabul etti. Diger kısmın yarısı Katolik ve yarısı Ortodoks mezhebinde kaldı. Kendi cinslerinden olan büyük Ġskendere bile tam baģ eğmeyen Arnavutlar yüce

7 Ġslam dininin etkisiyle Osmanlılara tam bir bağlılıkla bağlanmıģ ve devletin Ģan ve Ģerefini yüceltmede canla baģla çalıģmıģlardır. Devletin daima silah elde hazır askerleri olmuģ ve içlerinden 20 kadar sadrazam çıkmıģtır. Doğuda büyük baģarılar kazanan Sinan PaĢa -Allah korusun- batmakta olan devleti yeniden ayağa kaldıran Köprülü Mehmet PaĢa ve ahfadı bunlar arasındadır.(s.147) Page Irki özellikler, lehçeler ve adetler vs. : Arnavutlar uzun boylu, iri kemikli, sinirli, zekalarını gösterir tarzda büyük kafalı ve açık alınlıdırlar. Zeki ve kabiliyetli olduklarından hem Osmanlıda hem de diğer devletlerde yaģayan Arnavutlar arasından büyük alim, Ģair ve devlet adamları çıkmıģtır.(örnekler) Besa adıyla bilinen ahde vefa konusunda son derece mübalağa eder ve bu uğurda çok kan dökerler. Hafifliği sevmezler, ciddidirler; hızlı ve kahraman bir tavırla yürürler. Kadınları da güzelcedir ama biraz iri kemikli ve erkeksidir. Örtünmede pek mutaassıp değilse de namuslarına çok düģkün olup namus konusunda küçük bir gevģeklik gösteren kadın yakınları tarafından öldürülür. Evin hakimi kadınlar olup erkekler evde misafir gibidir. Evlilikte asalet esas olduğu için kızlar genellikle uzağa verilir. Kızlara maldan miras verilmez ve gelinin gelinliği bile erkek tarafına aittir. Dindar iseler de taassupları yoktur ve farklı din mensuplarının iliģkileri çok sıcaktır. Dilleri baģlıca Kiga ve Toska diye iki lehçeye ayrılır. Ancak herkes ġkiptar adıyla iftihar eder. En eski metinler 5 asırlık Katolik metinleri olup o zamandan beri dil fazla değiģmemiģtir. Ġslamdan sonra bir çok Ģair yetiģmiģse de bunlar da daha öncekiler gibi diğer dillerde yazdıkları için milli bir edebiyat oluģmamıģtır. Ortodoks Toskalar Rum kültürüne ve diline hayranlıkları dolayısıyla asimile olmak raddesine gelmiģ ise de son zamanlarda yeniden kendi dillerinin önemini kavramıģlardır. Ġçinde bulunduğumuz 2. Abdülhamit zamanında milli eğitime çok önem verildiğinden Arnavut diliyle yazma çoğalmıģ ve milli edebiyatları geliģmeye baģlamıģtır. Osmanlı idaresindeki Arnavutlar 2 milyon kadar olup bunların üçte biri islamdır. Arnavut arazisi verimli olmadığından çoğu askerlik yahut bir meslekle memleketinden uzakta yaģadığı, çeģitli savaģlarda veya kan davalarıyla kırıldığı ve geç evlenme adeti dolayısıyla nüfus artacağına azalmaktadır ARNAVUTLUK HAKKINDA BİLGİLER Bu bahsi de Ģu alt baģlıklara ayırabiliriz: Coğrafi sınırlar ve kapladığı alan: Yazar, bugünkü Kosova ve Makedonyayı da içine alacak bir çerçeve belirliyor ve sınır olarak Arnavutça konuģmayı esas alıyor. Her maddede olduğu gibi burada da Arnavutluk coğrafyasının enlem ve boylam derecelerini veriyor. Ona göre bu coğrafyanın boyu 1250 km, eni 1000 km ve toplam yüzölçümü de km.kare. Yani Türkiyeye yakın bir alan.

8 Fiziki coğrafya: Dağlar, ovalar, göller, nehirler, sahiller, iklim Ģartları. Yazar isim olarak andığı bazı göl, nehir ve dağ isimleri için ilgili maddelere gönderme yapıyor. Mesela: Narda, Lorus, Vovo, Kalame, Pavle, ĠĢkumi, Arsend, Mat, Gir vs.. BaĢlıca Ģehirler ve nüfus dağılımı : Nüfus ve büyüklüğe göre baģlıca Ģehir ve kasabaların listesi. Buna göre: 1.Nüfusu 30 bini aģan Ģehirler: Prizren, ĠĢkodra, Manastır, Yanya 2.Nüfusu 10 ila 20 bin arasında olanlar: Ġpek, Yakova, PriĢtine, Üsküp, Kalkandelen, Debre,Tiran, Elbasan, Berat, Ohri, Görice, Kesriye, Ergiri, Peruze 3.Nüfusu 3 binle 10 bin arasında olan diğer küçük yerleģim birimleri. Çerçevesi çizilen coğrafyada toplam nüfus yaklaģık 2,5 milyon ve bunun 2 milyonu Arnavut, geri kalanı ise Ulah, Rum, Bulgar, Çingene ve diğer unsurlardan mürekkep. Yazar bu unsurların nerelerde yaģadığı hakkında da bilgi veriyor. Ġdari taksimat: Halen mevcut 4 vilayetten biri olan Manastır ve sancak olan Prizren zaman içinde birkaç kere vilayetten sancağa sancaktan vilayete dönüģmüģ. Doğal kaynaklar, zirai ve iktisadi durum: Ülkedeki belli baģlı doğal kaynaklar ve madenler. Bunların iģlenme durumu. Ormanlar ve yaban hayvanları. Ziraat ve yetiģtirilen belli baģlı ürünler; hububat ve meyveler. Hayvancılığın durumu. Ġthal ve ihraç edilen baģlıca ürünler, yollar ve iskeleler. BaĢlıca zanaat kolları ve halkın geçim kaynakları. Giyim kuģam ve bazı adetler.. Sözgelimi yazar eskiden halkın kendi ürettiği yerel kumaģlardan giyinirken son zamanlarda bazı zenginlerin Batı kültürünün etkisiyle alafranga giyinmeye baģladığını belirtiyor. Page İdari taksimat; 4 Vilayet ve bunlara bağlı yerleşim alanları: Arnavutluk maddesinde Arnavutluk bölgesinin idari taksimatı da bir Ģema ile gösterilmiģtir. Bu bilgilerin dökümü aģağıda gösterilmiģtir: 1.YANYA VĠLAYETĠ Sancak Kaza Nahiye Yanya :6/ Yanya Aydonat: Filat 5/3466 : Sayade Meçuh, Meçve 6/4173: Zagor 4/2405

9 Ergiri :2/ Ergiri Delvine 3/2153 Tepedelen Himara 3/2076 KurveleĢ? - Serandos Page 57 Berat 2/1260 Berat Mozake: 6/4469 Melakastre Avlonya 1/493-4 Skrapar2/915 Timuriçe? 3/1724 Leskovik 5/3991 Permedi 2/1500 FraĢer 5/3352 Pogun 2/1555 Koniçe 5/3781 Peruze 2/1508 Peruze Parga : 2/1463 Gumeniçe Morto Lorus?6/4013 Margılic 6/ MANASTIR VĠLAYETĠ Manastır 6/4437 Manastır Pirlepe 2/1500 Resne3/2278 Ohri 2/1066 Morincure Karçova 5/3610 Presba 2/1497

10 Filorina 5/3434 Rudovnik Atruga Ġzoglave Görice 5/3919 Görice Kesriye 5/3860 BihilĢte: 2/1419 HorviĢte Opar 2/1061 Ġstarve 2/873 Kolonya? 5/3765 Page 58 Debre 3/2117 Debre-i bala 3/2117 Debre-i zir 3/2117 Elbasan 2/1156 Mat 6/4109 Perezrin 2/ Perezrin Kalis Gostivar 5/3305 Loma 6/4024 Kalkandelen 5/3556 Rahofça 3.KOSOVA VĠLAYETĠ Priştine 2/1497 PriĢtine PreĢevo 2/1498 Gilan 5/3319 Velçetrin:6/4691 Mitroviçe 6/4149

11 Seniçe :- Yenipazar.6/4803 Yenipazar Akuh(Akova)1/273 KolaĢin 3/3753 Moykovaç ViraneĢ Page 59 Üsküp 1/ Üsküp Kaçanik 5/3603 Piyançe ĠĢtip 2/972 MaleĢi Palanka 2/1530 Koçane 5/3715 Kumanova 5/3770 Birgitli RadoviĢte 3/2240 Karatova 5/3639 İpek 2/ Ġpek Yakova 6/4786 TergaviĢe 3/1643 Berane 2/1267 Gusine 5/3306 Taşlıca 4/2987 (Listede yok ancak ilgili sayfada: Kosova vilayetini terkip eden beģ sancağın biri ve en Ģimal-i garbide bulunanı ) 4.ĠġKODRA VĠLAYETĠ İşkodra 2/977,78,81 İşkodra Hut Kalamend Göl kenarı Kastaran Koplık ĠĢkaril

12 ġale ĢuĢ Puka - Rec malarha Riol(i) 3/2399 Guride Ģalak 5/3269 Temale Sahale Furuce Zadrima 4/2404 Kuranya 5/3609 Akçahisar 1/ Leş 5/3991 Merdita Dağ kenarı Posteriba Kasela Page 60 Derac 3/2125 Derac Pekin 2/1526 Tirane 3/1717 ġayak 4/2892 Kuvaye 5/3706 Ġndrovnik ĠĢem Bunlar dışında kalan ve K.Alamda yer alan diğer maddeler: Behur 2/1421 Beragerinça :Kosova 2/1267 Boğazköyü:Manastır 2/1389 Boğdan 2/1390 Boyana 2/1407 Biyalopoliye :Kosova 2/1422 Butrinto: 2/1366 Ergenet. 2/838 Eğridere:Kosova 2/ 1014

13 Ġspat 2/858 ĠĢkodra gölü 2/981 ĠĢkumbi 2/ 983 Lofça: Yanyada kasaba 6/4017 Lünc: 6/4025 LüĢne: Yanyada kasaba 6/4015 Molosya: Arnavutlukun bir kısmının eski adı 6/4487 Mozake:Arnavutlukta büyük bir ova 6/4469 Narda: Arnavutluktan Makedonyaya terk edilen bir Ģehir 6/4542- Nasliç: Manastıra bağlı kasaba 6/4544 Novobırdo Üsküp PriĢtine arasında köy 6/ Ulçin:2/1098 Öridike 2/1082 Palermo:Ġskele 2/1475 Pali: 2/1477 Sahilde Paramitiya:Yanya 2/1459 Peç 2/1490 Plaçkoviça :Kosova 2/1527 Plassa: 2/1529 Plava 2/1530 Plevliye: 2/1532 Priboy(Kosova) 2/1520 Prierepoli(Kosova) 2/1519 Struga 2/890 Yeni varoģ. 6/4806 Page 61 Madde sayısı: vilayet ve kasaba 62 Nahiye 15 Diğer ġEHĠRLER HAKKINDA VERĠLEN BĠLGĠLERE ÖRNEKLER:

14 Yazarın hemen her Ģehir için kullandığı belli bir bilgi Ģablonu var. Arnavutluk için verdiği bilgilerin biraz özeti sayılabilecek genel bilgiler yanında o maddede yer almayan daha özel bilgilere de yer vermektedir. ġehirdeki dini ve etnik dağılım, eğitimin durumu, dinlere ait mabedlerin ve belli baģlı kurum binalarının sayısı.. bu kabildendir. Bir fikir vermek için aģağıya örnek olarak seçtiğimiz bazı merkezlerle ilgili bilgileri veriyoruz. Page 62 ERGĠRĠ-Merkez: Nüfus:8100 / Çoğunluk müslüman ve bunların çoğu da talebe, kalanı Hristiyan. Ev:1415/Dükkan:336 /Han:9 /Cami:Bir kaç tane/ Tekke:2/Medrese:1/RüĢdiye:1/ Kale:1 ERGĠRĠ SANCAĞI: 7 kaza ve 444 kasaba ve köyden oluģuyor/ Nüfus:140 bin. 72 bin Ġslam, gerisi Hristiyan./Müslümanların çoğu asker. Hristiyanlar ise sanat ve ticaretle meģgul. Cami: 223/ Medrese:3/Mektep:215/RüĢdiye:2/Tekke:40/ Manastır ve kilise:527/ Köprü:55/Debbağ:7 ERGĠRĠ-KAZASI: Nüfus:30 bin. Ġslam:18 bin.hristiyan:12 bin/ Cami:21/ Kilise:60/Mektep:25/Tekke:5 ÜSKÜP:Ġsmin kısa etimolojisi ve Ģehir tarihi./osmanlıların Balkanlardaki en eski Ģehri/MeĢhur münģi Veysinin türbesi de burada. Nüfus 25 bin /Ev:4 bin/ Dükkan: 1000/ Han:50/Fırın:50/Hamam:3/Cami ve medrese :Pek çok/hastane: 2 askeri 1 guraba hastanesi/rüģdiye:1 ÜSKÜP SANCAĞI: 7 kaza ve 5 nahiyeden müteģekkil/nüfus: Çoğu Müslüman gerisi Hristiyan. Müslümanlar Türk ve Arnavutlardan müteģekkil, ancak tamamı Türkçe bilir./ Muhafazakar olan halk devlette yapılan ıslahatlara karģı olduğu için devlete asker vermiyor ve Ģehirde silahla dolaģıyor. Yine de Devlete bağlı. ĠġKODRA: Nüfus:30 bin ve yarı yarıya Ġslam ve Hristiyan/Halk fakir olduğu için vergiden muaf ama savaģ zamanı askerlikle mükellef/kabileler arası kan davası çok yaygın. ĠPEK:Nüfus:18 bin ve çoğunluğu Ġslam./Dükkan: 550/Han:10/Cami: 10/Medrese:2/ RüĢdiye:1/Sıbyan mektebi: 10/Hükümet konağı:1/ KıĢla:1/ Hamam:1 -Sert tabiatlı ve mutaassıp oluģlarıyla tanınırlar -200 köyü var ama halkı tahrir edilmediği için nüfus durumu bilinmiyor.

15 BERAT:Nüfus:10 bin, kaza nüfusu 40 bin ve 1/3 ü müslüman./berat sancağı ise 130 bin ve bunun 34 bini Hristiyan gerisi Müslüman. PRĠZREN: 400 köyü var ve nüfusu 260 bin. /Arnavutlar da Türkçe konuģurlar/prizren elması Ġstanbulda meģhurdur. Page 63 PRĠġTĠNE: Nüfus:10638 ve bunun 8165 i islam gerisi Hristiyan/ Cami: 13/ Mesçit:5/Medrese:2/RüĢdiye:1/Ġbtidai:2/ Hamam:3/Dükkan:500/Hastane:1/ Han:10/Misafirhane:2 TĠRAN: Nüfus:17 bin/ ĠĢkodraya bağlıdır.. Verimli ve akarsuyu çok bir ova kenarında güzel bir kasaba olan Tiranın sokakları geniģ ve düz, çarģıları büyük ve iģlektir. Kasaba giriģinde iki güzel cami vardır ki bunlardan biri Tiranın kurucusu olan ve halen türbesi de caminin haziresinde bulunan Süleyman Beğ tarafından yaptırılmıģtır.yeni bir kasaba olup yaklaģık 280 sene önce kurulmuģtur. Daha önce küçük bir köydü. Halkın bin kadarı Hristiyan, geri kalanı Müslümandır. Dırac sancağının 4 kazasından biri olan Tiranın 101 köyü vardır. Merkezden baģlayıp kuzey-batıya uzanan verimli ovası güzelce iģlendiğinden bol ürün verir. Örnek Madde : Yazarın dili hakkında bir fikir vermek için,kendi doğum yeri olan FraĢer hakkında verdiği bilgileri orijinal diliyle aģağıya alıyoruz: FRAġER(5/ ): Yahut Fraşar(Frascher), Arnavutlukta Yanya vilayetinin Ergiri sancağına tabi Permedi kazasında ve Permedinin 30 kilometre kadar şark-ı şimalisinde olarak dağlarla muhat mürtefi bir mahalde vâki nahiye merkezi bir büyük karye veya küçük kasaba olup muharrir-i fakirin maskat-ı re sidir. Haneleri ve mahalleleri dağınık olmağla muhit-i dairesi 7-8 kilometre olduğu halde 1500 kadar ahalisi,3 cami-i şerifi,bir kilisesi,bir mekteb-i ibtidaisi, ve Rumca ve Ulahca için ayrı iki mektebi,yirmi kadar dükkandan ibaret çarşısı,haftada bir kere Salı günleri kurulur hayli işlek pazarı, bir hanı, 3 değirmeni ve biri Bektaşi diğeri Sa di tarikine mahsus iki tekkesi vardır.ahalisini kısm-ı azamı İslam olup kusuru Arnavud Hristiyan ve Ulah ile Çingeneden mürekkeptir.yazın havası serin ve sağlam ise de kışları şiddetli olup çok defa aylarca yolları kardan mesdud ve münkatı olur. Fraşer Beğleri an-asl Berat civarında Timuriçe kazasından iken hasbe licab oradan kaldırılıp İstanimaka karyesi malikane verilerek orada ikame etdirilmiş ve hemşehrilik münasebetiyle Köprülü Mehmet Paşanın sadaretinde Arnavudluğa avdete mezun olarak İstanimakaya bedel o vakit Hristiyan köyü bulunan Fraşer karyesiyle Mozakede bazı kurâ verilmiş olan Ayaz beğ isminde birinin neslinden olup şimdiki halde kırk-elli hane olmuştur.bunlar öteden beri hıdemat-ı devletde bulunarak içlerinden vezaret ve beğlerbeğiliği ve mirmiranlık rütbelerine nail olmuş zevat

16 yetişmiştir.tepedelenli Ali Paşanın zamanına dek Fraşer beğleri konaklarında mahsus hocalar tutup evlatlarına mükemmel surette Arabi ve Farisi okuturlardı.bade asâkir-i muavene sergerdeliği ve derbend ağalığı gibi hıdematda bulunarak servet ve ma muriyetlerini muhafaza etmişlerse de âhiren bu gibi hıdemâtın lağvı üzerine,hiç mahsulatı olmayan ve mesarifi çok olan bu yerde duramayıp ekseri terk-i diyarla Görice,Manastır,Yanya, Selanik ve sair şehir ve kasabalara hicrete mecbur olmuş ve binaen-aleyh Fraşer tedenniye yüz tutmuştur. -Fraşer nahiyesi:dağlıdan galat olarak Daıglı denilen 28 karyeyi havi mürtefi ve dağlık bir yer olup arazisi pek az münbittir.ahalisinin kısm-ı küllisi müslim olup,cesaret ve şecaat ve fart-ı zekavetle muttasıfdırlar.ekseri gurbette ve devlet hıdematında bulunurlar. Page 64 SONUÇ Bütün bu bilgiler sonunda özetle denilebilir ki günümüzde bile ġemseddin Sâmi nin çalıģmalarının önüne geçilememiģtir. O elli dört yıl gibi kısa bir ömre çok değiģik alanlarda yazılmıģ 55 eser sığdırmıģ, yaklaģık sayfalık telif eser ve sayfalık bir çeviri külliyatı bırakmıģtır. Bu külliyat Türk edebiyatı için vazgeçilmez olduğu kadar Arnavut Kültürü açısından da ihmal edilemez bir önemi haizdir. Sadece eserleriyle değil, hayatı boyunca savunduğu fikirleriyle de Türk-Arnavut kardeģliğini savunmuģ olan ġ.sami iki halkın bundan sonraki iliģkiler için de en sağlam temellerden biri olmaya devam edecektir. Kaynakça Akün, Ömer Faruk MEB İslam Ansiklopedisi, Şemseddin Sâmi Ġstanbul: Milli Eğitim Basımevi. C 11, s. Akün, Ö.F. Hayatı Hizmetleri ve Eserleri ile Şemseddin Sami(Kamus-i Türki önsözü) (Ġst. 1998) Bilmez, Bulent Modern Türkiye ve Sosyalist Arnavutluk Basınında Şemseddin Sami Frasheri İmajı!Balkanlarda Ġslam Medeniyeti II.Milletlerası sempozyumu tebliğleri (ed.ali Caksu) Ġst., s Gür, Muhammet Şemseddin Sami ve Kamûs-ı Türkî, Türklük Araştırmaları Dergisi, Ġstanbul: Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi. S 17, s. Kefeli, Emel ġemseddin Sami nin Ansiklopedist Kimliği, Türklük Araştırmaları Dergisi. Ġstanbul: Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi. S 17, s. Levend, Agâh Sırrı Şemsettin Sami, Ankara: Türk Dil kurumu Yayınları: s. ġemseddin Sâmi Kâmûsü l-a lâm, Ġstanbul: Mihrân Matbaası. C s. ġemseddin Sâmi Kâmûs-ı Türkî, Ġstanbul: Çağrı Yayınları s.

17 Tural, ġecaattin Şemseddin Sami, ġule Yayınları, Ġstanbul,, 151 s. Yazıksız, Necip Asım Ş. Sami, Türk Tarih Encümeni Mecmuası. Ġstanbul: Letafet Matbaası. Yeni Seri C 1. S 2. Eylül TeĢrinisani s. Uçman, Abdullah, Şemsettin Sami,( ) DIA,38: Page 65

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

KÂMUS-UL ȂLȂM DA BURDUR VE YÖRESİ

KÂMUS-UL ȂLȂM DA BURDUR VE YÖRESİ KÂMUS-UL ȂLȂM DA BURDUR VE YÖRESİ Tanzimat Devri dil alimlerinden ve yazarlarından olan Şemseddin Sami (1850-1904) Türk Milliyetçiliği ve Türkçe nin canlandırılması yolunda bu devrin önemli simâlarından

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 Y.U. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

(Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ

(Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ (Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ Hazırlayan Adı Soyadı Danışman Unvan Adı Soyadı Niğde Ay, Yıl

Detaylı

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ!

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün bugün itibariyle dünyanın birçok yerinde kültür merkezleri bulunuyor. Afganistan - Kabil Almanya

Detaylı

DERSİM SANCAĞI (1869-1908)

DERSİM SANCAĞI (1869-1908) 3 Osmanlı Vilayet Salnamelerinde DERSİM SANCAĞI (1869-1908) Süleyman YAPICI TUNCELİ - 2013 4 Osmanlı Vilayet Salnamelerinde TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2008 YAYINLARI No: 2 İSBN 978 605 5139 01 8 Baskı ve Cilt

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

GÜMÜLCINE TÜRK AGZIHDflKlE

GÜMÜLCINE TÜRK AGZIHDflKlE GÜMÜLCINE TÜRK AGZIHDflKlE 1 ^^^^ ISBN: 978-960-98925-6-8 Gön^RJSEYlN ISBN: 978-960-98925-6-8 BAKEŞ YAYINLARI 8 Kitabın Adı Gümülcine Türk Ağzındaki Batı Kaynaklı Kelimeler Yazar Gönül Hüseyin Aktaş Kapak

Detaylı

PROF. DR. HAYDAR BAġ IN ALMIġ OLDUĞU ULUSLARARASI ÖDÜLLER

PROF. DR. HAYDAR BAġ IN ALMIġ OLDUĞU ULUSLARARASI ÖDÜLLER PROF. DR. HAYDAR BAġ IN ALMIġ OLDUĞU ULUSLARARASI ÖDÜLLER 1) ULUSLARARASI LĠYAKAT TOPLULUĞU ÜYELĠĞĠ Merkezi Cambridge Ġngiltere'de bulunan ULUSLARARASI BĠYOGRAFĠ MERKEZĠ tarafından verilen özel bir Ģeref

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI 5 te 7 de AZİZ BABUŞCU AK PARTİ İL BAŞKANI AK 4 te YIL: 2012 SAYI : 167 17-24 ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 6 da Sultan

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

TABLOLARIN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ TABLOLARIN LİSTESİ ÖZEL AMAÇLI TABLOLARIN LİSTESİ GRAFİKLERİN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ HARİTA VE KROKİLERİN LİSTESİ

TABLOLARIN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ TABLOLARIN LİSTESİ ÖZEL AMAÇLI TABLOLARIN LİSTESİ GRAFİKLERİN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ HARİTA VE KROKİLERİN LİSTESİ 1/7 İÇİNDEKİLER TABLOLARIN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ TABLOLARIN LİSTESİ ÖZEL AMAÇLI TABLOLARIN LİSTESİ GRAFİKLERİN LİSTESİ YAZI İÇİNDEKİ HARİTA VE KROKİLERİN LİSTESİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM:I GİRİŞ BİLİM-SOSYAL

Detaylı

Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE. Enes PALA

Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE. Enes PALA Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE Enes PALA Tam adı Fatma Aliye Topuz dur. 1862 yılında İstanbul da doğmuştur. Ahmet Cevdet Paşa nın kızıdır.

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

İletişim Yayınları SERTİFİKA NO

İletişim Yayınları SERTİFİKA NO İletişim Yayınları 265 Cemil Meriç Bütün Eserleri 15 ISBN-13: 978-975-470-356-6 1993 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-18. BASKI 1993-2016, İstanbul 19. BASKI 2017, İstanbul KAPAK Ümit Kıvanç UYGULAMA Hüsnü

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri. Yrd. Doç. Dr.

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri.  Yrd. Doç. Dr. Türk Eğitim Tarihi 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@yahoo.com 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖRGÜN ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ)

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖRGÜN ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ) 17.11.2017 CUMA 16.11.2017 PERŞEMBE 15.11.2017 ÇARŞAMBA 14.11.2017 SALI 13.11.2017 PAZARTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖR ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI (SEÇMELİ) Altay

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. 2. KTÜİF Dergisi

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ İ Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu yaptılar. Sona eren Travel Turkey İzmir fuarının bu yılki

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK DEVLET ARġĠVLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı Yayın Nu: 29 MAKEDONYA'DAK OSMANLI EVRAKI

T.C. BAġBAKANLIK DEVLET ARġĠVLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı Yayın Nu: 29 MAKEDONYA'DAK OSMANLI EVRAKI T.C. BAġBAKANLIK DEVLET ARġĠVLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı Yayın Nu: 29 MAKEDONYA'DAK OSMANLI EVRAKI ANKARA 1996 Proje Yöneticisi Ġsmet BĠNARK Devlet ArĢivleri Genel Müdürü Proje

Detaylı

Osmanlı'da devşirme sistemi

Osmanlı'da devşirme sistemi On5yirmi5.com Osmanlı'da devşirme sistemi Osmanlı Devleti'nde uygulanan devşirme sistemi nedir? Nasıl uygulanır? Yayın Tarihi : 19 Şubat 2014 Çarşamba (oluşturma : 7/16/2017) 623 yıl boyunca hakimiyet

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal 7 ve 8. dereceli

Detaylı

ġaġr VE YAZARLAR SÖZLÜKLERĠNDE MADDE BAġLARININ ĠÇERĠK PLANI VE CAHĠT SITKI TARANCI ÖRNEĞĠ Erdoğan BOZ ÖZET

ġaġr VE YAZARLAR SÖZLÜKLERĠNDE MADDE BAġLARININ ĠÇERĠK PLANI VE CAHĠT SITKI TARANCI ÖRNEĞĠ Erdoğan BOZ ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 185-196, TURKEY ġaġr VE YAZARLAR SÖZLÜKLERĠNDE MADDE BAġLARININ ĠÇERĠK PLANI VE CAHĠT SITKI TARANCI ÖRNEĞĠ

Detaylı

İstanbul un Asırlar Boyu Hemşireliğe Tanıklığı. Prof.Dr.Hediye Arslan 12 Mayıs 2010

İstanbul un Asırlar Boyu Hemşireliğe Tanıklığı. Prof.Dr.Hediye Arslan 12 Mayıs 2010 İstanbul un Asırlar Boyu Hemşireliğe Tanıklığı Prof.Dr.Hediye Arslan 12 Mayıs 2010 TANRININ EN DEĞERLĠ ARMAĞANI OLAN HAYAT, ÇOK DEFA HEMġĠRELERĠN ELLERĠNE TERK EDĠLMĠġTĠR FLORENCE NİGHTİNGALE Florence

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ AVAR7045 TÜRKİYE'NİN AVRASYA POLİTİKALARI (zorunlu ders) Doç. Dr. Bekir Günay

Detaylı

13 GÜN 12 GECE ODA KAHVALTI HAREKET 1.GÜN TÜRKĠYE Ankara Ġstanbul Ġpsala Sınırı

13 GÜN 12 GECE ODA KAHVALTI HAREKET 1.GÜN TÜRKĠYE Ankara Ġstanbul Ġpsala Sınırı A-3662 BRANCH OFFICE: SÜMER 2 SOKAK 40/4 KIZILAY ANKARA TEL: 0312 229 78 02 FAX: 0312 229 78 52 HEAD OFFICE: BAYRAKLIDEDE MAHALLESİ KUŞTUR YOLU NO:6/1 KUŞADASI / AYDIN TEL:0256 6129926 FAX: 0256 6128297

Detaylı

Sırplar ve Karadağlılar. Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası 2+1 4, , , , ,55

Sırplar ve Karadağlılar. Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası 2+1 4, , , , ,55 288 DERS İÇERİKLERİ Kategori Alt kategori Ders birimleri Arnavutlar Sırplar ve Karadağlılar Boşnaklar Türkler Hırvatlar Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ TRAVEL TURKEY İZMİR FUARI NIN PARTNER ÜLKESİ KOSOVA DAN TÜRK TURİSTE DAVET VAR Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da

Detaylı

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır.

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR En Kıymetlim, Sonsuz AĢkım Gözlerinde sevdayı bulduğum, ellerinde

Detaylı

2008 YILINDA ÜNĠVERSĠTELERĠMĠZĠN MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMLERĠNE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠLERĠN ÖSS PROFĠLĠ ve ÇEġĠTLĠ BĠLGĠLER

2008 YILINDA ÜNĠVERSĠTELERĠMĠZĠN MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMLERĠNE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠLERĠN ÖSS PROFĠLĠ ve ÇEġĠTLĠ BĠLGĠLER 2008 YILINDA ÜNĠVERSĠTELERĠMĠZĠN MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMLERĠNE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠLERĠN ÖSS PROFĠLĠ ve ÇEġĠTLĠ BĠLGĠLER Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beģ gençten dördünün daha ileri

Detaylı

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU. YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU DERS YÖNERGESĠ

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU. YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU DERS YÖNERGESĠ GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU ve DERS YÖNERGESĠ Ġçindekiler ĠÇĠNDEKĠLER... 1 1. BĠÇĠM... 3 1.1. Kağıt... 3 1.2. Yazı Karakterleri... 3

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU 1- GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI 1-1-Kullanılacak Kâğıdın Özelliği: Tez yazımında kullanılacak kâğıtlar A4 standardında (210x297) birinci

Detaylı

İspanyol Alfabesi 27 harf ve 2 digraf, yani tek ses veren ikili harf kombinasyonundan oluşur.

İspanyol Alfabesi 27 harf ve 2 digraf, yani tek ses veren ikili harf kombinasyonundan oluşur. İspanyolcaya Giriş 2 İspanyolca Latince kökenli bir dil. Alfabesi Latin Alfabesine ufak eklemeler yapılarak oluşturulmuştur. Diğer Latin kökenli dillerle doğal olarak benzerlikler taşır. İtalyanca ile

Detaylı

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2017 1 GİRİŞ İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri

Detaylı

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı:

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: YAŞAM ÖYKÜSÜ ADI: TARĠH: Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: Mesleği: Sağlığı: Eğer vefat etmiģse ölüm yaģı: O zaman siz kaç yaģındaydınız: Ölüm Nedeni: Anne: Adı: YaĢı: Mesleği:

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ MAKALE YAZIM KURALLARI Versiyon 2 ETAD 2009 1 E T A D W W W. ET- AD. N E T ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 1 2. MAKALE

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası 2+1 4, , , , ,55

Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası 2+1 4, , , , ,55 306 Kategori Alt kategori Ders birimleri Arnavutlar Sırplar ve Karadağlılar Boşnaklar Türkler Hırvatlar Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası 2+1 4,55

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Yaşar SARI Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Giriş Kırgızistan Orta Asya bölgesindeki toprak ve

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ Eylül, 2011 İÇİNDEKİLER GĠRĠġ... 3 A. Öğrenci Staj Raporu/Defterinin Başlıca Bölümleri...

Detaylı

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ 1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ Kaynak bakımından birbirine yakın olan diller bir aile teşkil ederler. Dünya dilleri bu şekilde çeşitli dil ailelerine ayrılırlar. Bir dil ailesi tarihin bilinmeyen devirlerinde

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı; Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü nde hazırlanan yüksek

Detaylı

DAVUT DOĞAN BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD.DOÇ. NURAY GEDİK BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI AYRI VE BİTİŞİK YAZIMLAR

DAVUT DOĞAN BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD.DOÇ. NURAY GEDİK BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI AYRI VE BİTİŞİK YAZIMLAR BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI AYRI VE BİTİŞİK YAZIMLAR MI-Mİ NİN YAZIMI DAVUT DOĞAN BİLGİSAYAR 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN ADI: YRD.DOÇ. NURAY GEDİK 05.12. 1 İçindekiler BÜYÜK HARFLERİN KULLANILIŞI... 1 Cümleler

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

KOSOVA DEVLET ARŞİVİNDE VAR OLAN VAKFİYELER

KOSOVA DEVLET ARŞİVİNDE VAR OLAN VAKFİYELER Rame MANAJ-Refike SÜLÇEVSİ* KOSOVA DEVLET ARŞİVİNDE VAR OLAN VAKFİYELER Günümüz Kosova da ilk devlet arşiv kurumu, 1948 yılında Bölge Eğitim ve Kültür Müdürlüğü çerçevesinde Arşiv Merkezi olarak kurulmuştur.

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

Türk Kadın Romancımız Fatma Aliye Hanım

Türk Kadın Romancımız Fatma Aliye Hanım On5yirmi5.com Türk Kadın Romancımız Fatma Aliye Hanım Fatma Aliye Hanım, İlk Türk kadın romancımızdır. Yayın Tarihi : 13 Temmuz 2011 Çarşamba (oluşturma : 2/22/2017) Fatma Aliye Topuz İlk Türk kadın romancı

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk

Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk ZĠRAAT ODASI BAġKANLIĞI NA... 01/03/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

Sektörde yoğunlaģma çok fazla. Kredilerin %95 i dört büyük bankanın elinde, mevduatların %74 ü ise iki büyük bankada bulunuyor.

Sektörde yoğunlaģma çok fazla. Kredilerin %95 i dört büyük bankanın elinde, mevduatların %74 ü ise iki büyük bankada bulunuyor. ESTONYA DA E-BANKACILIK GELİŞİMİ GENEL ÖZELLĠKLER: Mayıs den beri Avrupa Birliği üyesi Nüfusu,3 milyon. Alan 5,7 km. Her km baģına 3 kiģi düģüyor. Kentsel nüfus oranı %67.5. Kırsal nüfus oranı %3.5. Ülkede

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU

Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU İran ın Nükleer Programı ve Türkiye nin Güvenliğine Etkileri Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU www.mustafakibaroglu.com Bilkent Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü 15 Ekim 2009 Atılım Üniversitesi Ankara

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

OSMANLI ARŞİV BELGELERİYLE 1902-1912 YILLARINDA MAKEDONYA * Macedonia in 1902-1912 with Ottoman Archive Documents Hale ŞIVGIN **

OSMANLI ARŞİV BELGELERİYLE 1902-1912 YILLARINDA MAKEDONYA * Macedonia in 1902-1912 with Ottoman Archive Documents Hale ŞIVGIN ** OSMANLI ARŞİV BELGELERİYLE 1902-1912 YILLARINDA MAKEDONYA * Macedonia in 1902-1912 with Ottoman Archive Documents Hale ŞIVGIN ** ÖZET XX. yy ın baģları, Osmanlı Devleti içerisinde bulunduğu konum nedeniyle,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Kategori Alt kategori Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki

Kategori Alt kategori Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki Kategori Alt kategori Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki Bölge Bölge bölgeler kavramı - Kıtaların meydana gelmeleri, bölgelere ayrılmaları, oluşmaları ve gelişmeleri (1+1) - Bölgeler kavramı,

Detaylı

HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA

HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA GECMIŞTEN GUNÜMUZE HABER YAZILARI Halka günlük olayları haber verme geleneğinin şimdilik Atina da başladığı sanılmaktadır. Eski Atina da, halk günün belirli saatinde,

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2003/1 Yıl: 2, Cilt: II, Sayı: 3 GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF CORUM FACULTY OF THEOLOGY ISSN 1303-7757 2003/1 Year: 2, Vol.:II, Issue:

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

Eğitim Denetimi. Pervin Hayrullah 1973 yılında İstanbul'da TÜRKİYE-YUNANİSTAN-BULGARİSTAN ÖRNEĞİ

Eğitim Denetimi. Pervin Hayrullah 1973 yılında İstanbul'da TÜRKİYE-YUNANİSTAN-BULGARİSTAN ÖRNEĞİ Eğitim Denetimi TÜRKİYE-YUNANİSTAN-BULGARİSTAN ÖRNEĞİ Pervin Hayrullah 1973 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokulu Sendelli Azınlık Okulunda (Gümülcine) tamamladıktan sonra İstanbul Çamlıca Kız Lisesi'ne

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir.

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir. Araştırmanın Yapıldığı Kayacık Köyü Hakkında Genel Bilgiler KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER KAYACIK İSMİNİN KAYNAĞI Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması

Surre Alayı. Surre-i Hümâyun. Altınoluk. Surre Alayının Güzergâhları. Surre Alayının Güvenliği. Surre Alayının Yola Çıkması Surre-i Hümâyun Altınoluk Surre Alayının Güzergâhları Surre Alayının Güvenliği Surre Alayının Yola Çıkması Surrenin Vapur ve Trenle Yollanması Surre Alayının Dönüşü Kaynakça Surre Alayı Surre-i Hümâyun

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu Uzun yıllar boyunca baskıcı rejimler ve zorba yönetimlere sahne olan çift başlı kartalların ülkesi Arnavutluk, şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Özellikle dini ve kültürel açıdan büyük bir yıkımın

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihî Devreleri TÜRK DİLİ - I Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türk dilinin dünya dilleri

Detaylı