Şemsettin Sami nin Kamusu l-alamında Arnavutluk ve Arnavutlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şemsettin Sami nin Kamusu l-alamında Arnavutluk ve Arnavutlar"

Transkript

1 Şemsettin Sami nin Kamusu l-alamında Arnavutluk ve Arnavutlar Prof. Dr.Cihan Okuyucu Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye Giriş Arnavut asıllı Osmanlı aydınlarının en tanınmıģlarından biri olan ġemseddin Sami nin kısa ömrüne sığdırdığı büyük eserlerden birisi de 1306/1889 yılında neģrettiği 6 ciltlik Kamusu lalam isimli ansiklopedidir. Eser genel ansiklopedi olmakla birlikte bilhassa Osmanlı coğrafyasındaki Ģehirler hakkında verdiği bilgiler bakımından son derece önemlidir. Bu eserde en çok yer verilen maddelerden biri de Arnavut (I:143-49) ve Arnavutluk (I:149-53)maddeleridir. Bu maddelerde Arnavutların yaģadığı ve halen Arnavutluk yanında Kosova ve Makedonya yı da kapsayan bölge üzerinde çok önemli tarihi, coğrafi, iktisadi, mimari, dini ve etnik bilgiler verilmektedir. Ansiklopedide ayrıca; Yanya, Berat, Ġpek, Görice, Kosova, ĠĢkodra, PriĢtine gibi onlarca Arnavut Ģehri hakkında müstakil maddeler yer almaktadır. Tebliğimizde, o dönemle ilgili hiç bir ilmi çalıģmanın vazgeçemeyeceği önemdeki bu bilgiler özetlenecektir. Page 49 Përmbajtje Shqipetaret dhe Shqiperia në Kamusu l-alam i Sami Frasheri Enciklopedia e njohur me emrin Kamusul Alam`s e botuar ne 6 vellim ne vitin 1306/1889 nga intelektuali i Osmaneve me Origjine Shqipetare eshte nje nga veprat me te njohura te jetes se tij te shkurter. Eshte jashtezakonisht i rendesishem informacioni i dhene ne lidhje me qytetet e gjeografise osmane vecanerisht ne aspektin e enciklopedise.duke pasur parasysh mbulimin me te madh te ketij libri nje nga pikat eshte Shqiptari (I:143-49) dhe nje pike tjeter eshte Shqiperia (I:149-53). Pervec kesaj keto artikuj te Shqiptareve qe jetojne dhe ende jane te perfshire ne rajonin e Shqiperise, Kosoves dhe Maqedonise se bashku me nje historik te rendesishem jane dhene informacione shume te redesishme etnike, fetare, artitekturore, ekonomike, gjeografike, historike etj. Per me teper ne enciklopedi, jane vecuar me dhjetra te tilla si Yanya, Berat, Ġpek, Gorice, Kosova, Shkodra, Prishtine.Do te perblidhet ky informacion te cilin nuk do ta neglizhonte asnje kerkim shkencor ne lidhje me kete periudhe. Bu bildiride edebiyat ve kültür tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan Arnavut asıllı ansiklopedist, sözlükbilimci, dilbilimci, roman ve oyun yazarı, gazete ve dergi yayıncısı, Ģârih ve mütercim ġemseddin Sâmi nin Kamusu l-âlâm isimli ansiklopedisinde yer alan Arnavutluk ve Arnavutlarla ilgili maddeler ele alınacak ve bunların bilgi değeri irdelenecektir. Ancak asıl konuya girmeden önce kısaca yazarı tanıtalım.

2 A- Hayatı ġ.sami ve eserleri hakkında Türkiyede oldukça zengin bir literatür bulunmaktadır. Bunlar arasındaki en kapsamlı çalıģma Ö.F.Akün tarafından Kamus-ı Türki baskısına (Ġst. 1998) yazılan Hayatı Hizmetleri ve Eserleri ile ġemseddin Sami isimli incelemedir. Bu konuda -bilhassa bibliyografik zenginlik bakımından-önemli diğer bir çalıģma da Abdullah Uçman ın DIA ya yazdığı ġemsettin Sami Maddesidir. ( DIA,38:519-23)Biz de asıl konuya girmeden önce bu iki kaynağa istinaden ġ.saminin hayatı ve eserleri hakkında kısa bilgi vermek istiyoruz. Page 50 ġemseddin Sâmi 1 Haziran 1850 de Yanya ilinin Ergiri sancağına bağlı Pirmedi ilçesinde Dağlı bucağının merkezi olan FraĢer de doğmuģtur. Bu yüzden bazı eserlerinde ġemseddin Sami [Frasheri] veya Sami Frasheri olarak geçer. Yazar, eserlerinde Sami, ġ. Sami, Sami Halit FraĢeri, ġemseddin Sami b. Halid el-fraģeri imzalarını kullanmıģtır ġemseddin Sâmi, dokuz yaģında babasını, on bir yaģında da annesini kaybedince büyük ağabeyi Abdül Bey, aileyi alarak 1861 yılında Yanya ya göç eder. Sâmi, burada bir yandan müderris Yakup Efendi den ders almıģ, Arapça ve Farsça öğrenmiģ, diğer yandan da öbür ağabeyi Naim Beyle birlikte Zossimaia Scoli adındaki Rum lisesine gitmiģ ve sekiz yıllık okulu yedi yılda bitirmiģtir. Sâmi burada Rumca, eski Yunanca, Fransızca ve Ġtalyanca öğrenmiģtir yılında Ġstanbul a gelen Sâmi, matbuat kaleminde, Sirac, Hadika, Vilâyet, Sabah, Tercümân-ı Şark gazetelerinde ve Muharrir dergisinde çalıģmıģ, bu gazete ve dergilere yazılar yazmıģ, ayrıca Aile ve Hafta dergilerini çıkarmıģtır. Bu iģler arasında Fransızcadan tercümeler yapan yazar 1872 yılında Türk Edebiyatının ilk romanı sayılan TaaĢĢuk-ı Talat ve Fıtnatı yayınladı.1874 de Trablusgarpta görevlendirildi de yine Ġstanbula döndü ve Türk basın tarihinin önemli gazetelerinden biri olan Sabahı kurdu. Sami bu edebi faaliyetleri yanında memleket iģlerini de yakından takip ediyordu Osmanlı-Rus savaģını takiben yapılan Berlin antlaģmasında Arnavutluk topraklarından bir kısmının Yunanistana bırakılmasını red maksadıyla kurulan, ağabeyi Abdül Beyin baģını çektiği Arnavutluk Ġttihadı hareketiyle ilgilendi. 2.Abdülhamidin bilgisiyle kurulan Cemiyet-i Ġlmiyye-i Arnavudiyyenin kurucuları arasında bulundu. Bu kapsamda Latin harfli bir Arnavut alfabesi yazdı ve Arnavutça gramerini hazırladı. Bu sırada bir taraftan Arnavut kültürüne hizmet ederken diğer taraftan yazılarıyla Arnavutların Osmanlıya bağlı olduklarını ve bağlı kalmaları gerektiğini savunmuģtur de 2.Abdülhamit tarafından saraya alınan ve katip olarak görevlendirilen yazar burada ömrünün sonuna kadar rahat bir ortamda sözlüklerini ve diğer eserlerini hazırlama imkanı buldu. Bunlar arasında Fransızca-Türkçe ve Türkçe-Fransızca kamusları padiģahın iftihar madalyasıyla ödüllendirildi.

3 1884 de evlenip Erenköydeki köģküne yerleģti ve yılları arasında Kamusu l-alamı fasikül fasikül yayınladı. Bu çalıģmayı daha sonra Kamus-ı Arabi ve Türkçenin en önemli sözlüklerinden olan ve hala aģılamayan Kamus-ı Türki izledi. Ömrünün son yıllarını hastalıktan dolayı acılar içinde geçirmesine rağmen Türk diline ve kültürüne hizmet etmekten bu dönemde dahi bir an olsun geri kalmamıģtır. 4 Haziran 1904 Cuma günü ölmüģ, cenazesi 6 Haziran Pazar günü kaldırılarak Erenköy deki mezarlığa gömülmüģtür de Sâmi nin naaģı Feriköy de hazırlanan aile kabristanına taģınmıģtır. Page 51 B.KAMUSU L-ALAM Kamus-ı Türki baskısına ġemsettin Sami ve Eserleriyle ilgili uzun bir inceleme yazan Ömer Faruk Akün, Birçok tercümesi ve öğretici nitelikte telif eseri bulunan ġemseddin Sâmi nin Türk dili ve kültürü bakımından üzerinde durulması gereken en önemli yanı ansiklopedi ve sözlük yazarlığıdır. diyerek bu eserin önemi üzerinde vurgu yapar. (1970: ) Bu bilgilere nazaran Kamusu l- Alam, ( ) yılları arasında fasikül fasikül yayınlanmıģtır. Ġçerik olarak: Genel tarih, coğrafya ve meģhur adamlar ansiklopedisidir. Bu eserden önce Ali Suavi, Kamusu lulum ve l-maarif (1870) isimli bir ansiklopedi teģebbüsünde bulunmuģ daha sonra Ahmet Rifat: Lugat-ı Tarihiyye ve Coğrafiyye ( ) isimli çalıģmasını yayınlamıģ ise de her ikisi de Kamusu l-alam ile mukayese edilebilecek eserler olmaktan uzaktır. ġ.sami eserini Bouillet'nin Dictionnaire Universel D'Histoire et De Géographie isimli ansiklopedisini örnek alınarak oluģturmuģtur. Buna mukabil Sami, eserine tarihi ve ilmi deyim ve terimleri almamıģ bunları ayrıca Kamusu l-ulum ismiyle baģka bir kitapta bir araya getirmeyi düģünmüģ ancak buna ömrü vefa etmemiģtir. Akün ün bildirdiğine göre eser Batıyla ilgili maddeler bakımından büyük ölçüde Bouillet'nin eserine bağlıdır. Yer yer baģka ansiklopedilere de baģvurmakla birlikte ġ.sami bazı maddeleri Bouillet'den satır satır tercüme etmiģtir. (Ms.Shakespeare, Bosphore,Palermo.). Yazar adı geçen eserden aldığı maddeleri bir seçime tabi tutarak Osmanlı okuyucusu için faydalı olanları almıģ, önemsiz olanları atlamıģtır. Bizim için mühim olan bazı maddeleri ise tercümeyle yetinmemiģ, geniģletme yoluna gitmiģtir. Sözgelimi 9 satırdan ibaret Anadolu maddesini 11 sayfaya çıkarmıģ, yine 11 satırlık Bosna maddesini de 4 sayfaya çıkarmıģtır. Doğuyla ilgili maddelerde yazarın bazen iģi çok uzun tuttuğu görülür. Mesela sadece el-kindi nin eserlerine 4 sayfa, er-razi ninkilere ise iki buçuk sayfa ayırmıģtır. Batı kaynakları arasında Bouillet'den baģka, G. Vapereau,V. de Saint Martin ve A. Dantes gibi yazarların eserlerine de yer yer müracaat etmiģtir. Buna karģılık Ġslam-ġark-Osmanlı dünyası ile ilgili maddelerde ġ.sami nin kaynakları oldukça zengindir. Bu konuda toplu eserler olmadığı için Sami her konu için ayrı ayrı kaynaklara baģvurmak zorunda kalmıģtır. Bu kaynaklar arasında Arapça, Farsça ve Türkçede yazılmıģ;

4 tabakat kitapları, Ģair tezkireleri, ġakayık ve Zeyilleri, çeģitli ansiklopediler, tarih ve coğrafya konulu eserler sayılabilir. Kendisi fırsat buldukça Ġstanbuldaki yazma eser kütüphanelerinden de faydalandığını belirtmektedir. Bütün bu kaynakların tespiti ayrı bir çalıģmayı gerektirmektedir. Sonuç olarak bu ilaveler sonucunda Kamusu l-alam 4830 sayfalık hacmiyle model aldığı Bouillet'nin 2040 sayfalık eserini kat kat aģmıģtır. 6 ciltlik eserin yayımı bittikten sonra bazı yanlıģ ve eksiklerin tamamlanması, unutulan maddelerin ilavesi için bir ciltlik ilavenin yapılacağı bildirilmiģ ise de yazar bu ilave cildi hazırlamaya fırsat bulamamıģtır. Her 15 günde bir forma olmak üzere basımı 11 yıl sürmüģ olan eserin bitmesi basında büyük bir olay olmuģ, her taraftan tebrik ve takdir yazıları gelmiģtir. 1306/1899 tarihli ilk baskısındaki: Maarif nezaret-i celilesi tarafından takdir ve tahsin olunarak tab olunmuģtur ibaresi eserin devlet nezdinde de takdir gördüğünü göstermektedir. Page 52 1.Eserin Kapak sayfası bilgileri: Eserin kapak altı sayfasında : Kamusu l-alam baģlığı altında alt baģlık olarak: Tarih ve Coğrafya Lugati ve Tabir-i Esahhla Kâffe-i Esma-i Hâssayı Câmidir ibaresi ve onun da altında daha küçük harflerle eserde yer alan belli baģlı konular 6 satırda verilmektedir.onun altında: Muharriri:Ş.Sami Sahib ve Tâbii :Mihran Yazmakta ve altta çerçeve içinde aynı bilgilerin Fransızcası yer almaktadır: DİCTİONNAİRE UNIVERSAL d HISTOIRE ET DE GEOGRAPHİE Par CH.SAMY-BEY FRASCHERY EDİTEUR MIHRAN COSTANTINOPLE 1889 Bu bilgilerin altında yine eski harflerle: Maarif nezaret-i celilesi tarafından takdir ve tahsin olunarak tab olunmuştur ibaresi ve altında basım bilgileri mevcut:

5 İstanbul Mihran matbaası Bab-ı Ali caddesinde numara Eserin kendisi çift sütun ve 39 satır olarak devam eder. Bazı yabancı isimlerin yanına yeni harflerle okunuģları da yazılmıģtır. Ancak yazar bilindiğini düģündüğü Osmanlı coğrafyasına ait yer isimlerinde buna her zaman gerek duymamıģtır. Bu durum Arnavutlukla ilgili isimlerde de söz konusudur ve bu yüzden bazı isimlerin doğru okunması gibi bir problemle bizi karģı karģıya getirmektedir. Page Başlıca Bilgiler: Yazar Arbanya (1/86) ve Arnavud (1/143-48) ve Arnavudluk (1/ ) maddelerinde Arnavut milleti hakkında oldukça geniģ bilgi veriyor. Bu bilgileri aģağıda küçük baģlıklar altında veriyoruz: 2.1.Arnavut ve Arnavutluk kelimelerinin kökeni ve bunların etimolojileri. Onun Arbanya maddesinde söylediklerini Ģöyle özetleyebiliriz: Arbanya yahut Arberya. Arnavutluğun Arnavutlar tarafından verilen asıl ismidir ki bunu Kiğalar Arbanya ve Toksalar Arberya diye telaffuz ederler. Avrupalıların kullandığı Albanya isminin kökeni konusunda Avrupalı yazarlar bir çok uzak yakıģtırmalarda bulunmuģ iseler de kimse aslını bulamamıģtır. Albanya, iģte bu Arbanya kelimesinden alınmıģtır. Rumlar b harfini telaffuz edemediklerinden bunu Arvanya Ģeklinde telaffuz edip halkına da Arvanit demiģlerdir. Osmanlılar n ile v harfinin yerini değiģtirerek kelimeyi Arnavit veya Arnavut Ģekline sokmuģlardır. Böyle olduğu halde kelimenin aslını Arapça ve Farsçada arayıp Ar nebud (utanmaz) veya Arun lena en-neud gibi gülünç kelimelerden türetmek abestir Arban isminin verilme sebebine gelince..ar, Arnavutça tarla, ban ise Farsçadaki gibi yapıcı demek olduğundan Arban demek çiftçi demektir. Çünkü Avrupa kıtasına çiftçiliği getirenlerin Ari kavmi olduğu ve Arnavutların da bu kavmin en eskilerinden olduğu kesindir. Diğer eski Ari kavimlerin dilinde de Ar kelimesi tarla demek olup bu kavimlerin hepsinin isminin bu kelimeden türediğini Maks Müller ispat etmiģtir. Toskaların telaffuzunda uzun a harfi olmadığı gibi n harfini de genelde r harfine çevirerek Arban ı Arber Ģekline çevirmiģlerdir. vs(i-86) 2.2.Arnavutların kökeni ve tarihi hakkında özet bilgiler: Tarihin tespit edemediği eski zamanlardan beri Balkanlarda yaģamıģ eski Yunan ve Romalılarla iliģkide bulunmuģ olan bu halk hiçbir zaman tek bir toplum ve dil haline gelememiģ ve diğer milletlerle karıģık bir halde yaģadığı için yakın zamanlara kadar kendisini gösterememiģtir.

6 Avrupalı yazarlardan bazısı onları eski Yunanlılara, bazıları Ġslav ırkına mensup gösterirken bazıları da Dağıstandan yahut Arabistandan geldiği yorumunu yapmıģlardı. Arnavutçadaki Rum, Latin, Slav ve Farsça kelimelerden hareketle bazı yakıģtırmada bulunanlar olmuģ ise de son araģtırmalardan Arnavutların Ari ırkından geldiği kesinlik kazanmıģtır. Arnavutça kelimelerle müģterek diğer dillerdeki kelimeler karģılaģtırıldığında Arnavutça olanların alıntı değil aksine daha eski olduğu ve Page 54 diğer dillere geçtiği anlaģılıyor. Bu durum Arnavutların Avrupa ve Asyada yaģayan Arilerden olup çok eski zamanlarda Balkanlara geldiğini ispat ediyor. Muhtemelen Arnavutların geliģi de Keltlerin geliģine yakın zamanlarda olmuģtur ve bu yüzden aralarında benzerlikler vardır. Arnavutların o zamanki ismi Palasuc veya Palasuğ? idi. Bu kelime de ihtiyar veya eski manasına gelen Palak kelimesinden bozma idi. Palasuclar sonradan gelen Helenlerle karıģmıģ ve Ġtalyada da yerel toplumlarla karıģarak Latinleri oluģturmuģlardır. Palasuclar, yani eski Anavutlar 4 kısma ayrılırlar: 1. Ġlliryalar 2. Makedonyalılar 3.Trakyalılar 4.Frigyalılar. Bunların akrabalıkları kesin delillerle ispatlanmıģtır. Yazar tezini ispat için Strabondan nakilde bulunuyor ve bazı tarihi bilgiler ve ortak kelimeler üzerinde duruyor. Tarihlerde bahsedilen bazı geleneklerin günümüze kadar ulaģtığına örnek veriyor ve Ģöyle söylüyor: Sonuç olarak, tarihçe yalanlanmayacağımdan ve mensup olduğum bir kavmi büyütmek arzusuyla hareket ettiğim ithamına maruz kalmayacağımdan emin olarak diyebilirim ki Arnavut kavmi bir zamanlar Triyesteden Sivasa kadar Avrupa ve Asyanın geniģ bir kesimini kaplayan büyük bir kavim iken zamanla geliģen yeni göç dalgalarıyla küçülmüģ ve bugünkü Arnavutluk sınırlarına sıkıģtırılmıģtır.(i-145) Yazara göre; Strabondan beri hiçbir zaman Arnavut toplulukları bir araya gelemediler, kapalı küçük topluluklar halinde ve kendi adetlerini sürdürerek yaģadılar ve yazılı ve milli bir edebiyat meydana getiremediler. Ġçlerinden yetiģen büyük insanlar da baģka dillerde yazmak zorunda kaldılar. Küçük devletçikler dıģında eski Makedonya devleti halkı ve büyük Ġskender Arnavut idi. Ancak Arnavutların yazılı dili olmadığı için bütün o baģarılar hiç ilgisi olmadığı halde Yunanlılara mal edildi. Daha sonra Romanın baskıları ve O. Asyadan gelen Hun ve Avarların baskılarıyla Arnavutlar Ģehirlerini bırakıp dağlara çekilmiģ ve dağılmıģlardır. Osmanlılar geldiğinde Arnavutlar bazı prenslerin idaresi altında yaģıyordu. Arnavutluk önce Osmanlı idaresi altına girmiģ fakat haçlıların vaatlerine kanan Ġskender Beyin isyanıyla 40 sene sürecek bir savaģ baģlamıģ ve bu da bir çok Arnavutun çevre ülkelere dağılmasına sebep olmuģtur. Bunlardan Kalabriya ve Sicilyaya gidenler toplu oldukları için günümüze kadar dillerini koruyabilmiģtir. Osmanlı idaresine girince Arnavut bey ve ileri gelenleri topluca islamla Ģereflendiler. Halkın üçte biri de islamı kabul etti. Diger kısmın yarısı Katolik ve yarısı Ortodoks mezhebinde kaldı. Kendi cinslerinden olan büyük Ġskendere bile tam baģ eğmeyen Arnavutlar yüce

7 Ġslam dininin etkisiyle Osmanlılara tam bir bağlılıkla bağlanmıģ ve devletin Ģan ve Ģerefini yüceltmede canla baģla çalıģmıģlardır. Devletin daima silah elde hazır askerleri olmuģ ve içlerinden 20 kadar sadrazam çıkmıģtır. Doğuda büyük baģarılar kazanan Sinan PaĢa -Allah korusun- batmakta olan devleti yeniden ayağa kaldıran Köprülü Mehmet PaĢa ve ahfadı bunlar arasındadır.(s.147) Page Irki özellikler, lehçeler ve adetler vs. : Arnavutlar uzun boylu, iri kemikli, sinirli, zekalarını gösterir tarzda büyük kafalı ve açık alınlıdırlar. Zeki ve kabiliyetli olduklarından hem Osmanlıda hem de diğer devletlerde yaģayan Arnavutlar arasından büyük alim, Ģair ve devlet adamları çıkmıģtır.(örnekler) Besa adıyla bilinen ahde vefa konusunda son derece mübalağa eder ve bu uğurda çok kan dökerler. Hafifliği sevmezler, ciddidirler; hızlı ve kahraman bir tavırla yürürler. Kadınları da güzelcedir ama biraz iri kemikli ve erkeksidir. Örtünmede pek mutaassıp değilse de namuslarına çok düģkün olup namus konusunda küçük bir gevģeklik gösteren kadın yakınları tarafından öldürülür. Evin hakimi kadınlar olup erkekler evde misafir gibidir. Evlilikte asalet esas olduğu için kızlar genellikle uzağa verilir. Kızlara maldan miras verilmez ve gelinin gelinliği bile erkek tarafına aittir. Dindar iseler de taassupları yoktur ve farklı din mensuplarının iliģkileri çok sıcaktır. Dilleri baģlıca Kiga ve Toska diye iki lehçeye ayrılır. Ancak herkes ġkiptar adıyla iftihar eder. En eski metinler 5 asırlık Katolik metinleri olup o zamandan beri dil fazla değiģmemiģtir. Ġslamdan sonra bir çok Ģair yetiģmiģse de bunlar da daha öncekiler gibi diğer dillerde yazdıkları için milli bir edebiyat oluģmamıģtır. Ortodoks Toskalar Rum kültürüne ve diline hayranlıkları dolayısıyla asimile olmak raddesine gelmiģ ise de son zamanlarda yeniden kendi dillerinin önemini kavramıģlardır. Ġçinde bulunduğumuz 2. Abdülhamit zamanında milli eğitime çok önem verildiğinden Arnavut diliyle yazma çoğalmıģ ve milli edebiyatları geliģmeye baģlamıģtır. Osmanlı idaresindeki Arnavutlar 2 milyon kadar olup bunların üçte biri islamdır. Arnavut arazisi verimli olmadığından çoğu askerlik yahut bir meslekle memleketinden uzakta yaģadığı, çeģitli savaģlarda veya kan davalarıyla kırıldığı ve geç evlenme adeti dolayısıyla nüfus artacağına azalmaktadır ARNAVUTLUK HAKKINDA BİLGİLER Bu bahsi de Ģu alt baģlıklara ayırabiliriz: Coğrafi sınırlar ve kapladığı alan: Yazar, bugünkü Kosova ve Makedonyayı da içine alacak bir çerçeve belirliyor ve sınır olarak Arnavutça konuģmayı esas alıyor. Her maddede olduğu gibi burada da Arnavutluk coğrafyasının enlem ve boylam derecelerini veriyor. Ona göre bu coğrafyanın boyu 1250 km, eni 1000 km ve toplam yüzölçümü de km.kare. Yani Türkiyeye yakın bir alan.

8 Fiziki coğrafya: Dağlar, ovalar, göller, nehirler, sahiller, iklim Ģartları. Yazar isim olarak andığı bazı göl, nehir ve dağ isimleri için ilgili maddelere gönderme yapıyor. Mesela: Narda, Lorus, Vovo, Kalame, Pavle, ĠĢkumi, Arsend, Mat, Gir vs.. BaĢlıca Ģehirler ve nüfus dağılımı : Nüfus ve büyüklüğe göre baģlıca Ģehir ve kasabaların listesi. Buna göre: 1.Nüfusu 30 bini aģan Ģehirler: Prizren, ĠĢkodra, Manastır, Yanya 2.Nüfusu 10 ila 20 bin arasında olanlar: Ġpek, Yakova, PriĢtine, Üsküp, Kalkandelen, Debre,Tiran, Elbasan, Berat, Ohri, Görice, Kesriye, Ergiri, Peruze 3.Nüfusu 3 binle 10 bin arasında olan diğer küçük yerleģim birimleri. Çerçevesi çizilen coğrafyada toplam nüfus yaklaģık 2,5 milyon ve bunun 2 milyonu Arnavut, geri kalanı ise Ulah, Rum, Bulgar, Çingene ve diğer unsurlardan mürekkep. Yazar bu unsurların nerelerde yaģadığı hakkında da bilgi veriyor. Ġdari taksimat: Halen mevcut 4 vilayetten biri olan Manastır ve sancak olan Prizren zaman içinde birkaç kere vilayetten sancağa sancaktan vilayete dönüģmüģ. Doğal kaynaklar, zirai ve iktisadi durum: Ülkedeki belli baģlı doğal kaynaklar ve madenler. Bunların iģlenme durumu. Ormanlar ve yaban hayvanları. Ziraat ve yetiģtirilen belli baģlı ürünler; hububat ve meyveler. Hayvancılığın durumu. Ġthal ve ihraç edilen baģlıca ürünler, yollar ve iskeleler. BaĢlıca zanaat kolları ve halkın geçim kaynakları. Giyim kuģam ve bazı adetler.. Sözgelimi yazar eskiden halkın kendi ürettiği yerel kumaģlardan giyinirken son zamanlarda bazı zenginlerin Batı kültürünün etkisiyle alafranga giyinmeye baģladığını belirtiyor. Page İdari taksimat; 4 Vilayet ve bunlara bağlı yerleşim alanları: Arnavutluk maddesinde Arnavutluk bölgesinin idari taksimatı da bir Ģema ile gösterilmiģtir. Bu bilgilerin dökümü aģağıda gösterilmiģtir: 1.YANYA VĠLAYETĠ Sancak Kaza Nahiye Yanya :6/ Yanya Aydonat: Filat 5/3466 : Sayade Meçuh, Meçve 6/4173: Zagor 4/2405

9 Ergiri :2/ Ergiri Delvine 3/2153 Tepedelen Himara 3/2076 KurveleĢ? - Serandos Page 57 Berat 2/1260 Berat Mozake: 6/4469 Melakastre Avlonya 1/493-4 Skrapar2/915 Timuriçe? 3/1724 Leskovik 5/3991 Permedi 2/1500 FraĢer 5/3352 Pogun 2/1555 Koniçe 5/3781 Peruze 2/1508 Peruze Parga : 2/1463 Gumeniçe Morto Lorus?6/4013 Margılic 6/ MANASTIR VĠLAYETĠ Manastır 6/4437 Manastır Pirlepe 2/1500 Resne3/2278 Ohri 2/1066 Morincure Karçova 5/3610 Presba 2/1497

10 Filorina 5/3434 Rudovnik Atruga Ġzoglave Görice 5/3919 Görice Kesriye 5/3860 BihilĢte: 2/1419 HorviĢte Opar 2/1061 Ġstarve 2/873 Kolonya? 5/3765 Page 58 Debre 3/2117 Debre-i bala 3/2117 Debre-i zir 3/2117 Elbasan 2/1156 Mat 6/4109 Perezrin 2/ Perezrin Kalis Gostivar 5/3305 Loma 6/4024 Kalkandelen 5/3556 Rahofça 3.KOSOVA VĠLAYETĠ Priştine 2/1497 PriĢtine PreĢevo 2/1498 Gilan 5/3319 Velçetrin:6/4691 Mitroviçe 6/4149

11 Seniçe :- Yenipazar.6/4803 Yenipazar Akuh(Akova)1/273 KolaĢin 3/3753 Moykovaç ViraneĢ Page 59 Üsküp 1/ Üsküp Kaçanik 5/3603 Piyançe ĠĢtip 2/972 MaleĢi Palanka 2/1530 Koçane 5/3715 Kumanova 5/3770 Birgitli RadoviĢte 3/2240 Karatova 5/3639 İpek 2/ Ġpek Yakova 6/4786 TergaviĢe 3/1643 Berane 2/1267 Gusine 5/3306 Taşlıca 4/2987 (Listede yok ancak ilgili sayfada: Kosova vilayetini terkip eden beģ sancağın biri ve en Ģimal-i garbide bulunanı ) 4.ĠġKODRA VĠLAYETĠ İşkodra 2/977,78,81 İşkodra Hut Kalamend Göl kenarı Kastaran Koplık ĠĢkaril

12 ġale ĢuĢ Puka - Rec malarha Riol(i) 3/2399 Guride Ģalak 5/3269 Temale Sahale Furuce Zadrima 4/2404 Kuranya 5/3609 Akçahisar 1/ Leş 5/3991 Merdita Dağ kenarı Posteriba Kasela Page 60 Derac 3/2125 Derac Pekin 2/1526 Tirane 3/1717 ġayak 4/2892 Kuvaye 5/3706 Ġndrovnik ĠĢem Bunlar dışında kalan ve K.Alamda yer alan diğer maddeler: Behur 2/1421 Beragerinça :Kosova 2/1267 Boğazköyü:Manastır 2/1389 Boğdan 2/1390 Boyana 2/1407 Biyalopoliye :Kosova 2/1422 Butrinto: 2/1366 Ergenet. 2/838 Eğridere:Kosova 2/ 1014

13 Ġspat 2/858 ĠĢkodra gölü 2/981 ĠĢkumbi 2/ 983 Lofça: Yanyada kasaba 6/4017 Lünc: 6/4025 LüĢne: Yanyada kasaba 6/4015 Molosya: Arnavutlukun bir kısmının eski adı 6/4487 Mozake:Arnavutlukta büyük bir ova 6/4469 Narda: Arnavutluktan Makedonyaya terk edilen bir Ģehir 6/4542- Nasliç: Manastıra bağlı kasaba 6/4544 Novobırdo Üsküp PriĢtine arasında köy 6/ Ulçin:2/1098 Öridike 2/1082 Palermo:Ġskele 2/1475 Pali: 2/1477 Sahilde Paramitiya:Yanya 2/1459 Peç 2/1490 Plaçkoviça :Kosova 2/1527 Plassa: 2/1529 Plava 2/1530 Plevliye: 2/1532 Priboy(Kosova) 2/1520 Prierepoli(Kosova) 2/1519 Struga 2/890 Yeni varoģ. 6/4806 Page 61 Madde sayısı: vilayet ve kasaba 62 Nahiye 15 Diğer ġEHĠRLER HAKKINDA VERĠLEN BĠLGĠLERE ÖRNEKLER:

14 Yazarın hemen her Ģehir için kullandığı belli bir bilgi Ģablonu var. Arnavutluk için verdiği bilgilerin biraz özeti sayılabilecek genel bilgiler yanında o maddede yer almayan daha özel bilgilere de yer vermektedir. ġehirdeki dini ve etnik dağılım, eğitimin durumu, dinlere ait mabedlerin ve belli baģlı kurum binalarının sayısı.. bu kabildendir. Bir fikir vermek için aģağıya örnek olarak seçtiğimiz bazı merkezlerle ilgili bilgileri veriyoruz. Page 62 ERGĠRĠ-Merkez: Nüfus:8100 / Çoğunluk müslüman ve bunların çoğu da talebe, kalanı Hristiyan. Ev:1415/Dükkan:336 /Han:9 /Cami:Bir kaç tane/ Tekke:2/Medrese:1/RüĢdiye:1/ Kale:1 ERGĠRĠ SANCAĞI: 7 kaza ve 444 kasaba ve köyden oluģuyor/ Nüfus:140 bin. 72 bin Ġslam, gerisi Hristiyan./Müslümanların çoğu asker. Hristiyanlar ise sanat ve ticaretle meģgul. Cami: 223/ Medrese:3/Mektep:215/RüĢdiye:2/Tekke:40/ Manastır ve kilise:527/ Köprü:55/Debbağ:7 ERGĠRĠ-KAZASI: Nüfus:30 bin. Ġslam:18 bin.hristiyan:12 bin/ Cami:21/ Kilise:60/Mektep:25/Tekke:5 ÜSKÜP:Ġsmin kısa etimolojisi ve Ģehir tarihi./osmanlıların Balkanlardaki en eski Ģehri/MeĢhur münģi Veysinin türbesi de burada. Nüfus 25 bin /Ev:4 bin/ Dükkan: 1000/ Han:50/Fırın:50/Hamam:3/Cami ve medrese :Pek çok/hastane: 2 askeri 1 guraba hastanesi/rüģdiye:1 ÜSKÜP SANCAĞI: 7 kaza ve 5 nahiyeden müteģekkil/nüfus: Çoğu Müslüman gerisi Hristiyan. Müslümanlar Türk ve Arnavutlardan müteģekkil, ancak tamamı Türkçe bilir./ Muhafazakar olan halk devlette yapılan ıslahatlara karģı olduğu için devlete asker vermiyor ve Ģehirde silahla dolaģıyor. Yine de Devlete bağlı. ĠġKODRA: Nüfus:30 bin ve yarı yarıya Ġslam ve Hristiyan/Halk fakir olduğu için vergiden muaf ama savaģ zamanı askerlikle mükellef/kabileler arası kan davası çok yaygın. ĠPEK:Nüfus:18 bin ve çoğunluğu Ġslam./Dükkan: 550/Han:10/Cami: 10/Medrese:2/ RüĢdiye:1/Sıbyan mektebi: 10/Hükümet konağı:1/ KıĢla:1/ Hamam:1 -Sert tabiatlı ve mutaassıp oluģlarıyla tanınırlar -200 köyü var ama halkı tahrir edilmediği için nüfus durumu bilinmiyor.

15 BERAT:Nüfus:10 bin, kaza nüfusu 40 bin ve 1/3 ü müslüman./berat sancağı ise 130 bin ve bunun 34 bini Hristiyan gerisi Müslüman. PRĠZREN: 400 köyü var ve nüfusu 260 bin. /Arnavutlar da Türkçe konuģurlar/prizren elması Ġstanbulda meģhurdur. Page 63 PRĠġTĠNE: Nüfus:10638 ve bunun 8165 i islam gerisi Hristiyan/ Cami: 13/ Mesçit:5/Medrese:2/RüĢdiye:1/Ġbtidai:2/ Hamam:3/Dükkan:500/Hastane:1/ Han:10/Misafirhane:2 TĠRAN: Nüfus:17 bin/ ĠĢkodraya bağlıdır.. Verimli ve akarsuyu çok bir ova kenarında güzel bir kasaba olan Tiranın sokakları geniģ ve düz, çarģıları büyük ve iģlektir. Kasaba giriģinde iki güzel cami vardır ki bunlardan biri Tiranın kurucusu olan ve halen türbesi de caminin haziresinde bulunan Süleyman Beğ tarafından yaptırılmıģtır.yeni bir kasaba olup yaklaģık 280 sene önce kurulmuģtur. Daha önce küçük bir köydü. Halkın bin kadarı Hristiyan, geri kalanı Müslümandır. Dırac sancağının 4 kazasından biri olan Tiranın 101 köyü vardır. Merkezden baģlayıp kuzey-batıya uzanan verimli ovası güzelce iģlendiğinden bol ürün verir. Örnek Madde : Yazarın dili hakkında bir fikir vermek için,kendi doğum yeri olan FraĢer hakkında verdiği bilgileri orijinal diliyle aģağıya alıyoruz: FRAġER(5/ ): Yahut Fraşar(Frascher), Arnavutlukta Yanya vilayetinin Ergiri sancağına tabi Permedi kazasında ve Permedinin 30 kilometre kadar şark-ı şimalisinde olarak dağlarla muhat mürtefi bir mahalde vâki nahiye merkezi bir büyük karye veya küçük kasaba olup muharrir-i fakirin maskat-ı re sidir. Haneleri ve mahalleleri dağınık olmağla muhit-i dairesi 7-8 kilometre olduğu halde 1500 kadar ahalisi,3 cami-i şerifi,bir kilisesi,bir mekteb-i ibtidaisi, ve Rumca ve Ulahca için ayrı iki mektebi,yirmi kadar dükkandan ibaret çarşısı,haftada bir kere Salı günleri kurulur hayli işlek pazarı, bir hanı, 3 değirmeni ve biri Bektaşi diğeri Sa di tarikine mahsus iki tekkesi vardır.ahalisini kısm-ı azamı İslam olup kusuru Arnavud Hristiyan ve Ulah ile Çingeneden mürekkeptir.yazın havası serin ve sağlam ise de kışları şiddetli olup çok defa aylarca yolları kardan mesdud ve münkatı olur. Fraşer Beğleri an-asl Berat civarında Timuriçe kazasından iken hasbe licab oradan kaldırılıp İstanimaka karyesi malikane verilerek orada ikame etdirilmiş ve hemşehrilik münasebetiyle Köprülü Mehmet Paşanın sadaretinde Arnavudluğa avdete mezun olarak İstanimakaya bedel o vakit Hristiyan köyü bulunan Fraşer karyesiyle Mozakede bazı kurâ verilmiş olan Ayaz beğ isminde birinin neslinden olup şimdiki halde kırk-elli hane olmuştur.bunlar öteden beri hıdemat-ı devletde bulunarak içlerinden vezaret ve beğlerbeğiliği ve mirmiranlık rütbelerine nail olmuş zevat

16 yetişmiştir.tepedelenli Ali Paşanın zamanına dek Fraşer beğleri konaklarında mahsus hocalar tutup evlatlarına mükemmel surette Arabi ve Farisi okuturlardı.bade asâkir-i muavene sergerdeliği ve derbend ağalığı gibi hıdematda bulunarak servet ve ma muriyetlerini muhafaza etmişlerse de âhiren bu gibi hıdemâtın lağvı üzerine,hiç mahsulatı olmayan ve mesarifi çok olan bu yerde duramayıp ekseri terk-i diyarla Görice,Manastır,Yanya, Selanik ve sair şehir ve kasabalara hicrete mecbur olmuş ve binaen-aleyh Fraşer tedenniye yüz tutmuştur. -Fraşer nahiyesi:dağlıdan galat olarak Daıglı denilen 28 karyeyi havi mürtefi ve dağlık bir yer olup arazisi pek az münbittir.ahalisinin kısm-ı küllisi müslim olup,cesaret ve şecaat ve fart-ı zekavetle muttasıfdırlar.ekseri gurbette ve devlet hıdematında bulunurlar. Page 64 SONUÇ Bütün bu bilgiler sonunda özetle denilebilir ki günümüzde bile ġemseddin Sâmi nin çalıģmalarının önüne geçilememiģtir. O elli dört yıl gibi kısa bir ömre çok değiģik alanlarda yazılmıģ 55 eser sığdırmıģ, yaklaģık sayfalık telif eser ve sayfalık bir çeviri külliyatı bırakmıģtır. Bu külliyat Türk edebiyatı için vazgeçilmez olduğu kadar Arnavut Kültürü açısından da ihmal edilemez bir önemi haizdir. Sadece eserleriyle değil, hayatı boyunca savunduğu fikirleriyle de Türk-Arnavut kardeģliğini savunmuģ olan ġ.sami iki halkın bundan sonraki iliģkiler için de en sağlam temellerden biri olmaya devam edecektir. Kaynakça Akün, Ömer Faruk MEB İslam Ansiklopedisi, Şemseddin Sâmi Ġstanbul: Milli Eğitim Basımevi. C 11, s. Akün, Ö.F. Hayatı Hizmetleri ve Eserleri ile Şemseddin Sami(Kamus-i Türki önsözü) (Ġst. 1998) Bilmez, Bulent Modern Türkiye ve Sosyalist Arnavutluk Basınında Şemseddin Sami Frasheri İmajı!Balkanlarda Ġslam Medeniyeti II.Milletlerası sempozyumu tebliğleri (ed.ali Caksu) Ġst., s Gür, Muhammet Şemseddin Sami ve Kamûs-ı Türkî, Türklük Araştırmaları Dergisi, Ġstanbul: Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi. S 17, s. Kefeli, Emel ġemseddin Sami nin Ansiklopedist Kimliği, Türklük Araştırmaları Dergisi. Ġstanbul: Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi. S 17, s. Levend, Agâh Sırrı Şemsettin Sami, Ankara: Türk Dil kurumu Yayınları: s. ġemseddin Sâmi Kâmûsü l-a lâm, Ġstanbul: Mihrân Matbaası. C s. ġemseddin Sâmi Kâmûs-ı Türkî, Ġstanbul: Çağrı Yayınları s.

17 Tural, ġecaattin Şemseddin Sami, ġule Yayınları, Ġstanbul,, 151 s. Yazıksız, Necip Asım Ş. Sami, Türk Tarih Encümeni Mecmuası. Ġstanbul: Letafet Matbaası. Yeni Seri C 1. S 2. Eylül TeĢrinisani s. Uçman, Abdullah, Şemsettin Sami,( ) DIA,38: Page 65

Hayatını Türk ile Arnavut Dil ve Edebiyatına Adamış Şahsiyet Olarak Şemsettin Sami

Hayatını Türk ile Arnavut Dil ve Edebiyatına Adamış Şahsiyet Olarak Şemsettin Sami Hayatını Türk ile Arnavut Dil ve Edebiyatına Adamış Şahsiyet Olarak Şemsettin Sami Florida Kulla Özet Arnavut tarihinin, kültürünün ve edebiyatının üçlüsünü oluşturan Arnavut asıllı üç Fraşeri kardeşlerden

Detaylı

HAYATINI TÜRK İLE ARNAVUT DİL VE EDEBİYATINA ADAMIŞ ŞAHSİYET OLARAK ŞEMSETTİN SAMİ

HAYATINI TÜRK İLE ARNAVUT DİL VE EDEBİYATINA ADAMIŞ ŞAHSİYET OLARAK ŞEMSETTİN SAMİ Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması Florida KULLA * KULLA, Florida (2014). Hayatını Türk ile Arnavut Dil ve Edebiyatına Adamış Şahsiyet Olarak Şemsettin Sami. Türk Dünyası Bilgeler

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK DEVLET ARġĠVLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı Yayın Nu: 29 MAKEDONYA'DAK OSMANLI EVRAKI

T.C. BAġBAKANLIK DEVLET ARġĠVLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı Yayın Nu: 29 MAKEDONYA'DAK OSMANLI EVRAKI T.C. BAġBAKANLIK DEVLET ARġĠVLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığı Yayın Nu: 29 MAKEDONYA'DAK OSMANLI EVRAKI ANKARA 1996 Proje Yöneticisi Ġsmet BĠNARK Devlet ArĢivleri Genel Müdürü Proje

Detaylı

Değerli Kubbealtı Dostları

Değerli Kubbealtı Dostları Değerli Kubbealtı Dostları Y eni bir sayı ile huzûrunuza çıkmıģ bulunuyoruz. Öncelikle önümüzdeki yıl Kubbealtı nın 40. kuruluģ yılını kutlayacağımızı müjdelemek istiyoruz. Bu vesîle ile 2010 yılı boyunca

Detaylı

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ BİR BÜROKRAT PORTRESİ: SADRAZAM (KÜÇÜK) MEHMED SAİD PAŞA VE REFORMLARI

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ BİR BÜROKRAT PORTRESİ: SADRAZAM (KÜÇÜK) MEHMED SAİD PAŞA VE REFORMLARI II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ BİR BÜROKRAT PORTRESİ: SADRAZAM (KÜÇÜK) MEHMED SAİD PAŞA VE REFORMLARI Zeki ÇEVİK * ÖZET Osmanlı Devleti'nde yedisi Sultan II. Abdülhamid devrinde olmak üzere toplam dokuz kere Sadrazamlık

Detaylı

ISSUE:4 VOLUME:2 FALL 2014 (Special Issue)

ISSUE:4 VOLUME:2 FALL 2014 (Special Issue) BJH.. BEDER JOURNAL OF LIMAN Ë ISSUE:4 VOLUME:2 FALL 2014 (Special Issue).M.SH I II HËNA E PLOTË BEDËR UNIVERSITY About the Journal Beder Journal of Humanities (BJH) is a peer-reviewed journal published

Detaylı

DİLDE SADELEŞME ve TÜRKÎ-İ BASÎT HAKKINDA DÜŞÜNCELER

DİLDE SADELEŞME ve TÜRKÎ-İ BASÎT HAKKINDA DÜŞÜNCELER DİLDE SADELEŞME ve TÜRKÎ-İ BASÎT HAKKINDA DÜŞÜNCELER ÖZET Erdoğan ULUDAĞ Türkî-i Basît divân edebiyatında Arapça ve özellikle Farsça kelime ve tamlamaların kullanımının artması üzerine XVI. yüzyılda Tatavlalı

Detaylı

BĠR ĠNANÇ MERKEZĠ OLARAK EĞĠL * M. Cengiz YILDIZ **

BĠR ĠNANÇ MERKEZĠ OLARAK EĞĠL * M. Cengiz YILDIZ ** BĠR ĠNANÇ MERKEZĠ OLARAK EĞĠL * M. Cengiz YILDIZ ** Özet Eğil, Diyarbakır a bağlı bir ilçedir. Burası, birçok medeniyet ve dine beģiklik etmiģtir. Bundan dolayı, önemli bir inanç merkezi olma özelliği

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ AĞIZLARI SÖZ VARLIĞI

KIRKLARELİ İLİ AĞIZLARI SÖZ VARLIĞI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRK DİLİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KIRKLARELİ İLİ AĞIZLARI SÖZ VARLIĞI HAKKI ÖZKAYA TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Hazırlayan: Hatice İBİŞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi ---- ÖZET ---- GİRİŞ ---- I. BÖLÜM GENEL OLARAK SÜRYANİLER

İÇİNDEKİLER. Hazırlayan: Hatice İBİŞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi ---- ÖZET ---- GİRİŞ ---- I. BÖLÜM GENEL OLARAK SÜRYANİLER Hazırlayan: Hatice İBİŞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi İÇİNDEKİLER ---- ÖZET ---- GİRİŞ ---- I. BÖLÜM GENEL OLARAK SÜRYANİLER 1.1 SÜRYANİ KAVRAMI.....1 2.1 SÜRYANİLERİN KÖKENLERİ...3 3.1 SÜRYANİLERİN

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Sosyal Bilgiler 7 Ders Kitabı 3. Ünitesi: Türk Tarihinde Yolculuk ANADOLU NUN ÖNEMĠ

Sosyal Bilgiler 7 Ders Kitabı 3. Ünitesi: Türk Tarihinde Yolculuk ANADOLU NUN ÖNEMĠ ANADOLU NUN ÖNEMĠ AĢağıdaki sorulara cevap vererek Anadolu nun önemini hatırlayalım: 1.Ġkliminin genel özelliği nasıldır? Ġnsan yaģamını kolaylaģtırır mı zorlaģtırır mı? 2.Yer altı ve yer üstü zenginlikleri

Detaylı

Bilâd-ı Ekrâd: Kürdistan

Bilâd-ı Ekrâd: Kürdistan Kürt diyarının Bilinmeyen Saklı Tarihi Bilâd-ı Ekrâd: Kürdistan FARUK ARSLAN 1 FARUK ARSLAN 12 Nisan 1969'de Ankara'da doğdu. Aslen Çorumludur. 3 yıllık GATA Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu'ndan mezun

Detaylı

Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI

Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ GAZĠ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MĠLLÎ BAĞIMSIZLIK VE ÇAĞDAġLAġMA ÖNDERĠ (HAYATI VE ESERĠ) Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI Ankara-2002 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Tanrı Türk'ü korusun! Fazil Gezenferoğlu

Tanrı Türk'ü korusun! Fazil Gezenferoğlu ÖNSÖZ Azerbaycan Türklerinin Azadlık hareketinin lideri ve ülkenin demokratik seçimle iģ baģına gelmiģ ilk Türk Devlet BaĢkanı Ebülfez Elçibey'in büyük siyasî kimliğini Türk milletine tanıtmaya ihtiyaç

Detaylı

BALKANLAR DAKİ YÜZYILLIK YALNIZLIĞA SON

BALKANLAR DAKİ YÜZYILLIK YALNIZLIĞA SON Ekim 2012 Sayı 4 Bursa Büyükşehir Belediyesi nin kültür hizmetidir. BALKANLAR DAKİ YÜZYILLIK YALNIZLIĞA SON Değerli dostlar, Kültürel değerlerimizi gün ışığına çıkarmak üzere çıktığımız yolun önemli bir

Detaylı

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MİZAH BASINI VE İÇERİKLERİNDEN SEÇİLMİŞ ÖRNEKLER ÖZET

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MİZAH BASINI VE İÇERİKLERİNDEN SEÇİLMİŞ ÖRNEKLER ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 494-516, ANKARA-TURKEY II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MİZAH BASINI VE İÇERİKLERİNDEN SEÇİLMİŞ ÖRNEKLER Salih SEYHAN

Detaylı

Yüz Yıl Sonra Balkanlar

Yüz Yıl Sonra Balkanlar Y l: 21 Say : 62 Kasım 2013 3 Aylık Ekonomi ve Düşünce Dergisi www.e-musiad.com ISSN 1303-7501 Yüz Yıl Sonra Balkanlar SÖYLEŞİ: Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr. Hüner Şencan, Hüseyin Kansu, Muzaffer Çilek

Detaylı

CUMHURĠYET ĠN ĠLK YILLARINDA EĞĠTĠM ALANINDA YABANCI UZMAN ĠSTĠHDAMI (1923-40)

CUMHURĠYET ĠN ĠLK YILLARINDA EĞĠTĠM ALANINDA YABANCI UZMAN ĠSTĠHDAMI (1923-40) UĢak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2008) 1/1, 45-77 CUMHURĠYET ĠN ĠLK YILLARINDA EĞĠTĠM ALANINDA YABANCI UZMAN ĠSTĠHDAMI (1923-40) Özet Ömer AKDAĞ Türk modernleģme sürecinde yabancı uzman istihdamı

Detaylı

TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN

TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN 2 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2013

Detaylı

DOKTOR ABDULLAH CEVDET İN SAMSUN, GİRESUN, ORDU VE TRABZON SEYAHAT NOTLARI

DOKTOR ABDULLAH CEVDET İN SAMSUN, GİRESUN, ORDU VE TRABZON SEYAHAT NOTLARI - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 1843-1857, ANKARA-TURKEY DOKTOR ABDULLAH CEVDET İN SAMSUN, GİRESUN, ORDU VE TRABZON

Detaylı

I. Türklük Hakkında Genel Bilgiler. 1. Türk Adı

I. Türklük Hakkında Genel Bilgiler. 1. Türk Adı I. Türklük Hakkında Genel Bilgiler 1. Türk Adı Neredeyse on gündür Tanrı Dağlarına bakarak sabahlıyorum. Kitabın giriģi olan Türk adı bahsine nereden baģlayacağımı bilemedim. Kaynaklarda bir çok Ģey söyleniyordu.

Detaylı

Edebiyat Bahçesi Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi Sayı: 2 Ocak-ġubat-Mart-Nisan 2009 Dört aylık yerel süreli yayın

Edebiyat Bahçesi Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi Sayı: 2 Ocak-ġubat-Mart-Nisan 2009 Dört aylık yerel süreli yayın Edebiyat Bahçesi Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi Sayı: 2 Ocak-ġubat-Mart-Nisan 2009 Dört aylık yerel süreli yayın Sahibi ve Genel Yayın Müdürü Prof. Dr. Ali Güzelyüz guzelyuz@gmail.com Yazı ĠĢleri Müdürü

Detaylı

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI Hazırlayan: Sezer ARSLAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zekâi METE Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim

Detaylı

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41 İÇİNDEKİLER MİLAT KARATAY LİSESİ Yayın Organıdır. Yıl: 1 Sayı: 1 Sahibi: Fehmi CEYLAN Okul Müdürü Yazı İşleri Sorumlusu: Şener ŞEKER Tarih Öğretmeni Yayın Kurulu: Şükran KIZILKAYA (Tarih Öğretmeni) İbrahim

Detaylı

SUZAN SÖZEN ROMANLARINDA SADECE AŞK ÖYKÜLERİ Mİ ANLATTI?

SUZAN SÖZEN ROMANLARINDA SADECE AŞK ÖYKÜLERİ Mİ ANLATTI? SUZAN SÖZEN ROMANLARINDA SADECE AŞK ÖYKÜLERİ Mİ ANLATTI? Ayfer YILMAZ ÖZET Suzan Sözen, 1960 lı yılların tanınmış bir popüler roman yazarıdır. Ümitsiz aşkları anlattığı romanlarının satır aralarında pek

Detaylı

DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. The Journal of Turkish Language and Literature Studies

DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. The Journal of Turkish Language and Literature Studies DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ The Journal of Turkish Language and Literature Studies The journal of Turkish language and literature studies year 02 issue 03 Winter 2011 ISSN 1308-5069 DİL ve EDEBİYAT

Detaylı

AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI. Mali Hizmetler Müdürlüğü. Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK

AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI. Mali Hizmetler Müdürlüğü. Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK 1 / 162 Aydın Belediye Meclisi nin oybirliğiyle kabul ettiği, 10.12.2009 tarih, 215 sayılı kararı

Detaylı

SULTAN BİRİNCİ MAHMUD ve DÖNEMİ (1730-1754)

SULTAN BİRİNCİ MAHMUD ve DÖNEMİ (1730-1754) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YENİÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI SULTAN BİRİNCİ MAHMUD ve DÖNEMİ (1730-1754) Uğur KURTARAN DOKTORA TEZİ Doç. Dr. Doğan YÖRÜK Konya 2012 ii

Detaylı

Ġlber Ortaylı _ Tarihin Sınırlarına Yolculuk ĠLBER ORTAYLI ĠLE Tarihin Sınırlarına Yolculuk Ufuk Kitapları: 14 Tarih dizisi: 6 Ġstanbul 2001 Editör:

Ġlber Ortaylı _ Tarihin Sınırlarına Yolculuk ĠLBER ORTAYLI ĠLE Tarihin Sınırlarına Yolculuk Ufuk Kitapları: 14 Tarih dizisi: 6 Ġstanbul 2001 Editör: Ġlber Ortaylı _ Tarihin Sınırlarına Yolculuk ĠLBER ORTAYLI ĠLE Tarihin Sınırlarına Yolculuk Ufuk Kitapları: 14 Tarih dizisi: 6 Ġstanbul 2001 Editör: Mustafa Armağan Ufuk Kitapları bir da Yayıncılık ürünüdür.

Detaylı