ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ"

Transkript

1

2 ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Derya TURAN Danýþma Kurulu Doç. Dr. Ali Fuat BÝLKAN Orhan KESKÝN Ali ÇAVDAR Abdullah UYSAL Kapak ve Sayfa Tasarýmý Murat ALTINDAÐ & Hüseyin Enver AYDIN Yayýna Hazýrlýk Zambak Dizgi ve Grafik Film Çýkýþ S.G.S.M. Baský-Cilt Çaðlayan A.Þ. Ýzmir-Nisan 2004 Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýnlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr. Bu kitabýn tüm haklarý, Copyright Zambak Basým Yayýn Eðitim ve Turizm Ýþletmeleri Sanayi Ticaret A.Þ. ye aittir. Bu kitabýn hazýrlanmasýnda Türk Dil Kurumunun Ýmlâ Kýlavuzu (2000) esas alýnmýþtýr. ISBN : XX Bulgurlu Mah. Baðlar Sok. Nu ÜSKÜDAR-ÝSTANBUL P.K ACIBADEM - ÝSTANBUL telefon : (0.216) (Pbx) fax : (0.216)

3 ÝÇÝNDEKÝLER / LEHRBUCH 1. Merhaba / Hallo Nasýlsýnýz? / Wie geht es Ihnen? Alfabeyi Biliyor musun? / Kennst du das Abc? Bu ne? / Was ist das? Bugün Türkçe Var mý? / Gibt es heute Türkisch? Sayýlarý Öðrenelim / Lernen wir die Zahlen! Hangi Mevsimdeyiz? / In welcher Jahreszeit befinden wir uns? Eviniz Kaç Odalý? / Wieviel Zimmer hat Ihr Haus? Televizyon Nerede? / Wo ist der Fernseher? Ali Bey Neyin Oluyor? / Bist du mit Ali verwandt? Ne Ýþ Yapýyorsunuz? / Was sind Sie von Beruf? Affedersiniz Saat Kaç? / Entschuldigung, wieviel Uhr ist es? Muzun Kilosu Kaç Lira? / Was kostet ein Kilo Bananen? Peynir Almak Ýstiyorum / Ich möchte Käse kaufen Bugün Mönüde Ne Var? / Was gibt es heute zu essen? Ceketin Fiyatý Ne Kadar? / Wieviel kostet die Jacke? Hangi Renklerden Hoþlanýyorsunuz? / Welche Farben haben Sie gern? Nerelisiniz? / Woher kommen Sie? Hangi Dili Konuþuyorsunuz? / Welche Sprache sprechen Sie? Bugün Hava Nasýl? / Wie ist das Wetter heute? Affedersiniz Hastahane Nerede? / Entschuldigen Sie, wo ist das Krankenhaus? Ders Saat Kaçta Baþlýyor? / Wann fängt der Unterricht an? Kulaklarýmýz Ne Ýþe Yarar? / Wozu nützen unsere Ohren? Ne Zamandan Beri Hastasýnýz? / Seit wann sind Sie krank? Hayvanat Bahçesine Gidelim / Gehen wir ins Zoo? Hangi Çiçeklerden Hoþlanýyorsunuz? / Welche Blumen haben Sie gern?... 65

4 ÖN SÖZ Sevgili Türkçe Dostu, Yayýn evimiz Türkçe öðretimini daha da kolaylaþtýrmak için büyük bir çaba göstermektedir. Bu çabanýn bir neticesi olarak elinizdeki "Anahtar Kitap" (lar) ortaya çýkmýþtýr. Bu kitap Adým Adým Türkçe 1 ders kitabýnýn anahtar kitabýdýr. Anahtar kitapta, ders kitabý içerisindeki Kelime, Okuma-anlama, Örnekleme ve Konuþma bölümlerinin karþýlýklarý verilmiþtir. Anahtar kitabýnýn amacý Türkçe öðretimini kolaylaþtýrarak anlama seviyenizi yükseltmektir. Kitapta tercih edilen, temel seviye dýr. Bu kitap sayesinde özellikle ders dýþýnda Türkçe öðrenmeniz kolaylaþacaktýr. Sözlükte kalýp halinde bulamayacaðýnýz kelime ve kelime gruplarýný rahatlýkla bu kitapta bulacaksýnýz. Anahtar kitabýndaki konular, ders kitabýndaki konular çerçevesinde oluþturulmuþtur. Yani her konu baþýndaki konu numarasý ayný zamanda ders kitabýnýn konu numarasýdýr. Bu çalýþmadan en iyi derecede istifade edeceðinizi ümit ediyoruz. Tuncay ÖZTÜRK DÝLSET YAYINLARI

5 VORWORT Lieber Freund des Türkischen, unser Verlag bemüht sich darum, das Erlernen der türkischen Sprache bestmöglichst zu erleichtern. Das vorliegende Buch als Hilfsmittel ist das Ergebnis dieser Bemühungen. Es ist vorbereitet für das Buch ADIM ADIM TÜRKCE 1 (Schritt für Schritt Türkisch 1). In diesem Buch finden Sie die deutsche Wiedergabe der Abschnitte Vokabeln, Lesen und hören, Beispiele und Konversation. Das Ziel des Buches ist, beim Erlernen des Türkischen behilflich zu sein und das Niveau des Verstehens zu erhöhen. Das Buch umfasst Grundstufenkenntnisse der deutschen Sprache. Mit Hilfe dieses Buches wird es Ihnen leichter fallen, auch außerhalb des Unterrichts Türkisch zu lernen. Darüber hinaus werden Sie Wörter, Wortgruppen und Strukturen, die im Wörterbuch nicht vorkommen, in diesem Buch finden. Die Themen in dem Buch sind entsprechend dem eigentlichen Lehrbuch geordnet. Jedes Kapitel in diesem Buch hat die gleiche Nummer mit dem Kapitel im Lehrbuch. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit diesem Lehrmaterial. Tuncay ÖZTÜRK DILSET VERLAG

6 Merhaba OKUMA - DÝNLEME Merhaba! Merhaba! Adýn ne? Adým Ayþe. Hallo Lesen und hören Hallo! Hallo! Wie heißt du? Ich heiße Ayþe. ÖRNEKLEME Merhaba! Merhaba! Adýn ne? Adým Ayþe. Beispiel Hallo! Hallo! Wie heißt du? Ich heiße Ayþe. 6

7 OKUMA - DÝNLEME Merhaba! Adýnýz ne? Adým Hakan. Sizin adýnýz ne? Adým Leyla. Nasýlsýnýz? Teþekkür ederim. Ýyiyim. Siz nasýlsýnýz? Ben de iyiyim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hoþça kalýn. Güle güle. Türkçe Nasýlsýnýz? Wie geht es Ihnen? Lesen und hören Hallo! Wie heißen Sie? Ich heiße Hakan. Wie heißen Sie? Ich heiße Leyla. Wie geht es Ihnen? Danke, mir geht es gut. Wie geht es Ihnen? Mir geht es auch gut. Es freut mich, Sie kennen zu lernen. Gleichfalls. Auf Wiedersehen! Tschüss! ÖRNEKLEME Nasýlsýnýz? Teþekkür ederim. Ýyiyim. Siz nasýlsýnýz? Ben de iyiyim. Teþekkür ederim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Beispiele Wie geht es Ihnen? Danke, mir geht es gut. Wie geht es Ihnen? Mir geht es auch gut, danke. Es freut mich, Sie kennen gelernt zu haben. Mich auch. 7

8 OKUMA - DÝNLEME Alfabeyi biliyor musun? Bilmiyorum. Alfabeyi Biliyor musun? Haydi birlikte öðrenelim. Kennst du das Abc? Lesen und hören Kennst du das ABC? Ich kenne es nicht. Komm, wir lernen es zusammen. ÖRNEKLEME Alfabeyi biliyor musun? Hayýr, bilmiyorum. Bu hangi harf? Bu A harfi. Beispiele Kennst du das ABC? Nein, ich kenne es nicht. Welcher Buchstabe ist das? Das ist der Buchstabe A. KONUÞMA Günaydýn. Günaydýn. Adýn ne? Adým Ayþe. Adýnýn harflerini söyler misin? A Y Þ E. Konversation Guten Morgen. Guten Morgen. Wie heißt du? Ich heiße Ayþe. Kannst du deinen Namen buchstabieren? A - Y - S - E. 8

9 Bu ne? KELÝMELER öðretmen tahta silgisi tebeþir öðrenci kitap kurþun kalem defter harita tükenmez kalem silgi sandalye cetvel tahta sýra çanta Was ist das? Vokabeln der Lehrer, die Lehrerin der Tafellappen die Kreide der Schüler das Buch der Bleistift das Heft die Landkarte der Kuli der Radiergummi der Stuhl das Lineal die Tafel die Schülerbank die Tasche OKUMA - DÝNLEME Merhaba arkadaþlar! Sað ol! Lesen und hören Hallo Freunde! Danke. 9

10 Nasýlsýnýz? Sað ol! Arkadaþlar bu ne? Kalem. Wie geht es euch? Danke. Was ist das, Freunde? Ein Stift. ÖRNEKLEME Bu ne? Bu kalem. Bunlar ne? Bunlar kalem. Bu kim? Bu Ahmet. Bunlar kim? Bunlar öðrenci. Beispiele Was ist das? Das ist ein Stift. Was sind das für Sachen? Das sind Stifte. Wer ist das? Das ist Ahmet. Wer sind sie? Das sind Schüler. KONUÞMA Ahmet nasýlsýn? Teþekkür ederim öðretmenim. Siz nasýlsýnýz? Ben de iyiyim. Teþekkür ederim. Bu ne Ahmet? Bu kalem öðretmenim. Konversation Ahmet, wie geht es dir? Danke, Herr Lehrer! (Frau Lehlerin!). Und wie geht es Ihnen? Mir geht es auch gut, danke. Was ist das, Ahmet? Das ist ein Stift, Herr Lehrer. 10

11 OKUMA - DÝNLEME Ýyi günler Sibel. Ýyi günler Hakan. Bugün Türkçe var mý? Evet var. Bugün Türkçe Var mý? Peki yarýn hangi dersler var? Türkçe, Ýngilizce, fizik ve matematik. Perþembe günü müzik var mý? Hayýr yok. Müzik cuma günü. Gibt es heute Türkisch? Lesen und hören Guten Tag, Sibel. GutenTag, Hakan. Haben wir heute Türkisch? Ja, wir haben heute Türkisch. Und welche Fächer haben wir morgen? Türkisch, Englisch, Physik und Mathematik. Haben wir am Donnersteg Musik? Nein, am Donnerstag haben wir keine Musik. Musik haben wir am Freitag. ÖRNEKLEME Bugün günlerden ne? Bugün günlerden pazartesi. Yarýn günlerden ne? Yarýn günlerden salý. Bugün salý mý? Hayýr, bugün salý deðil. Beispiele Welcher Tag ist heute? Heute ist Montag. Welcher Tag ist morgen? Morgen ist Dienstag. Ist heute Dienstag? Nein, heute ist nicht Dienstag. 11

12 Bugün matematik var mý? Evet, var. Yarýn müzik var mý? Hayýr, yok. Haben wir heute Mathematik? Ja, wir haben heute Mathematik. Haben wir morgen Musik? Nein. Wir haben morgen keine Musik. KONUÞMA Bugün Türkçe var mý? Evet, var. Yarýn hangi dersler var? Yarýn bilgisayar ve fizik var. Konversation Haben wir heute Türkisch? Ja, wir haben heute Türkisch. Welche Fächer haben wir morgen? Morgen gibt es Informatik und Physik. 12

13 KELÝMELER sýfýr bir iki üç dört beþ altý yedi sekiz dokuz on yirmi otuz kýrk elli altmýþ yetmiþ seksen doksan yüz bin Vokabeln null eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn zwanzig dreißig vierzig fünfzig sechzig siebzig achtzig neunzig hundert tausend 13 Türkçe Sayýlarý Öðrenelim Lernen wir die Zahlen!

14 OKUMA - DÝNLEME Hoþ geldiniz. Hoþ bulduk. Adýn ve soyadýn? Adým Zeynep. Soyadým KOÇ. Kaç yaþýndasýn? On üç yaþýndayým. Kaç kardeþin var? Dört kardeþim var. Kaçýncý sýnýftasýn? Yedinci sýnýftayým. Doðum tarihin kaç? 7 Nisan Telefon numaranýz kaç? Teþekkür ederim. Lesen und hören Willkommen. Danke schön. Dein Name und Nachname. Mein Name ist Zeynep. Mein Nachname ist Koç. Wie alt bist du? Ich bin dreizehn Jahre alt. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe vier Geschwister. In welche Klasse gehst du? Ich gehe in die siebte Klasse. Was ist dein Geburtsdatum? Der siebte April Wie lautet eure Telefonnummer? Danke schön! ÖRNEKLEME Kaç yaþýndasýn? On beþ yaþýndayým. Kaç kardeþin var? Beispiele Wie alt bist du? Ich bin fünfzehn Jahre alt. Wie viele Geschwister hast du? 14

15 Beþ kardeþim var. Doðum tarihin kaç? 15 Nisan Telefon numaran kaç? Telefon numaram Kaçýncý sýnýftasýn? Sekizinci sýnýftayým. Ich habe fünf Geschwister. Was ist dein Geburtsdatum? Fünfzehnter April Wie lautet deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist In welcher Klasse bist du? Ich bin in der achten Klasse. KONUÞMA Kaç yaþýndasýn? 14 yaþýndayým. Ben de 14 yaþýndayým. Kaç kardeþin var? Ýki kardeþim var. Senin kaç kardeþin var? Benim bir kardeþim var. Konversation Wie alt bist du? Ich bin vierzehn Jahre alt. Ich bin auch vierzehn Jahre alt. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe zwei Geschwister. Und du? Ich habe eine Schwester/einen Bruder. 15

16 Hangi Mevsimdeyiz? KELÝMELER Ýlkbahar (Mart Nisan Mayýs) Yaz (Haziran Temmuz Aðustos) Sonbahar (Eylül Ekim Kasým) Kýþ (Aralýk Ocak Þubat) In welcher Jahreszeit befinden wir uns? Vokabeln Frühling (März April Mai) Sommer (Juni Juli August) Herbst (September Oktober November) Winter (Dezember Januar Februar) OKUMA - DÝNLEME Merhaba Ali. Merhaba Ayþe. Bir yýlda kaç mevsim var? Dört mevsim var. Sonbahar mevsiminde hangi aylar var? Eylül, ekim, kasým aylarý var. Þimdi hangi aydayýz? Eylül ayýndayýz. Lesen und hören Hallo Ali. Hallo Ayþe. Wie viele Jahreszeiten gibt es in einem Jahr? Es gibt vier Jahreszeiten. Welche Monate fallen in den Herbst? In den Herbst fallen die Monate September, Oktober, November. In welchem Monat sind wir jetzt? Wir sind im September. 16

17 ÖRNEKLEME Hangi mevsimdeyiz? Sonbahar mevsimindeyiz. Hangi aydayýz? Eylül ayýndayýz. Eylül ayý kaçýncý ay? Dokuzuncu ay. Kasým ayý hangi mevsimdedir? Sonbahar mevsimindedir. Bir yýlda kaç ay vardýr? 12 ay vardýr. Beispiele In welcher Jahreszeit sind wir jetzt? Wir sind im Herbst. In welchem Monat sind wir jetzt? Wir sind im September. Der wievielte Monat ist der September? Der neunte Monat. In welche Jahreszeit fällt der November? Er fällt in den Herbst. Wie viele Monate gibt es in einem Jahr? Es gibt zwölf Monate. KONUÞMA Sence hangi mevsim güzel? Bence yaz mevsimi güzel. Sence? Bence ilkbahar mevsimi güzel. Peki sence hangi ay güzel? Bence nisan ayý güzel. Konversation Welche Jahreszeit gefällt dir? Mir gefällt der Sommer. Und dir? Mir gefällt der Frühling. Und welchen Monat findest du schön? Ich finde den April schön. 17

18 KELÝMELER Türkçe Eviniz Kaç Odalý? Wieviel Zimmer hat Ihr Haus? Vokabeln oda garaj zemin duvar bahçe çatý pencere kapý havuz merdiven baca balkon das Zimmer die Garage der Boden die Wand der Garten das Dach das Fenster die Tür das Schwimmbad die Treppe der Schornstein der Balkon OKUMA - DÝNLEME Merhaba Aysel. Merhaba Fatih. Eviniz nerede? Evimiz Çamlýca da. Sizin eviniz nerede? Bizim evimiz Göztepe de. Lesen und hören Hallo Aysel! Hallo Fatih! Wo ist euer Haus? Unser Haus ist in Çamlýca. Wo ist euer Haus? Unser Haus ist in Göztepe. 18

19 Eviniz kaç odalý? Dört odalý. Peki sizinki kaç odalý? Bizim evimiz altý odalý. Müstakil mi? Evet. Bahçesi var mý? Evet var. Bahçede köpeðimin kulübesi var. Benim böyle bir þansým yok. Çünkü biz apartmandayýz. Wie viele Zimmer hat euer Haus? Es hat vier Zimmer. Und wie viele hat eures? Unser Haus hat sechs Zimmer. Ist es ein Einfamilienhaus? Ja. Hat es einen Garten? Ja, es hat einen Garten. Im Garten steht die Hütte meines Hundes. Die Möglichkeit habe ich nicht, denn wir leben in einem Hochhaus. Bu ne? Bu garaj. ÖRNEKLEME Burasý neresi? Burasý oturma odasý. Burasý mutfak mý? Evet, burasý mutfak. Burasý misafir odasý mý? Hayýr, burasý misafir odasý deðil, çocuk odasý. Was ist das? Beispiele Das ist eine Garage. Welches Zimmer ist das? Das ist das Wohnzimmer. Ist das die Küche? Ja, das ist die Küche. Ist dies das Gästezimmer? Nein, das ist nicht das Gästezimmer. Das ist das Kinderzimmer. 19

20 Eviniz nerede? Evimiz Çamlýca da. Hangi mahallede? Cumhuriyet mahallesinde. Wo ist euer Haus? Unser Haus ist in Çamlýca. In welchem Stadtbezirk? In dem Stadtbezirk Cumhuriyet. KONUÞMA Eviniz Bursa da mý? Evet, Bursa da. Eviniz kaç katlý? Evimiz iki katlý. Evinizin bahçesi var mý? Evet, var. Evinizin garajý var mý? Hayýr, yok. Konversation Ist euer Haus in Bursa? Ja, es ist in Bursa. Wie viele Stockwerke hat euer Haus? Unser Haus hat zwei Stockwerke. Hat euer H. einen G.? Ja, es hat einen. Hat euer Haus eine Garage? Nein, es hat keine Garage. 20

21 Televizyon Nerede? KELÝMELER buzdolabý askýlýk tencere beþik çaydanlýk elbise dolabý musluk televizyon fýrýnlý ocak radyo havlu kalorifer klozet lâmba fayans perde küvet halý lâvabo Wo ist der Fernseher? Vokabeln der Kühlschrank der Haken der Topf die Wiege die Teekanne der Kleiderschrank der Wasserhahn der Fernseher der (Elektro-) Herd das Radio das Handtuch die Heizung die Toilette die Lampe die Fliese der Vorhang die Badewanne der Teppich das Waschbecken 21

22 koltuk çekmece tablo der Sessel die Schublade das Gemälde OKUMA - DÝNLEME Senin odan var mý? Evet, var. Odanda neler var? Pencerenin yanýnda yataðým var. Pencerenin karþýsýnda ise küçük bir vitrin var. Kitaplýðým pencerenin yanýnda. Çöp kutusu ise köþede. Bilgisayarýn var mý? Evet var. Odan düzenli midir? Evet, her zaman düzenlidir. Ya seninki? Benim odam her zaman daðýnýktýr. Lesen und hören Hast du ein Zimmer? Ja, ich habe ein Zimmer. Was gibt es in deinem Zimmer? Neben dem Fenster steht mein Bett. Gegenüber dem Fenster gibt es einen kleinen Wohnzimmerschrank. Mein Bücherregal steht neben dem Fenster. Und der Mülleimer steht in der Ecke. Hast du einen Computer? Ja, ich habe einen Computer. Ist dein Zimmer ordentlich? Ja, es ist immer ordentlich. Und deins? Mein Zimmer ist immer unordentlich. ÖRNEKLEME Yatak nerede? Yatak pencerenin önünde. Beispiele Wo ist das Bett? Das Bett steht vor dem Fenster. 22

23 Televizyon nerede? Masanýn üstünde. Çöp kutusu odanýn köþesinde mi? Evet, çöp kutusu odanýn köþesinde. Kitaplýk nerede? Kitaplýk yataðýn yanýnda. Odanda neler var? Odamda, bilgisayarým, yataðým ve kitaplýðým var. Wo steht der Fernseher? Auf dem Tisch. Steht der Mülleimer in der Ecke? Ja, der Mülleimer steht in der Ecke des Zimmers. Wo ist das Bücherregal? Es steht neben dem Bett. Was gibt es in deinem Zimmer? In meinem Zimmer gibt es meinen Computer, mein Bett und mein Bücherregal. KONUÞMA Evinizde sana ait bir oda var mý? Evet, var. Odanda neler var? Televizyon, koltuk, kitaplýk ve vitrin var. Bilgisayarýn var mý? Hayýr, bilgisayarým yok. Konversation Hast du ein eigenes Zimmer in eurem Haus? Ja, ich habe ein eigenes Zimmer. Was gibt es alles in deinem Zimmer? Es gibt einen Fernseher, einen Sessel, ein Bücherregal und einen Wohnzimmerschrank. Hast du einen Computer? Nein, ich habe keinen Computer. 23

24 anne dede Ali Bey Neyin Oluyor? KELÝMELER Bist du mit Ali verwandt? Vokabeln die Mutter der Opa erkek kardeþ baba kýz kardeþ kýz çocuðu babaanne OKUMA - DÝNLEME Bu ailenizin fotoðrafý mý Osman? Evet. Bu, benim. Bu da babam. Babam doktor. Ýsmi Salih. Hastahanede çalýþýyor. Annem öðretmen. Ýsmi Ayþe. O da okulda çalýþýyor. Bu da kýz kardeþim Nilgün. Güzel bir kýz kardeþin var. O kaç yaþýnda? Nilgün 10 yaþýnda. Bu yaþlý adam kim? Neyin oluyor? O benim dedem. der Bruder der Vater die Schwester das Mädchen die Großmutter Lesen und hören Ist dies das Foto von eurer Familie, Osman? Ja, das bin ich. Und das ist mein Vater. Mein Vater ist Arzt. Sein Name ist Salih. Er arbeitet im Krankenhaus. Meine Mutter ist Lehrerin. Sie heißt Ayþe. Sie arbeitet in der Schule. Und das ist meine Schwester Nilgün. Du hast eine hübsche Schwester. Wie alt ist sie? Nilgün ist zehn Jahre alt. Wer ist dieser alte Mann? Seid ihr verwandt? Er ist mein Opa. 24

25 Bu fotoðrafta kimler var? Halam Selma ve kocasý Sabri. Bunlar da çocuklarý Hakan ile Fatih. Kolejde okuyorlar. Peki, þu genç adam kim Osman? Bu, amcam Hüseyin. Türkçe Wer ist denn alles auf diesem Foto? Meine Tante Selma und ihr Mann Sabri. Und das sind ihre Kinder Hakan und Fatih. Sie besuchen das Gymnasium. Und wer ist dieser junge Mann, Osman? Das ist mein Onkel Hüseyin. Bu kim? Bu babam. ÖRNEKLEME Baban kaç yaþýnda? Babam 40 yaþýnda. Annen 38 yaþýnda mý? Hayýr, 38 yaþýnda deðil, 40 yaþýnda. Ali Bey neyin oluyor? Ali Bey dayým oluyor. Halan var mý? Hayýr, halam yok. KONUÞMA Ali Bey neyin oluyor? Ali Bey amcam oluyor. O nerede çalýþýyor? Hastahanede çalýþýyor. Wer ist das? Beispiele Das ist mein Vater. Wie alt ist dein Vater? Mein Vater ist 40 Jahre alt. Ist deine Mutter 38 Jahre alt? Nein, sie ist nicht 38 Jahre alt. Sie ist 40 Jahre alt. Seid ihr verwandt mit Herrn Ali? Herr Ali ist mein Onkel. Hast du eine Tante? Nein, ich habe keine Tante. Konversation Welche Beziehung habt ihr mit Herrn Ali? Herr Ali ist mein Onkel. Wo arbeitet er? Er arbeitet im Krankenhaus. 25

26 avukat ressam tamirci berber boyacý mimar postacý diþçi hemþire öðretmen þoför doktor Ne Ýþ Yapýyorsunuz? KELÝMELER Was sind Sie von Beruf? Vokabeln der Rechtsanwalt der Maler der Mechaniker der Friseur der Maler der Architekt der Briefträger der Zahnarzt die Krankenschwester der Lehrer, die Lehrerin der Fahrer der Arzt, die Ärztin OKUMA - DÝNLEME Kaç kardeþin var Semra? Bir kýz, bir erkek kardeþim var. Kýz kardeþim ilkokul üçüncü sýnýfta, erkek kardeþim lise birde okuyor. Baban ne iþ yapýyor? Lesen und hören Wie viele Geschwister hast du Semra? Ich habe eine Schwester und einen Bruder. Meine Schwester ist in der dritten Klasse, mein Bruder in der neunten Klasse. Welchen Beruf hat dein Vater? 26

27 Doktor. Hayat Hastahanesinde çalýþýyor. Annen de çalýþýyor mu? Evet, annem de çalýþýyor. Ayný hastahanede hemþire. Aðabeyin ve ablan var mý? Hayýr, yok. Senin annen ve baban ne iþ yapýyor? Annem öðretmen, babam polis. Desene derslerde sorunun yok. Anlamadým! Þaka yaptým! Türkçe Er ist Arzt. Er arbeitet im Krankenhaus Hayat. Arbeitet auch deine Mutter? Ja, meine Mutter arbeitet auch. Sie ist in demselben Krankenhaus Krankenschwester. Hast du einen älteren Bruder und eine ältere Schwester? Nein, das habe ich nicht. Welchen Beruf haben deine Mutter und dein Vater? Meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater Polizist. Du hast also in der Schule keine Probleme! Wie bitte? Ich habe nur Spaß gemacht! ÖRNEKLEME Ne iþ yapýyorsun Ahmet Bey? Doktorum. Mesleðiniz ne? Hemþireyim. Baban ne iþ yapýyor? Babam mimar. Beispiele Welchen Beruf haben Sie, Herr Ahmet? Ich bin Arzt. Was sind Sice von Beruf? Ich bin Krankenschwester. Was macht dein Vater? Mein Vater ist Architekt. 27

28 Siz sekreter misiniz? Hayýr, sekreter deðilim. Muhasebeciyim. Siz polis misiniz? Evet, polisim. Sind Sie Sekretärin? Nein, ich bin keine Sekretärin. Ich bin Finanzbeamtin. Sind Sie Polizist? Ja, ich bin Polizist. KONUÞMA Bu kim? Halam Ayþe. Onun mesleði ne? Onun mesleði hemþirelik. Wer ist das? Konversation Meine Tante Ayþe. Was ist sie von Beruf? Sie ist Krankenschwester von Beruf. 28

29 OKUMA - DÝNLEME Affedersiniz saatiniz var mý? Evet, var. Saat kaç? Saat onu on geçiyor. Teþekkür ederim. Bir þey deðil. Affedersiniz Saat Kaç? Entschuldigung, wieviel Uhr ist es? Lesen und hören Entschuldigen Sie, tragen Sie eine Uhr? Ja. Wie spät ist es? Es ist zehn nach zehn. Danke schön. Bitte schön. KONUÞMA Affedersiniz saat kaç? Saat sekize çeyrek var. Teþekkür ederim. Önemli deðil. Konversation Entschuldigen Sie bitte, wie spät ist es? Es ist Viertel vor acht. Danke schön. Nichts zu danken. ÖRNEKLEME Saat kaç? Saat dokuz. Saat kaç? Saat on ikiyi on geçiyor. Beispiele Wieviel Uhr ist es? Es ist neun Uhr. Wieviel Uhr ist es? Es ist zehn nach zwölf. 29

30 Saat kaç? Saat biri çeyrek geçiyor. Saat kaç? Saat iki buçuk. Saat kaç? Saat dokuza yirmi beþ var. Saat kaç? Saat on bire çeyrek var. Wieviel Uhr ist es? Es ist Viertel nach eins. Wie spät ist es? Es ist halb drei. Wie spät ist es? Es ist fünf nach halb neun. Wie spät ist es? Es ist Viertel vor elf. 30

31 kayýsý havuç viþne muz patates portakal domates çilek limon karpuz þeftali soðan elma turp kavun KELÝMELER OKUMA - DÝNLEME Buyurun beyefendi. Muzun Kilosu Kaç Lira? Meyve ve sebze almak istiyorum. Meyvelerim ve sebzelerim çok taze. Yeni geldi. Meyvelerden Was kostet ein Kilo Bananen? die Aprikose die Möhre Vokabeln die Sauerkirsche die Banane die Kartoffel die Orange die Tomate die Erdbeere die Zitrone die Wassermelone der Pfirsich die Zwiebel der Apfel das Radieschen die Honigmelone Lesen und hören Ja, bitte mein Herr. Ich möchte Obst und Gemüse kaufen. Mein Obst und Gemüse ist sehr frisch. Es ist neu gekommen. 31

32 ne almak istiyorsunuz? Bir kilo muz, iki kilo üzüm ve üç kilo þeftali almak istiyorum. Fiyatlarý ne kadar? Þeftali ve üzüm beþ yüz bin lira. Muz ise bir milyon lira. Muz kalsýn. Çünkü muz çok pahalý. Peki patetes ve fasulyenin kilosu kaç lira? Patates iki yüz bin lira. Fasulye ise beþ yüz bin lira. Ýki kilo üzüm, üç kilo þeftali, iki kilo patates ve bir kilo fasulye verin lütfen! Buyurun efendim. Türkçe Teþekkür ederim. Ýyi günler. Welche Art von Obst möchten Sie kaufen? Ich möchte ein Kilogramm Bananen, zwei Kilo Trauben und drei Kilo Pfirsiche kaufen. Wieviel kosten sie? Die Pfirsiche und die Trauben kosten fünfhundert türkische Lira. Die Bananen eine Million türkische Lira. Die Bananen lasse ich, denn sie sind zu teuer. Und wieviel kostet ein Kilo Kartoffeln und Bohnen? Die Kartoffeln kosten zweihundert türkische Lira. Die Bohnen kosten fünfhundert Lira. Geben Sie mir bitte zwei Kilo Trauben, drei Kilo Pfirsiche, zwei Kilo Kartoffeln und ein Kilo Bohnen. Bitte schön, mein Herr. Danke schön. Einen schönen Tag noch. ÖRNEKLEME Dün ne yaptýn? Pazara gittim. Ahmet dün öðleden sonra pazara gitti mi? 32 Beispiele Was hast du gestern gemacht? Ich bin auf den Marktplatz gegangen. Ist Ahmet gestern Nachmittag auf den Marktplatz gegangen?

33 Hayýr, gitmedi. O evde ders çalýþtý. Annen dün pazardan neler satýn aldý? Annem pazardan bezelye, çilek ve kabak satýn aldý. Fasulyenin kilosu kaç lira? Fasulyenin kilosu beþ yüz bin lira. Meyvelerden ne almak istiyorsunuz? Muz, þeftali ve elma almak istiyorum. Kaç kilo elma istiyorsunuz? Üç kilo elma istiyorum. Türkçe Nein, ist er nicht. Er hat zu Hause für die Schule gelernt. Was hat deine Mutter gestern vom Markt gekauft? Meine Mutter hat vom Markt Erbsen, Erdbeeren und einen Kürbis gekauft. Wieviel kostet ein Kilogramm Bohnen? Ein Kilo kostet fünfhundert Lira. Welches Obst möchtest du kaufen? Ich möchte Bananen, Pfirsiche und Äpfel kaufen. Wieviel Kilo Äpfel möchten Sie kaufen? Ich möchte drei Kilo Äpfel kaufen. KONUÞMA Nereden geliyorsun? Pazardan geliyorum. Ne aldýn? 2 kilo domates, biber, erik ve elma aldým. Kaç lira ödedin? 5 milyon lira. Konversation Woher kommst du? Ich komme vom Markt. Was hast du gekauft? Ich habe zwei Kilo Tomaten, Paprika, Pflaumen und Äpfel gekauft. Wieviel Geld hast du gezahlt? Fünf Millionen Lira. 33

34 KELÝMELER Türkçe Peynir Almak Ýstiyorum Ich möchte Käse kaufen Vokabeln ekmek yumurta kahve peynir süt meyve suyu tereyaðý zeytin yoðurt bisküvi tuz kola das Brot das Ei der Kaffee der Käse die Milch der Fruchtsaft die Butter die Olive der Joghurt der Keks der Salz die Cola OKUMA - DÝNLEME Günaydýn efendim yardýmcý olabilir miyim? 3 ekmek, 1 kutu konserve, 1 kilo et ve portakal suyu almak istiyorum. Ekmek, et ve portakal suyu var. Ama konserve yok. 34 Lesen und hören Guten Morgen, wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte drei Brote, eine Konservendose, ein Kilo Fleisch und Orangensaft kaufen. Es gibt Brot, Fleisch und Orangensaft. Aber Konservendosen haben wir nicht.

35 Ekmek et ve portakal suyu alabilir miyim? Buyurun efendim. Hepsi burada. Unuttum. Süt ve peynir de alabilir miyim? Süt var ama peynir taze deðil. Öyleyse peynir kalsýn. Buyurun 1 kutu süt. Teþekkür ederim. Borcum ne kadar? Hepsi beþ milyon lira. Buyurun lütfen! Türkçe Yine bekleriz. Görüþmek üzere. Kann ich Brot, Fleisch und Orangensaft kaufen? Ja, bitte. Hier haben Sie alles. Das habe ich noch vergessen. Kann ich auch Milch und Käse kaufen? Milch haben wir, aber der Käse ist nicht frisch. Also dann lasse ich den Käse. Hier bitte, eine Flasche Milch. Danke schön. Wieviel muss ich zahlen? Insgesamt fünf Millionen Lira. Hier bitte! Auf Wiedersehen! ÖRNEKLEME Bir kilo zeytin almak istiyorum. Buyurun, bir kilo zeytin. Peynir taze mi? Evet, taze. Bal var mý? Hayýr, yok. Beispiele Ich möchte ein Kilo Oliven kaufen. Hier, bitte. Ein Kilo Oliven. Ist der Käse frisch? Ja, er ist frisch. Gibt es Honig? Nein, den gibt es nicht. 35

36 Reçel kaç lira? Reçel bir milyon lira. Wieviel kostet die Konfitüre? Die Konfitüre kostet eine Million Lira. KONUÞMA Marketten bir þeye ihtiyacýnýz var mý? Evet 2 kilo peynire ihtiyacým var. Baþka bir þeye ihtiyacýnýz var mý? Hayýr, sadece 2 kilo peynire ihtiyacým var. Konversation Brauchen Sie etwas aus dem Markt? Ja, ich brauche zwei Kilogramm Käse. Brauchen Sie noch etwas (anderes)? Nein, ich brauche nur zwei Kilogramm Käse. 36

37 patates tavuk pilâv tatlý dolma salata çay makarna çorba balýk kebap kek Bugün Mönüde Ne Var? KELÝMELER Was gibt es heute zu essen? die Kartoffel das Hähnchen der Reis die Süßspeise Vokabeln die Füllung, gefüllte Paprika der Salat der Tee die Nudel die Suppe der Fisch der Kebab der Kuchen OKUMA - DÝNLEME Erkan Bey sabah erken kalktý. Önce elini ve yüzünü yýkadý. Sonra güzel bir kahvaltý yaptý. Kahvaltýda peynir, rafadan yumurta, bal ve tereyaðý vardý. Lesen und hören Herr Erkan ist am Morgen früh aufgestanden. Zuerst hat er seine Hände und sein Gesicht gewaschen. Danach hat er gut gefrühstückt. Zum Frühstück gab es Käse, gekochte Eier, Honig und Butter. 37

38 Erkan Bey kahvaltýdan sonra iþe gitmek için evden çýktý. Öðle yemeði için arkadaþý Halil Beyle lokantaya gitti. Yemeði Erkan Bey ýsmarladý. Döner ve salata yediler. Erkan Bey akþam iþten eve geç döndü. Hanýmý akþam yemeði için tavuk çorbasý, balýk, salata ve makarna hazýrladý. Erkan Bey yemekten sonra çay içti ve ailesi ile televizyon seyretti. Herr Erkan ist nach dem Frühstück aus dem Haus gegangen, um zur Arbeit zu gehen. Für das Mittagessen ist er mit seinem Freund Herrn Halil ins Restaurant gegangen. Herr Erkan hat bezahlt. Sie haben Döner und Salat gegessen. Herr Erkan ist am Abend von seiner Arbeit erst spät nach Hause gegangen. Seine Frau hat zum Abendessen Hühnersuppe, Fisch, Salat und Nudeln vorbereitet. Herr Erkan hat nach dem Essen Tee getrunken und mit seiner Familie ferngesehen. ÖRNEKLEME Bugün öðle yemeðini nerede yiyeceksin? Öðle yemeðini lokantada yiyeceðim. Kahvaltýda ne yedin? Yumurta, reçel, zeytin ve poðaça. Yemeklerden neler var? Çorba, patlýcan kebabý ve pilâv. Beispiele Wo wirst du heute zu Mittag essen? Ich werde im Restaurant zu Mittag essen. Was hast du zum Frühstück gegessen? Ei, Konfitüre, Oliven und Brötchen. Was gibt es zu essen? Suppe, Auberginen-Kebab und Reis. 38

39 Döneri nasýl buldun? Döneri harika buldum. Etli pilâvý beðendin mi? Evet, çok beðendim. Wie findest du den Döner? Den Döner finde ich super. Gefällt dir der Reis mit Fleisch? Ja, sehr! Ýyi günler. KONUÞMA Ýyi günler. Ýçeceklerden ne var? Kola, limonata ve ayran var. Ayran lütfen. Buyurun beyefendi. Guten Tag Konversation Guten Tag. Was gibt es zu trinken? Cola, Limonade und Ayran. Ayran bitte. Bitte sehr. 39

40 KELÝMELER Türkçe Ceketin Fiyatý Ne Kadar? Wieviel kostet die Jacke? Vokabeln kravat saat ayakkabý ceket pantolon çorap elbise gömlek palto þapka kemer yüzük bilezik gerdanlýk kazak die Krawatte die Uhr der Schuh, e die Jacke die Hose der Socken das Kleid das Hemd der Mantel der Hut der Gürtel der Ring das Armband die Halskette der Pullover OKUMA - DÝNLEME Buyurun hanýmefendi. Hoþ geldiniz. Lesen und hören Bitte meine Dame. Willkommen. 40

41 Hoþ bulduk. Bir gömlek almak istiyorum. Nasýl bir gömlek istiyorsunuz? Kýsa kollu, mavi renkli bir gömlek istiyorum. Kaç numara giyiyorsunuz? Ýki numara giyiyorum. Fiyatý ne kadar? Sekiz milyon lira. Çok pahalý deðil mi? Ýndirim yapamaz mýsýnýz? En son yedi milyon lira olur. Teþekkürler. Buyurun ücretiniz. Ýyi günlerde kullanýnýz. Türkçe Danke sehr. Ich möchte ein Hemd kaufen. Was für ein Hemd möchten Sie? Ich möchte ein blaues Hemd mit kurzen Ärmeln. Welche Größe passt Ihnen? Ich trage Größe zwei. Wieviel kostet das? Acht Millionen türkische Lira. Ist das nicht zu teuer? Können Sie das nicht reduzieren? Ich überlasse es Ihnen als endgültiges Angebot für sieben Millionen. Danke schön. Bitte sehr. Das Geld. ÖRNEKLEME Ne almak istiyorsunuz? Pantolon almak istiyorum. Kaç numara gömlek giyiyorsunuz? Ýki numara gömlek giyiyorum. Ceketin fiyatý ne kadar? Beispiele Was möchten Sie kaufen? Ich möchte eine Hose kaufen. Welche Größe passt Ihnen? Ich trage Größe zwei. Wieviel kostet die Jacke? 41

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2015 8. SINIF 2. DÖNEM DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 24 KASIM 2016 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 30 NİSAN 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Der kleine Hase möchte lesen lernen

Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase kann nicht lesen. Er will es aber lernen. Doch wie lernt man lesen? Er geht zum dicken Bären, der in einem Baum lebt. Der kleine Hase fragt den dicken

Detaylı

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1.

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1. 1 Guten Tag oder Hallo!... 6 Merhaba! 2 Wer ist der Herr da rechts?... 10 Sağdaki bey kim? 3 Kennen Sie unsere Familie?... 14 Ailemizi tanıyor musunuz? 4 Haben Sie kein Auto?... 21 Arabanız yok mu? 5 Wie

Detaylı

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Nevzat SAVAÞ Danýþma Kurulu Doç. Dr. Ali Fuat BÝLKAN Orhan KESKÝN Ali ÇAVDAR Abdullah UYSAL Tashihler Orhan BEYATLI Dr. F. Muharrem

Detaylı

LERN MIT UNS 1. Deutsch in der ilköğretim SCHULER - ARBEITSHEFT YAZARLAR. Barbara SELİMOĞLU Serdar AYAS Oya KERMAN

LERN MIT UNS 1. Deutsch in der ilköğretim SCHULER - ARBEITSHEFT YAZARLAR. Barbara SELİMOĞLU Serdar AYAS Oya KERMAN LERN MIT UNS 1 Deutsch in der ilköğretim SCHULER - ARBEITSHEFT 6 YAZARLAR Barbara SELİMOĞLU Serdar AYAS Oya KERMAN DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4275 DERS

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) 18 ARALIK 2016 Saat:

Detaylı

Çalısma Yönergeleri. Umfrage: Frag deine Klassenkameraden und kreuz an! Anket: Sınıf arkadaşlarına sor ve işaretle.

Çalısma Yönergeleri. Umfrage: Frag deine Klassenkameraden und kreuz an! Anket: Sınıf arkadaşlarına sor ve işaretle. Çalısma Yönergeleri Antworte auf die Fragen! Bilde Komposita! Bilde Nomen und Verben! Bilde Sätze! Bilde W-Fragen! Dein Partner liest- du schreibst ins Heft. Du hörst die Wörter / den Text zweimal. Ergänze

Detaylı

Gebrauchte Sachen - 2. El Eşyalar Aşağıdaki diyalogu iyice inceleyip geliştirebiliriz:

Gebrauchte Sachen - 2. El Eşyalar Aşağıdaki diyalogu iyice inceleyip geliştirebiliriz: Gebrauchte Sachen - 2. El Eşyalar Aşağıdaki diyalogu iyice inceleyip geliştirebiliriz: -Guten Tag, mein Name ist Hera. Sie verkaufen eine Waschmaschine? ( İyi günler. Adım Hera. Siz bir çamaşır makinası

Detaylı

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor.

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. Der Computer-Kurs Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. 2/5 Frau Graf: Ist das Ihre Zeitung? Könnte ich die kurz haben? Herr Müller: Ja, gern.

Detaylı

oynamak - çalmak oturmak ikamet etmek Besuchen ziyaret etmek yüksek öğr. görmek (gidip) almak Schreiben yazmak Kommen gelmek

oynamak - çalmak oturmak ikamet etmek Besuchen ziyaret etmek yüksek öğr. görmek (gidip) almak Schreiben yazmak Kommen gelmek PRÄSENS ŞİMDİKİ VE GENİŞ ZAMAN MANCHE VERBEN BAZI FİİLLER Machen yapmak Spielen oynamak - çalmak Lernen öğrenmek Wohnen oturmak ikamet etmek Besuchen ziyaret etmek Studieren yüksek öğr. görmek Holen (gidip)

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin? Bölum 03 Kant Sokağı na giderken Anna Kant Sokağı na doğru yola çıkar, ancak yolu bilmediği için adresi sormak zorunda kalır. Siyah kasklı motosikletliler yeniden ortaya çıktığında ve ona ateş ettiklerinde

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk Sadece 40 dakika: Anna ve Paul kırmızılı kadından kaçarlar ve Batı Berlin e gelirler. Paul Anna ya aşkını ilan ederek durumu daha da komplike hale getirir. Bu bir şans mıdır,

Detaylı

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma ALMANYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ, AİLE BİRLEŞİMİ YAPACAKLARIN ALMANCA SINAVI SORU ÖRNEKLERİ KONUŞMA BÖLÜMÜ (SPRECHEN): Almanca

Detaylı

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin.

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin. Bölüm 16 Eski Tanıdıklar Anna 1961 yılında da silahlı motosikletliler tarafından takip edilir. Bu tehlikeli durumda tanımadığı bir kadın Anna ya yardım eder. Ama kadın bunu neden yapar? Anna ona güvenebilir

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

TÜRKISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

TÜRKISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden SPRACHFÜHRER TÜRKISCH NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden Mit SPICKZETTEL für den Geldbeutel In Zusammenarbeit mit

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var. Bölüm 14 Gelecek Đçin Geçmişe Anna zaman makinesini bulur ve teröristlerin tarihi bir olayı silmek istediklerini öğrenir. Ama hangi olayı? Oyuncu onu 1961 yılına gönderir. Sadece 60 dakikası vardı. Rahibe

Detaylı

Kapitel. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir.

Kapitel. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir. Das ist kein Geldautomat. Bu bir bankamatik değildir. Kapitel 7 Bu bölümde öğrenecekleriniz: Bankamatik kullanımında sorun yaşadığınızda nasıl yardım istenir? Bir yanlış anlaşılma nasıl açıklığa kavuşturulur?

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor? Bölüm 09 Eksik Đpuçları Anna tiyatrodan kaçar ama kırmızılı kadın onu Paul un dükkanına kadar takip eder. Heidrun un yardımı sayesinde Anna tekrar kaçabilir. Şimdi elinde yapbozun bir parçası vardır, ama

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ İNCEKARA FEN LİSESİ 9.SINIFLAR ALMANCA DERS NOTU

HÜSEYİN AVNİ İNCEKARA FEN LİSESİ 9.SINIFLAR ALMANCA DERS NOTU HÜSEYİN AVNİ İNCEKARA FEN LİSESİ 9.SINIFLAR ALMANCA DERS NOTU Die Personalpronomen.(Şahıs Zamirleri) Singular (Tekil) Plural (Çoğul) 1. 2. 3. Person 1. 2. 3. Person Person Person maskulin feminin neutral

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 17 Barikat Đnşası

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 17 Barikat Đnşası Bölüm 17 Barikat Đnşası 50 dakika vardır: Oyuncu herşeyi tehlikeye atarak kasiyere güvenmeye karar verir. Radyoda doğu alman askerlerin barikatlarından söz edilir. RATAVA nin silmek istediği olay bu mudur?

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI LMNC 2017 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM LMNC DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 27 NİSN 2017 Saat: 11.20 dı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

Hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz!

Hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz! Hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz! İnsan, geldiği ülkede konuşulan dili anladığında oraya geldiğini ve oralı olduğunu hissetmeye başlar. Welcome Groovesile Almanca kelimeler, cümleler, deyimler ve biraz

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor. Bölüm 06 Kırmızılı Kadın Anna panayırda kendisiyle 1961 yılında arkadaş olduğunu iddia eden bir kadınla karşılaşır. Ayrıca kırmızılı bir kadının kendisini takip ettiği haberini alır. Anna yı her köşede

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Yardım isteme İngilizce konuşuyor musunuz? Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak _[dil]_ konuşuyor musunuz? Birinin belli bir dili konuşup

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın. Bölüm 24 Zaman Geçiyor Anna 1961 yılında sakladığı metal kutuyu bulur ama kutu paslandığı için açamaz. Açmayı başardığında içinde eski bir anahtar bulur. Bu, sırrın anahtarı mıdır? Zaman su gibi akıp gider

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç Bölüm 22 Harekete Geç Anna 1989 yılınin Berlin ine gönderilir. Orada duvar yıkıldığı için büyük sevinç yaşanıyordur. Anna insan kalabalıklarının arasından geçerek kutuyu almak zorundadır. Bunu başarabilecek

Detaylı

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan]

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan] 0 2015 Mevlüt Baki Tapan. Tüm hakları saklıdır. Bu ekitap, Mevlüt Baki Tapan (yazar) tarafından publitory.com da yaratılmış ve yazarın kendisi tarafından Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern Bald komm ich in die Schule Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern 1 Liebes Kind, Anna und ihre Freunde freuen sich auf die Schule! Sie zeigen dir hier, was sie schon alles können.

Detaylı

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL V.HAFTA EYLÜL IV. HAFTA TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 5.SINIFLAR ALMANCA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI Araç -Guten Tag! Situationsangemessene Sich Begrüßen Situationsangemessene,

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 26 Ayhan a veda

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 26 Ayhan a veda Ders 26 a veda Üzücü bir haber: Türkiye ye taşınacağı için Radio D ye veda eder. Radio D çalışanları a bir sürpriz hazırladıkları halde, veda eğlencesi neşeli geçmez. sabah büroya geldiğinde bir parti

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 02 Firarda

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 02 Firarda Bölüm 02 Firarda Anna komiserin sorularını yanıtlar, ama sorgulama motosiklet gürültüsü ve silah sesleriyle bölünür. Anna kaçar ve müzik kutusunun üzerinde bir adres keşfeder. Bu ipucu ona yardımcı olacak

Detaylı

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler Marie und Charly Da kommt ein anderer kleiner Marienkäfer vorbei. Er hat auch einen Malkasten und einen Pinsel und trägt eine viel zu große Mütze. Er sagt zu Marie: Hallo Marie. Ich bin Charly und ein

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11. Sadece 60 dakikan kaldı, ve ek bir canın yok.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11. Sadece 60 dakikan kaldı, ve ek bir canın yok. Bölüm 13 - Đlahi Yardım Kilise bilgi toplamak için dogru mekana benzer. Rahip Anna ya melodiyi anlatır ve bunun bir zaman makinesinin anahtarı olduğunu söyler. Ama nasil bir makineden söz ediyordur? Anna

Detaylı

TÜRKISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden

TÜRKISCH. NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden SPRACHFÜHRER TÜRKISCH NIE MEHR SPRACHLOS! Zeigebilder: praktisch beim Einkaufen Umgangssprache: extra Slang-Kapitel Tipps: Fettnäpfchen vermeiden Mit SPICKZETTEL für den Geldbeutel In Zusammenarbeit mit

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 10 var. 60 dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 10 var. 60 dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 11 Fast Food Anna Paul e yemek sırasında esrarengiz Çözüm bölünmede, müziği takip et! mesajından söz ettiğinde, Paul tehlikeyi sezer ve Anna yı Rahip Kavalier e gönderir. Ama bu iz doğru mudur? Paul

Detaylı

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch / Schule / Name Schuljahr Allgemeine Arbeitshinweise Trage bitte auf diesem Blatt und auf deinen Arbeitspapieren deine Schule und deinen Namen ein. Kennzeichne bitte deine Entwurfsblätter (Kladde) und

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin, 9 Kasım, sabah saat 10. Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun?

COMPUTER: Mission Berlin, 9 Kasım, sabah saat 10. Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Berlin e hoşgeldin. Kahramanın kim olsun? Bölüm 01 Kötü Uyanış Anna nın görevi Almanya yı bir felaketten korumak. Bilmeceyi çözmek ve kim olduğu bilinmeyen motosikletli adamlara dikkat etmek zorunda. 130 dakika zamanı var. Ama ilk ipucu nerede?

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 04 Uyarı Sinyalleri

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 04 Uyarı Sinyalleri Bölüm 04 Uyarı Sinyalleri Anna Kant Sokağı nda bir saatçi bulur. Ama dükkan kapalıdır. Dükkanın sahibinin bir kafede olduğunu öğrenir. Birbirlerini tanıyor gibidirler. Anna nın 100 dakikası kalmıştır.

Detaylı

Sprachen der Welt: Turksprachen

Sprachen der Welt: Turksprachen Sprachen der Welt: Turksprachen Die Grenzenlos-Reihe Sprachen der Welt Du findest hier ungefähr 100 wichtige Wörter, Ausdrucksformen und Phrasen, die natürlich keinen Sprachkurs ersetzen, aber für erste

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Tarladakı esrarengiz şekilleri çiftçiler yapmış olsalar da, UFOların varlığına inanır. ve köylülerle konuşmak için köy birahanesine giderler. ve buğday tarlalarındaki şekillerle

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 20 geçiyor. iki canın ve 95 dakikan var. Mesaj ne anlama geliyor?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 20 geçiyor. iki canın ve 95 dakikan var. Mesaj ne anlama geliyor? Bölüm 05 Tanışıyor muyuz? Anna müzik kutusunu tamir etmesi için saatçiye götürür. Ama bu Paul Winkler için işin ötesinde bir anlam taşıyordur. Anna yi eskiden tanıdığını iddia eder. Ama nasıl olur? Anna

Detaylı

DERS 1- LEKTĐON 1. (In Istanbul)- Đstanbul da

DERS 1- LEKTĐON 1. (In Istanbul)- Đstanbul da DERS 1- LEKTĐON 1 (In Istanbul)- Đstanbul da ist ein netter Jugendlicher. Er ist Student. ist ein schönes Mädchen. Sie ist auch Studentin. Sie sind Studenten. Diese Studenten sind klug und fleißig. Für

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) LMNC 217 SORU SYISI : 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM LMNC DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 21 MYIS 217 Saat: 11.2 dı ve Soyadı :...

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2016 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 28 NİSAN 2016 Saat: 11.20

Detaylı

Junis putzt zweimal am Tag seine Zähne. Aber warum?, fragt er seine Mutter. Mama erklärt ihm: Alle Menschen müssen Zähne putzen, ansonsten werden die Zähne krank. Sie können kleine Löcher kriegen und das

Detaylı

Hueber. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache. Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu.

Hueber. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache. Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu. 127481.qxd:127481 12.01.2009 14:54 Uhr Seite 1 Hueber Deutsch als Fremdsprache Hörkurs Deutsch für Anfänger Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu 12.7481 Deutsch Türkisch Begleitheft İçindekiler

Detaylı

Bejahte Aussage im Futur

Bejahte Aussage im Futur Das Futur Mit dem Futur drückt man ein zukünftiges Ereignis aus. Je nach Kontext kann ein türkischer Satz im Futur auch mit müssen, wollen oder sollen übersetzt werden. Das Futur wird im Türkischen häufig

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Almanca-Türkçe

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Almanca-Türkçe Dilekler : Evlilik Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Yeni evli bir

Detaylı

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Nereden bulabilirim?... ein Zimmer zu vermieten? kiralamak için... oda? Art der... ein Hostel?... bir hostel? Art der... ein Hotel?... bir otel? Art

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Türkçe-Almanca

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Türkçe-Almanca Dilekler : Evlilik Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Yeni evli bir

Detaylı

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Derya TURAN Danýþma Kurulu Doç. Dr. Ali Fuat BÝLKAN Orhan KESKÝN Ali ÇAVDAR Abdullah UYSAL Kapak ve Sayfa Tasarýmý Murat ALTINDAÐ

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I AÇIK Ö RET M OKULLARI (AÇIK LKÖ RET M OKULU) Almanca 7 Ders Notu

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I AÇIK Ö RET M OKULLARI (AÇIK LKÖ RET M OKULU) Almanca 7 Ders Notu T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I AÇIK Ö RET M OKULLARI (AÇIK LKÖ RET M OKULU) Almanca 7 Ders Notu ANKARA-2011 M.E.B. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI DERS KİTAPLARI DİZİSİ

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 12 Kilise Müziği Anna nın 65 dakikası vardır. Kilisede müzik kutusunun, orga ait eksik bir parça olduğunu keşfeder. Kırmızılı kadın gelir ve ondan bir anahtar ister. Ama nasıl bir anahtar? Kilise

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 04 Yeni iş arkadaşı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 04 Yeni iş arkadaşı Ders 04 Yeni iş arkadaşı Radio D bürosunda bekleniyordur. Müstakbel iş arkadaşları zaman geçirmeye çalışırlar, ama bir türlü gelmez. Telefonla iletişim sağlamak da mümkün olmaz. hava şartları kötü olduğu

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 16 Đkarus

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 16 Đkarus Ders 16 Đkarus Đki gazeteci Yunan mitlojisinin trajik kahramanı Đkarus un hikayesinden çok etkilenir. Ama dinleyiciler Đkarus un kim olduğunu biliyorlar mı? Muhabirler dinleyicileri aydınlatmak için Đkarus

Detaylı

Klappo sucht sein Zuhause. Tako evini arar

Klappo sucht sein Zuhause. Tako evini arar Lolita lernt Marie kennen Lolita schwirrt über den Teich und taucht kurz ins Wasser ein. Sie taucht wieder auf und schüttelt sich die Wassertropfen ab und fliegt zurück zu ihrem Bruder Nicki. Da fällt

Detaylı

BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ EĞİTİM YILI BHL120 ALMANCA

BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ EĞİTİM YILI BHL120 ALMANCA BERK HAZIRLIK LİSESİ DERS REHBERLERİ 2015-2016 EĞİTİM YILI BHL120 ALMANCA Berk Hazırlık Lisesi ne Hoş geldiniz... İnsanlık tarihi boyunca ihtiyaçlar ekseninde mükemmeli aramak bizlerin en temel dürtülerinden

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 18 - Saklı Kutu

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 18 - Saklı Kutu Bölüm 18 - Saklı Kutu Anna kırmızılı kadının RATAVA nın lideri olduğunu öğrenir. Sadece 45 dakika vardır. Anna nın elindeki en önemli ipucu kırmızılı kadının sakladığı bir kutudur. Anna o kutuyu bulabilecek

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 18 Gece takibi

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 18 Gece takibi Ders 18 Gece takibi ve esrarengiz şekillerin gerçek nedenini araştırmaya karar verir ve tarlayı gözetlerler. Buldukları şey, bunun uzaylıların işi olmadığını ortaya çıkarır. Kurnaz tarla sahibi gündüz

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 20 Zamandan Zamana

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 20 Zamandan Zamana Bölüm 20 Zamandan Zamana Anna bilmecenin çözümüne hala yaklaşamamıştır. RATAVA hangi olayı engellemek istiyordur? Oyuncu Anna nın 2006 yılına döndükten sonra 1989 yılına gitmesini ister. Ama bu zaman yolculukları

Detaylı

Örnekler; Das ist ein Haus (bu bir evdir) Das Haus ist grün (ev yeşildir) Das Haus ist weiss (ev beyazdır) Das Haus ist neu (ev yenidir)

Örnekler; Das ist ein Haus (bu bir evdir) Das Haus ist grün (ev yeşildir) Das Haus ist weiss (ev beyazdır) Das Haus ist neu (ev yenidir) Örnekler; Das ist ein Haus (bu bir evdir) Das Haus ist grün (ev yeşildir) Das Haus ist weiss (ev beyazdır) Das Haus ist neu (ev yenidir) Das Haus ist alt (ev eskidir) Burada görüldüğü gibi bu anlamına

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 10 Çıkmaz Sokakta Oyuncu 13 Ağustos 1961 in Berlin Duvarı nın inşaat tarihi olduğunu, 9 Kasım 1989 un da duvarın yıkıldığı gün olduğunu ortaya çıkarır. Özel görev bu iki tarihle yakından alakalıdır.

Detaylı

Vergleich der Schülerantworten zwischen den Partnerregionen

Vergleich der Schülerantworten zwischen den Partnerregionen Vergleich der Schülerantworten zwischen den Partnerregionen OKUMA MOTİVASYONU VE ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖNTEST SONUÇLARI Önbildiri: Karsilastirma sadece iki bölgede ayni sekilde sorulan sorulari icermekdedir.

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL (ALMANCA) YETERLİK SINAVI A

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL (ALMANCA) YETERLİK SINAVI A DNN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YBNCI DİLLER YÜKSEKOKULU YBNCI DİL (LMNC) YETERLİK SINVI DI SOYDI FKÜLTE / YÜKSEKOKUL : ÖĞRENCİ NO GENEL ÇIKLMLR VE SINVL İLGİLİ KURLLR 1. Bu soru kitapçığının türü dır. Bunu

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 15 Zamanda Yolculuk

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 15 Zamanda Yolculuk Bölüm 15 Zamanda Yolculuk Anna ikiye bölünmüş Berlin de doğudan batıya geçme zorundadır. Ama bu da yetmez. Sadece 55 dakika içinde RATAVA nın hangi olayı silmeyi planladığını da ortaya çıkarmak zorundadır.

Detaylı

Das hörst oder liest du im Deutschunterricht:

Das hörst oder liest du im Deutschunterricht: Klassenzimmerdeutsch * Das hörst oder liest du im Deutschunterricht: Antworte! Bitte bildet Vierer-Gruppen (Fünfer-oder Sechser-Gruppen)! Beschreibe! Bitte öffne / schließ das Fenster! Bitte steh auf!

Detaylı

Önsöz. deutsch kompakt ArbeitsbuchTürkisch Max Hueber Verlag 2004. Sevgili Almanca öπrenenler,

Önsöz. deutsch kompakt ArbeitsbuchTürkisch Max Hueber Verlag 2004. Sevgili Almanca öπrenenler, İçindekiler Sayfa deutsch kompakt ile nasıl çalışılır 4 Lektion 1 Guten Tag oder Hallo! 5 Lektion 2 Woher kommen Sie? 11 Lektion 3 Im Hotel 17 Lektion 4 Smalltalk 23 Lektion 5 Wie lange fahren wir denn?

Detaylı

PRIVATE MALTEPE GÖKYÜZÜ SECONDARY SCHOOL 7. GRADE MONTHLY PLAN

PRIVATE MALTEPE GÖKYÜZÜ SECONDARY SCHOOL 7. GRADE MONTHLY PLAN PRIVATE MALTEPE GÖKYÜZÜ SECONDARY SCHOOL 7. GRADE MONTHLY PLAN SEPTEMBER,OCTOBER-NOVEMBER 2017 SEPTEMBER-OCTOBER (EYLÜL-EKİM) VOCABULARY (ÖĞRENDİĞİMİZ KELİMELER) Marathon: Adjectives used to describe appearance

Detaylı

COPĐE DE & DĐPTEKĐ BEN. 2.ĐÇ/ AKŞAM/ MERVENĐN MAKYAJ SAHNESĐ Merve

COPĐE DE & DĐPTEKĐ BEN. 2.ĐÇ/ AKŞAM/ MERVENĐN MAKYAJ SAHNESĐ Merve COPĐE DE & DĐPTEKĐ BEN. 1.ĐÇ/AKŞAM/EV SALON Mehmet Mehmet tuvaletle kusmaktadır Tuvaletten çıkıp odasına doğru ağır adımlarla kusmanın vermiş olduğu rahatlık ve bıkkınlıkla yürümeye başlar Odaya girer

Detaylı

Öğrencilere Almancanın (Hint- Avrupa) ve Türkçenin (Ur- Altay) farklı dil ailesinden

Öğrencilere Almancanın (Hint- Avrupa) ve Türkçenin (Ur- Altay) farklı dil ailesinden Einstiegsseiten (Seite 7-10) Willkommen Deutsch! Kursbuch A1.1 Bu sayfada öğrencilerin dikkatini haritaya çekerek Alman yanın nerde bulunduğunu ve bayrağının renklerini sorabilirsiniz. (sarı- kırmızı-

Detaylı

A) kanepe B) televizyon C) masa D) buzdolabı

A) kanepe B) televizyon C) masa D) buzdolabı 8CD 2 nd SEMESTER TURKISH FINAL REVIEW PACKET ADI SOYADI: SINIF: TARIH:.. 1. Eşyalardan hangisi oturma odasında bulunmaz? A) kanepe B) televizyon C) masa D) buzdolabı 2. Ağaç nerede? A) bahçede B) yatak

Detaylı

Adım adım Almanca. Ferhat YILDIZ

Adım adım Almanca. Ferhat YILDIZ Adım adım Almanca Ferhat YILDIZ 1 Bu eserin her türlü yayım hakkı Ferhat YILDIZ A aittir. Genel Dağıtım (özel siparişlerde dahil) Ferhat YILDIZ E-Mail ferhatyildiz@mail.cm ADIM ADIM ALMANCA ISBN: 978-605-62572-2-3

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 21 Yeni Bir Plan

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 21 Yeni Bir Plan Bölüm 21 Yeni Bir Plan Anna 2006 yılına geri döner. Rahip Kavalier kırmızılı kadın tarafından kaçırılır. Anna, rahibin nerede olduğunu ortaya çıkaramadığı için 9 Kasım 1989 a, Berlin duvarının yıkıldığı

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 10 Kral Ludwig le röportaj

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 10 Kral Ludwig le röportaj Ders 10 Kral Ludwig le röportaj müzikalde Kral Ludwig i canlandıran oyuncuyla karşılaşır ve kendisiyle bir röportaj yapmak ister. Oyuncunun sesi e tanıdık gelir. Bu arada Radio D bürosuna da sürpriz bir

Detaylı

mit haben 1) Am Morgen hat Laura nicht gefrühstückt. 2) Die ganze Nacht hat es geregnet. 3) Gestern haben wir Hähnchen gegessen.

mit haben 1) Am Morgen hat Laura nicht gefrühstückt. 2) Die ganze Nacht hat es geregnet. 3) Gestern haben wir Hähnchen gegessen. mit haben 1) Am Morgen hat Laura nicht gefrühstückt. 2) Die ganze Nacht hat es geregnet. 3) Gestern haben wir Hähnchen gegessen. 4) Am Wochenende haben wir zwei Stunden Tennis gespielt. 5) Wir haben eine

Detaylı

Hallo Manni! Merhaba Medo!

Hallo Manni! Merhaba Medo! 1 Hallo Manni! Merhaba Medo! Vorwort Vorerst möchten wir uns dafür bedanken, dass Sie sich entschieden haben, unser Buch im Unterricht zu verwenden. Das vorliegende Lehrwerk soll eine wertvolle Unterstützung

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 21 Hamburg da köpekbalığı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 21 Hamburg da köpekbalığı Ders 21 Hamburg da köpekbalığı Dayanılmaz sıcaklıktaki havada, deniz kenarında bir görev Radio D çalısanlarının işine gelir. ve Hamburg a giderler. Hamburg limanında bir köpek balığı gözlenmiştir., ve

Detaylı

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net B1 Okul sınavı hiç de zor değildi. Yakında B2 Okul sınavına da girmek istiyorum. Alina Çelebcigil, hat mit Erfolg die Prüfung telc Türkçe

Detaylı

Seyahat Dışarda yeme. Dışarda yeme - Girişte. Dışarda yeme - Yemek siparişi verme

Seyahat Dışarda yeme. Dışarda yeme - Girişte. Dışarda yeme - Yemek siparişi verme - Girişte _[zaman]_de _[kişi sayısı]_ için masa ayırtmak istiyorum. Rezervasyon yapma _[kişi sayısı]_ için bir masa lütfen. Masa sorma Kredi kartı kabul ediyor musunuz? Kredi kartıyla ödeyip ödeyemeyeceğini

Detaylı

Seyahat Dışarda yeme. Dışarda yeme - Girişte. Dışarda yeme - Yemek siparişi verme

Seyahat Dışarda yeme. Dışarda yeme - Girişte. Dışarda yeme - Yemek siparişi verme - Girişte Ich würde gern einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen um _[Uhrzeit]_ reservieren. Rezervasyon yapma Einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen, bitte. Masa sorma Kann ich mit Kreditkarte

Detaylı

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 14.01.2012 3. Neujahrsball der Deutsch-Türksichen Wirtschaft am 14.01.2012 / Türk-Alman Ekonomisi nin 3. Yeni

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 20 Dinleyici anketi

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 20 Dinleyici anketi Ders 20 Dinleyici anketi ve dinleyicilerin fikirlerini sorarlar: Programın konusu: Yalan söylemek günah mı? dır. Dinleyiciler, çiftçilerin yaptığı sahtekarlıkla ilgili düşüncelerini söyler, ve çiftçilerin

Detaylı

Okul öncesi Almanca dil gelişimi

Okul öncesi Almanca dil gelişimi TÜRKÇE TÜRKISCH Okul öncesi Almanca dil gelişimi Deutschkenntnisse von Vorschulkindern Veliler için anket (soru) formu Elternfragebogen Wünschen Sie den Fragebogen in einer anderen Sprache, können Sie

Detaylı

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın Tavsiyeniz için 60, ya varan primler Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın 2 3 Dost tavsiyesi Dosta tavsiye size prim Size tavsiyemiz: Bizi tavsiye edin. Eş, dost, akraba, arkadaş ve iş arkadaşlarınıza

Detaylı

Muhabirler getürkt kelimesinin anlamını araştırırlar. Bunun için her geminin özel bir şekilde selamlandığı sıradışı bir limana giderler.

Muhabirler getürkt kelimesinin anlamını araştırırlar. Bunun için her geminin özel bir şekilde selamlandığı sıradışı bir limana giderler. Ders 25 Gemilerin selamlanması Muhabirler getürkt kelimesinin anlamını araştırırlar. Bunun için her geminin özel bir şekilde selamlandığı sıradışı bir limana giderler. Willkomm-Höft limanında tüm gemiler

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 09 Ludwig için müzik

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 09 Ludwig için müzik Ders 09 Ludwig için müzik de esrarengiz adam bilmecesini çözecek bir ipucu bulur. Gazetede Kral Ludwig hakkındaki bir müzikalin reklamını görür. Oraya giderken tüm dünyadan turistlerle söyleşi yapar. Berlin

Detaylı

Marie sucht ein Wildschweinkind. Sevgi bir yabandomuzu yavrusu arar

Marie sucht ein Wildschweinkind. Sevgi bir yabandomuzu yavrusu arar Marie sucht ein Wildschweinkind Jetzt muss sich Tina erstmal ausruhen. Und Marie macht sich auf die Suche nach einem Wildschweinkind. Sie fliegt los und sucht und sucht! Endlich sieht sie etwas Borstiges!

Detaylı

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Amt für Volksschule HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Informationsflyer mit Anmeldeformular Deutsch Türkisch Başvuru Formları ile Birlikte Bilgi broşürü Almanca

Detaylı

Reisen Gesundheit. Gesundheit - Notfall. Gesundheit - Beim Arzt. Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss

Reisen Gesundheit. Gesundheit - Notfall. Gesundheit - Beim Arzt. Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss - Notfall Hastaneye gitmem lazım. Ich muss in ein Krankhaus. Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss Hastayım. Mir ist übel. Derhal doktoru görmem gerekiyor! Um unverzügliche medizinische

Detaylı

EIN BILD BİR RESÎM EINE STRASSE

EIN BILD BİR RESÎM EINE STRASSE EIN BILD Das ist ein Bild. Das ist ein kleiner Hügel. Was ist das? Das ist ein weisses Haus. Dort sind die Bäume. Sie sind hoch. Was sind das? Das sind Kühe» Pferde und Enten. Die Pferde und die Enten

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Yakında Okula Başlıyorum

Bald komm ich in die Schule. Yakında Okula Başlıyorum Bald komm ich in die Schule ist der Text: Yakında Okula Başlıyorum ald komme ich in die Schule ϝ ΧΩ ϑϭ γ Ύ Α ϳέ ϗ Δ γέω ϣ ϟ ϝ ΧΩ Δ γέω ϣ ϟ ϑϭ γ Ύ Α ϳέ ϗ nregungenanregungen zur Vorbereitung auf die Schule

Detaylı

Auswandern Studieren. Studieren - Universität. Angeben, dass man sich einschreiben will. ders almak istiyorum.

Auswandern Studieren. Studieren - Universität. Angeben, dass man sich einschreiben will. ders almak istiyorum. - Universität Ich möchte mich an der Universität einschreiben. Angeben, dass man sich einschreiben will Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum. Ich möchte mich für den anmelden. Angeben, dass man sich für

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 17 Tarladaki şekiller

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 17 Tarladaki şekiller Ders 17 Tarladaki şekiller ve Philipp buğday tarlalarında ortaya çıkan esrarengiz şekilleri araştırır. Bu şekiller bir UFO nun tarlaya inmesi sonucunda mı oluşmuştur, yoksa birileri bu şekilleri görmeye

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 08 Meçhul adamın kimliği

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 08 Meçhul adamın kimliği Ders 08 Meçhul adamın kimliği ve sarayda Kral Ludwig olduğunu iddia eden adamla konuşurlar. Ama ardından ilginç bir şey tespit eder. Esrarengiz yabancının gerçekte kim olduğunu bulur. Đki muhabir, yeniden

Detaylı