Genel Yetenek 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı sözcük kullanılmamıştır?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Yetenek 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı sözcük kullanılmamıştır?"

Transkript

1

2 1. "Ağır" sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde "Hafif hareketleri çevreden tepki görmesine yol açıyordu." cümlesindeki "hafif" sözcüğünün anlamca karşıtıdır? A) Beli ağrıdığı için ağır bir şey kaldıramıyor. B) Bu kadar ağır bir suçlama karşısında sessiz kalamazdı. C) Ağır ağır çıkın merdivenleri, nefesiniz kesilir. D) Ağır davranışlarıyla yaşından büyük olduğu izlenimini uyandırmıştı. E) Bu ağır şartlar altında geçimini sürdürmesi zor. 2. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? Genel Yetenek 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı sözcük kullanılmamıştır? A) Köye ulaşmak için dağları, kel tepeleri çiğneyip geçtik. B) Ne yazık ki eğitim sistemimiz öğrencileri eziyor. C) Türkücünün yanık sesi kulaklarımızı tırmalıyordu. D) Yemekten sonra başıma hafif bir ağrı girdi. E) Büyük bir özlemle annesine sarıldı. 5. Gün ışığı camlara vurduğunda hayata yeniden gelmiş gibi olurum. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, yukarıdaki altı çizili sözcüklerden birinin yerini tutmaz? A) Kapıya sağlam bir adam koy. B) Kendisine yönelen sözler alay doluydu. C) Genç, gürbüz bir köylü çocuğuydu. D) İki kişi bir hayvanı yüzemiyor. E) Kapıda asma bir kilit vardı. 3. Aşağıdakilerin hangisinde "açılmak" sözcüğü "Ağrıları dinince biraz açıldı." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A) Dışarıya çıktı, açıldığını hissedince eve dönmeye karar verdi. B) Konuşmacı ilk dakikadan sonra açılmaya başladı. C) Gemi Karadeniz sularında epey açıldı. D) Fazla açıldığı için iflasın eşiğinden döndü. E) Annesine açılınca çok rahatladı. A)Yaşam B) Güneş C) Tekrar D) Doğa E) Kadar 6. Aşağıdakilerden hangisinde yansımadan türemiş bir eylem vardır? A) Kuzular, baharın güzelliğine eşlik etmek için meliyordu. B) Yukarı kattakilerin gümbürtüleri de bir gün olsun bitmez ki. C) Fısıldaşmayı bıraksalar hiç de yanlış anlaşılamayacaktık. D) Şırıltısını duyuyor musun, kavaklar arasından akan suyun. E) Havlamayı bile beceremeyen uyuz bir köpek almışsın.

3 7. Aşağıdakilerden hangisinde dolaylama yoktur? A) Yerleri gökleri yaratan için insanlara bu kadar da eziyet etmeyin. B) Beyaz perdeyi yıpranmadan yıkansın diye çamaşırhaneye verdim. C) Dostları ve sevenleri tahta ata bindirip ölümsüzlüğe uğurladı onu. D) Beyaz gömlekliler, hastane çıkışında beraberce yemeğe gittiler. E) Yavru Vatan yarınki cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "varsayım" söz konusu değildir? A) Bu yazıyı okumaz ama haydi okudu diyelim... B) Parayı bulduğunu farz et, sonra bunu nasıl ödeyeceksin? C) Onun, teklifimizi kabul ettiğini düşünelim. D) Varsayalım ki şirketin yönetim kuruluna siz seçildiniz. E) Olanlardan sonra bir daha buralara uğrayamayabilir. 9. Aşağıdakilerden hangisinde neden - sonuç ilişkisi yoktur? A) Sokağa böyle çıkarsan hastalanırsın. B) Bütün bu zorluklara seni sevdiğinden katlanmış. C) Bu konu zordur, kolay anlaşılmaz. D) O, pireye kızıp yorgan yakar. E) Kitap okumayı sevmediği için yorum gücü zayıfmış. 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "sezgi ya da tahmin" söz konusu değildir? A) Bu konuda kararsız olduğunu sözlerinden anlamıştım. B) Tatilimin zehir olacağını biliyordum. C) Sakat rolü yapan dilencilerin bizden daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. D) Düğün günü, mutluluğunu yüzünden okumuştum. E) Sınavda matematik sorularının en zorlarını bile yapabilmiş. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "takdir etme, beğenme" söz konusu değildir? A) Şiirlerinde kullandığı yapmacıksız dil, okuyucuların ilgisini canlı tutuyor. B) Filmde sinema tekniğinin tüm olanaklarından yararlanılmış, yönetmene helal olsun! C) Tüm bestecilere parmak ısırtacak nitelikte bir şarkıydı dinlediğimiz. D) Bu kitaptan tüm okurlar yararlanabilir, aranılan her şeyi onda bulmak mümkün. E) Yazar, bu son eserinde yanlış Batılılaşmanın birey üzerindeki olumsuz etkilerinden söz ediyor. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanımlama yapılmıştır? A) Sınav, öğrencinin bilgi ve becerilerini belirlemek için yapılır. B) Masal, insanı hayal âlemine sürükler, hayali kahramanlarla buluşturur. C) Bağışıklık sisteminin türlü nedenlerle iflas etmesidir, AİDS. D) Üslup orijinal olursa yapıt başarıya ulaşır. E) Dildeki gelişmeler yavaş yavaş ve belli kurallar çerçevesinde oluşur.

4 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, "nesnel anlatım"a örnek olabilir? A) Müziğin resimden daha etkili bir sanat olduğuna inanıyorum. B) istatistiklere göre özel radyolar çoğaldıkça kaset satışları düşüyordu. C) Çevremizdeki insanlar sanki beni boğmak istiyorlar. D) Radyodaki müzik, insanı eskilere götürüyordu. E) Çevresindekilerle zor ilişki kuranlar, pek akıllı insanlar değildir. MATEMATİK TESTİ 16. a, b farklı doğal sayılardır. a+b=48 ise a.b nin en büyük değeri nedir? A) 540 B) 554 C) 568 D) 575 E) Aşağıdaki yargılardan hangisinin nedeni belirtilmemiş? A) Atamam kendimi denize, dünya güzel B) Bir defasında beli incindi, nasıl olduysa oldu, ayağa kalkamadı. C) Çokçuklar bir şey anlamıyor, daha çok küçükler. D) Yolculuk etmeyi oldum olası sevmiyorum. E) Yorgunluktan koltukta uyuyakalmış =? A) 2 B) 3/2 C) 4/3 D) 5/4 E) 1/6 15. Aşağıdakilerden hangisinde yorum söz konusudur? A) Orhan Veli, ilk şiirlerini lise yıllarında Varlıkta yayımlamış. B) Ahmet Muhip Dranas, yayımlanan tek kitabıyla şiirimizin anıtlarındandır. C) Kemal Özer, ilk kitabından sonra yedi yıl suskun kalmıştır. D) Kitabın kapağında Abidin Dino nun bir deseni kullanılmış. E) Dergi son sayısını Can Yücel le ilgili yazılara ayırmış. 18. x, y, z birbirinden farklı rakamlar ise 4x+3y+7z toplamının en küçük değeri nedir? A) 24 B) 18 C) 15 D) 12 E) 10

5 19. Ardışık üç tek sayının toplamı 123 olduğuna göre, bu sayıların en küçüğü kaçtır? A) 39 B) 41 C) 43 D) 45 E) Üç basamaklı en küçük pozitif tek tamsayı ile en küçük iki basamaklı negatif tek tamsayının toplamı kaçtır? A) 1 B) 2 C) 100 D) 101 E) Üç basamaklı, birbirinden farklı beş sayının toplamı 1126 dır. Bu sayıların en büyük olanı en çok kaçtır? a dört basamaklı sayısı hem 2 hem 9 ile bölünebildiğine göre a kaçtır? A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8 A) 620 B) 621 C) 622 D) 700 E) ab ve ba iki basamaklı sayılardır. ab ba = 18 a + b = 8 olduğuna göre, a.b kaçtır? (3:2 2.5)+4=? A) 43 B) 44 C) 45 D) 46 E) 47 A) 7 B) 12 C) 14 D) 15 E) 16

6 25. işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 0,5 C) 1,5 D) 2 E) Yandaki çarpma işlemine göre a+b+c toplamının değeri kaçtır? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) a dört basamaklı sayısı hem 2 hem 3 ile bölünebildiğine göre a kaçtır? A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) XYZ üç basamaklı bir sayıdır. XYZ+XYZ+XYZ+XYZ=1016 toplama işlemine göre X+Y Z sonucu kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) x.y.z çift sayılar olmak üzere aşağıdakilerden hangisi daima tek sayıdır? A. B. C. D. 3x+2y+z E. x+y+z Aşağıdaki bölme işlemlerine göre x, y ve z sıfırdan farklı birer doğal sayı ise x sayısının en küçük değeri kaçtır? A) 77 B) 100 C) 177 D) 185 E) 200

7 1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toprağı olan Trablusgarp ı işgal eden devlettir? A) İngiltere B Fransa C) İtalya D) Almanya E) İspanya 2. Aşağıdakilerden hangisi l. Balkan savaşında Osmanlı devletine karşı savaşmamıştır? A) Romanya B) Bulgaristan C) Sırbistan D) Yunanistan E) Karadağ 3. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal in meslek hayatında ilk görev yeridir? A) Şam da bulunan 5. ordu B) Selanik teki 3. ordu C) Çanakkale deki 19. Tümen D) Doğudaki 16. Kolordu E) İstanbul l. Ordu 4. Aşağıdakilerden hangisi azınlıklar tarafından kurulmamıştır? A) Mavri Mira cemiyeti B) Pontus Rum cemiyeti C) Makabi cemiyeti D) Kilikyalılar cemiyeti E) Taşnak cemiyeti 5. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi ile sağlanmak istenen temel amaçtır? A) Doğu Karadeniz'de Pontus Rum devleti kurulmasını engellemek B) Padişahı ve halifeyi içinde bulunduğu baskıdan kurtarmak C) Kuva-i Milliye birliklerini birleştirerek düzenli ordu kurmak Genel Kültür D) Halkın ulusal bağımsızlık mücadelesine katılmasını sağlamak E) İstanbul hükümetinin çıkardığı ayaklanmaları 6. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşı sonucunda savaşan taraflar arasında imzalanan antlaşmalar arasında yer almaz? A) Versay B) Sen Jermen C) Triyanon D) Sevr E) Lozan 7. Osmanlı devletinin I. Dünya Savaşına girmesi, I.Yeni cephelerin açılmasına II. savaşın alanın genişlemesine III. savaşın süresinin kısalmasına Durumlarından hangilerine yol açmıştır A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 8. Aşağıdakilerden hangisi Brest Litowsk antlaşmasını imzalayarak I. Dünya savaşından çekilen devlettir? A) Rusya B) İngiltere C) Fransa D) İtalya E) Avusturya 9. Aşağıdaki faydalı cemiyetlerden hangisi silahlı mücadele yerine basın-yayın ve mitingler yoluyla Milli Mücadeleyi savunmayı amaçlamıştır? A) Reddi ilhak cemiyeti B) Milli Kongre cemiyeti C) Trakya Paşaeli cemiyeti D) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk cemiyeti

8 E) İzmir müdafa-i hukuk cemiyeti 10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin savaştığı savaştığı cepheler arasında yer almaz? A) Irak B) Çanakkale C) Arnavutluk D) Kafkas E) Kanal 11. Yerleşik yaşama geçen ilk Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Türgişler B) Hunlar C) Uygur D) Hazar E) Göktürkler 12. Gök-Tanrı tarafından verilen devleti yönetme yetkisine KUT denir. Kut, kan yolu ile babadan oğla geçerdi. Kanında kut olan herkes devleti yönetme yetkisine sahipti. Bu yönetim anlayışına bağlı olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Taht kavgalarına ortam hazırlamıştır. B) Türklerin geniş bir coğrafyada hakimiyet kurmalarını sağlamıştır C) Merkezi otoriterin zayıflamasına neden olmuştur D) Devletin kısa ömürlü olmasına yol açmıştır E) Hükümdardın kutsal yetkilere sahip olduğuna inanılmıştır 13. Türkler tarih boyunca değişik alfabeler kullanmışlardır. Aşağıdakilerden hangileri Türklerin kullandığı Milli Alfabeler arasın gösterilebilir? I- Soğd II- Orhun (Göktürk) III- Kril IV- Latin V- Uygur A) I II B) II-III C) IV-V D) II-V E) II-IV-V 14. Aşağıdaki sosyal hayatı düzenleyen kuralların yaptırım maddidir? A) Ahlak kuralları B) Din kuralları C) Görgü kuralları D) Fizik kuralları E) Hukuk kuralları 15. Tek kişinin hakim olduğu yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Oligarşi B) Monarşi C) Teokrasi D) Demokrasi E) Cumhuriyet 16. Halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelen rejim aşağıdakilerden hangisidir? A) Meşrutiyet B) Monarşi C) Cumhuriyet D) Oligarşi E) Teokrasi Medeni hukuk 2-Anayasa hukuku 3-Vergi hukuku 4-Yargılama hukuku Yukarıda verilenlerden hangisi değer (Özel) hukukun dalıdır? A) 4 B) 2 C) 3 D) 1 E) 1.2.3

9 18. Aşağıdakilerden hangisi hukukun asli kaynaklarından biri değildir? A) Anayasa B) Kanunlar C) Öğreti ( Doktrin ) D) Tüzükler E) Milletler arası sözleşmeler 19. Bakanlar kuruluna kanun hükmünde kararname yetkisi aşağıdaki hangi anayasayla verilmiştir? A) Kanuni esasi ile B) 1921 Anayasası ile C) 1924 Anayasası ile D) 1982 Anayasanın 2004 değişikliği ile E) 1961 Anayasasının 1971 değişikliği ile 20. Türkiye aktif deprem kuşağında yer alır. Aşağıdaki ovalardan hangisi Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan bir ova değildir? A) Adapazarı Ovası B) Erzincan Ovası C) Malatya Ovası D) Düzce Ovası E) Erbaa Ovası 21. Akarsular döküldükleri denizlerin kıyısında delta ovası oluştururlar. Buna göre aşağıdaki akarsu ikilisinden hangisi Türkiye nin en büyük delta ovasını oluştururlar? A) Yeşilırmak- Kızılırmak B) Seyhan- Ceyhan C) Gediz- Bakırçay D) Büyük Menderes- Küçük Menderes E) Aras- Kura 22. Türkiye de dağların uzanış yönü genellikle doğu batı doğrultusundadır. Buna göre bu durum aşağıda verilenlerden hangisini olumsuz yönde etkiler? A) Akarsuların akış yönünü B) Bitki çeşitliliğini C) Akdeniz Bölgesinde boyuna kıyı tipi görülmesini D) Doğu Karadeniz kıyılarının bol yağış almasını E) Kuzey güney yönlü ulaşımı 23. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye deki akarsuların genel özelliklerinden değildir? A) Rejimleri düzenlidir. B) Taşımacılığa elverişli değildir. C) Hidroelektirik enerji potansiyelleri yüksektir D) Akış hızları fazladır. E) Dar ve derin vadilerden akarlar. 24. Aşağıdaki platoların hangisi karstik kayaçların kimyasal çözünmeye uğramasıyla oluşmuştur? A) Erzurum-Kars Platosu B) Taşeli Platosu C) Uzunyayla Platosu D) Perşembe Platosu E) Haymana Platosu

10 25. BM içerisinde veto yetkisine sahip ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Çin B) ABD C) Almanya D) Fransa E) Rusya Kasım 01 Aralık 2011 Tarihinde düzenlenen Türk-Arap Medya Forumu çalışma merkezi olarak aşağıdaki şehirlerden hangisini seçmiştir? A) Şam B) Tahran C) Kahire D) İstanbul E) Musul 27. Arap Baharı olarak nitelendirilen Arap Coğrafyasındaki değişimin başlangıç noktası hangi ülkedir? EUROVISION şarkı arışmasında ülkemizi temsil edecek sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hadise B) Sibel TÜZÜN C) Sertap ERENER D) Can BONOMO E) Sezen AKSU 30. Fetih 1453 filminin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Emre KINAY B) Faruk AKSOY C) Zeki DEMİRKOMUZ D) Osman SINAV E) Yavuz TURGUL A) Mısır B) Suriye C) Libya D) Cezayir E) Tunus Ocak 2012 den itibaren Avrupa birliği dönem başkanlığını Aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından temsil ediliyor? A) Danimarka B) İngiltere C) Almanya D) Fransa E) Polonya

11 Genel Yetenek Genel Kültür 1 D 16 D 1 C 16 C 2 C 17 A 2 A 17 D 3 B 18 E 3 A 18 C 4 E 19 A 4 D 19 E 5 D 20 E 5 D 20 C 6 A 21 D 6 E 21 B 7 B 22 B 7 D 22 E 8 E 23 E 8 A 23 A 9 A 24 C 9 B 24 B 10 E 25 A 10 C 25 C 11 E 26 C 11 C 26 D 12 E 27 E 12 B 27 E 13 B 28 E 13 D 28 A 14 D 29 B 14 E 29 D 15 B 30 D 15 B 30 B

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık SUNU Değerli Memur Adayları, Kamu Kurum ve Kuruluş Sınavları na hazırlık sektöründe, yayıncılık ve eğitim kalitesi açısından tüm adayların beğenisini kazanan, Kamu Kurumlarına binlerce öğrenciyi yerleştiren

Detaylı

GENEL YETENEK TEOREM YAYINCILIK. 3. I. Kültür Bakanlığı, kültürel değer niteliğindeki eserleri bu yıl restore etmek için çalışma başlattı.

GENEL YETENEK TEOREM YAYINCILIK. 3. I. Kültür Bakanlığı, kültürel değer niteliğindeki eserleri bu yıl restore etmek için çalışma başlattı. TEOREM Yayıncılık GENEL YETENEK Lise ve Önlisans Deneme Sınavı 1. Bu testte 60 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Aydın olmak, yalnızca

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

7 GENEL YETENEK Türkiye Geneli Deneme Sınavı

7 GENEL YETENEK Türkiye Geneli Deneme Sınavı 7 GENEL YETENEK Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. Kitapların dünyasında çocuk yazarları ilk keşfedenler çocuklar olmuştu. Yetişkinlerin dünyasından okulun uzaklaştırdığı bu çocuklar, henüz küçük yetişkinler

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESİ T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına

Detaylı

9 GENEL YETENEK Türkiye Geneli Deneme Sınavı

9 GENEL YETENEK Türkiye Geneli Deneme Sınavı 9 GENEL YETENEK Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. - 3. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ. 0. yy.ın başlarında Joseph Hubert Pilates tarafından geliştirilmiş fiziksel fitness sistemi olan pilates,

Detaylı

GENEL YETENEK TEOREM YAYINCILIK. 3. I. Uzaklaşan her şey bende özel bir anlam kazanıyor.

GENEL YETENEK TEOREM YAYINCILIK. 3. I. Uzaklaşan her şey bende özel bir anlam kazanıyor. TEOREM Yayıncılık GENEL YETENEK 1. Bu testte 60 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Aşk denilen yürek fırtınasının dinginliğinden sonra

Detaylı

GENEL YETENEK- GENEL KÜLTÜR

GENEL YETENEK- GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK 1. - 5. SORULARDA CÜMLE VEYA PARÇADAKİ BOŞLUĞU ANLAM BAKIMINDAN EN UYGUN Bİ- ÇİMDE TAMAMLAYAN SEÇENEĞİ BULUNUZ. 5. Işık kirliliği, ışığın yanlış zamanda, yanlış miktarda, yanlış yönde ve

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI. 24 Nisan 2010 G E N E L A Ç I K L A M A

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI. 24 Nisan 2010 G E N E L A Ç I K L A M A Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GİRİŞ SINAVI 4 Nisan 010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON NUMARASI

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ 6. 1. Omuz silkmek, umursamaz davranmak insana ait özelliklerdir. III. cümlede bu özellikler şehre aktarılmıştır. Cevap B.

TÜRKİYE GENELİ 6. 1. Omuz silkmek, umursamaz davranmak insana ait özelliklerdir. III. cümlede bu özellikler şehre aktarılmıştır. Cevap B. TÜRKİYE GENELİ 6. Omuz silkmek, umursamaz davranmak insana ait özelliklerdir. III. cümlede bu özellikler şehre aktarılmıştır. 7. Yeni arayışlara kanat çırpmak istemediğini söyleyen bir yazarın, her kitabında

Detaylı

GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR

GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR . "Tutmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır? A) Bu moda tutmadığı için eskiye dönüldü. B) Böyle havada beni deniz tutar. C) İki erik yedim; midem tuttu yine. D) Küçüğü

Detaylı

GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR

GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR 200 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? A} Saat kaçta burada olacaklarını öğrenemedik. B} Bununla ilgili bir sorusu olup olmadığını sordum. C} Buraya

Detaylı

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE SÖZCÜKTE VE SÖZDE ANLAM I. Deyimler TÜRKÇE İki ya da daha fazla sözcükten oluşan herhangi bir olayı, durumu çarpıcı bir şekilde işleyen söz öbekleridir. Üç aydan beri bana oyun oynuyorsun. cümlesinde oyun

Detaylı

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir.

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. İNKILAP TARİHİ Mustafa Kemal in Hayatı 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS 01 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. 1. Mahalle Mektebi 2. Şemsi Efendi Mektebi 3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Detaylı

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876):Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına Mithat

Detaylı

ÖN SÖZ. Kitap ile ilgili öneri ve görüşleriniz için bilgi@datayayinlari.com adresimize mail gönderebilirsiniz.

ÖN SÖZ. Kitap ile ilgili öneri ve görüşleriniz için bilgi@datayayinlari.com adresimize mail gönderebilirsiniz. ÖN SÖZ III Bu kitabımız 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

DENEME - 4 GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ

DENEME - 4 GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ DENEME - 4 GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ. Parçada Ahmet Telli yi değerlendiren yaklaşımların ayrıldığı yerler, bu ayrımlardan birinin şairi yeterince tanımayanlarca yapıldığı üzerinde durulduğu göz önünde bulundurulursa

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876): Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI UZMAN JANDARMA OKULU GİRİŞ SINAVI 25 Nisan 2010

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI UZMAN JANDARMA OKULU GİRİŞ SINAVI 25 Nisan 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIĞI UZMAN JANDARMA OKULU GİRİŞ SINAVI 5 Nisan 010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON NUMARASI :... :...

Detaylı

A SÖZEL BÖLÜM ALS / 2006. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim, açıklamasıyla

A SÖZEL BÖLÜM ALS / 2006. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim, açıklamasıyla 1. Aşağıdaki cümlelerde ayraç içinde verilen açıklamalardan hangisi altı çizili sözcüğün anlamına uygun değildir? A) Akşam olunca lambayı yakıyorduk. (içindeki maddeyi tutuşturmak) B) İkindiye doğru yağmura

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

TG 12. Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri Çözüm Kitapçığı. 4 5 Haziran 2011. 2011 Kamu Personel Seçme Sınavı

TG 12. Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri Çözüm Kitapçığı. 4 5 Haziran 2011. 2011 Kamu Personel Seçme Sınavı 0 Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri Çözüm Kitapçığı TG 4 5 Haziran 0 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NUMARASI SALON SIRA NUMARASI DİKKAT! SINAV BAŞLAMADAN

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

GENEL KÜLTÜR. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II. A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV. D) II ve III E) I,II ve III

GENEL KÜLTÜR. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II. A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV. D) II ve III E) I,II ve III GENEL KÜLTÜR DĐKKAT: BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ SORU SAYISI 60 TIR. 1-30 SORU Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi ile Türk Kültür ve Medeniyetleri 31-48 SORU Türkiye Coğrafyası 49-60 SORU: Temel Yurttaşlık

Detaylı

www.fatihiyidogan.com

www.fatihiyidogan.com 1.fa co n. ga id o iy tih m DENEME-1 8-)M.Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır? 1-) I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI/1 (KPSS/1) 1 Temmuz 2006 GENEL YETENEK TESTİ - GENEL KÜLTÜR TESTİ DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ

Detaylı