ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1969 yılında Sivas ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas ta tamamladı yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü kazandı yılında mezun oldu. Askerlik grevini tamamladıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini tamamlayarak Tarih Doktoru oldu yılında Gazi Üniversitesi ne Yardımcı Doçent olarak atandı yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi ne geçiş yaptı yılında Atatürk İnkılâpları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Alanında Doçent unvanını kazandı yılında Giresun Ünv. İ.İ.B. Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih ABD Profesör olarak atandı yılları arasında Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanlığı yaptı yılları arasında Rektörlüğe Bağlı Bölümlerin Koordinatörlüğünü üslendi yılları arasında Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma Uygulama Merkezi Başkanlığı yaptı yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Hollanda, Makedonya, Kosova, Avusturya, Belçika, Polonya, Macaristan, Kıbrıs, Kırgızistan, İsviçre gibi birçok ülkede akademik kongrelere katıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Selçuk Duman halen Giresun Ünv. İ.İ.B. Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih ABD görev yapmaktadır. 1- Kitaplar ESERLER LİSTESİ DUMAN,S., Milli Mücadele Dönemi Dış Etkiler ve Mustafa Kemal in Tepkisi, Ankara, 2005 DUMAN S.,Türklerde Devlet Başkanlığı, Başkanlık Tartışmaları ve Cumhurbaşkanlarımız, Ankara DUMAN, S., Modern Türkiye nin İnşasında Halkevleri ve Sivas Halkevi Örneği, Ankara DUMAN, S., Bir Modernleşme Aracı Olarak Tokat Halkevi, Ankara 2010 DUMAN, S., II.Meşrutiyetten İngiliz Mandaterliğine Irak, Ankara 2010 DUMAN, S., Kıbrıs ta Türk Milli Mücadelesi ve 1958 Türkiye Mitingleri, Ankara YILDIZ, H. D.,(Yayına Hazırlayan: E. Semih YALÇIN- Selçuk DUMAN), Makaleler I., Ankara 2007.

2 YILDIZ, H. D.,(Yayına Hazırlayan: E. Semih YALÇIN- Selçuk DUMAN), Makaleler II., Ankara YILDIZ, H. D.,(Yayına Hazırlayan: E. Semih YALÇIN- Selçuk DUMAN ), Makaleler III., Ankara Uluslararası İndekslerde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler DUMAN, S., Atatürk Dönemi Türkiye Hindistan İlişkileri, Turkish Studies, Haziran DUMAN, S., Atatürk Dönemi Türkiye Polonya İlişkileri, Karam DUMAN, S., Hüsameddin Bey in Çevirilerine Göre Çanakkale Savaşları, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, DUMAN, S., Mütareke Döneminde Amerikan Mandaterliği Tartışmaları, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt.XX, Sayı:59, Temmuz 2004, Ankara. DUMAN, S., Türkiye Büyük Millet Meclisinde Hocalı Soykırımı Sonrası Yapılan Değerlendirmeler, Kültür Evreni, Sayı:4, Bahar DUMAN, S., Terörizmin Siyasallaşma Süreci ve Türkiye, Türkiz Dergisi, Ankara DUMAN,S., Ermeni Sorununun Ortaya Çıkışı ve Tehcir gerçeği,türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt.9, Aralık DUMAN, S., Halkevlerinin Köycülük Şubesi Faaliyetleri ve Sivas Halkevi Örneği, Cumhuriyet Tarihi araştırmaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Y:3, S.6, Ankara Güz DUMAN, S., Mustafa Kemal Atatürk Dönemi nde Asayişin Sağlanmasına Yönelik Göç ve İskan Siyaseti ve Uygulamaları, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Sayı 4, Güz DUMAN,S., Birinci Büyük Millet Meclisi nin Kuruluşu ve Nitelikleri Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, Ekim DUMAN,S., Kızılırmak Gazetesine göre Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 Son baharında Sivas ı Ziyareti, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt.7, Sayı 1,Haziran DUMAN,S., Mustafa Kemal de Cumhuriyet Düşüncesinin Doğuşu ve Cumhuriyetin Nitelikleri, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi Cilt.14, Mart DUMAN,S., Ali Rıza Paşa Hükümeti nin Kuruluşu Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Elazığ DUMAN,S., Son Osmanlı Mebusan Meclisi nin Açılması ve Ali Rıza Paşa Hükümeti nin Faaliyetleri Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Nisan 2004.

3 3.Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler DUMAN, S., İslam Öncesi Türk Devletlerinde Aristokrat Cumhuriyet Gerçeği, Birinci Uluslararası Türk Devlet Yönetimi Kongresi, Bişkek, Kırgızistan, Nisan DUMAN, S., Geçmişten Günümüze Manastır Şehrinde Yaşayan Türklerin Sosyo-Kültürel Yapıları, 16. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Üsküp/Makedonya, Mayıs DUMAN, S., Türkiye-Avusturya İlişkilerinin Yeniden Kurulması, Avrupa ya Türk Göçünün 50. Yılında Avusturya-Türkiye İlişkileri Sempozyumu, Salzburg/Avusturya, DUMAN, S. Atatürk Dönemi Türkiye Belçika İlişkileri, International Symposium on Relations of Turkey- Belgium, Brüksel DUMAN, S., İsmet İnönü Dönemi Türkiye Macaristan İlişkileri, Uluslararası Türkiye Macaristan İlişkileri Sempozyumu, Budapeşte DUMAN, S., 1 Ağustos 1975 Tarihli Albümde TMT, Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT nin Yeri Sempozyumu, Kıbrıs Ekim DUMAN, S., Dr. Fazıl Küçük ün Türkiye de Yapılan Kıbrıs Mitinglerindeki Konuşmaları, Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT nin Yeri Sempozyumu, Kıbrıs DUMAN, S., Atatürk ün Hayatında Öyküleri İle Türk Müziğinin Yeri, IV Uluslar arası Türk Kültür Kurultayı Yurtdışında Yayınlanan Dergilerde Çıkan Makaleler DUMAN, S., Dr. Fazıl Küçük ün Yazılarında Atatürk ve Atatürkçülük, Kıbrıs Türk STAD, S.1, Kasım DUMAN, S., Kıbrıs Türklerinin Bağımsızlık Mücadelesinde Milli Bir Teşkilat: TMT, Kıbrıs Türk STAD, S.2, Ocak DUMAN, S., Sömürgecilik, Mandaterlik, Himaye, Demokratikleştirme ve İngiliz Emperyalizminin Ulaştığı Noktalar, Kıbrıs Türk STAD, S.4, Mart DUMAN, S., Türklerde Devlet Başkanının Nitelikleri, Kıbrıs Türk STAD, S.6, Mayıs- Haziran 2010 DUMAN, S., Mustafa Kemal Atatürk ve Neden Atatürk?, Kıbrıs Türk STAD, S.11, Aralık Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler DUMAN, S., Türkiye de Başkanlık Sistemi Değerlendirmeleri, Yeni Türkiye DUMAN, S., Türk Düşün Hayatında Aitlik Kavramları, Devlet Dergisi, 2014.

4 DUMAN,S., Irak Türkisi Gerçeği ve Milli Mücadele Dönemi Bölge Halkının Türk Yönetim İstekleri,2023 Dergisi, 15 Nisan Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler DUMAN, S., Birinci Dönem Sivas Milletvekilleri ve Siyasi Hayattaki Yerleri, Cumhuriyet Dönemi Sivas Sempozyumu, Ekim DUMAN, S., Zile Halkevi, Tokat Kitaplarda Yayınlanan Bölümler DUMAN,S., İkinci Meşrutiyetten Mandaterliğe Irak ta Aşiretlerin Durumu, Irak Dosyası I., İstanbul, DUMAN,S., Mustafa Kemal Paşa nın İstanbul daki Faaliyetleri ve Anadolu ya Geçişi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara DUMAN, S., Milli Mücadele Dönemi İç İsyanlar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,, Ankara, Paneller ve Oturum Başkanlığı DUMAN, S., Uluslararası Türkiye Belçika İlişkileri Sempozyumu, Bürüksel DUMAN, S., II. Uluslar arası Türkoloji Sempozyumu, Varşova DUMAN, S., Atatürk ve Harf Devrimi, Tokat TDK 19 Kasım DUMAN, S., Mandaterlik, Sivas Kongresinin 86. Yıldönümü, Sivas 4 Eylül DUMAN, S., IV Uluslararası Türk Kültür Kurultayı Konferanslar DUMAN, S., Atatürk ve Çağdaşlaşma, 10 Kasım 2004, GOP Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu Tokat. DUMAN, S., Atatürk ün Milli Egemenlik Ruhu ve Türk Milliyetçiliği, 23 Nisan 2005, Sivas Türk Ocağı Sivas. DUMAN, S., Cumhuriyetin Doğuş Süreci ve Nitelikleri, 25 Ekim 2005, GOP Üniversitesi Tokat. DUMAN, S., Atatürk, Atatürk ün 125. Doğum Yıldönümü Münasebetiyle, Mayıs 2006 Turhal. DUMAN, S., Cumhuriyet ve Nitelikleri, 30 Ekim 2006, GOP Üniversitesi Tokat. DUMAN, S., Sömürgecilik, Mandaterlik ve Demokratikleştirme, ATA TV, 2007 DUMAN, S., Türklerde Alfabe Değişiklikleri, Güneş TV, 2007.

5 DUMAN, S., Ulus, Üniter ve Tam Bağımsızlık Ekseninde Cumhuriyet, 30 Ekim 2007, GOP Üniversitesi, Tokat. DUMAN, S., Irak Türkisi Gerçeği ve Türkiye, 24 Kasım 2007, Tokat Türk Ocağı Tokat. DUMAN, S., Boğazlar Meselesi, TRT-2, DUMAN, S., 95.Yıldönümünde Çanakkale Zaferi, 22 Mart 2010 Muğla. DUMAN, S., Türk Düşün Hayatında Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı, Kanal 60, DUMAN, S., Cumhuriyet ve Kadın, 05 Aralık 2010 Tokat. DUMAN, S., Ulusal ve Üniter Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne Sahip Çıkma Programı, Güneş Televizyonu 24 Aralık Köşe Yazısı Formatında Makalelerden Örnekler Milli İrade Meselesi 30 Aralık 2013 Demokratik Tavırda Yine Sınıfta Kalıyoruz 23 Aralık 2013 Türk Irkı Yoktur İfadesini Şiddetle ve Nefretle Kınıyorum 02 Aralık 2013 Bölücü Kavramlar İle Cumhuriyetin Kurucularını Eşleştirme 26 Kasım 2013 Atatürk Alerjisi Bilinizki Hayıra Alamet Değildir 17 Kasım 2013 Irak-ı Türki Türksüzleştiriliyor 07 Kasım 2013 Cumhuriyetin Kazanımları 29 Ekim 2013 Terörizm Ve İstihbarat İle Anılmak 24 Ekim 2013 Milliyetsiz Bir Toplum Mümkün Mü? 10 Ekim 2013 Türkiye'deki Siyasi Süreç ve Siyasal Partiler 28 Eylül 2013

6 Savaş Çığırtkanlığı Kime Ne Yarar Sağlar 02 Eylül 2013 Misak-ı Milli Üzerinden Toplumu Yanıltma Çalışmaları 01 Ağustos Yılında Lozan Antlaşması 25 Temmuz 2013 Mısır Sorununun Temelinde Stratejik Derinlik Vardır 11 Temmuz 2013 Demokratik Tavırda Yine Sınıfta Kaldık 17 Haziran 2013 Son Yaşananlar ve Algılama Biçimimiz 08 Haziran Mayıs 1919 ve Antiemperyalizm 20 Mayıs 2013 Ortadoğu Eksenli ve İnanç Temelli Politikalar ve Sonuçları 13 Mayıs 2013 Terörle Mücadele Dönülmez Yola Sürüklenmektedir 27 Nisan 2013 Çözüm Süreci ve Dikkatten Kaçanlar 04 Nisan 2013 IV. Türk Dünyası Kültür Kurultayı 01 Nisan 2013 Çanakkale Zaferi Ve Vefasızlıklar 16 Mart 2013 İçimiz Kan Ağlıyor 21 Şubat 2013 Türklük Yine Sorun Haline Gelmiştir. 25 Ocak 2013 Devlet Tehdit Algılarını Değiştirdide Bizim Mi Haberimiz Yok 19 Ocak 2013 Etnisite Üzerinden Barış Mümkün Mü? 10 Ocak 2013

7 İade-i İtibar Meselesi 20 Aralık 2012 S.T.K'nu Gayri Meşru ve Zararlı Göstermek İsteyenlere Örnek TMT 11 Aralık 2012 Anadilde Savunma Hakkı ve Yeni Bir Fiili Durum Yaratma Çabası 03 Aralık 2012 Türk Diasporası Artık Harekete Geçirilmelidir 16 Kasım Kasım 1928 Türk Alfabe Devrimi 05 Kasım 2012 Cumhuriyet Cepheleşmenin Aracı Haline Getirilmemelidir 28 Ekim 2012 Cumhuriyet 90. Yılına Girerken Toplumsal Yapımız 21 Ekim 2012 Milleti Yeniden Adlandırma ve Devleti Yeniden Yapılandırma İşgüzarlığı 06 Ekim 2012 Kâbus Gibi 27 Eylül 2012 Atatürk Kelimesinin İdeolojik Algılanması ve Anılmaması İçin Gerekli Çalışmaların Başlatılması 03 Eylül 2012 Şemdinli Operasyonları ve Düşündürdükleri 27 Ağustos 2012 Terör ve Terörizm Zaaf Kaldırmaz 15 Ağustos 2012 Ordu Üzerinde Siyasi Vesayet 06 Ağustos 2012 Buyurun Bakalım Çözüm Noktamız Barzani 01 Ağustos 2012 Suriye de Ortaya Çıkan Defakto Durumu, Kürtçüler Bile 25 Temmuz 2012

8 Kıbrıs Türklerinin Katliamdan Kurtuluşunun Anısına 20 Temmuz 2012 Dış Politikada Olması Gerekenler ve Geldiğimiz Nokta 10 Temmuz 2012 Ve Bayrak Şiiri Yasaklandı 24 Haziran 2012 Osmanlı Öğretisi İle Ulus Devleti Algılamak 20 Haziran 2012 Dik Durma Zamanı 12 Haziran Mayıs İhtilali Türkiye nin Eksen Kaymasının Bir Sonucudur 28 Mayıs 2012 Başkanlık Sistemi 13 Mayıs 2012 Doğu Despotizmi Mi Demokratik Devlet Mi? 07 Mayıs 2012 TBMM nin Açılışının 92. Yılında Demokratik Düşüncemiz 26 Nisan 2012 Türk Ocakları Kongreye Giderken Bir Kaç Hatırlatma 09 Nisan 2012 Müslüman Kardeşler Ve Hamas Merkezli Bir Dış Politika 02 Nisan 2012 Sayın Eroğlu Neye Karşı Maraş Bölgesini Rumlara Açacaksınız? 28 Mart 2012 Afganistan daki Şehitlerimizi İzah Edebilirmisiniz? 18 Mart 2012 Yüce Meclis te Kurucusuna Hakaret Ne Anlama Geliyor? 04 Mart 2012 Hocalı'da Gerçekleştirilen Türk Soykırımı 23 Şubat 2012 Sorumlu ve Sorunsuz Vatandaş Yetiştirme Gerçeğini Algılama Sorunu 19 Şubat 2012

9 Türk Siyasi Tarihinde Hoşgörü Kültürü ve Kaybedilenler 02 Şubat 2012 Sultan Vahideddin Üzerinden Resmi Tarih Yazdırma Gayreti 25 Ocak 2012 Bir Millî Mücadelecinin, Toros Un Sonsuzluğa Yürüyüşü 20 Ocak Mayıs; Türk Vatanının İşgaline, Türk Milletinin Esir Edilmesine Başkaldırıdır 14 Ocak 2012 Kıbrıs Türkleri İçin Gerekli Olan Tam Bağımsız Kıbrıs Türk Devleti Dir 06 Ocak 2012 Ulus Devleti Tartışmaya Açmak Çağın Gereği Değil, Emperyalizmin Talebidir. 30 Aralık 2011 Yüksek Kurum a Yapılan Atamalar Aralık 2011 Suriye Gerçeklerinde Hatırlanması Gerekenler 17 Aralık 2011 Dersim Tartışmaları ve Üzerinde Durulması Gerekenler 12 Aralık 2011 Abdülmecid Tartışmaları ve Eksen Sorunu 08 Aralık Bilim Kurulu Üyelikleri Düşünce Dünyasında Türkiz Siyaset ve Kültür Dergisi Bilim Danışma Kurulu Üyeliği, Ankara Türk Tarihinde Adnan Menderes Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, Aydın Kıbrıs Türk Kültür ve Strateji Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği Uluslar arası Sosyal Bilimler Dergisi Kültür Evreni, Hakem Kurulu Üyeliği, Uluslar arası Sosyal Bilimler Dergisi Bilimsel Eksen, Hakem Kurulu Üyeliği, Uluslararsı Türkiye Belçika İlişkileri Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyeliği II. Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyeliği. Devlet Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği Devam ediyor. Uluslararası Türkiye-Hollanda İlişkileri Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği, 2014.

10 Milli Tarih Dergisi Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği Lisans ve Lisans Üstü So iki yılda Okutmuş Olduğu Dersler Cumhuriyet Dönemi Siyasal Modernleşme (Doktora) Türkiye de Anayasal Gelişmeler (Doktora) Atatürk Sonrası Türk Dış Politikası (Doktora) Cumhuriyet Dönemi Siyasal Partiler ve Kurumlar (Doktora) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (Yüksek Lisans) Türk Modernleşme Tarihi (Yüksek Lisans) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Lisans) 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (Lisans) Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye (Lisans) Sömürgecilik Tarihi(Lisans) Tek Parti Dönemi Türk Dış Politikası(Lisans) Atatürk ve Türk Modernleşmesi (Lisans) İLETİŞİM: E posta:

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Kenan OLGUN ( Doç. Dr) Doktora: İstanbul Üniversitesi E-posta: (kurum/özel) kolgun@ybu.edu.tr, kolgun61@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324 15 55 Dahili No: Fax: 0312-324

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

YÖDAK Üyeliği sürecinde yaptığım akademik yayınlar ve faaliyetler ( 2006-2012):

YÖDAK Üyeliği sürecinde yaptığım akademik yayınlar ve faaliyetler ( 2006-2012): 1 Prof. Dr. Umay Türkeş-Günay Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden 1968 yılında mezun oldu. Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ PROF. DR. BAYRAM KODAMAN A ARMAĞAN ÖZEL SAYISI OCAK 2010 PROF.DR. BAYRAM KODAMAN 1943-. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF PROGRAMI ANKARA 2006 TC İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİ NDE DIŞ POLİTİKA. Doç. Dr.

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİ NDE DIŞ POLİTİKA. Doç. Dr. HEDEFLER İÇİNDEKİLER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİ NDE DIŞ POLİTİKA Dış Politika Kavramı Nedir? Türk Dış Politikasının Amaç ve İlkeleri Türk Dış Politikasının Gelişme Evreleri 1919-1923 Yılları Arasında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yıldız DEVECİ BOZKUŞ Doğum Tarihi: 1981 ŞANLIURFA Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Sonrası Department of Near University of California,

Detaylı

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA Özlen Çelebi Saime Özçürümez Şirin Türkay Birleşmiş Milletler Mülteciler

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

II. DÖNEM DERS NOTLARI DR. TUNCA ÖZGİŞİ

II. DÖNEM DERS NOTLARI DR. TUNCA ÖZGİŞİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. DÖNEM DERS NOTLARI DR. TUNCA ÖZGİŞİ SİYASİ İNKILAPLAR A-Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922): *İstanbul hükümeti de İtilaf devletleri tarafından Lozan Görüşmelerine

Detaylı

Prof. Dr. Orhan DOĞAN ATATÜRK. İLKELERİ ve. (XIX.- XX. Yüzy l Türkiye Tarihi)

Prof. Dr. Orhan DOĞAN ATATÜRK. İLKELERİ ve. (XIX.- XX. Yüzy l Türkiye Tarihi) Prof. Dr. Orhan DOĞAN ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ (XIX.- XX. Yüzy l Türkiye Tarihi) Düzenlenmiş Haliyle 4. Bask Osmanlı Devleti nin Son Dönemi Anadolu nun Paylaşılması, İşgaller, Siyasi ve Askeri

Detaylı

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU*

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* 2015 yılı ve öncesi biten tezlerdir. M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* TEZİN HAZIRLANDIĞI HAZIRLAYANIN DANIŞMANIN YILI TÜRÜ ANABİLİM DALI BİLİM DALI ADI SOYADI ADI SOYADI TEZİN

Detaylı

Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler

Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler 145-170 Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler Çağrı Erhan Ersin Embel Öz Bu makalede, Türkiye nin belli başlı dış politika kararlarını temsil eden örnek olaylar dört yapısal

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 1200 ASUR VE BABİL TARİHİ TARİH Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 1 Türü (Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Temmuz 2014 GÜMÜŞHANE 1 İÇİNDEKİLER Organizasyon 1. Genel Bilgiler 1.1 Kuruluş ve Gelişme 1.2 Yerleşim 2. Personel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 6.1.8. Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları

İÇİNDEKİLER. 6.1.8. Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları İÇİNDEKİLER Sunuş Kırgız Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 1. Kuruluşu 2. Statüsü 3. Misyonu 4. Vizyonu 5. Ana İlkeleri ve Değerleri 6. İdari Yapı 6.1 Üniversite Yönetim

Detaylı

PROF.DR. ZEKİ BAŞAR IN BİYOGRAFİSİ VE ESERLERİ Dr. Lütfi SEZEN

PROF.DR. ZEKİ BAŞAR IN BİYOGRAFİSİ VE ESERLERİ Dr. Lütfi SEZEN A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 29 Erzurum 2006 1 Prof. Dr. Zeki Başar Özel Sayısı PROF.DR. ZEKİ BAŞAR IN BİYOGRAFİSİ VE ESERLERİ Dr. Lütfi SEZEN I. Biyografisi P rof.dr.zeki Başar,

Detaylı

ORTAÖĞRETİMDEN YÜKSEKÖĞRETİME SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PANELİ ÜNİVERSİTEMİZDE GERÇEKLEŞTİ

ORTAÖĞRETİMDEN YÜKSEKÖĞRETİME SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PANELİ ÜNİVERSİTEMİZDE GERÇEKLEŞTİ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ HABER BÜLTENİ KASIM 2013 YIL 2 SAYI 17 www.iszu.edu.tr ORTAÖĞRETİMDEN YÜKSEKÖĞRETİME SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PANELİ ÜNİVERSİTEMİZDE GERÇEKLEŞTİ Yeni Rektörümüz

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TANITIM KİTAPÇIĞI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TANITIM KİTAPÇIĞI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TANITIM KİTAPÇIĞI AFYONKARAHİSAR -1- Yayın Kurulu Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN Öğr. Gör. Ömer BİLDİK Okt. Fakı Can YÜRÜK Hazırlayan Öğr. Gör. Kayhan DONAT Ferhat

Detaylı

TURGUT ÖZAL Değişim, Dönüşüm

TURGUT ÖZAL Değişim, Dönüşüm TURGUT ÖZAL Değişim, Dönüşüm Editörler: Erkan ERTOSUN Erkan DEMİRBAŞ Turgut Özal Üniversitesi Yayınları No: 020 ISBN: 978-605-4894-09-3 Bu eserin dil ve bilim bakımından sorumluluğu konuşmacılarına/yazarlarına

Detaylı

TÜRK SİYASİ TARİHİ NDE CHP NİN GENÇLİK KOLLARI

TÜRK SİYASİ TARİHİ NDE CHP NİN GENÇLİK KOLLARI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK SİYASİ TARİHİ NDE CHP NİN GENÇLİK KOLLARI Asil KAYA Danışman Yard.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876): Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi,

Detaylı

Muhammet ÖRTLEK Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Destek Hizmetleri Müdürü mortlek@turgutozal.edu.tr

Muhammet ÖRTLEK Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Destek Hizmetleri Müdürü mortlek@turgutozal.edu.tr TÜRKİYE DE ETNİK AZINLIKLARA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR Muhammet ÖRTLEK Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Destek Hizmetleri Müdürü mortlek@turgutozal.edu.tr Özet Küreselleşme sürecinde etnik azınlıklara

Detaylı