KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI"

Transkript

1 KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 11 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

2 Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) Web: - e-posta:

3 1. Öğrencinin kavram, ilke ve genellemelere ulaşmasını sağlayacak öğretme-öğrenme ortamının düzenlenmesi ve tümevarımsal yaklaşım yoluyla öğrenmeyi içerir. Bruner e göre öğrenciyi harekete geçiren en büyük güdü merak, başarılı olma ve birlikte çalışmadır. Öğretmen öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlamak için, öğrenme-öğretmen sürecinin başında, öğrencilere meraklarını uyandıracak bir problem durumu vermeli veya bir soru sormalıdır. Bu süreç Buluş ile ilgilidir. 4. Çoklu zekâ kuramında eğitim sürecinin değerlendirilmesine ilişkin olarak Çoklu zekâ kuramında tek boyutlu ve temel bir değerlendirme çok önemlidir ifadesi hatalıdır. Sekiz alana seslenen bir çoklu ölçek yapısı gerekmektedir. 5. Buna göre soruda Can ın kendinde gördüğü zeka alanı Matematiksel Mantıksal Zekâdır. Bu zekâ alanı Mantıksal düşünebilme yeteneği, soyut işlemler yapabilme, sayıları etkili kullanabilme ve sorgulama, varsayım çıkarma, problem çözebilme yeteneğidir. 2. Sermet öğretmenin derslerinde kullandığı beyin fırtınası, doğal drama ve istasyon gibi öğretim tekniklerini yaratıcı düşünmeyi geliştiren tekniklerdir. Bu teknikler yaratıcı düşünceyi geliştiren ve çok sayıda ilişki ortaya çıkaran özelliklere sahiptir. Beyin fırtınası katılımcıların hayal güçlerini kullanmalarını sağlayan ve yaratıcılıklarını destekleyen bir tekniktir. Doğal drama doğaçlama yolu ile yaratıcılığı desteklerken istasyon tekniğinde yarıda kalan bir işi bir diğer grubun yaratıcılığı geliştirmek olasıdır. 3. Uygulama sonrasında ulaşılan sonuç; özellikle Osmanlı tarihi alanında çalışan akademisyenlerin programa yönelik önemli eleştiriler getirmesidir ifadesi program hazırlama kurulunun yetersizliği ile ilgilidir. 6. Yapılandırmacı öğretmen açık fikirli, çağdaş, kendini yenileyebilen, bireysel farklılıkları dikkate alan ve alana da çok iyi olmanın yanında, bilgiyi aktaran değil uygun öğrenme yaşantılarını sağlayan ve öğrenenlerle birlikte öğrenen olmalıdır. Yapılandırmacı öğretmen; bireye uygun etkinlikler yaratma, öğrenenlerin hem birbirleri ile hem de kendisi ile kurmalarını cesaretlendirme, işbirliğini teşvik etme, öğrenenlerin fikir ve sorularını açıkça ifade edecekleri ortamları oluşturma gibi rolleri yerine getirmek durumundadır. Öğretmen, öğrenenlerin bireysel farklılıklarına uygun seçenekler sunar, yönergeler verir, her öğrenenin kendi kararını kendisinin oluşturmasına yardımcı olur. Bu noktada öğretmen- yol gösterici ve rehberdir. Öğretmenler, problemi öğrenenler için çözmek yerine öğrencinin çözümlemesi için ortam hazırlarlar. Öğretmen düşündürücü sorular sorarak öğrenenleri araştırmaya ve problem çözmeye teşvik eder. Öğretmen, öğrenene soru sorar ama neyi ya da nasıl düşüneceğini söylemez. Yapılandırmacı öğretmen kuzey yıldızı gibidir, öğrencinin nereye gideceğini söylemez fakat yolunu bulmasına yardımcı olur. Öğretmen otorite değil sınıf içinde gözlemcidir. Yapılandırmacılıkta sınıf yönetimi emir verme ya da zor kullanma ile yapılmaz. Denetim dolaylı, duygusal ve zihinseldir. Buna göre Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi konusunda ders kitabından faydalanarak bir ödev hazırlamalarını istemek. Yapılandırmacı öğretmen davranışı olamaz. 1

4 7. Ünlü yazar Çetin Altan bir mülakatında Kimsenin piyano çalmadığı bir evde büyüdüysen, konservatuarla müzisyen olamazsın ifadesi ön koşul öğrenmelere bir göndermedir. 10. Ders kitabı hazırlarken ve sınıfta ders anlatırken, öğrencinin o zamana kadarki bilgi ve tecrübelerinden hareket ederek, yeni bilgi ve tecrübelerin bunlar üzerine kazandırılması çok daha kolay olacaktır. Yeni bilgileri eski bilgilerle karşılaştırarak, gerektiğinde eskileri doğrulayarak geliştirmek, öğrencideki bilgi sisteminin çok daha sağlam olmasını sağlayacaktır. 8. Program Tasarımı Yaklaşımı Eğitim Felsefesi Sorun merkezli Yeniden Kurmacılık 11. Drama; öğrencinin ilgi ve istekle katıldığı, kendini yönetebildiği, başkalarının duygu, tutum ve düşünceleriyle kendininkileri karşılaştırabildiği, başkalarıyla olan benzerlik ve farklılıklarını gördüğü, bu farklılıkları kolayca anlama ve anlatma becerisini içeren bir süreçtir. Buna göre kazanımlar arasında sadece Sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda görevlerini devam ettiren bireyleri takdir eder ve anlayışlı olur. Kazanımı drama tekniğine uygundur. 9. I. Genellikle yan branş (alan) uygulamasında kullanılır. ÇEKİRDEK II. Giderek uzmanlaşmanın küçük birimlerde olduğu ve daraldığı bir programlama yaklaşımıdır. PİRA- MİTSEL III. Konuların birbirinden bağımsız bölümlere ayrılarak düzenlendiği içerik programlama yaklaşımıdır. MODÜLER IV. Konuların yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa düzenlendiği içerik programlama yaklaşımıdır. DOĞRUSAL V. Konuların yeri ve zamanı geldikçe tekrarlanması temellidir. SARMAL 12. Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesinde olan bitki ve hayvanların nasıl korunabileceğine ilişkin öneriler sunar. Kazanımı sentez basamağındadır. 2

5 13. Yakup öğretmen, dersin öğretim programını incelemiş ancak planlamada kendi sınıfının özelliklerini göz ardı etmiştir. 16. Beyaz şapka (Boş sayfa-objektif): Tarafsız şapkadır. Görüşülen konu ile ilgili net bilgi ve raporlar ortaya konur. İçinde bulunduğumuz durumlarda çevremizin etkisinde kalacağımız muhakkak. Fakat burada illaki annemizin sözünü dinlememiz gerektiğini düşünmüyorum. Daha doğrusu, çevre faktörünü en aza indirerek kendi düşüncelerimizi ön plana çıkarmayı doğru buluyorum. Esasında annemizin sözü de dinlenebilir fakat bu konuda kesin bir yargıya varamam. A seçeneği: Kırmızı B seçeneği: Siyah C seçeneği: Yeşil E seçeneği: Mavi öğretim yılında ilkokullarda ülke düzeyinde uygulanmak üzere hazırlanan Temel İletişim dersi öğretim programının deneme uygulamasında Evren - örneklem ilişkisine öncelikle dikkat edilmelidir ki program tüm ülkeyi temsil edebilsin. 15. I. İnsanlarla sözel ya da sözsüz iletişim kurma, onların ruh durumlarını, duygularını, güdülenmişliklerini ve niyetlerini anlama ve davranışlarını yorumlama, bir grup içinde çalışabilme yeteneği. (İşbirliği) II. Anadilinde ve başka dillerde de kendi düşünce ve duygularını sözlü ve yazılı olarak etkili bir biçimde ifade edebilme yeteneği. (Sunuş) Konuşma Halkası Görüş farklılıklarını görmeye ve bunlara saygı göstermeye katkıda bulunan bir yöntemdir. Bireylerin farklı görüşlerinin olduğunu ve bu görüşlerini rahat bir ortamda ifade etmelerini sağlayıcı bir tekniktir. Bu yöntemin amacı, sınıf içinde güven ve saygı atmosferini oluşturmak, öğrenciler arasındaki ilişkileri ve iletişimi geliştirmektir (Gözütok, 2007). Konuşma halkası bir öykü, bir canlandırma, bir olay, film üzerinden gerçekleştirilir. Katılımcılar kendilerini bu öykü ya da filmde yer alan bir karakterin yerine koyarak empati becerileri geliştirir.

6 18. Kavram yanılgılarını gidermede I. özümleme II. düzenleme III. dengeleme ilkeleri etkilidir. 20. Gerçek ortamda öğrenmeyi sağlamak, çevreye karşı duyarlılık kazandırmak ve sosyalleşmeyi sağlamak. GEZİ İnceleme olanağı sağlayarak doğrudan bilgi edinmeyi öğretmek. GÖZLEM Sözel iletişim yoluyla kişilerden bilgi toplamayı öğretmek. GÖRÜŞME Tekrar, pekiştirme, tamamlama, genişletme, derse hazırlık ve değerlendirmeyi sağlamak. ÖDEV 19. I. Organize görüş kazandırmak, ortak altyapı oluşturmak ve öğretimde ekonomiklik sağlamak. (Anlatım) II. Düşünmeye ve konuşmaya yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak, verilen bilgileri pekiştirmek ve demokratik tutum kazandırmak. (Tartışma) III. Konunun içindeki problemlerin tartışılarak çözülmesi yoluyla öğrenme, problem çözme becerisi kazandırmak ve öğrenilen bilgilerin günlük yaşama aktarılmasını sağlamak (Örnek Olay) I. Anlatım II. Tartışma III. Örnek olay A) Öğrencilerine konu ile ilgili bilgi vermelidir. (Yanlış) B) Öğrencilere gerekli becerileri kazandırmalıdır. (Yanlış) C) Öğrencilerini öğrenmeye teşvik etmelidir. (Doğru) D) Öğrencilerinin ön öğrenmelerini test etmelidir. (Yanlış) E) Öğrencilerine öğrenme standardını hatırlatmalıdır. (Yanlış)

7 22. I. Yatay çizgiler: durgunluk hissi verir. (Doğru) II. Dikey çizgiler: güç gösterir, yukarı bakma hissi verir. (Doğru) III. Köşegen çizgiler: kuvvetli biçimde hareket ve dinamizm hissi verir. (Doğru) 25. Arkadaş gruplarının bir arada oturması onları derste istenmeyen davranışlara itebilir. Farklı yaşam biçimi olan öğrencilerin de bir arada oturmaları engellenmelidir. Öğretmenin istenmeyen bir yerleşim düzeninin oluşmasını engellemek için numara ya da alfabe sırasına göre oturma yöntemleri kullanmaları yaygındır. Ancak bu da görme-işitme- boy farklılıkları gibi durumlarda uygulanmamalıdır. 23. Tekrar İlkesi Bir öğenin aynen ya da yakın değer olarak birden fazla kullanılması tekrarı meydana getirir. Tekrar ilkesi üç çeşittir. Tam tekrar Tekrar Aralıklı tekrar 24. Sınıf yönetiminin dördüncü boyutunu ilişki düzenlemeleri oluşturur. Sınıf kurallarının belirlenip öğrencilere benimsetilmesi, sınıf yaşamının kolaylaştırılmasına yönelik öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen ilişki düzenlemeleri, özellikle, bir sonraki boyut olan davranışı da şekillendirici etkinliklerdir A) Sorulara akılcı çözümlerle yaklaşma B) Sınıf içi olayları çok yönlü ele alma ve nedenleri saptama (ÖNERİLİR) C) Eğitsel ilkelerden ödün vermeden hoşgörülü davranma D) Örgün bir çalışma ortamı sağlama E) Eğitimde ilke ve kuralları önceden düzenleme

8 27. Renk ögesi görüntünün gerçeğe yakınlığını artırma amacıyla kullanılabilir (A şıkkı). Gerçekçi görseller, üzerinde durulan gerçek nesneyi gösterir. Gerçekçi renklerin kullanılmış olması (örneğin bir araba resminde) gerçekçiliğin derecesini yükseltir. Bu durum, renk ögesinin öğretim amaçlı kullanılmasına iyi bir örnektir. Bir görseldeki önemli unsurlar özellikle sözcükler kolayca görülebilmelidir. Aynı şekilde benzerlikler ve farklılıklar da kolayca görülebilmelidir (C şıkkı). Bunu sağlamanın en kolay yollarından birisi zemin ile önalanda zıt renkleri kullanmaktır. Harflerin rengi arka plânın (zeminin) rengiyle zıt bir renkte olmalıdır. Renk ögesini bu şekilde kullanmanın bir amacı metni okunabilir hale getirmek ve ayrıca gerektiğinde dikkatleri çekmek amacıyla gerekli yerlerde vurguya ihtiyaç duyuyor olmaktır (D şıkkı). Materyallerde uygun renk kullanımı materyali zenginleştirir, hareket etkisi kazandırır (E şıkkı). Bu soruda doğru cevap B şıkkındaki seçenektir. Renk kullanımının materyalin geliştirilme süresini kısaltmasında bir katkısı bulunmamaktadır. 29. Araştırmada bağımlı değişkene etkisinin istenmediği faktörler engellenebiliyorsa kontrol değişkeni engellenemiyorsa karıştırıcı değişkendir. Sınıfın ferahlığı, sıcaklığı, gürültü düzeyi vb. sonuca etkisi olabilecek faktörlerin etkisi engellenebildiği için bu faktörler kontrol değişkenidir. Bu durumda sınıf koşulları kontrol değişkenidir. 30. Sonbaharın geldiğinin göstergesi yaprakların sararması olduğundan yapılan ölçme işlemi dolaylı ölçmedir. Doğrudan ölçme olamaz çünkü ölçülen yaprağın rengi değil mevsimdir. 28. A) Yalnızca yakındaki öğrencilere değil, sınıftaki tüm öğrencilerle göz iletişimi kurulmalı.(doğru) B) Sınıf çalışması sırasında sınıfı dolaşmak ve her bir öğrencinin ilerleyişini kontrol etmeli. (DOĞRU) C) Diğer öğrencilere yardıma geçmeden önce her bir öğrenciye aşırı değil, küçük yardımlarda bulunmalı(doğru) D) Ders anlatırken sadece tahtaya değil öğrencilerle göz temasını sürekli kurmalı (DOĞRU) E) Kurallara uyma ya da uymama davranışının sonucu sözlü olarak belirtilmemelidir. (YANLIŞ) Kurallara uyma ya da uymama davranışının sonucu belirlenmelidir. 31. Dersleri ortalaması grubun ortalaması olmadığı için mutlak, hedeflerin yüzdesi mutlak, en başarılı 5 öğrenciye burs verilmesi sıralama olduğundan bağıl ölçüttür. 6

9 32. Yapı geçerliği ölçme aracının sadece ölçmesi gereken yapıyı ölçme derecesidir. Soruda işlem becerisi ölçülmeye çalışılırken öğrencilerin yekün kelimesini bilmemesi nedeniyle kelime bilgisi de ölçülmüştür. Bu durum ölçme işleminin doğrudan yapı geçerliğini düşürmüştür. 35. Sabit hata tutarlığı bozmadığı için sıralamayı bozmaz ancak herkese fazladan ya da eksik aynı miktarda hata yapıldığı için öğrenci kazanımlarıyla ilgili yanlış bilgi verir. 33. Öğrencilerin kimya notları artarken tarih notları azalmakta, kimya notları azalırken tarih notları artmakta olduğundan bu iki dersin notları arasındaki ilişki negatif yönde çok kuvvetlidir. 36. Performans testi hazırlama yönünden genellikle uzun sürdüğünden kullanışlılığı düşüktür. 34. Standart hatası en düşük olan testte öğrenmenin en toleranssız davranması gerekir. Testlerden standart sapması en küçük güvenirliği en yüksek olan I. testin standart hatası en düşük olduğundan öğretmenin I. test sonuçlarına yönelik en toleranssız olması beklenir. 37. Rubrik hazırlanırken puanlama ölçütleri öğrencinin özel ihtiyaçlarıyla ilgili değil ölçülen performans ile ilgili olmalıdır. 7

10 IV. maddenin güçlük düzeyi p = = 0,50 olduğundan ayırt edicilik düzeyi en yüksek olan madde 100 güçlük düzeyi orta olan IV. maddedir. 41. Kesitsel yöntem kullanılarak yapılan araştırmalarda farklı yaş gruplarından bireyler seçilerek belirli bir zaman diliminde her birey için yapılan tek bir ölçüm sonucu elde edilen verilerin karşılaştırılması söz konusudur. Daha ekonomik bir yöntem olmasına karşın elde edilen farklılıkların yaşa mı kuşağa mı bağlı olarak ortaya çıktığına yönelik bilgi vermez. Soru metninde araştırmacının farklı yaş grupları arasından seçtiği bireyler üzerinde belli bir zamanda yaptığı ölçümleri karşılaştırması söz konusu olduğundan, araştırmacının kesitsel desen kullanarak araştırmasını yapmaya çalıştığı söylenebilir. 39. Testin güçlüğü p madde güçlüklerinin aritmetik ortalamasıdır. 0,25 + 0,25 + 0,40 + 0,50 + 0,30 p = = 0,34' tür Kerem in ilk sözleri, zihnindeki mevcut şemayı (Sütü inekler yapar) kullanarak karşılaştığı duruma açıklık getirmeye çalıştığı (Sütü yapan ineğin peyniri de yapacağını düşünmesi) için özümlemeyle; En son söyledikleri, yeni bir şema ürettiği ya da mevcut şemayı genişlettiği (Sütü inekler üretir, insanlar ineklerin ürettiği sütten peynir yapar) için uyumsamayla açıklanabilir. 40. I. maddenin çeldiricilerinin iyi çalışıp çalışmadığının belirlenmesi için alt ve üst grup tablosu gereklidir. Bu nedenle I. maddenin çeldiricileriyle ilgili kesin bir ifade kullanılamaz. 43. Çocukta merak ve keşif duygusunun yoğun olduğu psiko-sosyal gelişim dönemi girişimciliğe karşı suçluluk duygusu dönemidir. Gelişimin bu döneminde çocuğun cinsellikle ve merak ettikleriyle ilgili sorularına, onun düzeyine uygun ve mantıklı cevaplar verilmelidir. Annesinin Çocuğun ben nasıl dünyaya geldim? sorusuna Baban beni öptü ve sen dünyaya geldin. biçiminde mantıksız bir cevap vermesi, oyun sırasında bir erkek çocuk onu öptüğünde telaşlanmasına neden olmuştur. 8

11 44. Kritik dönem belli bir davranışın kazanılması gereken dönemde kazanılmaması durumunda sonrasında ilgili davranışın kazanılmasında zorluklar yaşanması ya da kazanılamaması olarak tanımlanabilir. Belirtilen durum Ahmet in ailesinin dil gelişimi için kritik dönem olan ve ayları kapsayan ilk gramer evresinde Ahmet in dil gelişimine dikkat etmeleri ilgili dönemin kritik davranışların kazandırılmasında önemli bir dönem olduğunun farkında olduklarını, Mehmet in ailesinin ise böyle bir farkındalık içerisinde olmadığını gösterir. Bu durumda Ahmet ve Mehmet in dil kurallarına uygun konuşabilmeleri arasındaki farklılığın nedeni kritik dönem kavramıyla açıklanabilir. 47. İnsanın ihtiyaçlarını küçük yaştan itibaren başkalarını rahatsız etmeden doyurmayı öğrenememesi sonucu başarısız kimlik geliştirmesi, gelişim psikolojisinde kritik dönem e örnektir. 45. Bu metnin yazarı orta sınıftan bir ailenin apartmanda büyüyen çocuğu olarak yaşamın içinde büyümek yerine, yaşamı kitaplardan okuyarak büyüdüğünü ifade etmektedir. Okuduklarıyla büyüdüğünü vurgulayan yazar, yaşamında yeterince doğrudan deneyime sahip olmadığı için yaşantı eksikliği ne vurguda bulunmaktadır. 48. Erikson un psiko-sosyal gelişim aşamalarından biri olan ve 3-6 yaş aralığını kapsayan Girişimciliğe karşı suçluluk döneminde birey dil ve zihinsel gelişimindeki değişimlere bağlı olarak kendini, çevresini tanımada sürekli bir merak ve anlama isteği içindedir. Buna bağlı olarak merak ettiği konularda soru sorma sıklığında bu dönemde artış görülür. Bireyin sorularına uygun ve yeterli cevaplar verilmesi bireyin daha girişimci olmasına katkıda bulunacakken tersi bir durum bireyde suçluluk duygusu oluşmasına neden olacaktır. Bu nedenle soru metninde belirtilen merak ve anlama isteği düşük öğrencilerin Girişimciliğe karşı suçluluk dönemine yönelik bir kriz yaşadıkları söylenebilir. 46. Savunma mekanizmalarından biri olan mantığa bürünmede bireyin olumsuz davranışının sorumluluğunu üstlenmesi ve davranışını kabul ettirmeye çalışması söz konusudur. En yakın çeldirici olduğu söylenebilecek yansıtmada ise bireyin olumsuz bir durum ya da olayda başkalarını ya da başkasını suçlaması durumu vardır. Soru metninde öğrencinin aldığı düşük notlar için bir bahane ürettiği, düşük not almasının sebeplerini başka birisinde ya da birilerinde aramadığı görülmektedir.bu nedenle en uygun cevap mantığa bürünme (Bahane bulma) olacaktır Dağınık (Kargaşalı) kimlik statüsüne sahip bireylerin belirli bir kimlik arayışı içinde olduğu söylenemez. Hangi okulda okuyacağı, hangi mesleği yapacağı gibi durumlar üzerinde düşünmeden günü, anı yaşamayı tercih ederler. Selin in arkadaşları gibi okul ve meslek seçimi üzerine düşünmemesi hatta bu durumlardan sıkılması ve yaptığı açıklamaya göre dağınık kimlik statüsüne yönelik özellikler gösterdiği söylenebilir.

12 50. Bebeğin ihtiyaçlarının giderilmemesi ve bebeğe ilgisiz davranılması durumunda bebeğin tepkisini ilgisiz kalarak yani tepki göstermekten kaçınarak ortaya koyması durumunda Güvensiz-kaçınan bağlanma; bebeğin ihtiyaçlarının aynı kişi tarafından tutarlı ve düzenli olarak giderilmesi durumunda bebeğin ihtiyaçlarını gideren bireyin yokluğuna az miktarda tepki göstermesi ve bu kişiyi yeniden gördüğünde mutlu olması durumunda güvenli bağlanma söz konusudur. Soru metnindeki bilgilere göre bebeğin anne ve babasına güvensiz-kaçınan bir şekilde, bakıcısına ise güvenli bağlandığı söylenebilir. 53. I. öncülde belirtilen örnek öğrenmeyi etkileyen, öğrenenden kaynaklı faktörlerden Türe özgü hazır oluş kavramıyla; III. Öncülde belirtilen örnek yine öğrenmeyi etkileyen, öğrenenden kaynaklı faktörlerden Genel uyarılmışlık hali ve kaygı kavramlarıyla açıklanabilecekken, II. örnek yöntemden kaynaklı Geribildirim (Dönüt) ve III. Örnek yine yöntemden kaynaklı Öğrenmeye ayrılan zaman kavramıyla açıklanabilir. Bu durumda cevap II ve IV olacaktır. 51. Piaget in ahlaki gelişim kuramına göre 6-10 yaş aralığını kapsayan dışa bağımlı dönemde bireyler davranışların altında yatan nedenlerden öte davranışların sonuçları üzerinde dururlar. Kurallar sorgulanmaz, kurallara aynen uyulması gerektiğine inanılır. Buna göre Murat ın, Burak ın Sema yı oyuncak arabalara doğru itmesindeki niyete bakmayan, sadece davranışın sonucuna yani arabalarının sırasının bozulmasına bakarak Sema ya tepki gösteren Murat ın dışa bağımlı döneme yönelik özellikler sergilediği söylenebilir. 54. İstendik davranışın yapılma sıklığını arttırmak ya da devamlılığını sağlamak amacıyla yapılan işlem pekiştirmedir. Öğrencilerin istenilen davranışlarındaki azalmanın sebebi, öğretmenin davranışı devam ettirmeye yönelik uyarıcı sunmamasından yani davranışı pekiştirmemesinden kaynaklandığı için eksik olan durumun pekiştirme olduğu söylenebilir. 52. Kohlberg in ahlak gelişimi kuramında gelenek öncesi düzey kapsamında yer alan Saf çıkarcı eğilim de birey kendi çıkarlarını korumak ya da arttırmak için davranışta bulunur. Soru öncülünde, Hale Hanımın sarı ışıkta hızlanmadan kırmızı ışığı bekleyerek durmasının asıl sebebi, ehliyetini alıp trafiğe çıktığında yaptığı davranışı diğer sürücülerinde yaparak kendisinin kazadan uzak durmasına yardımcı olacaklarını düşünmesidir. Yani her iki durumda da Hale Hanım öncelikle kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmektedir. Bu durumda en uygun cevap saf çıkarcı eğilim olacaktır. En yakın çeldiricinin iyi çocuk eğilimi olduğu söylenebilir fakat iyi çocuk eğiliminde, bireyin başkalarının beklentilerine uygun davranması söz konusu olduğundan bu seçenek elenmelidir Sönme organizmanın pekiştirilmemesine bağlı olarak tepki göstermekten vazgeçmesi olarak tanımlanabilir. Buna bağlı olarak öğretmenin, öğrencilere ilgili davranışı devam ettirmelerine yönelik uyarıcı sunmaması yani davranışı pekiştirmemesi sonucunda, öğrencilerin parmak kaldırma davranışlarında öncelikle bir artış görülmüş daha sonra azalarak davranıştan vazgeçilmiştir. Bu da sönme süreciyle açıklanabilir.

13 56. Zafer in davranışının pekiştirilmesine yönelik uyarıcının uzun bir süre sunulmaması ve bunun sonucunda istendik davranışının azalarak kaybolması sönme süreciyle; Sönen davranışının tekrar pekiştirilmesi sonucu ortaya çıkması da Kendiliğinden geri gelme kavramıyla açıklanabilir. 59. II. tip ceza, olumlu bir pekiştirecin ortamdan cekilmesi olarak tanımlanır. Buna göre bir annenin, ders çalışmadığı için oğlunun sevdiği kurabiye kutusunu saklaması yani olumlu pekiştireci ortamdan çekmesi II. tip cezaya örnek oluşturur. 57. Organizmayı rahatsız eden belli bir uyarıcının, organizmada rahatsızlık duygusu oluşturmayacak şekilde, kademeli olarak miktarı arttırılarak verilmesi sonucu olumsuz alışkanlığın ortadan kaldırılmaya çalışıldığı yöntem eşik yöntemidir. Bu durumda Yılmazın anne babasının, okul idaresi ve öğretmenle görüşerek bir aylık süreçte, Yılmaz ın kademeli bir şekilde okula gitmesini sağlamaya çalışmaları eşik yöntemi uyguladıklarını gösterir. 60. Karşı karşıya getirerek korkuların sönmesine çalışılması yönteminde, korku yaratan uyarıcıyla aniden karşı karşıya gelerek korku durumunun ortadan kaldırılmaya çalışılması söz konusuyken, sistematik duyarsızlaştırmada korku yaratan uyarıcıya aşamalı olarak yaklaşıp korku yaratan durumu ortadan kaldırmaya çalışma durumu vardır. Buna göre B seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır. 58. Organizmada istenmedik tepkiye yol açan bir olumsuz uyarıcının, bunun tam tersi sevilen ve olumlu bir nitelikte olan uyarıcıyla eşleştirilerek istenilen tepkinin ortaya çıkarılmaya çalışılması karşıt koşullama olarak tanımlanır. Buna göre soru öncülünde, Yılmaz ın çok sevdiği bir arkadaşıyla okula gitmesi ve okulda yan yana oturtularak öğretmen ve okula karşı oluşan olumsuz tutumun kaldırılmaya çalışılması karşıt koşullanma yöntemine başvurulduğunu göstermektedir Edimsel koşullanma tesadüfen ortaya çıkan bir davranışın pekiştirilmesine ya da pekiştirilmemesine göre tekrar edilmesi ya da davranışı sergilemekten vazgeçilmesi esasına dayanır. Soru öncülünde Uğur un, babasının kendisine kızmasını önlemek için makul bir cevap uydurduğu yani kendini olumsuz pekiştirdiği görülmektedir. Davranış pekiştirildiği için de tekrar edilmiştir. Bu durum edimsel koşullanmayla açıklanabilir

14 62. Organizmanın elinden gelen bütün çabayı göstermesine rağmen sonucu değiştiremeyeceğini düşünmesi ve bu sebeple çaba göstermekten vazgeçmesi öğrenilmiş çaresizliktir. Çocuğun şeker kutusunu almak için elinden geleni yaptığı fakat sonucu değiştiremeyeceğini düşünmesi üzerine çaba göstermekten vazgeçmesi öğrenilmiş çaresizlik kavramıyla açıklanabilir. 65. Organizmaya kolay varsayılmayacak davranışların öğretiminin, belli kademelere ayrılarak uygulanması ve organizmanın davranışı gerçekleştirme derecesine göre pekiştirilmesi esasına dayanan teknik kademeli yaklaşmadır. Örnekte köpeğe, çocukla birlikte dolaşabilme davranışının kademeli olarak kazandırılmaya çalışıldığı ve köpeğin kademeli davranışları gerçekleştirme derecesine göre pekiştirildiği görülmektedir. 63. Herhangi bir davranışın başka bir davranışla pekiştirilmesi Premack ilkesi olarak adlandırılır. Soru öncülünde de çocuğun oyun oynama davranışı ödevlerini yapmasına bağlı olarak pekişeceğinden sorunun cevabı Premack ilkesi olacaktır. 66. Sosyal öğrenme kuramına göre gözlenen modelin davranışının pekiştirilmesi, gözleyenin de dolaylı yoldan pekişmesine ve davranışı yapmaya başlamasına etki eder. Bu durumda öğrencinin arkadaşlarının ödüllendirildiğini görmesi sonucunda arkadaşları gibi sınıfı temiz tutmaya başlaması dolaylı pekiştirme kavramıyla açıklanabilir. 64. Aynı uyarıcıya farklı tepkiler vermek tepki genellemesi olarak tanımlanır. Bu durumda Burak ın aynı uyarıcı olan beden eğitimi öğretmeninin alkışlamasına karşı farklı spor dallarından farklı tepkiler göstermesi tepki genellemesiyle açıklanabilir. 67. Organizmanın süzücü dikkatine dayalı olarak farkında olmadan öğrendiği bilgilerin, gerektiği durumda performansa yansıması durumunda ortaya çıkan öğrenmeler örtük öğrenmelerdir. Leyla nın daha önce dikkat etmemesine rağmen eleğin yerini hiç düşünmeden annesine söylemesi eleğin yerini süzücü dikkatini kullanarak, farkında olmadan öğrendiğini göstermektedir. 12

15 68. Bir problem durumuyla karşılaşan organizmanın içinde bulunduğu problemi çözmek amacıyla mevcut parçalar arasındaki ilişkileri incelemesi ve bu ilişkiler üzerinde düşünerek cevaba ani olarak ulaşması şeklinde gerçekleşen öğrenme içgörüsel ya da kavrama yoluyla öğrenme olarak adlandırılır. Buna göre Halil in bilgisayar ekranından görüntü alabilmeye yönelik davranışları içgörüsel öğrenmenin özellikleriyle örtüşmektedir. 71. Rehberlik ilkelerinden gönüllülük esasına dikkat etmek, hizmeti, bireyin alıp almamayı istemesine saygı duymak anlamına gelir. Buna göre öğretmenin, bireyin hizmeti alıp almamayı isteyip istemediğini söylemesine fırsat vermeden, bireye hizmeti alması için ısrar etmesi gönüllülük esasıyla çelişir. 69. Müşavirlik, araştırma ve değerlendirme, rehberlik programı geliştirme ve çevre - veli ile ilişkiler öğrenciye dolaylı olarak sunulan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin kapsamındayken, yöneltme ve yerleştirme hizmeti öğrenciye doğrudan sunulan bir hizmettir. 72. Bireyin yeni karşılaştığı bir ortam hakkında bilgilendirilmesi, bireyin yeni ortama uyum problemleri yaşamasının önüne geçilmesi gibi amaçlarla bireye sunulan hizmet oryantasyon (Uyum sağlama) hizmetidir. 70. Kendini gerçekleştirme eğiliminde olan birey her zaman mutlu ve başarılı olamayacağını bilir fakat başarısızlıklarından ve mutsuzluklarının nedenlerinden de ders çıkarır. Bu nedenle C seçeneğinde belirtilen bilginin kendini gerçekleştiren bireye ait olduğu söylenemez Uzmanlık alanını aşan bir durumda, psikolojik danışmanın öğrenciyi okul dışı uzman kişilere veyahut kuruluşlara yönlendirmesi, sunulacak en uygun hizmet olacaktır.

16 74. Kişinin kendi bakış açısını kaybetmeden karşıdaki kişinin yerine kendini koyarak o kişinin düşünce ve duygularını anlamaya çalışması ve bunu ifade etmesi empatik anlayış olarak tanımlanabilir. Buna göre öğretmenin, öğrenciye çok çalışmasına rağmen düşük notlar aldığı için üzgün olduğunu söylemesi öğrenciyi anlamaya çalıştığını ve bunu belirttiğini gösterir. 78. Hem isteklerden hem de ilişkiden vazgeçilmeye dayanan çatışma durumuyla başa çıkma stratejisi Kaplumbağa stratejisidir. 75. İnsanın doğasının olumlu olduğunu, bir takım gizil güçlerle dünyaya geldiğini ve fenomenolojik yaklaşımı açıklayan, insanı anlamanın insanın iç dünyasını anlamaktan geçtiğini savunan psikolojik danışma yaklaşımı insancıl yaklaşımdır. 76. Psikolojik danışman tarafından yürütülen, uzman odaklı bir hizmet olan, temel amacı idareci ve veliler gibi ilgili kişiler arasında ortak bir tutum yaratarak rehberlik hizmetlerinin etkililiğini arttırmak olan hizmet Müşavirlik (Konsültasyon hizmetidir) 79. Öğrencinin akademik süreçte başarılı olmasına ve akademik alanda yaşadığı sıkıntıları gidermesine yardımcı olmak amacıyla yürütülen çalışmalar eğitsel rehberlik kapsamında değerlendirilebilir. 77. Bireysel psikolojik danışma, ağırlıklı olarak kişiselsosyal alanda bireyin yaşadığı içsel sorunlara yönelik uzman odaklı, gündemsiz bir süreçken, bireysel rehberlik, daha çok bilgi verme amaçlı, ilgili herhangi bir kişinin sunabileceği, gündemli, daha çok eğitsel ve mesleki alanlarda sunulan bir süreçtir Öğrencilerin önceden hazırlanmış problem ifadelerinden yaşadıkları problemlere dayalı işaretlemeler yaparak özellikle bir okuldaki ya da sınıftaki sorunları en kısa yoldan tespit etmek amacıyla kullanılan teknik problem tarama listeleridir.

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE YENİ PROGRAM Öğrenme kuramları öğrenmeyi açıklamaktadır. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve en iyi öğrenmenin nasıl olabileceği vb. ile ilgili temel ilkeler ve süreçler bir

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... 6 Yansıtıcı Öğretmen... 8 İyi Öğretmenden Sahip Olması Beklenen

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME Problem Nedir? Çözülmesi gereken mesele, soru, sorun veya aşılması gereken engel. Organizmanın karşılaştığı her türlü güçlük. Tek boyutlu veya çok boyutlu

Detaylı

SENARYO TEMELLİ YAKLAŞIM. Özellikler Geleneksel Yaklaşımlar Senaryo Temelli Yaklaşım

SENARYO TEMELLİ YAKLAŞIM. Özellikler Geleneksel Yaklaşımlar Senaryo Temelli Yaklaşım 5 E Modeli SENARYO TEMELLİ YAKLAŞIM Özellikler Geleneksel Yaklaşımlar Senaryo Temelli Yaklaşım Kapsam Tümdengelimli: Öğrenme alanının kapsamını uzmanlar belirler, konu ve bileşenlerin incelemesiyle öğrenmenin

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ 9 1.1. Dünyada Hayat Bilgisi Dersinin Ortaya Çıkışı 11 1.2. Ülkemizde Hayat Bilgisi Dersi Geleneği 13 1.3. Hayat Bilgisi

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ 1. TEMEL KAVRAMLAR... 5 2. ÖĞRENME VE ÖĞRENME İLKELERİ... 8 3. ÖĞRETİM VE ÖĞRETME... 10 3.1. Öğretim İlkeleri... 12 3.1.1. Amaca Dönüklük İlkesi...

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ

YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ YIL BOYU REHBERLİK FAALİYETLERİ Öğrenci profilini belirlemek amacıyla 1.sınıfa başlayacak öğrencilerimize metropolitan (okul olgunluğu) testleri uygulandı. 1. Sınıf velilerine hoş geldiniz söyleşisi yapıldı.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)... III İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Test 1 (Psikolojiye Giriş)... 1 Test 2 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 3 Test 3 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 7 Test 4 (Bilişsel Gelişim)...11 Test 5 (Bilişsel Gelişim)...15

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

BÖLÜM PSİKOLOJİK TİP TEORİSİ VE BİLİŞSEL ÖĞRENME STİLLERİ...

BÖLÜM PSİKOLOJİK TİP TEORİSİ VE BİLİŞSEL ÖĞRENME STİLLERİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PSİKOLOJİK TİP TEORİSİ VE BİLİŞSEL ÖĞRENME STİLLERİ... 1 1. Bilişsel Öğrenme-Öğretme Stilleri Nelerdir?... 2 1.1. Dışadönük tipler... 4 1.2. İçedönük tipler... 6 1.3. Duyusal tipler...

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün

Öğretim Materyallerinin Eğitimdeki Yeri ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI. Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Dr. Ümmühan Avcı Yücel Esin Ergün Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bu bölümü tamamladıktan sonra; Bir öğretim materyali seçerken hangi unsurlara dikkat edilmesi

Detaylı

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları:

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları: ÖĞRETĠM STRATEJĠLERĠ Öğretim stratejisi, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için seçilen genel yoldur. Öğretim stratejileri; sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma ve inceleme yoluyla öğretim

Detaylı

SOSYAL ÖĞRENME KURAMI

SOSYAL ÖĞRENME KURAMI SOSYAL ÖĞRENME KURAMI Gözlem Yolu ile Öğrenme (Bandura) Dikkat etme Hatırda tutma:sembolleştirme-kodlama-saklama Uygulama: Kişisel yeterlilik algısı Pekiştirme Öğrenmeyi sağlayan dolaylı yaşantılar Dolaylı

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak B E M Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek Eğilimlerini belirleyerek Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak Bireye uygun akademik programlara yönlendirerek Öğrencinin

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

KPSS 2007 EB (5) K. ANLATIM SAYFA 56 / 6. SORU 5. Çocuğun içinde yaşadığı çevre onun öğrenme sürecini etkiler. Öğretim stratejileri belirlenirken bu çevreye dikkat edilmeli ve çevre, öğrenme sürecinde

Detaylı

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ BULDAN DAKİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAPISALCI ÖĞRENME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Aylin YAZICIOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi,Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ÖZET: Eğitim,bireylerde istendik davranışları

Detaylı

KPSS 2007 EB (1) DENEME 19 / 66. SORU 1. İlköğretimin ilk üç yılında hayat bilgisi dersi içinde ele alınan konular, 6., 7. ve 8. sınıflarda sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji dersleri, ortaöğretim yıllarında

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma:

KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma: KAYNAŞTIRMA NEDİR? Kaynaştırma: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin Akranları ile birlikte Eğitim ve öğretimlerini Bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan, Destek hizmetlerinin sağlandığı; özel eğitim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

Prof. Dr. Yasemin AYDOĞAN Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği AD:

Prof. Dr. Yasemin AYDOĞAN Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği AD: Prof. Dr. Yasemin AYDOĞAN Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği AD: yaseminaydogan@yahoo.com Tematik Öğrenme Tematik yaklaşım bir temanın, konunun, ünitenin veya bir

Detaylı

Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım

Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşımlar Bireyin algılama, hatırlama ve düşünme gibi bilişsel süreçlerine ağırlık veren bir bakış açısı. Bilişsel öğrenme: Doğrudan gözlenemeyen zihinsel

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Çocuğunuz ne kadar zeki?

Çocuğunuz ne kadar zeki? On5yirmi5.com Çocuğunuz ne kadar zeki? Psikolojik Danışman Yusuf Menki ile zeka testi konusunu konuştuk. Yayın Tarihi : 20 Aralık 2012 Perşembe (oluşturma : 1/4/2016) Gizem Gül'ün röportajı Hepimiz zeki

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ Psikolojik bozukluklar nasıl iyileştirilir? Tedavi için uygun kişi kimdir? En mantıklı tedavi yaklaşımı hangisidir? Bir terapi biçimi diğerlerinden daha iyi midir? Herhangi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

Ögretimde Kullanılan Teknikler (2)

Ögretimde Kullanılan Teknikler (2) Ögretimde Kullanılan Teknikler (2) Öğretim Tekniklerini Sınıflandırma Yaygın Olarak Kullanılan Teknikler A- Grupla Öğretim Teknikleri: Beyin Fırtınası Soru-Cevap Drama ve Rol Yapma Benzetim Mikro Öğretim

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

Zaman Çizgisi. Venn Şeması

Zaman Çizgisi. Venn Şeması Zaman Çizgisi Zaman çizgisi, bir değerlendirme planını göstermenin ve öğrenme döngüsü boyunca çeşitli değerlendirme yöntemlerinin ortaya çıkışını incelemenin basit bir yoludur. Venn Şeması Venn şeması

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sosyal Psikoloji-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu FE EĞĐTĐMĐ DE PROJE TABA LI ÖĞRE ME Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu PROJE TABA LI ÖĞRE MEDE KAVRAMLAR Proje: Tasarı ya da tasarı geliştirme Taban: Temel, temel ilke,

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III Bölüm I: Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 1.1.Eğitim 16 1.2.Psikoloji 16 1.2.1.Psikolojinin Tarihçesi 18 1.2.1.1. 19.Yüzyıl Öncesi 18 1.2.1.2. 19.Yüzyıl

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI

DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra

Detaylı

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

YAYLACIK İLKOKULU 0-18 (7-11 YAŞ MODÜLÜ) AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI YILLIK DERS PLANI(2.GRUP)

YAYLACIK İLKOKULU 0-18 (7-11 YAŞ MODÜLÜ) AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI YILLIK DERS PLANI(2.GRUP) ŞUBAT 24/02/2016 1. Programa ilişkin olumlu görüş geliştirmeye başlar. 2. Programın genel amaç ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur. 3. Programa devam etme konusunda motivasyonu artar. 4. Programdan

Detaylı

Dili nasıl öğreniriz? Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Vygotsky nin Gelişime Sosyokültürel Yaklaşımı Yetişkinlikte zeka nasıl gelişir?

Dili nasıl öğreniriz? Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Vygotsky nin Gelişime Sosyokültürel Yaklaşımı Yetişkinlikte zeka nasıl gelişir? Dili nasıl öğreniriz? Piaget nin Bilişsel Gelişim Kuramı Vygotsky nin Gelişime Sosyokültürel Yaklaşımı Yetişkinlikte zeka nasıl gelişir? Doç.Dr. Hacer HARLAK - Psikolojiye Başka hiçbir hayvan bir dili

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not V Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Bireyi Tanıma ve Tanıma Teknikleri *Kendilerine özgü birer varlık olan bireyler, gerek doğuştan

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Medya ve Toplum Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

4/16/2010. Eğitsel Rehberlik? Eğitsel Rehberlik? Eğitsel Rehberliğin Amacı? Eğitsel Rehberlik Hizmetlerinin Kapsamı. Eğitsel Rehberliğin Amacı?

4/16/2010. Eğitsel Rehberlik? Eğitsel Rehberlik? Eğitsel Rehberliğin Amacı? Eğitsel Rehberlik Hizmetlerinin Kapsamı. Eğitsel Rehberliğin Amacı? Eğitsel Rehberlik? EĞİTSEL REHBERLİK Bireyin eğitsel gelişim alanında ona belli yeterlilikleri kazandırmak, öğrenmesini kolaylaştırmak, karşılaştığı güçlükleri gidermesine yardım etmek ve böylece uygun

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRETİM YAKLAŞIMI

PROJE TABANLI ÖĞRETİM YAKLAŞIMI PROJE TABANLI ÖĞRETİM YAKLAŞIMI NEDEN PROJE TABANLI ÖĞRENME SÜRECİNE İHTİYAÇ DUYUYORUZ? Eğitim ortamında biz eğitimcilerin en çok karşılaştığı problemler: Öğrenciler araştırma yapmayı bilmiyor. Kaynakları

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir.

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir. 2016 2017 Öğretim Yılı 9.Sınıflar için Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Program, Okul Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ÖĞRETİM STRATEJİLERİ 1) SUNUŞ (Ausubel) Bilginin anlamlı bir şekilde öğretimidir Anlamlı öğrenme amaçlanır Kavram ilke ve genellemelerin öğretiminde kullanılır Tümdengelim yöntemi

Detaylı

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE BAŞLAMA ZAMANI OYUN ZAMANI ETKİNLİK ZAMANI GÜNÜ DEĞERLENDİRME

Detaylı

Öğretim Sistemleri Tasarımı veya Öğretme-Öğrenme Süreçleri Tasarımı

Öğretim Sistemleri Tasarımı veya Öğretme-Öğrenme Süreçleri Tasarımı Öğretim Tasarımı veya Öğretim Sistemleri Tasarımı veya Öğretme-Öğrenme Süreçleri Tasarımı (Instructional Design Instructional System Design) Öğr.Gör. Şirin KARADENİZ 1 Öğretmeveöğrenme ile ilgili bilimsel

Detaylı

Bilgi ve iletişim için: cocukuniversitesi.aydin.edu.tr adresinden Üstün Zekalılar kayıt formunu doldurabilirsiniz.

Bilgi ve iletişim için: cocukuniversitesi.aydin.edu.tr adresinden Üstün Zekalılar kayıt formunu doldurabilirsiniz. Bilgi ve iletişim için: cocukuniversitesi.aydin.edu.tr adresinden Üstün Zekalılar kayıt formunu doldurabilirsiniz. İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesinin amacı Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Adnan Boyacı

Yrd. Doç. Dr. Adnan Boyacı YAPıLANDıRMACıLıK DISIPLIN VE SORUN DAVRANıŞLARıN YÖNETIMI (BÖLÜM1) Yrd. Doç. Dr. Adnan Boyacı SINIF KURALLARININ BELİRLENMESİ Kural, davranışlarımıza yön veren ilke olarak tanımlanmaktadır. Sınıf açısından

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

Kohlberg e Göre Ahlak Gelişimi Kohlberg ahlak gelişiminin gelenek öncesi, geleneksel ve gelenek sonrası olmak üzere üç düzey içinde gerçekleştiğini

Kohlberg e Göre Ahlak Gelişimi Kohlberg ahlak gelişiminin gelenek öncesi, geleneksel ve gelenek sonrası olmak üzere üç düzey içinde gerçekleştiğini Kohlberg e Göre Ahlak Gelişimi Kohlberg ahlak gelişiminin gelenek öncesi, geleneksel ve gelenek sonrası olmak üzere üç düzey içinde gerçekleştiğini öne sürmektedir. Her düzey kendi içinde iki ayrı aşamada

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı