ÍZGEÃM VE ESERLER LSTES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÍZGEÃM VE ESERLER LSTES"

Transkript

1 ÍZGEÃM VE ESERLER LSTES ÍZGEÃM Ad Soyad: Prof.Dr.Tark apþ Doum Tarihi: Írenim Durumu: Derece B l³m/program niversite Yl Lisans Tp Fak³ltesi stanbul niversitesi stanbul Tp 1989 Fak³ltesi Doktora/S.Yeterlik/ KBB Ba ve Boyun PTT Eitim ve Aratrma Tpta Uzmanlk Cerrahisi Hastanesi 1993 Doþ. KBB Ba ve Boyun PTT Eitim ve Aratrma Cerrahisi Hastanesi 2000 Prof. KBB Ba ve Boyun Cerrahisi stanbul Bilim niversitesi 2008 Doktora Tezi/S.Yeterlik Ãalmas/Tpta Uzmanlk Tezi Bal ( zeti ekte) ve Danman(lar) : nferior konka hipertrofisi tedavisinde medikal tedavi ile submukozal konka rezeksiyon y nteminin karlatrlmas. stanbul, 1992 Danman: ef Op.Dr.Uur G.Akbulut G revler: G rev Unvan G rev Yeri Yl Ar.G r. PTT Eitim ve Aratrma Hastanesi, KBB ve Ba Boyun Cerrahisi Klinii Dr.Ar.G r. California niversitesi, Davis Tp Fak³ltesi, KBB ve Ba Boyun Cerrahisi Klinii Op.Dr.(As.Te) GATA Haydarpaa Eitim ve Aratrma Hastanesi Baasistan FSM Eitim ve Aratrma Hastanesi, KBB ve Ba Boyun efyrd. Cerrahisi Klinii Doþ.Dr. Doþ.Dr. stanbul Bilim niversitesi, KBB ve Ba Boyun Cerrahisi ABD Prof.Dr. stanbul Bilim niversitesi, KBB ve Ba Boyun Cerrahisi ABD

2 Y netilen Doktora Tezleri : 1. Konka Cerrahisinde Co 2 Lazer Ve Radyofrekans Kullanmnn Mukosiliyer Aktivite zerine Olan Etkileri Dr. E.Bet³l ahin, stanbul Horlama Tedavisinde Laser Asisted Uvulapalatoplasty Y ntemi Dr. Ízer Ocakl, stanbul Kartilaj perikondriyal kompozit greft ve temporal faysa greft timpanoplastilerinde iitme ve iyileme sonuþlarnn karlatrlmas. Dr.Senem Almaþ, stanbul Kronik orta kulak hastalklarnda m.tensor veli palatini fonksiyonunun elektromiyografi ile deerlendirilmesi. Dr.Ersin Mercang z, stanbul Alt Konka Hipertrofilerinde Radyofrekans Termal Ablasyon Sonuþlarnn Manyetik Rezonans G r³nt³lemesi le Deerlendirilmesi Dr. Canan Usta Fethallah, stanbul Non-Alerjik, Non-Enfeksiy z Rinitlerde ntranazal Botulinum Toksin Tip A le pratropium Bromide Nazal Spreyin Nazal Hipersekresyon zerine Etkilerinin Karlatrlmas Dr. Sara Yazici, stanbul-2006 Bilimsel Kurululara yelikler : T³rk Kulak Burun Boaz Ba ve Boyun Cerrahisi Dernei T³rk Rinoloji Dernei (Rinoplasti þalma grubu Genel Sekreteri) Amerikan Rinoloji Dernei Avrupa Rinoloji Dernei T³rk Fasiyal Plastik Cerrahi Dernei (Kurucu ³ye, y netim kurulu ³yesi "Sayman") Avrupa Fasiyal Plastik Cerrahi Dernei

3 Son iki ylda verdii lisans ve lisans³st³ d³zeydeki dersler (Aþlmsa, yaz d neminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yl G³z G³z D nem Dersin Ad KBB Hastalklarna giri ve KBB muayene y ntemleri Burun ve paranazal sin³s anatomisi Haftalk Saati Írenci Teorik Uygulama Says Oral kavite t³m rleri 1 40 Vertigo Alerjik rinit ve tedavisi 1 40 Nazofarenks karsinomu 1 40 Fasiyal plastik cerrahi 1 40 Maksillofasiyal travmalar 1 40 Trakeotomi 1 40 KBBÆde yeni uygulamalar Akut ve kronik sin³zitler 1 40 Horlama ve uyku apnesi 1 40 Rinolojide aciller Otoskleroz 1 40 KBB Hastalklarna giri ve KBB muayene y ntemleri Burun ve paranazal sin³s anatomisi Akut sin³zitler 1 1 Rinolojide aciller Rinoplasti 1 1 Otoskleroz 1 1 Vertigo Horlama ve uyku apnesi 1 1 ESERLER A. Uluslararas hakemli dergilerde yaymlanan makaleler : 1. apþ T, Uur G, Karavu A, Aral N, Akbulut UG. Giant cholesteatoma of the external auditory canal. Ann Otol Rhinol Laryngol 1997; 106: apþ T, Filizel F, Karavu A, Karavu M, Akbulut UG. The prognostic significance of proliferating cell nuclear antigen (PCNA) in laryngeal cancer. Indian J Otol Head Neck Surg 1998;50: apþ T, G³rdal C, Onmu H, G kdemir Í, Ízkurt Y, eng r T, Akbulut UG. Diagnostic significance of impression cytology in allergic rhinokonjuctivitis. Am J Rhinology 1999;13: Yldrm G, Halilolu T, apþ T, Kahveciolu O, Onar V, Savc N, Karavu A. Tracheal reconstruction with porous high density polyethylene tracheal prosthesis. Ann Otol Rhinol Laryngol 2000;109:

4 5. apþ T, Yldrm G, Peker K, Karavu A, Akbulut UG. Acinic cell carcinoma originating in the nasal septum. Rhinology 2000;38: Bozkurt Z, apþ T, ahin B, Akbulut UG. Radyofrekans cerrahisi sonuþlarmz. KBB htisas Derg 2002;9: apþ T, Akbulut UG. Aþk teknik rinoplasti sonuþlarmz. KBB htisas Derg 2002;9: apþ T, ahin B, Karavu A, Akbulut UG. Comparison of the effects of radiofrequency tissue ablation CO2 laser ablation and partial turbinectomy applications on nasal mucociliary functions. Laryngoscope 2003;113: apþ T, Derin E, Almaþ S, Cumal R, Saydam B, Karavu B. The relationship between the sphenoid and the posterior ethmoid sinuses and the optic nerves in Turkish patients. Rhinology 2004;42: apþ T, Almaþ S, Usta C, Karavu A, Mercang z E, Evcimik F. Kartilaj perikondriyal kompozit greft ve temporal faysa greft timpanoplastilerinde iitme ve iyileme sonuþlarnn karlatrlmas. KBB htisas Dergisi 2006;16(6): Sapci T, Usta C, Evcimik F, Bozkurt Z, Ayg³n E, Karavu A, Peker M. Evaluation of radiofrequency thermal ablation results in inferior turbinate hypertrophies by magnetic resonance imaging. Laryngoscope 2007;117: apþ T, Mercang z E, Evcimik MF, Karavu A, G zke E. The evaluation of the tensor veli palatini muscle function with electromyography in chronic middle ear diseases. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2008;265(3): Sapci T, Yazici S, Evcimik MF, Bozkurt Z, Karavus A, Ugurlu B, Ozkurt E. Investigation of the effects of intranasal botulinum toxin type a and ipratropium bromide nasal spray on nasal hypersecretion in idiopathic rhinitis without eosinophilia. Rhinology 2008;46: Aslan G, Guvenc MG, Sapci T, Candan S. Use of nasal bivalve septal teflon splint for the treatment of recurrent epistaxis in patients undergoing anticoagulant therapy. Rhinology, 2009; 47: B. Uluslararas bilimsel toplantlarda sunulan ve bildiri kitabnda (Proceedings) baslan bildiriler : 1. apþ T, G³rdal C, Onmu H, G kdemir Í, Ízkurt Y, eng r T, Akbulut UG. Diagnostic significance of impression cytology (IC) in allergic rhinokonjuctivitis. Cottle International Rhinology Centennial and XVIth ISIAN ( June 5-8, 1997, Philadelphia) Abstract Book, page: G z³kara, apþ T, Ízarar M, Íz³lker T, Ízpaþac T. The assessment of the viability of autologous iliac bone grafts used for repairing of anterior open bite abnormality. III. International congress of nuclear oncology & XII. Annual meeting of Turkish Society of Nuclear Medicine. (28 April-3 May 1998, Antalya). Turkish Journal Of Nuclear Medicine(Program & Abstract Book), 1998;7: apþ T, Fethallah B, Karavu A, Mercang z E, Usta C, Yazc S, Bozkurt S, Akbulut UG. The role of fungus in the etiology of chronic rhinosinusitis and nasal polyposis. 20 th Congress of the European Rhinologic Society & 23 rd International

5 Symposium on Infection and Allergy of the Nose (Rhinostanbul June 18-25, 2004) Abstract book, page 120. T³rk ORL Arivi 2006;44: D. Ulusal hakemli dergilerde yaymlanan makaleler : 1. Akay M, ahin S, apþ T, Mdk GU. Tonsil lojunda pleomorfik adenoma olgusu. T³rk ORL Arivi 1991;29: apþ T, Akbulut UG, Msrc R, Akay M, Dede Í, Elmal S, T³rkmen M, Ilgn Z, Akman T. Prognatik y³z profilli (class III) olgularda cerrahi yaklam ekilleri. KBB Postas 1993;2: apþ T, Akbulut UG, Oruþ N. Konka hipertrofilerinde nazal mukoza histopatolojisi. KBB htisas Dergisi 1993;2: apþ T, Ilgn Z, Oruþ N. Ba-boyun deri lezyonlarnda tan ve tedavi ekilleri. KBB htisas Dergisi 1993;2: apþ T. G³n³m³zde allerji ve tedavisi. PTT Hast Tp Dergisi 1993;15: apþ T. Orbital frakt³r tedavisinde transkonjuktival yaklamn yeri. KBB Postas 1994;3: Ízarar M, Ízer K, Dilliolugil R, Saydam B, apþ T. Kronik sin³zitli hastalarda nazal kavite ve paranazal sin³slerdeki anatomik varyasyonlarn BT ile demonstrasyonu. KBB htisas Dergisi 1994;2: Karavu M, Hayram O, apþ T, Karavu A. Bir dokuma fabrikasnda g³r³lt³ye bal iitme yaknmalar ve odiogram bulgularnn deerlendirilmesi. KBB htisas Dergisi 1995;2: Dede Í, apþ T, Akbulut UG, Msrc R, Candan S, Akay M. Otoskleroz cerrahisinde ôsmall fenestraö stapedetomi ile stapedektomi sonuþlarnn karlatrlmas. KBB Postas 1995;4: G³rdal C, apþ T, Alanyal A, eng r T. DakriosistorinostomiÆde lokal anestezinin yeri. T Oft Gaz 1995;25: apþ T, Filizel F, ensu S,Karavu A, Karavu M, Ertek S, Akbulut UG. Larenksin squamous h³creli karsinomlarnda ôproliferating cell nuclear antigenöin prognostik nemi. KBB Ba Boyun Cer Derg 1995;3: Erol H, apþ T, Poyrazolu E,G³ng r A, Ízkaraka H, Aslan S, Candan H. Konjenital d kulak yolu atrezisi ve konjenital kolesteatom. KBB htisas Dergisi 1995;2: apþ T, T³rkmen M, G kdemir Í, Akbulut UG. Kronik otitis media cerrahisinde aþk kavite timpanomastoidektomi ve kemikþik zincir rekonstr³ksiyonunun postoperatif sonuþlar. KBB Ba Boyun Cer Derg 1996;4: apþ T, Karavu A, Aral N, Akbulut UG, Akman T. Ortognatik cerrahi uygulamalarmz ve sonuþlar. PTT Hast Tp Derg 1996;18: apþ T, Akn V, Filizel F. Kronik gran³ler farenjitte IgAÆnn rol³. KBB Postas 1996;5:33-38.

6 16. apþ T, Dede ÍA, Akbulut UG. Ani iitme kayplarnda tedavi yaklamlarmz. PTT Hast Tp Derg 1996;18: apþ T, Karavu A, Akbulut UG. Anterior segmental maksiller osteotomi. KBB htisas Dergisi 1996;3: Yaman Z, apþ T, Ízkal, Eranl D. Quadruanguler LeFort II osteotomi. KBB htisas Dergisi 1996;3: Akman M, Ylmaz T, apþ T, G yl³s³n V. Bron astmal olgularda ³st solunum yolu patolojileri. KBB Ba Boyun Cer Derg 1996;4: Erol H, Poyrazolu E, Candan H, G³ng r A, apþ T, Uur G, Erim T, Balolu H. ntratemporal fasiyel sinir schwannomas. PTT Hast Tp Derg 1996;18: Elmal S, apþ T, Akbulut UG. Kronik maksiller sin³zit olgularnda d³z grafi ve bilgisayarl tomografi bulgularnn intraoperatif bulgular ile karlatrlmas. PTT Hast Tp Derg 1996;18: Erol H, G³ng r A, Poyrazolu E, apþ T, Erdem S, B³y³ksoy V, Candan H. Radikal boyun diseksiyonu sonras servikal lenfatik sistemin lenf sintigrafisi ile deerlendirilmesi(preliminer sonuþlar) PTT Hast Tp Derg 1996;18: Aral N, apþ T, Alan O, Doruer NA. Azitromisin ve amoksisilin+klavulanik asidin KBB enfeksiyonlarnda karlatrlmas. PTT Hast. Tp Derg 1996;18: apþ T, Akbulut UG. Aþk teknik rinoplasti. KBB htisas Derg 1997;5: Ãiftþi F, Eranl D, Aydn A, apþ T, Írge Y. Kronik, travmatik ve n³ks dakriyosistitlerde cerrahi yaklammz. T Klin Oftalmoloji 1997;6: Candan S, apþ T, T³rkmen M, Karavu A, Akbulut UG. Sucralfate in accelerating post-tonsilectomy wound healing. Marmara Medical J 1997;10: apþ T, G z³kara, Aral N, Ízarar M, Oral CK, Akbulut UG. Anterior segmental maksiller osteotomiæde kullanlan otojen kemik greftlerin canllnn sintigrafi ile g sterilmesi. PTT Hast Tp Derg 1997;19: apþ T, Karavu A, Filizel F, G³rdal M, Kurtulu, Íz B. Ístrojen stimilasyonu yaplan erkek fare larenksinde strojen resept rlerinin aratrlmas. KBB htisas Dergisi 1997;4: apþ T, Karavu A, Yldrm G, Onmu H, G³rdal M, Kurtulu. Comparision of ô 2-octyl-cyanoacrylateö and suture in the closure of skin graft. Marmara Medical J 1998;11: apþ T, G kdemir Í, Yldrm G, Karavu A, Akn V, Akbulut UG. Larenksin epidermoid karsinomlar²nda SCC AgÆnin prognostik nemi. KBB Postas 1998;2-3- 4: apþ T, spir F, Bora N, Karavu A, G kdemir Í, Akbulut UG. Adenoid b³y³kl³³ ve mikrobiyolojisi ile eff³zyonlu otitis media ilikisi. KBB Ba Boyun Cer Derg 1998;6:

7 32. Aral ND, apþ T, Karavu A, Akbulut UG. Kolesteatomlu kronik otitis media ile serum lipid fraksiyonlarnn ilikisi. PTT Hast Tp Derg 1998;20: apþ T, Karavu A, Bozkurt Z, Doruer NA, Akbulut UG. Ba boyun cildi kitle eksizyonlarndan sonra rekonstr³ksiyon modelleri. PTT Hast Tp Derg 1998;20: Karavu A, apþ T, Akbulut UG, Saydam B. Kronik otitis mediaæl olgularda kemikþik zincir y³ksek rezol³syonlu bilgisayarl tomografi (YRBT) bulgular²n²n, peroperatif otomikroskopik bulgular ile karlatrlmas. KBB Postas 1999;9: G³rdal C, Onmu H, eng r T, Aydn S, Erdoan K, apþ T, Sayrak F. Argirozis. PTT Hast Tp Derg 1999;21: apþ T, Bozkurt Z, Akbulut UG. Boyun kitlelerinin analizi. KBB Ba Boyun Cer Derg 1999;7: apþ T, Ocakl Í, Karavu A, Akbulut UG. Horlama tedavisinde LAUP etkili bir y ntem mi? KBB htisas Dergisi 1999;6: apþ T, Alan O, Karavu A, Ocakl Í, Ocakl BY, Akbulut UG. Nazal obstruksiyonlu olgularda flow volume spirometri. KBB Ba Boyun Cer Derg 1999;7: apþ T, ahin B, Karavu A, Akbulut UG, Akkaya L. ntranazal CO 2 laser uygulamasnn mukosilier aktiviteye etkisi. KBB Klinikleri 1999;1: apþ T, Karavu A, Onmu H, Karavu M, Akbulut UG. Impression cytology in clinical practice. Marmara Medical J 2000;13: apþ T, spir F, Saydam B, Karavu A, Ízbilen G, Akyol H, Doruer NA, Akbulut UG. Tonsiller fossa ile arteria karotis interna arasndaki mesafenin bilgisayarl tomografi ile lþ³lmesi. PTT Hast Tp Derg 2000;22: Uur Z, Ballar, Ãelik N, Erdoan N, apþ T, Ylmaz T. Wegener gran³lomatozisi. PTT Hast Tp Derg 2000;22: Almaþ S, Karavu A, apþ T, Akyol H, Saydam B. Y³ksek juguler bulbuslu d rt olgu. PTT Hast Tp Derg 2001;23: apþ T. T³kr³k bezlerinin konjenital anomalileri. T Klin KBB 2003;3: Mercang z E, apþ T, Fethallah B. Lubrikan zellikli lipozom form³l³n horlama ³zerine etkisi. PTT Tp Derg 2003;25: ahin B, Karavu A, apþ T, Akbulut UG. ntrakranyal komplikasyonlarla seyreden silent mastoidit. Turk Arch Otolaryngol 2003;41: apþ T. Eksternal nazal valv kollaps. KBB-BBC G³ncel Yaklam 2005;1(2): apþ T, Fethallah B, Karavu A, Mercang z E, Usta C, Yazc S, Akbulut AG, Bozkurt S. Kronik rinosin³zit ve nazal polipozis oluumunda mantarlara kar oluan alerjik reaksiyonun rol³. T³rk ORL Arivi 2006;44:18-24.

8 49. apþ T. Horlama ve tkayc uyku apnesinde kullanlan ablasyon y ntemleri. KBB- BBC G³ncel Yaklam 2006;2(4): Ayg³n E, Uurlu B, Evcimik M.F, Ízkurt E, apþ T. Lokal tonsillektomi sonras gelien nadir bir komplikasyon (akcier atelektazisi). T³rk ORL Arivi 2007;45(2): apþ T. Y³z defektlerinin onarmnda flebler. KBB-BBC G³ncel Yaklam 2008; E. Ulusal bilimsel toplantlarda sunulan ve bildiri kitaplarnda baslan bildiriler: 1. apþ T, Akay M, Akbulut UG, Dede ÍA, Msrc R, Oruþ N. Nervus fasiyalisin intratemporal schwannomas (Neurilemmoma) Cerrahpaa Tp Fak. KBB Anabilim Dal XII. Akademik Haftas, ôba ve boyun cerrahisinde yeni gelimeler simpozyumuændaö tebli edildi (13-15 Mays, 1992, stanbul). Simpozyum Kitab, sayfa: Dede Í, apþ T, Akbulut UG, Msrc R, Candan S, Akay M. Otoskleroz cerrahisinde ôsmall fenestraö stapedetomi ile stapedektomi sonuþlarnn karlatrlmas. Cerrahpaa Tp Fak. KBB Anabilim Dal XIII. Akademik Haftas, Orta Kulak Rekonstr³ksiyonu ve Kafa Taban Cerrahisi SimpozyumuÆnda tebli edildi (7-9 Eyl³l, 1994, stanbul). 3. apþ T, Akn V, Filizel F. Kronik gran³ler farenjitte IgAÆnn rol³. Cerrahpaa Tp Fak. KBB Anabilim Dal XIII. Akademik Haftas, Orta Kulak Rekonstr³ksiyonu ve Kafa Taban Cerrahisi SimpozyumuÆnda tebli edildi (7-9 Eyl³l, 1994, stanbul). 4. apþ T, Dede ÍA, Akbulut UG. Ani iitme kayplarnda tedavi yaklamlarmz. Cerrahpaa Tp Fak. KBB Anabilim Dal XIII. Akademik Haftas, ôorta Kulak Rekonstr³ksiyonu ve Kafa Taban Cerrahisi Simpozyumuönda poster olarak tebli edildi (7-9 Eyl³l, 1994, stanbul). 5. apþ T, Filizel F, ensu S,Karavu A, Karavu M, Ertek S, Akbulut UG. Larenksin squamous h³creli karsinomlarnda ôproliferating cell nuclear antigenöin prognostik nemi. XXIII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi KongresiÆnde tebli edildi (30Eyl³l-4Ekim, 1995, Antalya). 6. Erol H, Poyrazolu E, Candan H, G³ng r A, apþ T, Uur G, Erim T, Balolu H. ntratemporal fasiyel sinir schwannomas. XXIII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba- Boyun Cerrahisi KongresiÆnde tebli edildi (30Eyl³l-4Ekim, 1995, Antalya). 7. Akman M, Ylmaz T, apþ T, G yl³s³n V. Bron astmal olgularda ³st solunum yolu patolojileri. XX. Yl Akcier G³nlerinde tebli edildi (2-4 Kasm, 1995, Bursa). 8. apþ T, T³rkmen M, G kdemir Í, Akbulut UG. Kronik otitis media cerrahisinde aþk kavite timpanomastoidektomi ve kemikþik zincir rekonstr³ksiyonunun postoperatif sonuþlar. Cerrahpaa Tp Fak. KBB Anabilim Dal XIV. Akademik Haftas, ôpediatrik Otolarengoloji Simpozyumuönda poster olarak tebli edildi (1-4 Eyl³l, 1996, stanbul). 9. apþ T, Akbulut UG. Aþk teknik rinoplasti. Cerrahpaa Tp Fak. KBB Anabilim Dal XIV. Akademik Haftas, ôpediatrik Otolarengoloji Simpozyumuönda poster olarak tebli edildi (1-4 Eyl³l, 1996, stanbul).

9 10. Aral N, apþ T, Alan O, Doruer NA. Azitromisin ve amoksisilin+klavulanik asidin KBB enfeksiyonlarnda karlatrlmas. Cerrahpaa Tp Fak. KBB Anabilim Dal XIV. Akademik Haftas, ôpediatrik Otolarengoloji Simpozyumuönda poster olarak tebli edildi (1-4 Eyl³l, 1996, stanbul). 11. Ízarar M, Dilliolugil R, Saydam B, Erdoan LBA, Altnmakas A, apþ T. Kronik sin³zitli hastalarda nazal kavite ve paranazal b lgenin BT ile saptanan anatomik varyasyonlarnn sin³zit patofizyolojisindeki nemi. XV. Ulusal Radyoloji kongresiænde tebli edildi (6-10 Ekim, 1996, Nevehir). Ízet Kitab, sayfa: apþ T, Karavu A, Filizel F, G³rdal M, Kurtulu, Íz B. Ístrojen stimilasyonu yaplan erkek fare larenksinde strojen resept rlerinin aratrlmas. XXIV.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde tebli edildi. (23-27 Eyl³l 1997, Antalya). 13. apþ T, spir F, Saydam B, Ízbilen G, Akyol H, Doruer NA, Akbulut U. Tonsiller fossa ile arteria karotis interna arasndaki mesafenin bilgisayarl tomografi (BT) ile lþ³lmesi. XXIV.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde tebli edildi. (23-27 Eyl³l 1997, Antalya). 14. Ízbilen G, Karavu A, apþ T, Akbulut U. Behþet sendromunda ani iitme kayb. XXIV.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde tebli edildi. (23-27 Eyl³l 1997, Antalya). 15. apþ T, spir, Karavu A, Bora N, G kdemir Í, Akbulut UG. Adenoid b³y³kl³³ ve mikrobiyolojisi ile eff³zyonlu otitis media ilikisi. UludaÆ98 KBB G³nleri ôpediatrik Otorinolarengolojiö (19-22 Mart 1998, Uluda). Ízet Kitab, sayfa:130. KBB Ba Boyun Cer Derg1998;6: Karavu A, apþ T, Akbulut UG, Saydam B. Kronik otitis mediaæl olgularda kemikþik zincir y³ksek rezol³syonlu bilgisayarl tomografi (YRBT) bulgularnn, peroperatif otomikroskopik bulgular ile karlatrlmas. Cerrahpaa Tp Fak. KBB Anabilim Dal XV. Akademik Haftas, ôkulak Burun Boazda Son Gelimeler Simpozyumunda poster olarak tebli edildi (24-27 Mays, 1998, stanbul). 17. apþ T, G kdemir Í, Yldrm G, Karavu A, Akn V, Akbulut UG. Larenksin epidermoid karsinomlarnda SCC AgÆnin prognostik nemi. Cerrahpaa Tp Fak. KBB Anabilim Dal XIV. Akademik Haftas, ôkulak Burun Boazda Son Gelimelerö SimpozyumuÆnda poster olarak tebli edildi (24-27 Mays, 1998, stanbul). 18. Karavu A, apþ T, Akbulut UG, Saydam B. Kemikþik zincirin y³ksek rezol³syonlu bilgisayarl tomografi (YRBT) ile koronal ve aksiyel d³zlemlerdeki g r³nt³lerinin deerlendirilmesi. 1. Paland ken KBB Sempozyumu, ôotitis media tedavisinde yeniliklerö SimpozyumuÆnda poster olarak tebli edildi (21-24 Mart, 1999, Erzurum). Ízet kitab, sayfa no: apþ T, ahin B, Karavu A, Akbulut UG, Akkaya L. ntranazal CO 2 laser uygulamasnn mukosilier aktiviteye etkisi. XXV.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba- Boyun Cerrahisi Kongresinde poster olarak tebli edildi (18-22 Eyl³l 1999, zmir). 20. apþ T, Ocakl Í, Karavu A, Akbulut UG. Horlama tedavisinde LAUP etkili bir y ntem mi? XXV.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde tebli edildi (18-22 Eyl³l 1999, zmir). KBB htisas Dergisi 1999;6: apþ T, Karavu A, Bozkurt Z, Onmu H, Akbulut UG. mpresyon sitolojisinin klinik kullanm. Uluda 2000 KBB G³nlerinde poster olarak tebli edildi. (02-05 Mart 2000 Uluda) Ízet kitab, sayfa no:193

10 22. apþ T, spir F, Bora N, Karavu A, G kdemir Í, Akbulut UG. Adenoid b³y³kl³³ ve mikrobiyolojisi ile eff³zyonlu otitis media ilikisi. Cerrahpaa Tp Fak. KBB Anabilim Dal XVI. Akademik Haftas, ôaz ve t³kr³k bezi hastalklarna multidisipliner yaklam sempozyumunönda poster olarak tebli edildi (10-13 Ekim, 2000, stanbul) 23. apþ T, Yldrm G, Peker K, Karavu A, Akbulut UG. Nazal septumdan kaynaklanan asinik h³creli karsinom olgusu. Cerrahpaa Tp Fak. KBB Anabilim Dal XVI. Akademik Haftas, ôaz ve t³kr³k bezi hastalklarna multidisipliner yaklam sempozyumunönda poster olarak tebli edildi (10-13 Ekim, 2000, stanbul) 24. apþ T, Akbulut UG. Aþk teknik rinoplasti sonuþlarmz. XXVI.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde tebli edildi (22-26 Eyl³l 2001, Antalya). 25. Almaþ S, Karavu A, apþ T, Akyol H, Saydam B. Y³ksek juguler bulbuslu d rt olgu. XXVI.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde poster olarak sunuldu. (22-26 Eyl³l 2001, Antalya). 26. ahin B, Karavu A, apþ T, Akbulut UG. ntrakranyal komplikasyonlarla seyreden silent mastoidit. XXVI.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde tebli edildi (22-26 Eyl³l 2001, Antalya). 27. Bozkurt Z, apþ T, ahin B, Akbulut UG. Radyofrekans cerrahisi sonuþlarmz. XXVI.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde tebli edildi (22-26 Eyl³l 2001, Antalya). KBB htisas Derg 2002;9: apþ T, ahin B, Karavu A, Akbulut UG. nferior konka hipertrofisinde radyofrekans, CO2 laser, parsiyel konka rezeksiyonu uygulamalarnn nazal mukosilier aktivite ³zerine etkilerinin karlatrlmas. XXVII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde tebli edildi (4-9 Ekim 2003, Antalya). 29. Bozkurt Z, Karavu A, Acar G, Bozkurt S, apþ T. Ginkgo biloba ekstresinin yara iyilemesi ³zerine etkisi. XXVII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde tebli edildi (4-9 Ekim 2003, Antalya). 30. Mercang z E, apþ T, Fethallah B. Lubrikan zellikli lipozom form³l³n horlama ³zerine etkisi. XXVII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde E-poster olarak sunuldu (4-9 Ekim 2003, Antalya). 31. Karavu A, apþ T, Akbulut UG. Marfan sendromunda malleus ve inkus morfolojisi. XXVII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde E- poster olarak sunuldu (4-9 Ekim 2003, Antalya). 32. apþ T, Fethallah B, Mercang z E. Otoplasti tekniimiz. XXVII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde E-poster olarak sunuldu (4-9 Ekim 2003, Antalya). 33. apþ T, Mercang z E, Karavu A, Yazc S, Usta C, G zke E. Kronik orta kulak hastalklarnda tens r veli palatini kas fonksiyonunun EMG ile deerlendirilmesi. XXVIII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde tebli edilmitir (21-26 Mays 2005, Antalya). Ízet kitab, sayfa Usta C, Almaþ S, apþ T, Karavu A, Mercang z E. Timpan zar perforasyon tamirinde kartilaj-perikondrium kompozit greft uygulamasnn sonuþlar.

11 XXVIII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde tebli edilmitir (21-26 Mays 2005, Antalya). Ízet kitab, sayfa apþ T, Evcimik F, Ayg³n E, Kucur C, Bozkurt Z, Karavu A. Horlama ve obstruktif uyku apne sendromu olan hastalarda palatal implant deneyimi. XXIX.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde tebli edilmitir (26-31 Mays 2007, Antalya). Ízet kitab, sayfa M.Evcimik, Z Bozkurt, Ízkurt E, Topþu A, Eren Y, apþ T, G³rsel A. Parotitisli hastalarda parotis masajnn serum amilaz deeri ³zerine etkisi. XXIX.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde poster olarak tebli edilmitir (26-31 Mays 2007, Antalya). Ízet kitab, sayfa G³venþ MG, apþ T, Candan S. Deiken imm³n yetersizlik ve rek³rren ef³zyonlu otitis media. 30. T³rk Ulusal Kulak Burun Boaz Ba Boyun Cerrahisi Kongresinde E-poster olarak sunuldu. (8-12 Ekim 2008, Antalya). Aslan G, G³venþ MG, apþ T, Candan S. Tekrarlayan burun kanamalarnda septal splint kullanm. 30. T³rk Ulusal Kulak Burun Boaz Ba Boyun Cerrahisi Kongresinde E-poster olarak sunuldu. (8-12 Ekim 2008, Antalya). 38. G³venþ MG, apþ T, Aslan G, Candan S, Kara B. Ailevi parotis t³m r³. 31. T³rk Kulak Burun Boaz ve Ba Boyun Cerrahisi Kongresinde E-poster olarak sunuldu. (28 Ekim-1 Kasm 2009, Antalya). 39. G³venþ MG, apþ T, Aslan, Candan S, Akn O, Kara B. Larengeal uzanml tiroglossal duktus kisti. 31. T³rk Kulak Burun Boaz ve Ba Boyun Cerrahisi Kongresinde E-poster olarak sunuldu. (28 Ekim-1 Kasm 2009, Antalya). F. Dier yaynlar : 1. apþ T. Nazal septum hastalklar. Koþ C. Kulak Burun Boaz Hastalklar ve Ba Boyun cerrahisi. 1.bask. Ankara:G³ne Kitapevi; s apþ T. Estetik y³z cerrahisi. Kaleli Ã. Otorinolaringoloji Temel Bilgiler. 1.bask. stanbul. Nobel Tp Kitapevleri; s apþ T.Y³z Plastik Cerrahisi. Ínerci M. Essential Otolaryngology ( Ba ve boyun cerrahisi). 1.bask. Ankara. G³ne Kitapevi; s apþ T. Mandibula cerrahisi, yark dudak damak, TME cerrahisi.caner G, Kirazl T (Bailey BJ) Kulak Burun Boaz ve Ba Boyun Cerrahisi Atlas.1 bask. zmir.asya Tp Kitabevi; s

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Murat Cem Miman 2. Doğum Tarihi: 19-09-1968 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Murat Cem Miman 2. Doğum Tarihi: 19-09-1968 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Murat Cem Miman 2. Doğum Tarihi: 19-09-1968 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1986-1992 Y. Lisans Tıp

Detaylı

PROF. DR. MURAT CEM MIMAN - CV

PROF. DR. MURAT CEM MIMAN - CV PROF. DR. MURAT CEM MIMAN - CV Doğum Yeri ve Yılı: Ankara 1968 Fakülte ve Mezuniyet Yılı: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992 Yabancı Diller: İngilizce, Fransızca Medeni Durum: Evli (eşi Parazitolog, öğretim

Detaylı

(Görevlendirme) SB Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak, Burun ve Boğaz Kliniği, İrfan Baştuğ Caddesi, Dışkapı - Ankara

(Görevlendirme) SB Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak, Burun ve Boğaz Kliniği, İrfan Baştuğ Caddesi, Dışkapı - Ankara Prof.Dr.İstemihan Akın - ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İSTEMİHAN AKIN Ünvanı: Profesör Doktor, Kulak Burun Boğaz- Baş ve Boyun Cerrahisi Doğum Tarihi: 17 Ocak 1958 Medeni Durumu: Evli ve 1 çocuk sahibi Çalıştığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ

ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ İsim: YAVUZ SELİM YILDIRIM Doğum Tarihi: 09 / 10 / 1980 Doğum Yeri: Milliyeti: Aile Durumu: Kahramanmaraş Türkiye Cumhuriyeti Evli ve 3 çocuk babası 1 Eğitimi: 1996-1999 Kahramanmaraş

Detaylı

PROF. DR. MURAT CEM MIMAN - CV

PROF. DR. MURAT CEM MIMAN - CV PROF. DR. MURAT CEM MIMAN - CV Doğum Yeri ve Yılı: Ankara 1968 Fakülte ve Mezuniyet Yılı: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992 Yabancı Diller: İngilizce, Fransızca Medeni Durum: Evli (eşi Parazitolog, öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ

ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ Adı Soyadı: Orhan ÖZTURAN ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ İletişim Bilgileri Adres : Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, Adnan Menderes Bulvarı, Fatih, İstanbul Telefon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ özgeçmiş ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ-YERİ : Mustafa Akarçay : 8 Haziran 1972 - Malatya KİŞİSEL BİLGİLER AİLE DURUMU EŞİ : Evli, iki çocuk sahibi : Tülay Akarçay (Eczacı) EĞİTİM

Detaylı

A2. Ustundag, E., M. Iseri, O. Aydin,H. Dal, A. Almac ve N. Paksoy, Adenoid cystic carcinoma of the tongue, J Laryngol Otol, 114(6):477-80 (2000).

A2. Ustundag, E., M. Iseri, O. Aydin,H. Dal, A. Almac ve N. Paksoy, Adenoid cystic carcinoma of the tongue, J Laryngol Otol, 114(6):477-80 (2000). Adı Soyadı: Mete İŞERİ ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Aydin, O., E. Ustundag, M. Iseri, H. Ozkarakas ve A. Oguz, Laryngeal amyloidosis with Laryngocoele: A case report,

Detaylı

Ünvan ve Görevler. Eğitim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tezler. Yayınlar

Ünvan ve Görevler. Eğitim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tezler. Yayınlar Ünvan ve Görevler Profesör Doktor. KBB Hastalıkları uzmanı, Ağız Yüz ve Çenen Cerrahisi Uzmanı İdari Görevler 2005-2011: S.B. Dışkapı Y.B.E.A. Hastanesi Klinik Şef Yardımcısı Lisans Yüksek lisans Doktora

Detaylı

CURRICULUM VITAE ELİF AYANOĞLU AKSOY. Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery

CURRICULUM VITAE ELİF AYANOĞLU AKSOY. Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery CURRICULUM VITAE ELİF AYANOĞLU AKSOY Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Birth Date : 28.03.1974 Birth place : Üsküdar, İstanbul Work Address : Acıbadem Maslak Hospital Büyükdere Str. No:40 Maslak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ

ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ 1. Adı Soyadı : Alper Yenigün İletişim Bilgileri Adres : Karagümrük Mah. Sofalı Çeşme cad. Körfez apt Kat:2 Fatih/İstanbul Telefon Mail : 0 (505) 5040696 : alperyenigun@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01.01.1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01.01.1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ahmet Cemal AYGIT 1959 yılında İzmir de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir de tamamladı. 1980-1986 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim görerek, 30.05.1986

Detaylı

EK-4 Üniversitenin Web Sayfasında Yayınlanacak ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM)

EK-4 Üniversitenin Web Sayfasında Yayınlanacak ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) EK-4 Üniversitenin Web Sayfasında Yayınlanacak ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 1. Adı Soyadı : Dr. İsmail KURAN 2. Doğum Tarihi : 21/12/1960 3. Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans: Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi

Detaylı

TKBBV E itsel Kurs Özetleri

TKBBV E itsel Kurs Özetleri Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Bafl Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 May s 2005, Antalya TKBBV E itsel Kurs Özetleri Abstracts of the

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali Teoman Tellioğlu 2. Doğum Tarihi : 1966 3. Unvanı :Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Doktoru Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Tonguç İŞKEN Doğum Tarihi: 02 01 1969 Öğrenim Durumu: Tıpta Uzmanlık Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. ORHAN BABUCÇU Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı 2014 Adres: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Kampüsü Kadıköy-İstanbul Telefon: Faks: E-mail: 0 212 3815400 (İş) 0 532

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 1967 Y. Lisans Genel Cerrahi Plastik Cerrahi GATA GATA

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 1967 Y. Lisans Genel Cerrahi Plastik Cerrahi GATA GATA ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Erdem YORMUK 2. Doğum Tarihi: 29/10/1943 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi 1967 Y. Lisans Genel Cerrahi Plastik Cerrahi

Detaylı

EK - 4A. : Suadiye, Bağdat Cad. No:401/5 Kadıköy/İSTANBUL

EK - 4A. : Suadiye, Bağdat Cad. No:401/5 Kadıköy/İSTANBUL EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tayfun Aköz İletişim Bilgileri Adres : Suadiye, Bağdat Cad. No:401/5 Kadıköy/İSTANBUL Telefon Mail : 0532 4264585 :tayfunakoz@yahoo.com 2. Doğum Tarihi : 17.04.1962 3.

Detaylı

4: Ismi O, Vayisoglu Y, Karabacak T, Unal M. Supraclavicular metastases from a sex cord stromal tumor of the ovary. Tumori. 2009;95:254-7.

4: Ismi O, Vayisoglu Y, Karabacak T, Unal M. Supraclavicular metastases from a sex cord stromal tumor of the ovary. Tumori. 2009;95:254-7. MAKALELER Yurt Dışı: 1: Horasan ES, Vayısoğlu Y, Unal M, Uğuz M, Kaya A. Brucella melitensis infection within Warthin tumor of the parotid gland. J Craniofac Surg 2011;22:1899-1901. 2: Vayisoglu Y, Unal

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Erciyes ün 1984 Y. Lisans. YURT DIġI YAYINLAR

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Erciyes ün 1984 Y. Lisans. YURT DIġI YAYINLAR 1. Adı Soyadı: Naci KARACAOĞLAN 2. Doğum Tarihi: 25/09/1961 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Erciyes ün 1984 Y. Lisans Doktora 5. Akademik Unvanlar: Plastik

Detaylı

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ KBB 21 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Dr. Mustafa KAZKAYASI / 1 Dr. Nuray Bayar MULUK / 2 Dr. Rahmi KILIÇ / 3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KBB 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ K.B.B. A.D. de tıpta

Detaylı

CIRRICULUM VITAE. Adrress: Near East University Hospital, Department of Otolaryngology, Lefkosa, Mersin10 922022 Turkey

CIRRICULUM VITAE. Adrress: Near East University Hospital, Department of Otolaryngology, Lefkosa, Mersin10 922022 Turkey CIRRICULUM VITAE Name Surname: A. Erkan Tarhan, MD, Professor. Adrress: Near East University Hospital, Department of Otolaryngology, Lefkosa, Mersin10 922022 Turkey Tel: 0392 6751000 1249 e-mail: erkantarhan@gmail.com

Detaylı

S.S.K. İstanbul Eğitim Hastanesi. Pittsburgh Üniversitesi. Departmanında

S.S.K. İstanbul Eğitim Hastanesi. Pittsburgh Üniversitesi. Departmanında ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Saime Hale Kırımlıoğlu (Onmuş) 2. Doğum Tarihi: 0.06.968 3. Unvanı: Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans TIP Ankara Üniversitesi 984-990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Maviş Emel Kulak Kayıkcı 2. Doğum Tarihi : 02 Ocak 1974 3. Ünvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: YENER DEMİRTAŞ Doğum Tarihi: 01 AĞUSTOS 1974 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi/İng. Tıp Hacettepe Üniversitesi 1999

Detaylı

: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, Adnan Menderes Bulvarı, Fatih, İstanbul

: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, Adnan Menderes Bulvarı, Fatih, İstanbul ÖZGEÇMİŞ (26.05.2015) Adı Soyadı: Berke Özücer İletişim Bilgileri Adres : Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, Adnan Menderes Bulvarı, Fatih, İstanbul Eposta : berkeozucer@gmail.com

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN KARNESİ

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ ASİSTAN KARNESİ TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ-BOYUN CERRAHİİ UZMANLIK EĞİTİMİ AİTAN KARNEİ Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Yeterlilik Kurulu Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Mustafa Erol Demirseren Doğum Tarihi: 02 Kasım 1970 Yüksek Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı