ÍZGEÃM VE ESERLER LSTES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÍZGEÃM VE ESERLER LSTES"

Transkript

1 ÍZGEÃM VE ESERLER LSTES ÍZGEÃM Ad Soyad: Prof.Dr.Tark apþ Doum Tarihi: Írenim Durumu: Derece B l³m/program niversite Yl Lisans Tp Fak³ltesi stanbul niversitesi stanbul Tp 1989 Fak³ltesi Doktora/S.Yeterlik/ KBB Ba ve Boyun PTT Eitim ve Aratrma Tpta Uzmanlk Cerrahisi Hastanesi 1993 Doþ. KBB Ba ve Boyun PTT Eitim ve Aratrma Cerrahisi Hastanesi 2000 Prof. KBB Ba ve Boyun Cerrahisi stanbul Bilim niversitesi 2008 Doktora Tezi/S.Yeterlik Ãalmas/Tpta Uzmanlk Tezi Bal ( zeti ekte) ve Danman(lar) : nferior konka hipertrofisi tedavisinde medikal tedavi ile submukozal konka rezeksiyon y nteminin karlatrlmas. stanbul, 1992 Danman: ef Op.Dr.Uur G.Akbulut G revler: G rev Unvan G rev Yeri Yl Ar.G r. PTT Eitim ve Aratrma Hastanesi, KBB ve Ba Boyun Cerrahisi Klinii Dr.Ar.G r. California niversitesi, Davis Tp Fak³ltesi, KBB ve Ba Boyun Cerrahisi Klinii Op.Dr.(As.Te) GATA Haydarpaa Eitim ve Aratrma Hastanesi Baasistan FSM Eitim ve Aratrma Hastanesi, KBB ve Ba Boyun efyrd. Cerrahisi Klinii Doþ.Dr. Doþ.Dr. stanbul Bilim niversitesi, KBB ve Ba Boyun Cerrahisi ABD Prof.Dr. stanbul Bilim niversitesi, KBB ve Ba Boyun Cerrahisi ABD

2 Y netilen Doktora Tezleri : 1. Konka Cerrahisinde Co 2 Lazer Ve Radyofrekans Kullanmnn Mukosiliyer Aktivite zerine Olan Etkileri Dr. E.Bet³l ahin, stanbul Horlama Tedavisinde Laser Asisted Uvulapalatoplasty Y ntemi Dr. Ízer Ocakl, stanbul Kartilaj perikondriyal kompozit greft ve temporal faysa greft timpanoplastilerinde iitme ve iyileme sonuþlarnn karlatrlmas. Dr.Senem Almaþ, stanbul Kronik orta kulak hastalklarnda m.tensor veli palatini fonksiyonunun elektromiyografi ile deerlendirilmesi. Dr.Ersin Mercang z, stanbul Alt Konka Hipertrofilerinde Radyofrekans Termal Ablasyon Sonuþlarnn Manyetik Rezonans G r³nt³lemesi le Deerlendirilmesi Dr. Canan Usta Fethallah, stanbul Non-Alerjik, Non-Enfeksiy z Rinitlerde ntranazal Botulinum Toksin Tip A le pratropium Bromide Nazal Spreyin Nazal Hipersekresyon zerine Etkilerinin Karlatrlmas Dr. Sara Yazici, stanbul-2006 Bilimsel Kurululara yelikler : T³rk Kulak Burun Boaz Ba ve Boyun Cerrahisi Dernei T³rk Rinoloji Dernei (Rinoplasti þalma grubu Genel Sekreteri) Amerikan Rinoloji Dernei Avrupa Rinoloji Dernei T³rk Fasiyal Plastik Cerrahi Dernei (Kurucu ³ye, y netim kurulu ³yesi "Sayman") Avrupa Fasiyal Plastik Cerrahi Dernei

3 Son iki ylda verdii lisans ve lisans³st³ d³zeydeki dersler (Aþlmsa, yaz d neminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yl G³z G³z D nem Dersin Ad KBB Hastalklarna giri ve KBB muayene y ntemleri Burun ve paranazal sin³s anatomisi Haftalk Saati Írenci Teorik Uygulama Says Oral kavite t³m rleri 1 40 Vertigo Alerjik rinit ve tedavisi 1 40 Nazofarenks karsinomu 1 40 Fasiyal plastik cerrahi 1 40 Maksillofasiyal travmalar 1 40 Trakeotomi 1 40 KBBÆde yeni uygulamalar Akut ve kronik sin³zitler 1 40 Horlama ve uyku apnesi 1 40 Rinolojide aciller Otoskleroz 1 40 KBB Hastalklarna giri ve KBB muayene y ntemleri Burun ve paranazal sin³s anatomisi Akut sin³zitler 1 1 Rinolojide aciller Rinoplasti 1 1 Otoskleroz 1 1 Vertigo Horlama ve uyku apnesi 1 1 ESERLER A. Uluslararas hakemli dergilerde yaymlanan makaleler : 1. apþ T, Uur G, Karavu A, Aral N, Akbulut UG. Giant cholesteatoma of the external auditory canal. Ann Otol Rhinol Laryngol 1997; 106: apþ T, Filizel F, Karavu A, Karavu M, Akbulut UG. The prognostic significance of proliferating cell nuclear antigen (PCNA) in laryngeal cancer. Indian J Otol Head Neck Surg 1998;50: apþ T, G³rdal C, Onmu H, G kdemir Í, Ízkurt Y, eng r T, Akbulut UG. Diagnostic significance of impression cytology in allergic rhinokonjuctivitis. Am J Rhinology 1999;13: Yldrm G, Halilolu T, apþ T, Kahveciolu O, Onar V, Savc N, Karavu A. Tracheal reconstruction with porous high density polyethylene tracheal prosthesis. Ann Otol Rhinol Laryngol 2000;109:

4 5. apþ T, Yldrm G, Peker K, Karavu A, Akbulut UG. Acinic cell carcinoma originating in the nasal septum. Rhinology 2000;38: Bozkurt Z, apþ T, ahin B, Akbulut UG. Radyofrekans cerrahisi sonuþlarmz. KBB htisas Derg 2002;9: apþ T, Akbulut UG. Aþk teknik rinoplasti sonuþlarmz. KBB htisas Derg 2002;9: apþ T, ahin B, Karavu A, Akbulut UG. Comparison of the effects of radiofrequency tissue ablation CO2 laser ablation and partial turbinectomy applications on nasal mucociliary functions. Laryngoscope 2003;113: apþ T, Derin E, Almaþ S, Cumal R, Saydam B, Karavu B. The relationship between the sphenoid and the posterior ethmoid sinuses and the optic nerves in Turkish patients. Rhinology 2004;42: apþ T, Almaþ S, Usta C, Karavu A, Mercang z E, Evcimik F. Kartilaj perikondriyal kompozit greft ve temporal faysa greft timpanoplastilerinde iitme ve iyileme sonuþlarnn karlatrlmas. KBB htisas Dergisi 2006;16(6): Sapci T, Usta C, Evcimik F, Bozkurt Z, Ayg³n E, Karavu A, Peker M. Evaluation of radiofrequency thermal ablation results in inferior turbinate hypertrophies by magnetic resonance imaging. Laryngoscope 2007;117: apþ T, Mercang z E, Evcimik MF, Karavu A, G zke E. The evaluation of the tensor veli palatini muscle function with electromyography in chronic middle ear diseases. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2008;265(3): Sapci T, Yazici S, Evcimik MF, Bozkurt Z, Karavus A, Ugurlu B, Ozkurt E. Investigation of the effects of intranasal botulinum toxin type a and ipratropium bromide nasal spray on nasal hypersecretion in idiopathic rhinitis without eosinophilia. Rhinology 2008;46: Aslan G, Guvenc MG, Sapci T, Candan S. Use of nasal bivalve septal teflon splint for the treatment of recurrent epistaxis in patients undergoing anticoagulant therapy. Rhinology, 2009; 47: B. Uluslararas bilimsel toplantlarda sunulan ve bildiri kitabnda (Proceedings) baslan bildiriler : 1. apþ T, G³rdal C, Onmu H, G kdemir Í, Ízkurt Y, eng r T, Akbulut UG. Diagnostic significance of impression cytology (IC) in allergic rhinokonjuctivitis. Cottle International Rhinology Centennial and XVIth ISIAN ( June 5-8, 1997, Philadelphia) Abstract Book, page: G z³kara, apþ T, Ízarar M, Íz³lker T, Ízpaþac T. The assessment of the viability of autologous iliac bone grafts used for repairing of anterior open bite abnormality. III. International congress of nuclear oncology & XII. Annual meeting of Turkish Society of Nuclear Medicine. (28 April-3 May 1998, Antalya). Turkish Journal Of Nuclear Medicine(Program & Abstract Book), 1998;7: apþ T, Fethallah B, Karavu A, Mercang z E, Usta C, Yazc S, Bozkurt S, Akbulut UG. The role of fungus in the etiology of chronic rhinosinusitis and nasal polyposis. 20 th Congress of the European Rhinologic Society & 23 rd International

5 Symposium on Infection and Allergy of the Nose (Rhinostanbul June 18-25, 2004) Abstract book, page 120. T³rk ORL Arivi 2006;44: D. Ulusal hakemli dergilerde yaymlanan makaleler : 1. Akay M, ahin S, apþ T, Mdk GU. Tonsil lojunda pleomorfik adenoma olgusu. T³rk ORL Arivi 1991;29: apþ T, Akbulut UG, Msrc R, Akay M, Dede Í, Elmal S, T³rkmen M, Ilgn Z, Akman T. Prognatik y³z profilli (class III) olgularda cerrahi yaklam ekilleri. KBB Postas 1993;2: apþ T, Akbulut UG, Oruþ N. Konka hipertrofilerinde nazal mukoza histopatolojisi. KBB htisas Dergisi 1993;2: apþ T, Ilgn Z, Oruþ N. Ba-boyun deri lezyonlarnda tan ve tedavi ekilleri. KBB htisas Dergisi 1993;2: apþ T. G³n³m³zde allerji ve tedavisi. PTT Hast Tp Dergisi 1993;15: apþ T. Orbital frakt³r tedavisinde transkonjuktival yaklamn yeri. KBB Postas 1994;3: Ízarar M, Ízer K, Dilliolugil R, Saydam B, apþ T. Kronik sin³zitli hastalarda nazal kavite ve paranazal sin³slerdeki anatomik varyasyonlarn BT ile demonstrasyonu. KBB htisas Dergisi 1994;2: Karavu M, Hayram O, apþ T, Karavu A. Bir dokuma fabrikasnda g³r³lt³ye bal iitme yaknmalar ve odiogram bulgularnn deerlendirilmesi. KBB htisas Dergisi 1995;2: Dede Í, apþ T, Akbulut UG, Msrc R, Candan S, Akay M. Otoskleroz cerrahisinde ôsmall fenestraö stapedetomi ile stapedektomi sonuþlarnn karlatrlmas. KBB Postas 1995;4: G³rdal C, apþ T, Alanyal A, eng r T. DakriosistorinostomiÆde lokal anestezinin yeri. T Oft Gaz 1995;25: apþ T, Filizel F, ensu S,Karavu A, Karavu M, Ertek S, Akbulut UG. Larenksin squamous h³creli karsinomlarnda ôproliferating cell nuclear antigenöin prognostik nemi. KBB Ba Boyun Cer Derg 1995;3: Erol H, apþ T, Poyrazolu E,G³ng r A, Ízkaraka H, Aslan S, Candan H. Konjenital d kulak yolu atrezisi ve konjenital kolesteatom. KBB htisas Dergisi 1995;2: apþ T, T³rkmen M, G kdemir Í, Akbulut UG. Kronik otitis media cerrahisinde aþk kavite timpanomastoidektomi ve kemikþik zincir rekonstr³ksiyonunun postoperatif sonuþlar. KBB Ba Boyun Cer Derg 1996;4: apþ T, Karavu A, Aral N, Akbulut UG, Akman T. Ortognatik cerrahi uygulamalarmz ve sonuþlar. PTT Hast Tp Derg 1996;18: apþ T, Akn V, Filizel F. Kronik gran³ler farenjitte IgAÆnn rol³. KBB Postas 1996;5:33-38.

6 16. apþ T, Dede ÍA, Akbulut UG. Ani iitme kayplarnda tedavi yaklamlarmz. PTT Hast Tp Derg 1996;18: apþ T, Karavu A, Akbulut UG. Anterior segmental maksiller osteotomi. KBB htisas Dergisi 1996;3: Yaman Z, apþ T, Ízkal, Eranl D. Quadruanguler LeFort II osteotomi. KBB htisas Dergisi 1996;3: Akman M, Ylmaz T, apþ T, G yl³s³n V. Bron astmal olgularda ³st solunum yolu patolojileri. KBB Ba Boyun Cer Derg 1996;4: Erol H, Poyrazolu E, Candan H, G³ng r A, apþ T, Uur G, Erim T, Balolu H. ntratemporal fasiyel sinir schwannomas. PTT Hast Tp Derg 1996;18: Elmal S, apþ T, Akbulut UG. Kronik maksiller sin³zit olgularnda d³z grafi ve bilgisayarl tomografi bulgularnn intraoperatif bulgular ile karlatrlmas. PTT Hast Tp Derg 1996;18: Erol H, G³ng r A, Poyrazolu E, apþ T, Erdem S, B³y³ksoy V, Candan H. Radikal boyun diseksiyonu sonras servikal lenfatik sistemin lenf sintigrafisi ile deerlendirilmesi(preliminer sonuþlar) PTT Hast Tp Derg 1996;18: Aral N, apþ T, Alan O, Doruer NA. Azitromisin ve amoksisilin+klavulanik asidin KBB enfeksiyonlarnda karlatrlmas. PTT Hast. Tp Derg 1996;18: apþ T, Akbulut UG. Aþk teknik rinoplasti. KBB htisas Derg 1997;5: Ãiftþi F, Eranl D, Aydn A, apþ T, Írge Y. Kronik, travmatik ve n³ks dakriyosistitlerde cerrahi yaklammz. T Klin Oftalmoloji 1997;6: Candan S, apþ T, T³rkmen M, Karavu A, Akbulut UG. Sucralfate in accelerating post-tonsilectomy wound healing. Marmara Medical J 1997;10: apþ T, G z³kara, Aral N, Ízarar M, Oral CK, Akbulut UG. Anterior segmental maksiller osteotomiæde kullanlan otojen kemik greftlerin canllnn sintigrafi ile g sterilmesi. PTT Hast Tp Derg 1997;19: apþ T, Karavu A, Filizel F, G³rdal M, Kurtulu, Íz B. Ístrojen stimilasyonu yaplan erkek fare larenksinde strojen resept rlerinin aratrlmas. KBB htisas Dergisi 1997;4: apþ T, Karavu A, Yldrm G, Onmu H, G³rdal M, Kurtulu. Comparision of ô 2-octyl-cyanoacrylateö and suture in the closure of skin graft. Marmara Medical J 1998;11: apþ T, G kdemir Í, Yldrm G, Karavu A, Akn V, Akbulut UG. Larenksin epidermoid karsinomlar²nda SCC AgÆnin prognostik nemi. KBB Postas 1998;2-3- 4: apþ T, spir F, Bora N, Karavu A, G kdemir Í, Akbulut UG. Adenoid b³y³kl³³ ve mikrobiyolojisi ile eff³zyonlu otitis media ilikisi. KBB Ba Boyun Cer Derg 1998;6:

7 32. Aral ND, apþ T, Karavu A, Akbulut UG. Kolesteatomlu kronik otitis media ile serum lipid fraksiyonlarnn ilikisi. PTT Hast Tp Derg 1998;20: apþ T, Karavu A, Bozkurt Z, Doruer NA, Akbulut UG. Ba boyun cildi kitle eksizyonlarndan sonra rekonstr³ksiyon modelleri. PTT Hast Tp Derg 1998;20: Karavu A, apþ T, Akbulut UG, Saydam B. Kronik otitis mediaæl olgularda kemikþik zincir y³ksek rezol³syonlu bilgisayarl tomografi (YRBT) bulgular²n²n, peroperatif otomikroskopik bulgular ile karlatrlmas. KBB Postas 1999;9: G³rdal C, Onmu H, eng r T, Aydn S, Erdoan K, apþ T, Sayrak F. Argirozis. PTT Hast Tp Derg 1999;21: apþ T, Bozkurt Z, Akbulut UG. Boyun kitlelerinin analizi. KBB Ba Boyun Cer Derg 1999;7: apþ T, Ocakl Í, Karavu A, Akbulut UG. Horlama tedavisinde LAUP etkili bir y ntem mi? KBB htisas Dergisi 1999;6: apþ T, Alan O, Karavu A, Ocakl Í, Ocakl BY, Akbulut UG. Nazal obstruksiyonlu olgularda flow volume spirometri. KBB Ba Boyun Cer Derg 1999;7: apþ T, ahin B, Karavu A, Akbulut UG, Akkaya L. ntranazal CO 2 laser uygulamasnn mukosilier aktiviteye etkisi. KBB Klinikleri 1999;1: apþ T, Karavu A, Onmu H, Karavu M, Akbulut UG. Impression cytology in clinical practice. Marmara Medical J 2000;13: apþ T, spir F, Saydam B, Karavu A, Ízbilen G, Akyol H, Doruer NA, Akbulut UG. Tonsiller fossa ile arteria karotis interna arasndaki mesafenin bilgisayarl tomografi ile lþ³lmesi. PTT Hast Tp Derg 2000;22: Uur Z, Ballar, Ãelik N, Erdoan N, apþ T, Ylmaz T. Wegener gran³lomatozisi. PTT Hast Tp Derg 2000;22: Almaþ S, Karavu A, apþ T, Akyol H, Saydam B. Y³ksek juguler bulbuslu d rt olgu. PTT Hast Tp Derg 2001;23: apþ T. T³kr³k bezlerinin konjenital anomalileri. T Klin KBB 2003;3: Mercang z E, apþ T, Fethallah B. Lubrikan zellikli lipozom form³l³n horlama ³zerine etkisi. PTT Tp Derg 2003;25: ahin B, Karavu A, apþ T, Akbulut UG. ntrakranyal komplikasyonlarla seyreden silent mastoidit. Turk Arch Otolaryngol 2003;41: apþ T. Eksternal nazal valv kollaps. KBB-BBC G³ncel Yaklam 2005;1(2): apþ T, Fethallah B, Karavu A, Mercang z E, Usta C, Yazc S, Akbulut AG, Bozkurt S. Kronik rinosin³zit ve nazal polipozis oluumunda mantarlara kar oluan alerjik reaksiyonun rol³. T³rk ORL Arivi 2006;44:18-24.

8 49. apþ T. Horlama ve tkayc uyku apnesinde kullanlan ablasyon y ntemleri. KBB- BBC G³ncel Yaklam 2006;2(4): Ayg³n E, Uurlu B, Evcimik M.F, Ízkurt E, apþ T. Lokal tonsillektomi sonras gelien nadir bir komplikasyon (akcier atelektazisi). T³rk ORL Arivi 2007;45(2): apþ T. Y³z defektlerinin onarmnda flebler. KBB-BBC G³ncel Yaklam 2008; E. Ulusal bilimsel toplantlarda sunulan ve bildiri kitaplarnda baslan bildiriler: 1. apþ T, Akay M, Akbulut UG, Dede ÍA, Msrc R, Oruþ N. Nervus fasiyalisin intratemporal schwannomas (Neurilemmoma) Cerrahpaa Tp Fak. KBB Anabilim Dal XII. Akademik Haftas, ôba ve boyun cerrahisinde yeni gelimeler simpozyumuændaö tebli edildi (13-15 Mays, 1992, stanbul). Simpozyum Kitab, sayfa: Dede Í, apþ T, Akbulut UG, Msrc R, Candan S, Akay M. Otoskleroz cerrahisinde ôsmall fenestraö stapedetomi ile stapedektomi sonuþlarnn karlatrlmas. Cerrahpaa Tp Fak. KBB Anabilim Dal XIII. Akademik Haftas, Orta Kulak Rekonstr³ksiyonu ve Kafa Taban Cerrahisi SimpozyumuÆnda tebli edildi (7-9 Eyl³l, 1994, stanbul). 3. apþ T, Akn V, Filizel F. Kronik gran³ler farenjitte IgAÆnn rol³. Cerrahpaa Tp Fak. KBB Anabilim Dal XIII. Akademik Haftas, Orta Kulak Rekonstr³ksiyonu ve Kafa Taban Cerrahisi SimpozyumuÆnda tebli edildi (7-9 Eyl³l, 1994, stanbul). 4. apþ T, Dede ÍA, Akbulut UG. Ani iitme kayplarnda tedavi yaklamlarmz. Cerrahpaa Tp Fak. KBB Anabilim Dal XIII. Akademik Haftas, ôorta Kulak Rekonstr³ksiyonu ve Kafa Taban Cerrahisi Simpozyumuönda poster olarak tebli edildi (7-9 Eyl³l, 1994, stanbul). 5. apþ T, Filizel F, ensu S,Karavu A, Karavu M, Ertek S, Akbulut UG. Larenksin squamous h³creli karsinomlarnda ôproliferating cell nuclear antigenöin prognostik nemi. XXIII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi KongresiÆnde tebli edildi (30Eyl³l-4Ekim, 1995, Antalya). 6. Erol H, Poyrazolu E, Candan H, G³ng r A, apþ T, Uur G, Erim T, Balolu H. ntratemporal fasiyel sinir schwannomas. XXIII. Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba- Boyun Cerrahisi KongresiÆnde tebli edildi (30Eyl³l-4Ekim, 1995, Antalya). 7. Akman M, Ylmaz T, apþ T, G yl³s³n V. Bron astmal olgularda ³st solunum yolu patolojileri. XX. Yl Akcier G³nlerinde tebli edildi (2-4 Kasm, 1995, Bursa). 8. apþ T, T³rkmen M, G kdemir Í, Akbulut UG. Kronik otitis media cerrahisinde aþk kavite timpanomastoidektomi ve kemikþik zincir rekonstr³ksiyonunun postoperatif sonuþlar. Cerrahpaa Tp Fak. KBB Anabilim Dal XIV. Akademik Haftas, ôpediatrik Otolarengoloji Simpozyumuönda poster olarak tebli edildi (1-4 Eyl³l, 1996, stanbul). 9. apþ T, Akbulut UG. Aþk teknik rinoplasti. Cerrahpaa Tp Fak. KBB Anabilim Dal XIV. Akademik Haftas, ôpediatrik Otolarengoloji Simpozyumuönda poster olarak tebli edildi (1-4 Eyl³l, 1996, stanbul).

9 10. Aral N, apþ T, Alan O, Doruer NA. Azitromisin ve amoksisilin+klavulanik asidin KBB enfeksiyonlarnda karlatrlmas. Cerrahpaa Tp Fak. KBB Anabilim Dal XIV. Akademik Haftas, ôpediatrik Otolarengoloji Simpozyumuönda poster olarak tebli edildi (1-4 Eyl³l, 1996, stanbul). 11. Ízarar M, Dilliolugil R, Saydam B, Erdoan LBA, Altnmakas A, apþ T. Kronik sin³zitli hastalarda nazal kavite ve paranazal b lgenin BT ile saptanan anatomik varyasyonlarnn sin³zit patofizyolojisindeki nemi. XV. Ulusal Radyoloji kongresiænde tebli edildi (6-10 Ekim, 1996, Nevehir). Ízet Kitab, sayfa: apþ T, Karavu A, Filizel F, G³rdal M, Kurtulu, Íz B. Ístrojen stimilasyonu yaplan erkek fare larenksinde strojen resept rlerinin aratrlmas. XXIV.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde tebli edildi. (23-27 Eyl³l 1997, Antalya). 13. apþ T, spir F, Saydam B, Ízbilen G, Akyol H, Doruer NA, Akbulut U. Tonsiller fossa ile arteria karotis interna arasndaki mesafenin bilgisayarl tomografi (BT) ile lþ³lmesi. XXIV.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde tebli edildi. (23-27 Eyl³l 1997, Antalya). 14. Ízbilen G, Karavu A, apþ T, Akbulut U. Behþet sendromunda ani iitme kayb. XXIV.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde tebli edildi. (23-27 Eyl³l 1997, Antalya). 15. apþ T, spir, Karavu A, Bora N, G kdemir Í, Akbulut UG. Adenoid b³y³kl³³ ve mikrobiyolojisi ile eff³zyonlu otitis media ilikisi. UludaÆ98 KBB G³nleri ôpediatrik Otorinolarengolojiö (19-22 Mart 1998, Uluda). Ízet Kitab, sayfa:130. KBB Ba Boyun Cer Derg1998;6: Karavu A, apþ T, Akbulut UG, Saydam B. Kronik otitis mediaæl olgularda kemikþik zincir y³ksek rezol³syonlu bilgisayarl tomografi (YRBT) bulgularnn, peroperatif otomikroskopik bulgular ile karlatrlmas. Cerrahpaa Tp Fak. KBB Anabilim Dal XV. Akademik Haftas, ôkulak Burun Boazda Son Gelimeler Simpozyumunda poster olarak tebli edildi (24-27 Mays, 1998, stanbul). 17. apþ T, G kdemir Í, Yldrm G, Karavu A, Akn V, Akbulut UG. Larenksin epidermoid karsinomlarnda SCC AgÆnin prognostik nemi. Cerrahpaa Tp Fak. KBB Anabilim Dal XIV. Akademik Haftas, ôkulak Burun Boazda Son Gelimelerö SimpozyumuÆnda poster olarak tebli edildi (24-27 Mays, 1998, stanbul). 18. Karavu A, apþ T, Akbulut UG, Saydam B. Kemikþik zincirin y³ksek rezol³syonlu bilgisayarl tomografi (YRBT) ile koronal ve aksiyel d³zlemlerdeki g r³nt³lerinin deerlendirilmesi. 1. Paland ken KBB Sempozyumu, ôotitis media tedavisinde yeniliklerö SimpozyumuÆnda poster olarak tebli edildi (21-24 Mart, 1999, Erzurum). Ízet kitab, sayfa no: apþ T, ahin B, Karavu A, Akbulut UG, Akkaya L. ntranazal CO 2 laser uygulamasnn mukosilier aktiviteye etkisi. XXV.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba- Boyun Cerrahisi Kongresinde poster olarak tebli edildi (18-22 Eyl³l 1999, zmir). 20. apþ T, Ocakl Í, Karavu A, Akbulut UG. Horlama tedavisinde LAUP etkili bir y ntem mi? XXV.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde tebli edildi (18-22 Eyl³l 1999, zmir). KBB htisas Dergisi 1999;6: apþ T, Karavu A, Bozkurt Z, Onmu H, Akbulut UG. mpresyon sitolojisinin klinik kullanm. Uluda 2000 KBB G³nlerinde poster olarak tebli edildi. (02-05 Mart 2000 Uluda) Ízet kitab, sayfa no:193

10 22. apþ T, spir F, Bora N, Karavu A, G kdemir Í, Akbulut UG. Adenoid b³y³kl³³ ve mikrobiyolojisi ile eff³zyonlu otitis media ilikisi. Cerrahpaa Tp Fak. KBB Anabilim Dal XVI. Akademik Haftas, ôaz ve t³kr³k bezi hastalklarna multidisipliner yaklam sempozyumunönda poster olarak tebli edildi (10-13 Ekim, 2000, stanbul) 23. apþ T, Yldrm G, Peker K, Karavu A, Akbulut UG. Nazal septumdan kaynaklanan asinik h³creli karsinom olgusu. Cerrahpaa Tp Fak. KBB Anabilim Dal XVI. Akademik Haftas, ôaz ve t³kr³k bezi hastalklarna multidisipliner yaklam sempozyumunönda poster olarak tebli edildi (10-13 Ekim, 2000, stanbul) 24. apþ T, Akbulut UG. Aþk teknik rinoplasti sonuþlarmz. XXVI.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde tebli edildi (22-26 Eyl³l 2001, Antalya). 25. Almaþ S, Karavu A, apþ T, Akyol H, Saydam B. Y³ksek juguler bulbuslu d rt olgu. XXVI.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde poster olarak sunuldu. (22-26 Eyl³l 2001, Antalya). 26. ahin B, Karavu A, apþ T, Akbulut UG. ntrakranyal komplikasyonlarla seyreden silent mastoidit. XXVI.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde tebli edildi (22-26 Eyl³l 2001, Antalya). 27. Bozkurt Z, apþ T, ahin B, Akbulut UG. Radyofrekans cerrahisi sonuþlarmz. XXVI.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde tebli edildi (22-26 Eyl³l 2001, Antalya). KBB htisas Derg 2002;9: apþ T, ahin B, Karavu A, Akbulut UG. nferior konka hipertrofisinde radyofrekans, CO2 laser, parsiyel konka rezeksiyonu uygulamalarnn nazal mukosilier aktivite ³zerine etkilerinin karlatrlmas. XXVII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde tebli edildi (4-9 Ekim 2003, Antalya). 29. Bozkurt Z, Karavu A, Acar G, Bozkurt S, apþ T. Ginkgo biloba ekstresinin yara iyilemesi ³zerine etkisi. XXVII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde tebli edildi (4-9 Ekim 2003, Antalya). 30. Mercang z E, apþ T, Fethallah B. Lubrikan zellikli lipozom form³l³n horlama ³zerine etkisi. XXVII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde E-poster olarak sunuldu (4-9 Ekim 2003, Antalya). 31. Karavu A, apþ T, Akbulut UG. Marfan sendromunda malleus ve inkus morfolojisi. XXVII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde E- poster olarak sunuldu (4-9 Ekim 2003, Antalya). 32. apþ T, Fethallah B, Mercang z E. Otoplasti tekniimiz. XXVII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde E-poster olarak sunuldu (4-9 Ekim 2003, Antalya). 33. apþ T, Mercang z E, Karavu A, Yazc S, Usta C, G zke E. Kronik orta kulak hastalklarnda tens r veli palatini kas fonksiyonunun EMG ile deerlendirilmesi. XXVIII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde tebli edilmitir (21-26 Mays 2005, Antalya). Ízet kitab, sayfa Usta C, Almaþ S, apþ T, Karavu A, Mercang z E. Timpan zar perforasyon tamirinde kartilaj-perikondrium kompozit greft uygulamasnn sonuþlar.

11 XXVIII.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde tebli edilmitir (21-26 Mays 2005, Antalya). Ízet kitab, sayfa apþ T, Evcimik F, Ayg³n E, Kucur C, Bozkurt Z, Karavu A. Horlama ve obstruktif uyku apne sendromu olan hastalarda palatal implant deneyimi. XXIX.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde tebli edilmitir (26-31 Mays 2007, Antalya). Ízet kitab, sayfa M.Evcimik, Z Bozkurt, Ízkurt E, Topþu A, Eren Y, apþ T, G³rsel A. Parotitisli hastalarda parotis masajnn serum amilaz deeri ³zerine etkisi. XXIX.Ulusal Otorinolarengoloji ve Ba-Boyun Cerrahisi Kongresinde poster olarak tebli edilmitir (26-31 Mays 2007, Antalya). Ízet kitab, sayfa G³venþ MG, apþ T, Candan S. Deiken imm³n yetersizlik ve rek³rren ef³zyonlu otitis media. 30. T³rk Ulusal Kulak Burun Boaz Ba Boyun Cerrahisi Kongresinde E-poster olarak sunuldu. (8-12 Ekim 2008, Antalya). Aslan G, G³venþ MG, apþ T, Candan S. Tekrarlayan burun kanamalarnda septal splint kullanm. 30. T³rk Ulusal Kulak Burun Boaz Ba Boyun Cerrahisi Kongresinde E-poster olarak sunuldu. (8-12 Ekim 2008, Antalya). 38. G³venþ MG, apþ T, Aslan G, Candan S, Kara B. Ailevi parotis t³m r³. 31. T³rk Kulak Burun Boaz ve Ba Boyun Cerrahisi Kongresinde E-poster olarak sunuldu. (28 Ekim-1 Kasm 2009, Antalya). 39. G³venþ MG, apþ T, Aslan, Candan S, Akn O, Kara B. Larengeal uzanml tiroglossal duktus kisti. 31. T³rk Kulak Burun Boaz ve Ba Boyun Cerrahisi Kongresinde E-poster olarak sunuldu. (28 Ekim-1 Kasm 2009, Antalya). F. Dier yaynlar : 1. apþ T. Nazal septum hastalklar. Koþ C. Kulak Burun Boaz Hastalklar ve Ba Boyun cerrahisi. 1.bask. Ankara:G³ne Kitapevi; s apþ T. Estetik y³z cerrahisi. Kaleli Ã. Otorinolaringoloji Temel Bilgiler. 1.bask. stanbul. Nobel Tp Kitapevleri; s apþ T.Y³z Plastik Cerrahisi. Ínerci M. Essential Otolaryngology ( Ba ve boyun cerrahisi). 1.bask. Ankara. G³ne Kitapevi; s apþ T. Mandibula cerrahisi, yark dudak damak, TME cerrahisi.caner G, Kirazl T (Bailey BJ) Kulak Burun Boaz ve Ba Boyun Cerrahisi Atlas.1 bask. zmir.asya Tp Kitabevi; s

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÖNER ÇELİK Doğum Tarihi: 20/06/1974 Ünvan: Uzman Tıp Doktoru Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ KBB 21 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Dr. Mustafa KAZKAYASI / 1 Dr. Nuray Bayar MULUK / 2 Dr. Rahmi KILIÇ / 3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KBB 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ K.B.B. A.D. de tıpta

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TIP İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1987 Yüksek Lisans TIP

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TIP İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1987 Yüksek Lisans TIP 1. Adı Soyadı : Tamer Haliloğlu İletişim Bilgileri Adres : Telefon Mail ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi : 10.11.1963 3. Unvanı : Yrd. Doç Dr. Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TIP İ.Ü.

Detaylı

Canal Wall Down Tip II Timpanoplasti İle Manubrio-Stapediopeksi Tekniğinin İşitme Sonuçları Açısından Karşılaştırılması

Canal Wall Down Tip II Timpanoplasti İle Manubrio-Stapediopeksi Tekniğinin İşitme Sonuçları Açısından Karşılaştırılması EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Timur BATMAZ 2. Doğum Tarihi : 13/08/1981 3. Unvanı : Uzman doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesi 2004

Detaylı

Türkotolaringoloji Derneği XVII. Milli Kongre Kitabı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. Türk Otolaringoloji Arşivi

Türkotolaringoloji Derneği XVII. Milli Kongre Kitabı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. Türk Otolaringoloji Arşivi Sıra No 2010 YAYIN YAYIN ADI DERGİ DERGİ KATEGORİSİ (SCI/SCI-E/SSCI/ SSCI-E/DİĞER ULUSALARARASI/ ULUSAL HAKEMLİ/ DİĞER ULUSAL) ULAKBİM GRUBU Yıl Sayı Sayfalar 2 Kulak Burun Boğaz ile İlgili Yabancı Cisimler

Detaylı

ÖZGEÇM. Mustafa Güle,en, Termoplastik kompozit malzeme üretimi, mekanik özelliklerin tespiti, Dumlup0nar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2005).

ÖZGEÇM. Mustafa Güle,en, Termoplastik kompozit malzeme üretimi, mekanik özelliklerin tespiti, Dumlup0nar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2005). ÖZGEÇM 1. Ad Soyad : Mehmet ENEL 2. Doum Tarihi :19.04.1966 3. Unvan :Yrd. Doç. Dr. 4. Örenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yl Lisans Makine Müh. stanbul Teknik Üniversitesi 1989 Yük. Lisans Makine Müh.

Detaylı

STAJIN ADI: KULAK BURUN BOĞAZ. Tanım ve Amaç

STAJIN ADI: KULAK BURUN BOĞAZ. Tanım ve Amaç Staj süresi: 3 hafta Dönem V Staj sorumlusu: Doç. Dr. Selim S. Erbek STAJIN ADI: KULAK BURUN BOĞAZ Tanım ve Amaç Kulak, burun, nazal geçiş, sinüsler, larinks, ağız boşluğu ile yüz ve boyunda yer alan yapıların

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2013-2014 DÖNEM V KBB HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2013-2014 DÖNEM V KBB HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2013-2014 DÖNEM V KBB HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI Grup D 07.10.2013 Pazartesi 08:00-08:50 Pratik U (KBB de muayene ve tanısal

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2015-2016 DÖNEM V KBB HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2015-2016 DÖNEM V KBB HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2015-2016 DÖNEM V KBB HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI Grup E 15.09.2015 Salı 09:00-09:50 KBB de muayene ve tanısal yöntemler

Detaylı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Staj Programı Grup 1(28.09.2015-16.10.2015)

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Staj Programı Grup 1(28.09.2015-16.10.2015) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Staj Programı Grup 1(28.09.2015-16.10.2015) 28.09.2015 Pazartesi 09:00-12:00 Pratik: KBB Baş ve Boyun Bölgesi Muayenesi( Prof.Dr.İbrahim Aladağ) 13:00-16:00

Detaylı

KONKA CERRAHİSİ İLE KOMBİNE UYGULANAN SEPTOPLASTİ SONUÇLARIMIZ

KONKA CERRAHİSİ İLE KOMBİNE UYGULANAN SEPTOPLASTİ SONUÇLARIMIZ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2015; 55 (2) Klinik Çalışma KONKA CERRAHİSİ İLE KOMBİNE UYGULANAN SEPTOPLASTİ SONUÇLARIMIZ Önder İHVAN 1, Lütfü ŞENELDİR 1,Sinan ODUNCU 1 ÖZET

Detaylı

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz Klinik Pediatri, 2003;2(2):64-68. Çocuklarda Rinosinüzitlerin Tedavisi Prof. Dr. Sadýk DEMÝRSOY* Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz membranlarýn (nöroepitel dahil), bu kavitelerdeki sývýlarýn,

Detaylı

KBB KLİNİĞİ YILI EĞİTİM PLANI

KBB KLİNİĞİ YILI EĞİTİM PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Klinik İdari ve Eğitim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TARİH SAAT EĞİTİMCİ KONU 6 Eylül 2013 14.00-16.00 Ç. Oysu, A. Sahin Yılmaz Hasta Başı Eğitimi

Detaylı

DÖNEM III KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

DÖNEM III KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI DÖNEM III KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI Konu: KBB hastalıklarında tanı ve muayene yöntemleri Amaç: Bu dersin sonunda dönem 3 öğrencileri KBB hastalıklarında tanı ve muayene yöntemlerini KBB hastalıklarında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Tıp Doktoru

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Tıp Doktoru 1. Adı Soyadı : Ahmet Hamdi Kepekçi ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Haznedar Mahallesi Ergene Sokağı No:52 (Bağcılar Caddesi Üzeri) 34160 Güngören / İSTANBUL : (212)-644-2200 : dr.kepekci@gmail.com

Detaylı

UÜ-SK KBB ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KBB ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, tüm yaş gruplarındaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI DÖNEM V KBB HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI DÖNEM V KBB HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2012-2013 DÖNEM V KBB HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI Grup 3 10.09.2012 Pazartesi 08:00-08:50 Pratik U (KBB de muayene ve tanısal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : : : 2. Doğum Tarihi : 3.

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON KOMİSYONU ASİSTAN BİLGİLERİ FORMU

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU AKREDİTASYON KOMİSYONU ASİSTAN BİLGİLERİ FORMU Sayfa 1 / 14. /. /.. (UEMS, ACGME ve TTB Eğitim Kurumları değerlendirme ölçütlerinden faydalanılarak hazırlanmıştır.) Bu form internetten word belgesi olarak indirilerek asistan temsilcisi tarafından tüm

Detaylı

Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ. Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007

Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ. Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007 Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ EĞİTİM Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1995-2001 İlk-Orta Öğrenim, Ankara Yükseliş

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Yıl/yarıyıl /1-2 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans,

Detaylı

Adenoid Hipertrofisi ve Uykuda Solunum Bozukluğu Olan Çocuk Hastalarda Kısa Süreli Oral Kortikosteroid Tedavisi

Adenoid Hipertrofisi ve Uykuda Solunum Bozukluğu Olan Çocuk Hastalarda Kısa Süreli Oral Kortikosteroid Tedavisi Adenoid Hipertrofisi ve Uykuda Solunum Bozukluğu Olan Çocuk Hastalarda Kısa Süreli Oral Kortikosteroid Tedavisi Ekrem Said Kankılıç 1, Ali Osman Köksal 2, Mehtap Acar 3, Ayşe Türkmen 2, Selen Güler Selen

Detaylı

Burun ve Paranazal Sinüs Patolojilerinin Timpanik Membran Retraksiyonları Üzerinde Etkisi Var mıdır?

Burun ve Paranazal Sinüs Patolojilerinin Timpanik Membran Retraksiyonları Üzerinde Etkisi Var mıdır? OTOSCOPE 2004; 1:34-38 PROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMA Burun ve Paranazal Sinüs Patolojilerinin Timpanik Membran Retraksiyonları Üzerinde Etkisi Var mıdır? Op.Dr. Hakan GÖÇMEN, Op.Dr. Kürşat CEYLAN, Op.Dr. İlker

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: 20.06.1980 3. Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Başkent Üniversitesi 2003 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: kubra.olkun@okan.edu.tr

Detaylı

Alt konkanın mikrodebrider ile redüksiyonu

Alt konkanın mikrodebrider ile redüksiyonu Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2008;18(2):69-73 KLİNİK ÇALIŞMA Alt konkanın mikrodebrider ile redüksiyonu Reduction of the inferior turbinates with a microdebrider Dr. Hasan TANYERİ, Dr. Zerrin BOYACI Amaç:

Detaylı

MELTEM TULĞAR. Eskişehir Yolu 422/37 Kat :9 Yazevler Sitesi Çayyolu / Ankara. Cep: (0505)

MELTEM TULĞAR. Eskişehir Yolu 422/37 Kat :9 Yazevler Sitesi Çayyolu / Ankara. Cep: (0505) MELTEM TULĞAR Eskişehir Yolu 422/37 Kat :9 Yazevler Sitesi Çayyolu / Ankara Cep: (0505) 319 35 20 E-mail: tulgarmeltem@gmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi : 04/04/1979

Detaylı

19. Haziran BAŞ BOYUN KANSERLERI DERNEĞI FAALIYET RAPORU

19. Haziran BAŞ BOYUN KANSERLERI DERNEĞI FAALIYET RAPORU 19. Haziran. 2017 BAŞ BOYUN KANSERLERI DERNEĞI FAALIYET RAPORU 2015-2017 Baş boyun kanserleri derneği 2015 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Dernek Genel Kurulunda, Kurucu olarak seçilen Yönetim Kurulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv.

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatma AY 2. Doğum Tarihi : 05.10.1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Öner Çelik Doğum Tarihi : 20.06.1974 Unvan : Doçent Doktor. Yabancı diller : ÜDS 2007-80 puan Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Ortaokul-lise Anadolu

Detaylı

EK -4 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe 1983-1990 Y.Lisans Kulak Burun Marmara 1992-1997

EK -4 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe 1983-1990 Y.Lisans Kulak Burun Marmara 1992-1997 EK -4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet KOÇ 2. Doğum Tarihi : 17 Mayıs 1966 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe 1983-1990 Y.Lisans Kulak Burun

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Medeni Durumu: Evli (Dr. Serhat Totan, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı, Serbest Hekim)

Medeni Durumu: Evli (Dr. Serhat Totan, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı, Serbest Hekim) 1 CURRICULUM VITAE Eylül 2009 Dr. Seçil (Artut) Totan Terrace Fulya Hakkı Yeten Cd. No :11 D :15 34365 Fulya-İstanbul Tel: 0-532-300 75 74 seciltotan@gmail.com I. KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri ve Tarihi:

Detaylı

CURRICULUM VITAE. 2007 2012 : Uzmanlık eğitimi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

CURRICULUM VITAE. 2007 2012 : Uzmanlık eğitimi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye CURRICULUM VITAE Ad : Alper Soyad : Yenigün Doğum yeri : Etimesgut Tarihi : 06.06.1979 Ev adresi : Yazır Mah. Ali Demirtaş Sok. Toki Konutları DK-1A No:33 Daire:4 Selçuklu/KONYA İş adresi : Mevlana Üniversitesi

Detaylı

BİLDİRİ. 3 (Bildiri ID: 60)/Travmatik orbital leptomeningeal kist Poster Bildiri

BİLDİRİ. 3 (Bildiri ID: 60)/Travmatik orbital leptomeningeal kist Poster Bildiri BAŞ-BOYUN RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 30)/İnfantil Subglottik Hemanjioma: Tedavi Öncesi Ve Sonrası Bilgisayarlı Tomografi Bulguları 3 ( ID: 60)/Travmatik orbital leptomeningeal kist Poster

Detaylı

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR

ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR ALLERJİK RİNİT ve EŞLİK EDEN HASTALIKLAR Dr. İpek Türktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Çocuklarda: %8.6-15.4 Erişkinde: %20 AKINTI KAŞINTI Allerjik Selam Allerjik Rinit Bulguları AKSIRMA ATAKLARI

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. AYLIK KLİNİK TOPLANTILARI Mayıs-Temmuz 9 klinik döküm toplantısı GENEL VERİLER 8 99 99 77 877 83 8 Mar.9 Nis.9 9 9 9 Poliklinik Sayısı GENEL VERİLER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: CANSU BÜYÜK. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: CANSU BÜYÜK. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: CANSU BÜYÜK İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: cansu.buyuk@okan.edu.tr 2.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: EMRE AYTUĞAR Öğrenim Durumu: DOKTORA Bölümü: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlilik

Detaylı

BAŞ-BOYUN LENF NODLARI

BAŞ-BOYUN LENF NODLARI BAŞ-BOYUN LENF NODLARI Dr. Yusuf Öner GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ A.D. ANKARA LENFATİK SİSTEM Lenfatik sistem farklı bölgelerdeki lenf nodlarından geçerek, lenf sıvısını venöz sisteme taşıyan

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarım,

DAVET. Değerli Meslektaşlarım, 1. DUYURU Değerli Meslektaşlarım, DAVET Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği tara ndan, 26-30 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya Titanic Deluxe Belek Hotel' de düzenlenecek olan 38.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998. Kulak Burun Boğaz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998. Kulak Burun Boğaz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Şenol Polat Doğum Tarihi : 10.10.1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Melih Güven GÜVENÇ Doğum Tarihi: 10.03.1975 Doğum Yeri: İstanbul e-posta: guvencmg@yahoo.com İş Adresi: İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim

Detaylı

1. Paksoy M, Eken M, Ayduran E, Altİn G. Two cases of granular celi tumors of the

1. Paksoy M, Eken M, Ayduran E, Altİn G. Two cases of granular celi tumors of the 1. Adı Soyadı :Mehmet EKEN 2. Doğum Tarihi :03.10.1973 3. Unvanı :Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Prof. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul ÖZGEÇMİŞ...(Pejman Golabi)......Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doğum Tarihi : 05.05.1974 Doğum Yeri İş Adresi : Tahran-İran : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon:

Detaylı

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI Firuz Gachayev 1, İsmail Cem Sormaz 1, Yalın İşcan 1, Arzu Poyanlı 2, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Boğaz Hastalıkları (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI KBB-001: KBB Ab.D. KBB nin temelleri Teorik Dersleri KBB-002: KBB Ab.D. Seminer, Makale ve Olgu tartışması saati KBB-003: KBB Ab.D. KBB

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: belde.arsan@okan.edu.tr 2.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı soyadı: Sevim ÖKSÜZ İletişim Bilgileri: Adres: Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Bölümü, Mağusa-KIBRIS Tel: 0 (392) 630 2473 0 (392) 630 3067 Mail: sevim.oksuz@emu.edu.tr

Detaylı

lkokul Kocamustafapa a lkokulu 1975 Orta Okul Saint Benoit Lisesi 1980 Lise Saint Benoit Lisesi 1983

lkokul Kocamustafapa a lkokulu 1975 Orta Okul Saint Benoit Lisesi 1980 Lise Saint Benoit Lisesi 1983 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : GÜVEN YILDIRIM Do um Tarihi: 23 May s 1965 Do um Yeri: stanbul Uyru u: Türkiye Cumhuriyeti renim Durumu: lkokul Kocamustafapa a lkokulu 1975 Orta Okul Saint Benoit

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

Yayınlar. Prof. Dr. Mehmet Can Koç ULUSLARARASI VE ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER VE BİLDİRİLER

Yayınlar. Prof. Dr. Mehmet Can Koç ULUSLARARASI VE ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER VE BİLDİRİLER Yayınlar Prof. Dr. Mehmet Can Koç ULUSLARARASI VE ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER VE BİLDİRİLER 1.1. Celikkanat S, Koc C, Akyol MU, Ozdem C: Effect of blood transfusion on tumor recurrence

Detaylı

ALT KONKA HİPERTROFİLERİNDE CO 2 LASER TÜRBİNEKTOMİ: Nd: YAG LASER YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMA

ALT KONKA HİPERTROFİLERİNDE CO 2 LASER TÜRBİNEKTOMİ: Nd: YAG LASER YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMA K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000, 8 (2): 89-94, ALT KONKA HİPERTROFİLERİNDE CO 2 LASER TÜRBİNEKTOMİ: Nd: YAG LASER YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRMA CO 2 LASER TURBINECTOMY FOR THE HYPERTROPHY OF THE

Detaylı

A5. Babademez MA, Tuncay KS, Zaim M, Acar B, Karaşen RM, Hashimato Tiroiditidis and Tiroid Gland Anomalies, J Craniofac Surg, 21(6):1807-9 (2010).

A5. Babademez MA, Tuncay KS, Zaim M, Acar B, Karaşen RM, Hashimato Tiroiditidis and Tiroid Gland Anomalies, J Craniofac Surg, 21(6):1807-9 (2010). BİLİMSEL ETKİNLİKLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Babademez MA, Yorubulut M, Yurekli MF, Gunbey E, Baysal S, Acar B, Karasen RM. Comparison of minimally invasive techniques

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

Aç k kavite mastoidektomide baflar s zl k nedenleri

Aç k kavite mastoidektomide baflar s zl k nedenleri KBB htisas Dergisi 2002;9(3):179-183 KL N K ÇALIfiMA Aç k kavite mastoidektomide baflar s zl k nedenleri Causes of failure in open cavity mastoidectomy Kemal GÖRÜR, Cengiz ÖZCAN, Murat ÜNAL, Yusuf VAYISO

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Nuray ELİBOL Doğum Tarihi : 07/08/1985 Adres : İzmir Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve, Gürsel Aksel Bulvarı, No:14, 35350 Üçkuyular, İzmir

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı : Feyzan CANKURTARAN 2. Doğum Tarihi : 26.07.1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 23 Eylül - 27 Eylül 1997 Antalya TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Editör Prof. Dr. Asım KAYTAZ 24. ULUSAL OTORİNOLARENGOLOJİ

Detaylı

İSMET EMRAH EMRE EAFPS ARASTIRMA PROGRAMI

İSMET EMRAH EMRE EAFPS ARASTIRMA PROGRAMI İSMET EMRAH EMRE dremrahemre@hotmail.com Tel: 05325402662 Adres: Dr. Neşet Usman Sokak, Çağ Apartmanı 3/1 Erenköy-İstanbul, 34738 EAFPS ARASTIRMA PROGRAMI Regensburg Üniversitesi, Otorinolarengoloji, Bas

Detaylı

DOÇ. DR. K. HALİT UZUN

DOÇ. DR. K. HALİT UZUN DOÇ. DR. K. HALİT UZUN DOĞUM TARİHİ 23 Haziran 1952 DOĞUM YERİ Yalova MEDENİ DURUMU Evli e-mail halituzun@yahoo.com İLK VE ORTA ÖĞRENİM 1958-1963 Ankara Sarar İlkokulu 1963-1967 TED Ankara Koleji Orta

Detaylı

NAZOFARİNKS-OROFARİNKS-ORAL KAVİTE ANATOMİSİ. Dr. Nezahat Erdoğan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

NAZOFARİNKS-OROFARİNKS-ORAL KAVİTE ANATOMİSİ. Dr. Nezahat Erdoğan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi NAZOFARİNKS-OROFARİNKS-ORAL KAVİTE ANATOMİSİ Dr. Nezahat Erdoğan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hedefler ve sunum akışı Mukozal yüzey anatomisi Temel patolojileri Varyasyonlar / tuzaklar Radyolojik

Detaylı

KAFA TABANINA UZANIM GÖSTEREN DEV PARAFARENGEAL PLEOMORFİK ADENOM

KAFA TABANINA UZANIM GÖSTEREN DEV PARAFARENGEAL PLEOMORFİK ADENOM KAFA TABANINA UZANIM GÖSTEREN DEV PARAFARENGEAL PLEOMORFİK ADENOM GIANT PLEOMORPHIC ADENOMA OF SPACE EXTENDING TO THE SKULL BASE Baş Boyun Cerrahisi PARAPHARYNGEAL Başvuru: 13.08.2015 Kabul: 09.09.2015

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ankara Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1988

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ankara Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ali Sami Berçin 2. Doğum Tarihi: 21 Nisan 1964 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ankara Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sevil KUŞKU KIYAK 2. Doğum Tarihi: 28/10/1980 3. Unvanı: Acil Tıp Uzmanı 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sevil KUŞKU KIYAK 2. Doğum Tarihi: 28/10/1980 3. Unvanı: Acil Tıp Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sevil KUŞKU KIYAK 2. Doğum Tarihi: 28/10/1980 3. Unvanı: Acil Tıp Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Yeditepe Üniversitesi 2000 2006 Y. Lisans

Detaylı

NECMETTİN TAN ERGİN, MD

NECMETTİN TAN ERGİN, MD CURRİCULUM VITAE NECMETTİN TAN ERGİN, MD Present Title: Otolaryngology Department, Amerikan Hospital- Istanbul/Turkey Date of Birth: April 28, 1964 Place of Birth: Citizenship: Education: Karlsruhe, Germany

Detaylı

Paranazal Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Bilgisayarlı Tomografi ile Analizi

Paranazal Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Bilgisayarlı Tomografi ile Analizi doi: 10.5505/abantmedj.2014.84803 Abant MedicalJournal Orijinal Makale / OriginalArticle Volume Cilt 3 Issue Sayı 2 Year Yıl 2014 Paranazal Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Bilgisayarlı Tomografi ile Analizi

Detaylı

İzole alt konka hipertrofisi olan hastalarda radyofrekans termal ablasyon tedavisinin nazal mukosilier klirens üzerine etkisi

İzole alt konka hipertrofisi olan hastalarda radyofrekans termal ablasyon tedavisinin nazal mukosilier klirens üzerine etkisi BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2014;24(4):185-189 Çalışma - Araştırma / Original Article doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.58998

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ

ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ 1. Adı Soyadı : Alper Yenigün İletişim Bilgileri Adres : Karagümrük Mah. Sofalı Çeşme cad. Körfez apt Kat:2 Fatih/İstanbul Telefon Mail : 0 (505) 5040696 : alperyenigun@gmail.com

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Baş koordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi

Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 51-55/Ocak 2015 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Vertical and Supracricoid

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ülkü ÖZDEMİR 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Giresun 18.11.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hacettepe Üniversitesi 2007 Rehabilitasyon Y. Lisans Protez Ortez Biyomekanik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hacettepe Üniversitesi 2007 Rehabilitasyon Y. Lisans Protez Ortez Biyomekanik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Başar ÖZTÜRK Doğum Tarihi: 26.10.1983 Öğrenim Durumu: Doktora Ünvanı: Doktor Fizyoterapist Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizyoterapi ve Hacettepe

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 150 Turkish Archives of Otorhinolaryngology Türk Otorinolarengoloji Arşivi Evaluation of Articles on Rhinology Published in National Otorhinolaryngology Journals between 2010-2015 2010-2015 Yılları Arasında

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Personal Details. Surname: Kaygusuz. First Name: Irfan. Academic title/position: Associate Professor, M.D

CURRICULUM VITAE. Personal Details. Surname: Kaygusuz. First Name: Irfan. Academic title/position: Associate Professor, M.D CURRICULUM VITAE Personal Details Surname: Kaygusuz First Name: Irfan Academic title/position: Associate Professor, M.D Key Qualifications: Otolaryngology Head and Neck Surgery Research Interest: Rhinology

Detaylı

TEKRARLANAN RADYOFREKANS CERRAHİSİNİN NAZAL MUKOSİLİER AKTİVİTE ÜZERİNE ETKİSİ

TEKRARLANAN RADYOFREKANS CERRAHİSİNİN NAZAL MUKOSİLİER AKTİVİTE ÜZERİNE ETKİSİ Dr. Özgür YÖRÜK, Dr. Yavuz SÜTYAZ, Dr. Arzu ÖNDR TATAR, Dr. nver ALTAŞ, Dr. Harun ÜÇÜNCÜ, Dr. ülent AKTAN, Dr. Sezgin KURT Tekrarlanan Radyofrekans Cerrahisinin Nazal Mukosilier Aktivite Üzerine tkisi

Detaylı

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ PRC 29 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Dr. İbrahim VARGEL / 1 Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU/2 Dr. İlker YAZICI /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS PRC 7001 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEZ DANIŞMANLIĞI Danışman

Detaylı

Unilateral konka büllozanin alt konka üzerine etkisi: CT değerlendirmesi

Unilateral konka büllozanin alt konka üzerine etkisi: CT değerlendirmesi TKBB & BBCD 2011 doi: 10.5152/tao.2011.07 RESEARCH ARTICLE / ARAfiTIRMA Unilateral konka büllozanin alt konka üzerine etkisi: CT değerlendirmesi T. Apuhan, F. Aksoy, Y. S. Yıldırım, B. Veyseller, O. Özturan

Detaylı

Doç. Dr. A. Haktan SİVRİKAYA

Doç. Dr. A. Haktan SİVRİKAYA Doç. Dr. A. Haktan SİVRİKAYA ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet Haktan SİVRİKAYA Doğum Tarihi: 22.11.1971/ERZURUM Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Karadeniz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: H. Murat YENER 2. Doğum Tarihi: 23.03.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Cerrahpaşa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş Adresi: Halkalı Merkez M. Turgut Özal Bulvarı No: 16 Acıbadem Atakent Hastanesi Küçükçekmece/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. İş Adresi: Halkalı Merkez M. Turgut Özal Bulvarı No: 16 Acıbadem Atakent Hastanesi Küçükçekmece/İstanbul ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: Adı-Soyadı: Umut Sinan Ersoy Doğum Tarihi: 16.06.1981 Doğum Yeri: Uyruğu: Medeni Hali: Unvanı: Adana T.C. Bekar Tıp Doktoru Akademik Unvanı: Uzman Doktor İş Adresi: Halkalı Merkez

Detaylı

İstanbul'da bulunan Zihinsel Engelliler Eğitim Uygulama Okullarındaki öğrencilerde diş ve dişeti sağlığı durumunun saptanması ve iyileştirilmesi

İstanbul'da bulunan Zihinsel Engelliler Eğitim Uygulama Okullarındaki öğrencilerde diş ve dişeti sağlığı durumunun saptanması ve iyileştirilmesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kenan NAZAROĞLU Doğum Tarihi: 20.01.1983 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Betül Güven 2. Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1981 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi 1999-2003 Hemşirelik Programı

Detaylı

Araştırma/ Research Article ALT KONKA HİPERTROFİSİ, NAZAL SEPTUM DEVİASYONU VE ANTRAL RETANSİYON KİSTİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Makale Kodu/Article code: 332 Makale Gönderilme tarihi: 26.05.2010 Kabul Tarihi:

Detaylı

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı SOLUNUM - DOLAŞIM BLOĞU

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı SOLUNUM - DOLAŞIM BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Gögüs ağrısı ATsp Ömer GÖKTEKİN KARDİYOLOJİ Angina pektoris T A K Ömer GÖKTEKİN KARDİYOLOJİ 09:30 Koroner arter hastalığı ÖnT K Ömer GÖKTEKİN KARDİYOLOJİ 10:30

Detaylı

Çocukluk Çağı Uykuda Solunum Bozuklukları: Medikal Tedavi ve Non-invazif Mekanik Ventilasyon Tedavisi

Çocukluk Çağı Uykuda Solunum Bozuklukları: Medikal Tedavi ve Non-invazif Mekanik Ventilasyon Tedavisi Çocukluk Çağı Uykuda Solunum Bozuklukları: Medikal Tedavi ve Non-invazif Mekanik Ventilasyon Tedavisi Dr. Aylin Özsancak Uğurlu Baskent Üniversitesi Göğüs Hst ve Tbc AD, İstanbul Çocukluk Çağı Uykuda Solunum

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS)

Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS) ADRES: İstanbul Aydın Üniversitesi Diş.Hek.Fak. Ağız Diş Çene Cerrahisi A.B.D. TEL: 0555 557 33 10 E-MAİL:mkparlar@yahoo.com Yrd.Doç.Dr. Mesut Korkut PARLAR (Ph.D, DDS) AĞIZ, DİŞ, ÇENE CERRAHİSİ UZMANI

Detaylı

tek tek incelenir. Sunum sırasında görevli asistan doktorlar hastaların klinik ve

tek tek incelenir. Sunum sırasında görevli asistan doktorlar hastaların klinik ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Akademik Programı Akademik vaka tartışma toplantılarında bir önceki hafta içinde servisimize yatırılan ya da polikliniğimize başvuran hastalar beyin

Detaylı

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARINDA CERRAHİ TEDAVİNİN YERİ

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARINDA CERRAHİ TEDAVİNİN YERİ UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARINDA CERRAHİ TEDAVİNİN YERİ Prof.Dr. Yusuf K. KEMALOĞLU Gazi Ün. Tıp Fak. KBB Hast. AD, Ankara http://w3.gazi.edu.tr/web/yusufk/ http://www.kbb.gazi.edu.tr Uykuda Solunum Bozuklukları

Detaylı

Doç.Dr. Kemal Halit UZUN

Doç.Dr. Kemal Halit UZUN Doç.Dr. Kemal Halit UZUN Ġlk ve Orta Öğrenim 1958-1963 Ankara Sarar İlkokulu 1963-1967 TED Ankara Koleji Orta Kısmı 1967-1970 TED Ankara Koleji Lise Kısmı Tıbbi Eğitim Eylül 1970 Temmuz 1976 Ankara Üniversitesi

Detaylı

Çok Değerli Meslektaşlarımız

Çok Değerli Meslektaşlarımız Çok Değerli Meslektaşlarımız Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği tarafından 8-12 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya Sueno Delux Hotel de düzenlenecek 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz

Detaylı

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Dr Ahmet DEMİRKAYA 21 Eylül 11 Çarşamba C6-T4 arasında uzanan trakea infrakrokoid seviyeden karinaya kadar

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Üniversite Yıl. Ankara

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Üniversite Yıl. Ankara ÖZGEÇMİş ı. Adı Soyadı 3. Unvanı : Mehmet Eren Açık : Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara 2004 Yüksek Lisans Doktora Anesteziyoloji

Detaylı

ETMOİD SİNOLİTİYAZİS, NAZAL POLİPOZİS VE KRONİK SİNÜZİT BİRLİKTELİĞİ

ETMOİD SİNOLİTİYAZİS, NAZAL POLİPOZİS VE KRONİK SİNÜZİT BİRLİKTELİĞİ ETMOİD SİNOLİTİYAZİS, NAZAL POLİPOZİS VE KRONİK SİNÜZİT BİRLİKTELİĞİ COEXISTENCE OF ETHMOID SINOLITHIASIS, NASAL POLYPOSIS AND CHRONIC SINUSITIS Rinoloji Başvuru: 13.11.2017 Kabul: 06.12.2017 Yayın: 06.12.2017

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı