2008 YÖNETĠM KURULU KARARLARI 15/01/ /01

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2008 YÖNETĠM KURULU KARARLARI 15/01/2008 2008/01"

Transkript

1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 YÖNETĠM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 15/01/ /01 KARAR 01: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nizamettin ġenköylü nün, Rektörler Komitesi toplantısına katılmak, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama TeĢkilatı ve diğer kurum ve kuruluģlarda Üniversitemiz ile ilgili görüģmelerde bulunmak üzere tarihlerinde 2 (iki) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yollukgündelikli olarak Ankara da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması ve giderlerinin Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılanmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 02: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nizamettin ġenköylü nün, Üniversitelerarası Kurul Toplantısı na katılmak üzere tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluk gündelikli olarak Ankara da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması ve giderlerinin Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılanmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 03: Üniversitemizin Üniversitelerarası Kurul Temsilcisi Prof. Dr. A. Halim ORTA nın, Üniversitelerarası Kurul Toplantısı na katılmak üzere tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluk gündelikli olarak Ankara da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması ve giderlerinin Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılanmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 04: Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüģüldü. Azerbaycan Uluslararası Üniversitesi nde görev yapmakta olan Azeri uyruklu Yrd. Doç. Dr. Nazim FARAJOV un Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Bölümüne 2547 sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca sözleģmeli olarak atanmasının uygun olduğuna, gereği için Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı na ve Maliye Bakanlığı na sunulmasına oybirliği ile karar verildi. KARAR 05: Üniversitemiz Tıp Fakültesi NöroĢirurji Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna baģvuran adayın durumu incelenerek görüģüldü. Tıp Fakültesi NöroĢirurji Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna baģvuran Doç Dr. M. Zafer BERKMAN ın, 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. maddesi uyarınca, durumunun incelenmek ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aģağıda adı soyadı yazılı profesörlerin belirlenmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. Öğretim Üyelerinin Adı Soyadı Kurumu

2 1) Prof. Dr. M. Necmettin PAMĠR Acıbadem Üniversitesi Rektörü 2) Prof. Dr. T. Kemal HEPGÜL Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi 3) Prof. Dr. Murat ĠMER Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi 4) Prof. Dr. Ziya AKAR Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi 5) Prof. Dr. Kayhan KUZEYLĠ Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Yedek : Prof. Dr. Bülent CANBAZ Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi KARAR 06: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna baģvuran adayın durumu incelenerek görüģüldü. Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna baģvuran Doç. Dr. Ġsmail ÖZDEMĠR in, 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. maddesi uyarınca, durumunun incelenmek ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aģağıda adı soyadı yazılı profesörlerin belirlenmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. Öğretim Üyelerinin Adı Soyadı Kurumu 1) Prof. Dr. Bülent GÜRSEL Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2) Prof. Dr. Cem KEÇĠK Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 3) Prof. Dr. Ercihan GÜNEY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4) Prof. Dr. Çağlar BATMAN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 5) Prof. Dr. Ferhan ÖZ Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Yedek: Prof. Dr. Ö. Faruk ÜNAL Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KARAR 07: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Profesör kadrosuna baģvuran adayın durumu incelenerek görüģüldü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna baģvuran Doç. Dr. Hayriye Serpil BOZKURT un, 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. maddesi uyarınca, durumunun incelenmek ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aģağıda adı soyadı yazılı profesörlerin belirlenmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. Öğretim Üyelerinin Adı Soyadı Kurumu 1) Prof. Dr. Kılıç AYDINLI Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi 2) Prof. Dr. Atıl YÜKSEL Ġstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi

3 3) Prof. Dr. Sinan ÖZALP EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 4) Prof. Dr. Aytekin ALTINBAġ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 5) Prof. Dr. Nejat CEYHAN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yedek: Prof. Dr. Lemi ĠBRAHĠMOĞLU Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi KARAR 08: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna baģvuran adayın durumu incelenerek görüģüldü. Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna baģvuran Prof. Dr. Adnan EROL un, 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. maddesi uyarınca, durumunun incelenmek ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aģağıda adı soyadı yazılı profesörlerin belirlenmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. Öğretim Üyelerinin Adı Soyadı Kurumu 1) Prof. Dr. Cem KALAYCI Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2) Prof. Dr. Ġlhan YETKĠN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 3) Prof. Dr. Ömer KOZAN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 4) Prof. Dr. Yavuz ÖZIġIK Hacettepe Hastanesi Tıp Fakültesi 5) Prof. Dr. Hakkı KAHRAMAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Yedek:: Prof. Dr. Halis ġġmġek Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KARAR 09: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna baģvuran adayın durumu incelenerek görüģüldü. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna baģvuran Prof. Dr. Tayfun YÜCEL in, 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. maddesi uyarınca, durumunun incelenmek ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aģağıda adı soyadı yazılı profesörlerin belirlenmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. Öğretim Üyelerinin Adı Soyadı Kurumu 1) Prof. Dr. Korhan TAVĠLOĞLU Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi 2) Prof. Dr. Metin ERTEM Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi

4 3) Prof. Dr. Yılmaz AKGÜN Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi 4) Prof. Dr. Zafer CANTÜRK Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 5) Prof. Dr. Ġbrahim TAÇYILDIZ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yedek: Prof. Dr. Ömer TÜREL Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi KARAR 10: Üniversitemiz Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna baģvuran adayın durumu incelenerek görüģüldü. Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna baģvuran Prof. Dr. Fatma GÖKTEPE nin, 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. maddesi uyarınca, durumunun incelenmek ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aģağıda adı soyadı yazılı profesörlerin belirlenmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karat verildi. Öğretim Üyelerinin Adı Soyadı Kurumu 1) Prof. Dr. Bülent ÖZĠPEK ĠTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Dekanı 2) Prof. Dr. Cevza CANDAN ĠTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi 3) Prof. Dr. Fatma KALAOĞLU ĠTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi 4) Prof. Dr. AyĢe OKUR Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 5) Prof. Dr. Recep EREN Uludağ Üniversitesi MühendislikMimarlık Fakültesi Yedek: Prof. Dr. Kerim DURAN Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi KARAR 11: Üniversitemizin eğitim öğretim yapılan çeģitli birimlerinden akademik personel ihtiyaçlarının karģılanmasına yönelik talepleri incelenerek görüģüldü. Üniversitemizin iliģikteki cetvelde belirtilen birimlerinin ilgili Anabilim Dallarına hizalarında gösterilen akademik kadroların tahsis edilerek, kullanım izinleri alınmak üzere Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı na arz edilmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. EK: 2 sayfa T.C.

5 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 YILINDA KULLANILMAK ÜZERE ANABĠLĠM DALLARINA/ PROGRAMLARA TAHSĠSĠ ve KULANMA ĠZNĠ ĠSTENEN AKADEMĠK KADROLAR CETVELĠ Birimi Bölümü Anabilim Dalı Prof. Dr. Tıp Fakültesi Çorlu Mühendislik Fakültesi CERRAHĠ TIP BĠLĠMLERĠ DAHĠLĠ TIP BĠLĠMLERĠ TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ELEKTRONĠK VE HABERLEġME MÜHENDĠSLĠĞĠ TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Öğr. Gör. Üroloji 1/2 2/4 Göz Hastalıkları 1/4 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 1/2 1/4 Cerrahisi Beyin ve Sinir Cerrahisi 1/4 Ortopedi ve Travmatoloji 1/4 Anesteziyoloji 1/2 2/4 Ġç Hastalıkları 1/5 Psikiyatri 1/5 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2/5 Tıbbi Genetik 1/5 Tıbbi Biyoloji 1/1 1/5 Anatomi 1/2 1/5 Fizyoloji 1/3 1/5 Tıbbi Mikrobiyoloji 1/3 1/5 Embriyoloji ve Histoloji 1/3 1/5 Patoloji 1/3 TOPLAM Yapı 1/1 1/2 Geoteknik 1/1 1/2 Yapı ĠĢletmesi 1/2 Hidrolik 1/2 Mekanik 1/2 UlaĢtırma 1/2 1/4 Yapı Malzemesi 1/2 Termodinamik 1/2 1/4 Konstrüksiyon ve Ġmalat 1/2 1/4 Makine Teorisi ve Dinamiği 1/1 1/2 1/4 Mekanik 1/3 1/4 Enerji 1/3 Çevre Teknolojisi 1/3 2/4 Çevre Bilimleri 1/3 1/4 Elektronik 1/1 1/3 2/4 Telekomünikasyon 1/3 2/5 Tekstil Teknolojisi 1/1 1/3 2/5

6 Fen Edebiyat Fakültesi BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ Tekstil Bilimleri 1/1 1/3 2/5 Bilgisayar Yazılım 1/3 2/5 Bilgisayar Donanım 1/3 2/5 Bilgisayar Bilimleri 1/3 2/5 TOPLAM BĠYOLOJĠ Genel Biyoloji 1/3 1/5 Moleküler Biyoloji 1/1 1/3 1/5 FĠZĠK Genel Fizik 1/2 1/4 Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği 1/2 1/4 Atom ve Mol. Fiziği 1/2 1/4 Nükleer Fizik 1/2 1/4 Katıhal Fiziği 1/2 1/4 KĠMYA Anorganik Kimya 1/3 1/5 Organik Kimya 1/1 1/3 1/5 Analitik Kimya 1/3 1/5 Fizikokimya 1/3 1/5 Biyokimya 1/3 1/5 MATEMATĠK Cebir ve Say. Teo. 1/2 1/4 Geometri 1/2 1/4 Analiz ve Fonk. Teo. 1/1 1/2 1/4 Matematik Temel Mat. Loj. 1/2 1/4 Topoloji 1/2 1/4 Uygulamalı Matematik 1/2 1/4 TÜRK DĠLĠ VE Yeni Türk Edebiyatı 1/3 2/5 EDEBĠYATI TARĠH Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1/3 2/5 Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 22/01/ /02 KARAR 01: Japan Society for the Promotion of Science (Japonya Bilim GeliĢtirme Kurumu) tarafından akademik ve bilimsel çalıģmalar yapmak üzere davet edilen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nizamettin ġenköylü nün, Japonya daki Tohoku Üniversitesi nde bazı bilimsel araģtırmalar yapmak ve diğer üniversiteler ile araģtırma enstitülerinde incelemelerde bulunmak ve ikili iģbirliği olanaklarını değerlendirmek üzere 20 Mart 19 Mayıs 2008 tarihleri arasında yol hariç 2 (iki) ay süreyle yolluksuz gündeliksiz olarak ve yurtiçi maaģı ödenerek Japonya da görevlendirilmesinin uygun olduğuna, gereği için Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı na sunulmasına oybirliği ile karar verildi. KARAR 02: TOPLAM GENEL TOPLAM Üniversitemizin Tıp Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve 24 sayılı yazı ile ekindeki dosya incelenerek, görüģüldü. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı için ilan edilen 4. derece 1 (bir) adet Yardımcı Doçent kadrosuna baģvuran Dr.

7 Sinan AKAY ın; 2006 KPDS Kasım Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavından 95 puan alarak baģarılı olduğu anlaģıldığından; 2547 sayılı Kanunun 23/a. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 8. maddesi uyarınca, adayın durumunu incelemek üzere Fakülte Dekanı tarafından belirlenen Prof. Dr. H. Kadircan KESKĠNBORA (Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Cem KALAYCI (Marmara Üniversitesi Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim üyesi) ve Prof. Dr. Ömer ÖZÜTEMĠZ (Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim üyesi) in raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları dikkate alınarak Dr. Sinan AKAY ın, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı 4. derece Yardımcı Doçent kadrosuna 3 (üç) yıl süreyle atanmasının, Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunun oluģturulamaması nedeniyle, Üniversite Yönetim Kurulu nca da uygun bulunduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 03: Üniversitemizin Tıp Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve 25 sayılı yazı ile ekindeki dosya incelenerek, görüģüldü. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı için ilan edilen 4. derece 1 (bir) adet Yardımcı Doçent kadrosuna baģvuran Dr. Levent Cem MUTLU nun; 2005 ÜDS Aralık Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavından 80 puan alarak baģarılı olduğu anlaģıldığından; 2547 sayılı Kanunun 23/a. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 8. maddesi uyarınca, adayın durumunu incelemek üzere Fakülte Dekanı tarafından belirlenen Prof. Dr. H. Kadircan KESKĠNBORA (Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Birsen MUTLU (Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi) ve Prof. Dr. Ziya GÜLBARAN (Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi) ın raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları dikkate alınarak Dr. Levent Cem MUTLU nun, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 4. derece Yardımcı Doçent kadrosuna 3 (üç) yıl süreyle atanmasının, Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunun oluģturulamaması nedeniyle, Üniversite Yönetim Kurulu nca da uygun bulunduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 04: Üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve 19 sayılı yazı ile ekleri incelenerek görüģüldü. Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalı için ilan edilen 3. derece 1 (bir) adet Yardımcı Doçent kadrosuna baģvuran Dr. Kadir ERTÜRK ün; 2006 ÜDS Ekim Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavından puan alarak baģarılı olduğu anlaģıldığından; 2547 sayılı Kanunun 23/a. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 8. maddesi uyarınca, adayın durumunu incelemek üzere Fakülte Dekanı tarafından belirlenen Prof. Dr. Emel ÇINGI (Yıldız Teknik Üniversitesi, FenEdebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi), Doç. Dr. Vildan BĠLGĠN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi) ve Doç. Dr. Ferhunde ATAY (EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi) ın raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları dikkate alınarak Dr. Kadir ERTÜRK ün, FenEdebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalı 3. derece Yardımcı Doçent kadrosuna 3 (üç) yıl süreyle atanmasının, Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulunun oluģturulamaması nedeniyle, Üniversite Yönetim Kurulu nca da uygun bulunduğuna oybirliği ile karar verildi. KARAR 05: Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Y. Ziya AKÇETĠN in, Dokuz Eylül Üniversitesi nde ve Tıp Fakültesi ile Hastanesinde inceleme ve görüģmelerde bulunmak üzere Ocak 2008 tarihlerinde 2 (iki) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yollukgündelikli olarak Ġzmir de görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması ve konaklama giderlerinin Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılanmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi.

8 KARAR 06: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Kadircan KESKĠNBORA ve Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökmen GEMĠCĠ nin, Dokuz Eylül Üniversitesi nde ve Tıp Fakültesi ile Hastanesinde inceleme ve görüģmelerde bulunmak üzere Ocak 2008 tarihlerinde 2 (iki) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluk gündelikli olarak Ġzmir de görevlendirilmeleri, yolculuklarını uçakla yapmaları ve konaklama giderlerinin Üniversitemizin Tıp Fakültesi 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılanmasına, Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunun oluģturulamaması nedeniyle, Üniversite Yönetim Kurulunca uygun bulunduğuna oybirliği ile karar verildi. KARAR 07: Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan ORAK ve Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doç. Dr. Alpay HEKĠMLER in, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi nde mesleki eğitim konusunda inceleme ve görüģmelerde bulunmak üzere Ocak 2008 tarihlerinde 2 (iki) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluk gündelikli olarak Ankara da görevlendirilmeleri, yolculuklarını uçakla yapmaları ve yolluk gündelikleri ile konaklama giderlerinin Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılanmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 08: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nizamettin ġenköylü nün, tarihinde Sağlık Bakanlığı nda Üniversitemizle ilgili görüģmelerde bulunmak ve tarihinde yapılacak olan Üniversitelerarası Kurul Toplantısı na katılmak üzere 2 (iki) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluk gündelikli olarak Ankara da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması ve yolluk gündelik ile konaklama giderlerinin Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılanmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 09: Üniversitemizin Üniversitelerarası Kurul Temsilcisi Prof. Dr. Halim ORTA nın, tarihinde yapılacak olan Üniversitelerarası Kurul Toplantısı na katılmak üzere 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluk gündelikli olarak Ankara da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması ve yolluk gündeliğinin Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılanmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 01: Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 05/02/ /03 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü NöroĢirürji Anabilim Dalında açık bulunan ve ilan edilen 1.derece Profesör kadrosuna baģvuran Doç. Dr. M. Zafer BERKMAN ın durumunu incelemek üzere Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2008/ 05 sayılı kararı ile oluģturulan Prof. Dr. Necmettin Pamir (Acıbadem Üniversitesi Rektörü),Prof. Dr.T. Kemal HEPGÜL (Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi), Prof. Dr. Murat ĠMER (Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi), Prof. Dr. Ziya AKAR (Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi öğretim üyesi) ve Prof. Dr. Kayhan KUZEYLĠ (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi) nin adayla ilgili olumlu görüģlerini içeren kiģisel

9 raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları değerlendirilerek 2547 sayılı Kanunun 26. ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. maddesi uyarınca, Profesörlüğe yükseltilerek 1. derece Profesör kadrosuna atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. KARAR 02: Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı için ilan edilen Doçent kadrosuna baģvuran Doç. Dr. Ahmet KUBAġ ın 2547 sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince durumu incelenmek üzere Rektör tarafından tespit edilen Prof. Dr. Ġ. Hakkı ĠNAN (Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm BaĢkanı), Prof. Dr. Bahattin ÇETĠN (Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi) ve Prof. Dr. Canan Fisun ABAY ( Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi öğretim üyesi) ın adayla ilgili olumlu görüģlerini içeren kiģisel raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları değerlendirilerek 2547 sayılı Kanunun 25. ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ile Atama Yönetmeliği nin 16. maddesi uyarınca 1. derece Doçent kadrosuna atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. KARAR 03: Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı için ilan edilen Doçent kadrosuna baģvuran Doç. Dr. Tolga ERDEM in, 2547 sayılı Kanunun 25.maddesi gereğince durumunun incelenmek üzere Rektör tarafından tespit edilen Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL (Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm BaĢkanı), Prof. Dr. Y.Ersoy YILDIRIM( Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyesi) ve Prof. Dr. Ali Osman DEMĠR(Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyesi) in adayla ilgili olumlu görüģlerini içeren kiģisel raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları değerlendirilerek 2547 sayılı Kanunun 25. ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ile Atanma Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca 1. derece Doçent kadrosuna atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. KARAR 04: Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı için ilan edilen Doçent kadrosuna baģvuran Doç. Dr. YeĢim ERDEM in, 2547 sayılı Kanunun 25.maddesi gereğince durumunun incelenmek üzere Rektör tarafından tespit edilen Prof. Dr. A. Nedim Yüksel (Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm BaĢkanı), Prof. Dr. ġerafettin AġIK (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyesi) ve Prof. Dr. Nizamettin ÇĠFTÇĠ ( Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyesi) nin adayla ilgili olumlu görüģlerini içeren kiģisel raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları değerlendirilerek 2547 sayılı Kanunun 25. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ile Atanma Yönetmeliği nin 16. maddesi uyarınca 1. derece Doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi. KARAR 05: Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve 23 sayılı yazı ile ekindeki dosya incelenerek, görüģüldü. Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Yüksek Enerji ve Plazma Anabilim Dalı için ilan edilen 3. derece 1 (bir) adet Yardımcı Doçent kadrosuna baģvuran Dr. Yusuf SUCU nun 2005 ÜDS Aralık Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavından 65 puan alarak baģarılı olduğu anlaģıldığından; 2547 sayılı Kanunun 23/a. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

10 Yönetmeliği nin 8. maddesi uyarınca, adayın durumunu incelemek üzere Fakülte Dekanı tarafından belirlenen Prof. Dr. Ömer OĞUZ (Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Abdullah VERÇĠN (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi) ve Prof. Dr. Mahmut HORTAÇSU (Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi) nun raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları dikkate alınarak Dr. Yusuf SUCU nun Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Yüksek Enerji ve Plazma Anabilim Dalı 3. derece Yardımcı Doçent kadrosuna 3 (üç) yıl süreyle atanmasının, Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulunun oluģturulamaması nedeniyle, Üniversite Yönetim Kurulu nca da uygun bulunduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 06: Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve 22 sayılı yazı ile ekindeki dosya incelenerek görüģüldü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen 3. derece 1 (bir) adet Yardımcı Doçent kadrosuna baģvuran Dr. Ġlker NĠZAM ın 2006 KPDS Ekim Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) sınavından puan alarak baģarılı olduğu anlaģıldığından; 2547 sayılı Kanunun 23/a maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 8. maddesi uyarınca, adayın durumunu incelemek üzere Fakülte Dekanı tarafından belirlenen Prof. Dr. Yasemin YILDIZ YARAR (Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Adnan ORAK ( Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi), ve Prof. Dr. A.Servet TEKELĠ (Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi) nin raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları dikkate alınarak Dr. Ġlker NĠZAM ın Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı 3. derece Yardımcı Doçent kadrosuna 3 (üç) yıl süreyle atanmasının, Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulunun oluģturulamaması nedeniyle, Üniversite Yönetim Kurulu nca da uygun bulunduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 07: Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve 27 sayılı yazı ile ekindeki dosya incelenerek, görüģüldü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen 3. derece 2 (iki) adet Yardımcı Doçent kadrosuna baģvuran Dr. Özden ÇOBANOĞLU nun 2007 KPDS Mart Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavından 85 puan alarak baģarılı olduğu anlaģıldığından; 2547 sayılı Kanunun 23/a. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 8. maddesi uyarınca, adayın durumunu incelemek üzere Fakülte Dekanı tarafından belirlenen Prof. Dr. Yasemin YILDIZ YARAR(Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Yusuf VANLI( Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyesi) ve Prof. Dr. M. Ġhsan SOYSAL( Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyesi) ın raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları dikkate alınarak Dr. Özden ÇOBANOĞLU nun Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı 3. derece Yardımcı Doçent kadrosuna 3 (üç) yıl süreyle atanmasının, Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulunun oluģturulamaması nedeniyle, Üniversite Yönetim Kurulu nca da uygun bulunduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 08: Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve 26 sayılı yazı ile ekindeki dosya incelenerek, görüģüldü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen 3. derece 2 (iki) adet Yardımcı Doçent kadrosuna baģvuran Dr. Rıfat BĠRCAN ın 2007 KPDS Ekim Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavından puan alarak baģarılı olduğu

11 anlaģıldığından; 2547 sayılı Kanunun 23/a. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 8. maddesi uyarınca, adayın durumunu incelemek üzere Fakülte Dekanı tarafından belirlenen Prof. Dr. Yasemin YILDIZ YARAR (Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. AyĢe ÖZER (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi) ve Prof. Dr. Mehmet GÜRTEKĠN (Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi) in raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları dikkate alınarak Dr. Rıfat BĠRCAN ın Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı 3. derece Yardımcı Doçent kadrosuna 3 (üç) yıl süreyle atanmasının, Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulunun oluģturulamaması nedeniyle, Üniversite Yönetim Kurulu nca da uygun bulunduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 09: Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve sayılı yazı ile ekleri incelenerek görüģüldü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Metin TUNA nın, Japonya Hokkaido Üniversitesinde 2008 yılı içerisinde eğitim ve araģtırma faaliyetlerinde bulunmak üzere 6 aylık misafir öğretim üyesi olarak bulunmak üzere 01 Temmuz Aralık 2008 tarihleri arasında 6 (altı) ay süreyle Japonya da yolluksuz gündeliksiz olarak ve yurtiçi maaģı ödenerek, 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi ve Yurtiçinde ve DıĢında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmeliğin 5/d. maddesi uyarınca, görevlendirilmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 10: Üniversitemiz Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve sayılı yazı ile ekleri incelenerek görüģüldü. Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından ArĢ. Gör. Sencer Süreyya KARABEYOĞLU nun, Erasmus Öğrenci DeğiĢim Programı kapsamında Macaristan Cumhuriyeti Szent Istvan Üniversitesi nde doktora derslerinin devamını almak üzere, 04 ġubat Temmuz 2008 tarihleri arasında 5 (beģ) ay süreyle Macaristan da yolluksuzgündeliksiz olarak, yurtiçi maaģı ödenerek, 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi ile Yurtiçinde ve DıĢında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmeliğin 5/d. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 11: Üniversitemiz Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve sayılı yazı ile ekleri incelenerek görüģüldü. Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde araģtırma görevlisi olarak görev yapakta iken, 2547/35. maddesi uyarınca kadrosu Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Üniversitesi ne aktarılan ArĢ. Gör. Asude HANEDAR ın, TÜBĠTAK YurtdıĢı AraĢtırma Bursu Programından faydalanarak ABD Georgia Instute of Technology de bilimsel araģtırmalarda bulunmak üzere 6 (altı)ay süre ile ABD de, 2547/39. maddesi ve Yurtiçinde ve DıĢında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmeliğin 5/d. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi KARAR 12: Üniversitemiz Çorlu Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü nden alınan tarih ve sayılı yazısı ile Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü nden alınan tarih ve 08099/d20062 sayılı yazısı incelenerek görüģüldü. Ġstanbul Aydın Üniversitesi Bil Meslek Yüksekokulu nun Mart Haziran 2008 döneminde Çorlu Ġlçesinde düzenleyeceği UlaĢtırma Mesleki Yeterlilik Eğitiminde ders vermek üzere Üniversitemiz öğretim elemanlarından Doç. Dr. Ahmet KUBAġ, Yrd.Doç. Dr. Recep ERBAY ve

12 Öğr. Gör. Teoman AKPINAR ın görevlendirilmelerinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi. KARAR 13: Türk Patent Enstitüsü BaĢkanlığı ndan alınan tarih ve sayılı yazı incelenerek görüģüldü. Avrupa Patent Akademisi (EPA) ile Türk Patent Enstitüsü nün iģbirliğinde 21 ġubat 2008 tarihinde Ġstanbul da yapılacak olan Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilincinin GeliĢtirilmesi konulu uluslararası etkinliğe katılmak üzere Üniversitemiz Proje GeliĢtirme Bürosu personeli Öğr. Gör. Özcan KONUR un 2021 ġubat 2008 tarihinde 2 (iki) gün süreyle 2547/39. maddesi uyarınca yolluklu gündelikli olarak Ġstanbul da görevlendirilmesi, kanuni yolluk gündelikleri ile konaklama giderlerinin, Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. KARAR 14: Üniversitemiz Döner Sermeye ĠĢletmesi Müdürlüğü nden alınan tarihli yazı ile ekindeki bütçe taslağı incelenerek görüģüldü. 02 Ocak 2008 tarihi itibariyle faaliyete geçen Üniversitemiz Döner Sermaye ĠĢletmesi nin 2008 Mali Yılı Bütçe Taslağının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye ĠĢletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik in 36. maddesi uyarınca, uygun bulunarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 12/02/ /04 KARAR 01: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve sayılı yazı ile ekindeki dosya incelenerek, görüģüldü. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyodiagnostik Anabilim Dalı için ilan edilen 4. derece 1 (bir) adet Yardımcı Doçent kadrosuna baģvuran Dr. Arda KAYHAN ın 2002 ÜDS Mart Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavından 90 puan alarak baģarılı olduğu anlaģıldığından; 2547 sayılı Kanunun 23/a. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 8. maddesi uyarınca, adayın durumunu incelemek üzere Fakülte Dekanı tarafından belirlenen Prof. Dr. Davut TÜNEY (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi), Prof. Dr. Tamer KAYA (EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi), Prof. Dr. H. Kadircan KESKĠNBORA (Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı) nın raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları dikkate alınarak Dr. Arda KAYHAN ın Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyodiagnostik Anabilim Dalı 4. derece Yardımcı Doçent kadrosuna 3 (üç) yıl süreyle atanmasının, Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunun oluģturulamaması nedeniyle, Üniversite Yönetim Kurulu nca da uygun bulunduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 02: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve 50 sayılı yazı ile ekindeki dosya incelenerek görüģüldü. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Psikiyatri Anabilim Dalı için ilan edilen 4. derece 1 (bir) adet Yardımcı Doçent kadrosuna baģvuran Dr. Sultan DOĞAN ın 2004 ÜDS Aralık Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavından 85 puan alarak baģarılı olduğu anlaģıldığından; 2547 sayılı Kanunun 23/a. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 8. maddesi uyarınca, adayın durumunu incelemek üzere Fakülte Dekanı tarafından belirlenen Prof.