2008 YÖNETĠM KURULU KARARLARI 15/01/ /01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2008 YÖNETĠM KURULU KARARLARI 15/01/2008 2008/01"

Transkript

1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 YÖNETĠM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 15/01/ /01 KARAR 01: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nizamettin ġenköylü nün, Rektörler Komitesi toplantısına katılmak, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama TeĢkilatı ve diğer kurum ve kuruluģlarda Üniversitemiz ile ilgili görüģmelerde bulunmak üzere tarihlerinde 2 (iki) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yollukgündelikli olarak Ankara da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması ve giderlerinin Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılanmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 02: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nizamettin ġenköylü nün, Üniversitelerarası Kurul Toplantısı na katılmak üzere tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluk gündelikli olarak Ankara da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması ve giderlerinin Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılanmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 03: Üniversitemizin Üniversitelerarası Kurul Temsilcisi Prof. Dr. A. Halim ORTA nın, Üniversitelerarası Kurul Toplantısı na katılmak üzere tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluk gündelikli olarak Ankara da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması ve giderlerinin Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılanmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 04: Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve sayılı yazısı ve ekleri incelenerek görüģüldü. Azerbaycan Uluslararası Üniversitesi nde görev yapmakta olan Azeri uyruklu Yrd. Doç. Dr. Nazim FARAJOV un Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Bölümüne 2547 sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca sözleģmeli olarak atanmasının uygun olduğuna, gereği için Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı na ve Maliye Bakanlığı na sunulmasına oybirliği ile karar verildi. KARAR 05: Üniversitemiz Tıp Fakültesi NöroĢirurji Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna baģvuran adayın durumu incelenerek görüģüldü. Tıp Fakültesi NöroĢirurji Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna baģvuran Doç Dr. M. Zafer BERKMAN ın, 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. maddesi uyarınca, durumunun incelenmek ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aģağıda adı soyadı yazılı profesörlerin belirlenmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. Öğretim Üyelerinin Adı Soyadı Kurumu

2 1) Prof. Dr. M. Necmettin PAMĠR Acıbadem Üniversitesi Rektörü 2) Prof. Dr. T. Kemal HEPGÜL Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi 3) Prof. Dr. Murat ĠMER Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi 4) Prof. Dr. Ziya AKAR Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi 5) Prof. Dr. Kayhan KUZEYLĠ Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Yedek : Prof. Dr. Bülent CANBAZ Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi KARAR 06: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna baģvuran adayın durumu incelenerek görüģüldü. Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna baģvuran Doç. Dr. Ġsmail ÖZDEMĠR in, 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. maddesi uyarınca, durumunun incelenmek ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aģağıda adı soyadı yazılı profesörlerin belirlenmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. Öğretim Üyelerinin Adı Soyadı Kurumu 1) Prof. Dr. Bülent GÜRSEL Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2) Prof. Dr. Cem KEÇĠK Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 3) Prof. Dr. Ercihan GÜNEY Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4) Prof. Dr. Çağlar BATMAN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 5) Prof. Dr. Ferhan ÖZ Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Yedek: Prof. Dr. Ö. Faruk ÜNAL Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KARAR 07: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Profesör kadrosuna baģvuran adayın durumu incelenerek görüģüldü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna baģvuran Doç. Dr. Hayriye Serpil BOZKURT un, 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. maddesi uyarınca, durumunun incelenmek ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aģağıda adı soyadı yazılı profesörlerin belirlenmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. Öğretim Üyelerinin Adı Soyadı Kurumu 1) Prof. Dr. Kılıç AYDINLI Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi 2) Prof. Dr. Atıl YÜKSEL Ġstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi

3 3) Prof. Dr. Sinan ÖZALP EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 4) Prof. Dr. Aytekin ALTINBAġ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 5) Prof. Dr. Nejat CEYHAN Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yedek: Prof. Dr. Lemi ĠBRAHĠMOĞLU Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi KARAR 08: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna baģvuran adayın durumu incelenerek görüģüldü. Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna baģvuran Prof. Dr. Adnan EROL un, 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. maddesi uyarınca, durumunun incelenmek ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aģağıda adı soyadı yazılı profesörlerin belirlenmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. Öğretim Üyelerinin Adı Soyadı Kurumu 1) Prof. Dr. Cem KALAYCI Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2) Prof. Dr. Ġlhan YETKĠN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 3) Prof. Dr. Ömer KOZAN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 4) Prof. Dr. Yavuz ÖZIġIK Hacettepe Hastanesi Tıp Fakültesi 5) Prof. Dr. Hakkı KAHRAMAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Yedek:: Prof. Dr. Halis ġġmġek Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KARAR 09: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna baģvuran adayın durumu incelenerek görüģüldü. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna baģvuran Prof. Dr. Tayfun YÜCEL in, 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. maddesi uyarınca, durumunun incelenmek ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aģağıda adı soyadı yazılı profesörlerin belirlenmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. Öğretim Üyelerinin Adı Soyadı Kurumu 1) Prof. Dr. Korhan TAVĠLOĞLU Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi 2) Prof. Dr. Metin ERTEM Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi

4 3) Prof. Dr. Yılmaz AKGÜN Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi 4) Prof. Dr. Zafer CANTÜRK Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 5) Prof. Dr. Ġbrahim TAÇYILDIZ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yedek: Prof. Dr. Ömer TÜREL Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi KARAR 10: Üniversitemiz Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna baģvuran adayın durumu incelenerek görüģüldü. Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Bilimleri Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna baģvuran Prof. Dr. Fatma GÖKTEPE nin, 2547 sayılı Kanunun 26. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. maddesi uyarınca, durumunun incelenmek ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere aģağıda adı soyadı yazılı profesörlerin belirlenmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karat verildi. Öğretim Üyelerinin Adı Soyadı Kurumu 1) Prof. Dr. Bülent ÖZĠPEK ĠTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Dekanı 2) Prof. Dr. Cevza CANDAN ĠTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi 3) Prof. Dr. Fatma KALAOĞLU ĠTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi 4) Prof. Dr. AyĢe OKUR Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 5) Prof. Dr. Recep EREN Uludağ Üniversitesi MühendislikMimarlık Fakültesi Yedek: Prof. Dr. Kerim DURAN Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi KARAR 11: Üniversitemizin eğitim öğretim yapılan çeģitli birimlerinden akademik personel ihtiyaçlarının karģılanmasına yönelik talepleri incelenerek görüģüldü. Üniversitemizin iliģikteki cetvelde belirtilen birimlerinin ilgili Anabilim Dallarına hizalarında gösterilen akademik kadroların tahsis edilerek, kullanım izinleri alınmak üzere Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı na arz edilmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. EK: 2 sayfa T.C.

5 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 YILINDA KULLANILMAK ÜZERE ANABĠLĠM DALLARINA/ PROGRAMLARA TAHSĠSĠ ve KULANMA ĠZNĠ ĠSTENEN AKADEMĠK KADROLAR CETVELĠ Birimi Bölümü Anabilim Dalı Prof. Dr. Tıp Fakültesi Çorlu Mühendislik Fakültesi CERRAHĠ TIP BĠLĠMLERĠ DAHĠLĠ TIP BĠLĠMLERĠ TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ELEKTRONĠK VE HABERLEġME MÜHENDĠSLĠĞĠ TEKSTĠL MÜHENDĠSLĠĞĠ Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Öğr. Gör. Üroloji 1/2 2/4 Göz Hastalıkları 1/4 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 1/2 1/4 Cerrahisi Beyin ve Sinir Cerrahisi 1/4 Ortopedi ve Travmatoloji 1/4 Anesteziyoloji 1/2 2/4 Ġç Hastalıkları 1/5 Psikiyatri 1/5 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2/5 Tıbbi Genetik 1/5 Tıbbi Biyoloji 1/1 1/5 Anatomi 1/2 1/5 Fizyoloji 1/3 1/5 Tıbbi Mikrobiyoloji 1/3 1/5 Embriyoloji ve Histoloji 1/3 1/5 Patoloji 1/3 TOPLAM Yapı 1/1 1/2 Geoteknik 1/1 1/2 Yapı ĠĢletmesi 1/2 Hidrolik 1/2 Mekanik 1/2 UlaĢtırma 1/2 1/4 Yapı Malzemesi 1/2 Termodinamik 1/2 1/4 Konstrüksiyon ve Ġmalat 1/2 1/4 Makine Teorisi ve Dinamiği 1/1 1/2 1/4 Mekanik 1/3 1/4 Enerji 1/3 Çevre Teknolojisi 1/3 2/4 Çevre Bilimleri 1/3 1/4 Elektronik 1/1 1/3 2/4 Telekomünikasyon 1/3 2/5 Tekstil Teknolojisi 1/1 1/3 2/5

6 Fen Edebiyat Fakültesi BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ Tekstil Bilimleri 1/1 1/3 2/5 Bilgisayar Yazılım 1/3 2/5 Bilgisayar Donanım 1/3 2/5 Bilgisayar Bilimleri 1/3 2/5 TOPLAM BĠYOLOJĠ Genel Biyoloji 1/3 1/5 Moleküler Biyoloji 1/1 1/3 1/5 FĠZĠK Genel Fizik 1/2 1/4 Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği 1/2 1/4 Atom ve Mol. Fiziği 1/2 1/4 Nükleer Fizik 1/2 1/4 Katıhal Fiziği 1/2 1/4 KĠMYA Anorganik Kimya 1/3 1/5 Organik Kimya 1/1 1/3 1/5 Analitik Kimya 1/3 1/5 Fizikokimya 1/3 1/5 Biyokimya 1/3 1/5 MATEMATĠK Cebir ve Say. Teo. 1/2 1/4 Geometri 1/2 1/4 Analiz ve Fonk. Teo. 1/1 1/2 1/4 Matematik Temel Mat. Loj. 1/2 1/4 Topoloji 1/2 1/4 Uygulamalı Matematik 1/2 1/4 TÜRK DĠLĠ VE Yeni Türk Edebiyatı 1/3 2/5 EDEBĠYATI TARĠH Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1/3 2/5 Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 22/01/ /02 KARAR 01: Japan Society for the Promotion of Science (Japonya Bilim GeliĢtirme Kurumu) tarafından akademik ve bilimsel çalıģmalar yapmak üzere davet edilen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nizamettin ġenköylü nün, Japonya daki Tohoku Üniversitesi nde bazı bilimsel araģtırmalar yapmak ve diğer üniversiteler ile araģtırma enstitülerinde incelemelerde bulunmak ve ikili iģbirliği olanaklarını değerlendirmek üzere 20 Mart 19 Mayıs 2008 tarihleri arasında yol hariç 2 (iki) ay süreyle yolluksuz gündeliksiz olarak ve yurtiçi maaģı ödenerek Japonya da görevlendirilmesinin uygun olduğuna, gereği için Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı na sunulmasına oybirliği ile karar verildi. KARAR 02: TOPLAM GENEL TOPLAM Üniversitemizin Tıp Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve 24 sayılı yazı ile ekindeki dosya incelenerek, görüģüldü. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı için ilan edilen 4. derece 1 (bir) adet Yardımcı Doçent kadrosuna baģvuran Dr.

7 Sinan AKAY ın; 2006 KPDS Kasım Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavından 95 puan alarak baģarılı olduğu anlaģıldığından; 2547 sayılı Kanunun 23/a. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 8. maddesi uyarınca, adayın durumunu incelemek üzere Fakülte Dekanı tarafından belirlenen Prof. Dr. H. Kadircan KESKĠNBORA (Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Cem KALAYCI (Marmara Üniversitesi Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim üyesi) ve Prof. Dr. Ömer ÖZÜTEMĠZ (Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim üyesi) in raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları dikkate alınarak Dr. Sinan AKAY ın, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı 4. derece Yardımcı Doçent kadrosuna 3 (üç) yıl süreyle atanmasının, Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunun oluģturulamaması nedeniyle, Üniversite Yönetim Kurulu nca da uygun bulunduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 03: Üniversitemizin Tıp Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve 25 sayılı yazı ile ekindeki dosya incelenerek, görüģüldü. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı için ilan edilen 4. derece 1 (bir) adet Yardımcı Doçent kadrosuna baģvuran Dr. Levent Cem MUTLU nun; 2005 ÜDS Aralık Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavından 80 puan alarak baģarılı olduğu anlaģıldığından; 2547 sayılı Kanunun 23/a. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 8. maddesi uyarınca, adayın durumunu incelemek üzere Fakülte Dekanı tarafından belirlenen Prof. Dr. H. Kadircan KESKĠNBORA (Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Birsen MUTLU (Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi) ve Prof. Dr. Ziya GÜLBARAN (Ġstanbul Üniversitesi, Ġstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi) ın raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları dikkate alınarak Dr. Levent Cem MUTLU nun, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 4. derece Yardımcı Doçent kadrosuna 3 (üç) yıl süreyle atanmasının, Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunun oluģturulamaması nedeniyle, Üniversite Yönetim Kurulu nca da uygun bulunduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 04: Üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve 19 sayılı yazı ile ekleri incelenerek görüģüldü. Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalı için ilan edilen 3. derece 1 (bir) adet Yardımcı Doçent kadrosuna baģvuran Dr. Kadir ERTÜRK ün; 2006 ÜDS Ekim Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavından puan alarak baģarılı olduğu anlaģıldığından; 2547 sayılı Kanunun 23/a. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 8. maddesi uyarınca, adayın durumunu incelemek üzere Fakülte Dekanı tarafından belirlenen Prof. Dr. Emel ÇINGI (Yıldız Teknik Üniversitesi, FenEdebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi), Doç. Dr. Vildan BĠLGĠN (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi) ve Doç. Dr. Ferhunde ATAY (EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi) ın raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları dikkate alınarak Dr. Kadir ERTÜRK ün, FenEdebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalı 3. derece Yardımcı Doçent kadrosuna 3 (üç) yıl süreyle atanmasının, Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulunun oluģturulamaması nedeniyle, Üniversite Yönetim Kurulu nca da uygun bulunduğuna oybirliği ile karar verildi. KARAR 05: Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Y. Ziya AKÇETĠN in, Dokuz Eylül Üniversitesi nde ve Tıp Fakültesi ile Hastanesinde inceleme ve görüģmelerde bulunmak üzere Ocak 2008 tarihlerinde 2 (iki) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yollukgündelikli olarak Ġzmir de görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması ve konaklama giderlerinin Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılanmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi.

8 KARAR 06: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Kadircan KESKĠNBORA ve Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökmen GEMĠCĠ nin, Dokuz Eylül Üniversitesi nde ve Tıp Fakültesi ile Hastanesinde inceleme ve görüģmelerde bulunmak üzere Ocak 2008 tarihlerinde 2 (iki) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluk gündelikli olarak Ġzmir de görevlendirilmeleri, yolculuklarını uçakla yapmaları ve konaklama giderlerinin Üniversitemizin Tıp Fakültesi 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılanmasına, Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunun oluģturulamaması nedeniyle, Üniversite Yönetim Kurulunca uygun bulunduğuna oybirliği ile karar verildi. KARAR 07: Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan ORAK ve Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doç. Dr. Alpay HEKĠMLER in, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi nde mesleki eğitim konusunda inceleme ve görüģmelerde bulunmak üzere Ocak 2008 tarihlerinde 2 (iki) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluk gündelikli olarak Ankara da görevlendirilmeleri, yolculuklarını uçakla yapmaları ve yolluk gündelikleri ile konaklama giderlerinin Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılanmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 08: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nizamettin ġenköylü nün, tarihinde Sağlık Bakanlığı nda Üniversitemizle ilgili görüģmelerde bulunmak ve tarihinde yapılacak olan Üniversitelerarası Kurul Toplantısı na katılmak üzere 2 (iki) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluk gündelikli olarak Ankara da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması ve yolluk gündelik ile konaklama giderlerinin Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılanmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 09: Üniversitemizin Üniversitelerarası Kurul Temsilcisi Prof. Dr. Halim ORTA nın, tarihinde yapılacak olan Üniversitelerarası Kurul Toplantısı na katılmak üzere 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluk gündelikli olarak Ankara da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması ve yolluk gündeliğinin Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılanmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 01: Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 05/02/ /03 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü NöroĢirürji Anabilim Dalında açık bulunan ve ilan edilen 1.derece Profesör kadrosuna baģvuran Doç. Dr. M. Zafer BERKMAN ın durumunu incelemek üzere Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2008/ 05 sayılı kararı ile oluģturulan Prof. Dr. Necmettin Pamir (Acıbadem Üniversitesi Rektörü),Prof. Dr.T. Kemal HEPGÜL (Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi), Prof. Dr. Murat ĠMER (Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi), Prof. Dr. Ziya AKAR (Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi öğretim üyesi) ve Prof. Dr. Kayhan KUZEYLĠ (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi) nin adayla ilgili olumlu görüģlerini içeren kiģisel

9 raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları değerlendirilerek 2547 sayılı Kanunun 26. ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. maddesi uyarınca, Profesörlüğe yükseltilerek 1. derece Profesör kadrosuna atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. KARAR 02: Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı için ilan edilen Doçent kadrosuna baģvuran Doç. Dr. Ahmet KUBAġ ın 2547 sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince durumu incelenmek üzere Rektör tarafından tespit edilen Prof. Dr. Ġ. Hakkı ĠNAN (Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm BaĢkanı), Prof. Dr. Bahattin ÇETĠN (Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi) ve Prof. Dr. Canan Fisun ABAY ( Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi öğretim üyesi) ın adayla ilgili olumlu görüģlerini içeren kiģisel raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları değerlendirilerek 2547 sayılı Kanunun 25. ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ile Atama Yönetmeliği nin 16. maddesi uyarınca 1. derece Doçent kadrosuna atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. KARAR 03: Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı için ilan edilen Doçent kadrosuna baģvuran Doç. Dr. Tolga ERDEM in, 2547 sayılı Kanunun 25.maddesi gereğince durumunun incelenmek üzere Rektör tarafından tespit edilen Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL (Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm BaĢkanı), Prof. Dr. Y.Ersoy YILDIRIM( Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyesi) ve Prof. Dr. Ali Osman DEMĠR(Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyesi) in adayla ilgili olumlu görüģlerini içeren kiģisel raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları değerlendirilerek 2547 sayılı Kanunun 25. ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ile Atanma Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca 1. derece Doçent kadrosuna atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. KARAR 04: Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı için ilan edilen Doçent kadrosuna baģvuran Doç. Dr. YeĢim ERDEM in, 2547 sayılı Kanunun 25.maddesi gereğince durumunun incelenmek üzere Rektör tarafından tespit edilen Prof. Dr. A. Nedim Yüksel (Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm BaĢkanı), Prof. Dr. ġerafettin AġIK (Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyesi) ve Prof. Dr. Nizamettin ÇĠFTÇĠ ( Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyesi) nin adayla ilgili olumlu görüģlerini içeren kiģisel raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları değerlendirilerek 2547 sayılı Kanunun 25. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ile Atanma Yönetmeliği nin 16. maddesi uyarınca 1. derece Doçent kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi. KARAR 05: Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve 23 sayılı yazı ile ekindeki dosya incelenerek, görüģüldü. Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Yüksek Enerji ve Plazma Anabilim Dalı için ilan edilen 3. derece 1 (bir) adet Yardımcı Doçent kadrosuna baģvuran Dr. Yusuf SUCU nun 2005 ÜDS Aralık Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavından 65 puan alarak baģarılı olduğu anlaģıldığından; 2547 sayılı Kanunun 23/a. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

10 Yönetmeliği nin 8. maddesi uyarınca, adayın durumunu incelemek üzere Fakülte Dekanı tarafından belirlenen Prof. Dr. Ömer OĞUZ (Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Abdullah VERÇĠN (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi) ve Prof. Dr. Mahmut HORTAÇSU (Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi) nun raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları dikkate alınarak Dr. Yusuf SUCU nun Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Yüksek Enerji ve Plazma Anabilim Dalı 3. derece Yardımcı Doçent kadrosuna 3 (üç) yıl süreyle atanmasının, Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulunun oluģturulamaması nedeniyle, Üniversite Yönetim Kurulu nca da uygun bulunduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 06: Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve 22 sayılı yazı ile ekindeki dosya incelenerek görüģüldü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen 3. derece 1 (bir) adet Yardımcı Doçent kadrosuna baģvuran Dr. Ġlker NĠZAM ın 2006 KPDS Ekim Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) sınavından puan alarak baģarılı olduğu anlaģıldığından; 2547 sayılı Kanunun 23/a maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 8. maddesi uyarınca, adayın durumunu incelemek üzere Fakülte Dekanı tarafından belirlenen Prof. Dr. Yasemin YILDIZ YARAR (Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Adnan ORAK ( Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi), ve Prof. Dr. A.Servet TEKELĠ (Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi) nin raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları dikkate alınarak Dr. Ġlker NĠZAM ın Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı 3. derece Yardımcı Doçent kadrosuna 3 (üç) yıl süreyle atanmasının, Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulunun oluģturulamaması nedeniyle, Üniversite Yönetim Kurulu nca da uygun bulunduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 07: Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve 27 sayılı yazı ile ekindeki dosya incelenerek, görüģüldü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen 3. derece 2 (iki) adet Yardımcı Doçent kadrosuna baģvuran Dr. Özden ÇOBANOĞLU nun 2007 KPDS Mart Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavından 85 puan alarak baģarılı olduğu anlaģıldığından; 2547 sayılı Kanunun 23/a. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 8. maddesi uyarınca, adayın durumunu incelemek üzere Fakülte Dekanı tarafından belirlenen Prof. Dr. Yasemin YILDIZ YARAR(Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Yusuf VANLI( Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyesi) ve Prof. Dr. M. Ġhsan SOYSAL( Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyesi) ın raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları dikkate alınarak Dr. Özden ÇOBANOĞLU nun Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı 3. derece Yardımcı Doçent kadrosuna 3 (üç) yıl süreyle atanmasının, Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulunun oluģturulamaması nedeniyle, Üniversite Yönetim Kurulu nca da uygun bulunduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 08: Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve 26 sayılı yazı ile ekindeki dosya incelenerek, görüģüldü. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen 3. derece 2 (iki) adet Yardımcı Doçent kadrosuna baģvuran Dr. Rıfat BĠRCAN ın 2007 KPDS Ekim Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavından puan alarak baģarılı olduğu

11 anlaģıldığından; 2547 sayılı Kanunun 23/a. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 8. maddesi uyarınca, adayın durumunu incelemek üzere Fakülte Dekanı tarafından belirlenen Prof. Dr. Yasemin YILDIZ YARAR (Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. AyĢe ÖZER (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi) ve Prof. Dr. Mehmet GÜRTEKĠN (Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi) in raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları dikkate alınarak Dr. Rıfat BĠRCAN ın Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı 3. derece Yardımcı Doçent kadrosuna 3 (üç) yıl süreyle atanmasının, Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulunun oluģturulamaması nedeniyle, Üniversite Yönetim Kurulu nca da uygun bulunduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 09: Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve sayılı yazı ile ekleri incelenerek görüģüldü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Metin TUNA nın, Japonya Hokkaido Üniversitesinde 2008 yılı içerisinde eğitim ve araģtırma faaliyetlerinde bulunmak üzere 6 aylık misafir öğretim üyesi olarak bulunmak üzere 01 Temmuz Aralık 2008 tarihleri arasında 6 (altı) ay süreyle Japonya da yolluksuz gündeliksiz olarak ve yurtiçi maaģı ödenerek, 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi ve Yurtiçinde ve DıĢında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmeliğin 5/d. maddesi uyarınca, görevlendirilmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 10: Üniversitemiz Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve sayılı yazı ile ekleri incelenerek görüģüldü. Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından ArĢ. Gör. Sencer Süreyya KARABEYOĞLU nun, Erasmus Öğrenci DeğiĢim Programı kapsamında Macaristan Cumhuriyeti Szent Istvan Üniversitesi nde doktora derslerinin devamını almak üzere, 04 ġubat Temmuz 2008 tarihleri arasında 5 (beģ) ay süreyle Macaristan da yolluksuzgündeliksiz olarak, yurtiçi maaģı ödenerek, 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi ile Yurtiçinde ve DıĢında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmeliğin 5/d. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 11: Üniversitemiz Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve sayılı yazı ile ekleri incelenerek görüģüldü. Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde araģtırma görevlisi olarak görev yapakta iken, 2547/35. maddesi uyarınca kadrosu Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Üniversitesi ne aktarılan ArĢ. Gör. Asude HANEDAR ın, TÜBĠTAK YurtdıĢı AraĢtırma Bursu Programından faydalanarak ABD Georgia Instute of Technology de bilimsel araģtırmalarda bulunmak üzere 6 (altı)ay süre ile ABD de, 2547/39. maddesi ve Yurtiçinde ve DıĢında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmeliğin 5/d. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi KARAR 12: Üniversitemiz Çorlu Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü nden alınan tarih ve sayılı yazısı ile Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü nden alınan tarih ve 08099/d20062 sayılı yazısı incelenerek görüģüldü. Ġstanbul Aydın Üniversitesi Bil Meslek Yüksekokulu nun Mart Haziran 2008 döneminde Çorlu Ġlçesinde düzenleyeceği UlaĢtırma Mesleki Yeterlilik Eğitiminde ders vermek üzere Üniversitemiz öğretim elemanlarından Doç. Dr. Ahmet KUBAġ, Yrd.Doç. Dr. Recep ERBAY ve

12 Öğr. Gör. Teoman AKPINAR ın görevlendirilmelerinin uygun bulunduğuna oy birliği ile karar verildi. KARAR 13: Türk Patent Enstitüsü BaĢkanlığı ndan alınan tarih ve sayılı yazı incelenerek görüģüldü. Avrupa Patent Akademisi (EPA) ile Türk Patent Enstitüsü nün iģbirliğinde 21 ġubat 2008 tarihinde Ġstanbul da yapılacak olan Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilincinin GeliĢtirilmesi konulu uluslararası etkinliğe katılmak üzere Üniversitemiz Proje GeliĢtirme Bürosu personeli Öğr. Gör. Özcan KONUR un 2021 ġubat 2008 tarihinde 2 (iki) gün süreyle 2547/39. maddesi uyarınca yolluklu gündelikli olarak Ġstanbul da görevlendirilmesi, kanuni yolluk gündelikleri ile konaklama giderlerinin, Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. KARAR 14: Üniversitemiz Döner Sermeye ĠĢletmesi Müdürlüğü nden alınan tarihli yazı ile ekindeki bütçe taslağı incelenerek görüģüldü. 02 Ocak 2008 tarihi itibariyle faaliyete geçen Üniversitemiz Döner Sermaye ĠĢletmesi nin 2008 Mali Yılı Bütçe Taslağının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye ĠĢletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik in 36. maddesi uyarınca, uygun bulunarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 12/02/ /04 KARAR 01: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve sayılı yazı ile ekindeki dosya incelenerek, görüģüldü. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyodiagnostik Anabilim Dalı için ilan edilen 4. derece 1 (bir) adet Yardımcı Doçent kadrosuna baģvuran Dr. Arda KAYHAN ın 2002 ÜDS Mart Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavından 90 puan alarak baģarılı olduğu anlaģıldığından; 2547 sayılı Kanunun 23/a. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 8. maddesi uyarınca, adayın durumunu incelemek üzere Fakülte Dekanı tarafından belirlenen Prof. Dr. Davut TÜNEY (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi), Prof. Dr. Tamer KAYA (EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi), Prof. Dr. H. Kadircan KESKĠNBORA (Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı) nın raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları dikkate alınarak Dr. Arda KAYHAN ın Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyodiagnostik Anabilim Dalı 4. derece Yardımcı Doçent kadrosuna 3 (üç) yıl süreyle atanmasının, Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunun oluģturulamaması nedeniyle, Üniversite Yönetim Kurulu nca da uygun bulunduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 02: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve 50 sayılı yazı ile ekindeki dosya incelenerek görüģüldü. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Psikiyatri Anabilim Dalı için ilan edilen 4. derece 1 (bir) adet Yardımcı Doçent kadrosuna baģvuran Dr. Sultan DOĞAN ın 2004 ÜDS Aralık Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavından 85 puan alarak baģarılı olduğu anlaģıldığından; 2547 sayılı Kanunun 23/a. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 8. maddesi uyarınca, adayın durumunu incelemek üzere Fakülte Dekanı tarafından belirlenen Prof.

13 Dr. Engin EKER (Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi), Prof. Dr. Ahmet Rifat ġahġn (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi), Prof. Dr. H. Kadircan KESKĠNBORA (Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı) nın raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları dikkate alınarak Dr. Sultan DOĞAN ın Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Psikiyatri Anabilim Dalı için ilan edilen 4. derece Yardımcı Doçent kadrosuna 3 (üç) yıl süreyle atanmasının, Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunun oluģturulamaması nedeniyle, Üniversite Yönetim Kurulu nca da uygun bulunduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 03: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ġç Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan ve ilan edilen 1. derece Profesör kadrosuna baģvuran Prof. Dr. Adnan EROL un durumunu incelemek üzere Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2008/01 sayılı kararı ile oluģturulan Prof. Dr. Cem KALAYCI (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi), Prof. Dr. Ġlhan YETKĠN (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi), Prof. Dr. Ömer KOZAN (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi), Prof. Dr. Yavuz ÖZIġIK (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi) ve Prof. Dr. Hakkı KAHRAMAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi) ın adayla ilgili olumlu görüģlerini içeren kiģisel raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları değerlendirilerek 2547 sayılı Kanunun 26. ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. maddesi uyarınca, 1. derece Profesör kadrosuna atanmasının uygun olduğuna, oyçokluğu ile (7 kabul 1 red) karar verildi. KARAR 04: Okan Üniversitesi Rektörlüğü nden alınan tarih ve sayılı yazı ile konuyla ilgili olarak Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nden alınan tarih ve 302 sayılı yazı incelenerek görüģüldü. Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerinden olup, 2547/40b. maddesi uyarınca Üniversitemizin Meslek Yüksekokulu nda görevlendirilen Prof. Dr. H. Suavi AHĠPAġAOĞLU nun, Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu nda eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Tur Rehberliği (3 kredi/ saat) ve Turizm Mevzuatı (3 kredi/ saat) derslerini vermek üzere 2547/ 40a. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin; gidiģ dönüģ yolluk ve gündelikleri ile diğer giderlerinin ve ders ücretlerinin Okan Üniversitesi nce karģılanması koģuluyla uygun olduğuna, durumun ilgili Üniversite Rektörlüğüne bildirilmesine oybirliği ile karar verildi. KARAR 05: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nizamettin ġenköylü nün Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü nde Üniversitemiz ile ilgili iģleri görüģmek üzere tarihinde bir gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yollukgündelikli olarak Ankara da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması ve giderlerinin Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılamasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 26/02/ /05 KARAR 01: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında açık bulunan ve ilan edilen 1 (bir) adet Profesör kadrosuna baģvuran Doç. Dr. Ġsmail ÖZDEMĠR in durumunu incelemek üzere Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2008/01 sayılı kararı ile oluģturulan Prof. Dr. Bülent GÜRSEL (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi), Prof. Dr. Cem KEÇĠK (EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi), Prof. Dr. Ercihan GÜNEY (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi), Prof. Dr.

14 Çağlar BATMAN (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi), Prof. Dr. Ferhan ÖZ (Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi) ün adayla ilgili olumlu görüģlerini içeren kiģisel raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları değerlendirilerek 2547 sayılı Kanunun 26. ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. maddesi uyarınca, Profesörlüğe yükseltilerek 1. derece Profesör kadrosuna atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. KARAR 02: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalında açık bulunan ve ilan edilen 1 (bir) adet Profesör kadrosuna baģvuran Prof. Dr. Tayfun YÜCEL in durumunu incelemek üzere Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2008/01 sayılı kararı ile oluģturulan Prof. Dr. Korhan TAVĠLOĞLU (Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi), Prof. Dr. Metin ERTEM (Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi öğretim üyesi), Prof. Dr. Yılmaz AKGÜN (Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi), Prof. Dr. Zafer CANTÜRK (Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi), Prof. Dr. Ġbrahim TAÇYILDIZ (Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi) ın adayla ilgili olumlu görüģlerini içeren kiģisel raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları değerlendirilerek 2547 sayılı Kanunun 26. ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. maddesi uyarınca, Profesörlüğe yükseltilerek 1. derece Profesör kadrosuna atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. KARAR 03: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında açık bulunan ve ilan edilen 1 (bir) adet Profesör kadrosuna baģvuran Doç. Dr. Hayriye Serpil BOZKURT un durumunu incelemek üzere Yönetim Kurulumuzun tarih ve 2008/01 sayılı kararı ile oluģturulan Prof. Dr. Kılıç AYDINLI (Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi öğretim üyesi), Prof. Dr. Atıl YÜKSEL (Ġstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi), Prof. Dr. Aytekin ALTINBAġ (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi) ve Prof. Dr. Nejat CEYHAN (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi) ın adayla ilgili olumlu görüģlerini içeren kiģisel raporları ile Prof. Dr. Sinan ÖZALP (EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi) ın adayla ilgili olumsuz görüģünü içeren kiģisel raporu, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları değerlendirilerek 2547 sayılı Kanunun 26. ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. maddesi uyarınca, Profesörlüğe yükseltilerek 1. derece Profesör kadrosuna atanmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 04: Üniversitemizin Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Farmakoloji Anabilim Dalında açık bulunan ve ilan edilen 1 (bir) adet Profesör kadrosuna baģvuran Doç. Dr. Nedret ALTIOK un durumunu incelemek üzere Yönetim Kurulumuzun 06/11/2007 tarih ve 2007/25 sayılı kararı ile oluģturulan Prof. Dr. M. Ece GENÇ (Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi), Prof. Dr. Ahmet ULUGÖL (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi), Prof. Dr. Ġsmet DÖKMECĠ (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi), Prof. Dr. Nurhan ENGĠNAR (Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi) ve Prof. Dr. Ongun ONARAN (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi) ın adayla ilgili olumlu görüģlerini içeren kiģisel raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları değerlendirilerek 2547 sayılı Kanunun 26. ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 20. maddesi uyarınca, Profesörlüğe yükseltilerek 1. derece Profesör kadrosuna atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. KARAR 05: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve 55 sayılı yazı ile ekindeki dosya incelenerek görüģüldü.

15 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı için ilan edilen 4. derece 1 (bir) adet Yardımcı Doçent kadrosuna baģvuran Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU nun 2005 ÜDS Aralık Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavından 55 puan alarak baģarılı olduğu anlaģıldığından; 2547 sayılı Kanunun 23/a. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 8. maddesi uyarınca, adayın durumunu incelemek üzere Fakülte Dekanı tarafından belirlenen Prof. Dr. Ahmet SALTIK (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi), Prof. Dr. H. Kadircan KESKĠNBORA (Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı) ve Doç. Dr. Muzaffer ESKĠOCAK (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi) ın raporları, adayın bilimsel yayınları ve çalıģmaları dikkate alınarak Dr. Gamze VAROL SARAÇOĞLU nun Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı 4. derece Yardımcı Doçent kadrosuna 3 (üç) yıl süreyle atanmasının, Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunun oluģturulamaması nedeniyle, Üniversite Yönetim Kurulu nca da uygun bulunduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 06: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve 60 sayılı yazısı ile ekindeki dosyalar incelenerek, görüģüldü. Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Anabilim Dalı için ilan edilen 4. derece 1 (bir) adet Yardımcı Doçent kadrosuna baģvuran Yrd. Doç. Dr. Nadir YILDIRIM, Dr. Serdar CEYLAN ve Dr. H. Murat YENER in durumları ve Fakülte Dekanı tarafından belirlenen öğretim üyelerinin raporları ile adayların baģvuru evraklarının incelenmesi sonunda; Yrd. Doç. Dr. Nadir YILDIRIM ın 2003 KPDS Kasım Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavından 90 puan, Dr. Serdar CEYLAN ın 2001 ÜDS Aralık Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavından puan ve Dr. H. Murat YENER in 2006 ÜDS Mart Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavından 90 puan alarak baģarılı oldukları anlaģıldığından; Fakülte Dekanı tarafından, 2547 sayılı Kanunun 23/a. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 8. maddesi uyarınca, adayların durumlarını incelemek üzere belirlenen Prof. Dr. Selçuk ONART (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı BaĢkanı), Prof. Dr. Doğan ġenocak (Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı öğretim üyesi) ve Prof. Dr. Y. Ziya AKÇETĠN (Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi) in adaylarla ilgili raporları ve değerlendirmeleri ile tercihleri sonucu adayların bilimsel yayınları ve çalıģmaları dikkate alınarak Dr. H. Murat YENER in, Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı 4. derece Yardımcı Doçent kadrosuna atanmasının Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunun oluģturulamaması nedeniyle, Üniversite Yönetim Kurulu nca da uygun bulunduğuna oybirliği ile karar verildi. KARAR 07: Ġstanbul Üniversitesi Rektörlüğü nden alınan tarih ve 5135 sayılı yazı ile konuyla ilgili olarak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nden alınan tarih ve 457 sayılı yazı incelenerek görüģüldü. Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerinden olup, 2547/40b. maddesi uyarınca Üniversitemizin Meslek Yüksekokulu nda görevlendirilen Prof. Dr. H. Suavi AHĠPAġAOĞLU nun, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu nda eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Turizm ve Çevre dersini (2 kredi/saat) vermek üzere 2547/40a. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin; gidiģ dönüģ yolluk ve gündelikleri ile diğer giderlerinin ve ders ücretlerinin Ġstanbul Üniversitesi nce karģılanması koģuluyla uygun olduğuna, durumun ilgili Üniversite Rektörlüğüne bildirilmesine oybirliği ile karar verildi. KARAR 08:

16 Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü nden alınan tarih ve 132 sayılı yazı ile konuyla ilgili olarak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nden alınan tarih ve 457 sayılı yazı incelenerek görüģüldü. Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerinden olup, 2547/40b. maddesi uyarınca Üniversitemizin Meslek Yüksekokulu nda görevlendirilen Prof. Dr. H. Suavi AHĠPAġAOĞLU nun Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu nda eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında Turizm Ekonomisi dersini (2 kredi/ saat) ve Tur Planlaması dersini (2 kredi/ saat) vermek üzere 2547/40a. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin; gidiģ dönüģ yolluk ve gündelikleri ile diğer giderlerinin ve ders ücretlerinin Kadir Has Üniversitesi nce karģılanması koģuluyla uygun olduğuna, durumun ilgili Üniversite Rektörlüğüne bildirilmesine oybirliği ile karar verildi. KARAR 09: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Nizamettin ġenköylü nün Almanya daki Hohenheim Üniversitesi Ekonomi Bilimi ve Ziraat Fakülteleri nde ve Stutgart Meslek Akademisi nde Erasmus Programı ile ilgili görüģmelerde bulunmak ve iģbirliği protokolü imzalamak üzere, 28 ġubat 02 Mart 2008 tarihlerinde 4 (dört) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yollukgündelikli olarak Almanya da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması ve giderlerinin Erasmus Hareketliliğin Organizasyonu Hibesinden karģılanmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 10: Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Adnan ORAK ın Almanya daki Hohenheim Üniversitesi Ekonomi Bilimi ve Ziraat Fakülteleri nde ve Stutgart Meslek Akademisi nde Erasmus Programı ile ilgili görüģmelerde bulunmak ve iģbirliği protokolü imzalamak üzere, 28 ġubat 02 Mart 2008 tarihlerinde 4 (dört) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluk gündelikli olarak Almanya da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması ve giderlerinin Erasmus Hareketliliğin Organizasyonu Hibesinden karģılanmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 11: Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Alpay HEKĠMLER in Almanya daki Hohenheim Üniversitesi Ekonomi Bilimi ve Ziraat Fakülteleri nde ve Stutgart Meslek Akademisi nde Erasmus Programı ile ilgili görüģmelerde bulunmak ve iģbirliği protokolü imzalamak üzere, 28 ġubat 02 Mart 2008 tarihlerinde 4 (dört) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluk gündelikli olarak Almanya da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması ve giderlerinin Erasmus Hareketliliğin Organizasyonu Hibesinden karģılanmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 12: Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Y. Ziya AKÇETĠN in Rektör Vekili olarak tarihinde yapılacak olan Üniversitelerarası Kurul Toplantısına katılmak üzere 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yollukgündelikli olarak Ankara da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması ve giderlerinin Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılamasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 13: Üniversitelerarası Kurul Temsilcimiz Prof. Dr. A. Halim ORTA nın tarihinde yapılacak olan Üniversitelerarası Kurul Toplantısına katılmak üzere 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yollukgündelikli olarak Ankara da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması ve giderlerinin Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılamasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi.

17 KARAR 14: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Kadircan KESKĠNBORA nın, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nda, Üniversitemiz Tıp Fakültesi ile ilgili görüģmelerde bulunmak üzere ġubat 2008 tarihlerinde 2 (iki) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluk gündelikli olarak Ankara da görevlendirilmesi, Tekirdağ Ankara güzergahını resmi araçla, dönüģünün uçakla yapılması ve giderlerinin Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılamasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 04/03/ /06 KARAR 01: Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ġ. Hakkı ĠNAN ın 678 Mart 2008 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi nde yapılacak olan Üniversitelerarası Kurul Toplantısına Üniversitemizi temsilen katılmak üzere 3 (üç) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yollukgündelikli olarak Antalya da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması ve giderlerinin Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılanmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 02: Üniversitemizin Üniversitelerarası Kurul Temsilcisi Prof. Dr. Halim ORTA nın 678 Mart 2008 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi nde yapılacak olan Üniversitelerarası Kurul Toplantısına katılmak üzere 3 (üç) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluk gündelikli olarak Antalya da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması ve giderlerinin Üniversitemizin 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılanmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 03: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve 61 sayılı yazı ile ekleri incelenerek görüģüldü. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı için ilan edilen 4. derece 1 (bir) adet Yardımcı Doçent kadrosuna baģvuran Yrd. Doç. Dr. Ünal SABANCI, Dr. Sibel ÖZKAN GÜRDAL, Dr. Abdullah AS ve Dr. Yavuz Selim SARI nın durumları ve Fakülte Dekanı tarafından belirlenen öğretim üyelerinin raporları ile adayların baģvuru evraklarının incelenmesi sonunda; Yrd. Doç. Dr. Ünal SABANCI nın 2007 ÜDS Ekim Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavından puan, Dr. Sibel ÖZKAN GÜRDAL ın 2004 ÜDS Mart Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavından , Dr. Abdullah AS ın 2004 ÜDS Aralık Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavından puan ve Dr. Yavuz Selim SARI nın 2000 ÜDS Aralık Dönemi Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavından 90 puan alarak baģarılı oldukları anlaģıldığından; Fakülte Dekanı tarafından, 2547 sayılı Kanunun 23/a. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği nin 8. maddesi uyarınca, adayların durumlarını incelemek üzere belirlenen Prof. Dr. Ekrem KAYA (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi), Prof. Dr. Kenan ERZURUMLU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi), Prof. Dr. Ömer TÜREL (Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi) in adaylarla ilgili raporları ve değerlendirmeleri dikkate alınarak Dr. Sibel ÖZKAN GÜRDAL ın, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 4. derece Yardımcı Doçent kadrosuna atanmasının Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunun oluģturulamaması nedeniyle, Üniversite Yönetim Kurulu nca da uygun bulunduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 04: Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu nda görev yapmakta olan Öğr. Gör. Uzm. Deniz SAYGILI hakkında Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından verilen Uyarma ve Kınama cezalarının kaldırılması için yaptığı itiraz üzerine Üniversite Rektörü tarafından görevlendirilen raportör tarafından hazırlanan inceleme ve değerlendirme raporu görüģüldü.

18 Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından Öğr. Gör. Uzm. Deniz SAYGILI ya verilen Uyarma ve Kınama cezalarının, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapıldığı, iģlediği sabit olan fiiller nedeniyle verilen disiplin cezalarının da yerinde olduğu kanaatine varıldığından adı geçen tarafından yapılan itirazın reddine, katılanların oybirliği ile karar verildi. KARAR 05: Üniversitemizin Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Kadircan KESKĠNBORA nın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi nde inceleme ve araģtırmalarda bulunmak üzere tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yollukgündelikli olarak görevlendirilmesi, yolculuğunu otobüsle yapması ve giderlerinin Tıp Fakültesi nin 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. KARAR 06: Üniversitemizin Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ramazan DANSUK un, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi nde inceleme ve araģtırmalarda bulunmak üzere tarihinde 1 (bir) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yollukgündelikli olarak görevlendirilmesi, yolculuğunu otobüsle yapması ve giderlerinin Tıp Fakültesi nin 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 11/03/ /07 KARAR 01: Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dekanlığı ndan alınan tarih ve sayılı yazı ile ekleri incelenerek, görüģüldü. Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Muhammet ARICI nın, Palancı Gıda Teknolojileri ArGe projelerinde ve laboratuar akreditasyon çalıģmalarında danıģmanlık hizmeti vermek üzere, 2547 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca Ocak Aralık 2008 tarihleri arasında Cuma günleri geçerli olmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye ĠĢletmesi hizmeti kapsamında Ġstanbul da görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. KARAR 02: Üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özden ÇOBANOĞLU nun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi nde yapılacak olan I. Türkiye Tavuk Genom Projesi ÇalıĢtayına katılmak üzere Mart 2008 tarihlerinde 3 (üç) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluk gündelikli olarak Samsun da görevlendirilmesi, yolculuğunu otobüsle yapması ve konaklama giderlerinin Fen Edebiyat Fakültesi nin 2008 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. KARAR 03: Üniversitemiz Proje GeliĢtirme Bürosu personeli Öğr. Gör. Özcan KONUR un, TÜBĠTAK ve Avrupa Komisyonu Ortak AraĢtırma Merkezi Genel Direktörlüğü iģbirliğinde yapılacak olan Güvenlik AraĢtırmaları Konferansı na katılmak üzere 1619 Nisan 2008 tarihleri arasında 4 (dört) gün süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluk gündelikli olarak Ankara da görevlendirilmesi, yolculuğunu uçakla yapması ve konaklama giderlerinin Üniversitemizin 2008

19 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karģılanmasının uygun olduğuna, oybirliği ile karar verildi. KARAR 04: Haliç Üniversitesi Rektörlüğü nden alınan tarih ve sayılı yazı ile konuyla ilgili olarak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nden alınan tarih ve 532 sayılı yazı incelenerek görüģüldü. Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerinden olup, 2547/40b. maddesi uyarınca Üniversitemizin Meslek Yüksekokulu nda görevlendirilen Prof. Dr. H. Suavi AHĠPAġAOĞLU nun, Haliç Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi Turizm ĠĢletme Bölümünde eğitimöğretim yılı bahar döneminde Turizm Ekonomisi dersini (3 kredi/ saat) vermek üzere 2547/40a. maddesi uyarınca görevlendirilmesinin; gidiģ dönüģ yolluk ve gündelikleri ile diğer giderlerinin ve ders ücretlerinin Haliç Üniversitesi nce karģılanması koģuluyla uygun olduğuna, durumun ilgili Üniversite Rektörlüğüne bildirilmesine oyçokluğu (7 kabul1 red) ile karar verildi. KARAR 05: Muğla Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığında Ģube müdürü kadrosunda görev yapmakta olan Mustafa EROĞLU nun, Üniversitemizde Daire BaĢkanı kadrosuna atanmasına iliģkin tarihli dilekçesi ile ekindeki özgeçmiģi, referansları ve diğer bilgileri incelenerek görüģüldü. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu Mustafa EROĞLU nun, 2547 sayılı Kanunun 52/a. maddesi uyarınca Üniversitemizin 1. derece Daire BaĢkanı kadrosuna atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. KARAR 06: Üniversitemizde 05 Mart 2008 tarihinden itibaren baģlatılan Havası ve Çevresi Temiz Namık Kemal Üniversitesi Kampanyası kapsamında gerekli düzenleme ve uygulamaların Rektörlük tarafından yerine getirilerek gerçekleģtirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 21/03/ /08 KARAR 01: Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı ndan alınan tarih ve sayılı yazı ile konuyla ilgili olarak akademik birimlerimizden alınan görüģ ve önerileri içeren yazılar incelenerek, görüģüldü. Öğretim Görevlisi, okutman, araģtırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına; açıktan veya öğretim elemanı dıģındaki kadrolardan naklen atanabilmek için yapılacak Merkezi Sınav sonrasında yapılacak yerleģtirmelerde kullanılabilecek yöntem ve kriterlere iliģkin Üniversitemiz görüģünün kabul edilerek, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı na sunulmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. EK: Atama Kriterleri (1 adet 2 sayfa)

20 ÖĞRETĠM GÖREVLĠSĠ, OKUTMAN, ARAġTIRMA GÖREVLĠSĠ, UZMAN, ÇEVĠRĠCĠ ve EĞĠTĠM ÖĞRETĠM PLANLAMACISI KADROLARINA AÇIKTAN veya NAKLEN ATANACAKLARIN ATANMA KRĠTERLERĠ Üniversitelerde istihdam edilmesi düģünülen öğretim görevlisi, okutman, araģtırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitimöğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dıģındaki kadrolardan naklen atamalarda, ÖSYM tarafından yapılacak Merkezi sınavın tek baģına, adayların uzmanlık alanı ile ilgili bilimsel alt yapısı ve donanımı hakkında yeterli bir ölçüt olamayacağı düģünülmektedir. Merkezi bir sınavın baģvuru yapmanın bir ön koģulu olarak kabul edilmesi (LES ALES ÜDS gibi) gerektiği düģünülmektedir. Ancak, ÖSYM tarafından yapılan genel sınavda, neredeyse bütün meslek grupları, kendi alanlarını ve dolayısıyla bu alanlardaki baģarılarını tam anlamıyla ortaya koyamayacak bir sınava tabi tutulmaktadırlar. Bu nedenle adayların mezun oldukları alanlardaki temel bilgi, genel kültür, genel yetenek, Türkçe ve yabancı dil düzeylerini belirlemeye yönelik olacak Ģekilde farklı düzeylerde yapılması gerektiği düģünülmektedir. Bunun için ülkedeki bütün anabilim dallarının katkıda bulunduğu bir soru bankasının oluģturularak sınavda kullanılabileceği düģünülmektedir. Sanat ve spor gibi dallarda 100 puan üzerinden 70 puan alma Ģartının bulunması bu dallarda eleman bulunmasını zorlaģtırdığı doğru bir tespittir. Bu nedenle 70 puan barajının belirtilen bilim dallarında düģürülmesi, eleman temininde bir çözüm gibi görülmektedir. Sanat ve spor dallarının dıģındaki diğer bilim dallarında 70 puan barajının uygulanması gerekli görülmektedir. Yapılacak Merkezi sınavın sonrasında Üniversitelerin ilgili birimlerinin yapacağı bilimsel ve yeteneğe dayalı seçme sınavlarında baģarılı olanların ilgili kadrolara atanması gerçekleģtirilmelidir. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nın adaylar arasında seçim yapılırken hiçbir Ģekilde kayırıcılık kuģkusu yaratmayacak eģitlik ve liyakati göz önünde tutan nesnel ve Ģeffaf baģarı kriterleri esas alınacaktır. ifadesi önemli bulunmaktadır. Bilim sınavının Merkezi yapılmasının, Üniversitelerin özerk yapısını olumsuz etkileyeceği görüģünde olmakla birlikte, Üniversitelerin bilimsel geliģmiģlik düzeylerinin farklı olduğu göz önüne alınarak Merkezi Genel Yetenek (ALES) ve Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ile ön eleme yapıldıktan sonra, baģvurular Anabilim Dalı tarafından yapılacak yazılı sözlü sınav sonucunda bir değerlendirme esas alınarak (Mezuniyet Ağırlıklı Not Ortalamasının %10 u, Merkezi Sınav Puanının %50 si ve Bilim Sınavı Puanının %40 ı toplanarak belirlenen baģarı puanı ile en yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak, ilan edilen kontenjan kadar atama yapılması gibi) atama yapılmasının uygun olacağı düģünülmektedir. Buna göre unvanlara göre atama kriterleri; Kadro Unvanı ÖĞRETĠM GÖREVLĠSĠ ġartlar Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, Merkezi Sınavdan 70 puan almıģ olmak (ilgili puan türünde), ÜDS den 50 puan almıģ olmak veya ulusal/uluslararası geçerliliği olan sınavlardan (KPDS TOEFLIELTS) buna denk puan almıģ olmak, Üniversitece yapılacak Bilim Sınavında baģarılı olmak, Mezuniyet Ağırlıklı Not Ortalamasının %10 u + Merkezi Sınav Puanının %50 si + Bilim Sınavı Puanının %40 ının

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 09.01- Sosyal Bilimler

Detaylı

KARAR Personel Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4270 sayılı yazısı görüģüldü.

KARAR Personel Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4270 sayılı yazısı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ YÖNETĠM KURULU KARARLARI KARAR TARĠHĠ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn BaĢkanlığında toplandı. KARAR 35.01- Personel Daire

Detaylı

2009 YILI YÖNETĠM KURULU KARARLARI 06/01/2009 2009/01

2009 YILI YÖNETĠM KURULU KARARLARI 06/01/2009 2009/01 T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI YÖNETĠM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 06/01/2009 2009/01 KARAR 01: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı ndan alınan 20.10.2008 tarih ve 492 sayılı

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI *

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI * ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 2 2 Uluslararası Ticaret Bölümü 3 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 8 3 3 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü 3 3 Pedodonti 2 2 2 Ortodonti 2 1 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 2 1 14 17

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER 1.3.1 Tıp Fakültesi Dekanlığı 84815794 1.3.1.1 Dekanlık Yönetici Sekreterliği 37621853 1.3.1.2 Kurullar/Komisyonlar 67232086 1.3.1.2.1 Fakülte Kurulu 45453893 1.3.1.2.2 Fakülte Yönetim Kurulu 93364427

Detaylı

KARAR Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 644 sayılı yazısı görüģüldü.

KARAR Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 644 sayılı yazısı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ YÖNETĠM KURULU KARARLARI KARAR TARĠHĠ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn BaĢkanlığında toplandı. KARAR 44.01-2547 sayılı

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLER 1.6.1 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 18049533 (236) 2012705 (236) 241 2149 http://fbe.cbu.edu.tr 1.6.1.1 Genel Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Birimi 57924221 1.6.1.2 Kurullar/Komisyonlar 89469829 1.6.1.2.1

Detaylı

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 0405 EğitimÖğretim yılı Güz yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programları için öğrenci alınacaktır. ĠSTENĠLEN

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Üniversitelerdeki Tıpta

Detaylı

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel)

TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar(Genel) 100311014 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 50,00844 50,00844 103011017 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi / Acil Tıp K 1 1 0 52,62288 52,62288 700611014 Ankara Dışkapı Yıldırım

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Acıbadem Üniversitesi 200111024 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - 4, 5 200111121 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 4, 5 Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100411013 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 1 0 1 --- --- 101411019 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 0 3 --- --- 700111019 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Eğitim Fakültesi 48 17

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Eğitim Fakültesi 48 17 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Fakülte, YO, MYO, Araş. Merkezi, Bölüm ve Programlar Tam Zamanlı Öğr.Üyesi Sayısı

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

KARAR Personel Daire Başkanlığı nın tarih ve 300 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Personel Daire Başkanlığı nın tarih ve 300 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Vekili Prof. Dr. Mücahit EĞRİ Başkanlığında toplandı. KARAR 41.01- Personel

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 21.02.2008 2008/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 21.02.2008 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU TOPLU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR NO

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU TOPLU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR NO T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETĠM KURULU TOPLU KARARLARI TOPLANTI TARĠHĠ TOPLANTI SAYISI KARAR NO 25.05. 617 9 YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ 1- Prof. Dr. Mevlüt TÜRK

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 85 Tarih : 18.03.2015 Toplantıda Bulunanlar : 1- Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Güzel Sanatlar,

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Doç. Dr. Atilla ALPAY Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU (Dekan)

Detaylı

II. ÖĞRETĠM Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat. MAD3307 Yeraltı Maden ĠĢletme Yöntemleri 08 Ekim 2013

II. ÖĞRETĠM Dersin Adı Telafi Tarihleri Saat. MAD3307 Yeraltı Maden ĠĢletme Yöntemleri 08 Ekim 2013 T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Ahmet DEMĠRCĠ nin baģkanlığında 20 Eylül 2013 tarihinde toplanarak aģağıdaki kararları almıģtır. Karar No-1: Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ahmet DEMĠRCĠ nin, 17.09.2013

Detaylı

13.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SERMİN OZAN IN DOÇENTLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME İSTEĞİ

13.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SERMİN OZAN IN DOÇENTLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME İSTEĞİ Üniversitemiz Yönetim Kurulu 31/03/2017 tarihinde saat 09:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

KARAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 820 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 820 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 46.01- İktisadi ve

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111052 Beyin ve Sinir Cerrahisi 5 K 1 - - Adıyaman Üniversitesi 100211042 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMĠRCĠ baģkanlığında 08 Temmuz 2013 tarihinde toplanarak aģağıdaki kararları almıģtır. Karar No-1: Makine Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığının 01.07.2013

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 100211042 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100211139 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100311014 ADNAN MENDERES

Detaylı

ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR. Prof. Dr. Cem ÇOPUROĞLU

ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR. Prof. Dr. Cem ÇOPUROĞLU ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR Prof. Dr. Cem ÇOPUROĞLU : İstanbul Üniversitesi-1998 : Trakya Üniversitesi-2004 YRD.DOÇ. ATANMA : 2008 DOÇENTLĠK : 2012 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Ortopedi

Detaylı

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010)

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010) 1011139 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 055.625 055.625 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 054.520

Detaylı

ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR. Prof. Dr. Bülend ĠNANÇ

ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR. Prof. Dr. Bülend ĠNANÇ ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR Prof. Dr. Bülend ĠNANÇ : İstanbul Üniversitesi-1997 : Gazi Üniversitesi-2006 YRD.DOÇ. ATANMA : 2010 DOÇENTLĠK : 2012 Üniversitemiz DiĢ Hekimliği Fakültesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Tabloda, program kodu (1), program adı (2),

Detaylı

KARAR Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü nün tarih ve 37 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü nün tarih ve 37 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında toplandı. KARAR 12.01- Devlet Konservatuvarı

Detaylı

Başvurular e-posta ile yapılacaktır.

Başvurular e-posta ile yapılacaktır. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI METNİ ve ABD GÖRE KONTENJAN DAĞILIMLARI Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2015-2016 Öğretim yılı birinci yarıyılında Türkiye

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111064 Genel Cerrahi 5 K 1 - - 700111082 İç Hastalıkları 4 K 1 - - Ankara Dışkapı

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 12/12/ /10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 12/12/ /10 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 12/12/2011 Pazartesi Günü saat 14.30 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Dekan) Prof. Dr. Rafet KOCA (Üye)-(Ġzinli) Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR (Üye) Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami (Üye)-(Ġzinli) SALĠHOĞLU Doç.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları onaylandı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI tarihinde yapılan Fakülte Yönetim Kurulu Kararları onaylandı. Fakültemiz Yönetim Kurulu 08.03.2017 tarihinde Saat 12:45 de Dekan V. Prof. Dr. Niyazi USTA başkanlığında Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Seminer salonunda toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı.

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Azerbaycanlı Hekimler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde

Detaylı

YÖNETĠM KURULU KARARLARI

YÖNETĠM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMĠRCĠ baģkanlığında 01 Nisan 2013 tarihinde toplanarak aģağıdaki kararları almıģtır. Karar No-1: ĠnĢaat Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığının 26.03.2013

Detaylı

KARAR Güzel Sanatlar Bölüm BaĢkanlığı nın tarih ve 160 sayılı yazısı görüģüldü.

KARAR Güzel Sanatlar Bölüm BaĢkanlığı nın tarih ve 160 sayılı yazısı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ YÖNETĠM KURULU KARARLARI KARAR TARĠHĠ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 40.01- Üniversitemiz

Detaylı

KARAR Üniversitelerarası Kurul un tarihli yazısı görüşüldü.

KARAR Üniversitelerarası Kurul un tarihli yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 43.01-Üniversitemiz

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2015-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111043 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 2 2 0 60,48456 61,13287 100111088 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

KARAR 20.01- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın 20.05.2010 tarih ve 673 sayılı yazısı görüģüldü.

KARAR 20.01- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın 20.05.2010 tarih ve 673 sayılı yazısı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ YÖNETĠM KURULU KARARLARI KARAR TARĠHĠ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Zehra SEYFĠKLĠ baģkanlığında toplandı. KARAR 20.01- Fen-Edebiyat

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /11

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /11 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 07.05.2013 Salı Günü saat 16.00 da Rektör Prof. Dr. KutbeddinDEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANABĠLĠM DALI BAHÇE BĠTKĠLERĠ GaziosmanpaĢa Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitülere alınacak Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Ġlanı FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠLĠM DALI Meyvecilik

Detaylı

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı.

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Üniversitemizce ilan edilen Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Ana Bilim Dalı nda açık

Detaylı

Prof. Dr. Vuslat GÜRLÜ

Prof. Dr. Vuslat GÜRLÜ ÜNĐVERSĐTEMĐZDE AKADEMĐK YÜKSELTME VE ATAMALAR Prof. Dr. Vuslat GÜRLÜ YÜKSEK LĐSANS : Ege Üniversitesi - 1985 TIPTA UZMANLIK : Trakya Üniversitesi 1992 YRD.DOÇ. ATANMA : 1999 DOÇENTLĐK : 2008 Üniversitemiz

Detaylı

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI

2012 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 1 1 Turizm İşletmeciliği Bölümü 5 1 1 ALANYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 6 2 2 İşletme Mühendisliği Bölümü 6 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 14 10 10 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü

Detaylı

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE BELGELER

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE BELGELER DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE BELGELER Doktora Programlarına başvuran adayların;. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES)

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ YÖNETĠM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ YÖNETĠM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Dekan) Doç. Dr. Ali Uğur EMRE ()-(Ġzinli) Prof. Dr. Rafet KOCA () Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami ()-( Ġzinli) SALĠHOĞLU Prof. Dr. ġükrü

Detaylı

KARAR 22.01- Personel Daire BaĢkanlığı nın 31.05.2010 tarih ve 3053 sayılı yazısı görüģüldü.

KARAR 22.01- Personel Daire BaĢkanlığı nın 31.05.2010 tarih ve 3053 sayılı yazısı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ YÖNETĠM KURULU KARARLARI KARAR TARĠHĠ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Zehra SEYFĠKLĠ baģkanlığında toplandı. KARAR 22.01- Personel Daire

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI /10 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 07.02.2017 Saat 10:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI : 13 Haziran 2006 : 23

YÖNETİM KURULU KARARLARI. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI : 13 Haziran 2006 : 23 YÖNETİM KURULU KARARLARI Tarih Toplantı Sayısı T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI : 13 Haziran 2006 : 23 Karar 1 Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Adana Meslek Yüksekokulu

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Ali Uğur EMRE Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALĠHOĞLU

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008)

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008) 10111392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 3 3 0 056.740 059.925 10112982 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ K 2 2 0 059.229 059.259

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR T.C. YABANCI T.C. T.C. YABANCI

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI 2015-2016 Öğretim Yılı GüzYarıyılında, aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 163 Toplantı Tarihi: 14.10.2014 Salı Toplantı Saati: 11.30 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Enstitü Yönetim Kurulu Kararı 350 T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Kararı Karar Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 09.08.2017 30 350-357 Üniversitemiz Rektörlüğünün 01/08/2017 tarihinde

Detaylı

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2014 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Acil Tıp 4 K 2 - - Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp 4 K 1 - - Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp 4 K

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Tarih : 02 Nisan 2013 Toplantı Sayısı : 12 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Karar :1/1 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 2012/75 Toplantı Tarihi: 09.05.2012 Salı Toplantı Saati: 16.00 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

TARİH: 07.10.2015 NO: 319

TARİH: 07.10.2015 NO: 319 Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Prof. Dr. Orhan KARSLI Rektör Yardımcısı Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 05.02.2013 2012-2013/7

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 05.02.2013 2012-2013/7 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 05.02.2013 Salı Günü saat 16.00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ ın başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Doç. Dr. Atilla ALPAY Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU (Dekan)

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Tarih ve Sayı: 13/12/2016-450323 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı *BE8V6D083* Sayı :46656802-010.04- Konu :Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bilidirilmesi Yönergesi Dağıtım

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI / Üniversite Yönetim Kurulu Rektör Vekili Prof.Dr. Vedat CEYHAN başkanlığında saat 16:30 da toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem onaylanarak kabul edildi. Konuların görüşülmesine geçilerek

Detaylı

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Program Adı Özel Koşullar

Detaylı

2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI*

2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI* 2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI* Fakülte,YO,MYO, Araş. Merkezi, Bölüm ve Programları Tam Zamanlı Öğr.Üyesi Sayısı

Detaylı

KARAR Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 14.01- Sağlık Kültür

Detaylı

Not: Öğrenci alımına iliģkin ilanımız 20.01.2016 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıģtır.

Not: Öğrenci alımına iliģkin ilanımız 20.01.2016 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıģtır. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize Bağlı Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinin Çeşitli Anabilim Dallarına 015016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Lisansüstü Eğitim İçin Öğrenci

Detaylı

Prof. Dr. Serap ÜNSAR

Prof. Dr. Serap ÜNSAR ÜNĐVERSĐTEMĐZDE AKADEMĐK YÜKSELTME VE ATAMALAR Prof. Dr. Serap ÜNSAR : Đstanbul Üniversitesi - 1993 YÜKSEK : Đstanbul Üniversitesi - 1996 TIPTA UZMANLIK : Đstanbul Üniversitesi - 2001 YRD.DOÇ. ATANMA :

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 06/01/2011 2011/01 KARAR 01: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı nın 31.12.2010 tarih ve 1696 sayılı yazısı

Detaylı

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE BELGELER

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE BELGELER DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE BELGELER Doktora Programlarına başvuran adaylarının 1. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 12.02.2004 2004/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 12.02.2004 Perşembe günü saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Baki KOMSUOĞLU

Detaylı

Karar No-3: Kimya Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığının 12.07.2013 tarihli ve 30-216 sayılı yazısı. Kredisi

Karar No-3: Kimya Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığının 12.07.2013 tarihli ve 30-216 sayılı yazısı. Kredisi T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMĠRCĠ baģkanlığında 16 Temmuz 2013 tarihinde toplanarak aģağıdaki kararları almıģtır. Karar No-1: ĠnĢaat Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığının 12.07.2013

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 06/01/2011 2011/01 KARAR 01: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı nın 31.12.2010 tarih ve 1696 sayılı yazısı

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/01/ : /10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/01/ : /10 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 29/01/2016 tarihinde saat 10:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin 10.1. ÜNİVERSİTEMİZ FEN FAKÜLTESİ BÜNYESİNDE KURULAN MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI NA KADRO AKTARILMASI

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

İlk ve Acil Yardım Profesör 1 1 -

İlk ve Acil Yardım Profesör 1 1 - 08/10/2017 TARİHLİ SABAH GAZETESİNDE YAYINLANMIŞ OLUP, SON BAŞVURU TARİHİ:23/10/2017 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU 1-Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere profesör ve doçent

Detaylı

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste)

2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) 2015.1 Nisan TUS Kadroları (bölüm ismine göre alfabetik sıralı liste) Kadrolar Adıyaman Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Adnan Menderes Üni. Tıp F. Acil 4 K 2 - - Afyon Kocatepe Üni. Tıp F. Acil 4 K 1 - - Akdeniz

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2011 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Afyon Kocatepe Üniversitesi 100411058 Çocuk Cerrahisi 5 K 1 - - Ahi Evran Üniversitesi 100611038 Acil Tıp 4 K 1 - - 100611047 Genel Cerrahi

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, aşağıda kontenjanları belirtilen

Detaylı

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl Soyadı: Abdullah Utku Şenol Doğum Tarihi: 24/04/1966 Prof.Dr. Lisans Tıp Hacettepe 1986 Yüksek Lisans Tıp Hacettepe 1988 Tıpta Uzmanlık Radyoloji Akdeniz 1993 Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1998 Doçentlik

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 14/10/2011 2011-2012/6

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 14/10/2011 2011-2012/6 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 14/10/2011 Cuma Günü Saat 17:30 da Rektör Prof.Dr. A. Feyzi BİNGÖL ün başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılmalarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

KARAR İlahiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 699 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR İlahiyat Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 699 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 45.01- İlahiyat Fakültesi

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19.10.2006 2006/17

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19.10.2006 2006/17 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 19.10.2006 2006/17 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 19.10.2006 Perşembe günü saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Baki KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Tarih : 06 Kasım 2012 Toplantı Sayısı : 41 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI Karar:1 Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde (ÖYP) kapsamında Araştırma Görevlisi olarak

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Mustafa AYDIN Prof. Rafet KOCA Prof. Banu DOĞAN GÜN Doç. Mehmet ÇABUK Yrd. Doç. Yavuz Sami SALİHOĞLU TOPLANTIYA KATILMAYANLAR (Dekan Vekili) Prof. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR (Üye)-(İzinli)

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı 2014-TUS Ek Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve

Detaylı

T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YÖNETĠM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI /1

T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YÖNETĠM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI /1 T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YÖNETĠM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 5.1.2012 2012/1 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 5.1.2012 PerĢembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer ġ. KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR Doç. Dr. Ali Uğur EMRE Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALĠHOĞLU (Dekan) () () () () () Tıp

Detaylı