EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 4. ve 5. SINIF STAJ BLOKLARI KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 4. ve 5. SINIF STAJ BLOKLARI KILAVUZU"

Transkript

1 EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 4. ve 5. SINIF STAJ BLOKLARI KILAVUZU 0

2 Değerli Öğrencilerimiz, Ülkemizin en köklü ve büyük Tıp Fakültelerinden olan Ege Tıp iyi bir hekim, kararlı bir sağlık savunucusu, aydın bir bilim insanı, usta bir iletişimci, örnek bir ekip üyesi, güvenilir bir lider ve yönetici yetiştirmek için yarım asrı aşan süredir sürekli yenilikçi ve paylaşımcı bir eğitim anlayışını ortaya koymuştur. Bugün yaklaşık 500 öğretim üyesi ve 2000 civarında öğrenci sayısı ile güçlü bir eğitim yapısına sahip olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, sağlık hizmeti alanındaki başarısını tıp eğitiminde de sürdürmektedir Eğitimde kaliteyi yükseltebilmek amacıyla sürekli bir araştırma ve geliştirme çabası içinde olan Fakültemiz siz değerli öğrencilerimize en doğru bilgiye en kolay yoldan ulaşıp, öğrendiklerini deneyimli eğitmenler gözetiminde uygulayabilme fırsatları sunmaya çalışmaktadır. Geçtiğimiz Eğitim Öğretim Yılında 4. sınıftaki öğrencilere yönelik hazırlanan kılavuzun ardından bu yıl 4.ve 5. sınıflara yönelik olarak bu kılavuz hazırlanmıştır. 4. sınıf stajları her biri 13 hafta süren İç Hastalıkları, Kardiyopulmoner Sistem ve Enfeksiyon ve Cerrahi-Ürogenital staj bloklarından oluşmaktadır. Bu staj blokları içinde İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Enfeksiyon Hastalıkları, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Üroloji Rotasyonları yer almaktadır. Bu stajlarda, temel bilimlerdeki disiplinlerin yanı sıra tıbbi görüntüleme ile ilgili Radyodiagnostik ve Nükleer Tıp Anabilim dallarının katkılarıyla olgu sunumları, paneller ve entegre oturumlara yer verilmiştir. 5. sınıf stajları her biri 13 hafta süren Duyu Sistemi, Kas İskelet Sinir Sistemi ve Davranış, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları staj bloklarından oluşmaktadır. Bu staj blokları içinde Deri ve Zührevi Hastalıklar, Göz Hastalıkları, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Adli Tıp, Ortopedi ve Travmatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Sağlığı ve Hastalıkları, Spor Hekimliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Çocuk Cerrahisi Rotasyonları yer almaktadır. Bu stajlarda, temel bilimlerdeki disiplinlerin yanı sıra tıbbi görüntüleme ile ilgili Radyodiagnostik ve Nükleer Tıp Anabilim dallarının katkılarıyla olgu sunumları, paneller ve entegre oturumlara yer verilmiştir. 1

3 Dördüncü ve beşinci yıllardaki staj eğitimi, önceki evrelerde temel tıp bilgilerini klinik bağıntılarıyla kavramış öğrencilerin, öncelikli sağlık sorunlarının yönetiminde gerekli bilgileri tam öğrenmelerini sağlamayı ve ağırlıklı olarak problem çözme, ayırıcı tanı, hastaya yaklaşım becerilerini geliştirmelerine uygun ortam hazırlamayı hedeflemektedir. Bu hedeften yola çıkarak, staj eğitim programının içeriğini düzenlemede fakültemizin önceden belirlemiş olduğu hastalık ve başvuru nedenleri ve bunlara ilişkin hedeflenen yetkinlik düzeyleri dikkate alınmıştır. Her staj bloğu için ilişkili başvuru nedenleri seçilmiş ve bunlar temelinde öğrenme hedefleri belirlenmiştir. Her staj bloğunda yer alan ders konuları hem klinik rotasyonların yatay entegrasyonunu hem de temel bilim dalları ile dikey entegrasyonu güçlendirmekle birlikte öğrencilerin staja bütüncün olarak yaklaşmasını amaçlamaktadır. Staj ve fakülte mezuniyet hedeflerine ulaşma konusunda öğrenciye yardımcı olmak üzere Staj Danışmanlık Sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem ile öğrencinin staj hedefleri hakkında bilgilendirilmesi, bilgiye ve hedeflere ulaşım için yönlendirilmesi, kazanımlarının denetlenmesi, eksiklikleri konusunda uyarı ve önerilerde bulunulması, mesleki gelecek için yönlendirici olunması amaçlanmıştır. Staj danışmanı öğretim üyesi öğrenci için kolaylaştırıcı, çözüm bulucu, bilimsel yol gösterici olabilir. Öğrenci staj boyunca hasta takibi, uygulamalar, beceriler, toplantı ve seminerler konusundaki tüm kazanımlarını ve yaptığı uygulamaları eğitici imzası ile belgeler ve Staj Gelişim Dosyasında toplar. Staj Gelişim Dosyasında, Klinik Rotasyon Etkinlik Formu, Hasta Başı Öğrenme Deneyimi Kayıt Formu, Diğer Öğrenme Etkinlikleri Katılım Formu, Beceri Hedefleri Kontrol Formu ile Sonuç Raporu ve Ekler Formu yer almaktadır. Danışman öğretim üyesinin bu dosyadan yararlanarak danışmanlık süresi boyunca öğrencinin yaptığı çalışmaları bütünsel olarak değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Mutlu ve verimli bir staj bloğu geçirmenizi diler, sevgilerimizi sunarız. Prof. Dr. Tahir YAĞDI Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil KUMANLIOĞLU Dekan 2

4 İçindekiler ÖNSÖZ..1 İÇİNDEKİLER. 3 EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NDE MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM... 6 MEZUNİYET HEDEFLERİ (PROGRAM ÇIKTILARI)... 7 EĞİTİM PROGRAMININ YAPISI... 8 EĞİTİM PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ... 9 STAJ EĞİTİMİ PROGRAMININ YAPISI.10 DÖRDÜNCÜ SINIF STAJ ROTASYONLARI 11 BEŞİNCİ SINIF STAJ ROTASYONLARI..12 ÖRNEK STAJ BLOĞU DERS PROGRAMI STAJ ÖĞRENME HEDEFLERİNİN TEMELİNİ OLUŞTURAN BAŞVURU NEDENLERİ VE İLİŞKİLİ HASTALIKLAR BECERİ HEDEFLERİ DÖRDÜNCÜ SINIF STAJ BLOKLARI CERRAHİ ÜROGENİTAL SİSTEM STAJ BLOĞU Cerrahi ve Ürogenital Sistem Staj Bloğu Başvuru Nedenleri Cerrahi ve Ürogenital Sistem Staj Bloğu Hastalık Listeleri ve Öğrenme Hedefleri 18 Cerrahi ve Ürogenital Sistem Staj Bloğu Beceri Hedefleri Cerrahi ve Ürogenital Sistem Staj Bloğu Toplum Sağlığı ve Alan hedefleri Cerrahi ve Ürogenital Sistem Staj Bloğu Görüntüleme Yöntemleri hedefleri. 23 Cerrahi ve Ürogenital Sistem Staj Bloğu Geçme Notu Cerrahi ve Ürogenital Sistem Staj Bloğu için Önerilen Kaynaklar.23 İÇ HASTALIKLARI STAJ BLOĞU İç Hastalıkları Staj Bloğu Başvuru Nedenleri İç Hastalıkları Staj Bloğu Hastalık Listeleri ve Öğrenme Hedefleri İç Hastalıkları Staj Bloğu Beceri Hedefleri İç Hastalıkları Staj Bloğu Toplum Sağlığı ve Alan öğrenim hedefleri: İç Hastalıkları Staj Bloğu Görüntüleme Yöntemleri hedefleri 33 İç Hastalıkları Staj Bloğu Geçme Notu 33 3

5 İç Hastalıkları Staj Bloğu için Önerilen Kaynaklar. 33 KARDİYOPULMONER SİSTEM ve ENFEKSİYON STAJ BLOĞU Kardiyopulmoner Sistem ve Enfeksiyon Staj Bloğu Başvuru Nedenleri Kardiyopulmoner Sistem ve Enfeksiyon Staj Bloğu Hastalık Listeleri ve Öğrenme Hedefleri Kardiyopulmoner Enfeksiyon Staj Bloğu Staj Bloğu beceri hedefleri Kardiyopulmoner Enfeksiyon Staj Bloğu Toplum Sağlığı Alan Hedefleri Kardiyopulmoner Enfeksiyon Staj Bloğu Görüntüleme Yöntemleri Hedefleri Kardiyopulmoner Enfeksiyon Staj Bloğu Geçme Notu.41 Kardiyopulmoner Enfeksiyon Staj Bloğu için Önerilen Kaynaklar 41 BEŞİNCİ SINIF STAJ BLOKLARI DUYU SİSTEMİ STAJ BLOĞU 42 Duyu Sistemi Staj Bloğu Başvuru Nedenleri 43 Duyu Sistemi Staj Bloğu Hastalık Listeleri ve Öğrenme Hedefleri 47 Duyu Sistemi Staj Bloğu Beceri Hedefleri.52 Duyu Sistemi Staj Bloğu Toplum Sağlığı ve Alan hedefleri.54 Duyu Sistemi Staj Bloğu Görüntüleme Yöntemleri hedefleri.54 Duyu Sistemi Staj Bloğu Geçme Notu..54 Duyu Sistemi Staj Bloğu için Önerilen Kaynaklar.54 KAS İSKELET SİNİR SİSTEMİ VE DAVRANIŞ STAJ BLOĞU. 56 Kas İskelet Sinir Sistemi ve Davranış Staj Bloğu Başvuru Nedenleri 57 Kas İskelet Sinir Sistemi ve Davranış Staj Bloğu Hastalık Listeleri ve Öğrenme Hedefleri..61 Kas İskelet Sinir Sistemi ve Davranış Staj Bloğu Beceri Hedefleri 67 Kas İskelet Sinir Sistemi ve Davranış Staj Bloğu Toplum Sağlığı ve Alan hedefleri..70 Kas İskelet Sinir Sistemi ve Davranış Staj Bloğu Görüntüleme Yöntemleri hedefleri.70 Kas İskelet Sinir Sistemi ve Davranış Staj Bloğu Geçme Notu 70 Kas İskelet Sinir Sistemi ve Davranış Staj Bloğu için Önerilen Kaynaklar 70 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ BLOĞU 72 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Staj Bloğu Başvuru Nedenleri..73 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Staj Bloğu Hastalık Listeleri ve Öğrenme Hedefleri..75 4

6 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Staj Bloğu Beceri Hedefleri 78 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Staj Bloğu Toplum Sağlığı ve Alan hedefleri 79 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Staj Bloğu Görüntüleme Yöntemleri hedefleri 79 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Staj Bloğu Geçme Notu.. 79 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Staj Bloğu için Önerilen Kaynaklar 79 EĞİTİM YÖNTEMLERİ 80 STAJLARIN UYGULANMASI VE YÖNETİLMESİNDEKİ SORUMLULUKLAR. 81 PROGRAM DEĞERLENDİRME 82 STAJ DANIŞMANLIK SİSTEMİ ÇALIŞMA ESASLARI. 83 5

7 EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NDE MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM Fakültemiz, ülkemizde 2010 yılında başlayan Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyonu programı tarafından akredite edilen ilk sekiz fakülteden biridir. Misyon: Bilim dünyasına katkıda bulunmak için; Evrensel ölçekte bilgi üretmek Bölgesel, ulusal gereksinimler doğrultusunda toplumun yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile en üst düzey tıp eğitimi vermek Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici hekimler yetiştirmek. Vizyon: Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmak. Değerler: Bilimsellik, Evrensellik, Toplumsal yararlılık, Çağdaşlık, Yenilikçilik, Yaratıcılık, Katılımcılık, Güvenilirlik. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin temel eğitsel amacı: Bilim ve toplumdaki gelişmeler ile hekimlik uygulamalarını bütünleştirip, toplumun sağlık sorunlarına yüksek nitelikli sağlık hizmeti ile cevap verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, meslek yaşamı boyunca bildiklerinden daha fazlasını öğrenme isteği ve becerisi kazanmış, bilimsel gelişmelere katkıda bulunabilecek yeterlik ve yetkinlikte hekimler yetiştirmektir. 6

8 MEZUNİYET HEDEFLERİ (PROGRAM ÇIKTILARI) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu Tıp Doktoru'ndan Beklenen Altı Temel Rol; Hekimlik, Sağlık Savunuculuğu, Bilim İnsanı, İletişimci, Lider ve Yönetici, Ekip üyesi olarak tanımlanmıştır. Program amacını gerçekleştirmek, eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme uygulamalarına zemin oluşturmak üzere program çıktıları aşağıda verilen altı temel rol üzerinden oluşturulmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunundan Beklenen Altı Temel Rol 1. Hekim 2. Sağlık savunucusu Sağlık Savunucusu Hekim 3. Bilim İnsanı 4. İletişimci İletişimci Lider ve Tıp Fakültesi Mezunu Ekip Bilim İnsanı 5. Ekip üyesi Yönetici Üyesi 6. Lider ve Yönetici 7

9 EĞİTİM PROGRAMININ YAPISI Fakültemizde, toplumun öncelikli sağlık sorunlarına yönelik ve organ sistemlerine dayalı, spiral anlayışla düzenlenmiş çeşitli öğretim yöntemlerinin kullanıldığı eğitim programı modeli kullanılmaktadır. Şekil 1 de spiral eğitim modeli, gösterilmektedir. Şekil 1. Spiral eğitim modelinde evrelerin (I VI) yerleşimi EÜTF nde eğitim programı, yatay ve dikey entegrasyon sağlanacak şekilde düzenlenmiştir. Yatay entegrasyonu sağlamak için, ilk üç yılda normal yapı ve fonksiyon ile patoloji konularının bütüncül bir şekilde kavranması amacıyla ilgili temel bilim disiplinleri ortak çalışmalarla entegre oturumlar ve panellerde ele alınmaktadır Staj dönemini kapsayan dördüncü ve beşinci yıllarda ise klinik bilimlere ait konular ilk üç yıl ile uyumlu olacak şekilde organ sistemleri temelinde ele alınmaktadır. Ayrıca öğrencinin başvuru nedenlerine çok yönlü yaklaşımını sağlamak amacı ile ilişkili klinik disiplinlerin ortak çalışmasıyla entegre oturumlar, olgu sunumları ve paneller gerçekleştirilmektedir. Dikey entegrasyonu sağlamak için programın ilk üç yılında klinik disiplinlere, stajlarda ise temel bilim disiplinlerine olgu sunumları, paneller ve entegre oturumlara yer verilmiştir. 8

10 Şekil 2. Dikey entegrasyon modelinde temel bilimlerle klinik bilimlerin yerleşimi EĞİTİM PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ 1. Mezuniyet hedeflerine ulaşabilmeyi amaçlayarak planlanmış program 2. Öncelikli sağlık sorunları ve başvuru nedenleri temelinde belirlenmiş Topluma Yönelik Müfredat 3. Temel bilimler ve klinik bilimlerin yatay ve dikey entegrasyonu 4. Altı yıl boyunca devam eden Dikey Koridorlar: Toplum sağlığı ve alan, Mesleksel beceriler ve bilgiye ulaşma, Etik-hukuk 5. Mesleksel yabancı dil eğitim programı 6. Özel çalışma modülleri 7. Araştırma Eğitimi Programı (AEP) 8. Simüle hasta ile eğitim 9. Klinik öncesi dönemde hastayla erken karşılaşma 10. Ölçme değerlendirme (sınama) yöntemlerinde çeşitlilik ve süreklilik 11. Gelişim sınavı 12. Çok yönlü, sistematik ve sürekli program değerlendirme sistemi 13. Akademik ve sosyal danışmanlık sistemleri 9

11 STAJ EĞİTİMİ PROGRAMININ YAPISI 4. ve 5. sınıf stajları her biri 13 hafta süren toplam 6 staj bloğundan oluşmaktadır. 4. sınıfta: İç Hastalıkları Staj Bloğu, Kardiyopulmoner Sistem ve Enfeksiyon Staj Bloğu, Cerrahi-Ürogenital Staj Bloğu. 5. sınıfta : Duyu Sistemi Staj Bloğu Kas- İskelet, Sinir Sistemi ve Davranış Staj Bloğu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Staj Bloğu İç Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Staj blokları dışında öğrenciler ilk.haftadan itibaren iki gruba ayrılarak dönüşümlü olarak klinik rotasyonlarını yapmaktadırlar. Staj bloğundaki öğrenme etkinlikleri, stajda yer alan klinik rotasyonların birbiri ile yatay entegrasyonunu sağlamayı, temel bilim dalları ile dikey entegrasyonu güçlendirmeyi ve öğrencilerin stajın bütününe ve klinik rotasyonlara uyumunu gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Buna ilave olarak, staj bloğunda yer alan kliniklerde sık kullanılan görüntüleme ve laboratuvar yöntemlerini ve stajın içerdiği sistemlere özgü anamnez, fizik muayene ve hasta yönetimi ilkelerini kapsayan derslere de yer verilmektedir.. Öğrenciler staj danışmanları ile ilk görüşmelerini staj bloğuna başladıkları hafta içinde yaparak yükümlülüklerini öğrenmekte, stajla ilgili öğrenme hedeflerini tartışmakta ve staja ilişkin öğrenme ilkeleri belirlenmektedir. Staj bloğu sonundaki 13. hafta içinde danışmanlar ile son görüşmeler yapılır.ve staj bloğu yazılı sınavı haftasıdır.. Staj blokları arasına 1 haftalık tatil dönemleri yerleştirilmiş ve bu şekilde bir önceki staj dönemi sonrası dinlenme ve bir sonraki staj dönemine hazırlık yapılması planlanmıştır. Aşağıdaki iki tabloda, 4. ve 5. Sınıf staj bloklarının öğrenci gruplarına göre rotasyonları gösterilmektedir. 10

12 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. SINIF STAJ ROTASYONLARI 1. DÖNEM ( ) 1. GRUP 2. GRUP 3. GRUP Tüm Grup 2A 2B 3A 3B 2. DÖNEM ( ) 2. GRUP 3. GRUP 1. GRUP Tüm Grup 3A 3B 1A 1B 3. DÖNEM ( ) 3. GRUP 1. GRUP 2. GRUP Tüm Grup 1A 1B 2A 2B İç Hastalıkları Klinik Rotasyonları Genel Cerrahi Klinik Rotasyonu Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinik Rotasyonu Göğüs Hast + Göğüs Cerrahisi Klinik Rotasyonu 4. Hafta Enfeksiyon Hastalıkları 5. Hafta Üroloji Klinik Klinik 6. Hafta Rotasyonu Rotasyonu 7. Hafta 8. Hafta 9. Hafta 10. Hafta Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinik Rotasyonu Genel Cerrahi Klinik Rotasyonu 11. Hafta Üroloji Klinik 12. Hafta Rotasyonu Kardiyoloji + Kalp Damar Cerrahisi Klinik Rotasyonu Anesteziyoloji Klinik Rotasyonu 13. Hafta Sınav Haftası Sınav Haftası Sınav Haftası Kardiyoloji+ Kalp Damar Cerrahisi Klinik Rotasyonu Anesteziyoloji Klinik Rotasyonu Göğüs Hast+ Göğüs Cerrahisi Klinik Rotasyonu Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Rotasyonu 11

13 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta 8. Hafta 9. Hafta 10. Hafta 11. Hafta 12. Hafta 5. SINIF STAJ ROTASYONLARI 1. DÖNEM ( ) 1. GRUP 2. GRUP 3. GRUP 1A 1B 2A 2B Tüm Grup 2. DÖNEM ( ) 2. GRUP 3. GRUP 1. GRUP 2A 2B 3A 3B Tüm Grup 3. DÖNEM ( ) 3. GRUP 1. GRUP 2. GRUP 3A 3B 1A 1B Tüm Grup Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Rotasyonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Klinik Rotasyonu Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Klinik Rotasyonu Nöroloji Klinik Rotasyonu Beyin ve Sinir Cerrahi Klinik Rotasyonu Nöroloji Klinik Rotasyonu Psikiyatri Klinik Rotasyonu Nöroloji Klinik Rotasyonu Beyin ve Sinir Cerrahi Klinik Rotasyonu Nöroloji Klinik Rotasyonu Psikiyatri Klinik Rotasyonu Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Rotasyonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Klinik Rotasyonu Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Klinik Rotasyonu Deri ve Zührevi Hastalıklar Klinik Rotasyonu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Klinik Rotasyonu Göz Hastalıkları Klinik Rotasyonu Plastik, Rekonst. ve Estetik Cerrahi Klinik Rotasyonu Adli Tıp Rotasyonu Göz Hastalıkları Klinik Rotasyonu Plastik, Rekonst. ve Estetik Cerrahi Klinik Rotasyonu Adli Tıp Rotasyonu Deri ve Zührevi Hastalıklar Klinik Rotasyonu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Klinik Rotasyonu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları + Çocuk Cerrahisi Klinik Rotasyonu 13. Hafta Sınav Haftası Sınav Haftası Sınav Haftası 12

14 STAJ ÖĞRENME HEDEFLERİNİN TEMELİNİ OLUŞTURAN BAŞVURU NEDENLERİ VE İLİŞKİLİ HASTALIKLAR Dört ve beşinci yıllarda staj eğitimi, önceki evrelerde temel tıp bilgilerini klinik bağıntılarıyla kavramış öğrencilerin, öncelikli sağlık sorunlarının yönetiminde gerekli bilgileri tam öğrenmelerini sağlamayı ve ağırlıklı olarak problem çözme, ayırıcı tanı, hastaya yaklaşım becerilerini geliştirmelerine uygun ortam hazırlamayı hedeflemektedir. Bu hedeften yola çıkarak, staj eğitim programının içeriğini düzenlemede fakültemizin önceden belirlemiş olduğu hastalık ve başvuru nedenleri ve bunlara ilişkin hedeflenen yetkinlik düzeyleri dikkate alınmıştır. Her staj bloğu için ilişkili başvuru nedenleri ve bunlarla ilişkili hastalık durumları belirlenerek ders programı hazırlanmıştır. Bunlar temel alınarak öğrenme hedefleri oluşturulmuştur. Öğrenme hedefleri, öğrencinin başvuru nedeniyle ilişkili hastalıklarla ilgili olarak staj bloğu sonuna ne yapabilir düzeye geleceği sorusu üzerinden şekillendirilmiştir. Bu düzeyler şu şekildedir: Düzey 1- Öğrencinin staj bloğu sonunda kesin tanı koyup, tedavi edebileceği ve birinci basamakta izleyebileceği hastalıklar Düzey 2- Öğrencinin staj bloğu sonunda kesin tanı koyup, gereken ilk müdahaleyi yaparak sevk edebileceği ve birinci basamakta izleyebileceği hastalıklar Düzey 3-Öğrencinin staj bloğu sonunda ön tanı koyup, gereken ilk müdahaleyi yaparak sevk edebileceği hastalıklar: Düzey 4- Öğrencinin staj bloğu sonunda kesin tanı koyup, sevk edebileceği hastalıklar Düzey 5- Öğrencinin staj bloğu sonunda ön tanı ile sevk edip birinci basamakta izleyebileceği hastalıklar Düzey 6- Öğrencinin staj bloğu sonunda ön tanı ile sevk edebileceği hastalıklar Öğrencilerin başvuru nedenleri ve ilişkili hastalıklar için staj sonunda ulaşması beklenen düzeye erişebilmesini sağlamak amacıyla stajlarda ağırlıklı olarak klinik/poliklinik uygulamaları, hasta başı eğitimi ile tartışma/örnek olay yöntemleri, uygulamalı eğitimler, teorik dersler ve birden fazla ilgili disiplinin katıldığı entegre oturumlar, paneller kullanılmaktadır. 13

15 BECERİ HEDEFLERİ Fakültemizin mesleksel beceri eğitiminde benimsediği temel ilke, öğrencilerin bitirdikleri her evre sonunda ve mezun olduklarında sahip olmaları gereken yetkinlik düzeyine ulaşmalarında en etkili olan eğitim yöntemlerinin ve araç-gereçlerin seçilmesidir. Beceri Dikey Koridoru kapsamındaki beceri eğitimleri, ilk üç yılda ağırlıkla eğitim laboratuvarlarında sürdürülürken, staj döneminde ağırlıkla gerçek hastalarla gerçek poliklinik/klinik/ameliyathane ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, gerçek hasta üzerinde yapılması hasta hakları açısından sakıncalar taşıyan bazı mesleksel beceriler, eğitim laboratuvarlarında öğretilmektedir. İlk üç yılda olduğu gibi, stajlarda da beceri eğitimi hedefleri EÜTF Mesleksel Yetkinlik Düzeyleri ne göre belirlenmiştir. EÜTF Mesleksel Beceri Yetkinlik Düzeyleri ve bu düzeye ulaşmak için önerilen eğitimsınama yöntemleri Kod Yetkinlik düzeyi Açıklama (örnekler) Eğitim-sınama yöntemleri A B C D Her durumda ustalıkla yapabilmeli, etki ve sonuçlarını değerlendirebilmeli Mutlaka uygulanması gerektiğinde hatasız yapabilmeli, etki ve sonuçlarını değerlendirebilmeli Hastaları tam olarak bilgilendirebilmeli ve yönlendirebilmeli Hastalara kısa bilgi verebilmeli Hasta üzerinde ustalaşılmış beceriler Hasta üzerinde en az 1 kez uygulanmış beceriler Uygulanırken görmesi ya da yardım etmesi gereken beceriler Genel bilgi düzeyinde öğrenilen beceriler Uygun araç-gereçle beceri gösterimi, öğrencinin en az iki kez uygulaması, objektif yapılandırılmış yöntemlerle klinik ortam ya da laboratuarda sınav Uygun araç-gereçle beceri gösterimi, öğrencinin en az bir kez uygulaması, istenirse objektif yapılandırılmış yöntemlerle laboratuarda sınav Uygun araç-gereçle becerinin gösterimi, blokevre-dönem sonu teorik sınavda değerlendirilmesi Konuyla ilgili yapılandırılmış sınıf dersi, sınav gerekli değil 14

16 CERRAHİ ÜROGENİTAL SİSTEM STAJ BLOĞU STAJ BLOĞU EĞİTİM DÖNEMLERİ 1. dönem dönem dönem CERRAHİ ÜROGENİTAL SİSTEM STAJ BLOĞU YÜRÜTME KURULU Doç. Dr. Burak Turna (Başkan) Doç. Dr. Cemil Çalışkan (Başkan Yardımcısı) Prof. Dr. Nevra Elmas Doç. Dr. Teksin Çırpan Prof. Dr. Aslı Aktan İkiz Doç. Dr. Selahattin Kıyan Prof. Dr. Lütfiye Kanıt Doç. Dr. Ayşe Erol Prof. Dr. Süreyya Özbek Yard. Doç. Dr. Kevser Vatansever Prof. Dr. Osman Zekioğlu Öğr. Gör. Dr. Nilüfer Demiral Yılmaz Prof.. Dr. Meltem Çiçeklioğlu 15

17 Cerrahi Ve Ürogenital Sistem Staj Bloğu Başvuru Nedenleri Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üroloji, Genel Cerrahi ortak başvuru nedenleri 1.Ağrı 2.Kanama (Rektal kanama, Vajinal kanama, Hematüri) 3. Kitle (Karında kitle, Pelviste kitle) 4. Abdominal Travma 5. Yaralanma (Yara iyileşmesi) 6. Sistemik Semptomlar (Ateş, Kilo kaybı, Halsizlik, Bulantı-kusma, Anemi-solukluk, sarılık) Kadın Hastalıkları ve Doğum Üroloji ortak başvuru nedenleri 1.Cinsel İşlev Bozuklukları 2. İnfertilite / Kontrasepsiyon 3.Menapoz-Andropoz 4.Akıntı-Lezyon 5.Genital Travma Genel Cerrahi Üroloji ortak başvuru nedenleri 1.Skrotal / Kasıkta kitle Kadın Hastalıkları ve Doğuma özgü başvuru nedenleri 1.Gebelik 2.Doğum 3.Menstruel problemler 4. Kadında Pelvik Taban Disfonksiyonu Genel Cerrahiye Özgü başvuru nedenleri 1.Abdominal Distansiyon 2.Boyunda kitle 3.Memede kitle Ürolojiye özgü başvuru nedenleri 1.İdrar değişiklikleri 2. Asemptomatik Hastalıklar 16

18 Cerrahi-Ürogenital Sistem Staj Bloğu Hastalık Listeleri ve Öğrenme Hedefleri Düzey 1- Öğrencinin staj bloğu sonunda kesin tanı koyup, tedavi edebileceği ve birinci basamakta izleyebileceği hastalıklar ve durumlar Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel Cerrahi Üroloji Premenstrual Sendrom Pelvik İnflamatuar Hastalık Normal Doğum Puerperal Enfeksiyon / Lohusalık Problemleri Gebelik İzlemi / Şikayetleri / Aşılar / Teratojenler Gebelikte Üriner Sitem Enfeksiyonları Menopozda Vazomotor Semptomlar Enfeksiyon - CYBH Genital Mantar Enfeksiyonu Atrofik Vajinit Klamidya Enfeksiyonu Servisit-Erzoyon Bakteriyel Vaginozis Kadında Kontrasepsiyon Anal Fissür Hemoroid İç/Dış Anal Apse (Rektal Ağrı) Peptik Ülser / Gastrit / GÖR Anemi-Demir Eksikliği Yara İyileşmesi Meme Enfeksiyonları Meme Başında Kızarıklık Enfeksiyon CYBH Klamidya Enfeksiyonu Düzey 2- Öğrencinin staj bloğu sonunda kesin tanı koyup, gereken ilk müdahaleyi yaparak sevk edebileceği ve birinci basamakta izleyebileceği hastalıklar Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel Cerrahi Üroloji Travma (Kadın Genital) Anal Fistül 17

19 Düzey 3-Öğrencinin staj bloğu sonunda ön tanı koyup, gereken ilk müdahaleyi yaparak sevk edebileceği hastalıklar Kadın Hastalıkları ve Doğum Eklampsi Preeklampsi Erken Membran Rüptürü Ablatio Plasenta Abortuslar (Düşük- Düşük Tehditi) Erken Doğum Tehditi Plasenta Previa Over Kisti + Torsiyonu Doğum Sonu Kanaması Erken Doğum Tehdidi Genel Cerrahi İntraabdominal Organ Yaralanmaları Şok İleus Kanser-Gastrointestinal Traktus Tm (rektum) Alt GİS Kanamaları (dışkıda taze kan) Akut Karın Koledokolitiazis, Kolanjit Apandisit Kolelitiazis Barsaklarda Motilite Bozukluğu (artma/azalma) Dispeptik Bozukluklar Mezenter Arter/Ven Hastalıkları Duodenum Perforasyonu Abse-Karın İçi Pankreatit Karaciğer Rüptürü (Travma) Mide Çıkışı Obstrüksiyonu (Pilor Stenozu) Üst GİS Kanamaları Kanser-Gastrointestinal Traktus Tm Özofagus Varis Kanaması Kanser-Gastrointestinal Traktus Tm Kist Hidatik Karaciğer Tümörleri Kitle-Dış Safra Yolu Kitle-Retroperitoneal Koledokolitiazis, Kolanjit Karaciğer Sirozu ve komplikasyonları Hepatik Koma Kanser-Pankreas Karaciğer Tümörleri Kitle-Dış Safra Yolu Budd-Chiari Sendromu Pankreas Psödokistleri Kanser-Gastrointestinal Traktus Tm Üroloji 18

20 Düzey 4- Öğrencinin staj bloğu sonunda kesin tanı koyup, sevk edebileceği hastalıklar Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel Cerrahi Üroloji Karın Duvarı Defektleri (Fıtıklar) Anal Prolapsus Düzey 5- Öğrencinin staj bloğu sonunda ön tanı ile sevk edip birinci basamakta izleyebileceği hastalıklar Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel Cerrahi Üroloji Polikistik Over Send. Gebelik-Hematolojik Hastalıklar Gebelik-Çoğul Gebelik- Kalp Hastalıkları Gebelik- Endokrin Sistem Hastalıkları Molhidatiform Osteoporoz Myomauteri Endometrial Polip Travma (kadın genital) Kadın İnkontinansı Gastrointestinal Sistemin Divertiküler Hastalıkları Peptik Ülser (Postop. komplikasyon) Guatr Kolestatik Karaciğer Hastalıkları Kitle-Memenin Malign ve Benign Tümörleri Meme Başı Akıntısı Jinekomasti Makromasti/ Mikromasti Meme Başında Lezyonlar Çatlak/Ödem /ülserasyon Kanser-Prostat (Asempt.) 19

21 Düzey 6- Öğrencinin staj bloğu sonunda ön tanı ile sevk edebileceği hastalıklar Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel Cerrahi Üroloji Hiperandrojenizm /Hirsutizm Hiperprolaktinemi Seksüel Gelişme Kusurları Amenore (Asherman Sendromu + Vaginal Agenezi Vd.) Endometriozis- Adenomiyozis Doğum Güçlükleri Gebelikte Enfeksiyon Hastalıkları Gebelik Otoimmun Hastalıklar Gebelik Sonlandırma Postmenopozal Kanama Serviks Kanseri Uterus Kanseri Disfonksiyonel Uterin Kanama (Endometrial Hiperplazi) Kadında İnfertilite Vagina Vulvanın Selim Hastalıkları Vaginismus Ağrılı Cinsel İlişki Pelvik Organ Prolapsusu Asit Mezenter Arter/Ven Hastalıkları Mide Çıkışı Obstrüksiyonu (Pilor Stenozu) Sigmoid Volvulusu Hirschprung Hastalığı Gastrointestinal Sistemde Yabancı Cisim Barsak Polipleri Crohn Hastalığı Hipertiroidizm Tiroid Kanserleri Hiperparatiroidi Lenfadenopati İnvaginasyon Geç Başlayan Hipogonadizm Mesane Tümörü Kitle Üst (Böbrek) Travma (Erkek Genital) Skrotum ve Kapsamı Hastalıklar Testis Tümörü Böbrek Tümörü Adrenal Hastalıkları Prostat Hiperplazisi Mesane Taşları Mesane ve Üretra Rüptürü (Travma) Üretra Darlığı Nörojenik Mesane Kadın İnkontinası Erkek İnkontinansı Anüri (Post Renal Kaynaklı) Böbrek Yetmezliği Akut/Kronik Travma-Ürogenital Sistem Ürogenital Tüberküloz Üretrovaginal Fistül Vesikovaginal Fistül 20

22 Cerrahi-Ürogenital Sistem Staj Bloğu Beceri Hedefleri Toplam en az uygulama sayısı 1. Hasta yakınları ile konuşma C 2 2. Kötü haber verme C 2 3. Yaşlı hasta ile iletişim C 2 4. Bilgilendirilmiş onam alma C 2 5. İdrar sondası A 2 6. İdrar örneği alma B 1 7. Dikiş alma-atma B 1 8. Yara Bakımı A 1 9. Rektal Muayene B Abdominal grafi değerlendirme (DBG, 3 A DÜSG, İVP, MSUG) 1. Cerrahi anamnez A 4 2. Genel fizik muayene A 4 3. Boyun muayenesi A 2 4. Karın muayenesi A 2 5. Meme muayenesi B 1 6. Tırnak Batması / Yaralanmasına müdahale C Kolostomi-ileostomi- Ürostomi bakımı C Konu Alanı Beceri Başlığı Düzey Tüm Klinik Rotasyonlar Genel Cerrahi Genel Cerrahi- Üroloji Kadın Hastalıkları ve Doğum Üroloji 1. Kadın genital sistem anamnezi (Obstretrik, 2 Jinekolojik, Seksüel) ve beklenen doğum A tarihi hesaplanması 2. Vajinal muayene ve spekulum kullanımı B 2 3. Doğum sonrası muayene ve anne bakımı B 2 4. Servikal smear almak B 1 5. Normal Doğum C 1 6. Kardiyotakograf kullanma C 1 1. Ürolojik anamnez A 2 2. Genel fizik muayene ve Ürolojik muayene A 2 3. İdrar tetkikleri (stik, mikroskopi ve 1 B makroskopi) Cerrahi-Ürogenital Sistem Staj Bloğu Toplum Sağlığı ve Alan Hedefleri 1. Tanı testlerinin duyarlılık, seçicilik ve öngörü özelliklerini değerlendirerek klinik karar verme sürecinde bu özelliklerin etkilerini dikkate alabilir. 2. Doğum öncesi bakım sürecinde sağlık bakanlığı gebe izlem protokollerini takip edebilir. Cerrahi-Ürogenital Sistem Staj Bloğu Görüntüleme Yöntemleri Hedefleri 1. Cerrahi-Ürogenital sistem staj bloğu kapsamında ele alınan, öğrencinin kesin tanı koyup, tedavi edebileceği ve birinci basamakta izleyebileceği hastalıkların, tanı ve izleminde görüntüleme yöntemlerini uygun şekilde kullanabilir. 21

23 2. Cerrahi-Ürogenital sistem staj bloğu kapsamında ele alınan hastalıkların tedavisinde kullanılan radyoterapi, girişimsel radyoloji ve nükleer tıp spesifik tedavilerinin ilkelerini açıklayabilir. Cerrahi ve Ürogenital Sistem Staj Bloğu Geçme Notu Hesaplanması Klinik rotasyon notu (KRON): Staj bloğuna ait kliniklerin sözlü notlarının (her birinden en az 60 alınması zorunludur) belli oranlarda ortalaması alınarak bulunur. Staj bloğu yazılı sınavı (SBYS) notu: Her bloğun sonunda yapılan o bloktaki bütün kliniklere ait sorulardan oluşan soruluk çoktan seçmeli sınav notudur. SBYS dan en az 60 alınması zorunludur. Staj danışmanı notu (SDN): Öğrencinin staj bloğu danışman öğretim üyesinden aldığı nottur. 100 üzerinden verilir. Staj bloğu ortalamasını %5 oranında etkiler. Staj bloğu başarı düzeyinin (60 olmalıdır) hesaplanması: SBYS notunun %55 i + KRON % 40 + SDN %5 Cerrahi ve Ürogenital Sistem Staj Bloğu için Önerilen Kaynaklar: 1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Ders Notları 2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Ders Notları 3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Ders Notları 4. Temel Üroloji, Editörler: Kadri Anafarta, Nihat Arıkan, Yaşar Bedük, 4. Baskı, Urology Board Review, Çeviri Editörü: Önder Yaman, 3. Baskı, Temel Cerrahi El Kitabı, Editör: İskender Sayek, Danforth's Obstetrik ve Jinekoloji, Çeviri Editörü: Ali Ayhan, 10. Baskı, Güncel Obstetrik ve Jinekoloji Tanı ve Tedavi, Çeviri Editörü: Bülent Tıraş, 11. Baskı, Kazım Arısan Doğum Bilgisi, Editör: Kazım Arısan,

24 İÇ HASTALIKLARI STAJ BLOĞU STAJ BLOĞU EĞİTİM DÖNEMLERİ 1. dönem dönem dönem İÇ HASTALIKLARI STAJ BLOĞU YÜRÜTME KURULU Prof. Dr. Aytül Zerrin Sin (Başkan) Doç. Dr. Gülay Aşçı (Başkan Yardımcısı) Prof. Dr. Bülent Karabulut Doç. Dr. Fahri Şahin Prof. Dr. Güray Saydam Prof. Dr. Hüseyin Töz Prof. Dr. Kenan Aksu Doç. Dr. Nevin Oruç Doç. Dr. Şevki Çetinkalp Prof. Dr. Hayal Özkılıç Prof. Dr. İsmail Oran Prof. Dr. Ali Osman Karababa Prof. Dr. Aslı Aktan İkiz Prof. Dr. Figen Gökmen Prof. Dr. Funda Yılmaz Prof. Dr. Sibel Göksel Prof. Dr. Selda Erensoy Prof. Dr. Süleyha Hilmioğlu Polat Doç. Dr. Hatice Şahin Öğr. Gör. Işıl Ergin 23