h BOSCH and SIEMENS Home Appliances Group

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "h BOSCH and SIEMENS Home Appliances Group"

Transkript

1 1- PARTIES TARAFLAR In tis document te BSH Ev Aletleri San ve Tic A.Ş. sall sortly be referred as BSH and te suppliers, contractors, service providers, 3rd parties and forwarders to te BSH sall be referred as suppliers. 2- OBJECTIVE Te protection of te workers, premises, te environment and te society from any arm, danger or treat wic can be caused by te working process tat takes place at te premises of BSH by te contractors. Bu şartnamede BSH Ev Aletleri San.A.Ş. Kısaca BSH olarak adlandırılacak ve BSH' a iş yapan firmalar ise taşeron olarak adlandırılacaktır. AMAÇ BSH Ev Aletleri San ve Tic A.Ş. tesislerinde çalışma yapan, taşeronların yaptıkları işten kaynaklanabilecek telike, risk ve sağlığa aykırı durumlara karşı, çalışanları, iş yerini, çevreyi ve toplumu korumaktır. 3- SCOPE KAPSAM Tis terms and conditions are binding for all te contractors working at te BSH premises. Bu şartname BSH tesislerine iş yapan bütün taşeronları kapsar. 4- PRINCIPLES ESASLAR All te contractors are obliged to comply wit te national and international codes listed below. Taşeronlar aşağıda listelenmiş ulusal ve uluslararası mevzuatların taleplerini gözönünde bulunduracağını taaüt eder. 4.1 Republic of Turkey, Business Code, T.C.Đş kanunu, 4.2 Workers ealt and work safety directive no: 7/7583, 7/7583 Sayılı işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü ( ĐSĐG Tüzüğü ), Workers ealt and work safety directive no: 7/8602 at construction, Directive no :1983/18050, procedures to macine guards, Directive no: 7/7551 regarding te precautions and te measures to be taken at te premises were explosives, flammables, dangerous and azardous material is used, Workers ealt and work safety committee directive no: 7/5734, Te Circular no: 87/11798 for te cease of business and te closure of te premises, 7/8602 Sayılı yapı işlerinde Đ.S.Đ.G. tüzüğü, 1983/18050 Resmi gazete, makina koruyucuları yönetmeliği, 7/7551 Sayılı parlayıcı,patlayıcı,telikeli ve zararlı maddelerle çalışan iş yerlerinde ve işlerde alınacak tedbirler akkında tüzük, 7/5734 Sayılı Đ.S.Đ.G. kurulları akkında tüzük, 87/ Sayılı iş yerlerinde işin durdurulmasına ve iş yerlerinin kapatılmasına dair tüzük, FORM NO: S DEĞ: C Sayfa ( Page ) 1/10

2 4.8 Directive no: 7/ 6174 regarding eavy and dangerous works, 7 / 6174 Sayılı ağır ve telikeli işler tüzüğü, 4.9 ILO standards, ILO standartları, 4.10 Environmental national and international codes, procedures and laws, Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası kanun, tüzük yönetmelikler, 4.11 TSE and DIN standards about te subject. 5- GENERAL SECURITY RULES Konu ile ilgili TSE ve DIN normları. GENEL GÜVENLĐK KURALLARI Te contractor personnel sall take te Contractor Personnel ID from main gate everyday and return it back wile leaving. Te Contractor Personnel ID sall be presented if asked. Te issuing autority sould be informed swiftly in case of a loss or teft. Te entrance card is valid only for autorized contractor personnel, tis card musn't be given to anoter person. Taşeron personeli, ergün ana giriş kapısından "Taşeron Personeli Giriş Kimlik Kartı"nı almalı ve gün sonunda geri teslim etmelidir. Giriş kartı talep üzerine gösterilmelidir.giriş kartı'nın kaybı deral tanzim eden yere bildirilmelidir. Giriş kartı sadece giriş izni olan taşeron elemanı tarafından kullanılmalıdır, giriş kartının başka bir elemana verilmesi kesinlikle yasaktır Te contractor veicle sall take te Contractor Veicle ID from main gate everyday and return it back wile leaving. Te Contractor s personnel and te Veicles are subject to searc and investigation at all times. Te contractor is liable for training its personnel and te sub-contractors for Workers ealt and work safety procedures, fire and environment topics before te work starts. Te usage of motor veicles is subject to permit at te site. Te loading and unloading is only permitted at te open-air. All te equipment and te tools tat te contractor and te subcontractors use sall comply wit te workers ealt and work security procedures. Te contractor is liable for providing te workers wit relevant safety protection equipment's ( Gloves, glasses, masks, elmets, coveralls, soes, earplugs e.t.c.) and maintain te usage of tose supplies. All contractors personnel sall wear uniforms wit te names of te contractor and te uniforms sall be kept Taşeron araçları er gün ana giriş kapısından Taşeron Aracı Giriş Kartı'nı almalı ve gün sonunda geri teslim etmelidir.kişiler ve eşyaları ve er türlü araçları giriş ve çıkış kontrollerine tabidir. Taşeron çalışmaya başlamadan önce çalışanlarına ve alt taşeronlarına Đ.S.Đ.G. çevre, yangın ve yangın söndürme aletlerinin kullanılması ile ilgili eğitim vermekle yükümlüdür. Motorlu araçların fabrika binaları içersinde kullanılması izine tabidir. Yükleme ve boşaltma işlemleri fabrika kapalı alanının dışında yapılmalıdır. Taşeron tarafından kullanılan tüm araç ve gereçler ve iş güvenliği koruyucu malzemeleri Đ.S.Đ.G ve fabrika standartlarına uymalıdır. Taşeron işe başlamadan önce elemanlarına gerekli er türlü Đ.S.Đ.G koruyucu ekipmanlarını (Uygun eldiven, maske, gözlük, iş tulumu, baret, iş ayakkabısı, kulaklık v.b. gibi) temin etmeli ve çalışma boyunca kullanılmalarını sağlamak zorundadır. Bütün taşaron elemanları, kendi firmalarının isimlerinin üzerinde yazılı olduğu iş elbisesiyle çalışmak FORM NO: S DEĞ: C Sayfa ( Page ) 2/10

3 clean and tidy. Te uniforms wic wore-out sall be replaced swiftly. zorundadır. Firma adı yeterince büyük yazılmış olmalıdır. Đş elbiseleri düzenli olarak temiz tutulacak ve yıprananlar yenilenecektir All contractors personnel sall be clean saved or trimmed. It is forbidden to enter te site of BSH for te veicles, wic do not comply wit tecnical, security and environmental standards. It is not allowed to smoke or open flame except for te designated areas on te site. Te contractor is liable for te relevant security insurance sceme of is personnel. Filming and potograpy is only allowed wit permission of BSH at te site. Te contractor personnel is only allowed to work were is relevant for is contract. Te personals can not enter into oter sections of site. Te contractor personnel sall obey te security, te warning, te first aid signs and te announcements and sall not remove tose sign witout permission. Te contractors are liable to secure te site before starting te work and replace te relevant signs accordingly. It is proibited to bring in alcool and oter relaxing material to te site and it is forbidden to enter te site under te influence of alcool and drugs. Te contractors are liable for providing te ealt certificate of te workers wo deal wit azardous materials and sall renew te certificate every 6 monts. Te contractors are obliged to obey te emergency action plan and te relevant drills were necessary. Tey sould care for te relevant exit and direction signs and signals. It is not allowed to do ot works ( welding, grinding etc. Taşeron personeli bakımlı, temiz, traşlı ve derli toplu olmalıdır. Teknik, güvenlik ve çevre standartlarına uygun olmayan araçların BSH tesislerine girişi yasaktır. Sigara içmek için belirlenen özel alanlar dışında fabrika saası içinde sigara içmek yada ateş yakmak kesinlikle yasaktır. Taşeron personeline mevzuata uygun sigortayı yapmakla yükümlüdür. Film ve resim çekimleri sadece bizim önceden verdiğimiz izin ile mümkündür Taşeron çalışanları sadece fabrikanın kendi işleri ile ilgili alanlarına girebilirler, ilgisiz yerlere giremezler Taşeronlar işletme içersindeki güvenlik,uyarı ve ilk yardım tabelalarına dikkat etmeli ve bunları bulundugu yerden izinsiz uzaklaştırmamalıdır. Taşeronlar işe başlamadan önce gerekli bütün güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra işe başlamalıdır. Yapılacak işin gerektirdiği er türlü iş güvenliği uyarı ve ikaz işaretlerini koymak zorundadır. Đşyerinde alkollü içkilerin ve keyif verici maddelerin içilmesi veya alkollü olarak iş yerine gelinmesi yasaktır. Taşeronlar sağlığa zararlı kimyasallarla çalışacak iş görenleri için yetkili bir kurumdan bu işte çalışabilecegine dair bir sağlık raporunu almak zorundadır. Her altı ayda bir bu raporu yenilemek zorundadır. Taşeronlar BSH ın acil durum eylem planı ve tatbikatlarına uymak zorundadır. Acil taliye yolu, kapısı ve yönlendirme işaretlerine uymalı ve zarar vermemelidir. BSH Đtfaiye Đzin Belgesi olmadan kaynak yada alev ve FORM NO: S DEĞ: C Sayfa ( Page ) 3/10

4 ) or work wit flames witout te Hot works certificate of te BSH. Te work sall be announced one week in advance to BSH Fire Department. kıvılcım ile ilgili işler yapılmaz. Yapılacak sıcak işler için plan yapılması için bir afta önceden BSH Đtfaiye Departmanına bilgi verilmelidir Hot works document is valid from working area is cecked by fireman. Te electrical boards and distribution boxes cannot be accessed and te electricity cannot be routed witout permission. Sould power supply be needed te electricity maintenance department sall be contacted. All te pressured tubes and containers sall be stored and transferred to prevent from te fall and damage. All gas bottles wic are not used ave to be closed wit steel caps regardless tey are full or empty. Te contractor sall use only te water designated by BSH. It is forbidden to use water from te fire pipes and ydrants. If te work will take place at te weekend or after 18:00pm te contractor as to inform te central maintenance and te project leader beforeand. Carriers, lifts and all oter veicles can be used by te autorized personnel only. Te license sall be presented if asked. All te electricity, natural gas water and LPG supplies can only be closed wit te permission granted by te BSH autorized personnel. It is compulsory to use safety belts (Paracute type) for te work carried out above or at 3 meters eigt. BSH Đtfaiye Đzin Belgesi itfaiyecinin çalışma bölgesini kontrolünden sonra geçerlidir. Elektrik panoları ve distribütör kutularının izin alınmadan açılması, enerji alınması kesinlikle yasaktır. Taşeronlar enerjiye itiyaç duydukları allerde işi veren ilgili birimin elektrik bakım departmanından izin almalıdır. Her türlü basınçlı tüpler ve variller, düşmelere karşı, tekniğine uygun olarak emniyet altına alınarak taşınmalı ve stoklanmalıdır. Boş veya dolu olduğuna bakılmaksızın emniyet kapakları takılmalıdır. Taşeron kendi işlerinde kullanacağı suyu, iş verenin gösterdiği yerden almak zorundadır. Hidrantlardan ve yangın ortumlarından su kullanılması kesinlikle Eğer çalışma afta içi 18:00'den sonra yada Cumartesi ve Pazar günü devam ederse, taşeron merkez bakımı veya proje liderini önceden aberdar etmelidir. Vinç donanımları ve er türlü iş makinalarını ancak, bu konuda eliyeti olan ve yetki verilmiş kişiler tarafından kullanılabilir.eliyet istendiğinde gösterilmek zorundadır. Fabrikadaki er türlü güvenlik doğalgaz, elektrik, su, LPG vb sistemler ve tesisatlar ancak BSH yetkililerinden alınmış izin ile devreden çıkartılabilir. Yüksek yerlerde (3 mt ve üstü) yapılan çalışmalarda paraşüt tipi emniyet kemeri kullanmak zorunludur. 6- TRAFFIC RULES TRAFĐK KURALLARI All veicles entering BSH site must fully comply wit Turkis traffic law requirements. Public traffic rules apply inside BSH site as well. Speed limit is 20km/. BSH Alanına giren tüm araçlar Türk trafik kanunlarına tamamen uygun olmalıdırlar. BSH Alanında Ulusal trafik kuralları geçerlidir. Hız limiti 20 km / saattir. FORM NO: S DEĞ: C Sayfa ( Page ) 4/10

5 6.4 Veicles wit deficiencies at safety relevant systems (i.e. Brake, steering, weels & axes, loading/unloading equipment, main frame) are proibited to enter te site. Güvenlik sistemlerinde eksiklik olan araçların (Fren, direksiyon, tekerlek & akslar, yükleme / boşaltma ekipmanları, temel ekipmanlar gibi ) alana girmesi yasaktır. 6.5 Veicles above total weigt of 1,5t must be secured against uncontrolled movements during loading/unloading or parking wit a wedge. Toplam ağırlığı 1,5 ton dan fazla olan araçlar yükleme / boşaltma süresince kontrolsüz areket etmemeleri için takoz kullanarak önlem almalıdırlar. 6.6 Veicle owner is fully liable for any damage to buildings, roads, eqipment and installations as well as green land caused by is veicle. Araç saipleri kendi araçları tarafından binalara, yollara, ekipmanlara ve tesisatlara, yeşil alanlara zarar verilmesinden tamamen sorumludurlar. 6.7 Veicles must not block roads, entrances, emergency exits, fire brigade zones or elicopter landing zones wile parking or maneuvering. Araçlar yolları, girişleri, acil çıkışları, itfaiye bölgelerini veya elikopter iniş yerlerini park veya manevra süresince kesinlikle kapamamalıdırlar Motor veicles except forklifts are not allowed to enter buildings except special loading/unloading zones. Veicles leaking any kind of flammable, explosive, toxic or environmental armful material are proibited to enter BSH site. Contractors' own special veicles (i.e. Forklifts) ave to comply fully wit BSH standards. Veicle owner is obliged to instruct drivers properly and will be kept fully liable for any non conformities of veicle or driver. Forklift aricindeki motorlu araçların özel yükleme/boşaltma rampaları dışında binalara girmesi yasaktır. Araçlardan yanıcı, patlayıcı, zeirli veya çevreye zararlı madde sızıyorsa aracın BSH alanına girmesi yasaktır. Taşaronların kendi araçları ( Forklift gibi ) BSH standartlarına tamamen uygun olmalıdır. Araç saipleri kendi şöförlerine gerekli bilgileri vermek zorundadırlar ve araçtan veya sürücüden kaynaklanacak uygun olmayan davranışlardan tamamen araç saipleri sorumludur Any kind of veicle repair inside entire BSH site is proibited. Veicles wic cannot move on own weels must be towed outside BSH site. BSH alanında erangi bir şekilde araç tamiri yapmak yasaktır. Kendi tekerlekleri ile areket edemeyen araçlar çekilerek BSH sınırlarının dışına çıkartılmalıdır. 7- ENVIRONMENTAL RULES ÇEVRE KURALLARI 7.1 Te contractor is obliged to comply wit te procedures of waste disposal, storage and usage. Taşeron çevreye zarar veren maddelerin uygun bir şekilde kullanılmasına ve stoklanmasına ve atıkların prosedürlere göre bertaraf edilmesine uymak zorundadır. 7.2 It is forbidden to dispose any azardous waste to Yeraltı kaynaklarına zarar veren er türlü kimyasal underground waters, canals, sewerage, toilets or rain maddelerin yağmur oluklarına, rogarlara, pipes or to te soil. kanalizasyona, tuvaletlere veya toprağa dökülmesi FORM NO: S DEĞ: C Sayfa ( Page ) 5/10

6 kesinlikle yasaktır All te cemicals sould be labeled in compliance wit te international standards Te contractor sould get te relevant permission from te site manager along wit a Material Safety Data Seet (MSDS). It is forbidden to use equipment wit oil or gas leakage witin te BSH area.. If an environmental contamination occurs te contractor is liable for te decontamination and all te costs occurred. Te contractors sall provide only te necessary amount of cemicals at a time. Te remnant sall be stored in te cemical supplies wareouse on te site, tus sall not be left on site at te closing of eac day. Kullanılan bütün kimyasallar uluslararası standartlara uygun olarak, etiketli olmalıdır. Taşeron kullanacağı kimyasal maddeler akkında malzeme güvenlik bilgi formu (M.G.B.F) ile birlikte iş güvenliği yetkililerinden izin almalıdır. Yağ ve yakıt kaçıran araçların kullanımı BSH saası içersinde kesinlikle yasaktır. Taşeron tarafından meydana getirilen erangi bir kimyevi kirlilik durumunda gerekli temizleme operasyonların masrafı taşeron tarafından karşılanacaktır. Taşeronlar kimyasal maddeleri günlük itiyaçları kadar çalışma saasında bulunduracak geri kalan miktarları kimyasal maddeler deposunda stoklayacaktır. Đş günü sonunda artakalan kimyasallar çalışma yerinde bırakılmayacak, kimyasal maddeler deposuna geri götürüleceklerdir. 8- CONSTRUCTION KONSTRÜKSĐYON VE ĐNŞAAT Te quality is crucial and all materials and labor sould comply wit BSH specifications. All construction materials and work sould ave a guarantee according to DIN standards during 10 years. Te supplier is liable to follow te specifications and te written or verbal orders of te central maintenance or te project manager. All te cement works sall be permitted by te central maintenance unit. Te fixtures sall be approved by te central maintenance unit prior to te start. Te work in te inner site sall be covered wit relevant seets from top to bottom by te contractor. And te contractor sall provide te cover. All te frame, canal and oter digging related works sall be pointed wit red-wite strip and if exceeds 1 meter sould be surrounded wit a modular separator. Kaliteye maksimum önem verilecektir.malzeme ve işçilik BSH standartlarına uygun olmalıdır. Her türlü kontrüksiyon işinde malzeme ve işçilik kalitesinin garanti süresi 10 yıldır. Tedarikçi merkez bakımın veya proje liderinin yazılı yada sözlü talimatlarını, proje dökümanlarını ve spesifikasyonlarını takip etmek zorundadır. Tüm beton işlerinden önce merkez bakımdan onay alınmalıdır. Merkez bakımın demir ve kalıpları kontrol ve onayından sonra beton işine izin verilir. Binaların içersinde, taşeron, çalışma alanı tavandan yere kadar branda ile toza karşı uygun bir şekilde kapatmalıdır. Brandalar taşeron tarafından tedarik edilecektir. Temel, kanal ve benzeri kazı alanları taşeron tarafından kırmızı-beyaz şerit ile cevrilmeli, derinliğin 1 metreden fazla olması durumunda modüller paravan ile cevrilmelidir ve yaut güvenli bir şekilde kapatılmalıdır. FORM NO: S DEĞ: C Sayfa ( Page ) 6/10

7 Te materials and tools sall be replaced clean and tidy on te site. Te contractors personnel sall clean and tidy te site at te closing of eac day. Te contractor sall comply wit te time scedule and if a delay occurs te contractor is liable for all te costs occurred. For te work at te eigts, te scaffold frames sall be fixed and transported safely. Malzemeler, konstrüksiyon saasında düzenli ve temiz tutulmalıdır. Taşeron personelin er vardiya sonunda konstrüksiyon saasını temizleyip, düzenleyecektir. Taşeron, kontratında belirtilen projenin zaman çizelgesine ve teslim tariine uymak zorundadır. BSH tarafından kaynaklanmayan er türlü gecikmede kontratta bulunan cezai şartlar uygulanacaktır. Yüksek yerlerde yapılacak işler için iskeleler kesinlikle sabitlenmeli ve emniyetli bir şekilde kurulmalı ve nakil etmelidir. 9- FIRE SAFETY YANGIN GÜVENLĐĞĐ Smoking and use of open flame is proibited in wole BSH Cerkezköy site except te labeled smoking areas. Hot works see 5.20 and 5.21; te contractor is fully accountable for proper protection around te place of work. Contractor is fully accountable for any damage resulting from is ot work. BSH Çerkezköy Fabrika alanımızda tabela ile belirlenmiş alanlar dışında sigara içmek ve açık ateş kullanmak yasaktır. Sıcak işler için 5.20 ve 5.21 e bakınız; Taşeronlar çalıştıkları alanın uygun olarak korunmasından tamamen sorumludur. Firma sıcak işleri sonucu meydana gelecek zararlardan tamamen sorumludur. 9.3 Combustible gases and liquids ave to be stored in BSH's special wareouses. Maximum 1 sift consumption quantities are allowed in workplace. Contractor must care for proper containers and labeling. Yanıcı gazlar ve sıvılar BSH nın özel ambarlarında depolanmalıdır. Çalışma alanında maksimum 1 vardiyada kullanılabilecek malzeme miktarının bulundurulmasına izin verilmiştir. Taşeronlar uygun konteynır ve etiket kullanacaklardır Escape routes and escape doors must be kept free at all times wit no exception. Storage of material in escape routes is proibited. Rerouting escape routes needs te written approval of BSH fire protection officer in advance. Fire doors must not be blocked or wedged open. Fire and escape symbols must be kept visible at all times. Removing or covering tem is proibited. Any damage must be reported to BSH fire department immediately. Kaçış yolları ve kaçış kapıları istisnasız olarak er zaman açık olmalıdır. Kaçış yollarında malzeme bırakmak yasaktır. Kaçış yollarının güzergalarının değiştirilmesi için BSH yangın koruma memurunun görüşü ve yazılı onayı alınmalıdır. Yangın kapılarının açık ise önüne takoz veya kapanmasını engelleyecek malzeme koymayınız. Yangın ve kaçış sembolleri er zaman görülebilir olmalıdır. Sembollerin taşınması ve örtülmesi yasaktır. Herangi bir zararda emen BSH Đtfaiye departmanına bilgi veriniz. FORM NO: S DEĞ: C Sayfa ( Page ) 7/10

8 9.7 Access to fire figting equipment and free visibility must be kept open at any time wit no exception. Moving or relocating fire figting equipment is strictly proibited. Any damage to fire figting equipment must be reported to BSH fire department immediately. Yangın müdaale ekipmanlarına ulaşım ve yangın ekipmanlarının görülmesi istisnasız olarak er zaman sağlanmalıdır. Yangın müdaale ekipmanlarının yerinin değiştirilmesi veya taşınması kesinlikle yasaktır. Yangın müdaale ekipmanlarına erangi bir zarar geldiğinde BSH Đtfaiye departmanına acil olarak bilgi veriniz Sprinklers must be kept fully operational at any time. It is proibited to block te free spray of water by any means. Sprinkler valves, ydrants and fire water valves are operated by BSH fire department or BSH CM-M personnel only. Any cange of valve position is strictly proibited. BSH fire alarm system is very sensitive. Sensors may be triggered by smoke, exaust, dust, flame, evap or damage to fire alarm system cable. Contractors are obliged to prevent triggering sensors during teir work by preventive action. Manipulations to te sensors or alarm devices are strictly proibited. Any damage to fire alarm sensors or alarm devices must be reported to BSH fire department immediately. Any trigger of fire alarm because of inefficient preventive action will be fined wit 50 immediately. Sprinkler sistemi er zaman kullanıma azır olmalıdır. Herangi bir şekilde su nozullarının kullanımını engellemek yasaktır. Sprinkler vanaları, idrantlar ve yangın tesistı vanaları sadece BSH Đtfaiyesi ve CM-Mekanik Gurubu Personelince açılabilir. Vananın pozisyonunun değiştirilmesi kesinlikle yasaktır. BSH Yangın alarm sistemi çok assastır. Duman, egzoz, toz, alev, buar veya yangın alarm sistemi kablosunun zarar görmesi nedenlerinden dolayı sensörler devreye girebilir. Taşeronlar, çalışmaları süresince sensörleri tetiklememek için önleyici tedbirleri almak zorundadırlar. Sensörlere vaya alarm ekipmanlarına müdaale kesinlikle yasaktır. Yangın alarm sensörlerine veya alarm ekipmanlarına erangi bir zarar verildiğinde acilen BSH Đtfaiyesine bilgi verilmelidir.yeterli önlem alınmadığı için alarmların devreye girmesi alinde Taşaronlara acilen 50 ceza 10- SUBCONTRACTORS ALT TAŞERONLAR Te contractors are liable for teir own subcontractors, tus all sall comply wit terms and conditions foresaid erein. Taşeronlar kendilerine bağlı, alt taşeronlardan tamamıyla sorumludur. Bu şartnamenin kurallarına alt taşaronlarının uymasını sağlamak zorundadır. 11- FINES AND CONCLUSION CEZAĐ ŞARTLAR / SONUÇ HÜKÜMLERĐ 11.1 BSH officials appointed for Work Safety, Fire Protection and Environmental Protection as well as BSH security may enter contractors' area inside BSH premises at any time witout prior notice for cecking contractors compliance.te BSH officials can pause te work in process anytime if te above mentioned rules are not complied wit. And te work only can resume wit te approval of BSH. BSH içerisinde açık ve kapalı tüm alanlarda taşeronların aldığı güvenlik tedbirlerini kontrol etmek için günün erangi bir saatinde çalışma alanında yapılacak denetimler için BSH Đş Güvenliği, Yangıdan Koruma, Çevre Koruma Sorumluları yetkili kılınmıştır. BSH'ın Yetkilileri yukarıdaki kurallara uymayan bir durum tespit ettiğinde, yapılan işi durdurabilir. Bu durumda iş ancak sadece BSH'ın onayıyla tekrar başlayabilir FORM NO: S DEĞ: C Sayfa ( Page ) 8/10

9 11.2 In case of non-compliance wit te above mentioned rules BSH officials will issue a warning letter to te contractor wic te contractor is obliged to countersign. Wit eac following repetition of noncompliances a fine of 50 EUR will be carged automatically doubling eac furter repetition. Yukarıdaki güvenlik kurallarına uyulmadığı takdirde BSH Yetkilileri taşeron firmalara uyarı mektubu yazacaklardır. Taşeronlar uyarı mektubunu imzalamak zorundadırlar. Ayrıca basedilen kurallardan erangi birinin ikinci kez ilali durumunda taşerona 50 Euro 'luk ceza uygulanacaktır ve er ilalde ceza iki kat artarak devam ettirilecektir Te autorized personnel of BSH may evacuate te contractors personnel anytime if notices a breec in te above terms and conditions. Te re-entry may as well be proibited. Te damage on te site sould be informed to te site manager as soon as possible, tus te contractor is liable for any cost. Any delay or loss caused by te incompliance of tose terms and conditions is free from BSH responsibility. Te contractors are obliged to take all te precautions in advance. Te contractors are liable for all te terms and conditions listed above and all oter codes procedures and circulars sall be complied wit, witout any privilege or exception. All te material liability to BSH, to te workers and to te tird parties caused by te contractor or is employees sall be bearable on te contractor. All te cost sall be deducted from te contract payment and if not sufficient sall be collected by BSH wit te interest from te contractor. Yetkili kişiler tarafından gerekli görüldüğü taktirde, kurallardan erangi birini ilal eden taşeron personeli BSH tesislerinin dışına çıkartılabilir ve bir daa tesislere girmemesi sağlanır. Çalışma esnasında fabrika donanımlarına verilen zararlar deral fabrika yönetimine bildirilecektir. Bu usustan doğan zarar tamamen taşeron tarafından karşılanacaktır. Bu şartnamenin kurallarının uygulanmasından doğan er türlü gecikme ve maddi zarardan BSH sorumlu değildir. Taşaronlar er turlü uygunsuzluk için önceden tedbir almak zorundadır. Taşeronlar yukarıda yazılan, kurallar, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve düzenlemelere uymak ve iş yerinde Đ.S.Đ.G. ile ilgili er türlü güvenlik önlemlerini almak ve yasaların kendilerine yüklediği tüm vecibeleri istisnasız yerine getirmekle yükümlüdür. Taşeron kendi atası veya çalıştırdığı kişilerin atasından meydana gelen iş kazalarında çalıştırdığı kişiler ile 3.şaısların uğrayacağı zarar ve BSH in uğrayacağı zarardan bizzat sorumlu olup tazminle yükümlüdür. BSH in bu ususlardan dolayı maruz kalaçağı er türlü zarar ziyan ve yükümlülüklerin tümü taşeronun ak edişlerinden yetmediği taktirde de bütün mamelekiyle iş verenin uğrayacağı zararı yasal faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taaüt eder. 12- OTHERS DĐGER HUSUSLAR For all te disputes wit te deeds of tis specification, Cerkezkoy courts and execution offices sall be responsible. Te contractor sall not assign or transfer any payment or liability of tis agreement to te tird parties. Đş bu şartnameden doğan er türlü itilaf alinde Çerkezköy makeme ve icra daireleri yetkilidir. Taşeron, BSH ile arasındaki sözleşmelerden ve siparişlerden doğan içbir alacağını üçüncü şaıslara devir ve temlik etmeyecektir. 13- Validity FORM NO: S DEĞ: C Sayfa ( Page ) 9/10

10 Tis annex is valid as long as supplier/contractor is working wit BSH I agree and accept wit all te above terms and conditions listed terein. Yukarıda yazılmış olan kurallarının tamamını istisnasız kabul ediyorum. Contractor / Taşeron Name / Adı Title / Görevi Signature / Đmza Date / Tari FORM NO: S DEĞ: C Sayfa ( Page ) 10/10

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl Year 2013 Hoşgeldiniz Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Teknik Hizmetler ve Kurallar

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl Year 2013 Hoşgeldiniz! Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Teknik Hizmetler ve

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl 2015 Year 2015 Hoşgeldiniz Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Messe Bileşim Fuarcılık tarafından düzenlenmiştir. Teknik Hizmetler ve

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl 2013 Year 2013 Hoşgeldiniz! Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Messe International İstanbul Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenmiştir.

Detaylı

Application Deadline Son başvuru tarihi

Application Deadline Son başvuru tarihi Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti. Application Deadline Son başvuru tarihi 10.08.2015 3 5 Kasım / November 2015 Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center Istanbul, Turkey APPLICATION FORM

Detaylı

SABIHA GOKCEN INTERNATIONAL AIRPORT NEW TERMINAL BUILDING STRUCTIAL STEEL WORKS

SABIHA GOKCEN INTERNATIONAL AIRPORT NEW TERMINAL BUILDING STRUCTIAL STEEL WORKS SABIHA GOKCEN INTERNATIONAL AIRPORT NEW TERMINAL BUILDING STRUCTIAL STEEL WORKS LİMAK- GMR JV 1 / 72 CONTENTS Method Statement For HSE 1-71 TABLE OF CONTENTS 1.0 INTRODUCTION 3-11 2.0 HEALTH SAFETY AND

Detaylı

17-19.12.2015 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

17-19.12.2015 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul Fuar Merkezi / Yeşilköy de 7-9..0 tarihlerinde düzenlenecek olan CeBIT Bilişim Eurasia Uluslararası Bilgi

Detaylı

Genel Bilgiler. General Information

Genel Bilgiler. General Information Genel Bilgiler General Information Yıl Year 2014 İÇERİK TABLE OF CONTENTS 1. Organizasyon 2. Hoşgeldiniz! 3. Fuar Alanı 4. Fuar Yerleşimi 4.1. Fuara Ulaşım 5. Fuara Katılım Koşulları ve İşleyiş. Fuara

Detaylı

ATAS TERMINAL PORT INFORMATION AND MARINE OPERATIONS(JETTY REGULATIONS) BOOKLET. NOTICE : FOR PDF COPY,LOOK AT (www.atasterminal.

ATAS TERMINAL PORT INFORMATION AND MARINE OPERATIONS(JETTY REGULATIONS) BOOKLET. NOTICE : FOR PDF COPY,LOOK AT (www.atasterminal. ATAS TERMINAL PORT INFORMATION AND MARINE OPERATIONS(JETTY REGULATIONS) BOOKLET. NOTICE : FOR PDF COPY,LOOK AT (www.atasterminal.com) The 8 Golden Rules of / 8 Altın kural Permit to work / çalışma izni

Detaylı

Genel Bilgiler. General Information

Genel Bilgiler. General Information Genel Bilgiler General Information Yıl 2013 Year 2013 ÇERK TABLE OF CONTENTS 1. Organizasyon 2. Genel Bilgiler 3. Fuar Alanı 4. Fuar Yerleşimi 4.1. Fuara Ulaşım 5.1 Fuara Katılım Koşulları ve şleyiş 6.

Detaylı

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul EXPO Center da tarihlerinde düzenlenecek olan DOMOTEX Middle East, Halı ve Zemin Kaplamaları Ticari Fuarı

Detaylı

Genel Bilgiler. General Information

Genel Bilgiler. General Information Genel Bilgiler General Information Yıl Year 2013 İÇERİK TABLE OF CONTENTS 1. Organizasyon 2. Hoşgeldiniz 3. Fuar Alanı 4. Fuar Yerleşimi 4.1. Fuara Ulaşım 5. Fuara Katılım Koşulları ve İşleyiş. Fuara Hazırlık,

Detaylı

Genel Bilgiler. General Information

Genel Bilgiler. General Information Genel Bilgiler General Information Yıl Year 20 ÇERK TABLE OF ONTENTS 1. Organizasyon 2. Hoşgeldiniz 3. Fuar Alanı 4. Fuar Yerleşimi 4.1. Fuara Ulaşım 5. Fuara Katılım Koşulları ve şleyiş. Fuara Hazırlık,

Detaylı

REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Yer/Tarih. Kaşe/Yetkili imza. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi

REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Yer/Tarih. Kaşe/Yetkili imza. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Registration and Acceptance of the Conditions for Participation Fuar veya Ofis alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, Rematra Center/Tirana da başlıyacak olan EURBALKAN

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector

Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector Hazırlayan/By: Özgen Özden - A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Eğitimcisi A-class

Detaylı

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri GENEL SART, VE KOSULLAR, (TR) Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri Yerel Hizmet Masanızın telefon numarası ve e-posta adresi için aşağıdaki çizelgede belirtilen web sitesine gidin. Easy Service

Detaylı

IMO Numarası IMO Number. İnşa Tarihi Date of Build. Yayın tarihi/issue date. Hayır/No Evet/Yes. Mühür Stamp. Applicable

IMO Numarası IMO Number. İnşa Tarihi Date of Build. Yayın tarihi/issue date. Hayır/No Evet/Yes. Mühür Stamp. Applicable EK-1 T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY, MINISTRY OF TRANSPORT, MARITIME AFFAIRS AND COMMUNICATIONS Denizcilik Çalışma Sözleşmesi ( MLC 2006) Uygunluk Kontrol Listesi

Detaylı

2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI

Detaylı

FP POLİGONAL FİLTRE MANUELİ POLYGONAL FILTER MANUAL

FP POLİGONAL FİLTRE MANUELİ POLYGONAL FILTER MANUAL FP POLİGONAL FİLTRE MANUELİ POLYGONAL FILTER MANUAL Döküman Kodu: OZB. M.FP Revizyon Tarihi: 21.04.2014 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 05 OZB.M.FP.05-21/04/2014 1 BU BELGEDE ANILAN ÜRÜNLER FİRMAMIZIN

Detaylı

YAPILACAĞI AŞAMA PROGRAM KİMİN YAPACAĞI. Alpak Proje Md., her projeyi haftada en az bir kez denetleyecektir.

YAPILACAĞI AŞAMA PROGRAM KİMİN YAPACAĞI. Alpak Proje Md., her projeyi haftada en az bir kez denetleyecektir. BÖLÜM 0A GENEL Tüm projelerinde, aşağıda beliritilen programa göre SEÇ denetimleri yapılacaktır: YAPILACAĞI AŞAMA PROGRAM KİMİN YAPACAĞI PROJE AŞAMASI ÜLKE ÇAPINDA ÇAPINDA Proje Md., her projeyi haftada

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

AIRFILL FİLTRE MANUELİ FILTER CATALOGUE

AIRFILL FİLTRE MANUELİ FILTER CATALOGUE AIRFILL FİLTRE MANUELİ FILTER CATALOGUE Döküman Kodu: OZB. M.AF Revizyon Tarihi: 01.10.2013 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 04 OZB.M.AF.04-01/10/2013 1 BU BELGEDE ANILAN ÜRÜNLER FİRMAMIZIN KALİTE SİSTEMİ

Detaylı

---- ---- YASA EĞİTİM BÜLTENİ 2010

---- ---- YASA EĞİTİM BÜLTENİ 2010 Aralık 2010 şirketimizin resmi dökümanıdır. Ancak İçeriğinde yer alan yazılar bilgi ve deneyimi paylaşma amacıyla hazırlanmış olup direktif veya talimat niteliği taşımaz. Bülten içeriği, SQEMS, uluslararası

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

PV EMNİYET VALFİ MANUELİ PRESSURE RELIEF VALVE CATALOGUE

PV EMNİYET VALFİ MANUELİ PRESSURE RELIEF VALVE CATALOGUE PV EMNİYET VALFİ MANUELİ PRESSURE RELIEF VALVE CATALOGUE Döküman Kodu: OZB. M.PV Revizyon Tarihi: 01.10.2013 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 03 OZB.M.PV.03-01/10/2013 1 BU BELGEDE ANILAN ÜRÜNLER FİRMAMIZIN

Detaylı

LP BAYRAKLI TİP SEVİYE GÖSTERGESİ MANUELİ PADDLE TYPE LEVEL INDICATOR CATALOGUE

LP BAYRAKLI TİP SEVİYE GÖSTERGESİ MANUELİ PADDLE TYPE LEVEL INDICATOR CATALOGUE LP BAYRAKLI TİP SEVİYE GÖSTERGESİ MANUELİ PADDLE TYPE LEVEL INDICATOR CATALOGUE Döküman Kodu: OZB. M.SCS Revizyon Tarihi: 01.10.2013 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 04 OZB.M.LP.04-01/10/2013 1 BU BELGEDE

Detaylı

AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE

AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE AC AKTÜATÖR MANUELİ ACTUATORS CATALOGUE Döküman Kodu: OZB. M.AC Revizyon Tarihi: 01.10.2013 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 05 OZB.M.AC.05-01/10/2013 1 BU BELGEDE ANILAN ÜRÜNLER FİRMAMIZIN KALİTE SİSTEMİ

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı