h BOSCH and SIEMENS Home Appliances Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "h BOSCH and SIEMENS Home Appliances Group"

Transkript

1 1- PARTIES TARAFLAR In tis document te BSH Ev Aletleri San ve Tic A.Ş. sall sortly be referred as BSH and te suppliers, contractors, service providers, 3rd parties and forwarders to te BSH sall be referred as suppliers. 2- OBJECTIVE Te protection of te workers, premises, te environment and te society from any arm, danger or treat wic can be caused by te working process tat takes place at te premises of BSH by te contractors. Bu şartnamede BSH Ev Aletleri San.A.Ş. Kısaca BSH olarak adlandırılacak ve BSH' a iş yapan firmalar ise taşeron olarak adlandırılacaktır. AMAÇ BSH Ev Aletleri San ve Tic A.Ş. tesislerinde çalışma yapan, taşeronların yaptıkları işten kaynaklanabilecek telike, risk ve sağlığa aykırı durumlara karşı, çalışanları, iş yerini, çevreyi ve toplumu korumaktır. 3- SCOPE KAPSAM Tis terms and conditions are binding for all te contractors working at te BSH premises. Bu şartname BSH tesislerine iş yapan bütün taşeronları kapsar. 4- PRINCIPLES ESASLAR All te contractors are obliged to comply wit te national and international codes listed below. Taşeronlar aşağıda listelenmiş ulusal ve uluslararası mevzuatların taleplerini gözönünde bulunduracağını taaüt eder. 4.1 Republic of Turkey, Business Code, T.C.Đş kanunu, 4.2 Workers ealt and work safety directive no: 7/7583, 7/7583 Sayılı işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü ( ĐSĐG Tüzüğü ), Workers ealt and work safety directive no: 7/8602 at construction, Directive no :1983/18050, procedures to macine guards, Directive no: 7/7551 regarding te precautions and te measures to be taken at te premises were explosives, flammables, dangerous and azardous material is used, Workers ealt and work safety committee directive no: 7/5734, Te Circular no: 87/11798 for te cease of business and te closure of te premises, 7/8602 Sayılı yapı işlerinde Đ.S.Đ.G. tüzüğü, 1983/18050 Resmi gazete, makina koruyucuları yönetmeliği, 7/7551 Sayılı parlayıcı,patlayıcı,telikeli ve zararlı maddelerle çalışan iş yerlerinde ve işlerde alınacak tedbirler akkında tüzük, 7/5734 Sayılı Đ.S.Đ.G. kurulları akkında tüzük, 87/ Sayılı iş yerlerinde işin durdurulmasına ve iş yerlerinin kapatılmasına dair tüzük, FORM NO: S DEĞ: C Sayfa ( Page ) 1/10

2 4.8 Directive no: 7/ 6174 regarding eavy and dangerous works, 7 / 6174 Sayılı ağır ve telikeli işler tüzüğü, 4.9 ILO standards, ILO standartları, 4.10 Environmental national and international codes, procedures and laws, Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası kanun, tüzük yönetmelikler, 4.11 TSE and DIN standards about te subject. 5- GENERAL SECURITY RULES Konu ile ilgili TSE ve DIN normları. GENEL GÜVENLĐK KURALLARI Te contractor personnel sall take te Contractor Personnel ID from main gate everyday and return it back wile leaving. Te Contractor Personnel ID sall be presented if asked. Te issuing autority sould be informed swiftly in case of a loss or teft. Te entrance card is valid only for autorized contractor personnel, tis card musn't be given to anoter person. Taşeron personeli, ergün ana giriş kapısından "Taşeron Personeli Giriş Kimlik Kartı"nı almalı ve gün sonunda geri teslim etmelidir. Giriş kartı talep üzerine gösterilmelidir.giriş kartı'nın kaybı deral tanzim eden yere bildirilmelidir. Giriş kartı sadece giriş izni olan taşeron elemanı tarafından kullanılmalıdır, giriş kartının başka bir elemana verilmesi kesinlikle yasaktır Te contractor veicle sall take te Contractor Veicle ID from main gate everyday and return it back wile leaving. Te Contractor s personnel and te Veicles are subject to searc and investigation at all times. Te contractor is liable for training its personnel and te sub-contractors for Workers ealt and work safety procedures, fire and environment topics before te work starts. Te usage of motor veicles is subject to permit at te site. Te loading and unloading is only permitted at te open-air. All te equipment and te tools tat te contractor and te subcontractors use sall comply wit te workers ealt and work security procedures. Te contractor is liable for providing te workers wit relevant safety protection equipment's ( Gloves, glasses, masks, elmets, coveralls, soes, earplugs e.t.c.) and maintain te usage of tose supplies. All contractors personnel sall wear uniforms wit te names of te contractor and te uniforms sall be kept Taşeron araçları er gün ana giriş kapısından Taşeron Aracı Giriş Kartı'nı almalı ve gün sonunda geri teslim etmelidir.kişiler ve eşyaları ve er türlü araçları giriş ve çıkış kontrollerine tabidir. Taşeron çalışmaya başlamadan önce çalışanlarına ve alt taşeronlarına Đ.S.Đ.G. çevre, yangın ve yangın söndürme aletlerinin kullanılması ile ilgili eğitim vermekle yükümlüdür. Motorlu araçların fabrika binaları içersinde kullanılması izine tabidir. Yükleme ve boşaltma işlemleri fabrika kapalı alanının dışında yapılmalıdır. Taşeron tarafından kullanılan tüm araç ve gereçler ve iş güvenliği koruyucu malzemeleri Đ.S.Đ.G ve fabrika standartlarına uymalıdır. Taşeron işe başlamadan önce elemanlarına gerekli er türlü Đ.S.Đ.G koruyucu ekipmanlarını (Uygun eldiven, maske, gözlük, iş tulumu, baret, iş ayakkabısı, kulaklık v.b. gibi) temin etmeli ve çalışma boyunca kullanılmalarını sağlamak zorundadır. Bütün taşaron elemanları, kendi firmalarının isimlerinin üzerinde yazılı olduğu iş elbisesiyle çalışmak FORM NO: S DEĞ: C Sayfa ( Page ) 2/10

3 clean and tidy. Te uniforms wic wore-out sall be replaced swiftly. zorundadır. Firma adı yeterince büyük yazılmış olmalıdır. Đş elbiseleri düzenli olarak temiz tutulacak ve yıprananlar yenilenecektir All contractors personnel sall be clean saved or trimmed. It is forbidden to enter te site of BSH for te veicles, wic do not comply wit tecnical, security and environmental standards. It is not allowed to smoke or open flame except for te designated areas on te site. Te contractor is liable for te relevant security insurance sceme of is personnel. Filming and potograpy is only allowed wit permission of BSH at te site. Te contractor personnel is only allowed to work were is relevant for is contract. Te personals can not enter into oter sections of site. Te contractor personnel sall obey te security, te warning, te first aid signs and te announcements and sall not remove tose sign witout permission. Te contractors are liable to secure te site before starting te work and replace te relevant signs accordingly. It is proibited to bring in alcool and oter relaxing material to te site and it is forbidden to enter te site under te influence of alcool and drugs. Te contractors are liable for providing te ealt certificate of te workers wo deal wit azardous materials and sall renew te certificate every 6 monts. Te contractors are obliged to obey te emergency action plan and te relevant drills were necessary. Tey sould care for te relevant exit and direction signs and signals. It is not allowed to do ot works ( welding, grinding etc. Taşeron personeli bakımlı, temiz, traşlı ve derli toplu olmalıdır. Teknik, güvenlik ve çevre standartlarına uygun olmayan araçların BSH tesislerine girişi yasaktır. Sigara içmek için belirlenen özel alanlar dışında fabrika saası içinde sigara içmek yada ateş yakmak kesinlikle yasaktır. Taşeron personeline mevzuata uygun sigortayı yapmakla yükümlüdür. Film ve resim çekimleri sadece bizim önceden verdiğimiz izin ile mümkündür Taşeron çalışanları sadece fabrikanın kendi işleri ile ilgili alanlarına girebilirler, ilgisiz yerlere giremezler Taşeronlar işletme içersindeki güvenlik,uyarı ve ilk yardım tabelalarına dikkat etmeli ve bunları bulundugu yerden izinsiz uzaklaştırmamalıdır. Taşeronlar işe başlamadan önce gerekli bütün güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra işe başlamalıdır. Yapılacak işin gerektirdiği er türlü iş güvenliği uyarı ve ikaz işaretlerini koymak zorundadır. Đşyerinde alkollü içkilerin ve keyif verici maddelerin içilmesi veya alkollü olarak iş yerine gelinmesi yasaktır. Taşeronlar sağlığa zararlı kimyasallarla çalışacak iş görenleri için yetkili bir kurumdan bu işte çalışabilecegine dair bir sağlık raporunu almak zorundadır. Her altı ayda bir bu raporu yenilemek zorundadır. Taşeronlar BSH ın acil durum eylem planı ve tatbikatlarına uymak zorundadır. Acil taliye yolu, kapısı ve yönlendirme işaretlerine uymalı ve zarar vermemelidir. BSH Đtfaiye Đzin Belgesi olmadan kaynak yada alev ve FORM NO: S DEĞ: C Sayfa ( Page ) 3/10

4 ) or work wit flames witout te Hot works certificate of te BSH. Te work sall be announced one week in advance to BSH Fire Department. kıvılcım ile ilgili işler yapılmaz. Yapılacak sıcak işler için plan yapılması için bir afta önceden BSH Đtfaiye Departmanına bilgi verilmelidir Hot works document is valid from working area is cecked by fireman. Te electrical boards and distribution boxes cannot be accessed and te electricity cannot be routed witout permission. Sould power supply be needed te electricity maintenance department sall be contacted. All te pressured tubes and containers sall be stored and transferred to prevent from te fall and damage. All gas bottles wic are not used ave to be closed wit steel caps regardless tey are full or empty. Te contractor sall use only te water designated by BSH. It is forbidden to use water from te fire pipes and ydrants. If te work will take place at te weekend or after 18:00pm te contractor as to inform te central maintenance and te project leader beforeand. Carriers, lifts and all oter veicles can be used by te autorized personnel only. Te license sall be presented if asked. All te electricity, natural gas water and LPG supplies can only be closed wit te permission granted by te BSH autorized personnel. It is compulsory to use safety belts (Paracute type) for te work carried out above or at 3 meters eigt. BSH Đtfaiye Đzin Belgesi itfaiyecinin çalışma bölgesini kontrolünden sonra geçerlidir. Elektrik panoları ve distribütör kutularının izin alınmadan açılması, enerji alınması kesinlikle yasaktır. Taşeronlar enerjiye itiyaç duydukları allerde işi veren ilgili birimin elektrik bakım departmanından izin almalıdır. Her türlü basınçlı tüpler ve variller, düşmelere karşı, tekniğine uygun olarak emniyet altına alınarak taşınmalı ve stoklanmalıdır. Boş veya dolu olduğuna bakılmaksızın emniyet kapakları takılmalıdır. Taşeron kendi işlerinde kullanacağı suyu, iş verenin gösterdiği yerden almak zorundadır. Hidrantlardan ve yangın ortumlarından su kullanılması kesinlikle Eğer çalışma afta içi 18:00'den sonra yada Cumartesi ve Pazar günü devam ederse, taşeron merkez bakımı veya proje liderini önceden aberdar etmelidir. Vinç donanımları ve er türlü iş makinalarını ancak, bu konuda eliyeti olan ve yetki verilmiş kişiler tarafından kullanılabilir.eliyet istendiğinde gösterilmek zorundadır. Fabrikadaki er türlü güvenlik doğalgaz, elektrik, su, LPG vb sistemler ve tesisatlar ancak BSH yetkililerinden alınmış izin ile devreden çıkartılabilir. Yüksek yerlerde (3 mt ve üstü) yapılan çalışmalarda paraşüt tipi emniyet kemeri kullanmak zorunludur. 6- TRAFFIC RULES TRAFĐK KURALLARI All veicles entering BSH site must fully comply wit Turkis traffic law requirements. Public traffic rules apply inside BSH site as well. Speed limit is 20km/. BSH Alanına giren tüm araçlar Türk trafik kanunlarına tamamen uygun olmalıdırlar. BSH Alanında Ulusal trafik kuralları geçerlidir. Hız limiti 20 km / saattir. FORM NO: S DEĞ: C Sayfa ( Page ) 4/10

5 6.4 Veicles wit deficiencies at safety relevant systems (i.e. Brake, steering, weels & axes, loading/unloading equipment, main frame) are proibited to enter te site. Güvenlik sistemlerinde eksiklik olan araçların (Fren, direksiyon, tekerlek & akslar, yükleme / boşaltma ekipmanları, temel ekipmanlar gibi ) alana girmesi yasaktır. 6.5 Veicles above total weigt of 1,5t must be secured against uncontrolled movements during loading/unloading or parking wit a wedge. Toplam ağırlığı 1,5 ton dan fazla olan araçlar yükleme / boşaltma süresince kontrolsüz areket etmemeleri için takoz kullanarak önlem almalıdırlar. 6.6 Veicle owner is fully liable for any damage to buildings, roads, eqipment and installations as well as green land caused by is veicle. Araç saipleri kendi araçları tarafından binalara, yollara, ekipmanlara ve tesisatlara, yeşil alanlara zarar verilmesinden tamamen sorumludurlar. 6.7 Veicles must not block roads, entrances, emergency exits, fire brigade zones or elicopter landing zones wile parking or maneuvering. Araçlar yolları, girişleri, acil çıkışları, itfaiye bölgelerini veya elikopter iniş yerlerini park veya manevra süresince kesinlikle kapamamalıdırlar Motor veicles except forklifts are not allowed to enter buildings except special loading/unloading zones. Veicles leaking any kind of flammable, explosive, toxic or environmental armful material are proibited to enter BSH site. Contractors' own special veicles (i.e. Forklifts) ave to comply fully wit BSH standards. Veicle owner is obliged to instruct drivers properly and will be kept fully liable for any non conformities of veicle or driver. Forklift aricindeki motorlu araçların özel yükleme/boşaltma rampaları dışında binalara girmesi yasaktır. Araçlardan yanıcı, patlayıcı, zeirli veya çevreye zararlı madde sızıyorsa aracın BSH alanına girmesi yasaktır. Taşaronların kendi araçları ( Forklift gibi ) BSH standartlarına tamamen uygun olmalıdır. Araç saipleri kendi şöförlerine gerekli bilgileri vermek zorundadırlar ve araçtan veya sürücüden kaynaklanacak uygun olmayan davranışlardan tamamen araç saipleri sorumludur Any kind of veicle repair inside entire BSH site is proibited. Veicles wic cannot move on own weels must be towed outside BSH site. BSH alanında erangi bir şekilde araç tamiri yapmak yasaktır. Kendi tekerlekleri ile areket edemeyen araçlar çekilerek BSH sınırlarının dışına çıkartılmalıdır. 7- ENVIRONMENTAL RULES ÇEVRE KURALLARI 7.1 Te contractor is obliged to comply wit te procedures of waste disposal, storage and usage. Taşeron çevreye zarar veren maddelerin uygun bir şekilde kullanılmasına ve stoklanmasına ve atıkların prosedürlere göre bertaraf edilmesine uymak zorundadır. 7.2 It is forbidden to dispose any azardous waste to Yeraltı kaynaklarına zarar veren er türlü kimyasal underground waters, canals, sewerage, toilets or rain maddelerin yağmur oluklarına, rogarlara, pipes or to te soil. kanalizasyona, tuvaletlere veya toprağa dökülmesi FORM NO: S DEĞ: C Sayfa ( Page ) 5/10

6 kesinlikle yasaktır All te cemicals sould be labeled in compliance wit te international standards Te contractor sould get te relevant permission from te site manager along wit a Material Safety Data Seet (MSDS). It is forbidden to use equipment wit oil or gas leakage witin te BSH area.. If an environmental contamination occurs te contractor is liable for te decontamination and all te costs occurred. Te contractors sall provide only te necessary amount of cemicals at a time. Te remnant sall be stored in te cemical supplies wareouse on te site, tus sall not be left on site at te closing of eac day. Kullanılan bütün kimyasallar uluslararası standartlara uygun olarak, etiketli olmalıdır. Taşeron kullanacağı kimyasal maddeler akkında malzeme güvenlik bilgi formu (M.G.B.F) ile birlikte iş güvenliği yetkililerinden izin almalıdır. Yağ ve yakıt kaçıran araçların kullanımı BSH saası içersinde kesinlikle yasaktır. Taşeron tarafından meydana getirilen erangi bir kimyevi kirlilik durumunda gerekli temizleme operasyonların masrafı taşeron tarafından karşılanacaktır. Taşeronlar kimyasal maddeleri günlük itiyaçları kadar çalışma saasında bulunduracak geri kalan miktarları kimyasal maddeler deposunda stoklayacaktır. Đş günü sonunda artakalan kimyasallar çalışma yerinde bırakılmayacak, kimyasal maddeler deposuna geri götürüleceklerdir. 8- CONSTRUCTION KONSTRÜKSĐYON VE ĐNŞAAT Te quality is crucial and all materials and labor sould comply wit BSH specifications. All construction materials and work sould ave a guarantee according to DIN standards during 10 years. Te supplier is liable to follow te specifications and te written or verbal orders of te central maintenance or te project manager. All te cement works sall be permitted by te central maintenance unit. Te fixtures sall be approved by te central maintenance unit prior to te start. Te work in te inner site sall be covered wit relevant seets from top to bottom by te contractor. And te contractor sall provide te cover. All te frame, canal and oter digging related works sall be pointed wit red-wite strip and if exceeds 1 meter sould be surrounded wit a modular separator. Kaliteye maksimum önem verilecektir.malzeme ve işçilik BSH standartlarına uygun olmalıdır. Her türlü kontrüksiyon işinde malzeme ve işçilik kalitesinin garanti süresi 10 yıldır. Tedarikçi merkez bakımın veya proje liderinin yazılı yada sözlü talimatlarını, proje dökümanlarını ve spesifikasyonlarını takip etmek zorundadır. Tüm beton işlerinden önce merkez bakımdan onay alınmalıdır. Merkez bakımın demir ve kalıpları kontrol ve onayından sonra beton işine izin verilir. Binaların içersinde, taşeron, çalışma alanı tavandan yere kadar branda ile toza karşı uygun bir şekilde kapatmalıdır. Brandalar taşeron tarafından tedarik edilecektir. Temel, kanal ve benzeri kazı alanları taşeron tarafından kırmızı-beyaz şerit ile cevrilmeli, derinliğin 1 metreden fazla olması durumunda modüller paravan ile cevrilmelidir ve yaut güvenli bir şekilde kapatılmalıdır. FORM NO: S DEĞ: C Sayfa ( Page ) 6/10

7 Te materials and tools sall be replaced clean and tidy on te site. Te contractors personnel sall clean and tidy te site at te closing of eac day. Te contractor sall comply wit te time scedule and if a delay occurs te contractor is liable for all te costs occurred. For te work at te eigts, te scaffold frames sall be fixed and transported safely. Malzemeler, konstrüksiyon saasında düzenli ve temiz tutulmalıdır. Taşeron personelin er vardiya sonunda konstrüksiyon saasını temizleyip, düzenleyecektir. Taşeron, kontratında belirtilen projenin zaman çizelgesine ve teslim tariine uymak zorundadır. BSH tarafından kaynaklanmayan er türlü gecikmede kontratta bulunan cezai şartlar uygulanacaktır. Yüksek yerlerde yapılacak işler için iskeleler kesinlikle sabitlenmeli ve emniyetli bir şekilde kurulmalı ve nakil etmelidir. 9- FIRE SAFETY YANGIN GÜVENLĐĞĐ Smoking and use of open flame is proibited in wole BSH Cerkezköy site except te labeled smoking areas. Hot works see 5.20 and 5.21; te contractor is fully accountable for proper protection around te place of work. Contractor is fully accountable for any damage resulting from is ot work. BSH Çerkezköy Fabrika alanımızda tabela ile belirlenmiş alanlar dışında sigara içmek ve açık ateş kullanmak yasaktır. Sıcak işler için 5.20 ve 5.21 e bakınız; Taşeronlar çalıştıkları alanın uygun olarak korunmasından tamamen sorumludur. Firma sıcak işleri sonucu meydana gelecek zararlardan tamamen sorumludur. 9.3 Combustible gases and liquids ave to be stored in BSH's special wareouses. Maximum 1 sift consumption quantities are allowed in workplace. Contractor must care for proper containers and labeling. Yanıcı gazlar ve sıvılar BSH nın özel ambarlarında depolanmalıdır. Çalışma alanında maksimum 1 vardiyada kullanılabilecek malzeme miktarının bulundurulmasına izin verilmiştir. Taşeronlar uygun konteynır ve etiket kullanacaklardır Escape routes and escape doors must be kept free at all times wit no exception. Storage of material in escape routes is proibited. Rerouting escape routes needs te written approval of BSH fire protection officer in advance. Fire doors must not be blocked or wedged open. Fire and escape symbols must be kept visible at all times. Removing or covering tem is proibited. Any damage must be reported to BSH fire department immediately. Kaçış yolları ve kaçış kapıları istisnasız olarak er zaman açık olmalıdır. Kaçış yollarında malzeme bırakmak yasaktır. Kaçış yollarının güzergalarının değiştirilmesi için BSH yangın koruma memurunun görüşü ve yazılı onayı alınmalıdır. Yangın kapılarının açık ise önüne takoz veya kapanmasını engelleyecek malzeme koymayınız. Yangın ve kaçış sembolleri er zaman görülebilir olmalıdır. Sembollerin taşınması ve örtülmesi yasaktır. Herangi bir zararda emen BSH Đtfaiye departmanına bilgi veriniz. FORM NO: S DEĞ: C Sayfa ( Page ) 7/10

8 9.7 Access to fire figting equipment and free visibility must be kept open at any time wit no exception. Moving or relocating fire figting equipment is strictly proibited. Any damage to fire figting equipment must be reported to BSH fire department immediately. Yangın müdaale ekipmanlarına ulaşım ve yangın ekipmanlarının görülmesi istisnasız olarak er zaman sağlanmalıdır. Yangın müdaale ekipmanlarının yerinin değiştirilmesi veya taşınması kesinlikle yasaktır. Yangın müdaale ekipmanlarına erangi bir zarar geldiğinde BSH Đtfaiye departmanına acil olarak bilgi veriniz Sprinklers must be kept fully operational at any time. It is proibited to block te free spray of water by any means. Sprinkler valves, ydrants and fire water valves are operated by BSH fire department or BSH CM-M personnel only. Any cange of valve position is strictly proibited. BSH fire alarm system is very sensitive. Sensors may be triggered by smoke, exaust, dust, flame, evap or damage to fire alarm system cable. Contractors are obliged to prevent triggering sensors during teir work by preventive action. Manipulations to te sensors or alarm devices are strictly proibited. Any damage to fire alarm sensors or alarm devices must be reported to BSH fire department immediately. Any trigger of fire alarm because of inefficient preventive action will be fined wit 50 immediately. Sprinkler sistemi er zaman kullanıma azır olmalıdır. Herangi bir şekilde su nozullarının kullanımını engellemek yasaktır. Sprinkler vanaları, idrantlar ve yangın tesistı vanaları sadece BSH Đtfaiyesi ve CM-Mekanik Gurubu Personelince açılabilir. Vananın pozisyonunun değiştirilmesi kesinlikle yasaktır. BSH Yangın alarm sistemi çok assastır. Duman, egzoz, toz, alev, buar veya yangın alarm sistemi kablosunun zarar görmesi nedenlerinden dolayı sensörler devreye girebilir. Taşeronlar, çalışmaları süresince sensörleri tetiklememek için önleyici tedbirleri almak zorundadırlar. Sensörlere vaya alarm ekipmanlarına müdaale kesinlikle yasaktır. Yangın alarm sensörlerine veya alarm ekipmanlarına erangi bir zarar verildiğinde acilen BSH Đtfaiyesine bilgi verilmelidir.yeterli önlem alınmadığı için alarmların devreye girmesi alinde Taşaronlara acilen 50 ceza 10- SUBCONTRACTORS ALT TAŞERONLAR Te contractors are liable for teir own subcontractors, tus all sall comply wit terms and conditions foresaid erein. Taşeronlar kendilerine bağlı, alt taşeronlardan tamamıyla sorumludur. Bu şartnamenin kurallarına alt taşaronlarının uymasını sağlamak zorundadır. 11- FINES AND CONCLUSION CEZAĐ ŞARTLAR / SONUÇ HÜKÜMLERĐ 11.1 BSH officials appointed for Work Safety, Fire Protection and Environmental Protection as well as BSH security may enter contractors' area inside BSH premises at any time witout prior notice for cecking contractors compliance.te BSH officials can pause te work in process anytime if te above mentioned rules are not complied wit. And te work only can resume wit te approval of BSH. BSH içerisinde açık ve kapalı tüm alanlarda taşeronların aldığı güvenlik tedbirlerini kontrol etmek için günün erangi bir saatinde çalışma alanında yapılacak denetimler için BSH Đş Güvenliği, Yangıdan Koruma, Çevre Koruma Sorumluları yetkili kılınmıştır. BSH'ın Yetkilileri yukarıdaki kurallara uymayan bir durum tespit ettiğinde, yapılan işi durdurabilir. Bu durumda iş ancak sadece BSH'ın onayıyla tekrar başlayabilir FORM NO: S DEĞ: C Sayfa ( Page ) 8/10

9 11.2 In case of non-compliance wit te above mentioned rules BSH officials will issue a warning letter to te contractor wic te contractor is obliged to countersign. Wit eac following repetition of noncompliances a fine of 50 EUR will be carged automatically doubling eac furter repetition. Yukarıdaki güvenlik kurallarına uyulmadığı takdirde BSH Yetkilileri taşeron firmalara uyarı mektubu yazacaklardır. Taşeronlar uyarı mektubunu imzalamak zorundadırlar. Ayrıca basedilen kurallardan erangi birinin ikinci kez ilali durumunda taşerona 50 Euro 'luk ceza uygulanacaktır ve er ilalde ceza iki kat artarak devam ettirilecektir Te autorized personnel of BSH may evacuate te contractors personnel anytime if notices a breec in te above terms and conditions. Te re-entry may as well be proibited. Te damage on te site sould be informed to te site manager as soon as possible, tus te contractor is liable for any cost. Any delay or loss caused by te incompliance of tose terms and conditions is free from BSH responsibility. Te contractors are obliged to take all te precautions in advance. Te contractors are liable for all te terms and conditions listed above and all oter codes procedures and circulars sall be complied wit, witout any privilege or exception. All te material liability to BSH, to te workers and to te tird parties caused by te contractor or is employees sall be bearable on te contractor. All te cost sall be deducted from te contract payment and if not sufficient sall be collected by BSH wit te interest from te contractor. Yetkili kişiler tarafından gerekli görüldüğü taktirde, kurallardan erangi birini ilal eden taşeron personeli BSH tesislerinin dışına çıkartılabilir ve bir daa tesislere girmemesi sağlanır. Çalışma esnasında fabrika donanımlarına verilen zararlar deral fabrika yönetimine bildirilecektir. Bu usustan doğan zarar tamamen taşeron tarafından karşılanacaktır. Bu şartnamenin kurallarının uygulanmasından doğan er türlü gecikme ve maddi zarardan BSH sorumlu değildir. Taşaronlar er turlü uygunsuzluk için önceden tedbir almak zorundadır. Taşeronlar yukarıda yazılan, kurallar, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve düzenlemelere uymak ve iş yerinde Đ.S.Đ.G. ile ilgili er türlü güvenlik önlemlerini almak ve yasaların kendilerine yüklediği tüm vecibeleri istisnasız yerine getirmekle yükümlüdür. Taşeron kendi atası veya çalıştırdığı kişilerin atasından meydana gelen iş kazalarında çalıştırdığı kişiler ile 3.şaısların uğrayacağı zarar ve BSH in uğrayacağı zarardan bizzat sorumlu olup tazminle yükümlüdür. BSH in bu ususlardan dolayı maruz kalaçağı er türlü zarar ziyan ve yükümlülüklerin tümü taşeronun ak edişlerinden yetmediği taktirde de bütün mamelekiyle iş verenin uğrayacağı zararı yasal faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taaüt eder. 12- OTHERS DĐGER HUSUSLAR For all te disputes wit te deeds of tis specification, Cerkezkoy courts and execution offices sall be responsible. Te contractor sall not assign or transfer any payment or liability of tis agreement to te tird parties. Đş bu şartnameden doğan er türlü itilaf alinde Çerkezköy makeme ve icra daireleri yetkilidir. Taşeron, BSH ile arasındaki sözleşmelerden ve siparişlerden doğan içbir alacağını üçüncü şaıslara devir ve temlik etmeyecektir. 13- Validity FORM NO: S DEĞ: C Sayfa ( Page ) 9/10

10 Tis annex is valid as long as supplier/contractor is working wit BSH I agree and accept wit all te above terms and conditions listed terein. Yukarıda yazılmış olan kurallarının tamamını istisnasız kabul ediyorum. Contractor / Taşeron Name / Adı Title / Görevi Signature / Đmza Date / Tari FORM NO: S DEĞ: C Sayfa ( Page ) 10/10

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Improvement of Occupational

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ

KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ Celal TOPRAKÇI Kimya Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ HOŞGELDİNİZ İŞ KAZALARI Önlenebilir nedenlere bağlı olarak

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ MEVZUAT LİSTESİ 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 09.12.2003 / 25311 31.07.200389/391/EEC - Council Directive on the introduction of measures to encourage improvements in the

Detaylı

SUMMER PRACTICE REPORT

SUMMER PRACTICE REPORT ADANA SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY SUMMER PRACTICE REPORT Full Name of Student Student Number & Education :. : /. Type of Practice : EEE 393 EEE 394 [Buraya yazın] Photograph of Student Full Name

Detaylı

BOXER. İçindekiler. Genel Bilgi Tanıtım Sayfası3. Makine Tanımı Sayfa 5. Ana Kart Tanımı Sayfa 6-9. MP3 kurulumu Sayfa 8. Menu ayarı sayfaları 9-17

BOXER. İçindekiler. Genel Bilgi Tanıtım Sayfası3. Makine Tanımı Sayfa 5. Ana Kart Tanımı Sayfa 6-9. MP3 kurulumu Sayfa 8. Menu ayarı sayfaları 9-17 User manual İçindekiler Genel Bilgi Tanıtım Sayfası3 Genel Bilgi Güvenlik Sayfası3 Garanti koşulları Sayfa 4 Makine Tanımı Sayfa 5 Ana Kart Tanımı Sayfa 6-9 MP3 kurulumu Sayfa 8 Menu ayarı sayfaları 9-17

Detaylı

UYARI, BİLGİLENDİRME VE İŞ GÜVENLİĞİ PANOLARI

UYARI, BİLGİLENDİRME VE İŞ GÜVENLİĞİ PANOLARI OGM Kurum Kimliğinin Özgün Bir Şekilde Korunabilmesi İçin, Bütün Birimler Tarafından Kullanılmak Üzere ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OGM KURUMSAL KİMLİK KİTABINI Hazırlayarak Yürürlüğe Koymuştur. Vakıf İktisadi

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311188J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

MPID MPID MOISTURE PROBE INDICATOR NEM PROBU İNDİKATÖR EKRANI DISPLAY NEM PROBU İNDİKATÖR EKRANI MOISTURE PROBE INDICATOR DISPLAY

MPID MPID MOISTURE PROBE INDICATOR NEM PROBU İNDİKATÖR EKRANI DISPLAY NEM PROBU İNDİKATÖR EKRANI MOISTURE PROBE INDICATOR DISPLAY MPID MPID NEM PROBU İNDİKATÖR NEM PROBU İNDİKATÖR EKRANI EKRANI MOISTURE PROBE INDICATOR MOISTURE PROBE INDICATOR DISPLAY DISPLAY Döküman Kodu: Document Code: OZB.M.MPID Revizyon No-Tarih: Revision No-Date:

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İçerik Patlayıcı Ortamlar ATEX Nedir? İlgili Mevzuat Temel Kavramlar Patlamadan Korunma Dokümanı 2 3 ATEX Nedir? ATEX Atmosphères

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İlk yardım, İmo işaretleri, ingilizce işaretler, çeşitli levhalar SAYFA:30-31

İÇİNDEKİLER. İlk yardım, İmo işaretleri, ingilizce işaretler, çeşitli levhalar SAYFA:30-31 İÇİNDEKİLER KiŞİSEL KORUNMA VE EMİR LEVHALARI Kafa Koruma - Baret/ Göz Koruma/ Emniyet Kemeri/ Kulak Koruma/ Yüz Koruma/ Toz - Gaz Maskesi/ El Koruma/ Ayak Koruma/ İş Elbisesi/ Göz ve Vücut Duşu/ Diğer

Detaylı

ARENCO Check~UP REGISTRATION FORM

ARENCO Check~UP REGISTRATION FORM Form Date / Form Dolum Tarihi: 07.07.2015 Check~UP form no: TECHNICAL DEPARTMENT INFORMATION / TEKNİK BÖLÜM BİLGİLERİ Company s name / Firma ismi: Technical manager s name / Teknik müdürün ismi: Region

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/77 22/09/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi RAL GERİ DÖNÜŞÜM ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. -2 ORGANİZE SAN BÖL. ATATÜRK CADDESİ No: 25 TOPRAKKALE TOPRAKKALE / OSMANİYE İlgi: (a) 29/07/2013

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU

BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU BLOOM IP20 ALÇIPAN DRYWALL INSTALLATION GUIDE Voltaj / voltage: 220 240 VAC Frekans/Frequency 50-60 HZ Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştirmontajı

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

BMT YAPI MALZEMELERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. ( BMT EXPORT )

BMT YAPI MALZEMELERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. ( BMT EXPORT ) BMT YAPI MALZEMELERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. ( BMT EXPORT 2016 PRODUCTS AND SERVICES CATALOGUE ( CONSTRUCTION BMT YAPI MALZEMELERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. ( BMT EXPORT ABOUT US : BMT EXPORT is founded

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:11:37 PM TR3656 Birinci Basım Ocak 2008 Copyright 2008 ASUSTeK Computers, Inc.

Detaylı

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI .. ALT YÜKLENICI. POLITIKASI. FUV Mühendislik, alt yüklenicilik hizmeti alması gereken durumlarda kendi çalışma prensiplerini paylaşan firmaları tercih eder. Alt yüklenici firma seçimi, kalite yönetim

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ Training Diary ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI Name of Student NUMARASI Student ID Number BÖLÜMÜ Department STAJ DERS KODU Training Course Code Staj Yapılan Kuruluşun

Detaylı

LOGO USING INSTRUCTION

LOGO USING INSTRUCTION REVISION TABLE Revision Revision Date Reason of Revision No 00 06.11.2012 First issue 01 16.03.2013 The instruction was revised according to document review of JAS-ANZ. 02 13.07.2016 ISO 17021-1:2015 sistem

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

Türk Loydu Newsletter

Türk Loydu Newsletter Türk Loydu Newsletter 3 TEMMUZ 2012 TLN 02/2012 Türk Loydu Newsletter in önceki sayılarına www.turkloydu.org websayfasından ulaşabilirsiniz. ASBESTİN YASAKLANMASI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR (SOLAS Bölüm II-1

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 1. Staj yapmak istenilen tarihten en az üç ay önce bölümlerin onayladığı alanlarda uygun bir işletmeye / kuruluşa başvurulur.

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF 1. Enerji Kesilmesinin önlenmesi PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1.a)Jenaratörün Devreye Girmesi

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

SÖZLEŞME CONTRACT. Madde 1. Taraflar. Clause 1. Parties. This Contract is signed on. between the

SÖZLEŞME CONTRACT. Madde 1. Taraflar. Clause 1. Parties. This Contract is signed on. between the Madde 1. Taraflar SÖZLEŞME Bir taraftan Şehit Ersan Caddesi 46/A 06680 Çankaya Ankara Türkiye adresinde mukim BRITISH EMBASSY SCHOOL ANKARA(BESA) (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) diğer taraftan...

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

QUESTIONNAIRE/SPECIFICATION INERTING SYSTEM CO2 CO2 INERTIZASYON SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER BİLGİ FORMU

QUESTIONNAIRE/SPECIFICATION INERTING SYSTEM CO2 CO2 INERTIZASYON SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER BİLGİ FORMU Sayfa: 1 / 5 QUESTIONNAIRE/SPECIFICATION INERTING SYSTEM CO2 CO2 INERTIZASYON SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER BİLGİ FORMU Questionnaire/Specification of inerting systems for preparing an offer Teklif hazırlamak

Detaylı

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8454.10.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi R Blok No:

Detaylı

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE

97/23/AT BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU INFORMATION FORM FOR 97/23/EC PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE PROJE KAYIT NO: PROJECT REGISTRY NUMBER (PGM tarafından doldurulacaktır /To be filled by PGM) SAYFA/PAGE: 1/15 Başvuru Sahibi Kuruluş Applicant Company Ürün Adı Product Name 1.EKİPMANIN TİPİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Giriş: Kullanılan elyaf (lif) tipi ve depolama şekli yangın riskini belirleyen önemli faktörlerden biridir. Elyafın tipi, yapısı ve depolanma şekli yanma

Detaylı

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Uygun Değilse Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme

Detaylı

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat 15 100 52993 " UHE Kurucu Üyesidir."

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat 15 100 52993  UHE Kurucu Üyesidir. s lar 2015 Fiyat Listesi-Price List 362 363 364 365 366 367 368 ULUSAL HAVUZ ENSİSTİTÜSÜ EC DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK DEKLARASYONU MANUFACTURER - İMALATÇI : TÜM

Detaylı

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU A. STAJYER BİLGİLERİ B. İŞYERİ BİLGİLERİ Adı ve Soyadı:. Mesleği: Kimyager Staj süresi:5 gün(40 saat) 14-15-16-19-20 Mart 2012 Adresi:.. Telefon:0236 Faks:0236 E-posta...

Detaylı

Food Engineering, University of Gaziantep, Faculty of Engineering, Gaziantep, Turkey Graduation date: July 2000.

Food Engineering, University of Gaziantep, Faculty of Engineering, Gaziantep, Turkey Graduation date: July 2000. Dr. Öznur Ayşe GİRİT PERSONNEL DATA Surname, Name: Girit, Öznur Ayşe Gender: Female Date of Birth: 02.12.1972 Place of Birth: Ankara, Marital Status: Single Foreign Language: English Driving Licence: B

Detaylı

HİDROLİK ASANSÖR ve MAKASLI PLATFORMLARI HYDRAULIC ELEVATORS

HİDROLİK ASANSÖR ve MAKASLI PLATFORMLARI HYDRAULIC ELEVATORS HİDROLİK ASANSÖR ve MAKASLI PLATFORMLARI HYDRAULIC ELEVATORS Tarihçemiz Firmamız 2002 yılında İstanbul'da kurulmuş olup hidrolik yük ve personel asansörleri, makaslı platformlar ve forklift ataçmaları

Detaylı

Ürün Tanıtım Dosyası

Ürün Tanıtım Dosyası Ürün Tanıtım Dosyası 12.08.2016, İstanbul İçindekiler 1 Ünite Tipleri... 3 1.1 Tehlikeli Atık Geçici Depolama Üniteleri... 3 1.2 Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Alanı... 3 2 Emici Ürünler (Opsiyonel)...

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ İSG UZMANI 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Programı Programın İçeriği Tanışma ve Program Hakkında Bilgilendirme Okullarımızdaki

Detaylı

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil 18 Nisan 2014 İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil durum planları, MGBF ler Çevre görevlisi

Detaylı

BAŞVURU FORMU (APPLICATION FORM)

BAŞVURU FORMU (APPLICATION FORM) BAŞVURU FORMU (APPLICATION FORM) Türkiye de yapılacak tanıtım amaçlı ses bandı, ses bandı, video kayıt ve belgesel çekimleri ile ticari film çekimleri için doldurulur. (Türkiye de karada, havada, denizde,

Detaylı

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara Standart Proje Fişi Bölümleri 1. Temel Bilgiler (Basic information) 2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall Objective and Project Purpose)

Detaylı

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ EĞĠTĠM NOTLARI YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el kol

Detaylı

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Fabrika Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi L Blok No: 3 İkitelli / İstanbul Türkiye Telefon: +90 212 494 44 60 Fax: +90 212 494 44 61 E-mail

Detaylı

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI Elektrik işi ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar Elektrik BEKLENİR KESİN ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EK - 2.9 RİSK ALTINDAKİLER

Detaylı

Alpak BÖLÜM 8B ANNEX-A ANLAŞMALARA EK, SEÇ KOŞULLARI. 1.0 Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası

Alpak BÖLÜM 8B ANNEX-A ANLAŞMALARA EK, SEÇ KOŞULLARI. 1.0 Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası BÖLÜM 8B ANNEX-A ANLAŞMALARA EK, SEÇ KOŞULLARI Not: Müteahhit terimi, aşağıdaki terimlerin herhangi birini veya hepsini kapsamaktadır: Teklif veren - Ana müteahhit - İş müteahhiti - Taşeron. Müteahhit

Detaylı

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş.

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASANSÖR MAKİNALARI ELEVATOR MACHINES Bilgi Deneyim Yüksek teknoloji Know how Experience High-tech 13.000 m² alana sahip yeni tesisimizde en son teknoloji ve kalitede asansör

Detaylı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. Sunum Planı 6331 sayılı İSG Kanunu nda öne çıkan yükümlülükler ve cezai müeyyideler nedir? İSG teftişlerine

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ ÖNERİ FORMU GIRNE AMERICAN UNIVERSITY SUGGESTION FORM OF SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ ÖNERİ FORMU GIRNE AMERICAN UNIVERSITY SUGGESTION FORM OF SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT 1 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ ÖNERİ FORMU GIRNE AMERICAN UNIVERSITY SUGGESTION FORM OF SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT Proje No : Project Num: Date : / /200.. Proje/Çalışma Adı :

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

DEVRE DIŞI KALAN YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ. CAN YERLİGİL Makine Mühendisi

DEVRE DIŞI KALAN YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ. CAN YERLİGİL Makine Mühendisi DEVRE DIŞI KALAN YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ CAN YERLİGİL Makine Mühendisi AJANDA Bu çalışma devre dışı kalan yangından korunma sistemleri hakkında minimum gereklilikleri ortaya koymak amacıyla

Detaylı

ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI

ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI 24 EKİM 2013 TARİHLİ 28801 SAYILI YÖNETMELİK HAKKINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ KÜRESEL ESKİ YAKLAŞIM YÖNETMELİKLERİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME BAŞVURU FORMU

BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ KÜRESEL ESKİ YAKLAŞIM YÖNETMELİKLERİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME BAŞVURU FORMU PROJE KAYIT NO/ Project Registry Number : (TSE tarafından doldurulacaktır /To be filled by TSE) Başvuru Sahibi Kuruluş / Applicant Company Üretici / Manufacturer Yetkili Temsilci Authorised Representative

Detaylı

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş.

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASANSÖR MAKİNALARI ELEVATOR MACHINES Bilgi Deneyim Yüksek teknoloji Know how Experience High-tech 13.000 m² alana sahip yeni tesisimizde en son teknoloji ve kalitede asansör

Detaylı

Personel Servisi Değerlendirme Formu

Personel Servisi Değerlendirme Formu 1. AMAÇ Sayfa: 1 / 5 Bu çalışmanın amacı firmamızın güvenliği açısından uygunluğunu denetlemek ve eksikliklerin belirlenerek giderilmesi konusunda çalışmalar yapmaktır. 2. FİRMA BİLGİLERİ Ünvanı : Adresi

Detaylı

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat " UHE Kurucu Üyesidir."

certificates sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List DIN EN ISO 9001:2008 Zertifikat  UHE Kurucu Üyesidir. s sertifikalar 2015 Fiyat Listesi-Price List 362 363 364 365 366 367 368 sertifika EC DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARATION OF CONFORMITY AT UYGUNLUK DEKLARASYONU MANUFACTURER - İMALATÇI : TÜM PLASTİK

Detaylı

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri

Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Tekstil Mamüllerinin Depolanması ve Yangın Riskleri Kullanılan elyaf (lif) tipi ve depolama şekli yangın riskini belirleyen önemli faktörlerden biridir. Elyafın tipi, yapısı ve depolanma şekli yanma davranışını

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

. RĠSK DEĞERLENDĠRME ÖN FORMU

. RĠSK DEĞERLENDĠRME ÖN FORMU Analiz Ekibi: Sıra No Tehlikeli Durum/DavranıĢ Olası Sonuç/RĠSK Mevcut Önlemler Olasılık RĠSK BĠLEġENLERĠ ġiddet Derecesi Risk Derecesi Önlem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sıra No 1 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu

Detaylı

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ORTAK BİRİM VE ÖĞRENME KAZANIMLARININ ORTAK ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ORTAK BİRİM VE ÖĞRENME KAZANIMLARININ ORTAK ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1. AKARYAKIT VE OTOGAZ İKMAL VE DOLUM ELEMANI (SEVİYE-3) 2. BOYA DOLUM OPERATÖRÜ(SEVİYE-3) 3. BOYA RENK AYAR ELEMANI (SEVİYE-3) 4. BOYA ÜRETİM SORUMLUSU (SEVİYE-4) 5. BOYA ÜRETİM OPERATÖRÜ (SEVİYE-3) 6.

Detaylı

NEAR EAST UNIVERSITY

NEAR EAST UNIVERSITY NEAR EAST UNIVERSITY FOOD ENGINEERING DEPARTMENT STAJ PROGRAM DEFTERİ THE SUMMER PRACTICE DIARY ÖĞRENCİNİN STUDENT S SOYADI, ADI :... SURNAME, NAME ÖĞRENİM YILI :... TRAINING YEAR Haftalık Staj Programı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. GARANTİ KAPSAMI. 4 4. CEZAİ KAPSAM.4 5.

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

EĞİTİM & BELGELENDİRME

EĞİTİM & BELGELENDİRME EĞİTİM & BELGELENDİRME İÇİNDEKİLER 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 YERALTI MADENCİLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MINING CONSULTANCY SERVICES YERALTI BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ INITIAL TRAINING YERALTI SERVİS OPERATÖRÜ

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT TRAINING FILE Name-Surname: Student Number: STUDENT S Internship Date: /. Number: Subject: Training STUDENT S; Name-Surname : Class : Student Number

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 SĐRKÜLER Đstanbul, 24.12.2009 Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 Konu: ĐŞLETME BELGESĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK YAYINLANMIŞTIR Yönetmeliğe göre, sanayi, ticaret, tarım ve orman işi yapan, 50 ve üzeri işçi çalıştıran

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155 EC

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155 EC MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155 EC Basım Tarihi: 10.02.2010 Page: 1/6 1- Firma ve Ürün tanımı Ürün Bilgileri Ürün İsmi: ALÜMİNYUM SÜLFAT Üretici/Kaynak Firma bilgileri : Ardıçlı evler, Yeryüzü Mah,

Detaylı

INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA REHBERİ

INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA REHBERİ ANTALYA INTERNATIONAL UNIVERSITY/ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ COLLEGE OF TOURISM / TURİZM FAKÜLTESİ OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT/ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ INTERSHIP DIARY GUIDELINE/ STAJ DEFTERİ

Detaylı

Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar ve ATEX Yönetmelikleri

Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar ve ATEX Yönetmelikleri Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar ve ATEX Yönetmelikleri Hamdi Nadir Tural Araştırma&Geliştirme Bölümü Mart 2013 Özet Günümüzde Avrupa birliği ülkelerinde geçerli olan ve Avrupa dışında birçok

Detaylı

-NEW OFFICE PROJECT AT ETİLER- OFFICES FOR LEASE

-NEW OFFICE PROJECT AT ETİLER- OFFICES FOR LEASE PROJECT FEATURES On 650 sqm of land 2.800 sqm usable area (8 storey) 200 sqm of terrace area 3.000 sqm of leasable area 27 cars capacity of indoor garage, 5 cars capacity of outdoor garage, total parking

Detaylı