GÜVENLİK EKONOMİSİ. 3. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu 1-2 Mart 2013 Gaziantep. Filiz GÖLPEK Hasan Kalyoncu Üniversitesi,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK EKONOMİSİ. 3. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu 1-2 Mart 2013 Gaziantep. Filiz GÖLPEK Hasan Kalyoncu Üniversitesi, (filiz.golpek@hku.edu."

Transkript

1 3. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu 1-2 Mart 2013 Gaziantep GÜVENLİK EKONOMİSİ Filiz GÖLPEK Hasan Kalyoncu Üniversitesi, ÖZET Birçok iktisatçı güvenlik hizmetlerin yer aldığı hizmet kesiminin uzun süre önemli ölçüde ihmal edilmiş olduğunu kabul etmektedir. Bunun en önemli nedeni, iktisat biliminin öncülerinden A.Smith in hizmet faaliyetlerini üretken olmayan uğraşlar olarak nitelendirmesidir. Hizmet kesiminin önemi, 2. Dünya savaşından sonra anlaşılmıştır. Bu dönemde bazı iktisatçılar, ekonomik sistemin düzgün işlemesi ve ekonomik gelişmenin sağlanmasında, bütün sektörlere entegre olmuş hizmet fonksiyonlarının geliştirilmesinin zorunluluğunu vurgulamışlardır. Bu dönemden sonra hizmetler, gelişmiş ülke ekonomilerinin en geniş ve en dinamik sektörü haline gelmiştir. Yakın zamanlarda, başta ABD olmak üzere, gelişmiş ülkelerde malların hizmet içerikleri aşırı derecede artmış, birçok hizmet, yurt içi ve uzak mesafeden elektronik ortamlarda yapılır hale gelmiş, bunun için kamu kesimi tarafından güvenlik amacıyla giderek daha fazla kaynak tahsis edilmeye başlanmıştır. Ayrılan kaynakların büyüklüğü refah devleti krizi denilen bir sürecin yaşanması, iç güvenlik hizmetleri içinde yer alan özel güvenlik hizmet üretimini ve piyasa sistemini gündeme getirmiştir. Böyle bir sonuç, bu alanda özel kesim firmalarının büyümesini arttırabilir, herkes için, mevcut hizmetlerin düzeyini ve kalitesini yükseltebilir, daha zenginler için özel sektör alternatiflerinin sunulmasını sağlayabilir, kamu kesiminin de düşük gelirlilere daha iyi hizmet vermelerini sağlayabilir. Anahtar Kelimeler: Suç Ekonomisi, Hizmet Ekonomisi, Güvenlik Hizmetleri. 1. GİRİŞ Birleşmiş Milletler Uluslararası Standart Endüstri Sınıflandırması (International Standart Industry Classification= ISIC), genel kabul gören ekonomik faaliyetler sınıflandırmasıdır. Bu sınıflandırmaya göre, iç güvenlik hizmetleri hizmetler sektöründe toplum hizmetleri alt başlığında sosyal/kişisel hizmetler içinde yer almaktadır (The World Bank, 1997; Hartley & Sandler, 1990). Hizmetlerin iktisatçıların arasında en çok kabul gören tanımı, mallar olarak tasnif edilemeyen ekonomik işlemlerin tamamı şeklindedir. Bu tanım, piyasa ve piyasa dışı 195

2 hizmetlerini, resmi ve resmi olmayan ile ödeme yapılan ve ödeme yapılmayan hizmetleri kapsar (Dalcantara, 1987). Hizmetlerin özellikleri konusunda özel bir teori, yaklaşım veya kalıp yoktur. Çoğu zaman hizmetlerin görünürdeki özellikleri vurgulanır (Seyidoğlu, 1998; Aslan, 1998). Bunlar: 1) Hizmetler, tutulamaz, dokunulamaz ve maddi varlıkları yoktur. Hizmetler, mallarda olduğu gibi imal edilemezler. 2) Hizmetlerde üretim ve tüketim eşanlıdır. Hizmetler üretildikleri anda ve yerde tüketilirler. 3) Hizmetler stoklanamazlar. Hizmetlerin üretildikleri anda tüketilmesinden dolayı bu özellik ortaya çıkar. Farklı siyasi ve ekonomik sisteme sahip olsalar bile, her ülkenin belli bir kamu düzeninde devlet, örgütlenmiş çeşitli ülke haklarının temel hak ve özgürlüklerini garanti altına almayı amaçlar. Bununla beraber, yine her ülkede bu kamu düzenine, dolayısıyla da insanların temel hak ve özgürlüklerine yönelik çok sayıda saldırı gerçekleşmektedir. Bu saldırıların çok büyük bir bölümü mülkiyete yönelik sahtekârlık, hırsızlık, gasp ve tahrik şeklinde ortaya çıkarken, bir bölümü de yaralama, öldürme şeklinde gerçekleşmektedir (Cooper, 1996). Korkunç boyutlara varan suçların kontrol edilerek insanların hak ve özgürlüklerinin korunmasına ve geliştirilmesine çalışılmakta, bu amaçla önemli tutarlara ulaşan kaynaklar kullanılmaktadır. Bu çerçevede, konuyla ilgili olarak iktisatçıların eğilecekleri iki temel alan bulunmaktadır: 1) Suçların kontrolü ve ekonomik etkinlik, 2) Suçların kontrolü ve piyasa mekanizması (Intriligator, 1990). Bu çalışmada, özel güvenlik hizmetlerinin ekonomideki yeri ve bu hizmetin piyasa mekanizması aracılığı ile sunulmasını sağlayacak teknik bir çerçeve sağlamaktır. Çalışma giriş ve sonuç dahil dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, suçların kontrolü ve ekonomik etkinlik ilişkisi ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde, suçların kontrolü ve piyasa mekanizması anlatılmaktadır. Sonuç bölümünde ise, suç kontrol hizmetlerinin piyasa tarafından sunulmasında mesela özel güvenlik kuruluşları, suçluları bulmada, insanların suçluluğu veya masumluğu konusunda çok fazla titiz davranılamayabilir. Bu ise, kabul edilebilir bir düzeyde sivil hürriyet ortamı sağlamayabilir. 2. SUÇLARIN KONTROLÜ VE EKONOMİK ETKİNLİK Suçlar, sosyal bakımdan arzulanmayan davranışlardır. Bu nedenle, bütün ülkelerde iç güvenlik örgütleri suçları önlemeye çalışır. En ideal olanı, hiç suç işlenmemesidir. Dolayısıyla en etkin suç kontrol düzeyi hiç suç işlenmemesinin sağlanmasıdır. Ancak, bunun da bir maliyeti vardır. Suçluların yakalanması, yargılanması, cezalandırılması ve hepsinden önce polis devriyeleri gibi suç işleme girişimlerinin caydırılmasına yönelik hizmetler önemli harcamaların yapılmasını gerektirir. Ayrıca, diğer mal ve hizmetlerin üretilmesinde kullanılacak kaynaklar da suçların kontrolü için tüketilir. Polisler ve cezaevi görevlileri ile hakim, savcı ve avukatlardan oluşan muazzam bir işgücü bu amaç için çalışır. Mahkeme, güvenlik örgütü ve hapishane binaları, arabalar, bilgisayarlar ve diğer makine ve teçhizat yine suçların kontrolü için kullanılır. Bu maliyetlerin varlığı hiç suç işlenmemesi gibi bir ihtimali ortadan kaldırır. Bu nedenle, etkin suç kontrol düzeyi fayda ve maliyetleri birlikte dikkate alan bir düzey olacaktır. Etkin suç kontrol düzeyi, ilave bir kontrol için katlanılan maliyetin, söz konusu kontrolün faydalarını aşmaya başladığı düzey olarak tanımlanabilir (Özmucur, 1996; Aslan, 1998). Konuyu bir örnek ve şekil yardımıyla açıklamaya çalışalım: Bir şehrin belli bir bölgesinde polis devriyelerinin etkin bir şekilde sunulmasına çalıştığımızı, bu devriyelerin faydalarını bir yılda önlenen suç sayısı cinsinden tanımlayabildiğimizi ve bu 196

3 faydalar için parasal bir değer belirleyebildiğimizi varsayalım. Ayrıca, ilave bir devriye sağlanmasının suçlarda meydana getirdiği ilave azalmanın parasal değerini, yani polis devriyelerinin marjinal sosyal faydasını (MSF) ölçebildiğimizi varsayalım. Nihayet, ilave bir devriyenin maliyetini veya marjinal sosyal maliyeti (MSM) de tahmin edebildiğimizi kabul ederek durumu Şekil 1 de izleyebiliriz. MSF MSM MSM E MSF Q Günlük devriye sayısı Şekil 1: Polis Devriyesi Hizmetinin Arz Ve Talebi Şeklin yatay ekseninde günlük polis devriye sayısı, dikey eksende de bu devriyelerin marjinal sosyal fayda ve maliyeti ölçülmektedir. Marjinal sosyal fayda eğrisi (MSF) negatif eğimli olup, devriye sayısı arttıkça bunun marjinal faydasının azalacağını ifade etmektedir. Marjinal sosyal maliyet eğrisi ise pozitif eğimlidir. Devriye sayısı arttıkça, ilave devriyenin maliyeti artmaktadır. Şekilden etkin devriye sayısını belirlememiz mümkündür. İki eğrinin kesiştiği E noktasının solunda MSF>MSM dir. Sağ tarafında ise MSM>MSF. E denge noktasına karşılık gelen Q devriye sayısına kadar, her ilave devriye, maliyetinden daha fazla fayda sağlamaktadır. Q dan sonra ise her ilave devriyenin maliyeti faydasını aşmaktadır. Bu nedenle, Q devriye sayısı optimal devriye sayısı olarak kabul edilebilir. Eğer polis devriyeleri dışında alternatif suç kontrol yöntemlerinin maliyet ve faydalarını ölçebilirsek, her yöntem için optimal düzeyi belirleyebiliriz. Ancak, maliyet ve faydalarının ölçülmesi kolay değildir. Bazı suç önleme yöntemlerinden maliyetlerin belirlenmesi nispeten kolaydır. Mesela, polis devriyelerinin maliyeti, çalışan polislere yapılan ödemeler ile bunların kullandıkları araç, gereç, malzeme ve binaları satın alma ve idame masraflarının toplamına eşit olacaktır. Ancak, diğer suç kontrol biçimlerinin maliyetleri bu kadar kolay hesaplanamazlar (Aslan, 1998). Mesela, bir cezaevi sisteminin maliyeti, binaları ve cezaevlerinin çekip çevirmenin doğrudan maliyetini içine alır. Mahkumların cezaevlerinde bulunmamaları durumunda üretim yapabilecekleri katkılar şeklinde dolaylı maliyetler de söz konusudur. 197

4 Suçların azaltılmasından sağlanacak faydaların ölçülmesi çok daha zordur. Bununla beraber, bu zorluğun derecesi suçtan suça değişmektedir. Suçların önlenmesinin faydaları suçların yol açmış olduğu sosyal kayıplarda azalma biçiminde tanımlanabilir. Eğer bu kayıplara bir değer biçilebilirse bunlardaki azalmanın değeri de ölçülmüş olur (Stiglitz, 1994). Bir mülke zarar verilmesiyle ilgili suçlardan kaynaklanan zararların ve dolayısıyla bu suçların önlenmesinden elde edilecek faydanın ölçülmesi, yukarıdaki örnekteki gibi nispeten kolay olmakla beraber, yaralanma, öldürme gibi kişilere yönelik olarak işlenen suçların yol açtığı zararların ölçülmesi çok zordur. Suçun işlenmesinden dolayı, suçtan mağdur olanların uğradıkları kazanç kayıpları gibi maliyet kayıplarını hesaplamak kolay olabilir. Ancak, çekilen acı ve ıstırapların, uğranılan manevi zararların maddi değer olarak ifade edilmesi imkansızdır (Bulutoğlu, 1977). Aynı şekilde, kişilerin kendilerine karşı işledikleri suçlarla (uyuşturucu kullanma, kendilerini yaralama, intihar gibi) ilişkili maliyetlerin hesaplanması da önemli bir sorundur. Bununla beraber, fayda ve maliyetlerin ölçülememesi bu tür suçların önlemesi için harcama yapılması gerektiği gerçeğini değiştirmez (Jones Lee, 1990). Fayda ve maliyetlerin ölçülememesi sadece etkin hizmet miktarının belirlenmesi açısından sorun oluşturur. İç güvenlik örgütünün etkinliği, bu örgütün varlığı sayesinde suçlardaki azalmayla ölçülebilir. Bununla beraber, suçlardaki artış veya azalışlar yalnızca güvenlik örgütlenmesine bağlanamaz. Yani bu iş için daha fazla veya daha az kaynak ayrılması suçlardaki değişmenin ancak bir bölümünü açıklayacaktır (Aslan, 1998). 3. SUÇLARIN KONTROLÜ VE PİYASA MEKANİZMASI Bir ülkede suçların kontrolüyle ilgili hizmetler esas olarak devlet tarafından sağlanır. Ancak bu durum, özel güvenlik hizmetlerinin veya araçlarının bulunmadığı anlamına gelmez. Çeşitli özel firmaların, kamu kuruluşlarının ve çeşitli özel mülk sahiplerinin özel güvenlik hizmetleri satın aldıkları bilinen bir şeydir. Ayrıca kişiler ve firmalar özel kilitler, sürgüler, çelik kapılar, alarm sistemleri satın almak suretiyle konutlarını veya işyerlerini korumanın yollarını arayabilirler (Hansen, Murdoch & Sandler, 1990). Suçların kontrolüyle ilgili hizmetlerin kamu ve özel kesim arasında bölüşümünü ne belirler? Niçin bazı türdeki suç kontrol hizmetlerini mutlaka devletin sunması gerekirken, diğerlerini özel kişiler veya firmalar sunabilirler? (Le Grand & Robinson, 1984). Konuyu polis devriyeleri örneği üzerinde durarak açıklayabiliriz. Acaba, özel polis devriyeleri uygulaması mümkün müdür? Neden polis devriyesi uygulaması devlet tarafından sağlanıyor? Bunun nedenlerini anlamamız, her tür suç kontrol hizmetinin kamusal olarak mı yoksa özel olarak mı sunulması gerektiği konusunun tartışılması için gerekli teknik bir çerçeveye sahip olmayı sağlayacaktır. Müşterilerine özel devriye hizmeti sunmaya hazır özel bir güvenlik kuruluşu düşünelim: evinin bu devriyeler tarafından korunmasını isteyenler, bu kuruluşa aylık veya yıllık bir tutar öderler. Söz konusu kuruluşta günlük belli sayıda devriye hizmeti sunmaya başlar. Acaba bir kişi bu kuruluştan günde kaç devriye hizmetini sunmaya başlar. Acaba bir kişi bu kuruluştan günde kaç günde devriye hizmeti satın alacaktır? Bu sorunun cevabını devriye hizmetinin maliyeti ve faydasının karşılaştırılması verecektir. Söz konusu kişi, ilave bir devriyenin kendisine yüklediği ekstra maliyet (marjinal özel maliyet= MÖM) bu 198

5 devriyeden sağlanan ilave faydayı (marjinal özel fayda= MÖF) aşıncaya kadar devriye satın alacaktır. Bu kişi şu anda iki devriye satın almış olsun. Üçüncü bir devriyeyi satın almayı düşünsün. Bu sonuncu devriyenin yıllık maliyeti 100 birim, yıllık faydası da 150 birim olsun. Kişi bu devriyeyi satın alacaktır. Acaba dördüncü devriye satın alınır mı? Güvenlik kuruluşu ilave maliyetlere katlanacağı için, dördüncü devriyeyi size daha yüksek bir maliyetle sunabilecektir. Diyelim ki bu maliyet 130 birimdir. Daha önce satın alınmış devriyelerden dolayı, dördüncü devriyenin kişinin mülkünün korunmasında yaptığı katkının değeri azalsın ve 80 birim olsun. Bu durumda o kişi dördüncü devriyeyi satın almayacaktır (Aslan, 1998). Bu durumu Şekil 2 de açıklayabiliriz. MSF MÖF MÖM MÖM= MSM F E MÖF MSF O Q 0 Q Günlük devriye sayısı Şekil 2: Özel Polis Devriyesi Hizmetinin Arz ve Talebi Şekildeki MÖF eğrisi, marjinal özel faydanın satın alanın devriye sayısıyla birlikte azaldığını gösterir. MÖM eğrisi ise, marjinal özel maliyetin devriye sayısına bağlı olarak arttığını göstermektedir. Bu iki eğrinin kesiştiği F noktası özel devriye arz ve talebini belirleyecektir. Bu noktaya kadar, her ilave devriyenin marjinal faydası marjinal maliyetini aşmaktadır. Buradaki analiz, tıpkı bir malın arz ve talebinde olduğu gibi, bir kişinin, marjinal faydası ve maliyeti belli olan bir hizmetten ne kadar satın alacağını göstermektedir. Durum böyle olduğu halde, neden devriye hizmetleri yine de devlet tarafından sunulur? Bu sorunun cevabı, polis devriyesinin, onun diğer mal ve hizmetlerden ayıran bir özelliğinin bulunmasında saklıdır. Bir caddede devriye gezen polis, potansiyel suçluları caydırarak sadece bir eve değil, bütün evlere yarar sağlar. Potansiyel suçluların suç işlemekten vazgeçmelerinin nedeni hangi evin korunduğunu bilmemeleridir. Dolayısıyla bir kişinin devriye hizmeti satın alması sadece kendisine değil komşularına da yarar sağlar. Bununla beraber, potansiyel suçluların hangi evin korunduğunu ve bu korumayı 199

6 sağlayan görevlilerin kendilerine müdahale etmeyeceğini kesin bir şekilde bilmeleri ve bu nedenle korunmayan evlere yönelik olarak suç işlemeleri durumunda şüphesiz dışsal faydalardan söz edilemez. Ancak, böyle bir varsayım hiç de gerçekçi değildir (Aslan, 1998). Bu özellikle, özel devriye hizmetlerini imkânsız hale getirir. Yukarıdaki örnekte, dördüncü devriyenin 130 birime mal olduğunu ve 80 birimlik fayda sağladığını belirtmiştik. Sokakta, bir kişinin satın aldığı devriye hizmetinden aynı miktarda fayda sağlayan beş evin bulunduğunu varsayalım. Bu durumda, sağlanacak fayda 400 birim olurken, maliyet hala 130 birimde kalacaktır. Bu durumda, dördüncü devriyenin de satın alınması gerektiği açıktır. Ancak devriye için ödeme yapacak kişi sadece kendi faydasını (80 birim) dikkate alacağından, bu dördüncü devriyeyi satın almayacaktır. Bu durumu da Şekil 2 de görebiliriz. Şekilde MSF eğrisi günlük polis devriyelerinin bulunduğu sokakta herkese yönelik olan faydaların toplamını göstermektedir. Sosyal bakımdan optimal devriye sayısı, böylece MSF ve MSM eğrilerinin kesiştiği noktayla belirlenmektedir (E noktası). Bu ise kişinin özel olarak satın aldığı düzeyin önemli ölçüde üzerindedir. Bu noktada, bu analizin, satın alınacak devriye sayısını eksik ifade ettiği iddia edilebilir. Yukarıda üç devriye satın aldığı belirtilen kişinin dışında kalanlar da devriye satın almış olabilirler. Eğer durum böyleyse, o sokakta satın alınan devriye sayısı üçten fazla olacaktır. Ancak bu sonuncu iddia beleşçi (bedavacı) sorununu göz ardı eder. Yukarıda sözü edilen kişinin komşuları, onun satın aldığı devriyenin kendilerine de yarar sağlayacağını düşünerek polis devriyesi satın almayacak ve hazıra (bedava hizmete) konmak isteyebileceklerdir. Durum daha kötü olabilir: Sokakta üç devriye satın alan kişi de bedavacı olmayı düşünebilir. Çünkü sokaktakilerden birisi devriye satın aldığında bundan o da yararlanır. İşin kötüsü, herkes diğerinin devriye satın almasını beklerken hiç devriye satın alınmamış olabilir (Le Grand & Robinson, 1984; Stiglitz, 1994). Bütün bunların nedeni polis devriye hizmetinin özellikleridir. Bu hizmet, önemli dışsal faydalar sağlayan bir hizmettir. Yani, polis devriyeleri hizmeti tam bir kamusal hizmettir. Bu tür hizmetler bölünmez faydalar sağlar, tüketiciler birbirlerine rakip değillerdir. Bu hizmetler aynı zamanda bedel ödemek istemeyenlerin yararlanmalarının engellenemediği hizmetlerdir. Polis devriyesi hizmetleri bu iki özelliğe de sahiptir. Bir sokakta bir kimsenin polis devriyesinden fayda sağlaması diğerlerinin de yararlanmalarını engellemez. Halbuki mallarda ve birçok hizmette durum böyle değildir. Aynı zamanda, tam kamusal hizmetlerde para ödemeseler bile bazılarının hazıra konması veya bedavacılığı önlenemez. Sonuç olarak, bu iki özelliğe sahip bulunan hizmetler özel sektör tarafından üretilmez (Aslan, 1998; Ridle, 1987). 4. SONUÇ Bu teknik bilgiler ışığında, hangi suç kontrol aletlerinin özel kesim, hangilerinin kamu kesimince üretilmesi gerektiğini kolayca belirleyebiliriz. Özel güvenlik araçları durumunda örneğin alarm sistemi satın alındığında, bunlardan sadece bu araçları satın alanlar fayda sağlar. Yani bunlarda faydalar bölünebilir. Alarm sistemi bulunan bir evin ötekilerine bir faydası olmaz. Hatta zarar bile verebilir. Söz konusu eve girmenin mümkün olmadığını anlayan hırsız diğerlerini deneyebilir. Polis devriye hizmetlerine benzer bir şekilde mahkemeler, hapishaneler ve benzer suç kontrol kurumları da bölünmez faydalar sağlar. Bu tür hizmetlerde de ücret ödemeyenlerin de yarar sağlamalarına engel olunamaz. Yargılanıp ceza evine konan bir 200

7 suçlu, hapiste yattığı sürece hem kendisi suç işleyemez, hem başkaları için tehlike olmaktan çıkar hem de başkaları için iyi bir ibret olur. Bu, potansiyel olarak zarara uğrayabilecek olanları bu zararlardan korur ve böylece onlara yarar sağlamış olur. Suçların kontrol edilmesi hizmetlerinin piyasa tarafından sunulması, eşitlik ve hürriyetlerin korunması açısından da sakıncalar oluşturabilir. Muhtemelen yüksek gelirli gruplar daha fazla korunurlar. Bir an için, özel kişilerce satın alınan devriye hizmetlerinin çevrede bulunan düşük gelirli kimselere de yararlar sağlayacağı, dolayısıyla zenginlerin daha fazla yararlanacağı tezinin doğru olmadığı iddia edilebilir. Ancak, tüketicilerin sadece özel faydaları için ödeme yapmak isteyecekleri gerçeği ve bedavacılık arzusundan dolayı, yeterince devriye satın alınmaması söz konusu olabilir. Suç kontrol hizmetlerinin piyasa tarafından sunulması sivil hürriyetler açısından da sakıncalı olabilir. Özel güvenlik kuruluşu, suçluları bulma gayretiyle tutukladıkları insanların suçluluğu veya masumluğu konusunda çok fazla titiz davranmayabilirler. Bu ise, kabul edilebilir bir düzeyde sivil hürriyet ortamı sağlamaz, hukuk devleti ilkelerinin ihlaline kadar varacak olumsuzluklara neden olur. Benzer durumun bu hizmetlerin devlet eliyle sunulduğu durumlarda da söz konusu olabileceği iddia edilebilir. Ancak, özellikle demokratik sistemlerde politikacılar iyi denetlenebilirse, hukuk devletinin yerleşmesi mümkün hale gelebilir. KAYNAKÇA Bulutoğlu, K. (1977). Kamu Ekonomisine Giriş. (2.baskı). İstanbul: Temat Yayınları. Cooper, F. (1996). Economics and Defence: The View of UK Practitioner, Defence Economics, 1(1), Dalcantara, G. (1987). Reflections on some basic concepts for services economics, In The Economics of Services (Ed. By Gary Akehurst & Jean Gadrey), London: Frank Cass. Hansen, L., Murdoch, J.C. & Sandler, T. (1990). On Distinguishing The Behavior of Nuclear and Non-Nüclear Allies in NATO. Defence Economics, 1(1), Hartley, K. & Sandler, T. (1990). Editorial Introduction, Defence Economics, 1(1), Intriligator, M.D. (1990). On The Nature and Scope of Defence Economics, Defence Economics, 1(1), Jones-Lee, M.W. (1990). Defence Expenditure and The Economics of Safety, Defence Economics, 1(1), Le Grand & Robinson. (1984). The Economics of Social Problems, London: McMillan. Özmucur, S. (1996). The Economics of Defence and The Peace Dividend in Turkey, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayın No: 581. Ridle, D. (1987). The Role of Service Sector in Economic Development: Similarities and Deifferences by Development Category, In The Emerging Service Economy, (Ed. By Erio Giarini), New-York: Pergamon Books, Seyidoğlu, H. (1998). Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama (12. Baskı), İstanbul: Güzem Yayıncılık. Stiglitz, J. (1994). Kamu Kesimi Ekonomisi. (2.baskı). (Çev: Ömer Faruk Batırel), İstanbul: Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayınları No: 396. The World Bank (1997). World Development Report, Washington DC. 201

8 202

KAMU HARCAMALARININ YANSIMA ANALİZİ A.BORA ELÇİN

KAMU HARCAMALARININ YANSIMA ANALİZİ A.BORA ELÇİN KAMU HARCAMALARININ YANSIMA ANALİZİ A.BORA ELÇİN ANKARA, 2012 İÇİNDEKİLER ŞEKİL DİZİNİ...ii GİRİŞ... 1 1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 1.1. Kamu Gelirleri... 2 1.2. Kamu Harcamaları... 2 1.3. Kamu Gelirleri(vergi)

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SĠGORTACILIK YÜKSEK OKULU KAMU MALĠYESĠ DERS NOTLARI. Dr. Atilla UYANIK

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SĠGORTACILIK YÜKSEK OKULU KAMU MALĠYESĠ DERS NOTLARI. Dr. Atilla UYANIK T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SĠGORTACILIK YÜKSEK OKULU KAMU MALĠYESĠ DERS NOTLARI M.Ü. BSYO ve BSE Öğretim Görevlisi & YMM Ġstanbul, 2008 -1- GĠRĠġ : I- KAMU MALĠYESĠ KAVRAMI II- KAMU EKONOMĠSĠ

Detaylı

GİRİŞ KAMU MALİYESİNİN KONUSU VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİNDEKİ YERİ

GİRİŞ KAMU MALİYESİNİN KONUSU VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİNDEKİ YERİ KAMU MALİYESİ ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN GİRİŞ KAMU MALİYESİNİN KONUSU VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİNDEKİ YERİ Kamu Maliyesinin Konusu: Dar anlamda kamu kelimesi, toplumu yöneten kesimi, başka bir ifadeyle devlet

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2776 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1734 EKONOMİK ANALİZ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2776 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1734 EKONOMİK ANALİZ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2776 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1734 EKONOMİK ANALİZ Yazarlar Prof.Dr. Erol KUTLU (Ünite 1, 6) Yrd.Doç.Dr. Resul YAZICI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Hasan İSLATİNCE

Detaylı

KAMU MALİYESİNDE SINIR ÖTESİ BİR KAVRAM: KÜRESEL KAMUSAL MALLAR

KAMU MALİYESİNDE SINIR ÖTESİ BİR KAVRAM: KÜRESEL KAMUSAL MALLAR KAMU MALİYESİNDE SINIR ÖTESİ BİR KAVRAM: KÜRESEL KAMUSAL MALLAR Yrd. Doç. Dr. Nazan SUSAM 1.GİRİŞ Dünya ekonomisinde küreselleşme olgusunun ön plana çıkması, ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel, politik

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI BAĞLAMINDA DIŞSAL EKONOMİLER VE EKONOMİK ETKİLERİNİN ANALİZİ

ÇEVRE SORUNLARI BAĞLAMINDA DIŞSAL EKONOMİLER VE EKONOMİK ETKİLERİNİN ANALİZİ Dumlupınar Üniversitesi Sayı: 3 Sosyal Bilimler Dergisi Kasım 1999 ÇEVRE SORUNLARI BAĞLAMINDA DIŞSAL EKONOMİLER VE EKONOMİK ETKİLERİNİN ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Ergin UZGÖREN* Arş. Grv. Önder YÜCEL** ÖZET

Detaylı

TÜRKİYE'DE "KAMU KESİMİ VE ÖZEL KESİM" AYIRIMININ NORMATİF VE REEL PLANDA ÖNEMİ VE SINIRLARI

TÜRKİYE'DE KAMU KESİMİ VE ÖZEL KESİM AYIRIMININ NORMATİF VE REEL PLANDA ÖNEMİ VE SINIRLARI T.C MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE'DE "KAMU KESİMİ VE ÖZEL KESİM" AYIRIMININ NORMATİF VE REEL PLANDA ÖNEMİ VE SINIRLARI ERTAN TOSUN DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ

BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 43 BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ Fehim Bakırcı Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İ.İ.B.F. Özet Bu çalışmada devletin bütçe politikalarındaki

Detaylı

KAMU EKONOMİSİNDE DIŞSALLIKLAR VE DIŞSALLIKLARIN İÇSELLEŞTİRİLMESİ

KAMU EKONOMİSİNDE DIŞSALLIKLAR VE DIŞSALLIKLARIN İÇSELLEŞTİRİLMESİ KAMU EKONOMİSİNDE DIŞSALLIKLAR VE DIŞSALLIKLARIN İÇSELLEŞTİRİLMESİ Ramazan ARMAĞAN ÖZET Hem özel malların hem de kamusal malların niteliklerini taşıyan yarı kamusal mal ve hizmetlerin en önemli özelliği

Detaylı

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002.

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. BAŞLICA FONKSİYONEL GELİR DAĞILIMI TEORİLERİ VE BÖLÜŞÜM ADALETİ Coşkun Can Aktan ve İstiklal Yaşar

Detaylı

Bilgi Kamusal Bir Mal mıdır?

Bilgi Kamusal Bir Mal mıdır? Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 104-122 Bilgi Kamusal Bir Mal mıdır? İbrahim Güran Yumuşak Murat Aydın Özet: Bilginin pek çok açıdan önemli bir güç olduğu öteden

Detaylı

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. YOKSULLUK:

Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. YOKSULLUK: Coşkun Can Aktan (ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, 2002. YOKSULLUK: TERMİNOLOJİ, TEMEL KAVRAMLAR VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 1. GİRİŞ Coşkun Can Aktan ve İstiklal

Detaylı

Buna göre; Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir. [1]

Buna göre; Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir. [1] Özet Pazarlama, kişilerin ve örgütlerin, amaçlarına uygun şekilde değişimi (mübadeleyi) sağlamak üzere; ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılması, fiyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurma çabalarının

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2830 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1788 MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yazarlar Prof.Dr. Mustafa ÖZER (Ünite 1) Doç.Dr. Erdal DAĞTAŞ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Senem

Detaylı

Düzenleyici Devlet ve Regülasyon Uygulamalarının Etkinliği Üzerine Tartışmalar 1

Düzenleyici Devlet ve Regülasyon Uygulamalarının Etkinliği Üzerine Tartışmalar 1 Düzenleyici Devlet ve Regülasyon Uygulamalarının Etkinliği Üzerine Tartışmalar 1 Sinan SARISOY * Özet Devletin ekonomide etkinliği sağlamak ve piyasa başarısızlıkları nedeniyle ortaya çıkan etkinsizlikleri

Detaylı

BÜTÇE VE PARA POLİTİKALARININ MAKROEKONOMİK ETKİLERİ. Nihal AVCI DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

BÜTÇE VE PARA POLİTİKALARININ MAKROEKONOMİK ETKİLERİ. Nihal AVCI DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU BÜTÇE VE PARA POLİTİKALARININ MAKROEKONOMİK ETKİLERİ Nihal AVCI DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU Ankara Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Ekim-1988 NOT: Orijinal fihristtir

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

Detaylı

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası 2. PİYASA ve FİYAT Piyasa kısaca alıcı (talep eden) ve satıcının (arz eden) buluştuğu yerdir olarak tanımlanabilir. Piyasanın herhangi bir sokakta, bir alanda vb. yerlerde yer alması zorunlu değildir.

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

Kamusal Mallar Teorisinin Değişimi: Bölgesel Kamusal Mallar

Kamusal Mallar Teorisinin Değişimi: Bölgesel Kamusal Mallar YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Kamusal Mallar Teorisinin Değişimi: Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ Celal Bayar Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, MANİSA A.

Detaylı

Yeni Maliye Yaklaşımları Işığında Kamu Maliyesine Yeni Anlayış: Pazarlamacı Devlet

Yeni Maliye Yaklaşımları Işığında Kamu Maliyesine Yeni Anlayış: Pazarlamacı Devlet KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 104-113, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Yeni Maliye Yaklaşımları Işığında Kamu Maliyesine Yeni Anlayış: Pazarlamacı Devlet Timur Türgay Çanakkale

Detaylı

SAĞLIK SİGORTACILIĞI

SAĞLIK SİGORTACILIĞI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2527 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1498 SAĞLIK SİGORTACILIĞI Yazarlar Doç.Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (1,2,3) Yrd.Doç.Dr. Türkan YILDIRIM (4,7,8) Doç.Dr. Yasemin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YATIRIM BÜTÇESİNİN ETKİN YÖNETİMİ VE TÜRKİYE İÇİN MODEL ÖNERİSİ NURAY DENİZ DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA

Detaylı

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine*

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* Ankara Barosu Dergisi Yıl:66 Sayı: 4 Güz 2008 76-87 Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* C. Murat BAYKAL** ÖZET Ekonomik refah ve bunun topluma yayılması doğrultusunda, hukuk ve ekonominin

Detaylı

DOLAYLI VERGİLER VE KAYIT DIŞI EKONOMİ

DOLAYLI VERGİLER VE KAYIT DIŞI EKONOMİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BÖLÜMÜ DOLAYLI VERGİLER VE KAYIT DIŞI EKONOMİ Yüksek Lisans Tezi MURAT KANLI İstanbul, 2007 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BTSO ÜRÜN MALİYETLEMESİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - IX. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN :

BTSO ÜRÜN MALİYETLEMESİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - IX. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - IX ÜRÜN MALİYETLEMESİ Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...4 Kurumsal ve Kişisel Satış...7 Satış Personeli...9

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2955 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1910 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Yazarlar Prof.Dr. Hasan Hüseyin ÇEVİK (Ünite 1) Prof.Dr. Aytekin GELERİ (Ünite

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI KAMU HARCAMALARINDA ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI BAKIMINDAN İÇ DENETİMİN ROLÜ Yüksek Lisans Tezi RASİM SARIKAYA

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi EKİN GÜNDAY ECER AB UZMAN

Detaylı