IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 23 Hasılat

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 23 Hasılat"

Transkript

1 IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 23 Hasılat

2 IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 23 Revenue of the International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium-sized Entities (SMEs) issued by the International Accounting Standards Board on 9 July 2009 with extensive explanations, self-assessment questions and case studies IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH United Kingdom Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Publications Telephone: +44 (0) Publications Fax: +44 (0) Publications Web:

3 This training material has been prepared by IFRS Foundation education staff. It has not been approved by the International Accounting Standards Board (IASB). The training material is designed to assist those training others to implement and consistently apply the IFRS for SMEs. For more information about the IFRS education initiative visit IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH United Kingdom Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Web: ww.ifrs.org Copyright 2010 IFRS Foundation Right of use Although the IFRS Foundation encourages you to use this training material, as a whole or in part, for educational purposes, you must do so in accordance with the copyright terms below. Please note that the use of this module of training material is not subject to the payment of a fee. Copyright notice All rights, including copyright, in the content of this module of training material are owned or controlled by the IFRS Foundation. Unless you are reproducing the training module in whole or in part to be used in a stand-alone document, you must not use or reproduce, or allow anyone else to use or reproduce, any trade marks that appear on or in the training material. For the avoidance of any doubt, you must not use or reproduce any trade mark that appears on or in the training material if you are using all or part of the training materials to incorporate into your own documentation. These trade marks include, but are not limited to, the IFRS Foundation and IASB names and logos. When you copy any extract, in whole or in part, from a module of the IFRS Foundation training material, you must ensure that your documentation includes a copyright acknowledgement that the IFRS Foundation is the source of your training material. You must ensure that any extract you are copying from the IFRS Foundation training material is reproduced accurately and is not used in a misleading context. Any other proposed use of the IFRS Foundation training materials will require a licence in writing. Please address publication and copyright matters to: IFRS Foundation Publications Department 30 Cannon Street London EC4M 6XH United Kingdom Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Web: The IFRS Foundation, the authors and the publishers do not accept responsibility for loss caused to any person who acts or refrains from acting in reliance on the material in this publication, whether such loss is caused by negligence or otherwise. The Turkish translation of the Training Material for the IFRS for SMEs contained in this publication has not been approved by a review committee appointed by the IFRS Foundation. The Turkish translation is copyright of the IFRS Foundation. The IFRS Foundation logo, the IASB logo, the IFRS for SMEs logo, the Hexagon Device, IFRS Foundation, eifrs, IAS, IASB, IASC Foundation, IASCF, IFRS for SMEs, IASs, IFRS, IFRSs, International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards are Trade Marks of the IFRS Foundation.

4 IFRS Vakfı: IFRS for SME Eğitim Materyali Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu nun 9 Temmuz 2009 tarihinde yayımlamış olduğu Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (SMEs) için Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (IFRS) nın Bölüm 23 Hasılat ın tam metni ile genişletilmiş açıklamalar, değerlendirme soruları ve vaka çalışmaları içermektedir. IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH İngiltere Telefon: +44 (0) Fax: +44 (0) Yayınlar Dept. Telefon: +44 (0) Yayınlar Dept. Fax: +44 (0) Yayınlar Dept. E-posta: Web:

5 Bu eğitim materyali IFRS Vakfı eğitim personeli tarafından hazırlanmıştır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından onaylanmamıştır. Eğitim materyali, IFRS for SMEs i devamlı olarak uygulayacak kullanıcılara eğitim verelere yardımcı olmak için tasarlanmıştır. IFRS eğitim girişimi hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki web sayfasını ziyaret ediniz: IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH İngiltere Telefon: +44 (0) Faks: +44 (0) E-posta: Web: ww.ifrs.org Telif Hakkı IFRS Foundation Kullanım Hakkı IFRS Vakfı bu eğitim materyalinin kısmen ya da tamamen kullanımını teşvik etse de, aşağıda verilen telif hakkı koşulları uyarınca kullanılması gerekmektedir. Bu eğitim materyali modülünün kullanılması herhangi bir ücret ödemesine tabi değildir. Telif hakkı bildirimi Telif hakkı da dahil bu eğitim materyali modülü kapsamındaki tüm haklar IFRS Vakfına ait olup, yine IFRS Vakfı tarafından kontrol edilmektedir. Eğitim modülü bağımsız bir belgede kullanılacak şekilde tamamen veya kısmen çoğaltılmadıkça, kullanılamaz veya çoğaltılamaz, üçüncü kişilerin kullanmasına veya çoğaltmasına, üzerindeki ve eğitim materyalindeki ticari markaların gösterilmesine izin verilemez. Şüpheye mahal vermemek için, eğitim materyallerinin tamamını veya bir kısmını kendi belgelerinizin bir parçası olarak kullanacaksanız üzerinde veya eğitim materyalinde yer alan herhangi bir ticari markayı kullanamaz ve çoğaltamazsınız. Bu ticari markalar IFRS Vakfı ve IASB adları ve logolarını kapsamakta olup bunlarla kısıtlı değildir. IFRS Vakfı eğitim materyali modülünün tamamı ve bir kısmından alıntı yapmanız durumunda, belgelerinizin eğitim materyali modülünüzün kaynağının IFRS Vakfı olduğuna ilişkin bir telif hakkı onayı içermesini temin etmeniz gerekecektir. IFRS Vakfı eğitim materyalinden kopyalayacağınız herhangi bir alıntının doğru bir şekilde çoğaltıldığından ve yanıltıcı bir bağlamda kullanılmadığından emin olmanız gerekmektedir. IFRS Vakfı eğitim materyalleri için önerilecek herhangi bir diğer kullanım yazılı lisans gerektirmektedir. Lütfen yayınlar ve telif hakkı ile ilgili konuları aşağıdaki adrese bildiriniz: IFRS Vakfı Yayın Departmanı 30 Cannon Street, Londra, EC4M 6XH, İngiltere Telefon: +44 (0) Faks: +44 (0) E-posta: Web: Bu zarar ihmalden veya diğer nedenlerden kaynaklansın veya kaynaklanmasın, IFRS Vakfı, yazarlar ve yayıncılar bu yayında yer alan materyale dayalı olarak hareket eden veya hareket etmekten kaçınan herhangi bir şahsa yönelik zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu yayında yer alan KOBİ ler için IFRS Eğitim Materyalinin Türkçe tercümesi IFRS Vakfı tarafından atanmış bir inceleme komitesi tarafından onaylanmıştır. Türkçe tercümesinin telif hakları IFRS Vakfına aittir. IASB logosu/ IFRS Vakfı logosu/ Altıgen Aygıt, IFRS Vakfı Eğitim logosu, IFRS vakfı, eifrs, IAS, IASB, IFRS Vakfı Eğitimi, IASs, IFRIC, IFRS, IFRSs, International Accounting Standards- UIuslararası Muhasebe Standartları, International Financial Reporting Standards-UIuslararası Finansal Raporlama Standartları ve SIC IFRS Vakfının ticari markalarıdır.

6 İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Hasılatın ölçülmesi Hasılat doğuran işlemin belirlenmesi Mal satışı Hizmet sunumu İnşaat Sözleşmeleri Tamamlanma yüzdesi yöntemi Faiz, isim hakkı ve temettüler Açıklamalar Ek-Bölüm 23 hükümleri uyarınca hasılatın muhasebeleştirilmesi ilişkin örnekler ÖNEMLİ TAHMİNLER VE DİĞER DEĞERLENDİRMELER TAM SET IFRS LER İLE KARŞILAŞTIRMA BİLGİNİZİ TEST EDİN BİLGİNİZİ UYGULAYIN Vaka çalışması 1 Vaka çalışması 1 in cevabı Vaka çalışması 2 Vaka çalışması 2 nin cevabı iv

7 Bu eğitim materyali, IASC Vakfının eğitim personeli tarafından hazırlanmış olup, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından onaylanmamıştır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) uygulanacak muhasebe hükümleri, IASB tarafından Temmuz 2009 da yayımlanan KOBİ ler için Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında (IFRS) düzenlenmiştir. GİRİŞ Bu modül, IFRS for SMEs in 23 üncü modülü olan Hasılat uyarınca hasılatın muhasebeleştirilmesi ve raporlanması konusunu ele almaktadır. Söz konusu eğitim materyali, öğrencilere konuyu tanıtmakta, yayımlanan resmi metin konusunda rehberlik sağlamakta, örneklerin kullanılması aracılığıyla hükümlerin anlaşılmasını kolaylaştırmakta ve hasılatın muhasebeleştirilmesinde gerekli olan önemli değerlendirmeleri göstermektedir. Ayrıca bu modülde, öğrencinin hükümlere yönelik bilgisini test etmek için hazırlanan sorular ile IFRS for SMEs uyarınca hasılatın muhasebeleştirilmesine ve gerekli açıklamaların yapılmasına yönelik yeteneğini geliştirmek için tasarlanan örnek olaylar yer almaktadır. Öğrenim çıktıları Bu modülün başarılı bir şekilde tamamlanması üzerine, hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak IFRS for SMEs de yer alan finansal raporlama hükümleri öğrenilmiş olacaktır. Ayrıca söz konusu hükümlerin uygulamada kullanılışını gösteren örnek olayların tamamlanmasıyla, IFRS for SMEs uyarınca hasılatın muhasebeleştirilmesi konusundaki yeterliliğiniz artacaktır. Bu modül, IFRS for SMEs kapsamında kullanıcılara, özellikle aşağıda yer alan hususlar açısından faydalı olmayı amaçlamaktadır: Belirli işlemlerden ve olaylardan kaynaklanan hasılatın, Bölüm 23 uyarınca finansal tablolarda ne zaman muhasebeleştirilebileceğinin belirlenmesi. Mal satışlarından, hizmet sunumlarından, mal ve hizmetlerin değişiminden ve faiz, isim hakkı ile temettü getirisi sağlayan işletme varlıklarından kaynaklanan hasılatın ölçülmesi. İnşaat sözleşmelerine ilişkin hasılatların ve maliyetlerin muhasebeleştirilmesi. Hasılatın ve inşaat sözleşmelerinin finansal tablolarda sunulması ve kamuya açıklanması. Hasılatın ve inşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde gerekli olan önemli değerlendirmelerin anlaşılabilmesi. 1

8 IFRS for SMEs IFRS for SMEs in, kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan işletmelerin genel amaçlı finansal tablolarına uygulanması amaçlanmaktadır (bakınız: Bölüm 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler). IFRS for SMEs, zorunlu hükümler ve söz konusu hükümlerle birlikte yayımlanan (zorunlu olmayan) diğer materyallerden oluşur. Zorunlu olmayan materyaller aşağıdakilerden oluşmaktadır: IFRS for SMEs e genel bir giriş yapan ve Standardın amacını, yapısını ve uygulama alanını açıklayan önsöz. Örnek finansal tablolar ile dipnot kontrol listesini içeren uygulama rehberi. IASB nin IFRS for SMEs e ilişkin sonuçlara ulaşırken sergilediği temel yaklaşımı özetleyen Karar Gerekçeleri. IFRS for SMEs in yayımlanması konusunda muhalif görüş bildiren bir IASB üyesinin muhalif görüşü. IFRS for SMEs de Terimler Sözlüğü zorunlu hükümlerin bir parçasıdır. IFRS for SMEs de Bölüm 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar, Bölüm 22 Borçlar ve Özkaynak ile Bölüm 23 Hasılat ta ekler yer almaktadır. Söz konusu ekler zorunlu olmayan rehberlerdir. Hükümlere giriş Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin genel amaçlı finansal tablolarının amacı, kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hazırlanmış raporlar talep edebilme imkânı bulunmayan geniş bir kullanıcı kitlesine, genel olarak bir işletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları hakkında ekonomik kararlar almalarında faydalı olacak bilgiler sağlamaktır. Bölüm 23 ün amacı, hasılata ve inşaat sözleşmelerine ilişkin finansal raporlama hükümlerini belirlemektir. Hasılat, ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarıdır. Benzer nitelikte ve benzer değere sahip mal veya hizmetlerin takası, hasılat yaratıcı işlem olarak değerlendirilmemektedir. Diğer yandan, benzer nitelikte olmayan kalemlerin takası, hasılat yaratıcı işlem olarak değerlendirilmektedir. Hasılatın muhasebeleştirilmesinde temel husus, hasılatın ne zaman muhasebeleştirileceğidir. Hasılat, ekonomik faydaların işletmeye girmesi muhtemel olduğunda ve söz konusu faydalar güvenilir biçimde ölçülebildiğinde muhasebeleştirilir. Bölüm 23, söz konusu kriterlerin karşılandığı ve dolayısıyla hasılatın muhasebeleştirildiği durumları tanımlamaktadır. Bu bölüm ayrıca, mal satışlarından, hizmet sunumlarından, işletmenin yüklenici olduğu inşaat sözleşmelerinden ve işletme varlıklarının başkaları tarafından faiz, isim hakkı ve temettü getirisi sağlayacak şekilde kullanılmasından kaynaklanan hasılata ilişkin kriterlerin uygulanmasında yol gösterici nitelikteki hükümler de içermektedir. 2

9 Hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin genel ilkeler Hasılat, alınacak bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmelidir. Alınan bedelin gerçeğe uygun değeri hesaplanırken, işletme tarafından yapılan her türlü kasa iskontoları, miktar iskontosu ve anında ödeme iskontoları da dikkate alınır. Nakit ve nakit benzerleri girişinin ertelendiği ve anlaşmanın esasında bir finansman işlemi niteliği taşıdığı durumlarda; bedelin gerçeğe uygun değeri, gelecekte elde edilecek tüm tahsilatların emsal faiz oranı kullanılarak belirlenen bugünkü değeridir. Bir finansman işlemi, örneğin, alıcıya vade farksız bir satış yapılması veya satış bedeli olarak, alıcıdan, piyasa faiz oranının altında bir getiri oranına sahip bir alacak senedi alınması durumunda söz konusu olur. Faiz, etkin faiz yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. Hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin genel ilkeler Muhasebeleştirme, aşağıdaki koşulları sağlaması durumunda, hasılat tanımını karşılayan bir kalemin, kapsamlı gelir tablosunda (ya da iki ayrı tablo sunulması yaklaşımı kabul edilmişse, gelir tablosunda) gösterilmesi anlamına gelmektedir: İlgili hasılat kalemine ilişkin gelecekteki ekonomik faydaların işletmeye girmesinin muhtemel olması it is probable that any future economic benefit associated with the item of revenue will flow to the entity, and Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi. IFRS for SMEs, aşağıda sayılan belirli kategorideki hasılat tutarlarının muhasebeleştirilmesine ilişkin yol gösterici hükümler içermektedir: Mal satışları Mal satışından kaynaklanan hasılat, yukarıda sayılan hasılatın muhasebeleştirilebilmesine ilişkin genel kriterlerin yanı sıra, aşağıdaki tüm kriterler karşılandığında muhasebeleştirilir: Satıcının, malların sahipliğinden kaynaklanan tüm risk ve getirileri alıcıya devretmesi; Satıcının, satılan mallar üzerinde etkin bir kontrol veya sahipliğin genel olarak gerektirdiği şekilde bir yönetim etkinliğini sürdürememesi; ve İşleme ilişkin gerçekleşen veya gerçekleşecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi. Hizmet sunumları Hizmet sunumlarından kaynaklanan hasılat tutarı, hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin genel koşulların yanı sıra, aşağıdaki iki koşulun da sağlanması kaydıyla, raporlama dönemi sonu itibariyle işlemin tamamlanma düzeyi (tamamlanma yüzdesi yöntemi) referans alınmak suretiyle ölçülür: 3

10 Raporlama dönemi sonu itibariyle işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi; ve İşleme ilişkin katlanılan maliyetlerin ve işlemin tamamlanması için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi. Hizmet sunumuna ilişkin işlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilemediği durumda, hasılat tutarı, yalnızca, geri kazanılabilir gider tutarı ölçüsünde muhasebeleştirilmelidir. İnşaat sözleşmeleri Hizmetlerden elde edilen hasılata benzer şekilde (yukarıya bakınız), bir inşaat sözleşmesinin sonucu güvenilir biçimde tahmin edilebildiğinde, sözleşme hasılatı, raporlama dönemi sonu itibariyle sözleşme faaliyetinin tamamlanma düzeyi (genellikle tamamlanma yüzdesi yöntemi diye ifade edilmektedir) referans alınmak suretiyle ölçülür. Faiz, isim hakkı ve temettüler Faiz, isim hakkı ve temettüler açısından, hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin genel koşulların sağlanması kaydıyla, hasılat aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilmelidir: faiz: etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak. isim hakları: ilgili sözleşmenin özü dikkate alınarak, tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. temettüler: hissedarların ödemeyi alma hakkı oluştuğu anda muhasebeleştirilir. İşlemin tanımlanması Muhasebeleştirme kriteri, genellikle her bir işleme ayrı ayrı uygulanmaktadır. Diğer yandan, bazı durumlarda, muhasebeleştirilme kriterinin, işlemin özünü yansıtmak amacıyla tek bir işlemin ayrı ayrı tanımlanabilen bileşenlerine uygulanması gerekmektedir. Örneğin, bir ürünün bedeli, belirli tutardaki satış sonrası servis hizmetini de içeriyorsa, söz konusu tutar ertelenerek, hizmetin sunulduğu dönem boyunca hasılat olarak muhasebeleştirilir. Bu tür satışlar bazen, birden çok bileşeni olan satışlar olarak da ifade edilmektedir. Buna karşın, birbiriyle bağlantılı bir işlemler serisinin bir bütün olarak değerlendirilmediği takdirde ticari etkisinin anlaşılamadığı durumlarda, muhasebeleştirme ilkeleri, iki veya daha çok işleme birlikte uygulanır. The requirements for the identification of the transaction are consistent with the concept of accounting for the transactions in accordance with their economic reality rather than their legal form (see paragraph 2.8). 4

11 HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER IFRS for SMEs in 23 üncü bölümü olan Hasılat a ilişkin hükümlere aşağıda yer verilmiş ve bu bölümler gri renk ile gölgelendirilmiştir. IFRS for SMEs in terimler sözlüğünde tanımlanan terimler de, söz konusu hükümlerin bir parçasıdır. Bu terimler, Bölüm 23 metninde ilk defa geçtikleri yerde koyu bir biçimde gösterilmiştir. IASC Vakfı Eğitim Departmanı tarafından hükümlerin arasına yerleştirilen notlar ve örnekler ise herhangi bir renk ile gölgelendirilmemiştir. IASC Vakfı personeli tarafından metne yerleştirilen ilave açıklamalar ise, çerçeve içerisinde, koyu ve italik olarak gösterilmiştir. Metne ilave edilen bu notlar, örnekler ve açıklamalar, IFRS for SMEs in bir parçası olmadığı gibi, IASB tarafından da onaylanmamıştır. Bu bölümün kapsamı 23.1 Bu bölüm, aşağıdaki işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılatın muhasebeleştirilmesinde uygulanır: (a) Mal (satış amacıyla işletme tarafından üretilen ya da yeniden satmak üzere satın alınan) satışları. (b) Hizmet sunumları. (c) İşletmenin yüklenici olduğu inşaat sözleşmeleri. (d) İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan faiz, isim hakkı ve temettüler. Notlar Gelir, özkaynak yatırımcılarının katkılarıyla ilişkili olanlar hariç olmak üzere, işletmeye giren varlıklar veya işletmeye ait varlıkların değerlerinde meydana gelen artışlar ya da borçlarda oluşan azalışlar nedeniyle işletme özkaynaklarının artmasına sebep olan ve raporlama dönemi içerisinde gerçekleşen, ekonomik değerlerde yaşanan artışlardır. Gelirin tanımı, hasılat ve kazancı birlikte içermektedir. Hasılat, ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarıdır. Hasılat, işletmenin esas faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan geliri ifade etmekte olup, satış, ücret, faiz, temettü, lisans ücreti ve kirayı içeren çeşitli adlarla anılır. Kazançlar, gelir tanımına girmekle birlikte hasılat olarak nitelendirilmesi mümkün olmayan diğer kalemleri ifade eder (bakınız paragraf 2.25(b)). Örnek 1, kazançları hasılattan ayırma konusunda faydalı bir rehberlik sağlamaktadır. 5

12 Bir maddi duran varlık kaleminin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar, hasılat olarak sınıflandırılmaz (bakınız paragraf 17.28). Maddi duran varlığın satış işlemi, kapsamlı gelir tablosunda net tutar üzerinden raporlanır (yani, elden çıkarmaya ilişkin kazanç ya da kayıp olarak). Söz konusu kazanç ya da kayıp tutarı, hasılat olarak raporlanmaz. Finansal tablo kullanıcılarının, bu tür kazançların, işletmenin mal satışlarından elde ettiği hasılat tutarından farklı olduğunu anlamaları, işletmenin geçmişteki ve gelecekteki finansal performansının değerlendirilmesi aşamasında önemli olmaktadır. Örnek hasılat Ör 1 Bir bisiklet mağazaları zinciri, bisiklet satmakta ve kısa dönemli olarak bisiklet kiralamaktadır. Kiralık bisikletler, iki ya da üç yıl kullanılmakta ve daha sonra ikinci el olarak satılmaktadır. Tüm mağazalar hem yeni, hem de ikinci el bisiklet satmaktadır. Söz konusu mağazaların üç adet hasılat kaynağı bulunmaktadır: (i) yeni bisikletlerin satışı, (ii) ikinci el bisikletlerin satışı ve (iii) bisikletlerin kiralanması. Bisikletler, kiralama dönemi süresince belirli bir süre elde bulundurulsa bile, ikinci el bisiklet satışı, bir maddi duran varlık kaleminin elden çıkarılması olarak düşünülemez. Bisiklet mağazaları, hem yeni, hem de ikinci el bisiklet satmaktadır. Dolayısıyla, ikinci el bisiklet satışı, mağazaların olağan ve tekrarlanan faaliyetlerindendir ve bu tür satışlar, hasılat doğurmaktadır Bazı işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılat veya diğer gelirler, bu Standardın diğer bölümlerinde düzenlenmektedir: (a) Finansal kiralama sözleşmeleri (bakınız: Bölüm 20 Kiralama İşlemleri). (b) Özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen yatırımlardan sağlanan temettüler ve diğer gelirler (bakınız: Bölüm 14 İştiraklerdeki Yatırımlar ve Bölüm 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar). (c) Finansal varlıkların ve finansal borçların gerçeğe uygun değerlerindeki değişiklikler veya bunların elden çıkarılması (bakınız: Bölüm 11 Temel Finansal Araçlar ve Bölüm 12 Diğer Finansal Araçlar). (d) Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler (bakınız: Bölüm 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller). (e) Tarımsal faaliyetlere ilişkin canlı varlıkların ilk muhasebeleştirilmesi ve gerçeğe uygun değerlerindeki değişiklikler (bakınız: Bölüm 34 Özellikli Faaliyetler). (f) Tarımsal ürünlerin ilk muhasebeleştirilmesi (bakınız: Bölüm 34). 6

13 Hasılatın ölçülmesi 23.3 Hasılat, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. Alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değerinin ölçümünde, işletme tarafından uygulanan ticari iskontolar, zamanında ödeme indirimleri ile miktar indirimleri de dikkate alınır. Notlar Gerçeğe uygun değer, karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi, bir borcun ödenmesi ya da özkaynağa dayalı bir finansal aracın el değiştirmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır. Örnekler hasılatın ölçümü Ör 2 Bir üretici, ürettiği mallardan her birini, 500 PB ye (1) satmaktadır. Diğer yandan üretici, 100 adet ya da daha fazla miktardaki siparişlerde, müşteriye %20 lik bir iskonto da sağlamaktadır. Bir müşteri, tek bir siparişle 100 adet mal satın almıştır. Üretici, malların satışı sonucunda 40,000 PB lik tutarı hasılat olarak muhasebeleştirmelidir (100 birim (500 PB liste fiyatı eksi 100 PB (% PB) iskonto)). Ör 3 Bir üretici, ürettiği mallardan her birini, 500 PB ye satmaktadır. Diğer yandan üretici, 100 adet ya da daha fazla miktardaki siparişlerde, müşteriye %20 lik bir iskonto da sağlamaktadır. Ayrıca, müşterinin, tek bir finansal raporlama dönemi süresince 1,000 adet ya da daha fazla sayıda mal satın alması durumunda, üretici, müşteriye, içinde bulunulan finansal raporlama döneminde satın alınan tüm ürünlerin liste fiyatı üzerinden ilave %10 luk bir iskonto da sağlamaktadır. Bir müşteri, tek bir finansal raporlama dönemi süresince her ay 100 birim mal satın almıştır. Üretici, söz konusu finansal raporlama dönemine ilişkin olarak mal satışından kaynaklanan toplam hasılat tutarını 420,000 PB olarak muhasebeleştirmelidir (1,200 adet (500 PB liste fiyatı eksi 150 PB (% PB) iskonto). Ticari iskonto, finansal bir işlem olarak düşünülmez ve paranın zaman değeri çoğunlukla önemsizdir. Dolayısıyla üretici, hasılatı, iskonto tutarı da düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden muhasebeleştirir. (1) Bu örnekte ve bu modülde yer alan diğer tüm örneklerde, parasal tutarlar para birimi (PB) olarak ifade edilmiştir. 7

14 Ör 4 Bir üretici, ürettiği mallardan her birini, 500 PB ye kredili olarak satmaktadır. Erken ödemeyi teşvik etmek amacıyla üretici, müşterinin, malları satın almasını izleyen 30 gün içerisinde ödeme yapması koşuluyla %10 luk erken ödeme iskontosu sağlamaktadır. Normal ödeme vadesi 60 gündür. 1. Müşteri, satın aldığı 90 adet mala karşılık 30 gün içerisinde 40, 500 PB lik ödeme yapmıştır. 2. Müşteri, satın aldığı 90 adet mala karşılık 60 günlük vade sonunda 45, 000 PB lik ödeme yapmıştır. Üretici, 1. müşteriye mal satışından kaynaklanan hasılatı 40,500 PB olarak (90 adet (500 PB liste fiyatı eksi % PB erken ödeme iskontosu)), 2. müşteriye mal satışından kaynaklanan hasılatı da 45,000 PB olarak (90 adet 500 PB liste fiyatı) muhasebeleştirmelidir. Ör 5 Bir üretici, ürettiği mallardan her birini, 500 PB ye satmaktadır. Bir defasında üretici, ürettiği mallardan 10 adedini, uluslararası bir muhasebe firmasının ortağından aldığı 10 saatlik bir danışma hizmetinin bedeli şeklinde karşı tarafa transfer etmiştir. Üretici, malların satışından kaynaklanan hasılatı, 5,000 PB (10 saatlik işgücü saatlik 500 PB (ayrıca bakınız paragraflar 23.6 ve 23.7)) olarak muhasebeleştirmelidir Hasılat tutarı içerisine, yalnızca, işletmenin kendi adına aldığı ve alacağı brüt ekonomik fayda girişleri dâhil edilir. Üçüncü kişiler adına tahsil edilen satış vergileri, mal ve hizmet vergileri ve katma değer vergisi gibi tutarların hiçbiri, hasılat tutarına dâhil edilmez. Bir acente ilişkisinde de yalnızca komisyon tutarı hasılata dâhil edilir. Acentesi olunan işletme adına yapılan tahsilat tutarları hasılat değildir. Notlar Bir acente ilişkisi çerçevesinde, brüt ekonomik fayda akışları, acentesi olunan işletme adına yapılan tahsilat tutarlarını içermektedir. Diğer yandan, yalnızca, brüt tutarın acentenin komisyonu olan kısmı, acentenin hasılatını oluşturmaktadır. Bir işletmenin acente sahibi işletme ya da acente olarak faaliyet gösterip göstermediğinin belirlenmesi, ilgili tüm koşulların ve durumların dikkate alınmasını ve değerlendirmede bulunulmasını gerektirmektedir. Malların satışına ya da hizmetlerin sağlanmasına ilişkin olarak önemli risklere maruz kalındığında ya da önemli düzeydeki getirileri elde etme imkânı bulunduğunda, işletme, acente sahibi işletme konumundadır. Acente sahibi işletme olarak faaliyet gösterildiğine işaret eden özellikler, ayrı ayrı ya da birlikte düşünüldüğünde, aşağıdakileri içermektedir: (a) Müşteriye malların ya da hizmetlerin sağlanmasından veya siparişin yerine getirilmesinden, yani müşteri tarafından satın alınan ya da sipariş verilen malların veya hizmetlerin kabul edilebilirliğinden birinci derecede sorumlu olunması; 8

15 (b) Müşterinin siparişi öncesindeki ve sonrasındaki yükleme süresince veya iade süresince stok riskine maruz kalınması; (c) Örneğin ilave malların veya hizmetlerin sağlanmasında doğrudan ya da dolaylı olarak fiyatları belirlemede serbest olunması; (d) Müşterilere ilişkin alacak tutarları karşısında, işletmenin, müşterilerinin kredi riskine maruz kalması. Malların satılmasına ya da hizmetlerin sağlanmasına ilişkin önemli risklere maruz kalınmadığında ve önemli düzeydeki getirileri elde etme imkânı da bulunmadığında, işletme, acente olarak faaliyet göstermektedir. Acente olarak faaliyette bulunulduğuna dair göstergelerden biri de, işletmenin kazandığı tutarın, işlem başına sabit bir ücret olarak ya da müşteriye fatura edilen tutar üzerinden belirli bir yüzde şeklinde önceden belirlenebilir nitelikte olmasıdır. Örnekler üçüncü şahıslarla işlemler Ör 6 Bir üretici, ürettiği malları aracı vasıtasıyla müşterilerine satmaktadır. Aracı işletme, üreticiden aldığı malları konsinye olarak elinde bulundurmaktadır. Aracı işletme, satılmayan malları üreticiye iade etmektedir. Aracı, üretici işletmeye malların adedini 100 PB den satacağını belirtmiştir. Aracı, sattığı her maldan 10 PB lik sabit bir komisyon almakta ve kalan tutarı üreticiye transfer etmektedir. Malların kusurlu çıkması durumunda, müşteriler, söz konusu malları, tamir edilmesi ya da yenisiyle değiştirilmesi amacıyla üreticiye iade etmektedirler. Üretici, mal satışına ilişkin olarak önemli risklere maruz kaldığından ve yine mal satışına ilişkin olarak önemli düzeydeki getirileri de elde etme imkanı bulunduğundan (örneğin, stokların eskimesi, kusurlu malların iadesi, satış fiyatının ayarlanması gibi), müşteriye mal satışı konusunda acente sahibi işletme konumundadır. Üretici, acente (aracı) tarafından satılan mallara ilişkin olarak, her bir satış üzerinden 90 PB tutarında hasılat muhasebeleştirmelidir. Üretici, aracı işletme tarafından malların müşterilere satıldığı, yani tüm risk ve getirilerin transfer edildiği tarihte hasılat tutarını muhasebeleştirmelidir. Üretici ayrıca sınırlı iade hakkına ilişkin olarak da (bakınız Bölüm 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar), bir garanti karşılığı (yükümlülük) tutarı muhasebeleştirmelidir. Aracı, üretici işletmenin bir acentesi konumundadır. Dolayısıyla aracı işletme, her bir mal satışından, hizmetinin karşılığı olarak 10PB lik bir satış komisyonu muhasebeleştirmelidir. Diğer yandan üretici işletme de, yaptığı harcamaya karşılık gelen tutarı, komisyon gideri olarak muhasebeleştirmelidir. Ör 7 Bir üretici, ürettiği malları aracıya adedini 90 PB ye satmaktadır. Aracı, satın aldığı malları başkalarına yeniden satmaktadır. Yalnızca aracının, defolu malları üreticiye iade etme hakkı bulunmaktadır. Aracı, satın aldığı malların fiyatı üzerine 10 PB lik bir kâr payı koyarak satmayı planlamakta, dolayısıyla satışı ürün başına 100 PB 9

16 üzerinden gerçekleştirmektedir. Malların kusurlu olduğunun tespit edilmesi durumunda, müşteriler söz konusu malları tamir edilmesi ya da yenisiyle değiştirilmesi amacıyla aracıya iade etmektedirler. Üretici, aracıya transfer edilen mallara ilişkin olarak, her bir satış üzerinden 90 PB tutarında hasılat muhasebeleştirmelidir. Üretici ayrıca sınırlı iade hakkına ilişkin olarak da (bakınız Bölüm 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar), bir garanti karşılığı (yükümlülük) tutarı muhasebeleştirmelidir. Aracı kurum, mal satışına ilişkin olarak önemli risklere maruz kaldığından ve yine mal satışına ilişkin olarak önemli düzeydeki getirileri de elde etme imkânı bulunduğundan (örneğin, stokların eskimesi, kusurlu malların iadesi, satış fiyatının ayarlanması gibi), müşteriye mal satışı konusunda acente sahibi işletme konumundadır. Aracı işletme, müşterilere satılan mallara ilişkin olarak her bir satış üzerinden 100 PB tutarında hasılat muhasebeleştirmelidir. Yine, satılan her bir birim için, aracı işletme, satılan malın maliyeti olarak 90 PB lik bir gider tutarı muhasebeleştirmelidir. Ör 8 Bir üretici adedini, 100 PB den mal satmaktadır. Bu fiyat, devlet adına topladığı 10 PB lik satış vergisini (örneğin katma değer vergisi) de içermektedir. Üretici, sattığı her ürün başına 90 PB lik hasılat tutarı muhasebeleştirmelidir (yani, 100 PB liste fiyatı eksi 10 PB devlet adına toplanan vergi). Üretici, KDV nin devlet adına toplanmasında acente gibi davranmakta ve dolayısıyla KDV tutarı hasılatın içine dahil edilmemektedir. Ör 9 Bir sigara firması, adedini 10 PB den sigara satmaktadır. Bu fiyatın içerisine, devlet adına toplanan 4 PB lik tütün vergisi de dahildir. Tütün vergisi, sigaranın satıldığı ayı izleyen ay sonuna kadar devlete ödenmektedir. Diğer yandan, müşterinin ödeme yapamaması durumunda, sigara firması ödediği vergiyi devletten geri alma hakkına sahiptir. Sigara firması, satılan her birim sigara için 6 PB tutarında hasılat muhasebeleştirmelidir (yani, 10 PB liste fiyatı eksi 4 PB devlet adına toplanan tutar). Ör 10 Örnek 9 daki verilerin burada da aynı olduğunu varsayalım. Diğer yandan bu örnekte, 4 PB lik tütün vergisi, firmanın bir ay içerisinde ürettiği sigara sayısına bağlı olarak ödenmektedir (yani söz konusu vergi, sigaraların satılıp satılmadığına bakılmaksızın, firma tarafından ödenebilir durumdadır). Ayrıca, müşterinin ödeme yapamaması durumunda, sigara firması ödediği vergiyi devletten geri alma hakkına sahip değildir. Sigara firması, satılan her birim sigara için 10 PB tutarında hasılat muhasebeleştirmeli ve vergiyi de, sigaranın üretildiği dönemde kâr veya zarar içerisinde muhasebeleştirmelidir. Bu örnekte tütün vergisi, üretim vergisidir. 10

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 25 Borçlanma Maliyetleri

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 25 Borçlanma Maliyetleri IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 25 Borçlanma Maliyetleri IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 25 Borrowing Costs of the International

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 11 Temel Finansal Araçlar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 11 Temel Finansal Araçlar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 11 Temel Finansal Araçlar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 11 Basic Financial Instruments of

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 29 Gelir Vergisi

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 29 Gelir Vergisi IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 29 Gelir Vergisi IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 29 Income Tax of the International Financial

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 6 Özkaynak Değişim Tablosu ile Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 6 Özkaynak Değişim Tablosu ile Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 6 Özkaynak Değişim Tablosu ile Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 14 İştiraklerdeki Yatırımlar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 14 İştiraklerdeki Yatırımlar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 14 İştiraklerdeki Yatırımlar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 14 Investments in Associates of

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 15 Investments in Joint Ventures

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 16 Investment Property of the

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 13 Stoklar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 13 Stoklar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 13 Stoklar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 13 Inventories of the International Financial Reporting

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 4 Finansal Durum Tablosu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 4 Finansal Durum Tablosu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 4 Finansal Durum Tablosu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 4 Statement of Financial Position of

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 20 Kiralamalar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 20 Kiralamalar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 20 Kiralamalar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 20 Leases of the International Financial Reporting

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 3 Finansal Tabloların Sunuluşu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 3 Finansal Tabloların Sunuluşu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 3 Finansal Tabloların Sunuluşu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 3 Financial Statement Presentation

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 21 Provisions and Contingencies

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 18 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 18 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 18 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 18 Intangible Assets other

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 5 Statement of Comprehensive

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 17 Maddi Duran Varlıklar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 17 Maddi Duran Varlıklar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 17 Maddi Duran Varlıklar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 17 Property, Plant and Equipment of

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 1 Small and Medium-sized

Detaylı

TMS 18 HASILAT. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 18 HASILAT. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 18 HASILAT GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 18 Hasılat Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/12/2005 tarih ve 26018 sayılı Resmi

Detaylı

İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması Muhasebe politikalarının tutarlılığı Muhasebe politikalarındaki

Detaylı

mal satışları, hizmet sunumları, ve faiz, isim hakkı ve temettülerden kaynaklanan hasılatın muhasebeleştirilmesinde uygulanır.

mal satışları, hizmet sunumları, ve faiz, isim hakkı ve temettülerden kaynaklanan hasılatın muhasebeleştirilmesinde uygulanır. UMS 18 HASILAT UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 18 Hasılat Standardının Kapsamı Nedir? UMS 18 ; mal satışları, hizmet sunumları, ve faiz, isim hakkı ve temettülerden kaynaklanan hasılatın muhasebeleştirilmesinde uygulanır.

Detaylı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS)

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS) Bölüm 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Bu Standardın amaçlanan kapsamı 1.1 KOBİ TFRS nin, küçük ve orta

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (KOBİ TFRS) HAZIRLAYAN BÜLENT BERKİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MAŞAVİR

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (KOBİ TFRS) HAZIRLAYAN BÜLENT BERKİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MAŞAVİR KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (KOBİ TFRS) HAZIRLAYAN BÜLENT BERKİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MAŞAVİR ( 01.11.2010 tarih ve 27746 sayılı resmi gazeteden alınmıştır.)

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOLARI KAR VEYA ZARAR VE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI ÖZKAYNAK

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI İÇİNDEKİLER 1. GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA... 17 4. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 5. İŞ ORTAKLIKLARI... 18

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. 01 OCAK 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM 01 OCAK 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT

Detaylı

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2

Detaylı

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE I MATAŞ MATBAACILIK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 EURO YATIRIM MENKUL

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 18 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP

Detaylı