IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 23 Hasılat

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 23 Hasılat"

Transkript

1 IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 23 Hasılat

2 IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 23 Revenue of the International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small and Medium-sized Entities (SMEs) issued by the International Accounting Standards Board on 9 July 2009 with extensive explanations, self-assessment questions and case studies IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH United Kingdom Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Publications Telephone: +44 (0) Publications Fax: +44 (0) Publications Web:

3 This training material has been prepared by IFRS Foundation education staff. It has not been approved by the International Accounting Standards Board (IASB). The training material is designed to assist those training others to implement and consistently apply the IFRS for SMEs. For more information about the IFRS education initiative visit IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH United Kingdom Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Web: ww.ifrs.org Copyright 2010 IFRS Foundation Right of use Although the IFRS Foundation encourages you to use this training material, as a whole or in part, for educational purposes, you must do so in accordance with the copyright terms below. Please note that the use of this module of training material is not subject to the payment of a fee. Copyright notice All rights, including copyright, in the content of this module of training material are owned or controlled by the IFRS Foundation. Unless you are reproducing the training module in whole or in part to be used in a stand-alone document, you must not use or reproduce, or allow anyone else to use or reproduce, any trade marks that appear on or in the training material. For the avoidance of any doubt, you must not use or reproduce any trade mark that appears on or in the training material if you are using all or part of the training materials to incorporate into your own documentation. These trade marks include, but are not limited to, the IFRS Foundation and IASB names and logos. When you copy any extract, in whole or in part, from a module of the IFRS Foundation training material, you must ensure that your documentation includes a copyright acknowledgement that the IFRS Foundation is the source of your training material. You must ensure that any extract you are copying from the IFRS Foundation training material is reproduced accurately and is not used in a misleading context. Any other proposed use of the IFRS Foundation training materials will require a licence in writing. Please address publication and copyright matters to: IFRS Foundation Publications Department 30 Cannon Street London EC4M 6XH United Kingdom Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) Web: The IFRS Foundation, the authors and the publishers do not accept responsibility for loss caused to any person who acts or refrains from acting in reliance on the material in this publication, whether such loss is caused by negligence or otherwise. The Turkish translation of the Training Material for the IFRS for SMEs contained in this publication has not been approved by a review committee appointed by the IFRS Foundation. The Turkish translation is copyright of the IFRS Foundation. The IFRS Foundation logo, the IASB logo, the IFRS for SMEs logo, the Hexagon Device, IFRS Foundation, eifrs, IAS, IASB, IASC Foundation, IASCF, IFRS for SMEs, IASs, IFRS, IFRSs, International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards are Trade Marks of the IFRS Foundation.

4 IFRS Vakfı: IFRS for SME Eğitim Materyali Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu nun 9 Temmuz 2009 tarihinde yayımlamış olduğu Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (SMEs) için Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (IFRS) nın Bölüm 23 Hasılat ın tam metni ile genişletilmiş açıklamalar, değerlendirme soruları ve vaka çalışmaları içermektedir. IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH İngiltere Telefon: +44 (0) Fax: +44 (0) Yayınlar Dept. Telefon: +44 (0) Yayınlar Dept. Fax: +44 (0) Yayınlar Dept. E-posta: Web:

5 Bu eğitim materyali IFRS Vakfı eğitim personeli tarafından hazırlanmıştır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından onaylanmamıştır. Eğitim materyali, IFRS for SMEs i devamlı olarak uygulayacak kullanıcılara eğitim verelere yardımcı olmak için tasarlanmıştır. IFRS eğitim girişimi hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki web sayfasını ziyaret ediniz: IFRS Foundation 30 Cannon Street London EC4M 6XH İngiltere Telefon: +44 (0) Faks: +44 (0) E-posta: Web: ww.ifrs.org Telif Hakkı IFRS Foundation Kullanım Hakkı IFRS Vakfı bu eğitim materyalinin kısmen ya da tamamen kullanımını teşvik etse de, aşağıda verilen telif hakkı koşulları uyarınca kullanılması gerekmektedir. Bu eğitim materyali modülünün kullanılması herhangi bir ücret ödemesine tabi değildir. Telif hakkı bildirimi Telif hakkı da dahil bu eğitim materyali modülü kapsamındaki tüm haklar IFRS Vakfına ait olup, yine IFRS Vakfı tarafından kontrol edilmektedir. Eğitim modülü bağımsız bir belgede kullanılacak şekilde tamamen veya kısmen çoğaltılmadıkça, kullanılamaz veya çoğaltılamaz, üçüncü kişilerin kullanmasına veya çoğaltmasına, üzerindeki ve eğitim materyalindeki ticari markaların gösterilmesine izin verilemez. Şüpheye mahal vermemek için, eğitim materyallerinin tamamını veya bir kısmını kendi belgelerinizin bir parçası olarak kullanacaksanız üzerinde veya eğitim materyalinde yer alan herhangi bir ticari markayı kullanamaz ve çoğaltamazsınız. Bu ticari markalar IFRS Vakfı ve IASB adları ve logolarını kapsamakta olup bunlarla kısıtlı değildir. IFRS Vakfı eğitim materyali modülünün tamamı ve bir kısmından alıntı yapmanız durumunda, belgelerinizin eğitim materyali modülünüzün kaynağının IFRS Vakfı olduğuna ilişkin bir telif hakkı onayı içermesini temin etmeniz gerekecektir. IFRS Vakfı eğitim materyalinden kopyalayacağınız herhangi bir alıntının doğru bir şekilde çoğaltıldığından ve yanıltıcı bir bağlamda kullanılmadığından emin olmanız gerekmektedir. IFRS Vakfı eğitim materyalleri için önerilecek herhangi bir diğer kullanım yazılı lisans gerektirmektedir. Lütfen yayınlar ve telif hakkı ile ilgili konuları aşağıdaki adrese bildiriniz: IFRS Vakfı Yayın Departmanı 30 Cannon Street, Londra, EC4M 6XH, İngiltere Telefon: +44 (0) Faks: +44 (0) E-posta: Web: Bu zarar ihmalden veya diğer nedenlerden kaynaklansın veya kaynaklanmasın, IFRS Vakfı, yazarlar ve yayıncılar bu yayında yer alan materyale dayalı olarak hareket eden veya hareket etmekten kaçınan herhangi bir şahsa yönelik zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu yayında yer alan KOBİ ler için IFRS Eğitim Materyalinin Türkçe tercümesi IFRS Vakfı tarafından atanmış bir inceleme komitesi tarafından onaylanmıştır. Türkçe tercümesinin telif hakları IFRS Vakfına aittir. IASB logosu/ IFRS Vakfı logosu/ Altıgen Aygıt, IFRS Vakfı Eğitim logosu, IFRS vakfı, eifrs, IAS, IASB, IFRS Vakfı Eğitimi, IASs, IFRIC, IFRS, IFRSs, International Accounting Standards- UIuslararası Muhasebe Standartları, International Financial Reporting Standards-UIuslararası Finansal Raporlama Standartları ve SIC IFRS Vakfının ticari markalarıdır.

6 İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Hasılatın ölçülmesi Hasılat doğuran işlemin belirlenmesi Mal satışı Hizmet sunumu İnşaat Sözleşmeleri Tamamlanma yüzdesi yöntemi Faiz, isim hakkı ve temettüler Açıklamalar Ek-Bölüm 23 hükümleri uyarınca hasılatın muhasebeleştirilmesi ilişkin örnekler ÖNEMLİ TAHMİNLER VE DİĞER DEĞERLENDİRMELER TAM SET IFRS LER İLE KARŞILAŞTIRMA BİLGİNİZİ TEST EDİN BİLGİNİZİ UYGULAYIN Vaka çalışması 1 Vaka çalışması 1 in cevabı Vaka çalışması 2 Vaka çalışması 2 nin cevabı iv

7 Bu eğitim materyali, IASC Vakfının eğitim personeli tarafından hazırlanmış olup, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından onaylanmamıştır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) uygulanacak muhasebe hükümleri, IASB tarafından Temmuz 2009 da yayımlanan KOBİ ler için Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında (IFRS) düzenlenmiştir. GİRİŞ Bu modül, IFRS for SMEs in 23 üncü modülü olan Hasılat uyarınca hasılatın muhasebeleştirilmesi ve raporlanması konusunu ele almaktadır. Söz konusu eğitim materyali, öğrencilere konuyu tanıtmakta, yayımlanan resmi metin konusunda rehberlik sağlamakta, örneklerin kullanılması aracılığıyla hükümlerin anlaşılmasını kolaylaştırmakta ve hasılatın muhasebeleştirilmesinde gerekli olan önemli değerlendirmeleri göstermektedir. Ayrıca bu modülde, öğrencinin hükümlere yönelik bilgisini test etmek için hazırlanan sorular ile IFRS for SMEs uyarınca hasılatın muhasebeleştirilmesine ve gerekli açıklamaların yapılmasına yönelik yeteneğini geliştirmek için tasarlanan örnek olaylar yer almaktadır. Öğrenim çıktıları Bu modülün başarılı bir şekilde tamamlanması üzerine, hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak IFRS for SMEs de yer alan finansal raporlama hükümleri öğrenilmiş olacaktır. Ayrıca söz konusu hükümlerin uygulamada kullanılışını gösteren örnek olayların tamamlanmasıyla, IFRS for SMEs uyarınca hasılatın muhasebeleştirilmesi konusundaki yeterliliğiniz artacaktır. Bu modül, IFRS for SMEs kapsamında kullanıcılara, özellikle aşağıda yer alan hususlar açısından faydalı olmayı amaçlamaktadır: Belirli işlemlerden ve olaylardan kaynaklanan hasılatın, Bölüm 23 uyarınca finansal tablolarda ne zaman muhasebeleştirilebileceğinin belirlenmesi. Mal satışlarından, hizmet sunumlarından, mal ve hizmetlerin değişiminden ve faiz, isim hakkı ile temettü getirisi sağlayan işletme varlıklarından kaynaklanan hasılatın ölçülmesi. İnşaat sözleşmelerine ilişkin hasılatların ve maliyetlerin muhasebeleştirilmesi. Hasılatın ve inşaat sözleşmelerinin finansal tablolarda sunulması ve kamuya açıklanması. Hasılatın ve inşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde gerekli olan önemli değerlendirmelerin anlaşılabilmesi. 1

8 IFRS for SMEs IFRS for SMEs in, kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan işletmelerin genel amaçlı finansal tablolarına uygulanması amaçlanmaktadır (bakınız: Bölüm 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler). IFRS for SMEs, zorunlu hükümler ve söz konusu hükümlerle birlikte yayımlanan (zorunlu olmayan) diğer materyallerden oluşur. Zorunlu olmayan materyaller aşağıdakilerden oluşmaktadır: IFRS for SMEs e genel bir giriş yapan ve Standardın amacını, yapısını ve uygulama alanını açıklayan önsöz. Örnek finansal tablolar ile dipnot kontrol listesini içeren uygulama rehberi. IASB nin IFRS for SMEs e ilişkin sonuçlara ulaşırken sergilediği temel yaklaşımı özetleyen Karar Gerekçeleri. IFRS for SMEs in yayımlanması konusunda muhalif görüş bildiren bir IASB üyesinin muhalif görüşü. IFRS for SMEs de Terimler Sözlüğü zorunlu hükümlerin bir parçasıdır. IFRS for SMEs de Bölüm 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar, Bölüm 22 Borçlar ve Özkaynak ile Bölüm 23 Hasılat ta ekler yer almaktadır. Söz konusu ekler zorunlu olmayan rehberlerdir. Hükümlere giriş Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin genel amaçlı finansal tablolarının amacı, kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hazırlanmış raporlar talep edebilme imkânı bulunmayan geniş bir kullanıcı kitlesine, genel olarak bir işletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları hakkında ekonomik kararlar almalarında faydalı olacak bilgiler sağlamaktır. Bölüm 23 ün amacı, hasılata ve inşaat sözleşmelerine ilişkin finansal raporlama hükümlerini belirlemektir. Hasılat, ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarıdır. Benzer nitelikte ve benzer değere sahip mal veya hizmetlerin takası, hasılat yaratıcı işlem olarak değerlendirilmemektedir. Diğer yandan, benzer nitelikte olmayan kalemlerin takası, hasılat yaratıcı işlem olarak değerlendirilmektedir. Hasılatın muhasebeleştirilmesinde temel husus, hasılatın ne zaman muhasebeleştirileceğidir. Hasılat, ekonomik faydaların işletmeye girmesi muhtemel olduğunda ve söz konusu faydalar güvenilir biçimde ölçülebildiğinde muhasebeleştirilir. Bölüm 23, söz konusu kriterlerin karşılandığı ve dolayısıyla hasılatın muhasebeleştirildiği durumları tanımlamaktadır. Bu bölüm ayrıca, mal satışlarından, hizmet sunumlarından, işletmenin yüklenici olduğu inşaat sözleşmelerinden ve işletme varlıklarının başkaları tarafından faiz, isim hakkı ve temettü getirisi sağlayacak şekilde kullanılmasından kaynaklanan hasılata ilişkin kriterlerin uygulanmasında yol gösterici nitelikteki hükümler de içermektedir. 2

9 Hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin genel ilkeler Hasılat, alınacak bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmelidir. Alınan bedelin gerçeğe uygun değeri hesaplanırken, işletme tarafından yapılan her türlü kasa iskontoları, miktar iskontosu ve anında ödeme iskontoları da dikkate alınır. Nakit ve nakit benzerleri girişinin ertelendiği ve anlaşmanın esasında bir finansman işlemi niteliği taşıdığı durumlarda; bedelin gerçeğe uygun değeri, gelecekte elde edilecek tüm tahsilatların emsal faiz oranı kullanılarak belirlenen bugünkü değeridir. Bir finansman işlemi, örneğin, alıcıya vade farksız bir satış yapılması veya satış bedeli olarak, alıcıdan, piyasa faiz oranının altında bir getiri oranına sahip bir alacak senedi alınması durumunda söz konusu olur. Faiz, etkin faiz yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. Hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin genel ilkeler Muhasebeleştirme, aşağıdaki koşulları sağlaması durumunda, hasılat tanımını karşılayan bir kalemin, kapsamlı gelir tablosunda (ya da iki ayrı tablo sunulması yaklaşımı kabul edilmişse, gelir tablosunda) gösterilmesi anlamına gelmektedir: İlgili hasılat kalemine ilişkin gelecekteki ekonomik faydaların işletmeye girmesinin muhtemel olması it is probable that any future economic benefit associated with the item of revenue will flow to the entity, and Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi. IFRS for SMEs, aşağıda sayılan belirli kategorideki hasılat tutarlarının muhasebeleştirilmesine ilişkin yol gösterici hükümler içermektedir: Mal satışları Mal satışından kaynaklanan hasılat, yukarıda sayılan hasılatın muhasebeleştirilebilmesine ilişkin genel kriterlerin yanı sıra, aşağıdaki tüm kriterler karşılandığında muhasebeleştirilir: Satıcının, malların sahipliğinden kaynaklanan tüm risk ve getirileri alıcıya devretmesi; Satıcının, satılan mallar üzerinde etkin bir kontrol veya sahipliğin genel olarak gerektirdiği şekilde bir yönetim etkinliğini sürdürememesi; ve İşleme ilişkin gerçekleşen veya gerçekleşecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi. Hizmet sunumları Hizmet sunumlarından kaynaklanan hasılat tutarı, hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin genel koşulların yanı sıra, aşağıdaki iki koşulun da sağlanması kaydıyla, raporlama dönemi sonu itibariyle işlemin tamamlanma düzeyi (tamamlanma yüzdesi yöntemi) referans alınmak suretiyle ölçülür: 3

10 Raporlama dönemi sonu itibariyle işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi; ve İşleme ilişkin katlanılan maliyetlerin ve işlemin tamamlanması için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi. Hizmet sunumuna ilişkin işlemin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilemediği durumda, hasılat tutarı, yalnızca, geri kazanılabilir gider tutarı ölçüsünde muhasebeleştirilmelidir. İnşaat sözleşmeleri Hizmetlerden elde edilen hasılata benzer şekilde (yukarıya bakınız), bir inşaat sözleşmesinin sonucu güvenilir biçimde tahmin edilebildiğinde, sözleşme hasılatı, raporlama dönemi sonu itibariyle sözleşme faaliyetinin tamamlanma düzeyi (genellikle tamamlanma yüzdesi yöntemi diye ifade edilmektedir) referans alınmak suretiyle ölçülür. Faiz, isim hakkı ve temettüler Faiz, isim hakkı ve temettüler açısından, hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin genel koşulların sağlanması kaydıyla, hasılat aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilmelidir: faiz: etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak. isim hakları: ilgili sözleşmenin özü dikkate alınarak, tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. temettüler: hissedarların ödemeyi alma hakkı oluştuğu anda muhasebeleştirilir. İşlemin tanımlanması Muhasebeleştirme kriteri, genellikle her bir işleme ayrı ayrı uygulanmaktadır. Diğer yandan, bazı durumlarda, muhasebeleştirilme kriterinin, işlemin özünü yansıtmak amacıyla tek bir işlemin ayrı ayrı tanımlanabilen bileşenlerine uygulanması gerekmektedir. Örneğin, bir ürünün bedeli, belirli tutardaki satış sonrası servis hizmetini de içeriyorsa, söz konusu tutar ertelenerek, hizmetin sunulduğu dönem boyunca hasılat olarak muhasebeleştirilir. Bu tür satışlar bazen, birden çok bileşeni olan satışlar olarak da ifade edilmektedir. Buna karşın, birbiriyle bağlantılı bir işlemler serisinin bir bütün olarak değerlendirilmediği takdirde ticari etkisinin anlaşılamadığı durumlarda, muhasebeleştirme ilkeleri, iki veya daha çok işleme birlikte uygulanır. The requirements for the identification of the transaction are consistent with the concept of accounting for the transactions in accordance with their economic reality rather than their legal form (see paragraph 2.8). 4

11 HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER IFRS for SMEs in 23 üncü bölümü olan Hasılat a ilişkin hükümlere aşağıda yer verilmiş ve bu bölümler gri renk ile gölgelendirilmiştir. IFRS for SMEs in terimler sözlüğünde tanımlanan terimler de, söz konusu hükümlerin bir parçasıdır. Bu terimler, Bölüm 23 metninde ilk defa geçtikleri yerde koyu bir biçimde gösterilmiştir. IASC Vakfı Eğitim Departmanı tarafından hükümlerin arasına yerleştirilen notlar ve örnekler ise herhangi bir renk ile gölgelendirilmemiştir. IASC Vakfı personeli tarafından metne yerleştirilen ilave açıklamalar ise, çerçeve içerisinde, koyu ve italik olarak gösterilmiştir. Metne ilave edilen bu notlar, örnekler ve açıklamalar, IFRS for SMEs in bir parçası olmadığı gibi, IASB tarafından da onaylanmamıştır. Bu bölümün kapsamı 23.1 Bu bölüm, aşağıdaki işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılatın muhasebeleştirilmesinde uygulanır: (a) Mal (satış amacıyla işletme tarafından üretilen ya da yeniden satmak üzere satın alınan) satışları. (b) Hizmet sunumları. (c) İşletmenin yüklenici olduğu inşaat sözleşmeleri. (d) İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan faiz, isim hakkı ve temettüler. Notlar Gelir, özkaynak yatırımcılarının katkılarıyla ilişkili olanlar hariç olmak üzere, işletmeye giren varlıklar veya işletmeye ait varlıkların değerlerinde meydana gelen artışlar ya da borçlarda oluşan azalışlar nedeniyle işletme özkaynaklarının artmasına sebep olan ve raporlama dönemi içerisinde gerçekleşen, ekonomik değerlerde yaşanan artışlardır. Gelirin tanımı, hasılat ve kazancı birlikte içermektedir. Hasılat, ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarıdır. Hasılat, işletmenin esas faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan geliri ifade etmekte olup, satış, ücret, faiz, temettü, lisans ücreti ve kirayı içeren çeşitli adlarla anılır. Kazançlar, gelir tanımına girmekle birlikte hasılat olarak nitelendirilmesi mümkün olmayan diğer kalemleri ifade eder (bakınız paragraf 2.25(b)). Örnek 1, kazançları hasılattan ayırma konusunda faydalı bir rehberlik sağlamaktadır. 5

12 Bir maddi duran varlık kaleminin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar, hasılat olarak sınıflandırılmaz (bakınız paragraf 17.28). Maddi duran varlığın satış işlemi, kapsamlı gelir tablosunda net tutar üzerinden raporlanır (yani, elden çıkarmaya ilişkin kazanç ya da kayıp olarak). Söz konusu kazanç ya da kayıp tutarı, hasılat olarak raporlanmaz. Finansal tablo kullanıcılarının, bu tür kazançların, işletmenin mal satışlarından elde ettiği hasılat tutarından farklı olduğunu anlamaları, işletmenin geçmişteki ve gelecekteki finansal performansının değerlendirilmesi aşamasında önemli olmaktadır. Örnek hasılat Ör 1 Bir bisiklet mağazaları zinciri, bisiklet satmakta ve kısa dönemli olarak bisiklet kiralamaktadır. Kiralık bisikletler, iki ya da üç yıl kullanılmakta ve daha sonra ikinci el olarak satılmaktadır. Tüm mağazalar hem yeni, hem de ikinci el bisiklet satmaktadır. Söz konusu mağazaların üç adet hasılat kaynağı bulunmaktadır: (i) yeni bisikletlerin satışı, (ii) ikinci el bisikletlerin satışı ve (iii) bisikletlerin kiralanması. Bisikletler, kiralama dönemi süresince belirli bir süre elde bulundurulsa bile, ikinci el bisiklet satışı, bir maddi duran varlık kaleminin elden çıkarılması olarak düşünülemez. Bisiklet mağazaları, hem yeni, hem de ikinci el bisiklet satmaktadır. Dolayısıyla, ikinci el bisiklet satışı, mağazaların olağan ve tekrarlanan faaliyetlerindendir ve bu tür satışlar, hasılat doğurmaktadır Bazı işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılat veya diğer gelirler, bu Standardın diğer bölümlerinde düzenlenmektedir: (a) Finansal kiralama sözleşmeleri (bakınız: Bölüm 20 Kiralama İşlemleri). (b) Özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen yatırımlardan sağlanan temettüler ve diğer gelirler (bakınız: Bölüm 14 İştiraklerdeki Yatırımlar ve Bölüm 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar). (c) Finansal varlıkların ve finansal borçların gerçeğe uygun değerlerindeki değişiklikler veya bunların elden çıkarılması (bakınız: Bölüm 11 Temel Finansal Araçlar ve Bölüm 12 Diğer Finansal Araçlar). (d) Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler (bakınız: Bölüm 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller). (e) Tarımsal faaliyetlere ilişkin canlı varlıkların ilk muhasebeleştirilmesi ve gerçeğe uygun değerlerindeki değişiklikler (bakınız: Bölüm 34 Özellikli Faaliyetler). (f) Tarımsal ürünlerin ilk muhasebeleştirilmesi (bakınız: Bölüm 34). 6

13 Hasılatın ölçülmesi 23.3 Hasılat, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. Alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değerinin ölçümünde, işletme tarafından uygulanan ticari iskontolar, zamanında ödeme indirimleri ile miktar indirimleri de dikkate alınır. Notlar Gerçeğe uygun değer, karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi, bir borcun ödenmesi ya da özkaynağa dayalı bir finansal aracın el değiştirmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır. Örnekler hasılatın ölçümü Ör 2 Bir üretici, ürettiği mallardan her birini, 500 PB ye (1) satmaktadır. Diğer yandan üretici, 100 adet ya da daha fazla miktardaki siparişlerde, müşteriye %20 lik bir iskonto da sağlamaktadır. Bir müşteri, tek bir siparişle 100 adet mal satın almıştır. Üretici, malların satışı sonucunda 40,000 PB lik tutarı hasılat olarak muhasebeleştirmelidir (100 birim (500 PB liste fiyatı eksi 100 PB (% PB) iskonto)). Ör 3 Bir üretici, ürettiği mallardan her birini, 500 PB ye satmaktadır. Diğer yandan üretici, 100 adet ya da daha fazla miktardaki siparişlerde, müşteriye %20 lik bir iskonto da sağlamaktadır. Ayrıca, müşterinin, tek bir finansal raporlama dönemi süresince 1,000 adet ya da daha fazla sayıda mal satın alması durumunda, üretici, müşteriye, içinde bulunulan finansal raporlama döneminde satın alınan tüm ürünlerin liste fiyatı üzerinden ilave %10 luk bir iskonto da sağlamaktadır. Bir müşteri, tek bir finansal raporlama dönemi süresince her ay 100 birim mal satın almıştır. Üretici, söz konusu finansal raporlama dönemine ilişkin olarak mal satışından kaynaklanan toplam hasılat tutarını 420,000 PB olarak muhasebeleştirmelidir (1,200 adet (500 PB liste fiyatı eksi 150 PB (% PB) iskonto). Ticari iskonto, finansal bir işlem olarak düşünülmez ve paranın zaman değeri çoğunlukla önemsizdir. Dolayısıyla üretici, hasılatı, iskonto tutarı da düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden muhasebeleştirir. (1) Bu örnekte ve bu modülde yer alan diğer tüm örneklerde, parasal tutarlar para birimi (PB) olarak ifade edilmiştir. 7

14 Ör 4 Bir üretici, ürettiği mallardan her birini, 500 PB ye kredili olarak satmaktadır. Erken ödemeyi teşvik etmek amacıyla üretici, müşterinin, malları satın almasını izleyen 30 gün içerisinde ödeme yapması koşuluyla %10 luk erken ödeme iskontosu sağlamaktadır. Normal ödeme vadesi 60 gündür. 1. Müşteri, satın aldığı 90 adet mala karşılık 30 gün içerisinde 40, 500 PB lik ödeme yapmıştır. 2. Müşteri, satın aldığı 90 adet mala karşılık 60 günlük vade sonunda 45, 000 PB lik ödeme yapmıştır. Üretici, 1. müşteriye mal satışından kaynaklanan hasılatı 40,500 PB olarak (90 adet (500 PB liste fiyatı eksi % PB erken ödeme iskontosu)), 2. müşteriye mal satışından kaynaklanan hasılatı da 45,000 PB olarak (90 adet 500 PB liste fiyatı) muhasebeleştirmelidir. Ör 5 Bir üretici, ürettiği mallardan her birini, 500 PB ye satmaktadır. Bir defasında üretici, ürettiği mallardan 10 adedini, uluslararası bir muhasebe firmasının ortağından aldığı 10 saatlik bir danışma hizmetinin bedeli şeklinde karşı tarafa transfer etmiştir. Üretici, malların satışından kaynaklanan hasılatı, 5,000 PB (10 saatlik işgücü saatlik 500 PB (ayrıca bakınız paragraflar 23.6 ve 23.7)) olarak muhasebeleştirmelidir Hasılat tutarı içerisine, yalnızca, işletmenin kendi adına aldığı ve alacağı brüt ekonomik fayda girişleri dâhil edilir. Üçüncü kişiler adına tahsil edilen satış vergileri, mal ve hizmet vergileri ve katma değer vergisi gibi tutarların hiçbiri, hasılat tutarına dâhil edilmez. Bir acente ilişkisinde de yalnızca komisyon tutarı hasılata dâhil edilir. Acentesi olunan işletme adına yapılan tahsilat tutarları hasılat değildir. Notlar Bir acente ilişkisi çerçevesinde, brüt ekonomik fayda akışları, acentesi olunan işletme adına yapılan tahsilat tutarlarını içermektedir. Diğer yandan, yalnızca, brüt tutarın acentenin komisyonu olan kısmı, acentenin hasılatını oluşturmaktadır. Bir işletmenin acente sahibi işletme ya da acente olarak faaliyet gösterip göstermediğinin belirlenmesi, ilgili tüm koşulların ve durumların dikkate alınmasını ve değerlendirmede bulunulmasını gerektirmektedir. Malların satışına ya da hizmetlerin sağlanmasına ilişkin olarak önemli risklere maruz kalındığında ya da önemli düzeydeki getirileri elde etme imkânı bulunduğunda, işletme, acente sahibi işletme konumundadır. Acente sahibi işletme olarak faaliyet gösterildiğine işaret eden özellikler, ayrı ayrı ya da birlikte düşünüldüğünde, aşağıdakileri içermektedir: (a) Müşteriye malların ya da hizmetlerin sağlanmasından veya siparişin yerine getirilmesinden, yani müşteri tarafından satın alınan ya da sipariş verilen malların veya hizmetlerin kabul edilebilirliğinden birinci derecede sorumlu olunması; 8

15 (b) Müşterinin siparişi öncesindeki ve sonrasındaki yükleme süresince veya iade süresince stok riskine maruz kalınması; (c) Örneğin ilave malların veya hizmetlerin sağlanmasında doğrudan ya da dolaylı olarak fiyatları belirlemede serbest olunması; (d) Müşterilere ilişkin alacak tutarları karşısında, işletmenin, müşterilerinin kredi riskine maruz kalması. Malların satılmasına ya da hizmetlerin sağlanmasına ilişkin önemli risklere maruz kalınmadığında ve önemli düzeydeki getirileri elde etme imkânı da bulunmadığında, işletme, acente olarak faaliyet göstermektedir. Acente olarak faaliyette bulunulduğuna dair göstergelerden biri de, işletmenin kazandığı tutarın, işlem başına sabit bir ücret olarak ya da müşteriye fatura edilen tutar üzerinden belirli bir yüzde şeklinde önceden belirlenebilir nitelikte olmasıdır. Örnekler üçüncü şahıslarla işlemler Ör 6 Bir üretici, ürettiği malları aracı vasıtasıyla müşterilerine satmaktadır. Aracı işletme, üreticiden aldığı malları konsinye olarak elinde bulundurmaktadır. Aracı işletme, satılmayan malları üreticiye iade etmektedir. Aracı, üretici işletmeye malların adedini 100 PB den satacağını belirtmiştir. Aracı, sattığı her maldan 10 PB lik sabit bir komisyon almakta ve kalan tutarı üreticiye transfer etmektedir. Malların kusurlu çıkması durumunda, müşteriler, söz konusu malları, tamir edilmesi ya da yenisiyle değiştirilmesi amacıyla üreticiye iade etmektedirler. Üretici, mal satışına ilişkin olarak önemli risklere maruz kaldığından ve yine mal satışına ilişkin olarak önemli düzeydeki getirileri de elde etme imkanı bulunduğundan (örneğin, stokların eskimesi, kusurlu malların iadesi, satış fiyatının ayarlanması gibi), müşteriye mal satışı konusunda acente sahibi işletme konumundadır. Üretici, acente (aracı) tarafından satılan mallara ilişkin olarak, her bir satış üzerinden 90 PB tutarında hasılat muhasebeleştirmelidir. Üretici, aracı işletme tarafından malların müşterilere satıldığı, yani tüm risk ve getirilerin transfer edildiği tarihte hasılat tutarını muhasebeleştirmelidir. Üretici ayrıca sınırlı iade hakkına ilişkin olarak da (bakınız Bölüm 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar), bir garanti karşılığı (yükümlülük) tutarı muhasebeleştirmelidir. Aracı, üretici işletmenin bir acentesi konumundadır. Dolayısıyla aracı işletme, her bir mal satışından, hizmetinin karşılığı olarak 10PB lik bir satış komisyonu muhasebeleştirmelidir. Diğer yandan üretici işletme de, yaptığı harcamaya karşılık gelen tutarı, komisyon gideri olarak muhasebeleştirmelidir. Ör 7 Bir üretici, ürettiği malları aracıya adedini 90 PB ye satmaktadır. Aracı, satın aldığı malları başkalarına yeniden satmaktadır. Yalnızca aracının, defolu malları üreticiye iade etme hakkı bulunmaktadır. Aracı, satın aldığı malların fiyatı üzerine 10 PB lik bir kâr payı koyarak satmayı planlamakta, dolayısıyla satışı ürün başına 100 PB 9

16 üzerinden gerçekleştirmektedir. Malların kusurlu olduğunun tespit edilmesi durumunda, müşteriler söz konusu malları tamir edilmesi ya da yenisiyle değiştirilmesi amacıyla aracıya iade etmektedirler. Üretici, aracıya transfer edilen mallara ilişkin olarak, her bir satış üzerinden 90 PB tutarında hasılat muhasebeleştirmelidir. Üretici ayrıca sınırlı iade hakkına ilişkin olarak da (bakınız Bölüm 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar), bir garanti karşılığı (yükümlülük) tutarı muhasebeleştirmelidir. Aracı kurum, mal satışına ilişkin olarak önemli risklere maruz kaldığından ve yine mal satışına ilişkin olarak önemli düzeydeki getirileri de elde etme imkânı bulunduğundan (örneğin, stokların eskimesi, kusurlu malların iadesi, satış fiyatının ayarlanması gibi), müşteriye mal satışı konusunda acente sahibi işletme konumundadır. Aracı işletme, müşterilere satılan mallara ilişkin olarak her bir satış üzerinden 100 PB tutarında hasılat muhasebeleştirmelidir. Yine, satılan her bir birim için, aracı işletme, satılan malın maliyeti olarak 90 PB lik bir gider tutarı muhasebeleştirmelidir. Ör 8 Bir üretici adedini, 100 PB den mal satmaktadır. Bu fiyat, devlet adına topladığı 10 PB lik satış vergisini (örneğin katma değer vergisi) de içermektedir. Üretici, sattığı her ürün başına 90 PB lik hasılat tutarı muhasebeleştirmelidir (yani, 100 PB liste fiyatı eksi 10 PB devlet adına toplanan vergi). Üretici, KDV nin devlet adına toplanmasında acente gibi davranmakta ve dolayısıyla KDV tutarı hasılatın içine dahil edilmemektedir. Ör 9 Bir sigara firması, adedini 10 PB den sigara satmaktadır. Bu fiyatın içerisine, devlet adına toplanan 4 PB lik tütün vergisi de dahildir. Tütün vergisi, sigaranın satıldığı ayı izleyen ay sonuna kadar devlete ödenmektedir. Diğer yandan, müşterinin ödeme yapamaması durumunda, sigara firması ödediği vergiyi devletten geri alma hakkına sahiptir. Sigara firması, satılan her birim sigara için 6 PB tutarında hasılat muhasebeleştirmelidir (yani, 10 PB liste fiyatı eksi 4 PB devlet adına toplanan tutar). Ör 10 Örnek 9 daki verilerin burada da aynı olduğunu varsayalım. Diğer yandan bu örnekte, 4 PB lik tütün vergisi, firmanın bir ay içerisinde ürettiği sigara sayısına bağlı olarak ödenmektedir (yani söz konusu vergi, sigaraların satılıp satılmadığına bakılmaksızın, firma tarafından ödenebilir durumdadır). Ayrıca, müşterinin ödeme yapamaması durumunda, sigara firması ödediği vergiyi devletten geri alma hakkına sahip değildir. Sigara firması, satılan her birim sigara için 10 PB tutarında hasılat muhasebeleştirmeli ve vergiyi de, sigaranın üretildiği dönemde kâr veya zarar içerisinde muhasebeleştirmelidir. Bu örnekte tütün vergisi, üretim vergisidir. 10

17 Ertelenen ödemeler 23.5 Nakit ve nakit benzerleri girişinin ertelendiği ve anlaşmanın esasında bir finansman işlemi niteliği taşıdığı durumlarda; bedelin gerçeğe uygun değeri, gelecekte elde edilecek tüm tahsilatların emsal faiz oranı kullanılarak belirlenen bugünkü değeridir. Bir finansman işlemi, örneğin, alıcıya vade farksız bir satış yapılması veya satış bedeli olarak, alıcıdan, piyasa faiz oranının altında bir getiri oranına sahip bir alacak senedi alınması durumunda söz konusu olur. Emsal faiz oranı aşağıdakilerden biri olarak tespit edilebilir: (a) Benzer kredi derecelendirmesine sahip bir işletmenin benzer finansal araçları için geçerli olan faiz oranı veya (b) Finansal aracın nominal değerini ilgili mal veya hizmetin nakit satış fiyatına indirgeyen faiz oranı. Gelecekte elde edilecek tüm tahsilatların bugünkü değeri ile bedelin nominal değeri arasındaki fark, ve paragrafları ile Bölüm 11 uyarınca faiz geliri olarak muhasebeleştirilir. Notlar Bugünkü değer, işletmenin olağan iş akışı çerçevesinde gelecekteki net nakit akışlarının bugüne indirgenmiş değerinin bir tahminidir. Emsal faiz oranının, finansal aracın nominal değerini mal veya hizmetlerin nakit satış fiyatına indirgeyen faiz oranı şeklinde belirlenmesi durumunda, (yani paragraf 23.5(b) nin daha açık bir biçimde belirlenebilmesi durumunda), sonuç olarak belirlenen faiz oranı uygunluk açısından değerlendirilmelidir. Söz konusu oran, alışılmadık ölçüde düşük çıkarsa (örneğin paranın zaman değeri ve müşterinin kredi değerliliği göz önünde bulundurulduğunda), bu durum, bugünkü nakit satış fiyatının belirli bir müşteri açısından uygun bir şekilde tanımlanmadığı anlamına gelebilmektedir. Örnekler ertelenmiş ödemeler Ör 11 Bir işletme, ürettiği malları, müşterilerine, taksitler halinde ödeme yapmalarına imkân verecek şekilde satmaktadır. İşletme, alınacak bedelin gerçeğe uygun değerine eşit tutardaki hasılatı, satış tarihinde muhasebeleştirir. Alınacak bedelin gerçeğe uygun değeri, taksitlerin bugünkü değerine eşittir. Bu değer, alınacak taksit tutarlarının, emsal faiz oranı ile bugüne indirgenmesi sonucunda hesaplanır. Satıcı, faiz bileşenini, faiz geliri olarak ve etkin faiz oranı yöntemi kullanarak muhasebeleştirir. 11

18 Ör 12 Raporlama döneminin ilk gününde bir işletme, nakit satış fiyatı 1,652,893 PB olan bir miktar stoğunu iki yıl vadeli ve sıfır faiz oranıyla 2,000,000 PB ye satmıştır. 1,652,893 PB lik nakit fiyat ile iki yıl vadeli, anlaşma çerçevesinde ödenecek faizsiz tutar arasında 347,107 PB lik bir fark bulunduğundan; anlaşma, mal satış işleminin yanı sıra, bir finansman işlemi niteliğindedir. Zımni faiz oranının makul bir oran olduğu varsayımı altında (örneğin paranın zaman değeri ve müşterinin kredi itibarı göz önünde bulundurulduğunda), işletme, malların satışından elde ettiği hasılatı raporlama döneminin ilk gününde 1,652,893 PB tutar üzerinden muhasebeleştirmelidir. Ayrıca işletme, aşağıda gösterildiği şekliyle etkin faiz oranı kullanılarak hesaplanan faiz gelirini de cari raporlama döneminde ve gelecek dönemde sırasıyla 165,289 PB ve 181,818 PB olarak muhasebeleştirmelidir. Bir excel sayfası ya da finansal bir hesap makinesi kullanılarak yapılan hesaplamada, emsal faiz oranı, yıllık %10 olarak bulunmuştur (yani, iki yıllık vade sonunda ödenecek nominal tutarı (2,000,000 PB), malların cari nakit satış fiyatına (1,652,893 PB) indirgeyen oran). Malların satışından elde edilen hasılat tutarı, 1,652,893 PB lik cari nakit satış fiyatıdır (yani, gelecekteki ödemenin bugünkü değeri). Satışın gerçekleştiği yıldaki faiz geliri 165,289 PB dir. hesaplama: 1,652,893 PB bugünkü değer %10 (emsal faiz oranı). Gelecek döneme ilişkin faiz geliri 181,818 PB dir. hesaplama: (1,652,893 PB bugünkü değer + 165,289 PB tahakkuk eden faiz) %10 emsal faiz oranı. Ör 13 Raporlama döneminin ilk gününde bir işletme, bir miktar stoğunu iki yıl vadeli ve sıfır faiz oranıyla 2,000,000 PB ye satmıştır. İşletme ve sektördeki diğer rakipleri, genellikle, müşterilerine faizsiz ve gecikmeli olarak ödeme yapmaları imkânını sağlamaktadır. Dolayısıyla işletmenin, yakın geçmişte nakit satış fiyatına ilişkin olarak tahmin yürütebileceği nakit ödemeyle gerçekleştirilen bir işlem gerçekleşmemiştir. İşletme, müşterinin yıllık %10 luk bir faiz oranı üzerinden diğer bazı kaynaklardan finansman sağlayabileceğini düşünmektedir. İşletme, malların satışından elde ettiği hasılatı raporlama döneminin ilk gününde 1,652,893 PB tutar üzerinden muhasebeleştirmelidir. Ayrıca işletme, faiz gelirini de cari raporlama döneminde ve gelecek dönemde sırasıyla 165,289 PB ve 181,818 PB olarak muhasebeleştirmelidir. Emsal faiz oranı yıllık %10 dur (yani, ihraççının benzer kredi derecelendirmesine sahip benzer bir finansal aracına ilişkin gösterge faiz oranı). Mal satışından elde edilen hasılat tutarı, gelecekteki tüm ödemelerin emsal faiz oranı (%10) kullanılarak ölçülen bugünkü değeri üzerinden hesaplanır. Yani 2,000,000 PB gelecekteki ödeme 1 (1.1) 2 = 1,652,893 PB. Satışın gerçekleştiği yıla ilişkin faiz geliri 165,289 PB dir hesaplama: 1,652,893 PB bugünkü değer % 10 (emsal faiz oranı). Gelecek yıla ilişkin faiz geliri 181,818 PB dir hesaplama: (1,652,893 PB bugünkü değer + 165,289 PB tahakkuk eden faiz) % 10 emsal faiz oranı. 12

19 Mal veya hizmetlerin takası 23.6 Hasılat, aşağıdaki durumlarda muhasebeleştirilmez: (a) Mal veya hizmetlerin benzer özelliklere ve değere sahip mal ya da hizmetlerle değiştirilmesi veya (b) Mal veya hizmetlerin benzer özelliklere ve değere sahip olmayan mal ya da hizmetlerle değiştirilmesi ancak işlemin ticari özünün bulunmaması. Notlar Mal veya hizmetlerin benzer özelliklere ve değere sahip mal veya hizmetlerle değiştirilmesine veya swap işlemine konu edilmesine ilişkin yaygın örnek olarak; belirli bir yerleşim bölgesindeki talebi zamanında karşılamak üzere farklı yerlerdeki petrol ve süt ürünleri gibi stoklarını değiştiren veya vadeli takasa konu eden satıcılar gösterilebilir Mal veya hizmetlerin, benzer özelliklere ve değere sahip olmayan mal veya hizmetlerle ticari bir özü bulunan bir işlem çerçevesinde değiştirilmesi durumunda, hasılat muhasebeleştirilir. Bu durumda, söz konusu işlem: (a) Alınan mal ya da hizmetlerin, transfer edilen nakit veya nakit benzerlerinin tutarı ile düzeltilmiş gerçeğe uygun değeri ile; (b) (a) daki tutarın güvenilir bir biçimde ölçülememesi durumunda, elden çıkarılan mal ya da hizmetlerin, transfer edilen nakit veya nakit benzerlerinin tutarı ile düzeltilmiş gerçeğe uygun değeri ile veya (c) Ne alınan, ne de elden çıkarılan varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin güvenilir bir biçimde ölçülebilmesi durumunda, elden çıkarılan varlığın, transfer edilen nakit veya nakit benzerlerinin tutarı ile düzeltilmiş defter değeri ile ölçülür. Örnek mal ve hizmetlerin takas edilmesinden kaynaklanan hasılat Ör 14 Yakın geçmişte bir jet satın almış olan bir altın taciri 1 Ocak 20X1 de, altının onsu 1,000 PB üzerinden işlem gördüğü sırada, 100 ons altın karşılığında yerel bir havaalanına iniş hakkını satın almıştır. Altının, iniş yapma hakkı ile takas edilmesi işlemi, birbirinden farklı mal veya hizmetlerin takası niteliğindedir. Altın taciri, mal (altın) satışından elde ettiği hasılatı, 100,000 PB 13

20 üzerinden muhasebeleştirmelidir (yani bu tutar, elde edilen iniş hakkının (alınan bedel) gerçeğe uygun değeri olarak düşünülebilir bakınız paragraf 23.3). Bu durumda, takas işleminde elde edilen bedelin gerçeğe uygun değeri, en kolay ve en uygun biçimde altının aktif bir piyasada işlem gören bir mal gerçeğe uygun değeri referans alınarak ölçülebilmektedir. Hesaplama: 100 ons altın ons başına 1,000 PB = 100,000 PB. Örnek mal ve hizmetlerin takas edilmesi sonucunda herhangi bir hasılat ortaya çıkmaması Ör 15 1 Ocak 20X1 de müşteriden gelen acil sipariş talebini karşılayabilmek amacıyla akaryakıt firması X, bir diğer akaryakıt firması Y den, X in B Şehrinde yer alan 180,000 litrelik yakıtı karşılığında, A Şehrinde 180,000 litrelik yakıt almıştır. Yakıtın maliyeti litre başına 1 PB dir. Akaryakıt firması X, akaryakıt firması Y ile gerçekleştirdiği yakıt takası işleminden kaynaklanan hasılatı muhasebeleştirmeyecektir benzer mal veya hizmetlerin takası. Akaryakıt firması X, takas işlemi sonucunda elde ettiği yakıtı müşterilerine sattığında hasılatı muhasebeleştirecektir. Ör 16 Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren bir firma, dijital yayın yapan bir şebekeye sahiptir. Söz konusu şebeke fiber optik kablolardan oluşmuştur. İşletme, farklı yerlerde benzer şebekelere sahip üçüncü taraflarla sık sık kapasite değişimi hizmet sözleşmeleri yapmaktadır. Bu sözleşmelerden biri uyarınca, işletme, aynı faaliyet dalında faaliyet gösteren üçüncü bir tarafa, üçüncü tarafın 1 milyon PB lik değere sahip şebekesinin sabit kapasitesini kullanımı karşılığında, söz konusu şebekenin kapasitesini 10 yıllık bir süre boyunca devam ettireceği taahhüdünde bulunmuştur. Örnekte, benzer özelliklere ve değere sahip iki şebekenin kapasitesinin birbiriyle değiştirilmesi söz konusudur. Dolayısıyla, ne işletme ne de üçüncü taraf, sağlanan iletişim hizmetlerine (yani vazgeçilen ya da sağlanan kapasiteye) ilişkin herhangi bir hasılat tutarı (ya da buna ilişkin bir maliyet) muhasebeleştirmelidir. Hasılat doğuran işlemin belirlenmesi 23.8 Bu bölümdeki muhasebeleştirme ilkeleri, genellikle her bir işleme ayrı ayrı uygulanır. Ancak bazı durumlarda, muhasebeleştirme ilkelerinin, işlemin özünün yansıtmak amacıyla, tek bir işlemin ayrıştırılabilir kısımlarına ayrı ayrı uygulanması gerekebilir. Örneğin, bir ürünün satış fiyatı ayrıştırılabilir nitelikteki satış sonrası servis tutarını da içeriyorsa, muhasebeleştirme kriteri, tek bir işlemin ayrıştırılabilir 14

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 25 Borçlanma Maliyetleri

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 25 Borçlanma Maliyetleri IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 25 Borçlanma Maliyetleri IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 25 Borrowing Costs of the International

Detaylı

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 Hasılat Ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik

Detaylı

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI Bu standart aşağıdaki işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılatın a) Mal satışları b) Hizmet sunumları ve c) İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan

Detaylı

İçerik. Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek

İçerik. Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek TMS 18 HASILAT İçerik Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek 2 Giriş TMS 18, ilk defa 09/12/2005 tarihinde

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 6 Özkaynak Değişim Tablosu ile Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 6 Özkaynak Değişim Tablosu ile Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 6 Özkaynak Değişim Tablosu ile Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 28 Çalışanlara Sağlanan Faydalar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 28 Çalışanlara Sağlanan Faydalar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 28 Çalışanlara Sağlanan Faydalar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 28 Employee Benefits of the

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 15 Investments in Joint Ventures

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 29 Gelir Vergisi

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 29 Gelir Vergisi IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 29 Gelir Vergisi IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 29 Income Tax of the International Financial

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 14 İştiraklerdeki Yatırımlar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 14 İştiraklerdeki Yatırımlar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 14 İştiraklerdeki Yatırımlar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 14 Investments in Associates of

Detaylı

TMS 18 HASILAT. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 18 HASILAT. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 18 HASILAT GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 18 Hasılat Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/12/2005 tarih ve 26018 sayılı Resmi

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TMS-18 HASILAT İçindekiler O Standardın Amacı ve Kapsamı O Standartla İlgili Kavramlar O Standardın Getirdikleri O Hasılatın Ölçülmesinde Genel İlkeler O Mal Satışından Elde

Detaylı

Tebliğ. Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 18) Hakkında Tebliğ Sıra No: 10

Tebliğ. Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 18) Hakkında Tebliğ Sıra No: 10 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 18) Hakkında Tebliğ Sıra No: 10 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı; hasılata ilişkin 18 nolu Türkiye Muhasebe

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 5 Statement of Comprehensive

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 11 Temel Finansal Araçlar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 11 Temel Finansal Araçlar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 11 Temel Finansal Araçlar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 11 Basic Financial Instruments of

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 20 Kiralamalar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 20 Kiralamalar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 20 Kiralamalar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 20 Leases of the International Financial Reporting

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 32 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 32 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 32 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 32 Events after the

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 16 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 16 Investment Property of the

Detaylı

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri Yorumu 30/06/2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 25/06/2009

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 24 Devlet Teşvikleri

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 24 Devlet Teşvikleri IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 24 Devlet Teşvikleri IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 24 Government Grants of the International

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 17 Maddi Duran Varlıklar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 17 Maddi Duran Varlıklar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 17 Maddi Duran Varlıklar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 17 Property, Plant and Equipment of

Detaylı

mal satışları, hizmet sunumları, ve faiz, isim hakkı ve temettülerden kaynaklanan hasılatın muhasebeleştirilmesinde uygulanır.

mal satışları, hizmet sunumları, ve faiz, isim hakkı ve temettülerden kaynaklanan hasılatın muhasebeleştirilmesinde uygulanır. UMS 18 HASILAT UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 18 Hasılat Standardının Kapsamı Nedir? UMS 18 ; mal satışları, hizmet sunumları, ve faiz, isim hakkı ve temettülerden kaynaklanan hasılatın muhasebeleştirilmesinde uygulanır.

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 4 Finansal Durum Tablosu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 4 Finansal Durum Tablosu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 4 Finansal Durum Tablosu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 4 Statement of Financial Position of

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 13 Stoklar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 13 Stoklar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 13 Stoklar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 13 Inventories of the International Financial Reporting

Detaylı

TFRS YORUM - 15 GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI

TFRS YORUM - 15 GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 15 Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları Yorumu 31/12/2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 08/01/2009

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 21 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 21 Provisions and Contingencies

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 3 Finansal Tabloların Sunuluşu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 3 Finansal Tabloların Sunuluşu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 3 Finansal Tabloların Sunuluşu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 3 Financial Statement Presentation

Detaylı

Sirküler Rapor /64-1

Sirküler Rapor /64-1 Sirküler Rapor 17.02.2014/64-1 VERGİ VE VERGİ BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 21) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 14) YAYIMLANDI ÖZET : Vergi ve Vergi Benzeri

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 1 Small and Medium-sized

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 18 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 18 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 18 Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 18 Intangible Assets other

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00

2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00 2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00 SORULAR SORU 1: TMS 18 Hasılat standardına göre; mal satışı ve hizmet sunumlarına ilişkin hasılatın,

Detaylı

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2011

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/11/2005

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Pınar Güleç, Müdür - Denetim P. 1 TMS 24 ün amacı temel olarak: İşletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir?

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? a. Aylık mizan b. Genel geçici mizan c. Kesin mizan d. Üç aylık mizan e. Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UMS 32 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 32.15 AÖ 2-AÖ 31 UMS 32.15 UMS 32.13 UMS 32.16 UR 25- UR 29 AÖ 2- AÖ 31 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama Kontrol listesinin

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap

Detaylı

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 4 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Sigorta Sözleşmeleri Kontrol listesinin bu kısmı sigorta sözleşmesini düzenleyen (sigortacı olarak tanımlanan) herhangi bir işletmenin

Detaylı

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

TFRS YORUM - 12 İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI

TFRS YORUM - 12 İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları Yorumu 31/12/2007 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

TMS - 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ

TMS - 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ BORÇLANMA MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/11/2005 tarih ve

Detaylı

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? A) Aylık mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Üç aylık mizan E) Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar Bu sıcak konu, müşterisinin mali raporları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS lere) göre hazırlanması gereken (veya ileride gerekecek olan) üye firmalarda çalışan personel ile ilgilidir.

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 09.15-09.30 Kayıt Prof.

Detaylı

TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ

TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 14 TMS 19-Tanımlanmış Fayda Varlığının

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Dipnotların yapısı Muhasebe politikalarının açıklanması İşletme yönetiminin değerlendirmeleri hakkında

Detaylı

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI AMAÇ İşletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların mevcudiyetinden, söz konusu taraflarla gerçekleştirilen işlemlerden ve işletme ile ilişkili

Detaylı

TMS YORUM - 32 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - İNTERNET SİTESİ MALİYETLERİ

TMS YORUM - 32 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - İNTERNET SİTESİ MALİYETLERİ MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR - İNTERNET SİTESİ MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS Yorum 32 Maddi Olmayan Duran Varlıklar - İnternet Sitesi Maliyetleri Yorumu 31/12/2005 tarihinden sonra

Detaylı

TMS 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

YENİ TTK. Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi KOBİ LER İÇİN TFRS. Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF

YENİ TTK. Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi KOBİ LER İÇİN TFRS. Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF YENİ TTK Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi KOBİ LER İÇİN TFRS Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF 24.12.2011 1 YENİ TTK -Finansal Raporlama- FİNANSAL RAPORLARIN

Detaylı

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ Bülent KAYIKÇI Standart, yabancı para cinsinden işlemlerin ve yurtdışındaki işletmelerin finansal tablolara nasıl dahil edileceğini ve finansal tablolarda kullanılan para birimine

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Yeni Kiralama İşlemleri standardının muhtemel etkileri

Detaylı

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş ESKİŞEHİR SMMM ODASI KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeni TTK KOBİ TFRS Denetim Yeni Düzenlemelerin Etkileri Muhasebede VUK Hükümranlığı Sona Eriyor. Tüm

Detaylı

2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORULAR

2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORULAR 2013/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 2 Ekim 2013-Çarşamba 18:00 SORU 1: TMS 2 Stoklar Standardına göre; SORULAR a) Stokların maliyeti ve net gerçekleşebilir değer

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının;

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının; 9 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29321 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolarıdır. Bireysel finansal tablolar: Bir ana ortaklık,

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - -

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ

TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ TFRS YORUM 14 TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ LİMİTİ, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 14 TMS 19-Tanımlanmış Fayda Varlığının

Detaylı

- MUHASEBE STANDARTLARI -

- MUHASEBE STANDARTLARI - - MUHASEBE STANDARTLARI - 1-Aşağıdakilerden hangisi yüksek enflasyonun göstergelerinden biri değildir? (2004/2) A) Son 3 yıllık kümülatif enflasyon oranının %100'e yakın ya da bu oranın üstünde oluşması

Detaylı

TMS / TFRS UYGULAMALARI

TMS / TFRS UYGULAMALARI TMS / TFRS UYGULAMALARI ALİ OSMAN EFLATUN Sorumlu Ortak Başdenetçi Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. GENEL TANITIM Türkiye Muhasebe Standartları Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 29 Standart

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 12. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gider Hesapları (61, 62, 63, Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr I. Giriş Gelir tablosu, hesaplarına sonuç hesapları da denilmektedir.

Detaylı

TFRS 2 HİSSE BAZLI ÖDEMELER. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TFRS 2 HİSSE BAZLI ÖDEMELER. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS 2 HİSSE BAZLI ÖDEMELER GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 31/03/2006 tarih

Detaylı

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar UMS 37 Jale Akkaş Denetim Ortağı 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 37 Karşılıklar Koşullu

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

İçindekiler GİRİŞ Öğrenim çıktıları IFRS for SMEs Hükümlere giriş HÜKÜMLER VE ÖRNEKLER Bu bölümün kapsamı Muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması Muhasebe politikalarının tutarlılığı Muhasebe politikalarındaki

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

HAMİDE ÖZYÜREK Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çeşme Durağı, Spor Kompleksi Yanı, 06370 Ostim /Ankara hozyurek@fatih.edu.tr

HAMİDE ÖZYÜREK Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çeşme Durağı, Spor Kompleksi Yanı, 06370 Ostim /Ankara hozyurek@fatih.edu.tr TMS-18 E GÖRE HASILATIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ HAMİDE ÖZYÜREK Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çeşme Durağı, Spor Kompleksi Yanı, 06370 Ostim /Ankara hozyurek@fatih.edu.tr Özet Muhasebe uygulamalarında

Detaylı

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ-

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- İSMMMO 5 Kasım 2012 Doç.Dr. Volkan Demir Galatasaray Üniversitesi vdemir@gsu.edu.tr İÇERİK YENİ TTK ve TFRS UYGULAMASINDA

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri Alp Güres, Denetim Müdürü Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 23 - Borçlanma maliyetleri TMS 23 ana olarak; i) Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi

Detaylı

TMS - 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI

TMS - 20 DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Standardı

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

Yeni TTK, UFRS ve MBS Çözümleri YAHYA SELVİ BİRLEŞİK UZMANLAR YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Yeni TTK, UFRS ve MBS Çözümleri YAHYA SELVİ BİRLEŞİK UZMANLAR YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Yeni TTK, UFRS ve MBS Çözümleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları= Türkiye Finansal Raporlama Standartları GİRİŞ TMSK Tercümelerde IAS (International Accounting Standard) ve IFRS (International

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı