CARAT I. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu Quality makes the Difference

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CARAT I. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.300. Quality makes the Difference"

Transkript

1 Quality makes the Difference CARAT I Kullanma Kılavuzu Ventilatör Yazýlým versiyonu 2.300

2 SERİ NUMARASI Her HOFFRICHTER cihazý, cihazýn daha sonradan takibini saðlamak amacýyla bir seri numarasýna sahiptir. Lütfen buraya cihazın seri numarasını kaydediniz. Bu numara, cihazýn arka yüzündeki, cihazýn tipinin belirtildiði plaka üzerinde bulunur. Seri Numarasý:... Herhangi bir sorun veya þikayet durumunda, lütfen bu seri numarasýný belirtiniz. UYGUNLUK Cihaz, 93/42/EEC þartlarýna uygundur. 2 Info

3 İÇERİĞİ Teslim içeriği...7 Genel...8 Kullanma kılavuzu hakkında bilgiler...8 Tip plakasındaki semboller...8 Kullanma kılavuzundaki semboller...9 Güvenlik Talimatları...10 Temel güvenlik kuralları...10 Kurulum koşulları ve Taşıma...13 Çalıştırmadan önce uyarılar...14 Elektriksel Güvenlik...15 Kullanım Amacı...16 Kontra indikasyonlar...17 Yan etkiler...17 Cihazın Tanımı...18 Önden Görünüþ...18 Arkadan Görünüþ...19 Ekran...20 Ekran Görünümü...20 Basınç Grafiği...21 Anlık Deðerler...21 Sembol Alanı...22 Kalan Batarya Kapasitesi...23 Metin Gösterim Alanı...23 Standart Ekran...24 Dağınık Parametrelerin Gösterilmesi...25 Zaman...25 Tarih...25 Ekran Parlaklığı...25 Ekran Gösterimi...26 Alarm Değeri...27 Ekran I:E...27 Dil...27 Uzun Süreli Alarm Parametreleri...28 Dağınık alarm ekranında standart deðerler...28 İçeriği 3

4 Servis Ekranı...29 Anlık Deðerler...29 Cihazın Teknolojisi...32 Temel Montaj...32 Fonksiyonel Anlatım...36 Ventilasyon Modları...38 PCV Modu...38 PSV Modu...39 SIMV Modu...40 VCV Modu...41 Parametreler...42 Ventilasyon Parametreleri...42 Standart ekran üzerindeki Ventilasyon Parametreleri...42 PCV modunda ayarlar...42 PSV modunda ayarlar...43 SIMV modunda ayarlar...44 VCV modunda ayarlar...45 Ventilasyon Parametre Tanımları...46 IPAP...46 PS...46 Hacim...46 PEEP...46 Frekans / SIMV Frekans...46 Apne süresi...47 İnspirasyon Zamanı / I:E...47 Rampa...48 İnspirasyon hassasiyeti...49 Tetikleme kilidi...50 Ekspirasyon hassasiyeti...50 Minimum Hacim...50 Ýlave Basınç...50 Alarm Parametreleri...51 Standart Ekran üzerinde Alarm parametreleri...51 PCV, PSV ve SIMV Modları...51 VCV Modu Ayarları İçeriği

5 "Dağınık parametreler ekranı" üzerinde alarm parametreleri...52 Baþlatma...53 Ventilatörün kurulması...53 Fonksiyon çantasının kullanımı (opsiyonel aksesuar)...53 Güç Kaynaðı...54 Tekli hasta devre bağlantısı...54 Ventilatörün açılması...55 Oksijen Desteği...56 O 2 ölçümü...58 Operasyon...59 Cihazın açılıp kapanması...59 Ventilasyonu baþlatmak ve bitirmek...60 Ventilasyonu baþlatmak...60 Ventilasyonu bitirmek...60 Güvenlik kilidini çalıştırma/kapatma...60 esc mode tuþunun fonksiyonu...61 Geri Almak...61 Ventilasyon mod seçimi...61 Ventilasyon yapılmıyorken ventilasyon mod değişimi...61 Ventilasyon devam ederken mod değiştirme...62 Ventilasyon ve alarm parametrelerini değiştirme...62 Ekranı değiştirme...63 Kontrol elemanlarının fonksiyonel görevleri...64 Alarmlar ve hata mesajları...65 Genel Bilgi...65 Alarmların belleğe alınması...66 Alarmların aktarımı...66 Ayarlanan alarmlar...67 Tanımlı alarmlar ve hata mesajları...68 Donanım üzerindeki hata mesajları...68 Tanımlı güç kaynaðı alarmları...68 Çeşitli tanımlı alarmlar...69 Ýlave mesajlar...70 Temizleme ve dezenfeksiyon...71 Cihaz yüzeyi...71 İçeriği 5

6 Hava Filtresi...71 Hasta devresi ve maske...72 Oksijen sensör...72 Nemlendirici...72 Bakteri Filtresi...72 Hasta değişiminde cihazın hazırlanması...73 Tekrar hazırlama 1 Manuel hazırlama...73 Tekrar hazırlama 2 KR1000 (Keredusy)...74 Bakteri filtrelerinin kullanımı...75 Fonksiyonel kontrol...76 Bakım ve güvenlik kontrolleri...78 Harici güç kaynağı ve batarya operasyonu...79 Harici güç kaynağı...79 Dahili batarya operasyonu...79 Akü testi...80 Harici batarya ile çalışma...81 Tasfiye...82 Cihaz...82 Ambalaj...82 Aküler...82 Oksijen sensörü...82 Aksesuarlar...83 Teslim İçeriği...83 Opsiyonel...84 Teknik Bilgi...85 Elektromanyetik uyumluluğa ilişkin üretici beyanı...89 Yasal Uyarı İçeriği

7 TESLİM İÇERİĞİ Bakteri filtresi için O 2 adaptör Oksijen bağlantısı için adaptör, düz Kullanma kılavuzu ve Kısa kullanım kılavuzu Taşıma çantası Şebeke parçası için çanta dahil Yedek Filtre Kartuşu CARAT I ventilatör Elektrik Kablosu Ekspirasyon valfi Hasta bağlantısı Adaptör Tekli hasta devresi Kontrol tüpü Ekshalasyon valfi Yedek kaba filtre CARAT I girişi Ölçüm tüpü Yedek ince filtre Teslim içeriği 7

8 GENEL KULLANMA KILAVUZU HAKKINDA BİLGİLER Ventilatörü ilk kez kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Özellikle güvenlik ve temizlik uyarılarına uyunuz. Gerektiğinde hemen başvurabilmek için bu kılavuzu cihazın yakınında güvenli bir yerde saklayınız. TİP PLAKASINDAKİ SEMBOLLER Bu kullanma kılavuzundaki uyarılara ve güvenlik talimatı hükümlerine uyunuz. Uygulanan bölüm tipi BF Elektrik güvenlik sýnýfý II Uygunluk CE Üretici Cihazı ev çöpüne atmayınız. Cihazın imha edilmesi ile ilgili olarak lütfen müşteri hizmetleri ile görüşünüz. 8 Genel

9 KULLANMA KILAVUZUNDAKİ SEMBOLLER Bu kullanma kılavuzunda önemli açıklama ve uyarılar sembollerle gösterilmektedir. Kazalardan, kişilere verilebilecek zararlardan ve maddi hasarlardan kaçınmak için bu açıklama ve uyarılara mutlaka uyunuz. Ayrıca cihazın kullanıldığı yörede geçerli olan kazalardan korunma yönetmeliği ve genel güvenlik yönetmeliği hükümlerine de uyulmalıdır. Bu sembol genel nitelikteki güvenlik uyarılarına işaret eder. Kişilere zarar vermemek, kazalara ve maddi hasara neden olmamak için bu uyarılara uyun. Bu sembol, ağır yaralanmalara veya ölüme yol açabilecek tehlikeli durumlara işaret eder. Bu sembol orta derecedeki yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli durumlara işaret eder. Bu sembol, maddi hasarlara veya cihazda hasara yol açabilecek durumlara işaret eder. Bu sembol, cihazı etkin ve arızasız biçimde kullanmak için gerekli olan bilgi, ipucu ve uyarılara işaret eder. Genel 9

10 GÜVENLİK TALİMATLARI TEMEL GÜVENLİK KURALLARI Ventilatör hekimin gözetiminde eðitimli bir personel tarafýndan kurulmalýdýr. CARAT I kullaným kýlavuzunu tamamiyle okumuþ ve anlamýþ olan ve sistem hakkýnda eksiksiz bilgi sahibi kiþilerce kurulmalýdýr. Herhangi bir kurala uyulmadýðý takdirde hasta için tehlikeli durumlar oluþabilir. Cihaza baðlý hasta görsel olarak monitörize edilmelidir. Acil bir durumda alternatif ventilasyon opsiyonu olarak ikinci bir ventilatör veya acil ventilasyon çantasý kullanýma hazýr olmalýdýr. CARAT I hekim tarafýndan reçetelenmiþ olmasý durumunda kullanýlabilir. Ventilatör klinik görüntüsü uygulama gerektiren hastalara uygulanýr. Ventilasyon sýrasýnda hastanýn sisteme tam olarak baðlý olduðundan emin olunmalýdýr. Ventilatör yanýcý anestetikler veya patlayýcý gazla dolu oda havasýnda kesinlikle çalýþtýrýlmamalýdýr. Aksi halde yangýn veya patlamaya neden olunabilir. Farklý hastalarda tekrar kullanýlmadan önce respiratör gazlarla temas eden kýsýmlar mutlaka steril edilmelidir. Ventilatörün temizliði ve hijyenin saðlanmasýnda evde bakým ve hastanede uygulanabilen kurallara ve kullaným kýlavuzunda verilen bilgilere baðlý kalýnmalýdýr. Üretici tarafýndan test edilip kullanýmýna onay verilen tüp sistemi ile kullanýlmalýdýr. Farklý sistemlerle kullanýlmamalýdýr. 10 Güvenlik Talimatlarý

11 Noninvaziv ventilasyon için nazal veya tamyüz maskesi kullanýldýðýnda maskede herhangi bir ekspirasyon açýklýðý olmamalýdýr. Tek hortumlu sistem kullanılırken kontrol edilen ekspirasyon valfi soluk verme esnasında hiçbir dirençle karşılaşmamalı ve ventilasyon hortum sisteminin hızla havalandırılmasına olanak sağlamalıdır. Hasta güvenliğini güvenceye almak için cihaz bütün ayarlanabilir alarmlar aktif ve hastaya uyarlanmış durumda kullanılmalıdır. Ýþitilebilir alarm sinyallerini asla görmezden gelmeyin. Bu sinyaller anlýk olaylarý gösterir. Ventilatörün her altý ayda bir teknik açýdan güvenlik kontrolü yapýlmalýdýr. Yýlda bir bakým yapýlmalýdýr. Hasta bölümünde sýradýþý eforlar görülmesi durumunda inspirasyon tetiklemesindeki ventilasyon modunda hiperventilasyon olabilir. Otoklavlanamaz. Filtre aralýklý olarak deðiþtirilmelidir. Parçalarýn deðiþimi kurallara uygun olarak saðlanmalýdýr. Aksesuarların bağlantısı ya da ventilatördeki diğer bileşenler, ekspirasyon döngüsü boyunca hasta bağlantısındaki basıncın artmasına sebep olabilir. Bu nedenle cihaz ayarlarının kontrol edilmesini ve gerekiyorsa düzeltilmesini tavsiye ederiz. Hasta devresinde ve aksesuarlarda tam rezistans saðlanmalýdýr ve 6 hpa yý geçmemelidir (yetiþkinlerde akým 60 l/dak, çocuklarda 30 l/dak.) Güvenlik Talimatlarý 11

12 Cihazda yapılacak her türlü değişiklik kullanım işlevinin tehlikeye girmesine neden olur ve bu değişikliklere izin yoktur. Sadece doktorunuz tarafından terapiniz esnasında kullanmanız öngörülen maskeleri kullanınız. Maskeyi sadece kalifiye sağlık personelinin gözetiminde kullanınız ve maskenin kullanımıyla bağlantılı olan özellikle alacağınız ilaçlar, bu ilaçların olası kontrendikasyonları ve yan etkileri hakkında bilgi alınız. İşletme, nakliye ve depolama koşullarına uyunuz. Eðer sýcaklýk - 5 C nin altýna inerse veya + 50 C nin üzerine çýkarsa cihaz çalýþmayabilir. Güneþe doðrudan maruz býrakýlmamalýdýr. 12 Güvenlik Talimatlarý

13 KURULUM KOŞULLARI VE TAŞIMA Ventilatör güvenli ve düz bir zemine yerleþtirilmelidir. Oda havasýnýn ventilatöre girdiði arka boþluklar kapatýlmamalýdýr. Alarmlarýn ve ayarlarýn gösterildiði LED ekran kapatýlmamalý görünür þekilde olmalýdýr. Ventilatörün üzerine herhangi bir obje konulmamalýdýr. Suya karþý korunaklý bir yerde muhafaza edilmelidir. Sistem - 10 C nin altýnda ve + 50 C nin üzerindeki sýcaklýklarda saklanmamalý veya transfer edilmemelidir. Cihaz doğrudan güneş ışınına maruz bırakılmamalıdır. Elektromanyetik etkileşim nedeniyle ventilatör diğer cihazların çok yakınına yerleştirilmemelidir. Eğer bu mümkün değilse, ventilatörün arızasız ve usulüne uygun biçimde çalışıp çalışmadığı sürekli olarak kontrol edilmelidir. Cihazı asla su kapları (küvet) yakınlarına kurmayınız. Güvenlik Talimatlarý 13

14 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE UYARILAR Fonksiyonlar operasyon öncesinde kontrol edilmelidir. (Bakýnýz sayfa 76). Cihazýn çalýþma esnasýndaki güvenliðini garanti etmek amacýyla, cihazý çalýþtýrýrken mutlaka hastaya göre ayarlanmýþ olan tüm alarmlarýn aktif konumda olmasýný saðlayýn. İşletme koşullarını göz önünde bulundurunuz. Cihazı, şebeke bağlantı fişine kolaylıkla erişilebilecek ve tehlike anında fiş hızla çekilebilecek konumda yerleştiriniz. Cihazın gövdesi veya kablosu veya şebeke bağlantı parçası hasarlı ise cihazı çalıştırmayınız. 14 Güvenlik Talimatlarý

15 ELEKTRİKSEL GÜVENLİK Yalnýzca güç kaynaðý ünitesi kullanýlabilir (PCM120, PS24 ya SNP-A129-M). Elektrik iletkenliði olan hasta devreleri kullanýl mamalýdýr. CARAT I nin harici güç kaynaðý ile baðlantýsýný kesmek için fiþi çýkarýnýz. Ventilatörü temizlemeden önce elektrik fiþi çýkarýlýr. Tarafımızdan bu ventilatör için kullanılmasına izin verilmeyen aksesuar veya şebeke bağlantı parçalarının kullanımı yüksek elektromanyetik ışımaya veya cihazın dayanıklılığının azalmasına neden olabilir. Belirli araştırmalar ve tedaviler esnasında ventilatör ile diğer tıbbi cihazlar arasında karşılıklı etkileşimler ortaya çıkabilir. Elektromanyetik uyumluluk verilerine dikkat ediniz ve cihazın arızasız ve usulüne uygun biçimde çalışıp çalışmadığını sürekli olarak kontrol ediniz. Cihaz suya düşmüş ise sakın dokunmayınız. Cihazı açmayı denemeyiniz. Onarım ve bakım çalışmaları sadece HOFFRICHTER GmbH tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından yapılabilir. Güvenlik Talimatlarý 15

16 KULLANIM AMACI Cihazın usulüne aykırı biçimde kullanılması hastanın sağlığını tehlikeye atabilir. CARAT I, tümüyle solunumu mekanik ventilasyona bağımlı olmayan hastaların kullanımı için tasarlanmıştır. Cihaz yetiþkinlerde ventilasyon ve 50 ml yada daha fazla tidal volyum için çocuklarda ventilasyona uygundur. CARAT I ev ve hastane kullanýmýna uygundur. Basýnç veya hacim kontrollü olarak aþaðýdaki modlardan biri seçilir: PCV Pressure Controlled Ventilation Basýnç kontrollü ventilasyon/basýnç kontrollü veya basýnç kontrollü asiste ventilasyon PSV Pressure Supported Ventilation Basýnç destekli ventilasyon SIMV Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation Senkronize aralýklý zorunlu ventilasyon VCV Volume Controlled Ventilation Hacim kontrollü ventilasyon/hacim kontrollü veya hacim kontrollü asiste ventilasyon Ýnvaziv ventilasyon (treakestomi ile) ve noninvaziv ventilasyon (maske ile) mümkündür. CARAT I, teknik özellikler olarak, tekli hasta devresi ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek oksijen konsantrasyonlu ventilasyon için sistem düþük basýnçlý gaz kaynaðýna baðlanýr Ýlave olarak. İlave olarak CARAT I ile nemlendirci kullanılabilir. CARAT I ventilatör yaşam sürdürücü cihaz olarak kullanılamaz. 16 Güvenlik Talimatlarý

17 KONTRA İNDİKASYONLAR Aşağıdaki hastalıklar noninvaziv ventilasyon için bir kontrendikasyon oluşturabilir: Ağır kalp ritim bozuklukları Ağır düşük tansiyon Ağır epistaksis Pnömotoraks veya pnömomediastinum Pnömoenkefalus Kafatası travması Kafatası veya beyin ameliyatı sonrası statü Akut sinüzit, orta kulak iltihabı veya kulak zarı perforasyonu Aspirasyon tehlikesi Münferit vakalarda terapi hakkındaki kararı tedaviyi sürdüren doktor vermelidir. YAN ETKİLER Ventilasyonla bağlantılı olarak aşağıda sıralanan istenmeyen yan etkilerin ortaya çıkması mümkündür: İnvaziv ventilasyon: Tüp ve nefes borusu kanülleri nedeniyle komplikasyonlar Maskeli ventilasyon: Yüzde ezik ve cilt bozuklukları Akıntılar nedeniyle gözlerde tahrişler Midede aşırı şişkinlik Aspirasyon Sinüzit Burun kanaması Mekanik ventilasyondaki genel komplikasyonlar: Ventilasyona bağlı pulmonal barotravma / volutravma Respiratöre bağlı pnömoni Kardiyovasküler sistem üzerine etkiler Güvenlik Talimatlarý 17

18 CİHAZIN TANIMI ÖNDEN GÖRÜNÜÞ Ýnspirasyon giriþi O2 ölçüm hücresi bağlantısı (konnektör) Tutma Tuþ Alarm LED Alarm LED harici güç kaynaðý LED dahili güç kaynaðý Tuþ ON/OFF Kontrol tüp baðlantýsý Ölçüm tüp baðlantýsý Çokfonksiyon tuþu esc mode Mod anahtarý Ekran Alarm kapağı bağlantısı (Kapağın altında) RS232 bağlantısı Ekran (Kapağın altında) Res. 1: Ventilatör ön görünüþ 18 Cihazın Tanımı

19 ARKADAN GÖRÜNÜÞ Filtre Kaseti Tutma Ana düðme Tip plakası Oksijen giriþi Diyaframlı valf kapağı (İşlevsiz) Oksijen çýkýþý DC giriþi Res. 2: Ventilatör arka görünüþ Cihazın Tanımı 19

20 EKRAN EKRAN GÖRÜNÜMÜ CARAT I normal ve standby modlarda aktive olan standart ekrana sahiptir. Parametreler aktif deðilken çok amaçlý tuþa basýlý tutularak ekran seçilebilir.(mfk) > 1,5 sn.: Standart ekran Parametre ekraný Servis ekraný Anlýk deðerler ekraný Standart ekran Servis ve parametre ekraný standart ekran deðiþmeden 30 saniye içinde kendiliðinden kaybolur. Anlýk ekran yalnýzca cihaz alarm verdiðinde kaybolur. Manüel olarak esc mode tuþuna basýldýðýnda bu ekrandan çýkýlabilir. Ekranýn solundaki deðerler farklýdýr. Bakýnýz sayfa 24 - sayfa 29 Ekranýn sað tarafý standarttýr.parametreler, servis ekraný ve aþaðýdaki deðerleri gösterir. Gerçek deðerler Sembol alaný Pil kapasitesi Metin gösterim alaný 20 Cihazın Tanımı

21 BASINÇ GRAFİĞİ Basýnç grafiði ventilasyon sýrasýndaki basýnç seyrini gösterir. Ýnspirasyon veya destek basýncý ve ekspirasyon basýncý gösterir. En son solunumdaki anlýk maksimum basýncýn grafiðini verir. ANLIK DEÐERLER Anlýk deðerler aþaðýdaki anlýk ölçüm deðerleriyle gösterilir: [p] Ventilasyon basýnç akýmý [Vi] Son solunumun inspirasyon değeri [MV] Dakika Hacim [f] Frekans [I:E] I:E-Ýliþkisini Eðer cihaz stand by modundaysa ekranda çizgiler görünür. O 2 -sensörü baðlý olduðu durumda I:E-Ýliþkisinin yerine güncel oksijen miktarý görüntülenmektedir. Cihazın Tanımı 21

22 SEMBOL ALANI Akustik alarm kapalý Bu sembol akustik alarmýn 2 dakika için sessize alýnmýþ ve hala sessizde olduðunu gösterir. Ýki dakika süre geçene kadar hiçbir yeni alarm akustik olarak duyulmayacaktýr. Alarm tuþuna basarak, alarm çalmadan önce alarm sesi devre dýþý býrakýlabilir. Tuþa tekrar basýldýðýnda alarm sesi alarm durumunda tekrar devreye girmektedir. Int. Akü boþ alarmý akü kullanýmý sýrasýnda sessiz durumda çalýþtýrýlamamaktadýr. Güvenlik Kilidi Anahtar güvenlik kilidinin aktif olduðunu gösterir. Anahtar sembolü güvenlik anahtarýnýn aktif/inaktif durumda olup olmadýðýný gösterir ve çok amaçlý tuþa basýlarak onaylanýr. Eðer güvenlik kilidi aktifse standart ekran ayarlarý ve diðer parametre ayarlarý deðiþtirilemez. Servis ekraný ve anlýk deðerler ekraný seçilemez. Spontan Ýnspirasyon (Tetikleme) Bu sembol spontan inspirasyon olduðunu gösterir. Bu sembol inspirasyon zamaný girilirken görülür ve ekspirasyon baþlar baþlamaz kaybolur. Tetikleme Kilidi (Tetiklemede tutma) Bu sembol tetikleme kilidinin aktif olduğunu gösterir. 22 Cihazın Tanımı

23 KALAN BATARYA KAPASİTESİ Batarya sembolü yüzde olarak batarya kapasitesini gösterir. Bu deðer yalnýzca referans içindir. Batarya kapasitesinin hesaplanmasý için yaklaþýk 1 dakika süreyle ventilasyon aktif olmalýdýr. Eðer DC voltaj ventilatöre baðlý ise batarya otomatik olarak þarj edilir. METİN GÖSTERİM ALANI Alarmlarýn, mesajlarýn ve cihazla ilgili hatalarýn gösterildiði bölümdür. Eðer herhangi bir olay yoksa ekran tarih ve zamaný gösterir. Cihazın Tanımı 23

24 STANDART EKRAN Standart ekranda temel ventilasyon ayarlarý ve alarm parametreleri gösterilir. Bakýnýz bölüm Ventilasyon Parametreleri ve bölüm Alarm Parametreleri IPAP ve PEEP Basınç Bargrafiði Anlık Deðerler Ventilasyon Parametreleri Sembol Alanı Alarm Parametreleri Batarya Kapasitesi Metin Gösterme Alanı Res. 3: PCV modundaki standart ekran 24 Cihazın Tanımı

25 DAĞINIK PARAMETRELERİN GÖSTERİLMESİ Ekrandaki daðýnýk parametrelere ilave olarak, ventilatör için yeni ayarlar yapýlabilir. Bu ekran ayrýca deðiþtirilebilen ve ventilasyon modundan baðýmsýz alarm limitlerini gösterir. Res. 4: O 2 -sensörünün baðlý olduðu durumda tüm solunum modlarý için Ekran Geniþletilmiþ Parametreler ZAMAN Zamaný güncelleþtirmek için kullanýlýr. TARİH Tarihi güncelleþtirmek için kullanýlýr. EKRAN PARLAKLIĞI Ekran parlaklýðý 0 - % 100 deðerler arasýnda ayarlanabilir. Arka ýþýk ventilasyon sýrasýnda 30 saniye süreyle herhangi bir tuþa basýlmadýðý takdirde daima karanlýktýr. Alarm çalmaya baþlar baþlamaz yada tuþlardan birine basýlýrsa ekran parlaklýðý otomatik olarak 100 % olacaktýr. Cihazın Tanımı 25

26 EKRAN GÖSTERİMİ Ventilasyon devam ederken ve arka ekran karanlýkken ekran seçmek için kullanýlýr: Standart ekran (STD) Res. 5: STD ekran XXL ekran (XXL) Ekran anlýk deðerleri geniþ ekran olarak gösterir,fakat ayarlanmýþ parametreleri göstermez - hastane kullanýmýna uygundur. Res. 6: XXL ekran 26 Cihazın Tanımı

27 Hasta ekraný (PAT) Hasta ekraný anlýk deðerleri ve ayarlanmýþ parametreleri göstermez minimum bilgi gösterir - evde kullaným için uygundur. Res. 7: PAT ekran ALARM DEĞERİ 10 % arttýrýlarak % 10 - % 100, arasýnda Alarm sesinin þiddeti ayarlanýr. EKRAN I:E Bu menü kullanýlarak ventilasyon parametreleri ayarlanýr ve inspirasyon zamaný saniye veya I:E oraný olarak gösterilir. DİL Cihazda kullanılabilir 3 dil paketi vardır. 1. Dil paketi; Almanca(DEU), İngilizce (ENG), Fransızca(FRA) ve İtalyanca (ITA) 2. Dil paketi; Almanca(DEU), İngilizce (ENG), Lehçe (PLK) ve Türkçe (TUR) 3. Dil paketi; Almanca(DEU), İngilizce (ENG) ve İspanyolca (SPA) Cihazın Tanımı 27

28 UZUN SÜRELİ ALARM PARAMETRELERİ Aþaðýdaki alarmlar uzun süreli alarm parametreleri olarak ayarlanýr: Alarm parametreleri Ayar aralýðý Artýþ Hassaslık Maksimum inspirasyon 1-10 sn zamaný 1 1,0 sn 1,0 sn Basýnç Farký 1-10 hpa 0,5 hpa Değerin 1,0 hpa sı ya da %5 i Maksimum oksijen 2 kapalý, % 30 - % 100 1,0 % 0,3 % Min. Oksijen 2 kapalý, % 18 -% 90 1,0 % 0,3 % 1 yalnýzca PSV-mod ve spontan VCV modda kullanýlýr 2 O 2 sensör baðlý iken kullanýlýr] DAĞINIK ALARM EKRANINDA STANDART DEÐERLER Ekran parlaklýðý % 100 Ekran göstergesi STANDART Ses Düzeyi % 50 Ekran I:E I:E Kaçak kapalý Maks.ins.zamaný 4 s Basýnç farký 3,0 hpa Minimum oksijen kapalý Maksimum oksijen kapalý 28 Cihazın Tanımı

29 SERVİS EKRANI Servis ekraný cihazýn seri numarasý ve yazýlým versiyonu ile ilgili bilgi içermektedir. Ayrýca terapi saatleri, çalýþma saatleri ve solunum saatleri belirtilmektedir. Solunum saatleri MFK ya basarak menü idaresinde silinebilir. Alarm hafýzasýndan son 15 alarm okunabilir. Alarm anýnda okunan deðerler, Güncel Deðer göstergesinde görüntülenmektedir. Bu fonksiyon sadece Stand-by durumunda kullanýlabilir. Servis ekraný ayný zamanda yetkisi olan servis personeline CARAT I da çeþitli testler ve kalibrasyonlar yapmaya imkan tanýmaktadýr. Res. 8: Servis ekraný ANLIK DEÐERLER Anlýk deðerlerin göründüðü ekranda ventilasyon sýrasýnda basýnç,akým ve hacim dalgalanmalarýný eþ zamanlý gösterir. Dalgalanmalarýn akým pozisyonu ( ) oklarla gösterilir. Spontan inspirasyon ( ) okla sembolize edilir (Res. 9). Cihazın Tanımı 29

30 Res. 9: Anlýk deðerler ekraný PSV-Çiftli Res. 10: Anlýk deðerler ekraný PCV-Tekli 30 Cihazın Tanımı

31 Çok fonksiyonlu tuşa bir kez basarak geçerli ekranı dondurabilirsiniz. Çok fonksiyonlu tuşa tekrar basarak ise, gerçek zamanlı monitorizasyonu bir sonraki inspirasyonla birlikte başlatabilirsiniz. Dalgalanma dereceleri ve zaman ekseni deðiþtirilebilir. Dereceyi deðiþtirirken fonksiyon tuþu çevrilerek sembol seçilir ve onaylamak için fonksiyon tuþuna basýlýr. Maksimum deðer ve birim iþaretlenecektir. Fonksiyon tuþu çevrilerek dereceler deðiþtirilir ve görüntü yeniden yapýlanýr. Eðer derece küçük seçilirse dalgalar sýnýrlanmýþ deðerlerle gösterilir. Derece Çözünürlük Basınç 0 60 hpa 1,0 hpa 0 30 hpa 0,5 hpa Akım l/dak 5,0 l/dak l/dak 2,5 l/dak l/dak 1,25 l/dak Hacim 0 2,5 l 0,05 l 0 1,25 l 0,025 l 0 0,625 l 0,0125 l Zaman 0 12,5 s 0,05 s 0 25 s 0,1 s 0 50 s 0,2 s Cihazın Tanımı 31

32 CİHAZIN TEKNOLOJİSİ TEMEL MONTAJ CARAT I ventilatör aşağıdaki elemanlardan oluşur: Üfleyici Pnömatik blok Güç kaynağı (dahili batarya, düğmeli güç kaynağı) Güç idareci Kontrol Ünitesi (kontrol ve operasyon ünitesi) Harici arayüz Oksijen Giriþi Güç Kaynaðý V AC (-20 %, +10 %) Dahili Batarya Ventilatör Güç idaresi Kontrolcü/Ekran Sensörler / Valfler Üfleyici RS232 / Uzaktan Alarm Eksalasyon Valf ile Tekli Hasta Devresi Manuel Parametre Giriþi PC Hemşire Çağrı Res. 11: Tüm sistemin diagramý 32 Cihazın Teknolojisi

33 Üfleyici Üfleyici ses absorbe kutusundadýr ve 250 l/min akýmda maksimum 50 hpa basýnç verebilir. Cihazýn içinde havanýn geçtiði yerlerde üfleyici havanýn ince ve kalýn filtrelerden olaþan filtre kasetinden geçerek süzülmesini saðlar. Güç Ýdaresi Güç idaresi çalýþma voltajýnýn seçilmesine izin verir. (DC veya batarya). Motor akým deðeri ayarlanan basýnç ve akýma baðlýdýr. Dahili batarya için þarj akýmý 1 A batarya þarj akýmýyla limitlenir. Güç idaresi batarya veya harici güç kaynaðýnýn çalýþmasý ile akýmýn gösterilmesi için amaçlanmýþtýr. Ayrýca, dahili bataryanýn kapasitesini belirler. Bataryanýn bilgileri gösterge için transfer olur. Güç Kaynaðý Güç AC/DC düðmeli güç kaynaðý ünitesi (PCM120 PS24 ya SNP-A129-M) veya dahili batarya ile de karþýlanabilir. Düðmeli güç kaynaðý ünitesinin aralýðý V AC (-20 %, +10 %), 50/60 Hz dir. Çıkış gerilimi 24 V / 5 A dır. Dahili akü 28,8 V gerilimli ve 2,25 Ah kapasiteli lityum iyon aküdür. Ayrýca AKKUPACK uni BASE 1 güç kaynaðý olarak kullanýlabilir (Bu konuda yetkili satıcınıza danışınız). 1 Şubat 2012 den sonra uygun olması bekleniyor. Cihazın Teknolojisi 33

34 Pnömatik blok Pnömatik blok tekli hasta devreleri ile baðlanýr ve aþaðýdaki ünitelerden oluþur: Akým sensörü, kontrol valfi ve standart tüp baðlantýsý ile inspirasyon ünitesi (M 22) Basýnç baðlantý portu (ø = 3.5 mm) Baðlantý valf kontrolü (SMM 02). Valf ve otomatik kontrol baðlantýsý dahil oksijen bloðu ile oksijen kaynaðý Pnömatik inspirasyon valfi ve orantýlý valf ile valf kontrol Oksijen çıkıþı Kontrol ünitesi Oksijen Bağlantı Portu Mekanik Valf Oksijen Valf Hava giriþi Üfleyici Valfmembran 1 Akım Sensörü 1 Inspirasyon Baðlantı Hortumu Basınç Sensörü 1 Ölçüm Tüp Baðlantısı Hava çıkıþı Orantılı Valf Basınç Sensörü 2 Mekanik Valf Kontrol Tüp Baðlantısı Res. 12: Pnömatik blok diagramý 34 Cihazın Teknolojisi

35 Kontrol Ünitesi (kontrol ve operasyon ünitesi) Kontrol ünitesi üfleyici ve valfi ventilasyon mod ayarlarýna göre kontrol eder. Ayrýca kontrol ünitesi alarmlarýn yerinin bulunmasýný saðlar. Ýlave olarak kontrol ünitesi çalýþma kontroleri ve güç idaresi ile veri deðiþimini saðlar. Çalýþma ünitesini kullanarak ventilasyon modlarý seçilebilir ve görüntülenebilir. Ayrýca çalýþma ünitesi ventilasyon parametrelerinin girilmesini saðlar ve LCD ekranda görünür. Ventilasyon çalýþma ünitesi ile baþlar. Ayarlanan ventilasyon parametreleri ve alarmlar kaydedilir ve alarmlar LED ekranda gözükür. Çalýþma, zamanýn gösterilmesini saðlar. Ayrýca harici RS232 arayüz ve seri arayüz kontroller ile kumanda alarmlarý arasýnda baðlantý saðlar. Monokrom ekran 1/4 VGA, boyutlar 320 x 240 mm in. Arayüz Sistem seri arayüz ile PC yazýlým CaratControl yazýlýmýn güncellenmesine izin verir. Ayrýca port ile kumanda alarm kutusu veya hemþire aramayý saðlar. Cihazın Teknolojisi 35

36 FONKSİYONEL ANLATIM CARAT I nin çalýþma prensibi, ventilatör kontrol mekanizmasýna dayanýr ve bu mekanizma kapalý kontrol döngüsünde, üfleyicinin kapasitesini ve terapi için gerekli hava çýkýþýný ayarlar. Üfleyici çýkýþý havayolu basýncý sinyalleri ve inspirasyon akým sinyali ile kontrol edilir. Sistem baþlatma Sistem baþladýðýnda parametreler hafýzadan okunur (EEPROM) ve doðruluk için kontrol edilir. Ayrýca, basýnç ve akým sensörleri akustik sinyal jeneratörüyle test edilir. Hata bulma kaydedilir. Kalibrasyon datalarý EEPROM dan indirilir ve doðruluk için kontrol edilir. Eðer baðlantýlýysa oksijen sensör çevresel havaya karþý kalibre edilir. Parametrelerin ölçümü Sistemin analog ölçüm deðerleri okunur ve deðerlendirilir. Hedef deðerler ayarlanan parametreler ve ventilasyon modlarý temel alýnarak hesaplanýr. Daha sonra hedef deðerler dijital-analog çevirici (DAC) ile motor kontrole transfer olur. Yaklaþýk basýnç ve valf kontrol basýncý inspirasyon akýmlarýyla ölçülür. Bu veriyle inspirasyon deðerleri ve frekans hesaplanýr. Ayrýca hasta akýmý kaçak akýmlarda hesaplanarak bulunur. Eðer oksijen sensörü takýlý ise oksijen inspirasyon havasýndaki FiO2 ölçümünü de içerir. Basýnç ve akým sensörleri hastanýn spontan solunumu, ilk hassasiyet ve maske kaçaklarýný tolare ederek bulur. Tetikleme hassasiyeti ayarlanabilir. Basınç tetiklemesi inspirasyon için kullanılır. Ekspirasyon hassasiyeti daima akým hassasiyetidir ve maksimum inspirasyon akým yüzdesi olarak ayarlanýr. 36 Cihazın Teknolojisi

37 Alarmlar Alarm koþullarý sürekli kontrol edilir. Alarm Akustik ve görsel sinyal ile gösterilir. Alarm durumu elendiði zaman akustik sinyal kapatýlýr, görsel alarm ekranda gösterilmeye devam eder. Bu sýrada alarm sebebi, cihaz ayarlarý, alarm saati ve alarm anýndaki güncel ölçüm deðerleri kaydedilmektedir. Ayrýca basýnç ve akým dalgalarý 1 dakika önceden 1 dakika sonraya kadar ekranda gösterilir. Yüksek öncelikli uzaktan kumanda alarm fonksiyonu ve harici alarmalar da ayný þekilde gösterilir. Elektrik kesintisinde çalışma Elektrik kesintilerinde mutlaka akü kapasite göstergesini gözlemleyin ve bir alternatif güç kaynağını hazır bulundurun. Akü kapasite göstergesine ait ayrıntılı bilgiyi sayfa 80 de bulabilirsiniz. Elektrik kesintisi nedeniyle akım beslemesi kesildiğinde cihaz dahili akü tarafından akımla beslenir. Dahili akü beslemesine geçiş bir alarm sesi ve Akülü işletme metin göstergesi ile bildirilir. Ayrıca Alarm LED i ve Dahili akım beslemesi LED i yanar. Alarm tuşuna basıldığında alarm sesi kapatılır ve metin göstergesi tarih ve saat göstergesine dönüşür. Şebeke gerilimi tekrar geldiğinde cihaz akım şebekesi üzerinden beslenir ve akü şarj olur. Dahili akım beslemesi LED i söner Harici akım beslemesi LED i yanar. Cihazın Teknolojisi 37

38 VENTİLASYON MODLARI PCV MODU PCV - Pressure Controlled Ventilation Basınç Kontrol Ventilasyon/Basınç kontrollü veya Basınç Kontrollü asiste ventilasyon Basınç kontrollü ventilasyon Bu ventilasyon modunda, ventilasyon cihaz tarafýndan kontrol edilir. Hastanýn spontan solunumu yoktur. Ýnspirasyon hassasiyeti OFF ise kontrollü ventilasyon saðlanýr.ventilatör periyodu temel olarak ayarlanan frekansa I:E oranýna baðlýdýr. Ýnspirasyon basýncý (IPAP) son ekspirasyon basýncý kadar tanýmlanýr (PEEP). Yükselme basýncý akým dalgalanmasý ve rampa ayarlanarak seçilir. Ýnspirasyon hacmi otomatik olarak akciðer kondisyonuna göre ayarlanýr. Minumum hacim deðerine ulaþýlamýyorsa ulaþmak için ilave basýnç kadar IPAP basýncý üzerine eklenir. (IPAP + ilave basýnç) Basýnç Kontrollü Asiste Ventilasyon Ventilasyon parametreleri, basýnç kontrollü asiste ventilasyon kontrollü ventilasyona eþittir. Ýnspirasyon hassasiyeti ayarlanýr bununla beraber inspirasyon eforuyla hastanýn ekspirasyonu durabilir, ve bir sonraki inspirasyon evresinden baþlar. Kontrollü ventilasyon sýrasýnda ilave olan solunum yükü yalnýzca cihaz tarafýndan kontrol edilir. Ýnspirasyon süresi tanýmlanmýþtýr. Hasta yalnýzca kendi solunum eforuyla ekspirasyon süresini kýsaltabilir, frekans oraný ayarý yükseltilebilir. PCV modda, alarm parametreleri için maksimum ve minimum deðerler maksimum frekans kadar ayarlanabilir. Asiste ventilasyon modunda maksimum frekansýn tanýmlanmasý önemlidir çünkü hastanýn kendi solunumuyla frekans yükselebilir. 38 Ventilasyon Modları

39 PSV MODU PSV - Pressure Supported Ventilation Basýnç destek ventilasyonu Basýnç destekli ventilasyon spontan solunuma destek olur, spontan solunum durduðu zaman cihaz ventilasyona baþlar. Hasta ventilasyonu için basýnç tanýmlanýrken pozitif ekspirasyon basýncý (PEEP) kadar basýnç destek (PS) tanýmlanýr. Hastanýn gereksinimlerine göre ekspirasyon ve inspirasyon hassasiyet eþikleri kullanýlýr. Arka planda kullanýlabilir frekans ayarlanýr. Hasta spontan solunumla bu frekansa ulaþýr ulaþmaz hastanýn solunumunu izleyen her inspirasyona basýnç destek verir. Eðer arka planda frekans düþerse cihaz bir sonraki spontan solunuma kadar ventilasyona devam eder. Ventilasyon hastanýn solunum eforu ve apne süresi arasýnda duraklamaya izin verir ventilatör baþlayana kadar gecikme ayarlanýr. Basýnç, PEEP ve PS arasýnda akým dalga yönü tanýmlanmýþ rampa ayarý yapýlarak seçilir. Tidal hacim otomatik olarak akciðer kondisyonuna baðlýdýr. Minimum hacim saðlamak için ilave basýnç eklenebilir. (PS + Ýlave basýnç) PSV modda, alarm parametreleri için maksimum ve minimum deðerler maksimum frekans kadar ayarlanabilir. PSV modunda apne süresi ve frekans kapatýlabilir. Bu ayarda "PSV-S" mesajı metin gösterim alanında gözükür ve apne zamanı alarm parametresinde olur. Bu ayarlar yalnız hastanın spontan solunumu varken yapılabilir. Ventilasyon Modları 39

CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.500. Quality makes the Difference

CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.500. Quality makes the Difference Quality makes the Difference CARAT II Kullanma Kılavuzu Ventilatör Yazýlým versiyonu 2.500 SERİ NUMARASI Her HOFFRICHTER cihazý, cihazýn daha sonradan takibini saðlamak amacýyla bir seri numarasýna sahiptir.

Detaylı

CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.104. Quality makes the Difference

CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.104. Quality makes the Difference Quality makes the Difference CARAT II Kullanma Kılavuzu Ventilatör Yazýlým versiyonu 2.104 SERİ NUMARASI Her HOFFRICHTER cihazý, cihazýn daha sonradan takibini saðlamak amacýyla bir seri numarasýna sahiptir.

Detaylı

HOFFRICHTER CARAT I. Ventilatör. KULLANIM KILAVUZU Yazýlým versiyonu 2.104

HOFFRICHTER CARAT I. Ventilatör. KULLANIM KILAVUZU Yazýlým versiyonu 2.104 HOFFRICHTER CARAT I Ventilatör KULLANIM KILAVUZU Yazýlým versiyonu 2.104 Seri Numarasý: Her Hoffrichter cihazý, cihazýn daha sonradan takibini saðlamak amacýyla bir seri numarasýna sahiptir. Bu numara,

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kılavuzu point 2 için bataryalar

Kullanma Kılavuzu point 2 için bataryalar Kullanma Kılavuzu point 2 için bataryalar SERİ NUMARASI İzlenebilirliği güvenceye almak için HOFFRICHTER GmbH cihazı bir seri numarası ile teslim edilir. Lütfen bataryaların seri numarasını buraya yazınız.

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

BiLevel opsiyonu/800 Serisi Ventilatöler

BiLevel opsiyonu/800 Serisi Ventilatöler BiLevel opsiyonu/800 Serisi Ventilatöler Giriş 800 Serisi Ventilatörler için BiLevel opsiyonu (Şekil 1) zorunlu ve spontane özellikleri birleştiren karışık modda bir ventilasyondur. BiLevel modda, zorunlu

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Fark Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P01/05

Kullanım Kılavuzu Fark Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P01/05 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Fark Basınç

Detaylı

TRENDvent. Hastalar için Ventilatör Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Cihaz yazılımı 1.310 den itibaren. Quality makes the Difference

TRENDvent. Hastalar için Ventilatör Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Cihaz yazılımı 1.310 den itibaren. Quality makes the Difference Quality makes the Difference TRENDvent Hastalar için Ventilatör Kullanma Kılavuzu Ventilatör Cihaz yazılımı 1.310 den itibaren SERİ NUMARASI İzlenebilirliği güvenceye almak için HOFFRICHTER GmbH cihazı

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

SleepOne Ürün Platformu

SleepOne Ürün Platformu Kare Medikal 2003 yılında üretim,satış ve ihracat faaliyetlerini birleştirmek üzere kurulmuştur. PAP cihazları, ventilasyon, oksijen tedavisi, aerosol tedavisi ve aspirasyon ürün gruplarında ar-ge ve üretim

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Boru kompansasyon opsiyonu

Boru kompansasyon opsiyonu Giriş Teknik tanım 800 Series Ventilatörlerdeki Tube Compensation (Boru Kompansasyonu) (TC) opsiyonu, inspirasyon akışına orantılı olarak pozitif basınç göndermek suretiyle hastanın spontane solunumuna

Detaylı

Babylog 8000 plus Yenidoğan Yoğun Bakım Ventilasyonu

Babylog 8000 plus Yenidoğan Yoğun Bakım Ventilasyonu Babylog 8000 plus Yenidoğan Yoğun Bakım Ventilasyonu Yenidoğan ventilasyonunda 40 yılı aşan, solunum teknolojisinde ise yüzyıllık deneyim, Dräger Medical'in Babylog 8000 plus'ı üretmesini sağlamıştır.

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

Volume Ventilation Plus opsiyonu

Volume Ventilation Plus opsiyonu İçindekiler Giriş................................................. 2 Volume Ventilation Plus Kurulumu.......................... 2 VC+ solunum türü (A/C ya da SIMV modu)................... 2 VS solunum

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları. Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları. Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı BIPAP Bilevel Positive Airway Pressure (İki Seviyeli Pozitif Havayolu Basıncı) Uyku apne sendromu nedeniyle

Detaylı

Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Set Point ( ayarlanan hedef değer uygulanır sürdürülür VC, PC) Dual (Volume Assured pressure-support vent.) Servo

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 Kullanım Kılavuzu 31889 Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun. Bu uyarıya uymamak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Taşınabilir Çok Fonksiyonlu

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Ventilatör Çeşitleri Transpulmoner P(P L ): P A -P pl

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır.

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır. Vertex MultiCure için Kullanım Talimatları 1.0. Genel Uyarılar: 1.1. Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Nem Ölçer PCE-555

Kullanım Kılavuzu Nem Ölçer PCE-555 Nem Ölçer PCE-555 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Versiyon

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ Ventilasyon: Spontan solunum ya da spontan ventilasyon, havanın

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Ses Seviyesi Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2242 GİRİŞ Bu cihaz fabrika, okul, ofis, aile vs gibi değişik yerlerdeki ses seviyelerini ölçmek için kullanılabilir.

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Dr.Kürșat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Bilim Dalı SEVGİDE GÜNEŞ GİBİ OL Solunum yetmezliğinde NIV

Detaylı

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü 2 Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü İçindekiler 1. Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası 3 2. Bakım, onarım ve kullanımda

Detaylı

Acil Solutma Cihazı Kısa Kullanma Kılavuzu

Acil Solutma Cihazı Kısa Kullanma Kılavuzu MEDUMAT Transport Acil Solutma Cihazı Kısa Kullanma Kılavuzu Bu kısa kullanma kılavuzunda, MEDUMAT Transport cihazının kullanımı ile ilgili en önemli hususlar özet şeklinde sunulmuştır. Güvenlik uyarıları

Detaylı

Gaz Dedektörü GSP1. Grafik LED-göstergeli Gaz Dedektörü için Kullanıcı Kılavuzu. SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH

Gaz Dedektörü GSP1. Grafik LED-göstergeli Gaz Dedektörü için Kullanıcı Kılavuzu. SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH Grafik LED-göstergeli Gaz Dedektörü için Kullanıcı Kılavuzu Gaz Dedektörü GSP1 Kullanmadan önce kılavuzu okuyun! Tüm güvenlik talimatlarına uyun! Daha sonrası

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

KLASİK MEKANİK VENTİLASYON YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Ahmet Karadağ İnönü Üniversitesi Neonatoloji Bilim Dalı

KLASİK MEKANİK VENTİLASYON YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Ahmet Karadağ İnönü Üniversitesi Neonatoloji Bilim Dalı KLASİK MEKANİK VENTİLASYON YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Ahmet Karadağ İnönü Üniversitesi Neonatoloji Bilim Dalı 1. Mekanik ventilasyonun tanımını yapabilmek 2. Mekanik ventilasyonun hedeflerini sayabilmek 3. Geleneksel

Detaylı

- TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 608 -H1/H2 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün: 1 2. Genel Bilgi Cihazı kullanmadan önce lütfen bu dokümanın tamamını dikkatlice okuyunuz. Gerekli olduğu

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Beton Nemi

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151 Özellikler 400 mah kapasiteli, bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü batarya 500 Şarj batarya ömrü Yüksek ışık veren, enerji tasarrufu sağlayan, uzun ömürlü 15+1 LED 15 LED ve 1 LED aydınlatma şeklinde 2

Detaylı

AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 )

AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 ) FLC-80 AKIÞ ÖLÇER Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi Ývedik Organize San. 21. Cad. No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel : (312)394 59 83-394 59 84 Fax: 394 59 87 www.sistekelektronik.com e-posta:sistek@sistekelektronik.com

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYON - 2

MEKANİK VENTİLASYON - 2 MEKANİK VENTİLASYON - 2 DR. M. ŞÜKRÜ PAKSU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ Endotrakeal entübasyon endikasyonları Tüp seçimi Başlangıç ayarları Mod seçimi Özele durumlarda mekanik

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P15 / 30 / 50

Kullanım Kılavuzu Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P15 / 30 / 50 Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P15 / 30 / 50 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

RESPİROX OTOMATİK CPAP

RESPİROX OTOMATİK CPAP RESPİROX OTOMATİK CPAP Yatış pozisyonuna göre otomatik basınç uygulama teknolojisi hastaya en uygun basıncı ölçerek, yatış pozisyonuna bağlı olarak basınç uygulama 0,5-5 basınç aralığı ile hassas basınç

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

Termik higrometre. Kullanma kılavuzu - Türkçe. Versiyon 1.0

Termik higrometre. Kullanma kılavuzu - Türkçe. Versiyon 1.0 Termik higrometre Kullanma kılavuzu - Türkçe Versiyon 1.0 İçindekiler 1. İlk kullanımdan önce okuyun.......... A - 02 2. Ekran............................ A - 03 3. Kullanım.......................... A

Detaylı

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QualstikPlus Live-Line Power Qual i ty Survey Meter Model 8-061 XT Plus Model 8-062Plus Ýçerik Tablosu Sayfa Ýþlem Teorisi 2 Özellikler 3 Güvenlik Önlemleri 4 Ýþlem Direktifleri

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

- GSP 3 Gaz Dedektörü - GSP3-flex

- GSP 3 Gaz Dedektörü - GSP3-flex SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH - GSP 3 Gaz Dedektörü - GSP3-flex Kullanıcı Kılavuzu Kullanmadan önce kılavuzu okuyun! Tüm güvenlik talimatlarına uyun! Daha sonrası için kılavuzu muhafaza edin!

Detaylı

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR BMM. Zehra YAMAN Ağustos 2015 Ventilatöre Genel Bakış Yetki Grubu : Solunum Sistemleri

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

CARAT I pro. Kullanım kılavuzu Hastalar için. Ventilatör

CARAT I pro. Kullanım kılavuzu Hastalar için. Ventilatör Quality makes the Difference Cihaz tipi 9LV103 HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Straße 12 / 14 19061 Schwerin Germany Telefon: +49 385 39925-0 Faks: +49 385 39925-25 E-Posta: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

CARAT II pro. Kullanım kılavuzu Hastalar için. Ventilatör

CARAT II pro. Kullanım kılavuzu Hastalar için. Ventilatör Quality makes the Difference Cihaz tipi 9LV203 HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Straße 12 / 14 19061 Schwerin Germany Telefon: +49 385 39925-0 Faks: +49 385 39925-25 E-Posta: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK TALİMATLARI Genel Olarak; Lütfen, ürünü kullanmadan önce, bu ürünle beraber verilen dökümanları okuyun böylece güvenlik talimatlarını

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

ELITE PR DİKKAT. O ayar sıvısı seti M) Enjektör valfi için redüksiyon. Duvara Montajı

ELITE PR DİKKAT. O ayar sıvısı seti M) Enjektör valfi için redüksiyon. Duvara Montajı ELITE PR Paket İçindekiler: A) "ELITE PR" ph ve REDOX kontrol cihazı B) PVC Crystal 4x6 ile emme cihazı (2 m) C) Polietilen hortum (3m) D) Bağlantı vidası (φ=6 mm) E) Emme çekvalfi F) FPM basma çekvalf

Detaylı

- TESTO 720 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 720 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 720 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması (1) Prob soket(ler)i Ekran Testo 720 Kontrol butonları Pil bölmesi TUŞ FONKSİYONLARI Cihazı Açma Cihazı Kapama (Basılı tutunuz) Cihaz ışığı

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 610 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 610 testo kısa kullanım kılavuzu 610 1. Koruma

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

TESTO 105 TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TESTO 105 TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TESTO 105 TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Genel Bilgi Cihazı kullanmadan önce lütfen bu dokümanın tamamını dikkatlice okuyunuz. Gerekli olduğu takdirde kullanmak üzere saklayınız. 2. Ürün Tanımı Ekran

Detaylı

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen Işık Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2243 GİRİŞ Sayaç floresan, metal halojenür, yüksek basınçlı sodyum veya akkor kaynaklardan gelen görünür ışığı ölçer. Bir LUX

Detaylı

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ l CORONA DISHARGE SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ > Uygulanan yüksek voltaj, ultra keskin noktasal sensör çevresinde dairesel ýþýn dalgasý oluþturur.

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Data Sheet [BAROMETRE]

Data Sheet [BAROMETRE] Data Sheet [BAROMETRE] [PCE-FWS 20-1] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90 (0)

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

- TESTO Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 625 - Ortamda Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 - INDEX 1. GENEL BİLGİ... 3 2. BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR... 3 3. TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA

Detaylı

Temassız IR Termometre Kullanma kılavuzu

Temassız IR Termometre Kullanma kılavuzu Temassız IR Termometre Kullanma kılavuzu Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Bu kılavuzda önemli bilgiler yer almaktadır. İçindekiler 1.Genel açıklamalar...3 2.Güvenlik bilgileri...3 3.Önemli...5

Detaylı

İçindekiler. Teknik Özellikler 6. Parametre Tablosu 8. Kullanıcı Arabirimi 10. Montaj 16. Ürün Seçimi 20

İçindekiler. Teknik Özellikler 6. Parametre Tablosu 8. Kullanıcı Arabirimi 10. Montaj 16. Ürün Seçimi 20 İçindekiler Teknik Özellikler 6 Parametre Tablosu 8 Kullanıcı Arabirimi 10 Montaj 16 Ürün Seçimi 20 Teknik Özellikler 6 Teknik Özellikler AC Besleme DC Besleme Giriş Voltajı 100 220 VAC ± %10 24 VDC ±

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları

GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları Ürn.No. 90-55000 B c ed I H G F Genel Uyarı RU Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri içerir (güç kaynağı ve/veya piller). Çocukların

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre

Detaylı

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Magic Pass cihaz cihaz bağlantı ve kullanıma yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı

Detaylı

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif

Detaylı

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar:

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar: Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları 1.0 Genel Uyarılar: 1.1 Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 PolyCure 25 kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve

Detaylı