CARAT I. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu Quality makes the Difference

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CARAT I. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.300. Quality makes the Difference"

Transkript

1 Quality makes the Difference CARAT I Kullanma Kılavuzu Ventilatör Yazýlým versiyonu 2.300

2 SERİ NUMARASI Her HOFFRICHTER cihazý, cihazýn daha sonradan takibini saðlamak amacýyla bir seri numarasýna sahiptir. Lütfen buraya cihazın seri numarasını kaydediniz. Bu numara, cihazýn arka yüzündeki, cihazýn tipinin belirtildiði plaka üzerinde bulunur. Seri Numarasý:... Herhangi bir sorun veya þikayet durumunda, lütfen bu seri numarasýný belirtiniz. UYGUNLUK Cihaz, 93/42/EEC þartlarýna uygundur. 2 Info

3 İÇERİĞİ Teslim içeriği...7 Genel...8 Kullanma kılavuzu hakkında bilgiler...8 Tip plakasındaki semboller...8 Kullanma kılavuzundaki semboller...9 Güvenlik Talimatları...10 Temel güvenlik kuralları...10 Kurulum koşulları ve Taşıma...13 Çalıştırmadan önce uyarılar...14 Elektriksel Güvenlik...15 Kullanım Amacı...16 Kontra indikasyonlar...17 Yan etkiler...17 Cihazın Tanımı...18 Önden Görünüþ...18 Arkadan Görünüþ...19 Ekran...20 Ekran Görünümü...20 Basınç Grafiği...21 Anlık Deðerler...21 Sembol Alanı...22 Kalan Batarya Kapasitesi...23 Metin Gösterim Alanı...23 Standart Ekran...24 Dağınık Parametrelerin Gösterilmesi...25 Zaman...25 Tarih...25 Ekran Parlaklığı...25 Ekran Gösterimi...26 Alarm Değeri...27 Ekran I:E...27 Dil...27 Uzun Süreli Alarm Parametreleri...28 Dağınık alarm ekranında standart deðerler...28 İçeriği 3

4 Servis Ekranı...29 Anlık Deðerler...29 Cihazın Teknolojisi...32 Temel Montaj...32 Fonksiyonel Anlatım...36 Ventilasyon Modları...38 PCV Modu...38 PSV Modu...39 SIMV Modu...40 VCV Modu...41 Parametreler...42 Ventilasyon Parametreleri...42 Standart ekran üzerindeki Ventilasyon Parametreleri...42 PCV modunda ayarlar...42 PSV modunda ayarlar...43 SIMV modunda ayarlar...44 VCV modunda ayarlar...45 Ventilasyon Parametre Tanımları...46 IPAP...46 PS...46 Hacim...46 PEEP...46 Frekans / SIMV Frekans...46 Apne süresi...47 İnspirasyon Zamanı / I:E...47 Rampa...48 İnspirasyon hassasiyeti...49 Tetikleme kilidi...50 Ekspirasyon hassasiyeti...50 Minimum Hacim...50 Ýlave Basınç...50 Alarm Parametreleri...51 Standart Ekran üzerinde Alarm parametreleri...51 PCV, PSV ve SIMV Modları...51 VCV Modu Ayarları İçeriği

5 "Dağınık parametreler ekranı" üzerinde alarm parametreleri...52 Baþlatma...53 Ventilatörün kurulması...53 Fonksiyon çantasının kullanımı (opsiyonel aksesuar)...53 Güç Kaynaðı...54 Tekli hasta devre bağlantısı...54 Ventilatörün açılması...55 Oksijen Desteği...56 O 2 ölçümü...58 Operasyon...59 Cihazın açılıp kapanması...59 Ventilasyonu baþlatmak ve bitirmek...60 Ventilasyonu baþlatmak...60 Ventilasyonu bitirmek...60 Güvenlik kilidini çalıştırma/kapatma...60 esc mode tuþunun fonksiyonu...61 Geri Almak...61 Ventilasyon mod seçimi...61 Ventilasyon yapılmıyorken ventilasyon mod değişimi...61 Ventilasyon devam ederken mod değiştirme...62 Ventilasyon ve alarm parametrelerini değiştirme...62 Ekranı değiştirme...63 Kontrol elemanlarının fonksiyonel görevleri...64 Alarmlar ve hata mesajları...65 Genel Bilgi...65 Alarmların belleğe alınması...66 Alarmların aktarımı...66 Ayarlanan alarmlar...67 Tanımlı alarmlar ve hata mesajları...68 Donanım üzerindeki hata mesajları...68 Tanımlı güç kaynaðı alarmları...68 Çeşitli tanımlı alarmlar...69 Ýlave mesajlar...70 Temizleme ve dezenfeksiyon...71 Cihaz yüzeyi...71 İçeriği 5

6 Hava Filtresi...71 Hasta devresi ve maske...72 Oksijen sensör...72 Nemlendirici...72 Bakteri Filtresi...72 Hasta değişiminde cihazın hazırlanması...73 Tekrar hazırlama 1 Manuel hazırlama...73 Tekrar hazırlama 2 KR1000 (Keredusy)...74 Bakteri filtrelerinin kullanımı...75 Fonksiyonel kontrol...76 Bakım ve güvenlik kontrolleri...78 Harici güç kaynağı ve batarya operasyonu...79 Harici güç kaynağı...79 Dahili batarya operasyonu...79 Akü testi...80 Harici batarya ile çalışma...81 Tasfiye...82 Cihaz...82 Ambalaj...82 Aküler...82 Oksijen sensörü...82 Aksesuarlar...83 Teslim İçeriği...83 Opsiyonel...84 Teknik Bilgi...85 Elektromanyetik uyumluluğa ilişkin üretici beyanı...89 Yasal Uyarı İçeriği

7 TESLİM İÇERİĞİ Bakteri filtresi için O 2 adaptör Oksijen bağlantısı için adaptör, düz Kullanma kılavuzu ve Kısa kullanım kılavuzu Taşıma çantası Şebeke parçası için çanta dahil Yedek Filtre Kartuşu CARAT I ventilatör Elektrik Kablosu Ekspirasyon valfi Hasta bağlantısı Adaptör Tekli hasta devresi Kontrol tüpü Ekshalasyon valfi Yedek kaba filtre CARAT I girişi Ölçüm tüpü Yedek ince filtre Teslim içeriği 7

8 GENEL KULLANMA KILAVUZU HAKKINDA BİLGİLER Ventilatörü ilk kez kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Özellikle güvenlik ve temizlik uyarılarına uyunuz. Gerektiğinde hemen başvurabilmek için bu kılavuzu cihazın yakınında güvenli bir yerde saklayınız. TİP PLAKASINDAKİ SEMBOLLER Bu kullanma kılavuzundaki uyarılara ve güvenlik talimatı hükümlerine uyunuz. Uygulanan bölüm tipi BF Elektrik güvenlik sýnýfý II Uygunluk CE Üretici Cihazı ev çöpüne atmayınız. Cihazın imha edilmesi ile ilgili olarak lütfen müşteri hizmetleri ile görüşünüz. 8 Genel

9 KULLANMA KILAVUZUNDAKİ SEMBOLLER Bu kullanma kılavuzunda önemli açıklama ve uyarılar sembollerle gösterilmektedir. Kazalardan, kişilere verilebilecek zararlardan ve maddi hasarlardan kaçınmak için bu açıklama ve uyarılara mutlaka uyunuz. Ayrıca cihazın kullanıldığı yörede geçerli olan kazalardan korunma yönetmeliği ve genel güvenlik yönetmeliği hükümlerine de uyulmalıdır. Bu sembol genel nitelikteki güvenlik uyarılarına işaret eder. Kişilere zarar vermemek, kazalara ve maddi hasara neden olmamak için bu uyarılara uyun. Bu sembol, ağır yaralanmalara veya ölüme yol açabilecek tehlikeli durumlara işaret eder. Bu sembol orta derecedeki yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli durumlara işaret eder. Bu sembol, maddi hasarlara veya cihazda hasara yol açabilecek durumlara işaret eder. Bu sembol, cihazı etkin ve arızasız biçimde kullanmak için gerekli olan bilgi, ipucu ve uyarılara işaret eder. Genel 9

10 GÜVENLİK TALİMATLARI TEMEL GÜVENLİK KURALLARI Ventilatör hekimin gözetiminde eðitimli bir personel tarafýndan kurulmalýdýr. CARAT I kullaným kýlavuzunu tamamiyle okumuþ ve anlamýþ olan ve sistem hakkýnda eksiksiz bilgi sahibi kiþilerce kurulmalýdýr. Herhangi bir kurala uyulmadýðý takdirde hasta için tehlikeli durumlar oluþabilir. Cihaza baðlý hasta görsel olarak monitörize edilmelidir. Acil bir durumda alternatif ventilasyon opsiyonu olarak ikinci bir ventilatör veya acil ventilasyon çantasý kullanýma hazýr olmalýdýr. CARAT I hekim tarafýndan reçetelenmiþ olmasý durumunda kullanýlabilir. Ventilatör klinik görüntüsü uygulama gerektiren hastalara uygulanýr. Ventilasyon sýrasýnda hastanýn sisteme tam olarak baðlý olduðundan emin olunmalýdýr. Ventilatör yanýcý anestetikler veya patlayýcý gazla dolu oda havasýnda kesinlikle çalýþtýrýlmamalýdýr. Aksi halde yangýn veya patlamaya neden olunabilir. Farklý hastalarda tekrar kullanýlmadan önce respiratör gazlarla temas eden kýsýmlar mutlaka steril edilmelidir. Ventilatörün temizliði ve hijyenin saðlanmasýnda evde bakým ve hastanede uygulanabilen kurallara ve kullaným kýlavuzunda verilen bilgilere baðlý kalýnmalýdýr. Üretici tarafýndan test edilip kullanýmýna onay verilen tüp sistemi ile kullanýlmalýdýr. Farklý sistemlerle kullanýlmamalýdýr. 10 Güvenlik Talimatlarý

11 Noninvaziv ventilasyon için nazal veya tamyüz maskesi kullanýldýðýnda maskede herhangi bir ekspirasyon açýklýðý olmamalýdýr. Tek hortumlu sistem kullanılırken kontrol edilen ekspirasyon valfi soluk verme esnasında hiçbir dirençle karşılaşmamalı ve ventilasyon hortum sisteminin hızla havalandırılmasına olanak sağlamalıdır. Hasta güvenliğini güvenceye almak için cihaz bütün ayarlanabilir alarmlar aktif ve hastaya uyarlanmış durumda kullanılmalıdır. Ýþitilebilir alarm sinyallerini asla görmezden gelmeyin. Bu sinyaller anlýk olaylarý gösterir. Ventilatörün her altý ayda bir teknik açýdan güvenlik kontrolü yapýlmalýdýr. Yýlda bir bakým yapýlmalýdýr. Hasta bölümünde sýradýþý eforlar görülmesi durumunda inspirasyon tetiklemesindeki ventilasyon modunda hiperventilasyon olabilir. Otoklavlanamaz. Filtre aralýklý olarak deðiþtirilmelidir. Parçalarýn deðiþimi kurallara uygun olarak saðlanmalýdýr. Aksesuarların bağlantısı ya da ventilatördeki diğer bileşenler, ekspirasyon döngüsü boyunca hasta bağlantısındaki basıncın artmasına sebep olabilir. Bu nedenle cihaz ayarlarının kontrol edilmesini ve gerekiyorsa düzeltilmesini tavsiye ederiz. Hasta devresinde ve aksesuarlarda tam rezistans saðlanmalýdýr ve 6 hpa yý geçmemelidir (yetiþkinlerde akým 60 l/dak, çocuklarda 30 l/dak.) Güvenlik Talimatlarý 11

12 Cihazda yapılacak her türlü değişiklik kullanım işlevinin tehlikeye girmesine neden olur ve bu değişikliklere izin yoktur. Sadece doktorunuz tarafından terapiniz esnasında kullanmanız öngörülen maskeleri kullanınız. Maskeyi sadece kalifiye sağlık personelinin gözetiminde kullanınız ve maskenin kullanımıyla bağlantılı olan özellikle alacağınız ilaçlar, bu ilaçların olası kontrendikasyonları ve yan etkileri hakkında bilgi alınız. İşletme, nakliye ve depolama koşullarına uyunuz. Eðer sýcaklýk - 5 C nin altýna inerse veya + 50 C nin üzerine çýkarsa cihaz çalýþmayabilir. Güneþe doðrudan maruz býrakýlmamalýdýr. 12 Güvenlik Talimatlarý

13 KURULUM KOŞULLARI VE TAŞIMA Ventilatör güvenli ve düz bir zemine yerleþtirilmelidir. Oda havasýnýn ventilatöre girdiði arka boþluklar kapatýlmamalýdýr. Alarmlarýn ve ayarlarýn gösterildiði LED ekran kapatýlmamalý görünür þekilde olmalýdýr. Ventilatörün üzerine herhangi bir obje konulmamalýdýr. Suya karþý korunaklý bir yerde muhafaza edilmelidir. Sistem - 10 C nin altýnda ve + 50 C nin üzerindeki sýcaklýklarda saklanmamalý veya transfer edilmemelidir. Cihaz doğrudan güneş ışınına maruz bırakılmamalıdır. Elektromanyetik etkileşim nedeniyle ventilatör diğer cihazların çok yakınına yerleştirilmemelidir. Eğer bu mümkün değilse, ventilatörün arızasız ve usulüne uygun biçimde çalışıp çalışmadığı sürekli olarak kontrol edilmelidir. Cihazı asla su kapları (küvet) yakınlarına kurmayınız. Güvenlik Talimatlarý 13

14 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE UYARILAR Fonksiyonlar operasyon öncesinde kontrol edilmelidir. (Bakýnýz sayfa 76). Cihazýn çalýþma esnasýndaki güvenliðini garanti etmek amacýyla, cihazý çalýþtýrýrken mutlaka hastaya göre ayarlanmýþ olan tüm alarmlarýn aktif konumda olmasýný saðlayýn. İşletme koşullarını göz önünde bulundurunuz. Cihazı, şebeke bağlantı fişine kolaylıkla erişilebilecek ve tehlike anında fiş hızla çekilebilecek konumda yerleştiriniz. Cihazın gövdesi veya kablosu veya şebeke bağlantı parçası hasarlı ise cihazı çalıştırmayınız. 14 Güvenlik Talimatlarý

15 ELEKTRİKSEL GÜVENLİK Yalnýzca güç kaynaðý ünitesi kullanýlabilir (PCM120, PS24 ya SNP-A129-M). Elektrik iletkenliði olan hasta devreleri kullanýl mamalýdýr. CARAT I nin harici güç kaynaðý ile baðlantýsýný kesmek için fiþi çýkarýnýz. Ventilatörü temizlemeden önce elektrik fiþi çýkarýlýr. Tarafımızdan bu ventilatör için kullanılmasına izin verilmeyen aksesuar veya şebeke bağlantı parçalarının kullanımı yüksek elektromanyetik ışımaya veya cihazın dayanıklılığının azalmasına neden olabilir. Belirli araştırmalar ve tedaviler esnasında ventilatör ile diğer tıbbi cihazlar arasında karşılıklı etkileşimler ortaya çıkabilir. Elektromanyetik uyumluluk verilerine dikkat ediniz ve cihazın arızasız ve usulüne uygun biçimde çalışıp çalışmadığını sürekli olarak kontrol ediniz. Cihaz suya düşmüş ise sakın dokunmayınız. Cihazı açmayı denemeyiniz. Onarım ve bakım çalışmaları sadece HOFFRICHTER GmbH tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından yapılabilir. Güvenlik Talimatlarý 15

16 KULLANIM AMACI Cihazın usulüne aykırı biçimde kullanılması hastanın sağlığını tehlikeye atabilir. CARAT I, tümüyle solunumu mekanik ventilasyona bağımlı olmayan hastaların kullanımı için tasarlanmıştır. Cihaz yetiþkinlerde ventilasyon ve 50 ml yada daha fazla tidal volyum için çocuklarda ventilasyona uygundur. CARAT I ev ve hastane kullanýmýna uygundur. Basýnç veya hacim kontrollü olarak aþaðýdaki modlardan biri seçilir: PCV Pressure Controlled Ventilation Basýnç kontrollü ventilasyon/basýnç kontrollü veya basýnç kontrollü asiste ventilasyon PSV Pressure Supported Ventilation Basýnç destekli ventilasyon SIMV Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation Senkronize aralýklý zorunlu ventilasyon VCV Volume Controlled Ventilation Hacim kontrollü ventilasyon/hacim kontrollü veya hacim kontrollü asiste ventilasyon Ýnvaziv ventilasyon (treakestomi ile) ve noninvaziv ventilasyon (maske ile) mümkündür. CARAT I, teknik özellikler olarak, tekli hasta devresi ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek oksijen konsantrasyonlu ventilasyon için sistem düþük basýnçlý gaz kaynaðýna baðlanýr Ýlave olarak. İlave olarak CARAT I ile nemlendirci kullanılabilir. CARAT I ventilatör yaşam sürdürücü cihaz olarak kullanılamaz. 16 Güvenlik Talimatlarý

17 KONTRA İNDİKASYONLAR Aşağıdaki hastalıklar noninvaziv ventilasyon için bir kontrendikasyon oluşturabilir: Ağır kalp ritim bozuklukları Ağır düşük tansiyon Ağır epistaksis Pnömotoraks veya pnömomediastinum Pnömoenkefalus Kafatası travması Kafatası veya beyin ameliyatı sonrası statü Akut sinüzit, orta kulak iltihabı veya kulak zarı perforasyonu Aspirasyon tehlikesi Münferit vakalarda terapi hakkındaki kararı tedaviyi sürdüren doktor vermelidir. YAN ETKİLER Ventilasyonla bağlantılı olarak aşağıda sıralanan istenmeyen yan etkilerin ortaya çıkması mümkündür: İnvaziv ventilasyon: Tüp ve nefes borusu kanülleri nedeniyle komplikasyonlar Maskeli ventilasyon: Yüzde ezik ve cilt bozuklukları Akıntılar nedeniyle gözlerde tahrişler Midede aşırı şişkinlik Aspirasyon Sinüzit Burun kanaması Mekanik ventilasyondaki genel komplikasyonlar: Ventilasyona bağlı pulmonal barotravma / volutravma Respiratöre bağlı pnömoni Kardiyovasküler sistem üzerine etkiler Güvenlik Talimatlarý 17

18 CİHAZIN TANIMI ÖNDEN GÖRÜNÜÞ Ýnspirasyon giriþi O2 ölçüm hücresi bağlantısı (konnektör) Tutma Tuþ Alarm LED Alarm LED harici güç kaynaðý LED dahili güç kaynaðý Tuþ ON/OFF Kontrol tüp baðlantýsý Ölçüm tüp baðlantýsý Çokfonksiyon tuþu esc mode Mod anahtarý Ekran Alarm kapağı bağlantısı (Kapağın altında) RS232 bağlantısı Ekran (Kapağın altında) Res. 1: Ventilatör ön görünüþ 18 Cihazın Tanımı

19 ARKADAN GÖRÜNÜÞ Filtre Kaseti Tutma Ana düðme Tip plakası Oksijen giriþi Diyaframlı valf kapağı (İşlevsiz) Oksijen çýkýþý DC giriþi Res. 2: Ventilatör arka görünüþ Cihazın Tanımı 19

20 EKRAN EKRAN GÖRÜNÜMÜ CARAT I normal ve standby modlarda aktive olan standart ekrana sahiptir. Parametreler aktif deðilken çok amaçlý tuþa basýlý tutularak ekran seçilebilir.(mfk) > 1,5 sn.: Standart ekran Parametre ekraný Servis ekraný Anlýk deðerler ekraný Standart ekran Servis ve parametre ekraný standart ekran deðiþmeden 30 saniye içinde kendiliðinden kaybolur. Anlýk ekran yalnýzca cihaz alarm verdiðinde kaybolur. Manüel olarak esc mode tuþuna basýldýðýnda bu ekrandan çýkýlabilir. Ekranýn solundaki deðerler farklýdýr. Bakýnýz sayfa 24 - sayfa 29 Ekranýn sað tarafý standarttýr.parametreler, servis ekraný ve aþaðýdaki deðerleri gösterir. Gerçek deðerler Sembol alaný Pil kapasitesi Metin gösterim alaný 20 Cihazın Tanımı

21 BASINÇ GRAFİĞİ Basýnç grafiði ventilasyon sýrasýndaki basýnç seyrini gösterir. Ýnspirasyon veya destek basýncý ve ekspirasyon basýncý gösterir. En son solunumdaki anlýk maksimum basýncýn grafiðini verir. ANLIK DEÐERLER Anlýk deðerler aþaðýdaki anlýk ölçüm deðerleriyle gösterilir: [p] Ventilasyon basýnç akýmý [Vi] Son solunumun inspirasyon değeri [MV] Dakika Hacim [f] Frekans [I:E] I:E-Ýliþkisini Eðer cihaz stand by modundaysa ekranda çizgiler görünür. O 2 -sensörü baðlý olduðu durumda I:E-Ýliþkisinin yerine güncel oksijen miktarý görüntülenmektedir. Cihazın Tanımı 21

22 SEMBOL ALANI Akustik alarm kapalý Bu sembol akustik alarmýn 2 dakika için sessize alýnmýþ ve hala sessizde olduðunu gösterir. Ýki dakika süre geçene kadar hiçbir yeni alarm akustik olarak duyulmayacaktýr. Alarm tuþuna basarak, alarm çalmadan önce alarm sesi devre dýþý býrakýlabilir. Tuþa tekrar basýldýðýnda alarm sesi alarm durumunda tekrar devreye girmektedir. Int. Akü boþ alarmý akü kullanýmý sýrasýnda sessiz durumda çalýþtýrýlamamaktadýr. Güvenlik Kilidi Anahtar güvenlik kilidinin aktif olduðunu gösterir. Anahtar sembolü güvenlik anahtarýnýn aktif/inaktif durumda olup olmadýðýný gösterir ve çok amaçlý tuþa basýlarak onaylanýr. Eðer güvenlik kilidi aktifse standart ekran ayarlarý ve diðer parametre ayarlarý deðiþtirilemez. Servis ekraný ve anlýk deðerler ekraný seçilemez. Spontan Ýnspirasyon (Tetikleme) Bu sembol spontan inspirasyon olduðunu gösterir. Bu sembol inspirasyon zamaný girilirken görülür ve ekspirasyon baþlar baþlamaz kaybolur. Tetikleme Kilidi (Tetiklemede tutma) Bu sembol tetikleme kilidinin aktif olduğunu gösterir. 22 Cihazın Tanımı

23 KALAN BATARYA KAPASİTESİ Batarya sembolü yüzde olarak batarya kapasitesini gösterir. Bu deðer yalnýzca referans içindir. Batarya kapasitesinin hesaplanmasý için yaklaþýk 1 dakika süreyle ventilasyon aktif olmalýdýr. Eðer DC voltaj ventilatöre baðlý ise batarya otomatik olarak þarj edilir. METİN GÖSTERİM ALANI Alarmlarýn, mesajlarýn ve cihazla ilgili hatalarýn gösterildiði bölümdür. Eðer herhangi bir olay yoksa ekran tarih ve zamaný gösterir. Cihazın Tanımı 23

24 STANDART EKRAN Standart ekranda temel ventilasyon ayarlarý ve alarm parametreleri gösterilir. Bakýnýz bölüm Ventilasyon Parametreleri ve bölüm Alarm Parametreleri IPAP ve PEEP Basınç Bargrafiði Anlık Deðerler Ventilasyon Parametreleri Sembol Alanı Alarm Parametreleri Batarya Kapasitesi Metin Gösterme Alanı Res. 3: PCV modundaki standart ekran 24 Cihazın Tanımı

25 DAĞINIK PARAMETRELERİN GÖSTERİLMESİ Ekrandaki daðýnýk parametrelere ilave olarak, ventilatör için yeni ayarlar yapýlabilir. Bu ekran ayrýca deðiþtirilebilen ve ventilasyon modundan baðýmsýz alarm limitlerini gösterir. Res. 4: O 2 -sensörünün baðlý olduðu durumda tüm solunum modlarý için Ekran Geniþletilmiþ Parametreler ZAMAN Zamaný güncelleþtirmek için kullanýlýr. TARİH Tarihi güncelleþtirmek için kullanýlýr. EKRAN PARLAKLIĞI Ekran parlaklýðý 0 - % 100 deðerler arasýnda ayarlanabilir. Arka ýþýk ventilasyon sýrasýnda 30 saniye süreyle herhangi bir tuþa basýlmadýðý takdirde daima karanlýktýr. Alarm çalmaya baþlar baþlamaz yada tuþlardan birine basýlýrsa ekran parlaklýðý otomatik olarak 100 % olacaktýr. Cihazın Tanımı 25

26 EKRAN GÖSTERİMİ Ventilasyon devam ederken ve arka ekran karanlýkken ekran seçmek için kullanýlýr: Standart ekran (STD) Res. 5: STD ekran XXL ekran (XXL) Ekran anlýk deðerleri geniþ ekran olarak gösterir,fakat ayarlanmýþ parametreleri göstermez - hastane kullanýmýna uygundur. Res. 6: XXL ekran 26 Cihazın Tanımı

27 Hasta ekraný (PAT) Hasta ekraný anlýk deðerleri ve ayarlanmýþ parametreleri göstermez minimum bilgi gösterir - evde kullaným için uygundur. Res. 7: PAT ekran ALARM DEĞERİ 10 % arttýrýlarak % 10 - % 100, arasýnda Alarm sesinin þiddeti ayarlanýr. EKRAN I:E Bu menü kullanýlarak ventilasyon parametreleri ayarlanýr ve inspirasyon zamaný saniye veya I:E oraný olarak gösterilir. DİL Cihazda kullanılabilir 3 dil paketi vardır. 1. Dil paketi; Almanca(DEU), İngilizce (ENG), Fransızca(FRA) ve İtalyanca (ITA) 2. Dil paketi; Almanca(DEU), İngilizce (ENG), Lehçe (PLK) ve Türkçe (TUR) 3. Dil paketi; Almanca(DEU), İngilizce (ENG) ve İspanyolca (SPA) Cihazın Tanımı 27

28 UZUN SÜRELİ ALARM PARAMETRELERİ Aþaðýdaki alarmlar uzun süreli alarm parametreleri olarak ayarlanýr: Alarm parametreleri Ayar aralýðý Artýþ Hassaslık Maksimum inspirasyon 1-10 sn zamaný 1 1,0 sn 1,0 sn Basýnç Farký 1-10 hpa 0,5 hpa Değerin 1,0 hpa sı ya da %5 i Maksimum oksijen 2 kapalý, % 30 - % 100 1,0 % 0,3 % Min. Oksijen 2 kapalý, % 18 -% 90 1,0 % 0,3 % 1 yalnýzca PSV-mod ve spontan VCV modda kullanýlýr 2 O 2 sensör baðlý iken kullanýlýr] DAĞINIK ALARM EKRANINDA STANDART DEÐERLER Ekran parlaklýðý % 100 Ekran göstergesi STANDART Ses Düzeyi % 50 Ekran I:E I:E Kaçak kapalý Maks.ins.zamaný 4 s Basýnç farký 3,0 hpa Minimum oksijen kapalý Maksimum oksijen kapalý 28 Cihazın Tanımı

29 SERVİS EKRANI Servis ekraný cihazýn seri numarasý ve yazýlým versiyonu ile ilgili bilgi içermektedir. Ayrýca terapi saatleri, çalýþma saatleri ve solunum saatleri belirtilmektedir. Solunum saatleri MFK ya basarak menü idaresinde silinebilir. Alarm hafýzasýndan son 15 alarm okunabilir. Alarm anýnda okunan deðerler, Güncel Deðer göstergesinde görüntülenmektedir. Bu fonksiyon sadece Stand-by durumunda kullanýlabilir. Servis ekraný ayný zamanda yetkisi olan servis personeline CARAT I da çeþitli testler ve kalibrasyonlar yapmaya imkan tanýmaktadýr. Res. 8: Servis ekraný ANLIK DEÐERLER Anlýk deðerlerin göründüðü ekranda ventilasyon sýrasýnda basýnç,akým ve hacim dalgalanmalarýný eþ zamanlý gösterir. Dalgalanmalarýn akým pozisyonu ( ) oklarla gösterilir. Spontan inspirasyon ( ) okla sembolize edilir (Res. 9). Cihazın Tanımı 29

30 Res. 9: Anlýk deðerler ekraný PSV-Çiftli Res. 10: Anlýk deðerler ekraný PCV-Tekli 30 Cihazın Tanımı

31 Çok fonksiyonlu tuşa bir kez basarak geçerli ekranı dondurabilirsiniz. Çok fonksiyonlu tuşa tekrar basarak ise, gerçek zamanlı monitorizasyonu bir sonraki inspirasyonla birlikte başlatabilirsiniz. Dalgalanma dereceleri ve zaman ekseni deðiþtirilebilir. Dereceyi deðiþtirirken fonksiyon tuþu çevrilerek sembol seçilir ve onaylamak için fonksiyon tuþuna basýlýr. Maksimum deðer ve birim iþaretlenecektir. Fonksiyon tuþu çevrilerek dereceler deðiþtirilir ve görüntü yeniden yapýlanýr. Eðer derece küçük seçilirse dalgalar sýnýrlanmýþ deðerlerle gösterilir. Derece Çözünürlük Basınç 0 60 hpa 1,0 hpa 0 30 hpa 0,5 hpa Akım l/dak 5,0 l/dak l/dak 2,5 l/dak l/dak 1,25 l/dak Hacim 0 2,5 l 0,05 l 0 1,25 l 0,025 l 0 0,625 l 0,0125 l Zaman 0 12,5 s 0,05 s 0 25 s 0,1 s 0 50 s 0,2 s Cihazın Tanımı 31

32 CİHAZIN TEKNOLOJİSİ TEMEL MONTAJ CARAT I ventilatör aşağıdaki elemanlardan oluşur: Üfleyici Pnömatik blok Güç kaynağı (dahili batarya, düğmeli güç kaynağı) Güç idareci Kontrol Ünitesi (kontrol ve operasyon ünitesi) Harici arayüz Oksijen Giriþi Güç Kaynaðý V AC (-20 %, +10 %) Dahili Batarya Ventilatör Güç idaresi Kontrolcü/Ekran Sensörler / Valfler Üfleyici RS232 / Uzaktan Alarm Eksalasyon Valf ile Tekli Hasta Devresi Manuel Parametre Giriþi PC Hemşire Çağrı Res. 11: Tüm sistemin diagramý 32 Cihazın Teknolojisi

33 Üfleyici Üfleyici ses absorbe kutusundadýr ve 250 l/min akýmda maksimum 50 hpa basýnç verebilir. Cihazýn içinde havanýn geçtiði yerlerde üfleyici havanýn ince ve kalýn filtrelerden olaþan filtre kasetinden geçerek süzülmesini saðlar. Güç Ýdaresi Güç idaresi çalýþma voltajýnýn seçilmesine izin verir. (DC veya batarya). Motor akým deðeri ayarlanan basýnç ve akýma baðlýdýr. Dahili batarya için þarj akýmý 1 A batarya þarj akýmýyla limitlenir. Güç idaresi batarya veya harici güç kaynaðýnýn çalýþmasý ile akýmýn gösterilmesi için amaçlanmýþtýr. Ayrýca, dahili bataryanýn kapasitesini belirler. Bataryanýn bilgileri gösterge için transfer olur. Güç Kaynaðý Güç AC/DC düðmeli güç kaynaðý ünitesi (PCM120 PS24 ya SNP-A129-M) veya dahili batarya ile de karþýlanabilir. Düðmeli güç kaynaðý ünitesinin aralýðý V AC (-20 %, +10 %), 50/60 Hz dir. Çıkış gerilimi 24 V / 5 A dır. Dahili akü 28,8 V gerilimli ve 2,25 Ah kapasiteli lityum iyon aküdür. Ayrýca AKKUPACK uni BASE 1 güç kaynaðý olarak kullanýlabilir (Bu konuda yetkili satıcınıza danışınız). 1 Şubat 2012 den sonra uygun olması bekleniyor. Cihazın Teknolojisi 33

34 Pnömatik blok Pnömatik blok tekli hasta devreleri ile baðlanýr ve aþaðýdaki ünitelerden oluþur: Akým sensörü, kontrol valfi ve standart tüp baðlantýsý ile inspirasyon ünitesi (M 22) Basýnç baðlantý portu (ø = 3.5 mm) Baðlantý valf kontrolü (SMM 02). Valf ve otomatik kontrol baðlantýsý dahil oksijen bloðu ile oksijen kaynaðý Pnömatik inspirasyon valfi ve orantýlý valf ile valf kontrol Oksijen çıkıþı Kontrol ünitesi Oksijen Bağlantı Portu Mekanik Valf Oksijen Valf Hava giriþi Üfleyici Valfmembran 1 Akım Sensörü 1 Inspirasyon Baðlantı Hortumu Basınç Sensörü 1 Ölçüm Tüp Baðlantısı Hava çıkıþı Orantılı Valf Basınç Sensörü 2 Mekanik Valf Kontrol Tüp Baðlantısı Res. 12: Pnömatik blok diagramý 34 Cihazın Teknolojisi

35 Kontrol Ünitesi (kontrol ve operasyon ünitesi) Kontrol ünitesi üfleyici ve valfi ventilasyon mod ayarlarýna göre kontrol eder. Ayrýca kontrol ünitesi alarmlarýn yerinin bulunmasýný saðlar. Ýlave olarak kontrol ünitesi çalýþma kontroleri ve güç idaresi ile veri deðiþimini saðlar. Çalýþma ünitesini kullanarak ventilasyon modlarý seçilebilir ve görüntülenebilir. Ayrýca çalýþma ünitesi ventilasyon parametrelerinin girilmesini saðlar ve LCD ekranda görünür. Ventilasyon çalýþma ünitesi ile baþlar. Ayarlanan ventilasyon parametreleri ve alarmlar kaydedilir ve alarmlar LED ekranda gözükür. Çalýþma, zamanýn gösterilmesini saðlar. Ayrýca harici RS232 arayüz ve seri arayüz kontroller ile kumanda alarmlarý arasýnda baðlantý saðlar. Monokrom ekran 1/4 VGA, boyutlar 320 x 240 mm in. Arayüz Sistem seri arayüz ile PC yazýlým CaratControl yazýlýmýn güncellenmesine izin verir. Ayrýca port ile kumanda alarm kutusu veya hemþire aramayý saðlar. Cihazın Teknolojisi 35

36 FONKSİYONEL ANLATIM CARAT I nin çalýþma prensibi, ventilatör kontrol mekanizmasýna dayanýr ve bu mekanizma kapalý kontrol döngüsünde, üfleyicinin kapasitesini ve terapi için gerekli hava çýkýþýný ayarlar. Üfleyici çýkýþý havayolu basýncý sinyalleri ve inspirasyon akým sinyali ile kontrol edilir. Sistem baþlatma Sistem baþladýðýnda parametreler hafýzadan okunur (EEPROM) ve doðruluk için kontrol edilir. Ayrýca, basýnç ve akým sensörleri akustik sinyal jeneratörüyle test edilir. Hata bulma kaydedilir. Kalibrasyon datalarý EEPROM dan indirilir ve doðruluk için kontrol edilir. Eðer baðlantýlýysa oksijen sensör çevresel havaya karþý kalibre edilir. Parametrelerin ölçümü Sistemin analog ölçüm deðerleri okunur ve deðerlendirilir. Hedef deðerler ayarlanan parametreler ve ventilasyon modlarý temel alýnarak hesaplanýr. Daha sonra hedef deðerler dijital-analog çevirici (DAC) ile motor kontrole transfer olur. Yaklaþýk basýnç ve valf kontrol basýncý inspirasyon akýmlarýyla ölçülür. Bu veriyle inspirasyon deðerleri ve frekans hesaplanýr. Ayrýca hasta akýmý kaçak akýmlarda hesaplanarak bulunur. Eðer oksijen sensörü takýlý ise oksijen inspirasyon havasýndaki FiO2 ölçümünü de içerir. Basýnç ve akým sensörleri hastanýn spontan solunumu, ilk hassasiyet ve maske kaçaklarýný tolare ederek bulur. Tetikleme hassasiyeti ayarlanabilir. Basınç tetiklemesi inspirasyon için kullanılır. Ekspirasyon hassasiyeti daima akým hassasiyetidir ve maksimum inspirasyon akým yüzdesi olarak ayarlanýr. 36 Cihazın Teknolojisi

37 Alarmlar Alarm koþullarý sürekli kontrol edilir. Alarm Akustik ve görsel sinyal ile gösterilir. Alarm durumu elendiði zaman akustik sinyal kapatýlýr, görsel alarm ekranda gösterilmeye devam eder. Bu sýrada alarm sebebi, cihaz ayarlarý, alarm saati ve alarm anýndaki güncel ölçüm deðerleri kaydedilmektedir. Ayrýca basýnç ve akým dalgalarý 1 dakika önceden 1 dakika sonraya kadar ekranda gösterilir. Yüksek öncelikli uzaktan kumanda alarm fonksiyonu ve harici alarmalar da ayný þekilde gösterilir. Elektrik kesintisinde çalışma Elektrik kesintilerinde mutlaka akü kapasite göstergesini gözlemleyin ve bir alternatif güç kaynağını hazır bulundurun. Akü kapasite göstergesine ait ayrıntılı bilgiyi sayfa 80 de bulabilirsiniz. Elektrik kesintisi nedeniyle akım beslemesi kesildiğinde cihaz dahili akü tarafından akımla beslenir. Dahili akü beslemesine geçiş bir alarm sesi ve Akülü işletme metin göstergesi ile bildirilir. Ayrıca Alarm LED i ve Dahili akım beslemesi LED i yanar. Alarm tuşuna basıldığında alarm sesi kapatılır ve metin göstergesi tarih ve saat göstergesine dönüşür. Şebeke gerilimi tekrar geldiğinde cihaz akım şebekesi üzerinden beslenir ve akü şarj olur. Dahili akım beslemesi LED i söner Harici akım beslemesi LED i yanar. Cihazın Teknolojisi 37

38 VENTİLASYON MODLARI PCV MODU PCV - Pressure Controlled Ventilation Basınç Kontrol Ventilasyon/Basınç kontrollü veya Basınç Kontrollü asiste ventilasyon Basınç kontrollü ventilasyon Bu ventilasyon modunda, ventilasyon cihaz tarafýndan kontrol edilir. Hastanýn spontan solunumu yoktur. Ýnspirasyon hassasiyeti OFF ise kontrollü ventilasyon saðlanýr.ventilatör periyodu temel olarak ayarlanan frekansa I:E oranýna baðlýdýr. Ýnspirasyon basýncý (IPAP) son ekspirasyon basýncý kadar tanýmlanýr (PEEP). Yükselme basýncý akým dalgalanmasý ve rampa ayarlanarak seçilir. Ýnspirasyon hacmi otomatik olarak akciðer kondisyonuna göre ayarlanýr. Minumum hacim deðerine ulaþýlamýyorsa ulaþmak için ilave basýnç kadar IPAP basýncý üzerine eklenir. (IPAP + ilave basýnç) Basýnç Kontrollü Asiste Ventilasyon Ventilasyon parametreleri, basýnç kontrollü asiste ventilasyon kontrollü ventilasyona eþittir. Ýnspirasyon hassasiyeti ayarlanýr bununla beraber inspirasyon eforuyla hastanýn ekspirasyonu durabilir, ve bir sonraki inspirasyon evresinden baþlar. Kontrollü ventilasyon sýrasýnda ilave olan solunum yükü yalnýzca cihaz tarafýndan kontrol edilir. Ýnspirasyon süresi tanýmlanmýþtýr. Hasta yalnýzca kendi solunum eforuyla ekspirasyon süresini kýsaltabilir, frekans oraný ayarý yükseltilebilir. PCV modda, alarm parametreleri için maksimum ve minimum deðerler maksimum frekans kadar ayarlanabilir. Asiste ventilasyon modunda maksimum frekansýn tanýmlanmasý önemlidir çünkü hastanýn kendi solunumuyla frekans yükselebilir. 38 Ventilasyon Modları

39 PSV MODU PSV - Pressure Supported Ventilation Basýnç destek ventilasyonu Basýnç destekli ventilasyon spontan solunuma destek olur, spontan solunum durduðu zaman cihaz ventilasyona baþlar. Hasta ventilasyonu için basýnç tanýmlanýrken pozitif ekspirasyon basýncý (PEEP) kadar basýnç destek (PS) tanýmlanýr. Hastanýn gereksinimlerine göre ekspirasyon ve inspirasyon hassasiyet eþikleri kullanýlýr. Arka planda kullanýlabilir frekans ayarlanýr. Hasta spontan solunumla bu frekansa ulaþýr ulaþmaz hastanýn solunumunu izleyen her inspirasyona basýnç destek verir. Eðer arka planda frekans düþerse cihaz bir sonraki spontan solunuma kadar ventilasyona devam eder. Ventilasyon hastanýn solunum eforu ve apne süresi arasýnda duraklamaya izin verir ventilatör baþlayana kadar gecikme ayarlanýr. Basýnç, PEEP ve PS arasýnda akým dalga yönü tanýmlanmýþ rampa ayarý yapýlarak seçilir. Tidal hacim otomatik olarak akciðer kondisyonuna baðlýdýr. Minimum hacim saðlamak için ilave basýnç eklenebilir. (PS + Ýlave basýnç) PSV modda, alarm parametreleri için maksimum ve minimum deðerler maksimum frekans kadar ayarlanabilir. PSV modunda apne süresi ve frekans kapatýlabilir. Bu ayarda "PSV-S" mesajı metin gösterim alanında gözükür ve apne zamanı alarm parametresinde olur. Bu ayarlar yalnız hastanın spontan solunumu varken yapılabilir. Ventilasyon Modları 39

CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.104. Quality makes the Difference

CARAT II. Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Yazýlým versiyonu 2.104. Quality makes the Difference Quality makes the Difference CARAT II Kullanma Kılavuzu Ventilatör Yazýlým versiyonu 2.104 SERİ NUMARASI Her HOFFRICHTER cihazý, cihazýn daha sonradan takibini saðlamak amacýyla bir seri numarasýna sahiptir.

Detaylı

HOFFRICHTER CARAT I. Ventilatör. KULLANIM KILAVUZU Yazýlým versiyonu 2.104

HOFFRICHTER CARAT I. Ventilatör. KULLANIM KILAVUZU Yazýlým versiyonu 2.104 HOFFRICHTER CARAT I Ventilatör KULLANIM KILAVUZU Yazýlým versiyonu 2.104 Seri Numarasý: Her Hoffrichter cihazý, cihazýn daha sonradan takibini saðlamak amacýyla bir seri numarasýna sahiptir. Bu numara,

Detaylı

TRENDvent. Hastalar için Ventilatör Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Cihaz yazılımı 1.310 den itibaren. Quality makes the Difference

TRENDvent. Hastalar için Ventilatör Kullanma Kılavuzu Ventilatör. Cihaz yazılımı 1.310 den itibaren. Quality makes the Difference Quality makes the Difference TRENDvent Hastalar için Ventilatör Kullanma Kılavuzu Ventilatör Cihaz yazılımı 1.310 den itibaren SERİ NUMARASI İzlenebilirliği güvenceye almak için HOFFRICHTER GmbH cihazı

Detaylı

Kullanma Kılavuzu CPAP - AutoCPAP - BILEVEL ST20 Terapi cihazı. Cihaz yazılımı 3.400 den itibaren

Kullanma Kılavuzu CPAP - AutoCPAP - BILEVEL ST20 Terapi cihazı. Cihaz yazılımı 3.400 den itibaren Kullanma Kılavuzu CPAP - AutoCPAP - BILEVEL ST20 Terapi cihazı Cihaz yazılımı 3.400 den itibaren SERİ NUMARASI İzlenebilirliği güvenceye almak için HOFFRICHTER GmbH cihazı bir seri numarası ile teslim

Detaylı

VENTIlogic LS/VENTIlogic plus

VENTIlogic LS/VENTIlogic plus VENTIlogic LS/VENTIlogic plus VENTIlogic LS, sızdırma sistemi ile VENTIlogic LS - Hasta valfına sahip tek hortumlu sistem VENTIlogic LS - Hasta valfına sahip çift hortumlu sistem VENTIlogic plus, sızdırma

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. CPAP Solunum Terapi Cihazý

Kullaným Kýlavuzu HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. CPAP Solunum Terapi Cihazý Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ CPAP Solunum Terapi Cihazý >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

MEDUMAT Transport. Acil Solutma Cihazı. Yazılım donanımı 5.1 den itibaren cihazlar için kullanma kılavuzu

MEDUMAT Transport. Acil Solutma Cihazı. Yazılım donanımı 5.1 den itibaren cihazlar için kullanma kılavuzu MEDUMAT Transport Acil Solutma Cihazı Yazılım donanımı 5.1 den itibaren cihazlar için kullanma kılavuzu İçindekiler 1. Genel Bakış................ 4 2. Ürün Açıklamaları.......... 18 2.1 Amacına Uygun

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP

SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP FALCO 101 Ventilatörleri Kullanım Kılavuzu Üretici İsmi: SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l. Üretici Adresi: Via Giulio Pastore, 18 40056 Crespellano (Bologna)- İtalya REV:07/2010 1 GĠRĠġ Evde

Detaylı

MEDUMAT Standard a. Solunum cihazı. Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu

MEDUMAT Standard a. Solunum cihazı. Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu MEDUMAT Standard a Solunum cihazı Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu Içindekiler 1. Genel Bakış................... 3 1.1 Cihaz....................... 3 1.2 Cihazdaki Özel Işaretler......... 5 2. Ürün

Detaylı

Vela Ventilatör Diamond Serisi. Kullanım Kılavuzu

Vela Ventilatör Diamond Serisi. Kullanım Kılavuzu Vela Ventilatör Diamond Serisi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu Vela Ventilatör Diamond Serisi Bu belge Amerika Birleşik Devletleri ve Uluslararası Telif Hakkı yasaları çerçevesinde korunmaktadır. Bu

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

MEDUMAT Standard. Solunum cihazı. Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu

MEDUMAT Standard. Solunum cihazı. Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu MEDUMAT Standard Solunum cihazı Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu Içindekiler 1. Genel Bakış................... 3 1.1 Cihaz....................... 3 1.2 Cihazdaki Özel Işaretler......... 5 2. Ürün

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

PEGASO Modeller: Cough, A-Cough, A-Cough Perc

PEGASO Modeller: Cough, A-Cough, A-Cough Perc PEGASO Modeller: Cough, A-Cough, A-Cough Perc Kullanıcı El Kitabı Bu el kitabında yer alan bilgiler Dima Italia nın münhasır mülkiyetindedir ve Şirketin izni olmadan çoğaltılamaz ya da kopyalanamaz. Sayfa

Detaylı

AVEA. Kullanım Kılavuzu. Ventilatör Sistemleri

AVEA. Kullanım Kılavuzu. Ventilatör Sistemleri AVEA Kullanım Kılavuzu Ventilatör Sistemleri ii Kullanım Kılavuzu Bu belge Amerika Birleşik Devletleri ve Uluslararası Telif Hakkı yasaları çerçevesinde korunmaktadır. Bu belgenin tamamı veya bir parçası

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID

2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID PID Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ekonomik Seri PID 500 / 110 / 330 PID Sýcaklýk Kontrölörü PID 500 / 110 / 330 KULLANMA TALÝMATI Döküman Ýsmi : Operating / 0510 / PID500/110/330 / Ver1, OP159-V01. SN: 7053.

Detaylı

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08 Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ESİS ENERJİ ve ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş. DUDULLU ORG. SAN. BÖLGESİ ESENKENT MAH. BATURALP

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD.

Kullanım Kılavuzu. Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD. Kullanım Kılavuzu Goodrive100 Sürücü SHENZHEN INVT ELECTRIC CO. LTD. İçindekiler İçindekiler İçindekiler... 1 1 Güvenlik Önlemleri... 2 1.1 Güvenlik Tanımları... 2 1.2 Uyarı Sembolleri... 2 1.3 Güvenlik

Detaylı

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER VRF Sistemleri Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Bu kitap TOSHIBA Super Modular Multi Owner s Manual kitabýndan Türkçeye çevrilmiþ ve EDM/st tarafýndan düzernlenmiþtir. Nisan 2005 TOSHIBA Super ModularMulti

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Elektronik Ölçüm Pompalarý D Serisi

Elektronik Ölçüm Pompalarý D Serisi Elektronik Ölçüm Pompalarý D Serisi Montaj Çalýþtýrma Bakým Talimatý MONTAJDAN ÖNCE TÜM UYARILARI DÝKKATLÝ BÝR ÞEKÝLDE OKUYUN L9409207-000 L07 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa 1.0 GÜVENLÝK TALÝMATLARI... 3 1.1 Genel

Detaylı

Basınç yükseltme tesisatı. Hyamat V. Seri S-V/1'den itibaren. İşletim ve montaj talimatı

Basınç yükseltme tesisatı. Hyamat V. Seri S-V/1'den itibaren. İşletim ve montaj talimatı Basınç yükseltme tesisatı Hyamat V Seri S-V/1'den itibaren İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Hyamat V Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Tüm hakları

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1 Sunum... 3 2 Giriş... 4 3 Güvenlik... 5 3.1 Uyarılar (Mutlaka Okuyunuz!)... 5 3.2 Kullanılan Sembol Açıklamaları... 7 4 Kurulum... 8 4.1 Taşıma... 8 4.2 Paketin Açılması... 8 4.3 Yer seçimi...

Detaylı