OTOMOBİL KİRA SÖZLEŞMESİ KİRA KOŞULLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTOMOBİL KİRA SÖZLEŞMESİ KİRA KOŞULLARI"

Transkript

1 OTOMOBİL KİRA SÖZLEŞMESİ KİRA KOŞULLARI Bu sözleşme birinci sayfanın ön yüzünde plaka (14) ve markası (16) yazılan aracı kira ile veren Wellcar Turizm Araç Kiralama ve Transfer Hizmetleri KİRALAYAN aynı sayfada imzası (4)-(51) bulunup, kira karşılığında kullanmak üzere alan da (3)-(2) adresinde ikamet eden (1)-(4)-(5) KİRACI olarak adlandırılacaktır. MADDE 1 GENEL KOŞULLAR: a-kiralayan mülkiyetinde bulunan aracı aşağıda açıklanan koşullara uyulması şartıyla kiracıya bu sözleşmede belirlenen(18)-(19)-(25)-(26) süre için verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla arcın hasarsız, yedek lastik dahil toplam beş lastikli birlikte mükemmel durumda avadanlıklar, araca ait ilgili belgeler (50) ve tüm aksesuarları ile sağlam teslim aldığını sözleşmede yazılı olan gün (25) ve saatte (26),aksine bir anlaşmaya yazı olarak (24) varılmadı ise aldığı yerde (17) geri vereceğini kabul etmiştir. b-kiracı, aracı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir kaza veya hasar izi bulunmadığını veya araç çıkış fişinde (48)-(50) belirtilen hasarları ile teslim aldığını kabul eder. c-aşağıda sayılı durumlarda kiracı aracı hiçbir şekilde kullanmayacağını öncelikle kabul eder. I Gümrük yasaları T.C. kanunu ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın ve diğer gayri kanuni işlerde, II Kiralayanın izni olmaksızın başka aracın yada hareket eden veya hareket etmeyen nesnelerin çekilmesinde yada yüklenerek taşınmasında, III Yarış hız tayini, ralli, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda, IV Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu taşınmasında, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında, V Ödeme şekli ne olur ise olsun ister yazılı ister sözlü sözleşme ile ivaz karşılığında yolcu yada mal taşımada, d- Sözleşmenin düzenlendiği sırada kiracının 21 yaşını doldurmuş olması (10)-(11), en az iki yıllık yerli yada uluslararası (5) ehliyetini ibrazı gereklidir.kiralayanın onayı olmaksızın (12)-(13) aracı 3.şahıslara kullandıramaz.kiracı dışındaki 3.şahıslarca kullanımı konusunda ancak kiralayanın bu şahıslara kimlik adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri (12)-(13) sözleşmeye kaydederek, imzalarını alması (51) ile mümkündür.aksi halde tüm sigortalar (27)-(30)-(33)-(36) geçersiz olup (29)-(32)-(35)-(38), diler ise kiracının ikinci madde de söz konusu edilen (43)-(44) depozitosunu irad kaydeder. e- Kiracı seyir dışında aracı, güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.çalınma halinde araç bulunmazsa geçecek ilk 45 günlük süreyi kiracı, kiralama broşüründe belirtilen (39)-(40)-(41) kira bedeli esas alınarak ödemekle yükümlüdür.

2 f- Kiracı, aracı kiralayana teslimi anında araca ait resmi belgeleri (ruhsatname ve plakalar ) (50), iade etmediğinde bunların teslimine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ve aracın kullanılamamasından doğan kira (39)-(40)- (41)gelirini bu sözleşmede belirtilen bedel üzerinden ödemekle yükümlüdür. g- Aracın herhangi bir olay nedeni ile kiracının kusuru olsun yada olmasın yetkili makamlarca müsaderesi veya alı konması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar (63) kiracıya aittir.bu sürede geçecek günlerin kirası kiracı tarafından ödenir. h- Kiracı, kira süresi içerisinde vasıtanın periyodik bakımını (yağlama, Yağ değişimi gibi) yaptıracak masrafları kiralayanın adına aldığı fatura(lar) (64) karşılığında kendisine iade edilecektir.tabii kullanma ve eskime sonucunda yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir.buna karşılık mutat olmayan bir kullanma veya kaza sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme, donma nedeni ile ortaya çıkan hasarlar ve zararlar ile benzer olaylar sonucu aracın hareket edememesi durumunda kiraladığı yere (17) getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları kiracıya ait olup, kiralayan aracın işten kalma ücretini kira tarifesi (39)-(40)-(41) üzerinden tahsil edebilecektir.taşrada gerekebilecek zorunlu onarımlar kiralayanın en yakın istasyonuna bildirilecek onayı alınıp yaptırılacak, kiralayan adına düzenlenmiş detaylı fatura(lar) (64) kiracıya ödenecektir.kiralayanın onayı alınmadan kiracı tarafından yapılan tamirat ve yedek parça değişimlerinin kiralayan tarafından tespiti halinde (özellikle orijinal yedek parça veya servis güvencesi dışındaki değişim ve onarımların yaptırıldığının tespiti halinde ) bu parçaların gerçek bedelleri ile onarım giderleri ve kazanç kaybı kiracıdan talep edilecektir. i- Benzin ücreti kiracıya aittir.(21)-(23) j- Kiracının kendisi tarafından veya bir başkası tarafından kira süresi içerisinde veya önce yada aracı kiralayana iadesinden sonra aracın içerisinde veya üzerinde bırakılan, taşınan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından kiralayanın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kiracı bununla ilgili masraflar da dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir. k- Bir günlük kira bedeli (39) 24 saatlik süre içindir.haftalık (40) veya aylık (42) kira süreleri 7 gün ve 30 gün üzerinden hesap edilir.kiracı aracı anlaşmada belirtilen tarih (25) ve saatte (26) teslim yükümlülüğünü yerine getirmediği taktirde 2 saat için ücret alınmaz.ancak 2 saati geçen gecikmelerde kiracı ilave 1 gün ücreti (39) ödeyecektir.kiracının arcı teslim etmemesi halinde kiralayan aracı hiçbir ihtar ve ihbara hacet kalmaksızın teslim alma hakkına sahiptir.kiracı aracı sözleşmede belirlenen mahalde (24) teslim etmediğinden aracın teslim yerine getirilmesinde kiralayan tarafından oluşacak zarardan da ayrıca sorumludur. l- Kiracı 48 saat önceden haber vermek kiralayanın muvafakatini almak ve kira depozitosunun (44) gerekli miktarını ödemek kaydı ile kira süresini uzatabilir. m- Kiralayan bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesh edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir. n- Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça hüküm ve şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.

3 o- Herhalde kiracı ve kiralayan 3.şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarını takibinde birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip hakları oranında birbirlerine vekalet vermek ve de dava haklarını temlik etmek zorunda olup yargılama giderleri bu oran dahilinde yapılacaktır. p- Kiralayanın belgeli izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz. q- Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar BODRUM Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde Türk hukukuna göre çözümlenecektir. r- Kiracı,hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları yada aracın ve içindeki donanım ve gereçleri devir temlik ve terhin edemez ve bunları kiralayana zarar verecek şekilde kullanamaz.bu taahhüde aykırılık, kiralayana derhal aracın geri verilmesini herhangi bir sebeple ve herhangi bir ödeme yapmadan talep hakkını verir. MADDE 2 ÖDEME : Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında yürürlükte olan tarifeye (39) göre kira bedeli tespit edilir.kiralayan kira bedeli alacağına karşılık (43) ön ödeme alabilir.kiralayan yaklaşık kira ve km tutarının %20 fazlasını kira depozitosu (43) olarak kiracıdan alır.kesin hesap sonucu kiralama bitiminde (67) hesaplanır. Ödeme de baz TL dır.karşılığı resmi kur üzerinden hesaplanacak döviz ile nakit veya seyahat çeki ile ödenebilir.bunların dışında geçerli kredi kartları (4), geçerlilik limitini aşmadıkları taktirde nakit para gibi işlem görürler.kiralayan gerek gördüğü durumlarda önceden haber vermeksizin yabancı para cinslerinden (41) birini de baz olarak kabul edip hesaplama yapabilir.kiralayan kiracıdan olan alacağını tahsil edemediği taktirde aylık % 5 faiz talep hakkı vardır.kiralayan kiracının işbu sözleşme kapsamında doğan yükümlülükleri nedeni ile ödemelerini süresinde yapmaması halinde aylık % 5 faiz hakkına sahiptir. Kiracı 48 saat önceden haber vermek ve kira depozitosunun gerekli miktarını (44) eklemek kaydı ile kira süresini uzatabilir.aracın, (anahtar ve aksesuarlar dahil ) (48)-(50) aynen teslim alınmaması halinde depozito iadesi (46) yapılmaz.depozito bedelini aşan zararlar ayrıca kiracı tarafından ödenir.kiracı hasar sorumluluk sigortası (CDW) (27), araç sigortası (TP) (33), lastik cam far sigortası (WTHC) (30), ferdi kaza sigortası (P.A.I) (36) ' nın kabul etmesi halinde (28)-(31)-(34)-(37) sigorta bedellerini ödemekle yükümlüdür.kiralama sonunda (çıkış km (20) (22), benzin (21)) kutuda belirtildiği seviyede teslim etmemesi (23) durumunda kira bedeline ek olarak ödeme alınacaktır. MADDE 3A SİGORTA Kiralayan araçlarını Kara Yolları Trafik Kanunu uyarınca mecburi mali mesuliyet sigortası ile sigortalamıştır.bu sigorta teminatı kira döneminde aracın tabi olduğu sigorta poliçesinde kayıtlı limitlerle sınırlıdır.bu iktarın üstündeki her türlü hukuki sorumluluk maddi, bedeni, manevi zararlar v.b. kiracıya ait olup poliçedeki limitler üstünde bir ödeme yapmak zorunda kalan kiralayan, kiracıya rücu hakkını haizdir. Kiracı ferdi kaza sigortası (36) (PAI) kiralayanın sigortadan temin ettiği limitlerle sınırlıdır.kiracı bu sigortadan yararlanabilmek için yürürlükteki kira tarifelerinde gösterilen katılma primini öder ve sigorta isteğini mahsus hanesini (37) imzalayarak belirler. Kara Yolları Trafik Kanunu, sigorta ve diğer yasal mevzuatta kiralayan lehine yapılan her türlü değişiklik bu sözleşme dolayısı ile kiracıyı bağlar.kasko veya ihtiyari mali mesuliyet sigortası yaptırma

4 kiralayanın ihtiyarındadır.herhangi bir kaza yada hasar durumunda kiracının sigortadan yararlanabilmesi aşağıdaki koşulların (47) yerine getirilmesine bağlıdır. a- Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan,(şehir sınırları içerisinde trafik polisi,mahalli karakol,şehir dışında Jandarma v.b gibi) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu ve tespit zaptı ile şahit isim ve adresi benzeri belgeler ve bilgiyi, kiracı kiralayana en geç 48 saat içerisinde tevdi ve ihbar etmekle hükümlüdür. b- Kiracının doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yok ise, kazayı kiralayana anında haber vermesi gereklidir.kiracı hasarlı araca müdahale etmeyecek, koruma altına alacaktır.araçtan bazı şeylerin çalınması kiracının tazmin sorumluluğu altındadır. c- Kiracı aracı kazaya uğratması veya 3. kişilere zarar vermesi halinde oluşan zararları kiralayan tarafından sigorta şirketinden tahsil edecektir.sigortadan tahsil edilen kısmın aşan zararlardan, sigortanın sorumluluğunun olmadığı hallerde veya kiralayanın rücu yolu ile ödemek zorunda kaldığı tazminatlardan kiracı sorumludur. d- Bütün sigortalar kira sözleşmesinde (18)-(25) belirtilen süre kapsamında geçerlidir. e- Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında bulunan veya geçerli ehliyete sahip olmayan sürücünün sebebiyet verdiği kazalar ile taşınan mallardan doğan yahut malların sebep olduğu kazalardan doğrudan kiracı mesuldür. f- Kiracı aracın her türlü kazalar sonucunda uğrayacağı zararlardan broşürde yazılımı miktarı kadar itirazsız sorumludur. g- Kendisine atfı kabil olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta teminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan, uğradığı zarar ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıdan talepte bulunma hakkına sahiptir.aracın işten kalma tazminatı kiracının o döneme ait broşüründe belirtilen günlük kira bedeli(39) esas alınarak hesaplanır. h- Bu sözleşme kiralayan ile kiracı arasında akdedilmiş veya akdedilecek tüm diğer sözleşme veya protokollerden önce uygulanır.bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde diğer sözleşme hükümleri yürürlük kazanır. i- Lastik hasar onarımı, far ve cam kırılmaları, çatlamaları, farların, sinyallerin ve / veya stop lambalarının yerlerinde olmaması hali ile çalınan yedek lastik ve / veya avadanlıklar sigorta teminat kapsamı dışındadır.iş bu zararlar nedeni ile ilave sigortayı (30) kabul etmediği (32) taktirde bu zararları aynen tazmin etmekle yükümlü olup doğan zararlardan ayrıca mesuldür. j- Bütün sigortalar (hasar, teminat ve bağışıklık) kira sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde (18)-(25) geçerlidir. k- Sigortanın geçersiz olduğu haller : I Sürücü alkol ve uyuşturucu etkisinde ise, II Kazada tamamen kusurlu olunması, III Azami hız limitini aşmış ise,

5 IV Ehliyetsiz ise, V Yukarıda belirtilen evrakları temin edemiyorsa, VI Sürücü araç teslim formunda kayıtlı değil ise, l- Kiracı,(k) maddesinde belirlenen 6 madde ve trafik kaza zaptının ve alkol raporunu alınmadığı durumlarda ve/veya süresinde alınmadığı, yasalara aykırı araç kullanılması halinde aracın zarar görmesi ve veya 3. şahısların zarar görmesi halinde hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri karşılamayı kabul eder. İş bu araç teslim formunda belirtilen aracın kullanımı ile ilgili hususlara riayet edilmemiş ise, kiracı zararın tamamından sorumludur. Bu sigortaya ilişkin sorumluluklar kiracı tarafından ödenir.sorumluluk kiracı tarafından aracın broşürde belirtilen guruba (15) belirtilen gün başına ek bir ücret ödemesi ile kaldırılabilir. Kiracı ihtiyari sigorta kapsamında ferdi hayat sigortası (PAI) (36) poliçesini kabul ediyor ise (37) kutusuna paraf ederek kaza halinde araç içerisindeki şahıslara tedavi ve yardım (Poliçede belirtilen limitler dahilinde) masrafları karşılanır. B HIRSIZLIK SİGORTASI (33) Müşteriyi, aracın veya araç plakalarının çalınmasından doğabilecek mali yükümlülüklere v.b. tazminat taleplerine karşı korumak amacı ile düzenlenen, ayrı bir sigorta türüdür.bu sigorta kiracı tarafından alınmadığı (35) taktirde, müşteri aracın değerinden veya hırsızlık sonrasında değiştirilen parça ücretleri dahil olmak üzere tamirat ve işçilik giderleri, kayıp kazanç, aracın çekme ve barındırma ücretlerinden sorumlu olacaktır.çalınma halinde 45 günlük süre içerisinde araç bulunduğu taktirde kiralayan aracın bulunduğu tarihe kadar olan kira bedelini, araç 45 gün zarfında bulunamadığı taktirde rayiç bedelini kiracıdan talep eder. Bu sigortayı kabul eden (34) müşteri hırsızlık olayı ile karşılaştığı taktirde hırsızlık olayını polis veya jandarmadan alacağı tutanak ile belgelemek zorundadır. KİRACI TARAFINDAN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 1- Aracın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda kiracı olası çalınma yada hırsızlıkları önlemek için gerekli tedbirleri almak ve aracın kapılarını kilitlemek ile yükümlüdür. 2- Aracın çalınması halinde kiralayana aracın ruhsatını ve anahtarlarını iade etmekle yükümlüdür.ilgili makamlara suç duyurusunda bulunmak ve aynı zamanda tutanak tutturmak zorundadır. 3- Kiracı ve kiracı tarafından yetkilendirilenler ve kiracı sıfatı taşıyan kişiler (1)-(2)-(10)-(4)-(5)-(12)- (13) kira süresi (18)-(25) içerisindekaza olması durumunda kiralayanın ve sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine (47) getirmekle yükümlüdürler. a- Kaza anında resmi merciler tarafından Trafik Kaza Tespit Tutanağı tutulmadan aracı her ne sebep ile olursa olsun yerinden kaldırmamak b- Kiralayana ve ilgili resmi mercilere bildirmek c- İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak.

6 d- Çift taraflı kazalarda karşı tarafın / tarafların ehliyet,ruhsat ve trafik sigorta poliçe fotokopisini, fotokopinin mümkün olmadığı durumlarda bilgilerini ( ehliyet no, verildiği trafik, sigorta poliçe bilgileri ) kaydetmek. e- Gerekli güvenlik önlemlerini almadan aracı terk etmemek f- Kaza alkol raporu ve ilgili tutanaklar ile tüm bilgi ve belgeleri kiralayana en geç 24 saat içerisinde bildirmek MADDE 4 İş bu sözleşmenin Türkçe ve İngilizce bildirimde yazılmış olan iki metin arasında bir uyuşmazlık olduğu taktirde her şartta kiracı Türkçe metnin geçerli olduğunu kabul eder. Kiracı İMZA (51)

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ KİRALAYAN : Karavancı Araç Kiralama Turizm Ticaret A.Ş (Karavancı olarak anılacaktır) 75 Yıl Cumhuriyet Cad. No : 134/A Urla-İzmir Adresinde mukim. KİRACI :.(İşleten olarak anılacaktır)

Detaylı

Araç Kiralama Sözleşmesi

Araç Kiralama Sözleşmesi Araç Kiralama Sözleşmesi 1. Tanımlar "Araba" veya "Araç", işbu Sözleşme'de belirtilen koşullara uyulması şartı ile önceden yapılan rezervasyon ile saptanan belirli bir süre için Üyelerin kullanımına sunulan

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ İşbu "Araç Kira Sözleşmesi" (Kısaca "Sözleşme") taraflar arasında imzalanan ARAÇ TESLİM FORMU'nun (Kısaca "Form") eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu sözleşme ile Özsümer Turizm

Detaylı

SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU

SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU ERDEMİR in ihtiyacı marka, model, özellik ve sayıları 3. madde de belirtilen araç/araçların iş bu sipariş hüküm ve şartları doğrultusunda kullanılmak üzere KİRALAYAN

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU Kiracı Adı-Soyadı : T.C. kimlik No : Fatura Adresi : İş Adresi : İş Tel : E-mail : Ev Adresi : Faks no : Ev Tel : Gsm 1 : Ehliyet No : Gsm 2 : Eh. Verildiği Yer : Eh. Verildiği

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMEE NO SÖZLEŞMEE TARİHİ ARAÇ A PLAKA NO ARAÇ KİRALAMA SÖZL LEŞMESİ Yeniköy Mah. Albay Osman Sok.No.14/1 Sarıyer İSTANBUL Tel(0212) 268 00 85 Gsm 0532 556 14 08-0535 621 72 16 0537 513 95 53 1. S

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır)

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I GENEL HÜKÜMLER 1 TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi, işbu sözleşmenin 1(bir) numaralı eki olan Özel Şartlar(EK-1) bölümünde belirtilen

Detaylı

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları. Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko)

AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları. Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko) AIG Kasko Paket Poliçe Özel Şartları Paket Kasko Sigorta (Genişletilmiş Kasko) ÖZEL KOSULLAR / AÇIKLAMALAR / TEMİNAT KLOZLARI Muafiyetler: Muafiyet Klozu Sigortalının poliçede belirtilen aracının BMW,

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

A.3. SİGORTANIN KAPSAMI

A.3. SİGORTANIN KAPSAMI 14 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29355 TEBLİĞ Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı) ndan: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A.1. AMAÇ Bu Genel

Detaylı

HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz ve Hyundai Assan işbirliğiyle oluşturulan Hyundai Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Hyundai marka otomobil, kamyonet, minibüs tipi araçlar için kapsamı ve teminatları

Detaylı

OTO SİGORTALARI KLOZLAR. Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar

OTO SİGORTALARI KLOZLAR. Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar OTO SİGORTALARI KLOZLAR Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar OTO KAZA TEKNİK KLOZLAR... 3 KASKO KLOZLARI... 3 Kasko Paket Sigortası Teminat Kapsamı Klozu... 3 Sigorta Konusu ve Kapsamı

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar: Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

EĞİTMEN: YALÇIN POŞPOŞ

EĞİTMEN: YALÇIN POŞPOŞ EĞİTMEN: YALÇIN POŞPOŞ 1 AMAÇ: Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki karayolu taşımacılık faaliyetinde bulunacak sürücülere, ilgili mevzuatın sürücüler için getirdiği yasal

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI TASLAĞI A.1. AMAÇ Bu Genel Şartların amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca motorlu araç işletenlere yüklenen

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Nis-Kasko, 0 (sıfır) 10 yaş arası Nissan marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR

Detaylı

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K, 0 (sıfır) 10 yaş arası Kia marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR BÖLÜM

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan aşağıda "Katılım Bankası" diye adlandırılacak olan

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A. SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr Mersis No: 3714

Detaylı

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Fiba Bireysel Kasko Sigortası ; Sigortalının farklı ihtiyaçlarına ve meslek durumuna göre güvence sağlayan sigorta

Detaylı