President of the Turkish Insurance Law Association (TILA = Turkish AIDA) between (currently Vice President)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "President of the Turkish Insurance Law Association (TILA = Turkish AIDA) between 2004-2008 (currently Vice President)"

Transkript

1 Samim ÜNAN Born in Ankara Graduated in 1981 from Faculty of Law, University of Istanbul LLM 1982 (University of Istanbul) PHD 1986 (University of Istanbul) Assistant Associate Professor 1988 (University of Istanbul) Associate Professor 1995 (University of Istanbul) Professor 2000 (University of Istanbul) Teaching transport law and insurance law at the University of Galatasaray since 2002 Teaching transport law and insurance law at İstanbul Bilgi University since 2010 Permanent Legal Consultant for - Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (Non Life) - Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (Life) - Ak Sigorta A.Ş. (Non Life) - Coface Turkey (Credit insurances) - HSBC Turkey - Tur Assist Ltd (Mapfre Assistencia) Court Expert in legal matters Arbitrator Attorney at Law President of the Turkish Insurance Law Association (TILA = Turkish AIDA) between (currently Vice President) President of the Turkish Maritime Law Association (since May 2011). Member of the Presidential Council of AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances = International Insurance Law Association) Chairman of the Consumer Protection and Dispute Resolution Working Party of AIDA List of publications/papers A- Books Gemilerden Sızan veya Bırakılan Hidrokarbonların Yol Açtığı Zararlardan Hukuki Sorumluluk (Doktora Tezi -teksir), İstanbul 1987 Thesis: Civil liability for oil released or escaped from vessels Bankacılar İçin Borçlar Hukuku (co authors: Prof. Dr. Haluk Burcuğlu ve Dr. Atilla Altop ) İstanbul 1990 İsteğe Bağlı Genel Sorumluluk Sigortasında Riziko, İstanbul 1998 (The risk in facultative general civil liability insurance)

2 Hayat Sigortası Sözleşmesi, İstanbul 1999 (Contract of life assurance) Bireysel Emeklilik Hukuku, İstanbul 2009 (co-author :Av. Ahmet Karayazgan) (Pension Funds) Müşterek Avarya Hukuku (co-authors: Prof. Dr. R. Kender ve Prof. Dr. E. Çetingil) 2011 (The Law of General Average) B- Articles/Papers and comments on Court decisions) Çağdaş Aile ve Sorunları, Manisa Barosu Dergisi, 1983, yıl 3 sayı 7, s. 4 vd. (co-authors: Yrd. Doç. Dr. Haluk Burcuoğlu ve Araş.Gör. Atilla Altop) Deniz Yoluyla Yapılan Taşımalarda Yük Zararını Ödeyen Sigortacının Taşıyana Karşı Açtığı Halefiyete Dayanan Rücu Davasına İlişkin Bazı Sorunlar, VIII.Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Ankara 1992, s. 223 vd. Kirlenme Hukuku Kurallarını Münhasır Ekonomik Bölgede İhlal Eden Yabancı Gemilerin Kıyı Devleti Tarafından Cezalandırılması Konusundaki UNCLOS Hükümleri Ve Türk Düzenlemesi, Prof.Dr. Mahmut Belik e Armağanı İstanbul 1993, s. 441 vd. Çevre Mevzuatı Açısından Gemilerin Durumu ( Deniz Hukuku Derneği adına R. Kender, G. Aybay, S. Ilgın, O. Teoman ve E. Ersoy ile birlikte hazırlanmıştır) İstanbul 1990 ( ayrı baskı ). Uluslararası Hukuk Açısından Deniz Harp Hukukunun Değerlendirilmesi Ve Uluslararası Kuruluşlarda Yürütülen Çalışmaların Gözden Geçirilmesi, Deniz Hukuku Sempozyumu Sonuç Raporu, Ankara 1988, 1.No. lı tebliğ Türk Hukukunda Zapt ve Müsadere, Deniz Hukuku Sempozyumu Sonuç Raporu, Ankara 1988, 6 No. lı tebliğ Yeni Zorunlu Sorumluluk Sigortaları Öngörülürken Dikkate Alınması Gerekli Olan Hukuk İlkeleri Zorunlu Sigortalar Paneli 1994, s. 41 vd. SHTD Yayını 539 sayılı KHK nin Sigorta Aracılarına İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Sigorta Hukuku Dergisi Yıl 1996 Sayı 1, s. 68 SIF (CIF) Olarak Satılan Mallar İçin Yaptırılan Yük Sigortasında Sigortalanabilir Menfaat, Sigorta Hukuku Dergisi, Yıl 1997, sayı 1, s. 15 vd. Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları Hakkında Bazı Düşünceler, Sigorta Hukuku Dergisi, Yıl 1997, Sayı 1, s. 43 vd. Bekleme Sürelerinin Hesabı ile İlgili Bazı Sorunlar Deniz Hukuku Dergisi Yıl 1, Sayı 1 (Mart 1996 ) s. 25 vd. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi nin gün ve E. 1996/3755 K.1996/1980 Sayılı

3 Fire Konusundaki Kararı Hakkındaki Değerlendirme Deniz Hukuku Dergisi Yıl 2, Sayı 1, ( Mart 1997 ) s. 71 vd. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu nun gün ve E. 1994/II-765 K.1995/39 Sayılı Kararı Hakkında Değerlendirme- Deniz Hukuku Dergisi Yıl 2, Sayı 2-3 Eylül 1997, s. 137 vd. Yük Üzerindeki Kanuni Rehin Hakkı (Yük Alacaklısı Hakkı ) Deniz Hukuku Dergisi Yıl 2, Sayı 4 (Aralık 1997 ) s. 9 vd. Yük Alacaklısı Haklarının Kullanılmasında Yasal Sistem ve Özel Olarak TTK m.1077 nin Uygulanması Deniz Hukuku Dergisi, Yıl 2,Sayı 4, (Aralık 1997 ) s. 23 vd. Navlun Sözleşmesinin Akdinde Temsil İle İlgili Bazı Sorunlar Deniz Hukuku Dergisi Yıl 2, Sayı 4 (Aralık 1997) s.73 vd. Yük Sigortacısının Taşıyana Karşı Açtığı Halefiyete Dayanan Rücu Davasıyla İlgili Bazı Sorunlar Deniz Hukuku Dergisi Yıl 2, Sayı 4 (Aralık 1997) s.99 vd. TTK nun Eşya Taşıma (Navlun) Mukavelelerine İlişkin Düzenlemesinin Değerlendirilmesi (co-author: Prof. Dr. Rayegan Kender) 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, 1997,s. 279 vd. TTK nun Kara Sigortalarına İlişkin düzenlemesinin Değerlendirilmesi 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, 1997, s. 332 vd. Zorunlu Trafik Sigortası nın Kapsamı Ve Hatır Taşıması İle Aracın Hatır İçin Karşılıksız Verilmesinin Bu Sigorta Kapsamında Olup Olmadığı Sigorta Hukuku Dergisi 1998, sayı 1, s. 152 vd. CMR sigortasında Zarar Gören Üçüncü Kişilerin Konumu İle İlgili İki Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi Sigorta Hukuku Dergisi 1998 Sayı 1, s. 61 vd. Kara Sigortalarında Sigorta Ettirenin Görevleriyle İlgili Bazı Sorunlar Sigorta Hukuku Dergisi 1998 Sayı 1, s. 97 vd Gemi İpoteğinde Lex Commissoria Yasağı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen Sempozyuma Sunulan Tebliğ ( Hukuk Araştırmaları Cilt 10, sayı 1-3, 1996, s. 433 vd. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını ) T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Önerilen Denetim Kanunu Taslağı Hakkında Bazı Düşünceler Sigorta Hukuku dergisi Yıl 2001 Sayı 1, s. 155 v.d.. Yargıtay 11.Hukuk Dairesi nin E.1997/9765 K.1998/321 Sayılı Kararı, Tarih E.1998/8534 K.1999/211 Sayılı Kararı ve Tarih E.1998/2655 K.1998/4367 Sayılı Kararı Hakkında Değerlendirme (Sigorta Hukuku Dergisi, 1999 Sayı 1, s.122 vd.) Üç Güncel Deniz Hukuku Sorunu: 1976 Sorumluluğu Sınırlama Sözleşmesinin Uygulama Alanı ve Sorumluluğu Sınırlama Fonunun Nasıl Kurulacağı; Tazminatın Hangi Para

4 Üzerinden Karara Bağlanacağı; Donatanın Karar Verdiği Kurtarma Yardımın Müşterek Avarya Olup Olmayacağı Prof. Dr. Tahir Çağa nın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 639 vd. Yanlış Konişmento Düzenlenmesinden Kaynaklanan Çekişmelere Dair İki Yargıtay Kararı Yargıtay Kararları Ve Deniz Hukuku Sempozyumu 2001 Deniz Hukuku Dergisi Yıl 5, Sayı 1-2. Zorunlu Deprem Sigortası Sigorta Hukuku Dergisi 2001,Sayı 1, s. 87 vd. Yargıtay 11.Hukuk Dairesi nin Motorlu Araçlarla İlgili Bazı Kararlarının Değerlendirilmesi, Sigorta Hukuku Dergisi 2001, Sayı 1, s.65 vd. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Önerilen Denetim Kanunu Taslağı Hakkında Bazı Düşünceler, Sigorta Hukuku Dergisi 2001, Sayı 1, s. 155 vd. Yargıtay Kararları Hakkında Değerlendirme, Sigorta Hukuku Dergisi 2001, Sayı 1 s Yargıtay ın CMR Sorumluluk Sigortası ve Sağlık Sigortası Hakkındaki Bazı Kararlarının Değerlendirilmesi 2002 Sigorta Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumuna sunulan tebliğ ( Sigorta Hukuku Dergisi 2003 Sayı 1 s. 108 v.d.) Kasko Sigortasının İki Önemli Sorunu: Sigortalı Araç Üzerindeki Menfaatin Kime Ait Olduğu ve Hasarın Alkolden Kaynaklanması Kasko Sigortasıyla İlgili Bazı Güncel Sorunlar Paneli, Sigorta Hukuku Dergisi 2003 Sayı 1, s.92 v.d. Bireysel Emeklilik Sisteminin Öne Çıkan Bazı Hukuki Sorunları Sigorta Hukuku Sempozyumuna sunulan 1. Tebliğ- Sigorta Hukuku Dergisi, 2005 Sayı 1, s.7 vd. Sağlık Sigortasında Sözleşme Öncesi Bildirim Görevi ve Bu Göreve İlişkin Yargıtay Kararları 2003 Sigorta Hukuku Sempozyumu na sunulan 2. tebliğ, Sigorta Hukuku Dergisi, s. 20 v.d.) Hayat Sigortasına Eklenen Sağlık Teminatı, 2004 Sigorta Hukuku Sempozyumu na sunulan tebliğ, Sigorta Hukuku Dergisi Yıl 2005, Sayı 1 s.121 v.d. Karar İncelemeleri A- Hırsız Çeviklik Gösterdi mi Göstermedi mi? Yargıtay 11. HD nin Gün ve 2003/ /6071 Sayılı Kararı; B- Zaman Kötü Niyeti Düzeltir mi? Yargıtay 11 HD nin Gün ve 2002/ /1935; Gün ve 2003/ /10221 ve Gün ve 2004/ /2144 Sayılı Kararları; C- Arada Çelişki Var mı? Yargıtay 11. HD nin Gün ve 1994/ /970 Sayılı Kararı İle Yargıtay 11 HD nin Gün ve 2001/ Sayılı ve Gün ve 2003/ /4064 Sayılı Kararları (Sigorta Hukuku Dergisi, Yıl 2005, Sayı 1, s. 175 v.d.) Karayolu Taşıma Mevzuatı Uyarınca Yaptırılması gereken Sigortalar (Karayolları Trafik Sigortaları, İAV, İstanbul 2004, s. 148 vd.)

5 Taşıma Hukuku İle Sigorta Hukukunun Bazı Güncel Sorunları Gündüz Aybay Armağanı, s.163 v.d. Türk Ticaret Kanunu Taslağı nın Sigorta Hukuku Başlıklı Altıncı Kitabı Hakkında Düşünceler- Sigorta Hukuku Dergisi Özel Sayı Türk Ticaret Kanunu Taslağı, 2005, s Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Deniz Ticareti Hukuku Bölümünün Değerlendirilmesi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt II Sayı 1 Yıl 2005, s.575 v.d. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Deniz Ticareti Başlıklı 5. Kitabında Yer Alan Hükümler Hakkında (co authors: Prof. Dr. Ergon A. Çetingil- Prof. Dr. Rayegân Kender ve Associate Prof. Dr. Emine Yazıcıoğlu) Deniz Hukuku Dergisi Özel Sayı: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı hakkında Değerlendirmeler, s Türk Ticaret kanunu Tasarısının Prim Ödeme Borcuna İlişkin Bazı Yanlış Tercihleri, Sigorta Araştırmaları Dergisi Temmuz 2006, Sayı 2, s. 23 vd. Türk Sigorta Hukuku bakımından Sorumluluk Sigortalarının Değerlendirilmesi Sorumluluk Sigortaları Semineri İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayını, İstanbul 2006 s.29 v.d. Hayat Sigortalarının Alternatif Ürünler Karşısındaki Rekabet Gücünün Mevzuat Çerçevesinde İncelenmesi İkinci Ulusal Sigorta Sempozyumuna Sunulan Tebliğ Karayolu Taşıma Kanunu ndaki Eşya Taşımasına, Taşımacı Acentesine, Taşıma İşleri Yüklenicisine Ve Zorunlu Sigortaya İlişkin Bazı Yanlış Düzenlemeler Mehmet Somer Armağanı İstanbul Karayolları Trafik Kanunu ndaki Trafik Sorumluluğu Sigortasına İlişkin Düzenleme Hakkında Bazı Düşünceler (G:S.Ü. Konferanslar 2005) Genetik Testler Ve Sigorta (Kadir Has Üniversitesi nde Yapılan Genetik Testler Ve Hukuk Sempozyumuna sunulan Tebliğ -2006) Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Bazı Düşünceler (Kender- Çetingil 50. Akademik Birlikte Çalışma Yılı Armağanı ) Türk Boğazları na İlişkin Montreux Sözleşmesinin Ticaret Gemileri Hakkındaki Düzenlemesi Ve Bu Bağlamda Karşılaşılan Bazı Sorunlar Hakkında Kısa Değerlendirme (Kender/Çetingil 50. Akademik Birlikte Çalışma Yılı Armağanı-2006) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi nin Kısmen (6/8 Oranında) Sürücü Kusurundan Kısmen (2/8 Oranında) Araçtaki Bozukluktan Kaynaklanan Kazada Ölen Sürücünün Bu Ölüm Sebebiyle Destekten Yoksun Kalan Yakınlarına Ödenecek Tazminattan Sürücü Kusuru Sebebiyle İndirim Yapılmayacağına İlişkin Kararı (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi nin Gün Ve E.2004/10789; K.2005/7481 Sayılı Kararı) 2006 Yargıtay Kararları Ve Sigorta Hukuku Sempozyumuna Sunulan Tebliğ

6 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Donatana İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi (İstanbul Barosu tarafından 2009 yılında düzenlenen sempozyuma sunulan tebliğ) Bağlama Kütüğü ile İlgili Bazı Sorunlar, Deniz Hukuku Dergisi 2010 (Deniz Hukuku Derneği tarafından 2009 yılında düzenlenen Bağlama Kütüğü Sempozyumuna sunulan tebliğ). Rotterdam Kuralları nın Uygulama Alanı (2010 yılı Nisan Ayında Koç Üniversitesi nde Düzenlenen Sempozyuma sunulan tebliğ) Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Deniz Sigortaları (Çağ Üniversitesi tarafından düzenlenen Deniz Hukuku Sempozyumuna sunulan tebliğ, Nisan 2011) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi nin Konişmento ile İlgili Bazı Kararlarının Değerlendirilmesi, Deniz Hukuku Derneği tarafından 2011 Ocak ayında düzenlenen sempozyuma sunulan tebliğ) Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Genel Hükümler Kısmının Değerlendirilmesi (Sigorta Hukuku Türk Derneği tarafından düzenlenen Birinci Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu na sunulan tebliğ, Nisan 2011) Türk Ticaret Kanunu nda Sorumluluk Sigortalarının Yeri, Sigortalı Dergisi, Sayı 2 Şubat 2011 Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Sorumluluk Sigortaları (I-II) Sigortalı Dergisi, Sayı 3 Mart 2011 ve Sayı 4 Nisan 2011 Kazaya Karışmış Motorlu Araçların Tamire Rağmen Değer Kaybına Uğramaları (I-II), Sigortalı Dergisi, Sayı 6 Haziran 2011 ve Sayı 7 Temmuz 2011) Ölüm ve Sakatlıklarda Özel Sigortaların Sorumluluğu, Sigortalı Dergisi, Sayı 5 Mayıs 2011 Acentelik Sözleşmesinin Son Bulması Halinde Sigorta Acentelerinin Sigorta Şirketine Karşı İleri Sürebilecekleri Haklar, Sigortalı Dergisi, Sayı 8, Ağustos 2011 C- Papers presented in international seminars Papers presented in journées juridiques organised by the Association Henri Capitant 1996 Porto (Les garanties du financement ) Le droit de gage sur les navires rapport turc- L assurance crédit rapport turc (co author: Prof. Dr. Reha Poroy) 1996 Damascus ( Table Ronde ) Les modes alternatifs de réglements de conflits en droit de la responsabilité civile et des assurances rapport turc-

7 1997 Luxembourg (L Etranger ) L étranger dans la vie des affaires rapport turc- (I) (co author Prof. Dr. Reha Poroy) 1998 Beyrouth ( L ordre public) L ordre public dans le droit des contrats rapport turc (I)- (co authors: Prof. Dr. Reha Poroy and Associate Prof. Dr. Saibe Oktay) IBA Berlin 1996: Disappearing cargoes delivery without production of Bills of Lading, Legal İnterests involved : Banks- their interest in retaşining the control of the cargo through control of Bills of Lading their rights / liabilities against the carrier their position against cargo interest, Liability of the Turkish Administration and civil liability of the Classification Societies acting on behalf of the Turkish Administration for damages caused to the shipowner or to third parties - Seminar on Comparative and Community Law regarding liability of Classification Societies, İstanbul La reception du Code Civil Suisse en Turquie, (Le Centenaire du Code Civil Suisse- Association Franco-Suisse de Paris II, 2008, p.35 ss.) Influence du Code Napoléon sur le droit commercial turc, Bicentenaire du Code de Commerce , Paris 2008, p. 673 ss. (Bicentenaire du Code de Commerce) Some Aspects of the New Turkish Legislative Work Related to Private Insurance, Kompatibilitat des türkischen und europaischen Wirtschaftsrechts Der neue türkische HGB- Entwurf und benachbarte Rechtgebiete, Mohr Siebeck, 2009, p New trends in Turkish Insurance Law, International In-House Counsels Journal- Insurance Sector 2010 edition, Pinsent Masons, p.103. Some Issues Related to Salvage and General Average in Marine Inmsurances (International Maritime Law Colloquium, Marmara University, 2010) IMD2, Some New Tendencies, (Nisan 2011 de Insurance Brokers tarafından İstanbul da düzenlenen sempozyumdaki sunum) Consumer Law and Insurance Law (AIDA Europe 2011 Amsterdam Conference, Consumer Protection and Dispute REsolution Wıorking Party toplantısında yapılan sunum) Comparison of PEICL (Art.1:101- Art 3:102) with New Turkish Insurance Law (Unification of European Insurance Law- Principles of European Insurance Contract Law and other Attempts at Harmonisation (Seminar jointly organized by Koç University and TILA, May 2011) D- Translation

8 İsviçre de anonim şirketlerin kişiliklerin tanınması (Federal Mahkeme Eski Başkanı ve Cenevre Üniversitesi Onursal Profesörü Robert PATRY ), Prof. Dr. Reha POROY a Armağan, 1995, s. 345 vd. PEICL (Principles of European Insurance Contract Law), Dr. Kerim Atamer ile birlikte, SHTD Yayını, 2011

PROF. DR. RAYEGAN KENDER

PROF. DR. RAYEGAN KENDER PROF. DR. RAYEGAN KENDER 23.11.1931 tarihinde İstanbul'da doğdu. Orta ve Lise öğrenimini Erenköy Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olduktan sonra İstanbul Hukuk Fakültesi

Detaylı

1976 LLMC HÜKÜMLERİNE GÖRE SINIRLI SORUMLULUĞA TÂBİ BORÇLULAR VE ALACAKLAR. Şükran Seçil ERTAN 106615097

1976 LLMC HÜKÜMLERİNE GÖRE SINIRLI SORUMLULUĞA TÂBİ BORÇLULAR VE ALACAKLAR. Şükran Seçil ERTAN 106615097 1976 LLMC HÜKÜMLERİNE GÖRE SINIRLI SORUMLULUĞA TÂBİ BORÇLULAR VE ALACAKLAR Şükran Seçil ERTAN 106615097 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EKONOMİ HUKUKU)

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME BORCU

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME BORCU 10. Yıl a Armağan İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:11 Sayı: 22 Güz 2012/2 s.203-222 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME BORCU İrem ARAL ELDELEKLİOĞLU

Detaylı

Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101. 1. Bask Mart 2010 STANBUL

Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101. 1. Bask Mart 2010 STANBUL Yrd. Doç. Dr. EBRU CEYLAN TÜRK, SV ÇRE VE AVRUPA B RL HUKUKUNDA KRED KARTINI KULLANAN TÜKET C N N HUKUK DURUMU Yay n No : 2317 Hukuk Dizisi : 1101 1. Bask Mart 2010 STANBUL ISBN 978-605 - 377-235 - 4 Copyright

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Esra KARAKAN 108615020 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EKONOMİ HUKUKU) Dr. Mete Özgür FALCIOĞLU

Esra KARAKAN 108615020 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EKONOMİ HUKUKU) Dr. Mete Özgür FALCIOĞLU 6762 SAYILI TTK VE 6102 SAYILI TTK İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ULUSLARARASI KARMA TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNE GÖRE TAŞIYICININ ZIYA VE/VEYA HASARDAN DOĞAN SORUMLULUĞU Esra KARAKAN 108615020 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI TÜRK HUKUKUNDA GEMİLERİN İHTİYATİ HACZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI TÜRK HUKUKUNDA GEMİLERİN İHTİYATİ HACZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI TÜRK HUKUKUNDA GEMİLERİN İHTİYATİ HACZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan: Barış PEKER Tez Danışmanı: Doç. Dr. TEKİN MEMİŞ İSTANBUL

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ CMR SİGORTASI TEZ DANIŞMANI PROF.DR.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ CMR SİGORTASI TEZ DANIŞMANI PROF.DR. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ CMR SİGORTASI TEZ DANIŞMANI PROF.DR.FIRAT ÖZTAN HAZIRLAYAN AYŞEGÜL GİZEM KARGI ANKARA 2011 iii ÖZET CMR SİGORTASI

Detaylı

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi,

Detaylı

TASLAK AVRUPA SİGORTA SÖZLEŞMESİ İLKELERİ NDE YER ALAN ZARAR SİGORTALARINA İLİŞKİN HALEFİYET MADDESİ (M. 10:101) İLE

TASLAK AVRUPA SİGORTA SÖZLEŞMESİ İLKELERİ NDE YER ALAN ZARAR SİGORTALARINA İLİŞKİN HALEFİYET MADDESİ (M. 10:101) İLE TASLAK AVRUPA SİGORTA SÖZLEŞMESİ İLKELERİ NDE YER ALAN ZARAR SİGORTALARINA İLİŞKİN HALEFİYET MADDESİ (M. 10:101) İLE TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA SİGORTACININ HALEFİYETİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Yazar Ömer

Detaylı

KONİŞMENTONUN HUKUKİ İLİŞKİYİ BELİRLEME İŞLEVİNİN İKİ BOYUTU VE BU İŞLEVİN ÖZELLİKLE FOB SATIŞLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONİŞMENTONUN HUKUKİ İLİŞKİYİ BELİRLEME İŞLEVİNİN İKİ BOYUTU VE BU İŞLEVİN ÖZELLİKLE FOB SATIŞLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:12 Sayı: 24 Güz 2013/2 s. 143-165. KONİŞMENTONUN HUKUKİ İLİŞKİYİ BELİRLEME İŞLEVİNİN İKİ BOYUTU VE BU İŞLEVİN ÖZELLİKLE FOB SATIŞLAR AÇISINDAN

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKO İSTİSNALARI

MOTORLU ARAÇLAR SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKO İSTİSNALARI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI MOTORLU ARAÇLAR SORUMLULUK SİGORTASINDA RİZİKO İSTİSNALARI Yüksek Lisans Tezi Çağrı YÜCEL Tez Danışmanı Doç.

Detaylı

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARINDAN HEKİM MESLEKİ SORUMLULUĞUNUN TÜRKİYE DEKİ VE AB DEKİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARINDAN HEKİM MESLEKİ SORUMLULUĞUNUN TÜRKİYE DEKİ VE AB DEKİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ SİGORTACILIK ANA BİLİM DALI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARINDAN HEKİM MESLEKİ SORUMLULUĞUNUN TÜRKİYE DEKİ VE AB DEKİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yüksek Lisans Tezi EVRİM AKGÜN İSTANBUL, 2010 T.C BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK PROGRAMI SİGORTA

Detaylı

Regarding The CMI Research On Bareboat Charterer Registration

Regarding The CMI Research On Bareboat Charterer Registration İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:4 Sayı:8Güz 2005/2 s.149-172 CMI TARAFINDAN GEMİ İŞLETME MÜTEAHHİDİNİN (BAREBOAT CHARTERER) TESCİLİNE İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALAR VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

ASST. PROF. DR. CÜNEYT SÜZEL

ASST. PROF. DR. CÜNEYT SÜZEL ASST. PROF. DR. CÜNEYT SÜZEL Istanbul Bilgi University, Faculty of Law Hacı Ahmet Mah. Pir Husamettin Sok. No: 20, 34440 Beyoğlu - Istanbul Tel : +90 212 3115288 e-mail : cuneyt.suzel@bilgi.edu.tr cuneytsuzel.cmiturkey@gmail.com

Detaylı

CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI

CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Email: kbakirci@hacettepe.edu.tr Anabilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanlık Alanları Uluslararası, Avrupa Birliği ve Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku; Kamu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan Pulaşlı 2. Doğum Tarihi : 1946 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1967-1971 Y. Lisans

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NU BEKLERKEN 10-11-12 MAYIS 2012 SEMPOZYUM

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NU BEKLERKEN 10-11-12 MAYIS 2012 SEMPOZYUM MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Ö Z E L S A Y I 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NU BEKLERKEN 10-11-12 MAYIS 2012 SEMPOZYUM Cilt: 18 / Sayı: 2 Volume: 18 / Issue: 2

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2014 Cilt 3 Sayı 1 Year 2014 Volume 3 Issue 1 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

DENĠZ YOLU ĠLE EġYA TAġIMACILIĞINDA GEÇ TESLĠMDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN SORUMLULUK

DENĠZ YOLU ĠLE EġYA TAġIMACILIĞINDA GEÇ TESLĠMDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN SORUMLULUK İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 7, Sayı 14, Güz 2008/2 s. 175-202 DENĠZ YOLU ĠLE EġYA TAġIMACILIĞINDA GEÇ TESLĠMDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN SORUMLULUK Canan Özlem ILGIN ÇELİK

Detaylı

OTO KİRALAMA KLOZLU KASKO SİGORTASI İLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ARAÇLARDA SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞME SÜRESİ İÇİNDE BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

OTO KİRALAMA KLOZLU KASKO SİGORTASI İLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ARAÇLARDA SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞME SÜRESİ İÇİNDE BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ OTO KİRALAMA KLOZLU KASKO SİGORTASI İLE GÜVENCE ALTINA ALINAN ARAÇLARDA SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞME SÜRESİ İÇİNDE BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Huriye KUBİLAY * ÖZET Ülkemizde özel araçların sahipleri tarafından zaman

Detaylı

KALİFORNIA ÜNİVERSİTESİ, BERKELEY HUKUK FAKÜLTESİ, ABD Konuk Öğretim Üyesi, Konuk Araştırmacı Programı, Güz 2004

KALİFORNIA ÜNİVERSİTESİ, BERKELEY HUKUK FAKÜLTESİ, ABD Konuk Öğretim Üyesi, Konuk Araştırmacı Programı, Güz 2004 YARDIMCI DOÇENT DR. KEREM CEM SANLI Kurtuluş Deresi Cad No : 47 Dolapdere Beyoğlu 80370 /TÜRKİYE Tel : +90 (212) 3115160 e-mail: cem.sanli@bilgi.edu.tr http://rhm.bilgi.edu.tr EĞİTİM MARMARA ÜNİVERSİTESİ,

Detaylı

I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER*

I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER* I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER* * Derginin bu bölümünde yayımlanan eserler, Bilim Kurulu'nun onayına sunulduktan sonra yayımlanmaya hak kazanmıştır. TÜRK ÖZEL SİGORTACILIĞININ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA HUKUKU

Detaylı

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans Tezi Öner ŞENTEPE İSTANBUL 2008 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK

Detaylı

Akademik Pozisyon. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Profesörü. Eğitim

Akademik Pozisyon. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Profesörü. Eğitim Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY, LL.M., DES, Kurtuluş Deresi Cad No : 47 Dolapdere Beyoğlu 34440 İstanbul Tel : +90 (212) 3115473 Fax: +90 (212) 3615021 e-mail : kubra.dogan@bilgi.edu.tr Akademik Pozisyon

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 4 Volume: 1 /

Detaylı

Sağlık Sektöründe Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulaması

Sağlık Sektöründe Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulaması T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Sağlık Sektöründe Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulaması Güllü Turgaz Enstitü

Detaylı