1. ULUSAL SİGORTA VE AKTÜERYA KONGRESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. ULUSAL SİGORTA VE AKTÜERYA KONGRESİ"

Transkript

1 1. ULUSAL SİGORTA VE AKTÜERYA KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI DÜZENLEYEN Başkent Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Strateji Komisyonu 6-7 HAZİRAN 2013 ANKARA

2 OTURUM 2 TEMEL SİGORTACILIK Araç Sigortası Kapsamında Maddi Hasarın Yönetimine Yönelik Yapılan Çalışmalar ve Sigorta Sektörüne Getireceği Faydaları Ekrem Çankırlı, Cenk Erözer 15

3 ARAÇ SİGORTASI KAPSAMINDA MADDİ HASARIN YÖNETİMİNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR VE SİGORTA SEKTÖRÜNE GETİRECEĞİ FAYDALAR Ekrem ÇANKIRLI 4 Cenk ERÖZER 5 Öz Bu bildiri, sigorta şirketi araç sigortası kapsamındaki maddi hasarın yönetimine yönelik destekleyici hizmetleri içermektedir. Bildiride, uluslararası zeminde sigorta şirketleri tarafından desteklenen ve teknik merkez olarak çalışan otomotiv onarım yöntemleri araştırma merkezlerinin tavsiyesi ile uygulanan oto hasar yönetimindeki alternatif destekleyici hizmetler anlatılmaya çalışılacaktır. CZTURK un sahip olduğu bilgi, tecrübe ve yöntemin kaynağı, 5 kıtada uluslararası sigorta şirketlerinin kurduğu CZ ye ve CZ ye ait çeşitli araştırma enstitülerine dayanmaktadır. Bu yapı içerisinde, özellikle oto hasar maliyetlerinin düşürülebilmesi amacıyla, sigorta şirketlerine hizmet veren oto yedek parça, tedarikçi, oto servis, oto cam servis, motosiklet servis işletmelerinde hizmet kalite standartlarının ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik sertifikasyonlar, eğitimler ile trafik kazalarının bilimsel verilerle nasıl gerçekleşmiş olduğunun araştırılması, yol güvenliği konularında çalışılmaktadır. Bildiride yer verilecek önerilerle sigorta şirketlerine ve sigorta sektörüne değerlendirmeleri için önemli bir yönlendirme yapılacağı öngörülmektedir. Anahtar Kelimeler Kaza, Hasar, Onarım, Eşdeğer, Parça, Tedarikçi, Servis, Sertifika, 1. Giriş Araç sigortası kapsamında sigorta sektörüne yönelik faaliyet gösteren, sigorta şirketlerine hizmet veren tedarikçilerin ve onarım servislerinin uyum içinde kabul edilebilir hizmet yöntemleriyle çalışmasının çok önemli olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla sigorta şirketleri tarafından sigortalıya karşı olan sorumluluklar çerçevesinde verilen hizmet yansımalarının tatmin edici ve müşteri memnuniyetini sağlayıcı olması beklenmektedir. Özellikle bu konuda sigortalıya karşı güven ortamının sağlanması ile müşteri memnuniyetinin artabileceği şüphesizdir. Hukuksal zeminde sigortalayan ve sigortalanan olarak görünen iki kesimin ilişkilerini direkt etkileyen unsurlardan biri de sigorta şirketi adına tedarik ve hizmet sağlayanların yarattığı olumlu ya da olumsuz sonuçlar olabilir. Bu bildiri de sigortalayan ve sigortalıya yönelik oluşması muhtemel sonuçları etkileyebilecek destekleyici yaklaşımlardan ve hizmetlerden bazıları anlatılmaya çalışılacak, örnek uygulamalar referans gösterilecektir. Sigorta şirketi oto hasar birimlerinde maddi hasarın yönetimine yönelik kabul edilebilir onarım yöntemleri için yapılacak çalışmalarda tedarikçi ve servislerde hizmet kalitesinin arttırılmasının müşteri memnuniyetini arttıracağı da düşünülmektedir. Buna paralel sigorta sektörü ile çalışan otomotiv sektörünün de bu durumdan pozitif yönde etkileneceği öngörülmektedir. Önemli diğer bir konu da hasarı oluşturan trafik kazalarının nasıl gerçekleşmiş olduğunun tespiti ve bu tespiti yaparken bilimsel yöntemlerin tercih edilmesidir. Oto hasar birimlerinde kaza durum analizlerinin doğru ve bilimsel görüşlerle desteklenmesi, kazanın nasıl gerçekleşmiş olduğuna dair fiziksel hesaplamaların, simülasyonların kullanılmasının sigorta şirketi ile sigortalı arasında güven ortamını destekleyeceği düşünülmektedir. Ülkemizde yeni kullanılmaya başlayan bu yöntemin sigorta şirketleri tarafından tercih edilebilmesi için konu üzerinde teknik anlamda kısa bilgilendirmeler yapılacaktır. Araç sigortası kapsamında, gerek maddi hasarın yönetimi ve kontrolü gerekse bedeni yaralanmanın önlenmesi için araştırmaların düzenli olarak yapılması bunların sigorta şirketlerinin değerlendirmesine ve kullanımına sunulması, yol emniyetini geliştirecek girişimlerin sigorta şirketleri tarafından desteklenmesinin iyi olabileceği tahmin edilmektedir. Bu tanıma yönelik çalışan girişimlerin sigorta sektörünün oto hasar onarım yöntemlerini 4 CZTURK Araç Hasar Tamiri Teknik Kontrol Belgelendirme Hizmetleri A.Ş Tugay Yolu Caddesi Ofisim İstanbul İş Merkezi B-20 Kat:12/ 70 Maltepe, İstanbul Tel: Faks: Eposta : Net: 5 CZTURK Araç Hasar Tamiri Teknik Kontrol Belgelendirme Hizmetleri A.Ş Tugay Yolu Caddesi Ofisim İstanbul İş Merkezi B-20 Kat:12/ 70 Maltepe, İstanbul Tel: Faks: Eposta : Net: 16

4 geliştirilebileceği bir teknik merkez olarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir. Oto hasar da gereksiz parça değişimi yerine onarım ağırlıklı işlem oranının artmasının sigorta şirketlerinin bu konudaki zararını minimize edebileceği tahmin edilmekte ve sigorta şirketleri de bu durumu desteklemektedir Problem Sigorta sektörü araç sigortası kapsamında sigorta şirketleri ile çalışan oto yedek parça tedarikçilerinin, eşdeğer adı altında tedariği yapılan karoser grubu oto yedek parçalarının, onarım uygulama alanı olan anlaşmalı servislerinin önemli bir kısmının kabul edilir onarım yöntemleri ile kriterlere yönelik uluslararası standartlara sahip olmasını istemekte fakat uygun alt yapıyı bulamamaktadır. Sorun mevcut durumda üretilen hizmetin ve sonuçlarının tatmin edici olmaması; bu nedenlerden dolayı zaman zaman standart dışı onarımlar nedeniyle müşteri memnuniyetinde sorunlar yaşanabilmesi ve oto hasar branşında sigorta sektörü tarafından zarar edildiğinin ifade edilmesidir Amaç Araç sigortası kapsamında maddi hasarın yönetimine yönelik alternatif destekleyici unsurları iletmek ve tavsiye etmektir. Bu çerçevede uygulama yöntemleri hakkında sigorta sektörünü bilgilendirmek, ilgili hizmetlerin zaman içinde uygulanmasına zemin hazırlamak için ışık tutmak ve sigorta şirketi müşteri memnuniyetinin sağlanmasına destek olmaktır Önem Sigorta şirketi oto hasar birimlerinin destekleyici unsur olarak önerilecek hizmetleri uygulatabilmesi ile bunların tüm ilgililerde bir süreç haline getirilebilmesi, oto hasar maliyetlerinin yönetiminde önemli faydalar sağlayabileceği ve müşteri memnuniyetine zemin hazırlayacağı tahmin edilmektedir. Sigorta sektörünün de talebi çerçevesinde, sigorta ve otomotiv sektörünün aynı motivasyonda süreçleri yönetmesi ile güven zemininin desteklenmesi ve iki sektörün belirtilen alanlarda uyum içinde olması, elde edilecek kalite sonuçlarıyla tüm ilgilileri memnun edecek optimum faydanın sağlanmasıdır Sınırlıklar Önerilecek hizmetlerin uygulanması tamamen gönüllük esasına ve ilgililerin yönetimsel kararına bağlı olduğu için sektörün tamamında uygulanması beklenmemekte, hizmet kalitesini yükseltmek isteyenler kapsamında kalacağı öngörülmektedir. Buradaki en önemli konu sigorta şirketine fayda sağlayacak, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren tedarikçi ve servis alt yapısı olup önerilerimiz bu kapsamda değerlendirilebilir Sayıltılar Yapılan saha çalışmalarında önerilecek hizmetlerin bazı örneklerde denenmesi ile olumlu sonuçlar elde edildiği ifade edilmektedir. Sürecin içinde yer alan ilgililer standart kriterler ve bilimsel tekniklerle yapılan doğrulamalar çerçevesinde işletmelerde uygunsuzluklar tespit edebilmekte ve eksik yönler görülebilmektedir. Uygunsuzluklara yönelik gerekli müdahale yöntemleri gerçekleştirildiğinde de elde edilen sonuçlar bakımından memnuniyet verici bir ortam oluşmaktadır. Sigorta şirketine yönelik hizmet veren tedarikçi ve servislerde düzenli olarak hizmet kalitesinin doğrulanması kabul edilir rekabet şartlarında ilgililer için pozitif anlamda farklılaşmaya sebep olabilir. 1.6.Tanımlar Araç Sigortası : Aracın herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için önceden ödenen prim karşılığında sigorta şirketi ile yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi olup Zorunlu Trafik ve Kasko sigortası olarak ikiye ayrılmaktadır Yedek Parça : Araç imalatçısının modelini taşıyan ve gerekli olması halinde, hasar görmüş denk bir parçanın yerine geçmesi için üretilmiş ya da Orijinal olmayan bir imalatçı tarafından imal edilmiş ve gerekli olması halinde, hasar görmüş denk bir parçanın yerine geçmesi için üretilmiş parçadır Oto Servis (Atölye) : Motorlu araçların ve/veya bunlara ait donanım ve bileşenlerin normal duruma ve çalışabilir koşullara getirilmesini amaçlayan bakım, onarım ve diğer operasyonların gerçekleştirildiği, imal edildikten sonra bunlarda meydana gelen değişikliklerin ortaya çıkarıldığı endüstriyel kurumlardır Parça Sertifikası : Yedek parça olarak kullanılan araç gövde bileşenlerine yönelik standartlara uyumun belgelendirilmesi hususundaki başvuru, onay, teşhis ve takip genel prosedürlerini tanımlar Tedarikçi Sertifikası : Sigorta şirketlerine parça tedariği yapan firmalara yönelik standartlara uyumun belgelendirilmesi hususundaki başvuru, onay, teşhis ve takip genel prosedürlerini tanımlar. 17

5 1.6.6 Oto Servis (Atölye) Sertifikası : Onarımların, montajların veya bakımların gerçekleştirilmesindeki yeterliliğe yönelik genel gereksinimleri ortaya koyar, Oto Servislere (Atölye) yönelik standartlara uyumun belgelendirilmesi hususundaki başvuru, onay, teşhis ve takip genel prosedürlerini tanımlar Kaza Canlandırma ve Simülasyon : Oto trafik kazalarının yeniden canlandırılmasına yönelik ve kusurun tespitine ilişkin süreci kısaltacak, özel bilgisayar programlarının da kullanıldığı fizik kurallarına dayalı kararsal sonucun kalitesini arttıracak bilimsel bir çalışmanın raporlanmasıdır. Animasyon ve simülasyon teknolojisi ile trafik kazalarının yeniden canlandırılmasıdır /4 nolu Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Blok Muafiyeti) : Yeni motorlu taşıtların, bunların yedek parçalarının ya da onarım ve bakım hizmetlerinin alımı, satımı veya yeniden satımı konulu dikey anlaşmalar, dikey sınırlamalar içermeleri halinde bu Tebliğ de düzenlenen koşullara uymak kaydıyla, Kanun un 4 üncü maddesindeki yasaklamadan Kanun un 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak grup olarak muaf tutulmuştur Eğitim : Sigorta şirketi oto hasar uzmanı, sigorta şirketi eksperi, sertifikalı oto servisin teknik personeline verilen teknik eğitimler 2. Yöntem 2.1. Model Araç sigortası kapsamında maddi hasarın yönetimine yönelik destekleyici unsur olarak önerilecek sertifikasyon ve eğitim süreçlerinin sağlayacağı fayda kapsamında sigorta şirketine hizmet veren tedarikçi ve servisler için kabul edilir onarım yöntemlerinin kriter olarak getirilmesidir. Oto hasar branşında anlaşmalı çalışmak isteyen tedarikçilerin tedarikçi sertifikasyonuna sahip olmaları, Blok Muafiyeti kapsamında sigorta şirketlerine tedariğini yaptıkları karoser grubu parçaları orijinal ya da eşdeğer parça olarak belgelendirmeleri, sigorta şirketlerine hizmet veren oto servislerin oto servis sertifikasyonu standardına sahip olmaları, hizmet kalitesini doğrulayan sigorta şirketi ile anlaşmalı çalışan tüm tedarikçi ve servislerden müşteri memnuniyetini hedefleyenler için sigorta şirketi tarafından motive edici ve onların işlerini arttırıcı ayrıcalıklar sağlanması, sigorta şirketi ile çalışmak isteyen diğer ilgililerin de sertifikasyon süreçlerine yönelmesini sağlayarak maddi hasarın yönetiminde toplam kalite ve müşteri memnuniyetinin arttırılmasıdır. Bunların yapılabilmesi için de tüm ilgililere eğitimler düzenlenmesi onların otomotiv hasar ve onarım bilgilerinin güncel tutulması, çalışma performanslarına pozitif katkıda bulunulmasıdır. Ayrıca oto hasar birimlerinde trafik kazalarına yönelik maddi hasarlarda kaza canlandırma raporları ve simülasyonlarının süreçlere dahil edilebilmesi ile hasar ödeme karar süreçlerinde güven zeminin oluşturulması ve devamında da gerçekten olmuş hasarın maliyetinin karşılanmasına yönelik alt yapı oluşturulmasıdır. Modellenen destek unsurlarıyla amaç; orta ve uzun vadede sigorta şirketinin/şirketlerinin oto hasar branşında sigorta sektörüne fayda sağlayacak karlı operasyon yöntemlerinden birini gösterebilmektir.tüm bu destekleyici unsurların odak noktasında müşteri memnuniyetine destek bulunmaktadır. Sağlanan müşteri memnuniyetinin sigorta şirketine yönelik güveni ve sadakatı arttıracağı dolayısıyla poliçe yenileme istikrarını sağlayacağı düşünülmektedir Örneklem/Çalışma Grubu Sigorta şirketlerine tedariği yapılan karoser grubu oto yedek parçaların, tedarikçilerin, oto servislerin sektöre yönelik kabul edilir standardı ve sertifikasyonları var mı? Araç sigortası kapsamında trafik kazalarında simülasyonlu kaza durum analizi yapılıyor mu? Burada sorulan soruların cevabının arandığı alanlar olarak tedarikçiler, oto servisler ve hizmet verdikleri alan olan sigorta sektörü örnek olarak değerlendirilecek aralarındaki süreçler irdelenecektir. Elde edilen bilgiler çerçevesinde bakıldığında maddi hasarın yönetimi açısından hasar birimi, tedarikçi, servis ve sigortalı zincirinin aynı motivasyonda olma isteği ve önemi tespit edilmiştir. Tüm alanlarda toplam çıktı olarak üretilen hizmet sonucunun etkilerine bakıldığında da hizmetlerin kamusal alana hitap ettiği ve etkilediği görülmektedir. Belli sorumlulukların paylaşılmasının ve bu sorumluluklar çerçevesinde hizmet kalitesinin doğrulanmasının gerçekleşmesi ile tedarikçiler ve servislerin kendi aralarındaki rekabet ortamı olumlu yönde kabul edilir seviyelere gelebilir ve müşteri memnuniyeti yaratılabilir. 18

6 Örnek 1 : Mevcut durumda; ilgililerin oluşan hasardaki beklentileri a) Sigorta şirketi, oto hasar birimleri maliyetlerini düşürmek istemektedir. b) Parça tedarikçisi, sigorta şirketine parça satmakta ve her türlü parçanın kabul edilmesini beklemektedir. c) Oto Servis, sigorta şirketi tarafından kendi dışında gönderilen parçanın uygun olmasını beklemekte, işçiliklerin karşılığını almak istemekte ve onarım yöntemlerinde özgür olmak istemektedir. d) Sigortalı, araç sigortası kapsamında sigortaladığı şirketten aracını sorunsuz ve eksiksiz teslim almak istemektedir. Örnekte görüldüğü üzere mevcut durumda her ilgili kendi beklentileri çerçevesinde sürecini kurgulamış bulunmaktadır. Bu kurguda ilgililer arasındaki uyumu sağlayacak mekanizmaların oluşturulması önemli görünmektedir. Örnek 2 : Alternatif durumda ; ilgililerin aynı amaca yönelik çalışma beklentileri a) Sigorta şirketi, oto hasar birimleri maliyetlerini düşürmek istemekte ve belgeli tedarikçi ile çalışmaktadır. b) Belgeli Parça tedarikçisi, sigorta şirketine standarda sahip belgeli parça satmaktadır. c) Belgeli Oto Servis, sigorta şirketi tarafından kendi dışında gönderilen parçanın uygunluğu konusunda emindir. Tedariği gelen parçadan önce hasar görmüş parçayı kurtarmaya yönelik onarım yöntemlerini de özgürce kullanmaktadır. d) Sigortalı, araç sigortası kapsamında sigortaladığı şirketten aracını sorunsuz ve eksiksiz teslim almıştır. Belirtilen iki örneğin kıyaslaması yapıldığında sigorta şirketi oto hasar birimi süreçlerinde Örnek 2 deki gibi sistem düzenlenebilir, süreçlere liderlik edilebilir ve işveren taraf olarak herkesin rolü belirlenebilir. 3. Tartışma Konuyla ilgili kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, sigorta şirketi oto hasar birimleri, parça tedarikçileri, oto servisler ile görüşmeler yapılmış ve önemli bir noktada fikir birliğinde oldukları görülmüştür. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren parça tedarikçileri ve oto servisler, aralarındaki haksız rekabetten yakınmakta ve bu haksız rekabeti ortadan kaldıracak yöntemler arandığı iletilmektedir. Ziyaret ve görüşmelerde iş ve hizmet kalitesini çizgi altında tutan bir çok unsurdan bahsedilmiştir. Özellikle yedek parça tedariği yapan firmaların stoğunda eşdeğer adı altında satılan parçaların Blok Muafiyeti tanımı kapsamındaki belgelere sahip olmadıkları ve farklı belge tipleriyle ürün tedariği yaptıkları, sektörde belge kavramının ve parçaya yönelik sertifikaların olmaması nedeniyle sigorta şirketleri açısından olumsuz bir ortam yaratılabileceği iletilmiştir. Parça maliyetlerinin düşürülmesi için orijinal parçadan daha ucuz alternatif parça arayışı kapsamında kendini kanıtlayamamış ve belgesiz parçaların bilerek ya da bilmeyerek pazarlanmasının sigorta sektörü oto hasar branşında olumsuzluklar ve müşteri memnuniyetsizliği yaratabileceği ifade edilmektedir. Otomotiv sektöründeki ilgililer haksız rekabeti minimize edecek yöntem arayışı içinde olduklarını belirtmektedir. Özellikle tedariği yapılan parçaların ve uygulama alanları olan servislerin standartlara yönelik alt yapılarını uluslararası nomlara göre tamamlayamamaları ile piyasada yaşanan düzensizliklerin olumsuz yapıların oluşmasına sebep olduğu ifade edilmektedir. Sigorta şirketlerine hizmet veren uygunsuz bazı tedarikçi ve servislerin belli bir disiplin altında çalışmasının ve hizmet kalitesini doğrulayacak standartların kabul edilmesinin iyi olacağı düşünülmektedir. Sigorta şirketlerinin bu konuda istenilen seviyeye gelebilmesinin, zararların minimize edilebilmesinin, ancak yine sigorta şirketlerinin standardın yaygınlaştırılmasına yönelik kararlılığı ile mümkün olabileceği ifade edilmektedir. Bunun için, öncelikle sigorta şirketlerinin tüm süreçleri, standartları belirleyerek bir çalışma ve kabul kriteri oluşturması, oluşturulacak kriterlere uygun tedarik ve onarım servis noktalarının belirlenmesi gerektiği, bu sayede düzen sağlanacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla bunun gerçekleşmesi için sigorta şirketine iyi hizmet vermek isteyen sağlayıcıların beklentisi sigorta şirketlerinin onları desteklemesi ve yönlendirmesiyle mümkün olabilecektir. Sigorta şirketlerinin bunu düzenleyerek herkesten aynı standardı istemesi ve bu kuralları net olarak ortaya koyup uygulaması ile tedarikçi ve servislerin hizmetlerinde belli bir düzen sağlanacağına ve haksız rekabetin ortadan kaldırılacağına inanılmaktadır. Sigorta şirketlerinin oto hasar birimlerinin bu konuda taviz vermemesinin önemine dikkat çekenler ve bunu isteyenler yine tedarikçi ve servislerdir. Süreç içinde tüm ilgililerin otomotiv sektörüne yönelik eğitim altyapılarının da sağlanması ve düzenli güncellenmesi gerekliliği de değerlendirilmelidir. Sigorta şirketleri tarafından tedarikçi, oto servis, sigorta şirketi eksperi, sigorta şirketi uzmanlarının otomotiv sektörüne yönelik bilgi altyapısının gelişmesi, güncellenmesi için düzenli eğitimler planlanabilir. Sigorta şirketi oto hasar birimlerinde çalışan yönetici ve uzmanların otomotiv bilgisinin arttırılmasının ve düzenli eğitimlerle desteklenmesinin sigorta şirketleri tarafından önemli olduğu düşünülmektedir. Bir kaç senede bir araçlarda model değiştiren otomotiv sektörüne ayak uydurabilmek için bilgilerin düzenli olarak güncellenmesi gerektiği ifade edilmektedir. Aynı 19

7 şekilde oto servislerin kaporta, boya, mekanik, elektronik, elektrik alanlarında çalışan teknik personellerinin kabul edilir onarım yöntemlerini uygulayabilmesi için düzenli eğitimi şart görülmektedir. Sigorta şirketi oto hasar birimi eksperlerin otomotivi çok iyi tanımları, doğru ekspertiz için eğitimli olmalarının gerekliliğine de inanılmaktadır. 4.1 Oto Yedek Parça Sertifikasyonu 4. Öneriler Oto yedek parça sertifikasyonu konusunda uzun zamandır çalışmalar yapılmaktadır. Aynı çalışmaların devamı olarak ülkemizde de yedek parça üreticilerimizin ve dağıtıcılarımızın ihtiyacı olan Original Matching Quality belgelendirme hizmeti bazı şirketler tarafından sunulmaktadır. Özellikle Rekabet Kurulu 2005/4 sayılı Blok Muafiyeti kapsamında orjinal parça ve eşdeğer parça olarak yapılan tanımlamalar çerçevesinde çalışmalar mevcuttur. AB mevzuatında orijinal yedek parçanın yanı sıra orijinal gibi iş görecek yedek parçaların da eşdeğer olarak sayılmasına yönelik çalışmalar tamamlanmış olup aynı çerçevedeki mevzuat da ülkemizde onaylanmış bulunmaktadır. Otomotiv sektöründe özellikle yedek parça üreticilerinin ve dağıtıcılarının önünü açan bu oluşumda önemli konu, yedek parça üretimlerinin de eşdeğer parça olabildiğini ispat etmekten geçmekte ve bunun belgelenmesi istenmektedir. Özellikle pazarda kalitesi düşük ürünler nedeniyle haksız rekabetten etkilenen, kaliteli üretim ve dağıtım yapan üretici ile dağıtıcı ürünlerinin haklı zeminde yer bulmaları için parça sertifikasyon süreçleri ile haksız rekabetin azalması sağlanabilir. Sigorta şirketleri oto hasar birimleri için amaçlardan biri de, sigorta sektörüne yönelik satılan yedek parçaları, orijinal parça ile aynı kalitede yani eşdeğer kalitede olup olmadığı ile ilgili parça belgelendirilmesinin önünü açmak olabilir. Sigorta şirketlerinin oto sigortası kapsamındaki hasarlarının yaklaşık % 65 oranında maliyetlerinin karoser (body) grubu hasarlar olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle karoser grubu parçaların kalitesinin doğrulanması öncelik olabilir. Ülkemizdeki mevcut gelişmesi gereken bu konuya katkı sağlayabilmek için bir kaç yıldır knowhow transferi ile tecrübesini Türkiye sigorta sektörünün hizmetine sunmuş bir firma 6 bulunmaktadır. Orijinalle aynı davranışlara sahip eşdeğer kalitede olduğu belgelenen parçaya E Equivalent (Eşdeğer) ibareli 3 yıl süreli sarı sertifikalar (Resim 1) verilmektedir. Ayrıca firma işaretli özel referans numaralı sarı etiketler (Resim 2) her parçaya yapıştırılmak üzere teslim edilmekte ve parçaya yapıştırılan bu etiketlerle parçanın piyasada izlenebilirliği sağlanmaktadır. E Equivalent (Eşdeğer) belgesi sadece parçaya verilmektedir. Bu belgeyi alabilmesi için otomobil karoser parçaları laboratuvarlarda test edilmekte, diğer parçalar özel parça kapsamında değerlendirilerek sürece alınmaktadır. Resim 1 : "E" Equivalent (Eşdeğer) sertifikası Resim 2 : Parçaya yapışan sarı etiket 6 CZTURK 20

8 4.2 Tedarikçi Sertifikasyonu Sigorta şirketleri devamlılığı olan kurumsallaşmış tedarikçilerle çalışmak istemektedir. Tedarikçi sisteminin sağlıklı yürütülebilmesi için sigorta sektörünün tüm tedarikçilerinin, özel hazırlanmış sigorta sektörü tedarikçisi olabilme sertifikasyon programına dahil edilmelerinin sigorta şirketlerine sağlanacak fayda kapsamında önemli olduğu düşünülmektedir. Tedarikçilerin sertifikasyon sürecine katılmadan önce ISO 9001:2008 vb belgelerini ve tüm yasal evraklarını tamamlamış olmaları hizmet kaliteleri açısından önemli bir adım olmaktadır. Tedarikçilerin kalite yönetim sisteminin tüm gereksinimleriyle birlikte tüm mal kabul, lojistik, depolama, tedarik sistemleri, sipariş, iade ve müşteri şikayet ile ilgili süreçler, prosedürler ve uygulamalar titizlikle kontrol edilmelidir. Bu amaca uygun sigorta şirketlerine parça tedariği yapan tedarikçilere yönelik Tedarikçi Sertifikası (Resim 3) adı altında sertifikasyon programlarının hazırlanmış olduğu ve sektörün hizmetine sunulduğu bilinmektedir. Resim 3 : Tedarikçi sertifikası Bu bilgiler kapsamında kasko ve trafik sigortaları sonucu olan hasar onarımlarına yönelik doğru parçanın sağlayıcısının belgelendirme kriterleriyle birlikte parça izlenebilirlik alt yapısının sistematik olarak oluşturulması, dağıtım yapan tedarikçilerin belgelendirilmesi ve belgelendirme şirketlerinin de operasyonel olarak sahayı kontrol ediyor olması süreci değerlendirilebilir. 4.3 Oto Servis Sertifikasyonu Sigorta şirketlerinin toplam oto hasar maliyetleri içinde, oto karoser (body) hasarlarının yaklaşık % 65 oranında önemli bir paya sahip olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla sigorta şirketlerinin gerçek ihtiyacını, karoser, kaporta (kaporta mekaniği ve elektriği dahil), boya, şasi onarım alanlarında uzmanlaşmış ve bu konuda yeterli çalışma alanına, altyapıya ve ekipmana sahip oto servisleri oluşturmaktadır. Bu servislerin ağırlıklı olarak onarım yapacakları düşünüldüğünde, işlem kalitesi açısından, onarımların otomotiv endüstrisinin onay verdiği metodlarla, normlarla, proseslerle ve standartlarla gerçekleştirilmesinin bugüne oranla daha da büyük öneme haiz olacağının gözardı edilmemesi gerekmektedir. Haksız rekabetten yakınan Oto Servisler adil kurulacak bir sistem tarafından, sınıflandırılmak ve farklılaşmak istemekte ve servislerin bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için sigorta şirketlerinin desteklenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle oto servisler arasında belli sınıflandırmaların yapılması ve bu sınıflandırmalar yapılırken uzmanlık alanlarına göre servislerin ayrılmasının iyi olabileceği değerlendirilebilir. Yapılan incelemelerde ülkemizde oto servislere yönelik uygulanan belli sertifikasyon süreçleri olmakla beraber sigorta sektörünün gerçek ihtiyacı olan ve sigorta şirketlerinin toplam hasarlarının büyük bir kısmını oluşturan karoser (body) grubu hasarlara yönelik uzmanlıkları işaret etmediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla tüm servisleri kapsayacak sigorta şirketlerinin toplam hasarlarının büyük bir kısmını oluşturan karoser (body) grubu hasarlara yönelik uzmanlıklara göre ortak bir sınıflandırma modeli mutlaka öngörülmeli ve buna göre sertifikasyon süreçleri oluşturulmalıdır. Sigorta şirketleri de bunu desteklemektedir. Ülkemizde yetkili ve özel servislere yönelik belirlenmiş belli normlar bulunmaktadır. Fakat sigorta sektörünün taleplerine yönelik normlarını konumlandırmış şu an ülkemizde tek bir firma 7 tarafından oto servisler 3*, 4*, 5* yıldız olarak sınıflandırılmakta ve uzmanlık alanlarına göre (kaporta, boya, şasi onarım) oto servis sertifikası 7 CZTURK 21

9 (Resim 4) olarak belgelendirilmektedir. Asgari standart olan 3*yıldızın üzerinde bulunan 4* ve 5*yıldızda, kalite yönetim sistemine ağırlık verilmekte, ayrıca oto servis yönetimsel olarak kurumsallaşmaya taşınmaktadır. Resim 4 : Oto servis sertifikası Uzmanlık konusuna göre belgelendirmenin diğer amacı ise, servislerin gerçek uzmanlıklarının geliştirilmesi ve uzmanlıkları dışında gereksiz yatırım yapmaya zorlanmamasıdır. Bu sistem sayesinde küçük servisler korunacak ve rekabet etme gücü arttırılacaktır. Uzmanlık konusunda farklılaşmak isteyen servisler, yıldızlarla sınıflandırması ile işletmesini daha ileriye götürme şansına sahip olacaktır. Ayrıca, sigorta şirketlerine hizmet üreten oto servislerinin kendi imalatı dışında dışarı taşere ettiği uzmanlık alanlarına ait işleri yapan oto servislerinden de belge aranmalı ve bu sayede oto servis sektöründe standart kalitede hizmet ortamı sağlanmaya çalışılmalıdır. Avrupa da olduğu gibi, sınıflandırma yaratan bir sertifikasyonun, hizmette rekabet ortamını destekleyeceği ve oluşacak ortamda tüm tarafların hizmet ve kalite açısından fayda elde edeceği öngörülmelidir. 4.4 Eğitimler Sigorta şirketlerinin hasar birimlerinin çalışmaları kapsamındaki anlaşmalı sigorta eksperlerine, oto servislerine ve sigorta şirketi hasar birimi uzmanlarına yönelik düzenlenecek teknik eğitimlerle ilgililerde verimliliği sağlamak, fayda elde edebilmek için destek olunabilir. Temel hedeflerden biri de, kazaları önleyici tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmaların yanı sıra, kazaya karışan araçların maddi hasarının onarımı, hasarın yönetilmesi ve kontrol edilmesi ile ilgili profesyonellere "sürekli kalite" eğitimi vererek ilgililere en üst kalitede eğitim sağlamaktır. Özellikle sigorta eksperlerine, oto servislerine yönelik eğitimlerin yanı sıra sigorta şirketi hasar birimi uzmanlarına da eğitim modülleri uygulanabilir. Kazaya karışan araçların maddi hasarının onarımı, hasarın yönetilmesi ve kontrol edilmesi noktasında uygulanabilecek eğitimler değerlendirilebilir, düzenli ve sürekli eğitimlerle ilgililerin kişisel gelişimine katkıda bulunulabilir. Sertifikasyon süreçlerinin bir devamı olarak da eğitimler değerlendirilebilir sertifikalı ve eğitimli tedarikçi ve servis altyapıları kurgulanabilir. Müşteri memnuniyetinde devamlılık bu şekilde oluşturulabilir. 4.5 Kaza Canlandırma Raporları Sigorta şirketleri araç sigortası kapsamında trafik kazaları sonucunda bilirkişiler tayin edilebilmekte ve bu çerçevede trafik kazalarının nasıl gerçekleşmiş olabileceğine yönelik raporlar talep edilebilmektedir. Talep edilen raporlardaki amaç, maddi hasarın yönetimine destek argümanlar oluşturabilmek ve karar vericilerin doğru karara ulaşmalarına destek olabilmektedir.. Bilindiği üzere trafik kazaları farklılıklar gösterebilmektedir. Kazalar, maddi ve bedeni olarak ayrı şekilde belirtilmekte, hasarın derecesine göre de çeşitlilik arz edebilmektedir. Her kazanın durumu farklı olup çok iyi analiz edilmesi gerekebilmektedir. Bu analizlerde özellikle fiziksel hesaplamalara ve bilimsel verilere dayalı belli tekniklerin uygulandığı raporlar dünyada yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu tip raporlardaki amaç; tüm verileri analiz etmek, kazanın nasıl gerçekleşmiş olduğunu incelemek, kazanın gelişimiyle ilgili objektif ve açıklamaya dayalı simülasyonlu, fiziksel hesaplamalı (Resim 5 ve 6) rapor hazırlamaktır. 22

10 Resim 5 : Kaza Canlandırma Simülasyon Resim 6 : Kaza Canlandırma Fiziksel Hesaplama Kaza Canlandırma raporları konusu ülkemiz için yeni bir konu olup sektörde trafik kazalarının nasıl gerçekleştiği noktasında yapılan raporlamalarda geleneksel yöntemlerin ağırlıkta kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bu yöntemlerin yanında bilimsel hesaplamalara dayalı, belli senaryolarla ve simülasyonlarla desteklenen raporların da değerlendirilmesinin kazanın gerçekten nasıl olduğunu ve kusur durumunu tarafsız bir göz ile tespit edebilmek adına önemli olduğu düşülmektedir. Bu hizmetleri sunan firmayla ortak çalışmalar yapılabilir. 5. Sonuç ve Öneriler Sigorta sektöründe faaliyet gösteren araç sigortası kapsamında sigorta şirketlerine hizmet veren tedarikçi, onarım servisi gibi firmaların uyum içinde ve kabul edilebilir hizmet yöntemleriyle çalışmasının sigorta şirketleri oto hasar birimlerine önemli katkılar ve faydalar sağlayacağı düşünülmektedir. Özellikle hizmet kalitelerinin düzenli olarak doğrulanmasının sigorta şirketinin müşteri memnuniyetini arttırılmasına destek olacağı tahmin edilmektedir. Maddi hasarın yönetimine yönelik destek unsuru olarak önerilerimiz çerçevesinde hizmet veren firmaların desteklenmesi ve bilgi birikimlerinin sektöre aktarılması ile oluşacak tecrübelerin sigorta sektörüne çok önemli faydalar sağlayacağı öngörülmektedir. Çok dinamik olan otomotiv sektöründeki yeniliklerin takip edilebilmesi ve kabul edilebilir onarım yöntemleri çerçevesinde alt yapıların her dönem daim olabilmesi için önerilen hizmetlere sigorta şirketleri tarafından destek verilebilir. Sigortalıya yönelik hizmetin üretildiği her birimde toplam kalite anlayışıyla olan yaklaşımların ve üretilen hizmetin güven ortamını sağlamlaştıracağı buradan elde edilecek sonuçlarla da sektöre büyük faydalar sağlayacağı kesindir. Sigorta şirketleri oto hasar birimleri tarafından önerilen hizmetlerin süreç içine dahil edilebilmesi ile otomotiv sektöründe sigorta şirketlerine hizmet üreten tedarikçi ve servisler arasındaki haksız rekabet yaklaşımlarını da önleyebilir ve müşteri memnuniyetinde süreklilik sağlanabilir. Kaynakça Satış Sonrası Yedek Parçaların Sertifikasyonu. ( ). Ana Sayfa.Eşdeğer Yedek Parça Sertifikasyonu linki ( ) Tedarikçi Sertifikasyonu ( ). Ana Sayfa. Sertifikasyonun amacı nedir? Süreci nasıl işler?linki ( ) Oto Servis Sertifikasyonu ( ). Ana Sayfa. Sertifikasyonun amacı nedir? Süreci nasıl işler?linki ( ) Kaza Canlandırma ( ). Ana Sayfa. Araç Kaza Canlandırma Nasıl İşliyor?linki ( ) CzTurk hakkında ( ). Ana Sayfa. CZ hakkında linki ( ) Research Council of Automobile Repairs ( ). Main Page. About RCAR link ( ) Centro Zaragoza Instituto Investigacion Sobre Reparacion De Vehiculos, S.A. ( ) Main Page link ( ) 23

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013 Centro Zaragoza Motosiklet Tamiri Genel Kriterleri kapsamında sınıflandırma ve uzmanlık alanlarına göre belirlenecek servislerin CZTURK Motosiklet Servis Standardıdır. Yayınlama tarihi : Ocak 2013 İstanbul,

Detaylı

Sigorta Araştırma ve Sertifikasyon Merkezi

Sigorta Araştırma ve Sertifikasyon Merkezi Sigorta Araştırma ve Sertifikasyon Merkezi Kuruluş Tanıtım Dokümanı İçerik 1. Kuruluş Amacı... 2 2. İşleyiş Prensipleri... 2 2.1. Yedek Parça Sertifikasyonu... 2 2.2. Hasar Onarım Sertifikasyonu... 2 3.

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE DE SİGORTA EKSPERLİĞİNİN YENİDEN YAPILANMASI & 2023 VİZYONU STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ

TÜRKİYE DE SİGORTA EKSPERLİĞİNİN YENİDEN YAPILANMASI & 2023 VİZYONU STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ TÜRKİYE DE SİGORTA EKSPERLİĞİNİN YENİDEN YAPILANMASI & 2023 VİZYONU STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ Ahmet Nedim Erdem Sigorta Eksperi Sigorta Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı SİGORTA SEKTÖRÜNÜ ve DOĞAL

Detaylı

LOJİSTİKTE MÜŞTERİ HİZMETİ. 7.Kasım.2016

LOJİSTİKTE MÜŞTERİ HİZMETİ. 7.Kasım.2016 LOJİSTİKTE MÜŞTERİ HİZMETİ 7.Kasım.2016 Müşteri Hizmet Düzeyi: Temel Kavramlar ve Tanımlar Hem ulusal hem de küresel pazarlarda kalıcı olabilmenin ardında müşteri tatmini yanında düşük maliyetleri de hedefleyen

Detaylı

Rp. Statü : KESİN RAPOR Y.P. Statü : Tedarik VAR Mağdur Plaka :

Rp. Statü : KESİN RAPOR Y.P. Statü : Tedarik VAR Mağdur Plaka : SÜREÇ VE OPERASYONLARA İLİŞKİN RAPOR ÖZETİ Sigorta Şirketi : MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. Dosya Sorumlusu : ERCAN ÖGREDİCİ Dosya No : 4100243313/1 Tramer No : 6361173 Poliçe Tür : TRAFİK Poliçe No : 1-4101403816746-0-0-

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ 0 YÖNETİM SİSTEMLERİ I İLGİLİ MEVZUAT II RİSKİN MANTIĞI III TEHLİKELER VE TESPİTİ IV TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ V RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ VI RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 30 39 78 113 80 39 60 ÖN BİLGİLENDİRME

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor!

AR& GE BÜLTEN. Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor! Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor! Türkiye'deki otomotiv sanayi, kurulduğu 1960'lı yıllardan beri AB otomotiv sanayi ile entegrasyonu sağlama çabası içinde bulunmaktadır.

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ TASLAĞI EŞDEĞER YEDEK PARÇA KULLANIMININ ÖNÜNÜ AÇIYOR

MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ TASLAĞI EŞDEĞER YEDEK PARÇA KULLANIMININ ÖNÜNÜ AÇIYOR MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖRÜNDEKİ DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ TASLAĞI EŞDEĞER YEDEK PARÇA KULLANIMININ ÖNÜNÜ AÇIYOR Melisa KORKMAZ Giriş Motorlu taşıtlar sektöründe yapılan dağıtım anlaşmaları,

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

1998/3 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

1998/3 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ 1998/3 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, motorlu taşıtlar dağıtım ve servis anlaşmalarının 7/12/1994 tarihli ve 4054

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30)

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Bilindiği üzere, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 01/04/2015

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ EŞDEĞER PARÇA BİLGİLENDİRME SUNUMU KONYA

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ EŞDEĞER PARÇA BİLGİLENDİRME SUNUMU KONYA TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ EŞDEĞER PARÇA BİLGİLENDİRME SUNUMU KONYA 26.05.2016 2 OTOMOTİV ALANINDA TSE ÜRETİM YERİ İNCELEMELERİ (COP) WMI KODU TAHSİSİ TEKNİK HİZMET KURULUŞU (TEKNİK SERVİS) HİZMETİ TİP

Detaylı

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TEŞVİKLERİ. Burhan GÜLDİBİ Makina Mühendisi Telefon : (312) 295 52 37 e-posta: bguldibi@yegm.gov.tr

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TEŞVİKLERİ. Burhan GÜLDİBİ Makina Mühendisi Telefon : (312) 295 52 37 e-posta: bguldibi@yegm.gov.tr ENERJİ VERİMLİLİĞİ TEŞVİKLERİ Burhan GÜLDİBİ Makina Mühendisi Telefon : (312) 295 52 37 e-posta: bguldibi@yegm.gov.tr ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Türkiye Büyük Millet Meclisi nde kabulu: 18 Nisan 2007 Resmi

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

TEKNOLOJİK İNSAN KAYNAKLARI

TEKNOLOJİK İNSAN KAYNAKLARI 444 4 908 www.rasyotek.com.tr TEKNOLOJİK İNSAN KAYNAKLARI 6111 SGK TEŞVİKİ SPR STRATEJİK PLANLAMA RAPORU BORDRO HİZMETİ BORDRO HİZMETİMİZ olarak, çeşitli sektörlerde ve farklı büyüklüklerdeki müşterilerimize

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel sağlık sigortası uygulamalarına

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Laboratuvar faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi,

KALİTE EL KİTABI. Laboratuvar faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi, Sayfa No 1/10 2.1. Yükümlülük Beyanı AVRASYA TTM Laboratuarı yürütme yetkisine sahip yönetimi, yaptığı işte ve ürettiği analiz sonuçlarının raporlanmasında tamamen bağımsızdır. Bu kapsamda Avrasya TTM

Detaylı

ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 REVİZYONLARI GELİYOR HAZIR MISINIZ? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 REVİZYONLARI GELİYOR HAZIR MISINIZ? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 VE ISO 14001:2015 REVİZYONLARI GELİYOR HAZIR MISINIZ? Move Forward with Confidence NEDEN BİR 2015 REVİZYONU? Sürekli değişkenlik gösteren ekonomik, teknolojik ve çevresel sorunların bulunduğu

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ. 5 Nisan 2011

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ. 5 Nisan 2011 TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik ve Sigorta Sektörü 5 Nisan 2011 1 Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ömrünü

Detaylı

İzin yolu çile yolu olmaktan çıkıyor!

İzin yolu çile yolu olmaktan çıkıyor! İzin yolu çile yolu olmaktan çıkıyor! Araçları ile Türkiye ye gidecek olan vatandaşlarımız yola çıkmadan sigorta ve asistans ihtiyaçlarını karşılayacak, yola huzurla çıkacak. Büyük heyecanla beklediğimiz

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

QBUTON MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA

QBUTON MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA Günümüz iş dünyasında yaygınlaşan ticaret ve aynı sektördeki kuruluşların sayısının artması. Ve bunlara bağlı olarak da müşteri beklentilerinin artması, değişmesi,

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi 2007 FMEA Tanımı FMEA (HTEA), bir ürün veya prosesin potansiyel hatalarını ve bunların sonucu olabilecek etkilerini tanımlama, değerlendirme, potansiyel hatanın ortaya

Detaylı

CNC ve KONVANSİYONEL TAKIM TEZGAHLARI

CNC ve KONVANSİYONEL TAKIM TEZGAHLARI CNC ve KONVANSİYONEL TAKIM TEZGAHLARI * SATIŞ VE TEMSİLCİLİK * 2. EL SATIŞ-TAKAS * 2. EL ARACILIK-EKSPERTİZ * TEKNİK SERVİS * YEDEK PARÇA * MODERNİZASYON - RETROFİTTİNG * İMALAT İmalatçının Yol Arkadaşı

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Dr. Süleyman SOUKSU Manisa Sağlık Müdürlüğü Kamu Sağlık Hizmetleri Şubesi

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Dr. Süleyman SOUKSU Manisa Sağlık Müdürlüğü Kamu Sağlık Hizmetleri Şubesi TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Dr. Süleyman SOUKSU Manisa Sağlık Müdürlüğü Kamu Sağlık Hizmetleri Şubesi - 2016 SUNUM PLANI TANIMLAR ÖNEMİ TARİHÇE TEMEL ÖZELLİKLER ve GEREKLİLİK KALİTE VE TZY TZY - YÖNTEM TZY

Detaylı

Zeynep Baş. İhracat/İthalat Operasyon Soru. Kişisel Bilgiler. Eğitim Bilgileri. İş Tecrübesi 1 / 6

Zeynep Baş. İhracat/İthalat Operasyon Soru. Kişisel Bilgiler. Eğitim Bilgileri. İş Tecrübesi 1 / 6 Zeynep Baş İhracat/İthalat Operasyon Soru Adres Bilgileri : Türkiye - İstanbul(Asya) - Maltepe - İstanbul Ev Telefonu : 90 (216) 370 78 67 Cep Telefonu : 90 (533) 226 06 40 E-Posta : baszeynep@hotmail.com

Detaylı

ATAK GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2014 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPOPU

ATAK GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2014 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPOPU ATAK GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2014 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPOPU Rapor 1.11.2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların

Detaylı

Türkiye de Özel Sağlık Sigortası

Türkiye de Özel Sağlık Sigortası Türkiye de Özel Sağlık Sigortası Dünya da ekonomi ve sağlık sektörü açısından gelişmişliğin bir göstergesi olan ve gelişmiş ülkelerde neredeyse nüfusun büyük bölümüne sirayet eden Özel Sağlık Sigortalı

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

Geleceği Birlikte Yapılandıralım

Geleceği Birlikte Yapılandıralım Geleceği Birlikte Yapılandıralım Page 1 of 84 TÜV RHEINLAND TÜRKİYE EĞİTİM KATALOĞU TÜV RHEINLAND, 1872 de kurulmuş faaliyet gösterdiği alanlarda dünyanın en köklü kuruluşlarından biri olan TÜV RHEINLAND

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

Gelecek Nesillere Söz Verdik...

Gelecek Nesillere Söz Verdik... Yıllık Elektrik Üretim Garantili Güneş Enerji Santralleri Gelecek Nesillere Söz Verdik... www.smsenerji.com www.smsenerji.com Sizlere yılların Tecrübesi ve Uzmanlığını Sunmaktan Mutluyuz... Hizmetlerimiz

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Sistem Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Sistem Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Sistem Akreditasyon Başkanlığı Sistem Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon; Uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda

Detaylı

ÜRÜN GERİ ÇAĞIRMA SİGORTASI TEKLİF FORMU

ÜRÜN GERİ ÇAĞIRMA SİGORTASI TEKLİF FORMU ÜRÜN GERİ ÇAĞIRMA SİGORTASI TEKLİF FORMU 1 Teklif Sahibi(Tüm yan kuruluşlar dahil edilmelidir.) Yazışma adresi ve başlıca adresleri 2 Sigortalının Faaliyeti Bireysel Ortaklık Şirket Ortak Girişim Diğer

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

Lojistik ve Depolama Çözümleri

Lojistik ve Depolama Çözümleri Lojistik ve Depolama Çözümleri Hakkımızda MLA Logistics olarak sektörümüzde ki tecrübelerimizin bize kattığı duyarlılığı her alanda korumayı amaç edinmiş yapımız ve siz değerli müşterilerimizle uzun soluklu

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

Tedarikçi risklerini yönetebilmek

Tedarikçi risklerini yönetebilmek www.pwc.com.tr Tedarikçi risklerini yönetebilmek. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Tedarikçi risklerini yönetme ihtiyacı 2. Tedarikçi risk yönetimi bileşenleri 3. Yasal gelişmeler 2 Tedarikçi risklerini

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından :

Rekabet Kurumu Başkanlığından : Rekabet Kurumu Başkanlığından : FRANCHisE ANLAŞMALARINA ilişkin GRUP MUAFIYETi TEBllGi (Tebliğ No: 1998/7) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, franchise anlaşmalarının 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin

Detaylı

Güneş Enerjisi nde Lider

Güneş Enerjisi nde Lider Güneş Enerjisi nde Lider GO Enerji, 2003 yılından itibaren, Güneş enerjisinden elektrik üretimi teknolojilerinde uzmanlaşmış ekibiyle faaliyet göstermektedir. Kendi markaları ile ABD den Avustralya ya

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU GENEL BİLGİ Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇLERİ

DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇLERİ DEMİRYOLU SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇLERİ Güven KANDEMİR Mayıs 2015, Eskişehir 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR ÜRÜN BELGELENDİRME Tanımlar Akreditasyon Uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

YÖNETMELİK. (2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır. 27 Ağustos 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28038 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

MOBİLYA SATIŞ ELEMANI

MOBİLYA SATIŞ ELEMANI TANIM Mobilya satışı yapan işletmelerde ürün ile müşteri arasındaki ilişkiyi sağlayarak satışı gerçekleştiren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Müşteriyi karşılar, - Müşteriye ürünlerin

Detaylı

KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI

KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI 1960 lı yıllardan başlayarak ağırlaşan rekabet koşullarnn getirdiği etki nedeniyle firmalar hayatta kalma çabasıyla karşı karşıya gelmişlerdir. Önceki

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

INDEX - İÇİNDEKİLER 1 - HAKKIMIZDA REFERANSLAR A - ISITMA SOĞUTMA... B - ELEKTRİK ELEKTRONİK... C - BEYAZ EŞYA... D - OTOMOTİV...

INDEX - İÇİNDEKİLER 1 - HAKKIMIZDA REFERANSLAR A - ISITMA SOĞUTMA... B - ELEKTRİK ELEKTRONİK... C - BEYAZ EŞYA... D - OTOMOTİV... INDEX - İÇİNDEKİLER 1 - HAKKIMIZDA... 1 2 - REFERANSLAR A - ISITMA SOĞUTMA... B - ELEKTRİK ELEKTRONİK... C - BEYAZ EŞYA... D - OTOMOTİV... 2 3 4 5 3 - İZMİR KALIP FABRİKA A - KALIP İŞLETMESİ... B - PRES

Detaylı

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2015 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

İTİRAZ, ŞİKAYET ve ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ

İTİRAZ, ŞİKAYET ve ANLAŞMAZLIKLAR PROSEDÜRÜ SAYFA 1/5 1. AMAÇ Bu prosedür müşteriden gelen itiraz, şikayet ve anlaşmazlıkların değerlendirilmesi ve karar verilmesiyle ilgili yöntemi ve sorumlulukları tanımlar. 7.13.1. İlgili taraflardan herhangi

Detaylı

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

SERTİFİKALI KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ 1- STRATEJİK YÖNETİM 2- ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3- ISO 9001:2008 İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ 4- OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 5- ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 6- ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM

Detaylı

Bulut TUNCA Maliye Uzmanı İÇ DENETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ

Bulut TUNCA Maliye Uzmanı İÇ DENETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ Bulut TUNCA Maliye Uzmanı İÇ DENETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 6 Mayıs 2016 Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Önceki Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

Detaylı

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi. Versiyon Geçiş Rehberi

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi. Versiyon Geçiş Rehberi ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi için Adı-Soyadı Tarih Oluşturma Ezgi ALTIN 03.08.2016 Kontrol Selim YILMAZ 15.08.2016 Onay / Serbest Bırakma Yankı ÜNAL 15.08.2016 MS-GUI-001 ISO 9001 Geçiş Rehberi

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

Formplast üretimli her ürün çok titiz ve sabırlı bir çalışmanın ürünüdür ve kalitesi uluslararası belgeler ile onaylanmıştır.

Formplast üretimli her ürün çok titiz ve sabırlı bir çalışmanın ürünüdür ve kalitesi uluslararası belgeler ile onaylanmıştır. E N D Ü S T R İ Y E L Y A L I T I M D A Ç Ö Z Ü M O R T A Ğ I N I Z HAKKIMIZDA Formplast 1991 yılından bu yana, yarı mamul olarak ithal ettiği yalıtım malzemeleri ve yapışkanları kendi tesislerinde müşterilerin

Detaylı

OLASI HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) Mehmet Enes İnce

OLASI HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) Mehmet Enes İnce 1.GİRİŞ Her sektörde arzın arttığı ve iletişim teknolojilerinin çok geliştiği günümüz ekonomisinde işletmeler, varlıklarını devam ettirebilmek için sadece ucuz mal ya da hizmet üretimini değil, hem ucuz

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Laboratuvarların, Muayene Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı Kuruluşlarının Ulusal ve Uluslararası Kabul Görmüş Teknik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi,

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Kurumsal Sosyal Uygunluk Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile kurumsal sosyal uygunluk alanında farkındalık

Detaylı

KULLANILABİLİRLİK TESTLERİ VE UYGULAMALARI

KULLANILABİLİRLİK TESTLERİ VE UYGULAMALARI 6 İnternet sitelerinin kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp karşılamadığının ve sitenin kullanılabilirliğinin ölçülmesi amacıyla kullanılabilirlik testleri uygulanmaktadır. Kullanılabilirlik

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar

RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2 Nedir Risk Yönetimi Nedir

Detaylı

UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 10. Kalkınma Planının 3. Programı olan Yurtiçi Tasarrufların Arttırılması Ve İsrafın Önlenmesi Programı kapsamında 4. bileşen, Tamamlayıcı Sigortacılığın

Detaylı

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI KAVRAMI Üretim kaynakları planlaması (MRP II) sisteminin hedefleri stokların azaltılması, üretimi aksatmayacak ve dolayısı ile kapasite kayıplarına

Detaylı

Rp. Statü : KESİN RAPOR Y.P. Statü : Tedarik VAR Mağdur Plaka :

Rp. Statü : KESİN RAPOR Y.P. Statü : Tedarik VAR Mağdur Plaka : SÜREÇ VE OPERASYONLARA İLİŞKİN RAPOR ÖZETİ Sigorta Şirketi : MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. Dosya Sorumlusu : ZAFER YILMAZ Dosya No : 400490089/ Tramer No : Poliçe Tür : TRAFİK Poliçe No : -40600740342-- 0-

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EMNİYET ÇALIŞTAYI 2016

DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EMNİYET ÇALIŞTAYI 2016 DEMİRYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EMNİYET ÇALIŞTAYI 2016 İLKSEN TAVŞANOĞLU EMNİYET ŞUBE MÜDÜRÜ V. 1 AB NİN DEMİRYOLLARI İLE İLGİLİ ÖNCELİKLERİ Ulusal sınırlardan bağımsız,

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

DASK & TARSİM Bilal TÜRKMEN. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü

DASK & TARSİM Bilal TÜRKMEN. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü DASK & TARSİM 05.05.2017 Bilal TÜRKMEN Yüzölçümün %66 sı I. ve II. Derece, Nüfusun %70 i bu bölgelerde, 1902-2000 117 hasarlı deprem, 1999 yılı Marmara Depremi %4 seviyesinde sigortalılık oranı 2000 yılı

Detaylı

Enerji Santrallarınızı Optimize Ediyoruz

Enerji Santrallarınızı Optimize Ediyoruz Enerji Santrallarınızı Optimize Ediyoruz Yatırım Yönetimi / İşletmenin teknik olarak devreye alınma süreci İşletmenin ekonomik olarak devreye alınması Sistemde Verim Artışı / Sistemin Sürekli Kontrolü

Detaylı

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ 3.4.4. Toplam Kalite Yönetiminin Başarısını Etkileyen Faktörler 1. İç Faktörler: A. Misyon: B. Vizyon: C. Liderlik Tarzı D. Motivasyon E. Koordinasyon F. Ortak Kültür

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM TALİMATI

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM TALİMATI Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ Bu talimatın amacı; müşteri şikâyetlerinin nerede- nasıl alınacağı ve ön incelemenin ne şekilde yapılması gerektiği, şikâyetlerin kapatılması ve müşteri memnuniyetinin hangi yollarla

Detaylı

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) ile ilgili. hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) ile ilgili. hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu : 1/2012 Tarih: 25 Eylül 2012 BİLGİ NOTU Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu KONU / SUBJECT: İLGİ / REFERENCE: KOMİSYON/ COMMISSION: ÇALIŞMA

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Temel Kavramlar Arş.Gör. Duran GÜLER Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tedarik İşletmelerin ihtiyacı olan girdilerin (hammadde, malzeme,

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

ETİK KURALLAR KLAVUZU TOKKDER TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ ETİK KURALLARI

ETİK KURALLAR KLAVUZU TOKKDER TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ ETİK KURALLARI ETİK KURALLAR KLAVUZU T O K K D E R TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ TOKKDER ETİK KURALLARI TOKKDER TOKKDER ETİK KURALLAR KILAVUZU Dernek üyelerinin uyması gereken iş prensipleri ve uygulamalarını

Detaylı

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin

Detaylı

DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİNDE SERTİFİKASYON SÜRECİ

DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİNDE SERTİFİKASYON SÜRECİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYABET EĞİTİM HEMŞİRELİĞİNDE SERTİFİKASYON SÜRECİ Tülay DEMİRBAŞ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı Sunum İçeriği 1. Sertifikalı

Detaylı

fark yaratın! www.disdostu.org

fark yaratın! www.disdostu.org Diş Dostu Kalite Belgesi ile fark yaratın! Diş dostu onay belgesini kullanarak, kliniğinizin hijyen standartlarına sahip olduğunu ve koruyucu hekimlik uygulamaları yaptığınızı belgeleyebilirsiniz Günümüzde

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR (ESKİ VE YENİ HALLERİ) Madde 1-15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda

Detaylı