1. ULUSAL SİGORTA VE AKTÜERYA KONGRESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. ULUSAL SİGORTA VE AKTÜERYA KONGRESİ"

Transkript

1 1. ULUSAL SİGORTA VE AKTÜERYA KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI DÜZENLEYEN Başkent Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Strateji Komisyonu 6-7 HAZİRAN 2013 ANKARA

2 OTURUM 2 TEMEL SİGORTACILIK Araç Sigortası Kapsamında Maddi Hasarın Yönetimine Yönelik Yapılan Çalışmalar ve Sigorta Sektörüne Getireceği Faydaları Ekrem Çankırlı, Cenk Erözer 15

3 ARAÇ SİGORTASI KAPSAMINDA MADDİ HASARIN YÖNETİMİNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR VE SİGORTA SEKTÖRÜNE GETİRECEĞİ FAYDALAR Ekrem ÇANKIRLI 4 Cenk ERÖZER 5 Öz Bu bildiri, sigorta şirketi araç sigortası kapsamındaki maddi hasarın yönetimine yönelik destekleyici hizmetleri içermektedir. Bildiride, uluslararası zeminde sigorta şirketleri tarafından desteklenen ve teknik merkez olarak çalışan otomotiv onarım yöntemleri araştırma merkezlerinin tavsiyesi ile uygulanan oto hasar yönetimindeki alternatif destekleyici hizmetler anlatılmaya çalışılacaktır. CZTURK un sahip olduğu bilgi, tecrübe ve yöntemin kaynağı, 5 kıtada uluslararası sigorta şirketlerinin kurduğu CZ ye ve CZ ye ait çeşitli araştırma enstitülerine dayanmaktadır. Bu yapı içerisinde, özellikle oto hasar maliyetlerinin düşürülebilmesi amacıyla, sigorta şirketlerine hizmet veren oto yedek parça, tedarikçi, oto servis, oto cam servis, motosiklet servis işletmelerinde hizmet kalite standartlarının ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik sertifikasyonlar, eğitimler ile trafik kazalarının bilimsel verilerle nasıl gerçekleşmiş olduğunun araştırılması, yol güvenliği konularında çalışılmaktadır. Bildiride yer verilecek önerilerle sigorta şirketlerine ve sigorta sektörüne değerlendirmeleri için önemli bir yönlendirme yapılacağı öngörülmektedir. Anahtar Kelimeler Kaza, Hasar, Onarım, Eşdeğer, Parça, Tedarikçi, Servis, Sertifika, 1. Giriş Araç sigortası kapsamında sigorta sektörüne yönelik faaliyet gösteren, sigorta şirketlerine hizmet veren tedarikçilerin ve onarım servislerinin uyum içinde kabul edilebilir hizmet yöntemleriyle çalışmasının çok önemli olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla sigorta şirketleri tarafından sigortalıya karşı olan sorumluluklar çerçevesinde verilen hizmet yansımalarının tatmin edici ve müşteri memnuniyetini sağlayıcı olması beklenmektedir. Özellikle bu konuda sigortalıya karşı güven ortamının sağlanması ile müşteri memnuniyetinin artabileceği şüphesizdir. Hukuksal zeminde sigortalayan ve sigortalanan olarak görünen iki kesimin ilişkilerini direkt etkileyen unsurlardan biri de sigorta şirketi adına tedarik ve hizmet sağlayanların yarattığı olumlu ya da olumsuz sonuçlar olabilir. Bu bildiri de sigortalayan ve sigortalıya yönelik oluşması muhtemel sonuçları etkileyebilecek destekleyici yaklaşımlardan ve hizmetlerden bazıları anlatılmaya çalışılacak, örnek uygulamalar referans gösterilecektir. Sigorta şirketi oto hasar birimlerinde maddi hasarın yönetimine yönelik kabul edilebilir onarım yöntemleri için yapılacak çalışmalarda tedarikçi ve servislerde hizmet kalitesinin arttırılmasının müşteri memnuniyetini arttıracağı da düşünülmektedir. Buna paralel sigorta sektörü ile çalışan otomotiv sektörünün de bu durumdan pozitif yönde etkileneceği öngörülmektedir. Önemli diğer bir konu da hasarı oluşturan trafik kazalarının nasıl gerçekleşmiş olduğunun tespiti ve bu tespiti yaparken bilimsel yöntemlerin tercih edilmesidir. Oto hasar birimlerinde kaza durum analizlerinin doğru ve bilimsel görüşlerle desteklenmesi, kazanın nasıl gerçekleşmiş olduğuna dair fiziksel hesaplamaların, simülasyonların kullanılmasının sigorta şirketi ile sigortalı arasında güven ortamını destekleyeceği düşünülmektedir. Ülkemizde yeni kullanılmaya başlayan bu yöntemin sigorta şirketleri tarafından tercih edilebilmesi için konu üzerinde teknik anlamda kısa bilgilendirmeler yapılacaktır. Araç sigortası kapsamında, gerek maddi hasarın yönetimi ve kontrolü gerekse bedeni yaralanmanın önlenmesi için araştırmaların düzenli olarak yapılması bunların sigorta şirketlerinin değerlendirmesine ve kullanımına sunulması, yol emniyetini geliştirecek girişimlerin sigorta şirketleri tarafından desteklenmesinin iyi olabileceği tahmin edilmektedir. Bu tanıma yönelik çalışan girişimlerin sigorta sektörünün oto hasar onarım yöntemlerini 4 CZTURK Araç Hasar Tamiri Teknik Kontrol Belgelendirme Hizmetleri A.Ş Tugay Yolu Caddesi Ofisim İstanbul İş Merkezi B-20 Kat:12/ 70 Maltepe, İstanbul Tel: Faks: Eposta : Net: 5 CZTURK Araç Hasar Tamiri Teknik Kontrol Belgelendirme Hizmetleri A.Ş Tugay Yolu Caddesi Ofisim İstanbul İş Merkezi B-20 Kat:12/ 70 Maltepe, İstanbul Tel: Faks: Eposta : Net: 16

4 geliştirilebileceği bir teknik merkez olarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir. Oto hasar da gereksiz parça değişimi yerine onarım ağırlıklı işlem oranının artmasının sigorta şirketlerinin bu konudaki zararını minimize edebileceği tahmin edilmekte ve sigorta şirketleri de bu durumu desteklemektedir Problem Sigorta sektörü araç sigortası kapsamında sigorta şirketleri ile çalışan oto yedek parça tedarikçilerinin, eşdeğer adı altında tedariği yapılan karoser grubu oto yedek parçalarının, onarım uygulama alanı olan anlaşmalı servislerinin önemli bir kısmının kabul edilir onarım yöntemleri ile kriterlere yönelik uluslararası standartlara sahip olmasını istemekte fakat uygun alt yapıyı bulamamaktadır. Sorun mevcut durumda üretilen hizmetin ve sonuçlarının tatmin edici olmaması; bu nedenlerden dolayı zaman zaman standart dışı onarımlar nedeniyle müşteri memnuniyetinde sorunlar yaşanabilmesi ve oto hasar branşında sigorta sektörü tarafından zarar edildiğinin ifade edilmesidir Amaç Araç sigortası kapsamında maddi hasarın yönetimine yönelik alternatif destekleyici unsurları iletmek ve tavsiye etmektir. Bu çerçevede uygulama yöntemleri hakkında sigorta sektörünü bilgilendirmek, ilgili hizmetlerin zaman içinde uygulanmasına zemin hazırlamak için ışık tutmak ve sigorta şirketi müşteri memnuniyetinin sağlanmasına destek olmaktır Önem Sigorta şirketi oto hasar birimlerinin destekleyici unsur olarak önerilecek hizmetleri uygulatabilmesi ile bunların tüm ilgililerde bir süreç haline getirilebilmesi, oto hasar maliyetlerinin yönetiminde önemli faydalar sağlayabileceği ve müşteri memnuniyetine zemin hazırlayacağı tahmin edilmektedir. Sigorta sektörünün de talebi çerçevesinde, sigorta ve otomotiv sektörünün aynı motivasyonda süreçleri yönetmesi ile güven zemininin desteklenmesi ve iki sektörün belirtilen alanlarda uyum içinde olması, elde edilecek kalite sonuçlarıyla tüm ilgilileri memnun edecek optimum faydanın sağlanmasıdır Sınırlıklar Önerilecek hizmetlerin uygulanması tamamen gönüllük esasına ve ilgililerin yönetimsel kararına bağlı olduğu için sektörün tamamında uygulanması beklenmemekte, hizmet kalitesini yükseltmek isteyenler kapsamında kalacağı öngörülmektedir. Buradaki en önemli konu sigorta şirketine fayda sağlayacak, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren tedarikçi ve servis alt yapısı olup önerilerimiz bu kapsamda değerlendirilebilir Sayıltılar Yapılan saha çalışmalarında önerilecek hizmetlerin bazı örneklerde denenmesi ile olumlu sonuçlar elde edildiği ifade edilmektedir. Sürecin içinde yer alan ilgililer standart kriterler ve bilimsel tekniklerle yapılan doğrulamalar çerçevesinde işletmelerde uygunsuzluklar tespit edebilmekte ve eksik yönler görülebilmektedir. Uygunsuzluklara yönelik gerekli müdahale yöntemleri gerçekleştirildiğinde de elde edilen sonuçlar bakımından memnuniyet verici bir ortam oluşmaktadır. Sigorta şirketine yönelik hizmet veren tedarikçi ve servislerde düzenli olarak hizmet kalitesinin doğrulanması kabul edilir rekabet şartlarında ilgililer için pozitif anlamda farklılaşmaya sebep olabilir. 1.6.Tanımlar Araç Sigortası : Aracın herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için önceden ödenen prim karşılığında sigorta şirketi ile yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi olup Zorunlu Trafik ve Kasko sigortası olarak ikiye ayrılmaktadır Yedek Parça : Araç imalatçısının modelini taşıyan ve gerekli olması halinde, hasar görmüş denk bir parçanın yerine geçmesi için üretilmiş ya da Orijinal olmayan bir imalatçı tarafından imal edilmiş ve gerekli olması halinde, hasar görmüş denk bir parçanın yerine geçmesi için üretilmiş parçadır Oto Servis (Atölye) : Motorlu araçların ve/veya bunlara ait donanım ve bileşenlerin normal duruma ve çalışabilir koşullara getirilmesini amaçlayan bakım, onarım ve diğer operasyonların gerçekleştirildiği, imal edildikten sonra bunlarda meydana gelen değişikliklerin ortaya çıkarıldığı endüstriyel kurumlardır Parça Sertifikası : Yedek parça olarak kullanılan araç gövde bileşenlerine yönelik standartlara uyumun belgelendirilmesi hususundaki başvuru, onay, teşhis ve takip genel prosedürlerini tanımlar Tedarikçi Sertifikası : Sigorta şirketlerine parça tedariği yapan firmalara yönelik standartlara uyumun belgelendirilmesi hususundaki başvuru, onay, teşhis ve takip genel prosedürlerini tanımlar. 17

5 1.6.6 Oto Servis (Atölye) Sertifikası : Onarımların, montajların veya bakımların gerçekleştirilmesindeki yeterliliğe yönelik genel gereksinimleri ortaya koyar, Oto Servislere (Atölye) yönelik standartlara uyumun belgelendirilmesi hususundaki başvuru, onay, teşhis ve takip genel prosedürlerini tanımlar Kaza Canlandırma ve Simülasyon : Oto trafik kazalarının yeniden canlandırılmasına yönelik ve kusurun tespitine ilişkin süreci kısaltacak, özel bilgisayar programlarının da kullanıldığı fizik kurallarına dayalı kararsal sonucun kalitesini arttıracak bilimsel bir çalışmanın raporlanmasıdır. Animasyon ve simülasyon teknolojisi ile trafik kazalarının yeniden canlandırılmasıdır /4 nolu Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Blok Muafiyeti) : Yeni motorlu taşıtların, bunların yedek parçalarının ya da onarım ve bakım hizmetlerinin alımı, satımı veya yeniden satımı konulu dikey anlaşmalar, dikey sınırlamalar içermeleri halinde bu Tebliğ de düzenlenen koşullara uymak kaydıyla, Kanun un 4 üncü maddesindeki yasaklamadan Kanun un 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak grup olarak muaf tutulmuştur Eğitim : Sigorta şirketi oto hasar uzmanı, sigorta şirketi eksperi, sertifikalı oto servisin teknik personeline verilen teknik eğitimler 2. Yöntem 2.1. Model Araç sigortası kapsamında maddi hasarın yönetimine yönelik destekleyici unsur olarak önerilecek sertifikasyon ve eğitim süreçlerinin sağlayacağı fayda kapsamında sigorta şirketine hizmet veren tedarikçi ve servisler için kabul edilir onarım yöntemlerinin kriter olarak getirilmesidir. Oto hasar branşında anlaşmalı çalışmak isteyen tedarikçilerin tedarikçi sertifikasyonuna sahip olmaları, Blok Muafiyeti kapsamında sigorta şirketlerine tedariğini yaptıkları karoser grubu parçaları orijinal ya da eşdeğer parça olarak belgelendirmeleri, sigorta şirketlerine hizmet veren oto servislerin oto servis sertifikasyonu standardına sahip olmaları, hizmet kalitesini doğrulayan sigorta şirketi ile anlaşmalı çalışan tüm tedarikçi ve servislerden müşteri memnuniyetini hedefleyenler için sigorta şirketi tarafından motive edici ve onların işlerini arttırıcı ayrıcalıklar sağlanması, sigorta şirketi ile çalışmak isteyen diğer ilgililerin de sertifikasyon süreçlerine yönelmesini sağlayarak maddi hasarın yönetiminde toplam kalite ve müşteri memnuniyetinin arttırılmasıdır. Bunların yapılabilmesi için de tüm ilgililere eğitimler düzenlenmesi onların otomotiv hasar ve onarım bilgilerinin güncel tutulması, çalışma performanslarına pozitif katkıda bulunulmasıdır. Ayrıca oto hasar birimlerinde trafik kazalarına yönelik maddi hasarlarda kaza canlandırma raporları ve simülasyonlarının süreçlere dahil edilebilmesi ile hasar ödeme karar süreçlerinde güven zeminin oluşturulması ve devamında da gerçekten olmuş hasarın maliyetinin karşılanmasına yönelik alt yapı oluşturulmasıdır. Modellenen destek unsurlarıyla amaç; orta ve uzun vadede sigorta şirketinin/şirketlerinin oto hasar branşında sigorta sektörüne fayda sağlayacak karlı operasyon yöntemlerinden birini gösterebilmektir.tüm bu destekleyici unsurların odak noktasında müşteri memnuniyetine destek bulunmaktadır. Sağlanan müşteri memnuniyetinin sigorta şirketine yönelik güveni ve sadakatı arttıracağı dolayısıyla poliçe yenileme istikrarını sağlayacağı düşünülmektedir Örneklem/Çalışma Grubu Sigorta şirketlerine tedariği yapılan karoser grubu oto yedek parçaların, tedarikçilerin, oto servislerin sektöre yönelik kabul edilir standardı ve sertifikasyonları var mı? Araç sigortası kapsamında trafik kazalarında simülasyonlu kaza durum analizi yapılıyor mu? Burada sorulan soruların cevabının arandığı alanlar olarak tedarikçiler, oto servisler ve hizmet verdikleri alan olan sigorta sektörü örnek olarak değerlendirilecek aralarındaki süreçler irdelenecektir. Elde edilen bilgiler çerçevesinde bakıldığında maddi hasarın yönetimi açısından hasar birimi, tedarikçi, servis ve sigortalı zincirinin aynı motivasyonda olma isteği ve önemi tespit edilmiştir. Tüm alanlarda toplam çıktı olarak üretilen hizmet sonucunun etkilerine bakıldığında da hizmetlerin kamusal alana hitap ettiği ve etkilediği görülmektedir. Belli sorumlulukların paylaşılmasının ve bu sorumluluklar çerçevesinde hizmet kalitesinin doğrulanmasının gerçekleşmesi ile tedarikçiler ve servislerin kendi aralarındaki rekabet ortamı olumlu yönde kabul edilir seviyelere gelebilir ve müşteri memnuniyeti yaratılabilir. 18

6 Örnek 1 : Mevcut durumda; ilgililerin oluşan hasardaki beklentileri a) Sigorta şirketi, oto hasar birimleri maliyetlerini düşürmek istemektedir. b) Parça tedarikçisi, sigorta şirketine parça satmakta ve her türlü parçanın kabul edilmesini beklemektedir. c) Oto Servis, sigorta şirketi tarafından kendi dışında gönderilen parçanın uygun olmasını beklemekte, işçiliklerin karşılığını almak istemekte ve onarım yöntemlerinde özgür olmak istemektedir. d) Sigortalı, araç sigortası kapsamında sigortaladığı şirketten aracını sorunsuz ve eksiksiz teslim almak istemektedir. Örnekte görüldüğü üzere mevcut durumda her ilgili kendi beklentileri çerçevesinde sürecini kurgulamış bulunmaktadır. Bu kurguda ilgililer arasındaki uyumu sağlayacak mekanizmaların oluşturulması önemli görünmektedir. Örnek 2 : Alternatif durumda ; ilgililerin aynı amaca yönelik çalışma beklentileri a) Sigorta şirketi, oto hasar birimleri maliyetlerini düşürmek istemekte ve belgeli tedarikçi ile çalışmaktadır. b) Belgeli Parça tedarikçisi, sigorta şirketine standarda sahip belgeli parça satmaktadır. c) Belgeli Oto Servis, sigorta şirketi tarafından kendi dışında gönderilen parçanın uygunluğu konusunda emindir. Tedariği gelen parçadan önce hasar görmüş parçayı kurtarmaya yönelik onarım yöntemlerini de özgürce kullanmaktadır. d) Sigortalı, araç sigortası kapsamında sigortaladığı şirketten aracını sorunsuz ve eksiksiz teslim almıştır. Belirtilen iki örneğin kıyaslaması yapıldığında sigorta şirketi oto hasar birimi süreçlerinde Örnek 2 deki gibi sistem düzenlenebilir, süreçlere liderlik edilebilir ve işveren taraf olarak herkesin rolü belirlenebilir. 3. Tartışma Konuyla ilgili kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, sigorta şirketi oto hasar birimleri, parça tedarikçileri, oto servisler ile görüşmeler yapılmış ve önemli bir noktada fikir birliğinde oldukları görülmüştür. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren parça tedarikçileri ve oto servisler, aralarındaki haksız rekabetten yakınmakta ve bu haksız rekabeti ortadan kaldıracak yöntemler arandığı iletilmektedir. Ziyaret ve görüşmelerde iş ve hizmet kalitesini çizgi altında tutan bir çok unsurdan bahsedilmiştir. Özellikle yedek parça tedariği yapan firmaların stoğunda eşdeğer adı altında satılan parçaların Blok Muafiyeti tanımı kapsamındaki belgelere sahip olmadıkları ve farklı belge tipleriyle ürün tedariği yaptıkları, sektörde belge kavramının ve parçaya yönelik sertifikaların olmaması nedeniyle sigorta şirketleri açısından olumsuz bir ortam yaratılabileceği iletilmiştir. Parça maliyetlerinin düşürülmesi için orijinal parçadan daha ucuz alternatif parça arayışı kapsamında kendini kanıtlayamamış ve belgesiz parçaların bilerek ya da bilmeyerek pazarlanmasının sigorta sektörü oto hasar branşında olumsuzluklar ve müşteri memnuniyetsizliği yaratabileceği ifade edilmektedir. Otomotiv sektöründeki ilgililer haksız rekabeti minimize edecek yöntem arayışı içinde olduklarını belirtmektedir. Özellikle tedariği yapılan parçaların ve uygulama alanları olan servislerin standartlara yönelik alt yapılarını uluslararası nomlara göre tamamlayamamaları ile piyasada yaşanan düzensizliklerin olumsuz yapıların oluşmasına sebep olduğu ifade edilmektedir. Sigorta şirketlerine hizmet veren uygunsuz bazı tedarikçi ve servislerin belli bir disiplin altında çalışmasının ve hizmet kalitesini doğrulayacak standartların kabul edilmesinin iyi olacağı düşünülmektedir. Sigorta şirketlerinin bu konuda istenilen seviyeye gelebilmesinin, zararların minimize edilebilmesinin, ancak yine sigorta şirketlerinin standardın yaygınlaştırılmasına yönelik kararlılığı ile mümkün olabileceği ifade edilmektedir. Bunun için, öncelikle sigorta şirketlerinin tüm süreçleri, standartları belirleyerek bir çalışma ve kabul kriteri oluşturması, oluşturulacak kriterlere uygun tedarik ve onarım servis noktalarının belirlenmesi gerektiği, bu sayede düzen sağlanacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla bunun gerçekleşmesi için sigorta şirketine iyi hizmet vermek isteyen sağlayıcıların beklentisi sigorta şirketlerinin onları desteklemesi ve yönlendirmesiyle mümkün olabilecektir. Sigorta şirketlerinin bunu düzenleyerek herkesten aynı standardı istemesi ve bu kuralları net olarak ortaya koyup uygulaması ile tedarikçi ve servislerin hizmetlerinde belli bir düzen sağlanacağına ve haksız rekabetin ortadan kaldırılacağına inanılmaktadır. Sigorta şirketlerinin oto hasar birimlerinin bu konuda taviz vermemesinin önemine dikkat çekenler ve bunu isteyenler yine tedarikçi ve servislerdir. Süreç içinde tüm ilgililerin otomotiv sektörüne yönelik eğitim altyapılarının da sağlanması ve düzenli güncellenmesi gerekliliği de değerlendirilmelidir. Sigorta şirketleri tarafından tedarikçi, oto servis, sigorta şirketi eksperi, sigorta şirketi uzmanlarının otomotiv sektörüne yönelik bilgi altyapısının gelişmesi, güncellenmesi için düzenli eğitimler planlanabilir. Sigorta şirketi oto hasar birimlerinde çalışan yönetici ve uzmanların otomotiv bilgisinin arttırılmasının ve düzenli eğitimlerle desteklenmesinin sigorta şirketleri tarafından önemli olduğu düşünülmektedir. Bir kaç senede bir araçlarda model değiştiren otomotiv sektörüne ayak uydurabilmek için bilgilerin düzenli olarak güncellenmesi gerektiği ifade edilmektedir. Aynı 19

7 şekilde oto servislerin kaporta, boya, mekanik, elektronik, elektrik alanlarında çalışan teknik personellerinin kabul edilir onarım yöntemlerini uygulayabilmesi için düzenli eğitimi şart görülmektedir. Sigorta şirketi oto hasar birimi eksperlerin otomotivi çok iyi tanımları, doğru ekspertiz için eğitimli olmalarının gerekliliğine de inanılmaktadır. 4.1 Oto Yedek Parça Sertifikasyonu 4. Öneriler Oto yedek parça sertifikasyonu konusunda uzun zamandır çalışmalar yapılmaktadır. Aynı çalışmaların devamı olarak ülkemizde de yedek parça üreticilerimizin ve dağıtıcılarımızın ihtiyacı olan Original Matching Quality belgelendirme hizmeti bazı şirketler tarafından sunulmaktadır. Özellikle Rekabet Kurulu 2005/4 sayılı Blok Muafiyeti kapsamında orjinal parça ve eşdeğer parça olarak yapılan tanımlamalar çerçevesinde çalışmalar mevcuttur. AB mevzuatında orijinal yedek parçanın yanı sıra orijinal gibi iş görecek yedek parçaların da eşdeğer olarak sayılmasına yönelik çalışmalar tamamlanmış olup aynı çerçevedeki mevzuat da ülkemizde onaylanmış bulunmaktadır. Otomotiv sektöründe özellikle yedek parça üreticilerinin ve dağıtıcılarının önünü açan bu oluşumda önemli konu, yedek parça üretimlerinin de eşdeğer parça olabildiğini ispat etmekten geçmekte ve bunun belgelenmesi istenmektedir. Özellikle pazarda kalitesi düşük ürünler nedeniyle haksız rekabetten etkilenen, kaliteli üretim ve dağıtım yapan üretici ile dağıtıcı ürünlerinin haklı zeminde yer bulmaları için parça sertifikasyon süreçleri ile haksız rekabetin azalması sağlanabilir. Sigorta şirketleri oto hasar birimleri için amaçlardan biri de, sigorta sektörüne yönelik satılan yedek parçaları, orijinal parça ile aynı kalitede yani eşdeğer kalitede olup olmadığı ile ilgili parça belgelendirilmesinin önünü açmak olabilir. Sigorta şirketlerinin oto sigortası kapsamındaki hasarlarının yaklaşık % 65 oranında maliyetlerinin karoser (body) grubu hasarlar olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle karoser grubu parçaların kalitesinin doğrulanması öncelik olabilir. Ülkemizdeki mevcut gelişmesi gereken bu konuya katkı sağlayabilmek için bir kaç yıldır knowhow transferi ile tecrübesini Türkiye sigorta sektörünün hizmetine sunmuş bir firma 6 bulunmaktadır. Orijinalle aynı davranışlara sahip eşdeğer kalitede olduğu belgelenen parçaya E Equivalent (Eşdeğer) ibareli 3 yıl süreli sarı sertifikalar (Resim 1) verilmektedir. Ayrıca firma işaretli özel referans numaralı sarı etiketler (Resim 2) her parçaya yapıştırılmak üzere teslim edilmekte ve parçaya yapıştırılan bu etiketlerle parçanın piyasada izlenebilirliği sağlanmaktadır. E Equivalent (Eşdeğer) belgesi sadece parçaya verilmektedir. Bu belgeyi alabilmesi için otomobil karoser parçaları laboratuvarlarda test edilmekte, diğer parçalar özel parça kapsamında değerlendirilerek sürece alınmaktadır. Resim 1 : "E" Equivalent (Eşdeğer) sertifikası Resim 2 : Parçaya yapışan sarı etiket 6 CZTURK 20

8 4.2 Tedarikçi Sertifikasyonu Sigorta şirketleri devamlılığı olan kurumsallaşmış tedarikçilerle çalışmak istemektedir. Tedarikçi sisteminin sağlıklı yürütülebilmesi için sigorta sektörünün tüm tedarikçilerinin, özel hazırlanmış sigorta sektörü tedarikçisi olabilme sertifikasyon programına dahil edilmelerinin sigorta şirketlerine sağlanacak fayda kapsamında önemli olduğu düşünülmektedir. Tedarikçilerin sertifikasyon sürecine katılmadan önce ISO 9001:2008 vb belgelerini ve tüm yasal evraklarını tamamlamış olmaları hizmet kaliteleri açısından önemli bir adım olmaktadır. Tedarikçilerin kalite yönetim sisteminin tüm gereksinimleriyle birlikte tüm mal kabul, lojistik, depolama, tedarik sistemleri, sipariş, iade ve müşteri şikayet ile ilgili süreçler, prosedürler ve uygulamalar titizlikle kontrol edilmelidir. Bu amaca uygun sigorta şirketlerine parça tedariği yapan tedarikçilere yönelik Tedarikçi Sertifikası (Resim 3) adı altında sertifikasyon programlarının hazırlanmış olduğu ve sektörün hizmetine sunulduğu bilinmektedir. Resim 3 : Tedarikçi sertifikası Bu bilgiler kapsamında kasko ve trafik sigortaları sonucu olan hasar onarımlarına yönelik doğru parçanın sağlayıcısının belgelendirme kriterleriyle birlikte parça izlenebilirlik alt yapısının sistematik olarak oluşturulması, dağıtım yapan tedarikçilerin belgelendirilmesi ve belgelendirme şirketlerinin de operasyonel olarak sahayı kontrol ediyor olması süreci değerlendirilebilir. 4.3 Oto Servis Sertifikasyonu Sigorta şirketlerinin toplam oto hasar maliyetleri içinde, oto karoser (body) hasarlarının yaklaşık % 65 oranında önemli bir paya sahip olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla sigorta şirketlerinin gerçek ihtiyacını, karoser, kaporta (kaporta mekaniği ve elektriği dahil), boya, şasi onarım alanlarında uzmanlaşmış ve bu konuda yeterli çalışma alanına, altyapıya ve ekipmana sahip oto servisleri oluşturmaktadır. Bu servislerin ağırlıklı olarak onarım yapacakları düşünüldüğünde, işlem kalitesi açısından, onarımların otomotiv endüstrisinin onay verdiği metodlarla, normlarla, proseslerle ve standartlarla gerçekleştirilmesinin bugüne oranla daha da büyük öneme haiz olacağının gözardı edilmemesi gerekmektedir. Haksız rekabetten yakınan Oto Servisler adil kurulacak bir sistem tarafından, sınıflandırılmak ve farklılaşmak istemekte ve servislerin bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için sigorta şirketlerinin desteklenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle oto servisler arasında belli sınıflandırmaların yapılması ve bu sınıflandırmalar yapılırken uzmanlık alanlarına göre servislerin ayrılmasının iyi olabileceği değerlendirilebilir. Yapılan incelemelerde ülkemizde oto servislere yönelik uygulanan belli sertifikasyon süreçleri olmakla beraber sigorta sektörünün gerçek ihtiyacı olan ve sigorta şirketlerinin toplam hasarlarının büyük bir kısmını oluşturan karoser (body) grubu hasarlara yönelik uzmanlıkları işaret etmediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla tüm servisleri kapsayacak sigorta şirketlerinin toplam hasarlarının büyük bir kısmını oluşturan karoser (body) grubu hasarlara yönelik uzmanlıklara göre ortak bir sınıflandırma modeli mutlaka öngörülmeli ve buna göre sertifikasyon süreçleri oluşturulmalıdır. Sigorta şirketleri de bunu desteklemektedir. Ülkemizde yetkili ve özel servislere yönelik belirlenmiş belli normlar bulunmaktadır. Fakat sigorta sektörünün taleplerine yönelik normlarını konumlandırmış şu an ülkemizde tek bir firma 7 tarafından oto servisler 3*, 4*, 5* yıldız olarak sınıflandırılmakta ve uzmanlık alanlarına göre (kaporta, boya, şasi onarım) oto servis sertifikası 7 CZTURK 21

9 (Resim 4) olarak belgelendirilmektedir. Asgari standart olan 3*yıldızın üzerinde bulunan 4* ve 5*yıldızda, kalite yönetim sistemine ağırlık verilmekte, ayrıca oto servis yönetimsel olarak kurumsallaşmaya taşınmaktadır. Resim 4 : Oto servis sertifikası Uzmanlık konusuna göre belgelendirmenin diğer amacı ise, servislerin gerçek uzmanlıklarının geliştirilmesi ve uzmanlıkları dışında gereksiz yatırım yapmaya zorlanmamasıdır. Bu sistem sayesinde küçük servisler korunacak ve rekabet etme gücü arttırılacaktır. Uzmanlık konusunda farklılaşmak isteyen servisler, yıldızlarla sınıflandırması ile işletmesini daha ileriye götürme şansına sahip olacaktır. Ayrıca, sigorta şirketlerine hizmet üreten oto servislerinin kendi imalatı dışında dışarı taşere ettiği uzmanlık alanlarına ait işleri yapan oto servislerinden de belge aranmalı ve bu sayede oto servis sektöründe standart kalitede hizmet ortamı sağlanmaya çalışılmalıdır. Avrupa da olduğu gibi, sınıflandırma yaratan bir sertifikasyonun, hizmette rekabet ortamını destekleyeceği ve oluşacak ortamda tüm tarafların hizmet ve kalite açısından fayda elde edeceği öngörülmelidir. 4.4 Eğitimler Sigorta şirketlerinin hasar birimlerinin çalışmaları kapsamındaki anlaşmalı sigorta eksperlerine, oto servislerine ve sigorta şirketi hasar birimi uzmanlarına yönelik düzenlenecek teknik eğitimlerle ilgililerde verimliliği sağlamak, fayda elde edebilmek için destek olunabilir. Temel hedeflerden biri de, kazaları önleyici tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmaların yanı sıra, kazaya karışan araçların maddi hasarının onarımı, hasarın yönetilmesi ve kontrol edilmesi ile ilgili profesyonellere "sürekli kalite" eğitimi vererek ilgililere en üst kalitede eğitim sağlamaktır. Özellikle sigorta eksperlerine, oto servislerine yönelik eğitimlerin yanı sıra sigorta şirketi hasar birimi uzmanlarına da eğitim modülleri uygulanabilir. Kazaya karışan araçların maddi hasarının onarımı, hasarın yönetilmesi ve kontrol edilmesi noktasında uygulanabilecek eğitimler değerlendirilebilir, düzenli ve sürekli eğitimlerle ilgililerin kişisel gelişimine katkıda bulunulabilir. Sertifikasyon süreçlerinin bir devamı olarak da eğitimler değerlendirilebilir sertifikalı ve eğitimli tedarikçi ve servis altyapıları kurgulanabilir. Müşteri memnuniyetinde devamlılık bu şekilde oluşturulabilir. 4.5 Kaza Canlandırma Raporları Sigorta şirketleri araç sigortası kapsamında trafik kazaları sonucunda bilirkişiler tayin edilebilmekte ve bu çerçevede trafik kazalarının nasıl gerçekleşmiş olabileceğine yönelik raporlar talep edilebilmektedir. Talep edilen raporlardaki amaç, maddi hasarın yönetimine destek argümanlar oluşturabilmek ve karar vericilerin doğru karara ulaşmalarına destek olabilmektedir.. Bilindiği üzere trafik kazaları farklılıklar gösterebilmektedir. Kazalar, maddi ve bedeni olarak ayrı şekilde belirtilmekte, hasarın derecesine göre de çeşitlilik arz edebilmektedir. Her kazanın durumu farklı olup çok iyi analiz edilmesi gerekebilmektedir. Bu analizlerde özellikle fiziksel hesaplamalara ve bilimsel verilere dayalı belli tekniklerin uygulandığı raporlar dünyada yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu tip raporlardaki amaç; tüm verileri analiz etmek, kazanın nasıl gerçekleşmiş olduğunu incelemek, kazanın gelişimiyle ilgili objektif ve açıklamaya dayalı simülasyonlu, fiziksel hesaplamalı (Resim 5 ve 6) rapor hazırlamaktır. 22

10 Resim 5 : Kaza Canlandırma Simülasyon Resim 6 : Kaza Canlandırma Fiziksel Hesaplama Kaza Canlandırma raporları konusu ülkemiz için yeni bir konu olup sektörde trafik kazalarının nasıl gerçekleştiği noktasında yapılan raporlamalarda geleneksel yöntemlerin ağırlıkta kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bu yöntemlerin yanında bilimsel hesaplamalara dayalı, belli senaryolarla ve simülasyonlarla desteklenen raporların da değerlendirilmesinin kazanın gerçekten nasıl olduğunu ve kusur durumunu tarafsız bir göz ile tespit edebilmek adına önemli olduğu düşülmektedir. Bu hizmetleri sunan firmayla ortak çalışmalar yapılabilir. 5. Sonuç ve Öneriler Sigorta sektöründe faaliyet gösteren araç sigortası kapsamında sigorta şirketlerine hizmet veren tedarikçi, onarım servisi gibi firmaların uyum içinde ve kabul edilebilir hizmet yöntemleriyle çalışmasının sigorta şirketleri oto hasar birimlerine önemli katkılar ve faydalar sağlayacağı düşünülmektedir. Özellikle hizmet kalitelerinin düzenli olarak doğrulanmasının sigorta şirketinin müşteri memnuniyetini arttırılmasına destek olacağı tahmin edilmektedir. Maddi hasarın yönetimine yönelik destek unsuru olarak önerilerimiz çerçevesinde hizmet veren firmaların desteklenmesi ve bilgi birikimlerinin sektöre aktarılması ile oluşacak tecrübelerin sigorta sektörüne çok önemli faydalar sağlayacağı öngörülmektedir. Çok dinamik olan otomotiv sektöründeki yeniliklerin takip edilebilmesi ve kabul edilebilir onarım yöntemleri çerçevesinde alt yapıların her dönem daim olabilmesi için önerilen hizmetlere sigorta şirketleri tarafından destek verilebilir. Sigortalıya yönelik hizmetin üretildiği her birimde toplam kalite anlayışıyla olan yaklaşımların ve üretilen hizmetin güven ortamını sağlamlaştıracağı buradan elde edilecek sonuçlarla da sektöre büyük faydalar sağlayacağı kesindir. Sigorta şirketleri oto hasar birimleri tarafından önerilen hizmetlerin süreç içine dahil edilebilmesi ile otomotiv sektöründe sigorta şirketlerine hizmet üreten tedarikçi ve servisler arasındaki haksız rekabet yaklaşımlarını da önleyebilir ve müşteri memnuniyetinde süreklilik sağlanabilir. Kaynakça Satış Sonrası Yedek Parçaların Sertifikasyonu. ( ). Ana Sayfa.Eşdeğer Yedek Parça Sertifikasyonu linki ( ) Tedarikçi Sertifikasyonu ( ). Ana Sayfa. Sertifikasyonun amacı nedir? Süreci nasıl işler?linki ( ) Oto Servis Sertifikasyonu ( ). Ana Sayfa. Sertifikasyonun amacı nedir? Süreci nasıl işler?linki ( ) Kaza Canlandırma ( ). Ana Sayfa. Araç Kaza Canlandırma Nasıl İşliyor?linki ( ) CzTurk hakkında ( ). Ana Sayfa. CZ hakkında linki ( ) Research Council of Automobile Repairs ( ). Main Page. About RCAR link ( ) Centro Zaragoza Instituto Investigacion Sobre Reparacion De Vehiculos, S.A. ( ) Main Page link ( ) 23

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur.

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. Tarih: Nisan 2011 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2810 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1768 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Yazarlar Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 1) Prof.Dr. Erhan EROĞLU (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Saye Nihan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖR ARAŞTIRMASI RAPORU

MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖR ARAŞTIRMASI RAPORU REKABET KURUMU IV. DENETİM VE UYGULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MOTORLU TAŞITLAR SEKTÖR ARAŞTIRMASI RAPORU Hazırlayanlar: Recep GÜNDÜZ Canan İÇEL Zeynep ŞENGÖREN Gülçin DERE İÇİNDEKİLER GİRİŞ... - 1 - YÖNETİCİ

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

Stratejik Plan Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015

Stratejik Plan Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bununla beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir. KURUL BAŞKAN VE ÜYELERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ BÖLÜM 4 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren ve oluşturulmuş kalite sistemlerini de değerlendirmekte kullanılan, kalite

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE. Tuncer Asunakutlu

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE. Tuncer Asunakutlu SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE Tuncer Asunakutlu I. GİRİŞ Bir Japon kız çocuğu doğduğunda 85 yaşına kadar yaşama beklentisine sahipken, Sierra Leone de doğan diğer kız çocuğunu 36 yaşına kadar sürebilecek

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

UN Global Compact Report 2014 Yılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 4. İlerleme Bildirimi RAPOR HAKKINDA

UN Global Compact Report 2014 Yılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 4. İlerleme Bildirimi RAPOR HAKKINDA UN Global Compact Report 2014 Yılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 4. İlerleme Bildirimi RAPOR HAKKINDA Sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulması adına paydaşlarımızla birlikte ülkemizin ve dünyanın

Detaylı

ARAŞTIRMA SİGORTA İŞ GÜCÜ EŞDEĞER PARÇA OYDER - OTOMOTİV YETKİLİ SATICILARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR. İşverene Büyük Teşvik: İşbaşı Eğitim Programı

ARAŞTIRMA SİGORTA İŞ GÜCÜ EŞDEĞER PARÇA OYDER - OTOMOTİV YETKİLİ SATICILARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR. İşverene Büyük Teşvik: İşbaşı Eğitim Programı İŞ GÜCÜ SİGORTA EŞDEĞER PARÇA ARAŞTIRMA İşverene Büyük Teşvik: İşbaşı Eğitim Programı İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü MUAMMER COŞKUN Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor Aksigorta Genel Müdürü

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI BAHTİYAR BALCI MELİKE AYDIN Yönetici Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ümmühan OCAK

Detaylı

ET SANAYİ İŞLETMELERİNDE, PARÇALAMA DEPARTMANI BİRLEŞİK ÜRÜNLERİNDE ÇEŞİTLİ MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ET SANAYİ İŞLETMELERİNDE, PARÇALAMA DEPARTMANI BİRLEŞİK ÜRÜNLERİNDE ÇEŞİTLİ MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ET SANAYİ İŞLETMELERİNDE, PARÇALAMA DEPARTMANI BİRLEŞİK ÜRÜNLERİNDE ÇEŞİTLİ MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Çiğdem

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON

SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ DANIŞMAN Yrd. Doç. H. İlker ÇARIKÇI HAZIRLAYAN Bahar ZEYBEK

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

BİNA VE TESİS YÖNETİMİ SEKTÖRÜ

BİNA VE TESİS YÖNETİMİ SEKTÖRÜ BİNA VE TESİS YÖNETİMİ SEKTÖRÜ Özgür Demirtaş Müdür Yrd. İktisadi Araştırmalar Bölümü 1 GİRİŞ Hizmet ve üretim faaliyetlerinin gelişen teknolojinin de etkisiyle giderek daha karmaşık süreçler içermeye

Detaylı

Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam Harcamaları 1

Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam Harcamaları 1 Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam 1 Ferhat SAYIM * Sinan

Detaylı

2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. İÇİNDEKİLER 2 RAPOR HAKKINDA 4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI 6 KURUMSAL PROFİL 8 Başlıca Finansal Göstergeler 10 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YÖNETİŞİM

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

1. OTOMOTİV SANAYİİ TASLAK 20.12.2002

1. OTOMOTİV SANAYİİ TASLAK 20.12.2002 1. OTOMOTİV SANAYİİ TASLAK 20.12.2002 1.1 Genel Özellikler Motorlu karayolu taşıtları, yanmalı / patlamalı veya başka bir tip motorla tahrik edilen, yük veya yolcu taşımak ve karayolu trafiğinde seyretmek

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yönetim Temsilcisi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1 / 28 1. Amaç ve Kapsam (Kalite Yönetim Sistemi) 1.1. Amaç Diş Hekimliği Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile ortak kullanılan Çiğli Aydınlıkevler

Detaylı