DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI CEVAP ANAHTARI (ÇİFT MUNARALI ÖĞRENCİLER)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI CEVAP ANAHTARI (ÇİFT MUNARALI ÖĞRENCİLER)"

Transkript

1 DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI CEVAP ANAHTARI (ÇİFT MUNARALI ÖĞRENCİLER) I. Merkezi İstanbul da bulunan Ağustos Denizcilik Ltd. Şti.,Hamburg Gemi Sicili ne kayıtlı bir yolcu gemisini satın almıştır. 1. Ağustos Denizcilik in bu gemiyi sefere çıkmadığı zamanlarda kıyıya bağlı yüzer otel şeklinde kullanması durumunda gemi niteliğinin devam edip etmeyeceğini, geminin unsurlarını da belirterek, açıklayınız. (5 puan) Yanıt: TTK m.931 de sayılan unsurların geçici olarak kaybedilmesi gemi niteliğinin kaybedilmesine sebep olmaz. Bu sebeple gemi niteliği devam eder. (Bkz. Rayegan Kender/ErgonÇetingil/ Emine Yazıcıoğlu, Deniz Ticareti Hukuku, Temel Bilgiler, Cilt I, Oniki Levha Yyaınları, İstanbul, 2014, s ) 2. Ağustos Denizcilik in bu gemiyi hangi şartların varlığı halinde İstanbul Gemi Sicili ne tescil ettirebileceğini açıklayınız. (5 puan) Yanıt: Öncelikle geminin tescili caiz bir gemi olması ve yabancı bir gemi sicilinde kayıtlı olmaması gerekir. Ağustos Denizcilik bir limited şirket olduğundan TTK m.940/4-b uygulama alanı bulur. ( Bkz. Kender/Çetingil/Yazıcıoğlu, s ) 3. Ağustos Denizcilik,G Bankası ndan aldığı Amerikan Doları kredi borcunun teminatı olarak bu gemi üzerinde G Bankası lehine ipotek tesis etmek istemektedir. Taraflar bu amaçla yazılı bir anlaşma yapmıştır. G Bankası nın gemi üzerinde ipotek hakkı iktisap etmesi için bunun yeterli olup olmadığını açıklayınız.(5 puan)

2 Yanıt: İpoteğin kurulması için TTK m.1015 te aranan şartlar yerine gelmemiştir; yazılı anlaşma yeterli değildir.( Bkz. Kender/Çetingil/Yazıcıoğlu, s. 80) II. Mersin Limanı na doğru yük almak üzere boş şekilde seyretmekte olan Kızıl Deniz isimli kuru yük gemisi, kaptanın trafik ayrım hattına dikkat etmemesi nedeniyle karşı yönden gelen ve hız limitinin çok üzerinde seyrettiği için zamanında manevra yapamayan Rostock isimli konteyner gemisi ile çarpışmıştır. Çarpma sonucu Rostock gemisinin güvertesinde bulunan konteynerler denize düşmüş, Rostock gemisindeki iki gemi adamı yaralanmış, Rostock ve Kızıl Deniz gemilerinde ağır hasar meydana gelmiştir. 1. Meydana gelen zararlardan kimin, hangi hükümler uyarınca sorumlu tutulabileceğini açıklayınız. (10 puan) Yanıt: TTK m.1286 vd. uyarınca çatma hükümleri uygulanır. TTK m.1289 a göre, eşya zararından doğan tazminat istemleri bakımından donatanların sorumluluğu müteselsil değildir. Gemi adamlarının yaralanması bakımından, TTK m.1290 uyarınca donatanlar müteselsilen sorumlu olacaklardır. Denize düşen konteynerler bakımından, TTK m.1289/2 uygulanacaktır. Bu nedenle Rostok gemisinden denize düşen konteynerler bakımından Kızıldeniz gemisinin donatanına başvurmak mümkün olacaktır. (Bkz. Kender/Çetingil/Yazıcıoğlu, s. 282 vd.) 2. Kızıl Deniz gemisi çarpma sonucunda denize yakıt sızdırmaya başlamıştır. Rostock gemisinin hız sınırına uygun şekilde seyrettiği varsayımında, Kızıl Deniz gemisi donatanının denizde meydana gelen kirlenmeden hangi hükümler uyarınca sorumlu tutulabileceğini açıklayınız. (5 puan) Yanıt: 2001 tarihli Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme uygulama alanı bulacaktır. İdari para cezaları için ise Çevre Kanunu uygulanacaktır.

3 3. Kızıl Deniz gemisinin deniz trafik kurallarına uygun şekilde seyrettiği varsayımında, Rostock gemisiyle çarpışmayı önlemek için Kızıl Deniz gemisinin kaptanının gemisini karaya oturtması halinde bundan ileri gelen zarar ve masrafların müşterek avarya sayılması mümkün müdür? Kısaca açıklayınız. (5 puan) Yanıt: Kızıl Deniz gemisi boş olduğundan TTK m.1272 ye göre, müşterek avaryanın şartları gerçekleşmemiştir. (Bkz. Kender/Çetingil/Yazıcıoğlu, s. 265 vd.) III. A, mülkiyeti B Finansal Kiralama A.Ş. ye ait, İstanbul Gemi Sicili ne kayıtlı Alan I isimli yük gemisini 1 yıl süreyle finansal kiralama yoluyla kiralamış, daha sonra Alan I gemisinin 4, 5 ve 6 numaralı ambarlarında rulo kâğıt yükünün İzmit ten Batum a taşınması hususunda C ile anlaşmıştır. Söz konusu yük için A tarafından düzenlenen konişmentoda rulo kâğıt yüklendi kaydı ve taşıyanın başlangıçtaki elverişsizlikten sorumlu olmayacağı kaydı yer almaktadır. 1. Yolculuk sırasında gemi adamlarından birinin 4 numaralı ambara sigara izmariti atması nedeniyle yangın çıkmış, yangın geminin diğer bölümlerine sıçramadan söndürülmüşse de bu ambarda bulunan 500 rulo kâğıt tamamen zayi olmuştur. B nin zarardan sorumlu tutulup tutulamayacağını açıklayınız. (10 puan) Yanıt: TTK m.1180 uyarınca, zarar yangından kaynaklandığından B zararlardan sorumlu tutulamaz. (Bkz. Kender/Çetingil/Yazıcıoğlu, s. 216) 2. Yangının sebebi yolculuk başlangıcında arızalı olan ambar aydınlatma tesisatında meydana gelen kısa devre olsa idi cevabınız değişir miydi? Açıklayınız. (10 puan) Yanıt: Konişmentoda yer alan başlangıçtaki elverişsizlikten sorumlu olunmayacağı kaydı TTK m.1243 ve m.1245 e göre geçersizdir. TTK

4 m.1141 uyarınca, taşıyan sorumlu olurdu. (Bkz. Kender/Çetingil/Yazıcıoğlu, s / ) rulo kâğıdın kararlaştırılan tarihten 10 gün sonra G ye teslim edilmesi varsayımında, B nin gecikmeden ileri gelen zararlardan sorumluluğunun sınırlandırılmış olup olmadığını açıklayınız. (5 puan) Yanıt: TTK m.1178 uyarınca taşıyan gecikmeden doğan zararlardan sorumludur. Taşıyanın gecikmeden doğan sorumluluğu, TTK m. 1186/6 uyarınca sınırlıdır.(bkz. Kender/Çetingil/Yazıcıoğlu, s. 224) IV. İpek Tekstil Ltd. Şti.,S Sigorta A.Ş. ile tarihinde akdettiği sözleşme ile Kocaeli ndeki fabrika ve depolarında bulunan tekstil makineleri ile tekstil ürünlerini yangın rizikosuna karşı bir yıl süre ile sigortalatmıştır. İpek Tekstil, sigorta şirketinin kendisine verdiği teklifnamede yer alan sorulardan birine verdiği cevapta fabrika ve depolarda yangın alarmı bulunduğunu beyan etmiştir tarihinde depolardan birinde yangın çıkmış ve Euro değerinde tekstil ürünü yanmıştır. Yapılan ekspertiz neticesinde fabrikada yangın alarmı bulunmakla birlikte depolarda bulunmadığı tespit edilmiştir. 1. İpek Tekstil tarafından hangi görevin ihlâl edildiğini ve bu ihlâl için TTK da öngörülen yaptırımı açıklayınız. (10 puan) Yanıt: TTK m.1435 vd. hükümleri uyarınca, sözleşme öncesi ihbar görevi ihlâl edilmiş olur. TTK m. 1449/2 de düzenlenen yaptırım uygulanır. (Bkz. RayeganKender, Türkiye de Hususi Sigorta Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013, s. 253 vd.) 2. İpek Tekstil primin ilk taksidini tarihinde ödemiş, taraflar sonraki prim taksitlerinin her ayın 15. günü muaccel olacağı hususunda anlaşmışlar ve bu husus poliçeye yazılmıştır.ipek Tekstil in sigorta tazminatının ödenmesini talep etmesi üzerine S Sigorta A.Ş.,İpek Tekstil in en son tarihinde ödemede bulunduğunu; o tarihten beri prim

5 taksitlerinin ödenmediğini; bu nedenle sigorta himayesinin tarihinde durduğunu; dolayısıyla sigorta tazminatını ödemekle yükümlü olmadığını ileri sürmüştür. S Sigorta A.Ş. nin bu iddiasını değerlendiriniz. S Sigorta A.Ş. ninprim taksitlerinin ödenmemesi karşısında hangi hukuki imkândan yararlanabileceğini açıklayınız. (10 puan) Yanıt: TTK m.1434 uyarınca, izleyen taksitlerden herhangi birinin zamanında ödenmemesi halinde sigortacıya tanınan imkânlardan yararlanabilir. ( Bkz. Kender, s vd.) 3. İpek Tekstil ile S Sigorta A.Ş. arasındaki sözleşme uyarınca fabrika ve depolarda bulunan tekstil makineleri ile tekstil ürünleri Euro bedel üzerinden sigortalanmıştır. Yangından sonra yapılan ekspertiz neticesinde makine ve tekstil ürünlerinin değerinin Euro olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun ödenecek sigorta tazminatı üzerinde bir etkisi var mıdır? Açıklayınız. (5 puan) Yanıt: TTK m.1462 uyarınca, eksik sigorta söz konusudur. Hükümde kısmi zarar için öngörülen esasa göre ödeme yapılır. ( Bkz. Kender, s vd.) V. A, tarihindes Sigorta A.Ş. ile eşi E nin ölümü halinde kendisine TL ödenmesini öngören bir sözleşme akdetmiştir. A ve E tarihinde otomobilleriyle İstanbul dan İzmir e seyahat ederken sarhoş bir kamyon sürücüsünün hatalı sollama yaparken araçlarına çarpması sonucunda kaza geçirmişler, kazada A yaralanmış, E ise hayatını kaybetmiştir. 1. A, S Sigorta A.Ş. ye başvurarak sigorta bedelinin ödenmesini talep etmiştir. S Sigorta A.Ş. ise A nın tarihinde Z Sigorta A.Ş. ile eşi E nin ölümü halinde A ya TL ödenmesini öngören bir sözleşme daha akdetmiş olduğunu; bu nedenle kendisiyle akdedilen sözleşmenin geçersiz olduğunu ileri sürerek ödeme yapmayı reddetmiştir. S Sigorta A.Ş. nin kendisiyle akdedilen sözleşmenin geçersiz olduğu iddiasını değerlendiriniz. (5 puan)

6 Yanıt: TTK m.1491 uyarınca, zenginleşme yasağı ve çifte sigorta yasağı geçerli olmadığından sözleşme geçerlidir. ( Bkz. Kender, s vd.) 2.S Sigorta A.Ş. nin sigorta bedelinin tamamını ödediği varsayımında ödediği bedeli kamyon sürücüsünden talep edip edemeyeceğini açıklayınız. (5 puan) Yanıt: Hayat sigortalarında halefiyet söz konusu olmadığından sigortacının kamyon sürücüsüne başvurması mümkün değildir.( Bkz. Kender, s. 342 vd.) 4. A, 2013 yılının Eylül ayına kadar prim taksitlerini düzenli şekilde ödemiştir yılı başında işten atılması üzerine ekonomik güçlüğe düşmüş ve prim taksitlerini ödeyemez hale gelmiştir. Ancak yeni bir iş bulduğunda prim taksitlerini eskisi gibi düzenli şekilde ödeyebileceğini düşündüğünden sigorta sözleşmesinin devam etmesini istemektedir. A nın yararlanabileceği hukuki bir imkân var mıdır? Açıklayınız. (5 puan) Yanıt: TTK m.1500 uyarınca sigortacıdan ödünç para isteyebilecektir. (Bkz. Kender, s vd.)

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1 Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 1 Y. Doç. Dr. Vural SEVEN 2 Deniz Ticareti Hukukundaki Değişikliklerin Reform Niteliği Taşıması 6102 s. Türk Ticaret Kanunu beşinci kitabı ile deniz ticareti alanında reform niteliğindeki

Detaylı

DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI DENİZ ARAÇLARI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI BÖLÜM A. ÖZEL ŞARTLARIN KAPSAMI 1. Özel Şartların Konusu: 1.1. Deniz araçları zorunlu mali sorumluluk sigorta teminatı ile sigortacı, bu özel

Detaylı

ÖZEL AMAÇLI TENEZZÜH TEKNESİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ÖZEL AMAÇLI TENEZZÜH TEKNESİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ÖZEL AMAÇLI TENEZZÜH TEKNESİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI BÖLÜM A. ÖZEL ŞARTLARIN KAPSAMI A.1. Özel Şartların Konusu: 1.1. Özel amaçlı tenezzüh teknesi sorumluluk sigorta teminatı ile sigortacı,

Detaylı

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.

3. Sigorta primleri, bu Tarife ve Talimat dikkate alınarak Türkiye de sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir. Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik in Sigorta başlıklı 12 nci maddesi hükümlerine göre düzenli

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir Prof. Dr. Didem Algantürk Light Bir malın bir pazardan ötekine aktarılması değişik taşıma sistemleriyle gerçekleşir. Malın

Detaylı

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Sigorta Teminatının Kapsamı Madde 1-Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafık Kanununa

Detaylı

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları. Sigorta Teminatının Kapsami

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları. Sigorta Teminatının Kapsami Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Sigorta Teminatının Kapsami Madde 1-Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafık Kanununa

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A. SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi

Detaylı

YÜK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

YÜK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI YÜK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI: A.1. Sigortanın Konusu: Bu sigorta gereğince yükün taşımacılık rizikolarını salimen geçirmesinde para ile ölçülebilir bir menfaati olan kimse bu menfaatini

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MÜŞTEREK AVARYA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MÜŞTEREK AVARYA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MÜŞTEREK AVARYA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 Av. Erol ERTAN 2 Müşterek Avarya, bir deniz ticareti hukuku kurumu olup deniz taşımalarına has bir kavramdır.

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ SİGORTA HASAR SÜREÇLERİ 840UH0051

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ SİGORTA HASAR SÜREÇLERİ 840UH0051 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ SİGORTA HASAR SÜREÇLERİ 840UH0051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Müşterek Avarya Hukuku

Müşterek Avarya Hukuku Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Samim ÜNAN Prof. Dr. Rayegân KENDER Müşterek Avarya Hukuku 2004 York-Anvers Kuralları Dispeç 2011 Tarihli (Yeni) Türk Ticaret Kanunu Müşterek Avarya ve Sigorta İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

DENĐZ YOLUYLA TAŞIMADA YÜKÜN ZĐYA VE HASARINDAN DOĞAN SINIRLI SORUMLUK

DENĐZ YOLUYLA TAŞIMADA YÜKÜN ZĐYA VE HASARINDAN DOĞAN SINIRLI SORUMLUK Deniz Yoluyla Taşımada Yükün Ziya ve Hasarından Doğan Sınırlı Sorumluluk 957 DENĐZ YOLUYLA TAŞIMADA YÜKÜN ZĐYA VE HASARINDAN DOĞAN SINIRLI SORUMLUK Öğr. Gör. Zeynep DEMĐRÇĐVĐ MĐNELĐLER * I. ZARARI TAZMĐN

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 30.06.2011 Tarih ve K-2011/542 Sayılı Karar... 3

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 30.06.2011 Tarih ve K-2011/542 Sayılı Karar... 3 İçindekiler I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1 20.07.2011 Tarih ve K-2011/610 Sayılı Karar... 1 30.06.2011 Tarih ve K-2011/542 Sayılı Karar... 3 07.09.2011 Tarih ve K-2011/764

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM 1. LEASING SÖZLEŞMESİNİN TANIMI

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM 1. LEASING SÖZLEŞMESİNİN TANIMI FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM 1. LEASING SÖZLEŞMESİNİN TANIMI Son yıllarda moda isim haline gelen leasing esasında zenginliğin bir mala sahip olmakta yattığına ilişkin geleneksel ve köklü

Detaylı

BALIKÇI TEKNESİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

BALIKÇI TEKNESİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI BALIKÇI TEKNESİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI BÖLÜM A. ÖZEL ŞARTLARIN KAPSAMI A.1. Özel Şartların Konusu: 1.1. Balıkçı teknesi sorumluluk sigorta teminatı ile sigortacı, bu özel şartın ekli olduğu

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır)

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu konut finansmanı kredisi sözleşmesi akdedilmiştir:

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Sorumluluk Sigortası; pasifin artışına karşı yapılan sigortadır. Mal Sigortası: aktifin azalışına karşı yapılan sigortadır.

Sorumluluk Sigortası; pasifin artışına karşı yapılan sigortadır. Mal Sigortası: aktifin azalışına karşı yapılan sigortadır. SORUMLULUK SİGORTALARI Sorumluluk Sigortası; pasifin artışına karşı yapılan sigortadır. Mal Sigortası: aktifin azalışına karşı yapılan sigortadır. Sorumluluk Sigortaları Zarar Sigortalarındandır. Sigorta

Detaylı

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI) GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003 A- SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME BORCU

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME BORCU 10. Yıl a Armağan İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:11 Sayı: 22 Güz 2012/2 s.203-222 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME BORCU İrem ARAL ELDELEKLİOĞLU

Detaylı

AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SERHAL NUR MAHMUTOĞULLARI

AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SERHAL NUR MAHMUTOĞULLARI AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SERHAL NUR MAHMUTOĞULLARI ANKARA 2007 ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır İletişim adresi Ankara Barosu Başkanlığı Adliye

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I GENEL HÜKÜMLER 1 TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi, işbu sözleşmenin 1(bir) numaralı eki olan Özel Şartlar(EK-1) bölümünde belirtilen

Detaylı

A- SİGORTA KAPSAMI. A.1- Sigortanın Kapsamı

A- SİGORTA KAPSAMI. A.1- Sigortanın Kapsamı A- SİGORTA KAPSAMI A.1- Sigortanın Kapsamı Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş

Detaylı

MALİ SORUMLULUK SİGORTALARI HAKKINDA ÇALIŞMA İÇİNDEKİLER

MALİ SORUMLULUK SİGORTALARI HAKKINDA ÇALIŞMA İÇİNDEKİLER MALİ SORUMLULUK SİGORTALARI HAKKINDA ÇALIŞMA İÇİNDEKİLER A. Muteber P&I Listesine Dair B. Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması Ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair

Detaylı