FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT"

Transkript

1 FAALİYET RAPORU 212 ANNUAL REPORT

2

3 İÇİNDEKİLER INDEX Sunuş 5 Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Göstergeler 1 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 12 Genel Müdür Mesajı Yılı Teknik Sonuçları 21 Çalışılan Reasürans Şirketleri 22 İnsan Kaynakları Yapımız 23 Bölge Müdürlüğü, İrtibat Bürosu, Şube Sayısı, Şirketin Hizmet Türü ve Faaliyet Konularına İlişkin Açıklamalar 24 Yeni Hizmet ve Faaliyetlerle İlgili ArGe Uygulamaları 25 Uygunluk Görüşü Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları 28 Yönetim Kurulu Üyeleri 3 Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçiler 31 Genel Müdür Yardımcısı ve Koordinatörler 32 İç Sistemler Kapsamındaki Yöneticiler 32 Yönetim Kurulu Üyelerinin Hesap Dönemi İçinde Yapılan Toplantılara Katılımları 33 Organizasyon Şeması 34 İnsan Kaynakları Uygulamaları 36 Risk Grubuna İlişkin Bilgiler 38 Işık Sigorta A.Ş. nin Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yapmış Olduğu İşlemler 39 Kar Dağıtım Politikası 4 Genel Kurul Raporu (Özet) Introduction 5 History 6 Our Mission, Vision and Corporate Culture Values 7 Capital Increases Made within The Year 8 Financial Indicators 1 Message of The Chairman 12 Message of The CEO 14 Technical Results of The Year Reinsurance Companies 22 Our Human Resources Structure 23 Our Network and Line of Business R&D Practices Pertaining to New Services and Business 24 Activities 25 Declaration of Compliance Management Information and Corporate Management Implementations 28 Members of The Board of Directors 3 Member of The Board of Directors and The Auditors 31 Vice Manager and Coordinators 32 Managers within Internal Systems 32 Attendance Report of The BOD Members 33 Organization Schedule 34 H&R Applications 36 Information on Risk Group 38 Transactions Performed with the Risk Group that Işık Sigorta A.Ş. is Involved in 39 Profit Distribution Policy 4 General Assembly Report (Summary) Finansal ve Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler 42 Denetçi Raporu 44 İç Denetim Faaliyetleri 45 Risk Yönetimi Uygulamaları 47 Bağımsız Denetim Raporu 5 Finansal Tablolar 71 Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 136 Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler 137 Mali Durum, Karlılık ve Tazminat Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 14 Son Sekiz Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler 143 İletişim Bilgileri Information Regarding Financial and Risk Management 42 Auditor s Report 44 Internal Audit Activities 45 Risk Management Applications 47 Independent Audit Report 5 Financial Statements 71 Notes to Financial Statements 136 Information on Financial Structure 137 Valuation on Financial Situation, Profitability and Solvency 14 Financial Information for Last 8 Years 143 Contact Information 3

4

5 I. SUNUŞ GENEL BİLGİLER I. PRESENTATION GENERAL INFORMATION

6 6

7 Sunuş Tarihçe Introduction History Işık Sigorta yurt çapında 545 i aşan yetkili acentesi, Asya Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Anadolubank Şubeleri ile Aktifbank aracılığıyla sigortacılık faaliyetlerini yürütmektedir. Işık Sigorta, 1995 yılında 2. TL ödenmiş sermaye ile kurulmuştur. Kuruluşunun ilk gününden itibaren sigorta bilincinin daha geniş kitleler tarafından algılanmasını, böylece sektörün büyümesine katkıda bulunmayı ve fayda yaratmayı bir misyon olarak benimsemiştir. Işık Sigorta, kuruluşundan itibaren yarattığı güven ve yüksek performansın etkisiyle sigorta sektörünün en önemli oyuncuları arasına girmeyi başarmıştır. Devam eden yıllarda sermaye artırımına gidilmiş, şirketin ödenmiş sermayesi 28 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 6 milyon TL ye çıkarılmıştır. Bu arada, 25 yılında ortaklık yapısı içinde Bank Asya nın hisse oranının %65 e çıkması şirketi daha da güçlendiren başka bir unsur olmuştur. Işık Sigorta yurt çapında 545 yetkili acente, Asya Katılım Bankası Genel Müdürlük ve 256 şube, Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürlük ve 136 şube, Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlük ve 221 şube, Anadolubank Genel Müdürlük ve 92 şube ve Aktifbank Genel Müdürlüğü olmak üzere toplam 1.25 noktada müşterilerine hizmet vermektedir. Müşterilerine ve acentelerine daha iyi hizmet verebilmek ve kolay ulaşılabilir olmak amacıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya da Bölge Müdürlükleri, Bursa ve Trabzon da Bölge Temsilcilikleri bulunan şirketimizde 154 personel çalışmaktadır. Şirketimizin reasürans işlemleri istikrarlı ve finansal yönden güvenilir reasürans şirketleri ile yapılmaktadır. Milli Reasürans ın liderliğinde CCR, Mapfre Re, Odyssey Re ve Scor gibi mali açıdan dünyanın en güçlü reasürörleri ile çalışılmaktadır. Kasko, trafik, yangın, mühendislik, tarım, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, hukuksal koruma, oto dışı kaza, DASK ve sorumluluk sigortaları da dahil kredi hariç tüm branşlarda faaliyet gösteren şirketimiz, kurulduğu gün itibarıyla teknolojiyi en iyi kullanan şirketlerden biri olmuştur. Şirketimiz gerek teknolojik anlamda, gerekse ürün bazında olsun sektörün birçok ilklerine imza atmıştır. Bir aracıya bağlı olmaksızın dask poliçesi internet sistemi üzerinden online satın alınabilmektedir. Bugün geldiğimiz noktada, her geçen yıl zenginleşen varlıklarımız ile birlikte çok geniş bir portföye sahip olmanın yanı sıra müşterilerimize hızlı, kesintisiz ve sürekli bir hizmet vermenin gururunu yaşamaktayız. Sektörün ve müşterilerin ihtiyaçlarına en uygun ürünleri oluşturmak ve acentelerinin güvenebilecekleri ve ticari hayatları boyunca iş ortaklığı yapabilecekleri bir kurum olmak öncelikli hedefleri arasında olan Işık Sigorta, gelecek yıllarda da yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışıyla sigorta sektörüne değer katmaya devam edecektir. Işık Sigorta carries out insurance business with more than 545 authorized agents nationwide, Asya Katılım Bankası A.Ş, Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş as well as Anadolubank Branches and through Aktifbank. Işık Sigorta has been founded in the year 1995 with a paidup capital of 2. TL. As from the day it was founded, it has adopted a mission to contribute to the perception of the insurance awareness by wider masses, hence to the growth of the sector, and to create benefit. With the influence of the reliability and high performance it has created from its foundation, Işık Sigorta has succeeded to rank among the most important actors of the insurance sector. During the ongoing years, the capital has been incremented, the paidup capital of the company being increased to 6 million TL in the 28 Ordinary General Assembly Meeting. Meanwhile, the fact that Bank Asya s shareholding within the partnership structure has increased to 65% in the year 25 has been another factor that strengthened the company. Işık Sigorta is rendering service to its clients at totally 1.25 points nationwide, being 545 authorized agents, Asya Katılım Bankası General Directorate and 256 branches, Albaraka Türk Katılım Bankası General Directorate and 136 branches, Türkiye Finans Katılım Bankası General Directorate and 221 branches, Anadolubank General Directorate and 92 branches and Aktifbank General Directorate. 154 employees are working in our company, which has Regional Directorates in Istanbul, Ankara, Izmir, Adana and Antalya, and Regional Representation Offices in Bursa and Trabzon, for purpose of rendering better service to its clients and agents and for being easytoreach. Reinsurance transactions of our company are carried out with stable and financially reliable reinsurance companies. In the leadership of National Reinsurance (Milli Reasürans), the financially strongest reinsurers of the world, such as CCR, Mapfre Re, Odyssey Re and Scor are worked with. Operating through all branches including motor insurance, traffic, fire, engineering, agriculture, health, personal accident, transportation, legal protection, miscellaneous accidents, compulsory earthquake and liability insurances, our company has been one of the companies which best utilize technology, as from the day it was founded. Our company, both in terms of technology and at product basis, has blazed plenty of trails in the sector. Compulsory earthquake insurance policy can be bought online via the internet system, without being dependent to an intermediary. Today, at the point we reached, we are proud to have a very large portfolio with our assets prospering every other year and to render rapid, uninterrupted and consistent service to our clients. One of its priority targets being to create products best fit to the sector s and clients needs and to be an institution which the agents may rely on and be a business partner to throughout their trading lives, Işık Sigorta shall keep on adding value to the insurance sector in the future years, with its innovative and quality service understanding. 7

8 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz Our Mission, Vision and Corporate Culture Values MİSYONUMUZ Kurumsal değerlerimiz ışığında sürdürülebilir, hızlı ve kaliteli hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini sağlamak ve güven duyulan bir şirket olmak. VİZYONUMUZ Çalışanları ve acenteleri ile birlikte, her zaman için müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet veren ve çağın gerektirdiği değişimlere açık, kendini yenileyebilen kalıcı bir marka olmak. OUR MISSION To ensure customer satisfaction and remain as a trusted company providing a sustainable, fast and qualified service in line with our corporate values. OUR VISION To be a permanent and self reformative brand always open to the changes required by the age giving service above the customer expectations together with its personnel and agencies. KURUM KÜLTÜRÜ DEĞERLERİMİZ; KATILIMCI Herkesin görüşlerini rahatlıkla söyleyebilmesi ve görüşlerine değer verildiğinin hissettirilmesi, Herkesin kendisini ait hissetmesi ve özveri içerisinde çalışması, Merkeziyetçi yönetimden uzak, ekip ruhunun var olması. CORPORATE CULTURE VALUES; PARTICIPATORY Make everybody express their opinions freely and make them feel that their opinions are appreciated, Make everybody feel concerned and work devotedly, Have a team spirit away from central management. ETİK DEĞERLERE BAĞLI İçinde bulunduğu toplumun değer yargılarının önemsenmesi, Ticari ahlak kurallarına önem verilmesi. DEPENDENT ON ETHIC VALUES Regarding the value judgments of the society lived in, Paying attention to the commercial ethic values. GELİŞİME AÇIK VE YENİLİKÇİ Piyasa koşullarına ve zamana göre çabuk hareket edebilmek, Çağın gereklerine uygun teknolojik altyapı ile çalışmak, Herkesin gelişimi için çaba harcamak. OPEN FOR IMPROVEMENT AND INNOVATIVE Acting quickly in line with market conditions and the time, Working with the technological background required by the era, Endeavoring for the development of everybody. GÜVENİLİR Yaptıklarında ve söylediklerinde tutarlı olmak, Herkese karşı adil davranmak, Herkesin bilgilerini gizli tutmak. TRUSTABLE Providing consistence between the words and actions, Treating fairly to everybody, Keeping others information secret. PROFESYONEL Satış ve satış sonrası hizmetlerde, müşterilere beklentilerin üzerinde ve zamanında çözüm bulmak, Karşılıklı memnuniyeti tüm faaliyetlerin odağında tutmak. PROFESSIONAL Finding solutions to customers in time above expectations on sale and after sale services, Keep the mutual satisfaction at the focus of each action. 8

9 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları Capital Increments Realized Within The Year 212 Yılında sermaye artırımı yapılmamıştır. 31 Aralık 212 tarihi itibarıyla, Şirket in nominal sermayesi 6.. TL olup, tamamı ödenmiş 6.. paydan ibarettir. En son sermaye artırımı 28 yılında yapılmış, Şirket, 7 Mayıs 28 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda sermayesini 4.. TL den 6.. TL ye çıkartma kararı almıştır. Artırılan sermayenin tescili 27 Haziran 28 tarihinde yapılmış ve 2 Temmuz 28 tarihinde 796 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilmiştir. Sermaye artırımının 14.. TL lik kısmının nakit olarak karşılanmasına karar verilmiştir TL lik kısım diğer yedekler ve dağıtılmamış karlar, TL lik kısım ise 27 yılına ait net dönem karından karşılanmıştır. Sermayenin 31 Aralık 29 itibarıyla ödenmemiş kısmı olan TL için 23 Aralık 29 tarihinde yapılan ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 25 Aralık 29 tarihinde tescil olarak 3 Aralık 29 tarihli 7469 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen Olağanüstü Genel Kurul ile 31 Mayıs 211 tarihine kadar tamamlanması yönünde karar alınmıştır. 25 Kasım 21 tarihinde 392 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 19 Kasım 29 tarih, 599 sayı ile tasdikinden geçen tadil mukavelesine göre 31 Mayıs 211 tarihine kadar ödenmesi gereken sermayenin, 31 Aralık 21 tarihine kadar ödenmesine oybirliği ile karar verilmiş, söz konusu TL ödenmemiş sermaye nakden tamamlanmıştır. 31 Aralık 212 Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. M. İHSAN KALKAVAN İRFAN HACIOSMANOĞLU REFİK YAVUZ KALKAVAN GÜLSÜM BETÜL KARAGÖZ SEKOYA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ÖMER FARUK BERKSAN AYŞE TÜLİN BERKSAN ABDURRAHMAN SELÇUK BERKSAN DİĞER TOPLAM ,52 8,2 5, 4,37 3, 2,1 2, 1,66 1,54 4,7 1, 1) 6.. TL lik sermaye tutarı içerisinde, yönetim kurulu üyelerimizden, İrfan Hacıosmanoğlu TL (%5), Refik Yavuz Kalkavan TL (% 4,37), Ömer Faruk Berksan 1.2. TL (%2), Recep Koçak 6. TL lik (%,1) paya sahip bulunmaktadırlar. 2) 24/2/211 Tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, hissedarımız Sayın Ünal Kabaca TL tutarındaki hisselerini Sekoya Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ye devretmiştir. 3) Salih Sarıgül adet hissesini Asya Katılım Bankası A.Ş. ye devretmiş, bu karar 7/2/212 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. No capital increment has been made in the year 212. As of 31st December 212, nominal capital of the Company is 6.. TL, consisting of 6.. shares fully paid. The most recent capital increment has been made in the year 28, whereby the Company has adopted the resolution to increase its capital from 4.. TL to 6.. TL, in the Ordinary general Assembly meeting dated 7th May 28. The incremented capital has been registered on 27th June 28 and announced on the Turkish Commercial Registration Gazette issue 796 on date 2nd July 28. It has been decided to cover a 14.. TL portion of the capital increment in cash. Another TL portion has been covered by other reserves and retained earnings, and a portion of TL has been covered by the net profit of the period pertaining to 27. As for the unpaid TL portion of the capital as of 31st December 29, it has been resolved that it shall be completed until 31st May 211, with the Ordinary General Assembly held on 23rd December 29 and registered on 25th December 29 by the Ministry of Industry and Trade General Directorate for Domestic Trade, being announced on the Turkish Commercial Registration Gazette dated 3th December 29 issue With the Resolution dated 25th November 21 numbered 392 of the Board of Directors, it has been unanimously decided that the capital which, according to the amendment contract certified by the Ministry of Industry and Trade General Directorate for Domestic Trade on date 19th November 29 under number 599, has to be paid until 31st May 211 shall be paid until 31st December 21, thus the said unpaid capital with the amount of TL has been completed in cash. 31st December 212 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. M. İHSAN KALKAVAN İRFAN HACIOSMANOĞLU REFİK YAVUZ KALKAVAN GÜLSÜM BETÜL KARAGÖZ SEKOYA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ÖMER FARUK BERKSAN AYŞE TÜLİN BERKSAN ABDURRAHMAN SELÇUK BERKSAN OTHER TOTAL Amount of Shares (TL) Rate of Shares (%) 67,52 8,2 5, 4,37 3, 2,1 2, 1,66 1,54 4,7 1, 1) Included in the capital amount of 6.. TL; our board members İrfan Hacıosmanoğlu has TL (5%), Refik Yavuz Kalkavan has TL (4,37%), Ömer Faruk Berksan has 1.2. TL (2%) and Recep Koçak has 6. TL (,1%) shares. 2) In accordance with the resolution of the Board of Directors dated , our shareholder Mr. Ünal Kabaca has transferred his shares amounting to TL to Sekoya Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 3) Salih Sarıgül has transferred his shares to Asya Katılım Bankası A.Ş. and such decision is approved by the Resolution of the Board of Directors dated

10 Finansal Göstergeler NAKİT VARLIKLAR VE FİNANSAL VARLIKLAR KISA SÜRELİ ALACAKLAR UZUN SÜRELİ ALACAKLAR DİĞER AKTİFLER VARLIKLAR TOPLAMI KISA SÜRELİ BORÇLAR UZUN SÜRELİ BORÇLAR DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI TEKNİK GELİRLER YAZILAN PRİMLER BRÜT (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMEMİŞ) YAZILAN PRİMLER NET (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ) TEKNİK GİDERLER ÖDENEN HASARLAR BRÜT (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMEMİŞ) ÖDENEN HASARLAR NET (REASÜRÖR PAYI DÜŞÜLMÜŞ) TEKNİK KAR/ZARAR YATIRIM GELİRLERİ YATIRIM GİDERLERİ DİĞER GELİRLER VE GİDERLER MALİ KAR/ZARAR VERGİ KARŞILIĞI DÖNEM NET KAR/ZARARI % Değişim ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,33 (4,76) (17,18) 18,81 11,23 32,94 (42,65) 18,75,5 11,23 14,76 2, 13,45 12,26 2,65 6,29 49,39 31,3 56,45 (563,42) (279,66) (1,) (12,99) Financial Indicators CASH ASSETS AND FINANCIAL ASSETS SHORTTERM RECEIVABLES LONGTERM RECEIVABLES OTHER ASSETS ASSETS TOTAL SHORTTERM LIABILITIES LONGTERM LIABILITIES OTHER LIABILITIES SHAREHOLDERS EQUITY LIABILITIES TOTAL TECHNICAL INCOMES PREMIUMS WRITTEN GROSS (REINSURER SHARE NOT DEDUCTED) PREMIUMS WRITTEN NET (REINSURER SHARE DEDUCTED) TECHNICAL EXPENSES DAMAGES PAID GROSS (REINSURER SHARE NOT DEDUCTED) DAMAGES PAID NET (REINSURER SHARE DEDUCTED) TECHNICAL PROFIT/LOSS INVESTMENT INCOMES INVESTMENT EXPENSES OTHER INCOMES AND EXPENSES FINANCIAL PROFIT/LOSS PROVISION FOR TAXES PERIOD NET PROFIT/LOSS % Change ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,33 (4,76) (17,18) 18,81 11,23 32,94 (42,65) 18,75,5 11,23 14,76 2, 13,45 12,26 2,65 6,29 49,39 31,3 56,45 (563,42) (279,66) (1,) (12,99) 1

11 11

12 İnsanın en önemli kaynak olduğu prensib tavrından taviz vermeden istikrarlı bir şeki sigortacılık yapmayan, farklı ürünlerin satış satış kanalları ile her geçen gün genişleye Faruk İLK Yönetim Kurulu Başkanı Chairman of the Board of Directors Based on the principle that mankind is th family with all of its employees by making the best in the ever expanding industry w business based on memorization, yet ma company belonging as well as other sale Değerli Işık Sigorta ailesi, Saygıdeğer Hissedarlarımız, Geride bıraktığımız 212 yılı, Euro Bölgesi borç sorununun global ekonominin gündemini belirlediği, küresel ekonomi kadar 21 yılında Tunus ta başlayarak 211 yılında ise tüm Arap dünyasına kasıp kavuran ve komşumuz Suriye de hala devam eden Ortadoğu daki halk ayaklanmalarının devam ettiği bir yıl olmuştur. Bütün bu durağanlık ve sorunlara rağmen Asya piyasaları ve Türkiye ekonomisinin yükselişini sürdürdüğünü, ülkemizin büyüyen ekonomisi ile global ekonominin dikkatleri üzerinde toplayan bir parçası olma niteliğini önemli ölçüde artırdığını görüyoruz. OECD verilerine göre, (212 yılı verileri tahmini olmak üzere) döneminde dünya ekonomisi yüzde 3,5, OECD ülkeleri ise yüzde 1,7 oranında büyürken, Türkiye ekonomisi ortalama yüzde 5,1 oranında büyüme kaydetmiş olacak. Öte yandan, OECD ülkelerinin büyümeleri tek tek ele alındığında da Türkiye, listede yine birinci sırada yer alıyor. OECD nin 212 yılı için yaptığı tahminlere göre de Türkiye ekonomisi bu yıl yüzde 2,9, OECD ülkeleri yüzde 1,4, dünya ekonomisi ise yine yüzde 2,9 oranında büyüyecek. Dünyada yaşanan ekonomik durgunluk 211ve 212 yıllarında özellikle gelişmiş ekonomilerde tatmin edici büyüme oranlarına ulaşılmasını engellemiş ve küresel ölçekte hayat ve hayat dışı sigorta şirketlerinin de performanslarını olumsuz etkilemiştir. 21 da %5,6 lık büyüme göstererek 4 trilyon 339 milyar dolar olan dünya genelindeki prim hacmi 211 yılında yüzde 6 lık büyümeyle 4 trilyon 597 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bölgelere göre toplam prim hacmine bakıldığında, prim hacmindeki en yüksek büyüme oranı %1,7 ile Asya da, en düşük büyüme oranıysa %2,2 ile Avrupa da gerçekleşmiştir. 211 yılında Avrupa sigorta sektöründe çok düşük artışlar gerçekleşirken, Türkiye deki sigorta sektörü gerek 211 ve gerekse de 212 yılında diğer ekonomilerden ayrışarak olumlu bir seyir izlemiştir. Ülkemizdeki sigorta sektörünün 211 yılındaki büyüme oranı %21,1, 212 yılında ise %15,2 olarak gerçekleşmiştir. Türk Sigorta Sektörünün prim üretimi 211 yılında 17,1 milyar liradan 212 yılında 19.8 milyar liraya ulaşmıştır. 212 yılı prim üretiminin 17 milyar 69 milyon liralık bölümü hayat dışı, 2 milyar 76 milyon liralık kısmı ise hayat sigortalarından elde edilmiştir. 212 yılında Işık Sigorta nın sigorta üretimi bir önceki yıla göre %2 oranında artış kaydederek 165,6 milyon liraya yükselmiştir. Türkiye de sigorta sektörünün son yıllardaki sektörü geliştirmeye ve iyileştirmeye yönelik yasal düzenlemelere karşın dünya ile kıyaslandığında çok geri durumda olduğu görülmektedir. Ülkemizde toplam sigorta prim üretiminin GSYİH ya oranı yüzde 1.3 seviyesindedir. Bu oran gelişmekte olan ülkelerde bizim iki katımızın üzerindedir. Gelişmiş ülkelerde ise toplam sigorta prim üretiminin GSYİH ya oranı %8,7 dir. Yani gelişmiş ülkelerdeki prim üretiminin GSYİH ya oranı Türkiye nin yaklaşık 7 kat üzerindedir. Aynı durum kişi başı prim üretiminde de görülmektedir. Türkiye de 211 yılında kişi başına 136 dolar prim ödemesi söz konusu iken, gelişmekte olan ülkelerde 627 dolar, gelişmiş ülkelerde ise kişi başına prim ödemesi 3 bin 527 dolardır. Ve yine ülkemiz, dünyanın en büyük 17. ekonomisi olmasına karşılık prim üretimindeki yerimiz 38. sıradadır. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı Türk Sigorta Sektörü matematiksel bir büyümeyi öngörmektedir. Ki bizim de öngörülerimiz gelecekte sigorta pazarının ülke ekonomisi ile aynı büyüklüğe erişeceği yönünde. 223 yılı hedefi hayat dışı prim üretiminde dünya sıralamasında 16. sıraya yükselmektir. Son yıllara damgasını vuran gelişmelerden bir diğeri de uluslararası sigorta kuruluşlarının, ekonomik büyümenin durma noktasına geldiği Batı ülkelerindeki tıkanıklığı aşmak amacıyla ilgilerini giderek daha fazla gelişen ülkelere yöneltmeleridir. AsyaPasifik bölgesi, BRIC ülkeleri ve Türkiye gibi hızla gelişen ülkeler, sunduğu fırsatlar bakımından uluslararası sigorta şirketleri tarafından yakından izlenmektedir. Bu ülkelerde satın alma gücünün artmasına bağlı olarak ortaya çıkan sigorta ihtiyaçları, uluslararası şirketlere yeni pazarlar açmaktadır. Doygunluğa ulaşmış büyük pazarların tersine, gelişen ekonomiler, özellikle sahip oldukları uzun vadeli potansiyelleri nedeniyle şimdiden bu ülkelerde yatırım yapmaya istekli yatırımcılara büyüme yönünde önemli fırsatlar sunmaktadır. Türkiye de bu yönde büyük hareketliliğe sahne olan ülkelerden biri konumundadır. Yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye deki büyüme fırsatlarına olan ilgisi gün geçtikçe artmaktadır. Bu ilgiye bağlı yabancı sermaye girişinin gelecek yıllarda daha da çoğalması beklenmektedir. Hedefimiz, değişen ve gelişen yeni pazarlara anında uyum sağlayacak stratejiler oluşturmak, sigortacılık sektörüne derinlik kazandırarak büyümek ve hissedarlarımızın katılımı ile artan oranda değer üretmektir. İnsanın en önemli kaynak olduğu prensibinden yola çıkan şirketimiz, büyümesini, tüm çalışanları ile kenetlenmiş bir aile anlayışı içinde ilkeli tavrından taviz vermeden istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. Şirketimiz, donanımlı teknik kadrosu, gelişime açık, vizyonu olan, ezbere dayalı sigortacılık yapmayan, farklı ürünlerin satışını gerçekleştirebilen ve de en önemlisi işini dürüst yapan ve şirket aidiyeti yüksek olan acente ve diğer satış kanalları ile her geçen gün genişleyen sektörünün en iyilerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bizleri bugünlere taşıyan profesyonel yöneticilerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederken, bu vesile ile genel kurulumuzun şirketimiz ve iş ortaklarımız için hayırlı uğurlu olmasını dilerim.

13 inden yola çıkan şirketimiz, büyümesini, tüm çalışanları ile kenetlenmiş bir aile anlayışı içinde ilkeli lde sürdürmektedir. Şirketimiz, donanımlı teknik kadrosu, gelişime açık, vizyonu olan, ezbere dayalı ını gerçekleştirebilen ve de en önemlisi işini dürüst yapan ve şirket aidiyeti yüksek olan acente ve diğer n sektörünün en iyilerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir e most significant source, our company continues to grow consistently with a sense of closeknit no concessions to its principled manner. Our Company takes firm steps towards becoming one of ith its equipped technical staff, and visionary agencies open for improvement, not doing insurance king sales of various products and last but not least operating straightforward with a high sense of s channels. Dear Işık Sigorta family, Esteemed Shareholders, Year 212, which we have left behind, has been a year that Euro Zone debt problem has set the agenda of the global economy, and in addition to the global economy, civil commotions in the Middle East commenced 21 in Tunisia and terrorizing the entire Arab world in 211 and still ongoing in our neighbor Syria have continued. Despite all this state of stationary and problems, we witness that the Asian markets and Turkish economy continued the uptrend and characteristic of our growing national economy and the global economy attracting attention to them has substantially increased. According to OECD data, (with 212 data being as estimates), while the world economy grew by 3,5 percent and OECD countries grew by 1,7 percent in the period, Turkish economy will achieve 5,1 percent growth on the average. Furthermore, considering the growth of OECD countries separately, Turkey is once again is placed on top of the list. According to OECD 212 estimates, Turkish economy shall grow by 2,9 percent and OECD countries shall grow by 1,4 percent and world economy shall grow by 2,9 percent this year. The worldwide economic recession has hindered achieving satisfactory growth rates in 211 and 212, particularly in developed economies, and negatively affected the performances of life and nonlife insurance companies in a global scale. Worldwide premium volume being 4 trillion 33 billion dollars achieving 5,6% growth in 21 has realized as 4 trillion 597 billion dollars in 211 with an increase of 6 percent. Considering the total premium volume by regions, the highest growth rate in premium volume has been realized in Asia with 1,7% and the lowest growth rate in premium volume has been realized in Europe with 2,2%. While the lowest increases have been realized in Europe in the insurance sector in 211, the Turkish insurance industry has been differentiated from other economies and has been on a positive course both in 211 and 212. The growth rate of our company s insurance industry has been realized as 21,1% in 211 and 15,2% in 212. Premium production of Turkish Insurance Industry has reached 19.8 billion liras in 212 from 17,1 billion liras of billion 69 million liras of the 212 premium production have been achieved from nonlife and 2 billion 76 million liras have been achieved from life insurances. Premium production of Işık Sigorta in 212 has registered an increase in the amount of 2% compared to the previous year and increased to 165,6 million liras. Regardless the recent legal regulations for developing and improving the Turkish insurance industry, we can say that it is fairly underdeveloped compared to the world. Total insurance premium production of our country is around 1.3 percent level in proportion to GDP. This rate is twice as much of ours in developed countries. Total insurance premium production of developed countries is 8,7 percent in proportion to GDP. In other words, the proportion of premium production of developed countries to GDP is approximately 7 times of Turkey. The same applies to per capita premium production. While per capita premium payment in Turkey in 211 was 136 dollars, per capita premium payment is 627 dollars in developing countries and 3 thousand 527 dollars in developed countries. And again, although our country is the 17th largest economy of the world, we are in the 38th line in premium production. Turkish Insurance Industry anticipates a mathematical growth due to this and similar reasons. We also anticipate that the insurance market shall achieve the same growth as the national economy. The 223 target is to achieve 16th line in the world ranking in nonlife premium production. Another development leaving its mark in the recent years is the fact that the international insurance companies increasingly turning their attention to developing countries in order to overcome the bottleneck in the Western countries in which the economic growth has come to a standstill. Fast developing countries such as the AsiaPacific region, BRIC countries and Turkey are closely monitored by the international insurance companies due to their opportunities. The insurance requirements emerging in these countries depending on the increasing purchasing power have opened new markets for the international companies. To the contrary of the satisfied large markets, the developing economies provide significant growth opportunities to the investors already eager to make investments in these countries, especially for their longterm potentials. Turkey is one of these countries experiencing significant mobility in said direction. The interest of foreign insurance companies in growth opportunities of Turkey increases with each passing day. It is expected that the foreign capital inflow depending on such interest shall grow in the upcoming years. Our target is to create strategies immediately accommodating to changing and developing new markets, to grow by bringing profoundness to the insurance industry and to create value increasingly with the participation of our shareholders. Based on the principle that mankind is the most significant source, our company continues to grow consistently with a sense of closeknit family with all of its employees by making no concessions to its principled manner. Our Company takes firm steps towards becoming one of the best in the ever expanding industry with its equipped technical staff, and visionary agencies open for improvement, not doing insurance business based on memorization, yet making sales of various products and last but not least operating straightforward with a high sense of company belonging as well as other sales channels. I would like to thank to our professional managers and all of our employees brining us to today, and wish good luck to our general assembly, company and business partners.

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2013 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2013 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 213 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABBLE of CONTENTS Sunuş 5 Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Göstergeler 1 Yönetim

Detaylı

Ýçindekiler Index 5 6 7 8 10 12 14 21 22 23 24 25 Sunuþ Tarihçe Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Deðerlerimiz Yýl Ýçinde Yapýlan Sermaye Artýrýmlarý Finansal Göstergeler Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý Genel

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2010 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2010 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 21 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2. Tarihçe 4. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yöneticilerimiz 5. Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Değerlerimiz 6

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2. Tarihçe 4. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yöneticilerimiz 5. Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Değerlerimiz 6 İÇİNDEKİLER contents Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2 Letter from the Chairman of the Board Tarihçe 4 Historical Background Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yöneticilerimiz 5 Board of Directors, Auditors and

Detaylı

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 2012 ANNUAL REPORT ABOUT INSURANCE AND PRIVATE PENSION ACTIVITIES REPUBLIC OF

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yöneticilerimiz 5. Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Değerlerimiz 6

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yöneticilerimiz 5. Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Değerlerimiz 6 İÇİNDEKİLER contents Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2 Letter from the Chairman of the Board Tarihçe 4 Historical Background Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Yöneticilerimiz 5 Board of Directors, Auditors and

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 213 FAALİYET RAPORU Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Preface 5 TSB Hakkında Tarihçe TSB Birlik Organları

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY UNDERSECRETARIAT OF TREASURY INSURANCE SUPERVISORY BOARD ÖNSÖZ PREFACE SUNUŞ FOREWORD SİGORTA DENETLEME KURULU

Detaylı

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU 10 ANNUAL REPORT * FORTUNE dergisinin yayınladığı araștırmada, son 3 yıllık ekonomik verilere göre Türkiye nin En

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 5-6 Genel Müdür

Detaylı

Faaliyet Raporu. Annual Report

Faaliyet Raporu. Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu İş Ortakları 2014 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi Otomotiv Sektörü

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 6 8 10 12 17 22 28 30 33 34 36 38 39 39 40 41 42 46 50 Hüseyin Avni Lifij - Biyografi Hüseyin Avni Lifij - Biography Grup Yapısı Group Structure

Detaylı

92 CARÎ AÇIĞA KARŞI KOBİ LER VE TARIM 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı... 3 Genel Müdür ün mesajı... 5 Gündem... 8 I. Giriş...9 A. Raporun Dönemi...9 B. Ortaklığın Ünvanı...9 C. Yönetim Kurulu Üyeleri...9 D. Denetleme Kurulu...9

Detaylı

june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni dönem PROGRAMI HAZIR

june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni dönem PROGRAMI HAZIR INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ june 2013 ISSUE: 48 / haziran 2013 SAYI: 48 yeni yönetim yeni dönem New ManAgement FOR A New ERA YASED İN YENİ DÖNEM STRATEJİK

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2007 Individual Pension System Progress Report Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2007 Individual Pension System Progress Report 2007 bes2007gr@egm.org.tr

Detaylı

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ Association of International Forwarding and Logistics Service Providers

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ Association of International Forwarding and Logistics Service Providers UTİKAD ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ Association of International Forwarding and Logistics Service Providers TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2015 JULY - AuGUST - september 2015

Detaylı

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU 2014 INSURANCE ARBITRATION COMMISSION ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 GİRİŞ... 3 Sigorta Tahkim Komisyonu...3 Vizyon...4 Misyon...4 1. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

Detaylı

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - Petkim Faaliyet Raporu 2008 ANNUAL REPORT İçindekiler Contents 04 08 10 14 17 21 Yönetim Kurulu Mesajı Message from the Board of Directors Yönetim

Detaylı

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU 2013 INSURANCE ARBITRATION COMMISSION ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 GİRİŞ... 3 Sigorta Tahkim Komisyonu...3 Vizyon...5 Misyon...5 1. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

Detaylı