GÜMRÜK YÖNETMELIGI. BIRINCI KISIM Genel Hükümler. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanimlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜMRÜK YÖNETMELIGI. BIRINCI KISIM Genel Hükümler. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanimlar"

Transkript

1 GÜMRÜK YÖNETMELIGI BIRINCI KISIM Genel Hükümler BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanimlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci, 4458 sayili Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördügü konulari düzenlemek ve uygulamaya yön verecek hususlara açiklik getirmektir. Bu Yönetmeligin kapsami, gümrük idarelerinde yapilacak gümrük islemlerine iliskin usul ve esaslardir. Hukuki dayanak Madde 2- Bu Yönetmelik, 27/10/1999 tarih ve 4458 sayili Gümrük Kanununa dayanilarak hazirlanmistir. Temel tanimlar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlik deyimi, Gümrük Müstesarliginin bagli bulundugu Devlet Bakanligini, b) Müstesarlik deyimi, Gümrük Müstesarligini, c) Gümrük Idaresi veya Idareleri deyimi, gümrük mevzuatinda belirtilen islemlerin kismen veya tamamen yerine getirildigi merkez veya tasra teskilatindaki hiyerarsik yönetim birimlerinin tamamini, d) Türkiye Gümrük Bölgesi veya Gümrük Bölgesi deyimi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarini, karasularini, iç sularini ve hava sahasini kapsayan Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesini, e) Kisi deyimi, gerçek ve tüzel kisiler ile hukuken tüzel kisilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarinca hukuki tasarruflar yapma yetkisi taninan kisiler ortakligini, f) Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde yerlesik kisi deyimi, 1) Bu bölgede kanuni ikametgahi olan bütün gerçek kisileri, 2) Bu bölgede kayitli isyeri, kanuni is merkezi veya subesi bulunan bütün tüzel kisi veya kisiler ortakligini, 1

2 g) Kanun ve Gümrük Kanunu deyimi, 27/10/1999 tarih ve 4458 sayili Gümrük Kanununu, h) Idare amiri deyimi, gümrük mevzuati çerçevesindeki bir islemin yerine getirildigi gümrük idaresinin en üst amirini, i) Bilgisayar sistemi veya sistem deyimi; gümrük idarelerinde gümrük islemlerinin yürütüldügü yerel veya genis alan agi ile birbirine bagli entegre bilgisayar sistemini, i) Elektronik veri degisimi deyimi, kabul görmüs mesaj standartlarina göre yapilandirilmis verilerin bir bilgisayar sistemi ile diger bir bilgisayar sistemi arasinda elektronik olarak aktarimini, j) Veri isleme teknigi deyimi, elektronik veri degisimi standart mesajlarinin gümrük idareleri ile degisimini ve/veya gümrük islemlerinin tamamlanmasi için gerekli bilgilerin gümrük idaresinin bilgisayar sistemine girilmesini, k) Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idareleri deyimi, BILGE (Bilgisayarli Gümrük Etkinlikleri) yaziliminin çalistigi gümrük idarelerini, Ifade eder. Ayrica; a) Karar deyimi, Baglayici Tarife Bilgisi ve Baglayici Mense Bilgisi de dahil olmak üzere, gümrük idaresinin, gümrük mevzuati ile ilgili olarak belirli bir konuda bir veya daha fazla kisi üzerinde hukuki sonuç doguracak idari tasarrufunu, b) Ticaret politikasi önlemleri deyimi, gözetim veya korunma önlemleri, miktar kisitlamalari ve ithalat veya ihracat yasaklamalari gibi esyanin ithal ve ihraci ile ilgili hükümlerle belirlenmis tarife disi önlemleri, c) Serbest dolasimda bulunan esya deyimi, Türkiye nin taraf oldugu uluslararasi anlasmalara ait hükümler sakli kalmak kaydiyla, serbest dolasima giris rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren esya ile üretiminde kullanilan girdilerin yerli olup olmadigina bakilmaksizin 4458 sayili Gümrük Kanununun 18 ve 19 uncu maddesi hükümlerine göre Türk menseli sayilan esyayi, d) Gümrük statüsü deyimi, esyanin Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolasima girmis olup olmadigi yönünden durumunu, e) Gümrük vergileri deyimi, yürürlükteki hükümler uyarinca esyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü, f) Ithalat vergileri deyimi; 1) Esyanin ithalatiyla ilgili olarak alinmasi gereken gümrük vergilerini ve gümrük vergisine es etkili bütün mali yükleri, 2) Tarim politikasi veya islenmis tarim ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alinan ithalat vergilerini, 2

3 g) Ihracat vergileri deyimi; 1) Esyanin ihracatiyla ilgili olarak alinmasi gereken gümrük vergilerini ve gümrük vergisine es etkili bütün mali yükleri, 2) Tarim politikasi veya islenmis tarim ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alinan ihracat vergilerini, h) Yükümlü deyimi, gümrük yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu bütün kisileri, i) Gümrük yükümlülügü deyimi, bir kisinin yürürlükteki mevzuat uyarinca ithalat ya da ihracat vergisi ödeme yükümlülügünü, i) Gümrük gözetimi deyimi, gümrük mevzuatina ve gereken hallerde gümrük gözetimi altindaki esyaya uygulanacak diger hükümlere uyulmasini saglamak üzere gümrük idareleri tarafindan genel olarak uygulanan islemleri, j) Gümrük denetimi deyimi, gümrük mevzuatina ve gereken hallerde gümrük gözetimi altindaki esyaya uygulanacak diger hükümlere uyulmasini saglamak üzere esyanin muayenesini, belgelerin varliginin ve gerçekliginin kanitlanmasini, isletme hesaplarinin, defterlerinin ve diger yazili belgelerin tetkikini, nakil araçlarinin kontrolünü, bagajlarin ve kisilerin yanlarinda ya da üstlerinde tasidiklari esyanin kontrolünü, idari arastirmalar ve benzeri diger islemlerin yapilmasi gibi, özel islemlerin yerine getirilmesini, k) Esyanin gümrükçe onaylanmis bir islem veya kullanima tabi tutulmasi deyimi, esyanin, 1) Bir gümrük rejimine tabi tutulmasini, 2) Bir serbest bölgeye girmesini, 3) Türkiye Gümrük Bölgesi disina yeniden ihracini, 4) Imhasini, 5) Gümrüge terk edilmesini, l) Gümrük rejimi deyimi; 1) Serbest dolasima giris rejimini, 2) Transit rejimini, 3) Gümrük antrepo rejimini, 4) Dahilde isleme rejimini, 5) Gümrük kontrolü altinda isleme rejimini, 6) Geçici ithalat rejimini, 3

4 7) Hariçte isleme rejimini, 8) Ihracat rejimini, m) Gümrük beyani deyimi, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde esyanin bir gümrük rejimine tabi tutulmasi talebinde bulunulmasini, n) Beyan sahibi deyimi, kendi adina beyanda bulunan kisiyi veya adina beyanda bulunulan kisiyi, o) Esyanin gümrüge sunulmasi deyimi, gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gümrük idarelerine yapilan bildirimi, ö) Esyanin teslimi deyimi, esyanin tabi tutuldugu gümrük rejimiyle öngörülen amaçlar dogrultusunda gümrük idarelerince ilgilisine teslimini, p) Rejim hak sahibi deyimi, gümrük beyanini yapan veya hesabina gümrük beyani yapilan kisiyi veya bu kisiye ait bir gümrük rejimi ile ilgili haklarin ve yükümlülüklerin devredildigi kisiyi, r) Izin hak sahibi deyimi, kendisine bir izin verilen kisiyi, s) Elleçleme deyimi, gümrük gözetimi altindaki esyanin asli niteliklerini degistirmeden istiflenmesi, yerinin degistirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarilmasi, kaplarin yenilenmesi veya tamiri, havalandirilmasi, kalburlanmasi, karistirilmasi ve benzeri islemleri, s) Esya deyimi, her türlü madde, ürün ve degeri, t) Gümrük islemlerinin bitirilmesi deyimi, esyaya ait vergilerin ödenmesini veya kaldirilmasini veya teminata baglanmasini veya beyannamenin iptal edilmesini veya esyanin gümrüge terk edilmesini veya imhasini veya müsadere edilmesini, Ifade eder. IKINCI BÖLÜM Gümrük Mevzuati Çerçevesinde Kisilerin Hak ve Yükümlülüklerine Iliskin Çesitli Hükümler Temsil BIRINCI AYIRIM Temsil Hakki Madde 4- Bütün kisiler gümrük mevzuati ile öngörülen tasarruflari ve islemleri gerçeklestirmek üzere, gümrük idarelerindeki isleri için 696 nci madde hükmü sakli kalmak kosuluyla bir temsilci tayin edebilirler. Transit tasimacilik yapan veya arizi olarak beyanda bulunan kisiler hariç olmak üzere, temsilci Türkiye Gümrük Bölgesinde yerlesik bulunan kisilerdir. 4

5 Temsil, dogrudan veya dolayli olabilir. Temsilci, dogrudan temsil durumunda baskasinin adina hareket eder. Dolayli temsil durumunda ise, kendi adina, ancak baskasinin hesabina hareket eder. Temsilci, temsil edilen kisi namina hareket ettigini beyan etmek, temsilin dogrudan veya dolayli oldugunu belirtmek ve sahip oldugu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmek zorundadir. Bir baska kisi adina veya hesabina hareket ettigini beyan etmeyen ya da bir temsil yetkisine sahip olmadigi halde, baska bir kisi adina ya da hesabina hareket ettigini beyan eden kisi kendi adina ve kendi hesabina hareket ediyor sayilir. Gümrük Kanununun 225 inci maddesinin 1 inci fikrasinda belirtilen kisiler gümrük idarelerinde dolayli temsilci olarak is takip edebilirler. Gümrük yükümlülükleri IKINCI AYIRIM Kisilerin Gümrük Yükümlülügü Madde 5- Gümrük idaresiyle muhatap olan kisiler, 4458 sayili Gümrük Kanununa, bu Kanuna dayanilarak çikarilan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerine uymak; gümrük idarelerinin Gümrük Kanununa ve diger kanun, tüzük ve kararnamelerde yazili hükümlere göre yapacagi gözetim ve denetimlere tabi olmak; bu idarelerin kendi adina veya baska idareler nam veya hesabina tahsil edecegi her tür vergi, resim, harç ve ücretleri ödemek veya bunlar için teminat vermek, kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerinin uymayi zorunlu kildigi her türlü islemi yerine getirmekle yükümlüdürler. Karar ÜÇÜNCÜ AYIRIM Gümrük Mevzuatinin Uygulanmasina Iliskin Kararlar Madde 6- Gümrük Idarelerinin gümrük mevzuatinin uygulanmasina iliskin bir karar vermesini talep eden her kisi, kararin verilebilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri söz konusu idareye ibraz etmek zorundadir. Karar alinmasi talebinin yazili olarak yapilmasi gerekir. Kararin alinmasi Madde 7- Gümrük idareleri söz konusu talebe iliskin basvurunun kendilerine ulastigi tarihten itibaren 30 gün içinde karar alirlar. Ancak gümrük idareleri tarafindan bu süreye uyulmasi mümkün degilse, belirtilen süre asilabilir. Bu durumda, söz konusu idareler yukarida belirtilen sürenin dolmasindan önce süre asimini hakli kilan gerekçeler ile talep hakkinda karar vermek için gerekli görülen ek süreyi de belirterek basvuru sahibine bilgi verirler. Kararin alinmasi için idarenin ek bilgi ve belgeye ihtiyaç duydugu durumlarda, bu ek bilgi ve belgelerin de basvuru sahibince verilmesi zorunludur. Verilen kararlar basvuru sahibine yazili olarak teblig edilir. 5

6 Gümrük idarelerinin basvurunun reddine ve muhatabi kisinin aleyhine olarak verdigi kararlar Gümrük Kanununun 242 nci maddesi hükümleri çerçevesinde itiraz yolu açik olmak üzere gerekçeli olarak alinir ve bu husus kararda belirtilir. Kararin iptali ya da degistirilmesi Madde 8- Gümrük idaresinin ilgilinin lehine olan kararlari; a) Kararin yanlis veya eksik bilgilere dayanilarak verildigi, b) Basvuru sahibinin bu yanlislik veya eksikligi bildigi ya da bilmesi gerektigi, c) Dogru ve tam bilgi verilmis olmasi halinde, söz konusu kararin verilmesinin mümkün olmadiginin saptandigi, Hallerde iptal edilir. Kararin iptali için bu sartlarin tamaminin gerçeklesmis olmasi gerekir. Ilgilinin lehine olan karar, kararda öngörülen bir ya da birden fazla kosulun gerçeklesmemis ya da gerçeklesemez olmasi veya kararda öngörülen bir yükümlülüge ilgilinin uymamasi durumunda, degistirilebilir veya iptal edilebilir. Iptal veya degistirme kararlarinin muhatabina teblig edilmesi gerekir. Birinci fikra hükmü uyarinca, verilen iptal karari, iptal kararinin verildigi tarihten itibaren üçüncü fikra hükmü uyarinca, verilen iptal ya da degistirme karari ise teblig tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Degistirme ya da iptal kararlari, bu kararlarin yürürlüge girdigi tarihte, iptal edilen ya da degistirilen kararlar uyarinca bir gümrük rejimine tabi tutulmaya baslanmis esya için uygulanmaz. Bununla birlikte, gümrük idareleri belirlenecek bir dönem içinde bu esyanin gümrükçe onaylanmis bir isleme ya da kullanima tabi tutulmasini isteyebilir. Baglayici Tarife Bilgisi Madde 9- Baglayici Tarife Bilgisi, kisinin yazili talebi üzerine Müstesarlik (Gümrükler Genel Müdürlügü) tarafindan verilen ve esyanin Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde siniflandirilmasina iliskin idari karardir. Baglayici Tarife Bilgisi, gümrük idarelerini hak sahibine karsi sadece esyanin tarife pozisyonu konusunda ve yalnizca bilginin verildigi tarihten sonra tamamlanacak gümrük islemlerine konu esya için baglayici niteliktedir. Bunun için bilgi alan kisinin, beyan edilen esya ile verilen bilgide tanimlanan esyanin cins, nevi ve niteligi açisindan uygun oldugunu kanitlamasi zorunludur. Baglayici Tarife Bilgisi basvurusu, 1 no.lu ekte yer alan Baglayici Tarife Bilgisi Basvuru Formu ile Gümrükler Basmüdürlükleri vasitasiyla Müstesarliga (Gümrükler Genel Müdürlügü) yapilir. Baglayici Tarife Bilgisi basvurularinin sadece bir kalem esya için yapilmasi gerekir. Bir kalem esya deyiminden Türk Gümrük Tarife Cetvelinde ayni tarife 6

7 pozisyonu alt açiliminda bulunan ve ayni yasal ya da tercihli vergi oranina tabi olan esya anlasilir. Baglayici Tarife Bilgisi basvurularinin asagidaki bilgi ve belgeleri içermesi zorunludur: a) Hak sahibinin adi, soyadi ve adresi, b) Basvuran kisinin hak sahibi olmamasi durumunda basvuranin adi, soyadi ve adresi, c) Esyanin siniflandirilacagi tarife pozisyonu konusunda basvuranin öngörüsü, d) Esyanin Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki yerinin belirlenmesini saglayacak ayrintili tanim, e) Esyanin siniflandirilmasinin, esya bilesimine bagli olmasi durumunda bu bilesimin belirlenebilmesi için kullanilabilecek tahlil metotlari, f) Esyanin Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki yerinin dogru sekilde saptanmasinda gümrük idaresine yardimci olacak numunesi, fotografi, plani, krokisi ya da mevcut diger belgeleri (yabanci dilde basilmis olanlarinin yeminli tercüme bürolarinca onayli tercümeleri), g) Gizli tutulmasi istenilen hususlar varsa bunlara iliskin bilgi. Basvurunun Baglayici Tarife Bilgisi verilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin tamamini içermesi zorunludur. Aksi takdire basvuru sahibinden eksik bilgi ve belgeleri tamamlamasi istenir. Baglayici Tarife Bilgisi nin basvuru sahibine mümkün olan en kisa zamanda yazili olarak bildirilmesi esastir. Baglayici Tarife Bilgisi nin basvuru alindiktan sonra 30 gün içinde basvuru sahibine bildiriminin mümkün olmadigi durumlarda, gümrük idaresi, bu sürenin bitiminden önce, gecikmenin nedenini açiklayarak bilginin verilmesi için gerekli gördügü ek süreyi belirtir. Baglayici Tarife Bilgisi, 1.1 no.lu ekte yer alan örnege uygun bir formla basvuru sahibine bildirilir. Bu bildirimde gizlilik esasina göre verildigi kabul edilen hususlar ve verilen Baglayici Tarife Bilgisi ne karsi Gümrük Kanununun 242 nci maddesi hükümleri çerçevesinde itiraz yolunun açik oldugu belirtilir. Baglayici Tarife Bilgisi, 1.2 no.lu ekte yer alan Baglayici Tarife Bilgisi Takip Defterine kaydedilmek suretiyle izlenir. Baglayici Tarife Bilgisi verilis tarihinden itibaren 6 yil geçerlidir. Gümrük idaresi esyanin gümrükten çekilmesi sirasinda Baglayici Tarife Bilgisi sahibi kisiden gümrük islemlerini tamamlarken sahip oldugu Baglayici Tarife Bilgisi ni gümrük idaresine bildirmesini isteyebilir. Talep edenin verdigi yanlis veya eksik bilgiye dayanan Baglayici Tarife Bilgisi iptal edilir. Iptal, iptal kararinin verildigi tarihten itibaren hüküm ifade eder. 7

8 Baglayici Tarife Bilgisinin geçerliligini yitirmesi veya iptali Madde 10- Baglayici Tarife Bilgisi, a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde degisiklik yapilmasi ve verilen bilginin söz konusu degisiklikle getirilen hükümlere uymamasi, b) Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulundugumuz nomanklatür, izahname, tarife pozisyonlarina iliskin kararlarindaki bir degisiklige uymamasi, c) Baglayici Tarife Bilgisi nin iptal edildiginin veya degistirildiginin bilgi verilen kisiye teblig edilmesi, Durumlarinda geçerliligini yitirir. Baglayici Tarife Bilgisi, birinci fikranin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlarda söz konusu degisikliklerin Resmi Gazetede yayimlandigi, (c) bendinde belirtilen durumlarda ise, iptal ya da degisiklik kararinin ilgiliye tebligi tarihinden itibaren geçerliligini yitirir. Yanlis veya eksik belge ve bilgiye dayanmasi disindaki nedenlerle geçerliligini yitiren Baglayici Tarife Bilgisi nin hak sahibi, söz konusu bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliligini yitirmesinden önce ilgili esyanin alimi veya satimi üstüne baglayici sözlesmeler yaptigini kanitladigi takdirde, geçerliligini yitiren tarife bilgisini, geçerliligin sona erdigi tarihten itibaren 6 aylik süre boyunca kullanabilir. Gümrük islemleri sirasinda söz konusu ürünler için bir ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrüge verilmesi halinde, bu belgenin geçerlilik süresi esas alinir. Geçerliligini yitiren Baglayici Tarife Bilgisi nin yukarida belirtilen kayit ve kosullar altindaki kullanimi yalnizca; a) Ithalat ya da ihracat vergilerinin belirlenmesi, b) Tarim politikasi kapsaminda ihracat vergi iadeleri ile ithalata veya ihracata verilen diger bütün ödemelerin hesaplanmasi, c) Söz konusu Baglayici Tarife Bilgisi ne istinaden verilmis olmasi kosuluyla esyaya ait gümrük beyannamesinin tescili için gümrük islemlerinin yürütülmesi sirasinda verilen ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin kullanimi, Amaciyla mümkündür. Baglayici Mense Bilgisi Madde 11- Baglayici Mense Bilgisi, kisinin yazili talebi üzerine Müstesarlik (Gümrükler Genel Müdürlügü) tarafindan verilen ve esyanin tercihli veya tercihli olmayan menseinin tespitine iliskin idari karardir. Baglayici Mense Bilgisi, gümrük idarelerini hak sahibine karsi yalnizca esyanin menseinin belirlenmesi konusunda ve yalnizca bilginin verildigi tarihten sonra tamamlanacak gümrük islemlerine konu olan esya için baglar. Bunun için bilgi alan kisinin beyan edilecek esya ve mense kazanimi gerektiren durumu ile verilen bilgide tanimlanan esya ve mense kazanimi gerektiren durumun her bakimdan uyumlu oldugunu kanitlamasi zorunludur. 8

9 Baglayici Mense Bilgisi, 2 no.lu ekte yer alan örnege uygun bir formla basvuru sahibine bildirilir. Bu bildirimde gizlilik esasina göre verildigi kabul edilen hususlar ve Baglayici Mense Bilgisi ne karsi Gümrük Kanununun 242 nci maddesi hükümleri çerçevesinde itiraz yolunun açik oldugu belirtilir. Baglayici Mense Bilgisi basvurularinin sadece bir kalem esya için yapilmasi gerekir. Bir kalem esya deyiminden Türk Gümrük Tarife Cetvelinde ayni tarife pozisyonu alt açiliminda bulunan ve ayni yasal ya da tercihli vergi oranina tabi olan esya anlasilir. Baglayici Mense Bilgisi basvurularinin asagidaki bilgi ve belgeleri içermesi zorunludur: a) Hak sahibinin adi, soyadi ve adresi, b) Basvuran kisinin hak sahibi olmamasi durumunda basvuranin adi, soyadi ve adresi, c) Esyanin ayrintili tanimi, d) Esyanin tarife pozisyonu, e) Esyanin hangi ülkede ne tür islem ve isçilik gördügü, f) Gizli tutulmasi istenilen hususlar varsa bunlara iliskin bilgi. Basvurunun Baglayici Mense Bilgisi verilmesi için gerekli bilgi ve belgelerin tamamini içermesi zorunludur. Aksi takdirde, basvuru sahibinden eksik bilgi ve belgeleri tamamlamasi istenir. Baglayici Mense Bilgisi nin basvuru sahibine mümkün olan en kisa zamanda yazili olarak bildirilmesi esastir. Baglayici Mense Bilgisi nin basvuru alindiktan sonra 30 gün içinde basvuru sahibine bildiriminin mümkün olmadigi durumlarda gümrük idaresi, bu sürenin bitiminden önce gecikmenin nedenini açiklayarak bilginin verilmesi için gerekli gördügü ek süreyi belirtir. Baglayici Mense Bilgisi nin verilmesinde Gümrük Kanununun 17 ila 22 nci ve bu Yönetmeligin 23 ila 34 üncü maddelerinde yer alan, esyanin menseinin belirlenmesine iliskin hükümler esas alinir. Baglayici Mense Bilgisi verildigi tarihten itibaren üç yil geçerlidir. Baglayici Mense Bilgisinin geçerliligini yitirmesi veya iptali Madde 12- Talep edenin verdigi eksik ve yanlis bilgiye dayanilarak verilen Baglayici Mense Bilgisi iptal edilir. Iptal karari, verildigi tarihten itibaren hüküm ifade eder. Baglayici Mense Bilgisi; a) Mense kurallarinda bir mevzuat düzenlemesi ya da bir uluslararasi anlasma geregince degisiklik yapilmasi ve verilen bilginin söz konusu degisiklikle getirilen hükümlere uymamasi, 9

10 b) Dünya Ticaret Örgütünün uymakla yükümlü bulundugumuz Mense Kurallari Anlasmasi ve bu anlasmaya iliskin izahname ve kararlardaki bir degisiklige uymamasi, c) Baglayici Mense Bilgisi nin iptal edildiginin ya da degistirildiginin bilgi verilen kisiye teblig edilmesi, Durumlarinda geçerliligini yitirir. Baglayici Mense Bilgisi, ikinci fikranin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlarda söz konusu degisikliklerin Resmi Gazetede yayimlandigi tarihten itibaren, (c) bendinde belirtilen durumlarda ise iptal ya da degisiklik kararinin ilgiliye tebligi tarihinden itibaren geçerliligini yitirir. Yanlis veya eksik belge ve bilgiye dayanmasi nedeni disindaki nedenlerle geçerliligini yitiren Baglayici Mense Bilgisi nin hak sahibi, söz konusu bilgiye dayanarak ve bu bilginin geçerliligini yitirmesinden önce ilgili esyanin alimi veya satimi üstüne baglayici sözlesmeler yaptigini kanitladigi takdirde, geçerliligini yitiren mense bilgisi, geçerliligin sona erdigi tarihten itibaren 6 aylik süre boyunca kullanilabilir. Ancak gümrük islemleri sirasinda söz konusu ürünler için ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrüge verilmesi halinde bu belgenin geçerlilik süresi esas alinir. Geçerliligini yitiren Baglayici Mense Bilgisi nin yukarida belirtilen kayit ve kosullar altindaki kullanimi yalnizca; a) Ithalat ya da ihracat vergilerinin belirlenmesi, b) Tarim politikasi kapsaminda vergi iadeleri ile ithalatta veya ihracatta verilen diger bütün ödemelerin hesaplanmasi, c) Söz konusu Baglayici Mense Bilgisi ne istinaden verilmis olmasi kosuluyla esyaya ait gümrük beyannamesinin tescili için gümrük islemlerinin yürütülmesi sirasinda verilen ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin kullanimi, Amaciyla mümkündür. Bilgi talebi DÖRDÜNCÜ AYIRIM Bilgi Madde 13- Kisiler gümrük idarelerinden gümrük mevzuatinin uygulanmasi hakkinda bilgi talep edebilirler. Ancak bu tür bir talep, fiilen tasarlanan bir ithalat ya da ihracat islemine dayanmiyorsa reddedilebilir. Bilgiler talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle esyanin tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapilan masraflar talepte bulunan tarafindan karsilanir. 10

11 Bilgi verme yükümlülügü Madde 14- Gümrük islemleriyle dogrudan veya dolayli olarak ilgili bulunan kisiler, gümrük idarelerinin talebi üzerine, gümrük islemleriyle sinirli olmak kaydiyla, Gümrük Kanununun belge ve bilgi saklanmasi için öngördügü süreler içinde, faturalar, proforma faturalar, alim satim sözlesmeleri, ithal ya da ihraç esyasina iliskin muhasebe kayitlari gibi beyani destekleyen bütün belge ve bilgileri vermek ve her türlü yardimi saglamakla yükümlüdür. Kendilerinden birinci fikrada belirtilen konularda bilgi istenilen kisiler özel kanunlarda yazilan gizlilik hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten kaçinamazlar. Bilgi vermeyi reddeden kisiler hakkinda cezai kovusturma hükümleri sakli kalmak kaydiyla Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 1 inci fikrasi hükümleri çerçevesinde islem yapilir. Bilgilerin gizliligi Madde 15- Gizli nitelikli bilgiler, bu bilgilerin edinilmesini gerektiren islemlerle dogrudan ilgili olmasi kosuluyla ve bu islemlerle sinirli olarak kullanilir. Gümrük islemleriyle ve bu islemlerin denetimiyle görevli memurlar, görevleri dolayisiyla gümrük yükümlüsünün kendisine ve gümrük yükümlüsüyle ilgili olanlarin sahislarina, islem ve hesap durumlarina, islerine, isletmelerine, mal varliklarina, mesleklerine iliskin olarak ögrendikleri sirlari ve gizli kalmasi gereken diger hususlari açiklayamaz ve bunlari kendilerinin veya üçüncü kisilerin yararina kullanamaz. eder. Bu yasak yukarida belirtilen kisilerin görevlerinden ayrilmalarindan sonra da devam Bu yükümlülüge uyulmamasi durumunda, mevzuatin öngördügü genel hükümler çerçevesinde islem yapilir. Belge ve bilgi saklama yükümlülügü Madde 16- Gümrük islemleriyle dogrudan ya da dolayli olarak ilgili bulunan kisiler, bu islemlerle ilgili belge ve bilgileri 5 yil süreyle saklamak zorundadir. Belge saklama süresi; a) Nihai kullanimlari nedeniyle indirimli veya sifir ithalat vergi oraniyla Türkiye de serbest dolasima giren esya için gümrük gözetimine tabi olmalarinin sona erdigi yilin, b) (a) bendinde öngörülen durumlar disinda serbest dolasima girmek veya ihraç edilmek üzere beyan edilen esya ile ilgili olarak serbest dolasima giris veya ihracat beyanlarina iliskin belgelerin tescil edildigi yilin, c) Baska bir gümrük rejimine tabi tutulan esya için söz konusu gümrük rejiminin sona erdigi yilin, d) Serbest bölgeye konulan esya için esyanin buradan çiktigi yilin, Sonundan itibaren islemeye baslar. 11

12 BESINCI AYIRIM Süreler Süre Madde 17- Gümrük Kanununda belirtilen süreler, tarih veya vadeler, aksine bir hüküm bulunmadikça uzatilamaz veya ertelenemez. Süreler asagidaki sekilde hesaplanir: a) Süre gün olarak belli edilmisse, basladigi gün hesaba katilmaz ve son günün mesai saati bitiminde sona erer. b) Süre hafta veya ay olarak belli edilmisse, basladigi güne son hafta veya ayda tekabül eden günün mesai saati bitiminde sona erer. Sürenin bittigi ayda, basladigi güne tekabül eden bir gün yoksa, süre o ayin son gününün mesai saati bitiminde sona erer. c) Sürenin son gününün, tarihin veya vadenin resmi tatile rastlamasi durumunda, bu süreler tatili izleyen ilk is gününün mesai saati bitiminde sona erer. IKINCI KISIM Gümrük Vergileri Ile Esya Ticareti Konusunda Öngörülen Diger Önlemlerin Uygulanmasina Iliskin Unsurlar Tanimlar BIRINCI BÖLÜM Gümrük Tarifesi ve Esyanin Tarife Pozisyonlarina Ayrilmasi Madde 18- Bu kisimda geçen bazi kavram ve deyimler asagida tanimlanmistir. a) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Esyanin cins, nev i ve niteliklerine göre sistematik bir sekilde numaralandirilarak siniflandirildigi ve alinacak gümrük vergisi oranlarinin gösterildigi Bakanlar Kurulunca kabul edilen cetveldir. b) Gümrük Tarifesi; 1) Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini, 2) Tamamen ya da kismen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açilimlar ekleyen ve esya ticaretine iliskin tarife önlemlerinin uygulanmasi için tespit edilen diger cetvelleri, 3) Türk Gümrük Tarifesinin kapsadigi esyaya uygulanacak gümrük vergisi oranlarini ve tarim politikasi veya islenmis tarim ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler çerçevesinde alinan ithalat vergilerini, 4) Türkiye nin bazi ülkeler veya ülke gruplari ile yaptigi tercihli bir tarife uygulanmasini gerektiren anlasmalarda yer alan tercihli tarife uygulamalarini, 12

13 5) Türkiye tarafindan tek tarafli olarak bazi ülkeler, ülke gruplari veya toprak parçalari için taninan tercihli tarife uygulamalarini, 6) Ithalat vergilerinde, bazi esyaya sartli olarak uygulanacak muafiyet veya indirim uygulamalarini, 7) Yukaridakilerin disinda kalan diger tarife uygulamalarini, Kapsar. c) Bölüm: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde birbirine benzeyen ayni nitelikteki veya çogunlukla ayni hammaddeden yapilan esyayi içine alacak sekilde olusturulan gruplardir. d) Fasil: Bölümlerden daha alt düzeyde ve bölümlere nazaran daha çok birbirine benzeyen ayni nitelikteki esyayi içine alir ve Armonize Sistem Kodunu olusturan numaralandirmanin basladigi 6 basamakli rakamdan olusan Armonize Sistem Kodunun ilk iki rakamiyla ifade edilir. e) Bölüm Notu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bölümlerle ilgili olarak bölüm basliklarindan sonra yer alan açiklamalardir. Bölümde geçen bazi tabirlerin ne anlama geldigi, ilgili bölümde bir esyaya yapilan bir atifin hangi tür esyayi kapsadigi, hangi esyanin sadece ilgili bölümde yer alabilecegi ve bu esyanin bu bölümde yer alabilmesi için hangi sartlarin gerektigi, hangi esyanin o bölüme dahil olmadigi hakkinda bilgi verir. f) Fasil Notu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Fasil Basliklarindan sonra gelmek üzere, fasillarla ilgili yapilan açiklamalarin yer aldigi kayitlardir. g) Bölüm Basligi: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan her bölümün basinda yer alan ve tarifenin yorumu bakimindan baglayici olmayip, yol gösterici nitelikte olan ibarelerdir. h) Fasil Basligi: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan fasillarin basinda bulunan ve baglayici olmayan ibarelerdir. i) Tarife Pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasila iliskin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen gruplardir. Ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakam pozisyon numarasidir. Esyanin ilgili faslin kaçinci sirasinda oldugunu gösterir. Fasil numarasi ile birlikte bir bütün olarak pozisyon diye adlandirilir. j) Tarife Alt Pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde pozisyon numarasini izleyen iki rakam alt pozisyon numarasidir. Ancak, iki rakam tek basina degil, kendinden önceki dört rakamla birlikte altili olarak alt pozisyon numarasini olusturur. k) Esyanin Tarife Pozisyonunun Belirlenmesi: Yürürlükteki hükümlere uygun olarak esyanin girdigi Türk Gümrük Tarife Cetvelinin, tamamen ya da kismen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele alt açilimlar ekleyen ve esya ticaretine iliskin tarife önlemlerinin uygulanmasi için tespit edilen diger cetvellerin, özel alanlara ait esya ticaretine iliskin tarife disi önlemlerin uygulanmasi amaciyla, Bakanlar Kurulu Karari ile olusturulan bir diger cetvelin alt pozisyonunun belirlenmesidir. l) Tarife Önlemleri: Dis ticaretin serbest piyasa kosullarinda gelismesine, konulan gümrük vergileri ile engel olunmasidir. 13

14 m) Tarife Disi Önlemler: Uluslararasi mal ve hizmet akimlarinin serbest ticaret kosullarina göre gelismesine engel olan tarife önlemleri disinda kalan her türlü araç ve politikalardir. n) Kota: Bir takvim yili içinde veya muayyen bir dönem itibariyla yapilmasina izin verilen ithalatin miktar ve/veya degerini ifade eder. o) Tarife Kotasi: Bir mal ya da mal grubunun gümrük vergisi oranlarinda belirli bir miktar veya deger için indirim yapilmasi ya da muafiyet saglanmasini ifade eder. Tarife kotasi deyimi, tarife kontenjani anlamina da gelir. p) Tarife Tavani: Belirli bir dönem içinde, belli mallarin belirlenen deger ya da miktar için ithalatta ve ihracatta normal gümrük vergisi oraninda bir indirime gidilmesi ve bunu asan miktar için belirlenen dönemin sonuna kadar bu tarife indirimlerinin askiya alinabilmesi uygulamasidir. r) Tercihli Tarife: Iki ya da daha çok ülkenin yaptiklari ticaret anlasmasi uyarinca, aralarindaki ticarette karsilikli olarak ya da bir ülkenin belli ülke ya da toprak parçalari menseli esyaya tek tarafli olarak daha düsük tarife uygulamasidir. s) Esyanin Ticaretine Iliskin Özel Hükümlerle Belirlenmis Önlemler: Bir esyanin ticaretine iliskin olarak uluslararasi anlasmalardan kaynaklanan yükümlülükler ya da kanun, kararname, yönetmelik ve benzeri mevzuat çerçevesinde, ilgili kurumlarca belirlenmis özel düzenlemelerdir. t) Islenmis Tarim Ürünleriyle Ilgili Özel Düzenlemeler: Tarim ürünlerinin islenmesi sonucu elde edilen islenmis tarim ürünlerinin ticaretinde uygulanan özel hükümlerdir. Gümrük vergilerinin hesaplanmasi Madde 19- Gümrük vergileri asagidaki esaslara göre hesaplanir: a) Gümrük vergileri, gümrük yükümlülügünün basladigi tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanir. Gümrük vergi oranlarinin degistigi hallerde, bilgisayar sistemine yeni vergi oranlari yüklenir. Ancak, yeni vergi oranlarinin yürürlüge girmesi ile bunlarin sisteme yüklenmesi arasinda bir süre geçmesi ve yükümlü veya temsilcilerinin bu süre içinde esyanin teslimini istemesi durumunda, beyan eski vergi oranlari üzerinden yapilabilir. Bu gibi hallerde, esyanin tesliminden sonra, duruma göre noksan alinan vergilerin istenmesi veya fazla alinan vergilerin geri verilmesi yönünde islem yapilir. b) Esya ticaretine iliskin özel hükümlerle belirlenmis diger önlemler, gerektigi takdirde, söz konusu esyanin tarife pozisyonuna göre uygulanir. c) Bir konsimento içerigi esyanin degisik tarife pozisyonlarina girdigi durumlarda, her esya için kendi tarife pozisyonuna göre islem yapilmasinin ek bir is yükü ve masrafa sebep olmasi halinde, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük idareleri esyanin tamamina, en yüksek ithalat vergisi oranina tabi esyanin tarife pozisyonuna göre vergi uygulayabilir. Beyan sahibi, gerekli kosullarin yerine getirilmesi kaydiyla esya ithalinde; 14

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü

Detaylı

**07/10/2009 tarih ve 27369 Mükerrer Sayılı R.G. de yayımlanan " Gümrük Yönetmeliği"nin 591. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıģtır.

**07/10/2009 tarih ve 27369 Mükerrer Sayılı R.G. de yayımlanan  Gümrük Yönetmeliğinin 591. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıģtır. GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ Gümrük MüsteĢarlığından Resmi Gazete Tarihi: 31/05/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24771 (Mükerrer) **07/10/2009 tarih ve 27369 Mükerrer Sayılı R.G. de yayımlanan " Gümrük Yönetmeliği"nin

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

GÜMRÜK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Kanun Numarası : 4458 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete : 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı GÜMRÜK KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE

Detaylı

(04.11.1999 T. 23866 R.G.)

(04.11.1999 T. 23866 R.G.) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU (04.11.1999 T. 23866 R.G.) Kabul Tarihi: 27.10.1999 Yürürlük Tarihi 05.02.2000 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler 7 Ekim 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27369 (Mükerrer) Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Ekim 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27369 (Mükerrer) Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar (30/12/2001 tarih ve 24626 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar (22/12/2001 tarih

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı : 86)

T.B.M.M. (S. Sayısı : 86) Dönem : 21 Yasama Yılı : 1 T.B.M.M. (S. Sayısı : 86) 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 564 Sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜRKİYE MALEZYA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KISIM. Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KISIM. Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Gümrük beyannamesi ÜÇÜNCÜ KISIM Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük Beyanı MADDE 112 (1) Yazılı

Detaylı

Gidalarin Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasi BIRINCI BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanimlar

Gidalarin Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasi BIRINCI BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanimlar GIDALARIN ÜRETIMI TÜKETIMI VE DENETLENMESINE DAIR YÖNETMELIK Yetki Kanunu 560 S.K.H.K. Yayimlandigi R.Gazete 9 Haziran 1998/ 23367 Gidalarin Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelikte Degisiklik

Detaylı

TÜRKĐYE ĐLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA TARIM ÜRÜNLERĐ TĐCARETĐNE ĐLĐŞKĐN MENŞE ĐSPAT BELGELERĐ YÖNETMELĐĞĐ (KONSOLĐDE) 17.05.1998-R.G.

TÜRKĐYE ĐLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA TARIM ÜRÜNLERĐ TĐCARETĐNE ĐLĐŞKĐN MENŞE ĐSPAT BELGELERĐ YÖNETMELĐĞĐ (KONSOLĐDE) 17.05.1998-R.G. TÜRKĐYE ĐLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA TARIM ÜRÜNLERĐ TĐCARETĐNE ĐLĐŞKĐN MENŞE ĐSPAT BELGELERĐ YÖNETMELĐĞĐ (KONSOLĐDE) 17.05.1998-R.G.23345 Kapsam BĐRĐNCĐ KISIM Kapsam ve Tanımlar Madde 1-Türkiye ile Avrupa

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ Bağlayıcı Tarife Bilgisi MADDE 28.. (3) Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularının aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermesi zorunludur: a) Hak sahibinin adı, soyadı ve adresi,

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Şubat 1994 CUMARTESİ. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Şubat 1994 CUMARTESİ. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 12 Şubat 1994 CUMARTESİ Sayı : 21847 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Gümrük Kanununun 65 inci Maddesinin

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK

7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK 7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130207-11.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130207-11.htm Sayfa 1 / 19 7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369

Detaylı

(13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 10) BÖLÜM 1 Amaç, Kapsam, Tanımlar

(13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 10) BÖLÜM 1 Amaç, Kapsam, Tanımlar (13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 10) BÖLÜM 1 Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Tebliğin amacı, 04.11.1999 tarihli ve 23866

Detaylı

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 2) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 2) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; hiç alınmadığı veya

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 7 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 8 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASININ VII. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA GENEL TANITICI AÇIKLAMA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASININ VII. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA GENEL TANITICI AÇIKLAMA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASININ VII. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA GENEL TANITICI AÇIKLAMA MİLLETLERARASI SÖZLEŞME Karar Sayısı: 93/4690 Karar Tarihi : 27/07/1993 27.081993 tarihli,

Detaylı

SONRADAN KONTROL DENETİM REHBERİ

SONRADAN KONTROL DENETİM REHBERİ HİZMETE ÖZEL T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı SONRADAN KONTROL DENETİM REHBERİ Haziran 2015 HİZMETE ÖZEL İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. AMAÇ, KAPSAM VE İLKELER... 6 1.1. Sonradan

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Karar Tarihi : 29/9/2009 Resmî Gazete Tarihi : 07/10/2009 Resmî Gazete Sayısı : 27369 1 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmî Gazete Tarihi: 07 Ekim 2009 Resmî Gazete Sayısı: 27369 Karar Sayısı : 2009/15481 Ekli "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının

Detaylı