Efctfci» IT tp8* By UĞUR GÖKTAŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Efctfci» IT tp8* By UĞUR GÖKTAŞ"

Transkript

1 fr 11 Efctfci» IT tp8* By UĞUR GÖKTAŞ

2 T T - \o % l % u r ( tö k ta ş A iif ir Galata Köprüsü, ulajımı sağlayan bir vasıta olmasının ötesinde, İstanbul un gündelik hayat kültürünün de önemli bir unsurudur. Üstte, 19. yüzyıl sonunda köprünün yer aldığı bir kartpostal; altta, Ara Güler in objektifinden kırk yıl önceki Galata Köprüsü. / Galata Bridge has not just been a physical communications link between two sides of Istanbul, but a significant element of the city s daily life. Above is a postcard showing the bridge at the end of the 19th century, and below the bridge as photographed by Ara Güler forty years ago. İstanbul un tarihî mimarî eserleri içinde köprüler, insanların folkloruna, adetlerine tesir etmiştir. Bunlar içinde Galata Köprüsü nün varlığını sadece tarihî özellikleriyle belirtmek, zannederiz ki yanlış olacaktır. Çünkü, Galata Köprüsü, İstanbul halkı için sadece ulaşımı sağlayan bir vasıta olmanın ötesinde, hayatı paylaşan canlı bir hemşehriydi. Bilhassa 19. yüzyılın sonundan itibaren köprü, edebiyatımızda, tiyatro, şiir ve roman türleri içinde mekan özelliğiyle yerini alm ıştır. Özellikle roman türünde, başta Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Ahmet Rasim olmak üzere hiçbir yazar yoktur ki, köprüden bahsetmiş olmasın. İstanbul da kurulmuş ve varlığı ispat edilebilen en eski köprü, 1453 yılında kuşatma sırasında Haliç te inşa edilen köprüdür yıllarında Galata ile İstanbul arasında bir köprü kurmak üzere girişimde bulunulmuş; bu amaçla ünlü Rönesans sanatçısı Leonardo da Vinci tarafından bir kroki hazırlanmıştı. Krokiye göre köprü, tek gözlü ve her ucu çift Bridges have a special fascination for people and tend to acquire their oum stories and legends. This is true of Istanbul, where bridges have found their way into folklore and become a treasured feature of the urban landscape. Therefore to treat the Galata Bridge over the Golden Horn merely from the historic angle would be misleading. This bridge has not only been a means of getting from one side o f the waterway to the other, hut like a fellow citizen has had symbolic and spiritual significance in people s lives. From the end of the 19th century in particular, the bridge has featured in Turkish literature; in theatre, poetry and novels. Above all in the latter medium there is hardly a novelist, including Huseyin Rahmi Gurpmar and Ahmet Rasim, who has not mentioned this bridge. The oldest recorded bridge in Istanbul was built over the Golden Horn in 1453 during the Turkish siege of the city. In the years plans to 142 SKYLIFE HAZİRAN JUNE 1999

3 ayaklı olup; uzunluğu 350 metre, genişliği ise 24 m etre olacaktı. Bu projenin gerçekleşmesi teknik bakım dan mümkün olmayınca, yine İtalyan sanatçılardan Michelangelo İstanbul a köprü yapımı için davet edildi. Fakat Michelangelo nun bu teklifi kabul etmemesi üzerine, 19- yüzyıla kadar köprünün yapım construct a permanent bridge here were d iscussed, and with this object a design sketch was made hy Leonardo da Vinci showing a single span bridge with double pillars at either end, 350 m long and 24 m wide. However, technical drawbacks made it impossible to realise this project, a n d another En üstte, Haliç in girijinde, tarihî yarımadayı Karaköy e bağlayan konumuyla Galata Köprüsü. Üstte, geçen yüzyılın sonunda yapılan bir gravürde Galata Köprüsü. / The Galata Bridge at the mouth of the Golden Horn linked the old city to the commercial district of Karaköy (top). An engraving of the Galata Bridge dating from the end of the last century (above). Cengiz Kahraman Arşı işi bir daha açılmamak üzere kapatıldı. Sonraki dönemde, II. Mahmut tarafından Azapkapı yla Unkapam'nı birbirine bağlayan bir köprü yaptırılmış ve 3 Eylül 1836 da hizmete açılmıştı. Kaptan-ı Derya Vekili Fevzi Ahmet Paşa nezaretinde tersanede yapılan ve Hâyratiye veya "Cisri Atik isimleriyle adlandırılan köprüden geçiş ücretsizdi. Tarih-i Lütfi de bu köprünün birbirine bağlı sallar üzerinde kurulduğu, uzunluğunun metre olduğu yazılmaktadır. İlk Galata Köprüsü ise, Valide Sultan tarafından 1845 yılında yaptırılarak 18 sene kullanılmıştır. Sultan II. Mahmut'un yaptırdığı köprüden sonra Italian artist. Michelangelo was invited to design a bridge for Istanbul. Michelangelo rejected the proposal, and the idea o f building a bridge bere was shelved until the 19th century. In the early 19th century Mahmut II ( ) had a bridge built at some distance up the waterway between Azapkapi and Unkapam. This bridge, known as the Hayratiye, was opened on 3 September The project was carried out by Deputy Lord High Admiral Fevzi Ahmet Paşa using the workers and facilities of the naval arsenal. According to the History>of Liitfi this bridge was built on linked pontoons and was around 500 to 540 m long. 144 SKYLIFE HAZİRAN JUNE 1999

4 Cengiz Kahraman Arşivi Çelin Korkmaz Solda, 80 yıl İstanbullulara hizmet eden ve 1992 yılında çıkan bir yangının Galata Köprüsü. / Left is the old Galata Bridge which after serving Istanbul the modern bridge which has taken its place. yapılan ilk köprü olması nedeniyle Cisr-i Cedid ismiyle anılmıştır. Bu köprünün Karaköy tarafına şair Şinasi'nin şu beyti yazılmıştır: Tarz-ı vâlâ köprü inşa kıldı rû-yi lecceye Yaptı Han Abdülmecid-i yem-himen Cisr-i Cedîd Köprünün üzerinden ilk defa Sultan Abdülmecit, altından ise Cygne adlı gemiyle Fransız kaptan Magnan geçmişti. Halk, köprüden bedava olarak üç gün geçtikten sonra Bahriye Nezareti adına Mürûriye denilen geçiş ücreti alınmaya başlandı. İkinci Galata Köprüsü, 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Ethem Pertev Paşa nın gayretiyle ahşap olarak yaptırılmıştı. III. Napolyon un İstanbul u ziyaretinin de bu köprünün yapımında önemli rolü olmuştu. Üçüncü köprünün yapımı için 1870 yılında Fransız Forges et Chantiers de la Mediterranée firmasıyla bir anlaşma yapılmış, fakat Fransız-Alman savaşı nedeniyle yapım işi gerçekleşmemişti yılında ise İngiliz firması olan G. Wells le anlaşma yapılmış ve köprünün yapımı 1875 yılında bitirilmişti. İnşa edilen köprü, 480 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde olup, 24 duba üzerine ardından Haliç in iç kısmına çekilen köprü; sağda, halen hizmet veren yeni for 80 years was damaged by fire and towed up the Golden Horn. Right is The first Galata Bridge at the mouth of the waterway was constructed in 1845 by the mother o f Sultan Abdtilmecid and used for 18 years. It was known as the Cisr-i Cedid or New Bridge to distinguish it from the earlier bridge further up the Golden Horn, which became known as the Cisr-i Atik or Old Bridge. The poet Şinasi wrote the following inscription which was situated at the Galata end of the bridge: A bridge of great excellence in visage The New Bridge was built by Abdiilmecid Han First to pass over the bridge was Sultan Abdiilmecid, and the first to pass below it was the French captain Magnan in bis ship the Cygne. For the first three days crossing the bridge was free, after which a toll known as mürûriye was paid to the Naval Ministry. This was replaced by a second wooden bridge in 1863, built by Ethem Pertev Paşa on the orders of Sultan Abdülaziz in readiness for the visit to Istanbul of Napoleon III. In 1870 a contract was signed with a French company, Forges et Chantiers de hi Mediteranee fo r construction of a third bridge, but the outbreak of war between France and Germany delayed the project. Galata Köprüsü, İstanbul'da geleneksel hayat biçiminin hakim olduğu semtlerle, daha Batılı izler taşıyan semtleri birbirine bağlayan kültürel bir geçit özelliği de taşır. / The Galata Bridge served as a cultural link connecting the traditionalist communities of the old city with the westernised communities of Pera, centre of commerce and foreign embassies. 146 SKYLIFE HAZİRAN --jh- lune 1999

5 Çetin Korkmaz kurulmuştu. Maliyeti ise 105 bin altındı. Bu köprü 1912 yılına kadar kullanılmış; bu tarihten sonra, eskiyen Haliç Köprüsünün yerine monte edilmişti. Dördüncü Galata Köprüsü ise 1912 yılında 350 bin altına Alman Man firmasına yaptırılan, boyu 466 metre, genişliği ise 25 metre olan köprüdür. Hizmete 27 Nisan 1912 de açılmıştır. Bu köprü 1992 yılında çıkan bir yangın sonucunda kullanılamaz hale geldiğinden devre dışı bırakıldı ve halen kullanmakta olduğumuz köprünün yapımıyla birlikte Haliç in iç taraflarına çekildi. Galata Köprüsü, imparatorluk içindeki iki ayrı dünya görüşüne ve yaşayışına sahip insanları ayıran bir merkezdi. Bir tarafta Aksaray, Laleli, Edirnekapı, Fatih gibi daha geleneksel bir yaşam tarzının hakim olduğu semtler; diğer tarafta ise Galata, Beyoğlu, Şişli, Harbiye gibi Batılı bir hayatın izlerinin görüldüğü semtler. Aslında köprü, bu iki değişik kültürü birbirine bağlayan kültürel bir geçit olarak da görülebilir. Peyami Safa nın "Fatih-1 Iarbiye romanında belirtiği gibi, köprü yoluyla Fatih ten Harbiye ye çıkan bir insan ayrı bir medeniyete ve kültüre de adım atmış olurdu. Galata Köprüsü, edebiyatçıların dışında, romantik manzarasıyla ressamlara da ilham olma özelliğini korumuştur. Uğur Göktaş, araştırmacı yazar. which was given instead to a British firm G. Wells in This bridge completed in 1875 was 480 m long and 14 m wide, and rested on 24 pontoons. It was built at a cost of 105,000 gold liras. This was used until 1912, when it was pulled upstream to replace the now genuinely old Cisr-i Atik Bridge. The fourth Galata Bridge was built in 1912 by the German Man firm for 350,000 gold lira. This bridge was 466 m long and 25 m wide. It is the bridge still familiar to many people today that was badly damaged in a fire in 1992 and towed up the Golden Horn to make way for the modern bridge now in use. The Galata Bridge was a symbolic link between the traditional city of Istanbul proper, site of the imperial palace and principal religious and secular institu- lions of the empire, and < the districts o f Galata, Beyoğlu. Şişli and Harbiye where a large proportion of the inhabitants were non-muslims and where foreign merchants and diplomats lived and worked. In this respect the bridge bonded these two distinctive cultures. As Peyami Safa said in his novel, Fatib- Harbiye, a person who went from Fatih to Harbiye via the bridge set foot in a different civilisation and different culture. Apart from its place in fiction, the romantic appearance of the Galata Bridge made it a subject of many paintings and engravings. ' Uğur Göktaş is a writer and researcher. 147 SKYLIFE HAZİRAN JUNE 1999 Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi *

! n. TVfeVci M O SAIC O F R E LIG IO N S. o o.o.o «j ) o o o 0 * 0Ù. a r a r * *!? - M. oooo o000001

! n. TVfeVci M O SAIC O F R E LIG IO N S. o o.o.o «j ) o o o 0 * 0Ù. a r a r * *!? - M. oooo o<k ; o.ooo. m M >000001 M O SAIC O F R E LIG IO N S A N D L A N G U A G E S : Galata'nın tarihi, İstanbul tarihi kadar eski. En görkemli dönemini ise 12. yüzyılda buraya yerleşen Cenovalılarla yaşamış. By FARUK PEKİN Photos AR

Detaylı

Mor Yasak Şehir ÇİN MİLLİ SARAY MÜZESİ 62

Mor Yasak Şehir ÇİN MİLLİ SARAY MÜZESİ 62 içindekiler TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2012 JULY-AUGUST-SEPTEMBER 2012 SAYI 6 ISSUE 6 AFRODİSİAS Her çağda biri, onu tutkuyla sevdi Zamansız sadeliğin adresi REZAN HAS MÜZESİ BURHAN DOĞANÇAY Devlerin Savaşı

Detaylı

İSTANBUL CHAMBER OF TOURIST GUIDES ALTERNATIVE TOUR ROUTES FOR SUSTAINABLE TOURISM

İSTANBUL CHAMBER OF TOURIST GUIDES ALTERNATIVE TOUR ROUTES FOR SUSTAINABLE TOURISM İSTANBUL CHAMBER OF TOURIST GUIDES ALTERNATIVE TOUR ROUTES FOR SUSTAINABLE TOURISM İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Sürdürülebilir Turizm için Alternatif Tur Rotaları Projesi kapsamında

Detaylı

12 Grafik Tasarım / Graphic Design Şükran KUMRAL

12 Grafik Tasarım / Graphic Design Şükran KUMRAL SAYI / ISSUE 13 / 2012 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Publisher on Behalf of İstanbul Metropolitan

Detaylı

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies NİSAN 2013 APRIL 334 TÜRSAB DERGİ Cacabey Camii Cacabey Mosque Karabük 76 yaşında Karabük is 76 Years Old Dolmabahçe Camii The

Detaylı

COMENIUS. Since 1995, the EU has been supporting partnerships and projects between schools from. Lifelong learning programme COMENIUS

COMENIUS. Since 1995, the EU has been supporting partnerships and projects between schools from. Lifelong learning programme COMENIUS COMENIUS Education and Culture Lifelong learning programme COMENIUS Comenius Projesi Genel Bilgi Comenius Project General Information 1995 ten bu yana Avrupa Birliği, adını pedagog Johann Amos Comenius

Detaylı

DÜNYANIN EN ESKİ TANRISAL KAYA ANITI

DÜNYANIN EN ESKİ TANRISAL KAYA ANITI MANİSA Spil Dağı ile Gediz Nehri arasında, İzmir- İstanbul karayolunun kuzeyinde, İzmir e 36 km uzaklıkta bulunan Manisa, Ege Bölgesinin önemli şehirlerinden biridir. Homeros a göre ilk yerleşimin, Truva

Detaylı

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 APRIL-MAY-JUNE 2013 SAYI 9 ISSUE 9

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 APRIL-MAY-JUNE 2013 SAYI 9 ISSUE 9 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 APRIL-MAY-JUNE 2013 SAYI 9 ISSUE 9 DÜNYANIN YENİ YEDİ HARİKASI SEVEN NEW WONDERS OF THE WORLD Antalya... Venedik... Safranbolu... Kyoto Antalya... Venice... Safranbolu... Kyoto

Detaylı

Water crossing utopias of Istanbul: Past and future

Water crossing utopias of Istanbul: Past and future ITU A Z VOL: 9, NO:2, 67-88, 2012-2 Water crossing utopias of Istanbul: Past and future Aslı ÇEKMİŞ GÖRGÜLÜ 1, Işıl HACIHASANOĞLU Istanbul Technical University, Faculty of Architecture, Istanbul, TURKEY

Detaylı

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Göynük Göynük is in the leading role Şimdi Artısı Var Özel

Detaylı

DOSYA FILE. Avrupa yı Saran Hayranlık: Turquerie Turquerie: The Admiration Enrapping Europe

DOSYA FILE. Avrupa yı Saran Hayranlık: Turquerie Turquerie: The Admiration Enrapping Europe İÇİNDEKİLER Contents 14 GÜNDEM AGENDA Medeniyet Hafızası: Kırkpınar Kırkpınar: The Memory of a Civilisation Şark Ekspresi nin Yazarı 125 Yaşında The Author of the Orient Express is 125 Years Old Orfeus

Detaylı

Kapadokya yı Niğde de Keşfedin! Explore the Cappadocia In Niğde

Kapadokya yı Niğde de Keşfedin! Explore the Cappadocia In Niğde 6 Kapadokya yı Niğde de Keşfedin! Explore the Cappadocia In Niğde Çizim: Yrd. Doç. Dr. Cengiz KAYACILAR Grafik Tasarım: Şule ERDİLMEN GENEL BİLGİLER OVERVIEW 8 GENEL BİLGİLER Niğde İli ülkemizin iç Anadolu

Detaylı

İSTAnBUL'Un kahvehanelerinden

İSTAnBUL'Un kahvehanelerinden İSTAnBUL'Un kahvehanelerinden FROM THE COFFEEHOUSES IN İSTANBUL SAVAŞ AY 3 İstanbul BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kültür A.Ş. YAYINLARI İSTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY CULTURE CO. PUBLICATIONS Maltepe Mahallesi

Detaylı

Osmanlılarda idari makamların bulunduğu

Osmanlılarda idari makamların bulunduğu n MİMARİ / ARCHITECTURE Üniversiteye Bu Kapıdan Girilir This is the gate to enter university Türkiye de üniversite eğitiminin sembolü hâline gelen İstanbul Üniversitesi nin ana kapısı, zafer takı şeklindeki

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TARİH VE COĞRAFYA

AFYONKARAHİSAR TARİH VE COĞRAFYA TARİH VE COĞRAFYA Afyonkarahisar Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu bölümü sınırları içerisinde yer alır. Kuzeyde Eskişehir, kuzeybatıda Kütahya, doğuda Konya, batıda Uşak, güneyde Burdur, güneydoğuda Isparta,

Detaylı

Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most

Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most beatiful imperial garden Ihlamur Palace Kaya evleri,

Detaylı

TÜRSAB DERGİ TOKAT. HIDRELLEZ GELİYOR! Dilek tutmayı unutmayın! HIDRELLEZ IS COMING! Don't forget to make a wish! İSTANBUL UN FETHİNİN 561.

TÜRSAB DERGİ TOKAT. HIDRELLEZ GELİYOR! Dilek tutmayı unutmayın! HIDRELLEZ IS COMING! Don't forget to make a wish! İSTANBUL UN FETHİNİN 561. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MAYIS 2014 MAY 347 TÜRSAB DERGİ ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN! Have a Good Mother s Day 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR

Detaylı

GREAT MOSQUE ULU CAMİ T.C. BURSA VALİLİĞİ

GREAT MOSQUE ULU CAMİ T.C. BURSA VALİLİĞİ GREAT MOSQUE ULU CAMİ T.C. BURSA VALİLİĞİ Ulu Cami Osmanlı mimarisinin şaheserlerinden olan ve İslam dünyasının en önemli 5 mabedinden biri olarak gösterilen Ulu Cami, Bursa nın en büyük ve en görkemli

Detaylı

İzmir i şahlandıracak

İzmir i şahlandıracak Mart March 2014 Sayı Issue 32 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy İzmir i şahlandıracak entegre ulaşım projeleri Integrated transport projects for development of İzmir LAKE VAN VAN GÖLÜ Its name is lake,

Detaylı

EKİM-KASIM-ARALIK 2014 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2014 SAYI 15 ISSUE 15

EKİM-KASIM-ARALIK 2014 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2014 SAYI 15 ISSUE 15 G İ R İ Ş İ M L E R İ G İ R İ Ş İ M L E R İ EKİM-KASIM-ARALIK 2014 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2014 SAYI 15 ISSUE 15 G İ R İ Ş İ M L E R İ HİERAPOLİS MÜZESİ HIERAPOLIS MUSEUM RODİN RODIN BİR KARYA KENTİ

Detaylı

Venedik Baylosu nun Defterleri The Venetian Baylo s Registers (1589-1684)

Venedik Baylosu nun Defterleri The Venetian Baylo s Registers (1589-1684) Hilâl. Studi turchi e ottomani 4 Venedik Baylosu nun Defterleri The Venetian Baylo s Registers (1589-1684) Serap Mumcu Edizioni Ca Foscari Venedik Baylosu nun Defterleri The Venetian Baylo s Registers

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2015 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2015 SAYI 16 ISSUE 16

OCAK-ŞUBAT-MART 2015 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2015 SAYI 16 ISSUE 16 OCAK-ŞUBAT-MART 2015 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2015 SAYI 16 ISSUE 16 FRESKO FRESCO DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜZESI: TÜRKIYE THE GREATEST MUSEUM OF THE WORLD: TURKEY ÇORUM ARKEOLOJI MÜZESI ÇORUM ARCHAELOGICAL MUSEUM

Detaylı

Bask /Printing : Mas Matbaac l k A.fi. Hamidiye Mahallesi So uksu Caddesi No: 3 34408 Ka thane - stanbul Tel: 0212 294 10 00 info@masmat.com.

Bask /Printing : Mas Matbaac l k A.fi. Hamidiye Mahallesi So uksu Caddesi No: 3 34408 Ka thane - stanbul Tel: 0212 294 10 00 info@masmat.com. Bask /Printing : Mas Matbaac l k A.fi. Hamidiye Mahallesi So uksu Caddesi No: 3 34408 Ka thane - stanbul Tel: 0212 294 10 00 info@masmat.com.tr Sinan'ın ardından bakmak SİNAN A SAYGI FOTOĞRAF YARIŞMASI

Detaylı

Kutlu olsun! Cumhuriyet 89 yaşında Congratulations! The Republic is 89 years old Yeşiller içinde bir eski zaman sarayı A palace of old times among

Kutlu olsun! Cumhuriyet 89 yaşında Congratulations! The Republic is 89 years old Yeşiller içinde bir eski zaman sarayı A palace of old times among Kutlu olsun! Cumhuriyet 89 yaşında Congratulations! The Republic is 89 years old Yeşiller içinde bir eski zaman sarayı A palace of old times among the green Güzel karşı komşu Midilli Beautiful neighbor

Detaylı

Faaliyet Raporu 2014 Annual Report 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Faaliyet Raporu 2014 Annual Report 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 1 ÇİNDEKİLER CONTENTS 03 06 14 32 38 BAŞKANIN MESAJI / Chairman`s Message HALİÇ İN ALTIN ÇAĞI / THE GOLDEN ERA OF HALİÇ DÜN, BUGÜN VE GELECEKTE HAL Ç THE PAST, PRESENT,

Detaylı

GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ

GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ EKİM-KASIM-ARALIK 2011 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2011 SAYI 3 ISSUE 3 Yeni bir müzemiz oldu: GAZİANTEP ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ We have a new museum: Gaziantep Zeugma Mozaic Museum KÜLTÜRE ve SANATA CAN SUYU:

Detaylı

»EYÜP'TE ÖNEMLİ TELEFONLAR Important Telephone Numbers

»EYÜP'TE ÖNEMLİ TELEFONLAR Important Telephone Numbers ACİL TELEFONLAR 158 Alo Sahil Güvenlik 175 Alo Tüketici 188 Cenaze Hizmetleri 186 Elektrik Arıza 141 Fono Tel 187 Gaz Arıza 180 İş ve İşçi Bulma Kurumu 156 Jandarma İmdat 126 Kablo TV Arıza 183 Kadın ve

Detaylı

Mart 2010 dan itibaren Tokyo* ve Şubat 2010 dan itibaren Nagoya*

Mart 2010 dan itibaren Tokyo* ve Şubat 2010 dan itibaren Nagoya* Japonya Baştan keşif Mart 2010 dan itibaren Tokyo* ve Şubat 2010 dan itibaren Nagoya* Size özel yiyecek - içecek şeflerimiz ve Japonca konuşan ekibimiz tarafından servis edilen, Diamond First ve Pearl

Detaylı

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2015 APRIL-MAY-JUNE 2015 SAYI 17 ISSUE 17

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2015 APRIL-MAY-JUNE 2015 SAYI 17 ISSUE 17 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2015 APRIL-MAY-JUNE 2015 SAYI 17 ISSUE 17 HILTON ANTAKYA MÜZE OTEL ANTAKYA HILTON MUSEUM HOTEL BATMAN MÜZESİ MUSEUM OF BATMAN LATRİNA LATRINES İLYAS BEY KÜLLİYESİ İLYAS BEY COMPLEX

Detaylı

EFES i ONLAR YAŞATIYOR

EFES i ONLAR YAŞATIYOR Alabilirsiniz Your complimentary copy Sayı - Issue 118, Eylül - September 2014 JEETLIFE ŞİMDİ ipad DE! JETLIFE NOW AVAILABLE FOR ipad! ŞEHRİN DAİMİ SAKİNLERİ: BUDAPEŞTE HEYKELLERİ THE CITY S PERMANENT

Detaylı