ORTADOĞU SEMPOZYUMU PROGRAMI MIDDLE EAST CONFERENCE PROGRAMME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTADOĞU SEMPOZYUMU PROGRAMI MIDDLE EAST CONFERENCE PROGRAMME"

Transkript

1 ORTADOĞU SEMPOZYUMU PROGRAMI MIDDLE EAST CONFERENCE PROGRAMME KASIM/NOVEMBER 2012

2 Program Özeti / Programme Summary CUMA/ FRIDAY 16 / 11/ :00 09:45 Açılış Konuşmaları / Opening Session 10:00 12:15 I. Oturum/ Session: Ortadoğu Kavramının Ortaya Çıkışı, Temsil Sorunu Ve Gelecek Senaryoları / Emergence of the "Middle East" As A Concept, Problems and Future Scenarios 12:15 14:00 Cuma Namazı Ve Yemek Arası / Friday Prayers and Lunch 14:00 16:00 II. Oturum / Session: Çağdaş İslam Düşüncesine Yön Veren Politik Ve Entelektüel Aktörler/ Political and Intellectual Actors and their Influence on Contemporary Islamic Thought 16:00 16:15 Çay Ve Kahve Molası / Tea and Coffee Break 16:15 18:15 III. Oturum / Session: Ortadoğu da Değişim İn Dinamikleri / Dynamics of Changes in the Middle East 19:00 23:00 Akşam Yemeği / Dinner CUMARTESİ/ SATURDAY 17/11/ :00 10:30 V. Ve VI. Oturum / Parallel Sessions V & VI V. Oturum/Session: Oturum: Ortadoğu da Siyaset Ve Demokrasinin Geleceği / The Future of Politics and Democracy in the Middle East (A Salonu / Hall A) VI. Oturum / Session: Arap Baharının Filistin Sorununa Etkisi / The Effect of the Arab Spring On the Palestinian Issue(B Salonu / Hall B) 10:30 11:00 Çay Kahve Molası / Tea and Coffee Break 11:00 12:30 VII. Ve VIII. Oturum / Parallel Sessions VII & VIII VII: Ortadoğu da Halk Hareketleri Ve Dönüşüm / Popular Movements and Transformation in the Middle East (A Salonu / Hall A) VIII: İslami Hareketlerin Dönüştürücü Gücü / The Transformative Power of the Islamic Movements(B Salonu / Hall B) 12:30 13:30 Yemek Arası / Lunch Break 13:30 15:00 IX. Ve X. Oturum / Parallel Sessions IX & X IX: Ortadoğu da Ulus-Devlet, Hukuk Ve Sınır Nosyonu / The Notions of Law And Borders in the Middle East(A Salonu / Hall A) X: Ortadoğu da Kimlik Ve Çatışma Zeminleri / Spaces of Identity and Conflict in the Middle East(B Salonu / Hall B) 15:00 15:30 Çay Kahve Molası / Tea and Coffee Break 5: XI. Ve XII. Oturum / Parallel Sessions XI & XII XI: Sanatın Ve Edebiyatın İçerisinden Devrimi/Değişimi Okumak / Reading the Revolution Through Art and Literature (A Salonu / Hall A) XII.: Ortadoğu nun Ekonomik Geleceği / The Economic Future of the Middle East (B Salonu / Hall B) 17:00 17:15 Çay Kahve Molası / Tea and Coffee Break 17: Genel Değerlendirme / Final Remarks 19:00 23:00 Akşam Yemeği Ve Program / Dinner and Evening Program 09:00 15:00 Mardin Gezisi / Tour of Mardin PAZAR/SUNDAY 18 /11/ 2012

3 Program / Programme CUMA/ FRIDAY 16 / 11/ :00 09:45 AÇILIŞ KONUŞMALARI / OPENING SESSION 10:00 12:15 I. OTURUM/ SESSION: ORTADOĞU KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI, TEMSİL SORUNU VE GELECEK SENARYOLARI / EMERGENCE OF THE "MIDDLE EAST" AS A CONCEPT, PROBLEMS AND FUTURE SCENARIOS Prof. Yasin Aktay Başkan/Chair Bilgiler/Information Dil/Language Prof. Ziauddin Sardar Postnormal Zamanlarda Ortadoğu nun Geleceği City London The Future of the Middle East in Postnormal Times London/England مستقبل الشرق االوسط في عصر "ما بعد الطبيعي" Prof. Gulshan Dietl Ortadoğu: İsimlendirme Üzerindeki Tartışmalar Jawaharlal Nehru The Middle East: Debates Over Nomenclature New Delhi/India الشرق األوسط: الجدل حول التسمية Prof. Ezzat Eldrieny Ortadoğu Kavramının Değişen Koşullarda Ortaya Çıkması ve Bir Gelecek Okuması Tanta Tanta/ Egypt Arapça/Arabic The Term Middle East : the Circumstances of Its Emergence and its Predicted Fate مصطلح الشرق األوسط بين مالبسات النشأة وتوقع المآالت Prof. Tahsin Görgün İslam Dünyasının Geleceği 29 Mayıs The Future of the Muslim World Istanbul/Turkey مستقبل العالم االسالمي Dr. Yusuf Kaplan Ortadoğu Impasse'ının Anahtarı: Medeniyet Fikri Istanbul/Turkey The Key to the Impass in the Middle East: The İdea of Civilization الحضارة الفكرية: مفتاح مأزق الشرق األوسط 12:15 14:00 CUMA NAMAZI VE YEMEK ARASI / FRIDAY PRAYERS AND LUNCH

4 14:00 16:00 II. OTURUM / SESSION: ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİNE YÖN VEREN POLİTİK VE ENTELEKTÜEL AKTÖRLER/ POLITICAL AND INTELLECTUAL ACTORS AND THEIR INFLUENCE ON CONTEMPORARY ISLAMIC THOUGHT Prof. Abdolali Alebooye Başkan/Chair Prof. Sami Şener İslam Dünyasında Değişimin Türkiye Boyutu ve Entelektüel Sorumluluk Change in the Islamic World: the Turkish Dimension and Intellectual Responsibility Sakarya Sakarya/Turkey تركيا والتغيير في العالم اإلسالمي ومسؤوليتها الفكرية David Warren İslami Siyasi Söylemin Çözülemeyen Gerginlikleri: Yusuf el-karadavi, Raşid el- Ghannushi ve Maqasid el-şeria nın Dönüşü Of Manchester Manchester/England Unresolved Tensions in Islamic Political Discourse: Yusuf al-qaradawi, Rashid al- Ghannushi and the Resurgence of the Maqasid al-sharia الخطاب السياسي اإلسالمي: يوسف القرضاوي راشد الغنوشي وعودة مقاصد الشريعة Halil İbrahim Yenigun Seyyid Kutub un Siyasal Düşünce ve Siyasi Ontolojik Analizinin Güncel/Günümüzle İlişkisi of Virginia, Istanbul Commerce The Current Relevance of Qutbian Political Thought and Political Ontological Analysis Istanbul/ Turkey العالقة الفكرية السياسية في الوضع الراهن لسيد قطب وتحليل الوجود السياسي له Dr. Zülküf Kara Huzursuz Bir Entelektüel: Ali Şeriati Artuklu Ali Shariati: A Restless İntellectual Mardin/Turkey علي شريعتي: المفكر الذي لم يهدأ Dr. Alev Erkilet Düşünce ve Hareket Adamı Olarak: Hassan Al-Banna Hassan Al-Banna as a thinker and an activist Kırklareli Kırklareli/Turey حسن البنا: الحركة والفكر 16:00 16:15 ÇAY VE KAHVE MOLASI / TEA AND COFFEE BREAK

5 16:15 18:15 III. OTURUM / SESSION: ORTADOĞU DA DEĞİŞİM İN DİNAMİKLERİ / DYNAMICS OF CHANGES IN THE MIDDLE EAST Prof. Ezzat Eldrieny Başkan/Chair Prof. Abdolali Alebooye Manevi Yönelim (Akım) ve Ortadoğu Dönüşümünün Geleceği Spiritually Oriented and the Future of Middle East s Transformation النزعة المعنوية ومستقبل تطورات الشرق االوسط Rector / Imam Khomeini International Qazvin/Iran English? Farsça/Persian معنويت گرايی و آينده تحوالت خاورميانه Prof. Brikha H. S. Nasoraia Tanımlanamazı-İfade Edilemezi Konuşmak: Ortadoğu daki Değişimi Anlamak Artuklu Mardin/Turkey Speaking The Unspeakable : Understanding Changes in the Middle East الحديث بالممنوع: فهم التغيرات في الشرق األوسط Prof. Faris Kaya Eski Hal Muhal ya Yeni Hal veya İzmihlal The Old Condition is unfeasible- Either a New Condition or Perdition İstanbul İlim ve Kültür Vakfı "الحال القديم محال: حال جديد او الزوال" Dr. Hacer Şahinalp Değişim ve Dönüşümün Dinamiği Olarak Emr-İ Bi l-ma ruf Nehy-İ Ani l-münker The Dynamics of Change: Enjoining Good and Forbidding Evil Artuklu Mardin/Turkey ديناميكية التغيير في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر Dr. Homeira Moshirzadeh Ortadoğu da Kimlik ve Değişim Identity and Change in the Middle East Of Tehran Tehran/İran الهوية والتغيير في الشرق األوسط 19:00 23:00 AKŞAM YEMEĞİ / DINNER

6 CUMARTESİ/ SATURDAY 17/11/ :00 10:30 V. VE VI. OTURUM / PARALEL SESSIONS V & VI V. OTURUM/SESSION: OTURUM: ORTADOĞU DA SİYASET VE DEMOKRASİNİN GELECEĞİ / THE FUTURE OF POLITICS AND DEMOCRACY İN THE MIDDLE EAST Prof. Mete Gündoğan Dr. Kerim Faruk Ahmet Prof. Garry W. Trompf Dr. Yahya Fozi Naomí Ramírez Díaz Prof. Oya Akgönenç Başkan/Chair A SALONU / HALL A Ben ve Diğerleri Arasındaki Çatışma Conflict Between I and the Other الصراع بين األنا واآلخر Avrasya Çatışmasında Ortadoğu Olarak Adlandırılan Bölgede Şia nın Önemi Of Shi a Importance : The so-called Middle East in the Middle of Eurasian Struggles أ همية الشيعة" في وسط الصراع األوااسيي في ا سمم ""الشر األوسط" Ortadoğuda Demokratik Hareketler: Bahreyn Örneği Democratic Movements in the Middle East: The Case Of Bahrain الحركة الديمقراطية في الشرق األوسط: حالة البحرين Suriye, Başarısız Bir Devlete Doğru? Syria, Towards a Failed State? سوريا نحو دولة فاشلة Türkiyenin Bölgesel Stratejileri Turkey s Regional Strategies استراتيجيات تركيا اإلقليمية Artuklu Mardin/ Turkey Of Sydney Sydney/ Australia Imam Khomeini International Qazwin/ Iran Autónoma Madrid/ Spain Ufuk Ankara/Turkey Arapça/Arabic Farsça/Persian VI. OTURUM / SESSION: ARAP BAHARININ FİLİSTİN SORUNUNA ETKİSİ / THE EFFECT OF THE ARAB SPRING ON THE PALESTINIAN ISSUE B SALONU / HALL B Prof. Ahmet Başkan/Chair Ağırakça Prof. Abd Al-Fattah M. El-Awaisi, Prof. Tayyar Arı Arap Baharının Arap-İsrail Çatışmasının Üzerindeki Etkisini Anlamak: Bir Değişim ya da Radikal Bir Değişim Understanding the Impact of the Current Arab Spring on the Arab-Israeli Conflict: Change or Radical Change فهم تأثير الربيع العربي الراهن على الصراع العربي اإلسرائيلي: تغيير أو تغيير جذري Arap Baharının Filistin Sorununa Yansımaları Ve Barış Umutları The Effect of the Arab Spring on the Palestinian Question and Peace Prospects تأمالت في تأثير الربيع العربي على قضية فلسطين وآفاق السالم M. Mustafa Kulu İsrail in Ortadoğu ya Ait Düşünsel Haritalarını Doğru Okumak: İsrail deki Stratejik Araştırma Merkezleri Reading Accuratly Israel s Thought Patterns Concerning the Middle East: Strategic Research Centers in Israel الخارطة الفكرية اإلسرائيلية للشرق األوسط: مراكز البحوث االستراتيجية في إسرائيل Tuğçe Ersoy Öztürk Filistin de Tek Devlet: Filistin-İsrail Sorununun Adil Çözümü İçin Alternatif Gelecek Senaryosu One State Solution in Palestine: Alternative Future Scenarios for a Just Solution of the Palestinian- Israeli Problem حل الدولة الواحدة في فلسطين: الصراع الفلسطيني االسرائيلي السيناريوهات البديلة لحل "عادل" في المستقبل 10:30 11:00 ÇAY KAHVE MOLASI / TEA AND COFFEE BREAK Fatih Sultan Mehmet Uludağ Bursa/Turkey Selçuk Konya/Turkey Bilgesam İngilizce/Turkish

7 11:00 12:30 VII. VE VIII. OTURUM / PARALEL SESSIONS VII & VIII VII. OTURUM / SESSION: ORTADOĞU DA HALK HAREKETLERİ VE DÖNÜŞÜM / POPULAR MOVEMENTS AND TRANSFORMATION IN THE MIDDLE EAST A SALONU / HALL A Prof. M. K. Al-Majali Başkan/Chair Prof. Ahmet Ağırakça Dr. Anas Altikriti Dr. Mahmoud Ghozlan Husam Sibai Dr. Hakem Ghasemi Ortadoğuda Yönetim Değişiklikleri ve Son Halk Hareketleri Recent Popular Movements and Changes of Power in the Middle East الحراك الشعبي وتغيرات السلطة في منطقة الشرق األوسط Gerçekler ve Değişken Algıların Dönüşümü; Doğu-Batı ilişkileri için yeni bir yapının Kapsam Transforming Realities and Shifting Perceptions; Scope for a New Structure for East-West Relations تحويل الواقع والمفاهيم: النطاق ل ب نية جديدة في العالقات بين الشرق والغرب Günümüz Arap Dünyasında Sosyal Hareketler ve Son Gelişmeler: Mısır Örneğinde The Current Social Movements in the Arab World and the Latest Developments: Egypt as a Case Study الحراك المجتمعى الراهن فى عالمنا العربى وآخر مستجداته: مصر كحالة Arap Baharının/Devriminin Ortadoğu Yaşamına Etkisi The Arab Spring Revolutions and Their Impact on Life in the Middle East ثورات الربيع العربي تأثيرها على الحياة في الشرق األوسط Arap Dünyasında Devrimin Yayılmasını Etkileyen Faktörler Factors Determining the Spread of Revolutions in the Arab World عوامل انتشار الثورات في العالم العربي عوامل گسترش انقالبها در جهان عرب İstanbul The Cordoba Foundation London/England Zagazig El-Zakazik/Egypt Homs League Abroad Mississauga/ Canada Imam Khomeini International Univ ersity Qazvin/Iran Türkçe/Türkish Arapça/Arabic Arapça/Arabic Farsça/Persian VIII. OTURUM / SESSION: İSLAMİ HAREKETLERİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ / THE TRANSFORMATIVE POWER OF THE ISLAMIC MOVEMENTS B SALONU / HALL B Doç. İbrahim Başkan/Chair Özcoşar Dr. Süleyman Elik İran İslam Devriminden 11 Eylül e Ortadoğu da İslamofobia ve Siyasal İslamın Yükselişi Islamophobia and the Rise of Political Islam in the Middle East from the Iranian Islamic Revolution to September 11 اإلسالموفوبيا وصعود اإلسالم السياسي في الشرق األوسط من الثورة اإلسالمية اإليرانية وحتى 11 سبتمبر Vahdettin Işık Türkiye de İslam Düşüncesinin (veya İslami Cemaatlerin) Evrimi: İslami Dergiler Üzerinden Bir Okuma The Evolution of Islamic Thought in Turkey: A Reading of Islamic Magazines تطور الفكر اإلسالمي في تركيا: قراءة في المجالت "اإلسالمية" M. Tahir Kılavuz Tunus ta İslami Hareketlerin Dönüşümü: Ennahda Örneği The Evolution of Islamic Movements in Tunsia: En- Nahda as a Case Study تطور الحركات اإلسالمية في تون:: حركة النهضة كحالة M. Hüseyin Mercan& Süleyman Güder Amina Yazıcı & Kasım İleri Mısır da İslami Hareketlerin Dönüşümü: Müslüman Kardeşler Örneği The Evolution of Islamic Movements in Egypt: Muslim Brothers as a Case Study تطور الحركات اإلسالمية في تون:: حركة االخوان المسلمين كحالة Küreselleşmenin İslamcılık Üzerindeki Dönüştürücü Etkisi: İhvan-ı Müslimin Örneği The Transformative Effects of Globalisation on Islamism: The Case of the Muslim Brothers آثار العولمة على تحول اإلسالميين: نموذج اإلخوان المسلمين 12:30 13:30 YEMEK ARASI / LUNCH BREAK Medeniyet Fatih Sultan Mehmet Vakıf Koç Erciyes Kayseri/Turkey Yıldız Teknik Middle East Technical Ankara/Turkey

8 13:30 15:00 IX. VE X. OTURUM / PARALEL SESSIONS IX & X IX. OTURUM / SESSION: ORTADOĞU DA ULUS-DEVLET, HUKUK VE SINIR NOSYONU / THE NOTIONS OF LAW AND BORDERS IN THE MIDDLE EAST Prof. Oya Akgönenç Prof. Mohammad K. Al-Majali Dr. Ra id Fathi Jabareen Nassef Manabilang Adiong Dr. Poormohamdi Amlashi & Dr.Jbar Rahmani Dr. Said Toprak Başkan/Chair A SALONU / HALL A Değişim ve Savma Arasında Ortadoğu nun Geleceği The Future Of The Middle East Between The Laws of Repulsion And Change مستقبل الشرق األوسط بين سن تي المدافعة والتغيير Modern Gerçekler Bağlamında İslami Politik Hukukun Yeniden Yazımı Rewriting Islamic Political Jurisprudence in the Light of Contemporary Realities اعادة كتابة الفقه السياسي في ظل الواقع المعاصر او في ظالل فقه الطواريء Ulus Devlet Kavramının Uluslararası İlişkiler ve İslami Çalışmalar Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Okuması A Comparative Study On The Concept Of Nation- State in International Relations and Islamic Studies دراسة مقارنة حول مفهوم الدولة الق طرية/ القومية بين العالقات الدولية والدراسات اإلسالمية Tarih ve İslami Uyanış The History and Islamic Awakening تاريخ الصحوة االسالمية ت اسخ و يداای اسالای Ortadoğu da Dil(sel) Sınır(lılık)lar Linguistic Borders of the Middle East الحدود اللغوية في الشرق االوسط Of Jordan Amman/ Jordan Islamic Studies College Umm el- Fahim Middle East Technical Ankara/Turkey Imam Khomeyni International Qazvin/Iran Artuklu Mardin/Turkey Arapça/ Arabic Arapça/ Arabic İngilizce/ English Türkçe/ Türkish X. OTURUM / SESSION: ORTADOĞU DA KİMLİK VE ÇATIŞMA ZEMİNLERİ / SPACES OF IDENTITY AND CONFLICT IN THE MIDDLE EAST B SALONU / HALL B Prof. Abd al-fattah Başkan/Chair El-Awaisi Dr. Corinna Mullin Dr. Shirin Saeidi Ayşen Baylak Oussama Jamal Dr. Masoud Gouhar İnsan Hakları Tartışmaları ve Tunus Devrimi The Discourse of Human Rights and the Tunisian Revolution خطاب حقوق اإلنسان و'الثورة' التونسية Haklar, Cinsiyet ve Aidiyet Tartışmaları: İran da İslami Feminizmin Sınırları Discourses on Rights, Gender and Belonging: The Boundaries of Islamic Feminism in Iran الحديث عن الحق والجنوسة واالنتماء: نطاق الحركة النسوية اإلسالمية في إيران Yeni Yaklaşımlar, Yeni Kelimeler: Ortadoğuda Din ve Dindarlık Okumaları-İncelemeleri New Approaches, New Vocabularies: Studying Religion and Religiosity in the Middle East مناهج جديدة مفردات جديدة: دراسة الدين والتدين في الشرق األوسط Amerika da Ortadoğu Algısı ve Amerikan Müslümanları The Perception of the Middle East from an American Perspective and the American Muslims تصورات أمريكيا ومسلميها للشرق األوسط Özgürlüğün Ortadoğu daki Çıkar İşbirliği Üzerindeki Etkisi Permitting Freedoms: The Impact on Cooperation and Common Interests in the Middle East إطالق الحريات وأثره على التعاون وتبادل المصالح في الشرق األوسط 15:00 15:30 ÇAY KAHVE MOLASI / TEA AND COFFEE BREAK SOAS, of London London/England of Tehran Tehran/Iran Boğaziçi United States Ankra Unıversıty Ankara/Turkey İngilizce/ English İngilizce/ English İngilizce/ English İngilizce/ English Arapça/ Arabic

9 15: XI. VE XII. OTURUM / PARALEL SESSIONS XI & XII XI. OTURUM / SESSION: SANATIN VE EDEBİYATIN İÇERİSİNDEN DEVRİMİ/DEĞİŞİMİ OKUMAK / READING THE REVOLUTION THROUGH ART AND LITERATURE A SALONU / HALL A Prof. Tahsin Görgün Başkan/Chair Prof. Tarek Shalaby Dr. Mostafa Eltahon Dr. Yasemin Kılınçarslan Asuman Susam Emre Can Dağlıoğlu Arap Romanları ve Ortadoğu da Değişim: Kilometre Taşları ve Etkileri Arabic Novels and Changes in the Middle East: Milestones and Influences الرواية العربية وتحوالت الشرق األوسط: معالم التسجيل والتأثير Şairlerin Devrime Etkisi Poets Making the Revolution الشعراء يصنعون الثورة Ortadoğu nun Gelecek İnşasında Sanatın Yeri ve Önemi: Örnek Çalışma; Filistin Sinemasında Sumud Teması ve Söylemsel Düzeneği The Place and İmportance of Art in the Construction of the Future of the Middle East: The Theme and Rhetorics of Resistance in Palestinian Cinema المكان وأهمية الفن في بناء مستقبل الشرق األوسط: دراسة حالة "الصمود" في السينما الفلسطينية Last Enemy den Cenin Cenin e Çatışmadan Barışa Belgesel Sinemanın İşlevi From Conflict to Peace: The Function of Documentaries from Last Enemy to Cenin Cenin من الصراع إلى السالم: فلم"الست انمي" إلى "جنين جنين" Halid El Hamisi nin Taksi si: Devrimin Ayak Seslerini Okumak Khalid El-Khamisi s Taxi: Reading the Footsteps of the Revolution تكسي خالد الخميسي: قراءة على خطى الثورة Umm al-qura and Ayn Shams Makkah/ Saudi Arabia Minufiya Menufia/ Eygpt Fırat Elazığ/Turkey Ege Unversity İzmir/Turkey İstanbul Bilgi Arapça/ Arabic Arapça/Arab ic XII. OTURUM / SESSION: ORTADOĞU NUN EKONOMİK GELECEĞİ / THE ECONOMIC FUTURE OF THE MIDDLE EAST B SALONU / HALL B Prof. Sami Şener Başkan/Chair Prof. Mete Gündoğan Dr. Rauf Aydın Dr. Rohullah Bayat & Dr. Safar Fazli Global Finansal Krizlerin Kenarında Ortadoğu nun Yeniden İnşaası Re-Structuring the Middle East on the Fringe of the Global Financial Crisis إعادة هيكلة الشرق األوسط على حافة األزمة المالية العالمية İran İslam Devrimi Öncesi ve Sonrasında Türkiye İran Ekonomik İlişkilerindeki Dönüşüm ve Bölgesel Siyasete Etkileri Economic Relations Between Turkey and Iran Before and After the Islamic Revolution: Transformation and Effects on Regional Politics قبل وبعد الثورة اإلسالمية في إيران العالقات االقتصادية بين وتركيا وايران والتأثيرات االقليمية السياسية Ortadoğu Değişiminin D-8 Grubunun Geleceği Üzerindeki Etkileri The Effects of the Changes in the Middle East on the Future of the D-8 Group آثار التغيرات في الشرق األوسط على مستقبل مجموعة ال 8-D Bartın Bartın/Turkey Artuklu Mardin/Turkey Imam Khomeini International Qazvin/Iran İngilizce/ English 17:00 17:15 ÇAY KAHVE MOLASI / TEA AND COFFEE BREAK 17: GENEL DEĞERLENDİRME / FINAL REMARKS 19:00 23:00 AKŞAM YEMEĞİ VE PROGRAM / DINNER AND EVENING PROGRAM

10 PAZAR/SUNDAY 18 /11/ :00 15:00 MARDİN GEZİSİ / TOUR OF MARDIN Eski Mardin: Ulu Cami, Müze, Zinciriye ve Kasımiye Medreseleri, Deyrü l-zaferan Manastırı Old City: Grand Mosque, Museum, Zinciriya and Kasimiyah Madrasah and the Monastery of Dier al-zafaran

ARAB - TÜRK SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

ARAB - TÜRK SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ ARAB - TÜRK SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Kültür ve Ortadoğu Araştırmaları ATCOSS-2010 10-12 December 2010, Ankara, Türkiye PROGRAM TARİH / YER 10 / 12 / 2010 Gölbaşı Vilayetler Evi, Ankara 11-12 / 12 / 2010

Detaylı

ULUSLARARASI ORTA DOĞU KONGRESĐ PROGRAMI / INTERNATIONAL MIDDLE EAST CONGRESS PROGRAM 1 KASIM 2011 SALI/ I. GÜN- NOVEMBER 1, 2011/ I.

ULUSLARARASI ORTA DOĞU KONGRESĐ PROGRAMI / INTERNATIONAL MIDDLE EAST CONGRESS PROGRAM 1 KASIM 2011 SALI/ I. GÜN- NOVEMBER 1, 2011/ I. ULUSLARARASI ORTA DOĞU KONGRESĐ PROGRAMI / INTERNATIONAL MIDDLE EAST CONGRESS PROGRAM 1 KASIM 2011 SALI/ I. GÜN- NOVEMBER 1, 2011/ I. DAY 10:00-11:00 Açılış Konuşmaları (Büyük Salon) / Opening Ceremony

Detaylı

Bildiri Kitabı / Proceedings CĐLT II / VOL.II

Bildiri Kitabı / Proceedings CĐLT II / VOL.II Uluslararası Orta Doğu Kongresi 1-2 Kasım 2011 International Middle East Congress November 1-2, 2011 Bildiri Kitabı / Proceedings CĐLT II / VOL.II Editörler / Edited by Prof. Dr. Hasret ÇOMAK Arş. Gör

Detaylı

Nasr Ulusal Araştırma ve İnceleme Kurumu, Furkan İslami Miras Vakfı, Suriye Ticaret Forumu ve Üsküdar Belediyesi İşbirliğiyle

Nasr Ulusal Araştırma ve İnceleme Kurumu, Furkan İslami Miras Vakfı, Suriye Ticaret Forumu ve Üsküdar Belediyesi İşbirliğiyle II. ULUSLARARASI İSAR İSTANBUL BULUŞMASI ا א ا و إ אر II. International ISAR Symposium Nasr Ulusal Araştırma ve İnceleme Kurumu, Furkan İslami Miras Vakfı, Suriye Ticaret Forumu ve Üsküdar Belediyesi İşbirliğiyle

Detaylı

المو تمر الدولي بغداد ) مدينة السلام ( في الحضارة الا سلامية

المو تمر الدولي بغداد ) مدينة السلام ( في الحضارة الا سلامية Marmara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi, İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü Marmara University, Faculty of Theology, Department of Islamic History and Arts & İslam Konferansı Teşkilatı, İslam Tarih, Sanat

Detaylı

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com Adı Soyadı (Unvanı) Ramazan Gözen (Prof. Dr.) Doktora Reading Üniversitesi, Siyaset Bölümü (Department of Politics), İngiltere, 1994 E-posta: (kurum/özel) Web sayfası ---- rgozen@hotmail.com Santral No

Detaylı

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar)

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar) Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi nde Yayınlanan Yazılar Bibliyografyası (1-30. sayılar) -Makale Adına Göre- Ahlâk düşüncesinde siyaseti aramak: İbn Miskeveyh te adalet kavramının siyasî yansımaları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Yılmaz Bingöl

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Yılmaz Bingöl ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Yılmaz Bingöl Doğum Tarihi : 01 Mart 1970 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Cinnah Cad. Güvenevler Mah. No: 16 Çankaya/ANKARA

Detaylı

V. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI. Barış ve Güvenliğin Yeniden İnşası

V. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI. Barış ve Güvenliğin Yeniden İnşası V. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI Barış ve Güvenliğin Yeniden İnşası 11-12 ARALIK 2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ METE CENGİZ KÜLTÜR MERKEZİ BURSA/TÜRKİYE KONFERANS PROGRAMI SAAT: 09: 00-09: 15 SAAT:

Detaylı

ATCOSS IV. Aç l Opening. Ana Oturum: E itim ve Kalk nma Keynote Session: Education and Development I. Petra Salonu Petra Hall. Petra Salonu Petra Hall

ATCOSS IV. Aç l Opening. Ana Oturum: E itim ve Kalk nma Keynote Session: Education and Development I. Petra Salonu Petra Hall. Petra Salonu Petra Hall ATCOSS IV Petra Salonu Petra Hall Aç l Opening Takdim Dr Razan brahim, Petra Üniversitesi Presenter Dr Razan Ibrahim, University of Petra Petra Salonu Petra Hall Ana Oturum E itim ve Kalk nma Keynote Session

Detaylı

PROGRAM. 4 Eylül 2013, Çarşamba 4 September 2013, Wednesday

PROGRAM. 4 Eylül 2013, Çarşamba 4 September 2013, Wednesday PROGRAM 4 Eylül 2013, Çarşamba 4 September 2013, Wednesday 10.00 16.00 Kayıt / Registration Yer / Place : FF Blok Giriş holü / FF Block Entrance Hall 20.00 Tanışma Yemeği / Dinner Yer / Place: Laterna,

Detaylı

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Yalova Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi 30-31 Ekim-1 Kasım 2009 / Yalova INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS

Detaylı

PROF. DR. M. ASIM KARAÖMERLİOĞLU www.asimkaraomerlioglu.com

PROF. DR. M. ASIM KARAÖMERLİOĞLU www.asimkaraomerlioglu.com PROF. DR. M. ASIM KARAÖMERLİOĞLU www.asimkaraomerlioglu.com 1) ÖZGEÇMİŞ Mevcut Görev: Işık Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Detaylı

ULUSLARARASI MEDENİYET VE DEĞERLER SEMPOZYUMU. İstanbul Yaklaşımı

ULUSLARARASI MEDENİYET VE DEĞERLER SEMPOZYUMU. İstanbul Yaklaşımı ULUSLARARASI MEDENİYET VE DEĞERLER SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIVILIZATION AND VALUES İstanbul Yaklaşımı İstanbul Approach 18 Aralık 2010 Cumartesi, İstanbul Ticaret Odası 18 December 2010,

Detaylı

CURRICULUM VITAE. 1. Name & Surname: Hüseyin Işıksal. 2. Date of birth: August 21, 1977. 3. Title: Assoc. Prof. Dr. 4. University Diplomas:

CURRICULUM VITAE. 1. Name & Surname: Hüseyin Işıksal. 2. Date of birth: August 21, 1977. 3. Title: Assoc. Prof. Dr. 4. University Diplomas: CURRICULUM VITAE 1. Name & Surname: Hüseyin Işıksal 2. Date of birth: August 21, 1977. 3. Title: Assoc. Prof. Dr. 4. University Diplomas: Degree Field University Year BA International Relations (High Eastern

Detaylı

ŞENER AKTÜRK. 34450, İstanbul, Türkiye Bağlantı: ORCID Scopus ID Google Scholar Telefon: +90-212-338-1460

ŞENER AKTÜRK. 34450, İstanbul, Türkiye Bağlantı: ORCID Scopus ID Google Scholar Telefon: +90-212-338-1460 ŞENER AKTÜRK Uluslararası İlişkiler Bölümü E-posta: sakturk@ku.edu.tr Koç Üniversitesi Araştırmacı ID F-8796-2011 Rumelifeneri Yolu, Sarıyer Website: http://home.ku.edu.tr/~sakturk/ 34450, İstanbul, Türkiye

Detaylı

Publications & Conference Presentations

Publications & Conference Presentations Asst. Prof. Shatlyk Amanov Melikşah University phone: +90-352-2077300 Dept. of Political Science and Int'l Relations fax: +90-352-2077349 Talas, Kayseri 38280, Turkey e-mail: shatlyk@meliksah.edu.tr Academic

Detaylı

İNSAN & TOPLUM HUMAN & SOCIETY

İNSAN & TOPLUM HUMAN & SOCIETY Kızılkaya / Fıkıh Usulünde Sahabe Fetvasının Kaynaklık Değeri... İNSAN & TOPLUM HUMAN & SOCIETY Cilt / Volume: 2 Sayı /Issue: 4 2012 ISSN: 2146-7099 İnsan & Toplum uluslararası ve hakemli bir dergidir.

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Middle Eastern Technical University M.A. 1991- Ankara University, Graduate School Ph.D. 1989

CURRICULUM VITAE. Middle Eastern Technical University M.A. 1991- Ankara University, Graduate School Ph.D. 1989 CURRICULUM VITAE Mehmet PAÇACI Eylül, 11, 1959,. e.mail: pacaci@gmail.com EDUCATION Middle Eastern Technical University M.A. 1991- Ankara University, Graduate School Ph.D. 1989 Ankara University, Faculty

Detaylı

معهد املخطوطات العربية مركز البحوث اإلسالمية مؤسسة إسطنبول للتعليم واألحباث

معهد املخطوطات العربية مركز البحوث اإلسالمية مؤسسة إسطنبول للتعليم واألحباث Uluslararası Sempozyum Kâtip Çelebi: İslam Medeniyeti'nde Bibliyografya ve İlimler Tasnifi (Geçmişi ve Geleceği) Arap Yazma Eserler Enstitüsü (Kahire) İslam Araştırmaları Enstitüsü (İSAM) İstanbul Araştırma

Detaylı

SEMPOZYUM PROGRAMI SYMPOSIUM PROGRAM

SEMPOZYUM PROGRAMI SYMPOSIUM PROGRAM SEMPOZYUM PROGRAMI SYMPOSIUM PROGRAM KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi, Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı

Detaylı

En Uzun On Yıl: 11 Eylül Sonrası Ortadoğu

En Uzun On Yıl: 11 Eylül Sonrası Ortadoğu En Uzun On Yıl: 11 Eylül Sonrası Ortadoğu Burak Bilgehan ÖZPEK* Özet 11 Eylül saldırılarının üzerinden on yıl geçmesine rağmen etkileri halen devam etmektedir. Saldırıları kuramsal olarak açıklamak ise

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TUTANAĞI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TUTANAĞI KOÇ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TUTANAĞI SAYI : 2011/09 TARİH : 02/05/2011 YER : Fakülte Toplantı Salonu SAAT : 14:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Sami Gülgöz,

Detaylı

11 Mayıs 2012/05 no.lu Akademik Kurul

11 Mayıs 2012/05 no.lu Akademik Kurul KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI TOPLANTI TARİHİ : 11 Mayıs 2012 TOPLANTI NO : 2012/05 TOPLANTI SAATİ : 13:30 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Selçuk Karabatı Prof. Dr. M. İrşadi

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMASİ AKADEMİSİ 2 İnternet üzerinden pdf dosyasını görüntülemek için QR Kodu okutun. For pdf f ile of this document, scan the QR Code İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ HAKKIMIZDA İŞBİRLİĞİ

Detaylı

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 RAHMETKAPISI DOOROFMERCY ULUSLARARASI sempozyumu 29-31 Mayıs 2015 AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 Cemal Reşit Rey Konser Salonu 9:00-18:00 Halka açık

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI TOPLANTI TARİHİ : 15 Ağustos 2014 TOPLANTI NO : 2014/8 TOPLANTI SAATİ : 08:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Barış Tan Prof. Dr. M. İrşadi

Detaylı

SEMPOZYUM PROGRAMI SYMPOSIUM PROGRAM

SEMPOZYUM PROGRAMI SYMPOSIUM PROGRAM SEMPOZYUM PROGRAMI SYMPOSIUM PROGRAM KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi, Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı

Detaylı

Arap Baharı ve Avrupa Birliği- Türkiye İlişkilerine Etkisi

Arap Baharı ve Avrupa Birliği- Türkiye İlişkilerine Etkisi Indexed by tarafından taranmaktadır Aralık 2012 Cilt 4 aylık uluslararası ilişkiler dergisi sayı 48 Arap Baharı ve Avrupa Birliği- Türkiye İlişkilerine Etkisi Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkilerinde Arap

Detaylı

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... B- İdareye İlişkin Bilgiler.... Fiziksel Yapı. Örgüt Yapısı.. 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı